ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1311.70
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ - ۹:۰۶
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
18991.06
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ - ۹:۰۶
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
56.84
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ - ۹:۰۶
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.746434
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ - ۹:۰۶

قیمت ارزهای دیجیتال در فولگاری

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
ADX/BTC
$ 0.236772 2012.75 7
6996.26
17434.31
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
AGVC/BTC
$ 0.032049 0.032049 1
133.12
78.63
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
AGVC/ETH
$ 0.126692 0.127888 30
1806.58
1853.89
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ATA/BTC
$ 0.199716 203.33 1
2248.14
4253.62
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 14.30 55936.08 175
2314156.33
2352304.97
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDF
$ 15.20 111386.18 200
2393629.15
2098874.65
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 14.29 53734.38 51
42230.32
47455.22
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BNB
$ 23.92 654.63 24
16878.93
93059.52
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
AVAX/USDT
$ 63.88 9456.55 190
466756.83
477777.88
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
AVAX/BTC
$ 32.63 4426.06 124
96677.57
86540.43
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
AXS/BTC
$ 28.71 610.42 36
30173.31
53709.13
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BAKE/BTC
$ 0.331525 13286.81 3
5255.37
9287.10
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BAKE/USDT
$ 0.579009 651.15 1
874.61
1114.86
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.20 10361.08 44
61738.76
107372.59
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.76 2599.27 11
20319.94
16053.14
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BNB
$ 6.17 19404.35 4
1065.86
3932.53
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.377097 279.11 401
4.72
81422.19
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.300730 9897.54 18
25608.97
35519.48
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BCH/TUSD
$ 631.70 22341.62 1
3844.14
1838.67
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BCH/BTC
$ 152.23 46506.72 15
96961.74
103583.36
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BCH/BUSD
$ 279.60 1207.14 50
56918.76
82255.07
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BCH/USDT
$ 115.91 260355.18 336
439895.23
875334.92
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BCH/USDT
$ 115.33 1052681.85 193
616680.49
1107915.43
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BCH/EUR
$ 116.25 23377.94 42
81375.36
307211.91
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BCH/USDF
$ 123.08 4829.18 22
425858.50
982350.31
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BCH/BNB
$ 217.34 7781.11 11
28059.79
25827.03
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BNB/EUR
$ 320.47 3693.84 106
111584.88
145272.33
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BNB/USDF
$ 368.91 84.00 156
905133.10
1750248.50
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BNB/USDT
$ 346.32 3341.40 145
950660.23
1629522.06
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BNB/BTC
$ 192.07 3045.08 297
860095.57
878096.64
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BNB/ETH
$ 204.56 29349.82 33
424708.93
393461.54
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BNB/BUSD
$ 363.68 10606.20 132
889919.99
579502.23
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BNT/USDT
$ 2.39 1444.16 6
3433.82
6774.71
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BNT/BTC
$ 1.27 7872.47 11
2708.63
5476.41
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BNT/ETH
$ 1.27 343.28 2
3407.48
5218.44
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 10.60 71.82 14
17239.77
40324.79
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/BTC
$ 5.86 67.67 3
9897.56
11698.77
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BSW/USDT
$ 0.273712 10498.06 49
41449.83
35918.04
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BTC/USDC
$ 36375.49 63439.94 193
804530.11
916673.45
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BTC/USDT
$ 18991.06 10091436.00 558
15078959.22
3786236.07
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BTC/EUR
$ 19064.91 4801489.97 179
1121757.64
1009265.75
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BTC/GBP
$ 29005.36 1019.93 167
232671.87
352298.94
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BTC/TUSD
$ 19119.55 357144.67 45
18554.02
27956.36
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BTC/BUSD
$ 35934.05 1195.17 305
2279791.62
2806299.00
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BTC/USDT
$ 19083.78 2986763.04 267
19957674.44
13161080.74
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BTC/USDF
$ 20362.84 7270.36 228
9462798.42
12751949.26
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BTG/BTC
$ 21.06 44067.30 1
5715.65
10573.96
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BUSD/DAI
$ 0.999798 11334.48 210
1138879.54
929213.08
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BUSD/USDT
$ 1.00 4356.33 210
389866302.95
163275724.55
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
BUSD/USDF
$ 1.06 345.70 210
344789244.33
304590464.67
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
CAKE/BTC
$ 4.28 2440.61 18
63323.87
118514.85
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
CAKE/USDT
$ 4.56 4793.79 76
155499.69
205001.28
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
CHZ/USDT
$ 0.180508 79219.07 40
200637.71
456814.30
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
CHZ/BTC
$ 0.091575 3587.43 3
157346.58
240422.27
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
CHZ/BNB
$ 0.130243 325.61 31
66021.33
78323.70
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 126.21 344.27 55
94626.53
229022.05
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BUSD
$ 120.46 974.29 11
37563.80
36101.63
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 63.70 2643.72 14
10652.03
13298.50
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
CTSI/USDT
$ 0.416119 753.32 75
16036.88
48372.66
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
CTSI/BTC
$ 0.246475 3180.22 10
16506.72
22103.25
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
DAI/USDC
$ 0.999956 34697.42 75
248397.63
103098.37
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 52.25 6867.07 52
36555.66
54082.19
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 41.33 17500.81 162
246488.65
546726.74
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 41.41 891.71 2
19405.61
9809.90
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
DATA/USDT
$ 0.070073 215.83 6
6198.90
13568.28
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
DATA/BUSD
$ 0.068434 46.33 1
7055.95
2148.72
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
DATA/ETH
$ 0.039032 171.92 1
2943.15
5011.01
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
DATA/BTC
$ 0.037792 11.71 1
5401.51
10461.01
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
DGB/BTC
$ 0.010689 321.96 1
52364.80
88720.67
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
DGB/BUSD
$ 0.021262 2609.52 3
6644.40
4728.59
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
DGB/BNB
$ 0.015849 3417.47 1
750.54
7475.53
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.071161 4338.38 7
229067.32
335135.60
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDF
$ 0.139365 184.23 47
666057.01
689330.68
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.135906 5983.70 41
836221.29
970918.80
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ECOREAL/USDT
$ 0.176532 1.94 26
1.34
85.64
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - ۱۳:۴۴
ECOREAL/BTC
$ 0.135122 0.135149 1
351.56
3.38
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ - ۲۰:۰۳
EFL/BTC
$ 0.049435 45.24 3.11
30.65
36.51
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
ENJ/BTC
$ 0.769588 327.36 59
37245.57
41351.75
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ENJ/ETH
$ 0.859775 2039.23 11
6609.46
19098.66
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ENJ/USDT
$ 1.59 4261.20 35
61172.08
117301.68
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
EOS/BTC
$ 1.18 8889.06 89
50710.70
46418.60
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
EOS/USDT
$ 1.18 1324.98 337
643565.65
1103076.48
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
EOS/ETH
$ 1.19 91.05 11
24086.32
24657.99
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
EOS/USDF
$ 1.26 12381.89 22
616384.70
1095196.74
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
EOS/EUR
$ 1.19 2752.53 116
48951.57
215967.18
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETC/ETH
$ 28.26 9670.56 64
76337.07
185755.61
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETC/USDF
$ 30.01 114785.79 397
2536365.32
3291667.04
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETC/USDT
$ 28.10 325402.73 133
2527629.55
3285708.28
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETC/BUSD
$ 23.79 417.61 50
100681.11
84605.87
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETC/BTC
$ 28.21 358198.68 35
73197.14
208834.43
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETC/EUR
$ 28.23 254236.02 45
37030.22
252306.66
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETC/BNB
$ 17.57 496.81 5
31563.68
12600.53
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETH/USDC
$ 2518.39 144035.39 173
985970.25
587932.93
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETH/EUR
$ 2077.55 232392.98 215
722521.19
1194484.16
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETH/BTC
$ 1311.70 3777761.74 261
1804794.94
2445036.87
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETH/USDT
$ 1304 1138972.82 248
8901512.54
8232826.75
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETH/BUSD
$ 2388.97 993.95 259
1532223.74
1619361.41
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETH/USDF
$ 1397.77 5944.49 281
5649826.19
9365065.23
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETH/USDT
$ 1309.62 3486157.61 234
16120758.05
12731424.66
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ETH/TUSD
$ 1299.81 48723.70 1
1165.27
15382.07
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
FET/BTC
$ 0.179144 22131.23 7
10425.03
9283.94
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
FET/USDT
$ 0.362504 19893.84 21
17110.67
23891.95
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
FLG/BTC
$ 0.114522 15097.18 68
13871.50
851.97
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BNB
$ 25.99 2553.51 2
57673.48
70963.64
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BTC
$ 18.77 5087.80 124
279812.21
160112.93
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 35.06 2714.63 128
556838.35
495471.40
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
GBYTE/BTC
$ 45.79 18.31 2.06 ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
GC/ETH
$ 0.105027 1049.69 0
4436.85
0.005252
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
GRT/USDT
$ 0.403806 346.08 124
61206.88
125961.84
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
GRT/BTC
$ 0.202959 38.27 8
9025.10
26413.18
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
GTN/USDT
$ 0.256011 3.58 61
86.32
131.54
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/ETH
$ 0.002378 9586.74 2
8.55
9.69
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.004481 2272.45 93
31907.20
63059.12
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ILC/BTC
$ 0.038156 198.01 1.29
5.12
0.022098
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
IMT/USDT
$ 0.091201 8.50 0
3976.48
0.091200
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
INFS/BTC
$ 0.047717 43.91 0.807383
6.33
406.04
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
JNB/USDT
$ 2989.93 161924.88 2
2940.72
1533.81
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۲۹
LHT/USDC
$ 0.000100 0.000100 0
0.002936
22.50
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
LHT/BTC
$ 0.000954 3.05 0.266963
1.80
10.72
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
LHT/EUR
$ 0.009670 0.422358 0 ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
LHT/ETH
$ 0.001643 0 1
9.97
10.72
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۲۹
LINK/TUSD
$ 28.76 53055.55 1
453.05
3328.57
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LINK/ETH
$ 7.71 75303.93 4
11081.94
34344.19
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LINK/USDF
$ 8.19 46211.40 269
3006038.44
3238042.68
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LINK/BUSD
$ 16.50 6257.48 68
137344.93
137119.93
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LINK/BTC
$ 7.69 16612.20 152
301142.70
188803.76
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LINK/USDT
$ 7.69 13772.60 173
1922832.10
1319059.22
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LMY/ETH
$ 0.000868 0.867183 1.95
194.30
2.02
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LMY/BTC
$ 0.000954 1.97 0
672.45
15.39
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
LRC/ETH
$ 0.431929 722.97 11
10654.94
14373.02
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LRC/BTC
$ 0.420599 14953.00 44
52760.24
86923.39
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LRC/USDT
$ 0.889640 126.87 159
85519.88
298787.76
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LTC/USDF
$ 56.51 107450.75 482
1440728.29
2066511.83
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LTC/USDT
$ 53.13 209981.75 184
1356798.58
1741536.78
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LTC/BUSD
$ 107.86 21291.35 35
181996.81
241478.16
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LTC/BNB
$ 80.20 1517.88 35
70696.17
60275.79
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LTC/ETH
$ 53.12 1200.61 55
63455.46
49954.68
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LTC/BTC
$ 56.84 88285.23 123
350663.74
319102.99
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
LTC/EUR
$ 89.64 488.04 22
36996.66
55641.68
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
MATIC/USDT
$ 0.746434 322211.82 196
2856609.17
1753647.51
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
MATIC/BTC
$ 0.773999 10502.78 129
205546.28
182649.95
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
MATIC/BNB
$ 1.09 8606.00 78
107061.73
121221.65
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
MITH/BTC
$ 0.018124 262.12 1
8530.16
13140.21
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
MITH/USDT
$ 0.034342 3669.53 30
13956.32
20292.66
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
MKR/BUSD
$ 1705.36 328.44 6
16577.71
14507.33
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
MKR/USDT
$ 1894.09 724.65 43
30398.67
51418.02
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
MKR/USDF
$ 2019.68 540.36 43
42877.49
52621.11
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
MKR/BTC
$ 690.63 14181.73 10
20072.78
24664.26
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
MOON/ETH
$ -723044.96 0.056614 0
14.24
4.36
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
MTLX/BTC
$ 2.47 18.58 90
741.35
173.71
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BTC
$ 6.60 13553.52 126
77635.65
154127.08
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
NMR/BTC
$ 10.78 61.35 1
6870.09
19376.71
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
OCEAN/USDT
$ 0.566615 636.59 63
21662.15
55484.83
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
OCEAN/BNB
$ 0.440728 252.35 3
2694.38
2678.78
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
OCEAN/USDF
$ 0.699381 12868.03 91
17778.92
45119.85
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
OCEAN/BUSD
$ 0.666431 6604.19 54
14185.90
15251.44
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
OCEAN/BTC
$ 0.313403 505.45 12
3250.03
17576.52
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
OMG/EUR
$ 1.70 826.27 52
80771.87
173170.43
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
OMG/USDT
$ 3.95 8178.97 160
138089.93
281830.10
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
OMG/BTC
$ 2.37 40733.10 48
38116.99
35090.27
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
اوپوس بیت
اوپوس بیت
OpusBeat
OPUS/AVAX
$ 0.494319 2.47 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
اوپوس بیت
اوپوس بیت
OpusBeat
OPUS/BTC
$ 0.030178 0.000604 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
P2P/BTC
$ 0.024612 17.23 0
824.85
1360.88
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
PIVX/BTC
$ 0.952059 3409.83 1
12037.68
19599.66
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/BTC
$ 0.292849 12149.57 12
30619.73
62538.43
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/ETH
$ 0.275943 362.12 5
8613.14
14675.83
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
PZM/BTC
$ 0.009539 20.96 0
0.804431
0.012066
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
PZM/USDT
$ 0.006000 25.20 0
8.04
8.45
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
RCN/BTC
$ 0.014309 727.79 163
910.36
929.70
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 7.05 2749.20 4
5983.42
4127.77
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
اگر
اگر
Augur
REP/ETH
$ 6.68 2775.84 1
1265.67
12274.96
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
SHIB/USDT
$ -203000.00 4.15 55
365023.41
615363.39
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
SNT/BTC
$ 0.023095 41.08 1
4147.36
30198.02
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
SNT/ETH
$ 0.024755 74.74 1
3048.32
7084.79
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
SNX/USDT
$ 4.16 649.13 123
61154.40
214288.50
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
SNX/BTC
$ 2.10 2759.81 22
28938.36
41983.23
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
SPRITZMOON/BNB
$ 0.000197 50250.58 1
2661.41
0.180384
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۲۹
SXP/BUSD
$ 1.32 409.30 12
8690.85
12560.09
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
SXP/BTC
$ 0.653311 97.89 31
15540.50
21899.32
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
SXP/BNB
$ 0.929327 30.84 1
961.21
5563.23
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
TNT/ETH
$ 0.016901 1767.01 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
TNT/BTC
$ 0.079559 27637.13 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
TORO
TORO/BTC
$ 0.450834 1.35 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
TRX/BTC
$ 0.029012 31.90 1
546343.75
1288830.34
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
TRX/USDT
$ 0.055010 94.30 162
1270621.03
1694012.09
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
TST/BTC
$ 0.002671 20.03 0
38.76
20.05
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
TUSD/USDT
$ 0.999703 414.81 201
5416890.65
6056943.28
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
TUSD/USDF
$ 1.06 384.10 208
5407851.81
6056980.31
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
UNI/BTC
$ 5.62 734.79 83
152333.25
94811.51
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
UNI/USDT
$ 10.71 2558.90 34
174561.45
301794.00
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
UQC/BTC
$ 3.27 3.27 0
37.06
1.77
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
UQC/USDT
$ 9.50 142.50 1
46.33
18.53
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
USDC/USDT
$ 0.999903 19126.10 210
23802947.01
36206855.91
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
USDC/USDF
$ 1.06 4099.48 210
23814599.05
36205643.52
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
USDF/DAI
$ 0.999914 410.88 185
1079891.37
979894.97
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
تتر
تتر
Tether
USDT/DAI
$ 0.999974 577.60 269
15887689.14
2073252.35
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
USDX/BTC
$ 0.012597 -100700.00 0
0.058323
0.552259
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
USDX/ETH
$ 0.015776 0.189203 0
0.001343
1.08
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
USDX/USDC
$ 0.020005 0.550099 0
0.579070
11.63
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
USDX/EUR
$ 0.125713 67.29 0 ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
UTED/BNB
$ 0.104062 112.34 2
959.08
0.086499
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
UTED/USDT
$ 0.009600 10.75 5
513.39
17.82
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
WAVES/BTC
$ 4.40 2570.15 25
25856.49
22503.42
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
WAVES/USDT
$ 7.85 5234.16 17
38540.12
36045.82
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
WAVES/BUSD
$ 9.27 0 12
13602.55
12959.55
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 19092.50 110174.31 165
3581097.14
24426821.39
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
XLM/BTC
$ 0.100779 502.34 4
174023.70
186296.29
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
XLM/EUR
$ 0.114895 654.14 47
47853.89
176366.75
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
XLM/BNB
$ 0.141203 91.73 15
19368.54
42489.08
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
XLM/USDT
$ 0.114905 44356.43 34
264127.40
557776.46
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.329823 1605298.23 51
273174.69
364062.84
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.469721 1083048.05 587
5096086.51
15.12
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.468564 2261.88 70
110739.32
114412.78
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BNB
$ 0.441259 3359.73 36
73696.38
92105.27
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BUSD
$ 0.593899 1043.22 153
485900.14
412268.09
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDF
$ 0.499330 30246.38 154
5183802.19
5055537.85
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.731456 2083.77 166
166534.57
193707.22
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BNB
$ 2.20 49.31 6
8814.09
10240.91
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 2.66 310.33 53
182871.27
226598.13
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 1.46 26931.86 68
19557.83
110738.02
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
YFI/USDT
$ 23963.33 2239.06 176
198160.19
417382.31
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ZEC/USDC
$ 52.50 8526.85 406
54122.91
29940.47
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ZEC/BNB
$ 70.02 385.92 1
20050.50
29514.19
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ZEC/BTC
$ 49.95 1016.03 62
60710.44
52823.58
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ZEC/ETH
$ 52.10 218.49 4
25431.53
35102.90
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ZEC/USDT
$ 57.20 67905.42 11
183966.73
528730.74
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ZFL/BTC
$ 0.000191 0.000953 0.854902
0.343147
19.09
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
ZINA/USDT
$ -246000.00 8.35 1
130.42
-230200.00
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ZINA/BTC
$ 0.000191 0.190779 0
3.52
0.230168
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ZRX/EUR
$ 0.266318 993.18 41
23875.08
176076.70
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ZRX/BTC
$ 0.266454 1502.69 16
4010.39
31310.04
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱
ZRX/BNB
$ 2.86 11509.27 0 ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۷:۲۸
ZUR/USDT
$ 0.010000 0.020000 0
16.17
51.86
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴:۱۱

مشخصات Folgory

توضیحات

نظرات Folgory

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین