خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1797.03
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۰:۴۲
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.070756
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۰:۴۲
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
26533.98
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۰:۴۲
ETC اتریوم کلاسیک
ETC
قیمت دلاری
18.31
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۰:۴۲

قیمت ارزهای دیجیتال در ای ایی ایکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDC
$ 0.398575 1166.29 339
68337.70
70435.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
1INCH/USDT
$ 0.392847 1155.95 342
71575.36
79992.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/USDC
$ 63.90 1.41 297
58426.28
38170.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/USDT
$ 62.67 0 316
44884.44
45084.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACA/USDT
$ 0.235097 895.46 213
331.50
19.17
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDC
$ 0.027008 0 184
13140.63
14009.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.026437 0 211
15014.95
21306.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/USDC
$ 0.367795 5206.01 397
719476.58
706748.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/USDT
$ 0.365837 5268.14 388
809654.69
724419.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AE/USDT
$ 0.055021 0 14
3522.48
103.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AGEUR/USDT
$ 1.07 76605.00 45
243.27
215.38
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
AGLD/USDT
$ 0.343111 7663.98 300
1640.47
1806.80
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
AKRO/USDT
$ 0.003561 8125.13 1
66.88
87.14
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
ALCX/USDT
$ 86.90 2.00 3
71.22
870.21
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
ALGO/USDC
$ 0.155790 1909.05 360
60436.01
69329.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/USDT
$ 0.153757 1924.85 5
116.00
2.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALI/USDT
$ 0.019191 143170.60 2
2693.16
2352.42
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۴:۱۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.31 502.93 377
88447.56
98397.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDC
$ 1.33 561.58 378
74460.90
74780.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALPACA/USDT
$ 1.00 0 145
285.53
728.39
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
ANC/USDT
$ 0.051592 0 5
5.76
108.41
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
ANGLE/USDT
$ 0.043806 101642.53 12
15.06
4.70
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ - ۲۲:۴۸
ANKR/USDT
$ 0.025211 1829.51 299
2041.64
2662.23
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
ANT/USDC
$ 3.48 309.91 374
36836.52
69475.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANT/USDT
$ 3.42 302.92 397
80982.84
68404.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE/USDC
$ 3.27 3319.95 357
151632.35
213192.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE/USDCE
$ 6.27 690549.59 407
173827.69
86913.32
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
APE/USDC.E
$ 6.27 690549.59 362
202882.32
101440.54
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
APE/USDT
$ 3.22 3225.44 329
207192.61
222087.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AR/USDC
$ 6.81 422.97 357
143014.66
111285.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AR/USDC.E
$ 13.26 280687.18 345
63051.65
67118.51
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
AR/USDCE
$ 13.26 280687.18 389
49055.90
52220.03
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
AR/USDT
$ 6.66 866.79 358
102104.55
129458.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARDR/USDT
$ 0.072727 3083.09 186
3655.50
4999.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARDR/USDC
$ 0.074195 191.16 133
3087.45
3627.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARPA/USDT
$ 0.035455 0 366
19.44
406.31
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
ASTR/USDT
$ 0.052792 1303.88 297
1503.43
851.10
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
ATA/USDT
$ 0.147222 0 339
27224.94
26550.60
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ - ۱۴:۲۶
ATLAS/USDT
$ 0.003925 54.97 1
11.18
10.30
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 10.66 3369.73 393
143721.04
117946.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.51 3316.57 390
158793.90
163895.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUCTION/USDT
$ 5.30 175.42 284
1917.61
1985.65
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
AURORA/USDT
$ 1.31 0 178
3.88
86.02
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
AURY/USDT
$ 0.310010 0 1
444.04
378.51
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
AUSD/USDT
$ 1.00 285035.60 190
34748797.15
36033564.29
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ - ۱۸:۴۰
AVAX/USDT
$ 14.36 1506.41 335
294310.87
345628.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/USDC
$ 14.56 1537.94 319
260517.60
308926.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVG/USDT
$ 0.070981 0 3
341.16
46318.54
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
AXS/USDT
$ 6.88 4824.83 342
221634.52
219965.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXS/USDC
$ 6.94 3979.83 360
223268.65
218619.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BADGER/USDT
$ 4.07 0 1
0.762310
294.16
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
BAKE/USDT
$ 0.190006 64648.72 370
7706.49
7006.70
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
BAL/USDT
$ 6.67 10906.97 318
349.90
3191.30
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
BAL/USDC
$ 6.65 1167.78 342
2847.22
2836.63
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.43 344.95 353
71752.51
72724.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDC
$ 1.46 314.62 348
70835.43
73674.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BASH
BASH/USDT
$ 0.000334 0 35
3779.02
3466.49
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.216788 651.31 370
147318.83
163395.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.219786 717.74 369
148007.57
158264.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDT
$ 113.44 3284.39 393
749754.51
594220.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDC
$ 115.00 3048.95 358
993269.69
476609.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCV/USDT
$ 0.000132 175.91 23
327.35
135.17
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ - ۱۸:۰۰
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.065889 0 1
54.92
246.17
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.620141 0 175
3.62
863.23
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
BELT/USDT
$ 0.358758 103964.24 200
2796.24
2927.64
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BHD/USDT
$ 0.125389 0 53
187.04
1694.29
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
BICO/USDT
$ 0.410313 369.68 4
1.16
0.252470
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
BIFI/USDT
$ 358.39 798.46 170
87.59
429.27
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
BIT/USDT
$ 0.454762 0 108
1619.43
1536.08
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
BLT/USDT
$ 0.030601 0 1
21.21
103.82
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.071162 1581.10 378
0.919338
3004.16
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
BNB/USDT
$ 302.52 0 383
270921.02
275551.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNT/USDT
$ 0.445714 0 228
770.17
955.70
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
BNT/USDC
$ 0.446981 0 187
439.18
1087.00
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
BOBA/USDT
$ 0.376812 3.09 50
453.01
0.007530
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
BOOM/USDT
$ 0.003384 76342.25 39
237.00
262.77
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۴:۱۰
BOSON/USDT
$ 0.286509 0 1
13.47
9.30
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 32.40 4010.96 353
34570.46
50906.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 32.49 3198.54 344
33868.85
33304.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDT
$ 26533.98 1058190.06 468
1035138.83
859935.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDC
$ 26838.62 0 104
4052.96
5344.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTM/USDT
$ 0.020240 94.62 157
2562.52
3067.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTM/USDC
$ 0.020759 0 135
1858.56
2882.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTS/USDT
$ 0.008373 0 114
765.49
126.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BZZ/USDT
$ 0.530216 0 5
209.24
222.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
C98/USDT
$ 0.283709 3540.75 194
115.26
342.05
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
CAKE/USDT
$ 1.80 0 342
197329.61
245694.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CART/USDT
$ 0.012001 0 13
0.392296
67.77
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.019887 2853.79 356
81669.61
84179.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CERE/USDT
$ 0.006320 0 156
0.357706
346.13
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
CFG/USDT
$ 0.272948 0 1
19.55
11.85
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
CHESS/USDT
$ 0.233507 626.01 213
1205.89
394.10
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
CHZ/USDT
$ 0.100041 0 408
136064.31
168139.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLNY/USDT
$ 0.124508 0 13
2.29
27.71
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
CLV/USDT
$ 0.089849 0 175
0.597848
217.40
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
CNC/USDC
$ 0.145175 5642.41 87
330.69
1828.90
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ - ۱۴:۰۹
CNC/USDT
$ 0.144961 4055.64 169
14380.20
7987.52
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ - ۱۴:۳۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDC
$ 34.63 249.52 358
73285.52
62372.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 33.98 101.66 354
102183.52
83073.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CQT/USDT
$ 0.136274 49.88 1
47.89
0.461366
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
CREAM/USDT
$ 16.20 0 5
0.739532
77.85
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
CRU/USDT
$ 0.811637 0 51
168.81
53.68
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.855248 8607.15 9
162.31
6.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 0.865688 7812.40 357
74968.21
63480.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CULT/USDT
$ -6510000.00 0 176
1307.79
9.00
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
CVC/USDT
$ 0.098306 145.71 2
23.79
15.54
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.400035 0 75
2.88
60.79
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
CVX/USDT
$ 5.02 0 58
929.41
530.64
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
CWS/USDT
$ 6.98 0 2
4124.65
2074.03
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
DAO/USDT
$ 1.32 1606.28 1
38.27
95.19
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
دش
دش
Dash
DASH/USDC
$ 43.62 8510.08 375
67730.66
69926.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 43.07 8500.40 27
174.03
103.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DCR/USDT
$ 17.23 0 235
14729.64
17829.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.026590 243.04 4
119.63
65.94
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.034465 0 239
15665.42
14132.71
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
DFL/USDT
$ 0.057184 1413.20 205
455.16
6794.35
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ - ۲۲:۵۱
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.360011 0 156
454.62
366.47
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
DMC/USDT
$ 0.048001 0 6
135.08
1004.56
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
DNT/USDT
$ 0.000500 0 1
16.29
743.92
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۵:۲۰
DOCK/USDT
$ 0.022153 0 180
57.41
11482.74
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.135134 39978.39 4
35.68
904.58
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.070756 208.33 357
141502.56
149643.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.072146 215.96 375
135954.32
110875.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOGGY/USDT
$ 0.000800 0 1
1467.28
390.39
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
DORA/USDT
$ 3.46 3253.48 4
73.85
75.28
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
DOT/USDC
$ 5.29 1919.34 387
185173.50
282605.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/USDT
$ 5.18 2443.20 405
302624.93
318156.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DPI/USDT
$ 83.26 0 110
1194.48
1223.80
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ - ۱۷:۲۵
DXD/USDT
$ 399.20 74862.34 37
249.41
246.79
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
DYDX/USDT
$ 1.99 553.22 379
75438.37
75557.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DYDX/USDC
$ 2.04 510.58 382
64399.58
2881.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EAC/USDT
$ 0.000608 72684.60 266
76.18
2777.05
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
کانسنسس سِل نتورک
کانسنسس سِل نتورک
Consensus Cell Network
ECELL/USDT
$ 0.011691 0 1
2.95
1.85
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۴۹
EFI/USDT
$ 0.092703 96.13 1
29.36
0.675217
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
ELA/USDT
$ 1.12 0 16
52.00
422.13
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
ENJ/USDT
$ 0.385244 0 383
142127.79
105447.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENS/USDT
$ 10.00 0 327
48774.82
49694.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENS/USDC
$ 10.13 0 314
42910.86
46819.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/USDT
$ 0.909339 11043.17 346
236338.80
255468.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EROWAN/USDT
$ 0.005164 0 1
2.54
18.49
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ - ۲۲:۵۴
ETC/USDC
$ 18.51 3941.22 327
176963.80
185496.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/USDT
$ 18.31 3971.66 335
181029.05
194328.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDT
$ 1797.03 399596.94 423
1100231.24
432932.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDC
$ 1974.78 0 42
5532.66
25349.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FARM/USDT
$ 298.50 0 150
101.03
148.42
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
فی پروتکل
فی پروتکل
Fei Protocol
FEI/USDT
$ 0.992154 100526.89 4
6.83
206.21
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
FIDA/USDT
$ 0.350731 0 183
1795.34
2833.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 4.66 0 359
105980.64
132164.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.56 10.91 339
137977.11
145490.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FILDA/USDT
$ 0.004607 0 3
0.588621
522.38
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
FILST/USDT
$ 0.939589 42.86 198
3022.48
144.70
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
FINE/USDT
$ 0.021990 837.99 154
6.43
42.89
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
FIRO/USDT
$ 1.79 57.96 248
2129.19
13776.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FITFI/USDT
$ 0.027421 108.81 330
22017.52
22901.02
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDC
$ 0.758953 5982.08 387
513064.31
254737.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.749305 5892.23 339
367399.62
329911.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLUX/USDT
$ 3.99 0 110
22.49
229.52
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
FO/USDT
$ 0.003000 0 8
3.77
17.09
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ - ۲۲:۱۰
FOC/USDT
$ 0.001203 0 1
10.43
306.40
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.61 620.44 153
190.92
904.23
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
FRONT/USDT
$ 0.232510 0 308
0.311452
177.74
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
FSW/USDT
$ 0.035615 74455.11 4
36.33
43.48
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
FTM/USDT
$ 0.320120 0 380
449215.71
474916.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/USDC
$ 0.335595 33.56 138
469274.56
41836.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.38 409.00 348
109667.10
127028.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDC
$ 1.40 417.36 346
115598.30
108202.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GALA/USDC
$ 0.034331 0 1
41.97
279.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GALA/USDT
$ 0.028781 0 3
18121.49
192.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GAT/USDC
$ 0.003010 0 1
143.75
344.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GAT/USDT
$ 0.003151 374.22 211
119.14
11230.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GEL/USDT
$ 0.298516 0 10
0.970312
980.40
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
GEN/USDT
$ 0.035113 79183.13 152
1135.42
862.30
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
GF/USDT
$ 0.194315 0 175
3709.57
3.38
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
GFI/USDT
$ 0.637020 8.76 1
3.72
3.79
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
GHST/USDT
$ 1.03 0 227
1238.55
1414.10
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
GLMR/USDT
$ 0.502185 0 201
0.240811
203.13
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
GMEE/USDT
$ 0.012322 0 54
27.60
14.39
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDC
$ 0.531477 6964.84 4
2268.55
613.09
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDC.E
$ 1.07 16847505.48 387
125336.53
133775.70
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDCE
$ 1.07 16847505.48 431
84885.97
90601.52
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.534577 46407.61 415
218021.48
204800.45
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
GNO/USDT
$ 153.05 0 214
2498.37
2498.12
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ - ۱۷:۲۵
GNX/USDT
$ 0.001060 0 8
8.27
718.10
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
GOD/BTC
$ 3.89 0 42
4.34
0.598054
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
GODS/USDT
$ 0.359911 1.08 1
880.50
7.55
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
GOG/USDT
$ 0.100006 0 1
5.25
199.35
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
GRIN/USDT
$ 0.139351 372682.14 161
53.63
1148.30
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
GRT/USDC
$ 0.116205 2962.93 362
285133.00
318786.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/USDT
$ 0.114547 2866.14 373
296663.91
208136.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GST/USDT
$ 0.023901 0 1
6.84
5.02
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
GT/USDT
$ 3.93 19477.02 7
70.66
643.17
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.86 9201.59 294
1112.58
7752.21
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
GUILD/USDT
$ 0.062525 0 9
0.173298
367.94
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
HAPI/USDT
$ 17.01 99562.47 2
1.36
29.95
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
HEGIC/USDT
$ 0.008991 0 123
6.38
898.64
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
HELMET/USDT
$ 0.041003 0 5
287.39
4112.26
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
HGET/USDT
$ 2.46 30638.23 3
14.19
11.87
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
HOPR/USDT
$ 1.00 0 3
37.26
12380.08
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
HT/USDT
$ 3.37 363.06 25
184.10
169.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.94 449.88 353
141664.83
180224.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDC
$ 4.97 445.35 348
139633.14
140135.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IDT/USDT
$ 0.000170 1.04 1
32.86
2.27
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ - ۲۲:۴۷
IGNIS/USDT
$ 0.004602 0 16
86.71
644.63
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
ILV/USDT
$ 66.37 2866.09 12
684.20
707.20
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
IMX/USDT
$ 0.931447 0 12
86.06
107.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INJ/USDT
$ 2.77 55457.34 372
7.18
407.81
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
IOST/USDT
$ 0.009934 0 358
55235.61
71453.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IQ/USDT
$ 0.004605 0 196
2564.75
35.40
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
JOE/USDT
$ 0.197206 0 265
27256.62
25238.95
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
KAI/USDT
$ 0.008470 780.41 4
0.811807
451.00
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
KAR/USDT
$ 0.852427 0 6
219.82
12.87
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/USDT
$ 0.629766 198954.13 299
5808.62
4182.28
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
KEX/USDT
$ 0.063646 0 5
289.77
427.08
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ - ۷:۴۲
KISHU/USDT
$ -60003944300.00 0 38
22.78
314.62
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
KNC/USDT
$ 0.730298 0 13
393.57
65.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KP3R/USDT
$ 73.00 5216.96 314
566.59
1405.28
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
KSM/USDT
$ 25.28 895.73 368
107450.93
101985.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KSM/USDC
$ 25.62 890.47 353
106090.54
101768.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KYL/USDT
$ 0.061237 0 20
56.14
112.62
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LAMB/USDT
$ 0.001497 0 4
189.51
307.87
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
LIKE/USDT
$ 0.018601 0 1
556.10
71.68
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
LINK/USDC
$ 6.41 1088.38 359
113003.58
118215.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/USDT
$ 6.28 2793.68 354
108302.93
116755.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOKA/USDT
$ 0.838426 984.35 3
2.79
49.88
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
LON/USDT
$ 0.702022 0 1
1.91
2.20
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
LOOKS/USDT
$ 0.195606 91.62 4
300.91
17.14
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
LPT/USDT
$ 7.15 404.34 283
1631.21
1256.36
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
LRC/USDT
$ 0.285416 0 394
73901.50
80995.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDC
$ 91.94 5153.99 107
856.04
584.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDT
$ 90.20 15309.26 456
338554.66
323735.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.27 0 1
1.75
0.370987
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LUNC/USDT
$ 0.000107 0 139
2208.80
2411.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LXT/USDT
$ 0.000579 0 1
126.47
52.25
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
MANA/USDT
$ 0.522595 0 379
164907.15
143561.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MASK/USDT
$ 4.09 309.70 371
73701.50
83183.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MASK/USDC
$ 4.15 364.52 343
67703.77
60899.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/USDT
$ 0.901737 5157.69 369
393483.67
454541.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/USDC
$ 0.919038 4851.70 358
419093.87
428870.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MBOX/USDT
$ 0.443166 12172.18 304
23304.16
26818.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MBOX/USDC
$ 0.455319 4166.86 303
21018.39
22068.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MC/USDT
$ 0.377012 88.76 1
16.10
13.85
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.091303 45.99 1
7.50
7.04
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.828326 5364.69 353
2048.39
3104.73
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
MIR/USDT
$ 0.449246 0 60
4716.86
469.12
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
MKR/USDT
$ 648.04 1542.73 87
509.95
86.23
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
MOONEY/USDT
$ 0.008000 0 34
53.29
471.88
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
MOVR/USDT
$ 8.52 170.86 294
889.83
1862.33
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
مورفر
مورفر
Morpher
MPH/USDT
$ 1.50 0 1
33.74
33.89
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
MPL/USDT
$ 6.35 0 1
2.24
3.00
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
MTA/USDT
$ 0.152045 0 41
5.15
261.17
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
MXC/USDT
$ 0.072320 0 248
18.28
30.66
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
NABOX/USDT
$ -7660000.00 0 6
237.33
725.73
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
NBS/USDT
$ 0.000800 78.26 1
0.121629
4.22
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.58 4109.89 369
337547.74
419376.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 1.60 4158.48 377
320192.03
356772.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEST/USDT
$ 0.022321 2300.62 4
30.57
48.69
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
NFTX/USDT
$ 29.56 0 47
13.21
116.35
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
NIFTSY/USDT
$ 0.003987 0 41
220.45
2204.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ - ۲۱:۵۲
NMR/USDT
$ 18.47 0 277
0.562073
66.52
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
NU/USDT
$ 0.546818 169355.21 264
7703.33
9450.62
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NULS/USDT
$ 0.203869 0 186
2231.95
2408.08
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
NVT/USDT
$ 0.139840 0 162
112.99
150.20
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
NXT/USDT
$ 0.003263 0 6
0.815378
215.86
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
NYM/USDT
$ 0.234107 0 1
747.86
2838.24
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
O3/USDT
$ 0.211645 0 10
5.79
3.49
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
OCEAN/USDT
$ 0.346211 1982.70 4
84.42
164.84
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
OKB/USDT
$ 44.25 0 352
37119.93
41041.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/USDT
$ 0.755308 86.87 336
101008.48
186401.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONT/USDT
$ 0.191813 0 146
1471.16
4219.01
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
OP/USDT
$ 1.21 148.24 84
1985.08
1610.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORION/USDT
$ 0.003288 114224.46 16
18.39
17.34
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ - ۲۲:۵۱
OVR/USDT
$ 0.352511 4.92 1
0.597316
3.11
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
PCX/USDT
$ 0.685790 705.17 5
1.27
454.36
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
PDT/USDT
$ 0.076108 0 59
190.85
1053.88
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ - ۲۱:۴۴
PENDLE/USDT
$ 0.060379 0 5
46.89
3.23
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ - ۱۴:۳۴
PEOPLE/USDT
$ 0.018117 1299.05 354
153773.86
143853.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PEOPLE/USDC
$ 0.018370 1318.44 320
153043.57
168686.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PERP/USDT
$ 0.647464 0 3
70.44
75.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PHA/USDT
$ 0.096214 0 312
33.52
558.71
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
PNT/USDT
$ 0.300023 0 179
35.40
455.30
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.507076 0 325
265.02
413.76
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
POND/USDT
$ 0.010060 0 335
1566.85
760.05
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
پورشن
پورشن
Portion
PRT/USDT
$ 0.005000 0 1
75.25
847.31
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
PUSH/USDT
$ 0.276909 0 10
52.84
146.43
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
PVT/USDT
$ -323900.00 0 1
6.05
404.13
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
QASH/USDT
$ 0.058072 0 76
2.26
506.67
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۲
QI/USDT
$ 0.010802 0 169
708.03
6.88
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
QRDO/USDT
$ 0.170405 96.56 1
125.93
127.73
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
QRK/USDT
$ 0.003480 0 113
271.53
106.15
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ - ۲۲:۱۰
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 58.83 0 270
961.71
564.97
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
RACA/USDT
$ 0.000235 25.74 3
66.89
14.74
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
RAD/USDT
$ 6.65 0 240
75.14
366.48
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
RARE/USDT
$ 0.148705 119.58 159
403.72
474.08
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
RARI/USDT
$ 2.37 0 10
225.41
80.41
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
RAY/USDT
$ 0.233407 83.93 1
62.44
28.84
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
RAZOR/USDT
$ 0.007124 138444.29 1
11.97
3.38
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۲
RBN/USDT
$ 0.232609 0 1
3.18
165.57
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
REI/USDT
$ 0.044681 15.97 1
3.62
2.18
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.081803 20119.13 347
4639.69
18333.77
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 7.01 0 1
2306.32
3960.02
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
REVV/USDT
$ 0.017721 0 13
156.67
448.61
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
RLY/USDT
$ 0.020056 0 133
1323.74
1449.63
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
RON/USDT
$ 0.966730 0 3
87.46
304.32
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
RSS3/USDT
$ 0.154062 0 147
0.732915
5846.17
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
SAMO/USDT
$ 0.004529 424.14 1
3.15
8.50
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDC
$ 0.640926 0 4
98.16
1285.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.546323 33200.45 351
86210.65
130209.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SAT/USDT
$ 0.000351 3.16 2
11.34
3.05
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ - ۲۲:۵۳
SDN/USDT
$ 0.390030 0 6
1031.17
452.27
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
SERO/USDT
$ 0.100036 92.20 79
3.30
371.66
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ - ۲۲:۴۷
SHIB/USDT
$ -8630000.00 2430.32 371
213183.63
222988.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIB/USDC
$ -8630000.00 1302.69 385
143555.61
224176.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SIPHER/USDT
$ 0.198129 0 11
3.53
324.82
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
SKL/USDT
$ 0.041866 0 160
35.40
353.79
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
SNT/USDT
$ 0.024040 0 328
24091.13
22279.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNX/USDT
$ 2.35 0 307
18848.43
23226.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOL/USDT
$ 19.58 5391.43 331
64089.72
61802.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOL/USDC
$ 20.02 4118.11 358
72666.65
25698.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOS/USDT
$ -26000000.00 0 3
114.18
156.33
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
SPELL/USDT
$ 0.000783 1223.37 307
959.83
8871.64
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
SRM/USDT
$ 0.404313 70.50 12
300.01
295.59
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
STAKE/USDT
$ 2.21 0 3
129.93
333.98
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - ۲۲:۵۰
STG/USDT
$ 0.798704 0 71
404.37
228.02
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
STORJ/USDT
$ 0.355011 10139.15 320
4947.34
214.65
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.005894 913.98 329
4680.46
4251.01
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
SUSHI/USDT
$ 0.851347 1296.57 317
74407.14
65739.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUSHI/USDC
$ 0.862947 1273.72 339
32044.47
79887.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سورو
سورو
Swerve
SWRV/USDT
$ 0.156343 0 200
58.46
285.56
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
SXP/USDT
$ 0.283509 308.77 330
434.18
715.68
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
SYS/USDT
$ 0.176305 1427.26 97
1653.17
1579.23
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
T/USDT
$ 0.023362 0 7
321.68
724.54
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
TEMP/USDT
$ 0.052034 246426.08 11
512.22
1.20
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۷:۲۹
TGT/USDT
$ 0.041973 4106.44 17
16.97
4.89
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۸:۴۳
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.021551 2043.36 303
1757.60
929.94
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDC
$ 0.021759 1802.72 1
50.73
33.25
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
TOKE/USDT
$ 1.22 3.70 1
2.97
1.91
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
TOMO/USDT
$ 0.390212 1749.41 265
31131.82
27301.52
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
TORN/USDT
$ 5.87 54.22 2
44.99
381.85
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 22.05 0 16
4086.84
343.49
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
TRIBE/USDT
$ 0.246108 47.23 3
60.71
543.88
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.039661 2613.86 9
60.63
1723.99
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
TULIP/USDT
$ 1.69 0 1
29.09
85.02
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.045871 1313.76 112
391.88
503.60
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
UMA/USDT
$ 2.04 0 353
50700.49
51373.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/USDC
$ 5.08 5476.60 424
193090.90
146339.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/USDT
$ 5.01 5391.32 352
206001.91
200379.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UOS/USDT
$ 0.321061 0 4
23.07
98.26
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 1.02 92208.08 323
5925.84
7282526.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VAL/USDT
$ 1.55 0 7
328.28
777.60
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
VALUE/USDT
$ 0.222933 0 5
382.15
9.65
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
VSYS/USDT
$ 0.001161 0 14
151.48
0.960513
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ - ۲۲:۰۰
WAVES/USDT
$ 2.55 10188.09 21
433.98
109.08
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 16841.56 0 233
829.13
341.56
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
WGRT/USDT
$ 0.005837 0 81
82.67
46.65
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
WICC/USDT
$ 0.060034 0 3
4.38
5.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WNXM/USDT
$ 16.97 0 24
0.574880
4845.38
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.176205 2950.09 306
824.35
3650.32
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
XAVA/USDT
$ 0.347317 0 1
0.261213
1744.90
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
XCH/USDT
$ 38.36 0 176
2587.81
2661.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XDEFI/USDT
$ 0.199668 0 19
48.98
2040.64
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
XEC/USDT
$ -261500.00 0 350
39973.11
37569.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XEM/USDC
$ 0.031427 299.04 309
29322.12
36454.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XEM/USDT
$ 0.030973 247.24 325
41319.47
34661.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XLM/USDT
$ 0.089156 0 375
280451.81
332257.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.051299 0 2
1830.14
14362.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.461388 132.46 453
1056610.42
1308194.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.54 741.23 369
148.40
100.71
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
XVS/USDT
$ 5.44 0 327
65.36
1860.87
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
XYM/USDT
$ 0.031503 0 1
1.85
1.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.309410 773.76 2
43.41
0.195419
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
ZEC/USDT
$ 33.08 826.05 350
385832.26
365006.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEN/USDT
$ 8.71 0 375
84822.54
79614.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZIL/USDT
$ 0.022348 478.61 336
71180.70
76106.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZIL/USDC
$ 0.022521 468.86 324
100453.50
75701.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZRX/USDT
$ 0.214207 556.74 386
1772.88
7178.96
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۱:۴۵
ZXC/USDT
$ 0.000315 255.10 60
951.99
106.05
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ - ۲۲:۴۷

مشخصات AEX

توضیحات

نظرات AEX

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین