خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
31449.11
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۲:۲۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2340.77
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۲:۲۳
ETC اتریوم کلاسیک
ETC
قیمت دلاری
24.43
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۲:۲۳
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
81.80
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ - ۲۲:۲۳

قیمت ارزهای دیجیتال در دو والت

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/KRT
$ 113.75 1008.16 5
0.734166
0.729282
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
AGIX/KRT
$ 0.087135 0 1
0.334582
350.34
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ANKR/KRT
$ 0.048028 0.930083 65
0.008318
83.28
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ANT/KRT
$ 2.59 3.89 1
0.019214
0.042327
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/KRT
$ 2.38 0.004500 1
0.018186
10.24
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/KRT
$ 0.493915 46.45 3
0.008983
4.10
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.495234 43.84 1
0.142166
0.398423
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/KRW
$ 0.649995 0 17
13.93
6.38
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/TUSD
$ 6.99 0 0
0.685450
1.14
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.494090 0.098517 5
0.009411
9.90
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.547083 0 18
241.18
44.14
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.474643 2.45 1
18.21
62.11
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BCH/BTC
$ 243.45 572.72 6
236.64
267.30
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BCH/ETH
$ 242.68 10.25 1
5.70
6.08
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BCH/TUSD
$ 239.92 0 0
1.34
8.06
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BCH/KRW
$ 498.30 0 106
23.07
4.74
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BCH/USDT
$ 279.92 2.18 1
0.222708
1.80
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BCH/USDC
$ 305.63 0 7
54.30
1.80
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BCH/KRT
$ 275.97 0 1
6630.53
2.03
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BSTY/BTC
$ 0.008123 0 10
96.57
136.32
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 62.76 94.95 17
241.30
2006.29
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 64.77 129.72 17
0.366265
38.89
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/KRT
$ 64.37 357.84 37
0.488174
69.78
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/ETH
$ 62.58 125.48 2
5.23
2.73
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/TUSD
$ 87.57 0 1
2.46
741.83
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 64.24 74.61 1
0.278957
0.491741
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/KRW
$ 152.02 0 0
4.10
914.42
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTC/TUSD
$ 37987.58 0 2
27.35
3.13
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTC/ETH
$ 31449.11 27296.57 251
4605.40
8828.25
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTC/USDC
$ 31261.38 199.65 1
34.46
103.37
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTC/KRW
$ 41528.25 0 0
163.52
1389.74
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTC/USDT
$ 34998.58 306.29 31
754.54
4.70
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTC/KRT
$ 36443.18 3301.13 71
40.63
432.87
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTC/EUR
$ 31542.14 1045.15 9
56.62
241.21
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTG/ETH
$ 18.85 0 4
10.02
75.02
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTG/USDT
$ 24.00 0.046852 1
0.002346
-3E08
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTG/TUSD
$ 39.33 0 1
1.94
220.12
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTG/USDC
$ 35.01 0 1
1.57
2676.47
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTG/KRW
$ 52.81 0 106
13.73
13.81
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTG/BTC
$ 22.81 1920.82 152
577.41
1443.40
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
BTG/KRT
$ 23.88 33.96 4
0.180652
1.45
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
CELO/KRT
$ 2.06 17.52 2
0.015773
4.00
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
CHZ/KRT
$ 0.145772 3.89 1
0.006447
0.009878
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/KRT
$ 2.06 0.612148 1
0.015665
15.89
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
CUSD/KRT
$ 1.01 0.327921 1
0.006552
0.397050
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
دش
دش
Dash
DASH/TUSD
$ 127.74 0 1
1.48
4.44
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
دش
دش
Dash
DASH/USDC
$ 130.55 0 1
3.84
0.111703
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
دش
دش
Dash
DASH/KRT
$ 118.09 0 1
1.15
0.245747
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 89.18 0 1
11.05
5.29
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 76.34 0 1
25.89
1.26
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 81.23 138.46 4
38.08
5.75
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
دش
دش
Dash
DASH/KRW
$ 171.57 0 20
3.43
2.17
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
DGB/KRT
$ 0.016114 0.037361 1
0.000120
1.92
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
DGB/BTC
$ 0.015934 256.03 2
202.45
3.64
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
DGB/ETH
$ 0.015244 51.69 1
18.09
8.00
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/KRT
$ 0.113745 15.94 2
0.239132
8.53
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ELF/KRT
$ 0.190271 132.45 5
0.006824
13.72
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ENJ/KRT
$ 0.866450 4.36 1
0.004711
0.061950
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ENJ/KRW
$ 1.38 0 11
15.55
1.89
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ENJ/ETH
$ 0.945728 0 8
20.66
114.22
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETC/ETH
$ 24.15 29.45 1
10.37
2.64
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETC/KRW
$ 48.03 0 148
26.90
36.10
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETC/USDC
$ 25.15 47.52 6
0.133812
16.38
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETC/USDT
$ 23.81 26.84 1
0.126463
0.375662
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETC/BTC
$ 24.43 7953.16 171
351.67
1605.76
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETC/KRT
$ 24.60 21.89 4
0.187934
2.34
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETC/TUSD
$ 24.99 0.009530 0
0.340643
-3E08
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETH/TUSD
$ 2438.23 0 1
0.803863
0.157016
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETH/BTC
$ 2340.77 27269.70 250
4515.69
5334.86
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETH/KRW
$ 2823.94 0 0
554.41
1637.18
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETH/USDT
$ 2421.27 284.34 1
65.71
18.21
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETH/USDC
$ 2539.57 49.76 1
10.40
2.60
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ETH/KRT
$ 2422.24 726.04 72
48.66
5347.38
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
EXP/KRT
$ 0.009970 0 1
-775800.00
1.98
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FET/KRT
$ 0.326083 0 9
4.40
44.06
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FIRO/USDT
$ 2.45 0.044013 1
0.055857
1.81
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FIRO/USDC
$ 4.43 0 1
2.28
1716.22
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FIRO/ETH
$ 2.30 0 1
0.000330
201.37
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FIRO/KRT
$ 4.04 0 19
2.38
24.39
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FIRO/TUSD
$ 4.34 0 1
36.52
77.72
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FIRO/KRW
$ 5.84 0 102
4.59
25.94
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FIRO/BTC
$ 2.45 0 3
3.57
0.124093
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FTC/KRW
$ 0.019170 0 0
0.214944
1.25
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FTC/KRT
$ 0.012034 0 1
0.000106
0.004620
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FTC/ETH
$ 0.014160 18.88 1
9.18
16.01
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FTC/USDT
$ 0.012048 0 1
0.002633
0.003609
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FTC/USDC
$ 0.007074 0 1
0.007432
0.002310
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FTC/TUSD
$ 0.006071 0 1
20.98
2241.43
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
FTC/BTC
$ 0.014872 14536.42 10
174.02
25.88
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/KRT
$ 43.14 0 1
2.21
176.70
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
GAME/EUR
$ 0.033902 79.45 1
0.007948
0.589318
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
GAME/ETH
$ 0.033646 110.91 4
15.74
10.81
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
GAME/KRT
$ 0.035760 1.52 1
0.000264
1.93
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
GAME/BTC
$ 0.037180 0 4
33.07
37.66
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
GAME/KRW
$ 0.120759 0 0
0.000482
4.37
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
GRS/KRT
$ 0.474831 193.78 1
0.006688
0.121977
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
GRS/KRW
$ 0.790954 0 108
26.62
47.57
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
GRS/USDC
$ 0.459244 1.29 2
0.017289
17.02
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
GRS/TUSD
$ 0.622539 0 1
290.09
1171.28
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
GRS/ETH
$ 0.459776 201.04 1
15.84
62.44
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
GRS/USDT
$ 0.463490 3.12 1
0.008200
0.204408
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
GRS/BTC
$ 0.480845 224.06 29
101.55
35.88
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
KLAY/KRT
$ 0.002380 0 1
0.034647
2.57
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
KNC/KRT
$ 2.23 44.36 1
0.016532
0.455089
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
LINK/KRT
$ 12.15 0 1
1.79
0.068811
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
LTC/KRT
$ 81.91 239.70 4
0.624852
0.773007
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
LTC/ETH
$ 80.20 13.41 1
19.10
5.32
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
LTC/TUSD
$ 94.97 0.604212 1
9.06
0.689671
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
LTC/USDT
$ 80.39 45.95 2
0.624852
0.624852
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
LTC/USDC
$ 81.85 228.23 1
0.357059
0.624852
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
LTC/BTC
$ 81.80 3392.10 153
716.79
352.43
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
LTC/KRW
$ 156.07 0 0
8.80
0.624852
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MANA/KRT
$ 1.18 32.14 3
0.010391
7.71
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MATIC/KRT
$ 0.936009 99.73 21
0.008224
61.09
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MITH/USDT
$ 0.008009 0 1
3.18
0.418906
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MITH/TUSD
$ 0.033295 0 1
0.011314
1044.24
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MITH/KRW
$ 0.044085 0 0
0.000933
25.24
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MITH/BTC
$ 0.009873 0 1
0.001910
43.29
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MITH/KRT
$ 0.032726 0 1
0.524974
1.59
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MITH/ETH
$ 0.019532 0 1
0.020895
79.29
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MITH/USDC
$ 0.032627 0 1
11.09
112.15
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MONA/USDC
$ 0.721277 1.37 1
0.029999
2.54
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MONA/KRW
$ 1.37 0 27
7.38
3.01
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MONA/USDT
$ 0.747011 0 1
0.019287
0.198864
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MONA/ETH
$ 0.711269 204.21 1
0.125841
156.02
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MONA/BTC
$ 0.593636 46.21 1
34.70
5.81
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MONA/KRT
$ 0.739611 2.43 4
0.004056
2.52
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MONA/TUSD
$ 0.970731 0 1
7.94
1396.18
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
MUSIC/BTC
$ 0.000937 0 0
1.54
2.03
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
OMG/KRT
$ 3.23 76.73 73
0.024906
75.76
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
PAY/BTC
$ 0.006280 0 12
33.70
12.16
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
PAY/USDC
$ 0.034951 0 1
0.007441
3.83
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
PAY/KRT
$ 0.032338 0 1
0.000187
3.83
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
PAY/KRW
$ 0.048085 0 0
0.052274
13.26
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
PAY/USDT
$ 0.026749 0 1
0.007576
0.295574
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
PAY/TUSD
$ 0.035403 0 1
0.897777
162.99
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
PAY/ETH
$ 0.025682 0 1
4.21
2.92
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/KRT
$ 0.318397 36.85 1
0.007902
1.57
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
PUNDIX/KRT
$ 0.593062 208.56 66
0.006618
61.52
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
اگر
اگر
Augur
REP/KRT
$ 9.28 16.48 1
0.072087
0.179205
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
RVN/USDT
$ 0.034582 0.518524 1
0.336592
0.392989
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
RVN/BTC
$ 0.035743 3295.85 55
173.18
528.64
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
RVN/ETH
$ 0.035780 20.46 2
63.03
2.66
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
RVN/KRW
$ 0.093525 0 20
0.022504
22.47
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
RVN/KRT
$ 0.036226 0.391100 1
0.000471
2.06
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
RVN/USDC
$ 0.037064 0.517379 1
0.007652
0.000287
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
RVN/TUSD
$ 0.059381 0 1
3.17
1.85
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
SNT/BTC
$ 0.043117 0 1
102.81
6.18
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
SNT/KRT
$ 0.041376 2.18 1
0.007488
0.206751
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
SNT/USDC
$ 0.041754 0.185686 1
0.007602
0.513604
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
SNT/KRW
$ 0.076825 0 104
16.43
43.61
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
SNT/USDT
$ 0.041419 0.732985 1
0.007671
0.081371
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
SNT/TUSD
$ 0.058161 0 1
2.80
4127.80
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
SNT/ETH
$ 0.041115 4.24 1
18.17
2.65
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
STORJ/KRT
$ 0.672852 38.90 18
0.009227
15.51
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
SXP/KRT
$ 0.721187 43.15 1
0.009855
1.14
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
تلور
تلور
Tellor
TRB/KRT
$ 19.57 0 1
1.66
74.21
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
TUSD/USDT
$ 0.995018 2.05 92
67.29
0.409802
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
TUSD/ETH
$ 0.966014 0 1
0.161938
1.02
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
TUSD/BTC
$ 0.822218 0 3
0.999751
39.27
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
TUSD/USDC
$ 0.990212 3.00 1
2.96
381.98
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
TUSD/KRW
$ 0.944620 0 0
0.905800
91.43
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
TUSD/KRT
$ 0.923725 0.198575 1
1.22
1.12
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
UBQ/KRT
$ 0.045889 6.70 2
0.000406
6.20
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
UBQ/ETH
$ 0.044625 257.08 6
15.86
10.83
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
UBQ/USDT
$ 0.046394 82.02 1
0.004779
0.211961
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
UBQ/BTC
$ 0.033431 128.00 2
103.15
71.40
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
UBQ/KRW
$ 0.237951 0 0
0.000942
15.03
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
USDC/BTC
$ 0.999559 199.03 4
98.46
35.56
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
USDC/KRT
$ 1.01 2128.23 1
-1E08
-511300.00
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
USDC/KRW
$ 0.944879 0 0
1.01
90.99
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
USDC/USDT
$ 0.995444 69.52 1
0.367583
0.510562
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
USDC/TUSD
$ 1.01 2.97 1
73.13
3.02
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
USDC/ETH
$ 0.927873 58.93 1
2.53
67.09
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
USDP/KRT
$ 1.01 0.539548 1
-1010000.00
-1190000.00
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/BTC
$ 0.892735 385.96 33
4.40
843.06
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/KRT
$ 1.01 1153.04 19
49.41
0.077366
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 1.00 68.99 1
0.507437
0.369587
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/KRW
$ 0.946535 0 0
422.73
161.09
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/TUSD
$ 1.00 2.05 92
0.407157
67.64
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
تتر
تتر
Tether
USDT/ETH
$ 0.973116 305.55 1
18.17
83.07
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
VTC/KRT
$ 0.217320 3.98 40
0.000236
38.05
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
VTC/USDT
$ 0.204913 75.75 1
0.007738
0.661894
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
VTC/TUSD
$ 0.413220 0 1
21.41
61.66
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
VTC/BTC
$ 0.217458 208.43 11
242.62
21.34
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
VTC/USDC
$ 0.222827 0.625137 1
0.014278
24.92
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/KRT
$ 32035.82 1529.46 1
34.52
241.65
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 31642.36 155.93 13
69.04
21.31
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
WNXM/NGN
$ 97.91 0 0
0.645936
12557.74
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
WNXM/BTC
$ 24.21 0 1
17.94
37.94
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
WNXM/KRW
$ 57.26 0 86
16.95
28.13
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
WNXM/EUR
$ 26.50 0 1
18.67
592.12
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
WNXM/TUSD
$ 27.93 0 1
1.24
18.32
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
WNXM/ETH
$ 29.88 0 3
0.034418
3.30
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
WNXM/KRT
$ 26.54 0 1
16.32
317.31
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
XEC/KRT
$ -816827.31 0 1
0.003140
0.005796
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
XMY/USDT
$ 0.000341 0.012335 1
0.020734
0.001198
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
XMY/BTC
$ 0.000406 0 7.00
50.68
3.22
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
XMY/ETH
$ 0.000372 0 1
0.120948
22.48
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
XMY/KRT
$ -382653.43 0 1
-1E08
63.15
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
XMY/KRW
$ 0.002944 0 0
-123900.00
0.005233
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
YFII/KRT
$ 2032.61 0 1
76237.38
250.33
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ZCL/BTC
$ 0.062488 0 6
255.01
0.876016
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ZEC/BTC
$ 103.89 19.58 11
243.58
2.93
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ZEC/USDT
$ 131.00 0 1
10.11
0.108290
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ZEC/KRT
$ 144.22 0 1
1.44
0.108290
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ZEC/TUSD
$ 179.94 0 0
197.08
0.568743
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ZEC/ETH
$ 106.58 0 1
25.44
52.60
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ZEC/KRW
$ 114.75 0 13
1.56
3.73
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲
ZEC/USDC
$ 162.93 0 1
98.81
0.433159
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۰:۵۲

مشخصات Dove Wallet

توضیحات

نظرات Dove Wallet

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین