خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1215.09
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۵
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.103636
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۵
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
16547.37
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۵
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
312.97
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۵

قیمت ارزهای دیجیتال در گیت دات آی او

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
وان هاندرد ایکس کوین
وان هاندرد ایکس کوین
100xCoin
100X/USDT
$ -167608035.07 0 0
179.43
523.86
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
تنست
تنست
Tenset
10SET/USDT
$ 1.07 8578.66 108
154.77
278.92
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
1ART/USDT
$ 0.016222 10041.33 66
560.71
94.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
1EARTH/USDT
$ 0.000838 34201.61 12
110.13
1044.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
1INCH/USDT
$ 0.534566 178013.90 312
11929.10
9846.32
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
1INCH/ETH
$ 0.534253 4062.37 106
379.50
183.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
1INCH/TRY
$ 0.538446 896.94 73
540.87
928.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
1INCH/USDT
$ 0.534060 11986.72 40
228.07
289.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
88MPH
88MPH/USDT
$ 1.07 13432.72 8
511.52
25.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
88MPH
88MPH/ETH
$ 1.07 3300.06 33
14.37
103.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
A5T/USDT
$ 0.019080 10044.19 56
28.12
464.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
A5T/ETH
$ 0.019076 3390.70 11
284.86
100.04
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
مون ربیت
مون ربیت
Moon Rabbit
AAA/USDT
$ -100700.00 13192.03 83
184.39
199.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
مون ربیت
مون ربیت
Moon Rabbit
AAA/ETH
$ -100900.00 1549.93 3
26.52
271.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AAG/USDT
$ 0.003758 11654.70 99
506.75
576.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AART/ETH
$ 0.004644 0 16
1204.17
18.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AART/USDT
$ 0.004667 10034.10 133
988.67
344.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AAVE/ETH
$ 62.22 6615.19 101
776.60
3226.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AAVE/USDT
$ 62.61 13377.70 26
490.40
437.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AAVE/TRY
$ 62.64 684.53 70
719.17
768.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AAVE/USDT
$ 62.29 186370.99 348
16936.01
27133.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ABBC/USDT
$ 0.170066 194867.14 194
1753.17
4719.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ABT/USDT
$ 0.099386 11129.93 165
3198.08
3770.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ABT/ETH
$ 0.099794 3160.59 2
87.00
80.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ACA/USDT
$ 0.115898 89053.54 261
6219.98
6759.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ACE/USDT
$ 0.004828 68119.08 93
338.46
847.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/ETH
$ 0.009513 3507.22 3
112.42
273.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.009489 56711.15 231
7680.60
12914.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ADA/USDT
$ 0.317369 760927.24 426
34189.50
52285.68
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ADA/BTC
$ 0.318230 3543.56 97
2663.81
2601.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ADA/TRY
$ 0.320367 826.03 191
3693.29
4097.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ADAPAD/USDT
$ 0.009935 14275.09 17
64.71
57.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ADEL/USDT
$ 0.002489 10297.72 3
25.08
23.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ADEL/ETH
$ 0.002539 0 12
111.46
76.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ADP/ETH
$ 0.007466 3575.28 12
133.21
86.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ADP/USDT
$ 0.007486 92704.32 102
204.79
166.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ADS/USDT
$ 0.113048 34986.59 2
148.34
627.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ADX/USDT
$ 0.130442 18429.96 181
4368.51
4283.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ADX/ETH
$ 0.130628 4185.57 88
594.69
1880.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AE/USDT
$ 0.075567 11299.58 193
275.18
597.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AE/BTC
$ 0.075501 2694.20 188
163.70
3573.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AE/ETH
$ 0.075696 3544.21 45
89.44
1381.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AERGO/USDT
$ 0.112918 106691.81 180
5730.16
3582.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AERGO/ETH
$ 0.110216 4359.10 2
173.59
197.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AFC/USDT
$ 1.78 10215.78 59
27.94
38.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AGLD/USDT
$ 0.274200 11433.84 2
109.14
300.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AGLD/USDT
$ 0.268483 57213.01 187
8966.46
9591.46
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AGLD/ETH
$ 0.270249 4264.43 23
225.11
139.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AGS/USDT
$ 0.004784 29350.15 244
7.33
23.47
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۸
AIOZ/USDT
$ 0.041441 133284.68 119
1447.74
1352.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AIOZ/ETH
$ 0.041311 4752.60 2
22.27
37.92
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AIR/USDT
$ 0.006723 11078.55 43
25.51
705.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AKITA/USDT
$ -9E08 19295.41 117
710.25
1842.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AKRO/USDT
$ 0.002879 41991.93 175
3888.41
4495.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AKRO/USDT
$ 0.002840 25.32 9
141.82
357.39
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AKRO/ETH
$ 0.002868 1074.16 1
43.46
68.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AKT/USDT
$ 0.247577 20913.12 107
1402.21
2662.75
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AKT/ETH
$ 0.245438 2338.33 51
132.95
363.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALA/USDT
$ 0.550869 7832.97 27
50.41
352.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALAYA
ALAYA/ETH
$ 0.046176 330.68 8
252.79
37.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALAYA
ALAYA/USDT
$ 0.045797 16655.19 51
658.58
9.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ALCX/USDT
$ 17.88 577475.31 171
1528.30
8006.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ALCX/ETH
$ 18.11 3552.89 16
176.49
634.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALD/USDT
$ 0.036974 12674.08 6
20.49
32.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ALD/ETH
$ 0.037439 3087.52 2
23.62
36.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALEPH/USDT
$ 0.071967 31736.25 121
1351.15
2650.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ALEPH/ETH
$ 0.071420 1212.19 52
9.62
2.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALGO/TRY
$ 0.249754 815.77 175
4887.87
4229.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALGO/USDT
$ 0.247427 523528.31 399
25248.21
28774.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.29 52543.37 222
2812.83
8156.56
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/ETH
$ 1.30 3751.13 25
148.40
825.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALN/USDT
$ 0.001676 10849.47 6
47.72
1079.68
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALN/ETH
$ 0.001349 0 1
273.90
24.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALPA/USDT
$ 0.021016 9471.91 28
126.78
370.75
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALPA/ETH
$ 0.021091 3028.51 18
302.25
117.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALPACA/USDT
$ 0.245288 74974.40 187
4535.37
4213.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ALPACA/ETH
$ 0.249326 2927.53 42
13.24
50.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALPH/USDT
$ 0.068129 12011.73 92
117.85
135.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/ETH
$ 0.092343 3336.78 33
940.63
31.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.090939 15287.48 256
5614.31
10671.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ALPHR/USDT
$ 0.008554 12521.33 51
60.94
1170.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ALPHR/ETH
$ 0.008502 3127.17 4
573.83
60.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALPINE/USDT
$ 2.62 15173.76 270
6792.89
7693.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ALTB/USDT
$ 0.000202 10567.42 19
153.22
27.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALU/USDT
$ 0.009190 13851.10 130
210.14
1718.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ALU/ETH
$ 0.009138 3604.90 7
60.69
217.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ALY/USDT
$ 0.000445 10394.75 6
39.82
68.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AM/USDT
$ 0.323453 10342.92 7
65.85
330.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AME/USDT
$ 0.001109 12839.63 19
150.19
163.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AME/ETH
$ 0.001118 2489.80 3
94.55
74.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AMP/USDT
$ 0.003547 37083.18 158
3471.19
5000.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AMP/ETH
$ 0.003524 3337.95 29
145.28
126.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AMPL/USDT
$ 1.03 9625.05 11
82.34
477.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ANC/ETH
$ 0.052393 3095.47 37
30.04
53.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ANC/USDT
$ 0.052916 103472.79 179
3408.64
7105.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ANGLE/USDT
$ 0.026928 12355.27 5
15.26
53.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ANKR/USDT
$ 0.022530 16044.02 226
2455.58
10628.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ANKR/TRY
$ 0.022925 678.79 191
4253.71
5318.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ANML/USDT
$ 0.000321 10383.62 75
211.59
112.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ANT/USDT
$ 1.82 110420.94 317
6381.17
13266.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ANY/ETH
$ 4.41 0 8
291.94
352.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ANY/USDT
$ 12.43 0 168
6823.66
3914.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AOG/USDT
$ 0.009536 973878.71 62
338.98
856.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
APE/TRY
$ 3.86 864.59 158
4546.41
4285.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
APE/USDT
$ 3.86 2791161.12 392
21103.68
37276.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
API3/ETH
$ 1.52 5126.12 132
248.87
152.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
API3/USDT
$ 1.52 79221.17 282
10383.12
20598.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
APN/ETH
$ 0.001701 0 1
1226.74
49.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
APN/USDT
$ 0.001587 11485.39 92
99.10
242.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
APT/TRY
$ 4.75 835.33 212
4622.84
5953.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
APT/USDT
$ 4.71 15359169.70 433
60732.72
66145.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
APT/ETH
$ 4.71 77774.64 151
406.67
525.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
APT/BTC
$ 4.71 45016.14 153
2213.36
672.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
APX/USDT
$ 0.028397 10351.82 23
74.19
907.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
APYS/ETH
$ 0.011543 2817.89 92
236.79
1117.32
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
APYS/USDT
$ 0.011580 10303.93 22
55.53
423.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AQT/USDT
$ 0.827832 11988.13 3
23.69
16.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AR/USDT
$ 9.53 206425.48 346
18156.33
21919.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ARES/USDT
$ 0.001200 21456.35 94
498.24
114.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ARES/ETH
$ 0.001190 2677.59 19
56.26
40.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ARG/USDT
$ 4.13 265994.96 262
1276.64
15321.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ARGON/USDT
$ 0.000738 11249.89 3
963.91
15.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ARGON/ETH
$ 0.000680 0 1
833.44
41.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ARMOR/ETH
$ 0.004909 3207.64 4
32.08
164.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ARMOR/USDT
$ 0.004877 10094.48 8
25.60
1592.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ARNX/USDT
$ 0.008568 7233.68 88
0.235393
4.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ARNX/ETH
$ 0.008604 3157.68 12
0.040018
1.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ARPA/USDT
$ 0.028167 19795.92 238
2121.42
9340.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ARPA/ETH
$ 0.028328 4193.05 77
179.02
357.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ARRR/USDT
$ 0.340393 17615.83 107
289.02
784.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ARRR/ETH
$ 0.335384 3166.39 22
70.08
0.990326
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ARTEM/USDT
$ 0.004900 33601.79 224
1110.28
899.90
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ARV/USDT
$ -949200.00 32570.08 225
356.85
3895.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ASD/USDT
$ 0.072966 21069.89 58
540.50
805.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ASK/USDT
$ 0.000380 12301.72 102
450.49
1065.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/ETH
$ 0.002467 8.97 1
284.01
305.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 0.011281 12661.22 12
136.19
1.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ASR/USDT
$ 2.54 5679619.51 148
2569.98
6918.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
Australian Safe Shepherd
ASS/USDT
$ -64761036000.00 12103.70 9
269.09
909.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AST/ETH
$ 0.095381 4671.95 9
6.42
80.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AST/USDT
$ 0.098424 19812.18 88
421.92
1587.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ASTR/ETH
$ 0.040039 19387.46 128
443.75
165.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ASTR/USDT
$ 0.039957 2204922.41 328
9972.46
14953.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ASTR/BTC
$ 0.039969 15909.39 124
160.08
396.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ASTRO/USDT
$ 0.000941 12635.18 15
644.52
31.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ASTRO/ETH
$ 0.000948 79.91 1
42.19
133.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ASW/USDT
$ 0.000380 16051.22 85
933.53
372.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ATA/ETH
$ 0.113191 2963.35 3
23.15
65.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ATA/USDT
$ 0.111821 26972.49 200
3601.97
5740.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ATD/ETH
$ 0.115439 3339.17 20
179.66
22.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ATD/USDT
$ 0.114348 12364.42 22
210.34
109.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ATEAM
ATEAM/USDT
$ 1.62 10058.76 18
17.38
5.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ATK/USDT
$ 0.001841 9344.93 90
78.69
267.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ATK/ETH
$ 0.001841 219616.44 2
992.12
7.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ATLAS/USDT
$ 0.002501 45858.54 206
1078.33
1210.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ATM/USDT
$ 2.71 229661.81 152
4107.93
2020.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ATOLO/USDT
$ 0.006956 10398.77 4
218.24
32.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/TRY
$ 10.28 721.03 194
3758.09
4712.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.17 1712187.04 417
48495.93
39369.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.17 3036.65 125
1678.42
182.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ATOZ/USDT
$ 0.220528 457787.24 2
31.07
1899.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ATP/USDT
$ 0.000131 10245.99 4
133.55
15.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ATP/ETH
$ 0.000132 3552.96 35
1458.90
427.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ATS/USDT
$ 0.015653 10474.57 86
1758.95
389.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AUCTION/USDT
$ 4.81 523056.97 183
5303.00
6047.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AUCTION/ETH
$ 4.80 3298.18 21
175.08
39.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AUDIO/ETH
$ 0.157591 3036.30 33
132.44
109.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AUDIO/USDT
$ 0.157248 37125.94 236
1429.23
8837.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AURORA/USDT
$ 0.436010 194540.85 257
7503.65
1156.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AURORA/ETH
$ 0.431114 2953.27 2
36.89
35.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AUTO/ETH
$ 232.09 35.98 9
163.94
449.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AUTO/USDT
$ 270.47 3661352.26 222
2714.59
5989.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.628017 185246.55 194
7684.33
4641.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AVAX/TRY
$ 13.24 865.83 189
3677.83
5562.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AVAX/ETH
$ 13.05 3638.26 146
1548.96
1413.82
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AVAX/USDT
$ 13.09 269269.29 442
50451.00
55504.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AVT/USDT
$ 1.40 11845.66 3
14.83
16.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AXIS/ETH
$ 0.019927 2540.59 78
32.37
745.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AXIS/USDT
$ 0.020025 9402.60 5
63.55
47.92
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AXL/USDT
$ -380800.00 15230.24 12
716.82
48.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AXS/ETH
$ 6.84 3868.46 107
1023.67
332.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AXS/USDT
$ 6.85 64807.45 350
37236.71
35812.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AXS/TRY
$ 6.89 944.67 200
4119.63
3829.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AXS/USDT
$ 6.87 11166.32 71
230.29
447.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
AZERO/USDT
$ 0.840616 476949.22 279
3040.59
8215.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
AZY/USDT
$ 0.016406 10435.27 128
23.49
7883.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
B3X/USDT
$ 0.003946 12734.56 114
344.51
465.39
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BABI/USDT
$ 0.005264 12572.73 86
137.11
683.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BABY/USDT
$ 0.028927 13115.14 28
169.07
96.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BABYDOGE/USDT
$ -1089323197.00 112019.05 289
8284.74
1686.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BAC/ETH
$ 0.003852 3018.23 1
56.80
19.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BAC/USDT
$ 0.003941 10367.84 3
15.76
15.92
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BACON/USDT
$ 0.000389 11166.83 15
72.82
52.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BADGER/USDT
$ 2.69 24074.86 216
3679.01
15329.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BADGER/ETH
$ 2.69 4161.18 59
171.80
244.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BAGS/USDT
$ 1.24 10892.67 3
876.55
416.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BAGS/ETH
$ 1.25 2736.21 51
15.42
56.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BAKE/USDT
$ 0.188434 22168.10 254
2599.33
8794.82
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BAKE/ETH
$ 0.187238 3126.93 5
414.14
1189.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BAKED/ETH
$ 0.002388 3264.78 8
41.20
70.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BAKED/USDT
$ 0.002387 10057.55 227
3551.46
466.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BAL/USDT
$ 6.08 17989.77 267
9637.37
15227.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BAL/ETH
$ 6.09 3064.85 49
292.41
389.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BAMBOO/USDT
$ 0.015683 12465.86 30
117.66
40.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.93 168765.79 321
14023.45
17729.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/ETH
$ 1.87 3650.41 2
219.23
183.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BANK/ETH
$ 1.46 3129.27 2
231.49
8408.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BANK/USDT
$ 1.46 10620.47 18
150.25
128.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BAO/ETH
$ -729000.00 0 4
7.41
35.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BAO/USDT
$ -754600.00 0 45
3.06
2.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BAS/ETH
$ 0.221137 0 10
17.14
31.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BAS/USDT
$ 0.236202 10410.21 2
36.45
17.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بیس پروتکل
بیس پروتکل
Base Protocol
BASE/ETH
$ 0.746885 3112.55 1
2.52
31.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بیس پروتکل
بیس پروتکل
Base Protocol
BASE/USDT
$ 0.760653 12364.29 4
209.76
1023.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.233322 3312.02 30
101.76
251.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.232797 71686.95 257
3956.42
9056.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/TRY
$ 0.235007 750.18 50
268.58
297.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.232631 4411.56 98
400.68
601.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BATH/USDT
$ 0.004734 12433.69 95
609.47
1313.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BATH/ETH
$ 0.004705 0 1
124.10
268.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BBANK/BTC
$ 0.007929 4570.54 2
21.67
47.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BBANK/ETH
$ 0.007912 4895.66 1
23.65
8.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BBANK/USDT
$ 0.007877 14533.27 13
56.28
112.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BBF/USDT
$ 8.21 12458.56 131
1583.48
8.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BCD/USDT
$ 0.131012 14255.29 196
23620.75
2743.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BCD/BTC
$ 0.131465 4128.48 143
127.33
335.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BCDN/USDT
$ 0.000364 11582.38 2
246.63
707.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BCDN/ETH
$ 0.000778 14.23 1
163.98
704.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BCH/BTC
$ 113.09 3201.76 208
2099.47
2639.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BCH/USDT
$ 112.91 300039.91 412
34941.53
47860.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BCH/USDT
$ 113.29 12734.82 82
672.58
924.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BCMC/USDT
$ 0.007913 9961.76 28
23.18
393.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BCN/BTC
$ 0.000497 2140.60 64
1.91
4.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BCN/USDT
$ 0.000514 14670.88 9
2.42
28.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/USDT
$ 0.079764 0 109
1445.90
33.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/ETH
$ 0.076548 0 29
14.29
107.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بیت کوین ایکس
بیت کوین ایکس
BitcoinX [Futures]
BCX/USDT
$ 0.000224 10265.48 52
2.20
159.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بیت کوین ایکس
بیت کوین ایکس
BitcoinX [Futures]
BCX/BTC
$ 0.000215 0 15.60
121.73
13402.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.017662 16277.41 6
16.47
33.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/ETH
$ 0.017946 3311.71 6
22.48
8.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BDT/USDT
$ -531800.00 14368.64 31
187.10
87.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BDT/ETH
$ -522300.00 2682.18 2
11.11
10.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BDX/USDT
$ 0.045206 333728.86 306
1938.90
497.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BEAM/ETH
$ 0.126102 4015.58 6
28.61
8.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BEAM/BTC
$ 0.127484 7387.14 96
184.44
226.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BEAM/USDT
$ 0.126934 2124728.12 154
3625.20
1318.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BEEFI
BEEFI/USDT
$ 358.51 613393.88 281
3855.79
5065.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BEEFI
BEEFI/ETH
$ 375.97 0 3
947.87
1209.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/ETH
$ 0.445555 3435.43 113
94.71
378.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.445927 1353210.38 214
500.44
5520.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BENQI
BENQI/ETH
$ 0.012147 0 1
160.48
608.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BENQI
BENQI/USDT
$ 0.008597 59763.49 275
11123.24
8596.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BEPRO/USDT
$ 0.000787 18831.85 62
327.64
1989.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BEPRO/ETH
$ 0.000789 3274.57 6
54.64
45.56
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BERRY/USDT
$ 0.000622 145937.48 177
907.34
148.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BETU/USDT
$ 0.041371 42276.28 114
143.88
496.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BETU/ETH
$ 0.041449 3196.65 4
483.69
942.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BEYOND
BEYOND/USDT
$ 0.008546 17402.39 79
2832.49
809.19
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BFC/USDT
$ 0.061422 12915.95 37
69.66
1210.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BFC/ETH
$ 0.044735 2337.86 145
146.13
17.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BFT/USDT
$ 0.006249 10045.69 29
46.64
163.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BFT/ETH
$ 0.007170 0 1
1623.40
407.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BFT1
BFT1/USDT
$ 0.346840 130093.11 124
87.48
2015.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BICO/ETH
$ 0.292835 3492.87 47
251.90
114.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BICO/USDT
$ 0.293012 57370.14 255
6939.96
12302.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BIFI/USDT
$ 0.000432 9310.55 163
688.90
1710.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BIFI/BTC
$ 0.000447 3545.09 20.51
2.87
117.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BIFIF
BIFIF/USDT
$ 0.006647 17255.36 6
16.34
64.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BIFIF
BIFIF/ETH
$ 0.006703 3434.09 10
92.48
28.04
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BIN/ETH
$ 0.001160 3131.41 6
56.33
937.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BIN/USDT
$ 0.001156 4946.51 8
41.62
35.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BIRD/USDT
$ 6.78 13511.54 89
766.84
46.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BIRD/ETH
$ 6.99 3647.36 1
39.72
127.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BIT/USDT
$ 0.296165 18910.14 175
409.28
2029.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BITCI/USDT
$ 0.003184 28120.04 40
1429.38
5.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BKC
BKC/USDT
$ -191494.93 10425.07 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
BLACK/USDT
$ 0.002294 10413.07 21
41.42
49.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BLACK/ETH
$ 0.002284 3475.01 6
65.11
63.39
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BLANKV2
BLANKV2/USDT
$ 0.140376 23914.11 8
49.26
27.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BLANKV2
BLANKV2/ETH
$ 0.139244 5246.16 7
31.30
16.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BLES/ETH
$ 0.004411 3567.63 4
338.48
21.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BLES/USDT
$ 0.004382 10162.42 6
56.05
484.39
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BLIN/USDT
$ 0.002617 16593.09 39
137.81
319.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BLOCK/USDT
$ 0.030506 534.74 281
7863.83
7421.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BLOK/ETH
$ 0.002220 3083.62 29
830.05
54.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BLOK/USDT
$ 0.002218 330417.08 250
2217.10
3980.82
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BLT/USDT
$ 0.054795 20512.26 15
8.22
26.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BLY/BTC
$ 0.004452 3295.32 7
106.87
15.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BLY/USDT
$ 0.004461 11113.13 41
577.26
64.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/ETH
$ 0.061198 2941.63 9
121.92
1568.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.061129 205816.61 221
3755.32
10610.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
بریج میوتا
بریج میوتا
Bridge Mutual
BMI/USDT
$ 0.013691 5859.34 95
232.68
243.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بریج میوتا
بریج میوتا
Bridge Mutual
BMI/ETH
$ 0.013725 1639.69 10
132.73
1069.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BMON/ETH
$ 0.009673 3154.48 1
12.42
33.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BMON/USDT
$ 0.009648 14949.45 22
47.47
1223.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BNB/USDT
$ 312.97 4520038.27 495
119833.45
174226.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BNB/USDT
$ 313.08 76466.74 94
254.90
1205.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BNB/TRY
$ 316.54 779.33 223
4988.26
4374.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BNB/BTC
$ 312.60 14331.68 191
1021.64
1910.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BNC/USDT
$ 0.097457 28918.22 103
2435.62
2477.68
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BNT/ETH
$ 0.376718 3219.74 43
280.51
291.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BNTY/USDT
$ 0.000591 10900.38 39
260.95
38.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BNTY/ETH
$ 0.000599 3214.79 2
65.59
259.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BNX/USDT
$ 147.27 12823.29 185
7173.65
6877.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BOA/USDT
$ 0.034764 125854.93 212
464.95
4269.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BOBA/ETH
$ 0.201648 3333.44 2
40.95
58.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BOBA/USDT
$ 0.201912 62299.23 243
4081.97
8195.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/ETH
$ 3.97 3152.10 33
201.01
127.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.99 38907.23 220
6017.23
15920.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BONDED
BONDED/USDT
$ 0.018210 0 60
41.28
42.89
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
BONDED
BONDED/ETH
$ 0.011571 0 58
715.99
90.78
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
BONDLY/USDT
$ 0.006380 16593.76 120
916.78
885.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BONDLY/ETH
$ 0.006330 4949.81 105
784.94
2401.90
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BOO/ETH
$ 1.26 3101.75 1
3.96
487.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BOO/USDT
$ 1.28 12529.06 21
433.19
871.82
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BOR/ETH
$ 301.33 0 0
85.51
1.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BOR/USDT
$ 560.66 0 0
2090.84
309.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BORA/USDT
$ 0.154020 13485.38 21
134.64
537.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BORING/USDT
$ 0.003092 14505.33 85
49.99
200.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BORING/ETH
$ 0.003255 1.35 13
393.85
305.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BOSON/ETH
$ 0.184079 3811.50 10
446.96
45.68
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BOSON/USDT
$ 0.183016 34824.48 146
637.34
1845.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BOX/USDT
$ 0.881313 0 14
1.77
7.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BP/USDT
$ 0.006704 12589.26 14
153.14
40.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BRISE/USDT
$ -33000000.00 318304.72 261
2276.77
2672.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BRKL/USDT
$ 0.006192 11027.45 12
39.51
65.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BRT/USDT
$ 0.007377 9843.79 4
92.14
26.46
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BRWL/USDT
$ 0.002529 5602.85 32
723.42
944.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BRY/USDT
$ 0.054316 11123.61 66
32.30
24.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BRY/ETH
$ 0.055289 2925.55 1
5.78
12.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BSCPAD/ETH
$ 0.101577 2943.69 4
33.62
1229.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BSCPAD/USDT
$ 0.102053 13110.36 9
537.39
650.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BSCS/ETH
$ 0.009547 112.07 1
6.36
291.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BSCS/USDT
$ 0.009696 15586.88 48
185.14
17.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 40.14 40555.08 370
32434.87
21549.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 40.13 3101.21 186
1310.60
2591.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BSW/USDT
$ 0.211713 21232.24 216
3588.38
3991.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BTC/TRY
$ 16727.67 2890.45 326
23602.37
22307.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BTC/USDT
$ 16547.37 123379684.08 633
4118129.41
2117827.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BTC/USDT
$ 16531.01 3117923.15 288
12061.96
13339.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BTC/USDC
$ 47008.34 0 1
13.23
4.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/USDT
$ 5.64 1529024.62 167
6495.99
5281.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/ETH
$ 5.59 3193.10 18
0.005626
32.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BTG/BTC
$ 14.97 3362.04 17
277.01
362.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BTG/USDT
$ 14.93 11168.25 49
3947.18
2132.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BTL/USDT
$ 0.000645 9490.49 22
88.88
37.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BTM/USDT
$ 0.009744 10973.20 105
522.71
2061.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BTM/BTC
$ 0.009736 3052.96 3
15.78
69.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BTO/USDT
$ 0.000371 10877.39 16
776.39
8.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BTO/ETH
$ 0.000378 3646.64 3
250.85
221.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BTRST/ETH
$ 0.810308 4782.58 1
87.00
112.36
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BTRST/USDT
$ 0.809847 32596.47 210
2811.57
275.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BTS/BTC
$ 0.008130 6988.26 113
521.14
776.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BTS/USDT
$ 0.008119 326162.78 157
3460.51
3853.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BTT/ETH
$ -69000000.00 3579.14 3
75.05
25.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BTT/USDT
$ -69000000.00 1342023.33 281
21014.06
23577.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BU/BTC
$ 0.000795 0 7.32
18.91
685.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BU/ETH
$ 0.001042 0 4.61
6.47
806.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BU/USDT
$ 0.001793 0 3.05
78.35
11.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BURP/ETH
$ 0.001531 1192.13 3
14.88
492.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BURP/USDT
$ 0.001532 10300.59 6
21.04
335.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BUSD/USDT
$ 1.00 0 495
34420.59
159568.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BUSD/ETH
$ 0.395606 0 0
672.30
640.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BUSY/USDT
$ 0.003059 10459.09 4
41.71
64.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BUY/USDT
$ 0.019952 67487.06 130
119.17
67.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BUY/ETH
$ 0.019975 4175.05 5
62.96
54.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BVT/USDT
$ 0.031996 66768.25 48
147.68
81.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
BXC/USDT
$ 0.000227 10587.65 137
26.35
1716.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BXC/ETH
$ 0.000236 3087.56 5
198.15
252.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BXH/ETH
$ 0.007412 2054.35 3
7.21
269.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BXH/USDT
$ 0.007339 9781.81 9
14.11
4.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BYN/ETH
$ 0.006805 1641.28 2
56.26
258.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BYN/USDT
$ 0.006869 413.03 196
1821.21
55.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BZRX/USDT
$ 0.243100 0 348
1688.99
922.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BZZ/USDT
$ 0.463567 9142.13 120
2747.51
1922.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
BZZ/ETH
$ 0.447146 0 1
318.52
1.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
C98/USDT
$ 0.240045 43347.65 213
2896.32
10231.90
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
C98/BTC
$ 0.239480 3160.24 80
190.68
589.56
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
C98/USDT
$ 0.240520 13183.44 6
18.69
124.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CAKE/USDT
$ 4.04 187854.60 295
4719.87
16588.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CAKE/ETH
$ 4.04 3669.78 95
293.32
311.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CAPS/USDT
$ 0.007305 11964.49 197
719.89
68.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CARDS/ETH
$ 0.140957 0 54
4.47
151.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CARDS/USDT
$ 0.182200 0 26
457.00
2.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CART/USDT
$ 0.007882 11491.68 25
69.77
226.04
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CART/ETH
$ 0.007862 3266.46 1
64.14
95.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
کش تک
کش تک
Cash Tech
CATE/USDT
$ -51000000.00 14706.34 14
151.62
82.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
کَت گیرل
کَت گیرل
Catgirl
CATGIRL/USDT
$ -42871269600.00 20014.58 63
192.21
53.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CATHEON/USDT
$ 0.001764 7078.49 121
541.71
648.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CBK/BTC
$ 0.536956 2942.72 18
360.02
2.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CBK/USDT
$ 0.529598 10798.05 9
36.72
761.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CBK/ETH
$ 0.563779 3351.97 6
15.41
228.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CCAR/USDT
$ 0.001818 0 110
9.56
0.125331
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CDT/BTC
$ 0.101155 0 0
3677.45
505.56
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
CEEK/USDT
$ 0.096637 699070.72 302
5842.04
4222.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CEEK/ETH
$ 0.097322 4123.68 11
32.42
35.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CEL/USDT
$ 0.513190 46315.01 271
5807.70
4801.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CEL/ETH
$ 0.512575 3652.68 4
33.72
145.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CEL/USDT
$ 0.573650 5.54 42
42.57
352.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CELL/USDT
$ 0.183216 20235.14 48
181.83
3660.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CELL/ETH
$ 0.182658 3383.31 1
9.03
24.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CELO/USDT
$ 0.665730 184569.54 224
9584.43
6190.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012358 41291.94 272
7943.00
13484.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/ETH
$ 0.012338 3650.52 39
0.000618
103.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CELT/USDT
$ 0.002360 143697.88 53
198.36
1825.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CERE/USDT
$ 0.005621 76210.26 254
9935.74
1564.19
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CERE/ETH
$ 0.005614 0 8
13.58
174.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CEUR/USDT
$ 1.04 11562.69 295
10050.42
11543.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CFG/BTC
$ 0.215013 3141.13 6
90.21
23.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CFG/USDT
$ 0.215601 17802.15 49
1008.34
1629.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CFI/ETH
$ 0.194406 1667.96 1
5.90
8261.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CFI/USDT
$ 0.192202 11061.48 4
40.64
91.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CFX/USDT
$ 0.029030 569218.97 204
5540.62
9745.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CFX/ETH
$ 0.029523 5841.13 10
631.22
88.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CGG/ETH
$ 0.066183 3081.02 3
20.06
1184.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CGG/USDT
$ 0.065270 35588.77 122
1249.21
1599.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
چین گیمز
چین گیمز
Chain Games
CHAIN/ETH
$ 0.013725 3053.87 8
552.81
6.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
چین گیمز
چین گیمز
Chain Games
CHAIN/USDT
$ 0.013889 9728.43 50
394.91
16.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CHAMP/USDT
$ 0.010715 32695.87 196
7462.32
646.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CHEQ/USDT
$ 0.036381 5865.08 200
685.55
1670.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CHER/USDT
$ 0.013862 6027.50 124
613.06
249.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CHESS/ETH
$ 0.221278 3761.52 9
35.30
4.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CHESS/USDT
$ 0.211606 6811846.57 144
3814.23
2926.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CHICKS/ETH
$ 0.002698 0 16
2.02
75.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CHICKS/USDT
$ 0.002856 0 95
5.03
8.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CHNG/USDT
$ 0.069819 21205.25 168
46.71
2129.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CHNG/BTC
$ 0.069402 4421.97 8
3.47
3.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CHO/USDT
$ 0.926538 109225.92 148
622.48
1983.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CHR/USDT
$ 0.115167 31260.97 262
1970.61
7695.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CHR/ETH
$ 0.114724 3751.70 35
127.34
561.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CHZ/TRY
$ 0.176541 987.65 211
4192.30
3643.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CHZ/USDT
$ 0.178590 11603.18 193
290.06
836.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CHZ/USDT
$ 0.174350 1967511.01 478
79132.62
67805.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CHZ/ETH
$ 0.174905 7385.51 123
1198.25
66.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CIR/ETH
$ 0.140957 870.60 5
93.89
144.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CIR/USDT
$ 0.083172 32119.91 5
426.59
21.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CIRUS/USDT
$ 0.067043 15721.18 16
782.38
1253.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CITY/USDT
$ 4.21 238968.97 168
5810.05
7109.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BTC
$ 0.002550 2948.13 48
344.43
430.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002538 49042.15 201
5756.37
5909.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/ETH
$ 0.002517 4571.46 22
164.03
207.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CLH/USDT
$ 0.002735 13240.13 16
134.03
381.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CLO/USDT
$ 0.004523 9281.45 142
576.42
518.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CLV/USDT
$ 0.070319 677008.39 238
16310.88
10248.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CLV/ETH
$ 0.069867 13237.35 46
426.06
356.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CMP/USDT
$ 0.115689 58926.50 77
2445.80
1116.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CNAME/USDT
$ 0.000995 69681.44 33
90.29
209.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CNNS/USDT
$ 0.000197 10663.51 8
132.90
117.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CNNS/ETH
$ 0.000199 0 4
86.93
10.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/USDT
$ 0.680693 841035.63 185
6972.56
7078.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
COFI/ETH
$ 0.001826 0 23
464.08
37.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
COFI/USDT
$ 0.001721 10193.43 46
927.85
7.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
COFIX
COFIX/USDT
$ 0.037263 12611.54 11
83.31
104.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
COMBO/USDT
$ 0.029946 14606.84 9
31.16
55.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
COMBO/ETH
$ 0.029890 21.46 2
23.63
6.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 38.56 11971.35 7
113.22
139.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 38.53 29037.95 289
6957.91
15413.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CONV/USDT
$ 0.000480 10472.14 48
800.50
503.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CONV/ETH
$ 0.000498 941.40 18
98.22
282.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
COOK/ETH
$ 0.000292 0 1
1.59
15.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
COOK/USDT
$ 0.000282 9551.16 49
102.39
20.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CORAL/USDT
$ 0.035692 9836.84 30
626.37
26.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CORAL/ETH
$ 0.034699 0 4
85.01
416.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CORE/ETH
$ 5508.06 0 7
267.80
51.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CORE/USDT
$ 5401.28 11454.50 2
31.91
22.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CORN/USDT
$ 9.39 10117.19 4
27.86
32.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
COS/USDT
$ 0.004907 9772816.25 146
3008.32
2838.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
COTI/USDT
$ 0.074066 22025.05 162
3758.76
4194.75
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
COVAL/USDT
$ 0.010291 19664.58 49
34.63
30.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
کاور پروتکل
کاور پروتکل
Cover Protocol
COVER/ETH
$ 12.47 6648.05 0
2243.07
611.54
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
CPHR/USDT
$ 0.000490 0 1
37.84
50.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CPOOL/USDT
$ 0.036114 90726.73 212
701.05
3515.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CQT/ETH
$ 0.118020 6626.61 6
186.69
54.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CQT/USDT
$ 0.116649 92214.61 131
1245.55
2750.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CQT/USDT
$ 0.121000 3881.06 3
19.87
63.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CRAFT/USDT
$ 0.023102 24555.01 90
353.69
25.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CRBN/USDT
$ 0.016477 11950.98 2
124.91
114.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CRBN/ETH
$ 0.016562 3185.50 70
90.99
336.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CRE/USDT
$ 0.002710 10507.73 1
49.15
51.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CRE8/USDT
$ 0.001703 0 65
13.89
247.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CREAM/USDT
$ 10.88 70235.98 176
3904.15
5963.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CREAM/ETH
$ 10.97 3162.98 3
323.87
321.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CREDIT/USDT
$ 0.003539 10230.00 7
67.88
401.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CREDIT/ETH
$ 0.003560 3118.98 5
59.67
1075.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CRF/USDT
$ 0.001121 10764.67 73
826.54
46.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CRF/ETH
$ 0.001106 84.98 180
66.97
131.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.064675 142664.34 304
15790.14
13319.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CRP/ETH
$ 0.006595 3482.92 5
56.89
23.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CRP/USDT
$ 0.006537 11363.28 34
43.42
308.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CRPT/USDT
$ 0.080465 96005.43 106
1070.65
1043.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CRPT/ETH
$ 0.080868 3468.40 9
359.86
1141.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CRT/USDT
$ 0.096357 10002.30 18
39.80
310.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CRTS/USDT
$ 0.000209 13163.21 1
53.64
19.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CRTS/ETH
$ 0.000212 3278.04 3
8.89
9.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CRU/ETH
$ 0.613527 2921.12 126
18.68
119.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CRU/USDT
$ 0.603555 18455.09 34
437.18
1205.68
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.709301 4344.73 154
2034.17
1737.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/TRY
$ 0.719242 775.54 44
281.43
827.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.706200 14410.71 161
632.23
552.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.703583 951213.41 384
25875.88
28253.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.706000 3734.07 145
2320.35
661.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CS/ETH
$ 0.003014 3750.61 8
70.74
33.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CS/USDT
$ 0.002995 11608.20 4
35.78
13.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/ETH
$ 0.030366 981.42 229
43.30
2091.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.030972 1833250.09 328
11639.20
19119.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CSTR/ETH
$ 0.003632 3045.80 1
28.54
32.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CSTR/USDT
$ 0.003637 10400.05 25
224.12
78.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CTC/USDT
$ 0.346942 33156.86 151
1247.88
908.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CTI/USDT
$ 0.005961 270375.20 129
2546.32
691.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CTI/ETH
$ 0.005963 12896.06 2
509.75
275.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CTK/USDT
$ 0.772884 204797.42 176
1751.45
4894.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CTK/ETH
$ 0.752344 3728.33 1
602.95
50.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CTRC
CTRC/USDT
$ 0.001608 10205.87 16
72.31
65.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CTSI/USDT
$ 0.109651 76657.37 244
8661.86
11712.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CTT/USDT
$ 0.325058 13418.13 30
22.54
9.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CTX/USDT
$ 0.741761 0 141
615.74
1553.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CUBE/USDT
$ 0.168424 159354.17 103
37.16
65.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CUDOS/USDT
$ 0.002749 501191.02 206
6639.94
753.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CULT/USDT
$ -5340000.00 446689.75 169
1595.65
2189.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CUMMIES/USDT
$ 0.003053 9995.78 17
211.03
24.56
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CUP/USDT
$ 0.000168 10056.23 10
11.91
132.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CUSD/USDT
$ 0.988288 17703.44 224
6842.47
2564.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CVC/ETH
$ 0.102443 3545.66 25
734.15
242.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CVC/USDT
$ 0.099966 216713.46 219
4906.71
8542.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/ETH
$ 0.374512 4136.96 37
488.43
378.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.373082 2954808.25 226
5243.95
9477.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CVX/ETH
$ 4.42 2961.12 1
140.89
123.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CVX/USDT
$ 4.35 46461.11 248
8445.49
8814.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CWAR/ETH
$ 0.013245 150.02 1
149.79
6.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CWAR/USDT
$ 0.013658 14350.52 30
309.95
833.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CWEB/USDT
$ 0.022953 133005.45 72
1329.98
367.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CWS/ETH
$ 0.269739 2769.71 10
7.16
171.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CWS/USDT
$ 0.272636 34350.34 73
996.74
1436.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
CYS/ETH
$ 0.010871 3554.51 1
10.07
13.56
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CYS/USDT
$ 0.010855 10357.03 5
58.06
177.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
CZZ/USDT
$ 0.005038 10086.43 20
117.64
30.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DAFI/USDT
$ 0.002414 11936.98 8
87.81
166.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DAFI/ETH
$ 0.002418 2657.85 1
20.85
85.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/USDT
$ 0.051387 40076.57 78
1155.50
996.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DAI/USDT
$ 0.999544 5139.69 314
11534.98
8406.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DAI/USDT
$ 0.997270 13448.95 233
11662.56
795.92
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DAL/USDT
$ 0.089061 10266.64 5
117.75
41.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DANA/USDT
$ 0.011995 321158.82 24
770.86
76.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DAO/ETH
$ 0.818937 3816.09 12
85.77
67.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DAO/USDT
$ 0.821325 31987.17 299
38166.98
11206.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DAR/ETH
$ 0.137190 3563.72 78
30.80
364.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DAR/USDT
$ 0.137208 29624.35 178
2465.00
6032.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DARK/USDT
$ 0.034859 20406.60 92
518.24
210.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 41.69 3476.21 149
270.19
1396.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 41.72 90776.20 319
12364.76
12319.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DATA/ETH
$ 0.026662 3057.10 51
372.47
138.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DATA/USDT
$ 0.026718 12300.28 155
5338.42
1980.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/ETH
$ 0.000514 3277.10 1
12.89
649.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/USDT
$ 0.000514 11101.84 100
1009.32
96.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/BTC
$ 0.000497 2315.13 15
15.59
220.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DC/USDT
$ 0.001234 1953485.47 239
6312.12
16461.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DCR/BTC
$ 20.22 3719.47 76
388.77
346.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DCR/USDT
$ 20.20 40434.44 166
3690.98
5937.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DCRN/USDT
$ 1.74 82952.78 192
131.62
6210.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DDD/BTC
$ 0.001060 2575.83 46
261.26
974.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DDD/USDT
$ 0.001076 9852.85 19
72.51
23.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DDD/ETH
$ 0.001073 2986.16 8
58.04
370.32
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DDIM/ETH
$ 1.82 3040.02 2
6.91
10.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DDIM/USDT
$ 1.83 16312.57 21
455.42
31.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DDOS/USDT
$ 0.034485 12308.68 7
15.82
118.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DEFILAND
DEFILAND/USDT
$ 0.000991 14061.44 33
94.34
462.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DEFILAND
DEFILAND/ETH
$ 0.001026 33.37 28
238.95
557.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DEGO/USDT
$ 1.42 52828.74 15
1269.81
233.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DEHUB/USDT
$ 0.001061 0 11
367.34
42.03
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۰
DEK/USDT
$ 0.001623 10941.74 67
94.56
348.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DELFI/USDT
$ 0.054406 10611.51 9
64.67
65.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DENT/USDT
$ 0.000699 22665.13 236
1586.99
7333.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DENT/ETH
$ 0.000695 3030.96 61
274.16
514.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.003889 115912.53 166
486.99
1086.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DERC/USDT
$ 0.118278 197011.93 71
354.14
3422.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DERI/USDT
$ 0.019981 10078.63 19
153.15
66.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DERI/ETH
$ 0.020118 2813.33 4
566.46
253.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DES/USDT
$ 0.001898 10055.55 77
42.50
461.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DEUS/USDT
$ 104.35 14279.77 103
868.90
498.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DEVT/USDT
$ 0.011345 18279.79 153
1143.21
1712.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DEXE/ETH
$ 2.37 3656.42 3
781.63
33.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DEXE/USDT
$ 2.41 12750.39 159
4651.06
6648.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/ETH
$ 0.043259 0 77
46.58
574.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.044280 656046.00 148
1506.17
2302.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DFA/USDT
$ 0.056404 36498.88 78
1455.75
719.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.457460 544469.63 246
2319.59
9731.36
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DFL/USDT
$ 0.002651 9861.29 2
36.03
32.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DFND/USDT
$ 0.000324 10393.28 39
37.99
529.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DFY/ETH
$ 0.001173 0 1
28.43
6.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DFY/USDT
$ 0.001050 11303.29 8
148.46
15.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DFYN/USDT
$ 0.021223 126608.68 75
1004.78
64.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DG/ETH
$ 0.031108 3009.78 4
244.66
14.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DG/USDT
$ 0.031074 29711.21 100
1603.33
2116.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DHV/ETH
$ 0.061242 3437.76 2
51.03
19.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DHV/USDT
$ 0.060403 14729.50 17
262.00
652.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DHX/USDT
$ 3.53 41793.76 7
398.83
150.36
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DHX/USDT
$ 3.57 80428.12 4
26.59
25.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
دیا
دیا
DIAdata
DIA/ETH
$ 0.326875 3788.97 38
279.73
220.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.327103 118884.08 200
4578.91
4150.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DIGG/USDT
$ 2583.07 9916.21 1
9.21
76.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DIGG/ETH
$ 2636.64 3262.37 111
147.29
34.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DILI/USDT
$ -649200.00 17086.76 66
552.61
91.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DIO/USDT
$ 0.008046 11897.71 6
17.75
645.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DIS/USDT
$ 2.60 12586.58 80
786.30
15.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DIS/ETH
$ 2.58 3086.76 1
44.38
627.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DIVER/USDT
$ 0.011175 12717.73 1
232.43
45.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DKA/USDT
$ 0.031676 11803.12 2
621.53
0.000222
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DKA/ETH
$ 0.025759 0 43
12577.78
12.04
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DKS/USDT
$ 0.001327 21699.18 14
2.95
248.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DLC/USDT
$ 0.130342 13098.24 273
4607.37
13399.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
دلتا.تتا
دلتا.تتا
delta.theta
DLTA/USDT
$ 0.009546 0 8
79.91
86.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DMLG/USDT
$ 0.000957 10275.88 1
40.31
40.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DMS/ETH
$ -850600.00 0 9
47.62
1035.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DMS/USDT
$ -742500.00 10715.29 58
283.02
128.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DMTR/USDT
$ 0.005098 1747.84 28
524.70
294.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DNT/ETH
$ 0.019529 3767.80 39
570.24
215.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DNXC/USDT
$ 0.012944 9891.84 44
69.13
250.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOCK/ETH
$ 0.016503 3246.40 17
67.23
882.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOCK/USDT
$ 0.016663 18672.54 192
3143.94
5730.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.121759 136050.30 249
4674.82
6692.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/ETH
$ 0.120289 1879.32 12
17.84
33.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOE/USDT
$ 0.009616 46342.29 18
29.23
74.04
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DOG/USDT
$ 0.001506 12103.96 56
318.98
24.32
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOG/ETH
$ 0.001495 3113.62 14
138.08
67.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOGA/USDT
$ 0.016212 5670.05 71
183.53
222.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.102753 30456.98 212
611.91
1017.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.103636 41844470.99 511
821454.67
747549.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.103483 334579.66 243
2825.13
2890.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TRY
$ 0.104877 1404.87 210
4022.82
4941.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOGEDASH/ETH
$ 0.000145 0 5
4.76
379.92
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ - ۲۱:۵۳
DOGEDASH/USDT
$ 0.000127 0 139
1072.08
353.63
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ - ۲۱:۵۳
DOGGY/USDT
$ 0.000388 11469.40 11
74.41
153.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOGNFT
DOGNFT/USDT
$ 0.000737 12421.98 8
530.56
183.32
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOGNFT
DOGNFT/ETH
$ 0.000725 3178.59 1
1.39
59.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOME/USDT
$ 0.002387 87771.15 207
6993.75
5078.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DOMI/USDT
$ 0.007686 12691.23 10
52.15
41.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DOP/USDT
$ 0.284374 47469.69 5
152.48
24.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DORA/USDT
$ 3.25 21118.06 158
4820.77
6311.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DORA/ETH
$ 3.25 2687.70 7
42.16
105.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOS/USDT
$ 0.001293 9152.41 4
71.21
24.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOSE/ETH
$ 0.007595 3187.50 23
387.43
227.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOSE/USDT
$ 0.007686 11516.23 62
104.50
638.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOT/USDT
$ 5.39 2276312.00 433
64122.98
93370.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DOT/TRY
$ 5.45 691.00 207
5189.41
5072.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DOT/BTC
$ 5.40 6158.15 232
3557.98
4007.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
شدوز نتورک
شدوز نتورک
Shadows Network
DOWS/USDT
$ 0.012649 20547.33 3
1121.12
567.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
شدوز نتورک
شدوز نتورک
Shadows Network
DOWS/ETH
$ 0.012636 3089.19 1
8.33
13.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DPET/USDT
$ 0.055116 31789.30 85
205.01
611.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DPET/ETH
$ 0.053463 0 1
51.53
6.82
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DPR/USDT
$ 0.006887 12757.37 185
387.91
3601.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DPR/ETH
$ 0.006853 2890.40 21
97.06
691.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DPY/ETH
$ 0.004879 3683.25 1
143.81
21.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DPY/USDT
$ 0.004851 15972.99 11
43.12
651.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DREP/USDT
$ 0.344643 6190923.30 244
9337.56
8253.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DRGN/ETH
$ 0.013027 3126.51 6
10.71
1411.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DRGN/USDT
$ 0.013104 10994.24 3
10.71
18.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DSD/USDT
$ 0.002009 0 121
0.001692
-154400.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DSD/ETH
$ 0.000915 0 2
0.000234
0.011088
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DSLA/ETH
$ 0.000554 666.07 9
2.55
319.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DSLA/USDT
$ 0.000576 16121.45 4
167.18
4.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DUCK/ETH
$ 0.002661 3060.44 1
50.10
67.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DUCK/USDT
$ 0.002669 5592.27 27
411.17
38.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DUSK/USDT
$ 0.091160 53207.76 233
2238.79
7444.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DUSK/ETH
$ 0.091546 3819.08 75
339.27
251.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DUST/USDT
$ 0.401925 10843.10 5
69.73
74.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DV/USDT
$ 0.008564 12104.62 174
5259.31
204.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DVI/USDT
$ 0.019831 10706.15 25
134.38
60.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DVP/USDT
$ 0.000619 10484.34 11
115.58
16.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DVP/ETH
$ 0.000621 3306.37 2
24.29
1092.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DX/ETH
$ 0.000310 2928.97 5
281.25
73.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DX/USDT
$ 0.000309 10547.85 24
282.87
42.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DXCT/ETH
$ 0.135489 0 75
219.22
182.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DXCT/USDT
$ 0.136208 10052.40 4
54.94
8.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DYDX/USDT
$ 1.80 2937492.49 428
41526.43
44263.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DYDX/ETH
$ 1.80 4592.58 67
7.97
214.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DYDX/USDT
$ 1.81 13426.84 140
289.61
783.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
DYP/ETH
$ 0.166120 9617.16 2
77.47
715.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
DYP/USDT
$ 0.158474 556703.32 205
1723.02
889.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ECOX/USDT
$ 0.961441 32680.67 220
626.25
8738.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EDEN/ETH
$ 0.057263 3770.20 9
370.69
205.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EDEN/USDT
$ 0.057275 4154.93 154
418.36
765.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EDEN/USDT
$ 0.057200 8739.32 1
120.02
352.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EDG/ETH
$ 0.000490 1.98 12
50.32
73.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EDG/USDT
$ 0.000495 22286.61 73
96.53
818.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EFI/USDT
$ 0.082594 112069.67 168
207.60
1953.75
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EFI/ETH
$ 0.083143 3925.34 1
73.19
964.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EGAME/USDT
$ -679900.00 68839.32 109
304.09
1507.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EGG/USDT
$ 0.027418 10402.92 4
69.86
33.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EGLD/ETH
$ 43.68 3102.37 108
181.50
803.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EGLD/USDT
$ 43.61 42148.52 347
9684.10
11458.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EGS/USDT
$ 0.001208 10438.27 2
10.81
251.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EHASH/ETH
$ 0.024665 3795.57 1
50.21
29.19
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EHASH/USDT
$ 0.025313 13503.99 26
31.47
272.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EJS/USDT
$ 0.001705 26306.89 82
486.11
53.75
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ELA/USDT
$ 1.10 35466.11 149
1882.57
3778.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ELEC/ETH
$ 0.000717 2990.26 23
131.80
6.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ELEC/USDT
$ 0.000721 12213.97 72
237.68
244.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ELF/USDT
$ 0.123805 15682.21 176
2253.49
6169.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ELF/ETH
$ 0.124081 3287.04 19
73.67
1527.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ELON/USDT
$ -3E07 128854.01 210
1546.87
7250.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ELT/USDT
$ 0.051443 30374.06 195
2272.10
86.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ELU/USDT
$ 0.006217 11172.40 7
100.38
425.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EMON/USDT
$ 0.002779 8053.83 7
47.96
104.90
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EMPIRE/ETH
$ 0.002220 3351.47 1
3.11
3.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EMPIRE/USDT
$ 0.002231 11423.87 69
51.58
1236.19
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ENJ/ETH
$ 0.310321 3582.16 99
605.25
530.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ENJ/USDT
$ 0.310168 103258.74 278
8161.33
14620.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ENJ/USDT
$ 0.313730 9287.92 55
304.09
317.39
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ENJ/TRY
$ 0.313605 786.37 189
2083.17
2920.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ENNO/USDT
$ 0.219904 9600.82 9
228.13
244.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ENS/USDT
$ 13.16 103532.03 334
7611.70
17110.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ENS/ETH
$ 13.22 3870.46 115
303.97
2101.82
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ENV/USDT
$ 0.002299 7176.73 5
15.96
36.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EOS/TRY
$ 0.949575 771.46 194
4422.04
3553.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EOS/USDT
$ 0.936585 340281.95 361
56753.77
80332.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EOS/ETH
$ 0.935718 3343.25 113
332.29
3004.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EOS/BTC
$ 0.936649 3783.25 230
1089.43
2177.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EOSBEAR/USDT
$ -86000000.00 10319.15 1
54.40
363.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EOSBULL/USDT
$ -1E07 1247.31 21
12449.55
916.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EOSDAC/USDT
$ 0.000403 10240.01 18
180.72
15.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EOSDAC/ETH
$ 0.000412 3442.50 1
13.29
13.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EPIK/USDT
$ 0.006533 33183.10 130
2091.64
1808.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EPK/USDT
$ 0.008053 16927.79 12
434.21
286.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/USDT
$ 0.197214 0 136
1558.48
2952.46
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/ETH
$ 0.088220 0 3
7.90
171.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EPX/USDT
$ 0.000347 254930.75 182
4238.64
6508.90
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EPX/ETH
$ 0.000355 2871.71 7
76.66
137.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EQX/USDT
$ 0.008686 9732.77 41
380.75
559.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ERG/ETH
$ 1.37 3020.22 24
88.36
770.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ERG/USDT
$ 1.37 130684.32 195
1499.65
6755.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/ETH
$ 1.88 4004.31 16
150.83
133.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.86 50036.17 294
7079.85
7367.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ESD/USDT
$ 0.001517 0 6
55.90
33.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ESD/ETH
$ 0.001470 0 1
0.374104
90.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ESG/USDT
$ 0.418957 18149.35 113
925.12
213.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ESS/ETH
$ 0.000529 4878.06 1
39.70
48.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ESS/USDT
$ 0.000531 33065.33 9
60.56
32.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ETC/BTC
$ 20.06 4720.24 221
1726.19
3462.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ETC/ETH
$ 20.12 3186.91 115
1670.94
1335.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ETC/USDT
$ 20.06 1314258.33 418
35018.83
40063.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ETERNAL/USDT
$ 0.247647 6895.93 158
856.99
52.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ETH/TRY
$ 1228.88 1550.08 254
7474.66
9670.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ETH/USDT
$ 1215.09 59844139.21 569
2345218.25
2335995.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ETH/BTC
$ 1214.78 115290.80 434
69484.35
78309.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ETH/USDT
$ 1213.17 473871.75 379
23042.28
36590.56
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ETHA/USDT
$ 0.020500 28744.40 117
198.68
615.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ETHA/ETH
$ 0.026974 3098.48 2
181.73
155.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
تری ایکس شورت اتریوم توکن
تری ایکس شورت اتریوم توکن
3X Short Ethereum Token
ETHBEAR/USDT
$ -5757345066.00 9237.10 4
172.66
3.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ETHBULL/USDT
$ 0.434800 14401.43 4
43.12
41.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ETHF/USDT
$ 0.247992 73643.37 195
885.88
1101.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
ETHS/ETH
$ 1192.13 0 249
120985.09
1486.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ETHS/USDT
$ 1459.35 0 42
156.64
851.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ETHW/ETH
$ 3.40 944.14 207
7.46
2773.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
ETHW/USDT
$ 3.40 553305.39 368
16829.00
9320.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EUL/USDT
$ 4.81 97524.16 137
1036.23
732.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EURT/USDT
$ 1.03 6966.97 240
5312.32
8233.46
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EVA/ETH
$ 0.000668 3315.98 5
3.65
214.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EVA/USDT
$ 0.000667 11054.66 78
270.34
19.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EVER/USDT
$ 0.038609 4643056.06 235
4794.70
3610.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EVRY/USDT
$ 0.009736 10342.29 7
20.82
52.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EWT/USDT
$ 4.37 114073.86 147
1336.00
1994.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
EWT/ETH
$ 3.90 153.65 140
16.91
266.39
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EXRD/USDT
$ 0.086361 0 193
6.30
1786.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EXRD/ETH
$ 0.052915 0 202
478.51
349.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EZ/USDT
$ 0.050237 10200.35 113
161.44
743.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
EZ/ETH
$ 0.070460 0 39
13.85
180.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
F2C/USDT
$ 0.001410 6842.41 114
108.27
63.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
FALCONS/USDT
$ 0.004370 30180.59 1
1470.62
232.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
FAME/USDT
$ 0.004618 12890.71 42
278.98
2518.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
FAN/ETH
$ 0.000116 660.66 5
15.10
32.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
FAN/USDT
$ 0.000114 9347.94 14
531.65
79.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
FAR/USDT
$ 0.047030 10838.64 51
51.77
1910.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
FAR/ETH
$ 0.059440 0 13
1163.05
356.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
FARM/USDT
$ 32.79 804485.69 240
3181.50
10065.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۴
FARM/ETH
$ 33.17 3514.91 12
116.57
117.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۲
FAST/USDT
$ 0.000718 12517.78 21