BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
19037.35
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۷
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.066150
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1047.84
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۷
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.444800
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۷

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین بیس اکسچنج

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.607000 358904.98 452
43030.39
110347.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
1INCH/BTC
$ 0.608356 32792.58 376
7548.69
48699.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
1INCH/GBP
$ 0.606083 25460.19 353
3512.22
21602.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
1INCH/EUR
$ 0.608160 74605.04 399
12901.29
31163.66
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AAVE/USDT
$ 56.41 4413760.96 625
352415.94
1426036.41
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AAVE/GBP
$ 56.50 97801.74 432
14730.17
54578.96
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AAVE/EUR
$ 56.43 144842.80 455
21340.44
125319.60
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AAVE/BTC
$ 56.54 220213.29 441
41583.71
125628.93
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.011839 557057.65 459
30918.40
80690.02
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ADA/GBP
$ 0.444703 338230.95 551
100117.78
201222.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ADA/ETH
$ 0.446578 41799.30 401
54412.56
71968.47
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ADA/USDC
$ 0.444999 98292.41 430
63043.54
166511.01
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ADA/USDT
$ 0.444561 51490.68 409
40979.63
54365.89
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ADA/USDT
$ 0.444800 20132587.34 657
994851.98
1733078.87
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ADA/BTC
$ 0.445492 198025.23 526
83661.19
144620.65
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ADA/EUR
$ 0.445115 1155410.45 570
257588.13
374688.50
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AERGO/USDT
$ 0.120800 22271.07 284
8304.36
4946.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AGLD/USDT
$ 0.375629 3456.26 309
371.97
4018.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AGLD/USDT
$ 0.375800 76831.04 425
5897.54
42517.34
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AIOZ/USDT
$ 0.050100 35859.36 294
2355.80
6608.13
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AIOZ/USDT
$ 0.049951 296.75 191
678.45
626.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ALCX/USDT
$ 22.88 40308.68 167
285.80
290.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ALCX/EUR
$ 22.75 109103.24 236
250.67
4579.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ALCX/USDT
$ 22.84 777476.46 384
6747.69
32473.70
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ALEPH/USDT
$ 0.264800 14823.11 392
31750.19
36236.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ALGO/USDT
$ 0.301500 4168458.68 606
342900.17
1095423.61
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ALGO/GBP
$ 0.302678 133757.60 482
34039.19
143747.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ALGO/EUR
$ 0.301472 124559.45 535
67315.77
347689.10
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ALGO/BTC
$ 0.302271 61444.33 432
12120.63
29306.42
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 2.18 31707.95 428
26249.79
26434.49
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AMP/USDT
$ 0.009020 2815050.37 430
28125.99
71880.03
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ANKR/USDT
$ 0.026860 357121.70 502
57003.05
94512.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ANKR/EUR
$ 0.026851 16509.48 423
22255.38
28472.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ANKR/GBP
$ 0.026856 10194.23 388
9807.08
11074.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ANKR/BTC
$ 0.027080 33567.41 240
6021.54
12110.51
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
APE/USDT
$ 4.42 545486.03 525
85871.55
117597.02
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
APE/EUR
$ 4.42 105689.44 506
65632.37
70255.09
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
APE/USDT
$ 4.41 5440518.02 627
615732.96
1440907.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
API3/USDT
$ 2.09 164395.63 405
13148.20
18208.77
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
API3/USDT
$ 2.09 1745151.82 482
70470.40
83121.85
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ARPA/EUR
$ 0.036510 5094.50 409
14675.25
17196.06
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ARPA/USDT
$ 0.036600 32197.96 390
31316.11
39948.06
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ARPA/USDT
$ 0.036664 7089.50 342
3676.74
15041.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 0.018851 5765.65 15
78.36
63.42
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 0.018930 50152.31 178
844.40
1784.50
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AST/USDT
$ 0.079900 3.99 1
1.84
376.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ATA/USDT
$ 0.159200 15952.62 398
20557.48
26926.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ATA/USDT
$ 0.161641 1044.33 248
2374.75
5899.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/EUR
$ 7.88 216422.31 409
14808.90
47451.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 7.88 198789.04 458
21647.38
50687.87
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 7.87 8632414.09 667
634140.51
1880690.96
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 7.88 29617.26 408
6793.52
50626.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/GBP
$ 7.88 70333.88 398
10881.75
38266.06
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AUCTION/USDT
$ 5.08 284042.10 363
7222.82
28808.96
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AUCTION/EUR
$ 5.09 53845.68 296
7098.10
4977.56
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AUCTION/USDT
$ 5.11 31982.99 258
4850.79
5153.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AVAX/USDT
$ 16.33 10082576.05 604
861471.97
1070855.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AVAX/EUR
$ 16.31 339920.72 530
155026.36
336160.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AVAX/BTC
$ 16.38 191258.84 547
133263.11
160254.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AVAX/USDT
$ 16.33 1087116.72 533
181303.81
184658.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AVT/USDT
$ 1.52 1098058.18 247
4006.52
17248.87
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AXS/BTC
$ 13.82 9689.46 458
43870.04
46076.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AXS/EUR
$ 13.87 5413.28 378
31461.90
90364.11
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AXS/USDT
$ 13.78 718200.44 530
195138.53
411237.18
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
AXS/USDT
$ 13.79 16162.61 420
37747.71
58658.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BADGER/EUR
$ 3.05 4620.67 131
523.58
2773.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BADGER/USDT
$ 2.98 112647.89 320
7921.04
12304.97
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BADGER/USDT
$ 2.99 1714.37 223
1649.25
2890.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BAL/BTC
$ 4.49 11779.57 321
7362.55
18985.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BAL/USDT
$ 4.50 114891.16 381
28394.48
51802.09
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.26 19546.76 354
5096.71
11754.45
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.26 158195.39 446
44457.25
51472.02
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/EUR
$ 1.26 6931.49 168
4134.04
9690.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/GBP
$ 1.25 7155.94 356
5156.03
11739.03
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.386373 10481.60 376
9295.19
12758.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.386999 46251.44 463
42437.05
52809.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/EUR
$ 0.385968 21692.37 363
19538.69
19944.42
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.388965 7509.33 355
12910.78
16765.33
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.386000 467095.37 470
119934.94
407454.73
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BCH/GBP
$ 104.04 27259.42 449
1217.44
99827.70
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BCH/EUR
$ 103.75 190695.74 498
4788.99
195548.10
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BCH/BTC
$ 103.57 3471982.91 474
14545.00
88809.32
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BCH/USDT
$ 103.27 4527937.55 614
73326.39
932163.17
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BICO/EUR
$ 0.468377 766.82 264
3016.79
579.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BICO/USDT
$ 0.469737 11102.67 364
10808.38
13348.15
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BICO/USDT
$ 0.466900 401267.97 472
43418.06
40044.79
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BIT/USDT
$ 0.425780 30.20 362
3401.45
14764.17
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BIT/USDT
$ 0.424700 27935.77 412
7724.77
25914.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.085900 487449.26 455
7866.92
110264.28
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BNT/USDT
$ 0.469500 315271.01 381
7114.52
12106.99
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BNT/GBP
$ 0.466236 25732.38 116
916.63
913.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BNT/EUR
$ 0.468377 14154.20 223
532.91
982.51
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BNT/BTC
$ 0.472191 21882.24 131
272.66
362.93
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 2.79 184692.68 337
9370.82
18726.86
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BTC/USDT
$ 19037.35 225629280.48 859
16858160.52
18131999.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BTC/USDT
$ 19044.97 10726353.32 683
940425.38
1094770.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BTC/UST
$ 459878436.61 2212613.73 1
6.25
3060.38
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۱۰:۱۷
BTC/EUR
$ 19039.01 12128590.50 721
2437461.42
2435153.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BTC/GBP
$ 19036.10 5619947.68 670
1194806.31
1380321.89
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BTC/USDC
$ 19040.95 3879645.85 683
883854.97
1261979.34
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BTRST/GBP
$ 2.03 130.59 223
3268.83
5821.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BTRST/EUR
$ 2.03 2032.52 168
3401.13
4995.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BTRST/USDT
$ 2.03 21372.98 285
5274.41
7900.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BTRST/USDT
$ 2.04 1068.82 244
3912.30
6326.91
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BTRST/BTC
$ 2.04 331.02 213
3507.96
6016.99
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BUSD/USDT
$ 1 631065.98 471
386381.79
1005151.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
BUSD/USDT
$ 1.00 0.998413 1
239987.12
232274.55
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۳۷
C98/USDT
$ 0.465100 25948.03 382
13299.81
27470.22
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
C98/USDT
$ 0.465141 859.12 317
5205.61
8924.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سِلو گَلد
سِلو گَلد
Celo Gold
CGLD/USDT
$ 0.846000 239028.94 430
41208.58
36152.26
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سِلو گَلد
سِلو گَلد
Celo Gold
CGLD/GBP
$ 0.864968 587.26 327
6855.22
7839.61
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سِلو گَلد
سِلو گَلد
Celo Gold
CGLD/BTC
$ 0.846549 24641.96 339
5503.64
11181.71
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سِلو گَلد
سِلو گَلد
Celo Gold
CGLD/EUR
$ 0.855388 14917.02 218
6238.58
9219.26
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CHZ/USDT
$ 0.097104 84019.11 407
27158.67
41525.33
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CHZ/EUR
$ 0.097222 88701.74 383
19594.16
23181.51
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CHZ/GBP
$ 0.097022 74749.39 379
11498.94
17059.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CHZ/USDT
$ 0.097200 589742.48 476
76674.66
121641.55
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CLV/USDT
$ 0.088013 2179.70 287
2712.69
3044.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CLV/EUR
$ 0.088293 16141.85 272
2851.63
76.96
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CLV/USDT
$ 0.088200 678671.66 385
7831.09
22580.37
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CLV/GBP
$ 0.088069 15721.22 284
3006.00
937.21
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 47.68 55380.24 386
5221.71
12438.32
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 47.61 2764664.19 595
256899.92
707358.93
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
COTI/USDT
$ 0.088500 390904.28 442
40697.12
82154.59
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
COVAL/USDT
$ 0.012687 515.40 280
8377.47
7817.97
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
COVAL/USDT
$ 0.012670 76433.81 269
14532.09
8723.04
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.111000 1733910.62 522
200062.96
226812.31
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/EUR
$ 0.110992 121253.12 436
30162.36
37322.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.110991 187994.40 457
41234.62
82548.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CRPT/USDT
$ 0.132200 75132.68 173
1653.95
5059.76
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.774200 4073225.84 573
169768.62
259612.83
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/GBP
$ 0.773874 90144.34 353
8741.20
5035.96
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/EUR
$ 0.775065 214361.07 411
10255.80
10322.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.774271 52525.03 352
12155.60
14684.97
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CTSI/USDT
$ 0.144000 185749.43 420
16511.91
48043.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CTSI/BTC
$ 0.143030 5405.77 196
2828.29
4617.93
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CTX/EUR
$ 3.91 8475.36 190
1882.22
1248.51
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CTX/USDT
$ 3.92 107015.71 219
6897.06
1647.78
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CTX/USDT
$ 3.91 3650.47 179
2782.19
1412.60
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CVC/USDC
$ 0.134682 23227.71 379
9612.12
19182.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
CVC/USDT
$ 0.134700 31734.43 425
30528.09
13358.67
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DAI/USDC
$ 0.999414 384231.51 716
387706.27
302424.73
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DAI/USDT
$ 0.999500 899999.40 658
1351624.82
807327.76
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DAR/USDT
$ 0.285000 15504.70 353
15925.79
31046.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 41.76 19635.97 311
5702.96
11913.42
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 41.71 219743.31 570
357778.93
369719.26
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DDX/USDT
$ 0.712297 2778.89 126
857.78
684.06
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DDX/EUR
$ 0.719778 2541.58 1
2.84
660.83
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DDX/USDT
$ 0.720000 62250.43 157
1650.18
14230.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DESO/EUR
$ 7.75 1813.24 99
157.17
70.39
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DESO/USDT
$ 7.76 1791.73 148
75.98
390.36
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DESO/USDT
$ 7.77 66775.61 272
8679.19
4776.79
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DEXT/USDT
$ 0.128200 15561.90 275
5806.11
14642.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DEXT/USDT
$ 0.130871 10.35 230
4296.23
7494.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دیا
دیا
DIAdata
DIA/EUR
$ 0.383026 468.28 1
1058.55
98.00
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.376890 74027.66 367
25221.80
8401.56
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.383502 229.32 1
208.64
117.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DNT/USDC
$ 0.045533 70437.47 294
4207.02
15510.59
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DNT/USDT
$ 0.045000 204355.14 361
8992.98
34104.59
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.066335 156472.04 478
89757.76
144582.35
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/GBP
$ 0.066415 94266.69 439
56671.36
115342.55
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.066366 332737.56 445
187729.32
75839.33
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.066150 11599756.58 651
664012.95
1433451.11
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.066345 223482.76 456
81168.83
198939.80
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DOT/USDT
$ 6.67 4136607.49 638
923041.09
1229692.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DOT/BTC
$ 6.68 131515.71 473
59119.40
74403.90
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DOT/GBP
$ 6.68 160593.25 371
36708.55
123967.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DOT/EUR
$ 6.68 233112.35 431
34053.57
142097.68
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DOT/USDT
$ 6.67 441693.42 445
54530.05
103952.90
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DREP/USDT
$ 0.490900 76754.81 1
3515.74
2867.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DREP/USDT
$ 0.488518 24508.34 19
29.66
55.68
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DYP/USDT
$ 0.236766 2121.35 3
6.99
5485.75
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
DYP/USDT
$ 0.241680 186283.00 260
9205.89
4018.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ELA/USDT
$ 1.39 16459.36 260
2616.49
2609.79
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ELA/USDT
$ 1.38 49669.97 360
6761.54
7528.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ENJ/USDT
$ 0.470536 1514.25 356
13871.21
35136.10
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ENJ/BTC
$ 0.468949 16925.35 290
3563.25
16040.59
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ENJ/USDT
$ 0.468000 472525.74 460
119582.70
177288.69
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ENS/USDT
$ 8.90 895909.08 482
136210.11
116506.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ENS/EUR
$ 8.90 31793.82 356
20861.28
3743.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ENS/USDT
$ 8.90 68121.68 404
31616.84
15266.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
EOS/EUR
$ 0.922150 171759.43 537
50912.65
632543.20
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
EOS/USDT
$ 0.920000 509683.04 382
237696.19
414173.33
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
EOS/BTC
$ 0.922260 238245.60 543
175048.83
101406.18
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.30 43313.61 246
18730.79
28571.14
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.31 65.39 222
16050.26
15007.58
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/EUR
$ 1.31 2222.97 224
15762.78
22645.19
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ETC/EUR
$ 14.51 33832.10 455
114789.91
165114.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ETC/GBP
$ 14.48 8643.82 393
9788.96
26688.87
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ETC/BTC
$ 14.53 12198.05 428
31572.24
39080.58
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ETC/USDT
$ 14.50 437578.75 530
316903.07
310553.18
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ETH/USDT
$ 1047.85 5421281.31 658
658743.46
725352.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ETH/USDC
$ 1049.00 877728.02 580
577644.51
904720.11
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ETH/USDT
$ 1047.84 122154649.60 786
7674663.93
9361934.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ETH/GBP
$ 1047.30 2371670.62 660
998082.74
1140697.77
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ETH/DAI
$ 1048.87 183832.60 560
199759.56
271060.59
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ETH/BTC
$ 1049.65 6077219.76 656
1308601.98
1671910.77
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ETH/EUR
$ 1047.74 6244179.43 679
1595314.81
1797818.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FARM/USDT
$ 41.64 848675.08 481
14319.94
85490.47
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FARM/USDT
$ 42.03 11110.20 171
977.66
6157.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FET/USDT
$ 0.072500 481271.48 399
6770.26
49717.86
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FET/USDT
$ 0.072528 26645.83 308
5998.37
7146.96
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FIDA/USDT
$ 0.368636 3659.62 205
811.84
3897.61
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FIDA/USDT
$ 0.368300 148037.70 387
5656.06
12046.67
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FIDA/EUR
$ 0.369277 57.60 281
2576.96
1915.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 5.22 41088.34 411
21362.35
65334.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/GBP
$ 5.35 12034.83 314
11832.37
103657.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.21 981225.28 597
160589.07
1182272.83
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/EUR
$ 5.22 60851.55 364
14307.67
125131.02
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FIS/USDT
$ 0.312800 6885.79 321
9174.85
8899.71
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FIS/USDT
$ 0.311992 19327.21 262
2663.75
702.91
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.50 120125.03 503
280063.16
310393.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.54 64730.08 476
241750.86
306014.95
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FORT/USDT
$ 0.250553 5986.92 56
42.72
43.17
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FORT/USDT
$ 0.247900 80765.49 223
7239.21
5503.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/EUR
$ 3.29 390513.51 305
4369.48
3994.73
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/GBP
$ 3.29 64418.49 203
3515.88
616.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/BTC
$ 3.28 176764.16 278
5555.76
6230.75
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.27 2794296.92 324
7557.69
16747.70
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FOX/USDT
$ 0.067200 74969.45 212
969.36
2660.15
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FOX/USDT
$ 0.066934 1786.08 11
43.21
72.49
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
FX/USDT
$ 0.208500 691770.77 312
4967.61
20368.95
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 2.74 9254.53 422
54792.97
39556.82
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 2.74 599430.77 488
91000.99
89372.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
GALA/USDT
$ 0.051540 2995878.98 628
456542.04
581262.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
GALA/USDT
$ 0.051479 1396028.49 565
164291.88
208087.69
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
GALA/EUR
$ 0.051428 29138.85 413
52935.65
58325.22
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
GFI/USDT
$ 1.11 88318.83 139
785.96
4332.00
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
GLM/USDT
$ 0.225900 50235.39 338
4720.49
9259.87
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.794000 175579.86 460
84349.01
94326.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.792219 10944.55 395
14196.97
29700.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
GODS/USDT
$ 0.419400 314592.13 466
20883.87
29519.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
GRT/EUR
$ 0.092006 67169.67 471
20976.33
172375.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
GRT/USDT
$ 0.092000 1123897.92 527
124518.67
728104.90
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
GRT/BTC
$ 0.092112 160290.43 352
11517.80
14465.01
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
GRT/GBP
$ 0.091578 26376.16 368
8203.32
41640.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
GST/USDT
$ 0.109000 1149640.03 224
19041.06
19241.71
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 2.47 76292.25 339
12280.47
34961.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
GYEN/USDT
$ 0.007379 23385.36 461
330822.21
41178.35
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
HIGH/USDT
$ 1.27 74609.77 360
6851.24
13807.78
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
HOPR/USDT
$ 0.108493 356.07 75
429.19
757.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
HOPR/USDT
$ 0.108400 13217.76 115
807.44
466.37
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 5.21 68670.87 400
51973.00
66795.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 5.22 52166.47 447
25106.68
25706.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/GBP
$ 5.25 28035.50 324
9700.03
79087.55
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/EUR
$ 5.23 26287.07 391
22718.80
101096.11
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 5.21 1545002.36 571
304699.52
539359.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
IDEX/USDT
$ 0.062838 7554.56 286
652.07
5532.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
IDEX/USDT
$ 0.062800 181754.22 422
22846.04
54997.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
IMX/USDT
$ 0.892700 939509.89 488
50912.75
90920.28
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
IMX/USDT
$ 0.891121 10079.83 384
19709.12
13277.45
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
INDEX/USDT
$ 3.05 22784.64 281
8134.49
2884.65
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
INDEX/USDT
$ 3.08 1426.33 142
923.56
978.90
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
INV/USDT
$ 83.02 150370.61 290
11420.59
12333.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
IOTX/BTC
$ 0.217598 0 1
105.21
0.854785
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
IOTX/USDT
$ 0.034830 155208.54 344
10562.14
10174.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
IOTX/EUR
$ 0.035144 7192.73 27
907.02
1600.11
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
JASMY/USDT
$ 0.009210 1686853.98 522
247463.20
320181.01
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
JUP/USDT
$ 0.010905 1003638.65 220
6366.44
12734.42
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/USDT
$ 0.184500 258073.30 386
7975.38
40877.96
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
KNC/BTC
$ 1.21 54968.19 367
3809.76
7871.48
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
KNC/USDT
$ 1.21 206411.74 575
153521.58
1215232.12
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
KRL/USDT
$ 0.411594 13605.77 124
642.45
770.87
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
KRL/USDT
$ 0.409700 256758.87 314
14014.08
22201.34
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
KRL/EUR
$ 0.407874 5480.39 11
41.09
517.14
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
KSM/USDT
$ 48.63 42017.81 471
58345.32
71486.54
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
KSM/USDT
$ 49.23 2808.75 406
23815.06
9804.02
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LCX/EUR
$ 0.058208 91538.02 162
2581.50
2932.18
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LCX/USDT
$ 0.057743 5923.88 183
2813.29
2823.56
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LCX/USDT
$ 0.057600 89460.45 242
5752.75
10176.80
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LINK/ETH
$ 6.04 58715.55 407
33672.24
32033.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LINK/GBP
$ 6.01 136816.67 452
20563.45
165430.37
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LINK/BTC
$ 6.02 61227.24 507
60994.05
115442.76
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LINK/EUR
$ 6.01 235832.30 465
204076.22
301400.00
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LINK/USDT
$ 6.02 31651.94 400
25687.23
52097.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LINK/USDT
$ 6.02 7573354.69 675
582578.47
3138055.20
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.039300 45888.95 331
15106.74
19189.67
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDC
$ 0.039330 19219.97 258
2012.38
5795.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LPT/USDT
$ 7.95 173116.88 383
13538.45
29822.11
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LQTY/USDT
$ 0.939074 2252.15 132
763.09
735.06
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LQTY/USDT
$ 0.950000 169667.88 170
2384.37
4483.49
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LQTY/EUR
$ 0.938841 1693.18 1
1383.90
1398.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LRC/USDT
$ 0.374531 14279.80 416
10501.28
15755.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LRC/USDT
$ 0.373400 1503306.75 616
413046.99
907032.78
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LRC/BTC
$ 0.373977 19797.93 437
36515.43
44218.75
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LTC/USDT
$ 49.71 10287498.77 655
1055150.75
1284901.31
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LTC/GBP
$ 49.70 161115.23 539
79001.75
225334.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LTC/EUR
$ 49.73 605334.41 572
279296.24
388571.73
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
LTC/BTC
$ 49.79 431465.03 546
232699.62
445124.31
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MANA/USDT
$ 0.823700 1967012.98 658
507167.43
1599266.04
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MANA/USDC
$ 0.823707 23618.39 503
91615.01
118582.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MANA/EUR
$ 0.822007 48866.54 448
66891.69
356344.68
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MANA/BTC
$ 0.825762 18509.27 369
99014.94
104694.17
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MANA/ETH
$ 0.827960 26434.97 444
86353.75
94945.73
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MASK/USDT
$ 1.43 9993.32 218
2190.37
9288.34
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MASK/USDT
$ 1.43 85163.78 256
12385.53
56831.18
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MASK/GBP
$ 1.43 21770.06 268
3719.92
3598.41
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MASK/EUR
$ 1.44 71456.77 193
5574.81
9482.47
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MATH/USDT
$ 0.169832 29150.93 8
11.00
16.93
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MATH/USDT
$ 0.169000 1626577.58 299
10178.51
9890.97
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MATIC/USDT
$ 0.452554 148099.59 386
79995.35
86112.12
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MATIC/GBP
$ 0.450872 193949.36 482
44038.56
108585.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MATIC/EUR
$ 0.451165 603685.65 527
95154.47
256380.07
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MATIC/BTC
$ 0.451404 339890.87 496
68687.98
90603.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MATIC/USDT
$ 0.451200 14562529.59 639
631732.31
1228326.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MCO2/USDT
$ 4.72 246462.92 1
4244.58
955.14
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MCO2/USDT
$ 4.73 5560.60 140
105.70
1500.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.024476 10116.38 151
127.02
136.77
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.024320 140947.10 361
3513.85
9666.06
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
مدیا نتورک
مدیا نتورک
Media Network
MEDIA/USDT
$ 21 50844.26 344
8674.29
5580.12
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
مدیا نتورک
مدیا نتورک
Media Network
MEDIA/USDT
$ 21.23 2.12 296
10156.09
7410.99
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
METIS/USDT
$ 19.45 1606.13 248
3940.36
9429.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
METIS/USDT
$ 19.24 40697.06 323
6875.18
13180.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.609000 86466.71 403
22873.19
45389.32
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/EUR
$ 0.616505 100.13 325
12075.38
10131.65
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.614394 1059.38 363
11133.57
29290.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MIR/EUR
$ 0.184639 44224.21 328
14393.80
17721.54
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MIR/BTC
$ 0.184605 40393.47 370
6480.84
18595.87
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MIR/USDT
$ 0.183800 1553930.96 499
77376.00
133259.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MIR/GBP
$ 0.185091 7943.50 207
2508.03
1857.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MKR/USDT
$ 882.20 785653.02 576
156035.19
222948.03
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MKR/BTC
$ 884.50 10635.89 388
22960.95
24201.04
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MLN/USDT
$ 24.17 191417.70 475
73184.10
85469.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MONA/USDT
$ 484.35 188756.43 2
4929.61
4390.55
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MPL/USDT
$ 8.13 389941.31 270
4728.88
3783.47
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MUSD/USDT
$ 0.995800 12106.63 496
125590.07
94987.49
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
MUSE/USDT
$ 7.86 163910.13 222
6616.42
14354.87
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/EUR
$ 0.021593 16787.59 254
7498.29
7602.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/USDT
$ 0.021479 121234.67 324
11103.97
15126.77
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/USDT
$ 0.021440 2197199.72 327
17319.94
21510.77
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
NKN/GBP
$ 0.085045 940.29 300
6083.79
3952.58
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
NKN/EUR
$ 0.086165 92.48 297
6284.22
3887.54
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
NKN/BTC
$ 0.084865 1500.12 260
4467.73
4305.15
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
NKN/USDT
$ 0.084300 137343.69 430
38987.16
50997.79
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
NMR/BTC
$ 17.21 113807.80 194
385.85
3369.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
NMR/EUR
$ 17.09 165858.11 294
4880.39
4677.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
NMR/USDT
$ 17.09 3291270.25 407
15959.24
25221.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
NMR/GBP
$ 17.08 186657.25 264
870.48
261.57
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
NU/GBP
$ 0.162590 3080.98 178
1563.60
473.66
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
NU/BTC
$ 0.164580 69196.37 265
3211.05
9759.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
NU/USDT
$ 0.164400 173526.10 348
16376.21
5999.76
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
NU/EUR
$ 0.164819 24201.96 184
2154.59
1408.62
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
OGN/USDT
$ 0.332000 2057209.37 423
62520.54
116254.60
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
OGN/BTC
$ 0.337552 63075.74 218
1744.89
5191.85
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
OMG/USDT
$ 1.78 403492.00 426
238750.26
364510.70
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
OMG/EUR
$ 1.78 60378.45 390
65411.87
161496.82
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
OMG/BTC
$ 1.78 11243.43 423
16281.08
17973.50
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
OMG/GBP
$ 1.83 7258.13 354
16300.76
35853.77
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
OP/USDT
$ 0.525000 669388.58 522
309425.93
1167384.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ORCA/USDT
$ 0.738100 156618.20 244
10348.59
17760.20
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ORN/USDT
$ 1.25 25068.11 348
5528.87
12350.71
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ORN/BTC
$ 1.25 631.20 143
822.37
3529.14
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ORN/USDT
$ 1.25 7363.25 224
1276.16
3713.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
OXT/USDT
$ 0.102600 136199.55 421
43108.14
50935.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX/USDT
$ 0.999000 18519.87 597
615977.04
214646.75
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX/USDT
$ 1.00 1549.11 452
40552.00
27993.26
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
PERP/USDT
$ 0.660700 1277741.65 445
28872.89
27020.21
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
PERP/EUR
$ 0.658232 234032.04 307
4058.14
3394.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
PERP/USDT
$ 0.663046 229765.70 327
4092.89
7150.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
PLA/USDT
$ 0.352000 305359.08 384
11433.78
20628.01
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
PLU/USDT
$ 6.98 52217.87 278
5485.67
10500.49
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.485521 93398.25 247
3346.79
3252.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.485000 280044.85 387
9718.39
9147.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDT
$ 0.185400 237184.07 423
16762.75
29019.83
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDT
$ 0.185817 13167.70 224
803.28
1723.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
POND/USDT
$ 0.009770 102.84 231
2897.88
3388.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
POND/USDT
$ 0.009450 153085.82 372
9433.87
20105.00
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.217086 1746.32 309
3903.07
3258.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/EUR
$ 0.216977 824.18 256
2673.26
582.41
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.216400 63184.41 415
20098.59
15093.18
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
PRO/USDT
$ 0.860000 64690.83 217
5063.59
4969.15
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
PRQ/USDT
$ 0.107200 21116.57 124
479.36
475.07
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
PRQ/USDT
$ 0.107594 1911.62 129
407.91
456.00
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
QNT/USDT
$ 55.65 974141.56 496
84684.85
132245.82
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
QNT/USDT
$ 56.30 12606.61 306
15884.26
16099.79
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
QSP/USDT
$ 0.021800 76971.00 282
7899.26
8710.79
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
QSP/USDT
$ 0.022178 7578.44 4
13.22
1573.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 52.90 367921.38 380
2868.15
21027.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RAD/BTC
$ 1.54 2739.31 172
2704.27
3489.99
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RAD/EUR
$ 1.54 3288.62 251
3902.00
1852.76
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RAD/USDT
$ 1.54 3110.86 211
3549.76
2611.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RAD/USDT
$ 1.55 23480.67 322
6777.75
30212.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RAD/GBP
$ 1.55 9659.87 269
1830.86
8776.73
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RAI/USDT
$ 3.03 7201.07 354
47106.49
45687.00
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RARI/USDT
$ 2.17 486597.91 193
11312.76
1493.97
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RBN/USDT
$ 0.244880 386818.09 332
6522.47
7540.86
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.116700 498878.83 455
70290.37
85412.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.116713 40626.03 315
7235.50
4240.39
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 7.60 72846.16 302
43734.50
10513.14
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 7.64 16438.42 243
1952.87
1616.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
REQ/BTC
$ 0.119573 163412.85 232
5665.96
6246.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
REQ/USDT
$ 0.118300 5028608.38 415
25994.42
54162.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
REQ/EUR
$ 0.118649 303018.17 340
10253.77
8356.59
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
REQ/USDT
$ 0.118683 212857.97 280
5078.92
5219.65
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
REQ/GBP
$ 0.118797 248977.67 299
9108.37
8512.61
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT/USDT
$ 4.12 46205.01 254
3497.17
12006.01
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RLC/USDT
$ 1.01 2383437.89 477
34076.01
43810.59
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RLC/BTC
$ 1.01 20681.21 144
324.77
342.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RLY/EUR
$ 0.035780 3837.62 257
2917.45
5722.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RLY/USDT
$ 0.035665 10222.48 260
4057.40
7718.26
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RLY/GBP
$ 0.035808 1272.09 207
3061.46
3055.07
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
RLY/USDT
$ 0.035700 153339.32 352
14416.49
22669.70
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/EUR
$ 0.498629 5531.00 282
2886.61
3314.95
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 0.499807 6702.53 170
432.19
2290.13
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 0.495300 324562.08 432
11396.66
32342.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.047853 8146.26 349
16637.76
27212.37
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.047320 388194.85 531
90418.43
102217.76
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 1.05 649210.23 504
111222.55
167677.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 1.04 30920.72 409
17490.16
31538.54
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SHIB/USDT
$ -9930000.00 11075501.66 586
997472.62
1392995.83
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SHIB/GBP
$ -9919914.83 251096.81 458
20681.17
189477.82
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SHIB/EUR
$ -9930849.16 445351.00 497
131724.13
245496.53
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SHIB/USDT
$ -9990145.77 98254.21 360
99797.31
130033.18
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SHPING/EUR
$ 0.016273 148678.64 140
327.66
419.02
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SHPING/USDT
$ 0.016304 283306.96 210
661.11
2343.87
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SHPING/USDT
$ 0.016360 7609914.99 329
42978.53
16714.70
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SKL/GBP
$ 0.043672 48771.31 359
3551.96
9830.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SKL/BTC
$ 0.043672 10672.46 251
5904.41
7034.10
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SKL/EUR
$ 0.043604 113636.55 301
5102.38
12906.55
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SKL/USDT
$ 0.043500 286458.17 389
15884.63
73581.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SNT/USDT
$ 0.029210 20497.94 333
6848.86
10705.89
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SNX/GBP
$ 2.50 119925.10 393
15180.38
13864.27
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SNX/USDT
$ 2.50 4499569.67 545
167335.66
200956.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SNX/EUR
$ 2.50 100349.30 395
20348.46
18182.82
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SNX/BTC
$ 2.51 136837.70 416
27361.08
31790.46
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 32.66 1414704.67 570
164699.95
332445.84
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/GBP
$ 32.66 822332.17 554
141998.64
370565.91
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 32.68 28866037.04 648
785399.80
2649321.31
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/ETH
$ 32.64 39445.82 438
35784.82
45237.90
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/BTC
$ 32.71 386090.56 580
169232.72
261208.23
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/EUR
$ 32.69 1042475.17 582
163860.91
840080.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SPELL/USDT
$ 0.000945 2851378.85 511
121700.87
109616.97
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SPELL/USDT
$ 0.000946 186412.72 394
13722.99
17384.76
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
STORJ/BTC
$ 0.621324 6523.32 411
12334.35
17807.01
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
STORJ/USDT
$ 0.618300 330063.35 488
44728.52
68472.71
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
STX/USDT
$ 0.372000 132188.54 449
20738.16
54922.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
STX/USDT
$ 0.372632 113.92 257
860.91
4084.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SUKU/USDT
$ 0.093907 849.48 289
8440.97
8712.51
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SUKU/EUR
$ 0.093467 3718.74 280
7778.86
8723.05
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SUKU/USDT
$ 0.093700 50559.15 352
8173.23
16322.32
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SUPER/USDT
$ 0.118733 155513.50 187
523.97
568.66
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SUPER/USDT
$ 0.118990 60206.67 412
4025.89
21157.70
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SUSHI/GBP
$ 0.991991 31242.59 195
5688.73
54886.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SUSHI/BTC
$ 0.997399 84692.04 350
26251.23
33493.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SUSHI/EUR
$ 0.990999 77276.99 432
28743.93
179024.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SUSHI/USDT
$ 1 447414.52 297
194102.64
596760.67
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SUSHI/ETH
$ 0.999534 5223.04 415
48055.49
63384.03
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
SYN/USDT
$ 0.592000 235912.83 426
120355.21
150045.55
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
TIME/USDT
$ 38.46 125914.08 2
7426.58
17281.63
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
TIME/USDT
$ 39.01 26279.78 1
2855.16
6931.32
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
TRAC/USDT
$ 0.178200 65273.16 242
3923.50
4866.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
TRAC/USDT
$ 0.177825 2046.66 110
2556.36
1299.88
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
TRAC/EUR
$ 0.177337 2237.48 138
2386.00
1309.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 10.48 494576.24 468
77727.87
99162.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تلور
تلور
Tellor
TRB/BTC
$ 10.45 57191.54 178
6967.36
5891.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
TRIBE/USDT
$ 0.149200 52833.59 361
4386.33
12391.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.067100 391948.52 386
12957.38
49861.31
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.067134 40842.18 293
10140.29
21282.39
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/EUR
$ 0.067075 1567.99 145
1453.23
1478.79
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/BTC
$ 0.066748 41678.59 229
2058.11
3008.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
UMA/BTC
$ 2.60 84471.63 364
5402.18
7856.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
UMA/EUR
$ 2.60 188391.87 379
8082.93
8481.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
UMA/USDT
$ 2.59 1701306.20 446
57097.12
57495.58
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
UMA/GBP
$ 2.60 115879.19 290
3424.44
6981.68
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 5.56 1642268.38 485
74604.84
269798.15
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
UNI/GBP
$ 4.77 5018.33 273
7568.18
5753.92
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
UNI/BTC
$ 4.75 303609.92 461
89024.73
95313.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
UNI/USDT
$ 4.74 1510766.48 589
291591.02
797524.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
UNI/EUR
$ 4.78 15542.93 324
21846.00
18431.31
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
UPI/USDT
$ 0.018390 529895.22 372
14163.22
7690.42
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
UPI/USDT
$ 0.018482 2841.40 54
16.03
76.14
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
USDC/EUR
$ 0.999031 1692065.72 657
503337.68
472158.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
USDC/GBP
$ 0.998645 911665.10 564
347828.04
319025.24
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 0.998998 2679472.88 645
739111.14
958623.78
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 0.998930 18162756.84 830
2673374.61
2809961.70
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 0.998812 1502109.80 659
486400.44
578194.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تتر
تتر
Tether
USDT/GBP
$ 0.998282 1511311.18 598
277403.66
439302.08
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
UST/USDT
$ 0.174770 164892550868331008.00 1615
49926023.13
771678.43
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۱۷:۵۵
UST/EUR
$ 0.174770 3165014410629900.00 1
5836419.16
28099.99
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۱۷:۵۵
UST/USDT
$ 0.174770 7256231606549320.00 1
38082.20
5603971.41
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۱۷:۵۵
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.249154 30574.59 274
3916.51
9812.73
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/EUR
$ 0.250358 53471.26 310
3487.59
7340.39
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.249200 511217.43 419
24087.40
42408.22
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
WAMPL/USDT
$ 3.41 129958.67 244
14327.38
13797.26
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
WAMPL/USDT
$ 3.46 19242.61 246
13063.16
13132.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 19054.78 255698.70 433
16041.65
19300.59
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 19070.72 235472.10 632
339038.96
430133.34
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
WCFG/USDT
$ 0.254000 97190.20 143
1729.95
2408.83
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
WCFG/EUR
$ 0.252757 19263.39 237
1431.65
4891.33
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
WCFG/USDT
$ 0.252161 8209.36 9
144.46
1526.02
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
WCFG/BTC
$ 0.253831 2962.39 123
705.03
4094.30
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
WCFG/GBP
$ 0.252837 3149.08 119
142.98
15294.04
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
رپد لونا توکن
رپد لونا توکن
Wrapped LUNA Token
WLUNA/USDT
$ 0.000223 189489636805185986625536.00 1
171988805671.50
116261984106.19
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۱۷:۰۱
رپد لونا توکن
رپد لونا توکن
Wrapped LUNA Token
WLUNA/BTC
$ 15011570133018.60 7792.92 1
0.205956
681.06
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۶
رپد لونا توکن
رپد لونا توکن
Wrapped LUNA Token
WLUNA/USDT
$ 0.000223 2423275579771269939200.00 1
2421499942.14
14527062.87
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۱۷:۰۱
رپد لونا توکن
رپد لونا توکن
Wrapped LUNA Token
WLUNA/GBP
$ 0.000223 650603689647392948224.00 1
1635094487.11
56003027.60
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۱۷:۰۱
رپد لونا توکن
رپد لونا توکن
Wrapped LUNA Token
WLUNA/EUR
$ 0.000223 2258511723889329963008.00 1
2788046137.73
19121327403.57
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۱۷:۰۱
XCN/USDT
$ 0.085076 19927.03 420
85138.79
49271.38
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
XCN/USDT
$ 0.085320 147372.34 540
171360.10
239905.12
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
XLM/EUR
$ 0.106402 67176.74 525
134398.58
217812.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
XLM/USDT
$ 0.106551 4320111.47 639
480800.06
857108.89
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
XLM/USDT
$ 0.106295 20446.90 395
21550.93
15144.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
XLM/BTC
$ 0.106605 86983.63 385
14130.50
47396.87
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.44 3225388.62 572
618391.16
1036864.81
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/GBP
$ 1.44 44989.27 428
27170.10
87335.73
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 1.44 203201.40 468
22857.19
27690.10
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/EUR
$ 1.45 33237.78 257
93864.22
164407.86
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
XYO/EUR
$ 0.006679 16379.12 266
853.21
3982.03
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
XYO/USDT
$ 0.006640 373303.45 342
14868.42
11562.97
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
XYO/BTC
$ 0.006865 1531.39 1
1734.42
113.92
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
XYO/USDT
$ 0.006683 20214.81 253
1607.96
7546.40
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
YFI/BTC
$ 5608.70 28262.58 396
22439.99
26481.74
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
YFI/USDT
$ 5599.90 3040465.97 653
194182.51
1290551.33
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
YFII/USDT
$ 972.51 1311236.30 480
21408.17
184210.15
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ZEC/USDC
$ 53.02 47931.53 424
4664.29
64813.93
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ZEC/BTC
$ 53.09 36641.04 398
3581.45
24412.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ZEC/USDT
$ 52.96 657986.02 559
119496.22
435523.00
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ZEN/USDT
$ 13.44 47292.70 434
21310.63
33955.37
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ZEN/BTC
$ 13.50 354.51 362
13687.56
25834.28
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ZEN/USDT
$ 13.39 5447.73 415
14346.74
25342.54
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ZRX/EUR
$ 0.287911 16360.17 479
63854.11
113493.32
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ZRX/USDT
$ 0.287388 452957.58 599
114232.16
637413.25
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴
ZRX/BTC
$ 0.287586 8506.96 352
5658.91
14000.50
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۷:۴۴

مشخصات Coinbase Exchange

توضیحات

نظرات Coinbase Exchange

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین