خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1257.46
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۲
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
17001.32
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۲
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.100147
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۲
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.053184
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۲

قیمت ارزهای دیجیتال در پولونیکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 63.43 69201.43 63
26.32
219.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AAVE/BTC
$ 63.66 33238.34 124
58.52
687.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ACM/USDD
$ 2.58 47541.67 6
260.93
2.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ACM/USDT
$ 2.59 49347.64 10
1363.62
1988.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ADA/USDC
$ 0.315814 426.00 29
19369.06
234.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ADA/USDT
$ 0.316627 150772.68 327
22389.46
13264.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ADA/BTC
$ 0.319935 167.06 218
19478.95
8557.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تری ایکس شورت کاردانو توکن
تری ایکس شورت کاردانو توکن
3X Short Cardano Token
ADABEAR/USDT
$ -15001299700.00 0 6
0.880713
1.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ADABULL/USDT
$ 0.022602 0 1
57.06
6.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ADD/USDT
$ 0.028512 3.43 1
7.51
14.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ADEL/USDT
$ 0.000341 4.03 1
16.19
15.03
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۲۲:۵۲
AFC/USDD
$ 1.69 46171.01 1
0.481652
4.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AFC/USDT
$ 1.70 47161.38 74
22.32
140.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AGLD/USDT
$ 0.329226 34.56 8
333.62
1536.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AKITA/USDT
$ -9E08 1974.33 136
115.13
471.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AKRO/USDT
$ 0.002601 0 2
8.46
20.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AKRO/BTC
$ 0.002740 0 44
46.20
28.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.37 79.11 38
218.39
279.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ALPACA/USDT
$ 0.258622 0 1
0.444037
213.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.090007 10.00 19
124.52
198.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AMP/USDT
$ 0.003206 43.57 3
17.40
193.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AMP/BTC
$ 0.003592 10.24 102
370.23
218.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AMP/TRX
$ 0.003590 0 13
36.45
0.338050
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ANGLE/USDT
$ 0.099046 11.10 1
16.09
9.23
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
APE/USDT
$ 4.42 293.89 1
268.47
1.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
API3/USDT
$ 1.51 0 30
1.08
203.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
APT/USDT
$ 5.12 78661.03 33
32.80
34.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
APX/USDT
$ 0.027032 0 2
9.63
1.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
APX/USDD
$ 0.029445 0 14
15.30
0.226245
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ARDR/BTC
$ 0.072832 89.03 86
829.55
58.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ARG/USDT
$ 2.93 24205.61 8
28.99
458.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ASR/USDD
$ 2.69 48104.67 1
1.21
0.626188
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ATM/USDD
$ 2.79 45340.29 7
55.23
4.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.17 1110.61 26
1662.01
1379.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 10.40 0 20
1.52
194.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.21 144477.51 196
471.78
1296.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AUDIO/USDT
$ 0.159912 8.30 18
190.43
201.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AUTO/USDT
$ 312.34 163.73 5
15.09
363.34
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/BTC
$ 0.621371 4117.66 241
1650.95
850.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/TRX
$ 0.622850 2726.15 191
1188.67
775.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.619445 4275.41 178
933.82
942.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AVAX/USDT
$ 13.58 133542.08 248
1713.32
1988.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AVAX/USDC
$ 13.45 13.13 18
189.73
194.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AVAX/BTC
$ 13.95 0 73
454.64
210.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
AXS/USDT
$ 9.19 279.57 99
259.52
240.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BABYDOGE/TRX
$ -1168213036.40 1271.48 0
38813.70
28864.91
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۲۲:۵۲
BADGER/USDT
$ 2.64 86.50 7
189.75
1041.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BAL/USDT
$ 6.40 927.10 14
23.42
1546.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.92 129.07 24
188.09
195.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDD
$ 3.73 51086.70 17
33.50
4.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 3.73 51962.22 3
188.36
0.584742
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.225876 163.87 101
0.232660
233.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.233018 0 3
202.22
197.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BCH/USDC
$ 112.41 0 187
10625.13
2010.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BCH/BTC
$ 111.22 2585.92 271
9314.85
14804.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BCH/USDT
$ 111.27 156908.84 418
18571.78
4111.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BCHBEAR/USDT
$ -113000.00 0 1
1.42
8.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BCHBULL/USDT
$ -1990000.00 0 1
38.06
3.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
بیت چری
بیت چری
BitCherry
BCHC/USDT
$ 0.000800 1.71 1
1.54
21.33
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ - ۱۸:۰۹
BCHSV
BCHSV/USDT
$ 41.23 334.36 92
164.65
21.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BCHSV
BCHSV/BTC
$ 41.30 91.83 11
3.33
19.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BCHSV
BCHSV/USDC
$ 40.00 638.35 97
592.12
420.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BCN/USDT
$ -296000.00 631.08 18
261.96
8.23
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ - ۲۱:۵۳
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.015191 0 5
1.73
15.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BEAR/USDT
$ -3100000.00 0 29
6.35
3.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BID/USDT
$ 0.001398 933.55 59
1.22
151.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BID/BTC
$ 0.001021 2.41 4
51.37
2.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BIT/USDT
$ 0.299924 26.51 1
1.00
1.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BLY/USDT
$ 0.003243 0 1
27.62
131.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BNB/USDC
$ 292.16 0 216
10864.74
201.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BNB/TRX
$ 286.25 31.52 203
2318.39
5226.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BNB/BUSD
$ 286.98 57.59 65
162.35
162.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BNB/USDT
$ 288.94 214472.80 427
21946.15
84954.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BNT/BTC
$ 0.379466 0 1
809.14
196.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BOBA/USDT
$ 0.190018 5.61 1
6.40
3.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BP/USDT
$ 0.017905 0 1
3.54
70.29
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
BRG/TRX
$ 0.001390 0 1.66
689.06
576.14
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ - ۲۲:۵۳
BRG/USDT
$ 0.001006 0 4.26
32941.83
61.90
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ - ۲۲:۵۳
BSVBEAR/USDT
$ -54000000.00 0 21
20.38
8.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BSVBULL/USDT
$ -11000000.00 0 28
249.21
4.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BTC/TUSD
$ 17008.74 149405.03 189
207.31
252.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BTC/USDJ
$ 22707.75 232462.65 19
43.71
100.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
BTC/USDT
$ 17001.32 5168431.90 583
315020.49
203145.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BTC/USDC
$ 16985.52 190232.88 348
34688.02
53729.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BTC/DAI
$ 23045.77 10195.36 215
18196.80
13339.71
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BTC/BNB
$ 16930.76 119.68 257
18188.08
1044.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BTC/BUSD
$ 17001.28 98.63 186
1041.72
1.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BTC/USDD
$ 17005.72 53198.46 337
4469.11
6185.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/USDT
$ 10.07 4.08 16
21.17
131.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BTRST/USDT
$ 1.04 0 1
0.000693
4.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BTS/BTC
$ 0.009695 27.53 101
9.11
111.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BTT/USDT
$ -69000000.00 3590186.97 322
23919.04
12033.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BTT/TRX
$ -69000000.00 7161.83 12
31.84
141.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BTT/USDD
$ -69000000.00 46007.81 8
17.72
24.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BTT/USDC
$ -69000000.00 148067.45 3
1.76
100.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BULL/USDT
$ 3.95 0 14
111.86
5.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BURGER/USDT
$ 0.628448 0 24
135.10
20.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BUSD/USDT
$ 0.999043 75845.21 437
24616.41
38460.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
BVOL
BVOL/USDT
$ 518.12 0 159
25.82
645.72
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
C98/USDT
$ 0.254622 0 7
190.11
9.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CAKE/USDT
$ 4.07 83.03 1
219.76
195.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CHESS/USDT
$ 0.300136 73.26 3
14.32
58.81
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
CHR/USDT
$ 0.116008 0 36
150.25
248.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CHR/TRX
$ 0.216618 0 3
60.63
345.69
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۲۲:۵۶
CHR/BTC
$ 0.123185 393.06 76
729.85
250.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CHZ/USDD
$ 0.161060 51744.44 112
1058.79
25.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CHZ/USDT
$ 0.161164 53492.37 322
4012.89
3527.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CITY/USDT
$ 4.11 45384.71 123
7.07
797.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CITY/USDD
$ 4.10 53224.98 3
2.64
19.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CLV/USDT
$ 0.067505 0 4
191.98
200.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
COMBO/USDT
$ 0.019503 0 1
0.002028
2.64
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۲۲:۵۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 37.35 24.19 1
6.69
200.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/ETH
$ 38.24 28.61 49
210.19
211.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CORN/USDT
$ 11.05 0 5
6.39
274.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CREAM/USDT
$ 121.98 0 3.79
1.13
5.11
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.103612 119320.95 172
24.77
35.89
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ - ۲۱:۵۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.666353 250.84 41
2.02
200.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CTC/USDT
$ 0.421598 135.77 57
17.33
30.92
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
CTSI/USDT
$ 0.211420 299.11 36
221.04
1144.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CUDOS/USDT
$ 0.002387 332.21 2
13.12
105.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CULT/USDT
$ -5360000.00 145632.40 259
645.68
3925.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CUSDT/USDT
$ 0.011001 0 32
110.66
35.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CVC/BTC
$ 0.101083 61.08 127
192.23
1563.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.349228 0 4
17.22
5.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CVT/USDT
$ 0.001104 0 1
3.74
13.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CVT/BTC
$ 0.001204 0 11
112.52
22.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
CVX/USDT
$ 3.94 0 18
46.12
240.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DAI/USDT
$ 0.996173 91138.47 218
1613.85
516.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 45.96 3821.27 107
1132.55
36.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
دش
دش
Dash
DASH/USDC
$ 46.00 532.00 27
244.24
2.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 45.85 12788.75 163
449.93
38.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DCR/BTC
$ 21.11 5501.55 119
217.83
236.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DEC/USDT
$ 0.008511 0 3
0.416882
31.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DEGO/USDT
$ 1.92 0 1
0.454925
128.34
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ - ۲۲:۵۶
DEXT/USDT
$ 0.003761 0 2.58
17.90
1399.68
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
DFA/USDT
$ 0.160762 165.40 32
0.325524
145.69
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۲۲:۵۸
دلفین توکن
دلفین توکن
Dolphin Token
DHT/USDT
$ 0.100030 0 12
338.77
1883.07
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.334026 721.77 13
1.84
663.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DICE/TRX
$ 0.017715 6.95 24
0.866702
124.62
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
DICE/USDT
$ 0.009301 0 1
3.70
-8140000.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DOE/USDT
$ 0.008991 1836.66 15
13.95
239.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDD
$ 0.100029 48449.75 245
1018.42
1792.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.100250 40386.76 362
33401.02
28812.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.100284 1000.18 15
9800.17
1.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.100147 351174.80 413
31971.21
34938.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DORA/USDT
$ 3.00 0 1
2.20
54.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DOS/USDT
$ 0.001299 2.84 1
69.36
173.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DOT/USDD
$ 5.47 46354.60 131
275.77
885.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DOT/USDT
$ 5.48 324620.74 349
8268.78
31581.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DOT/BTC
$ 5.49 30569.27 319
4695.09
6641.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DYDX/USDT
$ 1.76 174.95 68
6.46
48.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
DYP/USDT
$ 0.252320 6.37 102
451.21
176.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
EFI/USDT
$ 0.089707 1.62 7
70.16
19.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ELON/USDT
$ -35000000.00 74475.51 313
478.61
37256.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ELON/USDD
$ -35000000.00 47500.99 49
100.25
3.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ENJ/USDT
$ 0.312824 0 1
240.44
210.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ENS/USDT
$ 13.02 3.58 25
0.000563
216.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
EOS/USDC
$ 0.920141 0 1
154.42
194.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
EOS/USDT
$ 0.961376 2430.61 152
587.81
590.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
EOS/ETH
$ 0.955327 207.20 39
379.45
174.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
EOS/BTC
$ 0.965758 1550.55 132
314.53
541.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
EOSBEAR/USDT
$ -12000000.00 0 1
18.87
15.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
EOSBULL/USDT
$ -1E07 0 3
538.68
1.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.88 0 9
195.01
204.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ERSDL/USDT
$ 0.005660 0 1
1.07
0.477200
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
ESD/USDT
$ 0.001052 0 3
14.99
28.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETC/ETH
$ 19.45 253.75 12
18.57
770.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETC/USDT
$ 19.42 131984.52 415
21815.57
30077.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETC/USDC
$ 19.07 0 187
8327.94
9772.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETC/BTC
$ 19.41 21829.07 293
10636.74
13876.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETF/USDD
$ 2.80 224615.25 1
11.38
1.93
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
ETF/ETH
$ 18.45 22430.38 1
35.06
1.62
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ - ۲۱:۵۶
ETF/USDT
$ 2.87 55404.94 76
138.76
6.77
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
ETH/DAI
$ 1700.85 201.08 37
129.22
194.59
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
ETH/TUSD
$ 1260.91 149631.17 93
207.83
96.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETH/USDD
$ 1255.95 53175.74 226
488.74
459.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETH/BTC
$ 1257.46 147703.72 477
33506.48
77787.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETH/TRX
$ 1257.73 7803.64 279
546.47
2768.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETH/USDT
$ 1256.40 3876482.40 566
208032.04
115634.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETH/USDC
$ 1254.45 171787.69 307
37155.99
14033.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تری ایکس شورت اتریوم توکن
تری ایکس شورت اتریوم توکن
3X Short Ethereum Token
ETHBEAR/USDT
$ -8000582561.00 0 2
26.73
427.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETHBULL/USDT
$ 0.530039 0 14
112.15
12.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETHF/USDT
$ 3.77 51661.42 2
920.43
1133.59
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ - ۱۳:۰۹
ETHF/USDD
$ 3.74 1057486.15 18
23.72
88.86
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ - ۱۳:۰۹
ETHS/ETH
$ 1562.60 1245150.78 510
96772.14
78573.67
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۲۲:۴۹
ETHS/USDT
$ 1575.95 660372.56 224
73.11
18247.96
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۲۲:۴۹
ETHS/USDD
$ 1571.08 167558.12 35
73.90
3.17
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - ۲۲:۴۹
ETHW/ETH
$ 28.05 12333.27 1
3.41
1277.70
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ - ۱۸:۴۶
ETHW/USDD
$ 3.74 1734.64 46
114.10
150.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ETHW/USDT
$ 3.75 6356.23 113
784.17
304.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
EXE/USDT
$ -331000.00 0 1
3.84
8.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FARM/USDT
$ 34.86 25.50 45
190.92
207.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FARM/BTC
$ 35.71 3.21 28
192.76
3.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FCT2
FCT2/USDT
$ 0.044574 3.32 1
18.50
20.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FCT2
FCT2/BTC
$ 0.047182 0 1
203.99
26.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FIDA/USDT
$ 0.379828 33.09 7
263.40
9.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FLOKI/USDT
$ -9710000.00 1193.08 9
223.49
663.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FOAM/BTC
$ 0.017298 0 3
90.07
5.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FRAX/USDD
$ 1.08 0 5
313.29
56.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FRAX/USDT
$ 1.00 0 83
4.76
43.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
فرنچی توکن
فرنچی توکن
Frenchie Token
FREN/USDT
$ -9E08 0 7
92.81
6.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FRONT/BTC
$ 0.193682 0 20
28.05
197.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FRONT/USDT
$ 0.191714 0 32
115.30
227.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FSW/USDT
$ 0.007491 0 2
23.59
25.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FTM/USDT
$ 0.248122 572.49 31
2.42
222.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.41 148001.85 42
134.15
104.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FUND/TRX
$ 0.152461 0 39
37.16
497.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FUND/BTC
$ 0.156311 3.13 14
165.52
24.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
FUND/USDT
$ 0.160013 420.58 71
961.24
844.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
GALA/USDT
$ 0.027842 1368.71 131
1062.08
853.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 2.16 84.45 106
1336.41
277.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
GEEQ/USDT
$ 0.146898 0 34
25.86
3.30
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
GHST/USDT
$ 0.921673 0 18
15.58
278.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
GLM/BTC
$ 0.226047 1286.48 87
575.94
788.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
GLM/USDT
$ 0.225618 699.41 29
1.12
471.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
GLYPH/USDT
$ 55002.07 0 3
29.47
2.76
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
GM/USDT
$ -1900862.40 73.87 1
32.04
423.17
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
GMEE/USDT
$ 0.008101 0 1
3.32
31.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
GN/USDT
$ -44013176.99 0 2
40.22
6.92
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
GODS/USDT
$ 0.445053 0 1
16.33
167.18
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
GODZ/USDT
$ 0.001210 0.099211 3
11.92
2.00
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ - ۲۱:۵۳
GRT/USDT
$ 0.064205 1.01 54
381.85
604.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
HEX/USDT
$ 0.030492 49.55 52
164.49
285.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
HGET/USDT
$ 0.320025 0 1
18.17
3.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
HGET/BTC
$ 0.318404 0 1
493.83
24.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
HT/USDT
$ 6.75 1.01 1
102.90
2398.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
HUNT/USDT
$ 0.111309 0 1
8.91
37.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
IBVOL/USDT
$ 958.44 0 116
14.79
1038.51
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ - ۲۳:۰۴
IDIA/USDT
$ 0.041604 22.44 1
3.93
2.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ILV/USDT
$ 119.55 4.23 5
116.32
136.74
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
IMX/USDT
$ 0.482738 682.93 21
1.60
339.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
INJ/USDT
$ 1.63 815.37 2
97.00
206.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
INJ/BTC
$ 1.63 182.87 68
546.30
194.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
JFI/USDT
$ 25.00 0 1
0.000292
1.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
JST/USDD
$ 0.022057 50616.99 172
302.38
228.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
JST/USDT
$ 0.022126 2310364.45 413
20608.17
20509.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
JST/TRX
$ 0.022143 7809.25 242
1558.68
676.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
JUV/USDT
$ 3.07 72085.12 140
1917.12
1974.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
JUV/USDD
$ 3.07 747924.30 3
35.28
9.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
KISHU/TRX
$ -39101971900.00 351.59 4
58.30
292.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
KLV/TRX
$ 0.010269 0 14
44062.58
0.954362
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
KLV/USDT
$ 0.003120 44.72 1
30.90
22.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
KLV/BTC
$ 0.003343 0 35
263.02
10.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
KNC/BTC
$ 0.675248 169.94 12
210.95
83.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
KNC/USDT
$ 0.666462 5.88 44
195.53
1357.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
KP3R/USDT
$ 154.78 2.03 20
121.05
143.37
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
KTON/USDT
$ 7.31 0 1
1.73
5.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
KUB/USDT
$ 1.89 16830.37 16
30.11
24.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
KUB/USDD
$ 2.65 0 10
8.96
1313.86
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۱۴:۰۲
LATTE/USDT
$ 0.000400 18.74 1
26.67
42.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
LAZIO/USDT
$ 5.08 24787.17 44
87.14
3378.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LINK/TRX
$ 7.26 37.05 71
2009.94
821.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LINK/BTC
$ 7.25 43821.95 192
278.05
321.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LINK/USDC
$ 7.39 0 22
2005.02
9652.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LINK/USDT
$ 7.26 63793.76 148
11482.49
223.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تری ایکس شورت چین لینک توکن
تری ایکس شورت چین لینک توکن
3X Short Chainlink Token
LINKBEAR/USDT
$ -20001579600.00 0 1
13.91
1.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LINKBULL/USDT
$ -226000.00 0 1
9.34
98.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LIVE/USDT
$ 0.012811 0 6
29.13
1.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LOKA/USDT
$ 0.403332 0 1
220.34
5.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LON/USDT
$ 0.620186 0 1
59.40
71.97
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.049189 8.56 21
192.22
0.585753
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LPT/USDT
$ 7.60 30.62 61
2.44
213.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LPT/BTC
$ 7.64 12.99 2
220.55
194.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LQDR/USDT
$ 0.501040 0 1
14.09
36.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LRC/BTC
$ 0.275125 0 37
18.28
479.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LRC/USDT
$ 0.252118 0 13
100.77
274.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LSK/USDT
$ 0.833866 0 53
11.10
14.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LSK/BTC
$ 0.821353 179.96 58
459.62
157.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LTC/USDT
$ 79.52 140596.90 446
35204.12
35659.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LTC/USDD
$ 79.56 48524.46 182
453.13
406.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LTC/BTC
$ 79.52 66065.82 319
9075.88
17093.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LTC/USDC
$ 79.42 67648.36 178
233.22
1379.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LTCBEAR/USDT
$ -5100000.00 0 5
0.129581
1.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LTCBULL/USDT
$ -3200000.00 0 1
9.84
29.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LUMI/USDT
$ 0.006040 0 1
7.05
1.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LUMI/TRX
$ 0.017368 0 2
27.10
134.89
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDD
$ 1.52 28.94 12
2.02
21.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.62 1557.08 294
7724.90
6398.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
LUNC/USDT
$ 0.000176 332.39 91
343.78
336.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MANA/USDC
$ 0.401019 0 10
246.79
274.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MANA/USDT
$ 0.423633 10.21 1
128.44
1.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MANA/BTC
$ 0.416715 4.17 67
596.63
251.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MASK/USDT
$ 200.76 0 1
2.15
0.027816
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ - ۱۶:۵۰
MATIC/USDT
$ 0.909496 167128.01 340
6176.89
6796.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MATIC/TRX
$ 0.912202 82.71 80
153.48
166.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MATIC/USDC
$ 0.929544 0 101
0.964392
575.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MATIC/BTC
$ 0.911128 1263.31 187
501.94
694.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MATTER/TRX
$ 0.445600 0 13
16.85
292.64
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
MATTER/USDT
$ 0.059004 44.40 1
72.51
4.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MBOX/USDT
$ 0.777537 91.90 2
9.18
387.03
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
MCB/USDT
$ 2.81 0 2
0.049028
485.52
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۲۲:۵۲
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/TRX
$ 0.032566 0 7
59.47
66.44
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.023462 1.10 40
1.37
199.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/BTC
$ 0.023820 0 37
192.12
201.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 39.99 0 9
4.57
17.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MESH/USDT
$ 0.070405 0 2
6.19
4.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
METIS/USDT
$ 18.69 0 1
4.58
6.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MIM/USDT
$ 0.810064 3.26 3
1.56
16.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MIST/USDT
$ 1.47 0 1
5.62
381.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MKR/USDT
$ 639.30 0 1
4.78
5.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MKR/BTC
$ 638.05 0 13
193.31
3.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MLN/USDT
$ 21.64 1.45 1
0.004144
211.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MOCHI/USDT
$ -69931727.20 50.36 1
0.290954
6.49
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
مورفر
مورفر
Morpher
MPH/USDT
$ 4.00 0 15
5.13
37.48
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۲۲:۵۲
MQST/USDT
$ 0.000600 0 1
1.29
68.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
MTA/USDT
$ 0.040503 47.99 1
3.95
2634.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
مَس ویکیل لوجر
مَس ویکیل لوجر
Mass Vehicle Ledger
MVL/USDT
$ 0.003500 23276.97 1
3997.95
976.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/USDT
$ 0.019167 0 21
185.77
380.89
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۲۲:۵۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.76 20155.84 272
615.42
3318.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDD
$ 1.76 16628.81 16
5.67
5.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
NEO/TRX
$ 11.40 30.89 4
58.59
10636.08
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
NEO/USDT
$ 7.03 394.77 105
258.66
252.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
NEO/BTC
$ 7.07 2259.29 76
358.33
529.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
NFT/TRX
$ -47000000.00 7931.00 146
103.24
14.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
NFT/USDD
$ -47000000.00 47636.77 105
126.48
56.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
NFT/USDT
$ -47000000.00 3576390.09 337
1171.09
18854.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
NFTX/USDT
$ 43.37 0 1
15.59
1.44
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
NMR/BTC
$ 16.16 4689.92 71
375.97
394.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
NU/USDT
$ 0.168548 0 1
28.60
3.79
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
NXT/BTC
$ 0.002926 39.93 1
544.34
1167.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
NYM/USDT
$ 0.219917 0 1
4.13
4.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
O3/USDT
$ 0.109951 0 1
3.18
29.17
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
OCEAN/USDT
$ 0.142011 89.92 40
0.094838
201.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
OGN/USDT
$ 0.091908 0 11
47.90
265.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
OM/USDT
$ 0.029302 0 34
16.59
11.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
OMG/BTC
$ 1.18 1.18 28
278.37
194.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ONSTON/USDT
$ 0.013321 12498.93 4
11.99
7.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ORCA/USDT
$ 0.399929 10.33 1
0.000214
6.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
OSK/TRX
$ 6.13 0 1
0.189096
12.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
PBTC35A/USDT
$ 10.00 0 1
21.93
5.08
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
PEARL/USDT
$ 13.00 0 15
31.16
1.55
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۲۲:۵۲
PEOPLE/USDT
$ 0.026292 97.91 27
191.86
974.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
PERX/USDT
$ 0.000198 19.54 1
6.23
0.627867
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
PLA/USDT
$ 0.384368 2.06 1
117.77
139.61
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
پولارس گاورنس توکن
پولارس گاورنس توکن
Polars Governance Token
POL/USDT
$ 0.017161 19689.55 25
8.16
57.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
POLIS/USDT
$ 0.354028 0 1
7.01
1780.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.369429 0 74
191.14
45.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/BTC
$ 0.249536 3.50 53
38.52
48.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
POLYDOGE/USDT
$ -4013296827.00 531.00 4
6.45
169.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
POR/USDT
$ 2.35 25352.34 17
58.55
296.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
PORTO/USDT
$ 3.75 25926.30 2
72.94
61.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
PRQ/USDT
$ 0.080006 0 18
25.00
20.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDD
$ 5.56 284994.45 12
120.49
4.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 5.50 49377.57 2
406.03
1360.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
PUNK/USDT
$ 95401.33 0 6
24.82
2.73
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
QTUM/USDT
$ 2.16 7.79 40
300.96
1.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
QTUM/BTC
$ 2.06 75.47 11
200.99
122.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 47.12 0 11
3.93
217.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
RACA/USDT
$ 0.000220 77.08 1
3.64
0.652473
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
RARI/USDT
$ 2.15 101.36 1
0.021068
4.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
RBN/USDT
$ 0.206516 0 1
10.63
51.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
RD/USDT
$ 13.96 73881.57 283
1902.39
2066.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.003018 19.44 1
3.75
198.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.098157 0 46
260.65
619.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.100307 18.84 24
118.02
0.936297
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
REVV/USDT
$ 0.018906 0 2
2.04
6.12
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
RFUEL/USDT
$ 0.008403 0 6
23.08
18016.67
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
RING/USDT
$ 0.004178 2.72 3
9.00
96.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
RND/USDT
$ -7820677563.00 17.39 5
1.20
61.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 0.497043 2.45 3
73.97
12.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ROOK/USDT
$ 13.80 0 1
7.18
30.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.003951 0 9
210.12
207.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SAITAMA/USDT
$ -100029947.71 0 0
515394.04
505.38
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۶:۴۷
SAMO/USDT
$ 0.003810 0 30
0.981073
0.004570
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.617049 655.56 42
281.86
247.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BTC
$ 0.631025 0 67
293.51
244.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SANTOS/USDD
$ 6.73 47585.87 37
237.55
0.557415
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SANTOS/USDT
$ 6.68 47793.99 50
1082.86
28226.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SC/BTC
$ 0.002558 328.11 157
246.21
1139.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SC/USDT
$ 0.002597 107.97 70
294.16
280.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SENSO/BTC
$ 0.136699 2579.55 52
10.32
359.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SENSO/USDT
$ 0.133711 23.69 4
581.60
42.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SFI/USDT
$ 38.00 0 2
1.20
87.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SHIB/USDD
$ -9350000.00 3584.21 152
285.41
321.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SHIB/USDT
$ -9350000.00 85583.45 393
13269.77
15152.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SHIB/USDC
$ -9370000.00 93.71 23
5.41
233.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SHIT
SHIT/USDD
$ -2E08 0 2
1.31
29.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SHPING/USDT
$ 0.011058 10.42 1
11.57
85.91
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
SLP/USDT
$ 0.002533 0 22
338.03
400.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SNT/BTC
$ 0.022809 1.19 242
5066.63
4768.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SNX/USDT
$ 1.90 66101.69 144
423.47
397.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SNX/BTC
$ 1.90 12006.46 169
604.53
403.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SNX/TRX
$ 1.93 38.00 54
264.52
258.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDC
$ 13.97 2.90 37
189.53
9593.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 14.06 135821.25 341
22461.76
18107.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/BTC
$ 14.00 455.60 257
562.42
10820.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SOS/USDT
$ -13000000.00 1.65 1
3.77
65.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SPELL/USDT
$ 0.000621 89.84 1
229.41
237.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SPIRIT/USDT
$ 0.005330 0 1
9.84
45.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SQUID/USDT
$ 0.009701 68.18 1
192.26
7.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SRM/USDC
$ 0.187610 0 6
6.49
128.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SRM/BTC
$ 0.264486 7.41 35
147.51
31.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SRM/USDT
$ 0.300122 22.65 10
10.12
126.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SSV/USDD
$ 9.32 0 1
0.747797
32.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SSV/USDT
$ 9.73 0 1
15.56
16.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
STAKE/USDT
$ 2.83 184.63 1
11.50
729.82
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - ۲۲:۵۰
STEEM/TRX
$ 0.170228 0 1
19.68
78.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
STEEM/USDT
$ 0.176993 19604.07 274
9412.80
3665.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
STEEM/BTC
$ 0.175190 108.78 93
112.16
411.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
STEP/USDT
$ 0.043715 0 1
0.914109
109.04
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
STG/USDT
$ 0.422533 0 65
7.19
224.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
STORJ/BTC
$ 0.322996 28.11 1
295.19
50.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
STPT/USDT
$ 0.029992 70.19 1
85.19
1296.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
STPT/BTC
$ 0.025666 0 55
45.46
352.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
STR/USDT
$ 0.084207 154.32 217
1119.71
9133.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
STR/BTC
$ 0.084806 936.22 251
4512.22
153.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
STR/USDC
$ 0.085004 0 186
6774.03
9503.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
STRK/USDT
$ 14.19 0 2
1.26
8.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
STRONG/USDT
$ 6.82 0 5
3.35
396.78
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
سان
سان
Sun Token
SUN/USDD
$ 0.005493 46423.26 111
258.17
164.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
سان
سان
Sun Token
SUN/TRX
$ 0.005991 0.053204 16
240.67
4.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.005491 1878093.28 386
11919.93
14433.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SUPER/USDT
$ 0.104109 1.01 7
304.92
217.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SUSHI/USDT
$ 1.28 63864.97 226
107.34
2069.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SWAP/USDT
$ 0.169913 20.45 2
17.34
11.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SWAP/BTC
$ 0.159814 0 60
5.34
106.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SWFTC/BTC
$ 0.001036 0 95
5.38
452.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SWFTC/TRX
$ 0.000964 0 1
4.40
158.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SWFTC/USDT
$ 0.000947 0.000653 1
4.68
138.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SWINGBY/BTC
$ 0.002311 6.53 7
5.38
19.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SWINGBY/TRX
$ 0.021258 0 2
15.99
335.53
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
SWINGBY/USDT
$ 0.002310 17.33 4
3.01
15.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
سورو
سورو
Swerve
SWRV/USDT
$ 0.181914 0 5
16.16
649.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SXP/BTC
$ 0.243225 0.973021 6
3.02
902.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SXP/USDT
$ 0.240619 2.15 2
200.25
36.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
SXP/TRX
$ 0.418152 0 2
74.76
107.72
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
TAI/USDT
$ 0.300052 3.33 2
146.96
2.90
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۲۲:۵۲
تندیس
تندیس
Tendies
TEND/USDT
$ 0.005000 0 4
1.87
1.87
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۴:۴۷
TITAN/USDT
$ 0.070905 0 2
4.95
8.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.016851 1.01 27
196.84
205.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
TOKE/USDT
$ 0.999079 0 3
0.001072
43.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
TORN/USDT
$ 5.37 0 9
32.94
185.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
TRADE/USDT
$ 0.034673 0 5
3.07
115.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 13.50 0 1
261.06
3.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/TUSD
$ 0.038879 133100.00 5
5.09
118.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/BTC
$ 0.038440 236.34 89
315.74
319.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.038613 128838.08 131
205.91
409.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
TRX/USDT
$ 0.053184 2984317.71 480
58456.61
66045.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
TRX/BTC
$ 0.053186 95458.06 462
78712.48
67175.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
TRX/USDC
$ 0.052902 20.94 236
5141.08
4054.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
TRX/USDD
$ 0.053194 51108.43 267
1526.79
846.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
TRX/USDJ
$ 0.072312 46394.34 14
1190.16
894.72
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
تری ایکس شورت ترون توکن
تری ایکس شورت ترون توکن
3X Short TRX Token
TRXBEAR/USDT
$ -1500109230.00 0 1
2.51
3.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
TRXBULL/USDT
$ 0.001010 0 1
4.50
16.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
TUSD/USDD
$ 0.997256 44924.18 21
201.57
1562.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
TUSD/USDT
$ 0.997547 147050.79 318
3369.32
18735.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
TUSD/USDC
$ 0.996461 971101.58 361
4443.43
702.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
UMA/USDT
$ 1.89 69.27 57
9.52
0.001054
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
UMB/USDT
$ 0.017998 22.16 1
53.51
92.38
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 9.28 0 31
12.88
5.97
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۹
UNI/USDT
$ 6.21 62243.39 156
1258.97
320.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
USDD/USDC
$ 0.978355 50523.37 278
8935.18
49653.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
USDD/USDT
$ 0.982222 109203.49 429
265747.41
605541.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
USDJ/USDT
$ 1.04 1473445.99 279
1723.84
8438.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 0.999285 52247.83 281
166054.19
79292.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
UST/USDT
$ 0.036337 4547.63 146
6.57
259.68
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
USTC/USDT
$ 0.035980 4547.51 146
2.72
143.83
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۲:۵۲
VALUE/USDT
$ 0.132810 0 72
8.51
88.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
VELO/USDT
$ 0.001149 71.19 100
1462.08
450.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
VINU/USDT
$ -1E08 12053.38 69
186.66
183.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
VINU/USDD
$ -1E08 10214.08 81
124.21
116.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
VRA/USDT
$ 0.003000 232.69 86
412.80
37.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
VSP/USDT
$ 0.250119 0 1
22.87
177.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
VSP/TRX
$ 1.81 0 12.44
226.33
924.83
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۲:۵۸
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 16963.54 17049.15 133
207.60
573.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
وین
وین
WCOIN
WIN/TRX
$ -883300.00 19.46 82
152.96
164.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
وین
وین
WCOIN
WIN/USDT
$ -900500.00 3451926.73 330
6295.74
11856.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
وین
وین
WCOIN
WIN/USDD
$ -899600.00 49956.06 188
647.32
460.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
رپد لونا توکن
رپد لونا توکن
Wrapped LUNA Token
WLUNA/USDD
$ 0.000129 89347.42 14
3.40
51.88
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
رپد لونا توکن
رپد لونا توکن
Wrapped LUNA Token
WLUNA/USDT
$ 0.000129 10868.11 114
12.97
66.67
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
WLUNC/USDT
$ 0.000128 10682.49 114
193.08
60.11
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۲:۵۲
WLUNC/USDD
$ 0.000128 87476.21 14
2.82
43.11
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۲:۵۲
WNCG/USDT
$ 0.048704 0 1
0.699210
2.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
WNXM/USDT
$ 10.87 0 9
221.74
205.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.133810 217.02 1
4.38
275.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
WRX/BTC
$ 0.182566 162.05 3
97.23
22.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
WRX/TRX
$ 0.175526 77.45 6
30.50
21.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
WRX/USDT
$ 0.175013 139.43 3
16.69
28.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XCAD/USDT
$ 1.13 1097.30 180
445.86
451.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XCN/USDT
$ 0.037163 212.10 3
9.35
17.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XEC/USDT
$ -261000.00 457.78 1
5.93
0.031743
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XEM/USDC
$ 0.033872 0 22
222.93
11.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XEM/BTC
$ 0.032504 1075.54 173
563.52
565.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XEM/USDT
$ 0.031753 91.22 82
457.29
16.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XEN/USDT
$ -6400000.00 12447.06 5
7.41
224.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XEN/USDD
$ -6410000.00 13405.19 1
1.20
68.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XMR/USDC
$ 137.72 0 216
274.93
208.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XMR/USDT
$ 142.26 184620.25 314
23725.12
6872.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XMR/BTC
$ 142.14 101804.38 295
21126.69
40453.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDD
$ 0.387300 50837.43 180
683.13
1079.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.387831 242938.75 372
26596.40
30855.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.387970 50868.10 331
7357.17
17405.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/TRX
$ 0.387680 8323.41 296
587.62
4988.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.383517 2978.07 136
3365.87
10443.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تری ایکس شورت ریپل توکن
تری ایکس شورت ریپل توکن
3X Short XRP Token
XRPBEAR/USDT
$ -3080224286.00 0 1
0.412440
7710.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XRPBULL/USDT
$ -3230000.00 0 34
9.54
10.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.02 237.17 55
4345.46
60.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 0.993649 0 63
191.74
430.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/TRX
$ 1.01 30.79 71
161.34
155.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XYM/USDT
$ 0.035963 617.19 1
1.05
5853.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
XYM/BTC
$ 0.034209 66.49 66
4.69
683.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
YFI/USDT
$ 7248.01 71194.98 140
224.04
209.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
YFII/USDT
$ 1588.66 162.67 54
400.42
397.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
YFL/USDT
$ 7.52 1.01 2
40.69
23.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
YFX/USDT
$ 0.032683 2.99 73
344.01
334.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.233120 0.739216 7
197.68
200.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ZAP/USDT
$ 0.003303 0 1
4.59
28.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ZBC/USDT
$ 0.013411 18924.99 30
73.10
37.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ZEC/USDT
$ 45.59 4892.84 263
1281.26
807.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ZEC/USDC
$ 44.12 4.81 42
3.17
9560.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ZEC/BTC
$ 45.50 3627.64 221
2254.70
5515.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ZEC/ETH
$ 45.91 99.01 2
8.51
179.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ZKS/USDT
$ 0.042013 0 24
0.569467
21.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ZRX/USDT
$ 0.191415 5.54 3
10.85
3.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰
ZRX/BTC
$ 0.192709 3369.74 87
600.74
702.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۲۰

مشخصات Poloniex

توضیحات

نظرات Poloniex

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین