خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
22932.99
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۵۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1627.43
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۵۷
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.064103
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۵۷
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
327.99
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۵۷

قیمت ارزهای دیجیتال در کوینزبیت

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
$BACK
$BACK/USDT
$ -61000000.00 2497.15 1
2.31
2.76
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ - ۲۱:۵۳
$LESLAR
$LESLAR/USDT
$ -4981454.26 0 4
19.35
10.06
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ - ۲۲:۵۳
1GOLD
1GOLD/USDT
$ 62.80 0 91
50.61
0.119028
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ - ۲۱:۵۹
1GOLD
1GOLD/BTC
$ 51.36 0 82
125.61
251.22
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ - ۱۵:۴۱
1WO/USDT
$ 0.099677 6823.67 191
701.83
133.87
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۲۳:۴۴
ACEC/USDT
$ 0.248427 789.64 1
41.76
0.002491
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ - ۱۶:۳۶
ADA/USDT
$ 0.392307 1629601.29 476
432235.96
408970.99
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ADA/BTC
$ 0.512129 291642.17 418
38323.55
39552.19
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ADA/ETH
$ 0.392525 15807.31 395
355696.74
1325148.67
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ALCAZAR/USDT
$ 0.003000 643.25 3
159.77
2178.09
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ - ۲۱:۳۶
AMDG/USDT
$ 0.064570 10158.87 50
1532.07
18.26
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۱:۵۵
AMT/USDT
$ 0.001998 5095.10 6
82.07
136.58
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۴۶
ANPAN/USDT
$ 0.000400 288.85 132
0.237651
56.34
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۱
AOG/USDT
$ 0.580124 60117.42 188
512.59
4277.95
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
AQUA/USDT
$ 0.000649 3678.53 68
371.14
306.85
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ARCONA/USDT
$ 0.129114 1087.96 1
42.31
0.060207
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ - ۲۲:۵۳
ARI10/USDT
$ 0.008684 18547.13 53
144.34
191.09
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ARTR/USDT
$ 0.005702 1494.46 1
2.28
0.233350
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ASAN/USDT
$ -738300.00 9346.08 190
2229.73
2045.24
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ASIA/USDT
$ 0.090019 7643.72 65
415.19
523.36
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
AUR/USDT
$ 1.14 3219.06 9
0.240178
32.03
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - ۲۱:۵۰
AUTUMN/USDT
$ 0.005252 1348.37 162
425.09
287.89
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
AVAX/USDT
$ 20.10 3617373.62 386
1200461.52
1307281.73
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
AVAX/BTC
$ 20.10 79133.85 396
120505.54
222345.85
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
AVAX/ETH
$ 20.10 11230.71 342
83182.83
26294.83
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
AZ/USDT
$ -115000.00 967.32 3
109.95
10.47
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ - ۲۱:۵۷
BAL/USDT
$ 6.88 365382.28 459
199063.92
59877.44
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BAL/BTC
$ 6.22 6292.52 378
3282435.99
2400555.73
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2.12 707026.44 405
226086.23
32779.22
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.71 4336.89 370
50476.42
67229.46
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BCA/BTC
$ 9.74 112.09 7
1.74
21.11
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - ۲۲:۰۳
BCA/USDT
$ 14.64 14.25 21
112.19
-15000000.00
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BCH/USDT
$ 138.15 2400106.39 385
375580.82
4752.42
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BCH/BTC
$ 137.94 265784.26 364
228144.83
25850.56
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
بلاک کامیرس پروتکل
بلاک کامیرس پروتکل
Block Commerce Protocol
BCP/USDT
$ 0.006395 10021.74 2
22.25
13.14
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ - ۲۱:۴۹
BDX/BTC
$ 0.038099 246906.81 59
501.88
337.17
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BDX/ETH
$ 0.037928 241843.18 141
570.06
310.95
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BDX/USDT
$ 0.037926 198920.90 146
1151.13
170.98
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BENX/USDT
$ 0.016952 1152.01 36
139.40
223.09
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۰
BERRY/USDT
$ 0.001289 127.73 8
5.76
0.217267
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۲۲:۵۶
BITRA/USDT
$ 0.002000 0 16
12.18
40.21
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BIXB/USDT
$ 12.17 547752.45 87
1778.27
547.94
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ - ۲۲:۵۵
BLA/BNB
$ 0.025071 138781.08 32
407.04
102.14
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ - ۲۱:۵۱
BLA/USDT
$ 0.025209 77612.25 35
292.07
20.74
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۱:۵۵
BLS/USDT
$ 0.002185 0 271
38.93
138.29
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
BNB/BUSD
$ 327.79 2935755.28 507
271294.79
84623.35
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BNB/BTC
$ 328.12 3630404.87 444
351159.51
587133.29
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BNB/USDT
$ 327.59 14129072.55 515
372195.31
121417.45
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BNB/USDT
$ 327.66 13027194.83 401
269780.05
189055.06
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BNB/ETH
$ 327.99 1559802.17 485
277412.44
53631.85
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BPX/USDT
$ 0.000198 2847.01 11
0.116278
8.61
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ - ۲۲:۵۵
BSI/USDT
$ 2.16 15005.44 5
16.39
30.73
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۲۲:۵۴
BTC/TRY
$ 23393.21 3814771.89 343
133239.95
78547.78
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BTC/UAH
$ 24911.39 113587.52 362
352771.85
259945.99
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BTC/USDT
$ 22932.99 241371200.56 580
654732.50
829232.12
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BTC/USDC
$ 22935.40 1357311.03 564
503923.26
293045.27
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BTC/USDT
$ 18987.79 43468559.17 557
324391.56
146790.71
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۲۱:۵۳
BTC/BUSD
$ 22944.27 181581763.24 559
371014.97
300871.79
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BTC/EUR
$ 22950.75 829190.91 563
377395.40
297687.64
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BTC/RUB
$ 23052.32 108473.68 421
118661.83
34874.69
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BTC/TUSD
$ 22918.83 62489.56 461
848419.22
128908.34
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BTCA/USDT
$ 0.000400 14873.61 127
71.00
6.08
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۱:۵۵
BTCADD
BTCADD/BTC
$ 22953.43 48249389.13 459
269798.32
596.85
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BUSD/USDT
$ 1.00 47684590.64 329
139244.39
190091.48
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
BYTS/USDT
$ 0.005001 181.71 1
44.97
110.23
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ - ۲۰:۴۲
BYTS/BTC
$ 0.696454 16571.97 0
57.80
0.202457
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۳:۱۸
BYTS/ETH
$ 0.556254 6483.25 0
0.156172
2.99
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۳:۱۸
CADINU/USDT
$ -1970000.00 3794.72 78
487.78
511.57
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
CBP/USDT
$ 1.89 1966.15 159
477.01
16.55
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ - ۲۱:۵۳
CBP/BTC
$ 1.89 2243.43 92
368.62
7.00
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ - ۲۱:۵۳
CCOIN/BUSD
$ 0.036871 182212.40 111
611.33
139.44
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
CLEG/USDT
$ 0.013380 8962.72 161
555.34
192.37
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
CLS/USDT
$ 0.000359 773.71 0 ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ - ۲۲:۱۸
CLS1
CLS1/USDT
$ 0.553978 0 4
337.03
54.17
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ - ۲۱:۴۹
CMCX/USDT
$ 0.007284 7966.81 16
23.31
25.04
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
CNB/USDT
$ 0.000165 5146.42 9
312.67
136.72
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ - ۲۲:۵۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.93 500511.54 427
183150.70
28440.06
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 60.45 9441.35 334
620536.84
624516.58
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
CRI/USDT
$ 0.438021 2169.32 1
1.62
5.06
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - ۲۲:۰۳
CRI/BTC
$ 0.472811 1336.38 82
135.03
135.00
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
CRI/USDT
$ 0.432883 959.72 1
3.17
2.92
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
CRI/ETH
$ 0.447003 0 6
5.56
30.15
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ - ۲۱:۵۹
CYCE/USDT
$ 0.422087 34042.78 296
2071.57
5517.91
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
CZR/USDT
$ 3.17 53099.39 261
7318.02
4977.86
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
DBX/USDT
$ 0.000129 732.84 15
10.96
20.04
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۲۲:۵۶
DCU/USDT
$ 0.000218 0 8
31.35
0.293284
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ - ۲۱:۵۱
DEL/BTC
$ 0.229176 8193.06 2
62.91
3.92
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۲۲:۵۱
DEL/USDT
$ 0.080534 1640.42 3
0.419430
81.19
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۲۲:۵۱
DEL/ETH
$ 0.209026 11764.09 18
17.72
461.29
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۲۲:۵۱
DEL/USDT
$ 0.025955 10191.04 14
130.77
52.66
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - ۲۱:۵۰
DNT/USDT
$ 0.241363 2061.82 3
47.65
4.57
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۲۲:۵۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.092160 3248831.05 454
482220.02
400738.88
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
DXF/USDT
$ 0.025158 81084.75 90
532.23
289.97
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
DXT/USDT
$ 0.003894 0 1
300.48
69.30
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ - ۲۲:۵۴
ECOIN/USDT
$ 0.001220 2208.38 87
127.55
470.47
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ECOREAL/USDT
$ 0.149615 30651.85 2
2382.82
57.98
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - ۲۲:۰۳
EDGT/USDT
$ 1.00 6120531.94 361
23364.73
1892.80
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
EGON/BTC
$ 0.027604 74.68 0
172.16
0.348695
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۲۲:۵۲
EOS/USDT
$ 1.08 477681.38 362
78078.79
38245.13
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
EOS/ETH
$ 1.08 48228.87 343
30875.46
955287.27
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
EOS/BTC
$ 1.08 30697.22 335
9460568.65
9016365.04
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ETC/USDT
$ 36.63 768397.07 395
78794.68
63408.54
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ETC/BTC
$ 22.88 170130.59 438
286429.96
1667801.33
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ETC/ETH
$ 36.53 295642.74 390
99274.41
94661.90
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ETH/USDC
$ 1631.41 1766033.89 570
471851.39
264692.81
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ETH/USDT
$ 1629.96 40007036.95 553
470072.79
343018.78
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ETH/BUSD
$ 1630.57 26883063.83 541
303077.77
268139.30
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ETH/BTC
$ 1630.68 20598768.60 582
72732.24
211354.29
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ETH/EUR
$ 1630.04 590847.91 578
240555.27
302747.54
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ETH/USDT
$ 1302.97 4924687.91 435
201889.13
79084.84
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۲۱:۵۳
ETH/TUSD
$ 1627.43 342365.35 328
126494.43
14549.64
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ETH/TRY
$ 1666.49 675529.34 387
132922.47
22514.70
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ETH/RUB
$ 1683.59 79630.66 333
44960.72
45106.62
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ETHW/USDT
$ 4.27 41269.03 499
96423.99
199102.39
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
EXMOC/USDT
$ -497400.00 2173.14 93
266.07
3.79
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ - ۲۱:۵۱
FAKT/BTC
$ 0.013706 6633.95 1
13.70
4.66
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ - ۲۱:۵۱
FAKT/USDT
$ 0.019989 7939.09 92
917.74
-213100.00
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - ۲۲:۰۳
FAKT/ETH
$ 0.018624 9003.86 112
1075.06
1086.96
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
FBX/USDT
$ 0.038006 2000.32 104
17.69
49.22
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ - ۲۱:۵۷
FDLS/BNB
$ 0.002871 1102.63 17
139.18
121.25
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ - ۲۲:۴۸
FIX00/USDT
$ 0.010091 6819.75 222
1765.40
727.15
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
FJT/USDT
$ 0.694444 46725.92 78
7.05
125.25
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
FLOKIV/USDT
$ -9150964.90 75737.98 99
120.75
8.63
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ - ۲۲:۵۴
FPG/USDT
$ 0.001327 5768.33 1
7.01
0.702116
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ - ۲۱:۴۸
FRG/USDT
$ -499467.50 291.95 1
28.85
303.97
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ - ۱۹:۳۸
FRL/USDT
$ 0.132405 1776.50 24
81.81
64.63
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
FST/BTC
$ 0.162910 1303.35 17
340.13
170.06
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ - ۲۱:۴۸
FST/USDT
$ 0.163513 1144.60 145
340.13
340.13
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ - ۲۱:۴۸
FTM/ETH
$ 0.332841 73599.31 377
89211.63
99548.10
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
FTM/BTC
$ 0.333825 507327.46 316
8028.42
7366.77
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
FTM/USDT
$ 0.567910 2463663.33 338
133367.62
15329.34
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
FUNEX/USDT
$ 0.050010 1886.08 26
114.17
37.43
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
GLD/USDT
$ 0.095002 32497.88 5
3.50
0.181781
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ - ۲۲:۵۶
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.090291 0 381
4285.64
6796.34
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
GPCX/USDT
$ 0.001005 5328.83 158
337.40
27.84
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
GRC/USDT
$ 0.011635 11237.81 1
128.09
113.62
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۲۲:۵۴
GREEN/USDT
$ -2307097.88 30.63 27
173.83
23.35
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۲۲:۵۴
GTN/USDT
$ 1.30 0 46
18.37
0.517643
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
GWP/USDT
$ 2.66 0 134
320.36
222.35
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ - ۲۱:۵۹
HALO/USDT
$ 0.041209 0 6
2902.15
122.98
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/BTC
$ 2.93 0 137
17.24
8.89
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۲۱:۵۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 4.80 51789.63 7
1937.89
3304.56
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۲۲:۵۴
HPN/USDT
$ 0.800183 17782.05 1
13.51
3.41
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ - ۲۱:۵۸
IBS/USDT
$ 0.001685 7112.30 1
9.35
1.68
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ - ۲۱:۵۷
IBS/BUSD
$ 0.001328 3058.05 79
300.38
206.19
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
INMES/USDT
$ 0.013891 1823.13 7
311.86
777.54
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۲۱:۴۳
IOWN/USDT
$ 0.038964 8244.13 128
307.61
188.23
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
IRT/USDT
$ 0.009899 4498.23 209
1168.37
220.84
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ISHND/USDT
$ 0.062021 6691.80 4
169.24
17.73
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ - ۲۲:۵۲
JCC/USDT
$ 0.365642 32893.17 0
11.79
-6240000.00
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ - ۲۲:۴۷
JCR/USDT
$ 25.85 12952.98 4
31.50
67.01
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ - ۲۲:۴۹
JNB/USDT
$ 4056.86 79226.86 276
7855.15
315.16
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
KNC/USDT
$ 0.845055 244721.80 397
122128.69
14050.43
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
KUNCI/USDT
$ 0.016509 123529.50 5
68.47
45.01
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
LINA/ETH
$ 0.014702 16136.92 98
115.47
29.55
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ - ۲۲:۵۳
LINA/USDT
$ 0.011807 39892.45 117
187.17
555.93
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۲۲:۵۶
LINK/ETH
$ 6.99 21996.30 449
226418.15
316253.70
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
LINK/BTC
$ 6.99 313715.90 452
306226.54
292184.73
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
LINK/USDT
$ 6.99 4369245.92 429
222013.33
147113.78
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
LITHO/USDT
$ 0.000475 1165.23 1
119.98
123.78
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
LKT/USDT
$ 0.118939 1525.15 1
31.20
7.19
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
LND/USDT
$ 0.000881 10238.78 35
354.96
0.083568
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ - ۲۲:۳۹
LORC/USDT
$ 0.333425 50783.28 4
520.71
19.62
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۱۴:۴۷
LRC/ETH
$ 0.418741 172876.64 293
824464.20
630822.05
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LRC/USDT
$ 0.371348 978504.32 422
95685.33
23118.64
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
LRC/BTC
$ 0.419374 184027.22 380
105638.00
101387.23
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LTC/USDT
$ 96.66 2168809.58 549
409666.82
394883.41
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
LTC/ETH
$ 59.13 112217.40 373
21690.98
24900.77
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LTC/BTC
$ 96.69 251425.95 537
1000439.89
2089991.84
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
LTC/USDT
$ 59.43 2183357.83 438
29033.79
111304.57
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
MANC/USDT
$ 0.790051 1680.57 1
249.58
21.42
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۲:۴۷
MATIC/USDT
$ 1.20 1763357.57 447
350188.34
347344.96
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
MCF/USDT
$ 0.002428 45.22 84
24.86
4.00
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۱
MIKOTO/USDT
$ 0.000653 55.33 2
63.34
126.80
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ - ۲۱:۵۸
MINTME/USDC
$ 0.034106 10009.46 4
2.53
0.020245
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ - ۲۲:۱۱
MLNK/USDT
$ 0.000575 19351.85 211
132.76
2414.31
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
MMPRO/USDT
$ 0.257582 83891.67 0 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ - ۱۴:۲۳
MNTL/USDT
$ 0.012035 526.56 1
0.009187
7.01
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ - ۲۱:۵۷
MPLAY/USDT
$ 0.070001 0 4
2.20
16.16
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ - ۲۲:۵۶
MVRS/USDT
$ -100024492.07 0.081402 1
0.441449
0.025027
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
MXZ/USDT
$ 0.017167 9762.19 246
3585.85
1266.74
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
NASSR/USDT
$ 0.002393 301.97 58
7.78
155.00
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ - ۲۱:۵۸
NLC/USDT
$ 0.018929 449.95 11
663.97
44.92
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ - ۲۲:۵۲
NOWAR/USDT
$ -360024.43 0 4
9.37
155.48
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ - ۱۶:۴۸
OMAX/USDT
$ 0.000457 0 1
1.28
178.81
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ - ۲۱:۵۹
ONT/BTC
$ 0.275476 36217.04 300
11381.80
9121.45
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ONT/ETH
$ 0.274019 7850.31 295
144735.87
96079.74
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ONT/USDT
$ 0.275792 443695.96 413
166285.34
358361.01
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
OOKS/USDT
$ 0.227307 4133.80 6
20.76
0.295099
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ - ۲۱:۳۶
PALLA/USDT
$ 0.011302 0 307
2655.89
2312.25
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
PALLA/BTC
$ 0.010473 0 22
66.96
28.94
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ - ۲۱:۴۸
PICIPO/ETH
$ 0.003270 496.24 84
345.90
67.69
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۲۲:۴۹
PINU/USDT
$ -1400411.49 5186.97 2
23.57
10.50
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ - ۲۲:۵۳
PLA/USDT
$ 0.007861 5169.31 2
333.97
17.79
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ - ۲۲:۵۶
PLCU/USDT
$ 17718.80 1535562.94 225
9264.36
8949.17
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
PRVC/USDT
$ 0.000906 8121.74 115
1028.28
24.46
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
PTX/USDT
$ 0.999088 1310716.44 1
5.35
1582.19
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ - ۲۲:۱۱
PTX/BTC
$ 0.017566 25339.63 1
0.586191
0.530964
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ - ۲۱:۵۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.144363 6170.78 274
10989.99
14651.92
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.103700 978244.08 399
144027.15
17607.69
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
اگر
اگر
Augur
REP/ETH
$ 11.20 11290.10 339
208436120.35
8063920.57
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 8.94 220762.90 349
519444.15
179757.93
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 9.00 912444.80 368
3147016.58
2505507.61
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
RMAI/USDT
$ 0.001001 0 74
68.01
852.28
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.004157 65861.16 348
3597.40
5657.39
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
SFL/USDT
$ 0.037349 739.02 40
19.92
9.13
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۲۳:۲۰
SHAK/USDT
$ 0.000307 3739.66 5
64.97
22.77
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
SHAN/USDT
$ 0.008620 17780.72 20
1036.46
346.19
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۱:۵۵
SHIBELON/BUSD
$ -3421920.88 175.77 58
5.51
0.923607
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ - ۲۲:۵۴
SHIDO/USDT
$ -529000.00 19.59 6
445.37
18.72
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ - ۲۱:۵۰
SHISH/USDT
$ -7200439.53 0 2
42.12
55.93
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۹
SMAC/USDT
$ 0.008441 4606.84 14
4.48
4.51
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
SNX/USDT
$ 2.56 574000.14 440
357652.17
62478.28
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
SNX/BTC
$ 3.64 43453.00 364
157369.22
82221.72
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/BTC
$ 23.51 612886.05 420
76244.60
86121.50
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 23.46 2859551.46 423
2237906.16
1537263.48
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/ETH
$ 42.08 241355.10 394
95450.56
95572.90
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
SPDX/USDT
$ 1.30 5196.92 2
92.36
8.79
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۲۲:۵۶
SPRING/USDT
$ 0.006852 967.21 125
155.31
307.13
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
SPRITZMOON/USDT
$ -302900.00 1155.16 15
855.06
132.03
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
SRCX/USDT
$ 0.008226 4837.66 18
64.64
56.57
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ - ۲۲:۵۲
SUMMER/USDT
$ 0.004619 972.07 135
144.56
286.12
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
SURE/USDT
$ 0.005913 1256.21 153
10.43
57.48
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
SUSHI/USDT
$ 1.43 302705.83 341
13101.00
15112.38
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
SUSHI/BTC
$ 1.45 13639.41 323
45677.33
44284.78
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
SXP/USDT
$ 0.304219 299081.67 423
41677.20
20300.15
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
SXP/BTC
$ 0.440064 11866.00 366
26469.70
21988.82
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
TAMA/USDT
$ 0.018002 0 157
1.05
1102.55
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۱:۵۵
TC/USDT
$ 0.000109 3848.59 122
597.08
3.65
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - ۲۱:۵۰
TELE/BTC
$ 0.006049 1063.44 7
16.76
6.91
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ - ۲۲:۵۶
TELE/USDT
$ 0.001010 1035.42 2
236.55
101.22
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
TGR/USDT
$ 0.153554 4815.20 128
42380.08
64.87
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ - ۲۱:۴۹
THC/USDT
$ 0.000229 44218.30 29
356.94
40.22
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۲۲:۴۸
TORG/USDT
$ 0.000951 5599.61 84
65.72
2.50
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
TRDO/USDT
$ 0.221434 13791.05 295
10958.03
46.12
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ - ۱۷:۵۷
TRX/USDT
$ 0.064103 7688771.30 477
274165.10
662483.75
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
TRX/ETH
$ 0.068816 53206.50 359
8978.41
8241.81
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
TRX/BTC
$ 0.069618 23748.11 291
19623.50
14030.88
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
TUSD/USDT
$ 4356.32 8415546.81 622
336806.05
24006400.26
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ - ۲۱:۵۱
UNI/USDT
$ 6.89 2916327.25 511
371285.01
65550.76
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
UNI/BTC
$ 6.90 152694.23 459
112210.17
215412.89
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
USDC/USDT
$ 1.00 134460.12 292
7651678.68
497602.52
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
تتر
تتر
Tether
USDT/TRY
$ 1.02 7466863.42 344
146721.79
89642.64
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
تتر
تتر
Tether
USDT/RUB
$ 1.01 47810.23 352
235052.78
135640.40
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
تتر
تتر
Tether
USDT/UAH
$ 1.06 42941.23 350
141201.99
127182.83
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
USDZ/USDT
$ 0.991750 1020.73 105
235.12
85.98
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
UTC/USDT
$ 1.00 8393.14 169
534.87
59.88
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ - ۲۲:۱۱
VIZSLASWAP/USDT
$ 0.028271 5358.59 3
12.18
4.73
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ - ۲۱:۵۵
VSW/USDT
$ 0.028918 2556.52 111
216.14
16.09
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۱:۵۵
VTS/USDT
$ 0.182472 1074.50 67
365.74
263.80
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
WAVES/BTC
$ 2.67 102394.74 371
158325.52
278418.02
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
WAVES/USDT
$ 2.66 903427.85 341
110358.31
15302.99
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
WAVES/ETH
$ 2.67 507117.55 348
146163.07
243841.85
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
WETUX/USDT
$ 0.023002 652326.16 1
26.24
76.75
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ - ۱۳:۴۹
WINTER/USDT
$ 0.005948 1196.32 94
73.49
143.10
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
WKIT/USDT
$ 0.813623 0 147
289.98
163.37
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ - ۲۱:۵۹
WOJ/USDT
$ 0.009156 237.13 64
880.31
66.10
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۲۲:۵۶
WORTH/USDT
$ 0.000760 1425.25 3
5.43
1.60
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۲۲:۵۱
WWY/USDT
$ 0.005162 39002.35 43
103.33
105.69
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
XCA/USDT
$ 0.084840 5160.39 60
304.49
39.67
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ - ۱۵:۵۱
XEM/ETH
$ 0.103136 0 369
57.97
144.76
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ - ۲۲:۵۲
XERM/USDT
$ 0.100495 1033.24 0 ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ - ۲۲:۵۵
XF/USDT
$ -1550000.00 5517.22 5
112.48
201.87
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۱:۵۵
XLD/USDT
$ 0.021154 600.53 56
110.40
0.253103
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ - ۲۲:۵۵
XLM/BTC
$ 0.090896 17094.42 326
20015.69
16844.72
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
XNC/USDT
$ 0.110027 2010.00 75
0.014677
224.35
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.398701 964817.98 454
184762.02
154381.44
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.398302 20019073.97 538
298114.07
219189.05
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
XRPC/USDT
$ 0.011280 0 7
570.20
14.12
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
YES/USDT
$ 0.016797 366267.86 269
4501.59
29225.15
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
YES/BUSD
$ 0.016983 319910.84 219
4852.60
5973.34
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
YES/BNB
$ 0.016916 71209.19 203
2612.60
9903.32
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ - ۲۱:۵۱
YES/USDC
$ 0.017024 252771.09 180
2548.11
2221.61
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
YES/BTC
$ 0.016604 153967.39 68
212.03
2.82
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ - ۲۱:۳۶
YFI/USDT
$ 7620.60 316752.02 465
85020.37
23521.93
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
YFI/BTC
$ 7626.09 11434.16 462
278505.25
92281.92
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
YFII/BTC
$ 1858.33 10488.16 382
82775.74
6937.21
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
YFII/USDT
$ 1331.08 206042.56 436
73276.98
29094.90
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
YOLLLO/USDT
$ 5.03 111768.72 241
13524.74
1051.15
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ZAM/USDT
$ 0.003230 78.70 14
106.78
39.83
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۳:۴۶
ZEDXION/USDT
$ 0.113255 203620.77 21
741.50
633.98
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۱:۵۵
ZVERSUS/USDT
$ 0.000140 347.13 6
194.50
44.49
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - ۱۵:۴۹

مشخصات Coinsbit

توضیحات

نظرات Coinsbit

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین