خبر
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.071934
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۲۰:۵۲
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
27024.47
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۲۰:۵۲
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1849.74
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۲۰:۵۲
ETC اتریوم کلاسیک
ETC
قیمت دلاری
18.24
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۲۰:۵۲

قیمت ارزهای دیجیتال در آپ بیت

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/KRW
$ 0.398963 721468.10 430
93369.88
77586.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
1INCH/BTC
$ 0.399122 301.11 1
2784.18
12463.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/BTC
$ 64.08 115.87 1
963.90
7931.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/KRW
$ 65.38 308397.27 459
91236.31
81678.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACM/BTC
$ 2.28 12990.40 183
6181.14
3851.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACS/BTC
$ 0.003743 49932.90 1
126723.54
88278.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/USDT
$ 0.355150 345.44 1
1659.22
3962.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/BTC
$ 0.362493 3697.46 251
4716.89
3456.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/KRW
$ 0.366472 3837318.84 477
256279.78
337627.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AERGO/BTC
$ 0.113221 13.22 1
4952.37
7722.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AERGO/KRW
$ 0.112586 1195357.27 367
88899.56
239874.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AFC/BTC
$ 1.40 97334.01 2
14017.14
5589.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AGLD/BTC
$ 0.425320 1384204.00 265
12882.24
8843.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AHT/KRW
$ 0.006491 809457.29 418
50461.85
44626.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AHT/BTC
$ 0.006416 1309.42 1
23.35
7293.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/KRW
$ 0.151122 4506464.73 427
140474.12
453164.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/BTC
$ 0.149971 3399.35 1
9624.16
3559.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANKR/BTC
$ 0.024862 741.36 1
3868.13
1204.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANKR/KRW
$ 0.025389 509309.46 431
96592.50
100780.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE/BTC
$ 3.25 99462.02 338
2548.33
25459.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
API3/BTC
$ 1.21 10717.40 143
3602.46
5623.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APT/KRW
$ 8.17 4699884.71 517
521737.12
207602.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APT/BTC
$ 8.05 3831.22 268
2708.08
13044.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AQT/BTC
$ 0.915601 348.03 1
3888.73
14513.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AQT/KRW
$ 0.933181 286795.58 350
38500.06
35593.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARB/BTC
$ 1.16 12700.61 267
2895.28
14379.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARB/KRW
$ 1.17 15721008.83 505
410925.14
625055.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARDR/BTC
$ 0.074049 925.02 205
1637.19
1195.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARDR/KRW
$ 0.074957 137874.16 394
29588.32
40216.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARK/BTC
$ 0.260108 52.03 1
6691.64
1404.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARK/KRW
$ 0.263709 411475.18 368
23525.79
57348.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARPA/BTC
$ 0.107199 9175469.91 372
30735.28
29694.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASTR/BTC
$ 0.050525 99113.50 235
4708.07
8239.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ATM/BTC
$ 2.72 47363.86 1
972.35
2148.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/KRW
$ 10.66 937111.25 501
201919.18
149443.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.55 159.73 217
4983.75
5148.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUCTION/BTC
$ 4.79 169832.29 300
5350.81
11385.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUDIO/BTC
$ 0.240596 26842.42 292
4132.12
14418.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/KRW
$ 14.55 794161.24 487
88508.29
120679.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/BTC
$ 14.15 28965.53 283
3629.07
9554.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXS/BTC
$ 6.84 1913.65 268
2393.27
6096.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXS/KRW
$ 6.94 7361842.29 521
271790.86
358019.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/BTC
$ 2.91 11093.50 185
1331.28
3698.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BASIC/BTC
$ 0.000293 15774.00 1 ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ - ۱۴:۱۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/KRW
$ 0.220639 265584.50 400
66306.39
33277.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.233062 0.050000 1
1181.17
3431.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.217649 1.31 1
10936.22
7720.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/BTC
$ 111.16 5567.98 1
4227.69
2460.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/KRW
$ 114.48 1030631.81 470
145681.82
82778.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDT
$ 110.05 66.07 1
2782.05
4004.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BFC/BTC
$ 0.051327 267931.16 210
9853.41
21718.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BLUR/BTC
$ 0.517548 1055539.12 322
7666.12
24306.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNT/BTC
$ 0.412216 46401.30 319
16911.29
22103.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BORA/KRW
$ 0.154901 832637.17 394
137461.23
295201.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BORA/BTC
$ 0.153179 32.99 231
4740.24
1898.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/KRW
$ 32.76 3160973.36 469
100776.10
297335.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 32.64 953.12 231
1688.06
3500.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDT
$ 26770.14 31827.65 354
30408.46
30041.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/KRW
$ 27024.47 63838093.05 679
5600799.97
5500522.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTG/KRW
$ 12.90 1179217.45 445
73723.86
103130.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTT/KRW
$ -6E07 540575.76 1
2736638.47
7162533.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTTOLD/BTC
$ 0.002800 10987.90 1
22212.15
290183.48
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
CBK/BTC
$ 0.550964 192.77 162
3097.88
2832.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CBK/KRW
$ 0.562931 1084819.38 418
27015.34
73760.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELO/BTC
$ 0.506053 4102.87 1
3343.60
5688.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELO/KRW
$ 0.521372 674458.32 418
57703.81
25457.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHR/BTC
$ 0.143823 8646.44 258
5657.04
6433.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHZ/KRW
$ 0.101252 1623255.31 442
445625.45
1053197.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHZ/BTC
$ 0.100510 16.08 1
3095.70
8750.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CITY/BTC
$ 5.36 370108.35 286
1157.66
19167.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 34.05 40489.54 275
4571.61
9585.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CRE/KRW
$ 0.003582 1022076.40 384
67859.97
53372.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BTC
$ 0.060416 568.86 247
3801.22
1638.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/KRW
$ 0.060827 251680.45 402
31681.15
87519.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.857858 95149.62 292
4403.84
9693.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTC/BTC
$ 0.308765 222850.93 328
8235.03
40644.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTSI/BTC
$ 0.173764 150696.80 315
13341.64
15529.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVC/KRW
$ 0.086140 323728.80 365
111336.71
226678.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVC/BTC
$ 0.084742 84.70 1
3644.70
8928.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAD/BTC
$ 0.017644 941498.78 207
10114.35
14717.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAI/BTC
$ 0.999275 3435.96 259
3620.92
14270.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAWN/BTC
$ 0.553370 397.94 160
829.23
3252.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAWN/KRW
$ 0.561420 5920511.40 446
74245.69
148570.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DENT/BTC
$ 0.001072 116.32 1
522945.81
229946.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGB/BTC
$ 0.007485 595.32 1
59.63
16333.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGB/USDT
$ 0.007709 19.49 1
12.09
206.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DKA/KRW
$ 0.030451 634875.46 401
74082.17
56120.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DKA/BTC
$ 0.029873 463.33 1
2047.87
7863.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DNT/BTC
$ 0.027000 531108.66 283
14206.84
30972.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.068088 6752.29 1
1148.93
3636.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.070841 2128.88 253
8639.80
3676.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/KRW
$ 0.071934 6383973.20 567
678908.28
1207916.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/KRW
$ 5.31 532083.19 480
54396.97
174066.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/BTC
$ 5.18 274.58 1
2499.56
20165.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGLD/KRW
$ 35.90 482531.68 470
69296.90
88733.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELF/BTC
$ 0.281764 70.42 1
8272.01
2861.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELF/KRW
$ 0.289400 297182.17 380
18264.10
82409.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENJ/BTC
$ 0.328101 345.63 1
4660.97
9364.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENJ/KRW
$ 0.333981 390698.53 404
47427.02
48547.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENS/BTC
$ 10.36 34118.88 340
6717.45
15198.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/BTC
$ 0.891007 1400.01 216
2987.41
2621.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/KRW
$ 0.887844 4836195.64 444
331074.06
357160.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/BTC
$ 17.93 3468.20 255
4908.98
2718.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/USDT
$ 18.99 1677.23 1
6248.25
5503.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/KRW
$ 18.24 4562039.76 537
362252.45
383300.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/BTC
$ 1836.53 28586.46 343
34906.26
9804.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDT
$ 1830.68 3551.05 273
3007.54
2826.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/KRW
$ 1849.74 15177984.30 593
1355911.45
1176834.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FCT2
FCT2/KRW
$ 0.050626 1071429.04 418
36791.72
61697.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FCT2
FCT2/BTC
$ 0.050525 137.05 1
3611.79
7742.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 4.45 414418.29 405
53676.91
52355.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/KRW
$ 0.759390 2112974.55 441
212503.48
187854.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BTC
$ 0.749055 198.68 289
4768.64
8849.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FOR/BTC
$ 0.019782 1011744.79 295
28854.91
53290.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FX/BTC
$ 0.190071 16767753.24 287
14340.35
24043.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/BTC
$ 1.37 73784.13 262
3448.88
6258.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گس
گس
Gas
GAS/KRW
$ 2.72 2384322.61 446
111993.84
147243.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLM/BTC
$ 0.239305 224.90 1
4531.23
8164.85
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ - ۲۱:۵۱
GLM/KRW
$ 0.210060 160237.29 323
17155.87
26706.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/KRW
$ 0.268242 4282065.46 481
287863.98
324568.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BTC
$ 0.266259 1079.80 1
4953.35
3886.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GO/BTC
$ 0.006148 29383.28 1
31756.11
5977.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRS/BTC
$ 0.344850 4886.55 1
5868.29
3162.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRS/KRW
$ 0.352115 264254.73 370
34960.83
40638.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/BTC
$ 0.116555 137528.61 250
7400.02
12922.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/BTC
$ 1.41 203322.68 280
8390.46
6575.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBAR/KRW
$ 0.052742 491931.29 429
81725.20
33072.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBD/BTC
$ 0.992591 14098.48 288
19410.65
5432.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIFI/KRW
$ 0.337003 353254.46 403
50797.36
95052.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIFI/BTC
$ 0.333894 137.09 241
2904.13
7807.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/BTC
$ 0.344587 103.34 246
4852.16
7748.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/KRW
$ 0.351360 452539.48 447
102378.48
138790.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HUM/BTC
$ 0.092763 604.12 1
4736.85
1834.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HUM/KRW
$ 0.092940 2090822.85 367
113968.62
236800.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HUNT/KRW
$ 0.309045 839392.73 398
48892.35
139699.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HUNT/BTC
$ 0.337165 179.73 1
3199.49
9712.66
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ - ۲۱:۵۶
ICX/KRW
$ 0.241796 1194963.08 425
99432.80
156179.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IMX/BTC
$ 0.741837 18022.46 295
3908.37
10827.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INJ/BTC
$ 6.39 114574.48 371
2039.27
31089.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INTER/BTC
$ 2.88 67928.58 1
19770.56
5473.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOST/BTC
$ 0.009089 1328.65 1
2661.67
8346.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOST/KRW
$ 0.009218 408849.20 375
185461.59
142230.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/KRW
$ 0.194948 1021196.26 418
156227.18
50196.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOTX/BTC
$ 0.022188 9917.50 185
576.50
7273.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IQ/BTC
$ 0.004545 348.30 1
5032.56
7985.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IQ/KRW
$ 0.004889 1113919.18 393
41419.19
62554.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JST/KRW
$ 0.023424 188966.96 354
25243.95
42256.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JST/BTC
$ 0.023258 17.88 1
3418.65
2116.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JUV/BTC
$ 2.50 98881.68 284
1615.61
18962.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAVA/KRW
$ 1.14 27401550.16 459
323199.66
567156.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAVA/BTC
$ 1.15 17496.24 257
1503.83
5227.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KNC/KRW
$ 0.612802 277434.05 449
58610.91
18064.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINA/BTC
$ 0.010693 430233.32 1
39985.92
27742.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/KRW
$ 6.43 654127.31 506
240099.18
162249.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/BTC
$ 6.30 314.64 193
877.52
2094.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.046970 2351.17 1
2347.71
3433.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/KRW
$ 0.047906 1100904.52 450
80322.87
237263.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LPT/BTC
$ 4.96 26367.64 311
2443.92
11929.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LRC/BTC
$ 0.285236 19749.61 311
5569.73
9052.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LSK/KRW
$ 0.823617 201862.13 375
58588.12
62424.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LSK/BTC
$ 0.802243 236.06 1
3511.13
7531.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/KRW
$ 52.18 33627912.17 496
38335.43
384786.90
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LTC/BTC
$ 51.98 90721.57 1
1694.95
66793.06
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BTC
$ 0.000910 443485145.29 1
26139397.43
28218121.40
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۹:۲۰
MAGIC/BTC
$ 0.912927 27556.00 304
5105.93
4955.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/BTC
$ 0.472364 6377.48 1
2952.11
1815.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/KRW
$ 0.470746 1966966.22 451
112446.40
141616.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MARO/BTC
$ 0.023258 217486.58 251
7060.26
36895.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MASK/BTC
$ 4.01 5735.39 1
3903.38
11293.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MASK/KRW
$ 3.97 10384403.85 524
119687.05
564969.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/BTC
$ 0.909720 21737.80 1
9343.40
4159.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/KRW
$ 0.921847 14252513.96 462
415859.24
433204.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MBL/KRW
$ 0.002690 330180.95 369
42531.54
18889.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MED/KRW
$ 0.013299 466492.19 373
70864.82
105031.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MED/BTC
$ 0.013099 431.29 1
2366.02
2468.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
متاکش
متاکش
Metacash
META/KRW
$ 0.025237 592339.11 357
30905.30
50692.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
متاکش
متاکش
Metacash
META/BTC
$ 0.025129 7104.93 1
3631.06
2901.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MFT/KRW
$ 0.004811 7844924.09 1 ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ - ۱۶:۳۴
MFT/BTC
$ 0.004839 10760.08 1 ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ - ۱۶:۳۴
MKR/BTC
$ 619.98 4784.79 236
2934.10
4087.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MLK/BTC
$ 0.327745 14723.46 1
4342.71
3646.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MLK/KRW
$ 0.327180 12225076.18 433
105953.56
199565.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MOC/KRW
$ 0.079339 544659.20 380
130278.84
194844.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MOC/BTC
$ 0.076991 18.92 1
3970.16
7851.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MTL/BTC
$ 1.04 1946.92 201
1760.31
3150.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MTL/KRW
$ 1.06 10027905.92 452
222933.92
265636.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مَس ویکیل لوجر
مَس ویکیل لوجر
Mass Vehicle Ledger
MVL/BTC
$ 0.003208 40.20 1
854.21
11590.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مَس ویکیل لوجر
مَس ویکیل لوجر
Mass Vehicle Ledger
MVL/KRW
$ 0.003196 567197.91 362
30528.72
44700.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NAP/BTC
$ 3.53 104460.09 365
6431.88
27175.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BTC
$ 1.57 35.59 1
4890.12
13492.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/KRW
$ 1.60 896869.80 416
72142.75
50443.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEO/KRW
$ 9.87 10441982.39 529
205714.69
492901.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NKN/BTC
$ 0.109605 2275288.31 258
6023.58
15174.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NMR/BTC
$ 15.88 9735438.56 328
4943.73
15457.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NU/BTC
$ 0.118790 46425.22 1
12636.83
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ - ۲۱:۴۲
NU/KRW
$ 0.122467 84315413.10 1 ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ - ۱۰:۱۵
OBSR/BTC
$ 0.001069 439.61 1
106389.78
125099.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OCEAN/BTC
$ 0.344319 193206.15 259
5918.24
15607.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OGN/BTC
$ 0.093565 35450.45 193
5648.04
7332.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/USDT
$ 1.00 499.89 1
3875.91
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ - ۲۱:۵۸
OMG/BTC
$ 1.04 23715.74 1
924.37
14118.70
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ - ۲۱:۵۸
OMG/KRW
$ 1.04 11162740.97 1 ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ - ۱۱:۱۹
ONG/KRW
$ 0.244818 293779.53 344
22049.98
64624.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONIT/BTC
$ 0.033416 1020394.34 303
21422.19
38475.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONT/KRW
$ 0.225172 1717772.24 414
70923.13
89981.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORBS/BTC
$ 0.024862 1491.16 176
743.33
3367.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORBS/KRW
$ 0.025237 295203.88 355
27665.73
29788.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OXT/BTC
$ 0.067634 430962.04 233
2601.01
1756.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PCI/BTC
$ 0.086816 42545612.54 1
141.08
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ - ۲۲:۰۱
PLA/BTC
$ 0.174031 312.86 1
2506.70
2821.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLA/KRW
$ 0.176813 701446.92 364
40937.79
97415.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/KRW
$ 0.212472 5844139.86 386
105960.08
154944.84
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ - ۲۱:۵۵
POLYX/BTC
$ 0.144625 144.57 226
3126.87
7560.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
POLYX/KRW
$ 0.146589 1927746.80 445
140723.81
484624.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/BTC
$ 0.151306 1148.54 175
1695.68
4259.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/KRW
$ 0.154145 1103568.03 383
98941.33
141253.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PROM/BTC
$ 4.25 77633.68 213
2213.75
5310.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/BTC
$ 4.22 30254.51 262
1475.14
9096.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PUNDIX/KRW
$ 0.387629 521164.51 399
69324.97
71327.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PUNDIX/BTC
$ 0.382013 190.94 235
3276.22
7765.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QKC/KRW
$ 0.008992 297681.20 341
117608.55
93127.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTCON/BTC
$ 0.001337 105359.16 1
164927.90
142447.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/BTC
$ 2.63 860.69 1
3702.30
6704.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/KRW
$ 2.63 834258.38 398
43629.15
35034.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RAD/BTC
$ 1.93 2216087.87 341
18856.50
42192.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RAY/BTC
$ 0.194348 244076.02 328
4387.93
12517.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
REI/BTC
$ 0.024594 5063646.87 194
5609.62
46492.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اگر
اگر
Augur
REP/KRW
$ 6.58 1462439.49 493
49554.00
275876.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 6.45 2592.06 235
1272.49
10559.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RFR/BTC
$ 0.005347 30.70 1
4663.73
1576.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RFR/KRW
$ 0.005221 422600.72 405
39218.84
36466.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RLC/BTC
$ 1.55 11846.54 292
1644.04
3460.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RLY/BTC
$ 0.008822 181904.79 1
1518.80
23384.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/BTC
$ 2.72 1658129.00 411
20302.94
89852.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/BTC
$ 0.002941 16932.75 1
2128.37
175103.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RVN/USDT
$ 0.020223 333.34 1
1361.13
4702.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RVN/BTC
$ 0.020851 286364.62 343
171716.17
85233.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BTC
$ 0.521024 4126.33 1
5241.85
12959.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/KRW
$ 0.518350 8912928.58 502
291686.13
298777.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SBD/BTC
$ 2.23 38.38 1
3435.79
2836.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SBD/KRW
$ 2.24 338719.03 399
70847.33
34844.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SC/BTC
$ 0.003208 118.93 1
6005.92
35817.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SC/USDT
$ 0.003201 875.93 1
1560.59
2691.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SC/KRW
$ 0.003196 539388.94 400
53035.91
68730.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SHIB/KRW
$ -8690000.00 781868.89 409
308963.04
461697.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNT/KRW
$ 0.023424 216427.53 396
60739.72
94511.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNT/BTC
$ 0.022723 227.11 1
3485.41
848.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SNX/BTC
$ 2.41 56554.46 298
7324.92
7242.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOL/KRW
$ 19.59 5026218.83 541
400700.88
658489.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOL/BTC
$ 19.37 1415.67 254
3887.54
2342.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SOLVE/BTC
$ 0.024862 384129.88 1
20213.17
23947.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SRM/KRW
$ 0.104664 43448715.73 1 ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ - ۱۱:۱۹
SRM/BTC
$ 0.112167 48003.73 1
20.15
103.35
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ - ۲۱:۵۸
SSX/BTC
$ 0.015772 715.61 1
2661.60
838.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SSX/KRW
$ 0.016246 170737.69 318
28981.23
48147.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STEEM/BTC
$ 0.183920 2641.27 258
4320.27
7731.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STEEM/KRW
$ 0.187392 373918.75 380
71596.21
88905.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STMX/KRW
$ 0.004330 939571.64 394
70496.50
33416.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STMX/BTC
$ 0.004545 2991.05 1
3768.88
3501.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STORJ/BTC
$ 0.290583 756.53 1
3561.64
8124.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STORJ/KRW
$ 0.297711 741717.82 415
73796.21
220392.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STPT/KRW
$ 0.042465 508856.78 403
29520.16
89943.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STPT/BTC
$ 0.041971 55.51 1
6130.19
4202.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STRAX/BTC
$ 0.445904 1054.19 1
5734.02
1844.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STRAX/KRW
$ 0.466968 407739.73 405
55489.20
61552.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STRK/BTC
$ 11.45 1930.44 1
2616.57
3521.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STRK/KRW
$ 11.66 549506.19 415
44459.37
41488.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STX/KRW
$ 0.609024 18991245.88 523
373037.53
518211.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
STX/BTC
$ 0.609509 20006.23 283
4583.89
4927.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUI/BTC
$ 0.987780 3083.39 21
1593.33
6519.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SUI/KRW
$ 1.00 26328273.41 519
1059842.85
1670834.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سان
سان
Sun Token
SUN/BTC
$ 0.005881 15056.28 1
16450.97
77955.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SXP/KRW
$ 0.395941 3994341.33 461
156948.77
161178.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
SXP/BTC
$ 0.390300 3059.82 1
4077.27
8192.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
T/KRW
$ 0.025918 1221627.02 401
54203.29
75403.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
T/BTC
$ 0.025664 181.05 1
4138.96
1621.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TFUEL/KRW
$ 0.041483 622627.44 364
13662.10
35193.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
THETA/KRW
$ 0.853842 194524.60 386
133107.40
45288.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TON/KRW
$ 1.48 322762.75 347
59750.05
41360.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TON/BTC
$ 1.49 315.26 1
1931.35
5857.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/BTC
$ 0.075653 8781.64 1
11550.19
3636.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/KRW
$ 0.076317 8914413.49 501
1203166.87
3168456.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TRX/USDT
$ 0.077350 4678.73 227
5289.61
172.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TT/KRW
$ 0.003619 602975.26 369
37649.16
72169.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TUSD/USDT
$ 0.995178 447.47 238
4694.47
9823.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
TUSD/BTC
$ 1.00 938.45 216
3176.25
9326.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UNI/BTC
$ 4.95 2501.79 1
1370.76
7931.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UPP/KRW
$ 0.053271 541919.98 365
22988.85
41965.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
UPP/BTC
$ 0.053732 27.87 1
2215.31
1108.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
USDP/BTC
$ 0.986176 615.13 1
13719.40
13242.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VAL/BTC
$ 1.90 1618301.16 299
5968.97
93832.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VET/BTC
$ 0.019248 192.41 1
2266.70
6226.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
VET/KRW
$ 0.019419 1275099.32 440
107206.46
272417.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAVES/KRW
$ 1.77 8123000.30 488
285691.61
360729.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAVES/BTC
$ 1.76 5924.64 200
3433.39
10268.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAXP/BTC
$ 0.053087 20.68 1
535.77
5631.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WAXP/KRW
$ 0.054706 934767.74 425
86389.11
69012.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
WEMIX/BTC
$ 0.252175 126049.57 1
428.35
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ - ۸:۰۳
WEMIX/KRW
$ 0.162317 581283101.82 1 ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۱۲:۱۰
XEC/KRW
$ -251600.00 791821.64 390
68916.95
89230.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XEM/KRW
$ 0.031887 272574.58 366
20450.71
73849.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XEM/BTC
$ 0.032614 98.32 1
2704.95
7983.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XLM/BTC
$ 0.086881 538.11 1
8554.62
1873.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
XLM/KRW
$ 0.089162 716917.12 409
141746.20
804639.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.466127 10924.26 245
2651.45
351.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.466215 46679.53 322
8408.04
11560.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/KRW
$ 0.474525 76901703.65 604
4912231.49
4348816.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 0.870628 339.32 1
3155.90
7817.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/KRW
$ 0.891623 205615.20 383
16216.78
109561.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/BTC
$ 0.186863 1650974.39 387
28019.85
29476.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZIL/BTC
$ 0.022990 668.30 1
4426.65
3953.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZIL/KRW
$ 0.023046 868159.78 426
99027.39
158653.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZRX/USDT
$ 0.234589 175.17 1
2467.33
4008.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZRX/KRW
$ 0.221394 311573.67 390
71084.65
28601.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ZRX/BTC
$ 0.217068 217.10 1
4394.02
2422.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰

مشخصات Upbit

توضیحات

نظرات Upbit

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین