خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
62167.23
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۴۰
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.501173
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۴۰
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3035.02
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۴۰
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.111180
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۴۰

قیمت ارزهای دیجیتال در پاریبو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/TRY
$ 0.383720 61892.09 252
4592.95
1396.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AAVE/TRY
$ 84.88 18371.74 143
839.29
271.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ACM/TRY
$ 2.40 305953.57 218
2470.74
10059.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/TRY
$ 0.450502 130955.04 360
22349.25
18604.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/USDT
$ 0.447174 70249.18 172
117.86
6629.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AFC/TRY
$ 1.51 1510676.27 295
3878.85
8801.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AGIX/TRY
$ 0.826167 315260.88 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALGO/TRY
$ 0.170153 82888.95 270
4454.15
3226.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/TRY
$ 1.20 28959.75 189
932.83
1268.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ANKR/TRY
$ 0.043405 124519.67 326
19279.68
18255.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
APE/TRY
$ 1.20 476721.28 310
4826.26
1124.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
API3/TRY
$ 2.24 24215.10 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
APT/TRY
$ 9.28 464134.29 407
33648.74
11579.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARB/TRY
$ 1.12 494514.58 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARG/TRY
$ 1.88 296222.62 394
21842.69
8910.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/TRY
$ 1.08 182633.41 270
1180.58
6441.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ASR/TRY
$ 4.29 1510376.09 225
5252.38
12708.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ASTON
ASTON/TRY
$ 0.603560 204150.94 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ATLAS/TRY
$ 0.004858 300309.01 267
14863.51
5392.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ATM/TRY
$ 3.20 442722.11 209
10283.37
14280.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/TRY
$ 8.17 27111.67 304
16645.39
9608.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AUDIO/TRY
$ 0.177501 121642.11 303
9463.57
6991.69
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVAX/TRY
$ 34.19 1378935.15 295
28922.45
22790.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVAX/USDT
$ 33.96 374589.78 291
4518.94
18328.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVL/TRY
$ 1.10 159124.40 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AXS/TRY
$ 6.84 20396.51 232
3207.18
1097.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BAL/TRY
$ 3.77 30052.61 251
902.21
3869.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/TRY
$ 1.44 58955.80 298
8590.87
5667.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/TRY
$ 2.91 345645.29 306
11491.74
6606.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/TRY
$ 0.240809 51327.95 315
30804.79
1706.17
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BCH/TRY
$ 459.57 119815.19 164
4754.27
5709.11
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BEAM/TRY
$ 0.025735 53091.20 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BLUR/TRY
$ 0.381998 72672.60 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BONK/TRY
$ -142600.00 2440535.73 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/USDT
$ 61950.25 406140.52 285
66143.78
1194.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/TRY
$ 62167.23 21257343.80 342
173548.58
111045.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTTC
BTTC/TRY
$ -1250000.00 407350.95 249
3312.55
12764.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CEEK/TRY
$ 0.059434 859175.03 374
20412.10
3997.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CHZ/TRY
$ 0.111061 1508474.48 386
45289.59
12149.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CITY/TRY
$ 3.39 5759845.44 251
727.69
3730.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CLV/TRY
$ 0.073454 213747.36 317
21157.61
15368.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/TRY
$ 52.88 15772.19 1
2366.32
1674.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/TRY
$ 0.429533 66527.15 266
5787.55
1736.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CTSI/TRY
$ 0.189831 55365.98 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TRY
$ 0.149466 1443679.07 378
22062.91
20451.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DOT/TRY
$ 6.66 40465.31 307
6379.15
3240.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DYDX/TRY
$ 2.12 59182.89 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DYM/TRY
$ 3.57 113213.85 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DYM/TRY
$ 6.99 3084567.14 ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ - ۱۸:۰۷
EFC/TRY
$ 1.01 113660.12 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ENJ/TRY
$ 0.317430 59951.15 253
5974.86
2246.66
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ENS/TRY
$ 13.53 543042.40 311
41240.91
8017.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EOS/TRY
$ 0.741921 32117.40 289
2342.73
6395.07
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/USDT
$ 2995.43 302166.42 345
20389.51
27231.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/TRY
$ 3035.02 948405.55 334
109672.01
55062.41
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فنرباهچا توکن
فنرباهچا توکن
Fenerbahçe Token
FB/TRY
$ 0.818480 1094685.09 391
9949.92
10395.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FET/TRY
$ 2.03 1611965.32 285
102816.73
86794.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLOKI/TRY
$ 0.000136 3144644.99 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLR/TRY
$ 0.031669 240997.78 252
5849.51
10545.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FTM/TRY
$ 0.685746 505238.35 348
33171.62
19162.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/TRY
$ 2.30 389670.77 366
18754.32
9517.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GALA/TRY
$ 0.041044 201245.21 304
5190.74
12677.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GLM/TRY
$ 0.352881 35553.44 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GOZ/TRY
$ 1.01 223494.50 249
2722.78
11040.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GRT/TRY
$ 0.245667 219319.86 249
25335.52
9213.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HNT/TRY
$ 4.15 141860.62 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/TRY
$ 0.002207 389553.44 342
48575.92
10902.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/TRY
$ 11.88 56419.21 224
11185.26
3324.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ILV/TRY
$ 87.59 50127.41 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IMX/TRY
$ 1.88 24393.98 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
INJ/TRY
$ 26.14 809658.82 279
202314.84
169904.25
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
INTER/TRY
$ 2.37 454950.74 140
575.83
4417.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ITA/TRY
$ 3.73 33952.83 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JASMY/TRY
$ 0.018596 778966.42 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JOE/TRY
$ 0.510090 87184.08 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JTO/TRY
$ 2.81 306250.24 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JUP/TRY
$ 0.955611 356688.72 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JUV/TRY
$ 2.72 667688.25 253
5055.62
10161.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/TRY
$ 13.03 41891.98 320
23352.32
10622.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/USDT
$ 13.00 18456.87 218
11097.56
1684.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LPT/TRY
$ 11.74 154512.33 1
5610.47
1.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LRC/TRY
$ 0.250740 333959.66 305
20732.57
14797.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LTC/TRY
$ 81.20 189819.01 300
3188.42
6181.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MAGIC/TRY
$ 0.761291 71386.95 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANA/TRY
$ 0.435160 177439.91 308
22688.32
5278.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANTA/TRY
$ 1.83 275760.01 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MASK/TRY
$ 3.31 45272.60 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MATIC/TRY
$ 0.676737 81178.11 318
12137.86
2652.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/TRY
$ 0.025757 427137.66 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/TRY
$ 0.764981 270935.92 331
8743.52
10654.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MIOTA/TRY
$ 0.215228 79174.68 239
3699.31
1277.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MKR/USDT
$ 3115.52 2915.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MKR/TRY
$ 3182.98 54459.46 274
50794.45
81503.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NAP/TRY
$ 2.30 344269.13 360
9168.54
4948.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NEO/TRY
$ 16.93 467407.19 193
60693.58
21925.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NMR/TRY
$ 23.59 39018.90 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OCEAN/TRY
$ 0.860603 96734.45 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OGN/TRY
$ 0.146724 156122.34 259
12381.14
1125.27
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OMG/TRY
$ 0.630310 123109.87 258
3621.48
2987.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONT/TRY
$ 0.295169 785910.57 248
6368.50
7228.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OP/TRY
$ 2.18 113504.65 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OXT/TRY
$ 0.102756 32307.00 293
20629.61
15295.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PDA/TRY
$ 0.159385 0 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۰۳
PDA/TRY
$ 0.159806 0 ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۹:۰۲
PENDLE/TRY
$ 6.15 411622.13 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PEPE/TRY
$ -5E06 3991606.76 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PLA/TRY
$ 0.159336 0 ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۸:۲۶
POR/TRY
$ 2.80 164861.88 297
26694.31
71805.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PRB/TRY
$ 0.434760 1232075.18 301
7063.97
7325.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/TRY
$ 4.54 1871077.81 281
8386.44
3457.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PYTH/TRY
$ 0.584497 62820.49 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
QNT/TRY
$ 100.98 7474.28 130
1997.72
392.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RACA/TRY
$ 0.000243 543680.53 273
40444.74
12605.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RAD/TRY
$ 1.70 55818.60 246
7270.46
4459.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RDNT/TRY
$ 0.202929 292192.60 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/TRY
$ 0.001989 715298.98 276
4603.37
10532.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RLC/TRY
$ 2.37 65685.27 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/TRY
$ 7.72 439387.36 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RVN/TRY
$ 0.028567 318511.10 275
5689.44
7457.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/TRY
$ 0.433530 130279.22 253
2601.27
8024.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SAUBER/TRY
$ 0.582037 226988.77 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SEI/TRY
$ 0.489950 465511.09 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHIB/TRY
$ -225100.00 1032597.17 426
132159.20
23633.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SKL/TRY
$ 0.094608 198914.55 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SNX/TRY
$ 2.86 74461.15 215
8361.47
1813.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOL/TRY
$ 135.80 911040.56 329
59983.62
62590.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SPELL/TRY
$ 0.000824 213709.47 301
10019.27
13462.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SPURS/TRY
$ 2.79 72893.01 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STG/TRY
$ 0.503448 18067.99 298
4740.69
12539.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STORJ/TRY
$ 0.517284 70346.03 230
10483.53
3261.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STRK/TRY
$ 1.25 51921.97 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUI/TRY
$ 1.26 589701.60 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
T/TRY
$ 0.031992 36868.29 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
THETA/TRY
$ 2.03 8016.73 199
4392.58
6532.56
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TIA/TRY
$ 10.02 1044941.25 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/TRY
$ 0.015715 129978.61 246
3218.84
748.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TON/TRY
$ 6.12 95948.00 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRA/TRY
$ 1.03 75267.36 218
4090.28
5443.19
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRX/TRY
$ 0.111180 594577.31 335
33228.41
20424.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRYC/TRY
$ 0.030716 1505.50 376
465890.60
107614.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UMA/TRY
$ 2.61 47456.01 258
4045.52
6380.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UNI/TRY
$ 6.96 106281.28 220
2104.28
1028.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
USDC/TRY
$ 1.01 30008.72 376
11124.34
40369.57
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تتر
تتر
Tether
USDT/TRY
$ 1.01 26318960.49 560
922557.11
481100.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VANRY/TRY
$ 0.150942 1139381.54 267
22090.69
20228.33
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VCF/TRY
$ 0.882126 356977.15 266
5144.89
5757.53
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VET/TRY
$ 0.037511 80656.70 236
3571.54
8219.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WAVES/USDT
$ 2.47 199877.02 299
9614.03
10574.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WAVES/TRY
$ 2.54 3341612.22 346
65237.13
22875.98
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WLD/TRY
$ 4.78 305812.36 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XAI/TRY
$ 1.51 3382321.35 ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۷:۲۲
XAI/TRY
$ 0.687499 389992.42 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XLM/USDT
$ 0.105818 15998.48 1
630.70
326.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XLM/TRY
$ 0.108075 45487.90 209
4721.43
5935.50
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.490081 143342.67 231
3117.20
1211.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TRY
$ 0.501173 924581.61 386
44094.32
5264.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/TRY
$ 0.945464 23157.72 229
2080.05
3832.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZIL/TRY
$ 0.023647 212023.30 320
19791.64
12427.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZRX/TRY
$ 0.319657 1405921.81 ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۱۷:۳۳
ZRX/TRY
$ 0.494101 538447.81 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZRX/TL
$ 0.323614 2542319.54 ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۵:۳۳

مشخصات Paribu

توضیحات

نظرات Paribu

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین