خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
6044.62
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۹
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2490.46
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۹
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.494941
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۹
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.447699
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۰۹

قیمت ارزهای دیجیتال در بیتازا

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.386444 276200.26 1
3.10
0.871444
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
1INCH/THB
$ 0.382053 2102.61 1
48.70
37.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AAVE/THB
$ 84.12 1207.16 1
2362879.02
1037348.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AAVE/USDT
$ 84.59 276166.41 1
154841.14
21180.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/USDT
$ 0.447699 259491.15 1
201.43
2.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/THB
$ 0.441050 2820.58 1
22.17
87.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AGIX/THB
$ 0.816972 1458.61 1
366.61
47.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AGIX/USDT
$ 0.815627 275742.96 1
9.92
1.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALGO/USDT
$ 0.169351 286812.57 1
1.47
0.254423
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALGO/THB
$ 0.169094 1316.81 1
6.36
13.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.112500 279746.92 1
3.62
0.123173
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/THB
$ 0.110138 8450.33 1
3.71
4.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
APE/THB
$ 1.20 5470.49 1
424.11
516.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
APE/USDT
$ 1.20 264314.36 1
39.19
14.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARB/USDT
$ 1.11 272785.73 1
18.79
14.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARB/THB
$ 1.10 2703.98 1
737.89
580.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.13 281239.95 1
673.21
840.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/THB
$ 7.99 1776.41 1
12003.28
33223.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVAX/THB
$ 33.35 2862.99 1
251770.60
537805.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVAX/USDT
$ 34.00 270528.67 1
38669.79
9008.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AXS/THB
$ 6.83 1520.80 1
17716.34
6992.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AXS/USDT
$ 6.84 268675.99 1
2629.59
190.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BABYDOGE/USDT
$ -1612437215.00 282522.00 1
-11000000.00
-1E08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BABYDOGE/THB
$ -1642759303.00 12333.45 1
-1E08
-1E08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BAL/THB
$ 3.77 2266.68 1
4736.97
3630.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BAL/USDT
$ 3.81 252289.65 1
507.80
98.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.45 282661.60 1
60.25
12.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/THB
$ 1.44 1690.01 1
612.07
674.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNB/THB
$ 534.11 12291.77 1
117420587.16
31603923.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNB/USDT
$ 536.68 287555.27 1
4804248.93
1434886.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNT/THB
$ 0.689356 1249.23 1
227.54
34.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNT/BTC
$ 0.778485 0 1
0.000117
-150900.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNT/USDT
$ 0.695019 262760.49 1
7.12
0.941066
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/USDT
$ 61523.09 776040.73 1
220529643214.82
738577.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/THB
$ 6044.62 0 1
2794829833631.29
278148366460.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/USDF
$ 70898.08 0 1
51140041155.22
4996229193.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTZ/USDT
$ 0.037073 309069.09 1
0.185328
0.005591
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTZ/USDF
$ 0.046236 0 1
1.28
0.000933
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
C98/THB
$ 0.268673 5341.20 1
16.08
21.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
C98/USDT
$ 0.269540 278945.52 1
3.93
0.645927
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CAKE/THB
$ 2.68 1830.08 1
800.29
2885.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CAKE/USDT
$ 2.69 272739.75 1
109.77
78.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/THB
$ 52.06 1160.01 1
1101091.44
296049.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 52.17 281034.20 1
69069.13
8060.14
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 69.34 0 1
1.32
0.129293
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.427281 275601.50 1
7.75
1.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/THB
$ 0.425934 5997.77 1
33.67
73.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CVX/USDT
$ 2.56 274324.21 1
201.09
19.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CVX/THB
$ 2.56 1190.23 1
3639.96
1429.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DAI/USDT
$ 0.998990 1398.02 1
8.04
2.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DAI/THB
$ 0.999809 1401.02 1
296.03
110.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/THB
$ 0.145931 65511.40 1
6.44
3.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.148683 341150.38 1
17.13
0.086509
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DOT/USDT
$ 6.66 285636.87 1
1544.10
607.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DOT/THB
$ 6.54 2798.00 1
6456.51
20733.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ENJ/THB
$ 0.317021 1281.97 1
37.87
33.54
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ENJ/USDT
$ 0.321587 283434.30 1
1.65
0.913142
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ENS/USDT
$ 20.02 144611.99 1
2080.09
4100.82
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
ENS/THB
$ 19.96 6149.99 1
88918.51
146021.95
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
ETH/USDF
$ 2490.46 0 1
84550579.81
19356040.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/BTC
$ 3152.77 0 1
1585.69
581.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/USDT
$ 3008.85 469294.13 1
527926932.48
8973462.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FET/USDT
$ 2.01 275755.67 1
61.66
0.002200
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FET/THB
$ 2.75 448.29 1
2196.07
2444.37
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۳:۰۲
FET/THB
$ 2.01 1811.05 1
1180.24
726.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/THB
$ 5.82 9278.80 1
5101.94
15078.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/THB
$ 8.79 243.66 1
8393.27
36032.95
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۳:۰۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.89 292610.81 1
172.58
411.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLOKI/USDT
$ 0.000135 288820.23 1
0.000511
-1E08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLOKI/THB
$ 0.000132 15348.62 1
-5980000.00
-5820000.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FTM/THB
$ 0.669446 13617.12 1
168.28
49.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FTM/USDT
$ 0.677204 279285.64 1
36.59
1.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FUSE/THB
$ 0.070347 1469.15 1
2.03
1.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FUSE/USDT
$ 0.070383 284622.51 1
0.060081
0.068777
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GALA/THB
$ 0.040133 19898.52 1
0.060869
0.720238
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GALA/USDF
$ 0.054948 0 1
0.005552
0.001176
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GALA/USDT
$ 0.041137 275725.63 1
2.31
0.008180
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GF/USDT
$ 0.166801 160238.00 1
160585870.12
-160600.00
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
GF/THB
$ 0.175754 778.87 1
9.55
4.44
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
GRT/THB
$ 0.241127 1291.34 1
10.88
17.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GRT/USDT
$ 0.243017 257050.71 1
2.83
0.291149
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HBAR/THB
$ 0.077627 1637.00 1
1.16
2.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HBAR/USDT
$ 0.078970 279015.37 1
0.119920
0.024387
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ID/THB
$ 0.707267 1187.99 1
238.67
36.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ID/THB
$ 0.892767 509.86 1
144.37
114.29
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۳:۰۲
ID/USDT
$ 0.712735 282638.57 1
7.47
0.000777
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IMX/USDT
$ 1.89 279984.73 1
38.54
3.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IMX/THB
$ 1.85 1542.81 1
1421.10
127.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KLAY/USDT
$ 0.177959 278832.93 1
21.90
0.248231
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KLAY/THB
$ 0.175320 1293.62 1
11.61
9.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LDO/THB
$ 1.90 3694.12 1
803.67
1577.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LDO/USDT
$ 1.90 277100.03 1
39.74
28.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/USDT
$ 13.20 352640.05 1
3586.14
1037.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/THB
$ 13.03 74003.25 1
38510.90
88899.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/BTC
$ 17.47 0 1
0.025529
0.022437
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LTC/USDT
$ 80.09 273124.02 1
128199.93
38277.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.617705 212296.04 1
424.43
3.58
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDF
$ 0.863636 0 1
40.11
1.16
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/THB
$ 0.638932 60472.30 1
85.69
141.39
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
LUNC/USDT
$ -983900.00 309245.43 1
1969931.39
-1E08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LUNC/USDF
$ 0.000197 0 1
0.003332
-5E08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANA/THB
$ 0.428572 1187.64 1
33.80
73.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANA/USDT
$ 0.428482 275761.57 1
114.58
2.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MATIC/USDT
$ 0.670898 289886.46 1
6.35
5.35
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MATIC/THB
$ 0.667491 11129.42 1
82.86
196.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MKR/THB
$ 3119.89 2425.29 1
2577891573.45
5441460814.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MKR/USDT
$ 3168.82 290293.91 1
181020839.79
118514854.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/THB
$ 5.34 21717.26 1
7517.80
11665.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.43 307714.47 1
1656.03
317.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OP/USDT
$ 2.18 290629.48 1
89.87
55.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OP/THB
$ 2.17 11645.35 1
1214.84
2216.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PAXG/USDT
$ 2404.14 264037.62 1
80673432.42
11365759.39
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PAXG/THB
$ 2405.42 1463.40 1
2974609299.46
417406795.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PEPE/THB
$ -4990000.00 17270.27 1
-1E08
-2E08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RAY/THB
$ 1.45 20399.68 1
718.51
78.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RAY/USDT
$ 1.47 298687.85 1
121.11
0.661560
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.059953 273488.46 1
0.301282
0.013992
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.091224 0 1
-1460000.00
-17000000.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/THB
$ 0.058569 3765.32 1
1.17
0.384991
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.092302 271620.04 1
91.53
0.024846
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 4.67 279000.08 1
491.58
173.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/THB
$ 4.64 10240.77 1
7263.28
3184.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.434587 283011.47 1
109.83
2.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/THB
$ 0.431208 9933.62 1
27.48
74.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHIB/USDF
$ -162200.00 0 1
-354700.00
-1E08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHIB/USDT
$ -223400.00 144057.01 1
0.000200
-1E08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHIB/THB
$ -220800.00 66727.51 1
-17000000.00
-13000000.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SLP/USDT
$ 0.003856 246170.19 1
0.009134
-724200.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SLP/THB
$ 0.003816 9247.60 1
0.005942
0.002128
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SNX/THB
$ 2.76 3255.92 1
2303.50
2838.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SNX/USDT
$ 2.80 294827.73 1
151.61
77.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SNX/BTC
$ 4.37 0 1
0.001023
0.000249
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOL/THB
$ 133.05 27120.76 1
3912357.66
3875888.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOL/USDF
$ 114.78 0 1
127931.82
8721.99
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOL/USDT
$ 133.57 289633.89 1
381451.22
52732.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SRM/USDT
$ 0.072064 0 1
365101603.82
0.008762
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SRM/THB
$ 0.067623 0 1
0.114157
0.301390
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STG/THB
$ 0.535703 6235.07 1
90.56
44.81
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
STG/USDT
$ 0.486404 156554.57 1
52.43
0.754912
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
STX/USDT
$ 2.29 290185.71 1
85.78
0.002277
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STX/THB
$ 3.41 279.22 1
5502.15
1255.94
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۳:۰۲
STX/THB
$ 2.29 2980.12 1
2108.21
566.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUI/THB
$ 1.54 64556.43 1
969.81
786.43
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
SUI/USDT
$ 1.53 230869.50 1
32.71
4.91
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
SUSHI/USDT
$ 0.957854 272604.10 1
29.88
9.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUSHI/THB
$ 0.947034 2587.71 1
487.72
393.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TIA/USDT
$ 11.68 293034.50 1
1498.43
737.17
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۵:۰۲
TIA/THB
$ 12.38 105.79 1
44608.46
49066.20
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۳:۰۲
TIA/THB
$ 11.71 8612.14 1
41590.69
45221.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۵:۰۲
TRX/USDT
$ 0.109087 279828.11 1
0.262993
0.071375
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRX/THB
$ 0.108767 2547.07 1
4.86
2.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UNI/BTC
$ 11.07 0 1
0.008666
0.005396
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UNI/THB
$ 6.86 1400.84 1
7096.39
17526.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UNI/USDT
$ 6.99 266717.57 1
1283.78
0.006937
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
USDC/THB
$ 0.907381 0 1
258.94
329.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
USDC/USDT
$ 0.997889 261869.57 1
9.04
5.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
USDF/USDT
$ 1.00 0 1
20.90
7.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تتر
تتر
Tether
USDT/THB
$ 293.73 0 1
853.95
329.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
USTC/USDT
$ 0.016830 277529.18 1
168737247.31
-1E08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
USTC/THB
$ 0.016764 8002.49 1
0.147335
0.041370
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VELO/USDT
$ 0.011031 379067.50 1
0.672045
0.000439
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VELO/THB
$ 0.011009 311492.53 1
0.084351
0.008712
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VET/THB
$ 0.038005 7476.57 1
0.432166
0.532290
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VET/USDT
$ 0.038604 279483.27 1
0.141400
0.007248
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WLD/THB
$ 2.52 21320.29 1
1590.90
1393.36
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
WLD/USDT
$ 2.51 174600.22 1
172.57
39.13
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۴:۵۵
WNXM/USDT
$ 61.20 288518.62 1
64020.17
3697.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WNXM/THB
$ 60.85 1559.71 1
1965325.04
135825.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XLM/USDT
$ 0.108096 253862.51 1
0.360418
0.091431
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XLM/BTC
$ 0.121426 0 1
-2180000.00
-92000000.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.555972 0 1
-323200.00
-355000.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.494941 288530.00 1
262.29
3.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
YFI/BTC
$ 8080.71 0 1
10577.38
2192.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
YFI/THB
$ 6755.98 1702.92 1
21917004081.35
6655436560.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
YFI/USDT
$ 6761.03 280052.86 1
1816486086.43
90601579.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZIL/USDT
$ 0.023661 298380.00 1
0.075632
0.005461
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZIL/THB
$ 0.023491 15792.20 1
0.142786
0.220567
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲

مشخصات Bitazza

توضیحات

نظرات Bitazza

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین