خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
66957.39
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۱۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3206.68
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۱۳
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
586.29
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۱۳
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.168509
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱:۱۳

قیمت ارزهای دیجیتال در سیتکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 97.37 19227893.19 481
280710.55
963709.41
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
AGIX/USDT
$ 0.815540 33196461.11 502
156348.06
108709.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
AGIX/USDT
$ 0.774247 3110658.25 465
70528.30
126952.27
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۰:۲۷
AI/USDT
$ 1.08 4071997.67 326
188560.13
65514.29
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
AI/USDT
$ 1.68 1151959.70 460
59228.53
198875.81
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۰:۲۷
AIA/USDT
$ 0.008661 48847.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ARB/USDT
$ 1.10 160961012.38 513
744088.60
910849.68
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.06 40670748.11 1
188494.60
237394.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
AVAX/USDT
$ 38.23 114459736.59 447
863823.75
1458506.30
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
AXS/USDT
$ 7.78 17935640.23 261
214167.22
69542.49
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BCAT/USDT
$ 0.001631 198298.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۱۸:۲۲
BEFE/USDT
$ 0.000327 53758.43 11
221.66
1534.02
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BLX/USDT
$ 0.001108 418225.38 1
0.599334
0.553386
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۲:۵۵
BNB/USDT
$ 586.29 317294909.78 1
8332433.48
8647537.42
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.40 5234824.67 347
81781.23
75640.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
BPET/USDT
$ 0.369947 463815.33 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ - ۲:۰۹
BTC/USDT
$ 66957.39 1857098106.46 1
1027131.51
1921054.36
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
CAKE/USDT
$ 3.13 22186439.14 1
200022.36
303583.93
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.455458 17538119.25 1
23169.61
33529.28
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.168509 338850451.20 1
1446399.11
533414.52
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EGLD/USDT
$ 57.14 564281.64 421
91798.74
138721.01
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۷:۵۲
EGLD/USDT
$ 42.21 15035259.28 401
61102.61
77482.97
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ETH/USDT
$ 3206.68 1195137640.23 1
1271480.31
1007696.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
EXT/USDT
$ 0.005850 327205.26 1 ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۴:۵۴
FET/USDT
$ 2.10 87693029.97 517
259919.74
309125.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.989995 10983231.48 301
124372.27
119023.81
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.751054 164157.05 274
273857.04
148120.44
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۷:۳۷
GMX/USDT
$ 26.61 13741465.13 379
63644.02
103251.19
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
GRT/USDT
$ 0.254656 23230033.53 393
204948.77
228479.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
HUGE/USDT
$ 0.000654 759068.41 1
4809.23
2374.91
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
IMX/USDT
$ 2.09 10842478.00 443
206770.53
55968.69
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
INJ/USDT
$ 25.50 5894035.22 393
566754.02
1047523.88
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
IOTX/USDT
$ 0.060791 7209199.32 399
62217.62
53454.21
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
LDO/USDT
$ 3.00 723091.67 434
206828.52
151123.16
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۷:۵۲
LDO/USDT
$ 2.09 31180699.13 358
115371.62
46967.20
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
LINK/USDT
$ 14.32 125757997.46 1
746327.62
688798.80
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
LINU
LINU/USDT
$ -1E08 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
MKR/USDT
$ 2856.87 26315724.90 505
661447.75
540200.47
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
NLC/USDT
$ 0.001946 416096.67 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۱۸:۲۲
OCEAN/USDT
$ 0.726360 593129.44 388
91790.24
124656.67
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۰:۲۷
OCEAN/USDT
$ 0.854959 18561581.14 390
128041.21
123729.48
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
ORT/USDT
$ 0.011801 196295.59 1
1137.55
244.62
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PERP/USDT
$ 1.19 6107910.42 489
57686.41
40106.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
PG/USDT
$ 0.352882 1726753.73 1
293.64
299.87
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
POND/USDT
$ 0.024164 2030636.26 319
17776.41
26748.57
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
RLC/USDT
$ 3.63 1161796.07 330
35901.21
40472.83
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۰:۲۷
RLC/USDT
$ 2.65 5479884.93 298
6867.41
6364.65
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 7.78 75838104.38 491
202041.14
362166.75
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.497200 21394139.39 453
250526.29
243017.92
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SEED/USDT
$ 1.68 2320215.06 1
430.27
204.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
SLP/USDT
$ 0.004105 6453234.98 317
17185.29
18478.53
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
STORJ/USDT
$ 0.567070 5554238.90 469
155548.14
183511.56
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
UNI/USDT
$ 7.76 55976925.81 1
857160.12
837886.89
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
USDM/USDT
$ 0.998249 1046471.28 1
4433.66
4827.76
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
VET/USDT
$ 0.042282 22436725.90 403
162192.62
210430.37
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
VET/USDT
$ 0.028872 112007.60 397
39333.11
59573.91
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۷:۵۲
WLD/USDT
$ 5.17 77659257.17 462
450825.09
370890.18
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
XPET/USDT
$ 0.367181 846097.40 57
653.32
618.10
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.09 3045625.75 321
76595.26
96295.03
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.994072 188047.51 316
183633.98
167463.75
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ - ۱۷:۳۷
YFI/USDT
$ 7063.10 8996064.65 408
54757.77
53651.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۶

مشخصات CITEX

توضیحات

نظرات CITEX

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین