خبر
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.070996
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۰:۲۸
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.075378
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۰:۲۸
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
26716.66
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۰:۲۸
BCH بیت کوین کش
BCH
قیمت دلاری
113.19
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۰:۲۸

قیمت ارزهای دیجیتال در اوکی ایکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDC
$ 0.395294 6046.96 422
30264.42
31070.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
1INCH/ETH
$ 1.32 1403.05 278
6376.64
7125.91
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
1INCH/USDT
$ 0.394761 735107.79 521
49330.55
114504.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAC/USDT
$ 0.000302 17791.41 111
3306.03
1209.74
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
AAVE/USDT
$ 64.65 841547.92 555
74995.40
98372.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/ETH
$ 64.97 36900.13 210
3222.78
2061.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/USDC
$ 64.52 49168.28 464
21112.84
17905.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/BTC
$ 64.64 8806.84 379
8381.26
5863.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ABT/USDT
$ 0.109910 25400.74 109
950.19
423.96
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۵:۵۹
ACA/USDT
$ 0.046019 33550.84 186
3250.61
2396.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.027100 55984.16 391
11958.15
19240.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACT/USDT
$ 0.002950 321352.47 209
5872.88
564.98
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ACT/BTC
$ 0.005281 5162.70 72
114.80
209.88
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ADA/USDC
$ 0.362705 261199.15 512
32789.17
27365.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/ETH
$ 0.364159 5296.41 283
5702.08
11768.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/BTC
$ 0.363028 31733.14 388
12671.29
16434.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/USDCE
$ 0.473741 153381.71 438
85997.30
42582.84
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۴:۱۰
ADA/USDC.E
$ 0.473741 153381.71 430
70340.83
34830.31
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
ADA/USDT
$ 0.362595 3258865.43 624
232259.65
379382.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AE/BTC
$ 0.111483 711.55 9
80.60
22.79
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ - ۱۸:۱۱
AE/USDT
$ 0.065700 11111.32 184
832.35
263.65
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ - ۱۳:۰۳
AERGO/USDT
$ 0.110345 26481.45 261
1899.51
5684.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AGLD/USDC
$ 0.423674 32093.16 303
2058.71
4131.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AGLD/USDT
$ 0.423072 2407913.78 465
18351.03
43885.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -28610670600.00 3263944.81 361
51011.32
129370.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AKITA/USDT
$ -13000000.00 105014.61 228
1695.34
1469.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALCX/USDT
$ 17.01 4141.62 205
943.26
4860.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/USDC
$ 0.149998 76356.85 426
19190.74
18824.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/USDT
$ 0.149956 1828957.06 479
104719.95
160200.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/BTC
$ 0.150504 1923.05 327
4900.21
7052.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/BTC
$ 0.108843 56.10 130
226.47
1620.40
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.108844 78866.36 350
5772.37
27112.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANC/USDT
$ 0.007703 64662.00 117
2390.43
1261.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANC/USDC
$ 0.014498 383.23 91
201.02
2640.53
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
ANT/USDC
$ 3.39 1790.06 342
6627.95
7615.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANT/USDT
$ 3.35 417427.77 490
31392.44
55024.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANT/BTC
$ 3.39 1808.48 194
686.72
1661.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANW/USDT
$ 0.000610 879258.23 40
500.24
876.68
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۲۱:۵۲
APE/USDC
$ 3.24 13308.48 491
28914.49
32019.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE/USDT
$ 3.23 1130357.16 598
58.39
68.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE/USDCE
$ 6.32 614680.35 457
52227.99
33021.99
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۴:۱۰
APE/USDC.E
$ 6.32 614680.35 449
51626.72
32641.82
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
API3/ETH
$ 1.22 1187.62 101
618.96
88.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
API3/USDT
$ 1.22 22084.95 413
25872.15
39819.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
API3/USDC
$ 1.21 42.91 287
5034.39
6119.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APIX/USDT
$ 0.006683 66764.03 209
928.55
869.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APM/USDT
$ 0.010844 949482.53 211
1520.51
3965.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APT/USDC
$ 8.08 57674.72 525
30560.16
127173.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APT/USDT
$ 8.07 2414242.67 617
579062.69
759492.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AR/USDC
$ 6.68 2147.02 390
13052.85
11579.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AR/USDT
$ 6.69 252809.69 402
56238.77
63422.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARB/USDT
$ 1.16 14604512.58 617
528463.68
727613.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARDR/BTC
$ 0.211599 3253.60 29
662.39
2282.50
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ARG/USDT
$ 0.763611 3278.23 199
1281.92
1056.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARK/USDT
$ 0.325325 2380.28 1
3.84
133.85
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۵:۵۹
AST/USDT
$ 0.128848 184864.56 279
1437.46
3931.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASTR/USDT
$ 0.049820 180452.66 362
10903.65
23539.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASTR/USDC
$ 0.050099 7009.53 285
3792.01
4304.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 10.53 52778.76 516
45209.33
47206.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 10.53 8135.92 454
17960.79
23335.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.55 50285.39 467
29814.97
27844.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.55 954717.30 603
132467.05
202336.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUCTION/USDT
$ 4.77 7856.95 273
15402.51
5853.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/USDT
$ 14.39 1980192.55 480
155998.10
218584.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/USDC.E
$ 23.44 317748.57 428
52682.50
21632.23
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
AVAX/USDCE
$ 23.44 317748.57 435
57481.45
23602.75
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۴:۱۰
AVAX/USDC
$ 14.39 117061.20 431
13801.75
35771.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/UST
$ 45.43 974467.63 121
88826.54
65.73
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۹
AVAX/BTC
$ 14.38 20265.42 425
4276.70
10579.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/ETH
$ 14.38 12605.18 309
2949.72
4137.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXS/USDC
$ 6.88 1948.63 360
11690.92
13635.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXS/USDT
$ 6.87 149315.59 403
27278.69
57167.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AZY/USDT
$ 0.009624 115291.46 276
1719.10
1771.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AZY/USDC
$ 0.010249 887.55 162
525.62
1720.19
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
BABYDOGE/USDT
$ -1899773998.00 270121.88 381
13703.34
43007.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BABYDOGE/USDC
$ -2643181270.00 17292.94 20
177.80
446.74
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
BADGER/BTC
$ 2.88 394.38 29
382.95
1678.22
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
BADGER/USDT
$ 2.43 57146.27 400
17259.35
15819.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAL/USDT
$ 5.18 2377.68 441
9000.44
25435.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAL/BTC
$ 11.93 4455.50 271
8253.77
11790.81
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.43 39096.33 424
26188.58
60028.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.217187 395.57 319
3116.90
6193.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.218140 321.04 189
265.74
1742.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.218389 42483.26 444
17351.47
39367.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCD/BTC
$ 0.156257 1559.42 2
3.50
7.80
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
BCD/USDT
$ 0.127147 12695.19 212
1293.57
5316.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDT
$ 113.19 958834.31 592
240134.28
607359.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDC
$ 113.42 6828.54 473
19000.40
27603.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDK
$ 335.98 1979160.04 379
16340.77
10677.45
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BCH/BTC
$ 113.35 15338.41 361
8244.36
33214.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/USDT
$ 1828.58 180773.16 378
49527.19
243343.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/ETH
$ 1829.77 321741.40 386
2198488.20
1686302.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BHP/USDT
$ 0.021598 40146.35 4
652.28
143.87
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۲۱:۵۲
BICO/USDC
$ 0.423029 7185.48 207
3516.34
5529.40
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
BICO/USDT
$ 0.294120 112382.55 301
7802.06
31691.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BLOC/USDT
$ 0.000265 10568.03 41
23.51
71.91
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BLOK/USDT
$ 0.002000 12078.57 323
11772.79
5402.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BLUR/USDC
$ 0.519668 679856.58 501
35634.65
44565.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BLUR/USDT
$ 0.519994 13771582.40 572
206150.74
364365.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/USDT
$ 306.89 2107449.07 627
66148.42
270614.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/USDC
$ 306.86 182456.29 503
15694.75
18155.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNT/BTC
$ 0.547055 23045.79 61
0.136957
2778.39
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
BNT/USDT
$ 0.411553 73165.56 422
6476.01
25282.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BONE/USDT
$ 0.793696 112476.03 341
3987.45
7729.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BORA/USDT
$ 0.154063 43506.14 190
1018.83
2235.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BORING/USDT
$ 0.002601 39459.19 184
967.19
802.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOX/USDT
$ 0.878001 4257.45 99
730.98
667.69
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BRWL/USDT
$ 0.001823 67410.35 221
1112.07
1137.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 32.42 9642.46 342
2189.28
6622.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 32.56 72896.80 356
5880.69
5455.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDK
$ 90.90 308394.51 128
2150.42
1644.89
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ - ۲۲:۵۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 32.37 1451612.15 531
194861.21
106539.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/DAI
$ 26790.64 872.32 476
287529.89
321663.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/EURT
$ 26448.89 488.56 348
26189.17
29781.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDK
$ 24925.13 10246979.67 256
1087.91
1657.29
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
BTC/USDT
$ 26716.66 160474248.25 701
23163328.27
20452249.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDC
$ 26717.22 3307848.80 673
1414999.80
1819553.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/UST
$ 29386.20 1608829.85 137
337.29
114.65
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۹
BTG/USDT
$ 14.83 572501.93 141
1207.24
1824.57
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ - ۲۱:۵۷
BTG/BTC
$ 15.24 25916.04 9
1.66
106.17
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ - ۲۱:۵۷
BTM/BTC
$ 0.019362 850.94 79
218.01
112.91
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
BTM/USDT
$ 0.020468 4765.63 272
1995.10
5365.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTT/USDT
$ -59000000.00 227083.41 363
9709.47
24982.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BZZ/USDT
$ 0.384056 30340.95 273
5399.47
8468.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAPO/USDT
$ 0.006973 1276746.22 271
4296.22
3823.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CEEK/USDT
$ 0.069188 165813.74 328
7515.81
7466.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CEEK/USDC
$ 0.076458 614.62 221
619.16
1647.84
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ - ۲۱:۵۱
CEL/USDT
$ 0.217889 34670.69 376
11498.26
21830.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CEL/USDC
$ 0.218497 842.12 257
2896.81
2726.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELO/USDC
$ 0.518968 1887.66 307
8279.90
6453.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELO/USDT
$ 0.515210 211327.32 378
29257.28
46968.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELO/BTC
$ 0.614369 3211.04 99
352.85
306.29
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.020358 275161.52 460
28680.31
54918.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELT/BTC
$ 0.000280 51.41 7
130.27
0.040244
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۲۲:۰۲
CELT/USDT
$ 0.000140 47636.99 54
333.71
800.05
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۲۲:۰۲
CELT/USDC
$ 0.000143 2299.06 1
944.13
616.23
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۲۲:۰۲
CETUS/USDT
$ 0.062123 1462789.57 482
26300.02
54631.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CFG/USDT
$ 0.219682 30491.71 306
5396.51
2323.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CFX/USDT
$ 0.304314 5074829.40 592
472935.35
793589.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CGS/USDT
$ 0.019603 1099392.95 186
16737.24
58569.07
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ - ۲۱:۵۹
بی چت
بی چت
BeeChat
CHAT/USDT
$ 0.000173 45706.06 8
155.30
171.40
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ - ۲۱:۵۷
CHE/USDT
$ 0.030022 91284.23 336
1615.46
11869.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHZ/BTC
$ 0.100141 2662.45 368
4701.25
7235.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHZ/USDT
$ 0.099591 598971.53 561
66121.54
89245.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHZ/USDC
$ 0.099589 682.27 433
18822.67
15401.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CITY/USDT
$ 5.33 11049.77 347
4705.26
5725.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLV/USDT
$ 0.047219 6215.84 244
1220.78
4639.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CMT/USDT
$ 0.002843 58628.33 22
0.948935
554.09
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۴:۵۳
CNTM/USDT
$ 0.001200 56303.42 153
109.24
1529.28
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ - ۲۱:۵۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 33.87 126.13 156
221.93
1798.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDC
$ 34.32 51.59 342
9771.68
5065.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 34.34 58101.94 491
35161.06
58777.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CONV/USDT
$ 0.000706 74337.94 172
1819.39
869.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CORE/USDT
$ 0.840714 1351523.06 584
134840.52
160409.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CORE/USDC
$ 0.840848 7107.48 313
1026.07
3013.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COVER/USDT
$ 15.84 4851992.32 205
711.49
2603.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CQT/BTC
$ 0.159624 1052.65 143
621.58
646.37
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
CQT/USDT
$ 0.126351 21602.92 209
1429.57
3802.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BTC
$ 0.060149 11929.30 212
1783.50
2448.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDK
$ 0.452084 4168134.05 287
254.05
1787.20
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.060122 395794.07 397
31724.45
45067.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDC
$ 0.059999 13815.48 325
6235.52
10599.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.852779 2400.41 255
2586.36
4331.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 0.852988 1534.64 377
11497.99
23106.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.852347 1503864.89 430
87783.09
139269.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.854673 2135.76 219
2630.18
1747.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDC
$ 0.050407 7639.97 311
4915.08
5035.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.050190 1163694.07 512
33412.85
93817.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTC/USDT
$ 0.308025 5484445.65 441
7488.20
17092.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTC/BTC
$ 0.393399 26894.15 32
350.11
344.37
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - ۲۲:۰۰
CTXC/USDT
$ 0.182668 240848.19 283
5436.03
12362.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVC/BTC
$ 0.086079 1.41 103
230.23
280.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVC/USDT
$ 0.085032 18877.71 385
17828.18
33793.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.379455 14421.81 251
2786.46
2369.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVT/USDT
$ 0.000315 26424.86 22
168.57
56.59
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ - ۲۱:۵۷
CVX/USDT
$ 4.46 3876.02 292
1560.71
8530.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAI/USDT
$ 1.00 314622.62 386
383051.37
246617.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAO/USDT
$ 1.26 78617.94 254
3669.37
8174.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 42.09 362.58 177
712.08
2543.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 42.21 2739.95 297
1793.73
4256.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 41.90 988837.25 545
89886.31
110198.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/USDC
$ 41.95 212.51 374
9399.39
8937.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DCR/BTC
$ 21.55 23401.48 174
490.71
2475.17
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
DCR/USDT
$ 16.58 931.40 140
2861.81
794.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.002031 96655.92 218
2288.16
10183.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEAPCOIN
DEP/USDC
$ 0.002649 1144.08 193
1840.88
2013.68
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ - ۲۱:۵۱
DEVT/USDT
$ 0.003290 70988.08 83
16.45
111.80
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ - ۲۱:۵۷
DGB/USDT
$ 0.007713 7561.55 336
5247.09
8158.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGB/BTC
$ 0.007752 1557.33 173
482.16
595.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دلفین توکن
دلفین توکن
Dolphin Token
DHT/USDT
$ 0.139357 317.47 184
1199.80
1094.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.294120 949.27 168
340.41
2418.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DMD/USDT
$ 7.01 69703.42 153
1354.19
3481.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DMG/USDT
$ 0.020100 20942.00 200
791.18
471.86
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
DNA/USDT
$ -6310000.00 34923.52 70
28.62
124.12
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۴:۵۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDK
$ 0.150173 1925.33 280
12243.51
14025.54
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.070996 4825314.21 564
495884.43
567154.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDCE
$ 0.079051 211960.26 468
73003.24
60848.27
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۴:۱۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.070842 25588.75 321
33854.70
88319.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ETH
$ 0.071009 43618.71 313
15589.13
40303.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.070999 91780.07 512
36801.87
49613.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC.E
$ 0.079051 211960.26 460
72297.72
60260.22
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
DOME/USDC
$ 0.001190 92321.90 66
700.11
796.51
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
DOME/USDT
$ 0.001180 87809.53 192
14393.07
4253.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DORA/USDT
$ 2.50 82680.56 380
15068.01
16935.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOSE/USDT
$ 0.004122 24671.79 184
500.69
1227.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/BTC
$ 5.25 6425.20 403
9765.81
9555.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/USDT
$ 5.25 1854137.58 573
223976.74
256568.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/USDC
$ 5.24 80800.19 492
24506.16
32045.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/ETH
$ 5.24 1717.38 353
4982.91
3179.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DYDX/USDC
$ 2.01 27843.61 441
28075.94
18630.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DYDX/USDT
$ 2.01 3717165.27 505
174737.64
199397.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EC/USDT
$ 0.000231 22445.63 153
742.74
1204.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EDEN/USDT
$ 0.038707 2314.41 104
312.16
230.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EFI/USDT
$ 0.048320 42684.74 209
36.89
1609.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGLD/BTC
$ 35.96 4462.57 241
890.04
2730.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGLD/USDT
$ 35.99 153538.22 503
59048.18
71768.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGLD/USDC
$ 36.08 42076.75 400
10764.01
14548.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGT/USDT
$ 0.000322 22023.03 197
2640.40
1024.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGT/ETH
$ 0.000694 6875.29 72
28.38
170.72
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
EGT/BTC
$ 0.000857 52.57 4
96.17
53.67
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ELF/USDT
$ 0.285206 15817.79 355
18185.29
20246.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELF/BTC
$ 0.292969 0 84
1012.23
32.97
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
ELON/USDT
$ -2E07 110470.89 284
2240.15
14686.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELT/USDT
$ 0.000132 30948.83 34
333.60
0.209497
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELT/USDC
$ 0.000687 2395.42 98
493.29
362.50
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
EM/USDT
$ 0.000800 334384.46 182
1212.73
5678.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENJ/BTC
$ 0.328810 591.69 216
343.08
3032.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENJ/USDT
$ 0.330823 44897.37 486
29481.23
64960.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENS/USDC
$ 10.44 4152.53 362
11043.35
11482.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENS/USDT
$ 10.36 1114145.99 446
65058.40
103219.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/BTC
$ 0.879500 59359.84 305
18521.39
11225.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/USDT
$ 0.877727 7308858.43 588
272213.54
301603.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/USDK
$ 2.49 51537.17 243
2797.68
2757.58
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
EOS/ETH
$ 0.878373 11295.25 322
7298.04
5778.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/USDC
$ 0.878088 13468.40 376
7744.11
5904.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.85 94115.33 402
29566.43
34526.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/ETH
$ 18.08 6571.47 312
2347.33
13149.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/USDT
$ 18.04 4208196.73 637
277326.74
308117.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/BTC
$ 18.04 62405.74 363
11968.53
53948.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/USDC
$ 18.10 13005.74 417
10804.05
12233.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/USDK
$ 42.50 3792932.91 376
11244.07
11554.58
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ETC/OKB
$ 18.07 1127.19 197
914.48
1212.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/UST
$ 2829.15 860756.60 171
342.66
163.55
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۹
ETH/USDK
$ 1683.62 1129038.28 264
1829.44
1456.01
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
ETH/USDT
$ 1829.03 108024753.45 667
16266003.72
12334937.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/BTC
$ 1830.11 3920607.25 589
1055408.53
1034092.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDC
$ 1829.36 4582524.82 680
1045451.70
939182.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/EURT
$ 1834.08 3136.13 371
21225.54
49048.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/DAI
$ 1830.41 62441.63 331
234773.02
244255.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHW/USDC
$ 2.04 2101.07 335
7282.64
6754.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHW/USDT
$ 2.04 726668.95 461
26757.50
77505.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETM/USDT
$ 0.016000 81604.67 135
307.91
1782.19
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
EURT/USDT
$ 1.07 135346.71 414
42712.74
43489.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EXE/USDT
$ 0.000415 6874.90 21
707.56
1127.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۲۲:۵۱
FAIR/USDT
$ -5010000.00 19619.76 101
14.16
11.35
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۴:۵۳
FAME/USDT
$ 0.001231 7964.84 112
3283.61
538.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDCE
$ 7.64 102360.79 438
38906.36
26528.81
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۴:۱۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC.E
$ 7.64 102360.79 430
37790.15
25767.70
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/ETH
$ 4.45 2681.09 350
8405.31
6563.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.44 4742335.22 565
590676.65
688092.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 4.44 6834.83 434
9712.40
22071.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 4.44 17383.84 405
93476.46
91490.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FITFI/USDT
$ 0.005302 160184.82 206
31147.77
23592.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FITFI/USDC
$ 0.011100 2152.43 44
614.78
973.45
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
FLM/USDT
$ 0.080133 19940.25 364
20249.96
37790.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLM/USDC
$ 0.080199 4.71 295
3052.10
4354.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLOKI/USDC
$ -311400.00 48697.38 406
13813.04
15053.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLOKI/USDT
$ -311600.00 679140.59 470
45269.53
154843.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.749305 92154.38 383
20307.60
28489.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BTC
$ 0.748520 119.66 184
4214.13
3471.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/ETH
$ 0.941846 658.60 85
859.07
821.22
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDC
$ 0.745954 2058.90 319
3906.50
6735.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLR/USDT
$ 0.025850 669185.32 464
42149.00
74520.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLR/USDC
$ 0.025878 104784.40 394
18446.52
24942.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FODL/USDT
$ 0.002831 28534.63 299
1844.34
16236.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 2.85 4187.25 190
924.97
5252.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FRONT/USDT
$ 0.175572 2801.44 163
840.17
2522.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FSN/USDT
$ 0.317719 35670.80 59
1201.32
2040.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/USDT
$ 0.328923 1894463.23 521
106974.10
133382.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/USDC
$ 0.328795 134290.47 452
15627.47
28671.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FUN/BTC
$ 0.010886 437.09 146
816.19
5731.39
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.38 30889.29 382
4347.48
57159.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GALA/USDT
$ 0.030122 2041508.79 521
117600.24
179247.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GALA/USDC
$ 0.030120 14725.57 429
19001.22
52984.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GALFT
GALFT/USDC
$ 4.62 899.25 108
406.92
369.66
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
GALFT
GALFT/USDT
$ 3.50 7621.56 25
472.78
534.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GARI/USDT
$ 0.049218 9631.58 199
1167.02
3107.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GARI/USDC
$ 0.052688 2675.24 160
666.32
648.65
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ - ۲۱:۵۱
گس
گس
Gas
GAS/ETH
$ 3.42 14421.85 57
116.18
789.98
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 2.72 5041.00 175
556.77
704.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 3.42 8007.06 208
568.80
2155.31
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
GEAR/USDT
$ 0.006322 22300.80 202
940.41
413.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GEAR/USDC
$ 0.009418 650.20 86
281.20
449.15
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ - ۲۱:۵۱
GF/USDT
$ 0.074931 400251.29 349
20051.56
26271.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GFT/USDC
$ 0.030899 276.67 141
201.74
329.21
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - ۲۲:۰۰
GHST/ETH
$ 1.11 3192.60 188
1776.99
2265.76
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
GHST/USDT
$ 0.986402 11825.47 287
3145.68
4995.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLM/USDT
$ 0.207177 7651.44 307
5005.39
3762.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLMR/USDT
$ 0.273611 66199.83 408
20185.99
22199.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLMR/USDC
$ 0.270183 573.48 287
2649.29
2568.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GM/USDT
$ -9630000.00 55857.29 287
5537.18
3228.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.264608 460910.43 497
79027.91
78799.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDC
$ 0.264996 1562.59 396
7505.12
13622.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GMX/USDT
$ 54.49 628447.48 510
29942.90
61752.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GMX/USDC
$ 54.47 3539.30 416
7560.02
18296.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GNX/BTC
$ 0.003412 5879.55 101
638.84
0.268563
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۲۲:۵۱
GOAL/USDT
$ 0.150556 616809.16 250
2051.06
15647.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GOAL/USDC
$ 0.195106 4446.70 6
392.49
1041.51
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
GODS/USDT
$ 0.160365 98124.36 386
17644.54
16778.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GODS/USDC
$ 0.227049 14702.76 250
3754.92
4866.74
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ - ۲۱:۵۱
GOG/USDT
$ 0.043018 13087.13 102
2560.39
718.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/BTC
$ 0.116555 403.14 257
1953.98
3876.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/USDC
$ 0.116198 461.32 394
15410.02
16721.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/USDT
$ 0.115947 456238.51 451
57043.87
120603.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GTO/BTC
$ 0.028749 346761.45 110
596.36
952.88
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ - ۲۱:۴۷
GTO/USDT
$ 0.028704 260965.20 171
2522.01
11582.55
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ - ۲۱:۴۷
GUSD/USDT
$ 0.998063 31141.34 395
5638.20
36420.42
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
HBAR/BTC
$ 0.051594 568.79 308
28588.78
33857.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBAR/USDT
$ 0.052121 369133.00 378
105113.06
106580.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBAR/USDC
$ 0.051997 2109.91 325
20773.42
9767.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBAR/USDK
$ 0.222884 455589.60 255
1336.46
1319.75
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
HC/BTC
$ 0.082658 6.27 1
0.245607
121.58
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
HC/USDT
$ 0.063924 3445.70 94
743.12
11004.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HDAO/USDT
$ 0.000250 10107.22 14
25.25
2.05
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۴:۵۳
HEGIC/ETH
$ 0.018091 5.94 13
27.50
116.10
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
HEGIC/USDT
$ 0.012215 30736.36 146
246.81
351.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HNT/USDC
$ 1.77 740.02 20
4.24
6.02
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
HNT/USDT
$ 1.40 46742.85 339
5076.69
5819.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HYC/USDT
$ -4900000.00 26615.27 1
9.14
15.57
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ - ۱۳:۲۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDC
$ 4.84 1728.92 325
15743.10
17960.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.83 564897.79 375
91853.19
162481.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 4.84 1281.63 174
274.46
2656.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ICX/USDT
$ 0.240190 19780.81 426
27443.87
39081.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ICX/BTC
$ 0.298192 178.34 99
18.71
1764.27
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
ID/USDT
$ 0.465374 693698.68 477
17553.18
30653.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IGU/USDT
$ 0.028731 111992.12 273
416.52
1774.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IGU/USDC
$ 0.052614 314.19 134
336.74
315.48
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
ILV/USDT
$ 47.72 37132.46 323
4723.35
11137.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IMX/USDT
$ 0.736275 472329.94 409
46591.52
65324.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IMX/USDC
$ 0.739990 340.25 284
5525.19
6133.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INT/ETH
$ 0.002628 8104.23 1
102.47
295.44
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
INT/BTC
$ 0.003579 218546.46 57
176.44
112.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INT/USDT
$ 0.003591 158346.51 271
1677.01
7913.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INX/USDT
$ -5010000.00 24239.55 9
28.01
185.04
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۴:۵۳
IOST/USDC
$ 0.009059 2.37 308
5369.70
4973.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOST/BTC
$ 0.009143 313.38 175
756.95
938.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOST/USDT
$ 0.009153 54341.77 381
38529.32
42000.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOST/ETH
$ 0.009168 45.47 222
951.78
824.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/BTC
$ 0.204779 86.98 27
322.03
1836.42
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/USDT
$ 0.193272 184822.82 431
31293.01
29190.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IQ/USDT
$ 0.004822 2338.94 96
215.52
502.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ITC/USDT
$ 0.021409 854698.09 251
3055.84
1437.89
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
JFI/USDT
$ 39.76 129820.05 245
2344.33
3435.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JOE/USDT
$ 0.356145 15967.49 357
20599.65
24162.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JST/USDC
$ 0.023200 352.63 383
9102.21
11295.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JST/USDT
$ 0.023129 432618.84 447
18296.18
25717.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAN/USDT
$ 0.001244 40909.48 256
2186.83
2558.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAN/ETH
$ 0.002014 3282.55 19
394.67
245.79
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
KAR/USDT
$ 0.076031 9494.25 112
447.93
1601.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KCAL/USDT
$ 0.247392 714.50 188
918.28
287.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KCAL/USDC
$ 0.217888 235.96 1
5.01
87.97
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
KCASH/USDT
$ 0.001077 18354.70 160
420.29
2885.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KDA/USDT
$ 0.745278 48981.34 356
8262.12
19466.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KINE/USDT
$ 0.085035 5884.00 175
648.55
2625.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KISHU/USDC
$ -43595881100.00 802.73 168
2954.88
212.15
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ - ۲۱:۵۱
KISHU/USDT
$ -36614917500.00 90335.36 278
3013.34
12161.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KLAY/USDT
$ 0.187576 87647.74 463
42190.18
80149.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KLAY/USDC
$ 0.187088 889.67 385
20245.83
24019.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KLAY/BTC
$ 0.186328 11.72 100
861.73
1285.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KNC/BTC
$ 0.601490 2242.26 188
755.85
2656.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KNC/USDT
$ 0.605647 13741.53 494
28442.37
51056.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KNC/USDC
$ 0.607191 136.28 380
8723.33
11343.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KOL/USDT
$ 0.003772 117789.61 157
3482.24
1557.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KONO/USDT
$ 0.023009 37156.26 175
1346.13
2055.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KP3R/USDT
$ 63.06 4117.74 247
1348.57
4028.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KSM/USDC
$ 25.30 370.95 383
8817.57
10915.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KSM/ETH
$ 25.26 205.78 101
1145.37
1840.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KSM/USDT
$ 25.31 272019.67 495
35629.88
67434.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KSM/BTC
$ 25.13 900.52 164
1052.75
2842.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LAMB/USDT
$ 0.002123 53810.02 252
2492.79
3915.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LAT/USDT
$ 0.008694 298670.06 368
17530.19
9134.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LBA/USDT
$ 0.000383 49365.12 2
29.91
520.57
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۵:۵۹
LDN/USDT
$ 0.134255 20832.16 135
249.39
490.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LDO/USDT
$ 1.99 2863916.91 617
145886.08
192062.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج کیلر
دوج کیلر
Doge Killer
LEASH/USDT
$ 301.11 8800.72 219
1924.11
578.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LEO/USDT
$ 3.54 11613.89 217
6190.78
16124.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LET/USDT
$ 0.000999 208367.40 121
1298.08
1348.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LHINU
LHINU/USDT
$ 0.000108 1340736.27 316
4282.52
15351.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LING/USDT
$ 0.003105 230651.50 99
1153.67
6969.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/USDT
$ 6.35 1659272.25 573
146524.71
207214.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/USDC
$ 6.36 6126.52 451
18278.41
22420.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/BTC
$ 6.36 1735.70 273
17529.98
18587.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/ETH
$ 6.37 1255.81 291
4802.43
6503.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LITH/USDT
$ 0.000676 578443.24 209
335.90
3342.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LMCH/USDT
$ -519460.59 41060.95 88
111.78
949.25
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LON/USDT
$ 0.520212 9867.64 302
2235.11
7174.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOOKS/USDT
$ 0.090634 642516.01 418
43701.65
42760.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOOKS/USDC
$ 0.090499 25057.28 309
7073.73
10670.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOON/USDT
$ 0.005226 186541.69 261
657.91
3136.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LPT/USDT
$ 4.91 191456.89 369
12584.95
19028.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LQTY/USDT
$ 1.25 7298.34 362
13850.92
17278.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LRC/USDC
$ 0.284496 11617.53 412
15302.82
16346.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LRC/BTC
$ 0.285236 497.94 223
1631.35
2014.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LRC/USDT
$ 0.285206 84509.86 503
47603.86
75745.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LSK/BTC
$ 1.12 9886.91 117
171.08
1988.62
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
LSK/USDT
$ 0.817305 2887.72 176
522.47
1480.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/ETH
$ 87.11 841462.13 374
21545.73
26910.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/OKB
$ 87.10 3709.25 208
2410.24
1912.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDK
$ 115.31 619344.24 426
25483.77
18507.41
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LTC/USDC
$ 87.17 761920.27 576
133436.18
133885.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDT
$ 87.18 29603321.44 611
758729.68
841136.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/BTC
$ 87.17 481605.34 515
48824.05
122676.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDC
$ 0.866988 3060.85 420
18235.93
20109.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.862922 725025.76 571
77278.31
100143.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/UST
$ 0.020634 1027.17 16
0.012124
1.07
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۹
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BTC
$ 0.000133 318422.65 80
225.50
23.29
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LUNC/USDT
$ -866900.00 508114.57 501
44873.04
51736.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LUNC/USDC.E
$ 0.000133 551959.01 278
1565.84
602.71
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
LUNC/USDC
$ -867600.00 4181.04 390
5349.92
7799.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LUNC/USDCE
$ 0.000133 551959.01 278
1248.56
480.58
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۴:۱۰
MAGIC/USDT
$ 0.907370 1622795.47 413
112713.83
127708.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/USDC
$ 0.464393 2133.73 422
13004.80
17378.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/USDT
$ 0.466074 462653.36 539
71891.65
101895.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/ETH
$ 0.464440 193.70 253
1538.31
2930.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/BTC
$ 0.464344 4580.72 334
2592.56
6128.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MASK/USDC
$ 3.94 39401.82 423
14336.54
14394.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MASK/USDT
$ 3.92 4702176.58 546
111025.42
202400.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/USDT
$ 0.912072 11850381.11 606
248205.43
265582.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/USDC
$ 0.911987 1189233.03 529
32555.68
27910.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MDA/USDT
$ 0.048018 6207.47 179
747.88
677.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.047948 177015.27 318
3407.11
9660.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.000699 275824.27 89
1013.76
4706.34
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ - ۲۱:۴۹
MENGO/USDT
$ 0.460348 4306.09 279
2565.53
1165.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
METIS/USDT
$ 21.56 42613.22 290
1004.34
3467.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MILO/USDT
$ -7982977311.00 21251.06 216
804.11
859.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDC
$ 0.560965 5885.02 320
6625.30
10442.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.561229 381839.02 394
36875.15
64639.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MIR/USDT
$ 0.041017 69939.80 155
163.71
177.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MITH/USDT
$ 0.001991 5907.56 71
269.84
1388.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MITH/BTC
$ 0.002705 465.70 2
1.37
1.99
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
MKR/USDC
$ 624.66 204.45 368
4510.57
6054.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MKR/BTC
$ 625.54 1932.68 206
1038.21
770.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MKR/ETH
$ 624.01 404.86 194
1121.80
2901.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MKR/USDT
$ 625.53 53183.00 501
37348.61
61885.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MLN/USDT
$ 18.41 610.33 212
1565.30
1167.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MOF/USDT
$ -2900000.00 20415.51 71
2.21
3.65
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۴:۵۳
MON/USDT
$ 0.000192 52949.44 25
35.43
17.18
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۲۱:۵۲
MOVEZ/USDT
$ 0.001651 14778.48 180
1073.39
3479.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MOVEZ/USDC
$ 0.002180 17109.69 128
354.68
298.18
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
MOVR/USDT
$ 6.40 12857.32 264
1658.15
5560.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MRST/USDC
$ 0.005840 3273.51 160
369.73
368.51
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
MRST/USDT
$ 0.005402 25492.78 33
113.24
34.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MXC/USDT
$ 0.015376 22243.12 311
16796.24
9679.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MXC/USDC
$ 0.019742 2658.23 191
757.41
1679.07
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
MXT/USDT
$ 0.001162 458256.36 224
366.26
8137.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MYRIA/USDT
$ 0.002511 49262.11 214
3056.99
4940.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NANO/BTC
$ 1.93 333362.21 182
860.46
1278.59
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۹:۲۲
NANO/USDT
$ 1.93 264956.20 308
2475.73
2187.99
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۹:۲۲
NAS/USDT
$ 0.011211 12352.41 2
0.033877
6.72
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۵:۵۹
NAS/BTC
$ 0.000302 180.54 14
71.77
30.78
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۴:۲۰
NDN/USDT
$ 0.000928 66724.12 136
1689.28
2454.81
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.58 1002846.73 448
110533.15
139957.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/ETH
$ 1.59 1555.77 215
5209.32
6117.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 1.58 32359.31 422
18072.00
21439.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BTC
$ 1.58 1475.34 397
9365.39
8641.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEO/ETH
$ 9.81 793.54 278
1196.23
4616.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEO/BTC
$ 9.78 12589.06 235
1435.50
5765.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEO/USDT
$ 9.77 1329351.13 568
53274.92
105929.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NFT/USDT
$ -36000000.00 406067.50 411
10182.16
15239.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NFT/USDC
$ -38000000.00 2394.70 267
1646.25
4884.66
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
NMR/USDT
$ 15.88 1481916.96 385
12539.72
15340.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NMR/USDC
$ 18.95 1385.13 269
4471.32
5215.70
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
NU/USDT
$ 0.554324 1501130.69 252
762.64
2269.06
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NULS/BTC
$ 0.218405 2.64 65
152.67
120.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NULS/USDT
$ 0.215380 2378.55 273
3639.68
6760.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NULS/ETH
$ 0.212274 2.37 35
106.82
235.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NYM/USDC
$ 0.209365 2006.57 301
9649.80
11263.58
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ - ۲۱:۵۱
NYM/USDT
$ 0.195079 266082.58 375
34925.93
36861.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OAS/USDC
$ 0.085788 15362.78 244
1138.91
1580.69
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - ۲۲:۰۰
OAS/USDT
$ 0.072373 41529.88 229
4810.50
5755.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OKB/ETH
$ 46.36 40785.12 438
25269.65
25558.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OKB/USDC
$ 46.40 18669.95 416
10882.89
16850.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OKB/USDK
$ 19.90 859713.13 264
996.92
1290.23
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
OKB/BTC
$ 46.38 113010.74 478
58804.00
109307.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OKB/USDT
$ 46.34 2771414.33 567
484652.22
386021.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OKT/BTC
$ 16.44 5719.73 228
1170.96
2867.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OKT/USDC
$ 16.43 4940.64 306
3629.39
6220.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OKT/ETH
$ 16.42 11991.01 271
2789.24
2398.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OKT/USDT
$ 16.41 239459.58 399
21887.06
203231.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OM/USDT
$ 0.027411 5764.16 40
228.63
2921.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OM/ETH
$ 0.028001 30.70 97
2.08
143.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/BTC
$ 0.759204 982.97 183
520.13
538.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/USDT
$ 0.761284 706394.15 411
51946.32
73296.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/USDC
$ 0.757989 249.16 329
7143.20
9445.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMI/USDT
$ 0.000621 17954.84 231
4836.37
1435.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONE/USDT
$ 0.015516 9029.19 338
1734.15
7784.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONT/ETH
$ 0.471000 3967.91 157
1133.51
2144.88
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ONT/BTC
$ 0.223751 16.41 47
1075.40
2188.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONT/USDT
$ 0.223283 349252.96 493
39282.44
76778.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OP/USDT
$ 1.61 3259778.41 617
206135.64
279152.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OP/USDC
$ 1.61 529187.82 555
52558.67
58151.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORB/USDT
$ 0.085832 18100.80 225
344.90
2378.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORBS/USDT
$ 0.024909 7213.92 195
1637.60
2523.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORDI/USDT
$ 7.97 15008119.50 561
170817.68
226804.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORS/USDT
$ -699900.00 153216.29 5
177.53
361.09
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ - ۱۳:۲۲
OXT/USDT
$ 0.067027 18539.96 205
455.53
2727.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAY/USDT
$ 0.011842 12050.31 68
264.82
517.85
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ - ۲۱:۵۷
PCI/USDT
$ 0.046619 21356.18 168
1690.81
1098.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PEOPLE/USDC
$ 0.017500 515.35 356
5073.64
8556.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PEOPLE/USDT
$ 0.017427 745280.85 485
65622.66
100507.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PEPE/USDT
$ -1450000.00 22985951.88 522
227454.11
532986.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PERP/USDT
$ 0.587239 9761.28 318
26258.38
25214.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PERP/USDC
$ 0.588963 5.13 242
2523.50
2514.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PHA/ETH
$ 0.234994 16319.92 129
119.00
574.96
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
PHA/USDT
$ 0.124351 36648.07 143
1367.63
8042.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PICKLE/USDT
$ 1.18 890.49 125
1109.43
531.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -39014550800.00 10965.93 140
2356.12
455.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLG/USDT
$ -370000.00 71781.60 12
0.066936
16.72
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ - ۱۳:۲۲
PLS/USDT
$ 0.000182 1133466.30 309
1058.99
25015.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PMA/BTC
$ -189557.77 750.22 2
10.55
0.021484
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۲۲:۵۱
PMA/USDK
$ -935821.12 604.74 1
0.000284
0.000284
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
PNK/USDT
$ 0.024310 36.97 135
945.28
1229.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.347141 3293.50 168
312.83
634.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
POLYDOGE/USDT
$ -6132287082.00 154769.52 187
808.88
2232.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
POR/USDT
$ 0.797825 9560.39 235
1891.19
1485.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PPT/USDT
$ 0.014402 49592.80 66
312.30
392.06
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ - ۲۱:۵۷
PROPS/ETH
$ 0.000196 1.77 5
36.43
1.91
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۲۲:۵۱
PROPS/USDT
$ 0.000765 11352.43 123
263.69
1357.75
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
PRQ/USDT
$ 0.096239 11434.85 221
149.46
1808.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PST/BTC
$ 0.002870 4510.64 2
4.87
22.02
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۴:۵۳
PST/USDT
$ 0.004855 12174.34 3
181.25
676.56
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۴:۵۳
PSTAKE
PSTAKE/USDT
$ 0.045519 10719.14 283
85.86
5859.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QOM
QOM/USDT
$ -4E08 30037.03 253
3385.88
2994.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/USDT
$ 2.61 104164.56 467
41516.76
52730.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/BTC
$ 2.61 1540.97 196
1451.11
2007.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/ETH
$ 2.62 81.94 101
779.05
488.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RACA/USDC
$ 0.000182 3162.59 254
1435.84
3852.62
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - ۲۲:۰۰
RACA/USDT
$ 0.000146 287304.05 344
3998.98
19977.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RADAR/USDC
$ 0.008360 74416.83 48
310.22
455.40
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - ۲۲:۰۰
RADAR/USDT
$ 0.006472 8107.88 174
954.70
2718.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RAY/USDT
$ 0.195073 11059.29 148
432.00
2420.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RDNT/USDT
$ 0.309115 1182363.77 497
204590.38
142058.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RDNT/USDC
$ 0.309481 38889.79 411
47398.55
56548.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.073782 960.08 213
797.29
2513.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.073427 65174.20 387
18439.90
38403.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اگر
اگر
Augur
REP/ETH
$ 13.75 1865.10 34
212.21
350.49
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 6.47 5052.02 192
494.71
4010.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
REVV/USDT
$ 0.009464 3612.85 203
790.41
1102.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RFUEL/USDT
$ 0.005132 1719.48 189
652.79
1743.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RFUEL/ETH
$ 0.032919 7302.34 46
101.61
115.15
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
RIO/USDT
$ 0.132454 425439.93 326
4986.87
22473.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RNT/USDT
$ -2E06 5853.29 1
36.27
0.548147
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۴:۵۳
ROAD/USDT
$ -310100.00 25504.51 83
96.18
24.90
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ - ۱۴:۱۹
RON/USDT
$ 1.01 35081.37 305
4296.26
7627.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDC
$ 47.12 6077.13 365
10123.93
12786.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 47.04 18387.43 413
13299.98
21312.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDC
$ 0.002960 685.01 230
1188.68
2856.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.002941 181356.14 301
28209.72
44942.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/BTC
$ 0.004018 546.30 109
212.17
213.75
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
RSS3/USDT
$ 0.107444 71497.34 394
15878.65
29417.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RVN/USDT
$ 0.020748 52606.52 415
22276.72
60622.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RVN/BTC
$ 0.020798 2646.90 136
284.75
303.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SAITAMA/USDC
$ 0.001828 2939.12 133
289.51
545.51
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
SAITAMA/USDT
$ 0.000929 26183.03 196
1757.42
5932.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SAMO/USDT
$ 0.004912 4399244.36 307
9542.34
9175.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDC
$ 0.513993 19189.55 457
16741.98
28509.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.513009 2040960.87 562
104167.88
143767.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SBTC/BTC
$ 0.174875 934.45 3
346.32
29.98
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
SC/USDT
$ 0.003161 7972.94 328
3367.71
9047.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SC/BTC
$ 0.004046 851.30 136
1475.27
170.48
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
SD/USDT
$ 0.967394 13353.58 280
13404.79
4073.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SFG/USDT
$ 0.006601 10572.83 13
215.61
1183.97
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ - ۲۱:۵۷
SHIB/USDC
$ -8560000.00 17876.85 390
41377.18
44164.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIB/USDT
$ -8540000.00 2613293.79 430
163365.70
214946.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SIS/USDT
$ 0.233087 373258.00 174
10662.90
3673.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SKEB/USDC
$ 0.001921 3.85 224
342.23
477.79
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۵
SKEB/USDT
$ 0.001026 594.74 130
2.15
801.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SKL/USDT
$ 0.031613 7913.01 343
19132.99
27403.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SLP/USDC
$ 0.002190 7.06 207
1463.21
3189.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SLP/USDT
$ 0.002151 45643.02 273
7953.54
25302.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNT/BTC
$ 0.026497 1867.10 160
1340.78
1297.58
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ - ۲۱:۵۱
SNT/USDT
$ 0.023129 14984.39 362
9741.07
17251.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNX/USDT
$ 2.41 644358.25 512
54260.73
181632.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNX/USDC
$ 2.42 2196.23 424
15244.42
64851.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNX/ETH
$ 2.42 1636.08 129
765.97
721.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOC/USDT
$ -390100.00 48470.13 5
536.51
139.43
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ - ۲۱:۵۷
SOC/USDC
$ -409900.00 4681.24 25
266.20
31.42
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ - ۲۱:۵۷
SOL/ETH
$ 19.42 8915.76 326
4996.67
7756.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOL/USDCE
$ 43.09 803897.62 432
42660.63
22664.10
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۴:۱۰
SOL/UST
$ 66.60 1231606.78 94
715.85
611.06
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
SOL/BTC
$ 19.39 39764.39 465
23599.77
17320.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOL/USDT
$ 19.37 2822830.92 643
203840.11
270072.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOL/USTC
$ 66.60 1231606.78 106
609.56
520.33
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
SOL/USDC.E
$ 43.09 803897.62 424
43309.14
23008.63
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
SOL/USDC
$ 19.36 35641.46 504
33614.40
27556.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOS/USDC
$ -11000000.00 34.82 2
0.519404
3.66
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
SOS/USDT
$ -7E08 428034.04 203
5569.45
7325.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SPELL/USDT
$ 0.000572 23905.28 330
1835.39
11536.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SRM/USDC
$ 0.073995 5007.92 90
983.39
1020.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SRM/USDT
$ 0.074030 107991.38 221
8141.85
12832.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SRM/BTC
$ 0.183070 529.04 64
374.76
580.43
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
SSV/USDT
$ 22.49 606620.35 460
21219.14
45778.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SSV/USDC
$ 22.54 1145.28 329
4828.69
5406.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STARL/USDT
$ -1190000.00 166035.23 335
9151.64
11018.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STARL/USDC
$ -1510000.00 2.59 186
2288.19
1451.60
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - ۲۲:۰۰
STC/USDT
$ 0.290108 9451.72 49
501.74
1455.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STC/USDC
$ 0.329026 334.81 127
492.04
1019.69
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
STORJ/USDT
$ 0.294010 50409.67 472
36449.67
51645.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STORJ/USDC
$ 0.294182 70.40 325
5326.32
4774.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STRK/USDT
$ 11.95 3423.25 17
331.06
1.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STX/USDT
$ 0.603346 1750747.39 563
105171.05
141684.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STX/BTC
$ 0.606569 6886.67 384
9380.71
10506.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STX/USDC
$ 0.606562 40210.87 485
24111.13
30316.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUI/USDT
$ 0.991370 9187114.52 580
407283.05
405652.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.005822 88513.64 287
5553.84
5621.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUSHI/USDC
$ 0.841988 8861.23 382
12878.36
23218.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUSHI/ETH
$ 0.841862 1133.04 266
1343.38
2294.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUSHI/USDT
$ 0.842343 1379715.96 429
46122.21
119686.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SWEAT/USDT
$ 0.006376 47916.50 420
13113.38
17284.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SWFTC/ETH
$ 0.001192 268080.95 84
250.91
111.55
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
SWFTC/USDC
$ 0.001055 1552.81 116
392.44
1621.41
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ - ۲۱:۵۱
SWFTC/USDT
$ 0.001238 302517.68 301
1649.85
7409.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SWFTC/BTC
$ 0.001190 26238.17 100
658.40
237.56
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
سورو
سورو
Swerve
SWRV/USDT
$ 0.031508 25969.96 36
53.20
117.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
T/USDT
$ 0.025911 19428.07 299
3531.32
11219.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TAI/USDT
$ 0.168169 20114.92 214
612.57
5826.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TAKI/USDT
$ 0.006983 33226.21 237
1450.22
2609.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TAMA/USDC
$ 0.015833 3640.12 210
816.84
1236.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TAMA/USDT
$ 0.015658 645995.52 331
5135.14
10402.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TCT/USDT
$ 0.001080 8961.48 118
1790.60
670.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
THETA/USDC
$ 0.842948 1317.98 338
5092.27
9163.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
THETA/USDT
$ 0.842314 87246.50 429
31890.01
71571.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
THETA/BTC
$ 0.842075 657.75 237
811.15
3280.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
THG/USDT
$ 0.055022 6013.87 146
677.15
375.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
د میداس تاچ گلد
د میداس تاچ گلد
The Midas Touch Gold
TMTG/USDT
$ 0.000462 8394.22 103
159.32
484.15
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
TON/USDC
$ 1.91 25951.59 372
10364.93
12710.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TON/USDT
$ 1.91 1395487.13 476
49422.69
98559.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TONCOIN/USDT
$ 1.96 1943159.94 360
39.37
11.24
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۲۲:۵۲
TOPC/USDT
$ -170000.00 37887.50 26
13.45
24.20
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ - ۱۳:۲۲
TORN/USDT
$ 6.88 506677.66 85
416.63
7408.92
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ - ۲۱:۴۹
TORN/USDC
$ 5.00 501533.02 166
13.65
81.82
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ - ۲۱:۴۹
TOWN/USDT
$ 0.024010 19861.31 149
349.99
814.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRA/USDT
$ 0.937382 1321.14 63
406.65
1586.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRADE/USDT
$ 0.005399 46076.09 1
97.60
135.64
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۲۲:۰۲
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDC
$ 12.50 0.642461 295
3482.11
6763.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 12.49 51322.18 393
15527.72
36656.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRIO/USDT
$ -599377.60 16635.97 7
100.51
731.20
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
TRUE/USDT
$ 0.018407 83558.56 241
1876.40
8841.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRUE/BTC
$ 0.017236 198.63 16
165.24
106.09
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ - ۲۱:۵۱
TRX/USDT
$ 0.075378 4118658.46 595
255133.73
675398.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/USDK
$ 0.064599 158838.64 278
3808.78
7842.68
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
TRX/USDC
$ 0.075409 76809.72 455
8526.18
16781.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/ETH
$ 0.075412 25949.48 407
3168.23
8497.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/BTC
$ 0.075412 92709.94 409
8936.84
15319.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TUP/USDT
$ 0.026890 33219.52 363
14116.41
6988.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TURBO/USDT
$ 0.000410 1605921.25 349
5386.13
20458.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TUSD/USDT
$ 1.00 304783.36 540
123777.61
147923.39
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
UBTC/USDT
$ 0.454528 37031.75 157
853.89
7156.35
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
UMA/USDT
$ 2.00 315715.60 462
13160.07
62127.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UMEE/USDT
$ 0.006193 86711.85 192
695.72
3408.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/USDC
$ 4.98 18676.05 439
22833.57
18498.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/BTC
$ 4.98 4602.67 390
7670.09
8871.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/ETH
$ 4.98 100.98 317
3225.98
3514.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/USDT
$ 4.98 796641.66 555
120050.44
150213.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDC/USDT
$ 1.00 10097275.24 617
6424035.95
6445927.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDP/BTC
$ 1.02 158400.75 98
1361.30
93075.18
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
USDP/USDT
$ 1.00 47732.22 278
204948.15
248631.71
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
USDP/USDC
$ 1.00 198.06 328
22692.92
50881.95
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
تتر
تتر
Tether
USDT/USDK
$ 1.02 413520.93 419
94124.41
359942.57
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۲۳:۰۳
UST/USDT
$ 0.043692 23049318.26 289
7101.11
805.59
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
USTC/BTC
$ 0.021499 25379.64 128
35.83
652.95
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
USTC/USDC
$ 0.014470 3703.90 297
2980.32
6153.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USTC/USDT
$ 0.014446 434757.03 444
36574.90
60198.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UTK/USDT
$ 0.092735 115740.60 187
762.59
53672.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VALUE/USDT
$ 0.176672 18134.96 125
1342.42
1234.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VELA/USDT
$ 2.58 52546.35 264
6315.43
5473.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VELO/USDT
$ 0.002451 321006.23 250
3853.76
7236.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VIB/USDT
$ 0.039520 48306.07 37
289.49
310.50
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
VIB/BTC
$ 0.039566 21527.51 17
5332.54
119.98
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
VITE/BTC
$ 0.042879 8767.47 12
345.71
356.80
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
VRA/USDT
$ 0.004532 90360.62 279
3261.77
11960.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VRA/USDC
$ 0.005340 7331.58 177
2925.08
2460.15
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - ۲۲:۰۰
VSYS/BTC
$ 0.001576 2868.39 83
127.90
241.41
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۱۰:۰۰
VSYS/USDT
$ 0.001180 141868.88 268
251.83
3807.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAVES/USDC
$ 1.75 4731.03 381
6525.31
12531.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAVES/BTC
$ 1.75 3522.48 239
1239.58
2333.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAVES/USDT
$ 1.75 962802.33 494
59876.24
92674.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAXP/USDT
$ 0.054022 12638.93 288
3577.77
8449.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 26726.09 596624.85 422
14854.85
17591.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 26759.60 35683.83 316
50610.56
828414.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/ETH
$ 26811.47 5038.20 236
3399.00
4214.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WEMIX/USDT
$ 0.176014 16987322.80 140
10057.62
3953.75
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ - ۲۲:۰۷
WGRT/USDT
$ 0.002501 33270.99 7
509.86
1791.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WIFI/USDT
$ 0.034613 12852.07 42
717.73
483.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ -741300.00 67542.59 240
884.73
2677.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING/USDT
$ 5.53 13531.48 223
247.91
4956.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WNCG/USDT
$ 0.080630 78838.69 229
9753.16
2838.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WNXM/USDT
$ 26.64 8848.33 252
2191.42
2551.30
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۵:۵۹
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.213980 240856.71 482
31797.04
68925.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WSB/USDT
$ 0.004030 2298473.97 315
3166.54
4858.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
والتون
والتون
Waltonchain
WTC/BTC
$ 0.229942 222.96 1
59.74
5.08
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
والتون
والتون
Waltonchain
WTC/USDT
$ 0.227300 159304.19 265
3329.61
3709.46
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
وایرکس
وایرکس
Wirex Token
WXT/USDT
$ 0.002831 52788.59 185
1179.17
3448.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
وایرکس
وایرکس
Wirex Token
WXT/BTC
$ 0.002860 970.95 47
137.59
754.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XAUT/USDT
$ 1959.53 39741.95 336
1285.61
45724.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XCH/BTC
$ 34.57 10878.08 228
1350.68
2262.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XCH/USDC
$ 37.61 30635.23 283
3675.84
5275.29
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - ۲۲:۰۰
XCH/USDT
$ 34.58 459105.26 469
66259.97
51763.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XEC/USDT
$ -249000.00 10626.78 386
6675.37
5346.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XEM/USDC
$ 0.031598 2856.19 222
859.58
1906.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XEM/USDT
$ 0.031512 12650.09 303
9256.56
17340.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XEM/ETH
$ 0.092934 2355.46 197
1309.01
2058.84
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
XEM/BTC
$ 0.031277 245.90 176
1306.31
1201.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XETA/USDT
$ 0.026710 4426.69 124
19.28
2115.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XLM/BTC
$ 0.088217 10233.10 278
4525.17
5808.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XLM/USDC
$ 0.088029 1967.83 394
6919.81
10452.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XLM/ETH
$ 0.087837 70.50 263
986.68
3569.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XLM/USDT
$ 0.087853 193382.30 546
52179.56
82945.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XMR/ETH
$ 150.73 9234.92 361
2516.34
3531.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XMR/USDT
$ 150.66 1601551.94 596
155233.83
229024.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XMR/USDC
$ 150.74 11825.64 444
16449.53
12342.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XMR/BTC
$ 150.69 912562.86 467
8776.28
20569.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XNO/USDC
$ 0.925072 1430.85 155
508.89
441.44
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ - ۱۷:۴۳
XNO/USDT
$ 0.713266 935.87 229
847.66
5412.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XPR/USDT
$ 0.001050 7834.81 79
836.87
995.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.468466 37157.82 268
16345.64
18529.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDK
$ 0.784656 302246.77 353
10493.02
7774.17
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.469303 2269323.79 638
156250.64
159029.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.469691 1026480.53 483
53374.23
50501.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.469545 26007689.27 659
807627.08
697956.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/OKB
$ 0.467940 1739.41 183
2420.52
1836.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XSR/USDT
$ 0.000138 6447.23 28
138.91
1444.15
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 0.883254 95.29 274
12.24
1518.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDC
$ 0.881988 230.05 298
5057.79
5755.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.883360 27638.00 384
22782.94
49991.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XUC/USDT
$ 0.005744 12371.80 104
287.11
677.32
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
YEE/USDT
$ -3600000.00 25546.63 30
228.23
35.11
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۴:۵۳
YFI/ETH
$ 6460.38 432.14 161
737.44
494.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFI/USDC
$ 6470.60 493.76 392
7354.57
8487.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFI/USDT
$ 6409.61 223522.29 526
30524.04
64018.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFI/BTC
$ 6469.35 794.51 184
1488.99
625.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFII/USDT
$ 874.46 575875.98 514
28301.53
43548.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFII/USDC
$ 880.25 1705.20 336
4062.33
4174.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDC
$ 0.186388 14027.51 323
6512.82
7651.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.185876 1349426.68 439
29118.34
51726.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YOU/BTC
$ -978400.00 1524.66 3
44.11
43.61
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ - ۱۳:۲۲
YOU/USDT
$ -979900.00 31208.69 5
51.04
3.52
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ - ۲۱:۵۲
YOYO/USDT
$ -380400.00 32967.63 2
272.18
282.69
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ - ۱۴:۵۳
ZBC/USDT
$ 0.012535 2562011.20 398
17699.92
28619.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEC/USDT
$ 32.59 2394496.39 515
80870.98
121676.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEC/BTC
$ 32.61 84777.56 377
9242.42
7107.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEC/USDC
$ 32.66 23231.71 410
9817.67
11362.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEC/ETH
$ 32.76 1618.72 276
1186.40
4364.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEN/USDT
$ 8.40 93741.92 416
37132.40
60738.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZEN/BTC
$ 8.42 474.07 209
10677.47
11529.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZIL/USDT
$ 0.022819 103506.58 487
79602.92
90188.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZIL/USDC
$ 0.022900 1934.37 391
12123.84
14583.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZIL/BTC
$ 0.022830 1296.11 219
359.08
1152.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZIL/ETH
$ 0.039250 1550.66 187
12498.64
15550.52
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ZKS/USDT
$ 0.048720 37851.13 218
5937.79
3133.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZRX/ETH
$ 0.613503 672.44 222
2223.14
11550.48
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ZRX/BTC
$ 0.217870 3.71 192
1203.15
254.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZRX/USDT
$ 0.218481 19014.04 444
45991.26
53403.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZYRO/USDT
$ 0.005892 13612.25 162
422.76
1562.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰

مشخصات OKX

توضیحات

نظرات OKX