خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
62699.89
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2993.23
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۷
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
91.96
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۷
BCH بیت کوین کش
BCH
قیمت دلاری
475
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۷

قیمت ارزهای دیجیتال در بلاکچین دات کام

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 140 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
AAVE/USDT
$ 120.92 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ADA/USDT
$ 0.453516 73.26 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ADA/USDT
$ 0.457700 73.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALGO/USDT
$ 0.170300 121.31 77
1009.84
1011.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ALGO/BTC
$ 0.912781 0 191
8266.07
8295.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
APE/USDT
$ 1.77 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
APE/USDT
$ 16.90 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.262120 0 1
556.46
1013.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.031008 0 1
556.46
0.645576
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BCH/EUR
$ 544.22 37.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BCH/BTC
$ 368.06 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BCH/USDT
$ 475 475 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/EUR
$ 61527.73 5207.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/GBP
$ 61957.48 10692.22 1
1009.24
195.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/USDT
$ 62699.89 40981.10 1
392044.75
97750.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
BTC/USDT
$ 61033.07 3997.68 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CEUR/EUR
$ 1.06 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CEUR/USDT
$ 1.09 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CHZ/USDT
$ 0.108000 0 109
299.00
561.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 47.59 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 56.41 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDC
$ 48.43 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 9.90 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.717600 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
CUSD/USDT
$ 0.950000 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DAI/USDT
$ 0.999255 0 398
109944.87
110166.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DAI/USDC
$ 0.999707 0 382
145283.83
25252.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DAI/USDT
$ 0.999100 0 2
11119.54
7170.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.140036 30.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.157890 4.01 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DOT/USDT
$ 7.92 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DOT/EUR
$ 6.72 31.28 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
DOT/GBP
$ 7.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EFI/USDC
$ 0.136015 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
EFI/USDT
$ 0.137035 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ENJ/USDT
$ 0.478922 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ENJ/USDT
$ 0.443500 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/GBP
$ 3003.03 1041.82 80
1003.55
333.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/TRY
$ 736.41 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/BTC
$ 3251.11 12363.64 1
214.34
332.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/USDT
$ 2997.65 2915.37 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/EUR
$ 2993.23 12117.52 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
ETH/USDT
$ 3035 1951.43 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINK/USDT
$ 13.44 0 72
1008.61
1010.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LINK/USDT
$ 13.49 169.27 140
1009.22
562.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LTC/USDT
$ 78.41 74.45 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
LTC/EUR
$ 91.96 213.10 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MATIC/USDT
$ 0.997254 0 138
8377.49
8418.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MATIC/USDT
$ 1.51 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
MKR/USDT
$ 3210.23 6.37 112
1008.33
1009.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.47 104.03 1
102.47
1010.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OGN/USDT
$ 0.232259 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
OGN/USDT
$ 0.220000 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SNX/USDT
$ 3.77 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/USDT
$ 133.10 20172.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SOL/USDT
$ 132.82 808.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STX/USDC
$ 0.324035 0 237
68578.83
48700.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STX/USDT
$ 2.50 285.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
STX/USDT
$ 2.01 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SUSHI/USDT
$ 1.48 0 85
4554.83
7850.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SUSHI/USDT
$ 1.65 51.45 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
SUSHI/USDC
$ 0.995106 0 271
8842.51
18466.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
THETA/USDT
$ 9.99 51.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
THETA/USDT
$ 2.14 14.33 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
TRX/USDT
$ 0.111160 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UMA/USDT
$ 3.80 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UMA/USDT
$ 4.17 1.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UNI/USDT
$ 11.60 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
UNI/USDT
$ 11.35 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
USDC/USDT
$ 1.00 0 554
237917.04
246440.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/GBP
$ 1.01 101.17 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.02 980.82 1
9270.63
1079.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.20 10296.15 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 64805.11 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 61634.10 0 1
337.53
1010.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XLM/EUR
$ 0.109805 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
XLM/USDT
$ 0.091090 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
YFI/USDT
$ 6552 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱
YFI/USDT
$ 8243.12 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۳:۲۱

مشخصات Blockchain.com

توضیحات

نظرات Blockchain.com

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین