خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
23298.00
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۳۱
ETC اتریوم کلاسیک
ETC
قیمت دلاری
35.87
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۳۱
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1633.00
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۳۱
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.065362
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۳۱

قیمت ارزهای دیجیتال در زد بی

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1BOX/USDT
$ 0.005112 105.92 6
15.49
978.02
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
1INCH/USDT
$ 1.01 49293.57 113
2379.71
2534.88
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
1INCH/QC
$ 1.02 50917.26 152
745.94
795.30
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
AAVE/USDC.E
$ 96.64 14196026.55 359
668356.73
380272.65
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
AAVE/USDCE
$ 96.64 14196026.55 360
767817.60
436862.56
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۱۵
AAVE/USDC
$ 101.71 1046845492.24 87
178047.21
51208.18
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۳:۱۱
AAVE/USDT
$ 88.00 554.28 187
3191.60
64.34
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ACA/USDT
$ 0.141021 1.42 48
1636.14
1814.37
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.014193 11989.33 69
3367.66
52.20
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/QC
$ 0.015576 1247.17 1
3.17
3.13
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ADA/BTC
$ 0.533174 0 196
172.04
52.60
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ADA/USDT
$ 0.509028 6448049.97 49
45390.02
62.04
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ADA/USDC
$ 0.520780 1243326045.65 85
128110.29
83878.28
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
ADA/USDCE
$ 0.473838 9621099.33 402
955068.06
752884.87
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۱۹
ADA/QC
$ 0.667525 49699.94 103
20944.45
727.38
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
ADA/USDC.E
$ 0.473838 9621099.33 383
794803.34
626547.40
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
AE/QC
$ 0.081706 101265.26 42
3351.60
1279.80
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
AGLD/QC
$ 0.684998 260038.17 150
454.38
392.13
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
AGLD/USDT
$ 0.788900 87625.48 34
266.12
1937.25
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
AKITA/QC
$ -44236829.25 7323.97 25
630.48
438.40
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
AKITA/USDT
$ -42294641.29 26944.47 16
109.44
1944.77
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
ALCX/USDT
$ 42.68 76592.03 34
723.43
1605.57
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
ALGO/USDT
$ 0.361854 1412.35 171
4685.26
3024.38
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ALGO/USDC
$ 0.397232 1227416510.25 279
112960.36
1161388.03
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
ALGO/USDCE
$ 0.377721 9611302.20 440
786070.37
867640.81
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۱۵
ALGO/USDC.E
$ 0.377721 9611302.20 458
747052.36
824573.90
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
ALGO/QC
$ 0.303606 18.37 3
54.83
1258.18
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
AMP/USDT
$ 0.012158 161839.64 17
2289.44
2328.53
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
AMP/QC
$ 0.012143 164334.32 15
2036.49
2103.86
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
ANKR/QC
$ 0.008152 2.50 110
30.24
29.50
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ANKR/USDT
$ 0.041913 25393.30 6
1702.77
1841.57
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
APE/USDT
$ 7.00 25950.79 5
163137.28
16.65
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
APE/QC
$ 6.88 151.60 92
113.15
86.73
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ARPA/USDT
$ 0.038895 97990.92 13
950.77
467.76
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
ARPA/USDC
$ 0.043705 521213593.22 152
171974.14
119823.98
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ARPA/USDCE
$ 0.031042 4229523.49 571
1196185.70
1146911.76
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۴۹
ARPA/USDC.E
$ 0.031042 4229523.49 556
1031545.18
989053.20
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
AST/USDT
$ 0.050007 1.01 57
57.25
822.62
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 11.18 11580.02 222
1592.06
231.52
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 11.63 853927404.04 1
54743.23
50150.02
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC.E
$ 9.77 12732075.68 484
1151791.87
247212.97
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/QC
$ 10.29 1852.11 105
567.33
534.26
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDCE
$ 9.77 12732075.68 521
1138428.30
244344.70
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۱۵
AUCTION/USDT
$ 6.62 39472.99 61
589.63
563.74
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
AUDIO/QC
$ 0.535640 326727.46 4
787.01
722.08
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
AUDIO/USDT
$ 0.535332 232399.68 22
1426.62
2010.43
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
AURORA/USDT
$ 5.20 523097.61 2
1213.44
413.55
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
AVAX/USDT
$ 29.82 659.21 2
2741.41
1072.47
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
AXS/USDT
$ 18.90 186.94 46
179.64
266.58
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
AXS/USDC
$ 21.53 0 353
475001.04
235984.24
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
AXS/QC
$ 23.15 747870.72 20
154.82
1311.38
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
BBS/USDT
$ 0.105287 210590.70 7
2.85
0.865695
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
BCH/USDT
$ 366.17 1950490.67 4
627.92
345.63
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
BCH/QC
$ 377.59 40107.89 56
837.58
7353.19
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۲۲:۵۲
BGH/USDT
$ 0.116585 20258.63 4
3.04
1979.43
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
BICO/USDT
$ 0.608771 2.34 194
2082.67
64.37
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
BNA/USDT
$ 0.001442 89.73 2
131.04
29.81
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
BNT/USDT
$ 0.567585 58433.36 59
60.60
11489.59
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
BNT/QC
$ 1.65 135960.11 11
3239.85
3121.78
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
BNX/USDT
$ 126.34 2368.02 234
5609.71
1831.47
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDC
$ 7.30 8215558.51 404
1073767.98
191.08
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 8.38 711.92 78
3470.69
2.93
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/QC
$ 3.55 883797.00 26
27.91
3.49
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 94.62 10075.42 11
1138.59
47174.35
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۶
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/QC
$ 93.02 12171.63 43
3158.66
560.74
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۲۲:۵۱
BTC/USDC.E
$ 29220.81 33120451.94 581
925666.53
386182.86
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
BTC/USDC
$ 23746.14 2445996579.70 95
87521.45
126389.55
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۳:۱۱
BTC/QC
$ 24425.99 2707848.31 197
833.48
28909.68
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
BTC/USDT
$ 23298.00 297818137.55 243
108279.59
37317.05
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
BTC/USDCE
$ 29220.81 33120451.94 581
969033.75
404275.42
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۲۸
BTM/QC
$ 0.012448 44083.19 1
1706.15
1.03
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
BTS/BTC
$ 0.014871 0 1
2.89
10.61
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
BTS/QC
$ 0.010736 5144.79 35
5.94
19603.90
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
BTS/USDT
$ 0.015830 10613.23 13
696.50
344.69
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
BZZ/QC
$ 0.672210 31143.68 7
292.30
427.08
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
BZZ/USDT
$ 0.671315 42310.16 38
480.81
728.96
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
CART/USDT
$ 0.043994 9326.17 30
350.91
260.17
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
کش تک
کش تک
Cash Tech
CATE/USDT
$ -76090359.39 1391.58 1
0.706548
18.91
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
کش تک
کش تک
Cash Tech
CATE/QC
$ -67911284.81 4882.78 4
1947.84
1464.89
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
CELO/QC
$ 0.967671 163.35 66
46.72
32.47
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
CELO/USDT
$ 0.850127 970.91 238
1632.51
672.81
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/QC
$ 0.021846 395272.74 29
1005.53
1588.04
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDCE
$ 0.016854 5119747.54 362
1216217.86
211449.06
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۴۹
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDC.E
$ 0.016854 5119747.54 379
1113956.04
193670.04
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ -300045.00 26.07 1
2968.97
538333.31
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDC
$ 0.023021 1123881737.92 67
68806.64
75893.74
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
CENNZ/QC
$ 0.069845 49210.84 1
202.09
293.68
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
CENNZ/USDT
$ 0.069148 101863.34 5
324.00
168.13
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
CERE/USDT
$ 0.005201 134.44 1
3.79
21.03
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
CFX/USDT
$ 0.040006 696.84 2
113.69
1657.96
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
CFX/QC
$ 0.024457 325.57 35
0.984854
1409.16
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
CHZ/USDT
$ 0.130019 1874.95 30
67.12
4306.01
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
CHZ/QC
$ 0.132469 64742.51 112
2494.34
1178.46
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
CLV/QC
$ 0.185503 196796.48 10
141.53
135.87
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
CLV/USDT
$ 0.185377 219062.08 3
78.49
75.63
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/QC
$ 84.78 116176.93 28
871.58
800.63
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 57.01 414.45 78
882.86
42051.82
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
COTI/USDC.E
$ 0.113971 5776714.28 354
999557.08
96242.24
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
COTI/USDC
$ 0.116411 1126881618.24 57
127051.28
148056.37
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
COTI/USDCE
$ 0.113971 5776714.28 363
1148788.17
110610.94
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۲۸
COTI/QC
$ 0.093474 0 151
45.14
0.612738
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۶
COTI/USDT
$ 0.119618 203.98 21
5643.35
116.03
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
CRF/QC
$ 0.004305 2673.56 1
3.52
3.64
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
CRF/USDT
$ 0.003982 3021.47 5
186.57
117.26
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
CRU/QC
$ 1.16 18296.33 1
114.78
115.17
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
CRU/USDT
$ 1.17 23878.55 5
171.53
79.52
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDCE
$ 1.20 13371253.32 537
804880.86
770822.05
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۴۹
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC.E
$ 1.20 13371253.32 523
727055.44
696289.83
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/QC
$ 1.91 51177.44 1
6.94
1.22
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDC
$ 1.35 1130722161.48 68
85251.32
167933.92
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 1.25 1945.51 99
1206.19
2361.45
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.028804 169.22 1
413.96
1987.39
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/QC
$ 0.040570 312121.96 28
1483.97
1085.60
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
CVX/USDT
$ 6.92 264.92 1
907.78
78.58
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DAI/USDT
$ 1.00 75.01 329
6.29
149.93
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DAR/USDT
$ 0.341351 466.27 1
115.04
164.55
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 56.05 23.40 84
11.69
136.13
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
دش
دش
Dash
DASH/QC
$ 70.05 46562.35 2
13330.21
186.10
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 53.26 2349593.56 148
28314.27
1475.41
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DAWN/QC
$ 0.712392 4074.27 13
388.71
3357.03
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DDX/USDT
$ 1.76 438081.64 1
106.84
21.37
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
DDX/QC
$ 1.70 47.01 6
178.41
707.11
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
DENT/QC
$ 0.000408 12.69 15
247.33
81.90
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DENT/USDT
$ 0.000132 75.95 18
22705.91
35.24
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DFIAT/USDT
$ 0.025652 24.38 10
9.85
9.46
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
DFL/QC
$ 0.051683 98.68 11
7.73
248.12
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.479072 798514.08 96
2118.12
3693.80
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DNA/USDT
$ 0.000112 15976.23 11
131.04
235.26
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
DNT/QC
$ 0.052024 194756.86 63
985.10
1056.23
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
DNT/USDT
$ 0.051929 185214.10 85
1005.03
2064.59
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.065362 6368717.31 97
3831.13
1864.31
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.072887 8333412.40 242
113767.80
1083280.64
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/QC
$ 0.068655 794553.85 189
6823.12
1488.89
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DOM/USDT
$ 3.31 66676.82 146
2105.47
550.05
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DORA/QC
$ 3.20 459202.98 11
866.87
1771.51
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
DORA/USDT
$ 1.99 24.94 5
1298.73
475.47
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DOT/USDT
$ 8.44 1140165.24 1
663.69
8699.15
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DOT/QC
$ 10.71 64010.86 124
10877.84
3369.00
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
DOT/USDC
$ 8.68 7716792.95 238
104866.36
1066385.76
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DYDX/USDT
$ 2.33 254.97 3
1275.79
46913.05
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
DYDX/QC
$ 2.23 46.55 10
6.97
263.67
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
EFI/QC
$ 0.113519 0 3
246.06
688.69
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۶
EFI/USDT
$ 0.061909 183.80 90
43.54
367.90
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
EGLD/QC
$ 103.11 348221.46 28
835.22
1389.49
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
EGLD/USDT
$ 102.91 276200.18 0
1256.98
2307.28
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
ENJ/QC
$ 0.771887 126920.36 19
1238.16
940.18
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
ENJ/USDC.E
$ 0.630652 11128722.79 516
1011575.68
829980.91
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
ENJ/USDCE
$ 0.630652 11128722.79 513
1083518.73
889008.97
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۲۸
ENJ/USDC
$ 0.679912 1102579307.74 45
117884.43
85137.15
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
ENJ/USDT
$ 0.428064 4.70 13
1508.26
11.91
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ENS/USDT
$ 16.24 838.25 12
7442.52
217.97
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
EOS/BTC
$ 1.13 468.01 1
33.05
20.46
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
EOS/USDT
$ 1.11 2562812.79 159
351.93
2825.42
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
EOS/QC
$ 1.16 103727.26 203
841.46
15132.41
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ETC/QC
$ 37.52 59590.22 61
369.63
1037.37
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ETC/BTC
$ 29.58 757.22 6
2123.79
4696.62
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
ETC/USDT
$ 35.87 15201941.80 73
260378.19
1244.73
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ETH/BTC
$ 1632.65 9594.28 76
70.56
659.09
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ETH/QC
$ 1701.97 2431014.14 220
15144.98
19321.77
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ETH/USDT
$ 1633.00 83389676.13 368
11462.65
192667.47
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ETH/USDCE
$ 1803.67 21883214.51 340
829228.67
485233.02
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۲۸
ETH/USDC.E
$ 1803.67 21883214.51 664
790394.17
462508.55
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
ETH/USDC
$ 1706.23 1972417743.77 61
138843.30
29899.14
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۳:۱۱
ETZ/QC
$ 0.000277 1538.12 6
2075.42
232.36
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
FARM/USDC
$ 55.05 1116915095.84 251
48493.32
1221804.75
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
FARM/QC
$ 58.14 6.78 159
7.74
276.39
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
FARM/USDT
$ 56.12 1035.81 152
2481.96
21505.74
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
FARM/USDCE
$ 43.62 11717705.97 608
999153.57
1105891.51
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۵۹
FARM/USDC.E
$ 43.62 11717705.97 603
960970.08
1063628.93
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
FET/USDT
$ 0.101515 52.18 38
2553.44
97.00
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
FET/QC
$ 0.032537 0 14
235.20
54.95
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۶
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 8.41 162713.13 157
4898.45
21830.57
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/QC
$ 10.59 890410.51 129
10537.02
16205.08
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/QC
$ 2.37 221.46 3
3641.28
378.98
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.63 296.98 61
357.72
857.64
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/QC
$ 3.40 189797.17 14
939.23
1247.52
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 5.55 1.77 132
174.78
1.68
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
FTM/USDT
$ 0.374256 6.50 210
165.19
8793.98
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
FX/USDT
$ 0.314160 957164.10 3
830.63
863.23
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 4.12 260485.47 26
2795.76
1532.55
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/QC
$ 4.15 174598.00 108
2066.42
5942.75
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
GALA/USDC
$ 0.059313 1102732580.48 31
140519.54
4681.43
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
GALA/USDT
$ 0.055181 14844.44 10
903.49
16.18
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
GF/USDT
$ 0.849192 162281.05 64
1110.04
1044.29
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
GLMR/USDT
$ 0.360054 5.65 7
161.46
13.58
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
GLS/USDT
$ 0.412062 22759.73 1
26.28
139.58
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 1.50 126743.83 107
893.02
559.11
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
GNO/USDT
$ 252.71 118285.28 59
184.01
1278.80
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
GRT/QC
$ 0.073370 14.06 1
7.17
460.30
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
GRT/USDT
$ 0.140021 53.82 25
6.03
71.73
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
GST/USDT
$ 0.042695 819.69 3
180.08
33.24
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۰۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 3.34 7.43 125
2.94
150.75
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/QC
$ 3.03 5.02 3
433.39
50.00
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
HC/QC
$ 0.357118 267266.01 8
2384.42
2729.45
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
HC/USDT
$ 0.374010 140535.58 28
886.16
1.22
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۲۲:۵۱
HCT/USDT
$ 0.003500 729.72 1
56.97
4.14
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
HI/USDT
$ 0.030205 312.16 47
4285.66
118.50
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
HNT/USDT
$ 10.38 243786.12 40
1080.06
1822.75
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
HNT/QC
$ 10.37 267021.45 43
1034.75
1515.36
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
HPY/QC
$ 0.001442 1198.83 1
7.21
7.21
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۰۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDC.E
$ 7.35 14503057.01 470
455107.55
353070.01
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDC
$ 7.88 1104041263.19 46
127016.38
89137.54
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDCE
$ 7.35 14503057.01 499
496870.84
385469.74
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۲۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 7.80 2064.75 24
5527.06
163.46
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/QC
$ 10.04 37.38 1
40.49
79.56
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
IDV/USDT
$ 0.010492 0.492649 1
56.24
5.03
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
ILV/USDT
$ 109.91 27.88 27
375.82
1138.86
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
IMX/USDT
$ 1.21 9341.17 232
5898.82
766.55
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
IMX/QC
$ 1.14 895.59 13
226.15
4286.13
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
INV/USDT
$ 127.68 961826.14 3
418.12
229.39
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
IOTX/USDC
$ 0.040511 856110230.29 436
805352.13
1290705.86
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
IOTX/QC
$ 0.032421 1985.15 129
823.15
4262.55
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
IOTX/USDT
$ 0.036748 7691.56 6
3766.73
194.46
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
JASMY/USDT
$ 0.010201 1634.92 203
6638.90
149.29
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
JUSTICE/USDT
$ 0.000267 69565.28 2
9.52
7.88
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
KAN/BTC
$ 0.001259 0 15
141.68
618.63
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
KAN/QC
$ 0.001335 1016.58 119
2043.62
574.59
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
KAVA/USDT
$ 1.79 3.19 1
6818.97
6715.99
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
KAVA/QC
$ 0.089675 10.19 75
4.39
17031.07
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
KILT/USDT
$ 0.786900 280495.25 44
1503.84
1018.33
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
KOK/USDT
$ 0.412962 178482.62 5
17.25
8.47
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
KSM/USDT
$ 31.32 409.11 110
1091.06
3632.74
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
KSM/USDC
$ 61.91 1114648392.51 90
49962.63
158966.58
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
KSM/QC
$ 32.60 323.79 12
39.74
258.95
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
LAT/USDT
$ 0.010102 301.06 1
16.09
401.51
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
LAT/QC
$ 0.004076 87.96 5
953.54
19.57
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
LIKE/USDT
$ 0.007571 2892.42 1
0.736877
0.552658
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
LINK/USDT
$ 8.49 2294.91 145
6752.07
3433.15
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
LINK/USDCE
$ 6.62 14300924.37 524
399063.80
1169143.85
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۲۸
LINK/USDC.E
$ 6.62 14300924.37 531
365951.93
1072135.47
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
LINK/USDC
$ 8.46 1116722623.68 235
163344.86
18233.36
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
LOOKS/QC
$ 0.350554 2575.76 35
897.27
1086.94
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
LOOKS/USDT
$ 0.287543 271.03 10
221.99
3903.05
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
LPT/USDC.E
$ 12.50 17068601.35 462
881846.14
198788.53
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
LPT/USDCE
$ 12.50 17068601.35 496
904502.71
203895.85
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۴۹
LPT/USDC
$ 10.96 1139525670.84 184
108717.24
40394.96
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
LPT/QC
$ 16.41 89260.28 91
2717.73
1868.05
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
LPT/USDT
$ 10.85 595.27 16
2736.72
740.31
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
LQTY/USDT
$ 1.67 96981.97 0
51.98
3.34
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
LTC/BTC
$ 77.61 3871.16 127
25521.06
23966.14
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
LTC/USDC
$ 61.85 745851175.77 1
0.303359
0.309427
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
LTC/QC
$ 63.07 27086.60 39
421.46
287.69
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
LTC/USDT
$ 60.90 5394326.01 146
8857.22
31932.15
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.89 9756.67 3
9.70
28.97
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/QC
$ 1.95 15885.71 16
832.87
992.88
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
MANA/USDC
$ 1.05 1118840827.28 25
77308.12
37129.07
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
MANA/USDC.E
$ 0.973648 14544234.31 334
382419.84
214466.37
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
MANA/USDCE
$ 0.973648 14544234.31 337
406874.67
228180.97
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۱۹
MATIC/QC
$ 0.860673 14447.79 1
417.34
951.25
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
MATIC/USDT
$ 0.902285 20873.37 142
130945.68
543.10
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
MATIC/USDC
$ 0.904018 1114838255.24 64
130715.20
140102.27
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
METIS/USDT
$ 19.90 8.68 0
635.35
498969.87
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 1.36 0.010002 51
638.40
391.66
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
MIR/USDT
$ 0.376252 29242.99 4
4.94
204.78
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
MIR/QC
$ 0.549797 19104.66 1
62.75
170.40
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
MLN/QC
$ 35.08 69075.66 15
838.35
808.79
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
MLN/USDT
$ 34.80 67680.31 28
728.92
841.18
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
MNU/USDT
$ 0.000320 11540.58 3
82.39
9.60
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
MOVR/USDT
$ 24.25 66313.84 8
772.66
744.27
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
MYT/USDT
$ 0.032276 114002.65 83
1983.61
1771.55
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/QC
$ 3.67 10.32 174
5.80
4.19
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.20 5855.46 200
9170.91
299.11
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 5.31 1131730279.54 59
180621.28
175970.99
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
NEO/QC
$ 13.13 14983.98 165
199.13
225.92
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
NEO/BTC
$ 11.80 0 13
22.55
25.37
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
NEO/USDT
$ 10.48 1212742.42 162
19846.16
1136.48
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
NIFTSY/USDT
$ 0.003077 21871.09 1
246.70
3.26
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
NKN/USDT
$ 0.000400 4.57 1
1171.82
189.96
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
NKN/QC
$ 0.001476 1322.81 23
5.66
113.26
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
NYM/QC
$ 0.363329 401.63 11
117.40
41.13
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
NYM/USDT
$ 0.310046 19.78 113
172.65
51.08
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
O3/USDT
$ 0.180377 60294.23 9
141.50
799.25
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
O3/QC
$ 0.179471 45741.79 3
51.97
819.51
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
OGN/USDT
$ 0.152123 10.71 4
69.54
229.12
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
OGN/QC
$ 0.179349 50.21 23
76.41
4.33
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
OMG/USDT
$ 2.21 1594322.39 137
30459.23
1910.71
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
OMG/QC
$ 2.86 2659.92 2
123.49
4450.44
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
ONE/QC
$ 0.016215 23.75 78
359.39
276.96
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ONE/USDT
$ 0.021893 3.31 44
29.86
203.01
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ONT/USDT
$ 0.305046 11716.62 55
0.691494
262.00
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
OOE/USDT
$ 0.053793 51258.98 2
262.87
471.88
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
OOE/QC
$ 0.053913 61534.75 16
184.60
333.77
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
OP/USDT
$ 1.73 9521.28 4
195.93
519.69
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
OP/QC
$ 1.77 5419.66 144
2645.20
2485.28
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ORN/QC
$ 1.64 516855.39 6
1066.56
2133.64
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
ORN/USDT
$ 1.43 213.74 13
2073.65
85.26
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
PAF/USDT
$ 0.003362 283436.35 10
44.38
8.54
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
PEOPLE/USDT
$ 0.027004 2407.33 32
5051.32
2328.41
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
PERP/QC
$ 1.68 214264.68 23
369.17
288.96
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
PERP/USDT
$ 0.600090 8.82 97
117.56
136.55
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
PLA/USDT
$ 0.404761 9.66 1
562.69
4646.73
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
PLA/QC
$ 0.496541 113043.86 2
2213.30
2542.56
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
POKT/USDT
$ 0.309861 264.70 97
35.10
543.32
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.798920 175.63 29
563.85
5.16
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/QC
$ 0.785467 165793.78 11
1593.08
1195.88
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDCE
$ 0.232214 12637357.30 499
848640.49
847198.94
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۵۹
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDC.E
$ 0.232214 12637357.30 494
801978.32
800616.03
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDC
$ 0.224565 1137869380.63 85
142676.49
133730.74
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/QC
$ 0.238148 399277.81 74
765.82
1650.61
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDT
$ 0.228134 446.25 65
2195.83
22.29
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
POND/QC
$ 0.010570 8068.19 65
589.46
626.88
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
POND/USDT
$ 0.010549 4020.55 10
606.40
563.87
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.243236 116237.75 81
12316.50
913.89
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
QNT/USDC
$ 125.41 1058689267.29 104
113778.62
144297.73
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۳:۱۱
QNT/QC
$ 69.20 113374.44 26
2506.45
2864.31
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
QNT/USDT
$ 94.80 13.55 59
4895.01
235684.78
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
QTUM/BTC
$ 4.40 0 8
750.19
245.53
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
QTUM/USDT
$ 3.97 661365.18 132
24822.40
36.96
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
QTUM/QC
$ 4.67 83862.58 142
3561.79
185.29
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/QC
$ 92.63 322812.05 38
652.46
407.37
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 92.52 513162.50 62
885.84
582.19
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
RACA/USDT
$ 0.000409 185.51 1
1076.64
1.55
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
RAD/QC
$ 2.34 474519.36 89
1158.42
683.54
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
RAD/USDT
$ 2.54 47.25 98
3659.99
10.02
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
RARE/QC
$ 0.239664 288889.85 13
225.00
586.39
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
RARE/USDT
$ 0.240869 383749.94 45
266.92
2986.29
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
RARI/USDC
$ 7.46 62245.82 196
486424.07
387830.49
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
RARI/USDT
$ 0.015002 110.69 55
74.01
6863.84
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
RARI/QC
$ 0.203830 1.08 61
17.38
82.55
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
رن
رن
Republic Protocol
REN/QC
$ 0.202896 94441.04 32
2004.32
2438.44
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.202774 88110.83 42
3608.28
4224.05
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
REQ/QC
$ 0.143789 245272.02 173
3304.47
2887.42
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
REQ/USDT
$ 0.017803 125.71 77
609.26
370.79
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
REV/USDT
$ 0.006238 3194.95 7
11.10
1563.71
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT/USDT
$ 15.47 3265064.44 15
10.61
3633.65
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ - ۲۲:۵۲
RLC/USDT
$ 1.08 200857.86 7
3927.19
8450.36
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
RLY/QC
$ 0.086855 127067.47 1
295.25
348.23
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
RLY/USDT
$ 0.090689 101464.60 1
340.49
456.17
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.090581 1099.04 258
148.05
100.04
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
رز
رز
Oasis Network
ROSE/QC
$ 0.076284 1773.16 22
466.02
5484.25
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/QC
$ 0.005818 47702.19 76
466.99
391.45
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.005794 46391.17 5
622.06
564.61
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
RSS3/USDT
$ 0.163379 120407.66 11
677.20
696.90
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
SAFE/USDT
$ 13.81 61067.16 263
35.89
8016.59
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
SAFE/QC
$ 33.68 245250.24 166
5819.47
9324.57
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
SANA/QC
$ 0.000136 10949.21 0
305.75
259.93
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/QC
$ 1.14 355.63 36
1378.03
1181.52
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDC
$ 1.32 1084963761.45 54
83055.69
89668.94
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.650198 2411.35 1
6557.45
5.24
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
SDN/QC
$ 0.283991 27.75 3
2582.24
156.10
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
SDN/USDT
$ 0.654417 380305.66 6
319.00
634.22
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
SDOG/QC
$ -10060511.95 4153.61 40
171.79
758.12
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۰۰
SDOG/USDT
$ -909884718.07 398.58 1
497.33
25.42
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۰۰
SGB/USDT
$ 0.037995 616.35 5
95.48
266.52
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
SHIB/USDT
$ -112526.98 192652.18 162
1045.89
4294.16
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
SHIB/QC
$ -117574.86 319747.45 107
2225.10
1009.99
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
SHIB/USDC
$ -120479.03 1228496903.27 332
99255.14
14785.25
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
SLP/USDT
$ 0.006699 25948.47 2
168.99
285.89
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
SLP/QC
$ 0.007175 27537.34 10
476.46
228.99
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
SNT/USDT
$ 0.032397 229380.49 25
1093.64
1076.75
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDC
$ 40.83 1092105571.46 82
102624.04
57359.86
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 38.14 96165.25 6
3.30
3057.65
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/QC
$ 41.60 2125.19 68
156.14
1934.20
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
SOS/USDT
$ -33795718.10 255072.68 4
368.72
2879.78
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
SRM/QC
$ 0.415764 173.94 1
223.64
255.77
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
SRM/USDCE
$ 1.04 11606094.21 473
617930.20
746984.41
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۱۹
SRM/USDC
$ 1.00 1117231194.33 62
151673.52
166411.70
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
SRM/USDC.E
$ 1.04 11606094.21 455
605840.44
732369.72
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
SRM/USDT
$ 1.03 39.59 13
2551.33
99.84
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
STG/USDT
$ 0.782001 26198.79 2
6.28
6.67
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
STI/USDT
$ 0.658017 271208.97 20
75.34
1244.57
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
STORJ/QC
$ 0.607478 93791.21 49
765.91
967.60
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
STORJ/USDT
$ 0.699206 37.68 87
4062.41
21431.97
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
STX/QC
$ 0.546192 60.00 2
219.89
15.86
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
SUKU/USDT
$ 0.115885 93259.13 95
2366.77
3572.11
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
SUSHI/USDT
$ 1.72 5948.31 96
771.85
1731.29
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
SWFTC/USDT
$ 0.001520 829.95 3
5.96
7.86
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
SYNR/USDT
$ 0.036095 34197.63 1
2.86
2.96
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
T/USDT
$ 0.030005 75.46 11
52.99
3.12
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
THETA/QC
$ 0.470376 1119.03 61
65.03
3015.67
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
THETA/USDCE
$ 1.14 12199187.48 509
759983.87
493168.08
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۲۸
THETA/USDT
$ 1.63 269.72 196
5683.25
20.77
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
THETA/USDC.E
$ 1.14 12199187.48 503
688657.75
446883.20
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
THETA/USDC
$ 1.56 1120255502.52 96
139005.74
56328.86
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
THG/USDT
$ 0.210573 15129.75 2
24.91
44.21
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
TIGER/USDT
$ -273941081.27 9840.56 1
104.34
1.79
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/QC
$ 0.015660 59.10 1
196.79
86.66
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.028704 14.89 1
712.28
2289.61
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
TRIBE/QC
$ 0.317964 119699.52 5
304.44
474.47
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
TRIBE/USDT
$ 0.117318 18.00 167
1082.17
225.95
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/QC
$ 0.102925 133049.48 40
453.83
499.77
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.102787 103498.53 16
529.22
976.35
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
TRUE/QC
$ 0.031721 11321.85 1
1175.14
700.27
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
TRX/QC
$ 0.067153 422824.24 45
17.04
1853.29
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
TRX/USDT
$ 0.063319 10156.93 110
926.79
879.53
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.049594 113094.61 34
708.80
682.40
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
UFC/QC
$ 0.029514 91.69 1
89.98
761.33
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۰۰
UMA/USDT
$ 0.711107 2.71 6
92.23
5.92
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
UMA/QC
$ 2.45 69.45 1
3.17
0.770025
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
UMEE/USDT
$ 0.019703 127.79 5
175.98
2.55
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
UNI/USDC
$ 8.09 1129517908.69 2
119844.41
51852.61
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
UNI/USDC.E
$ 4.92 11498590.64 522
1140855.48
401235.38
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
UNI/USDCE
$ 4.92 11498590.64 528
1256676.22
441969.18
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۱۵
UNI/USDT
$ 8.24 33776.76 157
2996.26
0.080348
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
تتر
تتر
Tether
USDT/QC
$ 0.589863 161517.28 106
816.44
447029.05
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.903486 52077.62 4
783.70
2.26
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
VP/USDT
$ 15.96 62749.76 24
1457.79
9435.21
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
VSYS/BTC
$ 0.001287 49141.41 1
14.27
23.29
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
VSYS/QC
$ 0.005036 5756.05 5
158.72
15.29
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
WAVES/USDT
$ 6.67 9438.72 19
7258.27
243.95
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
WAXP/USDT
$ 0.135083 777684.17 153
4089.91
8521.44
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
WAXP/QC
$ 0.135777 306683.54 39
3326.76
1960.13
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
WMT/USDT
$ 0.217024 175605.11 1
33.15
11.62
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
WNCG/QC
$ 0.127297 1962.75 3
0.083780
173.48
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
WNCG/USDT
$ 0.153923 20197.98 45
735.00
66.77
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
XCH/QC
$ 28.13 27.11 2
389.87
171.35
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
XCH/USDT
$ 37.01 2966.69 7
212.46
23.80
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
XCN/USDT
$ 0.089988 116535.10 94
6318.07
7946.66
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
XEC/QC
$ -572623.06 457737.98 125
1344.90
3933.11
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
XEM/QC
$ 0.039946 2183.43 33
1678.01
30.71
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
XLM/USDT
$ 0.108716 3592801.14 106
32045.84
152.11
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
XLM/QC
$ 0.138335 14.98 29
84.51
2921.21
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
XLM/USDC
$ 0.123134 1114562273.29 207
149316.81
8526.27
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۷
XLM/USDC.E
$ 0.123542 14788025.09 522
1120632.94
476604.61
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
XLM/USDCE
$ 0.123542 14788025.09 513
1275973.40
542670.82
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۲۸
XMR/USDT
$ 120.02 292.12 95
2056.84
66.38
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
XMR/QC
$ 158.45 914.93 18
11.06
838.61
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/QC
$ 0.382397 92526.20 44
12311.06
499.76
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.371148 297888144.03 111
51447.98
140514.17
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.363154 9610675.15 93
457.37
1372.87
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.508779 0 135
7829.17
8148.61
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
XWC/USDT
$ 0.543570 1730018.51 1
69.40
5.95
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
XYM/QC
$ 0.075799 15482.78 16
791.44
591.57
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۲۲:۵۳
XYO/USDT
$ 0.005001 11.67 109
2023.39
67.27
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/QC
$ 0.660331 114.94 2
445.11
967.25
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG/USDT
$ 0.500075 4092.29 43
914.25
1390.61
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ZB/USDT
$ 0.096214 130613.48 29
2695.08
1524.03
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸
ZB/QC
$ 0.100713 2048086.46 145
1304.00
411.94
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۶:۰۸

مشخصات ZB.COM

توضیحات

نظرات ZB.COM

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین