خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
26723.53
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۲۳:۵۷
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
307.15
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۲۳:۵۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1829.71
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۲۳:۵۷
OMG امیسگو
OMG
قیمت دلاری
0.765383
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ - ۲۳:۵۷

قیمت ارزهای دیجیتال در بیلاکسی

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.388194 114328.36 194
26195.39
21974.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
1TRC/USDT
$ 0.059952 1562.81 7
-623300.00
6.23
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۴:۴۶
AAVE/USDT
$ 64.63 120427.11 174
37851.03
50936.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AIAI
AIAI/BUSD
$ 0.001004 14.27 2
27364.05
5894.03
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ - ۱۷:۵۷
ALI2
ALI2/USDC
$ 0.020104 18717.16 19
1.06
2567.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.31 119866.89 178
64135.25
48939.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALPACA/BUSD
$ 1.26 66957.02 0
31634.61
87952.08
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.108244 121780.35 166
38032.13
118172.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AMT/BUSD
$ 0.007706 17901.84 43
3116.58
2969.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANI/BNB
$ 0.000655 18817.92 2
118.94
1.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AOG/BUSD
$ 0.011310 17090.42 10
561.21
614.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE2
APE2/USDT
$ 3.23 16802.95 257
238443.77
240894.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APRIL/BNB
$ 0.042674 19553.06 28
1464.70
1.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APT/USDT
$ 8.07 63969.18 436
1688983.58
1576171.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARB/USDT
$ 1.16 22734.95 349
2279914.98
4669889.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARCONA/ETH
$ 0.116728 21320.16 6
596.17
2.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASTO/USDC
$ 0.033551 18979.75 76
12501.12
1.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASVA/BUSD
$ 0.008354 16693.94 4
1.10
245.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.54 107184.15 354
880037.19
1132043.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUDIO/USDT
$ 0.347010 15192.19 0
3.96
26.72
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
AUTO/USDT
$ 96.63 107698.78 119
7157.97
9701.54
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ - ۹:۰۰
AVE/BNB
$ 0.001068 10932.57 9
0.633191
520.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVG/ETH
$ 0.036526 31498.33 37
2.19
4671.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXS/USDT
$ 6.86 115596.92 172
72279.36
79889.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AZY/BUSD
$ 0.009316 17463.21 11
1.11
715.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BABY/USDT
$ 0.018589 17921.66 5
3.57
529.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAC/DAI
$ 0.052864 41656.35 0
539.84
1170.49
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
BADGER/USDT
$ 2.44 120257.49 214
17441.10
20264.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAKE/USDT
$ 0.145573 11833.87 178
42330.02
17508.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.43 176550.00 176
24514.10
38347.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.218709 11537.54 215
35265.38
49463.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BBOX/BUSD
$ 0.005572 16235.53 2
1.17
347.52
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ - ۱۱:۵۹
BCM
BCM/BUSD
$ 0.006656 17719.83 6
1.17
444.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCOIN/BUSD
$ 0.002683 12804.37 7
430.57
1.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BDT/USDT
$ 2.52 11588.52 48
4346.50
1.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.716358 118512.53 306
56087.04
121331.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BITTO/ETH
$ 0.060278 5080.49 73
1215.26
1270.82
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۲۲:۴۶
BNB/BUSD
$ 312.91 17295.37 288
697013.91
798170.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/USDT
$ 307.15 88358.12 265
2482526.60
2075618.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNT/USDT
$ 0.412206 182727.98 289
18238.85
6462.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNX/BUSD
$ 123.64 13493.71 128
194433.09
1.54
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ - ۲۱:۳۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDC
$ 3.76 11905.02 101
1.12
25620.55
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ - ۲۱:۵۰
BRAWL/BNB
$ 0.001083 1719.89 85
924.64
1026.48
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ - ۴:۴۷
BSW/USDT
$ 0.121161 17448.84 156
9970.70
11437.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDT
$ 26723.53 10886332.05 560
11541198.65
9921064.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDC
$ 18875.32 295970.67 530
2734669.68
3168556.73
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۲:۰۲
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/USDT
$ 19.86 12606.25 272
451849.41
735557.48
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
BTH/BUSD
$ 0.001987 18520.76 15
816.16
897.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BUSD/USDT
$ 1.00 122958.52 351
3327584.53
757608.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BX/BNB
$ 0.001167 10303.26 3
176.45
0.712089
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BXX/USDT
$ 0.015316 16478.27 1
1771.43
3.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
C98/USDT
$ 0.190295 12169.80 212
33558.64
174426.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAKE/USDT
$ 1.55 123249.49 194
24388.53
85520.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAT/ETH
$ 0.228290 23424.56 145
2524.64
3122.23
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۲۲:۴۶
CHER/USDT
$ 0.007089 17010.49 2
11.66
5.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHESS/USDT
$ 0.196024 11654.12 168
31713.35
30317.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHO/USDT
$ 0.219140 16598.38 5
496.52
1.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHZ/USDT
$ 0.100150 124893.23 162
39771.77
97156.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CIV/ETH
$ 0.026388 29743.87 37
2.00
4556.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLEG/BNB
$ 0.004345 24672.66 4
0.747383
489.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLS/USDC
$ 0.046589 11879.66 43
4258.02
0.980429
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COMBO/ETH
$ 0.045339 20727.31 10
2.25
1392.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 34.30 56506.24 259
18379.08
28152.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COPI/BNB
$ 0.038360 8092.38 76
5537.01
0.698273
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COS/USDT
$ 0.005713 116574.26 177
11963.16
13317.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.858430 130687.62 132
17605.85
20279.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CSTC/BNB
$ -302300.00 11028.80 4
0.623030
246.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTSI/USDT
$ 0.171986 167015.84 198
32201.32
55301.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTX/ETH
$ 1.74 32690.61 4
365.96
1.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTZN/BUSD
$ 0.000472 17884.06 3
1.06
85.47
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ - ۱۳:۵۴
CVC/USDT
$ 0.095906 120625.66 123
4053.93
14066.28
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ - ۲۱:۵۰
CVZ/BUSD
$ 0.000883 17369.96 41
1.19
2910.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CW/USDC
$ 0.001652 13189.56 4
284.10
1.27
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۲
DAISY/USDT
$ 0.418009 11168.91 6
0.067092
45.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAO1/USDT
$ 0.037469 24567.27 7
440.41
2.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAR/USDT
$ 0.136618 19078.37 355
47436.77
96954.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DDX/USDC
$ 0.322008 13353.22 9
985.81
1.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEAR/BNB
$ 0.003870 11241.83 2
0.696512
154.45
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ - ۲۱:۴۷
DEFIT/ETH
$ 0.060760 18597.65 60
4337.39
2.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEFLY/BUSD
$ 0.001320 17369.50 2
135.08
1.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEGO/USDT
$ 3.85 16519.50 265
74967.06
122037.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۱
DERC/USDT
$ 0.148514 12074.33 82
1419.74
1969.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DERP/USDT
$ -1160000.00 20479.92 14
1.25
1594.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DINO/USDT
$ 0.039231 16562.57 49
6139.68
1.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DIVER/USDC
$ 0.009332 19343.97 70
7434.92
1.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دارک متر
دارک متر
Dark Matter
DMT/ETH
$ 32.99 4568.17 95
1214.37
1476.63
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۲۲:۴۶
DOA/USDT
$ 0.003680 57.16 1
0.176625
10501.01
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ - ۷:۰۶
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.126964 119295.41 156
9260.76
9262.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/USDT
$ 5.25 116720.50 303
660661.55
721498.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DPR/USDC
$ 0.006570 11185.28 43
4180.70
5273.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DRIV/BUSD
$ 0.000383 15890.91 26
636.02
87.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DVF/USDT
$ 0.797189 11932.66 75
7785.45
9523.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DX/USDT
$ 0.000161 139485.40 6
189.15
66.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DXCT/BUSD
$ 0.777280 66688.40 0
7617.63
10674.82
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
DYDX/USDT
$ 2.01 16365.09 210
88755.32
99660.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ECIO/BUSD
$ -512300.00 19163.63 2
3.46
138.20
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ - ۲۱:۴۹
EDE/BUSD
$ 0.606573 17114.11 19
1.07
2902.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGLD/USDT
$ 36.01 113544.04 262
309722.10
381840.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELAND/ETH
$ 0.008580 20562.94 6
2.09
875.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELEF/BNB
$ 0.000894 205.84 118
2.56
2.10
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ - ۱۰:۴۹
ENJ/USDT
$ 0.330165 119930.94 256
16006.22
23960.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENS/USDT
$ 10.53 16087.17 164
123249.81
79106.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/USDT
$ 0.875438 124134.58 157
145708.59
224023.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.85 17268.38 198
84558.64
71071.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ESHARE/BNB
$ 0.867831 11625.84 1
0.867833
8.68
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ - ۱۵:۱۸
ETH/USDT
$ 1829.71 6866937.48 556
11655867.26
10122705.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDC
$ 1302.68 304988.33 485
1476239.80
1925871.14
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ - ۲۱:۵۳
EXRD/USDC
$ 0.136021 1581.70 237
16108.45
17885.01
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
F2C/USDT
$ 0.000774 15111.07 289
4.64
61.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FAR/USDT
$ 0.007003 169.55 289
3.88
1.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FAST/BNB
$ 0.000425 6930.19 19
1959.50
3263446.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FHTN/BUSD
$ 0.003737 18050.37 13
4.36
4.90
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ - ۱۵:۴۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.45 119996.18 271
295174.99
535778.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FIU/BUSD
$ 0.001844 14373.01 5
242.87
1.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLOKI/USDT
$ -295300.00 16945.22 128
25643.29
0.965228
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLOOR/ETH
$ 4.25 35167.88 80
20349.74
1.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLX2
FLX2/USDC
$ 0.031021 15932.38 57
1.12
6010.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FND/BNB
$ 0.002006 10227.05 8
0.675665
515.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FOLD/ETH
$ 15.75 34356.20 67
11735.71
2.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FPIS/ETH
$ 2.37 39080.74 61
4794.61
4.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FRAX/USDC
$ 1.05 12649.91 14
1628.68
0.959876
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FREE/BNB
$ -15000000.00 7174.90 2
149.50
0.686718
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FROYO/BNB
$ 0.001942 10747.37 2
0.709374
138.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/USDT
$ 0.328965 117955.38 258
439064.41
518974.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 5.31 26967.37 172
1.93
129.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FWC
FWC/BNB
$ -328454230000.00 745.15 17
1700.30
0.602321
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FYT
FYT/BUSD
$ 0.803353 19300.15 3
177.24
1.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GAFI/BUSD
$ 6.90 11369.59 39
1.05
2521.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.37 18718.69 176
47949.36
96375.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GALA/USDT
$ 0.048164 49433.46 10
12071.64
7.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GAME3
GAME3/BUSD
$ 0.037573 17753.06 21
1211.01
1.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GEEQ/USDT
$ 1.00 14590.33 239
2811.38
4576.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GEM/BNB
$ 0.006568 6713.85 2
0.644465
105.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GF/USDC
$ 0.078071 12465.10 75
10491.33
1.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GGTK/ETH
$ 0.029404 23437.92 15
1998.98
1.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GHC/BNB
$ -1E08 1510.26 226
-564400.00
-918700.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GHST/USDT
$ 0.985493 18078.36 129
30313.45
10065.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GMPD/BUSD
$ 0.011085 18960.08 14
870.56
1.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.265373 17941.63 235
244982.68
335496.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GOAL/BUSD
$ 0.223063 16642.10 1
196.09
2.29
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ - ۵:۳۳
GOLD/BUSD
$ 0.005513 19003.16 87
8897.58
1.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/USDT
$ 0.115978 119061.79 169
47202.81
70523.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GYEN/USDC
$ 0.008307 84371.44 0
34.86
5750.33
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
HACHI2
HACHI2/USDT
$ 0.112206 15247.56 10
1.17
1739.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HDRN/USDC
$ -45000000.00 16738.03 6
805.69
0.971418
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HE/BUSD
$ 0.001449 16823.30 10
555.47
1.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HERO2
HERO2/USDT
$ 0.003270 11837.53 58
1624.87
2819.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HFT/USDT
$ 0.440620 17294.93 269
155287.99
283833.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HGET/USDT
$ 2.77 15442.28 242
10501.93
17095.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIGH/BUSD
$ 2.14 18740.64 62
4696.31
1.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HMNG/USDT
$ -199727070000.00 64319.74 1
28.32
4.79
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۴
HNT/USDT
$ 5.42 123247.85 67
39508.20
80292.70
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - ۲۱:۴۹
HOKK/ETH
$ 0.001784 4917.06 158
5586.90
6301.18
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۲۲:۴۶
HOOK/USDT
$ 1.42 25924.86 354
396193.95
365940.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HOOP/BUSD
$ 0.001631 17994.03 1
1.10
166.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HOP/USDC
$ 0.137749 413.32 104
6568.86
9625.06
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ - ۲۲:۵۴
HOPR/DAI
$ 0.054337 12229.53 4
489.98
1.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001596 119641.08 195
33263.36
75749.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HPL/BUSD
$ 0.001261 11785.29 3
236.38
1.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ICH/BTC
$ 0.167801 103.20 0
13.56
0.150511
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
ICH/USDT
$ 0.001200 230.52 1
279.68
260.81
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ - ۲۱:۵۰
ICHI/USDC
$ 2.52 16727.33 39
3929.82
1.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ID/ETH
$ 0.028586 20072.85 23
1.98
2643.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IGUP/BUSD
$ 0.006830 16481.69 3
1.13
257.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ILV/USDT
$ 47.71 17948.81 252
137210.66
34674.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IMX2
IMX2/USDT
$ 0.732366 17666.56 146
42963.93
44689.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INJ/USDT
$ 6.41 127185.49 310
142892.93
544493.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INO/USDT
$ 0.010005 13869.95 289
0.080030
887.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INSUR/USDC
$ 0.085112 12058.62 10
1243.06
1.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INU2
INU2/ETH
$ -39527300900.00 2428.03 13
1520.15
2.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INUINU
INUINU/ETH
$ -69721766900.00 33303.21 13
-4140000.00
-1E08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INUS
INUS/ETH
$ -5092799931.00 29824.81 29
2.00
3327.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOI/USDT
$ 0.076191 11616.96 7
1.03
802.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ISK/USDT
$ 0.309135 15788.25 70
0.593562
14890.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JADE/BUSD
$ 8.87 11186.80 49
3006.82
3125.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JDC/BTC
$ 0.069928 55863.73 0
27.94
6.97
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
JGN/USDT
$ 0.025013 12507.42 289
6.02
465.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JOY/ETH
$ 0.515639 20880.02 34
1.58
664.56
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ - ۲۱:۴۷
JPEG/ETH
$ 0.000645 34356.57 129
21344.89
1.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JUP/ETH
$ 0.007466 22306.37 16
1679.04
2.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KEKE
KEKE/USDT
$ -4E08 20626.09 12
1.26
2149.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KEY/BUSD
$ 0.006322 25412.92 279
12994.31
72242.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KEY/USDT
$ 0.004433 195696.87 141
7232.38
21714.02
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ - ۱۰:۰۱
KIRO/ETH
$ 0.096376 5074.04 214
11021.58
12473.15
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۲۲:۴۶
KIT/ETH
$ 0.244667 17953.94 29
2.29
3398.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KP3R/USDT
$ 62.92 123336.83 219
101116.41
36687.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KXA/BNB
$ 0.013732 13181.08 19
1775.46
0.840706
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ - ۲۱:۵۵
LAIKA/ETH
$ -12000000.00 28579.73 8
2.24
984.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LAMB/USDT
$ 0.002112 114121.99 4
291.78
882.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LBL/BUSD
$ 0.002755 18630.82 6
1.15
561.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LCT/BUSD
$ 0.003404 12069.57 30
820.91
1.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LDO/USDT
$ 1.99 16968.46 214
354079.33
517656.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LDO/ETH
$ 5.94 226403.72 0
329.95
543.69
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
LINA/USDT
$ 0.010618 11806.24 286
16580.42
40553.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/USDT
$ 6.35 176541.16 301
1064010.16
1152170.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOWB/USDT
$ -215700.00 111357.83 303
130.85
210.71
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ - ۲۱:۵۳
LQTY/ETH
$ 1.31 22709.26 89
20706.67
1.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDT
$ 87.80 22109.81 345
2370622.97
2875801.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LUCA/BUSD
$ 1.08 18033.30 107
40323.68
1.02
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - ۲۱:۵۰
MADOG/USDT
$ -1580000.00 435.38 1
0.124788
0.200959
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAGE/ETH
$ 0.035629 31426.48 9
1209.30
1373.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/USDT
$ 2.20 4019.90 229
711036.68
1454319.40
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
MANGA
MANGA/BUSD
$ -151700.00 10908.21 3
1.20
207.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MARSH/ETH
$ 0.311192 4663.96 158
6699.04
10779.11
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۲۲:۴۶
MATIC/USDT
$ 0.912106 255631.73 347
2332674.60
2683518.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MBOX/USDT
$ 0.441221 17324.36 255
3802.35
5189.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MCRT/BNB
$ 0.006557 2017.84 171
5479.57
6125.03
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۲۲:۴۶
MDEFI/BNB
$ 0.033201 8340.93 3
1.28
0.003084
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
MEGALAND
MEGALAND/BNB
$ -79197376000.00 12288.30 31
1783.72
0.638940
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MEGG/BNB
$ 0.033201 8340.93 4
1.57
0.003774
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۲:۳۰
MESA/BUSD
$ -2E08 17027.06 2
1.18
111.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MFET/BNB
$ 0.001458 10227.87 38
2122.65
0.610602
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MFI/USDC
$ 1.47 151268.68 0
1215.83
1234.97
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
MFO/BUSD
$ 0.005102 11180.17 3
1.09
214.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MGH/ETH
$ 0.005633 34064.45 3
246.24
1.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MHT/BUSD
$ 0.011094 17325.43 8
1.13
498.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MILO/BNB
$ -7666183206.00 10213.81 60
0.685710
3901.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MINTPAD
MINTPAD/BUSD
$ -673700.00 16863.74 6
1.16
473.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MKR/USDT
$ 622.41 106888.31 180
28348.15
46199.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MLT/ETH
$ 0.146595 21965.96 40
3297.78
2.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MM2
MM2/USDT
$ 1.85 11760.59 1
10.82
550.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MNZ/BUSD
$ 0.000399 16811.27 2
1.22
140.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MORE/USDC
$ 0.459812 18283.24 7
979.22
1.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MPL/USDC
$ 6.88 19464.23 31
13972.44
1.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MRCR/BNB
$ 0.002150 19145.94 4
223.34
1.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MSH/BNB
$ 0.029074 1012.16 84
1099.67
1042.17
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ - ۱۰:۴۹
MTL/USDT
$ 1.04 117085.08 164
53350.26
88607.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MTRG/USDT
$ 2.34 33982.78 0
8.91
662.51
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
MULTI/USDT
$ 5.61 1855.37 69
33909.48
61604.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NIF/USDT
$ 0.413104 3427.63 0
0.764637
228.23
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۰
NKN/USDT
$ 0.111056 123732.48 162
22617.35
58466.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NMR/BTC
$ 19.92 418867.22 0 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ - ۱۲:۴۲
NMR/USDT
$ 15.87 113926.48 189
20747.78
76100.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NMS/BUSD
$ 6.20 17055.96 103
0.944002
13524.29
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ - ۲۱:۴۷
NOKU/USDT
$ 0.356048 2078.76 267
27.52
11006.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NYANTE
NYANTE/USDT
$ -29101996700.00 1233.07 1
82.22
1368.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ - ۱۵:۲۵
OCEAN/USDT
$ 0.346473 136435.58 250
188262.23
325367.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ODOGE
ODOGE/USDT
$ -3555465584.00 19004.39 41
1422.11
1.20
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ - ۲۰:۱۶
OFI/USDT
$ -881900.00 19425.57 9
1025.33
1000.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OLE/BUSD
$ 0.014480 16780.53 41
1.07
3651.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OM/USDT
$ 0.027174 11874.46 2
1782.00
1942.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/USDT
$ 0.765383 179544.79 123
13116.25
14148.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONE/USDT
$ 0.015468 110491.95 187
71009.54
74924.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OOKI/USDT
$ 0.007662 172.40 259
37589.11
53802.13
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ - ۲۲:۵۰
ORYX/BNB
$ 0.006341 11510.87 7
0.729212
291.12
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ - ۲۱:۴۷
OSQTH/ETH
$ 100.80 30583.98 80
3.15
41815.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAC/USDT
$ 0.003000 3295.34 1
166.01
59.03
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۲۲:۴۶
PATH2
PATH2/USDC
$ 0.015291 13662.66 22
1977.11
0.986945
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
PAXG/USDT
$ 1956.98 16176.84 225
513513.53
768980.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PBTC35A/USDT
$ 2.00 11877.26 19
1954.94
0.984689
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PEPES/USDT
$ -380100.00 16971.49 21
1.17
3410.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PFI/USDT
$ 15.71 1201.48 22
1838.16
0.647168
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PODFAST
PODFAST/BUSD
$ 0.030990 17683.42 27
1901.17
0.979030
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.348174 116647.62 94
7702.34
2771.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
POOCOIN/BNB
$ 0.545293 2037.19 217
13176.94
18537.42
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۲۲:۴۶
POTS/BUSD
$ 0.007505 11101.04 2
0.992513
71.10
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ - ۲۱:۴۹
PRCH/USDT
$ 0.005901 11.21 2
12.51
1.63
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۲۲:۴۶
PRIME/USDT
$ 1.16 16530.28 79
9079.36
11584.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PRL/BUSD
$ 0.002484 17483.52 10
575.05
1.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QRDO/USDT
$ 0.107154 19362.16 116
8274.79
7374.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QRX/ETH
$ 0.003742 19544.70 43
1.99
4378.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QUARTZ/USDC
$ 0.274457 18872.84 67
7103.55
1.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RAB/BUSD
$ 0.005664 18602.47 6
366.48
1.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RAD/USDC
$ 1.70 11440.91 130
15824.17
1.02
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ - ۲۱:۵۰
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.002188 120268.21 216
37764.71
45156.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.073429 114703.06 341
130013.22
381682.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RFD/USDT
$ -581300.00 14158.46 52
8960.18
1.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RSS3/USDT
$ 0.108164 17691.90 10
7057.62
8066.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
راکت والت
راکت والت
Rocket Vault
RVF/ETH
$ 0.077424 22035.17 34
2.34
4516.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.512757 113540.94 286
424272.07
392166.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SBONK/BUSD
$ 0.881924 16261.34 2
106.41
0.765311
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ - ۲۱:۴۷
SCRL/BUSD
$ 0.000155 17744.04 5
1.18
320.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SDEX/USDT
$ 0.004976 608.84 7
2615.65
1.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SENATE/USDT
$ 0.029165 16751.54 2
535.79
1268.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.409705 18284.19 264
46612.63
47985.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIB/USDT
$ -8540000.00 111151.92 207
184782.53
185147.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
شیلد توکن
شیلد توکن
SHIELD Token
SHIELD/USDT
$ 1.10 499.53 1
0.475142
0.111798
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ - ۱۲:۲۵
SHIT
SHIT/ETH
$ -5E08 36437.88 11
668.78
0.494428
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ - ۲۱:۵۳
SHOPX/USDT
$ 0.010215 11111.08 1
291.61
313.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SI/ETH
$ 0.062654 20316.30 22
2.01
2512.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SIDUS/USDT
$ 0.000994 16900.30 76
1253.06
1966.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SILVA
SILVA/BNB
$ -10221986900.00 974.33 3
0.764854
245.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SIMPSON
SIMPSON/USDT
$ -111245670000.00 15233.10 44
2672.10
0.970126
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SKL/USDT
$ 0.031526 123545.06 244
47420.63
99970.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SLP/USDT
$ 0.002155 121281.02 215
17681.95
18967.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SLRR/ETH
$ 0.002243 30178.69 6
2.15
385.96
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۲
SMARTCREDIT/USDT
$ 0.614020 17202.25 37
3603.00
2.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNX/USDT
$ 2.40 111662.21 220
92351.10
196350.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOL/USDT
$ 19.38 183535.56 213
370182.74
373863.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOS/ETH
$ -7E08 35842.66 62
5684.58
1.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SPG/BUSD
$ 0.000722 18209.81 2
3.49
696.60
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ - ۱۶:۴۷
SQUA/BNB
$ 2.85 12857.59 83
9199.71
0.658060
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SRG/BNB
$ 0.004104 10440.23 2
0.623851
149.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SRM/USDT
$ 0.246312 108368.82 176
885.53
17661.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۲۱:۵۰
شاردر
شاردر
Sharder
SS/ETH
$ 0.004083 19.52 0
3.14
2.45
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ - ۲۱:۴۴
ST/BUSD
$ 0.154958 4594.29 2
0.959993
165.18
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ - ۲۲:۵۰
STABLZ/USDT
$ 0.055108 19324.13 25
0.238236
656.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STG/USDT
$ 0.637819 16602.18 314
70801.48
85295.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STG2
STG2/BUSD
$ 0.660621 30878.39 179
1.65
43947.02
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ - ۲۲:۵۲
SUPER/USDT
$ 0.132566 126469.05 121
12258.86
16632.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SURE/ETH
$ 0.004621 115332.27 8
643.81
1.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUSHI/USDT
$ 0.848425 117939.63 155
18752.50
26915.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SYN2
SYN2/ETH
$ 0.646729 36481.20 86
36857.17
1.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TAZOR/BUSD
$ 14.93 17096.39 1
2.32
115.82
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ - ۱۵:۴۸
TCAP/ETH
$ 122.56 32137.61 7
2.45
717.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TCR/ETH
$ 0.088691 24175.38 13
380.38
0.915840
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
THOL/USDT
$ 0.035765 16318.88 15
1.19
2173.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TIFI
TIFI/BNB
$ -8E08 12388.27 108
6112.67
0.663406
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ - ۲۱:۵۶
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.255995 118154.99 289
19602.91
17390.51
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۲۱:۴۸
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015978 123198.91 170
9864.40
8758.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TMT/BUSD
$ 0.144471 18670.36 68
4506.45
1.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 12.49 120863.51 172
104051.90
30816.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TREE/BNB
$ 0.000773 1477.29 3
0.000491
-1190000.00
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
TRIVIA/BNB
$ 0.031784 1038.99 0
10522.52
13272.96
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ - ۱۴:۴۷
TROY/USDT
$ 0.002545 119071.99 113
2696.91
3625.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.035418 114890.24 155
11766.70
9915.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.08 12122.18 333
86936.31
95212.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UMA/USDT
$ 2.00 118463.49 192
19455.78
30926.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/USDT
$ 4.98 107959.71 291
157414.26
302208.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNIX/USDC
$ 0.018599 17965.73 22
1.21
2790.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UOS/USDC
$ 0.177795 14848.62 5
1.12
670.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDC/USDT
$ 1.00 119227.61 436
1388861.54
11205546.75
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ - ۸:۳۴
VAL/ETH
$ 0.243799 19945.40 9
2.32
1227.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VNT2
VNT2/BUSD
$ 0.000553 11908.60 9
492.74
1.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VPAD/USDT
$ 0.023702 16412.60 42
1.24
5012.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VS/BUSD
$ 1.26 17619.73 64
4695.64
1.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAIFU/BUSD
$ 0.001123 88131.55 4
1.24
344.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAM/USDT
$ 0.002185 17148.57 2
420.09
216.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WARS/BUSD
$ 0.000833 18615.64 6
334.81
1.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAS/ETH
$ 0.013183 34457.83 19
2038.86
2.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WILD/USDT
$ 0.347574 17964.92 77
3304.72
5115.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WOD/BUSD
$ 0.001246 2202.41 85
934.70
1103.80
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۱۵:۴۶
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.214057 116506.70 207
27745.01
29770.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WQT/ETH
$ 0.002241 9820.23 4
2.39
499.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WRX/USDT
$ 0.121561 116935.78 71
1778.05
1537.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WSAFU/BUSD
$ 0.000174 17856.76 2
123.30
1.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WSB/USDT
$ -4550000.00 16170.00 16
1738.77
1.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
والت سواپ
والت سواپ
Wallet Swap
WSWAP/BNB
$ -3E08 7082.99 10
925.44
0.654040
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WWY/BNB
$ 0.005345 9531.28 4
0.669074
260.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
X2Y2/ETH
$ 0.027102 29847.17 74
12099.46
1.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XDAO/USDT
$ 0.628985 18613.23 56
3.91
5807.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XEN/USDT
$ -1810000.00 17877.27 12
1.10
1849.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XIDR/USDC
$ -645100.00 16774.63 40
1.21
9940.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XMON/ETH
$ 2224.78 12445.23 8
2.20
4.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XOR/ETH
$ 1.20 21713.35 6
732.69
1.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XTTB20
XTTB20/BUSD
$ 0.029582 8679.20 2
0.212189
30.72
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ - ۲۱:۴۷
XVS/USDT
$ 4.97 11405.92 175
24297.12
19358.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XWG/USDT
$ 0.001336 17989.99 9
224.41
198.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YES/BUSD
$ 0.006477 16601.03 21
1.24
1717.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFBTC/ETH
$ 19.79 29609.48 108
2337.65
2707.18
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۲۲:۴۶
YFI/USDT
$ 6414.02 118680.06 315
169285.77
413739.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
YFII/USDT
$ 874.74 117101.99 270
14543.73
60649.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZRX/USDT
$ 0.218009 117055.92 211
11827.62
13958.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰

مشخصات Bilaxy

توضیحات

نظرات Bilaxy

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین