خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3137.36
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۹:۲۴
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
65971.24
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۹:۲۴
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.586659
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۹:۲۴
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.114549
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۹:۲۴

قیمت ارزهای دیجیتال در بیت بی ان اس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/INR
$ 0.467792 115.82 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
AAVE/INR
$ 98.18 8.84 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ACT/INR
$ 0.001559 0.779653 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ADA/USDT
$ 0.575129 447.61 1
249.41
249.63
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
ADA/INR
$ 0.538321 56652.53 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ALGO/INR
$ 0.190115 224.19 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/INR
$ 0.125944 122.59 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/INR
$ 9.00 559.91 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ATT/INR
$ 0.003478 0.173923 1
140.46
3.60
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/INR
$ 0.785291 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
BAKE/INR
$ 0.263883 528.78 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
BAL/INR
$ 4.51 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/INR
$ 1.94 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/INR
$ 0.323856 35.20 1
803.95
41.56
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
BCH/USDT
$ 221.97 2.22 1
249.70
249.89
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
BCH/INR
$ 432.41 630.06 1
51.02
79.23
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
BCHSV
BCHSV/INR
$ 68.11 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
BECOIN/INR
$ 0.002172 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۵۳
BECOIN/USDT
$ 0.001900 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۵:۰۶
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/INR
$ 0.323856 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
BNB/USDT
$ 384.94 0 1
745.61
744.69
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
BNB/INR
$ 546.37 298509.34 71
10.70
991.72
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
BNS/USDT
$ 0.000240 0.004800 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۱۵:۵۴
BNS/INR
$ 0.000250 397.82 125
877.10
47.53
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۴۰
BNSD/INR
$ 0.001116 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
BNT/INR
$ 0.917472 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
BTC/INR
$ 65971.24 258985.40 250
13774.48
696.92
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
BTC/USDT
$ 49907.12 2854.84 1
1605.15
989.17
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
BTT/INR
$ -1170000.00 63.60 29
163.23
0.048120
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
BUSD/INR
$ 0.830631 0 117
599.42
11.54
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
CAKE/INR
$ 2.89 468.82 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
CAS/INR
$ 0.005423 11684.53 1
28.14
4.11
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
CHR/INR
$ 0.323856 10941.60 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
CHZ/INR
$ 0.122346 0.017128 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
CLOAK/INR
$ 0.086482 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/INR
$ 68.74 4.94 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
CPX/INR
$ 0.004919 0 1
289.77
16.99
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۴۰
CRIC/INR
$ 0.000724 1.21 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۵۳
CRPT/INR
$ 0.074007 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/INR
$ 0.456877 125.06 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
CVT/INR
$ 0.000600 0.061773 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
DAI/INR
$ 0.929227 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
دش
دش
Dash
DASH/INR
$ 29.22 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/INR
$ 0.003240 180.20 1
84.13
5.71
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ - ۲:۳۴
DCR/INR
$ 25.19 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
DENT/INR
$ 0.001655 219.06 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
DEAPCOIN
DEP/INR
$ 0.002903 5.81 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
DGB/INR
$ 0.013434 0.322417 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
DGD/INR
$ 36.09 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.599926 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۵:۰۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/INR
$ 0.156782 1844.86 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
DOT/INR
$ 7.20 397.92 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
افکت آی
افکت آی
Effect.AI
EFX/INR
$ 0.025069 32.92 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
EGLD/INR
$ 44.38 473.85 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ENJ/INR
$ 0.359840 727.19 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
EOS/INR
$ 0.922390 5431.17 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
EOS/USDT
$ 0.780004 380.20 1
248.50
248.27
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
EOSD
EOSD/INR
$ 0.000360 0.892162 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ETC/INR
$ 27.05 309.88 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ETH/INR
$ 3137.36 601728.43 261
6599.56
2162.73
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ETH/USDT
$ 2899.64 13157.49 1
1534.02
826.37
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
ETN/INR
$ 0.003658 116.17 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
EURT/INR
$ 1.19 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
FET/USDT
$ 0.204975 2.63 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۲۰:۵۵
FET/INR
$ 2.53 120.98 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/INR
$ 6.60 140.64 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
FOHO/INR
$ 0.012427 0.012428 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۵۳
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/INR
$ 1.65 295.74 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
FUN/INR
$ 0.005877 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
GARI/INR
$ 0.041981 26.77 1
2.68
12.88
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
گس
گس
Gas
GAS/INR
$ 5.51 86.15 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
GLM/INR
$ 0.438285 0 0 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
GRS/INR
$ 0.205948 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
GRT/INR
$ 0.347246 351.94 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
HBAR/INR
$ 0.085042 63.55 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
HGET/INR
$ 0.176202 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/INR
$ 15.59 2403.61 1
11.44
510.36
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ICX/INR
$ 0.263883 39.15 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
IXT/INR
$ 0.001329 0.846935 1
7.16
26.90
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۴۰
KAI/INR
$ 0.007437 0.184066 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
KLAY/INR
$ 0.174642 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
KMD/INR
$ 0.431808 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
LET/INR
$ 0.000600 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
LINK/INR
$ 14.75 630.41 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/INR
$ 0.068490 0.423265 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
LRC/INR
$ 0.270240 34.40 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
LSK/USDT
$ 0.599926 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۵:۰۶
LSK/INR
$ 1.59 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
LTC/USDT
$ 70.85 0 1
745.80
1329.61
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
LTC/INR
$ 86.79 75123.66 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/INR
$ 1.32 6.60 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
MANA/INR
$ 0.479787 634.20 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
MATIC/INR
$ 0.851621 2320.43 86
3.19
358.52
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
MKR/INR
$ 3338.47 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
MYNE/INR
$ 0.001689 6.64 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۵۳
NCASH/INR
$ 0.000120 255.26 1
9.68
31.67
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/INR
$ 6.01 610.01 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
NEO/USDT
$ 12.43 0 1
748.28
747.43
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
NEO/INR
$ 19.75 26900.30 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
NEXO/INR
$ 1.27 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
NPXS/INR
$ 0.611728 139.60 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
NRG/INR
$ 0.186397 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ODDZ/INR
$ 0.016553 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ODE/INR
$ 0.000362 7.42 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۴۰
OM/INR
$ 0.335851 2.30 1
349.16
101.06
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
OMG/USDT
$ 0.783404 17.19 1
738.30
312.37
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
OMG/INR
$ 0.719560 435.23 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ONT/INR
$ 0.358760 1.42 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ORBS/INR
$ 0.038743 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ORO/INR
$ 0.004826 0.334430 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۵۳
PART/INR
$ 0.433007 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
PCNT/INR
$ 0.010555 37.57 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/INR
$ 0.009992 3.00 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
PHX/INR
$ 0.007939 45.71 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۴۰
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/INR
$ 0.139618 5605.60 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/INR
$ 0.299867 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
PUSH/INR
$ 0.335131 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
QKC/INR
$ 0.013074 0 1
8.91
62.19
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
QLC/INR
$ 0.040593 0 1
2.08
0.613362
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۴۰
QTUM/INR
$ 4.26 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
QTUM/USDT
$ 3.01 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۵:۰۶
ریج فن
ریج فن
Rage Fan
RAGE/INR
$ 0.001080 0.873430 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
اگر
اگر
Augur
REP/INR
$ 1.24 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
REQ/INR
$ 0.131941 112.23 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
RFOX/INR
$ 0.008864 7.47 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
RFR/INR
$ 0.000120 10.01 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
RFUEL/INR
$ 0.006597 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/INR
$ 5.61 1281.28 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
SAFEMOON/INR
$ -2100000.00 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۵۳
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/INR
$ 0.659227 13.05 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
SC/INR
$ 0.009116 266.42 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
SFM/INR
$ -887600.00 55.85 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
SG/USDT
$ 0.039995 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۵:۰۶
SG/INR
$ 0.036392 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
SHIB/INR
$ -262700.00 9537.74 117
1197.07
1194.79
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
SKY/INR
$ 0.055175 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
SNX/INR
$ 3.05 51.31 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
SOL/INR
$ 153.24 172226.18 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
SOUL/INR
$ 0.420053 21.99 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
SPRINK/INR
$ 0.054535 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۵۳
SUB/INR
$ 0.000360 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
SYLO/INR
$ 0.001775 7.97 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
TEL/INR
$ 0.004174 6.40 10
142.47
301.30
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
THETA/INR
$ 2.40 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
TLC/INR
$ 40.21 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/INR
$ 0.017392 57.59 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
TRACE/INR
$ 0.010076 0.433638 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
TRX/USDT
$ 0.136983 71.10 1
261.18
569.18
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
TRX/INR
$ 0.114549 464.61 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/INR
$ 1.20 201.25 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
UNI/INR
$ 8.14 4.89 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
USDC/INR
$ 1.00 0.230330 1
3.76
0.640020
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
تتر
تتر
Tether
USDT/INR
$ 0.961492 36597.04 314
8454.74
87304.24
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
VEN/INR
$ 0.043254 124.67 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۵:۰۶
VET/INR
$ 0.044260 39.04 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
WAN/INR
$ 0.293749 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
WAVES/INR
$ 2.64 39.58 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/INR
$ 37183.47 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
WEMIX/USDT
$ 1.50 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۵:۰۶
WEMIX/INR
$ 1.18 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
وین
وین
WCOIN
WIN/INR
$ 0.000132 31.58 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
WPR/INR
$ 0.000241 33.79 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۵۳
XCAD/INR
$ 1.44 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
XEM/INR
$ 0.041382 9.97 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
XLM/INR
$ 0.117428 14801.55 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
XLM/USDT
$ 0.118485 118.50 1
248.29
248.12
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
XMR/USDT
$ 121.34 0 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۵:۰۶
XMR/INR
$ 114.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.545033 64.85 1
1229.97
996.23
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/INR
$ 0.586659 43115.67 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/INR
$ 1.07 0.128103 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ورج
ورج
Verge
XVG/INR
$ 0.007665 189.34 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
YFI/INR
$ 9715.81 1.20 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
YFII/INR
$ 587.74 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ZEBI/INR
$ 0.000181 0.456288 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۴:۵۳
ZEC/INR
$ 23.17 0.231737 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ZIL/INR
$ 0.032745 106.62 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰
ZIL/USDT
$ 0.023411 0 1
521.67
116.69
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۴:۵۳
ZRX/INR
$ 0.537001 4151.34 1 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۸:۱۰

مشخصات Bitbns

توضیحات

نظرات Bitbns

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین