خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
16997.90
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۳۱
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.053173
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۳۱
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.390422
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۳۱
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
291.31
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۳۱

قیمت ارزهای دیجیتال در بی تی سی اکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.494025 333830.80 302
7998.30
8026.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
AAVE/USDT
$ 64.20 356875.81 373
139299.96
169173.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ADA/USDT
$ 0.320711 1127749.02 356
6680.09
6587.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ADP/USDT
$ 0.007110 18030.78 228
43.28
27987.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
AGLD/USDT
$ 0.280010 22993.51 298
9910.73
11538.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.33 139073.00 203
12051.70
16393.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ALPINE/USDT
$ 2.71 71105.10 451
8054.29
7511.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ALT/USDT
$ 0.647623 10727757.57 446
12982.66
12616.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ANGLE/USDT
$ 0.027031 70272.37 427
19939.39
21438.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ANY/USDT
$ 13.05 2533215.93 282
6540.07
5420.76
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
APE/USDT
$ 3.96 912595.03 625
1575977.52
2551239.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
API3/USDT
$ 1.48 54096.29 392
21301.12
23338.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
APT/USDT
$ 5.27 2222457.81 400
199460.26
211450.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ARW/USDT
$ 0.143008 4500.01 211
6360.92
4966.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 0.012191 64913.74 442
14587.47
13375.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.10 335019.29 383
37432.01
33530.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
AVAX/USDT
$ 13.75 1454817.05 416
2077166.42
1716610.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
AXS/USDT
$ 6.78 455519.11 358
22011.26
21556.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
BNB/USDT
$ 291.31 601086.47 465
2749023.07
2740943.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
BOBA/USDT
$ 0.203010 74020.27 255
5666.38
12702.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
BONE/USDT
$ 0.941533 497503.47 507
42917.21
42567.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
BRISE/USDT
$ -4E07 4260.25 375
4825.94
5277.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
BTC/USDT
$ 16997.90 85357632.45 768
8270805.81
8408455.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
BTRST/USDT
$ 1.06 193614.03 342
13116.02
11265.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
BTT/USDT
$ -7E07 6001.58 220
12207.25
13826.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
BUSD/USDT
$ 1.00 1578504.67 536
52063.31
55349.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
C98/USDT
$ 0.243009 513615.27 394
11801.61
12145.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
CAKE/USDT
$ 4.01 212693.03 333
32029.13
33826.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
CERE/USDT
$ 0.005072 195516.31 419
13231.93
13831.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
CFG/USDT
$ 0.217411 258991.92 381
14912.20
13831.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
CHZ/USDT
$ 0.167010 784722.42 367
13091.92
11617.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
CNT/USDT
$ 0.025481 4973.17 325
3661.46
3574.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.661033 510786.32 384
450224.06
498986.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
DAR/USDT
$ 0.138097 89881.35 461
12118.45
12209.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
DFA/USDT
$ 0.058903 23273.50 322
11627.74
11586.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
DFG/USDT
$ 2.22 87408617778.26 8
11169.05
1955.71
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۴:۰۰
DIE/USDT
$ -9E08 97765.20 245
1756.25
1594.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.103295 2340117.57 528
81516.35
77092.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
DVP/USDT
$ 0.000623 31321.69 377
36884.27
40172.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
EFI/USDT
$ 0.088104 172281.63 348
15213.88
13204.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
EGLD/USDT
$ 43.46 443448.92 414
15333.08
14707.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
EL/USDT
$ 0.001760 5725.94 243
33459.82
88357.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ENJ/USDT
$ 0.310015 396354.05 278
19058.77
19508.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ENS/USDT
$ 14.09 379281.38 533
76941.70
81634.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ETH/USDT
$ 1254.59 35428894.41 764
8248954.64
8121338.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ETHW/USDT
$ 3.87 1625265.97 369
5401.02
5687.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.10 240525.08 205
9771.62
10209.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.34 8611.47 363
2006.82
2435.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.52 222601.46 365
13352.79
13508.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
GALA/USDT
$ 0.024992 200032.11 392
12572.74
12155.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
GARI/USDT
$ 0.035346 60692.41 458
8778.26
8467.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
GCAKE/USDT
$ -2E07 62139.05 156
2797.70
2542.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.393210 464492.31 473
8751.46
9445.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
GMX/USDT
$ 54.72 1758122.11 614
38387.96
39374.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
GNO/USDT
$ 91.10 22757.17 338
16647.03
16395.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
GODS/USDT
$ 0.232912 232825.14 361
10966.61
10210.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
GOG/USDT
$ 0.071604 225748.48 324
13757.24
13878.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
GOO/USDT
$ 1.30 80647.56 74
467.60
5.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
GRT/USDT
$ 0.063703 92735.67 343
18377.83
18691.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
H2O/USDT
$ 0.199507 8550.39 499
7300.63
6928.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
HIGH/USDT
$ 1.22 1128294.51 201
23037.40
24632.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
HUNT/USDT
$ 0.276816 96018.36 406
14430.33
15815.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ILV/USDT
$ 41.90 125823.85 296
11225.62
13879.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
IMX/USDT
$ 0.491125 113825.91 373
14932.40
14392.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
INJ/USDT
$ 1.63 149104.25 418
34113.85
33842.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
JASMY/USDT
$ 0.004167 786552.60 366
11090.32
10219.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
KDAG/USDT
$ 0.165253 6773028332.44 140
23348.65
8257.70
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۴:۰۰
KLAY/USDT
$ 0.189008 49420.06 267
14731.10
14061.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
KRD/USDT
$ 0.329317 6983440336.08 99
993.92
400.10
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۴:۰۰
LAZIO/USDT
$ 5.28 354061.79 402
6835.45
7041.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
LDO/USDT
$ 1.10 120897.41 332
10252.60
9670.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
LINK/USDT
$ 7.33 910384.54 347
189366.11
239366.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
LOKA/USDT
$ 0.385422 150844.94 420
15060.24
15345.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
LOOKS/USDT
$ 0.137505 222334.08 346
10398.76
11263.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
LQTY/USDT
$ 0.574332 57367.06 271
7289.32
142.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
LRC/USDT
$ 0.258613 587296.54 395
14860.26
14731.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
LTC/USDT
$ 76.50 1157972.00 356
321385.78
338104.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.65 256863.56 488
21317.75
20344.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
LUNC/USDT
$ 0.000176 889491.08 508
40684.28
40287.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
MANA/USDT
$ 0.411121 389320.95 425
12460.98
11702.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
MASK/USDT
$ 3.82 2245168.22 471
59498.68
61548.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
MATTER/USDT
$ 0.057802 150390.79 273
6291.04
6519.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
MBOX/USDT
$ 0.473024 68690.75 343
20382.32
17434.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
MCT/USDT
$ 0.557434 8641.49 393
8818.29
8274.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
MEIN/USDT
$ 2.91 8580.89 21
84.55
130.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
MULTI/USDT
$ 4.09 29981.47 292
24500.87
25965.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/USDT
$ 0.007560 27471.25 311
8861.47
9518.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
NYM/USDT
$ 0.186310 228115.13 367
13893.42
12442.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
OP/USDT
$ 1.05 552349.57 408
42576.26
52062.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
PEOPLE/USDT
$ 0.026201 628307.59 517
30697.27
30702.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
POKT/USDT
$ 0.064503 577081.04 268
1905.39
40308.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
PORTO/USDT
$ 3.87 110839.12 461
6481.77
8014.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
RBN/USDT
$ 0.265113 85340.83 327
32930.51
18111.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT/USDT
$ 14.55 0 283
1165.17
966.12
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۲۳:۵۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.583029 457086.90 434
15225.19
13643.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
SANTOS/USDT
$ 7.12 196990.32 357
1371.97
8135.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.468317 302890.83 394
8036.06
8511.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
SHIB/USDT
$ -9290000.00 489522.26 410
253405.34
304286.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
SLP/USDT
$ 0.002580 180005.15 297
15604.68
9139.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 13.45 705137.63 429
415857.15
558056.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
SSS/USDT
$ 0.268016 157453.98 358
8515.53
7421.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
STG/USDT
$ 0.418015 31785.92 342
37116.62
40416.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
STPT/USDT
$ 0.031332 15953.04 413
18383.98
16534.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
STRM/USDT
$ 0.017601 238796.17 229
5886.50
5710.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
SUKU/USDT
$ 0.055603 135649.33 299
17280.43
16702.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
SUSHI/USDT
$ 1.35 616590.29 409
37295.37
40437.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
SYN/USDT
$ 0.675038 30991.78 366
24966.37
24576.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
TALK/USDT
$ 0.210024 84527.00 535
27927.39
30401.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
THE/USDT
$ 0.003330 90941.36 214
1370.42
1450.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
TMG/USDT
$ 0.250813 54828.48 313
1473.86
1686.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
TON/USDT
$ 1.96 0 218
1853.23
1775.81
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
TRIBE/USDT
$ 0.207507 4330.53 411
33252.45
35509.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
TRX/USDT
$ 0.053173 1398889.87 441
313149.96
326961.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
UMEE/USDT
$ 0.006410 90251.82 307
7580.76
8122.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
UNI/USDT
$ 6.18 642744.52 366
393093.61
493899.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
USDC/USDT
$ 0.999950 5387.88 514
45868.95
44568.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
UST/USDT
$ 0.079611 25100500.30 223
2417.44
2068.94
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
USTC/USDT
$ 0.022081 304449.23 495
12516.21
12641.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
VBG/USDT
$ 0.101961 65832.40 222
5693.39
6224.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
VMA/USDT
$ 0.026701 0 25
48.18
115.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
WEMIX/USDT
$ 1.00 2409302.43 527
13391.55
13286.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
WILD/USDT
$ 0.227011 965215.95 418
24358.57
25672.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ویچ توکن
ویچ توکن
Witch Token
WITCH/USDT
$ 0.193010 29972.67 223
8785.72
11654.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.122606 143947.60 465
16790.64
15846.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
XEN/USDT
$ -6E06 17561.69 117
1296.38
5634.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.390422 1078120.52 509
478085.57
492297.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
XVS/USDT
$ 4.16 34602.61 301
22645.33
26253.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
XYM/USDT
$ 0.035242 27190.45 315
15103.87
14210.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.240012 637791.26 264
8197.76
9475.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۱۱:۲۸

مشخصات BTCEX

توضیحات

نظرات BTCEX

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین