خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1829.63
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ - ۱۴:۵۴
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
87.23
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ - ۱۴:۵۴
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
26728.83
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ - ۱۴:۵۴
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.913641
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ - ۱۴:۵۴

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین دابلیو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
$AKC
$AKC/USDT
$ 0.000890 0 7
0.534200
11.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
1INCH/USDT
$ 0.395248 107484.57 342
38424.49
44713.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/USDT
$ 64.64 453783.98 452
238953.57
225672.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACA/USDT
$ 0.045387 198028.10 355
17921.37
18698.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.027030 253204.74 354
18258.95
20082.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACX/USDT
$ 0.042046 382396.28 48
137.03
172.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/USDT
$ 0.362569 8731245.65 545
917354.04
994123.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADEL/USDT
$ 0.041912 0 0
10.15
16.02
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
ADOGE/USDT
$ -1E07 0 7
8.00
5.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AE/USDT
$ 0.054420 179154.17 11
17.78
1326.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AGIX/USDT
$ 0.294140 341111.03 246
5382.23
4608.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AGLD/USDT
$ 0.424358 321079.18 169
1883.38
1790.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AICODE/USDT
$ 12.70 293761.84 108
242.67
481.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -28610684700.00 287097.06 114
377.60
256.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AKITA/USDT
$ -11000000.00 313836.91 2
14.73
12.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AKRO/USDT
$ 0.003642 287893.43 291
8866.58
9500.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALD/USDT
$ 0.056451 313499.92 1
6.33
13.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/USDT
$ 0.150256 745716.51 371
18676.90
16400.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.31 114579.45 443
152359.77
3970527.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALPACA/USDT
$ 0.199174 378712.23 142
998.94
1320.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.108741 280325.26 321
12126.24
11351.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AMAS/USDT
$ 0.006753 311302.11 3
141.01
18.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANJ/USDT
$ 0.170905 0 0
1061.29
31.46
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
ANKR/USDT
$ 0.025185 329457.20 401
34018.29
27359.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANT/USDT
$ 3.35 268045.21 409
60081.78
57930.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE/USDT
$ 3.23 1656527.91 539
130773.79
1472313.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
API3/USDT
$ 1.22 50576.73 390
70304.06
70425.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APT/USDT
$ 8.08 936825.71 430
47452.48
44960.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AR/USDT
$ 6.70 233834.84 250
2224.40
2348.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARB/USDT
$ 1.16 444322.22 283
3458.82
3425.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARMOR/USDT
$ 0.004001 0 1
56.13
14.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASH/USDT
$ 0.673361 311517.41 1
24.11
24.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASKO/USDT
$ 0.011225 76385.75 5
252.93
318.36
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
ASTO/USDT
$ 0.034403 353832.79 9
8.99
8.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASTR/USDT
$ 0.049819 289266.76 283
49716.32
49418.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ATLAS/USDT
$ 0.001901 292641.40 3
11.70
27.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.54 2320791.50 531
499109.98
1029888.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUDIO/USDT
$ 0.239489 201875.31 357
43954.66
73135.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/USDT
$ 14.38 2918293.38 530
542734.46
497914.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXIS/USDT
$ 0.905370 0 0
3.67
66.01
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۶:۴۵
AXS/USDT
$ 6.87 1394352.32 383
3003236.15
2579674.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BABYDOGE/USDT
$ -1659619789.00 308338.73 3
59.27
94.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BADGER/USDT
$ 2.44 388300.73 304
9438.61
13224.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAKE/USDT
$ 0.144554 287783.32 45
208.72
151.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAL/USDT
$ 5.19 38342.24 339
20012.33
18054.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BANANA/USDT
$ 0.025760 378086.92 26
250.50
113.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BANK/USDT
$ 0.005262 289728.50 12
136.81
267.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 2.92 373735.57 9
90.04
84.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BART/USDT
$ 0.003636 24550.00 9
34.98
33.08
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.218081 65786.13 166
806.97
542.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCD/USDT
$ 0.127878 374689.22 4
12.13
6.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDT
$ 113.28 280335.05 406
31167.46
34398.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BEAM/USDT
$ 0.037994 379245.22 37
209.46
298.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BEN/USDT
$ -18000000.00 287832.98 131
1263.78
934.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BEND/USDT
$ 0.006354 376675.93 5
18.33
18.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BHAO/USDT
$ 0.187056 0 0
749.41
76.55
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۶:۴۵
BIRD/USDT
$ 11.05 378575.89 1
4.97
12.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BISO/USDT
$ 0.018300 291194.00 22
746.56
1208.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BIT/USDT
$ 0.501087 307997.06 4
14.48
8.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BLUR/USDT
$ 0.520504 291057.68 251
1626.01
2872.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/USDT
$ 306.95 8083606.60 539
1064555.29
902995.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNT/USDT
$ 0.411154 24410.55 233
1770.80
1878.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNX/USDT
$ 0.502688 100582.15 294
1220105.45
1272534.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOB/USDT
$ -399700.00 289754.34 74
1627.21
2014.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.67 36999.03 279
20103.90
27698.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BONE/USDT
$ 0.740016 309894.37 7
98.58
11.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BONK/USDT
$ -4E07 293999.76 20
116.92
109.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOSON/USDT
$ 0.165622 307959.89 2
13.56
20.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BP/USDT
$ 0.004832 310265.80 4
7.70
7.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BREED/USDT
$ 0.029061 374361.89 7
38.71
12.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BRG/USDT
$ 0.000600 35.09 1
0.001092
36.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BRIGHT/USDT
$ 0.260998 257867.00 1
796.11
420.89
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
BRISE/USDT
$ -28000000.00 287725.58 10
84.70
61.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BRT/USDT
$ 0.001351 381262.44 6
5.69
15.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 32.38 896041.96 469
120720.61
165838.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDT
$ 26728.83 533424930.15 679
12827665.28
9094438.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTT/USDT
$ -59000000.00 372855.82 248
12771.07
2928.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BUNNY/USDT
$ 0.102338 306507.65 1
13.75
25.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BZZ/USDT
$ 0.385144 311214.82 233
3671.46
3051.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAKE/USDT
$ 1.55 714944.09 314
35361.80
30225.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAW
CAW/USDT
$ -6E08 374169.70 14
10.19
41.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CBC/USDT
$ -1100327636.08 0 2.89
291.90
6.56
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۶:۴۵
CEL/USDT
$ 0.222283 310927.44 4
6.64
15.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.020398 372788.33 327
12781.04
10768.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CFI/USDT
$ 0.259697 375731.82 1
4.85
13.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CFX/USDT
$ 0.304654 95739.62 318
3555.60
5468.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
چین گیمز
چین گیمز
Chain Games
CHAIN/USDT
$ 0.013537 311681.97 3
6.59
10.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHEEMS/USDT
$ -8E08 307575.70 39
415.33
808.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHI/USDT
$ 0.093773 0 1
48.94
703152.22
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
CHICKS/USDT
$ 0.016215 313948.55 8
1613.49
968.37
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
CHZ/USDT
$ 0.099597 1157784.58 472
3018988.20
4362909.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.003305 251544.64 108
64.63
54.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLH/USDT
$ -200100.00 0 1
23.85
1100.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CMP/USDT
$ 0.036013 0 15
0.383660
52.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COFI/USDT
$ 0.020007 310154.02 3
19.55
9.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COMBO/USDT
$ 0.040815 376301.79 5
5.72
10.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 34.31 832750.25 500
249081.37
168615.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CORE/USDT
$ 0.839584 292658.30 240
2362.53
2650.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COVER/USDT
$ 28.22 113514.58 15
937.23
1608.30
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۹
CQT/USDT
$ 0.124907 380706.62 19
349.78
445.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CRU/USDT
$ 0.833111 372509.59 65
96.11
35.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.853819 1514885.22 469
829650.23
917667.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CT/USDT
$ 0.001200 0 1
13.23
20.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTK/USDT
$ 0.751781 34513.96 327
9551.18
6562.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTXC/USDT
$ 0.182788 351963.60 186
1478.04
1229.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CULT/USDT
$ -3140000.00 374872.16 53
196.78
181.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVC/USDT
$ 0.085232 6499.59 49
244.97
170.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.379842 320503.47 249
5860.35
6208.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVX/USDT
$ 4.45 50677.22 230
3827.08
2594.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CWT/USDT
$ 0.210038 682580.26 36
241.30
134.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAI/USDT
$ 1.00 122121.87 199
1829.26
2110.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 42.03 635915.24 447
1665029.12
2385714.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DATA/USDT
$ 0.028050 16897.60 340
5349.60
8604.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DCR/USDT
$ 16.58 5849.14 191
492.06
458.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEC/USDT
$ 0.031469 62062.71 2
175.43
381.27
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
DEGO/USDT
$ 1.83 382881.35 231
2811.56
2027.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DETS/USDT
$ 0.043633 128554.43 223
4399.74
2788.23
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
DEV/USDT
$ 0.149256 310253.75 1
21.60
53.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.047818 26743.95 226
2967.83
3513.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DFIAT/USDT
$ 0.002471 365951.99 12
71.64
38.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DG/USDT
$ 0.173265 0 12
48.86
48.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.292109 308746.80 291
15110.77
16880.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DIIC/USDT
$ -632200.00 0 1
31.24
31.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DMD/USDT
$ 7.02 373945.05 108
1128.76
1526.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DMG/USDT
$ 0.075623 0 0
34.49
26.97
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
DNA/USDT
$ -6E06 0 10
23.38
14.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOCK/USDT
$ 0.016945 39039.88 379
14543.15
13886.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOG/USDT
$ 0.000871 308523.85 2
7.56
11.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.071017 1988134.34 510
612199.91
577092.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOGEK
DOGEK/USDT
$ -93019697758.36 468669.19 1
498.33
1160.85
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
DOGEKING
DOGEKING/USDT
$ -4533823168.00 375079.61 5
64.77
38.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOGGY/USDT
$ 0.000390 307316.87 4
5.23
10.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOGZ/USDT
$ -370110.20 411518.15 4
89.92
5.61
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۶:۴۵
DOS/USDT
$ 0.001004 309219.21 4
6.63
7.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/USDT
$ 5.25 10228747.56 581
21339954.64
2627294.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DPI/USDT
$ 63.01 311860.84 3
60.83
75.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DPX/USDT
$ 149.54 311141.74 19
183.79
267.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DREP/USDT
$ 0.390146 888976.76 183
1745.85
1904.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DVI/USDT
$ 0.012565 311403.81 1
6.77
7.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DXGM/USDT
$ 0.012004 0 0
56.81
37.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DYDX/USDT
$ 2.01 872059.61 443
3599990.90
3150478.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EBEN/USDT
$ 0.411122 15815.02 5
189.70
193.94
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
EDEN/USDT
$ 0.032812 0 5
9.21
14.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EDG/USDT
$ 0.000316 299295.99 15
74.14
55.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EDU/USDT
$ 1.20 283840.48 205
1020.34
1610.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELF/USDT
$ 0.284356 16419.92 365
18436.25
20015.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENJ/USDT
$ 0.331324 96013.16 333
44232.86
28051.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENS/USDT
$ 10.37 561999.87 384
70706.20
48228.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/USDT
$ 0.877928 8204950.36 542
861202.38
1143056.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/USDT
$ 18.04 340256.19 374
370157.25
367159.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDT
$ 1829.63 128684116.40 624
10468517.76
16288782.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHG/USDT
$ 0.124897 1672302.22 311
5381.35
15456.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHS/USDT
$ 1443.45 0 61
169.53
245.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHW/USDT
$ 2.03 409435.21 31
192.73
253.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EUL/USDT
$ 1.77 375943.99 6
860.68
28.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EXRD/USDT
$ 0.069026 378287.04 90
129.21
85.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FCON/USDT
$ 0.000125 0 0
0.073269
2755.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FEAR/USDT
$ 0.100367 309327.75 3
7.92
7.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FET/USDT
$ 0.244681 381938.30 337
13845.16
17562.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FIDA/USDT
$ 0.322971 310985.82 73
618.44
798.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FIGHT/USDT
$ 0.012354 100168.28 1
597.73
403.01
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.45 868478.33 451
66760.00
117772.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FIS/USDT
$ 0.351131 379359.28 71
385.74
265.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FITFI/USDT
$ 0.005311 384016.10 135
695.82
807.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLAG/USDT
$ 1.70 0 2
274.79
8.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLOKI/USDT
$ -311400.00 253025.24 170
1130.23
1149.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FODL/USDT
$ 0.002821 310703.96 1
5.40
6.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FOR/USDT
$ 0.019908 52782.91 97
29.28
43.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FORM/USDT
$ 0.001300 0 2
18.99
7.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FORT/USDT
$ 0.201455 377022.89 7
21.44
7.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 2.86 11816.21 126
93.59
159.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FOUR/USDT
$ -5390000.00 284320.02 21
282.03
290.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FOXY/USDT
$ 0.079624 0 0
161.66
42.66
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
FROYO/USDT
$ 0.002121 169847.93 18
34.04
91.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FST/USDT
$ 0.047118 308646.03 1
43.51
8.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/USDT
$ 0.328993 862506.07 387
1327841.00
2072685.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.01 44128.38 164
206.14
474.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FXS/USDT
$ 6.89 88179.09 239
4564.59
4463.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.38 1274408.26 518
907161.14
864640.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GALA/USDT
$ 0.033473 0 323
13.13
2055.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GAMI/USDT
$ 0.799799 282.65 13
96.77
26.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GARI/USDT
$ 0.048368 380039.34 22
56.38
68.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ -89000000.00 289893.80 8
14.39
3.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GDCC/USDT
$ 6.14 497798.98 6
185.13
651.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GEEQ/USDT
$ 0.059822 309065.44 7
30.37
30.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GFI/USDT
$ 0.404291 288771.57 18
33.46
79.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GHC/USDT
$ -145413298.60 117777.55 3
2032.01
512.72
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ - ۰:۴۵
GHST/USDT
$ 0.987069 15149.16 343
17412.62
19148.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GM/USDT
$ -9590000.00 288947.18 168
871.09
2265.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.264579 611197.95 384
6947044.56
13084352.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GMX/USDT
$ 54.48 540457.09 169
932.69
809.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GOGE/USDT
$ -29000000.00 0 1
23.97
236.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRIN/USDT
$ 0.037021 173955.58 1
5.59
8.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/USDT
$ 0.116043 645006.05 352
12550.31
16378.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.40 314194.09 395
37113.48
27841.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GYSR/USDT
$ 0.075828 374766.77 10
18.85
36.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HAKKA/USDT
$ 0.001609 310402.59 2
18.50
38.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HALO/USDT
$ 0.087133 291814.32 12
83.35
57.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
همستر
همستر
Hamster
HAM/USDT
$ -1212452794.00 0 18
50.26
412.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBB/USDT
$ 0.047818 375624.01 59
350.40
261.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HC/USDT
$ 0.065725 40482.62 5
47.88
6.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HEGIC/USDT
$ 0.012105 379749.45 8
16.79
10.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HERO/USDT
$ 0.003068 305730.47 5
6.61
17.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HEZ/USDT
$ 4.32 0 6
5.02
26.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HFI/USDT
$ 0.000925 0 1
5.17
21.88
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
HFT/USDT
$ 0.441985 140600.29 214
2217.16
2471.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIGH/USDT
$ 2.19 286421.87 164
838.19
592.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HOOK/USDT
$ 1.42 383109.94 170
1431.76
739.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HPT/USDT
$ 0.000113 0 1
8.68
3.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HPY/USDT
$ 0.001046 238972.22 107
62.45
323.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HRC
HRC/USDT
$ 0.011603 0 0 ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۶:۴۵
HT/USDT
$ 3.20 548057.16 220
4175.01
2692.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HTMOON/USDT
$ -33332925288.22 74091.65 1
46.94
549.14
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.83 1307734.55 501
7704989.78
6662016.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ID/USDT
$ 0.467685 57282.46 197
2355.44
1688.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IHT/USDT
$ 0.000397 0 0
42.02
443.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IMX/USDT
$ 0.737545 519488.75 293
4817.51
5160.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INJ/USDT
$ 6.41 1327468.71 386
21630.85
23723.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOST/USDT
$ 0.009157 176301.66 359
23530.89
24633.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JFI/USDT
$ 45.62 0 0
1607.40
2126.06
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
JPC/USDT
$ 0.026206 24641.71 10
34.96
18922.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JST/USDT
$ 0.023127 27556.28 105
669.95
814.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JUSTICE/USDT
$ -419800.00 373214.53 10
20.36
32.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JUV/USDT
$ 2.48 121744.04 216
2999.66
2307.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KBD/USDT
$ 0.002021 363022.02 6
12.89
21.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/USDT
$ 0.661871 0 173
20730.28
204377.91
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۶:۴۵
KEX/USDT
$ 0.031212 377382.60 1
4.86
10.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KNC/USDT
$ 0.605826 755533.15 443
5369138.31
7126336.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KP3R/USDT
$ 62.96 310291.33 321
6238.56
6057.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KSM/USDT
$ 25.34 350478.45 332
9670.97
10960.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KTON/USDT
$ 6.48 308260.38 1
6.60
14.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KUNCI/USDT
$ 0.008894 118240.38 16
72.47
66.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LADYS
LADYS/USDT
$ -4E08 290947.64 197
3501.69
2162.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LAZIO/USDT
$ 2.38 64952.58 73
267.11
258.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج کیلر
دوج کیلر
Doge Killer
LEASH/USDT
$ 279.42 308549.71 4
6.04
8.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LIBERO/USDT
$ 0.003648 506669.38 1
2851.14
4350.58
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۶:۴۵
LINK/USDT
$ 6.35 3386917.53 530
99186.22
119272.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LON/USDT
$ 0.575215 374173.96 9
5.36
16.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOOKS/USDT
$ 0.090004 292344.14 226
26054.37
12673.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOWB/USDT
$ -182900.00 310997.40 4
7.48
10.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LPT/USDT
$ 4.91 38559.60 243
3610.50
3496.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LQT/USDT
$ 0.250675 0 0
15.45
26.52
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
LRC/USDT
$ 0.285542 242824.83 443
88559.37
81689.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDT
$ 87.23 6152873.45 542
687949.35
763232.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.863723 293184.49 397
42985.18
95465.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LUNC/USDT
$ -869200.00 570673.75 252
2297.88
2379.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LUNCH/USDT
$ -792900.00 309609.20 2
22.54
38.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LYXE/USDT
$ 11.58 315691.02 5
6.61
6.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAGIC/USDT
$ 0.908239 284937.23 361
43050.18
39149.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/USDT
$ 0.465974 6021671.84 501
224681.44
204548.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAPE/USDT
$ 0.050019 0 9
1.86
86.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MASK/USDT
$ 3.93 45613.73 350
9158.37
8299.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/USDT
$ 0.913641 13422893.57 556
1471656.56
1280198.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MBE/USDT
$ 0.009994 0 1
11.84
328.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MBOX/USDT
$ 0.441295 570788.55 312
30278.81
29946.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MCHC/USDT
$ 0.083131 310988.15 3
28.43
20.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.064024 36204.56 80
630.76
503.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 689.93 0 84
424.92
508.52
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۶:۴۵
METADOGE/USDT
$ 0.002021 0 2
611.92
125.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MILO/USDT
$ -7973977904.00 376421.04 73
370.03
309.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.570213 308514.45 3
47.99
46.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MINI/USDT
$ 0.004900 152194.96 1
431.19
1079.93
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
MINT/USDT
$ -2430000.00 288851.31 5
4.65
8.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MIR/USDT
$ 0.041015 377159.44 13
90.11
71.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MKR/USDT
$ 624.88 7744.71 30
305.47
346.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MLN/USDT
$ 18.45 6556.92 297
7610.09
11316.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MOF/USDT
$ -195100.00 0 1
54.61
41.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MONTE/USDT
$ 2.76 184220.08 84
676.51
659.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مورفر
مورفر
Morpher
MPH/USDT
$ 1.55 379298.46 2
23.76
36.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MPLX/USDT
$ 0.036904 291313.49 9
36.84
44.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MTA/USDT
$ 0.036719 376936.20 9
236.72
259.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MUTE/USDT
$ 0.608467 310053.74 3
78.64
10.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MVP/USDT
$ -420200.00 0 1
3.27
47.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MXC/USDT
$ 0.014707 379063.06 4
15.27
18.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.58 2591719.26 497
7210859.63
4981303.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEO/USDT
$ 9.77 1772453.96 473
263314.11
270864.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEST/USDT
$ 0.013515 288076.58 58
83.54
126.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NFTB/USDT
$ 0.010524 309617.09 8
128.73
70.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NFTD/USDT
$ 0.021028 379207.59 19
43.82
20.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NMR/USDT
$ 15.84 2019841.83 335
16049.04
9598.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NSURE/USDT
$ 0.008703 378324.74 20
21.99
50.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NYM/USDT
$ 0.195413 400361.71 211
1327.72
1750.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
O3/USDT
$ 0.051689 309103.75 53
465.97
608.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OCEAN/USDT
$ 0.346197 1227042.34 431
76598.99
57668.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OCTO/USDT
$ 1.34 375609.48 1
4.93
10.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ODOGE
ODOGE/USDT
$ -6002242000000.00 0 0
6.08
7.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OIN/USDT
$ 0.006156 310191.31 1
15.53
18.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OKB/USDT
$ 46.57 30069.80 57
338.11
306.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OKT/USDT
$ 16.48 348953.41 69
450.40
504.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OLE/USDT
$ 0.013967 311672.59 1
20.48
37.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OLY/USDT
$ 0.009994 0 11
2.31
107.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OM/USDT
$ 0.027280 352837.79 253
4587.78
3578.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/USDT
$ 0.761554 146823.88 399
5718434.81
6122868.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONG/USDT
$ 0.244421 11511.19 290
29210.26
22134.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONT/USDT
$ 0.223884 101716.94 294
34124.27
93974.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OOE/USDT
$ 0.016306 312459.96 6
7.06
6.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OP/USDT
$ 1.61 549673.09 457
104176.24
24138.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OPEN/USDT
$ 0.026408 157292.65 2
195.30
203.33
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
OPIUM/USDT
$ 0.111442 310070.80 3
6.25
11.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OPUL/USDT
$ 0.115763 307713.65 13
53.71
42.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORDI/USDT
$ 7.99 290601.77 84
704.52
628.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORN/USDT
$ 0.868524 23762.42 299
5073.12
5446.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OXT/USDT
$ 0.067195 77740.72 233
1274.39
2814.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAR/USDT
$ 0.000234 309624.48 4
32.44
26.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAXG/USDT
$ 1962.22 1120155.04 456
64786.69
170086.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PCX/USDT
$ 0.361135 379114.26 57
108.23
80.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PEARL/USDT
$ 23.55 60976.72 2
1169.07
703.22
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
PEEL/USDT
$ 0.052880 306758.06 40
103.06
144.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PEOPLE/USDT
$ 0.017437 195246.59 301
44233.46
60160.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PEPE/USDT
$ -1450000.00 293087.64 127
1170.09
769.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PEPEBRC/USDT
$ 0.096076 299009.56 76
1290.23
1138.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PEPES/USDT
$ -425200.00 292513.43 30
167.87
129.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PERP/USDT
$ 0.587619 29216.67 214
4033.49
5509.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PET/USDT
$ 0.140152 310157.89 3
7.18
529.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PHA/USDT
$ 0.124446 87697.39 204
1518.74
1621.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PICKLE/USDT
$ 1.23 374456.09 8
14.12
26.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PIG/USDT
$ -2E08 313571.82 2
7.97
6.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PKMON/USDT
$ 0.000235 166321.58 1
91.70
134.35
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
PLCU/USDT
$ 215.49 68837.79 14
10.01
10.69
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۱۷:۳۳
PLCUC/USDT
$ 214.62 69490.70 14
9.98
10.67
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۱۹:۵۹
PLU/USDT
$ 6.29 0 0
148.60
147.68
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
PNK/USDT
$ 0.025136 310737.90 1
5.20
10.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PNT/USDT
$ 0.124547 41898.52 275
4423.99
4860.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
POKT/USDT
$ 0.033973 289728.42 4
17.52
19.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PORTO/USDT
$ 2.29 81294.67 242
1801.01
1761.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
پاور نتورک
پاور نتورک
Power Network
POWER/USDT
$ 0.143053 310570.94 2
29.82
31.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PRIME/USDT
$ 1.23 294312.36 111
465.94
475.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 4.22 63413.26 177
1731.65
1192.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PSHIB
PSHIB/USDT
$ -2650789305.10 0 6
3.04
37.60
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۶:۴۵
PSTAKE
PSTAKE/USDT
$ 0.046817 234925.01 167
18892.92
19748.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PSYOP/USDT
$ 0.002712 297541.47 46
294.15
345.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PTERIA/USDT
$ 0.115334 0 0
45.60
17.04
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۶:۴۵
QI/USDT
$ 0.007344 308278.69 135
626.85
721.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTC/USDT
$ 0.356133 10.99 9
73.37
109.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/USDT
$ 2.61 4665824.03 431
1165825.66
1260870.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RACA/USDT
$ 0.000145 310607.34 43
431.67
358.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RADAR/USDT
$ 0.006192 289230.22 23
101.50
131.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RARI/USDT
$ 1.10 310978.69 4
25.20
38.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RDNT/USDT
$ 0.309496 306800.17 232
3255.18
2344.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.073601 79250.22 394
28371.63
27916.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 6.46 378158.34 100
749.87
967.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RFD/USDT
$ -630100.00 291800.59 45
399.47
387.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RING/USDT
$ 0.017732 476911.64 19
6977.89
5194.17
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
RLY/USDT
$ 0.008373 310724.47 36
197.84
213.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RND/USDT
$ -6062263969.00 0 1
61.88
84.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 2.73 2533460.79 350
12454.28
8909.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RON/USDT
$ 1.01 376197.86 263
3269.98
7697.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ROOK/USDT
$ 118.34 187797.39 6
1955.54
4655.86
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
RPG/USDT
$ 0.747649 309576.56 3
46.85
4.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 46.82 380832.29 150
1001.08
1011.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.002946 110164.13 132
453.85
821.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RSS3/USDT
$ 0.107848 378772.85 17
83.40
89.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RVLT
RVLT/USDT
$ -3E08 310808.31 6
23.00
19.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RVN/USDT
$ 0.020708 82522.13 182
2851.68
2507.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.513822 5563505.86 546
2937557.48
2364509.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SANTOS/USDT
$ 4.00 171821.87 265
2657.06
1906.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SC/USDT
$ 0.003153 377914.54 258
4656.96
7370.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SDN/USDT
$ 0.241090 310339.23 20
79.36
39.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SDOG/USDT
$ -16654959.22 30581.32 6
310.04
1058.72
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
SERO/USDT
$ 0.011834 380757.31 10
19.68
36.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SFG/USDT
$ 0.010804 0 11
17.01
3.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SFUND/USDT
$ 0.918363 378173.87 6
4.91
9.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIB/USDT
$ -8560000.00 492299.63 406
18053926.91
13304402.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIBAI/USDT
$ -140052300000.00 7370.96 8
5.32
6.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIT
SHIT/USDT
$ -3E08 0 1
7.26
0.570046
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SKILL/USDT
$ 0.435263 310462.69 4
11.94
16.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SLP/USDT
$ 0.002160 92227.05 267
6242.37
4367.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سیف مارس پروتکل
سیف مارس پروتکل
Safemars Protocol
SMARS/USDT
$ -3218201846.00 308777.85 1
27.74
29.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNX/USDT
$ 2.41 8679365.60 497
594946.99
560868.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOL/USDT
$ 19.38 11815078.25 582
4307239.68
1507520.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SON/USDT
$ 0.000295 380686.61 7
41.96
46.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOS/USDT
$ -7E08 286969.99 29
397.01
452.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SPA/USDT
$ 0.006803 309719.70 5
7.86
7.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SPONGE
SPONGE/USDT
$ 0.000304 291649.60 132
1509.36
1385.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SQUID/USDT
$ 0.007083 291134.39 11
15.42
9.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SRM/USDT
$ 0.075282 197495.13 99
694.95
632.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SSS/USDT
$ 0.107270 287951.84 2
8.33
8.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SSV/USDT
$ 22.52 310426.74 84
453.69
413.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STA/USDT
$ 0.049256 286167.18 10
70.37
114.43
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
STAKE/USDT
$ 11.25 167811.67 151
5504.99
4922.53
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ - ۲۰:۴۷
STG/USDT
$ 0.645151 125220.64 206
21.87
29.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STORJ/USDT
$ 0.294380 95717.43 126
471.72
179.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STRM/USDT
$ 0.012705 1612.52 10
133.17
218.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STRONG/USDT
$ 6.88 312602.61 20
41.83
31.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STX/USDT
$ 0.604026 173496.40 442
57425.10
81076.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUDO/USDT
$ 0.765876 293486.08 11
312.63
293.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUI/USDT
$ 0.991220 285299.21 226
1313.20
1784.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.005834 31732.82 339
56483.26
51587.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUSHI/USDT
$ 0.842915 17370.59 322
4921261.48
4880800.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SWAP/USDT
$ 0.207974 310775.12 3
8.83
19.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سورو
سورو
Swerve
SWRV/USDT
$ 0.032412 312665.33 8
28.67
3184.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SWTH/USDT
$ 0.002102 0 0
78.86
319.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SXP/USDT
$ 0.392146 129280.83 299
39905.58
27697.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
T/USDT
$ 0.025750 206341.07 335
16911.01
17814.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TDG
TDG/USDT
$ -212203186.11 57802.14 32
496.84
1052.51
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
THETA/USDT
$ 0.841464 927609.55 474
1784191.22
1552711.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
THG/USDT
$ 0.050649 308746.89 3
12.76
10.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
توکیو ای یو
توکیو ای یو
Tokyo AU
TOKAU/USDT
$ -152062178.38 3242944.80 17
2178.02
6775.28
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
TORN/USDT
$ 3.18 0 35
2.55
1471.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRADE/USDT
$ 0.013105 0 11
5.06
4.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRIBE/USDT
$ 0.258196 308469.77 6
27.47
21.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.042616 27035.59 165
1291.67
984.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/USDT
$ 0.075418 1054902.22 463
3855374.73
3880084.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TURBO/USDT
$ 0.000408 274935.76 143
521.96
994.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UBI/USDT
$ 0.033010 124271.14 4
181.19
384.48
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
UBT/USDT
$ 0.096636 308009.52 31
28.00
21.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UIP/USDT
$ 0.000145 0 6
4.39
18.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UMA/USDT
$ 2.00 153972.70 406
35265.52
39231.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UMAMI/USDT
$ 14.20 312890.88 9
55.66
96.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNC/USDT
$ 0.000262 0 1
9.36
12.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/USDT
$ 4.98 1757662.32 559
1782704.89
1781672.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNIX/USDT
$ 0.018187 290762.85 2
9.72
17.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDC/USDT
$ 1.00 240600.79 429
353082.41
390457.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDD/USDT
$ 1.00 170254.01 118
373.09
708.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VALUE/USDT
$ 0.177366 376804.43 37
45.07
33.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VEMP/USDT
$ 0.008722 309114.02 3
17.32
10.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VET/USDT
$ 0.019275 1081013.33 547
2462844.83
2656790.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VIDYA/USDT
$ 0.076329 309011.72 3
22.20
36.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VINU/USDT
$ -2E08 0 7
34.21
387.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VITA/USDT
$ 1.88 289643.04 34
279.46
319.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VMPX/USDT
$ 0.063124 156348.80 135
638.15
1171.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VOLT/USDT
$ -83000000.00 0 51
178.04
176.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VPAD/USDT
$ 0.025379 380846.59 60
28321.10
25391.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VRA/USDT
$ 0.004558 309808.04 82
325.82
389.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VSYS/USDT
$ 0.001181 170773.28 11
47.63
17.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/USDT
$ 0.001204 11946.62 201
1070.75
1165.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WHALE/USDT
$ 0.593222 311060.92 8
15.57
1.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WHITE/USDT
$ 105.71 377821.45 1
4.40
18.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WICC/USDT
$ 0.030792 376846.91 14
17.52
16.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING/USDT
$ 5.50 377203.64 299
8082.06
7759.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WISE/USDT
$ 0.096936 376310.95 1
75.89
73.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WNXM/USDT
$ 27.55 379222.35 158
678.87
1249.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WOFM/USDT
$ 0.000273 0 1
0.440809
55.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WOM/USDT
$ 0.092551 309806.15 49
187.93
1421.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WOOF/USDT
$ 0.000319 289373.76 33
283.20
433.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WRLD/USDT
$ 0.028181 378685.68 2
12.77
27.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WSB/USDT
$ -5E08 290880.98 57
477.85
320.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WTF/USDT
$ 0.000840 0 1
46.33
74.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
X2Y2/USDT
$ 0.031102 364253.52 4
9.13
73.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XCH/USDT
$ 34.58 311680.26 177
639.57
689.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XDC/USDT
$ 0.008083 0 3
36.83
314.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XDOGE/USDT
$ -1560000.00 310673.55 6
32.46
63.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XEN/USDT
$ -1920000.00 308502.36 19
309.80
82.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XETA/USDT
$ 0.026835 311409.34 198
1342.56
2207.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XIO/USDT
$ 0.014705 310301.96 8
21.78
23.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XLM/USDT
$ 0.087733 237396.80 347
57860.72
190922.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XMR/USDT
$ 150.66 1399412.52 532
1402002.35
1486073.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XOR/USDT
$ 1.20 312056.43 6
14.20
8.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.468965 12415428.89 543
774453.87
1030972.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XRT/USDT
$ 3.90 379216.66 6
89.81
182.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XVS/USDT
$ 4.94 4904.82 318
22550.88
17620.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XX/USDT
$ 0.139852 38462.02 13
117.93
81.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFI/USDT
$ 6409.81 71475.64 468
970557.77
720240.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFII/USDT
$ 873.90 49844.93 329
37199.75
46987.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.186570 61764.10 346
7216.55
7243.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZCX/USDT
$ 0.062673 0 117
153.66
204.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEC/USDT
$ 32.73 770524.65 356
45395.60
37984.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZED/USDT
$ 0.014404 311678.75 52
20360.67
26694.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEE/USDT
$ 0.020708 311639.04 1
7.72
10.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZIL/USDT
$ 0.022803 131759.38 380
11729522.44
14399905.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZKS/USDT
$ 0.048887 378984.78 118
823.01
638.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZRX/USDT
$ 0.218782 28388.56 404
53896.05
58744.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZUKI/USDT
$ 0.000231 291942.01 5
24.02
25.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZXC/USDT
$ 0.000585 19780.38 17
83.15
130.68
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۲۲:۴۶
ZZ/USDT
$ 0.247913 0 13
5.37
181.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰

مشخصات CoinW

توضیحات

نظرات CoinW

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین