خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
70737.99
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۴
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3542.54
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۴
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.618312
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۴
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.586106
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۴:۴۴

قیمت ارزهای دیجیتال در هات کوین گلوبال

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1CAT/USDT
$ 0.008420 374094.50 202
14446.76
283.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
1INCH/USDT
$ 0.560302 246800.16 219
201414.79
314369.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AAVE/USDT
$ 129.30 427901.00 276
1793951.03
1292542.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ACE/USDT
$ 8.63 1188599.24 369
8936.18
7799.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.033826 245144.48 233
250544.98
214671.74
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ADA/ETH
$ 0.585462 591824.12 233
12595.42
29150.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ADA/USDT
$ 0.586106 3409459.35 495
2505503.40
2544865.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ADM/USDT
$ 0.030321 66629.45 158
757.38
1129.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AE/USDT
$ 0.036067 149437.18 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AERO/USDT
$ 1.89 369673.59 95
965.17
89.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AEVO/USDT
$ 2.59 5059793.18 208
82418.29
95625.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AGIX/USDT
$ 1.05 1547849.17 251
6999.84
1066.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AGLD/USDT
$ 1.42 161350.93 285
39022.34
45133.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -58887675300.00 1715721.68 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AIOZ/USDT
$ 0.794514 246377.03 184
4392.38
358.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AKRO/USDT
$ 0.009522 357984.40 224
139753.18
138290.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ALCX/USDT
$ 38.59 297505.29 254
11665.75
7803.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ALEX/USDT
$ 0.411395 370054.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ALGO/USDT
$ 0.230542 274616.14 281
575575.91
563459.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.79 301871.87 250
37037.48
30637.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ALPACA/USDT
$ 0.249845 1066801.81 263
22052.88
44653.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.181133 185882.78 244
47935.71
107240.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ALPINE/USDT
$ 2.60 239008.07 270
19852.34
22135.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ALT/USDT
$ 0.566613 11230158.65 428
29245.70
20394.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AMP/USDT
$ 0.008980 217193.28 419
470774.33
351090.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ANKR/USDT
$ 0.059241 1012144.81 364
467000.07
582961.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ANT/USDT
$ 7.38 223124.48 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۵:۰۲
APE/USDT
$ 1.65 182624.32 307
42156.78
47044.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
API3/USDT
$ 3.20 163404.09 256
47590.91
29609.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
APT/USDT
$ 12.10 1279381.75 340
2172932.90
2205546.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ARB/USDT
$ 1.46 5110025.05 513
314439.29
279201.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ARKM/USDT
$ 1.99 2429346.82 428
29780.05
23225.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ARPA/USDT
$ 0.099008 305471.89 294
14217.91
10818.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ARTY/USDT
$ 1.12 503743.87 120
1209.61
643.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ATA/USDT
$ 0.217339 240930.31 403
109621.18
130665.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.80 503125.96 326
1220708.19
1133976.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AUCTION/USDT
$ 21.96 998364.67 380
54174.82
113618.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AUDIO/USDT
$ 0.264048 162112.11 208
49336.44
47716.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AVAX/USDT
$ 46.72 1289732.20 368
1672063.33
1705020.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AVIVE/USDT
$ 0.020234 487197.99 299
10735.12
15121.01
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AXL/USDT
$ 2.26 87565.01 487
29861.01
42012.95
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۱۴:۴۴
AXL/USDT
$ 1.41 3028023.31 460
73075.56
35556.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AXS/USDT
$ 9.59 179932.00 88
33635.18
51957.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
AZY/USDT
$ 0.008124 180999.56 92
1106.08
1266.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BADGER/USDT
$ 6.05 231663.76 317
413560.69
477566.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BAKE/USDT
$ 0.369567 133058.18 305
573728.85
577606.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BAL/USDT
$ 4.90 220714.06 287
19019.25
31092.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2.21 230866.03 266
168422.05
164110.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.325159 238476.37 301
95038.76
62620.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
بابل نتورک
بابل نتورک
Bubble Network
BBL/USDT
$ 0.134224 554844.90 145
1126.83
747.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BCH/BTC
$ 615.65 349866.28 292
99659.74
32162.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BCH/USDT
$ 616.61 6094493.97 320
2523880.28
2756084.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BEAMX
BEAMX/USDT
$ 0.031374 1680854.41 341
6310.08
6344.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 2.05 395867.99 324
653997.29
592428.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BETA/USDT
$ 0.095137 201780.90 235
88048.13
87537.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BFT/USDT
$ 0.058511 4749.98 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BICO/USDT
$ 0.724231 226475.21 264
282956.85
701738.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BIGTIME/USDT
$ 0.309936 501580.39 358
86703.51
68814.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BLUR/USDT
$ 0.527296 413250.35 242
10851.88
1528.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.433379 201018.77 314
18548.27
18986.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BNB/USDC
$ 607.11 248655.72 396
401903.54
316633.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BNB/USDT
$ 607.46 49336524.02 516
2137921.43
1617986.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BNT/USDT
$ 0.869158 235271.84 256
148895.39
137788.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BOME/USDT
$ 0.012895 4952029.15 400
9449.66
65629.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.09 208143.78 267
36324.35
29349.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BONE/USDT
$ 0.711429 548498.02 268
4985.66
5020.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BONK/USDT
$ -220900.00 372132.85 186
5063.99
279.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BR/USDT
$ 0.009097 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
BRETT/USDT
$ 0.076644 369854.61 124
1841.50
84.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 94.05 904866.13 464
88504.77
98795.38
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 94.05 200739.49 271
8734.50
9201.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BSW/USDT
$ 0.117421 161120.39 299
27499.50
27078.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BTC/USDC
$ 70736.22 423112056.19 598
80059.83
61796.85
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BTC/USDT
$ 70737.99 1175659191.79 650
18780216.94
19605517.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BTCS/USDT
$ 1.09 371533.23 15
1721.74
144.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BTM/USDT
$ 0.010995 297862.17 60
903.82
38.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BTT/USDT
$ -1480000.00 417273.42 245
15416.68
19372.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BURGER/USDT
$ 0.833051 156651.32 252
141818.36
130487.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BVM/USDT
$ 5.36 223637.43 104
3803.15
303.06
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
BZZ/USDT
$ 0.569603 112861.25 204
2881.86
5476.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
C98/USDT
$ 0.399072 259921.91 246
138248.88
69232.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CA/USDT
$ 0.637216 133140.94 260
973.51
4524.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CAKE/USDT
$ 3.80 240066.68 248
130906.43
123360.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CATCH/USDT
$ 2.03 366136.06 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CEEK/USDT
$ 0.073783 20393.24 167
2647.56
301.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CEL/USDT
$ 0.209438 209697.27 214
7078.32
5623.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.033326 282183.58 279
40324.66
54265.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CETUS/USDT
$ 0.155268 3037469.85 359
21739.59
16368.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CFX/USDT
$ 0.337061 512706.33 427
626872.73
666890.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CHO/USDT
$ 0.120022 352375.05 1
3046.80
320.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CHR/USDT
$ 0.392371 240340.30 299
573909.81
378789.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CHZ/USDT
$ 0.148027 326952.91 328
227801.10
268341.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CITY/USDT
$ 4.03 238745.08 281
96114.71
98814.79
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.031710 27109794.75 428
24259.10
10915.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.031287 2501764.96 435
6390.02
7283.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ - ۱۸:۰۲
COMBO/USDT
$ 0.980178 490342.44 303
13974.52
13520.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 71.01 258552.26 298
437788.50
427208.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CORE/USDT
$ 2.29 209528.43 407
6539.24
10652.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
COS/USDT
$ 0.013682 220847.27 349
64262.25
88063.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
COTI/USDT
$ 0.157649 245759.89 441
25430.02
34279.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.145136 442358.82 437
27537.38
39010.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.614311 271855.38 320
1566419.50
1811392.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CSAS/USDT
$ 0.009713 377501.57 42
613.53
19.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CTK/USDT
$ 0.921167 155906.58 235
179117.19
88064.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CTSI/USDT
$ 0.274850 168298.01 299
48264.13
59631.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CVC/USDT
$ 0.195435 213192.90 335
15633.59
18773.09
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.583606 419663.64 364
62258.45
7327.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CVX/USDT
$ 3.63 198389.54 213
20264.72
19546.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
CYBER/USDT
$ 13.57 415660.11 468
92064.53
21502.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DAI/USDT
$ 1.00 250235.64 489
413337.04
269763.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DAO/USDT
$ 1.51 365997.13 121
1406.19
76.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DAR/USDT
$ 0.228361 185878.53 321
215945.00
199614.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 37.01 210034.40 181
4670.11
9093.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 37.13 510251.81 298
181936.32
214123.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DATA/USDT
$ 0.077494 228840.95 214
4488.93
5883.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DCR/USDT
$ 24.64 155397.22 353
59789.51
101303.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DEGEN/USDT
$ 0.039289 880743.68 201
1424.57
2027.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DENT/USDT
$ 0.001849 235520.40 254
48448.58
61990.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.632515 191411.53 184
17232.40
5316.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DMAIL/USDT
$ 0.799545 490008.39 347
7712.57
15031.08
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.230042 221377.11 184
41011.46
43905.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.198176 19871351.26 555
464765.65
388852.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DOME/USDT
$ 0.000570 175218.37 1 ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۲:۲۲
DOT/BTC
$ 8.37 227658.66 250
193274.06
87295.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DOT/USDT
$ 8.39 2070544.16 389
1083221.34
1582227.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DUEL/USDT
$ 0.024240 362935.84 92
923.13
37.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DUSK/USDT
$ 0.449188 196264.26 313
75883.65
67796.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DYDX/USDT
$ 2.98 191824.98 306
1042336.10
820145.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
DYM/USDT
$ 4.86 1143001.56 418
100537.61
144819.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
EDU/USDT
$ 0.820049 653500.80 363
16812.60
15429.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
EGLD/USDT
$ 52.60 168869.48 441
72682.30
75331.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ELF/USDT
$ 0.626584 363333.63 418
1415602.06
1068723.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ELON/USDT
$ -25000000.00 185124.29 222
1708.77
2045.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ENA/USDT
$ 1.47 7761241.71 324
670702.01
255793.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ENJ/USDT
$ 0.445481 175665.27 316
165288.38
209654.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ENS/USDT
$ 20.24 186512.32 283
198578.14
232889.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ENT/USDT
$ 0.141026 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
EOS/USDT
$ 1.05 837123.49 318
1082490.14
906448.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
EOS/BTC
$ 1.05 172058.90 226
19883.41
30675.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
EOS/ETH
$ 1.05 168984.74 270
1583357.19
1829067.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
EPX/USDT
$ 0.000270 197295.67 220
17594.58
10191.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 6.58 194944.11 359
362582.18
498012.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ETC/ETH
$ 33.55 319944.96 228
14990.44
15618.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ETC/BTC
$ 33.33 655059.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ETC/USDT
$ 33.54 2029646.99 492
4369179.97
4891475.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ETH/USDT
$ 3542.54 472044346.93 688
994000.30
572648.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ETH/USDC
$ 3544.48 49680969.41 670
1124095.45
1104659.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ETH/BTC
$ 3543.90 704208.10 368
1600423.06
1427643.43
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ETHFI/USDT
$ 5.60 8250045.91 379
30996.54
14565.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
EURT/USDT
$ 1.07 408823.21 315
71487.21
3319.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FDUSD/USDT
$ 1.00 5883153.19 308
14888920.52
554981.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FERC/USDT
$ 0.035686 533409.21 1
539.27
58.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FET/USDT
$ 2.63 434983.20 329
210583.96
291421.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FIDA/USDT
$ 0.460283 189712.03 299
61000.12
28931.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 8.46 166411.20 360
50126.68
65989.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 8.46 3524580.42 303
527874.66
506654.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FIS/USDT
$ 0.765639 151657.34 230
33699.70
27885.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FIT/USDT
$ 1.30 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ - ۴:۵۷
FLOKI/USDT
$ 0.000195 2983404.44 496
37816.58
50666.26
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.21 239023.21 188
168897.10
184504.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FLR/USDT
$ 0.038307 438626.41 217
28978.70
30893.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FLUX/USDT
$ 1.09 200090.77 395
1710237.80
1737658.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FLY/USDT
$ 0.002351 110716.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FOR/USDT
$ 0.026265 238041.53 329
15039.22
19502.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FTM/USDT
$ 0.996181 1918648.47 455
426329.47
389345.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FUN/USDT
$ 0.007581 166939.45 291
38171.89
59801.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
FXS/USDT
$ 6.70 214220.09 308
53062.73
48663.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 4.39 165173.52 314
477834.38
369809.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
GALA/USDT
$ 0.059581 762166.63 420
351753.78
344597.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
GF/USDT
$ 0.431178 183285.16 249
15428.76
18696.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
GMRX/USDT
$ 0.012421 371707.64 143
1098.99
150.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.292153 332261.87 322
197283.38
229677.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
GMX/USDT
$ 37.21 233547.43 360
33602.39
34223.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
GNO/USDT
$ 367.57 202025.10 345
135426.03
37825.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
GNS/USDT
$ 4.59 205043.41 239
7646.01
4873.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
GPT/USDT
$ 0.529596 485689.85 289
8149.24
1822.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
GROK/USDT
$ 0.011192 323066.79 173
2814.00
366.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
GRT/USDT
$ 0.320158 197284.56 309
148482.47
169204.82
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
GT/USDT
$ 7.87 326022.03 194
19933.05
516.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
GTAI/USDT
$ 3.09 373392.08 113
2681.15
90.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.79 582049.43 263
45758.11
72404.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
HFT/USDT
$ 0.421376 230006.62 303
78289.20
86876.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
HIFI/USDT
$ 1.14 265404.96 444
68838.45
98131.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
HIGH/USDT
$ 2.84 314204.77 213
62852.52
47262.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
HOOK/USDT
$ 1.28 292447.30 290
940631.29
875522.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.003035 161449.80 299
98709.52
125793.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
HT/USDT
$ 1.91 718013.50 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ - ۴:۴۸
HTX/USDT
$ -1520000.00 2119346.45 355
61291.96
53069.35
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
HUGE/USDT
$ 0.000652 836284.79 137
6249.55
3249.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ICE/USDT
$ 0.004305 373516.13 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ICE/USDT
$ 0.013334 56880.64 1
1264.40
38.90
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ - ۱۷:۳۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 15.71 565312.78 332
13283800.95
10498222.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ID/USDT
$ 0.878789 721621.93 394
8136.42
21868.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ILV/USDT
$ 126.37 167638.38 321
273077.62
221742.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
IMX/USDT
$ 2.60 166237.17 328
3046970.57
3009452.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
INJ/USDT
$ 32.97 955576.20 327
9985488.53
9761652.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
IOST/USDT
$ 0.012442 209321.66 244
51169.15
50806.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
IOTA/USDT
$ 0.300955 171535.20 273
54970.88
60686.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
IOTX/USDT
$ 0.076284 199057.49 438
122378.45
109454.58
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
IQ/USDT
$ 0.011188 883864.45 291
20331.30
35216.45
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
IQ50/USDT
$ -273200.00 371444.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
JASMY/USDT
$ 0.022477 390296.79 394
324679.16
173663.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
JOE/USDT
$ 0.780942 1500737.49 433
46212.96
37520.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
JST/USDT
$ 0.040387 251921.53 292
15170.51
18763.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
JTO/USDT
$ 3.80 2335889.84 429
20571.83
9705.64
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
JUP/USDT
$ 1.34 5830152.42 509
137451.20
138887.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
KEY/USDT
$ 0.009699 188101.21 108
1344.54
121.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
KLAY/USDT
$ 0.243844 167328.25 242
93040.62
171159.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
KP3R/USDT
$ 101.34 142768.68 225
1533.09
5914.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
KSM/USDT
$ 40.38 235306.02 318
200217.18
197058.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
KUNCI/USDT
$ 0.006689 1299.93 1
33.57
28.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LADYS
LADYS/USDT
$ -2E07 528116.22 228
4967.06
5014.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LAZIO/USDT
$ 3.61 239037.54 253
18942.54
28066.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LDO/USDT
$ 2.58 243112.41 293
412826.96
440224.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LEO/USDT
$ 5.96 182845.02 273
15271.02
17318.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LEVER/USDT
$ 0.003404 268214.35 261
48630.81
127799.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LINA/USDT
$ 0.012930 202995.38 327
23336.60
19606.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LINK/USDT
$ 17.38 2089091.77 550
1475696.56
1587891.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LINK/ETH
$ 17.38 459322.33 263
111118.67
58266.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LINK/BTC
$ 17.37 220226.66 254
74483.56
97481.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LIT/USDT
$ 1.43 194052.36 251
58363.93
59663.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LOKA/USDT
$ 0.362866 225337.67 272
20692.12
5770.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LON/USDT
$ 0.881460 9036.05 1
49008.77
2915.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LPT/USDT
$ 15.54 164520.41 1
9457.68
17315.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LQTY/USDT
$ 1.50 251096.93 318
243266.63
206178.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LRC/USDT
$ 0.339362 173662.50 289
169111.27
133073.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LTC/BTC
$ 96.59 928995.54 336
289982.01
445313.40
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LTC/USDT
$ 96.57 3217122.92 530
2495433.20
3046985.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.862056 188409.12 326
63040.51
64762.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
LUNC/USDT
$ 0.000129 125795.79 407
38213.24
30325.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MAGIC/USDT
$ 1.01 376734.08 321
272525.80
339951.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MANA/USDT
$ 0.610411 277404.20 468
136118.87
168787.38
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MANTA/USDT
$ 2.72 1539562.58 336
12861.02
5749.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MASK/USDT
$ 4.79 302317.57 403
338363.73
382834.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MATH/USDT
$ 0.544899 99836.21 155
3678.79
600.98
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MATIC/USDT
$ 0.879960 830667.71 453
1698140.92
1495432.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MAV/USDT
$ 0.597308 632539.67 363
48456.81
55822.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MAVIA/USDT
$ 3.94 184064.88 297
12803.67
6540.33
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۱۷:۵۵
MAVIA/USDT
$ 4.78 685085.46 296
13894.55
11710.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MAX/USDT
$ 0.001100 0.001100 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MBOX/USDT
$ 0.417076 135841.98 294
164283.81
208720.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.106319 234277.06 324
23492.75
23133.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.075214 427197.52 220
12262.25
5913.22
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.041559 5661169.06 368
21866.16
12889.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
METIS/USDT
$ 88.92 59629.54 233
7893.45
779.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MEW/USDT
$ 0.004219 367863.68 1
426.57
37.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MICE/USDT
$ 0.023124 375944.99 63
746.83
77.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MILO/USDT
$ -3E08 490203.46 180
2796.23
2159.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MKR/USDT
$ 3345.01 7746642.34 402
409297.47
314935.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MLN/USDT
$ 25.70 164834.51 202
31518.27
30104.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MMSS/USDT
$ 0.242744 375239.61 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MOBILE/USDT
$ 0.003032 375082.70 78
597.16
122.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MOG/USDT
$ -6E07 232884.87 80
1990.29
335.25
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MUBI/USDT
$ 0.181093 365802.24 133
1513.14
133.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MULTI/USDT
$ 1.20 191253.96 105
13760.97
676.43
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۵:۰۲
MXC/USDT
$ 0.018643 213708.83 226
6155.61
7731.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
MYRO
MYRO/USDT
$ 0.226041 371541.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 6.96 699636.51 324
1432034.89
1047817.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
NEO/BTC
$ 22.06 651816.70 211
22457.52
46354.23
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
NEO/USDT
$ 22.13 1022536.77 288
4765829.29
5172820.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
NEON/USDT
$ 1.48 277362.77 133
1775.22
51.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
NEXO/USDT
$ 1.44 225433.32 318
26780.85
32588.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
NFP/USDT
$ 0.662390 1764604.06 298
3088.99
1792.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
NKN/USDT
$ 0.177832 197534.55 255
23872.74
22963.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
NMR/USDT
$ 32.97 495731.74 300
44842.56
40849.50
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
NORMIE/USDT
$ 0.102719 867743.96 193
356.33
6439.99
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
NYM/USDT
$ 0.225041 211646.38 322
20615.46
26146.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
OCEAN/USDT
$ 1.10 172323.89 312
1585137.34
1661969.59
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
OG/USDT
$ 5.99 931201.57 355
11218.19
16546.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
OGN/USDT
$ 0.216439 171375.08 238
73220.24
60735.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
OKB/USDT
$ 57.51 434543.05 469
645794.64
583722.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
OM/USDT
$ 0.898643 611880.41 252
4387012.95
8329475.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
OMG/USDT
$ 1.10 188908.33 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
ONDO/USDT
$ 0.768929 380983.51 168
4068.89
140.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ONT/USDT
$ 0.367487 247048.12 403
70877.12
105445.67
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
OOKI/USDT
$ 0.003342 161075.04 176
4732.13
4933.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
OORT/USDT
$ 0.300054 21.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
OP/USDT
$ 3.01 788760.64 364
869464.98
1432826.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ORBS/USDT
$ 0.043488 512317.82 355
28064.60
24243.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ORDI/USDT
$ 75.11 8964748.58 338
8394.00
2329.95
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ORDS/USDT
$ 0.172521 0 201
3389.65
680.83
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ORN/USDT
$ 2.28 171636.82 246
4614.25
6148.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
OWL/USDT
$ 0.004178 167629.53 137
1431.90
129.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PANDORA/USDT
$ 9303.65 484566.14 257
4210.48
6753.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PAXG/USDT
$ 2329.42 762910.63 402
102338.10
99643.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PDA/USDT
$ 0.216730 157950.13 302
27984.64
67495.06
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۵:۰۱
PDA/USDT
$ 0.216730 157950.13 314
40116.12
96754.50
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۸:۵۷
PENDLE/USDT
$ 7.00 4823583.02 419
26406.80
20661.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PENG/USDT
$ 0.436679 374036.96 54
1158.79
101.14
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PEOPLE/USDT
$ 0.035616 260930.27 291
106454.07
97183.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PEPE/USDT
$ -7030000.00 6080487.21 436
160643.00
405993.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PERP/USDT
$ 1.59 151552.04 361
33561.80
16119.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PHA/USDT
$ 0.245945 216675.45 243
15191.86
10991.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PIXEL/USDT
$ 0.660320 1351592.95 450
77544.70
110969.16
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PKF/USDT
$ 0.096818 145778.04 1
48.81
25.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PLA/USDT
$ 0.216730 157950.13 313
20668.69
49850.00
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۸:۲۶
PMG/USDT
$ 0.101218 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 1.08 222994.74 364
64130.26
98925.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
POND/USDT
$ 0.031676 217528.55 205
134059.99
108107.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
POPCAT/USDT
$ 0.217039 373107.90 35
706.27
39.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PORT3/USDT
$ 0.223240 377115.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PORTAL/USDT
$ 2.64 16086387.07 ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۷:۳۲
PORTAL/USDT
$ 1.50 3516565.70 422
22817.42
32336.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PORTO/USDT
$ 3.18 200969.44 264
10750.47
20197.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PRIME/USDT
$ 22.39 367637.33 291
32908.92
8987.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PROM/USDT
$ 14.59 233110.64 381
45308.72
42329.54
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PSTAKE
PSTAKE/USDT
$ 0.123524 189087.47 223
9565.30
16796.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PUNDIX/USDT
$ 0.883160 260265.25 304
15863.78
17748.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PUNDU/USDT
$ 0.020084 373078.01 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PUNKAI/USDT
$ -500100.00 376635.27 29
317.23
110.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 6.34 160203.36 265
189899.20
235307.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PYTH/USDT
$ 0.806346 326621.07 164
2774.78
166.39
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
PYUSD/USDT
$ 1.00 1526871.37 197
3011.13
368.44
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
QI/USDT
$ 0.023284 711656.14 358
59296.19
47319.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
QNT/USDT
$ 116.02 656842.69 250
212881.77
102608.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
QTUM/USDT
$ 5.25 427488.31 316
420033.79
464585.12
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 0.078574 200018.84 316
6776.16
12671.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
RACA/USDT
$ 0.000322 186867.66 246
4439.76
8773.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
RAD/USDT
$ 2.55 201184.03 290
43871.89
31519.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
RATS/USDT
$ 0.000261 1927625.04 173
1686.96
239.15
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
RAY/USDT
$ 1.93 231677.97 274
2357295.02
2822049.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
RDNT/USDT
$ 0.302055 950580.90 293
27613.58
69207.13
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.003176 163289.10 406
38961.54
43620.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.095738 233577.07 281
45711.10
52303.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
RFD/USDT
$ -7280000.00 543710.76 193
6061.21
695.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
RIF/USDT
$ 0.259447 443100.38 368
56443.80
57204.32
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
RLC/USDT
$ 3.46 227742.37 308
35006.88
52565.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 9.05 619815.04 332
475711.72
476018.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
RON/USDT
$ 3.70 487577.86 404
33804.11
37952.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ROOT/USDT
$ 0.068030 372184.63 120
1393.92
106.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 27.98 215489.99 232
15301.83
10087.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.008922 218302.49 322
237306.13
258524.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
RSS3/USDT
$ 0.423277 220454.65 325
13730.31
29778.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SAGA/USDT
$ 5.69 12189830.43 460
20124.42
8160.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.609010 334281.61 318
807898.25
955656.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SANTOS/USDT
$ 7.13 200744.57 274
7134.73
13298.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SATS/USDT
$ -48000000.00 380609.62 135
1711.32
99.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SCA/USDT
$ 0.838052 666918.55 130
490.70
356.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SEI/USDT
$ 0.667231 1593643.50 477
320433.94
298699.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.879559 223274.87 330
69646.42
54730.33
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SFUND/USDT
$ 3.87 540100.00 143
2061.55
140.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SHIB/USDT
$ -277900.00 1770311.32 397
423564.35
228739.73
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SILLY/USDT
$ 0.027225 545538.59 224
5246.57
1474.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SIS/USDT
$ 0.407474 480290.13 228
4116.11
2366.31
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SKL/USDT
$ 0.116381 198869.25 326
36521.00
44618.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SLERF/USDT
$ 0.368467 3658034.31 349
44884.93
76532.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SLP/USDT
$ 0.005344 231800.87 307
74154.22
73598.05
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SMOLE/USDT
$ -630100.00 365882.35 97
729.76
160.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SNX/USDT
$ 3.90 269634.81 311
165136.61
129771.51
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SOL/USDT
$ 172.04 8687937.16 524
2826778.82
2532700.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SOLS/USDT
$ 1.19 372245.55 116
1010.35
87.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SPELL/USDT
$ 0.001140 224705.46 177
17327.41
12750.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SSV/USDT
$ 49.34 325415.51 276
11093.84
638.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
STC/USDT
$ 0.003000 1705.70 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ - ۱۱:۳۸
STC/USDT
$ 0.000669 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
STG/USDT
$ 0.737434 201494.49 318
28905.48
37821.90
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
STMX/USDT
$ 0.010502 185210.01 322
206955.62
142955.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
STORE/USDT
$ 0.034093 182242.34 26
137.01
171.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
STORJ/USDT
$ 0.697827 246055.99 318
56951.98
56048.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
STRK/USDT
$ 1.84 2970484.41 347
208532.22
222726.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
STRM/USDT
$ 0.005001 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
STX/USDT
$ 3.07 456325.00 397
54304.65
61140.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SUI/USDT
$ 1.51 1411442.80 379
99397.94
118366.61
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.015253 157167.78 246
9546.75
14070.46
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SUPER/USDT
$ 1.08 187231.19 369
33023.26
19816.34
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SUSHI/USDT
$ 1.48 266265.91 419
210794.46
197422.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SWAP/USDT
$ 0.215989 144898.46 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SWEAT/USDT
$ 0.011578 109566.39 200
7681.98
470.00
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SWFTC/USDT
$ 0.005922 150238.10 208
4599.07
7524.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SXP/USDT
$ 0.455983 162356.26 413
35961.18
40103.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
SYN/USDT
$ 1.32 898330.91 346
11137.87
17550.72
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
T/USDT
$ 0.044858 0 335
219504.67
199836.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
TBCI/USDT
$ 0.002220 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
THETA/USDT
$ 3.01 422174.53 284
568883.76
501667.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
TIA/USDT
$ 11.24 1937729.49 363
35838.86
7184.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
TIP/USDT
$ 0.000159 340065.96 1
241.71
84.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.023604 228942.70 217
55389.52
28616.55
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
TNSR/USDT
$ 1.58 5028232.92 452
31284.55
54982.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
TON/USDT
$ 6.88 749782.25 480
474107.65
363873.11
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 85.25 186914.43 324
87142.51
145614.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.133604 183525.50 371
41628.59
42696.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
TRX/USDT
$ 0.119442 2497962.65 539
3008199.92
2514884.84
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
TRX/ETH
$ 0.119539 230320.21 256
15457.18
13134.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
TURBO/USDT
$ 0.000883 485360.40 347
13967.08
16433.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.25 156160.92 325
47404.96
43931.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
UFO/USDT
$ -1230000.00 253021.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
UMA/USDT
$ 3.55 157875.57 320
36918.73
37018.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 5.40 192041.97 299
74646.74
67497.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
UNI/USDT
$ 9.37 1929341.56 456
3468681.58
3031346.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
UOS/USDT
$ 0.225344 189554.02 18
1016.81
91.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
USDC/USDT
$ 1.00 7419869.44 536
8907407.59
17213979.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
USTC/USDT
$ 0.025240 183031.74 412
37647.25
64393.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
UTG/USDT
$ 0.036807 92.87 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
UTK/USDT
$ 0.124723 269331.33 157
1959.63
2008.27
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
VET/USDT
$ 0.046959 404293.50 315
162215.67
326079.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.118719 188023.63 248
24054.07
28807.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ - ۴:۵۷
VINU/USDT
$ -2E08 21560.52 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
VMPX/USDT
$ 0.044988 539531.03 65
1125.96
74.24
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
VOLT/USDT
$ -44000000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
VP/USDT
$ 0.296054 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
W/USDT
$ 0.812147 11210714.13 299
400246.98
467644.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
WAVES/USDT
$ 3.15 239804.04 291
57943.83
137813.86
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
WEN/USDT
$ 0.000290 373126.24 50
985.51
38.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
WIF
WIF/USDT
$ 3.63 5048890.46 488
41690.30
49430.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ 0.000153 215715.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
WLD/USDT
$ 6.51 3726259.66 478
417635.24
313570.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
WLKN/USDT
$ 0.006262 192336.04 9
612.74
193.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.409774 168286.95 310
47313.95
44855.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
WSM/USDT
$ 0.008432 395477.97 183
2922.27
1581.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
XAI/USDT
$ 0.680202 7592481.17 384
12240.91
2546.30
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۱۷:۳۳
XAI/USDT
$ 1.02 950634.92 460
70704.95
60014.60
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
XAUT/USDT
$ 2342.16 350491.69 446
57268.02
58225.96
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
XCH/USDT
$ 37.35 182896.93 428
55650.27
120299.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
XEC/USDT
$ -712800.00 839974.17 369
77737.63
189492375.77
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
XLM/USDT
$ 0.130424 195123.77 1
230391.57
231428.70
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
XMC/USDT
$ 0.002997 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ - ۴:۵۷
XMR/USDT
$ 120.50 883249.84 1
129.56
295.78
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.618485 2000191.52 314
183005.70
225792.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.618312 6067777.79 497
2080854.50
1690635.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.26 706867.13 276
55462.22
67387.94
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
XVS/USDT
$ 14.69 672695.86 324
192919.14
81166.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
YFI/USDT
$ 8260.50 232548.63 476
344282.77
434469.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
YFII/USDT
$ 647.50 5428.87 246
22287.75
69022.30
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ - ۴:۴۹
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 1.26 557316.67 325
1582271.03
1519050.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ZBC/USDT
$ 0.033489 0 18
94.23
184.04
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ZEC/USDT
$ 27.08 391622.28 218
56226.98
41600.71
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ZEN/USDT
$ 11.46 241666.59 298
68096.54
57550.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ZETA/USDT
$ 1.70 373959.52 120
2455.83
196.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ZEUS/USDT
$ 0.796244 656135.79 389
29077.90
24077.78
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ZEUS/USDT
$ 0.716777 26529.14
24888.48
23572.72
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ - ۱۴:۳۳
ZKF/USDT
$ 0.004332 158152.26 92
1051.81
88.63
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۶:۰۴
ZKS/USDT
$ 0.068553 49454.46 1
1593.71
26.95
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۸:۰۳

مشخصات Hotcoin Global

توضیحات

نظرات Hotcoin Global

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین