خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
31005.72
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۳۲
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3103.18
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۳۲
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.557973
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۳۲
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.573305
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۳۲

قیمت ارزهای دیجیتال در بیت فارکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.410963 49478.27 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
AAVE/USDT
$ 93.59 5817.57 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ABBC/BTC
$ 0.031671 1560665.81 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ABBC/USDT
$ 0.032968 1454910.83 1
11.95
61.49
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
ABYSS/USDT
$ 0.004600 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.020169 227558.32 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ADA/USDT
$ 0.573305 8034410.25 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
AGI/USDT
$ 0.194961 2909.40 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -21298983700.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
AIONE/USDT
$ 0.000200 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
AKRO/USDT
$ 0.005653 301681.65 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ALGO/USDT
$ 0.150003 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.115994 0 3
20573.63
3136.27
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
AMB/USDT
$ 0.008820 30269.27 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
AMP/USDT
$ 0.005740 224885.70 1
5712.98
7648.23
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
AMT/USDT
$ 0.004000 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ANKR/USDT
$ 0.029718 168952.24 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
APE/USDT
$ 1.65 76080.04 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
APFC/USDT
$ 0.188641 34805.05 1
247.36
69.28
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
APT/USDT
$ 9.25 226220.43 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
APX/USDT
$ 0.069765 504992.25 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ARB/USDT
$ 1.75 3341.41 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ARC/USDT
$ 0.018999 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ARK/USDT
$ 0.832560 297680.04 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ARKM/USDT
$ 1.44 89850.17 2
47893.55
66328.95
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
ARTT/USDT
$ 0.023799 184344.70 1
0.327564
4.27
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ARTT/ETH
$ 0.023787 74973.31 1
0.731458
0.295772
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ARTT/BTC
$ 0.022987 73587.39 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ARV/USDT
$ -286200.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ASTA/USDT
$ 0.001400 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ATA/USDT
$ 0.124594 63642.65 2
46748.46
6076.22
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 51.55 7838.39 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.50 489580.28 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
AUDIO/USDT
$ 0.231276 457131.35 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
AVAX/USDT
$ 36.81 8185847.81 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
AXS/USDT
$ 7.12 2107321.85 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BABYDOGE/USDT
$ -96595390700.00 549932.61 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BAKE/USDT
$ 0.384382 152306.82 20
35116.66
4653.35
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
BARA/USDT
$ 0.001500 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.247788 700074.01 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BBC/USDT
$ 23.66 257732.10 28
1787.16
833.04
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BCH/BTC
$ 16231.61 1922981.49 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BCH/USDC
$ 1573.14 10797.96 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BCH/USDT
$ 265.17 2351969.54 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BDCC/USDT
$ -6200000.00 0 1
80.21
0.475016
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BEAM/USDT
$ 0.113923 198360.30 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BERC/USDT
$ 0.000381 13801.90 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
BF/USDT
$ 0.001233 905640.02 1
392.69
400.33
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
BF/ETH
$ 0.001233 21345.34 1
20.11
301.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
BFIC/USDT
$ 13.75 1168721.22 1
177.14
210.31
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
BFTC/USDT
$ -293000.00 83.64 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BICO/USDT
$ 0.416680 0 1
5753.84
985.09
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
BIGTIME/USDT
$ 0.317733 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BISKIT/USDT
$ 0.069697 1928.40 1
80.53
15.98
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
BKR/USDT
$ 0.059967 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BLOCX/USDT
$ 0.132384 23357.43 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BLUR/USDT
$ 0.739965 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.369882 202856.21 8
74692.03
62480.80
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
BNB/BTC
$ 379.65 104248.80 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BOB/USDT
$ -223900.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BONE/USDT
$ 0.001100 461.29 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BONK/USDT
$ -119500.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BRISE/USDT
$ -14000000.00 56289.35 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 75.36 1906.69 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BTC/USDT
$ 51997.52 175297640.13 1
18723923.21
15303705.06
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
BTC/USDC
$ 31005.72 383464148.81 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BTRST/USDT
$ 0.735965 459698.27 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BTT/USDT
$ -1010000.00 0.449905 1
0.506098
0.506098
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
BVV/USDT
$ 0.005505 8659.25 1
26.81
457.27
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
BZR/USDT
$ 6.52 39228.66 1
414.81
186.73
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
CAKE/USDT
$ 2.91 589108.49 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CAPO/USDT
$ 0.000560 248.16 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
CAPP/USDT
$ 0.000236 22152.81 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CAT/USDT
$ -284796410000.00 161935.95 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CATS/USDT
$ -1476929524.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CBSL/ETH
$ 0.074591 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CCOIN/USDT
$ -701200.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CDEX/USDT
$ -2150000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CETUS/USDT
$ 0.101195 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CHEEL/USDT
$ 18.60 755668.59 17
47343.05
2818.59
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
CHEEMS/USDT
$ -2E08 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CHZ/USDT
$ 0.128424 374221.04 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CLFI/USDT
$ 1.92 2021124.61 440
80437.57
51608.43
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
CNG/USDT
$ 0.070799 220557.59 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
COLT/USDT
$ 0.001624 5647.93 1
11.92
12.18
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
COMBO/USDT
$ 0.820961 48442.78 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 58.11 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CON/USDT
$ 0.025250 18995.98 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
COPIUM/USDT
$ -149900.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
CORE/USDT
$ 0.499976 14.44 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.556973 136014.46 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CTEX/USDT
$ 0.147191 51327.50 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۴:۵۵
CTK/USDT
$ 0.732365 65110.44 1
15281.93
8461.42
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
CTXC/USDT
$ 0.633970 59213.17 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CVX/USDT
$ 1.07 198857.26 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
CYBER/USDT
$ 8.59 142729.42 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
DACXI/USDT
$ 0.000861 23.89 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/USDT
$ 0.052374 25013.40 1
11.22
1641.30
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
DAI/USDT
$ 0.999252 0 179
384417.11
439066.76
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 29.82 2509125.46 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
DBX/USDT
$ -482400.00 1018.21 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
DHS/USDT
$ 0.000100 18.27 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
DIE/USDT
$ 0.059997 1249.83 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
DOGBOSS/USDT
$ 0.398804 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.086139 6490225.11 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.212689 342248.40 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
DOT/USDT
$ 7.00 6601146.65 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
DOT/USDC
$ 7.35 7207341.72 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
DPET/USDT
$ 0.039998 68012.96 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
DRAC/USDT
$ 0.011909 1381.15 1
8.47
32.09
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
DREAMS/USDT
$ 0.000900 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
DYDX/USDT
$ 2.00 6.65 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
DZOO/USDT
$ 0.009580 35797.62 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
EDLC/USDT
$ 1.06 221017.99 94
20686.78
14425.40
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
EFK/USDT
$ 0.013619 75682.86 1
210.24
10.09
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
EGLD/USDT
$ 52.13 3456.09 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ELMO/USDT
$ 0.000510 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ELON/USDT
$ -16000000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
EMOTI/USDT
$ -132000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
EOS/USDT
$ 0.979953 1350087.57 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
EOS/USDC
$ 0.675622 781006.44 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
EOS/BTC
$ 0.766242 10342093.89 1
182.85
5.66
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
EPAN/USDT
$ 0.001610 17436.27 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ETC/USDT
$ 25.30 3152943.32 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ETC/USDC
$ 48.96 11771.98 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ETH/USDC
$ 3200.58 4637422.12 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ETH/BTC
$ 2768.68 28642867.99 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ETH/USDT
$ 3103.18 279827618.53 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
EVED/BTC
$ 0.010217 59789.75 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
EWT/USDT
$ 0.001900 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
EXCC/USDT
$ 0.025064 28632.58 1
32.91
434.77
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
EXFI/USDT
$ 0.064597 897.84 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
FDC/USDT
$ 0.099995 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
FERC/USDT
$ 0.064174 20993.30 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
FGHT/USDT
$ 0.001500 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 8.62 40121983.97 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
FIO/USDT
$ 0.035198 138152.61 1
12566.00
3402.53
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
FLOKI/USDT
$ -218700.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
FLUX/USDT
$ 3.20 1699455.52 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
FREE/USDT
$ -3E07 11527.62 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
FRONK
FRONK/USDT
$ -1E08 26475.92 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
FTM/USDT
$ 0.412380 103166.33 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
FUND/USDT
$ 0.199473 12653.68 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
FWC
FWC/USDT
$ -469748453022.63 35981.09 ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۸:۰۲
FXS/USDT
$ 8.14 280247.08 12
55786.45
20496.83
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
G999/USDT
$ 0.001144 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.01 3377832.29 8
269851.17
190614.55
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
GALA/USDT
$ 0.028559 1312.77 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
GEN/USDT
$ -49186276400.00 869.52 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
GENE/USDT
$ 0.010999 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
GERA/USDT
$ 0.000189 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
GHST/USDT
$ 1.04 226291.75 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
GLI/USDT
$ 0.999852 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
GLM/USDT
$ 0.347183 497832.19 2
55003.71
28929.68
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
GMMT/USDT
$ 0.497776 12571.29 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.170492 1311421.21 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
GMX/USDT
$ 62.99 360387.31 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
GNO/USDT
$ 312.89 60785.02 9
36650.85
24204.14
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
GODS/USDT
$ 0.337484 133226.10 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
GRIN/USDT
$ 0.067313 490548.54 1
8.15
11.51
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
GRT/USDT
$ 0.271887 677089.83 5
139791.58
72813.88
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
GRV/USDT
$ 0.071997 14818.98 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
GST/USDT
$ 0.008100 59402.19 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
GSYS/USDT
$ 0.215790 133.95 1
34.98
25.31
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
GUAC
GUAC/USDT
$ -25000000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
GWP/USDT
$ 0.069997 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
H3RO3S/USDT
$ -114000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
همستر
همستر
Hamster
HAM/USDT
$ -1831912585.00 62364.61 1
158.82
110.38
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
HATCHY/USDT
$ 0.001440 28.78 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
HIGH/USDT
$ 1.67 162490.64 1
25722.47
13553.84
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
HK/USDT
$ 0.000230 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
HMR/USDT
$ 0.003450 8032.86 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
HT/BTC
$ 2.41 91018.15 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
HXA/USDT
$ -1E06 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ID/USDT
$ 0.603921 88181.77 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
IMX/USDT
$ 49.93 166398.68 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
INAE/USDT
$ 0.151993 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
IOTA/USDT
$ 0.267352 228416.46 1
6.44
6.64
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
IOTX/USDT
$ 4.03 237192.33 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
IVY/USDT
$ -4400000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
IXP/USDT
$ -4600000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
JESUS/USDT
$ -13000000.00 294.68 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
JOT/USDT
$ -399000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
JSM/USDT
$ 0.010060 673548.15 1
5518.04
4820.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
KAI/USDT
$ 0.229989 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
KLAY/USDT
$ 0.199990 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
KONG/USDT
$ -12000000.00 0.039982 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
KTK/USDT
$ 0.000700 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
KUNCI/USDT
$ 0.005301 3618.00 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
LADYS
LADYS/USDT
$ -6E08 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
LARRY
LARRY/USDT
$ -7E06 1.95 1
66.21
0.170725
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۵:۰۰
LDO/USDT
$ 3.03 3503.28 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
LINK/ETH
$ 17.91 3095574.30 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
LINK/BTC
$ 18.02 574390.43 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
LINK/USDT
$ 20.03 53676.90 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
LIT/USDT
$ 0.780795 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
LOOKS/USDT
$ 0.068997 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
LOVE/USDT
$ 0.000880 673.15 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
LPT/USDT
$ 14.96 4413586.48 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
LTC/USDC
$ 63.30 66623.11 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
LTC/USDT
$ 68.45 3553117.24 4
87121.18
88514.74
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
لاتیس توکن
لاتیس توکن
Lattice Token
LTX/USDT
$ 0.148760 8451.95 1
154.22
357.58
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.799962 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
LUNC/USDT
$ 0.000115 1905033.31 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
LYUM/USDT
$ 0.009702 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MAGIC/USDT
$ 1.33 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MANA/USDT
$ 0.453518 1289179.95 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MASK/USDT
$ 3.61 2300.82 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MATIC/BTC
$ 0.641600 583588.85 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MBASE/USDT
$ 0.139993 7689.40 1
950.51
10.14
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
MCOIN/USDT
$ 0.802162 105452.92 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MECI/USDT
$ 0.240889 21416.72 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.011703 211395.53 1
242.26
36.97
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
MEMEME/USDT
$ -2020000.00 1.79 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
MILO/USDT
$ -3721822403.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MINT/USDT
$ 0.390981 130680.63 1
13.41
16.05
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
MIR/USDT
$ 0.056097 565604.36 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۵۳
MKR/USDT
$ 2015.70 128200.72 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MMUI/USDT
$ 0.239989 36693.72 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MNT/USDT
$ 0.749964 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MNTC/USDT
$ 0.589972 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MONKEYS/USDT
$ -2E07 73.94 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
MONTE/USDT
$ 0.406281 2203.63 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MOON/USDT
$ 0.018114 78300.24 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MOVR/USDT
$ 21.60 2642863.57 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MPT/USDT
$ 0.000855 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MTRX/USDT
$ 0.000145 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MTV/USDT
$ 0.001750 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
MWC/USDT
$ 7.25 0 1
56.62
235.66
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
NALS/USDT
$ 0.084998 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
NEO/USDT
$ 5.92 2179.11 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
NEXO/USDT
$ 1.15 34082.19 3
31736.34
8074.92
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
NOOT/USDT
$ 0.001141 43062.08 1
92.08
4.42
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
NRK/USDT
$ 0.005310 42.49 1
301.01
103.31
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
NTB/BTC
$ 0.312116 368958.98 1
2279.15
13004.94
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
OCEAN/USDT
$ 0.752232 3792458.93 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
OGN/USDT
$ 0.170934 370699.56 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
OHMS/USDT
$ 0.010799 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
OM/USDT
$ 0.243408 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
OMI/USDT
$ 0.001043 337622.13 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
OP/USDT
$ 2.52 38603.36 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ORDI/USDT
$ 59.11 153551.96 1
13.75
4.22
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
ORT/USDT
$ 0.004867 5482.46 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
OXBT/USDT
$ 0.015799 4726.09 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
PAAL/USDT
$ 0.339984 365.08 1
63.25
3.67
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
PAW/USDT
$ -2E08 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
PAXG/USDT
$ 817.98 306202.33 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
PEEPO
PEEPO/USDT
$ -2999856853.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
PEOPLE/USDT
$ 0.030194 0 6
59871.74
51793.49
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
PEPE/USDT
$ -1200000.00 48411.23 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
PEPEAI/USDT
$ -1942907289.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
PEPEBRC/USDT
$ 0.143823 24608.39 1
3.25
4.58
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
PHA/USDT
$ 0.106595 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 1.55 152235.44 4
6350.12
3150.30
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
PICKLE/USDT
$ 0.746410 161428.30 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
PIRI/USDT
$ 0.000600 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -48407690100.00 23.28 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
PIZA/USDT
$ 0.240139 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
PKOIN/USDT
$ 0.260015 2072.26 1
2.64
2.90
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
PLAT/USDT
$ 0.000270 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
PLOUTOS
PLOUTOS/USDT
$ -1100000.00 1144.97 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
POLL/USDT
$ 0.000597 46670.87 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.699967 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
PSYOP/USDT
$ -1E06 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
QNT/USDT
$ 102.80 251835.28 1
7600.64
2625.68
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
QOM
QOM/USDT
$ -3E08 9639.96 1
4.16
6.51
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
QTUM/USDT
$ 2.70 517841.77 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
QUACK/USDT
$ -88995753300.00 15302.71 1
2.81
1.90
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
RACA/USDT
$ 0.000165 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
RAZOR/USDT
$ 0.005521 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
RDNT/USDT
$ 0.384782 118633.11 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
REVV/USDT
$ 0.015168 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
RFD/USDT
$ -6230000.00 12697.51 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
RIBBIT
RIBBIT/USDT
$ -1209597392.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
RIF/USDT
$ 0.190491 20604.11 2
22979.84
970.54
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
RITE/USDT
$ 0.037354 124.96 1
216.15
172.55
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
RLC/USDT
$ 2.36 75803908.79 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 4.20 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ROCO/USDT
$ 0.184091 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ROOBEE/USDT
$ 0.001034 81032.32 1
0.003321
59.79
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 27.93 472082.53 1
99.31
113.54
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
RVN/BTC
$ 0.022476 113447.22 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.408558 3566297.07 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SEI/USDT
$ 0.823861 457544.97 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SENSO/USDT
$ 0.077685 32802.17 1
498.28
362.72
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
شیک
شیک
SHAKE
SHAKE/ETH
$ 234.93 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SHIB/USDT
$ -9570000.00 2362131.53 1
366.88
108.95
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
SHIBAI/USDT
$ -5998065000000.00 30.26 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
SHIBL
SHIBL/USDT
$ -11499451300.00 0 1
3.14
0.002720
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SHS/USDT
$ -31000000.00 21017.71 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SLEEPEE/USDT
$ -690000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SMR/USDT
$ 0.021799 52907.08 1
12.24
18.46
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
SNX/USDT
$ 3.52 603835.84 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SOL/USDT
$ 107.99 55847797.57 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SOL/USDC
$ 109.63 8076116.76 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SOLO/USDT
$ 0.154082 71849.40 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SOLX/USDT
$ 0.100964 13.13 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۴:۵۵
SOON/USDT
$ 0.083584 368367.60 1
11.86
6.05
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SPAI/USDT
$ 0.000800 1369.70 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SPY/USDT
$ 0.001307 149353.49 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SQUIDGROW
SQUIDGROW/USDT
$ -7728631206.00 15617.03 1
3.34
3.39
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
STAR/USDT
$ 0.001100 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
STORJ/USDT
$ 0.724465 2679425.96 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
STX/USDT
$ 2.56 4330261.55 92
58677.71
64312.24
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
STYL/USDT
$ -1E05 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SUI/USDT
$ 1.71 183289.96 230
1022337.71
955441.22
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.013873 2537.70 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SUSHI/USDT
$ 4.75 2101.88 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
SYS/USDT
$ 0.142793 8846.82 1
113.35
120.54
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
T/USDT
$ 0.030299 999.37 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
TAMA/USDT
$ 0.019553 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
TARAL/USDT
$ 0.000913 37.97 1
652.02
58.85
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
TC/USDT
$ -980000.00 10.16 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
TCG2/USDT
$ 0.049784 15838.72 1 ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ - ۷:۵۵
TIA/USDT
$ 16.89 3667677.34 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
TKP/USDT
$ 0.576634 41202.37 1
237.37
38.54
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۲۰
TMON
TMON/USDT
$ 0.000100 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
TNC/USDT
$ -830000.00 9067.81 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
TOKEN/USDT
$ 0.027369 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
TON/USDT
$ 2.08 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
TORN/USDT
$ 1.66 68579.27 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 114.81 579249.34 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ترن کوین
ترن کوین
Terran Coin
TRR/USDT
$ 0.011709 50.92 1
382.72
29.83
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.060297 62955.75 1
3795.16
3243.91
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
TRX/BTC
$ 0.153759 7154.33 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
TRX/USDC
$ 1.42 15952.98 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
TRX/USDT
$ 0.140493 1367339.62 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
TSUKA/USDT
$ 0.023189 22876.20 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
TURBO/USDT
$ 0.000330 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.25 257601.99 1
42802.95
40403.36
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
U/USDT
$ -100900.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 6.77 2329948.02 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
UNI/USDT
$ 5.92 10065.17 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
UNIBOT/USDT
$ 55.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
UNW/USDT
$ 0.004700 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
UPRO/USDT
$ 0.189991 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
UUSD/USDT
$ 2.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VCHF/USDC
$ 1.14 6586.79 1
11.45
70.88
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
VCHF/ETH
$ 1.12 5909.66 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VCHF/BTC
$ 1.12 28106.29 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VCHF/USDT
$ 1.14 10507.63 1
10.05
20.25
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
VCNT/USDT
$ 15.05 126334.44 1
128.75
145.77
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
VEGA/USDT
$ 0.918808 193155.57 1
18919.48
20693.19
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
VEUR/USDT
$ 1.08 23274.29 1
19.82
30.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
VEUR/USDC
$ 1.08 6670.42 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VEUR/BTC
$ 1.08 72565.34 1
11.13
36.46
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
VEUR/ETH
$ 1.07 15318.08 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VIB/USDT
$ 0.005310 154242.52 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VINU/USDT
$ -1E08 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VLX/USDT
$ 0.019409 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VMPX/USDT
$ 0.028518 5682.11 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VMS/USDT
$ 0.000107 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VNXAU/USDT
$ 64.33 6708.24 1
19.70
51.18
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
VNXAU/ETH
$ 64.41 4469.00 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VNXAU/USDC
$ 65.45 6037.27 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VNXAU/BTC
$ 64.16 26573.22 1
12.47
3.05
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
VNXLU/USDT
$ 0.004210 9247.58 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VRA/USDT
$ 0.006654 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
VRC/USDT
$ 1.65 167588.33 1
131.60
156.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
VRX/USDT
$ 24.56 160116.00 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
WAGMI/USDT
$ -81866230600.00 67.52 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۴:۴۸
WAGMIGAMES/USDT
$ -239100.00 430502.91 1
80.42
57.93
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
WEMIX/USDT
$ 0.299996 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
WHALE/USDT
$ 0.791969 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
WLD/USDT
$ 8.19 146186.98 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
WOJAK/USDT
$ 0.000271 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
WOOF/USDT
$ 0.000215 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
WSB/USDT
$ -7389647382.00 13996.44 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
XAUT/USDT
$ 2012.39 0 37
46714.09
19495.81
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
XLM/USDT
$ 0.125894 347036.11 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
XLM/USDC
$ 0.100198 307885.18 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.530036 217526.88 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.557973 36053178.36 1
5032.45
744.16
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.631894 4491896.69 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 1.09 444079.43 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.10 35642.98 1
4247.87
6174.65
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
YFI/USDT
$ 10707.11 1076.95 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.927156 3948.95 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
YOUC/USDT
$ 0.088194 0.879814 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ZAT
ZAT/USDT
$ -4E08 2564.74 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۲۱:۲۲
ZBIT/USDT
$ 0.116294 20006.16 1
8.04
30.11
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
ZBU/USDT
$ 3.06 72107.72 1
2310.91
1639.85
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
ZEC/BTC
$ 26.75 124178.71 1
166.88
41.06
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
ZETRIX/USDT
$ 14.31 169632.38 199
21473.74
16089.21
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
ZLW/USDT
$ 0.006550 23177.29 1
26.64
31.86
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸
ZRX/USDT
$ 0.351583 311400.59 3
28635.53
5278.74
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱:۵۸

مشخصات BitForex

توضیحات

نظرات BitForex

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین