خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29849.00
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۲
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1629.93
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۲
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.516519
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۲
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
64.13
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۲

قیمت ارزهای دیجیتال در پیونکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 75.34 488196.10 487
308819.00
388401.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/BTC
$ 75.37 29850.69 385
55030.89
35847.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/BTC
$ 90.47 9958.56 426
39281.40
81212.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
AAVE/USDT
$ 90.49 229082.24 274
164812.58
378856.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.013475 2695.98 376
61749.27
64262.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.020090 26862.11 428
63825.03
76912.40
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ACM/USDT
$ 1.96 24169.42 381
59237.34
15954.36
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ACM/USDT
$ 1.77 6966.70 364
27503.73
44362.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/ETH
$ 0.551964 107870.77 278
42508.26
49041.58
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ADA/BTC
$ 0.553420 307658.02 434
170165.14
214663.58
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ADA/BTC
$ 0.257512 12448.49 329
163861.35
182580.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/USDT
$ 0.552939 14627975.09 596
365701.60
379613.32
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ADA/USDT
$ 0.257614 1374532.11 476
404645.10
669552.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/ETH
$ 0.257551 4535.61 228
31807.25
19132.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AGIX/BUSD
$ 0.327051 20949.37 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
AGIX/BTC
$ 0.176648 1917.87 281
13268.90
40189.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AGIX/BUSD
$ 0.176771 63883.74 416
117963.21
103479.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AGIX/BTC
$ 0.297090 9484.96 326
40689.80
39912.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ALCX/USDT
$ 18.60 30724.96 232
7806.29
24874.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ALCX/USDT
$ 12.21 5277.42 180
6551.29
19550.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/USDT
$ 0.184278 221302.12 431
146227.11
213144.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ALGO/USDT
$ 0.092752 44408.25 344
116933.31
179463.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.14 15675.92 396
80562.51
43957.50
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 0.724505 2832.92 389
74072.12
124228.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALPACA/USDT
$ 0.180979 20893.21 403
60303.26
16061.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ALPACA/USDT
$ 0.165593 46997.47 374
38092.54
17818.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.098758 30100.63 381
64800.13
97361.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.070890 3181.63 319
46772.49
124543.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AMP/USDT
$ 0.001471 10546.79 188
14021.92
21419.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AMP/USDT
$ 0.004000 335178.14 279
12248.80
36185.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ANKR/USDT
$ 0.026154 6472.07 314
67419.48
65244.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ANKR/USDT
$ 0.020687 3883.92 223
46599.42
136469.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANT/USDT
$ 5.64 24537.88 423
48172.24
53190.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ANT/USDT
$ 4.84 8800.67 432
63592.75
101595.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/USDT
$ 1.65 1211138.03 541
243731.78
358709.28
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
APE/USDT
$ 1.12 475116.57 447
335079.47
373966.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
API3/USDT
$ 1.47 52734.72 419
59516.65
78579.84
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
API3/USDT
$ 1.07 24915.28 378
94215.09
193118.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APT/USDT
$ 7.72 119038.41 204
130859.58
343545.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
APT/USDT
$ 5.96 124355.80 491
184522.09
323058.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AR/USDT
$ 7.71 98734.27 211
105853.84
140029.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
AR/USDT
$ 4.12 25872.18 442
85441.02
135445.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARB/USDT
$ 1.07 5128981.76 585
405153.70
613492.26
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ARB/USDT
$ 0.824061 1491105.30 475
548786.00
1079073.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARKM/USDT
$ 0.314976 1265627.14 423
60195.39
127692.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARKM/USDT
$ 0.476944 2311501.05 443
89843.93
86232.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ARPA/USDT
$ 0.041633 8515.55 440
145517.90
181729.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARPA/USDT
$ 0.049280 38901.25 459
146019.43
160598.07
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ASR/USDT
$ 2.43 19387.94 378
64795.12
35167.00
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ASR/USDT
$ 2.16 6373.37 375
112990.93
26211.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ATA/USDT
$ 0.076303 3635.38 320
51175.69
132872.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ATA/USDT
$ 0.101388 17469.30 363
35364.65
108653.19
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ATM/USDT
$ 2.73 7150.14 282
74667.47
32635.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ATM/USDT
$ 2.29 1713.31 229
26566.47
15996.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.57 540667.66 462
244736.47
267943.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.92 2254932.88 601
283629.92
410126.17
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
AUDIO/USDT
$ 0.141239 2183.99 374
71063.94
70857.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AUDIO/USDT
$ 0.203356 6861.69 452
42004.35
160231.31
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.574932 5629.46 294
23563.65
19525.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.447250 1644.28 259
32731.53
22145.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/USDT
$ 9.82 660716.23 432
393589.18
495075.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/USDT
$ 34.70 9171759.62 501
949642.08
1182611.92
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
AXS/USDT
$ 4.39 14732.21 455
125360.38
210591.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/USDT
$ 7.17 102144.84 455
172909.80
300195.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BAKE/BUSD
$ 0.122234 11104.53 330
22811.29
96637.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAKE/BUSD
$ 0.141819 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۲۲:۰۲
BAKE/USDT
$ 0.255370 50467.31 442
61300.30
134888.17
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BAKE/USDT
$ 0.122368 4064.29 352
72541.61
103875.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/USDT
$ 3.05 3422.49 401
34995.33
119554.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/BTC
$ 3.10 172.71 196 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAL/BTC
$ 3.10 172.71 196 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/USDT
$ 3.98 36996.57 455
29102.42
138256.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.52 20505.65 445
43488.85
38781.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.35 776.83 263
5775.41
11592.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.35 18884.79 431
67102.59
110588.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.52 981.79 275
3354.91
7851.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.33 11401.35 275
68651.42
20619.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.08 1793.99 240
62620.14
29681.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.231873 32660.05 420
48682.25
48784.19
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.188405 14516.21 404
40232.99
74836.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 242.43 103644.45 455
943743.63
1264094.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 232.42 185141.04 249
459613.90
917885.05
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BCH/BTC
$ 242.26 28536.28 385
186028.76
289916.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/BTC
$ 232.50 135794.20 429
89428.35
153464.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.538902 1914.24 431
86697.14
45902.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.707816 16949.65 462
150584.89
40482.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BETA/USDT
$ 0.059573 4911.85 359
37805.65
17340.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BETA/USDT
$ 0.064772 22659.94 410
46860.79
28582.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BIGTIME/USDT
$ 0.158128 2522603.87 444
62175.51
113140.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BIGTIME/USDT
$ 0.648453 16378457.35 429
86660.51
102874.28
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BLUR/USDT
$ 0.477644 182473.55 249
284564.43
354899.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BLUR/USDT
$ 0.184203 39559.65 386
103067.89
144388.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.287866 118664.68 442
40717.20
103519.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.186704 250800.36 427
112495.23
157648.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/BUSD
$ 232.27 3331.66 436
258619.29
303735.45
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BNB/USDT
$ 214.22 1115410.29 556
1304503.75
1206748.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/BTC
$ 232.15 85270.92 470
224210.38
556560.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BNB/ETH
$ 214.11 4277.68 394
138101.35
252264.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/USDT
$ 232.14 3318254.55 531
950018.13
974784.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BNB/BUSD
$ 214.24 4858.60 438
484225.74
821397.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/BTC
$ 214.13 46297.86 484
192814.40
340182.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/ETH
$ 231.91 7651.43 415
107582.15
67904.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BNT/USDT
$ 0.722915 90202.48 443
57136.65
73008.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BNT/USDT
$ 0.551208 86012.41 462
92608.82
194539.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNX/USDT
$ 0.292965 27506.82 251
44473.57
105491.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BNX/USDT
$ 0.253142 8536.03 246
43614.37
139584.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.65 139034.33 264
180611.99
166808.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.03 544888.47 328
125133.29
231597.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 52.98 65661.66 505
71389.85
142359.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 49.30 46714.70 455
73122.98
79594.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BSW/USDT
$ 0.060434 10826.48 282
56217.85
33104.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BSW/USDT
$ 0.090989 44745.74 353
33591.74
60365.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BTC/USDC
$ 42010.88 150704.70 249
625875.64
627573.36
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BTC/USDT
$ 29849.00 212603737.38 613
678278.84
298092.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/BUSD
$ 41998.69 430312.54 291
545927.01
1214346.66
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BTC/USDT
$ 42036.86 451013452.21 671
1383517.09
1624647.88
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BTC/BUSD
$ 29849.09 987663.90 528
1236366.31
1792050.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTT/USDT
$ -1530000.00 862087.06 260
3533.83
6238.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BTT/USDT
$ -38000000.00 544.34 152
1382.72
89.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BURGER/USDT
$ 0.327183 3669.33 252
47817.62
50613.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BURGER/USDT
$ 0.478943 6477.03 311
36805.51
29453.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BUSD/USDT
$ 0.998982 82187.26 211
4012570.53
2593951.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
BUSD/USDT
$ 1.00 6595.73 487
4511055.51
2171149.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
C98/USDT
$ 0.210725 81525.79 424
58727.14
97260.51
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
C98/USDT
$ 0.145161 18938.51 367
65540.11
120482.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/USDT
$ 2.34 151936.54 428
124627.53
138909.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
CAKE/BUSD
$ 1.11 39896.18 369
48048.36
51995.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/BUSD
$ 1.54 0 326 ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۸:۳۲
CAPO/USDT
$ 0.002280 225663.74 178
2567.66
2974.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
CAPO/USDT
$ 0.001611 101992.87 152
1104.06
4025.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELO/USDT
$ 0.560434 122169.05 391
109649.51
175842.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
CELO/USDT
$ 0.425738 9973.63 309
127842.61
181105.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.018978 50762.41 410
71308.50
77714.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012217 11587.56 365
31934.21
123192.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CFX/USDT
$ 0.173979 37160.14 210
100067.28
130950.25
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
CFX/USDT
$ 0.106059 9642.95 186
62862.59
96485.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHESS/USDT
$ 0.122068 9629.88 180
14512.72
19045.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHESS/USDT
$ 0.235972 164352.49 235
24500.99
26278.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
CHR/USDT
$ 0.147743 21393.77 428
35838.84
100970.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
CHR/USDT
$ 0.091711 2587.01 348
83210.41
115496.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.083058 37341.03 480
197560.20
261529.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
CHZ/USDT
$ 0.059468 31143.40 460
149825.10
245281.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CITY/USDT
$ 2.89 14261.74 240
50412.59
20403.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
CITY/USDT
$ 2.66 3875.49 234
48970.33
21233.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CLV/USDT
$ 0.032018 14676.08 144
36411.00
8723.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CLV/USDT
$ 0.048994 35700.37 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.66 352477.80 463
83257.40
102229.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.69 236493.98 485
131898.08
222876.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COS/USDT
$ 0.007699 66191.95 331
36506.37
24733.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
COS/USDT
$ 0.004483 4328.51 314
56484.44
26701.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COTI/USDT
$ 0.061003 28508.60 455
53430.39
77033.31
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
COTI/BTC
$ 0.037896 1097.01 171
1193.32
3080.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COTI/USDT
$ 0.038051 10546.55 445
53255.45
113341.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COTI/BTC
$ 0.060931 10842.68 1
1299.55
6055.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
CPOOL/USDT
$ 0.061433 15229.78 80
351.08
854.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
CPOOL/USDT
$ 0.016599 4039.92 96
341.37
463.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CREAM/USDT
$ 15.80 191369.04 349
39602.97
41749.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CREAM/USDT
$ 17.66 178338.86 334
18010.00
74265.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.437245 19629.22 343
94651.03
328760.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.435652 817.91 189
7590.01
12947.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.680920 139541.93 327
89300.27
267355.28
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.680744 27990.77 254
8918.01
66067.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
CTSI/USDT
$ 0.158171 13504.18 405
38499.55
65632.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
CTSI/USDT
$ 0.129442 1494.61 371
44111.56
105834.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CYBER/USDT
$ 4.21 1003928.17 459
169002.69
251049.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CYBER/USDT
$ 6.25 2459720.09 461
119403.62
148634.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DAI/USDT
$ 0.999882 4124.34 447
227416.44
150458.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DAI/USDT
$ 1.00 5285.09 444
191717.10
153061.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DAR/USDT
$ 0.084367 14672.87 440
84772.49
45217.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DAR/USDT
$ 0.125905 26907.75 449
90253.75
24039.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 25.81 896.15 305
8225.00
29297.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 32.25 84577.36 442
45850.22
170309.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 25.77 20808.50 401
83778.36
215545.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 32.31 4073.23 287
7594.78
16483.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DATA/USDT
$ 0.030116 2453.73 422
59878.24
22430.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DATA/USDT
$ 0.024654 899.12 377
37850.65
26523.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DCR/USDT
$ 12.00 2285.87 255
4900.04
10272.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DCR/USDT
$ 15.18 17797.07 334
9845.39
34592.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DCR/BTC
$ 15.17 7654.12 183
6905.09
2454.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DCR/BTC
$ 11.97 1624.70 151
3766.96
4193.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DEGO/USDT
$ 1.74 19968.26 343
57182.19
34475.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DEGO/USDT
$ 1.32 5424.94 344
42684.89
36148.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DENT/USDT
$ 0.000996 36229.90 361
34310.30
35677.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DENT/USDT
$ 0.000630 3266.68 367
56957.91
55737.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DEXE/USDT
$ 5.02 66288.14 310
9234.82
48420.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DEXE/USDT
$ 2.13 1243.81 232
5748.55
10993.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DGB/USDT
$ 0.008109 26928.38 348
26191.08
30503.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DGB/USDT
$ 0.006514 13433.13 282
26250.60
37536.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.060651 9947.65 337
293449.54
456014.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060696 2196288.06 476
984138.56
1140287.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.096649 204040.60 406
430493.47
752285.84
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.096583 20469557.77 591
518132.11
506588.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DOT/BTC
$ 6.64 39147.00 252
72978.50
105632.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DOT/USDT
$ 3.85 97212.34 327
236483.07
428321.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOT/BTC
$ 3.85 6976.64 196
56354.46
70639.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOT/USDT
$ 6.64 581332.40 382
329400.54
381955.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DUSK/USDT
$ 0.112863 196708.69 361
65159.93
125787.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DUSK/USDT
$ 0.158881 510287.26 435
109131.93
103610.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DYDX/USDT
$ 2.80 305850.56 474
399236.36
689476.50
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
DYDX/USDT
$ 1.94 17053.06 434
181693.82
311709.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EDU/USDT
$ 0.669401 49967.71 469
54200.59
107795.45
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
EDU/USDT
$ 0.408609 15773.50 468
56761.78
110064.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGLD/USDT
$ 62.89 128563.36 204
187261.81
276883.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
EGLD/BTC
$ 62.99 28002.35 359
42397.25
61726.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
EGLD/USDT
$ 25.80 17459.26 439
113475.35
170301.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGLD/BTC
$ 25.78 4216.42 286
13755.59
27424.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENJ/USDT
$ 0.212219 1117013.09 426
56989.51
88834.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENJ/USDT
$ 0.318472 74462.15 451
50065.26
73558.00
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ENS/USDT
$ 8.77 103252.93 431
122536.85
124919.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ENS/USDT
$ 7.05 27288.38 365
96588.20
204500.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDT
$ 0.550808 6789.64 361
316731.83
534960.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDT
$ 0.766509 36228.67 511
300315.41
400085.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
EPX/USDT
$ 0.000177 4920.67 206
53008.30
18263.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EPX/USDT
$ 0.000217 44699.32 197
18703.64
11001.50
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.48 959.41 373
89522.08
130017.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.89 4347.05 411
119206.63
81698.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ETC/USDT
$ 15.50 78699.86 434
407500.21
580515.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETC/BTC
$ 15.52 1733.62 287
59417.93
53556.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETC/BTC
$ 20.00 18654.41 331
49192.68
51995.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ETC/USDT
$ 19.98 482305.01 474
377980.01
534129.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ETH/USDT
$ 1629.93 85110481.09 602
1357569.83
1792825.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BTC
$ 2234.48 13775479.95 541
2346881.29
3187420.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ETH/BTC
$ 1629.22 7183058.07 504
2777434.81
2312519.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDT
$ 2234.91 226929509.92 650
737380.24
1557458.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ETH/USDC
$ 1629.85 170228.38 493
568118.54
670708.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BUSD
$ 1629.55 2290827.96 530
1256646.07
1749672.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BUSD
$ 2235.07 2009071.08 555
535922.07
1197659.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ETH/USDC
$ 2234.00 438492.91 501
630984.79
693252.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ETHDYDX/USDT
$ 2.38 66731.73 285
350904.72
414031.38
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
FARM/USDT
$ 23.81 3172.45 229
42493.25
20995.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FARM/USDT
$ 34.80 14224.70 293
71677.83
38329.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
FERC/USDT
$ 0.068892 9071.50 83
335.94
184.01
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
FERC/USDT
$ 0.074141 5002.18 3
18.13
22.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FET/USDT
$ 0.223965 101233.01 457
173355.18
183679.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FET/USDT
$ 0.487032 116691.02 475
275533.67
310224.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
FIDA/USDT
$ 0.160090 9160.81 193
54276.69
83800.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FIDA/USDT
$ 0.268968 11113.06 248
84827.88
118606.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.36 98042.64 447
358675.93
553158.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.69 327079.27 539
469549.36
639660.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
FIRO/USDT
$ 1.94 10676.39 400
88719.31
14667.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
FIRO/USDT
$ 1.50 5885.86 338
14156.15
18493.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLM/USDT
$ 0.068738 116790.64 285
124124.93
206912.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLM/USDT
$ 0.087090 68622.59 373
86054.24
102916.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
FLOKI/USDT
$ -257500.00 8392645.38 408
39464.07
90289.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLOKI/USDT
$ -373600.00 1360129.93 449
65012.32
117405.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.766609 133129.05 397
220757.83
343703.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.448351 20135.78 327
112067.76
176491.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLUX/USDT
$ 0.591930 42769.57 318
87880.38
149128.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
FLUX/USDT
$ 0.326183 17113.46 277
55737.81
61630.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/BTC
$ 0.196640 3127.52 283
63689.34
84764.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/BTC
$ 0.364324 16210.20 344
82449.41
126901.66
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
FTM/USDT
$ 0.196710 107464.46 458
227769.97
349541.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/USDT
$ 0.364817 581538.89 335
223302.34
369275.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BUSD
$ 1.17 0 46 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BUSD
$ 1.17 0 46 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FXS/USDT
$ 8.78 45257.75 429
42685.71
52972.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
FXS/USDT
$ 5.34 15235.84 449
71200.07
94884.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FXS/BUSD
$ 7.16 0 1
14.91
8.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۲۲:۰۲
FXS/BUSD
$ 5.37 419.03 343
13057.87
29550.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.15 7473.60 354
65838.14
210036.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.52 38513.78 425
100244.79
121340.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
GALA/USDT
$ 0.030786 173921.44 472
434633.32
659697.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
GALA/USDT
$ 0.013548 18185.23 379
231492.62
255643.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GEAR/USDT
$ 0.009969 61633.17 138
1662.04
113.00
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
GEAR/USDT
$ 0.004052 17073.05 125
754.68
137.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GHST/USDT
$ 0.792443 58901.00 265
11299.57
10152.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GHST/USDT
$ 0.929890 119287.32 334
31622.95
16374.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
GLMR/USDT
$ 0.176199 6285.76 391
35381.06
61384.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GLMR/USDT
$ 0.312863 30861.80 428
41847.59
64362.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.270408 280143.07 485
227379.97
310289.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.151055 40419.08 464
112403.38
168623.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GMX/USDT
$ 49.38 82392.55 454
61096.42
63216.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
GMX/USDT
$ 38.34 33823.11 436
56943.45
68714.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GNO/USDT
$ 98.05 850.59 222
2813.59
6916.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GNO/USDT
$ 227.67 10155.56 319
15631.21
14413.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
GNS/USDT
$ 3.45 2447288.21 388
90575.74
92846.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GNS/USDT
$ 3.74 237504.69 443
145605.86
145772.25
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
GRT/USDT
$ 0.159984 102654.35 461
172540.77
294555.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
GRT/USDT
$ 0.082215 8768.24 394
114925.56
198757.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.09 71669.73 197
38677.65
26703.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 0.840470 14428.83 172
30308.40
50830.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HARD/USDT
$ 0.188878 22597.58 390
33853.70
36306.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
HARD/USDT
$ 0.111162 3694.13 333
38119.75
34100.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HBAR/USDT
$ 0.048577 17738.60 370
265157.53
369495.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HBAR/USDT
$ 0.070362 87167.28 411
194390.58
257712.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
HFT/USDT
$ 0.225826 8242.04 437
244031.42
250164.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HFT/USDT
$ 0.317962 6819.38 442
264090.34
261286.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
HIFI/USDT
$ 0.507284 37994.28 385
130423.76
174081.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HIFI/USDT
$ 0.729514 119577.55 474
165228.52
125630.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
HIGH/USDT
$ 1.11 15356.68 366
57180.93
76317.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HIGH/USDT
$ 1.79 95119.93 394
124362.25
194330.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
HOOK/USDT
$ 1.12 68937.01 462
69688.75
97871.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
HOOK/USDT
$ 0.742115 23414.31 473
99180.07
100522.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HT/USDT
$ 2.29 27458.45 427
92667.99
82049.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HT/USDT
$ 2.77 40298.58 457
25713.69
75886.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 5.23 212322.12 354
94533.70
132581.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 3.16 34454.28 251
69296.39
105701.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ICX/USDT
$ 0.251170 24114.13 420
47376.50
85530.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ID/USDT
$ 0.266389 44581.71 470
349199.95
438759.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ID/USDT
$ 0.178040 10749.82 467
236878.54
166153.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IDEX/BTC
$ 0.044771 361.41 106 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IDEX/USDT
$ 0.045435 3247.70 156
36952.85
25663.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IDEX/USDT
$ 0.059583 9836.45 243
58285.60
20971.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
IDEX/BTC
$ 0.044771 361.41 106 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IMX/USDT
$ 0.550108 42619.05 458
96761.44
207727.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IMX/USDT
$ 1.89 438720.62 485
91272.12
194397.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
INJ/USDT
$ 8.91 711263.83 479
113182.90
214096.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
INJ/USDT
$ 21.27 5179354.56 499
158217.28
203967.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
IOST/USDT
$ 0.007586 10772.89 376
66436.05
113054.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOST/BTC
$ 0.007303 702.92 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOST/USDT
$ 0.009345 29746.94 442
58024.79
107133.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
IOST/BTC
$ 0.007303 702.92 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOTA/USDT
$ 0.265669 27259.46 277
5834.29
6646.45
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
IOTA/USDT
$ 0.148983 6291.46 205
917.11
1524.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOTX/USDT
$ 0.018006 14619.10 442
36090.47
134000.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IOTX/USDT
$ 0.030294 53488.73 450
82534.76
204179.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
IQ/BUSD
$ 0.004844 0 280 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IQ/USDT
$ 0.005969 271990.09 276
10455.78
34395.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
IQ/BUSD
$ 0.004844 0 280 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IQ/USDT
$ 0.004813 135298.75 253
22640.66
27569.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JASMY/USDT
$ 0.005799 18331.77 1
153724.02
49.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
JASMY/USDT
$ 0.003102 3165.49 139
178002.39
18328.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JOE/USDT
$ 0.226127 4399.69 244
32963.82
82337.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JOE/USDT
$ 0.672920 71976.89 365
55158.56
181816.81
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
JST/USDT
$ 0.023958 8827.33 406
22992.03
52494.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JST/USDT
$ 0.032498 37345.91 433
25231.44
63185.05
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
JUV/USDT
$ 1.92 903.20 404
68384.59
62649.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JUV/USDT
$ 2.56 5049.47 420
83696.88
30079.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
KAVA/USDT
$ 0.770509 186097.59 425
395484.51
599475.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
KDA/USDT
$ 0.670921 14442.97 335
33058.34
41553.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
KDA/USDT
$ 0.436244 2884.86 298
17501.15
52520.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KLAY/USDT
$ 0.122168 21672.03 365
81487.59
105258.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KLAY/USDT
$ 0.239772 74765.99 410
121924.89
110321.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
KNC/USDT
$ 0.700617 35034.19 430
120754.39
146413.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
KNC/USDT
$ 0.647062 36242.23 344
158715.48
222534.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KP3R/USDT
$ 46.94 142138.91 325
45166.32
22438.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KP3R/USDT
$ 74.22 853232.19 445
37302.42
42658.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
KSM/USDT
$ 29.51 53845.50 434
112752.64
69729.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
KSM/USDT
$ 17.84 7101.15 411
36994.51
63560.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LAZIO/USDT
$ 1.95 29935.31 364
23825.62
19923.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LAZIO/USDT
$ 1.65 2064.42 391
65344.66
21626.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LDO/USDT
$ 1.63 46679.33 423
245063.16
243865.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LDO/USDT
$ 2.24 67389.80 428
322907.23
258565.58
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LEVER/USDT
$ 0.001240 56186.49 353
120675.89
167330.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LEVER/USDT
$ 0.001341 28953.19 349
75575.72
66442.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LINA/USDT
$ 0.008762 9973.20 433
61924.21
127278.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINA/USDT
$ 0.010252 30893.31 455
79454.58
63768.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LINK/BTC
$ 9.25 287941.87 448
142306.77
202753.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/USDT
$ 9.26 10149180.94 539
475298.70
537776.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/BTC
$ 14.83 128954.27 462
157322.70
224803.84
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LINK/USDT
$ 14.81 8619572.83 614
476355.68
642478.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LIT/BUSD
$ 0.821608 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۲۲:۰۲
LIT/BUSD
$ 0.642477 1889.41 271
22288.63
28432.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LOKA/USDT
$ 0.261569 10171.11 155
9547.92
14563.05
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LOKA/USDT
$ 0.186604 4872.10 244
8478.06
4240.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LOOKS/USDT
$ 0.099288 47420.20 373
21967.53
31582.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LOOKS/USDT
$ 0.055331 15517.78 267
19777.27
25749.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LQTY/USDT
$ 1.37 229288.55 384
210845.17
507856.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LQTY/USDT
$ 1.36 420175.36 407
243909.06
289704.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LRC/USDT
$ 0.239822 195012.03 422
56386.91
96162.49
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LRC/BTC
$ 0.170083 1885.18 248
15877.15
7464.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LRC/USDT
$ 0.170045 25560.89 428
58072.24
145052.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LRC/BTC
$ 0.239521 9096.72 273
12539.50
39059.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LTC/USDT
$ 64.13 2655191.04 392
631045.90
738555.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/ETH
$ 72.85 23977.32 402
36034.54
49033.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LTC/BTC
$ 72.95 98462.31 412
174678.80
197945.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LTC/BTC
$ 64.03 37321.23 467
248713.11
250907.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/USDT
$ 72.89 5664217.92 468
338232.76
386643.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LTC/ETH
$ 64.11 4729.47 421
57006.83
42633.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTO/USDT
$ 0.055981 857.12 327
37126.56
32661.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTO/USDT
$ 0.074251 5703.52 343
78519.91
25699.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.01 1722572.95 480
540762.60
707721.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BUSD
$ 1.12 11102.85 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BUSD
$ 0.408813 3334.22 397
48489.76
57246.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.408228 44403.20 456
93446.86
127321.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LUNC/USDT
$ -574100.00 10793.72 475
206014.10
261662.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LUNC/USDT
$ 0.000179 565034.64 496
212845.16
305508.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
LUNC/BUSD
$ -574000.00 2965.43 464
140000.58
188984.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LUNC/BUSD
$ 0.000201 18748.28 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MAGIC/USDT
$ 0.460958 8185.93 433
109376.03
144269.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MAGIC/USDT
$ 0.831702 30746.18 476
182360.69
254118.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MANA/USDT
$ 0.492842 117412.63 458
140424.92
268520.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MANA/USDT
$ 0.300268 10242.22 448
95380.49
207323.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MASK/USDT
$ 2.61 15244.32 442
93406.57
208099.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MASK/USDT
$ 3.46 78957.06 480
77813.95
232340.17
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MATIC/BNB
$ 0.847382 12052.08 372
19874.99
25994.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MATIC/USDT
$ 0.563465 231479.68 503
624467.95
577453.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/BTC
$ 0.847568 52001.75 428
128083.09
142204.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MATIC/USDT
$ 0.847430 924190.07 610
469661.20
613656.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MATIC/BTC
$ 0.563363 12837.91 404
118103.43
137741.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/BNB
$ 0.563396 6526.15 336
19741.11
16780.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MAV/USDT
$ 0.313663 1225997.03 403
42856.57
119870.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MAV/USDT
$ 0.215721 300766.96 396
50561.06
70707.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MBL/USDT
$ 0.003216 41336.43 345
33429.92
26810.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MBL/USDT
$ 0.005171 54648.18 447
67640.48
100032.44
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MBOX/USDT
$ 0.210118 9016.66 225
16072.59
21812.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MBOX/USDT
$ 0.288966 103658.72 285
30108.98
40578.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MC/USDT
$ 0.500126 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۲۲:۰۲
MC/USDT
$ 0.440246 266560.30 122
58621.35
4953.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.057673 24739.14 441
48968.66
107718.63
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.040022 3688.42 406
33854.71
43143.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.034219 16524371.92 481
107617.50
152651.84
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.805905 174705.03 397
76164.65
205832.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.393220 10920.90 328
88091.74
104140.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MKR/USDT
$ 1345.39 83296.61 418
183338.82
352723.88
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MKR/BTC
$ 1421.87 5939.02 342
13010.24
18179.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MKR/BTC
$ 1349.05 5954.58 402
26285.14
38727.49
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MKR/USDT
$ 1422.36 113920.84 424
437871.08
387958.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MOB/USDT
$ 0.475266 1849.95 262
5659.04
32528.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MOB/USDT
$ 0.541936 19113.31 266
21461.33
33167.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MOVR/USDT
$ 3.80 1754.32 146
1621.99
17516.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MOVR/USDT
$ 6.70 40812.94 175
3.90
20226.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MULTI/USDT
$ 1.93 64791.85 242
44338.32
23455.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
MULTI/USDT
$ 2.09 89358.16 240
54208.50
34414.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.02 54370.64 428
156869.89
208846.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 2.30 747880.24 488
385050.59
462668.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
NEO/USDT
$ 6.98 3432.75 274
120602.85
188401.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NEO/USDT
$ 11.78 45992.29 389
245867.46
238085.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
NEXO/USDT
$ 0.561514 9622.40 299
9928.71
30184.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NEXO/USDT
$ 0.827902 22897.48 349
21889.04
31392.72
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
NFT/USDT
$ -44000000.00 37691.74 403
8920.49
60141.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
NFT/USDT
$ -33000000.00 3455.32 367
13035.47
13895.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NKN/USDT
$ 0.080994 1925.14 359
35129.60
39087.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NKN/USDT
$ 0.108637 7360.31 405
36842.57
38413.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
NMR/BTC
$ 12.26 196.40 203
2965.57
10264.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NMR/USDT
$ 14.84 57411.06 392
18730.05
36310.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
NMR/USDT
$ 12.25 20175.91 422
39888.33
76228.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NMR/BTC
$ 14.83 1883.05 236
9247.17
12165.82
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
NULS/USDT
$ 0.235972 9597.06 377
69775.89
14099.67
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
NULS/USDT
$ 0.177299 3009.43 359
34700.83
10634.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OCEAN/BTC
$ 0.293724 1297.25 29
85.90
83.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OCEAN/BTC
$ 0.293724 1297.25 60
89.86
87.15
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ - ۲۲:۰۱
OCEAN/USDT
$ 0.286861 8931.02 403
141851.10
217704.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OCEAN/USDT
$ 0.472144 53992.37 443
200026.15
179626.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
OG/USDT
$ 4.15 3191.01 266
38353.54
25863.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OG/USDT
$ 5.26 51726.58 353
43628.88
18213.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
OGN/BTC
$ 0.128165 1575.12 230
20858.33
11042.19
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
OGN/USDT
$ 0.109661 67880.46 362
106561.63
150781.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OGN/USDT
$ 0.127685 78761.77 373
82357.44
84760.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
OGN/BTC
$ 0.110106 452.99 217
15496.44
19710.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OKB/USDT
$ 43.60 525931.98 420
541729.01
754961.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OKB/USDT
$ 58.02 3976717.01 431
234659.47
339227.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
OMG/USDT
$ 0.457656 11864.25 292
104997.59
83855.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OMG/USDT
$ 0.686519 46714.98 347
53236.08
63476.40
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ONE/USDT
$ 0.009394 20056.26 411
44949.19
48681.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONE/USDT
$ 0.015666 57549.39 430
31557.48
32357.67
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ONT/USDT
$ 0.227873 45613.64 438
41600.24
51413.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ONT/USDT
$ 0.171996 6347.25 410
28208.83
61352.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OOKI/USDT
$ 0.002200 40775.47 272
47325.73
27134.25
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
OOKI/USDT
$ 0.001921 65861.16 201
59255.53
14764.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OP/USDT
$ 1.25 1204346.25 398
515604.36
696514.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OP/USDT
$ 2.15 6806766.04 508
446426.27
485468.90
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ORBS/USDT
$ 0.049107 1118008.46 359
8309.51
33376.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ORBS/USDT
$ 0.041725 1252790.28 429
16584.81
60255.26
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ORDI/USDT
$ 4.09 2742958.43 412
58437.33
78984.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ORDI/USDT
$ 47.73 24950561.96 481
363391.43
466870.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ORN/USDT
$ 0.868897 24903.15 321
26615.29
32292.26
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ORN/USDT
$ 0.499279 2754.56 292
19454.63
32777.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OXT/USDT
$ 0.062335 14655.33 265
71588.07
96547.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OXT/USDT
$ 0.078491 16663.74 326
61869.00
80369.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
PAXG/USDT
$ 1965.21 4868.06 460
640973.87
128088.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PAXG/USDT
$ 1975.84 11441.31 484
277660.69
1126334.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
PENDLE/USDT
$ 1.14 1073523.53 448
73120.84
82786.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
PENDLE/USDT
$ 0.734911 487469.13 412
59439.39
82470.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEOPLE/USDT
$ 0.013098 21006.64 211
125791.12
141856.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
PEOPLE/USDT
$ 0.009505 8226.33 177
61555.77
140817.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEPE/USDT
$ -1420000.00 5605460.71 395
213301.59
286207.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
PEPE/USDT
$ -69000000.00 4200212.87 429
205674.36
277544.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PERL/USDT
$ 0.006469 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
PERL/USDT
$ 0.017190 9301.48 313
15965.40
22663.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 0.781608 611602.39 407
98136.71
29680.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 0.570819 225782.91 443
92630.94
37746.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PNT/USDT
$ 0.267068 34809.26 358
119646.51
84912.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
PNT/USDT
$ 0.123769 6295.39 316
67456.17
20806.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.746512 103451.83 368
29982.01
20858.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.281558 1394.73 321
4782.21
15913.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PORTO/USDT
$ 2.04 61022.55 382
21484.02
36710.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
PORTO/USDT
$ 1.58 1223.17 359
57466.05
35246.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.375356 236496.83 425
50633.35
49249.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.222825 207477.54 400
19839.14
65661.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PROS/BUSD
$ 0.312741 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۲۲:۰۲
PROS/BUSD
$ 0.250769 3950.83 296
4276.23
9510.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 3.25 1051.40 429
75586.28
16487.01
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 2.83 198.76 380
60997.77
43343.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PUNDIX/USDT
$ 0.493942 66475.42 332
21967.94
33321.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
PUNDIX/USDT
$ 0.383214 90458.48 271
15114.34
24767.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 6.73 367015.94 326
141743.54
236903.08
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 2.92 61576.33 238
31074.34
48514.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QI/USDT
$ 0.029297 519989.75 259
136841.46
55597.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
QI/USDT
$ 0.005103 985.63 150
24228.25
269.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QNT/USDT
$ 108.09 113383.37 385
71843.86
163450.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
QTUM/USDT
$ 3.13 74426.13 461
120700.84
157540.19
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
QTUM/USDT
$ 2.28 8241.68 388
54037.77
112883.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.049614 4875.77 379
7432.76
24600.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.040833 1305.31 353
5438.51
29700.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RAD/USDT
$ 1.58 26700.19 381
40384.48
49086.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
RAD/USDT
$ 1.27 7523.48 387
37814.76
50913.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RARE/USDT
$ 0.133984 129931.11 199
22868.25
37586.16
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
RARE/USDT
$ 0.054030 3442.11 151
1350.13
19085.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RATS/USDT
$ -561500.00 541641.04 282
0.017935
0.053213
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
RAY/USDT
$ 0.178100 36007.79 233
11477.78
48274.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RAY/USDT
$ 0.696918 469195.36 328
26612.89
35327.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
RDNT/USDT
$ 0.210518 12734.74 395
136469.21
203864.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RDNT/USDT
$ 0.255970 44233.47 419
171093.99
205606.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001998 42411.52 427
118955.63
78693.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001260 10865.92 353
90242.83
113264.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
REI/USDT
$ 0.029826 2069.22 410
29284.27
53076.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
REI/USDT
$ 0.025102 1870.73 337
44943.92
38453.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.044201 327.30 126
1655.95
3281.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.044201 327.30 160
1709.86
3388.19
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ - ۲۲:۰۱
RIO/USDT
$ 0.641224 357910.00 293
7049.74
8028.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
RIO/USDT
$ 0.163692 79729.69 228
2587.46
3075.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RLC/USDT
$ 1.45 24509.21 429
70811.25
169995.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
RLC/BTC
$ 1.02 9579.25 316 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RLC/BTC
$ 1.02 9579.25 316 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RLC/USDT
$ 0.990454 5606.53 350
89222.42
147648.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.041633 11402.55 462
67314.60
116008.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.079001 65448.62 497
106580.97
94367.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.23 1418.11 385
24388.86
75256.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 28.56 16206.64 369
33858.74
34443.63
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.002658 45509.68 401
44735.18
37363.19
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.001814 8856.42 386
34181.80
63720.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RSS3/USDT
$ 0.092092 1061537.97 313
8155.57
7503.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RSS3/USDT
$ 0.132704 478327.97 284
4680.23
14777.63
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 1.80 585321.40 380
191890.25
243554.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 5.95 2590616.20 510
221476.78
354215.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
RVN/USDT
$ 0.014448 10438.74 366
21247.11
45404.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RVN/USDT
$ 0.021527 64785.62 444
55241.11
118808.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.302606 230102.99 445
207658.37
230648.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.509613 2758656.75 496
159296.15
320736.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SANTOS/USDT
$ 2.63 3752.65 364
57279.68
49023.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SANTOS/USDT
$ 2.99 30254.02 380
44881.70
29685.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SATS/USDT
$ -2E07 1387339.37 282
21320.61
17024.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/USDT
$ 0.249940 93777.61 354
14231.87
34737.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/USDT
$ 0.383855 105234.92 304
23989.81
19706.15
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SEI/USDT
$ 0.104759 1041188.47 350
95032.74
146697.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SEI/USDT
$ 0.241271 5445834.26 449
180172.80
281996.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/BUSD
$ 0.591663 0 310 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.671521 9597.05 396
22626.76
34477.51
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/BUSD
$ 0.591934 0 310 ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ - ۸:۵۶
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.620547 3115.31 421
23121.18
79200.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHIB/USDT
$ -9600000.00 4229359.84 414
820031.19
1038226.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SHIB/USDT
$ -6970000.00 496563.28 352
441203.85
764212.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SKL/USDT
$ 0.041531 44907.31 463
67314.28
164206.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SKL/USDT
$ 0.021338 6109.36 390
77396.82
149112.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SLP/USDT
$ 0.003100 20817.37 1
44948.74
136066.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SLP/USDT
$ 0.001401 1084.62 153 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SLP/ETH
$ 0.001384 397.24 49
2786.54
1586.34
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ - ۲۲:۰۱
SLP/ETH
$ 0.001384 397.24 49
2709.90
1542.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SNX/BTC
$ 2.08 1464.45 240
5102.44
13951.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SNX/USDT
$ 4.26 676742.54 468
129788.38
249805.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SNX/BTC
$ 4.25 31826.22 314
9607.71
20870.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SNX/USDT
$ 2.08 78007.37 433
187997.60
228385.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SOL/USDT
$ 28.57 5289796.79 546
1137525.36
1014268.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SOL/USDT
$ 68.11 13291655.15 607
995589.31
1442501.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SOL/BTC
$ 68.11 378268.21 302
245409.32
410770.93
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SOL/BTC
$ 28.58 104746.62 478
391248.84
385003.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SPELL/USDT
$ 0.000440 13895.96 177
31095.52
58495.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SPELL/USDT
$ 0.000600 38823.29 213
40514.86
29050.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SPURS/USDT
$ 3.60 97124.78 289
11740.98
11207.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SSV/USDT
$ 12.34 420479.24 392
30093.19
79829.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SSV/USDT
$ 23.22 2056430.97 429
58994.47
236984.51
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
STARL/USDT
$ -3060000.00 1054297.79 396
18631.13
42405.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
STG/USDT
$ 0.528738 38445.44 450
56266.02
113363.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
STG/USDT
$ 0.405727 6158.50 446
68723.74
74752.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STMX/USDT
$ 0.008575 89647.71 459
80217.57
98549.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
STMX/USDT
$ 0.006391 43886.79 418
87015.93
217075.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STORJ/USDT
$ 0.374109 32210.10 409
104312.61
142887.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STORJ/USDT
$ 0.653323 55034.70 483
147511.91
175157.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
STPT/USDT
$ 0.060499 21928.46 439
37491.47
104245.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STPT/USDT
$ 0.061098 21408.28 411
42138.40
40934.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
STRAX/USDT
$ 1.04 1632785.87 364
56489.15
93286.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SUI/USDT
$ 0.652023 2150061.61 502
378450.60
505277.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SUI/USDT
$ 0.397122 1205527.38 456
226168.59
334517.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SUPER/USDT
$ 0.074041 3067.17 165
54756.39
23234.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SUPER/USDT
$ 0.566933 298179.92 368
85250.30
289124.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SUSHI/USDT
$ 1.22 220196.50 427
323870.00
524074.17
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SUSHI/USDT
$ 0.569719 13301.45 349
105100.11
153588.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SYN/USDT
$ 0.439748 16136.38 396
196457.96
100043.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SYN/USDT
$ 0.303070 3552.23 354
136643.42
207963.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SYS/USDT
$ 0.131085 217789.54 355
33791.47
36155.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
SYS/BUSD
$ 0.081828 5073.69 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SYS/BUSD
$ 0.081828 5073.69 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TFUEL/USDT
$ 0.045390 19326.49 403
42038.10
44799.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
TFUEL/USDT
$ 0.033978 4014.42 358
30679.62
21457.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
THETA/USDT
$ 0.600036 15560.43 383
48588.28
139615.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
THETA/USDT
$ 1.05 91412.43 441
76244.28
170634.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
TIA/USDT
$ 9.75 20016191.45 485
95198.85
109103.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.265869 23896.26 380
33307.68
48403.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.207216 5008.91 373
74164.03
37947.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015198 14748.57 233
102462.06
29536.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.009906 1230.11 179
48346.71
35166.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TOMO/USDT
$ 1.25 118081.23 195 ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ - ۱۲:۵۵
TON/USDT
$ 2.12 659233.52 395
34391.55
59695.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TON/USDT
$ 2.15 2227489.10 416
43548.27
241449.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
TORN/BUSD
$ 1.60 0 49
1790.41
1529.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
TORN/BUSD
$ 2.94 886.68 236
10537.95
51418.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 69.33 60735.65 408
49455.71
224613.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 104.98 143878.43 428
56839.39
107010.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
TROY/USDT
$ 0.002244 1599.44 384
97962.94
22052.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TROY/USDT
$ 0.002382 7157.35 363
57423.64
26583.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.035220 4062.17 311
128833.32
148813.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.052394 5917.11 312
41329.15
27794.51
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
TRX/BTC
$ 0.104599 18309.09 385
328461.70
678925.19
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
TRX/USDT
$ 0.104743 1387132.76 549
257985.24
436443.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
TRX/ETH
$ 0.104739 5796.01 458
62928.81
75676.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
TRX/USDT
$ 0.091333 645084.64 540
620459.66
529310.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TRX/ETH
$ 0.091268 4012.64 461
74095.26
68941.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TRX/BTC
$ 0.091188 21726.39 307
370787.64
569478.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TURBO/USDT
$ 0.000113 209350.96 229
2187.61
4408.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TURBO/USDT
$ 0.000401 2763858.27 329
10383.10
11755.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.019611 7671.51 202
83857.17
30735.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.053313 0 1
3.28
4.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۱:۵۵
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.03 412839.11 412
40313.56
64797.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.17 1014416.48 456
39146.25
46491.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
UMA/USDT
$ 1.35 21138.28 360
25975.52
52287.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UMA/USDT
$ 1.99 49643.13 394
24297.09
36330.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 7.27 6178723.77 480
95263.60
135540.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
UNI/USDT
$ 6.23 225392.77 514
297786.10
478138.05
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
UNI/USDT
$ 4.11 27395.99 462
202824.38
221041.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
USTC/BUSD
$ 0.011259 3185.62 210
3561.49
3338.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
USTC/BUSD
$ 0.013226 0 21
85.08
71.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۲۲:۰۲
VANRY/USDT
$ 0.053313 0 1
4.52
6.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۱۷:۴۹
VET/BTC
$ 0.026003 8724.14 314
240200.38
217800.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
VET/USDT
$ 0.016903 40648.66 367
94695.13
162752.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VET/BTC
$ 0.016910 5832.81 289
71402.94
135222.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VET/USDT
$ 0.025949 136457.98 470
94791.37
153141.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.139983 56928.31 208
125601.22
147246.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.114064 5388.45 177
35550.45
27124.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VIC/USDT
$ 1.85 83280.08 485
89980.92
84177.20
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ - ۱۵:۳۱
VIDT/USDT
$ 0.017450 3039.60 350
38287.68
26041.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VIDT/USDT
$ 0.024577 15894.42 398
84187.98
19497.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
VITE/USDT
$ 0.016598 28196.21 357
15809.44
21925.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
VITE/USDT
$ 0.012367 4474.88 330
56851.93
27939.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VOXEL/USDT
$ 0.202476 1792.64 373
26097.83
43212.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
VOXEL/USDT
$ 0.137177 917.84 337
16785.13
36049.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WAVES/USDT
$ 1.51 22369.63 423
204012.19
375359.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WAVES/USDT
$ 2.25 125408.85 440
118510.60
246447.65
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ -983000.00 131716.07 352
47021.97
28748.49
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ -637900.00 10588.15 330
12103.59
20055.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WLD/USDT
$ 2.47 2406138.21 422
557908.39
628748.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
WLD/USDT
$ 1.62 1267558.82 423
347605.64
468854.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WNXM/USDT
$ 30.95 813.68 296
12198.97
4482.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WNXM/USDT
$ 46.13 1991.64 281
7759.63
5645.98
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.177719 22172.08 411
70197.61
107810.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.238372 73586.56 463
61743.66
70210.71
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
WRX/USDT
$ 0.155132 56547.97 369
28243.41
31268.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
WRX/USDT
$ 0.105139 10253.44 355
45615.43
21016.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XCH/USDT
$ 22.83 10382.39 356
27876.36
51851.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XCH/USDT
$ 30.51 33909.31 405
43273.92
49547.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
XEM/USDT
$ 0.036896 25847.20 307
126392.06
129330.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
XEM/USDT
$ 0.027115 8005.20 234
49817.48
40110.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XLM/USDT
$ 0.124920 808993.73 481
268508.63
395658.11
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
XLM/USDT
$ 0.109490 249482.14 454
320871.60
391562.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XMR/BTC
$ 168.97 147648.12 444
85526.75
84047.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
XMR/ETH
$ 151.89 6290.87 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XMR/USDT
$ 169.02 312863.57 462
218521.83
674237.01
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
XMR/BTC
$ 157.40 79698.11 460
110019.68
190120.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XMR/ETH
$ 151.89 6290.87 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XMR/USDT
$ 157.45 132137.96 453
468610.24
344845.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.516516 39784.08 390
558314.76
216042.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.617907 9763804.45 566
824079.83
1658580.52
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.516519 3885987.22 497
1508394.50
2016476.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.617712 338011.25 405
393298.17
425306.51
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.657668 14903.11 393
59447.20
90149.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.882296 37520.94 455
67017.10
73525.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
XVS/USDT
$ 4.74 22204.93 285
44536.95
136122.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XVS/USDT
$ 9.55 55284.59 406
60770.12
109076.30
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
YFI/BTC
$ 5227.82 1897.20 268
5246.53
6859.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
YFI/USDT
$ 8492.62 134104.50 204
83209.91
190522.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
YFI/BTC
$ 8492.49 8964.59 380
11920.24
61834.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
YFI/USDT
$ 5228.32 24830.23 446
80354.52
145760.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
YFII/USDT
$ 512.63 6420.91 251
8505.54
11816.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
YFII/USDT
$ 1436.81 41117.82 320
12929.69
17870.89
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.349459 73671.31 437
97508.73
160953.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.229128 60778.54 393
158588.07
249417.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEC/BTC
$ 30.59 47894.01 328
27840.48
84464.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ZEC/BTC
$ 25.39 25623.26 303
19338.49
28589.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEC/USDT
$ 30.57 79688.03 211
165972.17
160442.63
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ZEC/USDT
$ 25.35 13989.60 400
105844.23
222831.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEN/BTC
$ 7.86 623.88 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZEN/USDT
$ 8.16 41289.44 327
102236.17
151407.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEN/BTC
$ 7.86 623.88 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEN/USDT
$ 10.38 68211.21 412
87915.79
120908.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ZIL/USDT
$ 0.022560 95954.75 463
46578.83
119999.49
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸
ZIL/USDT
$ 0.017030 17132.38 423
55101.25
162756.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZRX/USDT
$ 0.218422 41700.93 396
67019.46
169089.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZRX/USDT
$ 0.380355 190280.99 445
61150.66
149129.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۰۸

مشخصات Pionex

توضیحات

نظرات Pionex