خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
67020.59
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۴۴
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3244.69
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۴۴
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.813794
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۴۴
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.172456
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۴۴

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین لیست پرو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 100.08 5171.94 183
5962.27
5979.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
AAVE/USDT
$ 100.01 39.33 156
5962.27
5979.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ALGO/USDT
$ 0.442500 823.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ALGO/USDT
$ 0.442288 6831.12 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
AVAX/USDT
$ 39.10 3401.64 413
9516.72
17118.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
AVAX/USDT
$ 39.10 14157.78 414
9516.72
16498.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BCUT/USDT
$ 0.189652 10174.54 1
426.57
1249.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BICO/USDT
$ 0.585900 1389.49 341
1042.20
1055.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BICO/USDT
$ 0.585052 1523.75 135
1015.67
1032.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BLD/USDT
$ 0.107073 3421.49 181
2435.96
2458.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BLD/USDT
$ 0.107100 269.82 156
2416.69
2468.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BTC/USDT
$ 67076.33 133544.60 536
238927.55
213763.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BTC/USDT
$ 67020.59 156118.40 512
178581.67
163664.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BTRST/USDT
$ 0.757108 68.67 80
473.44
257.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
BZZ/USDT
$ 0.514770 9765.32 1
248.73
246.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
CELO/USDT
$ 0.858300 4812.08 57
1082.94
1530.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
CELO/BTC
$ 0.856734 1775.59 51
1081.17
1090.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
CFG/USDT
$ 0.478600 0 1
479.61
620.15
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۴:۴۶
CFG/USDT
$ 0.729815 3542.08 224 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
CLV/USDT
$ 0.087278 9092.90 150
201.57
587.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 59.73 3351.83 187
5746.20
5418.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 59.77 436.66 177
5678.88
5418.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
CQT/USDT
$ 0.234940 790.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.031392 28707.44 195
2347.59
2958.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.031400 9957.44 168
2178.34
2173.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
CUSD/USDC
$ 0.994940 1555.53 90
340.23
579.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
CUSD/USDT
$ 0.995600 4978.81 109
328.05
329.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
CYBER/USDT
$ 10.81 11643.75 1
2265.46
2053.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.172456 6919.68 393
3439.89
3314.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.172500 2298.23 1
3693.81
3689.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
DOT/USDT
$ 7.12 15724.47 236
1177.15
1213.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
DOT/USDT
$ 7.11 3179.96 240
1240.08
1190.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
EFI/USDT
$ 0.062994 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۶:۰۲
ETH/USDT
$ 3244.69 83923.82 439
34206.85
45695.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ETH/BTC
$ 3242.29 3557.89 429
20499.20
20290.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ETH/USDT
$ 3239.27 31934.97 449
42785.50
41443.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 6.50 3225.74 332 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 6.59 17981.01 332 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
FLIP/USDT
$ 4.18 5178.40 167
455.27
1279.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.02 5769.55 294
36605.12
40300.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1 2097.65 201
1.02
22351.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 4.28 15325.17 290 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 4.55 606.96 290 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
GODS/USDT
$ 0.225143 2079.14 15
296.19
349.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
GOG/USDT
$ 0.145463 3641.07 85
211.42
203.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
HMT/USDT
$ 0.038500 1249.05 9
59.02
315.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 13.50 8234.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 11.90 0 1
0.039016
0.009754
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۴:۴۶
IMX/USDT
$ 2.38 515.27 351 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
IMX/USDT
$ 2.25 15315.88 351 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LINK/USDT
$ 14.94 4184.65 224
8340.01
8540.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
LINK/USDT
$ 14.92 2023.45 175
8709.96
8386.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
MASA/USDT
$ 0.289827 431563.14 264
8543.28
6124.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
MATIC/USDT
$ 0.804900 3091.84 200 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
MATIC/USDT
$ 0.813794 5990.27 208 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.854600 10204.60 106
8728.60
8971.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.853984 44655.15 166
8738.98
9549.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
MKR/USDT
$ 2942.33 199.93 143
7251.97
6966.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
MKR/USDT
$ 2942.02 0 162
7576.09
7147.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
NEON/USDT
$ 1.27 5029.51 278
9983.24
2483.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
NYM/USDT
$ 0.202000 236.27 71
742.10
668.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
NYM/USDT
$ 0.201749 684.68 56
714.01
751.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
OCEAN/USDT
$ 0.873500 657.46 125
2596.78
5107.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ONDO/USDT
$ 0.704321 40676.20 311
14306.92
20166.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
OXT/USDT
$ 0.111800 276.13 72
1344.90
1010.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.103074 5770.19 120
1351.25
1898.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.102500 1983.72 98
1323.11
1362.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SEI/USDT
$ 0.585452 966.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SKL/USDT
$ 0.099500 52.21 104
1901.84
2877.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SKL/USDT
$ 0.099375 220.88 129
1659.06
2670.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SOL/USDT
$ 152.91 29507.05 395
12615.17
13608.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SOL/USDT
$ 152.77 153067.97 401
12284.73
14573.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
STX/USDT
$ 2.61 1316.61 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
SUI/USDT
$ 1.23 26514.90 205
10913.41
10774.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
T/USDT
$ 0.038390 1582.31 58
403.06
403.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
UNI/USDT
$ 7.96 0 138
8151.84
7489.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
UNI/USDT
$ 7.96 977.57 170
7781.87
7230.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 0.999690 154469.30 483
33452.90
27510.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
VEGA/USDT
$ 0.719018 2369.11 64
298.24
436.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
WAXL
WAXL/USDT
$ 0.879000 0 1
3.14
32.33
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۴:۴۶
WAXL
WAXL/USDT
$ 1.10 10977.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 67142.16 448.92 1
1009346.85
1008822.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
WCFG/USDT
$ 0.510754 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۶:۰۲
WCFG/USDT
$ 0.550000 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۶:۰۲
WLD/USDT
$ 5.23 49875.71 346
12232.93
20063.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.10 3271.78 266
16626.61
16626.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲
ZETA/USDT
$ 1.81 43.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۰:۳۲

مشخصات Coinlist Pro

توضیحات

نظرات Coinlist Pro

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین