خبر
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
571.16
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۵
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
64808.86
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۵
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.506292
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۵
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3161.02
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۳:۱۵

قیمت ارزهای دیجیتال در بانککس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 91.86 16816.83 114
3814.78
5104.22
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ADA/BTC
$ 0.506292 242837.96 78
24512.56
80563.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ADA/ETH
$ 0.507540 89276.10 146
27021.75
63961.25
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AOG/BTC
$ 0.509445 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
AOG/USDT
$ 0.189131 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
APE/USDT
$ 1.29 61295.18 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
APPLECOIN/USDT
$ -1400000.00 0 ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۲۲:۵۵
ARB/USDT
$ 1.21 82879.35 177
15566.57
12859.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ARKM/USDT
$ 2.02 526625.84 216
25208.69
43194.33
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AST/USDT
$ 0.007902 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ATA/USDT
$ 0.174949 73158.61 37
5094.28
5887.14
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
AXS/USDT
$ 7.62 21982.65 55
3711.52
3061.20
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.60 51816.28 14
2818.18
3797.54
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BBC/USDT
$ 0.000210 343.75 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BCH/BTC
$ 518.48 252021.93 245
82078.55
71372.36
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BLUR/USDT
$ 0.426119 54877.84 72
5348.56
6559.65
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BNB/USDT
$ 571.16 4544850.81 171
649729.21
494916.46
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
BTC/USDT
$ 64808.86 452573.65 1
3082.21
5.83
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CAKE/USDT
$ 2.93 48623.56 91
6875.68
7969.21
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CHZ/USDT
$ 0.121181 0 187
7246.13
7425.25
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 58.86 131367.43 93
16984.84
21277.04
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CR/USDT
$ 0.620894 110173.50 138
12792.40
446.68
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
CYBER/USDT
$ 9.38 183359.25 151
10630.62
16423.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 31.24 2648.23 1
383.18
514.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 31.33 11983.87 120
9342.70
9735.09
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.173348 14388.53 18
1935.55
2426.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.162713 89616.78 1
3251.85
3252.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.162625 133860.16 315
43294.16
51965.97
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
DOT/USDT
$ 7.23 196843.78 147
24235.76
19812.22
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETC/USDT
$ 27.96 143348.23 1
32971.42
31207.47
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/USDT
$ 3161.02 225216.07 318 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ETH/BTC
$ 3145.36 108963.03 143
115666.95
111550.99
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 6.57 74548.46 147
45757.37
53694.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
FLOKI/USDT
$ 0.000167 650655.55 237
34957.41
100922.97
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
FRONT/USDT
$ 0.881045 47581.97 101
4499.61
2995.06
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
GALA/USDT
$ 0.049664 172123.44 131
13642.17
13097.81
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.255571 38217.33 27
4086.82
4670.18
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
GRT/USDT
$ 0.292782 144384.97 1
12518.60
16065.08
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002566 19965.24 50
2602.45
3857.01
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
JDC/USDT
$ 0.018005 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
JDC/ETH
$ 0.003979 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LDO/USDT
$ 2.11 53938.37 4
4847.97
5444.40
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LINA/USDT
$ 0.008870 35292.53 76
3197.22
4204.63
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LPT/USDT
$ 14.54 15016.35 105
2315.64
1393.43
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/BTC
$ 83.82 29594.72 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/ETH
$ 84.26 29047.63 1
5169.76
3457.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
LTC/USDT
$ 85.28 60101.94 166
28242.54
43591.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MASK/USDT
$ 4.34 0 130
24335.05
28746.55
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
MATIC/USDT
$ 0.735905 64406.33 143
11510.30
11118.53
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MAV/USDT
$ 0.421817 22925.08 15
2039.65
2223.35
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
MKR/USDT
$ 3113.87 99286.69 142
63735.07
68488.54
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 6.13 254580.01 245
108961.78
98965.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
NEO/ETH
$ 10.51 18233.62 1
1583.56
1262.42
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ - ۵:۰۲
NEO/BTC
$ 18.53 4549.21 87
10207.57
19519.23
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
NEO/USDT
$ 18.55 139524.70 121
68771.57
145945.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
NT/USDT
$ 0.004801 8057.48 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OGN/USDT
$ 0.165546 24756.55 18
4338.55
6202.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OMG/USDT
$ 0.705196 96263.00 1
4867.09
4913.26
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ONT/BTC
$ 0.362378 14764.08 1
78.74
719.97
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ONT/USDT
$ 0.364702 57799.34 212
40780.68
37664.56
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OWC/BTC
$ 0.304683 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
OXT/USDT
$ 0.113031 10949.00 1
330.95
273.07
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
PENDLE/USDT
$ 2.41 0 82
2453.58
1117.87
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
QNT/USDT
$ 110.63 19421.03 1
6559.40
16037.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.479233 95168.47 92
12426.16
23302.49
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SHIB/USDT
$ -256800.00 267452.59 144
27886.74
28118.67
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SOL/USDT
$ 150.94 268144.97 211
160273.57
229479.96
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
SUSHI/USDT
$ 1.05 42541.46 1
494.96
942.09
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
TFC/USDT
$ -7E07 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
TRX/USDT
$ 0.110941 83747.95 292
19115.78
37967.00
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
TRX/BTC
$ 0.110204 142472.20 1
842.49
642.97
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
TRX/ETH
$ 0.110888 44763.66 172
17585.59
11721.10
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
TUSD/USDT
$ 1.01 123192.89 96
17055.09
17700.81
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.24 0 148
4291.12
4678.89
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 5.86 0 112
2507.80
3016.39
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
UNI/USDT
$ 10.81 0 209
18767.26
10735.32
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۴:۵۱
USDC/USDT
$ 0.999078 89817.22 193
147822.15
962573.80
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
USDP/USDT
$ 1.01 36507.93 1
2599.76
197602.51
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
VIC/USDT
$ 0.790220 48797.48 26
1076.12
1255.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
WLD/USDT
$ 5.48 407422.85 161
47006.05
74253.63
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
XEC/USDT
$ -549800.00 22814.65 50
2227.15
2344.82
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
XGC/USDT
$ -6E07 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
XLM/BTC
$ 0.116039 123712.18 1
991.70
3385.42
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
XLM/ETH
$ 0.115626 28601.69 75
584.38
32842.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.526977 44411.34 143
33341.40
32693.62
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.523016 25015.84 1
220.87
85.28
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.513423 39052.59 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZEC/USDT
$ 23.18 50111.90 115
8482.91
6960.70
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZEC/ETH
$ 23.09 7097.71 1
196.41
94.49
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZEC/BTC
$ 23.10 11416.92 89
9313.43
10854.60
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZEDXION/USDT
$ 0.226093 4951.24 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲
ZIL/USDT
$ 0.026327 16694.65 7
1851.99
2474.10
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱:۵۲

مشخصات Bankcex

توضیحات

نظرات Bankcex

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین