خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1771.19
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۸
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.066372
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۸
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
28111.67
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۸
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.435044
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۸

قیمت ارزهای دیجیتال در ام ای ایکس سی

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1BOX/USDT
$ 0.004996 54.94 2
37.75
2.79
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ - ۱۶:۳۴
1INCH/USDT
$ 0.516808 163312.53 324
88171.09
102429.15
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
1MIL/USDT
$ 0.288218 58608.36 83
381.79
18.96
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
2CRZ/USDT
$ 0.001755 0 2
6.26
6.30
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
3AIR/USDT
$ 0.007546 93471.19 14
84.23
594.10
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
3KM/USDT
$ 0.067353 647331.82 70
486.43
11085.81
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
4PLAY/USDT
$ 0.000244 107.76 5
31.22
83.69
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ - ۲۱:۴۹
مون ربیت
مون ربیت
Moon Rabbit
AAA/USDT
$ -7220000.00 80611.46 111
137.06
816.78
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AAG/USDT
$ 0.006437 5175.01 21
274.17
886.80
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AART/USDT
$ 0.004457 5037.29 149
1337.81
766.83
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ - ۲۲:۰۰
AAVE/USDC
$ 76.58 582043.03 346
119905.64
75788.90
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AAVE/USDT
$ 76.34 172400.49 414
194382.53
139849.53
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ABBC/USDT
$ 0.072187 508371.22 350
9878.12
20507.83
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ABCD
ABCD/USDT
$ -2545294743.00 8.61 88
12.31
942.95
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ - ۲۱:۵۰
ای سی
ای سی
AsiaCoin
AC/USDT
$ 0.073001 1268.82 81
0.320492
642.43
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ACA/USDT
$ 0.097877 74788.96 339
13258.96
21425.14
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.036859 209929.00 436
47615.75
28028.67
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ACK/USDT
$ 0.020066 800.47 59
48.77
23.67
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ACM/USDT
$ 2.39 89829.31 334
51709.24
6386.79
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ACS/USDT
$ 0.009323 79521.89 406
52211.06
47783.24
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ACX/USDT
$ 0.072617 118220.57 50
71.54
593.53
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ADA/USDT
$ 0.370893 6768790.53 542
436072.48
488257.64
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ADA/USDC
$ 0.371271 514385.41 353
79950.67
187396.64
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ADA/BUSD
$ 0.357516 230827.23 297
438082.16
661057.66
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ - ۲۱:۴۷
ADAO/USDT
$ 0.002557 565.04 8
39.01
86.20
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ADAOX
ADAOX/USDT
$ 0.062271 956.60 10
26.51
54.88
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ADAPAD/USDT
$ 0.012630 52.47 12
18.95
204.54
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ - ۲۲:۵۳
ADAX/ADA
$ 0.005996 6863.70 33
5.88
647.26
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ADAX/USDT
$ 0.006008 2732.92 15
765.25
180.22
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ADOGE/USDT
$ -22000000.00 547.78 3
951.84
2184.42
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ - ۲۱:۵۲
ADP/USDT
$ 0.008066 80443.97 18
91.00
59.01
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ADS/USDT
$ 0.162386 1818.92 26
108.61
93.68
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AE/USDT
$ 0.077191 63099.69 196
1371.44
3300.38
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AERGO/USDT
$ 0.126100 100925.35 290
6315.38
7532.61
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AFC/USDT
$ 2.95 45609.98 103
605.49
129.40
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
اِی اف ای ان
اِی اف ای ان
AFEN Blockchain
AFEN/USDT
$ 0.000609 304.50 1
21.37
15.07
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ - ۲۲:۵۱
AFK/USDT
$ 0.000400 26549.23 1
5.40
5.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۲۱:۴۰
AGIX/USDT
$ 0.502897 596016.31 436
13024.76
22533.54
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AGLD/USDT
$ 0.423435 68697.84 305
22780.18
17918.41
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AGV/USDT
$ 0.000384 41143.16 3
29.90
5.47
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AI/USDT
$ 0.015786 9.95 2
14.58
225.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ - ۲۲:۴۶
AKITA/USDT
$ -23000000.00 57023.28 225
2698.88
822.87
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AKITAX/USDT
$ -463200.00 57932.24 207
1687.12
543.77
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AKRO/USDT
$ 0.004542 52102.74 311
88595.10
16467.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AKTIO/USDT
$ 0.310822 34.52 21
78.75
274.47
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ - ۲۱:۴۹
ALD/USDT
$ 0.061709 41195.67 114
25.36
183.76
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ALEPH/USDT
$ 0.062690 67322.18 14
2131.98
84.59
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ALF/USDT
$ 0.007971 300722.40 276
3545.92
270.78
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ALGO/USDC
$ 0.222264 323403.46 378
186738.64
206389.81
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ALGO/USDT
$ 0.221975 2733556.60 459
240397.93
270243.47
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ALGOBLK/USDT
$ 0.006789 23588.51 67
126.32
816.14
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ALI/USDT
$ 0.039373 15245.51 140
1254.10
6878.46
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.56 143466.24 396
31262.97
37881.74
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ALIEN/USDT
$ 0.800532 162434.23 77
82.84
40.57
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ALM/USDT
$ 0.006068 17375.34 147
133.74
250.98
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ALPA/USDT
$ 0.042874 109762.75 45
21.37
869.98
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ALPACA/USDT
$ 0.302839 158273.55 359
92898.93
251116.38
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ALPINE/USDT
$ 2.24 92610.52 408
23243.38
14034.30
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ALT/USDT
$ 0.075560 103470.27 213
1844.47
3281.55
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ALYA/USDT
$ 0.050340 106651.07 127
223.77
603.63
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AM/USDT
$ 0.399616 41504.07 99
235.76
110.32
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AMA/USDT
$ 0.011271 5717.01 9
125.95
86.26
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AMAZINGTEAM/USDT
$ 2.84 28118.29 28
1870.99
1151.72
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AMB/USDT
$ 0.017548 15604.72 142
301.52
767.84
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AME/USDT
$ 0.002139 32718.64 195
30.67
73.38
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
AMG/USDT
$ 0.108646 114079.47 188
438.46
843.68
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AMP/USDT
$ 0.003872 53610.26 279
49615.31
24319.94
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AMPL/USDT
$ 1.15 45264.59 10
75.07
51.43
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AMPL/ETH
$ 1.93 0 33
114.70
62.11
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AMPT/USDT
$ 0.000607 245.87 3
0.030008
101.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۲۱:۰۹
ANA/USDT
$ 0.126860 42177.32 24
99.02
130.14
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ANARCHY/USDT
$ 0.031225 41574.94 6
100.42
148.82
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ - ۲۱:۵۷
ANC/USDT
$ 0.020386 44497.52 175
2482.44
18581.54
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ANKR/USDT
$ 0.034083 102602.65 439
33941.60
53811.81
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ANKR/ETH
$ 0.036494 30473.56 444
51424.07
81638.82
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ANKR/BTC
$ 0.036476 40110.22 445
40574.26
99772.31
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ANML/USDT
$ 0.000432 38598.40 8
1.70
779.54
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
ANOM/USDT
$ -880127.46 683.69 4
41.38
257.05
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ - ۲۲:۵۲
ANT/USDT
$ 2.35 234212.05 386
29606.85
26936.83
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ANTEX/USDT
$ -240000.00 0 30
5.90
88.24
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۲۱:۵۱
ANV/USDT
$ 0.048829 59721.80 108
427.65
456.47
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ANY/USDT
$ 13.37 719463.20 385
16996.79
42785.93
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
AOK/USDT
$ 0.000373 6921.50 7
44.40
236.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AOT
AOT/USDT
$ 0.000800 30.06 2
102.62
30.90
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ - ۲۱:۴۹
APCG/USDT
$ 0.009317 74414.20 12
335.27
15.58
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
APE/USDCE
$ 6.35 14361815.49 494
218742.72
540015.85
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۵۹
APE/USDT
$ 4.04 459742.36 488
30586.34
80976.50
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
APE/USDC.E
$ 6.35 14361815.49 495
215973.07
533178.34
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
APE/USDC
$ 4.05 211968.54 388
28527.85
211416.48
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
API/USDT
$ 0.008756 45037.63 92
203.57
1.85
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
API3/USDT
$ 1.62 176216.08 365
9892.24
35692.60
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
APLP/USDT
$ 0.003996 68.10 53
32.10
868.80
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ - ۲۱:۱۱
APN/USDT
$ 0.001460 48622.37 17
64.21
77.08
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
APPLE/USDT
$ 0.185076 41861.28 62
112.49
195.64
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
APT/USDT
$ 11.99 4040245.03 555
58339.27
45274.86
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
APX/USDT
$ 0.054753 76160.31 155
107.73
412.37
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
APYS/USDT
$ 0.011963 0 130
829.30
63.17
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AQT/USDT
$ 1.29 509.88 52
360.76
93.49
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AQUA/USDT
$ 35.85 8292.79 95
15.08
521.71
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AR/USDT
$ 8.64 693827.08 357
38434.14
46461.84
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AR/ETH
$ 8.68 75618.08 332
37559.72
31249.44
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ARA/USDT
$ 0.001663 1290.02 59
256.45
139.33
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ARC/USDT
$ 0.000800 0 39
1.16
164.52
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ - ۲۱:۴۹
ARCADE
ARCADE/USDT
$ 0.001154 57290.67 113
16.77
478.38
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ARES/USDT
$ 0.004248 674326.52 16
194.51
49.54
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ - ۲۲:۴۸
ARGON/USDT
$ 0.000998 98057.86 21
64.15
84.78
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ARK/USDT
$ 0.321554 51164.22 46
417.97
1291.70
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ARPA/USDT
$ 0.044135 184950.73 478
25171.26
21910.91
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ARTEQ/USDT
$ 0.012163 11139.77 4
448.16
11.19
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ARTI/USDT
$ 0.003963 59661.13 17
50.09
85.99
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ARTIC/USDT
$ 0.007006 65017.29 7
26.17
10.43
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ARTII/USDT
$ 0.000370 652.99 7
55.75
0.009993
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۲۱:۰۶
ARTL/USDT
$ 0.043108 25218.67 61
276.83
40.28
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ - ۲۱:۱۴
ARV/USDT
$ -822000.00 255925.66 93
1081.41
1311.28
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ARW/USDT
$ 0.169265 7346.38 72
135.87
338.33
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ARZ/USDT
$ 0.000929 174.81 1
103.36
623.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۲۱:۴۷
ASKO/ETH
$ 0.002843 18080.85 4
0.000661
338.86
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ - ۲۲:۴۸
ASKO/USDT
$ 0.002807 41838.02 3
32.32
2.33
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ - ۲۲:۴۸
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 1.63 73464.53 33
148.15
22.40
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ASPO/USDT
$ 0.002441 103.04 3
5.41
474.87
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ - ۲۲:۰۱
ASR/USDT
$ 2.80 50261.36 208
119.69
6.70
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۲۲:۰۶
Australian Safe Shepherd
ASS/USDT
$ -64176433700.00 1879.19 8
84.93
70.84
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ASTO/USDT
$ 0.051881 70626.35 157
555.71
34.60
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ASTR/USDT
$ 0.066953 98010.93 326
29210.76
28407.62
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ASTRA/USDT
$ 0.361386 345328.43 245
1142.34
2829.30
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ASTRO/USDT
$ 0.002232 41063.08 12
98.91
58.19
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
ASVA/USDT
$ 0.011229 45964.79 27
92.95
38.48
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ATID/USDT
$ 0.002026 455.54 5
5.09
58.39
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ATLAS/USDT
$ 0.003340 91155.19 229
2590.19
286.18
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ATM/USDT
$ 3.23 59476.62 1
539.58
135.41
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۲۲:۰۶
ATNT/USDT
$ 0.002253 441.54 13
184.38
481.03
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ATOLO/USDT
$ 0.007220 21117.21 14
87.23
27.60
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 11.45 228415.00 462
21933.51
23497.67
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 11.54 1003556.67 495
78160.98
63454.82
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 11.51 131558.07 421
47341.38
97510.42
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ATOZ/USDT
$ 0.141892 70041.72 9
21.70
725.49
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ATP/USDT
$ 0.096465 582.71 10
472.68
18.24
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ATPAY/USDT
$ 0.287293 11760.61 27
578.71
136.78
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
ATRI/USDT
$ 0.003098 255.20 16
170.07
141.23
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ATT/USDT
$ 0.000662 74838.30 1
1.97
6.25
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ - ۲۲:۰۱
AUCTION/USDT
$ 5.51 143804.61 309
40849.64
27280.51
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AUR/USDT
$ 1.01 6573.39 236
580.89
216.73
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AURA/USDT
$ 0.081995 22007.29 117
358.47
856.16
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AURORA/USDT
$ 0.192152 43655.41 249
3678.47
5186.00
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AUTO/USDT
$ 235.69 200564.34 348
51003.03
21719.90
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/ETH
$ 0.653028 19906.72 363
35895.29
17489.42
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.610205 423134.20 294
39677.37
31782.08
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AVAX/USDC
$ 17.26 1100922.93 404
145106.65
106094.71
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AVAX/USDT
$ 17.18 1099532.96 468
415643.16
483144.27
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AVG/USDT
$ 0.069795 40112.08 10
58.91
24.11
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
AVL/USDT
$ 0.518726 33829.69 55
0.010474
138.88
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AVN/USDT
$ 0.002501 204880.57 5
29.73
8.29
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
AVO/USDT
$ -72000000.00 41000.87 3
100.72
42.10
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AVXL/USDT
$ 0.000155 50846.44 40
218.18
103.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AVXT/USDT
$ 0.000300 40.00 3
62.86
4.63
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AX/USDT
$ 1.96 176605.09 276
14097.70
13779.68
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AXL/USDT
$ -695625.10 46734.01 26
27.88
418.71
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ - ۲۲:۵۵
AXS/USDT
$ 8.57 142006.60 319
68196.43
134900.35
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AZERO/USDC
$ 1.54 101818.28 206
749.01
1608.91
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AZERO/USDT
$ 1.54 1467471.65 372
31755.04
28775.54
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
AZIT/USDT
$ 0.213286 78.88 93
32.83
243.59
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
AZY/USDT
$ 0.013236 5007.77 12
56.31
914.54
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
B20/USDT
$ 0.089351 82672.35 16
56.48
16.78
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
B2M/USDT
$ 0.012901 5679.32 92
4136.47
3212.74
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ - ۲۱:۵۰
BABI/USDT
$ 0.005071 1491.74 4
557.04
381.80
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BABY/USDT
$ 0.025560 63288.81 3
93.12
8.68
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BABYDOGE/USDT
$ -2234565369.00 647518.98 342
21578.32
9614.13
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BADGER/BTC
$ 3.19 23887.31 310
5835.60
8119.75
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BADGER/USDT
$ 3.04 171401.35 391
13236.86
18532.76
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BAJU/USDT
$ 0.096686 8256.34 133
346.04
540.99
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BAKE/USDT
$ 0.187148 68449.76 424
57752.74
46323.58
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BAL/ETH
$ 6.56 25512.94 442
30222.66
56557.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BAL/USDT
$ 6.61 60214.36 408
14708.16
22523.12
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BALA/USDT
$ -6781043094.26 249.47 2
59.82
166.21
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ - ۲۲:۵۲
BAMBOO/USDT
$ 0.022341 41502.83 12
39.37
3314.55
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BANANA/USDT
$ 0.064721 47945.93 68
119.69
204.87
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 3.89 130752.17 275
45589.04
11401.69
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BAS/USDT
$ 0.036300 37781.19 147
0.060647
878.63
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.246595 83853.57 458
22152.99
42917.42
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BAX/USDT
$ 0.000800 117517.49 111
136.81
3642.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BBANK/USDT
$ 0.006534 1402.00 78
232.91
78.95
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BBF/USDT
$ 0.348257 3858.88 98
886.45
88.49
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BBS/USDT
$ 0.026891 76417.32 64
177.54
26.86
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BC/USDT
$ 0.019283 8055.08 111
308.35
248.24
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BCH/USDT
$ 128.60 157023.26 452
199102.69
168882.23
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BCH/USDC
$ 128.66 371703.20 396
68316.77
34430.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BCH/USDC.E
$ 179.14 6389963.73 334
17465.69
40060.79
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
BCH/USDCE
$ 179.14 6389963.73 333
18958.97
43485.91
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۵۹
BCMC/USDT
$ 0.008895 778.66 83
69.66
102.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BCOIN/USDT
$ 0.004726 41825.00 38
86.43
60.50
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.226839 98149.95 228
340.81
372.57
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BDT/USDT
$ -599400.00 40344.52 100
51.23
6.96
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BDX/USDT
$ 0.054913 302850.60 252
941.47
2425.00
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BEAM/USDT
$ 0.032726 43116.49 232
682.00
943.40
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.635102 301824.19 427
22888.05
14925.42
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BEND/USDT
$ 0.014475 132690.31 111
92.01
642.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BENQI
BENQI/USDT
$ 0.009188 56610.01 280
33623.57
40623.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BERRY/USDT
$ 0.001591 45046.68 212
575.70
162.11
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BETA/USDT
$ 0.088620 85047.12 409
44576.77
10348.69
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/USDT
$ 1763.98 57923.20 456
356798.83
398268.46
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BEYONDPROTOCOL
BEYONDPROTOCOL/USDT
$ 0.004139 29705.68 72
15.99
73.56
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BEZOGE/USDT
$ -27886666000.00 1173.01 44
100.92
395.10
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BFC/USDT
$ 0.065139 1268.68 98
430.18
163.05
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BFLY/USDT
$ 0.021479 791.92 71
14.43
158.38
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BFR/USDT
$ 0.371994 49678.90 197
3158.51
272.24
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BFT/USDT
$ 0.064471 45121.85 164
1096.94
201.81
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
 بیلیون هپینس
بیلیون هپینس
BillionHappiness
BHC/USDT
$ 46.00 134.24 1
42.41
28.09
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۳
BHD/ETH
$ 0.124567 52014.99 159
2304.72
770.43
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
BHD/USDT
$ 0.068474 104291.65 94
50.79
234.72
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BHO/USDT
$ 0.000383 499.29 38
174.00
1216.31
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BICO/USDT
$ 0.399716 114547.17 331
14361.68
15748.40
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BIFI/USDT
$ 0.005324 0 27
66.09
204.22
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ - ۲۱:۴۹
BIN/USDT
$ 0.001882 232.02 18
8.50
802.91
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BIOFI/USDT
$ 0.000911 1828.93 132
15.79
637.47
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BIT/USDT
$ 0.546432 91053.60 483
123968.60
73394.58
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BIT1
BIT1/USDT
$ -6180000.00 75589.11 115
255.28
265.18
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BITCI/USDT
$ 0.006707 13577.78 219
1877.12
95.11
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BITWELL
BITWELL/USDT
$ 0.012870 149413.24 61
986.62
97.29
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ - ۲۱:۴۹
BLACK/USDT
$ 0.002983 40149.80 2
53.01
179.52
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ - ۲۲:۵۶
BLANKV2
BLANKV2/USDT
$ 0.077012 25785.06 36
22.39
90.57
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BLES/USDT
$ 0.007380 39173.71 2
16.83
8.98
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ - ۲۲:۵۳
BLK/USDT
$ -2E07 0 1
16707.80
31087.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BLOK/USDT
$ 0.002733 18834.46 8
382.67
561.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BLP/USDT
$ 0.071827 185968.41 148
2948.19
883.73
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BLT/USDT
$ 0.043570 1019.91 69
1.17
236.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BLUC/USDT
$ -900200.00 21.98 8
79.18
1217.64
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ - ۲۲:۰۱
BLUES/USDT
$ 0.059143 34652.62 11
175.25
0.202733
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BLUR/USDT
$ 0.620190 396589.78 360
94025.91
67616.18
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BLWA/USDT
$ 0.000720 21.95 12
130.42
594.11
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ - ۲۱:۵۲
BLY/USDT
$ 0.004538 72.23 38
142.83
66.08
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.082385 104187.84 341
25788.30
41723.59
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BMIC/USDT
$ 0.775096 3223.97 2
132.31
36.93
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ - ۱۱:۱۸
BNB/BUSD
$ 326.73 201293.86 427
230016.18
369173.23
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BNB/USDC
$ 326.15 382931.79 308
566568.94
766667.24
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BNB/USDT
$ 326.66 3352884.17 536
814631.63
926633.82
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BNC/USDT
$ 0.241281 44778.63 51
701.24
1110.61
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BNF/USDT
$ 0.000201 98.77 1
74.17
96.73
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ - ۲۲:۵۱
BNPL/USDT
$ 0.003521 2559.04 17
1036.18
702.04
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ - ۱۵:۴۰
BNS/USDT
$ 0.000396 16.23 28
90.24
84.72
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BNT/USDT
$ 0.575054 143013.75 388
26816.95
61639.49
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BNU/USDT
$ 0.010601 55.13 1
13.44
890.93
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۳:۴۶
BNX/USDT
$ 0.564646 129498.38 343
27553.83
92794.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BOBA/USDT
$ 0.242191 46934.99 106
187.86
362.28
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BOBC/USDT
$ 0.351968 241.29 16
49.17
5.73
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BOLLY/USDT
$ 0.013407 0 12
33.95
29.05
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.10 162750.61 373
51743.76
40278.03
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BONE/USDT
$ 1.16 1018628.05 332
18581.47
26142.32
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BONK/USDT
$ -64000000.00 92366.53 371
28715.74
36299.12
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BOO/USDT
$ 1.91 50232.39 12
353.27
127.17
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BORA/USDT
$ 0.184446 44384.09 17
64.69
786.27
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BORING/USDT
$ 0.003050 39560.86 17
90.88
55.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
BOSON/USDT
$ 0.234886 43791.44 44
122.02
4482.17
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BOT/USDT
$ 0.003470 219.28 8
102.10
97.81
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BOXCH/USDT
$ 0.013362 264.92 8
16.50
9.78
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
BP/USDT
$ 0.006655 55852.27 131
0.000204
117.24
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BPLUS/USDT
$ -195500.00 187.45 3
64.68
151.07
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
پرایوپ
پرایوپ
Privapp Network
BPRIVA/USDT
$ 0.346974 146763.23 113
709.48
1624.58
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BQT/ETH
$ 0.020839 0 7
2.79
2683.89
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ - ۲۱:۵۳
بریج پروتکل
بریج پروتکل
Bridge Protocol
BRDG/USDT
$ 0.004387 32565.73 4
41.16
592.10
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BRE/USDT
$ 0.001996 2422.55 9
101.53
128.47
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BREED/USDT
$ 0.057904 0 28
188.30
135.65
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ - ۲۲:۰۰
BRG/USDT
$ 0.000380 6926.41 0
133.47
358.65
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ - ۱۳:۴۶
BRIGHT/USDT
$ 0.012300 1866.83 5
59.99
105.55
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ - ۲۱:۴۸
BRISE/USDT
$ -49000000.00 49648.76 262
3848.54
1561.20
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BRKL/USDT
$ 0.022412 3038.89 30
51.92
30.61
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BRN/USDT
$ 0.184246 225297.35 142
3024.27
3572.96
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BRO/USDT
$ 0.003653 44941.54 2
42.49
37.05
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BRS/USDT
$ 0.000144 29329.45 133
294.75
255.06
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BRT/USDT
$ 0.003174 12040.30 30
24.31
201.34
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BRY/USDT
$ 0.067927 363.23 37
165.15
691.83
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BSCPAD/USDT
$ 0.193532 3770.94 74
10.11
172.60
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BSCS/USDT
$ 0.016313 437231.58 60
127.29
804.93
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BSGG/USDT
$ 0.001494 39392.87 28
198.22
249.78
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ - ۲۱:۵۰
BSPT/USDT
$ 0.000872 26.33 2
376.40
363.21
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 36.56 275089.35 483
77037.17
48231.82
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BSW/USDT
$ 0.187548 61034.98 382
56389.85
13740.48
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BTC/TRYB
$ 26408.07 38931.24 20
46.87
86.67
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BTC/USDC
$ 28154.26 607213.38 351
1645010.32
664033.18
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BTC/BUSD
$ 28113.69 3278767.54 537
404301.63
26365.66
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BTC/USDT
$ 28111.67 2147488370.11 724
1152161.51
1372667.90
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BTCBAM/USDT
$ 0.964652 14937.54 154
80.64
311.83
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BTH/USDT
$ 0.005000 15.31 1
11.03
859.54
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۳
BTL/USDT
$ 0.001888 264798.99 257
2937.47
1302.08
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BTM/USDT
$ 0.021419 60803.52 73
147.58
109.63
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BTR/USDT
$ 0.027086 47202.53 7
273.00
36.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۲۱:۵۱
BTRST/USDT
$ 0.960759 90855.11 158
561.86
914.20
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BTS/USDT
$ 0.011422 71357.06 292
12646.45
13757.45
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BTSC/USDT
$ 0.001517 716.47 58
231.68
163.04
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BTT/USDC
$ -63000000.00 113547.77 262
10132.93
1777.89
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BTT/USDC.E
$ -1055030.23 96331.83 282
43320.29
9205.43
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
BTT/USDCE
$ -1055030.23 96331.83 281
45790.49
9730.34
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۵۹
BTT/USDT
$ -63000000.00 389903.69 346
10016.34
6935.07
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BULL/USDT
$ -21000000.00 44033.92 47
9.80
238.36
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BUNI/USDT
$ 0.003260 42209.30 54
228.12
334.46
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ - ۲۲:۵۶
BUNNY/USDT
$ 0.177540 95597.55 178
34.52
1663.46
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BUP/USDT
$ 0.014922 66469.82 111
381.39
75.68
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BURGER/USDT
$ 0.602776 109822.79 399
15197.51
24550.45
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BUSD/USDT
$ 0.998889 1328821.90 382
18778720.78
4614667.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BUSY/USDT
$ 0.001976 53529.40 31
91.52
29.82
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
BUY/USDT
$ 0.004271 196231.44 72
325.27
41.58
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BXX/ETH
$ 0.032781 3280.76 111
174.67
204.35
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BXX/USDT
$ 0.032790 33826.23 235
256.56
1667.75
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BYN/USDT
$ 0.007590 39381.90 12
64.94
263.06
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
BYTZ/USDT
$ 0.000365 9.65 9
52.31
51.69
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۲۱:۴۲
BZZ/USDT
$ 0.523614 170279.79 271
1176.28
2610.19
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
C98/USDT
$ 0.225878 290467.98 387
46951.13
39442.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CAI/USDT
$ 0.047017 150385.80 134
1196.10
312.26
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CAKE/USDT
$ 3.78 96062.30 445
18215.72
36890.24
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CALO/USDT
$ 0.008170 36768.35 13
36.52
23.74
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - ۲۱:۴۴
CANTO/USDT
$ 0.274217 109537.17 30
1476.46
6127.45
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CARE/USDT
$ 0.007536 427381.33 157
1060.66
909.96
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CART/USDT
$ 0.009642 640.73 13
146.33
79.01
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CAS/USDT
$ 0.008941 41793.16 45
13.56
194.69
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CASHZ/USDT
$ 0.000254 611.59 8
37.82
99.60
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
CATHEON/USDT
$ 0.001200 17213.48 76
304.37
448.31
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
کتس کوین
کتس کوین
Catscoin
CATS/USDT
$ -3712514571.89 13014.78 142
109.40
52.95
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ - ۲۲:۴۷
CAVE/USDT
$ 0.137611 6476.33 31
12.50
9.84
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۲۲:۵۵
CAW
CAW/USDC
$ -6E08 53039.72 4
13.57
19.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CAW
CAW/USDT
$ -6E08 285895.86 302
7497.39
11888.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CBK/USDT
$ 0.743287 41216.06 41
85.03
75.01
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
بولین
بولین
Bullion
CBX/USDT
$ 0.038330 112614.79 228
242.39
693.38
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CC/USDT
$ 0.000396 1090.78 27
665.00
616.71
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CCD/USDT
$ 0.009668 48641.48 147
525.76
604.62
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CCT/USDC
$ 0.303896 14748.38 40
682.60
364.58
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CEEK/USDT
$ 0.091933 255074.43 292
3106.75
13962.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CEJI/USDT
$ 0.008001 3981.22 26
90.28
177.49
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CEL/USDC
$ 0.361790 43956.71 76
10666.29
3631.33
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CEL/USDT
$ 0.361185 54401.40 363
11169.46
6189.34
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CELO/USDT
$ 0.621791 165680.74 351
20309.26
36984.59
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.024228 305679.32 320
10303.72
10519.73
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CELT/USDT
$ 0.000688 94875.71 97
646.68
493.58
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CENNZ/USDT
$ 0.015643 33558.21 111
0.000162
630.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CENS/USDT
$ -812100.00 946.82 18
234.88
266.81
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CENT/USDT
$ 0.001309 123.01 2
78.97
746.46
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ - ۲۲:۴۶
CERE/USDT
$ 0.006121 42787.73 42
76.76
944.81
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CFI/USDT
$ -3E07 1582.91 33
174.87
299.09
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CFX/USDT
$ 0.395913 3548030.10 545
111236.24
175113.60
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CGU/USDT
$ 0.045097 103959.11 74
210.90
102.48
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ - ۲۱:۵۳
چین گیمز
چین گیمز
Chain Games
CHAIN/USDT
$ 0.022833 29972.78 65
53.45
260.64
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CHAMP/USDT
$ 0.050260 93630.99 232
2215.10
294.91
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CHAMP1
CHAMP1/USDT
$ 0.015402 59831.43 75
150.14
1259.36
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
چینج
چینج
Change Our World
CHANGE/USDT
$ 0.011869 92330.68 57
401.37
446.00
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CHE/USDT
$ 0.047798 556932.18 272
1787.35
2713.03
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CHESS/USDT
$ 0.258905 207488.29 372
22590.97
20198.54
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CHICKS/ETH
$ 0.004560 230.28 1
3.68
0.000165
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ - ۲۱:۵۱
CHICKS/USDT
$ 0.002972 41635.65 46
19.19
264.83
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۲:۰۳
CHICKS/BTC
$ 0.004566 476.82 1
14.16
5.05
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ - ۲۱:۵۱
CHNG/USDT
$ 0.081144 163943.65 268
4114.78
8947.02
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CHO/USDT
$ 0.647011 542538.87 140
951.92
256.61
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CHRO/USDT
$ 0.001194 79.87 98
251.62
140.51
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ - ۱۱:۵۳
CHRP/USDT
$ 0.003983 230645.26 107
732.99
320.46
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CHS/USDT
$ 0.061188 2064.89 1
61.71
17.53
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CHZ/USDT
$ 0.121405 395308.18 447
181480.56
161575.46
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CIRUS/USDT
$ 0.108025 80849.26 146
67.99
895.78
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CITY/USDT
$ 4.36 46427.48 306
92397.70
21364.13
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CITY1
CITY1/USDT
$ 0.000460 31761.66 122
164.22
14.26
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.005653 759769.17 319
37471.84
106891.55
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CLA/USDT
$ 0.005301 131.31 1
67.60
171.16
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۱۴
CLB/USDT
$ 0.002637 195.36 63
132.34
83.04
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CLEV/USDT
$ 18.39 53451.71 39
38.96
38.96
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CLOAK/USDT
$ 0.008226 51784.52 8
140.04
74.55
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CLS/USDT
$ 0.104883 82873.14 108
101.96
418.77
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CLV/USDT
$ 0.063530 75577.70 342
67172.54
25611.76
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CLY/USDT
$ 0.048223 9820.84 192
1048.94
1341.03
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CMFI/USDT
$ 0.011040 5.43 30
13.95
235.48
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CMP/USDT
$ 0.102281 61869.04 161
148.61
107.43
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CNAME/USDT
$ 0.000698 42639.18 188
427.44
2021.49
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CNC/USDT
$ 7.30 97859.96 89
446.69
108.75
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CNG/USDT
$ 0.082661 2148.10 143
102.65
502.66
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
CNS/USDT
$ -4460000.00 45204.30 145
278.38
2095.55
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CNT/USDT
$ 0.010212 149.82 1
182.97
70.18
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۲۱:۴۲
سنتور
سنتور
Centaur
CNTR/USDT
$ 0.000132 13168.25 47
21.36
152.13
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/BTC
$ 1.54 36085.96 37
41813.37
46442.51
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/USDT
$ 1.54 76190.03 464
14774.14
11640.43
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CODE/USDT
$ 0.380085 85152.45 28
279.70
467.88
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۲۲:۰۶
COFI/USDT
$ 0.033667 44808.01 4
6.29
14.57
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
COGE/USDT
$ -2E08 678.32 88
150.48
193.05
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
COINGHOST
COINGHOST/USDT
$ 0.012011 5940.82 13
145.97
98.16
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۲۱:۵۰
COLLAB/USDT
$ 0.029844 43635.38 57
292.58
497.90
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
COMBO/USDT
$ 0.039499 24984.94 39
87.96
320.50
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 43.61 119046.95 441
36651.78
21448.37
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CONV/USDT
$ 0.000700 44646.06 50
902.88
616.93
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
COOK/USDT
$ 0.000315 24918.70 86
172.65
71.79
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CORA/USDT
$ 0.118005 314.13 1
86.46
190.84
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ - ۲۲:۰۷
CORE/USDT
$ 2.09 1772746.81 484
68367.97
86015.41
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
COREUM
COREUM/USDT
$ 0.513105 227576.26 164
1885.01
2619.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
COTI/USDT
$ 0.073528 57702.85 320
47752.00
20624.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
COVER/USDT
$ 13.86 240973.78 219
510.10
2441.67
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
COVN/USDT
$ 0.420332 67715.07 4
99.56
166.04
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
COW/USDT
$ 0.090231 44776.51 17
115.89
61.75
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CP/USDT
$ 0.001360 26086.27 1
108.93
45.83
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۱۶:۴۰
CPET/USDT
$ -9930000.00 4234.33 15
186.72
97.68
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CPH/USDT
$ 0.060438 328966.84 277
6885.17
2379.54
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CPOS/USDT
$ -1920000.00 41395.97 27
446.68
71.94
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CPU/USDT
$ 0.032694 31827.43 9
708.57
23.63
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
CPX/USDT
$ 0.058014 143.06 1
30.56
110.36
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۱۴
CQT/USDT
$ 0.175874 30033.87 261
7499.95
9436.59
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CRA/USDT
$ 0.004378 42089.79 97
451.27
45.55
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CRAB/USDT
$ 0.000965 208.77 9
42.42
83.94
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ - ۲۱:۴۱
CRAFT/USDT
$ 0.010970 34913.29 16
29.58
278.67
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CRDC/USDT
$ 0.003339 46259.70 12
263.89
56.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CRDN
CRDN/USDT
$ 0.003470 160.41 19
82.64
699.18
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ - ۲۱:۵۰
CRE8/USDT
$ 0.001469 7319.92 9
6.67
6.41
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CREDI/USDT
$ 0.001072 0 53
99.68
96.46
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ - ۱۸:۱۷
CREDIT/USDT
$ 0.007110 542115.69 6
36.96
3224.08
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
CREO/USDT
$ 0.002062 64606.60 78
191.75
648.74
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CRETA/USDT
$ 0.030364 49770.22 187
1565.92
1028.49
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CRF/USDT
$ 0.000939 72084.94 96
32.74
169.77
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.069405 86230.68 302
8128.09
9666.04
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CROGE/USDT
$ 0.001079 21938.67 11
5.29
9.00
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CRONA/USDT
$ 0.004001 79.12 1
82.32
138.84
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ - ۲۱:۴۹
CRP/USDT
$ 0.005283 56589.73 74
115.45
71.79
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CRT/USDT
$ 0.045776 47265.09 129
298.33
441.48
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CRTS/USDT
$ 0.000315 13192.03 227
13308.50
155.71
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CRU/USDT
$ 1.34 67139.25 111
1796.07
1189.46
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.977561 70380.92 387
80140.21
135804.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.977372 132047.52 411
132429.27
179601.94
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CRYPT/USDT
$ 0.000311 706.78 10
8.83
1082.19
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ - ۳:۴۵
CRYSTALPOWDER
CRYSTALPOWDER/USDT
$ 0.003701 118.10 62
190.15
77.67
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ - ۳:۴۱
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.036729 155871.11 410
28796.20
44164.84
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CT/USDT
$ 0.000374 6698.57 27
226.27
97.98
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CTC/USDT
$ 0.370092 94076.93 263
2349.73
1690.47
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CTK/USDT
$ 0.765104 262354.51 339
48554.11
80854.79
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CTN/USDT
$ 0.419031 99462.11 119
25.36
308.44
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CTO/USDT
$ 0.025907 297.02 7
103.58
15.68
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ - ۲۲:۴۲
CTSI3L
CTSI3L/USDT
$ 0.288936 135567.93 214
2425.32
7658.66
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CTT/USDT
$ 0.269980 29.70 7
13.14
26.01
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - ۲۱:۴۴
CTXC/USDT
$ 0.240860 64631.21 375
12102.60
17436.72
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CTZN/USDT
$ 0.001520 0 20
20.32
287.37
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ - ۲۲:۰۰
CULT/USDT
$ -8080000.00 20994.95 164
1230.65
592.98
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CUP/USDT
$ 0.000128 360.30 88
191.13
128.50
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CVNT/USDT
$ 1.18 42241.54 89
170.74
195.82
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/ETH
$ 0.314438 17871.22 267
31139.11
16810.21
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.456260 55002.11 376
15889.71
10871.93
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
کُویر
کُویر
COVIR.IO
CVR/USDT
$ 0.001511 61714.40 192
75.97
2422.81
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CVT/USDT
$ 0.000423 87986.62 60
638.31
497.64
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CVTX/USDT
$ 0.148918 46087.11 39
743.65
391.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CVX/USDT
$ 5.44 153531.20 380
49723.26
38110.02
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
CVZ/USDT
$ 0.001000 15.39 1
7.69
1264.50
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ - ۲۱:۴۸
CW/USDT
$ 0.004995 0 1
267.82
74.00
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ - ۲۲:۴۶
CWAR/USDT
$ 0.017237 2801.65 38
80.34
88.04
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CWD/USDT
$ 0.000168 352.19 72
127.94
19.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CWEB/USDT
$ 0.015362 7515.25 213
1618.11
800.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CWS/USDT
$ 0.457758 602.15 8
6.96
1274.46
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
CXD/USDT
$ 0.013014 217.70 269
2813.25
910.11
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ - ۲۱:۴۴
CYC/USDT
$ 51.80 144.29 1
45.78
1326.61
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ - ۲۲:۴۷
CYS/USDT
$ 0.009242 37126.13 117
0.012156
296.12
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
D3D/USDT
$ 0.132845 417433.40 220
102.30
8169.45
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DAI/USDT
$ 0.996687 177247.20 311
441030.27
98206.15
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DAISY/USDT
$ 0.035963 67.22 1
707.64
44.61
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ - ۲۲:۴۶
DANA/USDT
$ 0.003707 1230.32 3
23.30
37.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DAO/USDT
$ 1.80 29625.52 331
3137.59
10246.40
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DAR/USDT
$ 0.183545 63206.34 368
8241.37
23906.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DARC/USDT
$ 0.001284 549.14 19
191.03
143.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 56.71 1722798.97 490
74985.62
54611.71
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DBL/USDT
$ 0.030424 61005.88 185
250.02
1320.76
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DC/USDT
$ 0.001133 110219.97 188
548.11
664.32
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DCR/USDT
$ 19.43 57068.55 300
14411.44
17652.78
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DDDX/USDT
$ 0.000214 39862.44 42
159.50
24.59
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۱:۱۲
DDIM/USDT
$ 2.20 63777.60 146
367.46
2378.86
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DEB/USDT
$ 0.008717 12868.39 86
151.27
72.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DEBT/USDT
$ 16.04 34346.08 87
585.26
1288.94
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
DEFIT/USDT
$ 0.065380 433.67 9
63.18
136.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DEG/USDT
$ 0.052204 112.57 155
79.26
936.29
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
DEGO/USDT
$ 1.97 68768.45 366
54334.56
26270.28
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DEGO/ETH
$ 1.99 29029.22 159
15437.62
35880.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
DEIP/USDT
$ -350000.00 1999.93 2
52.42
79.91
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ - ۲۱:۴۹
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.003484 353183.55 197
2684.14
1838.42
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DERC/USDT
$ 0.299167 39656.91 41
148.23
221.03
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۲۱:۴۲
DERI/USDT
$ 0.042053 43453.27 110
7.17
25.45
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DEUS/USDT
$ 78.22 7698.61 143
1252.92
1232.73
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DEVO/USDT
$ 0.004036 665.85 24
160.97
0.001292
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DEVT/USDT
$ 0.003881 60125.30 58
223.25
115.90
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DEXE/BTC
$ 2.82 32995.45 170
6080.66
9670.88
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DEXE/ETH
$ 2.82 21864.89 202
6110.02
4172.10
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DEXE/USDT
$ 2.86 46230.24 288
9566.85
17470.70
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DEXI/USDT
$ 0.007771 1448.85 91
198.86
395.36
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.074038 745093.51 303
13291.50
72012.39
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DFA/USDT
$ 0.050649 294.05 14
56.46
100.27
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DFD/USDT
$ 0.007810 42199.80 15
99.08
80.31
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.002371 25831.52 85
103.26
234.80
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DFIAT/USDT
$ 0.004870 0 2
45.03
111.80
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ - ۲۲:۰۰
DFL/USDT
$ 0.000985 43348.60 16
253.03
29.21
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
دفیس نتورک
دفیس نتورک
Defis Network
DFS/USDT
$ 0.476425 41.03 4
42.25
57.99
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ - ۲۱:۰۵
DFT/USDT
$ 0.000744 2111.65 42
67.48
53.42
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ - ۲۲:۴۷
DFX/USDT
$ 0.128001 56310.33 40
115.40
113.59
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DFY/USDT
$ 0.002413 676.87 6
77.97
320.03
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ - ۲۱:۵۲
DFYN/USDT
$ 0.042784 47187.61 33
267.77
911.57
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DGC/USDT
$ 0.000605 14454.25 69
93.82
165.00
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DGH/USDT
$ 0.007551 534.87 30
107.72
135.76
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DHP/USDT
$ 0.002707 812.86 12
424.79
249.53
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DICE/USDT
$ 0.076079 9026.84 15
45.99
30.74
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DIE/USDT
$ -6E08 42024.70 17
125.51
480.16
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DIONE/USDT
$ 0.001117 346174.81 67
403.98
1266.90
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DIP/USDT
$ 0.016218 52758.10 36
261.46
71.22
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DIVER/USDT
$ 0.045648 35703.36 55
67.54
74.33
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
DKA/USDT
$ 0.037600 42753.51 125
258.74
310.93
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DKM/USDT
$ -506400.00 1484.98 1
310.08
409.62
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DKS/USDT
$ 0.003067 160746.39 203
933.19
810.06
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DKT/USDT
$ 0.078806 130901.56 2
42.54
626.22
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ - ۲۲:۴۶
دلتا.تتا
دلتا.تتا
delta.theta
DLTA/USDT
$ 0.007784 184.81 7
64.27
122.86
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ - ۲۲:۵۰
DMD/USDT
$ 6.69 23776.55 31
194.21
903.16
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DMG/ETH
$ 0.008565 15643.11 4
57.77
46.05
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
DMG/USDT
$ 0.007322 41743.13 32
163.44
83.30
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DMS/USDT
$ 0.000133 2056.69 2
38.53
10.27
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DNA/USDT
$ -612009.69 57554.43 3
13.92
662.23
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ - ۲۲:۵۳
DNL/USDT
$ 0.001975 9496.70 4
4.83
49.79
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ - ۲۲:۴۸
DNS/USDT
$ 0.008891 214.44 6
26.73
197.37
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۲۲:۲۹
DNXC/USDT
$ 0.007413 373.55 22
42.49
110.06
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.204522 289681.30 354
20022.22
27849.23
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DOE/USDT
$ 0.012221 119350.88 7
0.185290
1.51
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - ۲۱:۵۰
DOG/USDT
$ 0.000760 67966.21 12
249.96
173.39
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۲۱:۵۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC.E
$ 0.079175 16848644.09 382
748189.99
912003.63
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.075248 42944.05 423
97483.83
81096.26
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.075370 2567948.83 579
543692.60
677031.63
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDCE
$ 0.079175 16848644.09 399
756085.92
921628.35
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۵۹
DOGEKING
DOGEKING/USDT
$ -5013783885.00 376.46 113
265.10
1123.27
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DOGGO
DOGGO/USDT
$ -4383463058.00 69828.98 93
307.34
220.16
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DOGGY/USDT
$ 0.000461 40235.08 9
38.11
33.76
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
DOGIRA/USDT
$ 0.001120 27.14 17
271.41
263.47
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ - ۲۲:۵۲
DOM/USDT
$ 0.000337 15.29 134
228.73
257.85
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
DON/USDT
$ 0.116888 231468.85 12
41832.60
25985.00
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ - ۲۲:۵۱
DOP/USDT
$ 0.448633 982.06 23
120.91
59.98
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DOR/USDT
$ 0.000243 32845.26 5
125.18
225.79
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DORA/USDT
$ 3.33 11244.83 356
4666.16
4683.72
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DOSE/USDT
$ 0.005857 291086.17 71
239.15
110.19
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DOT/BTC
$ 6.18 42868.34 391
35426.74
61107.06
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DOT/USDT
$ 6.19 1270538.60 382
92692.36
108866.23
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DOUGH/USDT
$ 0.070182 1344.82 92
12.67
284.47
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ - ۲۱:۴۹
DPET/USDT
$ 0.066533 188791.95 299
5327.80
6998.48
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DPR/USDT
$ 0.008935 41988.02 34
95.69
65.30
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DPX/USDT
$ 349.77 96546.47 63
76.99
1005.38
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DRAC/USDT
$ 0.007550 90596.23 65
49.17
603.47
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DRAW/USDT
$ 0.000537 32242.78 50
88389.37
8467755.50
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DRF/USDT
$ 0.000942 1221.19 10
1036.74
726.95
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DRK/USDT
$ 0.001002 756.79 42
35.94
728.28
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DRM/USDT
$ 0.004659 43869.61 142
492.82
771.49
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DRV/USDT
$ -891143.97 582.28 7
161.20
287.90
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ - ۲۲:۴۶
DSG/USDT
$ 0.010051 44584.48 5
10.34
580.30
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ - ۲۲:۵۵
DSLA/USDT
$ 0.001560 80417.15 161
480.12
503.63
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DSP/USDT
$ 0.037744 17261.28 4
9.85
24.94
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DTO/USDT
$ 0.013362 732.13 57
613.37
345.14
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DTR/USDT
$ 0.974278 20864.70 205
1353.20
270.70
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DTX/USDT
$ 0.007829 25.17 9
81.43
222.25
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ - ۲۱:۴۹
DUCKER/USDT
$ 0.003526 38214.06 12
36.93
31.85
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
DUEL/USDT
$ 0.032986 93553.99 124
214.15
58.60
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DUSK/USDT
$ 0.193153 214900.41 393
48331.96
46382.17
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DUST/USDT
$ 1.66 146572.78 2
8006.31
558.40
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۲۲:۰۶
DUX/USDT
$ 0.010469 1245.74 21
29.06
21.34
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DV/USDT
$ 0.002509 69697.61 95
92.16
260.13
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DVC/USDT
$ -168700.00 4661.78 9
499.60
31.20
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
دیویدند کش
دیویدند کش
Dividend Cash
DVD/USDT
$ 0.010599 197.70 6
257.49
91.89
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ - ۲۱:۲۴
DVDX/USDT
$ 0.000780 7.12 9
85.04
89.23
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۳
DVI/USDT
$ 0.022258 41377.25 129
110.67
791.40
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DVPN/USDT
$ 0.000450 20.84 1
138.20
46.13
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ - ۲۱:۴۹
DVRS/USDT
$ -910000.00 3776.11 43
12.18
55.30
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DWEB/USDT
$ 0.141734 7.41 174
163.75
1964.71
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ - ۲۱:۵۲
DXCT/USDT
$ 0.087962 40887.50 33
116.55
92.55
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DXGM/USDT
$ 0.009306 191035.18 171
610.24
2365.82
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DXL/USDT
$ 0.009201 347.81 30
74.47
64.13
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
DYDX/USDT
$ 2.54 279945.33 465
133920.94
171889.77
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
DYP/USDT
$ 0.137567 16974.82 82
958.99
543.49
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ - ۱۳:۲۱
DYT/USDT
$ 0.000500 63.04 10
35.50
1178.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ - ۲۲:۱۹
DZOO/USDT
$ 0.036028 1178348.73 250
894.04
2102.46
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EARN/USDT
$ 0.020901 1123.39 1
18.68
887.94
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ - ۲۱:۵۰
EB/USDT
$ -230000.00 0 7
43.47
215.32
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ - ۲۱:۵۰
EDEN/USDT
$ 0.073488 46774.47 39
62.82
101.57
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EDG/BTC
$ 0.000738 27243.50 13
85.60
66.69
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
EDG/USDT
$ 0.000742 53993.80 23
33.41
180.85
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EDGE/USDT
$ 0.098375 175821.48 86
289.95
437.81
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ - ۲۲:۰۵
EFC/USDT
$ 0.435598 27634.89 62
116.84
0.004521
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
EFI/USDT
$ 0.080481 11857.33 73
2274.53
1057.71
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
EGAME/USDT
$ 0.000110 5533.10 32
6.67
342.36
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
EGC/USDT
$ 8.85 40576.67 147
1235.46
339.17
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
EGLD/USDT
$ 42.76 347127.46 374
31903.25
56445.47
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EGS/USDT
$ 0.004380 25854.58 6
377.19
360.32
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۲۱:۴۷
EHASH/USDT
$ 0.027464 41637.56 8
97.48
8.69
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ - ۲۲:۵۱
EJS/USDT
$ 0.004479 136739.97 140
789.45
571.69
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EKT/USDT
$ 0.000348 642.74 16
28.69
21.36
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ - ۲۲:۴۵
EKTA/USDT
$ 0.014018 203913.95 99
1550.31
3467.40
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EL/USDT
$ 0.002677 27080.70 79
114.55
88.86
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ELF/USDT
$ 0.308077 930609.27 436
63683.18
260143.36
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ELF/BTC
$ 0.307409 221327.25 385
97536.13
213103.61
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ELF/ETH
$ 0.308392 141768.33 408
49655.37
202551.80
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ELIXIR/USDT
$ 0.003501 1833.40 2
1.38
33.89
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۳
ELON/USDT
$ -35000000.00 107618.37 305
4617.53
4874.85
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ELONGATE/USDT
$ -3E08 0 6
18.98
8.03
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۱۹:۴۵
ELT/USDT
$ 0.048804 8722.36 1
18.49
15.34
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ - ۲۲:۰۰
ELV/USDT
$ 0.000283 37294.24 21
95.33
152.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۲۱:۵۰
EMON/USDT
$ 0.003890 5500.78 287
1747.88
2589.24
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
EMP/USDT
$ 0.024507 9910.04 87
176.55
169.35
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
EMPIRE/USDT
$ 0.001754 53.22 47
63.43
105.55
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ENRX/USDT
$ 0.000106 155085.74 36
109.43
83.05
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ - ۲۲:۰۰
ENS/USDC
$ 13.83 889362.75 413
71028.72
121248.70
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ENS/USDT
$ 13.83 253387.06 403
91619.76
116600.78
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ENTC/USDT
$ 3.21 144201.10 84
225.86
20.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ENTR/USDT
$ 0.008974 32290.78 28
57.05
40.08
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ - ۲۱:۴۹
EOS/USDC.E
$ 1.25 2071514.46 322
38490.85
45365.35
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
EOS/USDCE
$ 1.25 2071514.46 324
40438.94
47661.37
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۵۹
EOS/USDC
$ 1.12 387821.03 421
202122.18
168142.41
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EOS/USDT
$ 1.13 1073815.50 517
300016.24
171833.40
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EPK/USDT
$ 0.017431 69498.92 151
486.41
1269.31
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/USDT
$ 0.141248 18102.08 16
75.16
15.49
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۲:۴۴
EPX/USDT
$ 0.000312 57771.75 378
25105.70
32967.38
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EQ/USDT
$ 0.001526 39161.56 104
13602.17
15344.88
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
ETC/USDT
$ 20.37 315120.88 467
310485.91
357252.42
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ETC/BTC
$ 20.26 272629.03 422
164402.82
172258.98
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ETERNAL/USDT
$ 0.201654 5053.91 43
374.89
366.15
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ETH/BUSD
$ 1768.91 3776609.88 499
68651.54
50927.42
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ETH/USDT
$ 1771.19 83998006.92 621
625429.07
675536.80
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ETH/BTC
$ 1770.23 429215.03 406
126694.65
116265.35
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ETH/USDC
$ 1769.63 481215.83 351
866287.98
467750.14
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ETH/UST
$ 1971.34 16944325.35 11
37.34
36.00
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۱:۰۴
اتریوم 2.0
اتریوم 2.0
Eth 2.0 Staking by Pool-X
ETH2/USDT
$ -3330000.00 0 79
6.15
1.25
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ - ۲۱:۴۶
ETHA/USDT
$ 0.017754 48280.72 92
38.63
2450.98
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ETHF/USDT
$ 0.317151 75372.23 151
486.43
758.26
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ETHPAD/USDT
$ 0.007220 8327.70 27
11.69
1469.12
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ETHS/USDT
$ 1461.46 958278.39 367
60765.39
91125.66
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۲۱:۵۵
ETHW/USDT
$ 3.38 273271.31 445
56309.55
51808.12
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
ETNA/USDT
$ 0.021501 548.44 2
38.24
159.58
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ - ۲۲:۵۶
ETP/USDT
$ 0.022708 42532.24 18
75.62
126.59
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EUL/USDC
$ 1.91 41001.17 1
6.18
1.16
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
EUL/USDT
$ 3.10 61919.02 6
309.28
332.06
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EVA/USDT
$ 0.000951 42222.06 16
101.99
74.57
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EVE/USDT
$ 0.008437 25385.98 139
200.30
297.22
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
EVER/USDT
$ 0.087990 112553.70 180
930.82
1344.76
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EVILSQUID/USDT
$ -40232019.71 40850.17 1
98.06
139.56
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ - ۲۲:۵۶
EVMOS/USDT
$ 0.290530 157781.66 165
530.43
1747.16
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EVRY/USDT
$ 0.013646 2564.84 60
12.62
205.24
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
EWC/USDT
$ 0.262121 111.72 19
36.85
626.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
EXD/USDT
$ 0.355581 77305.94 224
1294.90
954.46
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
EXFI/USDT
$ 0.158235 37422.98 26
213.45
416.13
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
EXIP/USDT
$ 1.28 216195.79 2
6.53
330.91
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ - ۲۲:۵۸
EXRD/USDT
$ 0.080920 85301.60 83
1757.06
891.73
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ - ۲:۳۸
EYES/USDT
$ 0.001601 103792.07 18
347.67
13.26
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FACTR/USDT
$ 0.062422 41465.93 136
225.42
464.99
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FANC/USDT
$ 0.073803 40089.61 36
576.65
118.40
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FANT
FANT/USDT
$ 0.003200 1141.59 3
15.89
15.88
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ - ۲۱:۱۹
FARA/USDT
$ 0.032536 52463.27 87
6.74
645.91
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FARM/USDT
$ 35.38 52339.40 261
47423.29
19540.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FAST/USDT
$ 0.001890 48182.14 9
44.01
181.78
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ - ۲۲:۵۳
FAVOR/USDT
$ 0.064477 2246.71 14
213.50
315.31
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FAYRE/USDT
$ 0.001498 241.63 15
20.84
151.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FBS/USDT
$ 0.000720 466.68 1
33.62
104.93
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ - ۲۱:۵۰
FBT/USDT
$ -615408.84 18.57 1
38.23
234.11
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۲۲:۲۹
FBX/USDT
$ 0.017388 38766.23 62
489.14
119.49
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FC/USDT
$ 0.105947 53539.88 3
24.11
44.76
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
FCL/USDT
$ 0.017247 1644.46 7
57.95
66.60
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FCT2
FCT2/USDT
$ 0.076450 28710.42 215
2482.83
2527.93
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FDC/USDT
$ -23000000.00 150.16 86
24.83
122.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FEAR/USDT
$ 0.161698 42651.03 67
132.34
144.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FEEL/USDT
$ 0.000110 539.10 1
17.90
6.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ - ۱۶:۴۸
فی پروتکل
فی پروتکل
Fei Protocol
FEI/USDT
$ 0.981075 163751.26 99
4364.22
57.91
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FEN/USDT
$ -48000000.00 6358.14 23
70.76
17.74
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FER/USDT
$ 0.031165 53335.02 17
122.59
122.56
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FET/USDT
$ 0.391709 414874.17 464
63485.95
76448.32
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FFF/USDT
$ 0.000175 502.42 26
312.28
256.02
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ - ۲۲:۱۸
FIC/USDT
$ 0.002620 47688.29 130
63.76
392.01
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FID/USDT
$ 0.002991 96821.96 27
22.65
1610.47
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FIDA/USDT
$ 0.445625 2538.13 82
372.05
22.26
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FIGHT/USDT
$ 0.003207 24720.61 36
112.52
38.31
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ - ۲۲:۴۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 5.79 107638.91 435
101931.95
80942.32
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.78 739986.71 376
91502.14
34538.26
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FILDA/USDT
$ 0.002105 41760.67 62
136.72
160.25
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FIN/USDT
$ 0.007970 44639.26 1
140.87
539.58
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ - ۲۱:۵۵
FINA/USDT
$ 0.030004 68075.85 32
1297.29
576.66
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FIO/USDT
$ 0.033126 80603.72 261
53291.79
7791.39
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FIRO/USDT
$ 2.14 79100.96 323
88112.12
9359.79
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FITFI/USDT
$ 0.014060 52062.94 246
12975.11
20157.21
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FITFI/USDC
$ 0.014113 43533.08 142
1931.14
8064.30
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FIU/USDT
$ 0.004217 43678.60 13
523.44
194.67
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۲۲:۰۶
FLEX/USDT
$ 1.75 8420.93 32
101.00
86.13
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
FLM/USDT
$ 0.093384 253386.94 355
12619.84
46248.95
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FLOKI/USDT
$ -381900.00 605244.72 429
19260.55
20107.91
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FLOOR/USDT
$ 2.54 34768.62 2
120.43
239.13
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۲۱:۴۹
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.01 89494.49 370
53418.77
108704.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FLR/USDT
$ 0.031155 435234.96 362
35976.22
50873.74
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FLURRY/USDT
$ -646000.00 44190.26 1
8.60
217.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۲۱:۵۶
FLUX/USDT
$ 0.064162 44480.08 16
248.11
870.95
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ - ۲۲:۵۲
FLUX1
FLUX1/USDT
$ 0.612884 349734.60 329
15320.54
24095.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FLX/USDT
$ 16.43 54475.20 106
9.36
74.52
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FLXTOKEN
FLXTOKEN/USDT
$ 0.032489 5.69 49
52.56
54.72
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FLY/USDT
$ 0.001328 98508.18 65
177.57
146.26
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FMG/USDT
$ 0.001099 258.28 10
49.67
56.57
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ - ۲۲:۴۸
FMT/USDT
$ 0.007521 2234.56 4
286.42
8.53
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FNCY/USDT
$ 0.074089 93406.52 339
6482.82
7694.01
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FND/USDT
$ 0.003209 6014.60 78
72.11
854.35
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FNDZ/USDT
$ 0.008692 90000.07 98
171.44
574.82
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FNZ/USDT
$ 0.006399 16000.08 11
147.07
482.11
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
FO/USDT
$ 0.001045 152.18 11
24.71
136.99
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FODL/USDT
$ 0.005240 195226.08 154
916.61
405.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FOF/USDT
$ 0.429882 2350.13 14
21.24
1175.04
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FON/USDT
$ 0.580559 920281.95 276
1377.18
163.71
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FOOD/USDT
$ 0.139283 16742.51 121
6.01
5.51
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FOR/USDT
$ 0.022988 62338.22 392
46226.03
12885.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FORM/USDT
$ 0.002412 41118.87 79
176.36
352.56
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FORT/USDT
$ 0.137285 40101.67 116
1805.53
68.10
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.32 137857.01 264
62221.19
19916.71
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FOX/USDT
$ 0.034587 42957.82 12
32.52
564.58
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FPFT
FPFT/USDT
$ 0.017789 24.20 6
89.37
94.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FREE/USDT
$ -478200.00 46562.20 22
70.86
72.00
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FREEDOM
FREEDOM/USDT
$ -18000000.00 93834.72 149
142.07
782.71
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FRONT/USDT
$ 0.228517 91622.56 362
36558.67
21011.98
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FRR/USDT
$ 0.002957 8337.02 38
98.60
138.06
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ - ۲۱:۵۰
FRTS/USDT
$ 0.000251 62519.48 94
153.49
183.53
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FS/USDT
$ 0.000820 0 6
98.50
100.12
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - ۲۱:۴۴
FSN/USDT
$ 0.312147 43523.49 232
6019.75
272.08
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FST/USDT
$ 0.089751 41887.06 17
103.67
36.64
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FTM/USDT
$ 0.489587 877486.28 376
362624.10
425049.54
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FTM/USDC.E
$ 0.373740 187107.00 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۹:۲۱
FTM/USDC
$ 0.489642 94497.56 430
51236.94
163932.02
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FTM/USDCE
$ 0.373740 187107.00 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ - ۰:۳۲
FTP/USDT
$ 0.000964 19.66 90
64.78
333.45
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDC
$ 1.34 43400.42 18
4181.39
1723.77
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.34 115131.22 318
9730.78
21212.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FUKU/USDT
$ -2290661.35 1138.55 24
119.23
123.29
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ - ۴:۴۲
FUNFI
FUNFI/USDT
$ -33642489900.00 5849.74 69
146.05
1055.88
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FURY/USDT
$ 0.005440 2420.75 9
374.33
10.00
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۱:۰۶
FUSE/USDT
$ 0.072377 75579.32 209
2344.02
2719.70
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
FUTURE/USDT
$ 0.335222 15.84 16
42.11
165.64
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FWC
FWC/USDT
$ -396088930000.00 6028.49 107
1952.55
626.79
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FWW/USDT
$ -1530000.00 2609.35 10
21.78
12.70
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FX1/USDT
$ -627300.00 60.40 118
208.74
143.91
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
FXS/USDT
$ 7.99 251081.67 421
20200.44
36706.99
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GAIA/USDT
$ 0.004941 41450.24 45
145.29
54.01
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.80 154395.24 392
36411.10
34568.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDC
$ 1.80 90851.59 299
29112.76
29474.04
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GALA/USDT
$ 0.042554 867306.41 540
68103.79
87579.68
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GALFT
GALFT/USDT
$ 4.28 71055.64 172
414.84
35.83
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۲۲:۰۶
GALO/USDT
$ 0.270444 32693.69 75
4.74
141.34
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GAN/USDT
$ 0.000179 36664.35 2
16.28
8.65
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ - ۲۲:۵۲
GARI/USDT
$ 0.055294 211169.79 188
632.51
4385.58
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GART/USDT
$ -8E07 16176.79 44
121.13
373.63
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ -1440000.00 42323.35 147
382.46
98.74
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GAT/USDT
$ 0.664008 31958.11 65
117.42
77.82
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
GCAKE/USDT
$ -1170000.00 53728.68 133
564.75
2917.31
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GCOIN/USDT
$ 0.017859 204.43 12
122.97
99.70
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GDC/USDT
$ 0.000469 44694.84 55
74.95
47.41
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GDG/USDT
$ 0.000150 1224.53 4
128.80
1233.22
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GDO
GDO/USDT
$ -3E08 40549.77 47
449.15
241.14
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
GEAR/USDT
$ 0.014519 49028.16 110
548.54
1576.96
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GEL/USDT
$ 0.355581 41787.39 145
204.43
343.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GEMG/USDT
$ 0.017005 272852.61 20
1367.13
2431.23
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
GEMS/USDT
$ 0.079004 8.22 3
39.67
82.75
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۲۱:۴۷
GENE/USDT
$ 0.647380 5910.17 171
57.75
55.76
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GENS/USDT
$ 0.001460 31037.08 14
190.17
514.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۲۱:۴۷
GEOS
GEOS/USDT
$ 0.001784 254.84 2
107.10
79.10
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ - ۲۱:۴۹
GER/USDT
$ 0.000374 45576.53 39
1.47
0.193268
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۲۲:۴۸
GERA/USDT
$ 0.004513 154499.32 204
4181.30
833.80
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GF/USDT
$ 0.090241 46759.42 292
9885.85
15066.69
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GFI/USDT
$ 0.000570 10450.29 2
48.72
208.70
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GFLOKI/USDT
$ -86237082800.00 1913.82 61
349.68
29.92
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GFT/USDT
$ 0.049339 94760.83 415
86105.85
41428.57
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GFX/USDT
$ 0.042216 119.46 1
98.46
385.82
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GHC/USDT
$ -8000623345.00 0 23
15.98
4.53
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۳
GHD/USDT
$ -191400.00 37274.13 136
49.36
17.37
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GHNY/USDT
$ 17.05 4374.86 5
687.29
739.56
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GHST/USDT
$ 1.20 102495.33 296
34879.89
16070.01
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GLF/USDT
$ 0.880420 32111.05 182
581.76
122.80
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GLMR/USDT
$ 0.387606 99674.86 425
11214.38
20965.40
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GLQ/BTC
$ 0.001719 65988.08 8
9.35
1792.86
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ - ۲۱:۵۱
GLQ/USDT
$ 0.013147 73422.87 121
548.39
368.63
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GM/USDT
$ -9400000.00 168170.09 12
69.04
523.16
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GM1
GM1/USDT
$ 0.045804 300157.74 285
134.47
51214.46
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
GMEE/USDT
$ 0.012383 13869.65 83
778.84
305.72
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GMI/USDT
$ 0.000171 185.08 7
58.81
0.260814
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GMM/USDT
$ 0.001264 69265.42 133
1829.03
2928.95
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GMPD/USDT
$ 0.017518 19020.25 69
188.79
555.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.112389 56343.70 235
21863.84
20550.76
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GMX/USDT
$ 78.91 320317.15 499
30523.00
47714.38
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GNO/USDT
$ 110.08 162431.34 213
2967.72
97.30
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GNS/USDT
$ 7.84 132088.15 433
15366.38
65442.76
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GNX/USDT
$ 0.002396 40584.47 22
119.78
89.63
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GODS/USDT
$ 0.247696 46387.53 369
8014.79
17621.97
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GODZ/USDT
$ 0.005471 0 16
2.90
25.86
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ - ۲۱:۵۲
گلف فایننس
گلف فایننس
Golff.finance
GOF/USDT
$ 0.024213 40386.61 5
19.75
12.40
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۷
GOFX/USDT
$ 0.003098 5.02 35
79.40
89.62
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
GOLD/USDT
$ 0.006962 41399.96 149
128.07
722.21
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GOLDFINCH
GOLDFINCH/USDT
$ 0.654817 45952.34 217
854.34
741.57
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۲۵
GOO/USDT
$ 0.039021 42813.24