خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61133.94
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۴۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2962.39
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۴۷
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.488687
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۴۷
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
527.57
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۴۷

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین دابلیو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
تنست
تنست
Tenset
10SET/USDT
$ 1.01 309479.41 44
37.17
88.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
1INCH/USDT
$ 0.372149 33981.26 372
7369.99
7710.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AAVE/USDT
$ 82.31 101440.82 479
22531.97
22274.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ای سی
ای سی
AsiaCoin
AC/USDT
$ 0.114098 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ACA/USDT
$ 0.102999 40413.50 388
10127.05
10743.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ACE/USDT
$ 5.37 53875.02 431
6985.45
5102.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.028209 80531.40 408
11173.81
11978.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ADA/USDT
$ 0.437581 958039.85 532
88825.29
91158.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AE/USDT
$ 0.029096 205263.57 74
1.64
245.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AEVO/USDT
$ 1.53 304234.30 162
451.20
555.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AGEIO
AGEIO/USDT
$ 0.005581 128771.52 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AGIX/USDT
$ 1.11 156242.16 451
8998.76
10316.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
AGLD/USDT
$ 1.05 55391.25 339
5028.36
5482.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AI/USDT
$ 0.881810 287092.56 2
365.78
408.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AIAT/USDT
$ 0.523664 243843.96 189
716.27
593.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AICODE/USDT
$ 1.36 289812.25 1
4.85
6.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AIMX/USDT
$ 0.007278 155345.90 30
29.22
22.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AIT/USDT
$ 4.33 52739.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
AITECH/USDT
$ 0.243832 95376.22 119
134.97
76.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
AKRO/USDT
$ 0.006030 286428.10 127
2192.63
2311.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ALGO/USDT
$ 0.164777 66591.99 429
22564.94
23516.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.16 21813.94 455
14094.36
862009.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ALPACA/USDT
$ 0.177076 378402.01 259
1705.17
1972.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.108584 44416.12 1
727.04
4.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ALPHABET/USDT
$ 71.68 309160.75 1
221.98
5.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ALU/USDT
$ 0.060065 555703.62 276
602.57
10577.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
AMO/USDT
$ 0.000814 287967.12 70
79.40
309.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ANDY/USDT
$ 0.000125 336316.78 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ANKR/USDT
$ 0.041806 69002.95 444
20792.86
23421.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ANT/USDT
$ 9.54 328807.27 1
12.33
1045.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
APE/USDT
$ 1.16 82064.54 297
157269.65
148007.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
APFC/USDT
$ 0.409152 96379.98 8
192.58
35.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
API3/USDT
$ 2.20 88233.12 53
9267.36
12689.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
APT/USDT
$ 8.85 303207.04 472
16189.67
15612.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AR/USDT
$ 24.00 95161.51 427
7638.99
5974.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ARB/USDT
$ 1.08 823314.83 536
59803.31
64276.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ARKM/USDT
$ 1.51 139589.59 217
679.94
392.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ASTO/USDT
$ 0.037965 381961.87 1
22.20
56.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ASTR/USDT
$ 0.095734 80032.21 374
14876.10
11819.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ATLAS/USDT
$ 0.004859 284592.70 45
190.17
145.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 7.88 233733.48 543
94050.72
243623.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AUDIO/USDT
$ 0.286971 21663.38 282
3733.59
11041.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
AVAV
AVAV/USDT
$ -2461897804.00 31742.13 1
4.86
4.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AVAX/USDT
$ 32.93 887440.04 523
83241.28
95724.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
AXS/USDT
$ 6.75 205399.54 483
382679.21
343032.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BADGER/USDT
$ 4.13 382544.62 1
109.01
11.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BAKE/USDT
$ 0.228169 38504.37 1
87.65
5.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BAL/USDT
$ 3.75 32755.43 1
6.53
261.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.87 377633.71 241
1432.34
2138.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.231368 19453.96 370
6308.19
8351.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BCH/USDT
$ 455.14 743315.49 513
94979.89
100569.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BEAM/USDT
$ 0.086958 370336.53 2
225.83
396.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BEAMX
BEAMX/USDT
$ 0.025037 285204.17 274
1950.25
1486.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BEN/USDT
$ -4230000.00 280297.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲:۳۶
BEND/USDT
$ 0.001783 383391.41 14
32.30
14.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BIGTIME/USDT
$ 0.173927 285904.57 307
1899.25
1758.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BIRD/USDT
$ 12.52 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
BISO/USDT
$ 0.005003 285346.32 1
28.37
32.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BITCOIN/USDT
$ 0.068333 310976.98 1
606.87
475.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BLUR/USDT
$ 0.365560 48340.89 438
13571.74
11286.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BNB/USDT
$ 527.57 2693239.85 532
141500.31
136225.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BNT/USDT
$ 0.671017 14990.13 438
9070.72
13118.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BNX/USDT
$ 0.672290 23264.90 1
6.97
495.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
BOB/USDT
$ -304000.00 265492.60 ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۸:۳۲
BOB/USDT
$ -208600.00 285267.30 161
352.80
253.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BOME/USDT
$ 0.022925 310408.10 226
1174.73
1252.67
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۲۱:۰۲
BOME/USDT
$ 0.008932 725345.77 260
1172.35
2102.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.07 55141.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲:۳۶
BONE/USDT
$ 0.582880 310427.66 246
2618.33
2415.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BORK/USDT
$ 0.000244 286503.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BOSON/USDT
$ 0.480584 308268.35 51
265.06
172.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BP/USDT
$ 0.002000 19.99 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
BREED/USDT
$ 0.051027 381242.15 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BRETT/USDT
$ 0.056112 311577.33 183
1142.11
923.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BRG/USDT
$ 0.001479 80776.66 172
473.93
740.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
BSSB/USDT
$ 0.850656 288779.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 64.29 304178.71 285
5467.23
10657.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BTC/USDT
$ 61133.94 367882642.20 757
885568.17
896160.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
BZZ/USDT
$ 0.423342 309246.00 132
185.23
745.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CAKE/USDT
$ 2.62 88606.64 359
6028.89
6707.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CANDY/USDT
$ 0.011203 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
CEL/USDT
$ 0.148014 308571.68 131
517.18
618.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.023918 12351.89 308
4867.82
4681.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CFI/USDT
$ 0.187601 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
CFX/USDT
$ 0.225659 146698.97 243
2207.25
2519.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CGPT/USDT
$ 0.270192 143.25 6
12.82
9.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CHEEL/USDT
$ 15.67 918239.93 343
6245.57
3364.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CHZ/USDT
$ 0.106435 280028.84 503
206622.64
193843.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.020435 68858.40 334
1468.86
1587.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
COFI/USDT
$ 0.027977 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۹:۲۲
COMBO/USDT
$ 0.065029 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 50.85 54997.05 446
52665.31
53391.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CORE/USDT
$ 2.14 289932.11 1
23.62
16.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CQT/USDT
$ 0.221220 381652.56 150
648.10
523.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CRU/USDT
$ 1.02 373242.87 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.416321 66286.00 429
144131.59
134771.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CSIX/USDT
$ 0.060737 164620.04 73
121.81
63.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CTK/USDT
$ 0.952367 10621.18 269
1035.94
806.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
CTSI/USDT
$ 0.187745 42607.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CTXC/USDT
$ 0.294449 16187.04 369
4542.05
6454.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CVC/USDT
$ 0.207724 47752.87 354
7718.90
10225.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.410444 307374.64 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CVX/USDT
$ 3.85 15284.65 397
9324.31
8802.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
CWIF/USDT
$ -26000000.00 662635.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۷:۵۴
CWIF/USDT
$ -36000000.00 1813.24
37.94
276.32
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۲۰:۳۸
CWT/USDT
$ 0.037779 48808.29 106
49.14
141.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
CYBER/USDT
$ 8.09 39014.08 377
5492.57
3207.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DAI/USDT
$ 0.999470 204682.67 67
506.18
867.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 27.17 66016.18 471
771613.60
923846.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DATA/USDT
$ 0.080178 14779.27 252
683.25
660.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
DCK/USDT
$ 0.067962 24685.47 44
72.86
17.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DCR/USDT
$ 25.65 50847.84 362
7718.31
8686.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
DEFROGS/USDT
$ 297.57 307346.69 96
366.44
364.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DEGO/USDT
$ 2.11 378748.81 1
811.84
737.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DEV/USDT
$ 0.990448 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.064438 51195.07 232
1353.02
1271.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
DG/USDT
$ 0.002501 0.026619 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.454450 306257.30 1
3.87
1187.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DIGI/USDT
$ 0.666129 1357640.19 8
14.83
15.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DIS/USDT
$ 0.041832 155598.49 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DNX/USDT
$ 0.542418 56023.15 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DOCK/USDT
$ 0.045623 24663.84 234
1341.33
1124.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
DOG/USDT
$ 0.001521 307404.07 30
54.07
16.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.144784 2294391.38 545
185726.58
195177.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DOGWIFHAT/USDT
$ 0.032345 309569.28 1
85.54
6.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DOGWIFHAT/USDT
$ 0.028795 305168.96
315.36
287.99
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۱۱:۳۳
DOS/USDT
$ 0.001569 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
DOT/USDT
$ 6.47 1012631.83 521
631927.41
490155.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DPI/USDT
$ 95.97 205052.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DREP/USDT
$ 0.016005 15712.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۲:۲۲
DTORO/USDT
$ 0.447542 191524.35 49
37.07
189.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DUEL/USDT
$ 0.014198 162.74 5
19.22
0.000315
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DVI/USDT
$ 0.022327 308797.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
DXGM/USDT
$ 0.001153 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲:۳۶
DYDX/USDT
$ 2.06 131491.32 490
183564.78
198579.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EDEN/USDT
$ 0.290064 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
EDG/USDT
$ 0.000425 377666.36 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EDU/USDT
$ 0.943672 22368.69 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
ELF/USDT
$ 0.554434 11196.96 1
537.76
6.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ELMO/USDT
$ 0.005783 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
ENA/USDT
$ 0.899576 249590.44 251
1751.04
1193.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENJ/USDT
$ 0.311440 30610.74 417
11670.71
11642.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ENS/USDT
$ 12.94 56057.19 406
18066.51
18185.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EOS/USDT
$ 0.718154 1064197.22 444
6808.54
10168.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 5.10 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ESE/USDT
$ 0.095487 25805.81 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETC/USDT
$ 24.94 401082.45 529
320620.09
311845.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETH/USDT
$ 2962.39 139608112.64 687
452661.57
358091.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETHFI/USDT
$ 3.42 297119.11 285
2002.17
1548.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETHG/USDT
$ 0.162143 386503.23 160
719.86
455.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ETHW/USDT
$ 3.58 232612.22 296
1376.33
1434.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EUL/USDT
$ 4.07 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
EURT/USDT
$ 1.05 287682.65 172
1705.14
1219.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
EXRD/USDT
$ 0.051640 377339.15 146
319.50
126.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
F3/USDT
$ 0.033276 4685.98 1
63.03
62.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FEAR/USDT
$ 0.116670 309127.37 1
8.85
13.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FEG/USDT
$ 0.000662 39917.76 37
97.58
75.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FET/USDT
$ 1.95 409026.33 470
15317.38
10360.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FIDA/USDT
$ 0.298109 305887.26 268
1198.33
986.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.74 721418.73 534
97459.37
90095.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FINE/USDT
$ -4909324594.00 285888.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FIS/USDT
$ 0.542618 372584.11 1
42.18
47.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FITFI/USDT
$ 0.006551 379953.51 245
1084.68
1724.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FODL/USDT
$ 0.001080 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
FOR/USDT
$ 0.026643 50048.65 302
3587.76
4110.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
FORM/USDT
$ 0.030007 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 4.01 10053.14 79
100.34
51.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FST/USDT
$ 0.030097 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
FTM/USDT
$ 0.656556 526274.01 531
472188.02
416816.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.22 14233.95 315
4995.00
6298.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
FXS/USDT
$ 4.70 48183.67 301
3679.27
4216.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 4.80 90004.42 507
38672.33
31320.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
GAMI/USDT
$ 0.164098 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
GARI/USDT
$ 0.023147 381146.71 151
531.34
578.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GDCC/USDT
$ 3.07 34576.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۲:۲۲
GEEQ/USDT
$ 0.011605 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
GFI/USDT
$ 1.26 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
GHST/USDT
$ 2.77 66656.47 361
5833.65
8123.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
GLI/USDT
$ 1.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.228396 431278.20 508
647137.00
574618.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GMX/USDT
$ 27.62 32971.74 414
8536.13
8913.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GRIN/USDT
$ 0.051149 123417.78 3
5.26
5.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GROK/USDT
$ 0.008446 285798.70 173
604.35
731.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
GRT/USDT
$ 0.237243 184291.47 466
71010.32
71338.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.14 68254.43 2
6566.56
4505.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HALO/USDT
$ 0.011704 286927.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HBB/USDT
$ 0.172376 378686.52 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
هابی نتورک
هابی نتورک
Hubii Network
HBT/USDT
$ 0.000308 82783.81 1
-1E08
-1E08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HC/USDT
$ 0.047336 46804.21 1
28.55
15.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HEGIC/USDT
$ 0.024293 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
HERO/USDT
$ 0.004081 305842.49 97
306.65
354.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HFT/USDT
$ 0.449351 29103.01 368
7952.44
7834.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
HIGH/USDT
$ 3.60 212142.29 278
1807.07
1964.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
HMTT/USDT
$ 0.000236 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
HO/USDT
$ 0.016313 489.90 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HOBBES/USDT
$ 0.013068 481874.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HOOK/USDT
$ 0.876679 68202.15 327
2733.28
1973.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HPY/USDT
$ 0.000389 213082.35 77
39.55
109.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
HT/USDT
$ 1.34 185.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲:۳۶
HTX/USDT
$ -1360000.00 305836.83 1
157.12
14.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 11.60 452152.64 346
10846.65
10216.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ID/USDT
$ 0.953508 40782.39 435
9559.34
4875.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
IMX/USDT
$ 1.82 36310.77 445
9036.34
9717.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
INJ/USDT
$ 25.34 370917.01 397
8967.37
9705.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
IOST/USDT
$ 0.008611 28281.66 342
7562.38
6037.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
IQ50/USDT
$ -210300.00 304378.67 113
483.02
431.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JST/USDT
$ 0.031288 42416.39 367
4039.08
5839.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JTO/USDT
$ 2.67 148767.79 428
5531.06
9099.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JUP/USDT
$ 0.925412 310314.12 2
1988.43
1715.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
JUV/USDT
$ 2.96 12157.30 215
703.96
1406.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
KBD/USDT
$ 0.000741 377679.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
KNC/USDT
$ 0.547822 48701.63 482
799160.94
720013.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
Kommunitas
KOM/USDT
$ 0.002561 9824.54
56.41
134.16
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ۱۴:۳۳
Kommunitas
KOM/USDT
$ 0.002668 8583.41 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
KP3R/USDT
$ 76.43 302962.05 388
3061.36
3504.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
KSM/USDT
$ 29.72 46024.84 279
3133.13
3092.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
KSN/USDT
$ 0.075245 39.30 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
KTON/USDT
$ 3.94 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
KUNCI/USDT
$ 0.006740 7505.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
LAZIO/USDT
$ 3.60 12288.38 235
1167.16
724.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
دوج کیلر
دوج کیلر
Doge Killer
LEASH/USDT
$ 378.04 308053.13 2
290.67
99.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LEOX/USDT
$ 0.998370 23600.72 1
700.00
487.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LFG/USDT
$ -2580000.00 335.01 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۹:۰۲
LIME/USDT
$ 0.073757 4903.61 76
56.83
58.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LINK/USDT
$ 12.93 581510.09 556
299592.31
254063.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LKT/USDT
$ 1662.99 54431.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
LON/USDT
$ 0.942870 380835.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LOOKS/USDT
$ 0.101788 283353.60 296
2184.46
2431.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LPT/USDT
$ 11.54 97202.84 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LRC/USDT
$ 0.240204 35266.70 385
7139.83
7423.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LTC/USDT
$ 79.04 1020584.48 530
51916.58
48917.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.581489 68085.94 476
23015.85
26585.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
LUNC/USDT
$ -965000.00 54392.01 448
10728.35
9720.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MAGIC/USDT
$ 0.732999 51340.52 482
34734.66
36261.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MANA/USDT
$ 0.416421 42166.48 448
55786.63
61352.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MANTA/USDT
$ 1.78 30084.79 61
218.79
268.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MARU/USDT
$ 0.041448 329435.31 1
18.99
7.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MASK/USDT
$ 3.18 51621.67 415
9706.11
8818.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MATIC/USDT
$ 0.653960 1630219.12 495
232169.90
183561.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MAV/USDT
$ 0.373988 33142.96 2
261.32
264.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MBOX/USDT
$ 0.297309 25202.63 352
6425.50
10298.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MCHC/USDT
$ 0.067701 306203.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MCN/USDT
$ 0.443955 201.01 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۱۹:۲۳
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.149917 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۱۴:۰۱
MEMECOIN
MEMECOIN/USDT
$ 0.024539 100898.22 267
961.79
552.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MFER
MFER/USDT
$ 0.044594 306689.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MICE/USDT
$ 0.011884 288233.65 76
95.34
73.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.744698 92176.30 360
3290.57
5629.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MKR/USDT
$ 3107.21 265520.37 471
62606.38
56626.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MLN/USDT
$ 25.75 52425.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
MNT/USDT
$ 1.13 308235.35 1
22.81
37.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MOBILE/USDT
$ 0.002164 290903.11 166
321.75
683.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MONTE/USDT
$ 0.112067 3032.82 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
MPLX/USDT
$ 0.212344 285694.03 175
667.73
612.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MRX/USDT
$ -550300.00 7937.44 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۳:۲۲
MTA/USDT
$ 0.033710 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
MUBI/USDT
$ 0.149529 286609.28 147
753.30
709.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MXC/USDT
$ 0.012236 375202.20 219
1382.05
1589.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.139568 293066.12 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.26 885116.39 447
346613.29
322973.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NEO/USDT
$ 16.60 301976.78 468
44980.56
48657.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NEST/USDT
$ 0.010005 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NFP/USDT
$ 0.396245 44007.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NFTB/USDT
$ 0.010289 308646.19 1
55.84
72.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NMR/USDT
$ 22.83 29443.39 401
6297.45
9329.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
NSURE/USDT
$ 0.005399 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
NYM/USDT
$ 0.180795 379987.18 239
1341.96
2769.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
O3/USDT
$ 0.038830 308644.77 1
54.42
47.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OCAI/USDT
$ 0.012009 0 12
100.10
11.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OCEAN/USDT
$ 0.827229 59266.73 92
9294.08
8843.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OCTO/USDT
$ 0.379303 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
OIN/USDT
$ 0.035522 309772.68 1
10.56
10.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OKB/USDT
$ 54.49 122252.65 257
2892.47
2618.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OKT/USDT
$ 14.20 48317.26 262
2285.98
3509.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OLE/USDT
$ 0.011889 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
OM/USDT
$ 0.664423 242936.74 273
794.06
813.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OMG/USDT
$ 0.606937 18559.55 453
787192.34
691813.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OMNI/USDT
$ 0.000569 286964.64 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ONG/USDT
$ 0.451498 108945.61 387
7285.14
7041.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ONT/USDT
$ 0.282518 89488.23 340
61726.34
58730.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OP/USDT
$ 2.12 375602.85 522
94241.89
80304.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OPIUM/USDT
$ 0.117366 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
OPUL/USDT
$ 0.178768 306087.86 97
82.42
333.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ORDI/USDT
$ 41.15 568145.08 373
3615.80
3635.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ORN/USDT
$ 1.37 69465.43 288
1106.96
824.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
OXT/USDT
$ 0.149169 54854.56 305
5139.82
6331.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
PANDORA/USDT
$ 5643.59 309291.89 1
411.62
344.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PAXG/USDT
$ 2398.49 48409.93 170
3874.40
2816.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PCX/USDT
$ 1.80 39.93 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۱۶:۱۰
PEOPLE/USDT
$ 0.023127 35933.17 249
1681.97
1610.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PEPE/USDT
$ -4790000.00 1751171.00 385
40666.70
29525.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PERP/USDT
$ 1.02 51749.86 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PET/USDT
$ 0.094987 304129.45 1
11.40
45.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PHA/USDT
$ 0.187985 46900.06 333
4234.95
5205.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PIXEL/USDT
$ 0.385677 308912.48 2
390.88
277.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PIXEL/USDT
$ 0.521132 18169.96 275
1576.59
1992.11
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴:۵۳
PLC/USDT
$ 1007.16 57433.85 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PMG/USDT
$ 0.073042 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
PMPY/USDT
$ 0.026550 13159.94 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PNK/USDT
$ 0.028676 309795.33 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PNT/USDT
$ 0.071724 12663.29 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۲:۲۲
POKT/USDT
$ 0.146550 286560.46 2
107.32
165.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PORK/USDT
$ -16000000.00 305394.61 99
248.42
261.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PORT3/USDT
$ 0.179719 288762.71 188
484.49
381.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PORTO/USDT
$ 3.20 13623.71 235
1055.01
1060.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
PRIME/USDT
$ 17.37 288881.07 263
1722.36
1988.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 5.41 17016.50 304
2649.39
4253.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
PSTAKE
PSTAKE/USDT
$ 0.085248 377038.03 201
1081.44
1709.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PUPS/USDT
$ 46.74 343394.49 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
PUPS/USDT
$ 35.56 287024.60 ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ - ۱۲:۳۵
QI/USDT
$ 0.015767 58162.00 205
764.84
843.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
QTC/USDT
$ 0.095057 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
QTUM/USDT
$ 3.65 648389.26 320
6548.33
5921.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RACA/USDT
$ 0.000235 310973.11 273
1025.64
857.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RADAR/USDT
$ 0.007339 284318.98 117
215.90
261.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RARI/USDT
$ 3.84 308259.33 54
152.11
112.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RATS/USDT
$ 0.000121 289295.45 2
141.93
101.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RAY/USDT
$ 1.43 292651.92 399
6513.12
3222.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RDEX/USDT
$ 0.086066 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RDNT/USDT
$ 0.198654 86441.12 288
2295.27
2532.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.057743 10259.43 353
1476.97
923.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 0.802619 379338.16 2
40.05
88.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
REV3L/USDT
$ 0.018013 31.98 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RING/USDT
$ 0.003748 307778.38 1
16.15
30.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RLY/USDT
$ 0.011549 308039.24 43
22.47
89.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.51 550780.45 489
83877.00
86000.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RON/USDT
$ 3.04 379574.82 319
4420.29
3507.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ROOST/USDT
$ 0.031276 312185.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.37 377649.67 344
5459.28
6251.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.009991 99781.25 430
8814.86
7629.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
RSS3/USDT
$ 0.344877 377351.34 272
2656.71
2352.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RVN/USDT
$ 0.027896 49777.66 1
3.46
226.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
RXT/USDT
$ 0.021073 6.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.420704 251374.20 380
652751.51
803704.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SANTOS/USDT
$ 6.34 114890.35 297
1778.63
1589.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SATS/USDT
$ -25000000.00 283392.97 392
7612.76
8441.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SC/USDT
$ 0.006965 54449.87 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SCLP/USDT
$ 0.431032 40964.59 1
11.76
169.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SDN/USDT
$ 0.225073 306020.10 18
85.21
57.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SERO/USDT
$ 0.004019 376132.50 26
75.34
93.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SFUND/USDT
$ 2.88 376306.93 132
1039.74
591.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SHEB/USDT
$ 30.82 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SHEB/USDT
$ 422.59 302472.16 2
903.52
729.46
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۷:۳۳
SHIA/USDT
$ 0.019815 288004.12 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SILLY/USDT
$ 0.017383 286856.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SKILL/USDT
$ 0.577721 309846.44 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SKL/USDT
$ 0.091694 79459.53 432
10203.19
7000.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SLERF/USDT
$ 0.411243 307804.28 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SLP/USDT
$ 0.003753 58937.04 1
1539.52
3562.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SMART/USDT
$ 0.003175 444492.25 16
34.81
9.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
SMILEY
SMILEY/USDT
$ -9993382000000.00 268869.12 1
325.32
282.58
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۲:۴۷
SML/USDT
$ 0.001809 206043.02 13
18.99
17.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SNAP/USDT
$ -5170000.00 308158.99 1
24.44
7.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SNX/USDT
$ 2.73 89707.90 297
113813.57
120747.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SOL/USDT
$ 130.17 8495139.05 589
414203.45
319800.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SOLCHAT
SOLCHAT/USDT
$ 5.36 309472.61 174
989.49
838.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SOLS/USDT
$ 0.669716 286797.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SPA/USDT
$ 0.013998 303902.36 1
46.00
34.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SPACE/USDT
$ 15.16 13516.88 6
15.52
23.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SPACEPI
SPACEPI/USDT
$ -3E08 8973.04 211
2575.76
175.97
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۸:۰۲
SPACEPI
SPACEPI/USDT
$ -9767529500.00 184.25 42
50.22
57.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SPONGE
SPONGE/USDT
$ 0.000350 198.71 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۱۶:۱۰
SQUID/USDT
$ 0.008649 289002.54 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SRM/USDT
$ 0.040484 309971.26 94
122.36
103.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SSV/USDT
$ 35.20 93827.93 426
9419.45
10251.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
STG/USDT
$ 0.794063 52410.22 383
6726.61
7415.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
STORJ/USDT
$ 0.497182 18675.22 435
8813.75
9867.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
STRK/USDT
$ 1.21 166475.01 256
1364.27
1265.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
STX/USDT
$ 2.21 175333.28 284
1445.39
9294.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SUDO/USDT
$ 0.158538 289779.44 1
6.12
21.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SUI/USDT
$ 1.23 602160.46 458
10942.48
13302.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.015638 11004.62 377
8850.14
10551.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
SUSHI/USDT
$ 0.924613 38573.62 307
77920.44
76608.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
SWAP/USDT
$ 0.161915 309264.99 1
21.74
20.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
سورو
سورو
Swerve
SWRV/USDT
$ 0.020800 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
SYNC/USDT
$ 0.018593 0 1
43.73
3.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
T/USDT
$ 0.050920 164960.34 2
10183.19
9919.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
TET/USDT
$ 22.44 21707.32 90
121.73
98.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
THETA/USDT
$ 1.96 105474.36 308
15615.61
9868.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
THG/USDT
$ 0.066081 303834.18 2
74.56
128.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TIA/USDT
$ 9.75 287734.81 295
5169.52
4402.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TIFI
TIFI/USDT
$ -2E08 16922.94 1
6.24
10.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TNSR/USDT
$ 0.835085 309200.18 123
347.98
987.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TOKEN/USDT
$ 0.096943 289660.65 316
1987.90
2392.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TOMI/USDT
$ 0.534312 269292.55 121
101.48
441.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TON/USDT
$ 6.03 288515.24 1
199.28
8.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRIBE/USDT
$ 0.459137 310153.53 1
4.75
5.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TROLL/USDT
$ -2E08 286128.05 1
136.23
6.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.113588 54840.41 277
2859.61
3211.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TRX/USDT
$ 0.108794 896897.81 519
841394.82
666658.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TURBO/USDT
$ 0.000538 286474.40 280
1538.14
1271.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TURT/USDT
$ 0.012239 284988.06 1
104.23
88.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
TXP/USDT
$ 0.003553 39200.22 15
32.33
12.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ULTIMA/USDT
$ 4214.81 401431.95 63
117.83
82.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UMA/USDT
$ 2.55 17213.25 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UNI/USDT
$ 6.76 236331.07 516
91162.66
110042.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UNIBOT/USDT
$ 20.66 263512.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
UNICE/USDT
$ 0.124939 446125.86 59
86.07
35.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UNLEASH/USDT
$ -992800.00 286110.02 1
54.72
119.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
UNP/USDT
$ 0.028522 241.70 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
USDC/USDT
$ 0.994867 625919.29 345
7202.09
236149.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
USDD/USDT
$ 0.988033 282592.28 2
307.41
258.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VEMP/USDT
$ 0.005998 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
VET/USDT
$ 0.037202 193202.55 411
27530.97
32237.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VIDYA/USDT
$ 0.062691 308160.01 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VITA/USDT
$ 2.29 288361.32 1
114.61
96.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VMPX/USDT
$ 0.039330 287679.76 11
53.01
47.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VPAD/USDT
$ 0.041032 0 1
21477.96
23913.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VRA/USDT
$ 0.005297 303617.88 280
2083.42
1831.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
VSYS/USDT
$ 0.000892 286905.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/USDT
$ 0.003280 7129.22 279
1751.64
1591.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
W/USDT
$ 0.549674 305484.10 232
1282.07
1862.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WAGIEBOT/USDT
$ 0.070955 286206.23 1
14.53
5.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
رپد دوج کوین
رپد دوج کوین
Wrapped DogeCoin
WDOGE/USDT
$ 0.145389 308020.16 2
348.73
432.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WHALE/USDT
$ 0.005299 1.10 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
WHEN/USDT
$ 0.000287 288212.44 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ - ۷:۳۴
WICC/USDT
$ 0.005959 377279.64 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WIFI/USDT
$ 0.085736 0 183
1463.15
321.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING/USDT
$ 5.96 37519.52 282
2306.28
3682.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WLD/USDT
$ 4.61 882470.19 437
9355.84
8717.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WNXM/USDT
$ 60.52 380987.03 244
1236.29
2079.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
WOOF/USDT
$ -8E06 0.149854 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ - ۱:۵۰
WSB/USDT
$ -6200040865.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۹:۲۸
WSM/USDT
$ 0.014510 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
X2Y2/USDT
$ 0.009189 377220.82 143
540.88
226.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XAUT/USDT
$ 2368.60 391198.92 301
4552.74
3438.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XCAD/USDT
$ 0.786036 287755.99 211
1070.18
913.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XCH/USDT
$ 29.22 308873.54 333
6697.69
4897.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XD/USDT
$ 0.024955 279932.54 1
368.41
247.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XETA/USDT
$ 0.006999 137.95 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲:۳۶
XLM/USDT
$ 0.105086 62435.78 399
84932.46
205963.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XMR/USDT
$ 118.91 292454.32 83
522.30
720.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XNK/USDT
$ 2371.12 154199.80 438
4796.46
5666.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XPET/USDT
$ 0.250793 285510.29 1
13.04
31.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.488687 2479692.05 531
1131927.29
964757.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ورج
ورج
Verge
XVG/USDT
$ 0.003390 36325.26 271
2298.74
3787.07
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۲۱:۰۳
ورج
ورج
Verge
XVG/USDT
$ 0.006017 45079.12 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XVGETH
XVGETH/USDT
$ 0.000141 44739.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
XVS/USDT
$ 16.29 42702.02 1
9.17
213.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
XYO/USDT
$ 0.008105 39726.95 81
137.33
53.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
YAMA/USDT
$ -290200.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۴:۵۱
YFI/USDT
$ 6643.71 31398.72 311
1091810.43
1180373.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
YFII/USDT
$ 694.85 113137.59 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۹:۲۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.803820 219855.53 451
9950.02
9214.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZCX/USDT
$ 0.253640 25862.52 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۲:۳۶
ZEC/USDT
$ 20.77 25299.15 257
16102.06
14091.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZED/USDT
$ 0.034036 308358.07 68
106.78
99.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZEE/USDT
$ 0.022597 307552.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZERO/USDT
$ 0.163226 289176.26 175
1020.99
68.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZIL/USDT
$ 0.022859 162043.03 477
762031.25
1447725.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZKB/USDT
$ 0.033446 286577.39 1
212.03
58.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱
ZKB/USDT
$ 0.061830 289803.97 1
298.49
508.14
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - ۱۳:۳۳
ZKS/USDT
$ 0.069898 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - ۹:۰۳
ZRX/USDT
$ 0.472464 58365.93 406
5262.25
4959.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۲۱

مشخصات CoinW

توضیحات

نظرات CoinW

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین