خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
17974.61
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۱۵
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.106578
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۱۵
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.056794
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۱۵
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1334.66
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۱۵

قیمت ارزهای دیجیتال در وزیرکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/INR
$ 0.544388 4127.96 177
347.04
976.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
1INCH/WRX
$ 0.537700 103.69 18
49.81
4.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
1INCH/USDT
$ 0.529923 511.94 172
19266.59
82.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
AAVE/USDT
$ 65.90 2.04 166
4983.50
5143.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.010070 1195.56 159
4705.18
4921.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ADA/USDT
$ 0.323514 2700.43 216
4934.00
5496.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ADA/BTC
$ 0.316735 534.84 151
5042.65
5117.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ADA/WRX
$ 0.319128 1287.66 88
254.97
258.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ADA/INR
$ 0.343723 3865.11 119
322.84
574.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ADX/USDT
$ 0.139706 53.93 132
2927.13
1660.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
AGLD/USDT
$ 0.276006 11.15 2
5630.54
2.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
AION/USDT
$ 0.033831 4.01 149
5024.58
5090.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ALGO/INR
$ 0.273007 191.66 15
165.95
400.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ALGO/USDT
$ 0.249011 160.13 167
4823.13
61.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.29 5.16 136
4767.75
3085.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/INR
$ 1.34 577.00 127
5.67
474.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ALPACA/USDT
$ 0.260305 2254.15 87
5849.96
3098.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ALPACA/INR
$ 0.271101 6723.77 1
211.71
58.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/INR
$ 0.095516 712.07 14
28.06
715.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.093104 34.43 207
5803.73
1014.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ALPINE/USDT
$ 2.62 5.55 95
5926.60
2433.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
AMP/USDT
$ 0.003670 64.97 24
5654.60
155.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ANC/USDT
$ 0.054002 3497.11 174
5903.82
6128.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ANKR/USDT
$ 0.022241 26.20 150
4879.50
5513.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
APE/USDT
$ 3.96 677.65 165
5925.38
6084.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
API3/USDT
$ 1.57 0 90
5873.93
2454.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
AR/USDT
$ 9.32 183.52 187
5912.27
3040.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
AR/INR
$ 10.26 269.58 112
338.13
255.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ARDR/USDT
$ 0.075803 354.60 96
85.85
4154.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ARDR/INR
$ 0.084746 1297.00 2
266.54
145.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ARK/USDT
$ 0.338007 45.63 5
13.78
133.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ARK/INR
$ 0.319037 169.11 75
190.11
174.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ATA/USDT
$ 0.111604 4.46 124
5741.33
6305.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/INR
$ 10.78 953.84 92
604.07
107.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.43 0 107
5058.80
5101.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.33 293.51 180
4922.94
1.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
AUCTION/USDT
$ 4.85 36.42 86
5.17
2120.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
AUDIO/USDT
$ 0.167907 18.99 177
4528.97
2265.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.621026 92.09 167
2935.83
3086.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
AVAX/INR
$ 13.68 1394.77 176
95.46
929.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
AVAX/USDT
$ 13.30 457.27 181
3015.41
1662.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
AXS/USDT
$ 7.01 237.01 150
5936.30
3061.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
AXS/INR
$ 7.21 811.62 121
996.92
1192.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BAKE/USDT
$ 0.200909 193.21 141
5770.47
2076.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BAKE/INR
$ 0.208205 1314.64 5
343.08
199.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BAL/INR
$ 6.41 188.81 76
140.60
375.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BAL/USDT
$ 6.19 179.78 147
4884.66
5107.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2.31 1974.67 218
4904.89
5114.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/WRX
$ 0.235907 1.82 51
254.37
258.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/INR
$ 0.251866 328.42 49
204.09
9211.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.229124 6.87 110
5881.33
5981.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.236509 20.57 207
4879.19
3388.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BCH/USDT
$ 114.50 95.51 161
4891.59
5232.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BCH/INR
$ 115.47 1624.10 194
306.36
542.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BCHSV
BCHSV/USDT
$ 43.00 90.04 10
36.15
123.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BEAM/USDT
$ 0.122303 0 2
5760.94
3684.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BETA/USDT
$ 0.092292 102.81 16
5589.04
202.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BICO/USDT
$ 0.303009 31.23 160
5748.71
4921.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BICO/INR
$ 0.343600 340.28 85
363.37
160.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.061503 4.55 116
2420.10
2605.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BNB/BTC
$ 298.46 59.39 152
10139.59
10175.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BNB/USDT
$ 293.21 8894.18 298
4974.55
5651.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BNB/INR
$ 304.93 22932.72 276
1335.10
2249.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BNB/WRX
$ 295.66 1130.63 79
254.16
257.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BNT/USDT
$ 0.393017 0 121
2.30
1644.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
برد
برد
Bread
BRD/USDT
$ 0.024010 8975.75 136
3.07
1.98
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
BTC/INR
$ 17974.61 133263.67 306
14641.36
7416.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BTC/USDT
$ 16975.51 29194.65 328
149707.54
151050.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BTG/USDT
$ 16.40 3567.67 61
30.27
24.07
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۲۱:۴۹
BTS/USDT
$ 0.009190 104.02 133
2925.41
3099.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BURGER/USDT
$ 0.680029 3557.72 193
4730.04
13.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BUSD/INR
$ 1.03 3475.73 251
9506.87
4733.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
BUSD/USDT
$ 0.957641 216.22 38
5877.92
91.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CAKE/INR
$ 4.07 105.61 32
174.01
319.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CAKE/USDT
$ 3.90 103.87 218
14697.50
2042.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CELO/USDT
$ 0.593018 6.40 161
5849.52
4844.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CELO/INR
$ 0.614266 1007.96 178
344.39
450.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012661 510.19 5
4887.47
3485.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/INR
$ 0.012818 2760.89 174
936.87
943.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/BTC
$ 0.012195 173.04 103
4980.67
5230.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CFX/USDT
$ 0.030101 12.04 156
4531.44
2146.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CHESS/USDT
$ 0.217009 0 135
3846.23
1.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CHR/INR
$ 0.121966 1155.68 247
649.50
234.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CHR/WRX
$ 0.125331 0.376108 116
96.42
86.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CHR/USDT
$ 0.119805 47.92 12
3207.53
24.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CHZ/INR
$ 0.030812 0 0 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CHZ/USDT
$ 0.159207 422.69 195
5196.06
5119.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002592 261.69 162
9374.28
1149.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/INR
$ 0.002672 383.19 181
123.08
1175.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CLV/USDT
$ 0.088694 121.93 7
14.79
87.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/USDT
$ 0.580025 2211.02 171
5938.33
5118.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/INR
$ 0.634311 3261.12 137
558.17
441.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 36.91 9.56 117
4805.86
3410.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/INR
$ 40.78 47.98 22
0.793724
106.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
COS/USDT
$ 0.005250 52.70 161
4950.28
5160.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
COTI/USDT
$ 0.074453 63.37 144
4833.29
3749.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
COTI/INR
$ 0.077522 632.59 141
345.05
777.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CREAM/USDT
$ 14.80 21141.48 20
352.43
30.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.668028 600.07 127
2907.67
1672.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/INR
$ 0.702107 875.63 33
737.11
42.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CTSI/USDT
$ 0.113105 303.76 3
4765.28
9.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CTSI/INR
$ 0.117042 2293.51 185
426.11
710.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CTXC/USDT
$ 0.092403 236.18 141
5857.45
6136.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CTXC/INR
$ 0.105322 346.21 2
106.45
535.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CVC/USDT
$ 0.102502 52.54 65
14512.69
3114.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
CVC/INR
$ 0.105138 200.10 46
510.29
470.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DAR/USDT
$ 0.133106 0 86
5876.17
3759.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 45.21 493.48 169
4894.00
5080.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
دش
دش
Dash
DASH/INR
$ 49.03 757.44 3
91.90
454.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 45.30 73.84 83
3350.72
3428.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DATA/USDT
$ 0.027001 6.70 129
2930.46
3091.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DATA/INR
$ 0.029086 1758.36 148
839.07
310.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DCR/USDT
$ 21.10 2.80 168
8469.75
5169.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DCR/INR
$ 22.92 171.21 141
121.22
275.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DEGO/USDT
$ 2.11 6576.85 77
4722.50
2085.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DENT/USDT
$ 0.000713 95.72 21
13.76
2112.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DENT/INR
$ 0.000752 1398.10 111
962.93
338.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DEXE/USDT
$ 2.48 24.78 111
2460.43
2528.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DGB/USDT
$ 0.007770 15.75 167
4856.56
3435.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DGB/INR
$ 0.007887 799.77 16
568.33
1204.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DNT/INR
$ 0.026748 8791.64 1
0.912356
5.54
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۲۱:۴۹
DNT/USDT
$ 0.026800 9280.96 127
7.42
589.38
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۲۱:۴۹
DOCK/USDT
$ 0.019601 18866.09 111
2953.44
2043.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DOCK/INR
$ 0.020320 17020.22 45
624.78
594.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DOCK/WRX
$ 0.019123 3039.06 20.44
823.61
222.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.130006 57.80 146
5547.35
3276.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/INR
$ 0.126155 1382.73 184
467.98
563.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/INR
$ 0.106578 55326.73 206
2327.51
3753.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/WRX
$ 0.102951 6310.33 156
259.30
257.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.101332 7588.46 145
5361.28
6231.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DOT/INR
$ 5.64 2490.22 160
1708.75
1402.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DOT/USDT
$ 5.50 595.57 25
3998.77
3658.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DUSK/INR
$ 0.103487 163.34 4
34.20
192.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DUSK/USDT
$ 0.097004 8.39 149
2954.98
2127.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DYDX/INR
$ 1.97 164.04 10
429.73
40.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
DYDX/USDT
$ 1.68 0 166
4678.78
3180.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
EGLD/USDT
$ 43.20 27.26 153
3261.15
2.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
EGLD/INR
$ 44.98 55.11 50
322.74
252.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ENJ/INR
$ 0.326509 1720.61 171
880.69
911.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ENJ/WRX
$ 0.314025 6.25 45
254.74
258.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ENJ/USDT
$ 0.300023 646.24 149
4833.69
3559.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ENS/INR
$ 13.69 77.75 11
63.90
204.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ENS/USDT
$ 14.08 47.45 153
5966.63
6310.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
EOS/USDT
$ 0.936028 271.03 159
4959.05
5082.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
EOS/INR
$ 1.01 99.06 17
65.58
1157.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
EOS/WRX
$ 0.940508 224.76 73
254.52
258.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
EOS/BTC
$ 0.956799 3.83 81
5835.09
6046.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ETC/USDT
$ 20.01 120.06 226
4958.82
5072.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ETC/INR
$ 20.94 1059.21 7
31.27
7.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ETH/USDT
$ 1274.62 10260.29 350
19114.84
15108.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ETH/WRX
$ 1296.86 1452.92 129
255.19
256.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ETH/INR
$ 1334.66 43644.54 238
29837.49
6381.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ETH/BTC
$ 1272.58 948.71 200
16873.32
17004.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
EZ/USDT
$ 0.300130 3787.57 12
75.38
2.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
EZ/INR
$ 0.264454 40766.37 148
27.16
268.41
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
FET/USDT
$ 0.065003 4.94 20
7.65
73.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
FET/BTC
$ 0.062153 0 105
5018.39
5184.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.67 488.95 129
2886.28
288.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/INR
$ 5.05 870.53 58
135.82
380.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
FIRO/USDT
$ 2.01 985.48 170
3835.64
797.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.20 391.73 1
5527.33
58.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
FRONT/INR
$ 0.207022 848.54 37
406.12
404.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
FRONT/USDT
$ 0.209709 163.14 159
5866.49
4079.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
FTM/INR
$ 0.271142 44721.53 190
2138.84
770.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
FTM/USDT
$ 0.247681 2571.33 198
4966.87
4041.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BTC
$ 1.58 6048.83 60
6.51
15.62
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۲۱:۵۵
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.32 11487.27 215
4932.97
1871.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/INR
$ 1.47 3214.17 155
1498.01
964.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
FUN/USDT
$ 0.006500 0 93
1952.79
2029.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
GALA/INR
$ 0.027504 7005.49 223
363.37
2414.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
GALA/USDT
$ 0.025651 3263.64 205
5943.23
3121.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
GLM/USDT
$ 0.224309 0 77
2470.41
2532.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
GLMR/USDT
$ 0.475019 44.65 13
72.82
6.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
GNO/USDT
$ 82.20 0 25
5892.41
2047.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
GRS/USDT
$ 0.349985 24.50 155
1.89
14.48
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ - ۲۲:۵۷
GRT/USDT
$ 0.067003 214.16 83
1637.45
277.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
GTO/USDT
$ 0.014591 4310.46 169
2966.13
989.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
GTO/INR
$ 0.015278 4876.06 109
1400.49
1457.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
HBAR/INR
$ 0.053344 1091.58 186
551.76
3033.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
HBAR/USDT
$ 0.048502 52.78 59
43.38
3470.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.362015 2.44 121
2502.77
2558.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
HNT/INR
$ 2.50 1478.77 93
228.83
974.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
HNT/USDT
$ 2.35 923.79 165
2937.16
2482.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001698 115.34 196
4813.09
2602.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/INR
$ 0.001774 930.53 87
170.94
495.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.28 77.94 15
4781.85
81.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/INR
$ 4.41 4342.46 185
1256.58
1511.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ICX/BTC
$ 0.196452 1177.42 104
3309.72
3463.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ICX/USDT
$ 0.205706 651.13 101
5.71
29.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
IDEX/INR
$ 0.051619 776.10 9
386.47
247.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
IDEX/USDT
$ 0.049542 710.43 237
5919.58
6147.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ILV/USDT
$ 44.40 109.05 14
5633.23
2144.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
INJ/USDT
$ 1.67 104.57 130
4816.49
23.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
IOST/BTC
$ 0.008467 0 48
825.19
437.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
IOST/INR
$ 0.009119 931.24 91
451.16
2939.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
IOST/USDT
$ 0.008600 110.29 1
4862.11
5148.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/USDT
$ 0.211909 0 182
4952.83
5060.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
IOTX/INR
$ 0.024649 2673.32 198
807.06
1767.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
IOTX/USDT
$ 0.023251 652.11 194
4824.35
12.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
JASMY/USDT
$ 0.004400 1822.03 176
212.30
1254.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
JST/USDT
$ 0.022891 75.33 149
2951.76
2029.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
KAVA/USDT
$ 0.923039 0 141
4835.79
151.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
KEY/USDT
$ 0.003807 6.30 146
5892.78
3053.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
KLAY/USDT
$ 0.187608 0 157
4721.30
2053.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
KMD/USDT
$ 0.201604 2001.11 3
14.58
1.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
KMD/INR
$ 0.220578 2317.23 33
83.78
24.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
KSM/INR
$ 28.47 968.01 51
42.35
335.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
KSM/USDT
$ 28.89 121.20 27
1911.34
2614.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
LAZIO/USDT
$ 5.02 533.79 273
5947.25
6112.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
LINK/WRX
$ 7.63 31.74 77
254.76
257.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
LINK/USDT
$ 7.74 1679.39 199
4918.15
5587.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
LINK/INR
$ 7.90 4437.81 113
352.38
264.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.050942 1003.19 92
2472.19
2561.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
LRC/INR
$ 0.279044 9037.12 55
118.93
1.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
LRC/USDT
$ 0.274712 250.53 2
5705.22
98.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
LSK/USDT
$ 0.811035 40.55 83
3957.31
4078.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
LTC/BTC
$ 76.68 252.97 148
8409.38
17053.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
LTC/USDT
$ 78.42 1965.19 192
6021.04
6157.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
LTC/INR
$ 80.73 8486.89 270
798.37
1341.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
LTC/WRX
$ 78.62 465.49 48
275.38
257.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/WRX
$ 0.004757 218.63 5
0.426848
2.41
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.004271 8786.50 5
2.38
0.065494
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/INR
$ 0.004396 20071.54 95
1.35
0.041103
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۱
MANA/INR
$ 0.447254 3517.84 171
975.40
423.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MANA/USDT
$ 0.420718 827.92 270
19462.57
39.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MASK/USDT
$ 3.91 1722.45 137
5886.72
3043.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MATIC/INR
$ 0.964026 44551.74 199
1229.14
1033.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MATIC/WRX
$ 0.931155 892.78 115
254.85
257.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MATIC/USDT
$ 0.923529 8060.07 266
5109.26
5331.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MATIC/BTC
$ 0.917176 234.69 189
5059.17
5108.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MBOX/INR
$ 0.529756 120.80 51
86.26
336.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MBOX/USDT
$ 0.491021 136.85 155
3403.57
65.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.090404 5481.27 212
9910.35
5196.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/INR
$ 0.097735 9583.07 140
531.59
1112.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MFT/USDT
$ 0.005442 36.94 167
5945.64
3050.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.585025 68.62 180
5874.33
2221.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MIR/INR
$ 0.147280 12730.09 214
1521.88
578.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MIR/USDT
$ 0.139006 119.50 12
139.37
572.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MKR/USDT
$ 654.03 0 97
4892.18
5357.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MKR/INR
$ 691.92 181.24 17
494.90
190.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MLN/USDT
$ 20.20 1122.35 124
4659.75
2070.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
MTL/USDT
$ 0.756732 50.17 141
4930.50
13.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
NAS/USDT
$ 0.049070 1567.37 76
3.43
1.90
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ - ۲۲:۵۷
NBS/USDT
$ 0.001055 2830.78 69
8.84
185.67
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۲۱:۴۹
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.76 116.43 136
2911.52
24.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
NEO/USDT
$ 6.75 21.95 169
2902.50
1631.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
NKN/USDT
$ 0.084804 893.18 182
8587.07
5135.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
NKN/INR
$ 0.091062 8648.23 153
2380.10
52.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
NULS/USDT
$ 0.195308 6.64 123
4900.65
4124.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
NULS/BTC
$ 0.211382 0 119
5026.46
5176.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
OCEAN/USDT
$ 0.143203 49.83 3
5840.69
30.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
OGN/USDT
$ 0.108105 0 111
1937.51
2139.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
OGN/INR
$ 0.112154 1053.59 88
100.91
328.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
OMG/BTC
$ 1.20 0 50
1642.51
1745.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
OMG/INR
$ 1.28 932.58 10
0.595373
44.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
OMG/USDT
$ 1.27 69.40 188
4766.22
3368.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ONE/USDT
$ 0.014991 47.04 166
1593.74
3.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ONT/INR
$ 0.187951 136.55 11
296.75
628.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ONT/USDT
$ 0.178008 0 178
8312.99
3869.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
OOKI/USDT
$ 0.003940 7314.10 160
5857.82
4924.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
OXT/USDT
$ 0.081903 0 103
69.64
1614.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
PAXG/INR
$ 1910.32 14.36 7
10.05
459.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
PAXG/USDT
$ 1741.08 0 193
3017.79
3278.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
PERP/USDT
$ 0.486541 253.40 217
5924.19
3025.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
PHA/USDT
$ 0.154507 607.23 189
5848.83
2087.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
PHA/INR
$ 0.158988 2838.42 136
1521.20
920.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
PNT/INR
$ 0.173778 2807.63 21
680.62
145.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
PNT/USDT
$ 0.169908 61.37 118
9466.95
5308.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDT
$ 0.240018 528.04 183
27.33
4.95
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۹
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/BTC
$ 0.270161 0 55
29.93
17.44
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۹
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/INR
$ 0.261062 4008.02 241
1414.89
3962.52
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۵۹
PORTO/USDT
$ 3.81 22.86 272
5963.38
6076.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
PUNDIX/USDT
$ 0.390008 180.37 12
2.03
71.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
PUSH/USDT
$ 0.299706 20.03 21
93.67
304.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
PUSH/INR
$ 0.296979 1346.74 59
7.80
150.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
QI/USDT
$ 0.008020 913.79 208
5939.51
3671.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
QKC/USDT
$ 0.009280 3.78 156
4980.27
5214.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
QKC/BTC
$ 0.008975 0 144
3312.79
3552.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
QNT/USDT
$ 122.50 465.76 205
5963.81
3028.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
QTUM/USDT
$ 2.23 3.43 120
3389.22
5147.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 56.70 0 117
3965.12
6211.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/INR
$ 56.68 188.27 60
125.82
591.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
RAD/USDT
$ 1.66 0 205
5762.51
3142.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
RARE/USDT
$ 0.134303 73.25 147
5652.68
2154.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
RAY/USDT
$ 0.389117 0 1
16.90
210.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.003093 60.44 189
8391.97
46.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/INR
$ 0.003266 764.41 110
1600.77
107.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.106635 81.58 161
3245.44
6.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
رن
رن
Republic Protocol
REN/INR
$ 0.111741 3532.30 8
682.01
224.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 5.67 27.37 168
4949.47
5770.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
REQ/BTC
$ 0.100422 0 105
2505.89
2569.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
REQ/INR
$ 0.094480 247.32 1
542.71
1259.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
REQ/USDT
$ 0.092304 22.34 116
2455.86
2536.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
RLC/USDT
$ 1.08 19.78 232
9836.45
5108.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
RLC/INR
$ 1.16 4044.17 14
228.00
298.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.048152 36.19 157
5876.46
3063.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.004250 16.51 16
22861.90
143.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/WRX
$ 1.35 31.30 2
239.91
45.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/INR
$ 1.33 1426.16 198
286.13
2468.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 1.23 636.69 152
36.43
5250.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
RVN/USDT
$ 0.022391 42.27 160
4881.02
5112.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
RVN/BTC
$ 0.021850 4.26 142
5041.96
5190.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/INR
$ 0.615991 4476.94 231
700.41
719.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.592525 657.10 242
4.09
3688.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SANTOS/USDT
$ 6.70 1151.23 255
5955.38
6105.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SC/INR
$ 0.002713 705.34 119
10.31
116.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SC/USDT
$ 0.002700 80.14 148
4701.98
3199.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/USDT
$ 0.821035 57.23 125
4949.56
3465.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SHIB/INR
$ -9880000.00 43911.23 279
3309.70
6899.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SHIB/WRX
$ -9720000.00 571.77 2
89.59
122.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SHIB/USDT
$ -9430000.00 9201.13 140
16288.15
417.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SKL/USDT
$ 0.026001 0 118
4572.32
2160.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SLP/USDT
$ 0.002500 588.61 2
4.59
10.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SNT/USDT
$ 0.023671 53.21 130
2457.83
2585.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SNT/BTC
$ 0.022523 0 16
502.73
521.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SNX/INR
$ 1.81 85.88 58
99.13
219.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SNX/USDT
$ 1.77 5.00 155
4860.97
5146.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 13.50 1302.76 237
14793.52
5600.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/INR
$ 14.68 9916.09 201
1666.34
3.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SPELL/USDT
$ 0.000636 93.00 206
4660.14
576.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SRM/USDT
$ 0.227750 1740.64 164
5228.79
1902.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
STEEM/USDT
$ 0.177608 0 180
4938.39
5244.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
STMX/BTC
$ 0.004911 0 4
2456.75
5448.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
STMX/USDT
$ 0.005194 13.83 181
3253.37
3357.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
STORJ/USDT
$ 0.312213 0 107
93.73
3642.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
STPT/USDT
$ 0.032441 195.96 94
4755.51
3084.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
STRAX/USDT
$ 0.490021 0 149
2951.89
3080.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
STX/INR
$ 0.271024 893.75 87
290.02
342.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
STX/USDT
$ 0.255011 246.95 64
5857.72
3104.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.005610 14.53 79
5775.23
2044.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SUPER/USDT
$ 0.103404 68.45 104
5599.79
260.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SUSHI/INR
$ 1.44 1413.14 101
97.58
472.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SUSHI/USDT
$ 1.34 981.24 178
4833.58
2518.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SXP/USDT
$ 0.237010 128.09 163
4799.36
5201.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SXP/INR
$ 0.258864 453.11 5
439.05
49.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
SYS/USDT
$ 0.116603 33.82 177
5923.36
15.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
T/USDT
$ 0.018201 29.54 125
24.14
1229.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
TFUEL/USDT
$ 0.049102 0 132
4894.70
5235.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
THETA/USDT
$ 0.922037 607.24 175
5032.39
5234.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
THETA/BTC
$ 0.926317 47.43 133
4992.26
2581.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/INR
$ 0.320441 6637.29 1
157.87
265.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.329015 1806.46 162
14585.80
1688.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/INR
$ 0.016385 259.38 28
199.77
58.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015961 7.17 5
11.26
6.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
TOMO/USDT
$ 0.330014 488.11 151
1657.19
3579.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 14.24 130.74 215
9807.12
3093.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
تلور
تلور
Tellor
TRB/INR
$ 14.47 4221.70 109
999.77
53.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
TRX/USDT
$ 0.054722 11327.54 295
6476.76
10156.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
TRX/INR
$ 0.056794 100277.66 179
590.08
9114.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
TRX/WRX
$ 0.055055 1145.32 80
254.96
312.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
TRX/BTC
$ 0.054190 282.98 157
11779.64
11984.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
TUSD/USDT
$ 0.995502 6.17 128
9.88
99.95
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۱۷
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT/USDT
$ 0.318307 10068.08 4
4827.59
2098.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT/INR
$ 0.325371 15309.64 126
1223.26
196.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
UMA/USDT
$ 1.73 79.51 3
2870.20
699.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
UMA/INR
$ 1.79 418.72 41
215.26
349.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
UNI/INR
$ 6.22 335.85 212
1364.34
104.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
UNI/USDT
$ 5.68 370.91 143
3304.77
3393.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
USDC/USDT
$ 0.995002 5181.40 182
131.13
300.39
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۱۷
USDP/USDT
$ 0.995002 0 12
430.36
2.02
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۱۷
تتر
تتر
Tether
USDT/INR
$ 1.06 246961.37 401
38451.77
59489.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
VET/INR
$ 0.020944 2801.12 223
308.05
2278.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
VET/USDT
$ 0.019861 871.84 3
4801.26
112.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.439019 64.10 163
4925.07
3430.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
VIB/USDT
$ 0.073482 4955.86 149
9869.25
3242.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
VITE/INR
$ 0.026857 2272.58 17
685.04
358.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
VITE/USDT
$ 0.025001 2653.05 164
9811.57
3965.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
VOXEL/USDT
$ 0.218510 14.77 199
5528.65
2493.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
WAVES/USDT
$ 2.35 183.14 114
4837.51
3445.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
WAXP/USDT
$ 0.062003 33.11 174
5757.59
16.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ -895000.00 160.24 17
2934.94
1866.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
وین
وین
WCOIN
WIN/INR
$ -973500.00 3421.12 6
1239.57
1127.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
WRX/BTC
$ 0.170393 263.28 164
10086.92
10521.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
WRX/INR
$ 0.182210 73548.73 318
2396.68
9455.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
WRX/USDT
$ 0.177368 9191.00 150
9116.82
859.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
والتون
والتون
Waltonchain
WTC/USDT
$ 0.219209 0 52
2939.61
2041.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
XEC/USDT
$ -290300.00 315.52 198
4807.37
145.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
XEC/INR
$ -314200.00 1079.44 235
1541.57
1766.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
XEM/USDT
$ 0.033901 49.36 81
2421.27
2605.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
XEM/INR
$ 0.034742 128.55 125
86.90
449.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
XLM/USDT
$ 0.090004 1037.92 185
4889.24
3794.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
XLM/INR
$ 0.094833 2320.77 158
388.99
492.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
XMR/BTC
$ 140.60 45.97 123
5053.90
5106.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
XMR/USDT
$ 143.71 405.53 155
4958.08
5056.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.396912 21935.89 334
9979.64
10072.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.395420 76.95 158
11785.97
11936.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/INR
$ 0.417888 61540.90 289
5534.51
20884.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/WRX
$ 0.400239 244.38 101
340.02
344.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.00 59.83 5
4877.24
1715.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ورج
ورج
Verge
XVG/INR
$ 0.002709 652.28 3
123.97
565.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ورج
ورج
Verge
XVG/USDT
$ 0.002600 99.63 1
1174.68
1506.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
XVS/USDT
$ 4.25 0 190
8503.77
5131.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
XVS/INR
$ 4.42 112.33 2
549.23
8.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
YFI/WRX
$ 6458.16 45.42 108
254.58
258.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
YFI/INR
$ 7268.70 1255.47 97
951.53
1576.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
YFI/USDT
$ 6750.79 147.64 183
4923.72
5145.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
YFII/INR
$ 1087.22 17700.46 238
3461.19
3012.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
YFII/USDT
$ 1033.24 1797.76 173
2946.03
4507.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
YFII/WRX
$ 1045.01 223.62 1
784.61
0.723883
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ZEC/USDT
$ 40.70 0 99
4897.82
5109.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ZEC/INR
$ 47.68 519.56 18
81.76
1054.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ZIL/USDT
$ 0.023081 728.31 208
4897.74
530.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ZIL/INR
$ 0.024640 2952.83 123
285.48
388.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ZIL/BTC
$ 0.022862 11.43 119
4993.87
5203.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ZRX/USDT
$ 0.197106 147.35 183
4864.57
3530.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹
ZRX/INR
$ 0.209314 2586.87 68
627.13
542.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۹

مشخصات WazirX

توضیحات

نظرات WazirX

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین