خبر
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
306.93
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۲۳:۳۹
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.075361
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۲۳:۳۹
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
87.22
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۲۳:۳۹
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1829.75
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۲۳:۳۹

قیمت ارزهای دیجیتال در ای زد بیت

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.394161 158710.11 290
137924.34
269715.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADM/USDT
$ 0.016422 16804.27 81
312.03
67.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALCAZAR/USDT
$ 0.003543 0 6
70.61
4.12
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۵:۳۵
AMDG/USDT
$ 0.057507 1389.54 81
12.37
5.83
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ - ۱۳:۲۲
ANKR/USDT
$ 0.025180 63309.75 434
199438.42
180435.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AOG/USDT
$ 0.614250 10380.93 113
498.22
1422.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE/USDT
$ 3.23 157321.35 452
409736.63
652235.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARV/USDT
$ -6900000.00 0 2
4.52
29.73
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ - ۱۴:۰۸
AVAX/USDT
$ 14.39 46340.02 407
727842.42
705841.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AZ/USDT
$ -5300000.00 55.12 1
125.25
9.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AZ/BTC
$ -7640000.00 2666.62 0
29.36
0.983062
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ - ۲۰:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.218389 257491.20 399
56521.62
70733.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDT
$ 113.34 275857.85 378
361326.27
476637.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/BTC
$ 113.08 10443.65 289
107884.93
123200.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BITRA/USDT
$ -345700.00 28.09 12
146.66
0.012748
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ - ۹:۰۰
BIXB/USDT
$ 0.390179 0 1
41.59
41.65
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ - ۱۴:۲۲
BLA/USDT
$ 0.015211 0 1
14.55
2522.43
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ - ۱۴:۲۲
BLAST/USDT
$ -3530195531.78 3930.83 1
13.20
10.37
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۲۱:۳۵
BLN/USDT
$ 0.059997 0 100
41.10
600.01
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ - ۱۴:۰۸
BLS/USDT
$ 0.000319 1760.58 1
11.96
4.98
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ - ۱۶:۴۴
BLUESPARROW/USDT
$ -298976434791.92 0 1
710.31
373.85
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ - ۱۷:۰۵
BNB/USDT
$ 306.93 61866931.27 450
1350868.63
1267596.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNT/USDT
$ 0.411568 23700.76 329
41780.14
9728.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOJI/USDT
$ -7799385255.44 0 1
12.04
22.78
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ - ۱۷:۰۵
BPX/USDT
$ 0.000144 0 1
7.30
0.730279
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ - ۱۴:۱۰
BTC/BUSD
$ 26727.31 216196.60 275
12728595.69
6794933.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDT
$ 26727.33 6322395.59 409
190539.60
196151.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTT/USDT
$ 0.000333 30647.97 2
0.003132
2.80
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ - ۱۷:۰۵
BUSD/USDT
$ 1.00 159894.18 532
225289890.21
12407345.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BZRX/BTC
$ 0.106223 0 238
6367.57
14215.82
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ - ۱۲:۴۱
BZRX/USDT
$ 0.215761 0 314
13093.36
6637.26
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ - ۱۲:۴۱
CAKE/USDT
$ 1.56 96174.02 411
72804.23
116303.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAKE/BTC
$ 1.56 18452.57 323
34605.49
53398.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CASTLE/USDT
$ 0.000357 898.55 55
962.94
863.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLEG/USDT
$ 0.004540 1149.24 8
132.24
151.43
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ - ۱۴:۰۸
CLOUD/USDT
$ 0.001246 0 4
12.62
14021.65
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۵:۳۵
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 34.33 657.59 326
5698.26
13469.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CPOS/USDT
$ 0.000350 0 1
17.25
29.31
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ - ۱۶:۵۰
CRI/USDT
$ 0.477811 12966.78 3
1.55
6.10
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ - ۲۰:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.854348 40691.89 357
181264.17
425411.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVL/USDT
$ 0.002201 0 45
1.44
4.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAI/USDT
$ 0.999907 340585.45 508
23754.19
24596.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 42.01 244387.72 482
460764.48
181119.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 42.07 7558.34 296
9000.79
19510.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 42.05 135206.80 342
40440.69
29818.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.071027 9002604.10 490
596709.61
594932.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.073247 50948.80 260
541782.37
4.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/USDT
$ 5.25 67395.25 481
1384666.26
342039.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DXF/USDT
$ 0.019812 38131.56 1
12.78
75.69
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ - ۲۲:۰۹
ECLAT
ECLAT/USDT
$ 0.389834 33.70 2
85.41
4.66
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ - ۱۳:۲۲
ELG/USDT
$ 2.79 3249.02 111
928.65
165449.07
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ - ۲:۳۲
ESCE/ARAW
$ 0.106333 36148.73 58
530.07
424.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/USDT
$ 18.05 2532845.65 417
537218.32
365300.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDT
$ 1829.75 169751270.67 656
70802397.01
218076.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/BTC
$ 1830.67 739611.67 513
930244.81
771828.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EWC/USDT
$ 1.00 0 1
23.15
4.15
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ - ۲۱:۵۶
FAS/USDT
$ 0.630108 0 1
6.02
0.630107
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ - ۲۱:۴۴
FJT/USDT
$ 0.638210 0 1
71.43
71.43
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۴:۲۸
FLX/USDT
$ -599951712.04 0 2
69.91
937.95
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ - ۱۷:۰۵
FORS/USDT
$ -499960.59 0 1
0.038797
613.17
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ - ۱۷:۰۵
FPG/USDT
$ 0.000280 267.82 0
19.74
3.32
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ - ۲۱:۵۹
FTM/USDT
$ 0.328834 78767.07 453
397710.43
356232.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BTC
$ 1.78 870.72 340
11272.69
10013.97
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲:۳۹
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.81 28769.18 415
8155.57
7869.33
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲:۳۹
FWC
FWC/USDT
$ -499960593297.52 10334.18 3
24.22
22.09
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ - ۱۷:۰۵
GLI/USDT
$ 3.64 12506.33 8
64.04
2992.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GOBLIN/USDT
$ -1400111098.00 11687.83 0
0.086502
2.16
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۵:۳۵
GRT/BTC
$ 0.116021 3272.15 284
42745.04
56647.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/ETH
$ 0.115848 5338.33 252
33773.04
17493.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/USDT
$ 0.116147 5575.65 379
263572.78
385493.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GS1/USDT
$ 0.003386 3547.48 1
229.02
0.654761
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ - ۱۴:۱۰
GWP/USDT
$ 2.61 0 195
297.23
2333.26
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ - ۱۴:۰۸
HACHI/USDT
$ 0.254470 0 1
93.02
32.42
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ - ۱۴:۲۲
HBAR/USDT
$ 0.052021 1712753.69 306
251742.85
409466.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HTF/USDT
$ -749933.46 0 5
42.43
31.71
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ - ۱۶:۵۰
HTF/BNB
$ -2613696.11 0 17
27.30
3.24
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ - ۱۶:۵۰
IBS/USDT
$ 0.001316 5.50 8
404.25
5.12
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ - ۱۴:۲۲
JSM/USDT
$ 0.009972 14771.55 108
472.75
449.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LEZ/USDT
$ 0.053929 0 2
226.56
215.11
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ - ۱۴:۰۸
LINK/ETH
$ 6.35 3173.82 419
114212.56
40852.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/USDT
$ 6.35 10609.18 490
295850.51
413603.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOOP/USDT
$ 0.015112 0 1
125.09
14.71
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۵:۳۵
LTC/USDT
$ 87.22 13613373.66 526
5936545.66
490053.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/ETH
$ 87.20 331893.63 428
148575.75
41520.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/BTC
$ 87.23 58843.74 461
939673.43
263770.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MACRO/USDT
$ 0.765351 0 3
306155.33
4.99
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ - ۱۴:۲۲
MATIC/USDT
$ 0.913441 25502.09 209
402195.12
382047.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MDR/USDT
$ 0.190077 21891.32 138
109.04
269.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.065527 7199.59 317
63333.93
38891.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
METANIA/USDT
$ 0.002061 1238.66 2
2.06
5.69
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ - ۱۴:۲۲
MHAM
MHAM/USDT
$ -310068869142.12 0 0
4.22
-2E08
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ - ۵:۳۸
MICRO/ESCE
$ -783500.00 3133.75 0
0.180632
0.361263
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MICRO/ARAW
$ -795500.00 1908.98 1
0.180632
0.180632
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MKR/USDT
$ 625.23 511028.76 318
166945.51
321427.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MKR/BTC
$ 624.47 16266.71 275
4304.36
8979.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MKR/ETH
$ 724.44 0 176
8891.96
8084.42
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۹:۰۴
MMPRO/USDT
$ 0.100646 18477.73 1
59.16
10.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MNTC/USDT
$ 6.18 10159.84 32
446.14
127.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MWOLF/BNB
$ -254615.73 0 1
0.642797
78.56
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ - ۱۶:۴۴
NUC/USDT
$ 0.020304 0 16
1427.97
1675.61
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ - ۲۱:۵۹
NVS/USDT
$ -65000000.00 12958.23 6
3.09
6.19
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ - ۱۴:۰۸
OMT/USDT
$ 0.210086 122623.73 1
32.81
2.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
P2PS/ETH
$ 91.51 33526.82 76
2573.76
322.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PALLA/USDT
$ 0.011689 6439.07 168
630.65
529.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAXG/BTC
$ 1963.24 15310.52 378
54203.08
19626.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAXG/USDT
$ 1962.73 395075.57 412
546033.87
655664.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PERP/USDT
$ 0.585409 21734.94 409
10533.53
11952.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLEX/USDT
$ 0.011004 0 3
1.22
39.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLS/USDT
$ 0.000180 11635.07 275
769.45
2149.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QRT/USDT
$ -3000317.41 0 1
6.90
0.031690
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ - ۲۲:۰۹
REDLUNA
REDLUNA/USDT
$ -300008631.91 0 9
17.16
6.87
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۹:۵۲
RET/USDT
$ -100010580355.51 34690.13 0
-4E08
-23000000.00
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ - ۲۲:۰۹
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.512909 79586.54 480
816582.69
943935.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIBEMP
SHIBEMP/USDT
$ -16753225570.55 467.81 1
4.39
2.58
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - ۲۲:۵۲
SLS/USDT
$ 0.360015 0 144
388.34
3368.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SMC/USDT
$ 0.004841 42177.89 6
0.588511
0.002148
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ - ۲۱:۵۴
SNX/BTC
$ 2.41 1807.78 298
21886.63
14073.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNX/USDT
$ 2.41 14120.53 439
241610.91
203555.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOL/USDT
$ 22.30 102386.04 432
941490.53
13.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUSHI/BTC
$ 0.841273 569.36 387
52057.22
15054.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUSHI/USDT
$ 0.841314 4793.92 357
114269.94
250748.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SXP/USDT
$ 0.392260 42550.02 478
486505.44
461587.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TELE/BTC
$ 0.000822 0 18
275.02
25.00
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ - ۱۳:۲۲
TELE/USDT
$ 0.000940 0 40
1363.57
4.89
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ - ۱۳:۲۲
THC/USDT
$ 0.000152 0 3
28.37
11.35
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۵:۴۰
TON/USDT
$ 1.91 1240449.31 402
49771.04
104368.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترن کوین
ترن کوین
Terran Coin
TRR/USDT
$ 0.178082 1289.83 1
6.23
6.78
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ - ۱۴:۲۲
TRX/USDT
$ 0.075361 96536583.06 515
237671.76
319564.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.08 176188.71 417
141237.77
83484.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/BTC
$ 4.98 1464.57 414
90944.78
81566.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/USDT
$ 4.98 41914.62 479
532700.82
143056.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDC/USDT
$ 1.00 150912.47 532
145370091.48
10742086.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDP/USDT
$ 1.00 336172.33 483
3154358.22
11572409.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDZ/USDT
$ 0.998368 389695.48 374
1724.69
2173.45
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ - ۲۱:۵۶
VAL/USDT
$ 1.84 3961.17 49
476.45
771.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VIZSLASWAP/USDT
$ 0.014622 1533.79 1
17.62
8.39
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ - ۲۱:۵۹
VSW/USDT
$ 0.024011 5996.01 1
73.84
53.56
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ - ۱۴:۲۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 26762.28 20227.41 209
28867749.92
12349974.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/ETH
$ 26738.27 24182.66 336
23887.99
40116.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 26716.28 789604.61 373
11767.48
21930.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WED/USDT
$ -4070000.00 61255.35 7
14.37
49.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WJXN/USDT
$ 0.650137 0 2
71.52
22.08
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ - ۵:۳۸
WSPP/USDT
$ -200042267385.87 13761.18 0
14.23
15.74
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ - ۵:۳۸
XLM/USDT
$ 0.087833 12981.94 32
204107.49
14.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XMR/USDT
$ 150.56 253810.79 414
1085623.44
570612.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.468875 47110.91 476
1035713.12
982168.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFI/USDT
$ 6413.61 64176.73 468
426747.86
88787.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFI/BTC
$ 6418.56 72437.03 294
8660.66
8660.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFII/BTC
$ 2000.69 0 353
6644.60
54884.39
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ - ۱۴:۳۹
YFII/USDT
$ 874.86 429295.44 386
43205.95
16142.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEDXION/USDT
$ 0.111999 14553.93 33
417.63
413.93
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۲۱:۵۵
ZRX/USDT
$ 0.218789 34488.30 412
192918.78
148958.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰

مشخصات Azbit

توضیحات

نظرات Azbit

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین