خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29847.97
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۳:۱۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1629.87
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۳:۱۳
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.516489
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۳:۱۳
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.563916
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۳:۱۳

قیمت ارزهای دیجیتال در دکس ترید

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
$POWELL
$POWELL/ETH
$ 0.003547 157331.45 14
139.03
195.37
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۱۷:۴۹
$POWELL
$POWELL/ETH
$ 0.000179 1605.76 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AA/USDT
$ 1005.90 10476.50 149
146.47
356.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AA/USDT
$ 1006.10 0 157
152.50
348.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AAVE/ETH
$ 75.50 13755.34 353
16219.30
10619.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/BTC
$ 75.34 70283.98 400
16424.89
14663.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/ETH
$ 91.13 4591.06 330
19210.96
20527.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AAVE/USDT
$ 75.24 1787278.82 365
98317.26
94573.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AAVE/BTC
$ 91.02 10474.36 377
22213.41
24970.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AAVE/USDT
$ 90.99 316108.47 358
136416.69
100486.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ADA/BTC
$ 0.257512 65382.70 364
14159.74
13104.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/BTC
$ 0.558974 340958.70 366
26166.72
26148.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ADA/USDT
$ 0.558056 3339167.42 391
223782.08
219917.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ADA/USDT
$ 0.257944 714017.64 414
109277.85
111075.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/ETH
$ 0.558810 49099.36 388
42636.27
41211.51
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ADA/ETH
$ 0.258040 20832.73 351
18991.68
19492.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/BTC
$ 0.185340 24972.77 273
6366.56
6517.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ALGO/BTC
$ 0.092501 18676.97 225
3463.57
2922.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/BNB
$ 0.092522 1489.93 229
1970.49
1915.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/ETH
$ 0.092914 15786.43 219
1044.13
1354.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/USDT
$ 0.185286 395290.70 403
28417.20
28657.59
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ALGO/BNB
$ 0.185566 3442.43 262
3936.47
3358.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ALGO/USDT
$ 0.092552 208996.29 357
14457.12
14525.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALGO/ETH
$ 0.186121 14249.64 257
2405.53
2434.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ANKR/USDT
$ 0.020632 65893.83 280
2548.63
2607.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ANKR/USDT
$ 0.026198 63289.69 322
3460.36
3059.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ANT/USDT
$ 5.65 31313.05 394
19066.25
19146.45
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ANT/USDT
$ 4.84 68595.92 398
16693.92
16494.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/BTC
$ 1.66 7458.40 358
8886.54
9695.01
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
APE/USDT
$ 1.66 423747.21 450
61008.79
60967.83
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
APE/ETH
$ 1.12 1425.23 288
3359.21
3090.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/ETH
$ 1.66 2265.24 322
4209.04
4459.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
APE/USDT
$ 1.12 409686.79 413
41188.85
39066.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/BTC
$ 1.12 8612.78 346
6448.11
5855.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ARRO/USDT
$ 0.000250 13504.04 178
530.13
508.12
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ARTDRAW/USDT
$ 0.000199 2037.34 154
570.54
535.43
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AST/BNB
$ 188.51 320806.60 284
2204.61
2199.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AST/USDT
$ 283.06 740632.86 358
13194.45
11547.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AST/BNB
$ 283.23 865261.49 314
3880.67
3119.03
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AST/USDT
$ 188.61 498530.50 321
10230.14
6790.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 9.96 63612.18 383
16889.39
18019.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.57 434437.34 458
154350.56
136818.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 6.59 7311.40 298
4992.50
4501.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 9.96 11735.30 336
7492.86
7329.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 6.57 25752.10 386
12998.39
13089.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.95 763626.12 435
198859.59
198673.05
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AXS/ETH
$ 7.23 6449.64 347
9209.63
8439.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AXS/BNB
$ 4.39 5099.10 352
16032.44
16895.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/BTC
$ 7.23 13919.60 363
9957.14
9415.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AXS/ETH
$ 4.39 8944.13 326
5039.19
5003.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/USDT
$ 7.22 327350.66 329
113393.98
118585.40
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
AXS/USDT
$ 4.38 178623.09 347
62632.46
69099.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/BTC
$ 4.39 9758.25 351
6161.49
6073.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AXS/BNB
$ 7.22 2160.07 333
27164.66
27382.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.35 200155.20 305
5724.07
5558.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.53 77936.43 326
7281.86
7686.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.187987 6823.10 263
3826.10
4436.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.233982 72956.95 329
8463.95
8285.69
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.232625 5794.07 277
5618.58
5061.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.188505 71799.35 284
6920.85
6090.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 242.24 823444.19 364
75457.51
77240.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BCH/USDT
$ 233.48 329945.17 358
79151.85
71479.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BNB/ETH
$ 213.87 11235.22 356
30310.09
28883.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/USDT
$ 233.18 797697.55 410
390730.81
381485.21
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BNB/BTC
$ 214.13 180774.95 520
125093.60
132250.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNB/BTC
$ 233.22 233995.08 500
135981.29
145020.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BNB/ETH
$ 232.99 11215.49 359
29815.15
24093.31
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
BNB/USDT
$ 214.22 596832.53 429
321633.19
364389.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDT
$ 29847.97 18821800.93 506
394087.34
361047.80
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDT
$ 42216.88 20729544.06 511
550280.56
546317.58
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
CAKE/USDT
$ 2.36 331716.42 310
4495.03
4285.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
CAKE/USDT
$ 1.11 355549.65 249
1763.15
1687.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CGPT/USDT
$ 0.120191 17387.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
CHZ/USDT
$ 0.059473 169260.15 302
3258.15
3171.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.083843 178270.50 311
3994.14
4588.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.68 261178.20 378
20936.59
18785.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 51.14 167834.64 396
24162.41
25580.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
CR/USDT
$ 0.235082 81553.12 192
2590.14
1862.44
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.437740 2550.01 360
10545.12
11914.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.438978 5581.24 226
1926.03
2322.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.438245 188190.54 379
50304.45
36142.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.679297 21661.71 376
16378.65
18894.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.687749 4410.87 239
4437.87
3930.51
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.678947 373737.90 396
67373.61
73704.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
DAR/BTC
$ 0.126234 1455.64 254
8049.47
4788.93
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
DAR/USDT
$ 0.126560 53198.37 410
12366.72
11171.86
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
DAR/USDT
$ 0.084417 77439.78 379
8743.76
8823.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DAR/BTC
$ 0.084146 1356.34 183
2699.95
3081.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 32.38 892.89 280
2858.81
2591.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 32.51 7510.29 302
6825.53
4243.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 25.77 70306.22 435
28836.61
29245.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 25.78 6223.74 302
4677.74
5568.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 32.47 83547.07 424
39741.34
39174.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 25.82 1857.77 271
2058.64
2127.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DEXA/USDT
$ -152800.00 37784.86 1
63.56
33.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
DEXA/USDT
$ -144400.00 8445.01 11
125.31
6.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.097842 3965240.80 471
97363.96
181314.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060744 1073703.96 450
99089.46
105997.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOT/USDT
$ 6.69 1213018.80 478
139804.51
134862.01
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
DOT/USDT
$ 3.85 625018.94 471
79959.12
78568.40
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOT/BTC
$ 6.68 95898.85 325
12132.66
11259.74
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
DOT/BTC
$ 3.85 52540.47 329
6332.25
6718.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DYDX/USDT
$ 1.94 281838.28 351
7048.59
6361.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DYDX/USDT
$ 2.84 1015858.66 370
8517.56
9978.57
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
EDUX/USDT
$ 0.000155 22848.01 176
637.80
627.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EDUX/USDT
$ 0.000163 35651.35 28
938.60
33.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
EGLD/BTC
$ 25.72 22712.23 308
10366.28
10385.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGLD/ETH
$ 25.74 8101.31 289
5279.91
7177.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGLD/USDT
$ 63.96 885249.04 500
93068.31
53984.42
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
EGLD/USDT
$ 25.77 368635.98 406
30867.10
47813.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EGLD/ETH
$ 64.31 11284.70 371
15560.32
15710.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
EGLD/BTC
$ 64.26 33601.42 389
24385.02
25251.20
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ELG/USDT
$ 1.38 238767.21 252
2058.32
1965.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ELG/USDT
$ 1.02 458381.51 266
1540.83
1545.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ENS/USDT
$ 7.04 181320.39 332
7621.89
7996.36
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENS/USDT
$ 8.82 198377.54 341
10177.27
9730.48
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
EOS/BTC
$ 0.773867 13939.98 344
17149.35
16314.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
EOS/USDT
$ 0.549307 258364.96 300
176177.49
176735.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDT
$ 0.774940 362741.93 312
242759.22
266908.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
EOS/ETH
$ 0.772737 2170.69 315
6257.93
6370.29
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
EOS/ETH
$ 0.551127 2474.38 321
4386.17
4547.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/BTC
$ 0.550532 20939.55 339
11624.26
13336.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETC/BTC
$ 15.46 24671.67 334
21241.56
19174.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETC/BTC
$ 20.01 39082.46 340
25778.81
25801.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETC/USDT
$ 20.02 827852.51 351
109195.74
56947.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETC/ETH
$ 15.52 8820.62 333
7808.24
8194.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETC/ETH
$ 20.05 8154.55 324
11659.67
10388.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETC/USDT
$ 15.50 380227.16 415
44555.00
114425.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDT
$ 2241.47 8273002.06 464
784472.17
771893.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/BTC
$ 2241.39 1414531.75 486
262652.90
249004.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ETH/BTC
$ 1628.92 1675512.53 459
182191.04
191143.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDT
$ 1629.87 6456353.59 494
583549.80
560816.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETHDYDX/USDT
$ 2.39 566326.27 361
7577.66
8922.18
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۴:۵۵
FAKT/USDT
$ 0.005763 99454.90 137
137.62
172.41
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FLOKI/USDT
$ -376300.00 143575.43 461
290470.99
311763.54
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FRTC
FRTC/USDT
$ -8934303416.00 25722.97 22
50.64
48.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FRTC
FRTC/USDT
$ -8688862144.00 11928.30 24 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/BNB
$ 0.197337 5319.07 325
2267.89
2961.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/BTC
$ 0.196342 74715.82 332
13645.38
14385.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FTM/USDT
$ 0.366371 828071.85 423
36369.40
36313.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FTM/BTC
$ 0.366880 74779.10 367
26679.03
26087.79
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FTM/BNB
$ 0.366510 4968.41 340
5660.93
4420.17
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
FTM/USDT
$ 0.196610 697823.85 400
18299.48
20181.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BTC
$ 0.272310 6444.10 304
5676.38
5334.19
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/ETH
$ 0.271332 4649.73 304
5467.42
5379.47
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BTC
$ 0.151284 6913.99 273
3235.72
3141.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/ETH
$ 0.151108 30486.44 278
2999.18
2554.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.151185 179983.85 317
31492.70
27374.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.272479 459177.10 371
60774.33
60559.62
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
GRT/USDT
$ 0.082246 181089.61 382
44760.29
45662.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRT/BTC
$ 0.082058 6215.22 275
17790.71
18303.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRT/ETH
$ 0.161678 2948.27 297
17526.02
17601.49
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
GRT/BTC
$ 0.161697 9872.62 303
29229.44
35246.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
GRT/ETH
$ 0.082156 6341.59 290
9477.56
9282.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRT/USDT
$ 0.161287 359472.79 411
93912.91
91743.56
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002229 239822.03 342
11875.87
11319.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001221 124725.77 315
6702.30
6781.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JASMY/USDT
$ 0.003101 87752.14 386
22656.08
24012.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JASMY/USDT
$ 0.005855 128035.39 440
32576.87
42632.61
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
JNX/USDT
$ 0.069395 26263.51 1
240.85
50.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
JNX/USDT
$ 0.264588 140553.86 115
976.60
265.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JW/USDT
$ 5.83 24470.57 179
1380.17
1017.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JW/USDT
$ 4.95 4916.29 100
48.19
254.63
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۲۱:۵۴
LDO/USDT
$ 1.63 548181.81 320
5316.93
5554.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LDO/USDT
$ 2.25 316499.97 306
6945.39
7839.55
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LINK/USDT
$ 9.26 6531438.68 415
120018.17
111293.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/ETH
$ 14.91 34987.86 421
62405.68
56832.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LINK/BTC
$ 14.89 163192.74 484
186217.69
187204.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LINK/BTC
$ 9.26 948000.52 435
93803.72
103944.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/ETH
$ 9.25 72671.95 416
36108.14
35391.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LINK/USDT
$ 14.89 2810133.30 522
162112.59
218685.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LRC/ETH
$ 0.171337 5244.73 289
4494.21
5201.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LRC/BTC
$ 0.241913 7888.84 307
13121.03
13889.50
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LRC/USDT
$ 0.241781 120555.92 413
37823.98
37327.70
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LRC/USDT
$ 0.169895 59245.54 405
26693.31
26469.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LRC/ETH
$ 0.242181 3959.87 348
7765.92
7076.74
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LRC/BTC
$ 0.170680 7499.59 288
9454.13
10047.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/USDT
$ 64.02 519165.56 479
65437.17
69498.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/BTC
$ 73.16 85599.30 431
108506.54
109838.80
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LTC/BTC
$ 64.03 98897.87 379
85185.86
98018.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/ETH
$ 73.15 14817.79 367
10863.02
11648.10
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
LTC/ETH
$ 64.09 26527.13 356
9333.14
9843.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/USDT
$ 73.17 498605.93 484
69176.11
73823.05
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MANA/ETH
$ 0.492210 14423.54 288
3799.93
3835.91
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MANA/USDT
$ 0.492262 726113.16 459
100208.58
100514.01
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MANA/BTC
$ 0.491847 25981.01 328
13917.79
14263.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MANA/BTC
$ 0.300182 16654.47 320
8784.27
8987.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MANA/ETH
$ 0.301237 22708.86 222
2333.61
2277.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MANA/USDT
$ 0.300368 200272.57 434
50806.44
46813.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MARS/USDT
$ 0.084393 3966.23 1
70.20
33.64
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MARS/USDT
$ 0.052199 2989.96 11
38.66
20.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MASK/USDT
$ 2.61 205488.28 322
2780.19
3013.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MASK/USDT
$ 3.48 294536.26 321
3371.12
3513.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MATIC/BTC
$ 0.850705 126183.87 409
79517.38
83805.09
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MATIC/USDT
$ 0.848934 2143321.18 477
383885.03
391043.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
MATIC/BTC
$ 0.562766 81128.66 415
59864.67
58790.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/USDT
$ 0.563916 1544727.00 457
268233.33
273038.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MTHN/USDT
$ 0.645761 82630.70 101 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MTHN/USDT
$ 0.689546 124150.96 71
910.42
9.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BTC
$ 2.31 61600.69 374
28292.16
30785.94
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/ETH
$ 1.03 4437.34 268
7855.99
7443.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BTC
$ 1.02 37900.65 383
13621.83
12901.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 2.31 1298781.82 408
108303.92
108176.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/ETH
$ 2.32 24289.18 341
17765.53
18250.13
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.02 274026.05 366
49784.79
50771.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NEXO/BTC
$ 0.831707 6762.46 364
14467.78
17206.92
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
NEXO/USDT
$ 0.829935 13934.79 312
11827.98
13426.67
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
NEXO/USDT
$ 0.562315 17695.76 289
8331.71
8620.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NEXO/BTC
$ 0.559782 8365.71 337
11400.84
10327.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OCEAN/USDT
$ 0.476963 116718.29 306
2876.72
3312.42
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
OCEAN/USDT
$ 0.286861 86383.74 287
1751.06
1831.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OHO/USDT
$ 0.000422 356645.24 83
71.20
64.68
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
OHO/USDT
$ 0.002907 388188.54 184
342.65
339.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OMG/USDT
$ 0.692046 74730.49 393
16558.78
16166.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
OMG/USDT
$ 0.457156 78134.11 338
10757.77
10989.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
P2PS/ETH
$ 128.60 1109710.55 204
241294.76
5039.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
P2PS/ETH
$ 92.87 1365085.94 173
174565.19
3673.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PIVX/USDT
$ 0.335874 1423.55 212
760.85
512.34
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/BTC
$ 0.382501 9996.74 319
5392.73
9132.38
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.381670 275604.86 382
23380.33
63250.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.222825 535986.54 396
49225.90
45412.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/ETH
$ 0.380090 14924.63 320
5576.49
8389.33
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/BTC
$ 0.223197 21317.27 264
5883.38
4711.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/ETH
$ 0.223646 9981.25 306
6232.51
6709.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QNT/USDT
$ 108.99 130935.78 367
21724.14
21516.92
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
QNT/USDT
$ 88.75 215095.68 327
16494.35
13502.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QTUM/BTC
$ 3.12 7401.34 292
4978.24
5129.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
QTUM/USDT
$ 2.27 57656.57 392
32052.83
32574.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QTUM/BTC
$ 2.29 3657.50 286
3615.30
3737.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QTUM/USDT
$ 3.12 118334.48 429
45373.35
45265.95
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
رابی کرنسی
رابی کرنسی
Ruby Currency
RBC/TRX
$ 11.99 0 277
961.69
329.09
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۲۱:۵۴
رابی کرنسی
رابی کرنسی
Ruby Currency
RBC/USDT
$ 11.28 0 179
680.56
449.02
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۲۱:۵۴
رابی کرنسی
رابی کرنسی
Ruby Currency
RBC/TRX
$ 11.40 31445.34 260
993.71
329.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
رابی کرنسی
رابی کرنسی
Ruby Currency
RBC/USDT
$ 11.40 33507.04 216
693.70
342.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RVN/USDT
$ 0.014468 46096.91 318
25635.28
24630.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RVN/USDT
$ 0.021658 102551.20 334
33228.66
37006.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/ETH
$ 0.302867 1330.76 218
317.24
309.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BNB
$ 0.303908 1014.42 297
3565.69
3553.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.302669 196466.75 436
79005.98
78775.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BTC
$ 0.515489 64395.41 345
9543.54
11440.18
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/ETH
$ 0.515083 8084.30 255
529.04
520.84
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BTC
$ 0.302271 18203.16 322
6538.35
6253.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.515460 776978.98 453
141143.50
137706.44
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BNB
$ 0.513982 4021.40 320
6664.29
6314.24
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SANTOS/USDT
$ 2.63 68369.57 311
3453.19
4052.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SANTOS/USDT
$ 3.00 85213.47 323
2843.69
3836.14
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SES/ETH
$ -695100.00 2.76 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SES/ETH
$ 0.001378 17127.74
109.42
78.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SES/USDT
$ 0.001484 26197.07 219
1403.34
1441.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SES/USDT
$ -628500.00 279.05 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SHIB/USDT
$ -6990000.00 423341.63 334
68260.06
70811.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHIB/USDT
$ -9690000.00 1052227.24 357
106636.81
75634.87
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SNX/USDT
$ 4.41 1122619.47 368
16710.17
18015.67
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SNX/USDT
$ 2.08 315708.63 356
8305.09
8148.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SOL/BTC
$ 68.81 856286.91 509
328084.43
332952.85
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SOL/BTC
$ 28.55 776271.43 520
131197.38
135225.42
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SOL/USDT
$ 28.56 2955040.47 409
52672.06
41233.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SOL/BNB
$ 69.00 30824.09 377
38017.72
39179.39
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SOL/BNB
$ 28.53 43540.07 350
16625.39
16319.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SOL/USDT
$ 68.76 3788183.57 350
83180.37
127277.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SUSHI/BTC
$ 1.23 7923.34 348
12665.80
13780.02
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SUSHI/USDT
$ 0.569319 82881.65 343
31886.19
31037.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SUSHI/USDT
$ 1.23 241234.46 369
70624.14
67563.22
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
SUSHI/BTC
$ 0.568436 11678.46 304
6033.63
5596.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TFC/USDT
$ -5570000.00 941.81 3
21.62
19.46
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
TFC/USDT
$ -7980000.00 1684.80 92
104.90
105.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
THETA/BTC
$ 0.598872 14081.64 314
7035.39
7140.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
THETA/USDT
$ 1.05 155801.37 320
30268.83
32275.32
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
THETA/USDT
$ 0.600336 107123.40 313
17575.55
17422.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
THETA/ETH
$ 0.603290 2498.12 209
1151.06
1162.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
THETA/ETH
$ 1.05 2745.97 264
2166.20
2117.04
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
THETA/BTC
$ 1.05 10592.02 351
13187.14
14572.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
TOMO/USDT
$ 1.47 178565.79 425
33091.34
32883.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TOMO/BTC
$ 1.46 12747.51 320
3648.41
3758.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TOMO/BTC
$ 1.38 11035.08 239
1304.16
779.86
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ - ۲۱:۳۲
TOMO/USDT
$ 1.38 319301.76 345
6909.77
8750.86
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ - ۲۱:۳۲
TR3/USDT
$ 0.000448 1577.03 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
TRX/USDT
$ 0.091321 716479.16 525
289775.99
292763.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TRX/USDT
$ 0.105492 622432.82 548
326379.06
335294.35
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
TRX/ETH
$ 0.091246 33339.62 362
6714.91
6500.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TRX/ETH
$ 0.105528 13489.84 378
7568.52
7508.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.03 130004.52 364
12882.37
12380.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.18 119298.38 369
15145.27
13136.99
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
UNI/BTC
$ 4.11 13712.05 350
11002.38
11055.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UNI/USDT
$ 4.11 301829.93 460
95539.51
84581.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UNI/BTC
$ 6.26 16760.36 405
16246.35
15981.23
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
UNI/USDT
$ 6.25 466784.32 458
145334.69
148802.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
USDZ/USDT
$ 0.998952 879108.56 410
14815.52
4441.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
USDZ/USDT
$ 0.998060 894606.34 424
16328.82
4569.74
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
VAL/BTC
$ 2.11 10129.05 181
1575.95
531.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
VAL/USDT
$ 2.08 3668.51 1 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
VAL/USDT
$ 1.85 11317.58 210
1523.20
2457.24
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VAL/BTC
$ 1.86 10709.55 190
1628.70
3314.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VIC/BTC
$ 1.87 7116.81 286
4261.01
3007.12
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ - ۱۵:۳۱
VIC/USDT
$ 1.85 261234.25 367
21746.31
26980.65
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ - ۱۵:۳۱
XLM/BTC
$ 0.109211 69505.46 304
21954.18
27232.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XLM/BTC
$ 0.125389 33655.52 314
31414.46
33503.05
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XLM/USDT
$ 0.125890 287344.83 506
99724.64
99604.53
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XLM/ETH
$ 0.109215 8385.07 309
10827.10
10862.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XLM/ETH
$ 0.126024 4444.58 295
23290.59
5833.78
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
XLM/USDT
$ 0.109451 233828.20 460
79481.50
80426.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.623147 293034.18 400
80401.74
79915.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.516489 2389473.69 430
157203.68
169334.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.622495 87982.98 463
70640.11
70701.76
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.515919 274914.36 428
69715.45
71605.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.516244 43792.61 458
58311.71
58201.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.623051 2873345.87 442
193164.96
215959.75
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZEC/ETH
$ 25.36 7078.69 313
3993.50
3994.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEC/BTC
$ 30.82 15772.42 318
16919.71
17813.60
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZEC/USDT
$ 25.37 121763.39 425
69846.99
83588.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEC/ETH
$ 30.79 1840.31 315
4797.81
4846.37
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZEC/USDT
$ 30.90 138032.22 434
95592.80
96540.96
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZEC/BTC
$ 25.33 45079.42 336
14043.13
13321.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEDXION/USDT
$ 0.137256 701755.37 76
112.10
93.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZEDXION/USDT
$ 0.167149 854710.61 142
59.65
63.77
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZIL/USDT
$ 0.017040 101760.47 388
87244.84
87080.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZIL/ETH
$ 0.022581 5069.83 272
7883.51
7305.06
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZIL/ETH
$ 0.017099 7585.38 273
5848.24
5258.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZIL/USDT
$ 0.022718 180455.23 411
118745.07
119063.73
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZRX/BTC
$ 0.219318 2574.09 290
8322.11
8507.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZRX/USDT
$ 0.218522 122156.67 342
20671.16
20723.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZRX/BTC
$ 0.382923 3164.78 290
15805.66
16911.44
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴
ZRX/USDT
$ 0.381670 133355.00 402
38101.17
38467.97
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۴

مشخصات Dex-Trade

توضیحات

نظرات Dex-Trade

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین