خبر
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.092679
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۴۰
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.064069
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۴۰
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
100.18
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۴۰
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
23750.69
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۴۰

قیمت ارزهای دیجیتال در استکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
ACU/ETH
$ 0.002448 0 1
48.69
4.97
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ - ۱۵:۵۲
ADK/ETH
$ 0.064446 5.01 1
0.002334
35.79
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ADK/BTC
$ 0.112895 5.93 1
242.03
125.09
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ADL/BTC
$ 0.004846 52.67 6.25
3.99
41.61
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۰:۳۶
AIB/ETH
$ 0.000534 0 0.103576
0.429707
2.41
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۲۲:۵۳
AKA/BTC
$ 0.001191 64.61 7.94
0.119042
216.94
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ANON/BTC
$ 0.013005 1.65 1
6.47
3.09
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ - ۱۷:۲۳
ARDR/BTC
$ 0.091459 907.47 1
39.39
10.25
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ARDX/USDT
$ 0.006881 233.85 1
26.37
25.09
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ARDX/BTC
$ 0.005717 121974.24 2
0.651283
65.56
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ASY/USDT
$ 0.050999 0 1
105.54
0.690350
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
ATCC/BTC
$ 0.000303 0.830815 3.31
117.15
20.44
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۰:۳۶
BANANA/USDT
$ 0.158322 0 1
9.49
10.19
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۴۱
BBK/BTC
$ 0.000405 0.942494 4.57
2015.38
7.24
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۷:۳۵
BBND/USDT
$ 0.002001 201.11 15
24.12
23.99
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۳:۴۱
BBND/ETH
$ 0.001294 136.19 1
0.001442
31.58
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۳:۴۱
BBR/BTC
$ 0.000603 0 0.309015
1.03
19.89
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۱۹:۵۸
BC/LTC
$ -248661.28 231.99 4
14.18
10.66
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۴۴
BCA/BTC
$ 0.053589 193.63 1
4.35
21.80
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
BCEO/ETH
$ 0.003914 991.11 33
434.92
4.77
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۴:۰۸
BDX/BTC
$ 0.045737 1.02 5
27.14
172.28
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
BITSW
BITSW/BTC
$ 0.112831 39.33 2
21.68
704.86
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
BLTG/BTC
$ 0.000960 20.69 3.93
27.47
236.73
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۲۲:۵۳
BNB/BTC
$ 329.46 202009.93 154
6505.31
24.40
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
BNZ/USDT
$ 0.000160 0.001923 1
0.003147
3.86
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۱۸:۱۹
BTC/USDT
$ 23750.69 2923835.32 207
244.76
12332.07
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
BTC/USDC
$ 23730.22 115182.82 1
34.25
11912.26
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
BTCL/BTC
$ 0.000606 0.932584 5.74
14.22
11.86
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۰:۳۶
BTCZ/BTC
$ 0.001667 587.56 11.47
60.61
230.70
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
BTCZ/LTC
$ 0.000240 382.69 1
107.19
0.004179
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
BTNT/USDT
$ 0.285046 0 55
1464.91
0.011875
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
BTRL/ETH
$ 0.016210 0 1
0.597424
326.35
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ - ۲۲:۴۹
BTRL/LTC
$ 0.028826 0 1
1.05
351.61
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ - ۲۲:۴۹
BZE/ETH
$ 0.000119 0 2.79
4.77
13.15
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۲:۵۹
BZX/BTC
$ 0.000871 81.37 8.73
31.19
54.92
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۱۸:۱۹
کریپتو باکس
کریپتو باکس
CRYPTOBUCKS
CBUCKS/USDT
$ -56899650.95 0 0
7.27
80.75
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۱۷:۳۶
CCX/BTC
$ 0.093029 9.67 1
1.98
82.67
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ - ۲۲:۴۹
CDEX/USDT
$ -801396.23 0 1
2.42
30.50
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
CEEK/ETH
$ 0.174168 0 1
8.63
5.36
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
CEEK/BTC
$ 0.174168 4.79 1
21.57
1357.51
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
CHLT/BTC
$ 0.012476 0 1
0.324555
1.59
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
CLO/BTC
$ 0.003096 1291.36 14.35
4.00
1171.14
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
CLO/USDT
$ 0.003127 2437.15 9
3.77
47.96
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
CLO/LTC
$ 0.003155 227.70 1
9.46
11.51
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
CLOAK/BTC
$ 0.357501 3.70 1
46.09
46.67
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
CO2/USDT
$ 0.260043 0 1
6.61
1.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ - ۴:۴۶
CO2/ETH
$ 0.116248 0 2.24
2.10
10.05
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ - ۴:۴۶
CO2B
CO2B/USDC
$ 181.04 0 0
4771.10
861.41
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۱۲:۲۱
COLX/USDT
$ -808210.42 28.01 1
15.12
74.06
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۸
COVAL/BTC
$ 0.021071 9606.52 60
13.90
1461.30
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۴۴
CRDT/ETH
$ 0.000911 0 1
3.63
1.83
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۴۱
CRDT/USDT
$ 0.000911 0 1
3.19
18.09
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۴۱
CROAT/BTC
$ 0.000725 5.65 15.58
12.05
1173.33
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۲۰:۲۲
CSC/USDT
$ 0.000226 188.63 1
174.54
17.33
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
CSC/BTC
$ 0.000238 1.66 0
22.44
0.027143
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
D4RK/BTC
$ 0.119772 307.30 13
157.70
195.02
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۲۰:۵۳
DAB/USDT
$ 0.005788 1.11 1
4.43
13.75
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۱۸:۱۹
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 62.46 22.72 1
4.78
524.59
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 62.28 5.84 1
4.54
27.24
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
DEB/BTC
$ 0.000390 0.545318 4.24
0.529155
21.67
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۴:۰۸
DEB/ETH
$ 0.000668 0.933152 36
3.15
22.10
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۴:۰۸
DERO/BTC
$ 1.68 0 1
53.43
82.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۰
DGB/USDT
$ 0.008001 0 1
4.25
29.30
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
DGB/BTC
$ 0.010719 146.12 1
9.37
35.58
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
DIC/USDT
$ 0.006101 3973.34 1
95.68
788.09
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
DIC/BTC
$ 0.006193 2065.72 31
63.77
208.47
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
DIVI/USDT
$ 0.017611 0 2
1.58
2.24
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۲۲:۵۵
DIVI/BTC
$ 0.014582 89.48 1
55.87
337.51
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.091936 7399.67 3
3.27
33.18
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/LTC
$ 0.092679 17542.88 1
3.12
448.93
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
دوج کش
دوج کش
DogeCash
DOGEC/BTC
$ 0.013201 0.079489 1
1.45
189.94
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۲۲:۵۳
DOW/ETH
$ -295659.81 0.093356 0
0.705737
0.675883
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ - ۱۸:۵۱
DRS/ETH
$ 0.001235 0.018757 1
10.55
1.92
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
DRS/USDT
$ 0.001200 0 1
28.77
4.36
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
DRS/BTC
$ 0.001246 0 1
6.80
3.26
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
DSLA/ETH
$ 0.000451 1836.62 5.52
487.83
275.80
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۴۴
DXF/USDT
$ 0.012971 0.010008 33
17.37
24.10
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
DXF/ETH
$ 0.013297 0 1
122.14
18.13
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
DYN/BTC
$ 0.038306 26.45 1
29.77
11.36
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۲۱:۰۷
EDC/USDT
$ 0.003001 14.05 1
102.05
25.02
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۲۱:۰۷
EGEM/BTC
$ 0.001905 9.29 9
54.20
29.30
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ELD/ETH
$ 0.000118 0.010813 0.285881
0.151941
14.29
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ - ۲۲:۴۹
ESH/BTC
$ 0.006939 0.096240 0
3.08
0.855803
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
ETC/BTC
$ 22.99 191871.10 1
12.41
2317.78
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
اتریوم گلد
اتریوم گلد
Ethereum Gold
ETG/LTC
$ 0.004748 1.34 7
441.44
395.36
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
ETH/USDT
$ 1675.48 366033.46 1
2350.14
1676.61
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ETH/USDC
$ 1675.25 17437.92 48
2.93
922.54
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ETH/BTC
$ 1666.96 252734.67 6
879.59
3360.52
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ETHO/USDT
$ 0.010355 306.55 1
0.000227
42.41
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ETHO/BTC
$ 0.012385 610.40 1
25.44
10.37
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
EUM/BTC
$ 0.805270 417.93 14
2.00
2817.93
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
EUNO/BTC
$ 0.000241 0 13.63
38374.57
22.41
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۲۰:۰۸
EVC/BTC
$ 0.000476 792.70 3.76
14.35
38.99
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
EXO/BTC
$ 0.002212 0.216809 1
0.447591
0.265043
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ - ۲۲:۴۸
EXOR/BTC
$ 0.000405 0 1.42
14.70
1.38
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۷:۰۷
FDR/USDT
$ 0.017796 269.83 1
12.76
15.71
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
FLS/BTC
$ 0.386972 0 6
20.51
17.50
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
FLUX/BTC
$ 0.982711 2240.87 6
334.67
897.30
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
FREE/NXT
$ -15000000.00 8.64 3
0.290952
0.924846
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
FREE/USDT
$ -19000000.00 22.06 2
84.91
13.07
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
GBX/BTC
$ 0.001429 0.644610 1
0.714645
23.49
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
GERA/USDT
$ 0.954413 0 1
56.80
14.33
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
GERA/ETH
$ 0.954413 0 1
1.20
249.36
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
GERA/BTC
$ 0.954413 0 10
0.181712
14.32
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
GIG/ETH
$ 0.002371 0 1
9.48
0.041652
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۰:۱۰
GLINK/BTC
$ 0.006908 1250.41 2
28.77
26.52
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
جین بانک
جین بانک
Genebank Token
GNBT/USDT
$ 0.035863 0 1
0.831541
10.69
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۲:۴۵
GPKR/BTC
$ 0.000403 0 4.03
63.64
3.28
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۷:۳۵
GPYX/BTC
$ 0.012813 17.05 1
10.80
18.25
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۱:۱۶
HBX/USDT
$ 0.000599 1.52 1
16.47
13.69
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۸
HMR/USDT
$ 0.005001 0 1
0.013480
2.24
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
HMR/ETH
$ 0.010978 0.038135 1
16.15
0.493165
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۲۲:۴۸
HMR/BTC
$ 0.006241 0 1
14.09
0.205076
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۲۲:۴۸
HTA/BTC
$ 0.003097 849.15 1
1.80
3.93
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
HTML/USDT
$ -9449077.41 0.600314 1
114.90
106.48
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۸
HTML/ETH
$ -995354.65 0.001099 9.69
341.06
1008.48
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ - ۲۲:۴۷
ICH/BTC
$ 0.004560 8.11 18
1203.02
14.99
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۲۲:۵۳
IDX/USDT
$ 0.000998 0.761562 1
2.56
8.81
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۸
IGNIS/BTC
$ 0.007383 790.41 3.16
2.77
17.69
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ILC/BTC
$ 0.004049 3691.99 54
582.77
686.71
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
INNBC/USDT
$ -9993295108.77 55.24 1
20.63
1.70
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۰:۰۳
KICK/USDT
$ 0.013205 0 1
87.68
10.26
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۸
KUE/USDT
$ -3997496.76 0 1
0.112699
12.21
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۱۹:۳۵
LCC/BTC
$ 0.002913 293.49 17.20
49.11
32.82
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
LCMS/USDT
$ 0.000699 0 4
353.01
314.01
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۸
LHC/BTC
$ 0.036283 69.52 1
395.40
147.45
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۸
LKT/ETH
$ 0.004422 0 1
0.018463
12.99
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۲
LKT/USDT
$ 0.004423 0 1
12.94
41.50
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۲
LOG/BTC
$ 0.055500 55.74 2
35.92
157.73
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
LST/USDT
$ 0.000150 0 1
13.38
6.25
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۱۷:۳۶
LTC/BTC
$ 100.18 205751.19 57
126.06
211.03
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
LTC/USDC
$ 100.51 10493.31 1
7.59
166.31
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
LTC/USDT
$ 99.99 93808.55 1
3.50
0.827965
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
LUNES/ETH
$ 0.004653 10.53 1
24.26
49.36
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۲۲:۵۳
MADHAT/USDT
$ 6.30 194856.88 55
122.78
170.47
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
MARS/BTC
$ 0.001198 0 12.69
239.26
65.08
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
MBC/USDT
$ -3460000.00 24.85 1
12.62
0.098587
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
MCF/USDT
$ 0.001540 0 1
4.45
2.22
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
MINTME/BTC
$ 0.027390 20368.74 3
92.45
4.14
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
MLNK/USDT
$ 0.000582 128285.91 4
32.11
13.65
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
MNC/USDT
$ 0.000631 4.06 1
13.05
17.67
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۴۴
MNC/BTC
$ 0.000810 0.049454 0
6.69
3.50
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۷:۳۵
NBX/BTC
$ 0.000810 23.76 23.71
24.02
124.12
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۴۴
NBX/ETH
$ 0.000841 0 1
0.369999
36.19
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۴۴
NCP/LTC
$ -3165675.53 0.043744 1
0.441178
2.75
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۲۰:۳۴
NILU/BTC
$ 0.000403 162.98 1.27
20.69
0.039621
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۸:۱۶
NLG/BTC
$ 0.003071 101.35 12.33
110.29
222.51
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ - ۲۱:۵۳
NUKO/BTC
$ 0.000299 0.232942 6.03
103.20
46.69
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۰:۰۳
NWC/USDT
$ 0.055669 5.61 1
83.33
17.92
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
NWC/BTC
$ 0.060508 1246.23 2
10.79
7.93
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ - ۱۸:۳۹
NXT/USDT
$ 0.004282 136.67 1
63.49
0.096492
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
NXT/BTC
$ 0.004525 402.65 1.35
3.25
54.34
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
NYC/USDT
$ -6189337.41 0.298056 1
8.28
33.02
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ - ۲۲:۴۹
OK/BTC
$ 0.003306 3.92 1
7.15
1.61
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ - ۲۲:۴۸
ONION/BTC
$ 0.051058 0 1
1.47
18.45
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ - ۲۲:۴۸
ORE/BTC
$ 0.000299 0 0
2.91
5.77
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۱۹:۳۵
OWC/BTC
$ 0.104336 31.11 1
38.52
1.11
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۴۴
PLEX/USDT
$ 0.211400 2221717.39 5
7.39
122.66
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
PLEX/BTC
$ 0.210091 1945894.71 1
38.59
19.42
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
PLF/USDT
$ 0.001621 0 1
10.37
12.29
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
PLF/BTC
$ 0.001621 0 4.09
0.277584
137.19
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
PLF/ETH
$ 0.001621 0 1
1.19
0.532596
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
PRCY/USDT
$ 0.038255 0 1
2.87
5.18
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۲۲:۵۳
PRCY/BTC
$ 0.044827 0 2
3.44
3.37
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۲۲:۵۳
QAC/ETH
$ 0.000656 45.66 1
15.06
13.51
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۸:۱۶
QAC/LTC
$ 0.000751 21.47 1
21.93
0.548903
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۸:۱۶
QAC/BTC
$ 0.000403 147.07 4.43
97.14
77.90
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۸:۱۶
RC20/ETH
$ -179768.09 19.05 1.15
1203.81
99.77
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۱۹:۵۳
RTH/BTC
$ 0.519365 0.598134 1
1.35
4.67
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
RTH/ETH
$ 0.642497 0 1
148.20
16.33
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
S4F/BTC
$ 0.000806 7.19 1.83
1.16
230.57
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۴۴
S4F/ETH
$ 0.000298 0.103757 1
4.01
9.11
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۴۴
SAFEBLAST
SAFEBLAST/USDT
$ -100015153.29 2.49 6.61 ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۸:۰۲
SEM/BTC
$ 0.000604 0.398631 1.62
1.48
16.38
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۰:۲۶
SHND/LTC
$ -3740000.00 11.38 2.02
11.05
94.93
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
سیگنچر چین
سیگنچر چین
SignatureChain
SIGN/LTC
$ -931200.00 7.17 1.78
32.52
248.38
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۱۲:۰۳
سیگنچر چین
سیگنچر چین
SignatureChain
SIGN/BTC
$ 0.000208 0 3.43
65.55
15.19
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ - ۱۸:۳۶
SIGNA/BTC
$ 0.005825 119.62 5.67
0.500776
304.69
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
SIN/USDT
$ 0.000354 72.47 4
88.85
90.26
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
SIN/ETH
$ 0.000427 0 1
4.42
0.181704
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
SIN/BTC
$ 0.000390 63.92 8.58
0.665562
253.19
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
SKB/USDT
$ 0.000146 0 1
20.45
269.74
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
SMAC/USDT
$ 0.002900 23.12 17
1.15
1.92
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ - ۳:۵۰
SMART/BTC
$ 0.000388 26.97 9.96
5.85
466.20
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
SMART/BC
$ 0.001574 1603.38 1
0.040227
0.348189
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۴۴
SNL/ETH
$ 0.172745 20.77 18.58
1.86
415.97
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۴۴
SNL/USDT
$ 0.015003 0 1
1381.98
431.64
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۴۴
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 25.90 21380.56 101
70.28
117.38
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
SONO/USDT
$ 0.005001 0.024726 1
2.11
16.74
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۲۰:۲۲
SPK/BTC
$ 0.001763 12.30 3.72
3.32
5.19
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ - ۲۲:۴۸
SPRKL/USDT
$ 0.000400 0 1
4.94
3.95
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۴۶
SPRKL/ETH
$ 0.000104 0.001896 0
0.055327
6.60
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ - ۱۸:۲۲
STP/ETH
$ 0.000163 0.003259 0.250552
0.376357
17.44
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ - ۱۶:۰۸
STRM/USDT
$ 0.014300 0.377523 117
228.92
33.48
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
SURE/ETH
$ 0.002581 1910694.78 27
2223.62
11.79
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
SURE/BTC
$ 0.001667 13.82 2.57
7.76
7.76
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
TAN/USDT
$ 0.000985 85.97 1
0.005901
11.21
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ - ۱۸:۴۶
TNC/ETH
$ 0.000274 0.081708 1
93999.71
2544.63
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
TNC/BTC
$ 0.000207 0 7.89
196.83
0.796516
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ - ۱۸:۲۹
TNC/USDT
$ 0.000260 0 1
2480.87
22200.41
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
تاچ کن
تاچ کن
TouchCon
TOC/ETH
$ 0.001424 5825.28 1
9.30
2.66
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ترن کوین
ترن کوین
Terran Coin
TRR/USDT
$ 1.70 0 2
9.85
5.56
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
ترن کوین
ترن کوین
Terran Coin
TRR/ETH
$ 1.27 0 2
-8190000.00
1.47
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
ترن کوین
ترن کوین
Terran Coin
TRR/BTC
$ 1.63 1.33 1
118.63
8.43
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
TRX/BTC
$ 0.064069 7556.52 1
3524.07
3484.58
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
TRX/ETH
$ 0.064462 2147.93 1
2.51
4.31
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
TSF/USDT
$ 0.037735 2734.34 5
55.40
462.75
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۳:۴۹
تسلاکوین
تسلاکوین
Tessla Coin
TSLA/USDT
$ 0.013950 1.62 15
5322.81
1548.59
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
TUP/BTC
$ 0.017150 11.15 1
6.57
14.68
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
UCA/BTC
$ 0.000305 0 8.19
6260.00
430.18
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۱۶:۰۸
UFO/BTC
$ 0.000195 11.41 0
17.10
0.019878
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۱۳:۵۹
UFR/BTC
$ 0.015386 0.234415 1
3.06
78.22
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
UPX/ETH
$ -177174.46 15.05 6.35
165.98
0.004479
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۲۱:۰۷
VBIT/ETH
$ 0.003666 0.059937 1
22.60
0.456372
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۱:۵۱
VDL/BTC
$ 0.034803 37.26 1
51.24
16.82
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
VESTTOKEN
VESTTOKEN/ETH
$ 0.007021 139930.80 1
254.77
49.33
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ویتائی
ویتائی
Vitae
VITAE/LTC
$ 0.225698 0 0
55.57
0.003804
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ - ۲۱:۵۸
ویتائی
ویتائی
Vitae
VITAE/ETH
$ 0.036267 0 0
0.002419
0.002427
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
ویتائی
ویتائی
Vitae
VITAE/BTC
$ 0.047863 3.95 0
200.94
3250.87
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
VOCO
VOCO/USDT
$ -199558129.09 39.94 7.64
1.44
150.09
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۱۸:۱۹
VOLTZ/USDT
$ 0.016581 0 1
87.03
41.73
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۱۷:۳۶
VRA/ETH
$ 0.005328 0.399502 1
3.61
11.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۲۲:۵۳
VRSC/BTC
$ 0.614553 253.36 25
73.25
744.70
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
WABI/USDT
$ 0.038846 0.100535 1
12.31
3.91
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۸
WAVES/BTC
$ 3.08 1.90 1
20.42
8.56
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
WIFI/BTC
$ 0.001678 69.80 1
16.89
1.34
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۵۰
X42/BTC
$ 0.024675 3.96 1
85.98
31.95
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
XBI/BTC
$ 0.000905 0.344917 4.43
0.161978
8.23
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
XCASH/LTC
$ -160600.00 178.54 7
0.059109
34.79
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
XCASH/ETH
$ -240072.35 0 3.19
46.10
7.04
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ - ۲۲:۱۷
XCUR/ETH
$ 0.514196 0 0
3.58
35.21
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ - ۲۲:۴۸
XDC/USDT
$ 0.024791 5582.38 1
15.46
132.20
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
XEC/BTC
$ 0.000582 0.776199 7.78
12.24
10.70
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
XFL/BTC
$ 11.58 0 7
67.74
153.03
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
XFL/USDC
$ 7.50 0 0
66.70
17.41
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
XHT/USDT
$ 0.214932 6744.28 4
20.60
241.38
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
XLM/BTC
$ 0.093126 56741.68 1
0.501683
39.16
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.413948 15763.66 3
2.72
1297.43
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.412600 79654.82 185
1732.41
1489.27
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ورج
ورج
Verge
XVG/BTC
$ 0.003305 35.30 2
36.68
0.182915
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
ZANO/BTC
$ 0.610742 73763.18 20
87.40
95.08
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۳:۳۶
ZCL/BTC
$ 0.047571 8.31 1
10.53
200.54
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
ZEC/BTC
$ 48.43 0 2
257.36
572.08
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
ZUM/USDT
$ -999374.19 3.82 1
12.46
2.69
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸

مشخصات STEX

توضیحات

نظرات STEX

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین