خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1287.61
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۵۰
NEO نئو
NEO
قیمت دلاری
6.89
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۵۰
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
78.69
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۵۰
BCH بیت کوین کش
BCH
قیمت دلاری
114.30
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۵۰

قیمت ارزهای دیجیتال در فینکس باکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1X2
1X2/BTC
$ 0.090414 324.38 379
229419.77
154973.86
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
42 کوین
42 کوین
42-coin
42/BTC
$ 25708.75 105.65 1
25.70
51.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
808TA/USDT
$ -959482967.73 0.037528 2
11.92
9.93
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ - ۱۸:۴۴
808TA/ETH
$ -10255919.66 0.041429 142
9.93
9.93
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ - ۱۸:۴۴
ACTN/USDT
$ 0.000190 713.78 1
52.18
19.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
AFR/BTC
$ -959800.00 3902.24 1
0.966817
2.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
AFR/USDT
$ -956600.00 5129.72 1
14.50
4.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
AFROX
AFROX/USDT
$ -4E08 0 1
9.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
AITRA/BTC
$ 0.051075 0 146
2.86
5.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ANI/USDT
$ 0.000959 40.08 1
0.740174
0.740174
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
APPLE/USDT
$ -250011430000.00 0 1
0.119370
0.011800
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ARIX/USDT
$ 0.230012 305.69 1
1.38
29.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ARV/USDT
$ 0.000218 8.85 1
4.75
1.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ATFI/USDT
$ 0.001700 0 1
48.68
545.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
B1P/BTC
$ 0.000685 0 146
15.99
2.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BBC/USDT
$ -699700.00 139.06 0
3.08
7.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BCH/BTC
$ 114.30 435382.14 418
284017442.97
157155260.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
بِترچیپ
بِترچیپ
Betherchip
BEC/BTC
$ 0.001714 0 146
1.71
0.704200
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BERRY/BTC
$ -634100.00 25.55 142
0.167791
0.197222
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BITC/BTC
$ 0.000908 359.06 1
10.87
18.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BITCI/BTC
$ 0.005142 0 146
5.36
2.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BLOCK/BTC
$ 0.160044 304.24 1
110.41
7.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BLTG/BTC
$ 0.001371 0 146
0.685338
13.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BONO/BTC
$ 0.170839 0 1
17.08
341.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BPS/BTC
$ 0.044380 17.58 1
1.28
88.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BRCP/USDT
$ 0.020001 76.86 1
0.204607
3.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BSCAKE/USDT
$ -95000000.00 32.87 1
66.39
19.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 42.76 188304.72 182
1465.67
932.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BTB/BTC
$ 0.000634 0 146
0.671878
0.806254
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BTCV/BTC
$ 0.000823 286.08 1
0.904665
8.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BTCX/BTC
$ 0.000262 0 162
0.101836
0.317581
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
BTRL/BTC
$ 0.684899 0 2
76.02
76.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
BXC/BTC
$ 0.008225 313.57 1
0.452323
3.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
CAKESWAP/BTC
$ -908200.00 37.89 0
2.92
10.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
CDEX/BTC
$ -102800.00 38.23 142
10.98
30.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
CHFU/USDT
$ 0.980035 0 1
10.78
1.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
CLVX/USDT
$ 0.001100 0 0
171.04
6.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
CLX/ETH
$ 0.010047 0 146
540.18
20.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
CNX/BTC
$ 0.068541 0 2
33.80
68.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
چین پی
چین پی
Chainpay
CPAY/BTC
$ 0.071283 0.310287 1
7.56
15.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
CPOO/USDT
$ -1110000.00 36.25 1
1.23
11.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
CRYN/BTC
$ 10108.99 415105.02 149
101.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
CTL/BTC
$ 0.010453 390.97 1
80.48
2.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
CVC/USDT
$ -9990000.00 0 1
2.63
122.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DAILY/BTC
$ 0.000686 0 146
0.753202
0.685352
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DAILYS/BTC
$ 0.000171 0 142
1.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 45.45 1071419.24 418
113909977.03
63029763.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
دیسنتر هاب
دیسنتر هاب
Decentrahub Coin
DCNTR/BTC
$ 0.025364 0 146
0.253575
2.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DCY/BTC
$ 0.000480 923.03 146
589.38
9.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DDK/TRX
$ 0.274134 0 1
2.81
62.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DDK/LTC
$ 0.262775 0 39
0.562880
6.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DDK/BTC
$ 0.068541 0 146
1.92
1.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DEQ/BTC
$ 0.001885 4.02 146
29.06
2.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DFNI
DFNI/BTC
$ 0.640342 0 139 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
DGB/BTC
$ 0.008054 14198.58 409
19585.05
10836.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DINGO/USDT
$ -47702650900.00 0 1
29.21
1.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.051239 0 409
266011.28
147191.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DOGECO/USDT
$ -15000000.00 0 2
5.08
16.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DOGES/BTC
$ 2.60 521.84 1
2.60
5.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DRK/USDT
$ 0.000700 263.35 1
29.45
0.870030
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DXF/BTC
$ 0.009255 70.33 146
2.41
0.203550
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
DXF/ETH
$ 0.012879 0 146
9.25
92.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
EAGLE
EAGLE/USDT
$ -4E08 0 1
178.42
0.026496
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ECO/USDT
$ -9870000.00 3.85 154
24.98
13.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
EGG/BTC
$ 0.000137 9.96 146
6.85
2.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ELD/BTC
$ 0.000809 28.85 127
0.053137
0.062514
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ - ۱۵:۱۷
ELD/ETH
$ 0.001932 0 146
12.38
2.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ELG/BTC
$ 0.808652 289.53 120
44028.91
14478.03
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۹:۱۱
EOS/BTC
$ 0.952296 101789.31 418
2389349.38
1322097.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ESRC/BTC
$ 0.027592 106.30 1
0.303440
8.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ETC/BTC
$ 21.61 0 418
50905965.91
28167778.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ETH/BTC
$ 1287.61 715855.54 418
3266887634.30
1807665659.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ETN/FNB
$ 0.002915 556.02 121
5560.11
3076.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ETNX/BTC
$ -8718128.05 0 379
526.21
355.46
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
ETNX/ETH
$ -58833534.67 0 379
526.21
355.46
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
ETNXP/ETH
$ -2941676.73 0 373
2.89
1.95
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
ETNXP/LTC
$ -11084053.19 1.66 267
2.89
1.95
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
ETNXP/BTC
$ -435906.40 0 373
2.89
1.95
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
EURU/USDT
$ 1.18 0 1
10.12
0.750027
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
EURU/GBPU
$ 0.165606 0 1
0.731959
0.090003
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
EZI
EZI/USDT
$ -20600805200.00 74.15 1
0.206007
0.927033
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FBURN/USDT
$ 1.91 77430.37 1
3.23
0.968949
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FET/DOGE
$ 104.79 0 1
3.15
0.000696
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FGC/BTC
$ -668300.00 26.75 795.59
1.20
2.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FIA/USDT
$ -428800.00 0 1
2.89
4.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
فیرولیس
فیرولیس
Firulais
FIRU/USDT
$ -4000183000000.00 0 1 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FLL/USDT
$ 0.000300 0.119739 1
1.20
3.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FNB/BTC
$ 0.512689 203061.22 409
1224815.88
677726.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FOOD/USDT
$ -530020720000.00 92.36 1
0.222608
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FORS/USDT
$ -139700.00 56.06 1
1.40
1.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FRED/BTC
$ 0.000291 94.99 142
2.91
2.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FREE/DOGE
$ -32000000.00 0 1
114.05
9.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FSC/BTC
$ 0.001885 0 146
0.190353
0.190353
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FSCC/USDT
$ 1.96 833.04 1
1.17
4.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FSCC/BTC
$ 1.75 698.73 1
4.13
0.178828
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
FTC/BTC
$ 0.005655 20365.69 409
11737.93
6494.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
GAMBL
GAMBL/USDT
$ -39701235000.00 337.07 1
0.833730
0.833730
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
GBPU/USDT
$ 0.200007 0 1
0.049502
0.108904
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
GBYTE/BTC
$ 7.86 576.17 2
3.63
199.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
GHC/USDT
$ -2007078450.00 363.73 1
1.72
7.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
GHOST/BTC
$ 0.187632 0 146
8.07
18.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
GKF
GKF/USDT
$ -1197054722.00 0 1
0.282896
0.891122
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
GLT/BTC
$ 0.000120 395.84 422
304.33
168.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
GTN/USDT
$ 0.252242 0 8
7.85
1.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
GTX/ETH
$ -306839.17 68.63 142
0.659990
33.00
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ - ۲۲:۵۰
GTX/USDT
$ -400100.00 0 1
5.86
1.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
GUSD/BTC
$ 1.08 3753.88 5
22.15
22.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
HELP/BTC
$ 0.026558 11.77 409
67384.44
37285.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
HLP/BTC
$ 0.119289 453.48 1
0.596244
0.357746
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
HNC/BTC
$ 0.009255 112.24 1
299.44
4.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
HNC/USDT
$ 0.008000 0 1
4.65
23.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
HOTMOON
HOTMOON/USDT
$ -3998156275.00 141.56 1
1.17
1.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
HQR
HQR/USDT
$ -620034460000.00 1100.40 0
0.037808
1.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
HT/BTC
$ 7.11 2892.22 14
21.28
66.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
HTZ/USDT
$ -999900.00 0 1
0.779176
7.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ICH/BTC
$ 0.002399 35.69 35
0.282621
1.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
IDS/USDT
$ 0.001200 450.23 1
0.537386
20.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
IKOLF/USDT
$ -9799447968.00 73.78 1
6.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
INET/USDT
$ 0.020001 0 1
3.65
4.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
INNBC/USDT
$ -2E08 0 1
9.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
اینوویتیو بیوریسرچ کلاسیک
اینوویتیو بیوریسرچ کلاسیک
InnovativeBioresearchClassic
INNBCL/USDT
$ -100036070.58 0.000211 1
9.77
30.58
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ - ۱۸:۰۶
INSN/BTC
$ 0.001714 0 409
4347.48
2405.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
IRA/BTC
$ -171400.00 0 1
0.393855
0.171338
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
JACK/BTC
$ 0.393858 100050.75 101
36162.29
4.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
JAM/USDT
$ 0.000300 487.87 1
43.14
4.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
JBX/BTC
$ -342800.00 0 146
0.685352
3.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
JEDALS/USDT
$ 0.020701 403.62 1
1.13
2.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
JET/ETH
$ 0.010279 267894.98 2
40.10
0.043672
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
JPD/USDT
$ 0.000650 2006.90 1
10.12
4.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
KINGDOG/USDT
$ -6050000.00 2.31 1
1.21
10.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
KINU/USDT
$ -999800.00 367.54 1
0.999836
1.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
KSS/USDT
$ 1.03 0 1
41.28
23539.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
KYUB
KYUB/USDT
$ -11000000.00 0 1
0.236509
1.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
LDOGE/DOGE
$ -313500.00 2481.61 1
42.47
3.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
LHC/BTC
$ 0.002399 10.55 14
1.95
4.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
LOG/BTC
$ 0.174134 64.73 1
0.297089
14.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
LST/ETH
$ 0.015454 0 146
15.45
154.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
LSV/BTC
$ 0.342535 0 146
2.05
7.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
LTC/BTC
$ 78.69 568563.44 418
196007441.40
108456721.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
LYR/BTC
$ -719800.00 5.30 142
0.572072
5.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
MANC/USDT
$ 1.19 273.71 1
0.963680
0.963680
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
MARS/BTC
$ 0.054608 0 6
48.87
232.33
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ - ۱۰:۵۰
MARTK/BTC
$ 0.001542 28.61 146
2.33
0.931398
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
MATIC/USDT
$ 0.924151 3892.37 67
137.89
40.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
MCASH/USDT
$ 0.028201 43.06 1
408.90
8.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
MCC/USDT
$ 0.010060 0 154
25527.03
14124.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
MDDN/BTC
$ 0.096767 110.79 1
0.483834
51.09
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ - ۱۹:۳۶
MEDOC/USDT
$ -799046555.98 3.19 1
15.13
0.842372
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ - ۲۲:۵۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/BTC
$ 0.002741 110.94 0
1.84
3.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
METABOT/USDT
$ 0.006000 0 1
66.00
1.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
MINU/USDT
$ -10999924.47 239.74 1
1.17
1.44
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ - ۲۲:۵۲
MMSC/USDT
$ 0.120006 564.47 3
13.45
26.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
MNTIS/BTC
$ 0.008912 3.60 146
0.988943
14.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
MONA/BTC
$ 0.435277 4369.35 409
1021048.75
564976.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
MOONION
MOONION/USDT
$ -11000000.00 763.48 1
1.42
7.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
MPAY/BTC
$ 0.000908 361.20 409
2304.16
1274.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
NBR/BTC
$ 0.008227 3.31 1
1.63
0.904665
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
NBXC/BTC
$ -685400.00 0 142
0.685338
68.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
NEO/BTC
$ 6.89 430224.12 418
17538523.67
9704584.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
NOR/BTC
$ 0.001542 59.60 146
0.154204
0.462613
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
NOTHING
NOTHING/USDT
$ -180025700000.00 0 0
1.32
0.037805
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۱۴:۳۲
NRB/USDT
$ 0.000300 845.37 1
0.856470
2.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
NS/BTC
$ 0.000771 290.74 419
1956.32
1082.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
NTG/USDT
$ 0.001000 355.17 0
0.426671
6.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
NUTGV2/USDT
$ 0.000235 1871.97 5
16.22
28.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
وان بیس کش
وان بیس کش
One Basis Cash
OBS/USDT
$ 0.004800 282.64 1
1.05
5.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
OK/BTC
$ 0.006340 221.91 146
21.40
11.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
OKB/BTC
$ 21.57 8391.49 76
43.36
346.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
OLOID/USDT
$ 0.000300 69.40 1
3.65
1.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
OMAX/USDT
$ 0.000468 198.31 1
1.60
2.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
OMC/USDT
$ -799900.00 346.54 1
1.11
6.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
اورمس کوین
اورمس کوین
Ormeus Coin
ORME/USDT
$ 0.000550 18.85 1
8.13
3.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
OTO/USDT
$ 0.090003 72.09 1
68.76
9.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
OUSE/USDT
$ -2990000.00 2170.21 1
2.99
1.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
OUSE/BTC
$ 0.000140 3411.95 0
4.63
46.37
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ - ۱۷:۴۸
P2PS/ETH
$ 2.91 12.38 1
291.49
1489.51
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ - ۱۳:۲۴
PAL/USDT
$ 0.096005 398.80 1
96.00
19.20
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ - ۵:۲۹
PALG/USDT
$ 0.003189 0 1
46.76
22.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
PAPPAY/USDT
$ -8E08 0 1
0.489442
1.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
PASC/BTC
$ 0.006683 227.13 409
18220.89
10082.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
PESA/USDT
$ 0.107078 664.32 1
0.953236
11.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
PIRATE/BTC
$ 0.007713 1121.47 146
0.850934
4.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
PLS/USDT
$ 0.012000 50.71 1
1.07
1.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
POODOGE
POODOGE/USDT
$ -1E07 727.32 1
3.65
2.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
PUML/USDT
$ 0.066779 0 1
549.41
30.26
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۸:۲۰
PUMLX/USDT
$ 0.021108 900.68 1
2.11
3.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
PUT/USDT
$ 0.000500 226.52 1
6.62
7.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
PUT/BTC
$ 0.000583 65.89 0
6.63
1.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
PYRK/ETH
$ 0.000258 0 146
0.248685
0.276289
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
PYRK/BTC
$ 0.000240 0 146
0.273554
24.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
QDROP/USDT
$ 0.060002 235.81 1
8.88
5.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
QRK/BTC
$ 0.001371 51.86 409
3043.17
1683.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
REW/ETH
$ 0.000386 0 146
3.86
12.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
RHINO
RHINO/USDT
$ -69767672831.60 224.30 0
194.88
1753.88
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
RIFF/USDT
$ 0.010001 0 1
1.00
4.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
RKV/USDT
$ -2940000.00 59265.37 0
662.13
3.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
RVN/BTC
$ 0.022278 45217.51 409
55816.61
30884.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SAFELOGIC
SAFELOGIC/USDT
$ 0.000300 114.25 1 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
SAPP/BTC
$ 0.519595 0 1
81.33
63.27
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۱۹:۱۴
SCAP/BTC
$ 0.002742 1.01 146
3.00
7.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SCAR/USDT
$ -167842229.54 0.737420 0
88.60
6.71
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
SCHO/USDT
$ 0.005630 70.91 1
70.17
5.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SCSX/BTC
$ 0.018849 236.79 409
47821.22
26460.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SFD/BTC
$ 0.360780 138.91 1
0.395132
1.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SHIBEMP
SHIBEMP/USDT
$ -240013340000.00 10.60 1
-531400.00
0.796980
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SILVA
SILVA/BNB
$ -4445626519.00 0 97
5.36
0.551560
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SINS/BTC
$ 0.000840 255.28 419
2130.22
1178.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SKY/BTC
$ 0.119615 51.63 409
231242.12
127953.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SMILE/BTC
$ 0.022447 0 146
0.764419
4.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SNN/TRX
$ -5910000.00 0 1
0.622550
15.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
بیکری ساکر بال
بیکری ساکر بال
Bakery Soccer Ball
SOCCER/USDT
$ -1091042645.00 79.90 1
0.052136
0.109486
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SONA/USDT
$ -110500.00 0 1
12.82
37.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SORA/BTC
$ 0.004285 0 1
0.192755
0.167055
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SPIZ/LTC
$ 0.001163 45.20 1
0.142111
0.236851
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SPIZ/TRX
$ 0.001206 4.71 1
1.32
2.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SPIZ/BTC
$ 0.007280 24.83 146
0.543763
0.498949
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ - ۲۲:۵۰
SPMETA/USDT
$ -1979075.99 37.73 0
5.11
4.06
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
STA/BTC
$ 0.856616 1779.09 418
2232959.46
1235562.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
STA/USDT
$ 0.800037 869.65 154
2232959.46
1235562.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
STATE/ETH
$ -7E08 2537.33 0
0.589753
4.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
STO/ETH
$ -77000000.00 0 1
2.11
0.768644
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
STP/BTC
$ 0.051075 19.89 1
5.51
5.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
STREAM/BTC
$ 0.000343 0 142
125.49
92.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
SWP/USDT
$ -48401891900.00 1964.14 1
863259656.93
467879538.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
TAB/USDT
$ 0.010000 39.95 154
25374.51
14040.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
TAX
TAX/USDT
$ -1104043153.00 3.00 1
3.74
7.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
TINU/USDT
$ -2880000.00 118.85 1
7.24
1.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
TMC/USDT
$ -19800773900.00 700.69 1
0.104729
0.104729
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
TORG/USDT
$ -1940000.00 6.73 1
18.24
3.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
TOURISTS/USDT
$ -1998090590.00 725.52 1
4.20
0.222008
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
TPV
TPV/USDT
$ -1006055907.00 0.050124 1
1.33
1.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
TREX/BTC
$ -17000000.00 0 142
0.295209
3.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
TRX/BTC
$ 0.054667 326119.52 409
139075.69
76954.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
TRX/ETH
$ 0.055247 283722.09 409
139075.69
76954.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
TRX/USDT
$ 0.054712 412998.57 154
139080.45
76957.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
د یونیورسال ستلمنت کوین
د یونیورسال ستلمنت کوین
The Universal Settlement Coin
TUSC/BTC
$ -548864.81 0.229304 145
15.81
4.75
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
TVRS/USDT
$ -199800.00 8.26 1
20.54
4.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
TZC/BTC
$ 0.000257 102.36 146
0.753888
0.188472
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
UBN/ETH
$ -9020000.00 0 1
0.009013
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
UCA/BTC
$ -685400.00 500.21 146
67.05
224.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
UPLOAD/USDT
$ -1710000.00 318.02 1
1.05
0.947649
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
USDC/BTC
$ 1.09 441638.99 9
33.00
98.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
تتر
تتر
Tether
USDT/BTC
$ 1.03 583623.04 418
2537453.93
1404048.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
تتر
تتر
Tether
USDT/ETH
$ 1.01 36101.83 418
2537453.93
1404048.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
USDU/EURU
$ 1.01 0 1
0.858511
1.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
USDU/GBPU
$ 0.152553 0 1
0.135005
2.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
USDU/USDT
$ 0.500017 0 1
0.202508
0.216008
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
VAL/BTC
$ 1.46 633.10 1
2.56
14.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
VAL/USDT
$ 1.30 843.73 1
10.23
58.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
VECT/BTC
$ 0.003427 0 62
1.71
0.375871
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
VIK/USDT
$ -57902263200.00 0 1
2.43
2.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
VITY
VITY/USDT
$ -13000000.00 303.01 1
1.23
0.900366
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
VN/BTC
$ 0.001028 0 146
0.514014
1.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
VNDC/USDT
$ -398600.00 0 1
40.11
170.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
VOLT/USDT
$ -1790000.00 1236.75 1
1.36
1.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
VTC/BTC
$ 0.157680 38234.12 409
384083.15
212524.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
WAVES/BTC
$ 2.39 16603.40 22
37.81
63.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
WDOG/USDT
$ -470500.00 311.91 1
3.07
1.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
WMW/USDT
$ -7680000.00 0 1
83.95
108.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
XBY/BTC
$ 0.001628 657.07 0
1.63
41.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
XDNA/BTC
$ 0.000154 0 142
0.211742
0.169127
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
XEP/USDT
$ 0.000596 1773.65 1
14.02
1.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
XFUEL/BTC
$ 0.000686 226.46 0
6.85
3.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
XLM/BTC
$ 0.088940 675199.17 409
225212.51
124616.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
XLM/FNB
$ 0.092489 148220.95 121
225212.51
124616.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
XLT/BTC
$ 0.043187 156.07 3
161.36
1.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
XMR/BTC
$ 142.89 534348.60 418
360741666.70
199609045.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
XNC/BTC
$ 0.128172 3946.46 1
2.20
55.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
XNC/USDT
$ 0.120005 2961.13 4
1.21
55.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.403745 106902.87 409
1020787.92
564832.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
XTRA/USDT
$ -27000000.00 0 1
2.70
3.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
XTRM/BTC
$ 0.000343 0 142
0.171334
0.856672
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
YCE/BTC
$ 0.001560 53.04 404
1738.95
962.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
YEAR/BTC
$ 0.010798 48.32 1
1.08
1.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
YEP
YEP/BTC
$ 3.05 1350.63 139
26732969.24
8029717.48
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
YEP
YEP/USDT
$ 0.229893 0 1
26732969.24
8029717.48
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
YEP
YEP/DOGE
$ 0.240883 0 1
26732969.24
8029717.48
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۴
YOC/BTC
$ -479800.00 170.81 1
33.00
5.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ZCL/FNB
$ 0.041377 3347.79 121
95642.37
52921.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ZCL/BTC
$ 0.041814 1393.04 409
95642.43
52921.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ZEC/BTC
$ 44.80 1113590.07 418
114015011.54
63087881.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ZEN/BTC
$ 10.06 71459.79 418
25910718.20
14337167.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ZIRVE/USDT
$ 0.000300 0 1
7.95
11.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ZPRO/USDT
$ 0.000765 292.77 1
8.50
1.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ZTC/BTC
$ -34000000.00 0 422
0.869476
0.481107
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ZUM/BTC
$ -171400.00 0 236
0.006648
0.020732
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ZUM/ETH
$ -5150000.00 0 142
0.463888
62.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶
ZUR/ETH
$ 0.000348 262.04 146
1.44
104.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۱۶:۴۶

مشخصات FinexBox

توضیحات

نظرات FinexBox

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین