خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
26736.81
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ - ۶:۵۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1830.44
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ - ۶:۵۳
ETC اتریوم کلاسیک
ETC
قیمت دلاری
18.05
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ - ۶:۵۳
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.468427
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ - ۶:۵۳

قیمت ارزهای دیجیتال در ایندوکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
2GCC/BNB
$ 1101.77 3752.78 8
8.05
13.78
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ - ۲۱:۵۳
2GCC/USDT
$ 892.02 4330.94 6
9.51
4.61
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ - ۲۱:۵۳
ACDX/USDT
$ 0.011149 58943.59 205 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/BTC
$ 0.363083 980074.56 468
75530.79
60826.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/BNB
$ 0.362923 906250.36 478
43292.74
35766.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/USDT
$ 0.362932 822235.85 474
76527.08
61958.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AGN/USDT
$ -1980000.00 35745.38 510
27.78
14.29
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۲۱:۴۸
AIZA/USDT
$ 0.011977 619.32 1
7.09
5.16
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ - ۲۱:۵۲
AIZA/BNB
$ 0.007012 10280.58 1
4.02
15.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANI/USDT
$ 0.000500 31572.21 0
7.75
0.684168
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ - ۲۱:۴۹
ANPAN/USDT
$ -996600.00 11.17 1
142.32
0.313970
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۱۴:۳۹
ANTIS/USDT
$ -103800.00 28714.80 46
0.070553
9.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARTRINO/USDT
$ 0.000184 2345.69 0
18.58
33.06
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۱۹:۴۴
ASIA/USDT
$ 0.074987 33.01 1
433.59
350.48
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ - ۲۱:۴۹
ASSET/USDT
$ -21000000.00 28894.47 306
19.14
135.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVDO/USDT
$ 789.17 1447.45 1
29.64
204.22
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ - ۲۱:۵۴
BAAS/USDT
$ 0.000705 30559.43 1
4.52
44.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BABYCEO
BABYCEO/USDT
$ -89036300000000.00 7618.22 0
73.75
119.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیبی سایتاما
بیبی سایتاما
Baby Saitama
BABYSAITAMA/USDT
$ -12002326012.07 939.39 1
18.04
61.16
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ - ۲۲:۵۵
BABYSHIBAINU/USDT
$ -5502084354.95 62.01 1
118.29
65.29
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ - ۲۲:۴۷
BABYSHIBAINU/BNB
$ -4265495642.00 60365.97 1
21.22
161.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BABYVIZSLA
BABYVIZSLA/USDT
$ -1100255412.58 21.61 1
18.04
40.98
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ - ۲۲:۵۳
BART/USDT
$ -1450404658.00 13.68 1
492.60
-1E08
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۱۸:۱۴
BBT/USDT
$ -648900.00 50233.07 339
43.41
5037.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/BTC
$ 113.36 4022861.62 557
347483.99
266402.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDT
$ 113.31 4765107.50 505
996437.55
748102.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/ETH
$ 113.34 2967455.18 172
1061598.54
882961.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/BSV
$ 113.32 1404523.80 496
832333.81
738638.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDC
$ 113.31 8744770.26 499
11907862.58
10178325.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/LTC
$ 113.28 2968770.01 460
135132.01
143580.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BENX/USDT
$ 0.012504 49945.58 1
5.12
22.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BEXT/USDT
$ 0.015005 192420.99 0
1326.89
1336.52
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ - ۲۱:۴۹
BEXT/ETH
$ 0.017453 106521.16 88
3.62
6.04
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ - ۲۱:۴۹
بیبی فلوکی اینو
بیبی فلوکی اینو
Baby Floki Inu
BFLOKI/BNB
$ -65230178104.21 1663.15 0
2.73
2.40
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۲۲:۵۱
بیبی فلوکی اینو
بیبی فلوکی اینو
Baby Floki Inu
BFLOKI/USDT
$ -722884750000.00 49997.28 0
5.39
5.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BIGB/USDT
$ 0.001823 59038.26 1
65.83
7.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BIRD/USDT
$ 0.000740 28841.08 1
31.82
25.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BLACK/USDT
$ 0.000360 30793.13 1
20.01
710.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BLAST/BNB
$ -4271247792.00 50434.67 1
34.47
44.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BLAST/USDT
$ -4272577953.00 50868.77 1
27.50
989.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BLUESPARROW/USDT
$ -13759077500.00 117021.20 1
51.91
59.08
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۱۶:۱۰
BMON/USDT
$ 0.003763 28864.42 46
0.026323
47.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/BTC
$ 307.10 16632254.10 514
3486196.64
2901347.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/USDT
$ 307.09 1841519.50 164
368850.93
306133.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/ETH
$ 307.10 2467082.79 428
44315.00
38933.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNBBACK/USDT
$ 0.000700 417.39 0
10.06
31.08
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ - ۲۰:۴۴
BNC/USDT
$ 0.468586 64521.05 1
373.23
3.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BRISE/USDT
$ -29000000.00 53954.46 1
11.52
202.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BSP/USDT
$ 0.000196 13.66 1
20.27
-1E08
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ - ۲۱:۵۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/LTC
$ 32.40 1085623.22 500
147179.63
154590.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 32.41 1427941.01 381
37936.56
32626.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/ETH
$ 32.42 933415.21 486
396695.27
338858.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 32.44 695436.18 450
209958.04
175078.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/EUR
$ 32.42 622923.03 456
237353.84
198527.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 32.42 19749594.67 477
928642.78
791819.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BT/USDT
$ -5E07 10.18 385
6.88
15.72
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - ۲۳:۳۵
BTB/USDT
$ 0.000877 105225.70 1
28.04
0.000368
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/BNB
$ 26720.68 2457973.57 549
1869437.13
1666278.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/XRP
$ 26759.43 3308063.42 172
330344.23
268323.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDT
$ 26736.81 485574720.43 759
37437410.30
31172991.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDT
$ 26722.51 204183205.43 769
37816938.59
31021361.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDC
$ 26721.86 85124972.45 761
9396623.65
7874842.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/EUR
$ 26723.85 284800421.74 726
26836903.34
22392203.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTCA/USDT
$ 0.000292 50239.45 1
14.62
99.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTCIX/USDT
$ 0.887482 762.82 68
1124.38
917.60
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - ۲۱:۳۹
BTCIX/BTC
$ 1.31 57805.36 0 ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTCVB/USDT
$ 3.65 77520.80 1
558.04
261.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTDMD/BNB
$ 0.009259 28739.66 0
336.13
98.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTRS/USDT
$ 13.91 148623.43 1
85.71
0.000496
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BUSD/BNB
$ 1.00 93867717.53 512
1281400.73
1411395.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BUSD/USDT
$ 1.00 49200837.94 632
438208813.63
359109481.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BUSD/BTC
$ 1.00 48119.34 493
4819114.23
681437.32
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ - ۱۸:۰۶
BVC/BTC
$ 0.003473 6.68 1
4.99
3.43
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۲۲:۵۲
BVC/USDT
$ 0.001024 487.09 19
6.76
33.59
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ - ۲۲:۵۰
BXR/USDT
$ 0.008010 50645.00 1
201.61
35.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CANDYLAD
CANDYLAD/USDT
$ -1E18 1594.32 0
21.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۱:۵۲
کتس کوین
کتس کوین
Catscoin
CATS/USDT
$ -89357453900.00 50510.68 1
31.66
789.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CBT/USDT
$ -1810000.00 8215.87 1
23.97
0.102160
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CEO/USDT
$ 0.049754 49558.92 1
4.29
742.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CFI/USDT
$ -29000000.00 3972.95 1
1.35
20.29
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ - ۲۱:۵۳
چیز سواپ
چیز سواپ
Cheese Swap
CHEESE/USDT
$ -406600.00 58757.32 1
3.92
116.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CMCX/USDT
$ 0.001116 75486.08 478
1.47
56.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CPR/USDT
$ 0.000139 50233.86 1
49.02
48.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CPR/EUR
$ 0.000139 42723.98 0
54.06
13.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CPR/BTC
$ 0.000141 46689.00 0
50.75
15.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CPR/BNB
$ 0.000145 46103.14 0
75.33
47.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CPR/ETH
$ 0.000147 42735.87 0
38.58
51.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CRDN
CRDN/BNB
$ 0.004855 5429.37 1
22.09
2273465.56
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ - ۲۱:۴۹
CRDN
CRDN/USDT
$ 0.002801 3507.43 1
190.96
744.26
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۲۲:۵۰
CRU/USDT
$ 0.001105 1995.85 1
16.76
35.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CSR/USDT
$ 0.013240 231.81 0
102.62
2673.51
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ - ۲۲:۵۴
CTEX/USDT
$ 0.717792 9313201.59 64
501820.60
24.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دَدی دوج
دَدی دوج
Daddy Doge
DADDYDOGE/USDT
$ -2689440775.00 429.74 1
23.43
114.25
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ - ۲۱:۴۹
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 42.05 71352.97 457
43144.16
31248.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 42.04 190985.83 352
22535.90
16537.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 42.05 2231112.21 503
346492.04
290480.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DIFI/USDT
$ 0.022600 46645.88 1
8.23
896.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DIQ/BNB
$ 0.000508 50107.85 1
1881.08
174.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DIQ/USDT
$ 0.000444 4065.70 1
13.17
121.54
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ - ۱۸:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.070983 41618.69 464
49246.63
40843.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.071010 45171.47 476
47873.68
37240.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ETH
$ 0.071017 43692.81 386
13394.53
11935.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOGERISEUP
DOGERISEUP/USDT
$ -20003766359.74 94.43 1
47.92
191.97
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ - ۲۲:۵۳
DOKEN/USDT
$ -16216293.71 982.87 0
9.09
94.45
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ - ۹:۳۸
DSFR/USDT
$ 0.002592 50039.07 1
129.60
46.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DVRS/USDT
$ -750500.00 52312.02 1
22.41
98.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DXGM/USDT
$ 0.042376 737.41 1
1001.69
5732.18
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۲۱:۴۹
EARN/USDT
$ 1.40 114622.06 116
1.33
10.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ECH/USDT
$ 0.000483 50337.86 402
1.19
8.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ECOIN/USDT
$ 0.001324 8465.03 1
68.28
60839.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ECOIN/BNB
$ 0.002245 344.74 1
15.36
18.99
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ - ۲۲:۵۷
EHIVE/USDT
$ -98000000.00 667.85 1
21.27
3.76
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ - ۲۱:۵۱
ELG/USDT
$ 2.85 46840.12 2
3849.38
577.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ESHIB
ESHIB/USDT
$ -95018800000000.00 64786.47 1
0.377927
15.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ESHIB
ESHIB/BNB
$ -106718318180.76 6.31 1
53.42
54.95
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ - ۲۲:۵۴
ETC/USDT
$ 18.04 9687456.70 505
422796.32
316673.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/BTC
$ 18.05 62182250.29 559
2174500.19
1673004.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/ETH
$ 18.05 3001569.89 543
304522.86
240755.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/XRP
$ 1832.67 2143228.68 164
419514.57
344723.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/BNB
$ 1829.33 3242901.39 552
225909.65
189746.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/BTC
$ 1830.44 208328674.68 569
21688582.35
18081302.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDT
$ 1829.72 86318569.03 556
8089597.02
6841751.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/EUR
$ 1829.78 18398079.92 586
538992.69
457676.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDT
$ 1830.06 9677529.14 556
1370871.40
1142286.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDC
$ 1829.62 15781514.43 556
2688711.03
2218586.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FBS/USDT
$ 0.003885 1029.14 1
28.90
30.05
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ - ۲۱:۵۱
FBURN/USDT
$ 1.45 1084.38 1
4.94
13.60
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ - ۲۱:۵۹
FEN/USDT
$ -1700000.00 30.01 1
11.27
195.54
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ - ۲۱:۵۳
FLOKI/USDT
$ -313200.00 50032.66 1
54.01
5.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLOKICASH
FLOKICASH/USDT
$ -48000000.00 930.56 0
0.232960
0.066978
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FRZSS
FRZSS/USDT
$ -45773435800.00 50272.28 1
25.67
96.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FUFI/XRP
$ 0.000343 28.67 0 ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ - ۶:۴۵
FUFI/USDT
$ 0.005000 15.06 0 ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ - ۱:۴۶
FWC
FWC/BNB
$ -328628050000.00 42770.62 0
8.64
61.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FWC
FWC/USDT
$ -328632000000.00 51982.94 1
66.20
40.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FXC/BTC
$ 0.686441 1039336.39 438
136.60
156.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FXC/USDT
$ 0.686465 780499.32 1
10.93
67.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FXC/ETH
$ 0.686531 786982.25 528
7.62
86.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GBEX
GBEX/USDT
$ -49937950.59 350.24 1
127.09
80.61
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ - ۲۲:۵۱
GHD/USDT
$ -161600.00 28858.25 0
0.813608
221.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GMCOIN/USDT
$ 0.081007 1445.90 0
22.13
0.219221
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ - ۲۱:۵۰
GRV/USDT
$ 0.310328 603286.80 1
207.19
132.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GTN/USDT
$ 0.223043 1083399.40 1
22.12
22.12
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ - ۲۲:۵۲
GZX/XRP
$ -754412.75 30.15 0
206.11
57.61
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ - ۲۲:۵۲
همستر
همستر
Hamster
HAM/USDT
$ -2330148205.00 56130.64 1
62.80
129.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBIT/USDT
$ -153700.00 46229.53 1
6.97
282.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HK/USDT
$ 0.029554 13574.70 0
17.75
47.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HOLDEX/USDT
$ 0.002000 28672.00 1
5.30
402.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HOTMOON
HOTMOON/USDT
$ -2476737816.00 28461.19 1
4.13
1089.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هانگرین ویژلا اینو
هانگرین ویژلا اینو
Hungarian Vizsla Inu
HVI/USDT
$ -500180000000000.00 825.73 1
36.76
1.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IBS/USDT
$ 0.001054 49980.93 1
49.51
167.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IJC/BTC
$ -181700.00 2596.74 0
35.47
71.17
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۲۱:۴۹
IVG/USDT
$ -4760000.00 50551.19 431
1.25
108.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JOT/USDT
$ 0.000322 50042.18 1
43.28
1794.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAIECO
KAIECO/USDT
$ -85019886979.44 1948.48 1
217.32
40.70
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ - ۱۲:۴۶
KCAKE/USDT
$ -89000000.00 79400.86 3
327.83
22.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KGO/USDT
$ 0.020715 1958.11 1
18.10
0.808040
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ - ۲۱:۵۳
Kommunitas
KOM/USDT
$ 0.000948 50773.35 295
2.32
16.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KRX/USDT
$ 0.010004 7123.57 1
274.92
24.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LGBT
LGBT/USDT
$ -2344825000000.00 50144.76 1
34.76
13.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LILFLOKI/USDT
$ -49508427800.00 74826.36 313
7.01
673.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/BTC
$ 6.36 9702284.32 486
141811.51
111731.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/BSV
$ 6.36 503086.50 439
76831.60
67777.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/ETH
$ 6.36 341623.59 446
47141.05
35192.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/USDT
$ 6.36 468900.92 484
106639.18
89624.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/EUR
$ 6.36 2739422.71 511
313902.49
257926.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/USDT
$ 6.36 2830532.42 521
596061.65
481389.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LITHO/USDT
$ 0.000259 43421.37 1
12.91
158.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LITHO/BNB
$ 0.000259 49816.17 1
19.17
154.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOOP/USDT
$ 0.077670 50300.61 1
5.04
12.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOVELY/USDT
$ -7E08 50028.28 1
12.05
56.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDT
$ 87.30 905369.92 460
116196.41
88002.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/BTC
$ 87.32 854469.97 495
239302.48
182893.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/BNB
$ 87.30 1745874.00 405
29635.02
24422.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDC
$ 87.27 789954.87 499
687781.60
536519.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/EUR
$ 87.31 11896831.22 489
6795627.74
5256568.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDT
$ 87.53 3977230.17 383
24950.03
15116.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/ETH
$ 87.29 1290619.81 510
241374.40
187586.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
لیتیل ربیت
لیتیل ربیت
Little Rabbit
LTRBT/USDT
$ -1545945176.00 44819.64 1
36.79
962.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LUCHOW/ETH
$ -38000000.00 50282.59 0
67.20
82.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LUCHOW/USDT
$ -38000000.00 28192.38 1
33.74
22.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LUNG/USDT
$ 0.000977 62751.01 357
3.02
47.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
M1VERSE/USDT
$ -4800895.95 399.78 1
59.10
33.24
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۲۲:۵۱
M7V2/USDT
$ 7.85 68175.34 1
4.10
27.39
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۲
MAGIC/USDT
$ 0.000476 72755.07 0
9.92
144.69
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ - ۲۲:۵۰
MANC/USDT
$ 0.816827 49910.63 1
455.24
34580.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MARSINU
MARSINU/USDT
$ -20323096400.00 10.28 294
11.97
1.58
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۲۲:۵۶
MARSRISE
MARSRISE/USDT
$ -69822682400.00 28570.44 1
11.93
315.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/USDT
$ 0.913048 1035467.85 539
383958.63
303506.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/BUSD
$ 0.913115 88451461.05 546
1320970.24
937484.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/BTC
$ 0.913967 1360080.41 497
658618.11
554767.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
METAD/USDT
$ -2490000.00 1113.43 1
17.26
24.60
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ - ۱۶:۱۳
METAZ
METAZ/USDT
$ -1E08 1138.12 1
3.51
57.47
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
MIKOTO/USDT
$ -277900.00 36197.85 1
38.92
31.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MMM7/BNB
$ 0.000840 57739.71 1
21.44
156.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MMM7/USDT
$ 0.000841 50000.90 1
5.99
5078.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MPD/USDT
$ 0.005449 4283.16 496
14.99
455.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MRI/USDT
$ 0.111885 11939.04 0
4.20
144.84
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۲۲:۴۹
NBM
NBM/USDT
$ -1850197563.09 49.44 1
72.06
231.04
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ - ۲۲:۵۴
OMAX/EUR
$ 0.000549 59597.09 1
246.29
14.84
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۱۸:۰۶
OMAX/USDT
$ 0.002001 52067.56 1
60.14
73.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/USDT
$ 1.06 2312562.74 386
63654.90
53235.86
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
OMNIA/USDT
$ 0.001729 53903.29 1
4.05
56.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OPEPE
OPEPE/USDT
$ -516210310000.00 8644.47 0
1.05
2.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OPTIMUSAI
OPTIMUSAI/USDT
$ 0.000267 47023.44 1
9.77
19.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OPTIMUSAI
OPTIMUSAI/BNB
$ 0.000267 46748.05 1
55.13
44.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORT/USDT
$ 0.003758 46960.03 0
4.09
515.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OUSE/USDT
$ -2980000.00 28912.22 1
11.71
865.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAPPAY/USDT
$ -15448168.71 777.49 1
5.49
157.33
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۲۲:۵۵
PAYU
PAYU/USDT
$ -2958910348.00 50252.05 1
13.25
6.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PEEPO
PEEPO/USDT
$ -7E08 29974.09 0
2.29
6.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PINKIE
PINKIE/USDT
$ -4E08 45656.65 1
6.57
15.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -39188381900.00 64970.99 1
112.28
357.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
POP/USDT
$ -53000000.00 51771.63 1
0.263813
4.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PSOL/USDT
$ 0.031987 3505.37 1
22.02
72.99
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۲۲:۲۹
PZM/USDT
$ 0.002391 45071.18 1
12.23
8.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/EUR
$ 2.61 1243685.37 380
45554.00
45242.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/USDC
$ 2.61 1653694.71 389
23470.22
20287.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/USDT
$ 2.61 2837404.70 488
606555.23
501222.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/ETH
$ 2.61 1608166.06 500
297380.05
235943.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/BTC
$ 2.61 1050640.11 531
173576.63
134458.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/USDT
$ 2.61 1254606.99 483
270228.30
220213.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RAMEN/ETH
$ 0.002230 29012.08 0
4.89
147760.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
REDPANDA/USDT
$ 0.723620 53389.15 1
8.41
1753.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
REDPANDA/ETH
$ 0.723697 50353.26 1
50.56
69.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RIT20/ETH
$ 0.042856 417.26 68
85.56
20.99
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ - ۲۲:۵۳
سیف بی تی اس
سیف بی تی اس
SafeBTC
SAFEBTC/USDT
$ -3189632581.54 9.97 1
6.14
65.39
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ - ۲۲:۴۷
SAFEZONE/USDT
$ 0.001528 12107.21 0
21.53
155.01
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
SATOX/USDT
$ 0.000300 12539.06 0
30.04
36.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIB/USDT
$ -8560000.00 85717.78 414
14230.41
11069.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIB/USDT
$ -8560000.00 605539.18 488
524257.85
422912.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIBDOGE
SHIBDOGE/USDT
$ -590000000000000000.00 35722.68 0
12.84
18.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIDO/USDT
$ -932000.00 692.12 1
3.76
10.61
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ - ۱۰:۵۳
SHINJA/USDT
$ -358000.00 780732.87 0
11.15
102.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SILVA
SILVA/USDT
$ -40751612700.00 57343.54 1
16.65
7.06
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ - ۲۱:۵۷
SLOUGI
SLOUGI/USDT
$ -51000000.00 63200.91 1
3.50
1.12
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ - ۳:۵۲
SONO/USDT
$ 0.001491 28932.90 1
12.68
495.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SRCX/USDT
$ 0.007845 3010.46 1
3.34
165.50
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ - ۲۱:۵۱
STON/USDT
$ 0.018367 1085.88 482
25.41
891.06
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ - ۲۱:۵۴
STRI/USDT
$ 0.001499 28750.52 0
7.15
585.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STRM/USDT
$ 0.012705 2524.35 1
28.08
17.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SWEEP/USDT
$ -165366190000.00 14598.03 1
11.96
13.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SWEEP/BNB
$ -175293400000.00 43159.25 1
0.401696
97.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SZCB/ETH
$ 140.79 158222.63 1
1493.91
23869.31
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ - ۲۲:۵۰
TIMERR/USDT
$ -829097.33 51018.52 0 ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - ۲۲:۵۰
TLB/USDT
$ 0.091891 3422.92 1
10.67
61.26
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۲۰:۴۴
TND/USDT
$ -143358410000.00 33760.92 1
2.68
1.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/USDT
$ 0.075594 15940523.35 521
1324958.75
914482.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/BTC
$ 0.075535 33117277.85 522
20750019.15
16996377.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/ETH
$ 0.075559 3057610.06 476
117893.70
81218.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TT/USDT
$ 0.000147 2014.46 46
0.594507
3.66
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
TUSD/BTC
$ 1.00 3173557.50 511
902479.24
751204.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TUSD/USDT
$ 1.00 1169438.87 408
109735.08
96864.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TUSD/ETH
$ 1.00 1609367.67 516
1426445.47
1197289.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UAVI/USDT
$ 0.016251 189.25 0
382.90
0.000753
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ - ۱۳:۴۸
UEC/ETH
$ 0.001308 690.57 7
2.62
14.00
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ - ۰:۴۷
UQC/USDT
$ 4.00 200.10 1
19.59
63.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UQC/ETH
$ 4.39 193.20 1
3.88
7.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UQC/BTC
$ 3.74 187.06 1
2.82
35.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDC/ETH
$ 1.00 1681244.09 164
211352.70
171263.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDC/USDT
$ 0.999835 3176678.39 543
455755.76
370567.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDC/LTC
$ 0.999563 11315115.94 483
1300673.50
1145636.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDC/BTC
$ 0.999788 1386818.66 501
420714.32
346924.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
یو اس دی گامبیت
یو اس دی گامبیت
USD Gambit
USDG/USDT
$ 9.41 40279.81 0 ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - ۲۲:۵۰
تتر
تتر
Tether
USDT/ETH
$ 1.00 17364430.47 559
1440821.59
1211946.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تتر
تتر
Tether
USDT/LTC
$ 1.00 5991454.86 415
73957.90
65270.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تتر
تتر
Tether
USDT/BSV
$ 1.00 2170175.38 495
216880.76
180465.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 99358602.71 501
2244560.88
1930216.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تتر
تتر
Tether
USDT/XRP
$ 1.00 1081076.23 417
39964.13
32652.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.00 2203287.01 558
1608417.52
1348652.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تتر
تتر
Tether
USDT/BNB
$ 1.00 750009.35 451
51312.82
43112.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VEMP/USDT
$ 0.018075 85606.49 88
5.17
23.15
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۶:۰۴
WAVES/EUR
$ 1.75 1266421.08 356
26488.89
14555.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAVES/BTC
$ 1.75 314322.87 428
34859.71
17893.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAVES/USDT
$ 1.76 2760301.57 411
77908.29
49728.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAVES/USDT
$ 1.75 1050833.31 421
91397.95
56593.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAVES/ETH
$ 1.75 347266.12 448
35950.89
20422.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WEBD/ETH
$ -903600.00 87116.70 1
16.62
214.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WEBD/USDT
$ -902700.00 50868.83 1
673.15
90.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WELUPS/USDT
$ -2E05 6087.28 1
0.017391
34.55
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ - ۲۰:۴۵
WGIRL/USDT
$ 0.000290 25191.52 1
517.35
256.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WSPP/BTC
$ -810987.96 158401.82 0
3.02
0.118621
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ - ۲۲:۵۲
WSPP/USDT
$ -118500.00 32548.54 1
28.42
11.32
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۶:۰۴
WUKONG/USDT
$ -193700.00 42754.15 0
9.53
16.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XCASH/BTC
$ -494461.41 29.70 0
29.12
34.21
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ - ۲۲:۵۲
XDC/USDT
$ 0.031338 28893.44 46
4.11
703.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XEM/BTC
$ 0.035103 1189.01 0
104.22
2.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ - ۲۱:۵۲
XLT/USDT
$ 0.006102 24942.05 1
26.43
212.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XRGE/ETH
$ -553402.03 622.18 1
121.97
18446.78
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ - ۶:۴۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BNB
$ 0.468457 1016595.61 409
33219.07
28644.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.468542 1312818.91 482
285711.82
241270.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.468597 9494482.86 462
190356.16
160280.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.468427 18113105.82 520
728222.74
633249.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.468391 1256107.77 509
198736.07
191925.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YOC/USDT
$ -753800.00 47838.43 1
8.87
206.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZIG/ETH
$ 0.003785 2847.14 0
86.12
15.67
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ - ۲۱:۵۲
ZOOT/USDT
$ -3200278000000.00 1437.18 1
145.81
195.46
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۲۱:۵۳

مشخصات Indoex

توضیحات

نظرات Indoex

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین