خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
71594.73
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۲۰:۱۳
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.509249
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۲۰:۱۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3720.98
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۲۰:۱۳
ETC اتریوم کلاسیک
ETC
قیمت دلاری
27.43
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۲۰:۱۳

قیمت ارزهای دیجیتال در آپ بیت

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/KRW
$ 0.441880 1414851.47 482
27069.33
19218.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
1INCH/BTC
$ 0.436672 147.44 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AAVE/BTC
$ 92.16 404.48 1
1364.17
18547.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AAVE/KRW
$ 95.13 1434508.10 448
12769.95
24788.70
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ACM/BTC
$ 2.18 4366.16 188
442.30
4582.45
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ACS/BTC
$ 0.002095 2931.57 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ADA/KRW
$ 0.453584 8675310.91 554
105704.44
142003.05
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ADA/BTC
$ 0.440612 7355.79 233
6040.88
10189.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ADA/USDT
$ 0.413533 452.32 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AERGO/KRW
$ 0.106941 1988137.74 437
31555.48
15075.72
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AERGO/BTC
$ 0.101948 1919.56 1
2665.04
21164.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AFC/BTC
$ 1.16 4084.94 144
670.70
511.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AGLD/BTC
$ 1.65 358619.04 402
11048.14
19877.53
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AHT/BTC
$ 0.006264 150.56 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۴:۰۲
AHT/KRW
$ 0.006159 1051901.60 437
13701.74
33777.12
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AKT/USDT
$ 4.40 88.01 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AKT/KRW
$ 4.32 19287627.11 492
38624.05
36566.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ALGO/BTC
$ 0.168983 4909.48 257
3315.53
19740.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ALGO/KRW
$ 0.172042 2874099.01 473
58103.74
61037.73
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ANKR/KRW
$ 0.041116 1792014.95 426
17552.01
17548.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ANKR/BTC
$ 0.039802 972.89 198
4838.13
168.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
APE/BTC
$ 1.14 87343.68 265
4430.88
15814.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
API3/BTC
$ 2.99 77860.62 277
7848.27
13415.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
APT/BTC
$ 8.44 280.09 257
6108.54
2136.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
APT/KRW
$ 8.76 2843601.22 474
111656.55
47108.12
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AQT/KRW
$ 1.12 488566.62 351
17872.16
22839.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AQT/BTC
$ 1.09 82.19 1
1851.32
74.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ARB/KRW
$ 1.01 8041003.50 495
106867.02
112578.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ARB/BTC
$ 0.989457 9997.40 269
5658.44
14538.64
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ARDR/BTC
$ 0.083793 1143.44 1
4094.54
43.06
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ARDR/KRW
$ 0.086460 1292619.54 385
16175.36
14588.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ARK/BTC
$ 0.827457 235.27 266
2531.07
1286.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ARK/KRW
$ 0.863134 3371869.50 477
112162.44
32781.75
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ARPA/BTC
$ 0.062147 5225.51 225
3199.59
4174.58
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ASTR/KRW
$ 0.090995 5715445.29 503
75762.12
122441.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ASTR/BTC
$ 0.088681 7342.70 1
271.94
4650.24
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ATM/BTC
$ 2.96 82709.61 236
4534.05
558.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/KRW
$ 8.05 1049183.14 436
34081.03
46459.26
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 7.86 809.83 305
1980.06
18481.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AUCTION/BTC
$ 21.11 9647.65 259
4806.08
21699.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AUCTION/KRW
$ 21.56 5950064.39 464
44768.36
22574.25
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AUDIO/BTC
$ 0.180155 250673.26 313
36956.41
13993.29
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AVAX/BTC
$ 33.55 9811.34 292
7339.99
20488.07
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AVAX/KRW
$ 34.31 6901839.15 525
61161.05
68661.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AXL/BTC
$ 0.801621 533427.86 310
8684.46
8918.28
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AXS/BTC
$ 7.30 583.37 1
1441.08
16150.58
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
AXS/KRW
$ 7.47 4677505.48 463
69771.65
50034.32
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/BTC
$ 2.39 1894.29 153
2246.83
2179.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/KRW
$ 0.233704 892747.11 406
22373.46
16972.08
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.209140 130.09 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.226241 291.33 1
3409.22
16401.43
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BCH/USDT
$ 449.75 28.92 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BCH/KRW
$ 476.99 11781055.49 519
64084.47
96041.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BCH/BTC
$ 462.87 4754.77 1
12694.92
22176.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BEAM/BTC
$ 0.023043 981.81 1
2417.08
155.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BEAM/KRW
$ 0.023714 2871742.05 436
22281.62
36435.53
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BEAM/USDT
$ 0.021028 98.63 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BFC/BTC
$ 0.056560 134348.35 251
12982.97
38707.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BIGTIME/USDT
$ 0.148329 427.16 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BIGTIME/BTC
$ 0.235668 6611421.33
87162.99
43442.25
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۱۲:۱۳
BIGTIME/USDT
$ 0.250079 849.88 ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۱۲:۱۳
BIGTIME/BTC
$ 0.157810 156704.48 253
6721.41
9012.05
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BLUR/BTC
$ 0.352629 1668.74 184
5068.42
3103.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BLUR/KRW
$ 0.370782 3828130.72 453
19506.22
32775.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BNT/BTC
$ 0.740871 18081.16 261
3995.15
5975.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BORA/KRW
$ 0.136931 1382279.74 402
25781.85
25130.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BORA/BTC
$ 0.131974 43.30 1
6659.53
24925.98
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/KRW
$ 56.05 7259841.07 483
9261.82
18436.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 56.45 5989.39 171
3226.62
268.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BTC/USDT
$ 70013.24 125818.82 420
53857.44
11121.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BTC/KRW
$ 71594.73 217745651.89 570
130732.88
142247.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
BTG/KRW
$ 31.80 4149992.79 403
21789.31
17347.73
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CBK/BTC
$ 0.658474 432.36 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CBK/KRW
$ 0.686191 627018.41 391
5000.97
16027.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CELO/BTC
$ 0.729000 3063.97 1
6649.57
15259.50
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CELO/KRW
$ 0.749756 2353794.04 461
67971.81
96085.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CHR/BTC
$ 0.309336 7695.57 300
13346.40
14706.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CHZ/BTC
$ 0.122897 11713.67 1
5673.66
7936.29
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CHZ/KRW
$ 0.125374 7735816.51 476
47795.33
74465.79
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CITY/BTC
$ 2.70 29887.28 1
1427.97
2678.02
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 55.15 69344.23 296
11376.56
11008.71
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CRE/KRW
$ 0.006616 14276007.03 485
63806.47
74222.14
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ - ۲۲:۰۳
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BTC
$ 0.104043 2517.05 1
7903.01
43.60
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/KRW
$ 0.109062 481478.32 368
15741.97
17297.57
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.370785 59956.83 298
9580.28
9159.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CTC/KRW
$ 0.655981 1947411.25 423
19017.17
7564.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CTC/BTC
$ 0.636828 5367.96 1
1059.84
8906.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CTSI/BTC
$ 0.203897 24399.85 215
6173.24
7254.67
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CVC/BTC
$ 0.134767 4864.08 1
5578.07
3.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CVC/KRW
$ 0.138175 5583071.42 409
9646.40
23626.43
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
CYBER/BTC
$ 7.97 89313.32 345
10224.00
18771.68
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
DAD/BTC
$ 0.006983 176618.11 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
DAI/BTC
$ 1.01 6184.45 167
2954.46
3.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
DENT/BTC
$ 0.001397 4548.45 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
DGB/USDT
$ 0.013001 57.62 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
DGB/BTC
$ 0.010474 5095.57 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
DKA/BTC
$ 0.024440 2899.67 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
DKA/KRW
$ 0.024980 518800.99 359
4241.04
1168.53
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
DNT/BTC
$ 0.052371 43970.36 1
1401.32
3524.82
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.149468 2785.06 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.148035 35283.88 286
4814.54
12847.33
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/KRW
$ 0.151634 46660782.78 585
258155.45
394607.87
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
DOT/BTC
$ 6.72 29755.97 1
1050.88
20544.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
DOT/KRW
$ 6.85 5220409.43 530
79075.81
56316.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
EGLD/KRW
$ 36.54 523165.27 386
27371.65
8729.53
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ELF/KRW
$ 0.453950 9106583.06 380
3678.89
17929.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ELF/BTC
$ 0.452483 541.46 184
4807.85
91.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ENJ/BTC
$ 0.243000 11231.47 266
8146.79
2861.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ENS/BTC
$ 21.54 786461.30 335
45487.11
15020.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
EOS/KRW
$ 0.730079 2562588.33 430
46212.57
12948.47
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
EOS/BTC
$ 0.715733 369.85 1
4497.46
13772.26
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ETC/KRW
$ 27.43 20941338.54 552
117558.63
202167.73
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ETC/BTC
$ 26.87 10052.89 298
3633.38
17422.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ETC/USDT
$ 26.40 1413.76 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ETH/USDT
$ 3620.68 38237.80 288
11707.78
9047.21
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ETH/KRW
$ 3720.98 75786064.43 622
233018.99
367756.61
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ETH/BTC
$ 3628.08 149969.00 379
7054.29
82304.33
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
FCT2
FCT2/KRW
$ 0.045841 414021.47 423
37377.04
18736.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
FCT2
FCT2/BTC
$ 0.044690 252.39 112
80.66
2282.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 5.69 1775538.53 370
9879.28
20406.58
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/KRW
$ 0.810468 4476681.32 475
49641.19
116393.31
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BTC
$ 0.768104 1077.35 222
5977.01
20118.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
FOR/BTC
$ 0.018853 125590.07 1
899.60
84669.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
FX/BTC
$ 0.139655 70101.20 272
8497.63
44541.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/BTC
$ 3.00 98628.55 346
14142.56
15185.70
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
GAME2
GAME2/KRW
$ 0.005003 2075148.40 418
13207.47
13900.31
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
گس
گس
Gas
GAS/KRW
$ 4.51 6440401.14 450
20630.06
11352.56
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
GLM/KRW
$ 0.475821 17211548.44 471
27626.07
15661.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
GLMR/BTC
$ 0.286992 72093.71 316
11554.89
16964.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/KRW
$ 0.209346 2700168.47 443
21786.29
22569.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BTC
$ 0.203897 1839.53 113
4336.67
18511.77
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
GO/BTC
$ 0.003491 5634.34 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
GRS/KRW
$ 0.415474 732892.38 427
5900.20
31464.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
GRS/BTC
$ 0.401509 2035.56 266
4170.13
17906.58
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
GRT/BTC
$ 0.268836 1595.51 241
4946.11
6715.77
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
GRT/KRW
$ 0.277154 15436882.58 478
52122.06
45978.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/BTC
$ 1.34 164551.83 355
15673.67
17120.91
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
HBAR/KRW
$ 0.095969 1386596.10 451
54208.87
31100.08
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
HBD/BTC
$ 0.969906 37385.44 302
116.33
15954.97
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
HIFI/BTC
$ 0.708750 988.22 256
117.01
15951.82
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
HIFI/KRW
$ 0.728324 3422414.19 457
22999.01
12182.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/KRW
$ 0.286590 649951.71 414
10935.51
32335.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/BTC
$ 0.284897 668.00 1
6999.50
17183.43
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
HPO/KRW
$ 0.064282 348270.74 398
14868.92
23662.72
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
HUNT/KRW
$ 0.375170 2030370.07 451
12702.07
23334.21
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ICX/KRW
$ 0.196034 620926.19 405
51712.23
10591.87
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ID/KRW
$ 0.648813 4114105.86 464
16726.55
13958.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ID/BTC
$ 0.586621 14425.97 342
3463.73
20891.79
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۶:۲۳
ID/BTC
$ 0.619371 2532.64 157
558.43
16992.38
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ID/KRW
$ 0.607468 53490261.15 555
16160.80
40027.30
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۶:۲۳
IMX/BTC
$ 1.99 5624.21 251
4067.84
7392.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
IMX/KRW
$ 2.03 1686048.02 414
9648.99
24731.86
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
INJ/BTC
$ 32.00 637739.26 355
12779.63
27304.75
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
INTER/BTC
$ 1.74 48821.53 150
2189.54
10389.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
IOST/KRW
$ 0.008075 587925.73 429
56076.64
38075.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
IOST/BTC
$ 0.007681 668.60 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
IOTA/KRW
$ 0.216515 1703557.33 448
25270.57
27793.59
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
IOTX/BTC
$ 0.053069 70282.49 309
16035.22
62338.91
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
IQ/KRW
$ 0.008573 2881655.28 452
36762.40
109062.29
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
IQ/BTC
$ 0.008082 408.90 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۴:۰۱
JST/BTC
$ 0.030026 35.78 1
6948.73
1.73
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
JST/KRW
$ 0.030641 428082.76 413
5130.42
20937.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
JUV/BTC
$ 2.19 2111.64 168
594.22
653.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
KAVA/BTC
$ 0.607500 739.00 1
486.24
15672.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
KAVA/KRW
$ 0.630892 2241689.75 415
6065.78
11949.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
KNC/KRW
$ 0.814857 9692151.68 452
96223.97
50632.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
LINK/KRW
$ 16.49 8639251.36 490
47942.61
91612.34
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
LINK/BTC
$ 15.95 6354.45 1
2208.24
19862.27
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.072621 295.21 1
6419.63
14354.72
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/KRW
$ 0.074683 1621123.21 437
65820.46
36599.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
LPT/BTC
$ 24.43 471738.53 277
20438.43
5777.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
LRC/BTC
$ 0.212276 19819.82 255
11750.86
8404.74
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
LSK/KRW
$ 1.30 1920296.17 445
39969.35
27720.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
LSK/BTC
$ 1.25 185.15 1
5879.60
16209.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MAGIC/BTC
$ 0.753440 50556.77 306
7189.89
10622.07
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MANA/BTC
$ 0.417569 349.29 245
196.50
15947.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MANA/KRW
$ 0.427178 1230403.22 429
10968.63
13581.99
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MASK/BTC
$ 3.26 1946.49 1
5820.96
289.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MASK/KRW
$ 3.25 1402122.57 457
13912.36
26528.50
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MATIC/KRW
$ 0.664028 5172931.24 479
25349.94
36328.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MATIC/BTC
$ 0.645207 36127.56 212
6322.88
3891.53
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MBL/KRW
$ 0.003752 692122.96 396
11946.96
7296.74
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MED/BTC
$ 0.010474 987.47 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MED/KRW
$ 0.010409 870050.26 450
23338.16
10246.60
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
متاکش
متاکش
Metacash
META/KRW
$ 0.033706 809827.95 433
24354.76
19768.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
متاکش
متاکش
Metacash
META/BTC
$ 0.032819 550.96 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/KRW
$ 0.759996 2731018.01 444
62334.21
34530.07
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/BTC
$ 0.703862 2725.40 221
1687.17
6767.24
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MKR/BTC
$ 2374.14 15241.11 278
11298.92
8349.24
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MLK/BTC
$ 0.337267 14888.10 1
7391.94
14954.17
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MLK/KRW
$ 0.347667 9931191.98 509
14662.98
197148.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MNT/USDT
$ 0.887779 440.47 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۴:۱۷
MNT/KRW
$ 0.939938 1224985.75 422
18584.76
21857.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MNT/BTC
$ 0.912647 792.63 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MOC/BTC
$ 0.078905 471.71 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MOC/KRW
$ 0.081413 632054.95 397
34383.58
25907.47
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MTL/BTC
$ 1.34 730.92 187
4141.39
18583.00
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
MTL/KRW
$ 1.39 3404640.66 464
23758.82
34518.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
مَس ویکیل لوجر
مَس ویکیل لوجر
Mass Vehicle Ledger
MVL/KRW
$ 0.005094 1299492.16 390
11224.23
26322.56
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
مَس ویکیل لوجر
مَس ویکیل لوجر
Mass Vehicle Ledger
MVL/BTC
$ 0.004888 769.76 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
NAP/BTC
$ 1.78 61698.66 246
7.22
4385.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BTC
$ 6.68 5178.79 303
6596.19
41782.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/KRW
$ 6.80 30638261.10 547
143805.85
68067.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
NEO/KRW
$ 14.02 3683561.76 476
51190.88
58680.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
NKN/BTC
$ 0.106138 38811.53 154
1270.20
2096.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
NMR/BTC
$ 24.24 89866.08 330
8311.94
2325.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
OAS/BTC
$ 0.060052 127067.14 1
7709.85
7833.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
OAS/USDT
$ 0.059011 647.33 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
OBSR/BTC
$ 0.002095 4070.58 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
OCEAN/BTC
$ 0.738078 184188.27 242
8870.13
8239.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
OGN/BTC
$ 0.130578 26620.98 269
18869.68
32750.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
OMNI/USDT
$ 19.90 161.93 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ONG/KRW
$ 0.408818 36335909.84 459
25204.14
28747.97
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ONIT/BTC
$ 0.045916 1702761.95 249
3523.22
9972.91
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۹:۴۸
ONT/KRW
$ 0.266401 4682364.37 444
15197.84
15578.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ORBS/KRW
$ 0.029427 828421.99 414
10525.43
10901.33
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ORBS/BTC
$ 0.028629 617.16 1
2895.48
21.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
OXT/BTC
$ 0.091474 33509.54 227
11697.30
24965.87
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
PDA/KRW
$ 0.105193 83475029.70 1
23392.90
65533.53
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۱۱:۳۶
PDA/BTC
$ 0.432183 354386.29 1
7668.80
6034.17
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۹:۰۲
PDA/BTC
$ 0.097419 20282.55 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۱۱:۳۶
PDA/KRW
$ 0.450441 1866821021.15 272
86553.55
269354.10
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۸:۵۷
PLA/KRW
$ 0.164175 221453.83 331
3982.08
6031.39
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۸:۲۶
PLA/BTC
$ 0.176587 533.38 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۷:۰۸
POKT/USDT
$ 0.103019 83.82 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
POKT/BTC
$ 0.110328 146216.96 1
2263.25
2991.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
POKT/BTC
$ 0.247360 14707540.32 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۱۰:۲۴
POLYX/BTC
$ 0.500664 3379.70 282
11335.76
21590.71
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
POLYX/KRW
$ 0.516271 75358214.87 539
56411.70
82400.18
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/KRW
$ 0.272984 1651542.94 437
25397.24
13642.06
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/BTC
$ 0.263948 749.91 264
2728.19
16673.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
PROM/BTC
$ 10.39 75532.64 244
9285.43
13597.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/BTC
$ 3.40 10434.34 213
0.660828
1199.30
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
PUNDIX/KRW
$ 0.493376 2966657.11 432
17304.99
36093.61
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
PUNDIX/BTC
$ 0.479716 2340.86 1
1935.17
16807.66
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
PYTH/KRW
$ 0.703325 25201330.38 487
39495.23
28188.25
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۱۲:۰۹
PYTH/BTC
$ 0.674565 2447.06 1
3497.11
18034.64
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۱۲:۱۳
PYTH/BTC
$ 0.411983 7960.45 1
3193.84
15769.30
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
PYTH/KRW
$ 0.423521 28550474.24 527
31367.70
89635.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
QKC/KRW
$ 0.010314 802297.57 386
31334.36
15162.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
QTCON/BTC
$ 0.002095 1313.34 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
QTUM/KRW
$ 3.20 1349365.06 437
10270.59
14866.27
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
QTUM/BTC
$ 3.04 270.34 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
RAD/BTC
$ 1.58 7267.06 332
9351.99
8896.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
RAY/BTC
$ 1.59 69738.47 238
2407.25
6432.61
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
REI/BTC
$ 0.063543 270292.29 264
325.27
19391.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
RLC/BTC
$ 2.84 14671.63 338
4590.94
18575.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
RLY/BTC
$ 0.010474 31444.14 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/BTC
$ 9.28 415276.53 417
1402.26
89618.67
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/BTC
$ 0.007681 287619.99 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
RVN/BTC
$ 0.025836 748335.33 1
288839.18
251430.38
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
RVN/USDT
$ 0.025564 2314.78 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BTC
$ 0.411285 1983.01 1
5561.25
18704.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/KRW
$ 0.426739 3749677.96 486
79610.64
22107.91
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SBD/BTC
$ 3.25 154.43 1
5139.25
2335.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SBD/KRW
$ 3.30 970235.15 376
9290.85
10180.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SC/KRW
$ 0.006005 4398317.89 442
10436.23
17718.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SC/BTC
$ 0.006284 595.50 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SC/USDT
$ 0.005663 54.98 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SEI/BTC
$ 0.479017 6073.81 285
3423.88
17916.31
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SEI/KRW
$ 0.504128 28316322.62 527
17870.27
94940.66
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SHIB/KRW
$ -234800.00 82139760.76 577
334055.28
279535.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SNT/BTC
$ 0.032819 457.78 1
1919.26
10348.27
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SNT/KRW
$ 0.033326 1667006.93 415
28724.31
12690.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SNX/BTC
$ 2.40 41995.03 247
6335.89
12366.63
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SOL/KRW
$ 163.85 87983373.94 585
237317.04
377934.82
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SOL/BTC
$ 160.84 100078.18 257
30762.07
3090.00
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SOLVE/BTC
$ 0.016759 82635.10 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SSX/KRW
$ 0.001259 94302465.70 1
2094.28
18501.47
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۲:۲۳
SSX/BTC
$ 0.002165 38040.46 1 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۲:۲۳
STEEM/KRW
$ 0.246066 2426626.14 477
14515.05
13901.15
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
STEEM/BTC
$ 0.241604 3077.16 1
5438.55
173.54
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
STG/KRW
$ 0.585760 8524415.83 470
12737.56
45498.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
STMX/KRW
$ 0.006761 1763475.00 433
34016.00
9439.15
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
STMX/BTC
$ 0.006284 176.64 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
STORJ/BTC
$ 0.485302 489.99 174
1616.70
125.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
STORJ/KRW
$ 0.491108 1533755.13 455
18237.85
17188.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
STPT/BTC
$ 0.048181 6358.43 1
4404.79
4.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
STPT/KRW
$ 0.049140 2071047.32 454
11779.40
17344.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
STRAX/BTC
$ 0.063543 763.69 1
1657.07
14535.74
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
STRAX/KRW
$ 0.065306 2324605.83 407
5994.98
19180.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
استرایک کوین
استرایک کوین
StrikeCoin
STRIKE/KRW
$ 9.49 1450831.01 419
22896.98
33928.34
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
استرایک کوین
استرایک کوین
StrikeCoin
STRIKE/BTC
$ 9.14 520.12 1
3868.88
17695.46
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
STRK/KRW
$ 13.06 5709356.31 486
105837.77
91968.00
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۱:۲۲
STRK/BTC
$ 12.57 1178.89 1
1200.33
28.75
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۱:۲۲
STX/KRW
$ 2.51 97342223.65 554
151862.46
90181.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
STX/BTC
$ 2.46 47407.63 272
20856.50
15995.24
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SUI/KRW
$ 1.06 5832989.54 493
70462.45
67001.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SUI/BTC
$ 1.01 1152.68 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
سان
سان
Sun Token
SUN/BTC
$ 0.012569 3715.15 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SXP/KRW
$ 0.311606 1094761.77 454
11168.72
22706.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
SXP/BTC
$ 0.301655 744.02 192
3089.91
16289.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
T/KRW
$ 0.031570 2169115.67 446
24135.66
23486.18
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
T/BTC
$ 0.030724 500.95 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
TAIKO/KRW
$ 2.38 19168408.52 500
72788.79
56252.12
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
TAIKO/BTC
$ 2.33 21526.32 173 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
TAIKO/USDT
$ 2.32 824.63 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
TFUEL/KRW
$ 0.090702 2218290.42 437
24574.40
39476.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
THETA/KRW
$ 2.00 1777092.45 448
17888.63
19033.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
TON/KRW
$ 1.72 962863.68 405
13861.86
41587.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
TON/BTC
$ 1.68 200.85 1
2563.11
18263.33
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
TRX/KRW
$ 0.120546 7228781.82 520
122542.56
108750.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
TRX/USDT
$ 0.115837 3692.89 2
895.79
2791.96
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
TRX/BTC
$ 0.118009 32205.04 271
14905.03
13380.96
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
TT/KRW
$ 0.003996 988724.63 422
10529.77
13051.47
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
TUSD/BTC
$ 0.986664 8566.93 1
5208.23
620.18
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
TUSD/USDT
$ 0.978185 130.81 1
45.64
2411.17
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
UNI/BTC
$ 10.06 160717.16 1
18700.58
13054.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
UPP/BTC
$ 0.067035 250.65 1
3392.66
4026.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
UPP/KRW
$ 0.069117 2088855.19 379
8525.55
28946.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
USDP/BTC
$ 0.975492 38411.69 1
3381.42
15243.17
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
VAL/BTC
$ 1.70 12202.31 1
118.07
108.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
VET/BTC
$ 0.032819 468.92 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
VET/KRW
$ 0.032799 2573116.40 457
38505.67
31295.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
WAVES/BTC
$ 1.30 302.73 154
1342.65
20315.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
WAVES/KRW
$ 1.33 11328618.26 483
64836.37
86110.27
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
WAXP/BTC
$ 0.055164 1979.71 1
2018.69
38049.57
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
WAXP/KRW
$ 0.056396 1379372.12 439
16532.72
10043.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
XEC/KRW
$ -429400.00 3400882.64 498
57468.57
24362.47
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
XEM/KRW
$ 0.021659 3306907.96 479
25197.64
8805.18
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
XEM/BTC
$ 0.020948 1058.10 1
1839.31
248.46
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
XLM/KRW
$ 0.103283 1861392.75 460
31958.40
102714.53
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
XLM/BTC
$ 0.101948 11820.62 1
6904.94
14248.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.492096 15461.75 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/KRW
$ 0.509249 68591630.81 600
186329.01
332807.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.498569 37972.94 338
9882.99
16447.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/KRW
$ 0.878494 510752.06 405
23864.69
45156.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 0.850500 784.36 103
2922.68
14411.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/BTC
$ 0.851897 250744.85 326
8504.96
18264.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ZETA/BTC
$ 1.13 3458.63 1
570.75
11689.77
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ZETA/USDT
$ 1.02 4728.96 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ZETA/KRW
$ 1.17 7943091.37 467
42722.58
71654.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ZIL/KRW
$ 0.021951 1187579.03 494
13680.26
31942.61
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ZIL/BTC
$ 0.020948 1429.02 1
2176.00
4442.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ZRX/BTC
$ 0.453880 1436.05 185
7458.71
19381.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱
ZRX/KRW
$ 0.469676 1695812.84 424
23832.40
16989.74
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۹:۰۱

مشخصات Upbit

توضیحات

نظرات Upbit

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین