خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29854.20
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۳۲
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1630.82
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۳۲
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.517083
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۳۲
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.091320
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۳۲

قیمت ارزهای دیجیتال در بیگ وان

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 75.29 91056.03 268
5653.37
6176.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/USDT
$ 101.02 125919.80 269
5641.24
5167.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ACA/USDT
$ 0.047026 111618.54 26
58.63
59.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ACA/USDT
$ 0.062805 149043.68 32
72.35
73.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
AIT/ETH
$ 0.002088 5998.34 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ALGO/USDT
$ 0.138312 270115.05 205
1484.13
3102.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ALGO/USDT
$ 0.092851 196723.00 206
1514.15
3035.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANT/USDT
$ 5.33 286911.89 215
3459.41
2519.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ANT/USDT
$ 4.85 272792.93 215
3467.06
2525.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/USDT
$ 1.62 81860.56 89
116.85
157.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
APE/USDT
$ 1.12 54780.50 21
69.87
43.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APT/USDT
$ 7.00 55998.97 183
934.23
1024.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
APT/USDT
$ 5.90 57416.93 181
313.72
1110.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APX/USDT
$ 0.037691 58192.63 40 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APX/USDT
$ 0.061935 65747.58 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
AR/USDT
$ 8.50 201877.09 228
3466.69
3354.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
AR/USDT
$ 4.14 72777.35 228
3466.16
3359.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARB/USDT
$ 0.828103 92308.43 128
608.25
1181.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARB/USDT
$ 1.03 122843.72 1
382.36
514.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ASTR/USDT
$ 0.041022 28910.70 18
62.60
17.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ASTR/USDT
$ 0.068407 49004.05 17
34.89
70.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.59 74271.08 193
1836.61
1274.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.37 100417.63 194
1465.42
1238.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
AVAX/USDT
$ 9.85 1554090.37 232
3491.86
3251.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AVAX/USDT
$ 21.86 4453741.10 245
3487.53
3273.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
AXS/USDT
$ 4.39 54670.15 212
1018.47
2249.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/USDT
$ 6.50 59466.75 207
1040.67
2219.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
BABYDOGE/USDT
$ -93107754000.00 1731.30 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
BCH/USDT
$ 243.20 521443.93 331
75929.46
62156.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 224.67 603443.13 355
70364.54
57400.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
BDOT/USDT
$ 4.13 28111.15 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BDOT/USDT
$ 4.09 27372.24 8 ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ - ۱۰:۱۹
BITCI/USDT
$ 0.002450 618.27 16 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BITCI/USDT
$ 0.001410 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
BLUR/USDT
$ 0.183500 51618.04 77
126.95
139.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BLUR/USDT
$ 0.499042 53273.38 166
530.71
829.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
BNB/USDT
$ 185.47 112.94 222 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/USDT
$ 227.53 92520.97 157
1140.69
1206.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
BRT/USDT
$ 0.001181 0 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BRT/USDT
$ 0.001550 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
BTC/USDT
$ 38663.13 47534523.89 667
439769.49
314780.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
BTC/USDT
$ 29854.20 28776331.56 663
370133.38
245963.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELO/USDT
$ 0.427234 47268.55 176
815.14
1516.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CELO/USDT
$ 0.550054 59254.75 172
494.50
1264.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
CHZ/USDT
$ 0.059793 52452.73 215
2501.01
3054.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.074236 54045.02 219
2515.42
3021.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002611 12.33 22 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002210 0.000221 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
CLIPS/USDT
$ -77000000.00 94497.80 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CLIPS/USDT
$ -77000000.00 94497.80 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.568047 52401.55 225
2902.20
3328.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.439240 46192.37 216
2876.86
3342.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CYCE/USDT
$ 0.759674 66502.44 479
24822.98
13454.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
CYCE/USDT
$ 0.722195 53137.64 527
37652.31
11327.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 25.85 49770.70 130
296.47
283.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 30.37 51946.58 118
424.67
401.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/USDT
$ -140300.00 11.94 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/USDT
$ -150100.00 38.12 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.096953 47026.99 174
793.67
1520.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.133411 54846.07 175
792.18
804.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.083218 2273265.86 282
4705.48
6809.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060763 914586.96 270
4733.23
4681.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOT/USDT
$ 5.46 1917544.95 286
3596.62
3719.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
DOT/USDT
$ 3.86 1092259.94 279
3454.80
3615.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DYDX/USDT
$ 1.95 71972.03 128
527.43
611.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DYDX/USDT
$ 3.10 106462.53 165
1106.62
1228.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
EGX/USDT
$ 200.54 570.43 115 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGX/USDT
$ 200.77 43589.59 136
527.35
50.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ENS/USDT
$ 8.66 80011.33 1
332.09
204.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ENS/USDT
$ 7.10 68839.85 143
227.87
397.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/ETH
$ 0.691074 86901.88 215
3321.66
2924.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
EOS/BTC
$ 0.688447 117500.67 204
4646.74
4640.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
EOS/ETH
$ 0.551203 105336.68 200
2283.70
1940.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDT
$ 0.551702 538489.51 416
22316.95
22332.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDT
$ 0.690267 625568.21 418
28596.01
28520.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
EOS/BTC
$ 0.558177 30868.73 189
3703.68
3703.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETC/USDT
$ 19.02 100997.44 166
1303.78
1292.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ETC/USDT
$ 15.50 79299.51 185
927.23
776.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDT
$ 1630.82 14676631.71 607
1589958.10
591457.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BTC
$ 1628.47 3164135.94 393
768675.99
840254.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDT
$ 2085.68 19445076.96 557
1194793.47
617330.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ETH/BTC
$ 2086.89 6873399.98 440
1077112.01
1059213.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ETHDYDX/USDT
$ 2.36 75522.17 132
224.10
635.97
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۴:۵۵
ETHW/USDT
$ 1.25 47370.76 21
105.87
33.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETHW/USDT
$ 2.68 44100.18 49
302.94
188.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
EURT/USDT
$ 1.08 58813.05 135
265.79
113.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
EURT/USDT
$ 1.06 49010.78 92
191.01
83.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EUSD/USDT
$ 1.00 102.12 431
48719.04
25021.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.50 105750.21 247
2864.30
3453.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.38 79959.42 254
3807.98
3446.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLOKI/USDT
$ -327200.00 126.54 31
109.87
10.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
FLOKI/USDT
$ -258700.00 78.90 22
46.82
10.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/USDT
$ 0.315426 64642.65 215
701.81
84.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
FTM/USDT
$ 0.197108 58036.34 216
1146.46
700.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FWC
FWC/USDT
$ -170014160000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
FWC
FWC/USDT
$ -160087570000.00 -256700.00 47 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FXS/USDT
$ 7.78 247331.33 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
FXS/USDT
$ 5.38 145783.03 152 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.55 53582.86 195
1197.30
1220.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.15 53235.53 94
227.27
406.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 2.44 324.09 55
117.14
143.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 7.90 61.77 92
217.88
357.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
GLMR/USDT
$ 0.176797 56442.70 142
90.04
979.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GLMR/USDT
$ 0.275027 72351.11 241
238.41
1795.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
GMX/USDT
$ 38.41 66850.54 122
505.63
427.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GMX/USDT
$ 51.12 80692.20 1
473.21
540.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
HNT/USDT
$ 1.47 60425.27 34 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HNT/USDT
$ 2.99 74949.92 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001231 59028.80 112
297.85
146.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001565 61270.31 99
247.89
296.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
HZM/USDT
$ 0.000759 4706.68 1
56.90
36.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 3.16 51653.89 214
2480.01
3334.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.69 61961.64 224
2603.32
3332.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
INVI/USDT
$ 1.33 1931.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
JAM/USDT
$ 0.000217 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
JAM/USDT
$ 0.000185 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JEWEL/USDT
$ 0.106758 53045.44 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JEWEL/USDT
$ 0.108709 53398.87 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
KISHU/USDT
$ -23001915600.00 30415.31 1
19.24
19.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
KISHU/USDT
$ -24813573400.00 30827.29 116
20.31
20.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KSM/USDT
$ 25.53 78760.54 233
3464.70
3735.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
KSM/USDT
$ 17.91 63745.27 229
3491.25
3736.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LADYS
LADYS/USDT
$ -3E08 49867.76 36 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LADYS
LADYS/USDT
$ -3E08 49867.76 36 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LDO/USDT
$ 2.39 341542.88 154
895.63
1579.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
LDO/USDT
$ 1.64 202506.06 124
278.38
283.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/USDT
$ 9.29 140896.07 249
4658.72
6582.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/USDT
$ 14.94 220207.90 277
6661.45
6601.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
LIT/USDT
$ 0.902075 521.26 119
102.82
194.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
LIT/USDT
$ 0.640350 84.74 30
65.85
66.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/USDT
$ 64.19 183460.65 329
68355.37
43258.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/BTC
$ 64.00 469488.90 350
67970.24
64065.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/USDT
$ 71.46 252422.43 350
76269.42
48266.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
LTC/BTC
$ 71.67 591841.69 332
75606.95
71499.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.784136 55928.52 114
135.27
242.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.404708 52976.04 128
42.55
56.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LUNC/USDT
$ 0.000137 70369.99 19
324.84
760.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
LUNC/USDT
$ -578400.00 55771.95 30
167.00
435.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MANA/USDT
$ 0.439687 75138.49 261
3513.83
3344.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
MANA/USDT
$ 0.299834 62513.88 250
3502.19
3345.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/USDT
$ 0.565950 68295.95 222
3520.22
2220.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/USDT
$ 0.790956 63583.56 226
3460.63
2240.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
MOB/USDT
$ 0.475260 61533.53 243
2400.47
2691.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MOB/USDT
$ 0.566747 116164.86 245
2439.87
4057.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
NEO/USDT
$ 6.91 0.006913 122
408.91
743.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NEO/USDT
$ 11.16 1125.13 191
729.14
1189.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
OCT/ETH
$ 0.011316 35532.12 124
646.29
8.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
OCT/ETH
$ 0.008465 270.74 75
16.95
272.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONE/USDT
$ 0.000547 63426.61 101
560.03
308.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ONE/ETH
$ 0.000408 0 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONE/ETH
$ 0.000104 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ONE/BTC
$ 0.000606 736855.54 221
34.57
5235.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONE/USDT
$ 0.000599 63716.24 118
587.92
377.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONE/BTC
$ 0.000553 597781.52 1
68.72
34.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ONG/USDT
$ 0.253239 55385.43 198
637.29
509.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONG/USDT
$ 0.391238 57931.88 216
989.60
790.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ONT/USDT
$ 0.172394 23954.80 122
113.29
174.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ONT/USDT
$ 0.223122 25076.28 144
146.69
225.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
OP/USDT
$ 1.25 49189.88 170
853.55
316.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OP/USDT
$ 1.66 51184.75 168
401.00
415.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
PEOPLE/USDT
$ 0.009455 15408.55 21
17.35
17.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEOPLE/USDT
$ 0.012361 20758.66 14
30.58
31.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
PEPE/USDT
$ -1110000.00 134289.99 105
348.62
477.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
PEPE/USDT
$ -69000000.00 84347.62 28
166.38
24.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PLCU/USDT
$ 70.08 0 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PLCU/USDT
$ 70.05 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
QTUM/USDT
$ 3.05 131465.53 218
2493.57
1563.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
QTUM/USDT
$ 2.26 85065.63 199
1848.03
1168.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
REI/USDT
$ 0.025104 20651.79 101
60.77
120.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
REI/USDT
$ 0.029602 23501.66 2
84.98
64.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
RFD/USDT
$ -2910000.00 44012.06 56
57.26
46.49
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ - ۲۲:۰۱
RFD/USDT
$ -2910000.00 44012.06 56
43.80
35.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.084637 81940.42 226
2023.84
3047.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.041823 57681.06 210
2053.95
3032.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SAITO/USDT
$ 0.006680 6206.47 119
79.23
93.62
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ - ۲۲:۰۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.415761 62250.74 254
3562.80
2823.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.303149 55933.94 240
3467.29
2875.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SC/USDT
$ 0.005800 64578.64 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
SC/USDT
$ 0.003022 54342.59 110
509.41
349.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHIB/USDT
$ -6970000.00 60224.23 250
3826.88
3568.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHIB/USDT
$ -8350000.00 61480.01 260
3516.32
3607.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
SHIT
SHIT/USDT
$ -3703238420.00 258.87 11
47.98
27.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHIT
SHIT/USDT
$ -3703238420.00 258.87 11
55.75
31.88
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ - ۲۲:۰۱
SNFT/USDT
$ 0.010005 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SNFT/USDT
$ 0.046404 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
SOL/USDT
$ 60.41 323186.78 259
2848.26
3305.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
SOL/USDT
$ 28.54 127015.38 254
2874.63
3288.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SOS/USDT
$ -2E08 27444.51 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
SOS/USDT
$ -2E08 12417.46 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SQUIDGROW
SQUIDGROW/USDT
$ -8483025810.00 39076.22 8
22.63
11.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
SSV/USDT
$ 12.32 118463.53 98
500.12
452.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SSV/USDT
$ 25.24 255835.30 140
645.62
967.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
STRM/USDT
$ 0.003250 4378.34 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
SUI/USDT
$ 0.620852 142666.35 1
207.06
368.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
SUI/USDT
$ 0.398818 88664.63 103
398.96
426.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SUSHI/USDT
$ 0.571313 79186.24 214
2472.86
3434.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SUSHI/USDT
$ 1.25 663694.79 218
2472.76
3329.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
TERA/USDT
$ -520300.00 0.033919 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TERA/USDT
$ 0.000141 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
TON/USDT
$ 2.42 56582.53 91
228.82
602.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
TRX/USDT
$ 0.091320 1377567.88 355
76512.59
61407.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TRX/USDT
$ 0.103100 1582155.71 249
2711.27
3336.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
TRX/BTC
$ 0.091338 594329.61 116
653.25
274.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TRX/BTC
$ 0.104041 92666.45 132
737.73
843.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
UNI/USDT
$ 6.03 115392.87 261
3886.96
4756.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
UNI/USDT
$ 4.10 78562.04 267
4891.63
4746.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
USDC/USDT
$ 0.998146 144745.61 482
23374.23
21352.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
USDC/USDT
$ 0.998883 181587.95 465
23314.52
15375.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
USHA/USDT
$ -320000.00 116.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
USHA/USDT
$ 0.000142 0.031827 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
USTC/USDT
$ 0.052397 1054545.97 192
698.07
651.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
USTC/USDT
$ 0.011200 126230.21 174
589.23
300.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VET/USDT
$ 0.022164 82542.73 238
3467.34
3585.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
VET/USDT
$ 0.016966 67196.94 228
3542.81
3541.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
X2Y2/USDT
$ 0.018802 9566.83 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
XAUT/USDT
$ 1871.72 21117.22 86
146.47
154.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XAUT/USDT
$ 1903.69 21451.80 72
132.21
160.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
XEC/USDT
$ -292100.00 57461.67 207
1027.61
2257.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
XEC/USDT
$ -268800.00 56715.36 206
993.46
2256.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XIN/BTC
$ 139.12 7576.61 1
1134.43
1167.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
XIN/EOS
$ 165.28 588.18 89
204.35
207.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XIN/USDT
$ 141.20 28342.83 193
1200.37
925.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
XIN/EOS
$ 138.24 1490.06 1
211.02
214.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
XLM/USDT
$ 0.118401 0 194
725.05
709.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
XLM/USDT
$ 0.109856 314.35 199
665.82
652.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XMR/USDT
$ 157.59 973764.17 206
1603.73
2004.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XMR/BTC
$ 172.70 433671.90 192
2873.83
542.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
XMR/USDT
$ 171.31 1243122.41 197
2863.54
1690.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
XMR/BTC
$ 157.60 329478.47 174
1024.53
1300.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.611060 3967457.14 479
186751.48
66918.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.517083 3044601.69 469
186140.55
122155.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.666064 9879.48 39 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.832269 33629.17 1
90.74
102.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ZEC/USDT
$ 25.39 76272.13 391
10447.95
10291.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEC/USDT
$ 29.75 100268.57 398
12174.68
12030.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ZEN/USDT
$ 10.07 54129.78 221
3477.63
2516.76
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۷
ZEN/USDT
$ 8.17 52945.89 214
3462.96
2527.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷

مشخصات BigONE

توضیحات

نظرات BigONE

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین