خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
30915.76
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۵۶
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1688.29
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۵۶
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.534587
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۵۶
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
221.99
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۵۶

قیمت ارزهای دیجیتال در والر

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
ADA/ETH
$ 0.384734 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ADA/BTC
$ 0.384934 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ADA/ETH
$ 0.257551 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/BTC
$ 0.258109 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANT/BTC
$ 4.81 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANT/ETH
$ 4.79 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANT/ETH
$ 5.31 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ANT/BTC
$ 5.17 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
AVAX/ZAR
$ 21.46 8214.93 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
AVAX/USDC
$ 21.20 208.66 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
AVAX/USDC
$ 9.85 3586.26 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/ZAR
$ 10.18 33221.95 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.192071 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.212837 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.212736 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.190075 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/ETH
$ 236.05 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
BCH/BTC
$ 223.76 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
BCH/ETH
$ 240.84 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/BTC
$ 241.75 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDC
$ 231.46 6.92 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
BNB/USDC
$ 214.43 91.48 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/ZAR
$ 221.99 30625.08 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/ZAR
$ 233.37 39024.08 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
BNT/BTC
$ 0.582759 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNT/BTC
$ 0.816319 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
BTC/ZAR
$ 30915.76 2039714.43 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 38162.31 11044.59 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
BTC/USDT
$ 38221.62 126184.56 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
BTC/USDC
$ 29652.60 44306.76 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/ZAR
$ 38477.48 5659922.68 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
BTC/USDT
$ 29831.69 80972.73 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BTC
$ 0.053114 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BTC
$ 0.102040 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
DAI/BTC
$ 0.990660 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAI/BTC
$ 1.03 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
DCR/BTC
$ 15.26 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
DCR/BTC
$ 12.11 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/BTC
$ 0.006514 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/ETH
$ 0.006585 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DGB/BTC
$ 0.008152 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
DGB/ETH
$ 0.008230 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
DNT/BTC
$ 0.021783 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DNT/BTC
$ 0.027414 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.080718 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.059977 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/BTC
$ 0.551427 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/BTC
$ 0.678869 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ETC/BTC
$ 18.92 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ETC/BTC
$ 15.58 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/ETH
$ 20.45 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ETC/ETH
$ 15.46 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/ZAR
$ 1688.29 361716.77 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/ZAR
$ 2083.77 462972.67 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ETH/USDC
$ 2064.42 4767.23 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ETH/USDT
$ 1642.27 19436.40 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/BTC
$ 1633.39 1010.75 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 1625.63 714.62 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/BTC
$ 2059.07 12135.57 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ETH/USDT
$ 2050.35 34643.29 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ETHW/ZAR
$ 1.33 20.84 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHW/ZAR
$ 2.80 2545.38 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
FLR/USDC
$ 0.010697 9698.38 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLR/USDC
$ 0.012698 487.05 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
GNO/BTC
$ 182.16 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
GNO/BTC
$ 95.28 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KMD/BTC
$ 0.247485 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
KMD/BTC
$ 0.213947 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/BTC
$ 9.11 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/BTC
$ 14.72 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
LSK/BTC
$ 1.11 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
LSK/BTC
$ 0.902336 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/ETH
$ 63.92 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/BTC
$ 69.90 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
LTC/ETH
$ 73.18 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
LTC/BTC
$ 64.17 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MONA/BTC
$ 0.415774 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
MONA/BTC
$ 0.393578 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OMG/BTC
$ 0.651836 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
OMG/BTC
$ 0.457733 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PIVX/BTC
$ 0.432527 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
PIVX/BTC
$ 0.191269 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QNT/BTC
$ 88.98 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QNT/BTC
$ 102.36 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
QTUM/BTC
$ 2.31 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QTUM/BTC
$ 3.15 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
RLC/BTC
$ 0.986482 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RLC/BTC
$ 1.63 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
SC/BTC
$ 0.002939 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SC/ETH
$ 0.002950 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SC/BTC
$ 0.005174 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
SC/ETH
$ 0.005349 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
SHIB/ZAR
$ -7200000.00 6198.70 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/ZAR
$ -8440000.00 4985.60 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
SHIB/USDC
$ -8320000.00 63.90 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
SHIB/USDC
$ -7070000.00 267.75 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNT/ETH
$ 0.042959 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
SNT/ETH
$ 0.026440 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SNT/BTC
$ 0.043786 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
SNT/BTC
$ 0.027452 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SOL/ZAR
$ 59.86 150146.96 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
SOL/USDC
$ 28.59 31427.91 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOL/USDC
$ 59.19 2278.74 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
SOL/ZAR
$ 29.63 185768.47 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STORJ/BTC
$ 0.376868 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STORJ/BTC
$ 0.758445 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
TRX/ETH
$ 0.092539 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/BTC
$ 0.107370 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
TRX/BTC
$ 0.091606 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/ETH
$ 0.108919 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
TUSD/ETH
$ 1.06 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
TUSD/BTC
$ 1.03 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
TUSD/ETH
$ 0.992078 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TUSD/BTC
$ 1.00 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDC/ZAR
$ 1.01 106454.50 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
USDC/ZAR
$ 1.04 75638.83 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 1.00 20005.51 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 1.00 4840.85 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
تتر
تتر
Tether
USDT/ZAR
$ 1.04 1646055.37 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تتر
تتر
Tether
USDT/ZAR
$ 1.01 4848358.00 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
VET/BTC
$ 0.021322 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
VET/BTC
$ 0.017008 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WAVES/BTC
$ 2.18 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
WAVES/BTC
$ 1.49 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XLM/ETH
$ 0.109378 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XLM/ETH
$ 0.124617 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
XLM/BTC
$ 0.118793 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
XLM/BTC
$ 0.109808 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ZAR
$ 0.534587 221049.98 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.516217 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.639029 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.516880 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ZAR
$ 0.620135 309685.02 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.512387 24264.65 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.512538 8328.05 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.614812 11062.83 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.612193 2070.37 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.638130 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 0.821268 0 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۱۱:۲۳
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 0.677647 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸

مشخصات VALR

توضیحات

نظرات VALR

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین