خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
61907.50
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3022.55
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۷
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.498525
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۷
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.449824
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۶:۳۷

قیمت ارزهای دیجیتال در این دوداکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/IDR
$ 0.385730 10809.73 253
1530.15
2306.23
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AA/IDR
$ 390.96 40120.58 175
1484.29
4.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AAVE/IDR
$ 84.65 15345.77 268
2223.22
3064.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ABBC/IDR
$ 0.020256 41919.33 21
259.35
115.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ABYSS/IDR
$ 0.009789 82.09 58
61.21
3.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/IDR
$ 0.030230 340.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ACT/IDR
$ 0.001539 2441.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADA/IDR
$ 0.449824 94525.98 358
13379.81
8466.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ADP/IDR
$ 0.002524 2378.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AEVO/IDR
$ 1.61 9056.56 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AEVO/IDR
$ 2.89 15006.63 ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۱:۴۲
AGI/IDR
$ 0.224850 289.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AGIX/IDR
$ 0.799351 21228.84 1
3619.01
20364.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AGLD/IDR
$ 1.03 242.43 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AIOZ/IDR
$ 0.660759 7648.17 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALGO/IDR
$ 0.168330 2469.95 218 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/IDR
$ 1.17 2917.67 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALIF/IDR
$ 0.137607 1201.60 9
14.82
7.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALPACA/IDR
$ 0.177935 686.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALT/IDR
$ 0.173255 1058.55 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ALTLAYER
ALTLAYER/IDR
$ 0.366459 29076.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AMP/IDR
$ 0.007204 7967.90 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ANKR/IDR
$ 0.040882 3827.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ANT/IDR
$ 7.82 1270.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AOA/IDR
$ 0.000123 626.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
APE/IDR
$ 1.16 3444.96 1
1.77
186.63
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
API3/IDR
$ 2.22 410.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARB/IDR
$ 1.12 36669.18 1
1075.41
2563.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARKM/IDR
$ 1.49 3876.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARPA/IDR
$ 0.067972 7.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ARV/USDT
$ -331600.00 249.44 1
76.84
88.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ATA/IDR
$ 0.134221 1387.29 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/IDR
$ 8.11 2425.64 211
421.65
3828.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ATT/IDR
$ 0.001847 619.03 1
451.24
3536.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AUCTION/IDR
$ 15.70 13.46 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AUDIO/IDR
$ 0.190803 769.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AVAX/IDR
$ 34.17 39367.20 344
11007.12
32917.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
AXS/IDR
$ 6.74 688.81 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BADGER/IDR
$ 4.00 89.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BAKE/IDR
$ 0.242705 1431.94 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BAL/IDR
$ 4.25 34.53 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/IDR
$ 1.34 174.49 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/IDR
$ 0.238088 533.71 151 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BCD/IDR
$ 0.105160 1634.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BCH/IDR
$ 465.77 37944.06 299
7205.58
24470.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BELT/IDR
$ 0.096048 231.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BGB/IDR
$ 1.26 16120.67 56
609.09
4.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BICO/IDR
$ 0.522783 60.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BLUR/IDR
$ 0.372493 466.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/IDR
$ 0.315665 217.11 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNB/IDR
$ 540.38 166682.99 411
33933.60
12813.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNT/IDR
$ 0.733041 66.75 1
1156.56
3283.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BNX/IDR
$ 72.48 314.91 1
11.51
1694.46
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BOME/IDR
$ 0.009359 371227.66 1
5503.53
2791.86
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/IDR
$ 2.71 250.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BONE/IDR
$ 0.654479 1607.23 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BONK/USDT
$ -152600.00 14627.85
1210.17
291.25
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۱:۳۳
BONK/USDT
$ -139100.00 6798.57 35
27.20
120.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BORA/IDR
$ 0.145303 13.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BOTX/IDR
$ 0.001970 266.59 1
449.81
348.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BRISE/USDT
$ -16000000.00 8477.11 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/IDR
$ 63.85 1041.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/IDR
$ 61907.50 4793838.35 582
170932.62
151457.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTC/USDT
$ 61910.16 115470.90 351
17546.57
140639.52
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTG/IDR
$ 32.08 1943.82 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTR/IDR
$ 0.014653 113.01 1
45.23
196.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTS/IDR
$ 0.002955 498.82 1
372.51
16.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
BTT/USDT
$ -1220000.00 1368.15 114
281.93
269.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
C98/IDR
$ 0.257974 130.50 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CAKE/IDR
$ 2.69 3658.31 222
1384.78
713.76
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CBG/IDR
$ 0.154846 1097.33 1
465.11
121.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CEL/IDR
$ 0.156632 998.19 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CELO/IDR
$ 0.772999 2730.21 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/IDR
$ 0.023150 134.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CFX/IDR
$ 0.233655 8987.17 305
2739.51
8427.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CHR/IDR
$ 0.323053 1983.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
چریتی توکن
چریتی توکن
Charity Token
CHT/IDR
$ 8.93 290.19 1
130.69
14.97
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CHZ/IDR
$ 0.111933 2769.13 1
399.54
4292.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CIND/IDR
$ 0.000677 479.58 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/IDR
$ 0.021426 146367.00 299
6214.96
36825.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CNG/IDR
$ 3.45 76.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
COAL/IDR
$ 0.001662 7308.61 1
908.38
172.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
COL/IDR
$ 0.751697 60.07 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
COMBO/IDR
$ 0.623510 127.43 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/IDR
$ 51.40 586.45 1
7073.11
6986.61
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CONX/IDR
$ 26.47 12.12 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
COTI/IDR
$ 0.109162 3328.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CRE/IDR
$ 0.006465 215.70 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/IDR
$ 0.120121 2024.77 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/IDR
$ 0.422179 3555.21 1
1002.09
4751.64
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CTK/IDR
$ 0.700348 4307.85 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CTSI/IDR
$ 0.189386 412.09 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CVC/IDR
$ 0.144441 59.95 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
CVX/IDR
$ 2.71 9.49 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DAD/IDR
$ 0.008189 400.09 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DAI/IDR
$ 0.980918 124.84 61
0.999978
1567.91
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DAO/IDR
$ 1.07 95.98 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DAR/IDR
$ 0.153553 34.67 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دش
دش
Dash
DASH/IDR
$ 28.57 1101.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DAX/IDR
$ 0.003756 2474.11 118
242.46
745.43
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DCT/IDR
$ 11.08 7619.58 1
223.72
14.78
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DEFI/IDR
$ 0.294211 290611.95 147
689.16
1113.21
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۴:۵۳
DEFI/IDR
$ 0.116920 2660.12 1
62.43
54.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DENT/IDR
$ 0.001231 11782.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DEAPCOIN
DEP/IDR
$ 0.001847 38699.37 1
56.08
2191.05
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DFG/IDR
$ 1.73 136.76 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DGB/IDR
$ 0.011944 3430.34 1
193.77
97.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DGX/IDR
$ 44.02 224.06 6
13.04
412.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DNT/IDR
$ 0.055720 1711.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/IDR
$ 0.149059 962099.82 445
68675.67
125634.77
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DOT/IDR
$ 6.92 32704.10 302
8132.25
360.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DVI/IDR
$ 0.026475 1552.87 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
DYDX/IDR
$ 2.07 6886.83 249
1317.63
9697.02
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EFI/IDR
$ 0.097464 491.00 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EGLD/IDR
$ 39.96 4387.21 1
1686.34
2426.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ELF/IDR
$ 0.557816 1.91 1
107.07
6.16
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EM/IDR
$ 0.000739 1468.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ENJ/IDR
$ 0.311478 536.34 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ENS/IDR
$ 13.30 2163.85 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EOS/IDR
$ 0.731379 9414.63 181
2211.11
2557.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ERG/IDR
$ 1.42 636.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETC/IDR
$ 25.24 7504.68 219
2484.70
2468.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/USDT
$ 3016.13 10908.58 307
29204.82
160203.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETH/IDR
$ 3022.55 1162148.21 523
130879.34
36825.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ETHW/IDR
$ 3.57 917.43 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EURS/IDR
$ 0.986583 181.78 200
7.26
2535.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EURT/IDR
$ 1.01 16.85 1
1.05
106.90
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
EVER/IDR
$ 0.040328 809.32 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FANC/IDR
$ 0.013360 15264.21 1
496.52
55.01
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FDUSD/IDR
$ 0.997480 10.52 274
22.76
13294.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FET/IDR
$ 2.02 125479.83 81
2066.28
1828.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/IDR
$ 5.90 13127.86 258
2491.06
4797.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FIRO/IDR
$ 1.52 344.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLOKI/USDT
$ 0.000131 22540.82 306
1901.73
14489.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLR/IDR
$ 0.031092 4173.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FLUX/IDR
$ 0.803969 123.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FTM/IDR
$ 0.677260 45456.75 321
3472.42
30909.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
FXS/IDR
$ 4.91 28.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GARD/USDT
$ -110000.00 400.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GICT/USDT
$ 0.771228 0 1
3.56
73.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GICT/IDR
$ 0.872741 34275.19 419
41086.14
1188.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
گلیچ پروتکل
گلیچ پروتکل
Glitch Protocol
GLCH/IDR
$ 0.011082 199.37 1
495.52
110.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GLM/IDR
$ 0.353283 353.25 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GMMT/IDR
$ 0.041436 74427.27 229
527.01
1469.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/IDR
$ 0.231992 18856.56 222
1402.67
2466.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GNO/IDR
$ 315.30 49.59 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GRT/IDR
$ 0.251386 17485.28 1
18287.59
16296.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GSC/IDR
$ 0.001478 39.95 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/IDR
$ 1.19 17.86 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
GXC/IDR
$ 0.406787 611.22 156
185.19
1088.38
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
H2O/IDR
$ 0.179843 1392.90 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HBAR/IDR
$ 0.079609 89492.30 298
1688.68
4195.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
هج ترید
هج ترید
HedgeTrade
HEDG/IDR
$ 0.011206 512.90 87
504.11
10.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HFT/IDR
$ 0.301688 1124.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HIBS/IDR
$ -615700.00 206.82 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HIGH/IDR
$ 2.56 14.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HITOP/IDR
$ -615700.00 585.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/IDR
$ 0.307845 113.09 75 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
آنست
آنست
Honest
HNST/IDR
$ 0.004556 1017.49 78
36.48
371.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HNT/IDR
$ 4.37 2306.40 4
0.324276
1.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/IDR
$ 0.002216 22930.50 1
960.91
6601.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
HPB/IDR
$ 0.006896 1047.03 1
18.15
55.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IDX/USDT
$ -678200.00 89.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IGNIS/IDR
$ 0.005541 877.13 55
83.74
446.06
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ILV/IDR
$ 92.35 641.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IMX/IDR
$ 1.79 2770.72 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
INJ/IDR
$ 25.60 19548.82 229
29.74
5598.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IOST/IDR
$ 0.008804 1180.71 198
6815.99
1671.45
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IOTA/IDR
$ 0.216046 79.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
IOTX/IDR
$ 0.055782 109.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JASMY/IDR
$ 0.018163 25455.68 266
1856.62
6511.34
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JST/IDR
$ 0.030908 166.56 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
JUP/IDR
$ 0.927415 7446.36 1
31.59
142.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KAI/IDR
$ 0.003940 1488.73 1
90.86
1.51
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KAVA/IDR
$ 0.719865 23.39 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KDAG/IDR
$ 0.142963 202.85 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KIN/USDT
$ -170000.00 1185.54 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KLAY/IDR
$ 0.175718 486.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KNC/IDR
$ 0.574193 213.25 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KOK/IDR
$ 0.003940 51564.31 133
413.43
532.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KRD/IDR
$ 0.747633 144.15 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KSM/IDR
$ 30.23 444.20 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
KUNCI/IDR
$ 0.006095 1723.53 19
582.12
16.20
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LDO/IDR
$ 1.97 6643.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LEO/IDR
$ 5.91 18.69 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LET/IDR
$ 0.001786 1749.24 1
373.31
1456.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LEVER/IDR
$ 0.002401 4008.57 1
58.09
297.94
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LGOLD/IDR
$ 59.23 293.23 169
598.80
322.72
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINA/IDR
$ 0.007327 1265.42 47
29.20
61.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LINK/IDR
$ 13.13 23512.24 359
3750.27
13914.49
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LOOKS/IDR
$ 0.103005 73.62 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/IDR
$ 0.071482 409.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LPT/IDR
$ 11.31 3984.79 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LQTY/IDR
$ 0.966634 2318.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LRC/IDR
$ 0.241720 1367.24 1
1848.42
4389.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LSILVER/IDR
$ 0.788084 1691.99 45
57.55
175.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LTC/IDR
$ 80.53 36714.48 267
7447.97
10801.31
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/IDR
$ 0.588970 3960.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LUNC/USDT
$ -970600.00 1456.55 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
LYFEL
LYFEL/IDR
$ 3.05 48.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MANA/IDR
$ 0.435416 9945.42 1
2919.36
49.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MASK/IDR
$ 3.26 1030.29 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MATIC/IDR
$ 0.674304 123393.43 410
11768.08
15036.44
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MBL/IDR
$ 0.004187 10825.47 168
396.75
2356.29
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MBX/IDR
$ 0.743138 99.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MC/IDR
$ 2.40 174.40 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MCT/IDR
$ 0.834569 39771.34 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/IDR
$ 0.025490 6060.63 1
881.21
933.84
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
متاکش
متاکش
Metacash
META/IDR
$ 0.039035 113.42 1
60.28
8.75
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MKR/IDR
$ 3222.52 5351.58 249 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MLK/IDR
$ 0.308153 9285.44 7
0.010032
37.83
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MMETA/IDR
$ 0.011575 801.98 19
35.31
107.73
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MNT/IDR
$ 1.09 443.17 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MNT/IDR
$ 0.739491 29344.48
960.87
2084.88
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۱۱:۲۲
MRS/IDR
$ 1.53 1927.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MSHD/IDR
$ 0.003509 40134.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MTC/IDR
$ 0.840725 238.73 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MTL/IDR
$ 1.52 6.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MULTI/IDR
$ 0.197575 1143.47 43
424.65
241.30
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MURA/IDR
$ 0.831182 121.62 1
54.46
27.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MUSIC/IDR
$ 0.093708 225.29 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
MUSIC/IDR
$ 0.106777 9748.90
25.70
9.76
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۱:۳۳
NADA/IDR
$ 0.007573 112577.33 184
2710.99
4124.36
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NBT/IDR
$ 0.002093 663.68 1
479.88
985.47
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/IDR
$ 5.47 26591.64 281
5174.88
7984.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NEO/IDR
$ 16.94 4197.21 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NEXO/IDR
$ 1.32 55.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NPT/IDR
$ 0.631391 63.33 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NRG/IDR
$ 0.133605 2201.87 192
2686.20
26.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NUSA/IDR
$ 10.41 136.72 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
NXT/IDR
$ 0.001355 763.25 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OBSR/IDR
$ 0.001847 3484.12 1
1492.31
1455.88
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OCEAN/IDR
$ 0.892567 2038.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OCTO/IDR
$ 0.320467 3301.51 165
4.20
1137.82
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OGN/IDR
$ 0.149798 128.97 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OKB/IDR
$ 55.12 96.85 231
5859.52
2144.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OM/IDR
$ 0.689573 54701.88 1
1419.63
990.28
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OMG/IDR
$ 0.615814 1201.16 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONDO/IDR
$ 0.800706 686371.38 255
3815.31
25610.55
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONIT/IDR
$ 0.043037 1080.34 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ONT/IDR
$ 0.292084 377.27 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OP/IDR
$ 2.15 5189.96 1
2842.78
3219.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ORBS/IDR
$ 0.037803 4606.35 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ORC/IDR
$ 0.008066 14739.72 137
883.27
1656.74
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
OXT/IDR
$ 0.100973 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PANDO/IDR
$ 0.001724 3918.26 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PAXG/IDR
$ 2411.00 3380.33 279
18846.26
363.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PEOPLE/IDR
$ 0.025490 3282.14 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PEPE/IDR
$ -4980000.00 831249.56 420
21189.67
44867.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PEPE/USDT
$ -4940000.00 23745.36 299
9390.64
29509.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PERP/IDR
$ 0.989723 315.33 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PIXEL/IDR
$ 0.393980 4436.02 48
24.77
2.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PLCU/USDT
$ 126.27 13633.88 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/IDR
$ 0.755206 13.48 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/IDR
$ 0.748456 1399.52
519.60
56.92
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۱۱:۳۴
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/IDR
$ 0.081148 447.61 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/IDR
$ 0.258036 75.46 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PUNDIX/USDT
$ 0.530223 106.92 14
24.26
21.79
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PXG/USDT
$ 0.000105 477.53 1
1612.45
0.924683
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/IDR
$ 5.11 483.90 4
3.58
18.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
PYTH/IDR
$ 0.545933 1977.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
QNT/IDR
$ 102.24 26299.79 279
2473.37
2971.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
QTUM/IDR
$ 3.71 134.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RAD/IDR
$ 1.85 201.75 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RDNT/IDR
$ 0.208904 576.54 1
35.68
65.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/IDR
$ 0.060953 854.63 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
اگر
اگر
Augur
REP/IDR
$ 0.818253 419.69 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
REQ/IDR
$ 0.096298 11378.70 285
3863.44
687.03
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۱۱:۳۳
REQ/IDR
$ 0.117289 27.42 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
REV/IDR
$ 0.000123 2297.47 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RLC/IDR
$ 2.34 69.85 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/IDR
$ 7.78 316499.71 368
39802.73
20623.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/IDR
$ 21.86 993.07 16
106.53
15.92
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/IDR
$ 0.005726 12243.67 217
2738.37
1716.12
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RVM/IDR
$ 1.49 49652.03
94.40
4773.56
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۴:۵۳
RVM/IDR
$ 1.21 838.99 192
2695.95
4056.04
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
RVN/IDR
$ 0.028199 1055.69 1
156.48
1947.22
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/IDR
$ 0.434308 16746.27 288
1877.70
3608.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SFI/IDR
$ 31.34 1810.06 1
63.20
152.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/IDR
$ 0.881484 78.24 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
شیرد استیک گاورنس توکن
شیرد استیک گاورنس توکن
SharedStake Governance Token
SGT/IDR
$ 3.60 99510.54 105
88.62
117.89
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHAN/IDR
$ 0.000246 508.02 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHIB/IDR
$ -222700.00 222294.85 443
19270.85
12894.42
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHIB/USDT
$ -218700.00 58808.89 298
16666.88
39927.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHILL/IDR
$ 0.006896 1685.45 22
173.07
935.03
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SHRED/IDR
$ 1.00 1.23 1
85.22
2.95
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SIGNA/IDR
$ 0.001170 1242.71 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SKL/IDR
$ 0.095309 535.11 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SLP/IDR
$ 0.003817 3330.82 57
48.84
158.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SNT/IDR
$ 0.035772 27.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SNX/IDR
$ 2.78 5907.08 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOL/IDR
$ 133.99 538774.18 467
28237.07
38805.32
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SOLVE/IDR
$ 0.019825 7557.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SRM/IDR
$ 0.041559 489.97 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SSP/USDT
$ -9E06 130.60 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SSV/IDR
$ 43.71 6.15 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STG/IDR
$ 0.499756 9.28 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STIK/IDR
$ 2.51 28394.75 1
125.31
0.204727
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STORJ/IDR
$ 0.529555 981.59 1
5613.19
3629.59
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STPT/IDR
$ 0.052949 131.44 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
STRM/IDR
$ 0.003571 89225.48 106
0.210964
321.60
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUI/IDR
$ 1.23 5186.12 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUMO/IDR
$ 0.007942 2117.19 72
15.98
170.15
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUSHI/IDR
$ 1.03 2983.30 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TEL/IDR
$ 0.002955 5479.92 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تنت
تنت
Tenet
TEN/IDR
$ 0.012314 15893.67 1
86.08
4178.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TFUEL/IDR
$ 0.081456 249.74 1
0.099727
130.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
THETA/IDR
$ 2.02 13227.17 282
2682.42
2606.24
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TIA/IDR
$ 17.15 66711.49
313.01
1744.78
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۴:۵۳
TIA/IDR
$ 10.00 18231.56 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TITAN/IDR
$ 0.003078 7151.03 1
996.46
3946.65
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TMG/IDR
$ 9.86 1237.54 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TOKEN/IDR
$ 0.100789 99034.52 255
474.89
5253.40
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TOKO/IDR
$ 0.001047 3408.66 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تلور
تلور
Tellor
TRB/IDR
$ 51.10 919.28 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TRX/IDR
$ 0.110024 82193.26 326
11106.55
6667.70
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TUSD/IDR
$ 0.985721 199.76 1
2.39
959.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
TWELVE/IDR
$ 1.38 5780.19 2
1522.40
512.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/IDR
$ 0.959246 9.65 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UCJL/IDR
$ 6.65 166.96 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UMA/IDR
$ 2.45 389.03 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/IDR
$ 3.88 46.80 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UNI/IDR
$ 6.84 44962.22 237
11817.15
4151.85
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UNMD/IDR
$ 9.79 4278.11 1
43.35
5.09
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
USDC/IDR
$ 0.998835 21906.10 353
28360.40
115511.08
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
USDP/IDR
$ 1.03 22.51 1
1.00
11.67
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تتر
تتر
Tether
USDT/IDR
$ 1.01 5176530.31 574
552719.85
726145.10
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
UW3S/IDR
$ 0.147766 442.45 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VBG/IDR
$ 0.253726 630.57 156
51.78
599.58
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VCG/IDR
$ 0.008928 481.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VCG/USDT
$ 0.009005 21.04 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VELO/IDR
$ 0.011206 416323.50 179
3666.69
4423.37
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VET/IDR
$ 0.038542 6227.90 210
2583.23
5456.21
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VEX/IDR
$ 0.001293 8370.29 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VIDY/USDT
$ -230000.00 126.51 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VOLT/USDT
$ -44000000.00 693.80 1
106.74
149.93
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VRA/IDR
$ 0.005418 110376.62 188
2477.55
2160.62
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
VSYS/IDR
$ 0.000862 10459.83 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WAVES/IDR
$ 2.50 18710.20 269
451.56
1918.48
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/IDR
$ 63217.90 189.05 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WEMIX/IDR
$ 1.47 17709.57 1
218.88
233.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WIF
WIF/IDR
$ 3.78 100699.39 ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۱۱:۴۲
WIF
WIF/IDR
$ 2.41 81242.21 235
3906.09
3967.00
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WLD/IDR
$ 4.86 30809.65 1
13.22
0.688246
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WNXM/IDR
$ 60.40 45.46 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/IDR
$ 0.268749 1712.38 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
WOZX/IDR
$ 0.006095 2799.01 64
88.49
150.13
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XAI/IDR
$ 0.744801 1927.93 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XAI/IDR
$ 0.750550 1425.00
730.76
146.58
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ - ۱۱:۳۳
XAUT/IDR
$ 2585.90 3864.74 1
922.01
1.68
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XCH/IDR
$ 32.32 3421.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XDC/IDR
$ 0.037003 16046.26 261
455.93
4862.71
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XEC/USDT
$ -500200.00 3036.82 1
49.08
5353.80
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XEM/IDR
$ 0.037434 304.31 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XLM/IDR
$ 0.106884 38354.01 279
4461.89
12688.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XMR/IDR
$ 118.34 29222.09 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/IDR
$ 0.498525 542519.40 447
40096.58
47412.18
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XSGD/IDR
$ 0.678491 20.03 1
101.54
147.81
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/IDR
$ 0.934310 602.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
XVS/IDR
$ 9.30 115.13 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
YFI/IDR
$ 7375.79 311.91 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
YFII/IDR
$ 504.87 13467.92 1
2052.68
165.87
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZEC/IDR
$ 20.70 1150.90 82
341.92
437.26
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZETA/IDR
$ 1.17 1463.70 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZETA/IDR
$ 2.37 29175.62 ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۱۱:۲۳
ZIL/IDR
$ 0.023396 31242.91 260
45491.09
43002.96
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
ZRX/IDR
$ 0.477283 3125.57 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲

مشخصات Indodax

توضیحات

نظرات Indodax

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین