TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.084819
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۱۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3944.71
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۱۳
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.774753
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۱۳
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
506.19
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۱۳

قیمت ارزهای دیجیتال در وزیرکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) آخرین قیمت حجم بازار سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
وان اینچ
وان اینچ
1inch
1INCH/USDT
$ 2.55 2.52 USDT 54.60 K (0.11%) 22.66 K (0.9%)
2.510 K
20.153 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
AAVE/USDT
$ 190.11 188.40 USDT 11.53 K (0.02%) 10.40 K (0.41%)
5.421 K
4.976 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ADA/BTC
$ 1.37 0.00002895 BTC 4.83 K (0.01%) 21.51 K (0.85%)
7.286 K
14.229 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ADA/USDT
$ 1.37 1.36 USDT 159.50 K (0.33%) 14.92 K (0.59%)
9.682 K
5.242 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ADA/WRX
$ 1.36 1.18 WRX 34.56 K (0.07%) 3.27 K (0.13%)
1.899 K
1.370 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ادکس
ادکس
AdEx
ADX/USDT
$ 0.594661 0.58930000 USDT 68.87 K (0.14%) 4.68 K (0.18%)
1.611 K
3.068 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
AION/USDT
$ 0.160547 0.15910000 USDT 72.83 K (0.15%) 3.42 K (0.13%)
3.415 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ALGO/USDT
$ 1.52 1.50 USDT 27.36 K (0.06%) 8.35 K (0.33%)
3.378 K
4.970 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
انکر
انکر
Ankr
ANKR/USDT
$ 0.102837 0.10191000 USDT 16.86 K (0.03%) 2.53 K (0.1%)
55.429
2.476 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ARDR/USDT
$ 0.262264 0.25990000 USDT 8.94 K (0.02%) 4.08 K (0.16%)
2.051 K
2.033 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ARK/USDT
$ 1.36 1.34 USDT 4.80 K (0.01%) 6.05 K (0.24%)
6.046 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 25.77 0.00054480 BTC 26.40 K (0.05%) 14.26 K (0.57%)
7.166 K
7.092 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 25.94 25.71 USDT 90.64 K (0.19%) 10.18 K (0.41%)
5.129 K
5.052 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 1.88 1.87 USDT 11.53 K (0.02%) 7.22 K (0.29%)
3.602 K
3.621 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
AVAX/INR
$ 95.21 7139.20 INR 462.32 K (0.95%) 2.42 K (0.09%)
1.469 K
946.389
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
AVAX/USDT
$ 87.48 86.70 USDT 133.56 K (0.28%) 5.58 K (0.22%)
2.563 K
3.017 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
BAL/USDT
$ 16.01 15.87 USDT 20.30 K (0.04%) 5.07 K (0.2%)
5.072 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 6.01 5.96 USDT 27.51 K (0.06%) 6.92 K (0.27%)
1.860 K
5.057 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 1.04 1.03 USDT 73.61 K (0.15%) 6.89 K (0.27%)
3.521 K
3.371 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/WRX
$ 1.03 0.90000000 WRX 7.42 K (0.02%) 3.45 K (0.13%)
1.746 K
1.707 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 1.04 0.00002206 BTC 3.81 K (0.01%) 16.73 K (0.66%)
16.729 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
BCH/USDT
$ 459.72 455.60 USDT 24.04 K (0.05%) 5.10 K (0.2%)
5.102 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
BNB/INR
$ 599.38 44944.00 INR 1.42 M (2.93%) 396.00 K (15.72%)
158.406 K
237.592 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
BNB/WRX
$ 547.51 477.48 WRX 29.00 K (0.06%) 1.27 K (0.05%)
62.964
1.205 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
BNB/BTC
$ 506.19 0.01070000 BTC 4.27 K (0.01%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
BNB/USDT
$ 552.56 547.60 USDT 211.65 K (0.44%) 12.03 K (0.48%)
6.917 K
5.109 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
BNT/USDT
$ 3.30 3.27 USDT 2.30 K (0%) 4.00 K (0.16%)
1.523 K
2.474 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 125.02 123.89 USDT 3.72 K (0.01%) 48.26 (0%)
48.257
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
BTC/USDT
$ 47594.49 47169.00 USDT 1.47 M (3.03%) 246.87 K (9.8%)
94.145 K
152.725 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
BTG/USDT
$ 42.13 41.75 USDT 2.60 K (0.01%) 3.80 K (0.15%)
1.297 K
2.503 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
BTS/USDT
$ 0.038687 0.03834000 USDT 104.43 K (0.22%) 6.13 K (0.24%)
3.105 K
3.028 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
BTT/USDT
$ 0.002464 0.00244200 USDT 66.00 K (0.14%) 4.12 K (0.16%)
2.054 K
2.067 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
BUSD/USDT
$ 0.999367 0.99040000 USDT 82.23 K (0.17%) 9.44 K (0.37%)
9.441 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
CAKE/USDT
$ 11.29 11.19 USDT 31.10 K (0.06%) 9.34 K (0.37%)
1.864 K
7.471 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/BTC
$ 0.077570 0.0000016400 BTC 15.41 K (0.03%) 14.28 K (0.57%)
14.277 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.077435 0.07674000 USDT 154.11 K (0.32%) 6.83 K (0.27%)
1.795 K
5.037 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
CHR/USDT
$ 0.632272 0.62660000 USDT 60.46 K (0.12%) 5.53 K (0.22%)
2.121 K
3.405 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
CHZ/USDT
$ 0.315825 0.31299100 USDT 37.95 K (0.08%) 10.30 K (0.41%)
5.189 K
5.114 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 216.24 214.30 USDT 2.28 K (0%) 10.25 K (0.41%)
5.224 K
5.022 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
COS/USDT
$ 0.044037 0.04364000 USDT 2.29 M (4.73%) 2.69 K (0.1%)
1.854 K
833.270
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
COTI/USDT
$ 0.360239 0.35699000 USDT 40.13 K (0.08%) 1.30 K (0.05%)
1.305 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
COTI/INR
$ 0.377416 28.30 INR 354.33 K (0.73%) 2.83 K (0.11%)
509.209
2.326 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
کریم فایننس
کریم فایننس
Cream Finance
CREAM/USDT
$ 29.26 29.00 USDT 34.07 K (0.07%) 1.29 K (0.05%)
1.289 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 3.57 3.54 USDT 16.06 K (0.03%) 2.65 K (0.1%)
1.642 K
1.006 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
CTSI/USDT
$ 0.796629 0.78948000 USDT 263.79 K (0.54%) 10.58 K (0.42%)
5.389 K
5.189 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
CVC/USDT
$ 0.371007 0.36769000 USDT 11.94 K (0.02%) 13.05 K (0.52%)
7.420
13.045 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 136.62 135.39 USDT 13.86 K (0.03%) 3.50 K (0.14%)
127.741
3.374 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 136.26 0.00288100 BTC 3.37 K (0.01%) 9.48 K (0.38%)
9.479 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
DATA/USDT
$ 0.139017 0.13777000 USDT 42.95 K (0.09%) 6.07 K (0.24%)
3.060 K
3.007 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
DENT/USDT
$ 0.004021 0.00398500 USDT 292.42 K (0.6%) 83.90 (0%)
83.896
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
DEXE/USDT
$ 16.37 16.22 USDT () () ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
DGB/USDT
$ 0.037436 0.03710000 USDT 46.02 K (0.1%) 10.21 K (0.47%)
5.189 K
5.023 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۲۵
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/WRX
$ 0.164502 0.14351000 WRX 136.77 K (0.28%) 8.75 K (0.35%)
7.728 K
1.022 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.166494 0.16500000 USDT 145.97 K (0.3%) 9.81 K (0.39%)
4.235 K
5.573 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
DOT/USDT
$ 28.50 28.24 USDT 73.01 K (0.15%) 11.70 K (0.47%)
3.905 K
7.793 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
DUSK/USDT
$ 0.223414 0.22140000 USDT 9.36 K (0.02%) 3.04 K (0.12%)
3.036 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
EGLD/USDT
$ 278.37 275.87 USDT 39.25 K (0.08%) 8.68 K (0.34%)
5.353 K
3.326 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ENJ/USDT
$ 2.64 2.62 USDT 64.09 K (0.13%) 10.48 K (0.48%)
3.755 K
6.723 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۲۵
ENJ/WRX
$ 2.64 2.30 WRX 31.62 K (0.07%) 2.30 K (0.09%)
581.547
1.719 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
EOS/BTC
$ 3.05 0.00006450 BTC 1.06 K (0%) 16.67 K (0.66%)
16.672 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
EOS/USDT
$ 3.01 2.98 USDT 19.36 K (0.04%) 8.87 K (0.35%)
3.836 K
5.038 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
EOS/WRX
$ 2.99 2.61 WRX 5.16 K (0.01%) 2.32 K (0.09%)
1.748 K
571.360
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ETC/USDT
$ 36.84 36.51 USDT 22.64 K (0.05%) 3.49 K (0.14%)
39.421
3.455 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ETH/BTC
$ 3944.71 0.08340000 BTC 3.32 K (0.01%) 98.76 K (3.92%)
50.092 K
48.666 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ETH/USDT
$ 3965.58 3929.99 USDT 824.33 K (1.7%) 9.73 K (0.39%)
1.806 K
7.923 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ETH/WRX
$ 3945.71 3441.00 WRX 122.69 K (0.25%) 2.43 K (0.09%)
1.166 K
1.268 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
EZ/USDT
$ 3.43 3.40 USDT 20.94 K (0.04%) 3.02 K (0.12%)
3.018 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
EZ/INR
$ 3.69 277.01 INR 100.97 K (0.21%) 3.56 K (0.14%)
3.557 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
FET/BTC
$ 0.646573 0.00001367 BTC 470.00 (0%) 14.33 K (0.57%)
14.325 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
FET/USDT
$ 0.640851 0.63510000 USDT 38.19 K (0.08%) 10.14 K (0.4%)
5.124 K
5.015 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 38.85 38.50 USDT 10.84 K (0.02%) 5.21 K (0.2%)
2.192 K
3.021 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
FIRO/USDT
$ 6.36 6.30 USDT 7.52 K (0.02%) 26.38 (0%)
26.383
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
FTM/USDT
$ 1.56 1.55 USDT 61.22 K (0.13%) 5.06 K (0.2%)
56.573
5.002 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 42.96 42.57 USDT 9.54 K (0.02%) 10.19 K (0.41%)
5.061 K
5.126 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
فان فر
فان فر
FunFair
FUN/BTC
$ 0.014192 0.0000003000 BTC 4.31 K (0.01%) 95.12 (0%)
95.116
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
فان فر
فان فر
FunFair
FUN/USDT
$ 0.015299 0.01516100 USDT 627.87 K (1.3%) 2.03 K (0.08%)
2.033 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
GLM/USDT
$ 0.383461 0.38000000 USDT 7.06 K (0.01%) 59.82 (0%)
59.820
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
GRS/USDT
$ 0.753865 0.74710000 USDT 4.83 K (0.01%) 10.24 K (0.41%)
5.232 K
5.012 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
GRT/USDT
$ 0.705964 0.69960000 USDT 28.98 K (0.06%) 3.63 K (0.14%)
270.314
3.365 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
GTO/USDT
$ 0.066076 0.06548000 USDT 3.43 M (7.07%) 264.09 (0.01%)
264.087
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
هدرا هش‌گراف
هدرا هش‌گراف
Hedera Hashgraph
HBAR/USDT
$ 0.260033 0.25770000 USDT 37.37 K (0.08%) 6.77 K (0.26%)
1.735 K
5.037 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 1.77 1.76 USDT 15.92 K (0.03%) 10.04 K (0.4%)
5.053 K
4.991 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
HNT/USDT
$ 29.73 29.46 USDT 14.62 K (0.03%) 4.31 K (0.17%)
1.291 K
3.023 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.008869 0.00878970 USDT 85.72 K (0.18%) 7.85 K (0.31%)
5.160 K
2.692 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ICX/BTC
$ 1.23 0.00002610 BTC 282.00 (0%) 9.89 K (0.39%)
5.211 K
4.679 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ICX/USDT
$ 1.25 1.24 USDT 16.46 K (0.03%) 6.79 K (0.27%)
1.744 K
5.049 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
INJ/USDT
$ 10.47 10.37 USDT 16.30 K (0.03%) 6.57 K (0.26%)
1.613 K
4.953 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
آی او اس توکن
آی او اس توکن
IOStoken
IOST/BTC
$ 0.031223 0.0000006600 BTC 1.52 K (0%) 2.37 K (0.09%)
2.365 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
آی او اس توکن
آی او اس توکن
IOStoken
IOST/USDT
$ 0.030988 0.03071000 USDT 45.73 K (0.09%) 5.13 K (0.2%)
64.083
5.062 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
IOTX/INR
$ 0.130242 9.77 INR 1.97 M (4.07%) 5.82 K (0.23%)
1.339 K
4.484 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
IOTX/USDT
$ 0.119069 0.11800100 USDT 138.89 K (0.29%) 7.33 K (0.29%)
3.793 K
3.538 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
KAVA/USDT
$ 3.83 3.80 USDT 1.14 K (0%) 10.13 K (0.4%)
5.069 K
5.057 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
KLAY/USDT
$ 1.23 1.22 USDT 11.36 K (0.02%) 9.13 K (0.36%)
3.052 K
6.080 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
KMD/USDT
$ 0.921539 0.91330000 USDT 129.63 K (0.27%) 13.24 K (0.53%)
13.243 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
KMD/INR
$ 0.965571 72.40 INR 609.15 K (1.26%) 1.49 K (0.06%)
1.487 K
0.966
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
KSM/USDT
$ 295.56 292.90 USDT 5.48 K (0.01%) 3.24 K (0.13%)
1.227 K
2.015 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
LINK/WRX
$ 19.45 16.75 WRX 15.63 K (0.03%) 1.93 K (0.09%)
1.351 K
580.055
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۲۵
LINK/USDT
$ 20.08 19.90 USDT 41.09 K (0.08%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.084441 0.08368000 USDT 4.63 K (0.01%) 2.56 K (0.1%)
2.555 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
LRC/USDT
$ 1.99 1.98 USDT 86.86 K (0.18%) 6.28 K (0.25%)
2.067 K
4.212 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
LSK/USDT
$ 2.80 2.78 USDT 2.59 K (0.01%) 4.25 K (0.17%)
4.255 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
LTC/USDT
$ 154.27 152.89 USDT 81.79 K (0.17%) 7.87 K (0.31%)
1.826 K
6.048 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
LTC/BTC
$ 153.77 0.00325100 BTC 545.00 (0%) 71.49 K (2.84%)
24.078 K
47.415 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
LTC/WRX
$ 160.53 140.00 WRX 7.09 K (0.01%) 1.79 K (0.07%)
1.795 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/WRX
$ 54.46 47.50 WRX 10.77 K (0.02%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 55.95 55.45 USDT 285.29 K (0.59%) 19.74 K (0.78%)
2.157 K
17.580 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/INR
$ 60.63 4546.40 INR 696.16 K (1.44%) 7.38 K (0.29%)
4.783 K
2.596 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
MANA/USDT
$ 3.33 3.30 USDT 260.89 K (0.54%) 25.64 K (1.02%)
5.564 K
20.077 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
MATIC/USDT
$ 1.84 1.82 USDT 1.59 M (3.28%) 9.72 K (0.39%)
4.200 K
5.525 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
MATIC/BTC
$ 1.84 0.00003889 BTC 286.37 K (0.59%) 7.19 K (0.28%)
7.194 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
MATIC/WRX
$ 1.83 1.59 WRX 298.12 K (0.62%) 1.73 K (0.07%)
576.820
1.149 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.532763 0.52800000 USDT 1.26 M (2.61%) 12.75 K (0.51%)
3.891 K
8.856 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/INR
$ 0.579993 43.49 INR 1.29 M (2.66%) 3.82 K (0.15%)
2.057 K
1.767 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
MKR/USDT
$ 2506.49 2484.00 USDT 1.95 K (0%) 8.14 K (0.32%)
3.087 K
5.057 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
MTL/USDT
$ 2.18 2.16 USDT 6.67 K (0.01%) 7.00 K (0.27%)
2.028 K
4.970 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
NANO/USDT
$ 4.11 4.08 USDT 2.38 K (0%) 10.04 K (0.4%)
5.074 K
4.963 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
نبیلوس
نبیلوس
Nebulas
NAS/USDT
$ 0.411006 0.40730000 USDT 344.46 K (0.71%) 2.64 K (0.1%)
145.554
2.496 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
NCASH/USDT
$ 0.002423 0.00240100 USDT 27.65 K (0.06%) 4.02 K (0.16%)
3.997 K
22.869
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 7.79 7.72 USDT 19.06 K (0.04%) 4.29 K (0.17%)
1.268 K
3.025 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
NEO/USDT
$ 28.05 27.80 USDT 23.26 K (0.05%) 5.10 K (0.2%)
2.079 K
3.018 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
NULS/BTC
$ 0.779955 0.00001649 BTC 43.09 K (0.09%) 14.14 K (0.56%)
74.096
14.070 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
OMG/USDT
$ 6.19 6.13 USDT 51.77 K (0.11%) 6.78 K (0.27%)
3.428 K
3.352 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
OMG/BTC
$ 6.20 0.00013100 BTC 769.00 (0%) 4.72 K (0.18%)
4.715 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ONE/USDT
$ 0.186675 0.18500000 USDT 71.19 K (0.15%) 8.62 K (0.34%)
3.628 K
4.993 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
OXT/USDT
$ 0.393549 0.39000000 USDT 3.04 K (0.01%) 404.57 (0.02%)
404.568
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 445.00 (0%) 10.40 K (0.55%)
6.518 K
3.878 K
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ - ۲:۳۱
PNT/INR
$ 1.00 75.11 INR 371.86 K (0.77%) 1.86 K (0.07%)
934.034
926.631
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
PNT/USDT
$ 0.934076 0.92560000 USDT 13.49 K (0.03%) 1.30 K (0.06%)
1.296 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۲۵
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/BTC
$ 0.551462 0.00001166 BTC 2.10 K (0%) 9.56 K (0.38%)
4.832 K
4.731 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDT
$ 0.561064 0.55600000 USDT 32.91 K (0.07%) 80.23 (0%)
80.232
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
پوندی اکس
پوندی اکس
Pundi X
PUNDIX/USDT
$ 1.08 1.07 USDT 7.97 K (0.02%) 11.71 K (0.47%)
11.708 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
PUSH/USDT
$ 1.74 1.72 USDT 2.63 K (0.01%) 367.88 (0.01%)
367.884
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
PUSH/INR
$ 1.99 148.99 INR 132.78 K (0.27%) 1.83 K (0.07%)
973.296
860.419
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
QKC/BTC
$ 0.024595 0.0000005200 BTC 545.00 (0%) 9.65 K (0.38%)
9.645 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
QKC/USDT
$ 0.023835 0.02362000 USDT 23.40 K (0.05%) 2.52 K (0.1%)
2.524 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
QNT/USDT
$ 165.48 164.00 USDT 6.16 K (0.01%) 7.39 K (0.29%)
2.344 K
5.043 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
QTUM/USDT
$ 10.59 10.50 USDT 18.25 K (0.04%) 10.15 K (0.4%)
5.131 K
5.022 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.713300 0.70690000 USDT 10.97 K (0.02%) 8.97 K (0.36%)
3.926 K
5.045 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/USDT
$ 16.87 16.71 USDT 3.78 K (0.01%) 8.42 K (0.33%)
5.095 K
3.327 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ریکوئست نتورک
ریکوئست نتورک
Request Network
REQ/BTC
$ 0.481588 0.00001018 BTC 25.26 K (0.05%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ریکوئست نتورک
ریکوئست نتورک
Request Network
REQ/USDT
$ 0.494661 0.49020000 USDT 213.99 K (0.44%) 2.67 K (0.1%)
1.370 K
1.303 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.034328 0.03402000 USDT 64.92 K (0.13%) 12.37 K (0.49%)
2.056 K
10.316 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
RVN/USDT
$ 0.087344 0.08656000 USDT 13.25 K (0.03%) 10.16 K (0.4%)
3.428 K
6.736 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
RVN/BTC
$ 0.081369 0.0000017200 BTC 2.41 K (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 5.18 5.13 USDT 357.10 K (0.74%) 8.41 K (0.33%)
3.381 K
5.027 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
SC/USDT
$ 0.016609 0.01646000 USDT 65.82 K (0.14%) 6.76 K (0.26%)
3.761 K
3.003 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
SHIB/USDT
$ 0.000036 0.00003604 USDT 1.04 M (2.15%) 18.19 K (0.72%)
1.894 K
16.293 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
SHIB/WRX
$ 0.000036 0.00003129 WRX 189.33 K (0.39%) 982.97 (0.04%)
982.966
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
SHIB/INR
$ 0.000039 0.00294900 INR 16.75 M (34.53%) 98.42 K (3.91%)
27.516 K
70.905 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
اسکیل نتورک
اسکیل نتورک
Skale
SKL/USDT
$ 0.236119 0.23400000 USDT 73.98 K (0.15%) 7.08 K (0.28%)
1.037 K
6.040 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
SNT/USDT
$ 0.073382 0.07272000 USDT 6.22 K (0.01%) 1.26 K (0.05%)
2.055
1.259 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
SNT/BTC
$ 0.070961 0.0000015000 BTC 389.00 (0%) 719.19 (0.03%)
719.192
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
SNX/USDT
$ 5.82 5.77 USDT 2.59 K (0.01%) 10.10 K (0.4%)
5.116 K
4.981 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
SOL/USDT
$ 193.65 191.91 USDT 245.49 K (0.51%) 18.27 K (0.73%)
4.866 K
13.401 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
SOL/INR
$ 209.00 15671.24 INR 695.34 K (1.43%) 13.58 K (0.54%)
9.556 K
4.025 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
SRM/USDT
$ 4.18 4.14 USDT 5.86 K (0.01%) 6.98 K (0.27%)
3.631 K
3.349 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
STEEM/USDT
$ 0.464689 0.46050000 USDT 3.63 K (0.01%) 3.74 K (0.15%)
1.262 K
2.478 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
STMX/USDT
$ 0.024158 0.02394000 USDT 31.94 K (0.07%) 5.04 K (0.2%)
5.044 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
STMX/BTC
$ 0.025073 0.0000005300 BTC 5.01 K (0.01%) 25.15 (0%)
25.148
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
STORJ/USDT
$ 1.64 1.63 USDT 2.77 K (0.01%) 7.60 K (0.3%)
7.601 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
STRAX/USDT
$ 1.48 1.47 USDT 1.58 K (0%) 3.70 K (0.14%)
663.885
3.033 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
سوشی سواپ
سوشی سواپ
SushiSwap
SUSHI/USDT
$ 5.73 5.68 USDT 37.54 K (0.08%) 5.72 K (0.22%)
684.749
5.039 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
SXP/USDT
$ 1.72 1.70 USDT 12.55 K (0.03%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
TFUEL/USDT
$ 0.252869 0.25060000 USDT 12.46 K (0.03%) 10.24 K (0.41%)
5.133 K
5.109 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
تیتا توکن
تیتا توکن
Theta Token
THETA/BTC
$ 4.71 0.00009950 BTC 2.10 K (0%) 7.12 K (0.28%)
7.123 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
تیتا توکن
تیتا توکن
Theta Token
THETA/USDT
$ 4.82 4.78 USDT 35.49 K (0.07%) 5.06 K (0.2%)
12.049
5.051 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
TOMO/USDT
$ 2.45 2.43 USDT 12.71 K (0.03%) 10.15 K (0.4%)
5.108 K
5.042 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 37.27 36.94 USDT 6.50 K (0.01%) 13.06 K (0.52%)
3.078 K
9.984 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
TRX/USDT
$ 0.084028 0.08327000 USDT 343.70 K (0.71%) 395.94 (0.02%)
79.826
316.112
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
TRX/BTC
$ 0.084819 0.0000017900 BTC 949.00 (0%) 16.67 K (0.77%)
16.665 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۲۵
TRX/WRX
$ 0.082322 0.07180000 WRX 287.87 K (0.59%) 3.83 K (0.15%)
2.041 K
1.788 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ترو یو اس دی
ترو یو اس دی
True USD
TUSD/USDT
$ 1.01 0.99870000 USDT 26.46 K (0.05%) 6.57 K (0.26%)
3.477 K
3.091 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT/USDT
$ 0.751239 0.74450000 USDT 3.65 K (0.01%) 5.09 K (0.2%)
5.087 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
UMA/USDT
$ 10.45 10.36 USDT 9.10 K (0.02%) 6.05 K (0.24%)
3.044 K
3.009 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
UNI/USDT
$ 16.76 16.61 USDT 9.63 K (0.02%) 8.47 K (0.34%)
3.418 K
5.051 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
USDC/USDT
$ 1.00 0.99200000 USDT 103.36 K (0.21%) 257.08 K (10.21%)
257.078 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
USDP/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 15.66 K (0.04%) 10.71 K (0.1%)
5.157 K
5.550 K
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ - ۲۰:۲۹
VET/USDT
$ 0.090916 0.09010000 USDT 71.92 K (0.15%) 7.95 K (0.31%)
2.938 K
5.012 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
WAVES/USDT
$ 17.01 16.86 USDT 3.97 K (0.01%) 8.38 K (0.33%)
3.397 K
4.982 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ 0.000563 0.00055770 USDT 140.84 K (0.29%) 6.29 K (0.25%)
3.215 K
3.075 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
WRX/BTC
$ 1.17 0.00002471 BTC 73.98 K (0.15%) 14.39 K (0.57%)
14.392 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
WRX/USDT
$ 1.16 1.14 USDT 1.49 M (3.07%) 17.75 K (0.7%)
5.965 K
11.787 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
والتون
والتون
Waltonchain
WTC/USDT
$ 1.15 1.14 USDT 637.24 K (1.31%) 4.53 K (0.18%)
1.518 K
3.015 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
XEC/USDT
$ 0.000117 0.00011575 USDT 74.64 K (0.15%) 3.67 K (0.14%)
169.038
3.501 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
XEM/USDT
$ 0.129871 0.12870000 USDT 9.24 K (0.02%) 3.81 K (0.15%)
1.285 K
2.521 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
XLM/USDT
$ 0.281526 0.27900000 USDT 152.76 K (0.32%) 11.40 K (0.45%)
5.400 K
6.001 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
XMR/BTC
$ 141.97 0.00300100 BTC 5.00 (0%) 430.59 (0.02%)
430.595
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/WRX
$ 0.784326 0.68400000 WRX 29.75 K (0.06%) 1.54 K (0.06%)
1.542 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.782990 0.77599000 USDT 171.33 K (0.35%) 22.88 K (0.91%)
12.679 K
10.199 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.774753 0.00001638 BTC 8.77 K (0.02%) 55.46 K (2.2%)
33.650 K
21.809 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 4.04 4.00 USDT 13.88 K (0.03%) 8.38 K (0.33%)
3.388 K
4.988 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
YFI/USDT
$ 23564.43 23353.04 USDT 1.26 K (0%) 6.08 K (0.24%)
1.019 K
5.058 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
YFI/WRX
$ 22518.53 19638.00 WRX 4.81 K (0.01%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
YFII/USDT
$ 2742.73 2718.00 USDT 15.64 K (0.03%) 2.04 K (0.08%)
2.039 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ZEC/USDT
$ 170.85 169.30 USDT 8.90 K (0.02%) 1.65 K (0.08%)
1.650 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۲۵
ZIL/BTC
$ 0.068583 0.0000014500 BTC 192.00 (0%) 14.19 K (0.56%)
14.190 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ZIL/USDT
$ 0.068373 0.06776000 USDT 26.81 K (0.06%) 7.62 K (0.3%)
2.577 K
5.041 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ZRX/USDT
$ 0.862237 0.85450000 USDT 3.42 K (0.01%) 10.18 K (0.41%)
5.143 K
5.038 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰
ZRX/BTC
$ 0.910019 0.00001924 BTC 69.00 (0%) 9.87 K (0.39%)
9.875 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۶:۵۰

مشخصات WazirX

توضیحات

نظرات WazirX

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی