خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
17225.27
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۵
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
292.78
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۵
ETC اتریوم کلاسیک
ETC
قیمت دلاری
19.68
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۵
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.393123
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۵

قیمت ارزهای دیجیتال در بیت هامب

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/KRW
$ 0.479583 106251.39 284
4595.89
12603.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
1INCH/BTC
$ 0.690999 0 8
1016.88
1137.09
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ - ۲۱:۵۵
AAVE/KRW
$ 64.48 110863.03 331
4973.41
9562.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
AAVE/BTC
$ 59.48 0 90
55.10
914.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/KRW
$ 0.009661 65489.25 214
901.18
6678.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ADA/KRW
$ 0.321212 910093.55 462
114742.24
258458.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ADP/KRW
$ 0.007865 18479.02 295
5699.20
24738.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
AERGO/KRW
$ 0.112678 85713.92 328
3100.25
16771.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
AERGO/BTC
$ 0.111482 0 16
2321.72
2707.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
AION/KRW
$ 0.028858 663362.67 258
1825.73
104529.42
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ - ۲۲:۵۶
ALGO/KRW
$ 0.236331 1109958.01 421
32522.88
52123.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BTC
$ 1.17 0 21
36.90
960.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/KRW
$ 1.36 93098.00 265
1981.99
8475.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ALT/BTC
$ 0.585959 146.31 21
8386.84
792.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ALT/KRW
$ 0.592185 1302066.72 309
1516.77
9732.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
AMO/KRW
$ 0.000784 73043.25 198
17878.65
6223.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ANKR/KRW
$ 0.021929 96076.00 335
11798.03
15873.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ANV/KRW
$ 0.098053 1155810.44 283
4200.94
22345.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ANV/BTC
$ 0.094225 0 30
369.69
2258.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ANW/KRW
$ 0.000373 5256795.09 128
16353.89
11761.31
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ - ۲۲:۵۰
APIX/KRW
$ 0.006460 2510037.43 273
294.30
20313.41
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
APM/KRW
$ 0.015792 1679488.69 354
7912.53
44173.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
AQT/BTC
$ 0.842062 0 7
565.22
995.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
AQT/KRW
$ 0.857732 35205.35 186
1903.87
969.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ARPA/KRW
$ 0.029248 150141.85 197
5122.32
1131.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ARW/BTC
$ 0.151248 16.74 57
361.80
2713.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ARW/KRW
$ 0.152309 153560.51 316
5533.07
113173.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/KRW
$ 0.012396 26894.06 218
3647.91
5987.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/BTC
$ 0.011726 0 11
11.12
788.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ASTA/BTC
$ 0.000850 17982.91 35.95
101.94
70250.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ATOLO/KRW
$ 0.007547 2672364.06 220
2657.02
15908.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/KRW
$ 10.23 247791.71 374
52262.71
82281.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
AVAX/KRW
$ 13.81 108965.76 383
19518.15
37743.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
AXS/BTC
$ 9.19 5348.07 1
29.28
2412.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
AXS/KRW
$ 9.21 10927967.08 374
20757.38
37641.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BAKE/BTC
$ 0.566556 9980.56 20
21950.72
2817.86
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - ۲۲:۵۲
BAKE/KRW
$ 0.733112 2360198.57 359
4992.58
22853.42
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BAL/BTC
$ 5.61 3032.61 61
1263.33
25.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BAL/KRW
$ 6.26 4138576.96 350
6769.87
21217.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BASIC/KRW
$ 0.001056 81757.85 260
6865.89
11321.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/KRW
$ 0.236495 28450.51 265
2199.22
9449.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BCD/KRW
$ 0.193812 1157527.66 323
1399.39
58436.38
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BCH/BTC
$ 109.41 7.02 68
1410.94
2024.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BCH/KRW
$ 112.91 303367.08 376
33684.73
27208.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/KRW
$ 0.475036 390153.21 207
1717.88
6393.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/BTC
$ 0.463980 0 113
495.75
2836.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BFC/KRW
$ 0.068372 317911.03 237
2536.00
12271.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BFC/BTC
$ 0.098226 0 23
1996.17
41.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BIOT/BTC
$ 0.002719 703.35 7
10.50
1595.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BIOT/KRW
$ 0.002598 2101441.52 319
6402.76
20669.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BLY/BTC
$ 0.006123 18.71 22
10.87
9.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BLY/KRW
$ 0.006280 1801410.88 272
2868.56
14465.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BNB/BTC
$ 277.68 882.62 72
471.32
843.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BNB/KRW
$ 292.78 456991.99 397
30653.95
44053.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BNT/KRW
$ 0.386455 105192.47 261
4870.18
60722.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BNT/BTC
$ 0.362486 0 31
509.45
2334.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BOA/KRW
$ 0.035059 149527.61 214
1806.32
22028.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BOBA/KRW
$ 0.210266 31319.91 124
9435.64
1293.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BOBA/BTC
$ 0.204610 0 4
14.86
61.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BORA/KRW
$ 0.156619 208360.08 316
17455.20
35086.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/KRW
$ 42.28 241641.71 370
27786.91
44485.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BTC/KRW
$ 17225.27 43861602.19 595
1942734.47
7357111.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BTG/KRW
$ 15.26 63434.31 340
4949.08
24419.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
BURGER/KRW
$ 0.554636 776506.35 262
146.85
57926.37
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BURGER/BTC
$ 0.375232 945.39 1
969.02
1343.39
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ - ۲۲:۵۰
C98/KRW
$ 0.233388 92136.89 336
1473.35
17538.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
C98/BTC
$ 0.223304 0 27
72.38
971.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CAKE/BTC
$ 3.90 0 32
176.39
3106.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CAKE/KRW
$ 4.01 15455.19 41
579.64
2356.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/BTC
$ 0.013086 0 15
26.63
1818.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/KRW
$ 0.012624 47742.65 302
2551.20
7101.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CENNZ/KRW
$ 0.014813 39420.99 213
3081.95
6197.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CHR/KRW
$ 0.124871 336859.25 301
5272.12
5750.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CHZ/KRW
$ 0.163599 710303.88 379
73137.10
95914.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CHZ/BTC
$ 0.142581 0 64
366.22
3798.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/KRW
$ 0.002554 44729.81 255
3501.78
2466.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BTC
$ 0.002889 0 146
142.98
771.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
COLA/KRW
$ 0.072472 376828.92 307
5520.17
53358.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 37.58 0 105
289.75
2694.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/KRW
$ 38.80 122695.10 336
8382.69
13150.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CON/KRW
$ 0.011995 576646.40 315
23506.57
50628.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
COS/KRW
$ 0.005093 68974.35 374
3080.15
16352.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
COTI/KRW
$ 0.072991 110455.20 268
5022.85
12827.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
COTI/BTC
$ 0.068826 0 6
36.30
30.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/KRW
$ 0.066902 565991.39 275
8003.93
10438.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/KRW
$ 0.030174 24771.20 297
3804.77
3596.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CTC/BTC
$ 0.515094 0 5
587.80
2735.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CTC/KRW
$ 0.371356 8355204.60 292
6920.74
24594.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CTK/KRW
$ 0.778971 48467.29 312
6004.70
9232.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CTK/BTC
$ 0.833565 0 73
42.48
1132.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CTSI/KRW
$ 0.135790 2492209.37 204
3323.36
9147.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CTSI/BTC
$ 0.148699 333.18 9
50.17
62.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CTXC/KRW
$ 0.096614 1947922.39 296
5310.37
15055.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
CWD/KRW
$ 0.000828 5025568.03 80
1.59
1898.62
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ - ۲۲:۵۵
CYCLUB/KRW
$ -943500.00 5371096.08 7
33.57
625.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۲۱:۵۶
DAD/KRW
$ 0.041259 1779665.81 343
5912.78
28264.01
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
DAI/BTC
$ 1.03 123.49 95
6787.26
2915.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
DAI/KRW
$ 1.01 199195.08 373
230854.49
85845.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
DAO/BTC
$ 0.951674 0 34
353.21
2740.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
DAO/KRW
$ 0.903243 142242.99 224
1141.16
7105.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
DFA/KRW
$ 0.058771 127184.05 295
4020.22
36024.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
DFA/BTC
$ 0.066277 0 10
755.09
4260.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.101283 1608.30 10
14.26
493.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/KRW
$ 0.101534 8224235.52 426
424534.32
630092.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
DOT/KRW
$ 5.55 272151.57 381
18382.85
38912.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
DVI/KRW
$ 0.018133 299833.97 329
1454.30
39468.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
DVI/BTC
$ 0.017504 3.47 1
41.79
1593.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
EFI/KRW
$ 0.092749 113982.43 92
39.73
933.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
EGG/KRW
$ 0.006789 340899.96 303
3720.27
21473.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
EGLD/KRW
$ 44.56 130053.87 323
6806.09
10947.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
EL/KRW
$ 0.001797 53869.53 210
1733.07
6445.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ELF/KRW
$ 0.132077 189510.12 320
6700.65
9777.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
EM/KRW
$ 0.001702 21977640.13 375
9487.22
6021.20
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ENJ/KRW
$ 0.319545 198893.56 371
6079.55
14209.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
EOS/KRW
$ 0.973714 1003023.53 389
77644.11
80747.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
EOS/BTC
$ 0.908911 773.09 89
400.03
2586.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ETC/KRW
$ 19.68 1186437.58 422
147374.78
273356.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ETH/BTC
$ 1246.95 1944.47 83
15390.82
2432.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ETH/KRW
$ 1274.54 13949233.81 409
632967.85
965800.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
EVZ/KRW
$ 0.020269 419381.64 191
1178.84
2424.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
FCT,FCT2
FCT,FCT2/KRW
$ 0.115400 172232.18 148
3170.59
947.20
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
FIT/KRW
$ 0.000641 202153.45 267
4779.33
24361.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
FLETA/KRW
$ 0.033333 1391616.34 388
31094.47
2627.56
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
FRONT/BTC
$ 0.189655 0 1
46.53
12.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
FRONT/KRW
$ 0.206564 101271.11 270
993.60
5658.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
FX/KRW
$ 0.177457 453245.47 295
3194.32
13784.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
GALA/BTC
$ 0.029400 535.69 13
24.82
780.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
GALA/KRW
$ 0.028096 1606542.59 382
20050.69
20103.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
GHX/KRW
$ 0.010222 160184.38 136
1345.65
19693.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
GHX/BTC
$ 0.013086 0 9
11.07
785.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
GLM/KRW
$ 0.228236 178925.02 301
9183.22
30719.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/KRW
$ 0.408711 438069.68 406
17463.12
26694.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
GO/KRW
$ 0.006739 4954.63 222
1799.89
2731.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
GOM2/KRW
$ 0.004406 127254.19 251
3022.79
14151.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
GRT/KRW
$ 0.064341 94699.02 363
5553.59
11395.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
GRT/BTC
$ 0.063100 0 20
22.91
0.186092
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
GXA/BTC
$ 0.006458 0 0
45.74
199.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
GXA/KRW
$ 0.005838 66912.56 305
16151.68
41633.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
GXC/KRW
$ 1.37 2356497.46 390
19374.16
22228.30
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
HIBS/KRW
$ 0.000667 813103.64 244
1082.44
3140.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
HIBS/BTC
$ 0.000680 10.50 20.87
11.14
7214.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/KRW
$ 0.364460 111806.63 353
3528.09
14872.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
اینوویشن بلاک چین پیمنت
اینوویشن بلاک چین پیمنت
Innovation Blockchain Payment
IBP/BTC
$ 0.003894 152829.74 176
3350.81
20368.58
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - ۲۲:۵۲
ICX/KRW
$ 0.183983 116237.72 363
8320.11
21895.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
IOST/KRW
$ 0.008631 49992.12 237
1269.24
2346.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
IPX/KRW
$ 0.001618 1267564.30 86
430.04
11977.72
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ - ۲۲:۴۶
JASMY/KRW
$ 0.004042 89276.16 360
8978.31
12863.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
JST/KRW
$ 0.022459 147513.01 308
4478.55
11614.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
KLAY/BTC
$ 0.183873 318.08 85
2.09
2598.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
KLAY/KRW
$ 0.184428 1407287.83 433
68076.04
169951.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
KNC/KRW
$ 0.677508 583731.44 409
18610.61
39991.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
KSM/BTC
$ 25.56 145.21 127
882.34
1079.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
KSM/KRW
$ 31.49 513340.00 381
9099.93
13438.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
LF/KRW
$ 0.275483 53099141.47 427
55448.80
54550.66
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LINA/BTC
$ 0.006458 0 4
11.67
1484.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
LINA/KRW
$ 0.006575 53271.18 277
4280.25
7701.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
LINK/KRW
$ 7.37 434081.87 413
42487.52
61842.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
LN/BTC
$ 22.74 77324.16 271
16601.06
57900.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/KRW
$ 0.049413 97224.79 335
6716.65
100468.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
LPT/KRW
$ 7.78 138332.11 243
2961.86
7522.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
LPT/BTC
$ 7.08 0 118
51.39
2938.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
LRC/KRW
$ 0.258015 177972.32 372
8904.81
17490.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
LTC/KRW
$ 51.84 2490639.40 326
85899.15
18008.92
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LTC/BTC
$ 46.68 22394.41 105
651.55
1612.96
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۲۲:۵۴
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/KRW
$ 0.000128 57755305.10 9
0.343950
0.776707
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۰۹
LUNC/KRW
$ 0.000128 57755305.10 22
0.947521
2.14
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
MANA/BTC
$ 0.383389 233.72 112
367.55
2693.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MANA/KRW
$ 0.422069 463610.18 402
19183.24
37440.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MAP/BTC
$ 0.007138 2944.21 2
68.19
1573.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MAP/KRW
$ 0.007372 141909.68 297
94.98
19717.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MATIC/KRW
$ 0.921380 538911.62 405
56590.51
84486.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MATIC/BTC
$ 0.799220 0 89
950.47
926.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MBL/KRW
$ 0.002638 49632.09 268
1247.13
12437.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MBX/KRW
$ 1.29 318089.43 289
5361.02
18979.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MED/KRW
$ 0.015079 5750.45 241
2704.55
6283.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MED/BTC
$ 0.014445 0 1
11.17
202.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
متاکش
متاکش
Metacash
META/KRW
$ 0.024815 17095.06 321
2045.86
12510.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MEV/KRW
$ 0.011419 118576.72 305
3569.15
18439.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MIR/KRW
$ 0.177186 1993113.42 248
3271.78
17132.94
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ - ۲۲:۴۶
MIX/KRW
$ 0.002447 62959.12 294
3004.11
29007.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MKR/BTC
$ 645.78 0 10
67.93
0.826068
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MKR/KRW
$ 643.33 66361.23 299
22567.23
9693.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MLK/KRW
$ 0.274974 55891.92 343
6583.53
1423.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MM/KRW
$ 0.002792 3907353.49 251
4280.40
586.39
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
MM/BTC
$ 0.005272 9822.36 1
803.66
873.21
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ - ۲۲:۵۶
MSB/KRW
$ 0.008452 3962111.62 181
5607.68
59802.42
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
MTL/KRW
$ 0.763058 95942.71 311
5125.82
31787.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MVC/BTC
$ 0.003399 0 88
140.39
235.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MVC/KRW
$ 0.003748 2129926.37 258
4261.42
2628.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
MXC/KRW
$ 0.027931 13289.03 249
1475.79
7973.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
NFT/KRW
$ -45000000.00 11172.91 0
152006.18
578455.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
NMR/BTC
$ 13.86 1344.05 1
1749.93
2841.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
NMR/KRW
$ 15.56 5899484.55 248
2726.67
9608.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
NPT/BTC
$ 0.679427 0 3
5028.59
24.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
NPT/KRW
$ 0.777456 37705.54 282
1715.64
13685.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
NU/KRW
$ 0.412009 1325787.58 319
5816.96
6762.82
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
OBSR/KRW
$ 0.001024 32696.94 204
1071.05
4431.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
OCEAN/BTC
$ 0.124907 0 21
24.30
2303.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
OCEAN/KRW
$ 0.140488 192302.08 303
3692.84
12931.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
OGN/KRW
$ 0.108050 38053.12 244
2637.85
3739.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
OMG/KRW
$ 1.23 92573.54 345
5575.36
10572.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ONG/KRW
$ 0.262169 26059.85 280
1007.71
9240.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ONT/KRW
$ 0.189429 17226.79 228
2035.50
6322.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ORBS/KRW
$ 0.025544 23535.48 227
3696.52
18752.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ORC/KRW
$ 0.095019 107203.84 176
1631.42
9406.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
OXT/KRW
$ 0.085323 171421.37 251
3420.35
9078.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
OXT/BTC
$ 0.076644 38.06 23
30.55
1912.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
PCI/BTC
$ 0.245906 23.30 12
857.42
2436.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
PCI/KRW
$ 0.246043 50887.64 326
2612.70
10738.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
PLA/KRW
$ 0.209508 103922.70 200
1939.42
3998.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
POLA/KRW
$ 0.023703 273357.92 310
2087.44
21863.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/KRW
$ 0.151399 173630.12 346
16835.61
26526.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
PUNDIX/KRW
$ 0.398882 687514.96 392
9730.58
20336.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
QKC/KRW
$ 0.008934 63137.13 275
6962.09
3424.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
QTCON/KRW
$ 0.000991 49864.22 188
1919.28
3524.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
QTUM/KRW
$ 2.23 169363.53 393
20984.76
28024.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
REI/KRW
$ 0.025490 131632.48 331
11347.98
36191.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/KRW
$ 0.094335 117636.56 350
13526.16
18352.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.094997 402.40 1
514.28
1.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
اگر
اگر
Augur
REP/KRW
$ 5.69 115228.97 339
19180.65
29346.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
REQ/KRW
$ 0.094032 423508.65 256
1034.68
23210.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
RINGX/KRW
$ 0.000485 1335826.52 23
522.25
27786.48
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ - ۲۲:۴۹
RLC/BTC
$ 1.07 0 1
1917.29
778.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
RLC/KRW
$ 1.06 73641.18 347
9343.19
18075.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
RLY/BTC
$ 0.010027 0 7
14.55
1906.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
RLY/KRW
$ 0.010540 130137.64 279
16652.06
6261.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/BTC
$ 0.004249 6003.78 22
1850.41
633.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/KRW
$ 0.004301 324675.83 346
13827.34
15182.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/KRW
$ 0.626966 2942158.60 480
88276.42
131972.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SIX/KRW
$ 0.043326 14721.42 224
2828.08
597.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SNT/KRW
$ 0.023134 53549.57 298
4663.20
9278.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SNX/KRW
$ 1.93 1326594.44 350
25427.21
17851.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SNX/BTC
$ 1.87 0 20
383.83
1089.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SOC/KRW
$ 0.003063 69735.36 231
9682.80
10285.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SOFI/KRW
$ 0.103737 31944.08 129
9496.55
8994.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SOFI/BTC
$ 0.100436 0 33
2985.55
108.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/KRW
$ 14.23 2180122.14 415
107001.69
97956.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/BTC
$ 13.93 0 97
980.46
924.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SPRT/KRW
$ 0.060572 444079.31 330
6272.52
36699.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SRM/KRW
$ 0.292417 522202.84 239
16951.21
20680.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SSX/BTC
$ 0.016668 0 31
25.25
6.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SSX/KRW
$ 0.016284 106601.15 325
9324.74
13247.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
STEEM/KRW
$ 0.177087 41108.91 337
19596.38
11303.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
STPT/BTC
$ 0.026851 0 13
439.32
360.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
STRAX/KRW
$ 0.486554 87498.82 355
8947.49
45438.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
سان
سان
Sun Token
SUN/KRW
$ 0.005577 463035.49 407
15634.36
44510.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SUSHI/BTC
$ 1.27 15.30 24
35.94
28.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SUSHI/KRW
$ 1.29 361096.12 331
7429.78
9354.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SWAP/KRW
$ 0.179654 17521.91 165
4477.59
3924.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
SXP/KRW
$ 0.255577 32111.23 242
2076.43
15327.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
T/KRW
$ 0.018542 103970.58 354
14054.71
21202.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
TAVA/KRW
$ 0.290962 1223714.29 260
9029.58
14765.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
TAVA/BTC
$ 0.245718 0 177
716.74
2992.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
TDROP/BTC
$ 0.004758 7.12 2
11.09
12.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
TDROP/KRW
$ 0.005069 28818.72 207
6860.94
7299.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
TEMCO/KRW
$ 0.001610 8736.75 232
1850.76
8266.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
TFUEL/KRW
$ 0.045223 72502.27 364
6253.95
11986.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
TFUEL/BTC
$ 0.035348 0 1
43.41
1222.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
THETA/KRW
$ 0.901727 24201.71 321
4894.60
11585.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
TITAN/KRW
$ 0.083803 943083.04 335
27032.94
18820.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
د میداس تاچ گلد
د میداس تاچ گلد
The Midas Touch Gold
TMTG/KRW
$ 0.000153 5499448.11 198
13283.80
23241.10
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ - ۲۲:۵۱
TRUE/KRW
$ 0.012590 68935556.73 117
14.84
1626.38
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
TRV/KRW
$ 0.005008 15828.35 139
1103.46
2198.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
TRX/KRW
$ 0.053899 813667.75 484
51738.00
131840.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
UMA/KRW
$ 1.87 3262422.58 328
6709.48
6537.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
UNI/KRW
$ 6.32 70075.96 329
7483.71
6514.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
UOS/KRW
$ 0.215505 64833.82 158
6210.84
3169.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
UOS/BTC
$ 0.301817 0 61
27.64
26.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
VALOR/KRW
$ 0.187165 30305.25 118
6941.35
349.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
VELO/BTC
$ 0.001360 0 54
311.98
754.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
VELO/KRW
$ 0.001169 270130.63 259
4074.53
31925.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
VET/KRW
$ 0.019399 45543.68 360
11991.57
18067.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
VRA/KRW
$ 0.002987 55129.16 329
1664.96
18155.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
VRA/BTC
$ 0.002889 0 14
11.31
769.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
VSYS/KRW
$ 0.001537 6838703.57 266
50.59
25224.43
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ - ۲۲:۴۶
WAVES/KRW
$ 2.50 3335406.48 397
29774.32
51100.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
WAXP/KRW
$ 0.059673 59404.26 366
5149.05
23889.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
WEMIX/KRW
$ 0.670991 23965682.45 422
4349.42
6278.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
WICC/KRW
$ 0.037128 27947.85 124
856.91
28393.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
WIKEN/BTC
$ 0.004758 0 12
11.49
1971.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
WIKEN/KRW
$ 0.004781 53894.24 236
21976.13
26844.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
WOM/KRW
$ 0.027407 88774.02 212
1800.19
3600.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/KRW
$ 0.124878 48159.46 290
6214.76
8231.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/BTC
$ 0.119129 0 40
672.78
843.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
WOZX/KRW
$ 0.063270 31742.59 88
2097.75
3508.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
والتون
والتون
Waltonchain
WTC/KRW
$ 0.309467 911296.63 292
463.24
18735.01
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
XCN/KRW
$ 0.039244 30150.56 153
899.14
41.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
XCN/BTC
$ 0.041636 0 2
15.15
354.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
XEC/KRW
$ -300100.00 205173.93 329
33841.06
39903.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
XEM/KRW
$ 0.075135 2112560.64 359
11439.89
29708.02
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
XLM/KRW
$ 0.087142 361617.41 373
15591.10
31230.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
XNO/BTC
$ 0.008327 0 24
28.90
1952.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
XNO/KRW
$ 0.008752 968159.83 315
15097.66
74591.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
XPR/KRW
$ 0.002038 42823.83 139
3638.27
12566.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.388464 10384.99 140
4062.72
3663.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/KRW
$ 0.393123 26716288.87 487
1196317.27
1573054.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/KRW
$ 1.03 68505.21 306
8318.89
9611.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
XVS/BTC
$ 6.60 0 63
669.93
2992.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
XVS/KRW
$ 4.23 105281.30 251
5983.78
16995.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
XYM/BTC
$ 0.036537 0 1
363.42
14.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
XYM/KRW
$ 0.035304 15245.50 184
7428.26
3628.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
YFI/KRW
$ 7418.41 267145.23 362
21433.54
11222.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ZIL/KRW
$ 0.023043 93726.66 359
9584.48
17858.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲
ZRX/KRW
$ 0.194440 5964.10 220
1942.27
12506.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۳۲

مشخصات Bithumb

توضیحات

نظرات Bithumb

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین