خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29857.91
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۴۱
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1630.29
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۴۱
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.091321
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۴۱
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.516489
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۴۱

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین تایگر

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
$AI
$AI/USDT
$ 0.003034 41077.41 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
$AI
$AI/USDT
$ 0.005737 48674.50 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
$HOLA/USDT
$ -684100.00 407755.04 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
$HOLA/USDT
$ 0.000133 721283.97 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
3QT/USDT
$ -253600.00 11707.03 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
3QT/USDT
$ -250200.00 9947.97 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AA/USDT
$ 1015.00 1309295.82 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
AA/USDT
$ 1058.25 2391963.70 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ABBC/BTC
$ 0.037369 2345362.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ABBC/BTC
$ 0.032226 2724020.44 55 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ADA/USDT
$ 0.534636 9385069.09 517
324221.45
360921.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ADA/USDT
$ 0.257844 3035047.60 432
245593.13
425363.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
AKITA/USDT
$ -11000000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AKITA/USDT
$ -12000000.00 46.07 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ALCAZARLEO
ALCAZARLEO/USDT
$ 0.000101 17061.50 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ALCAZARLEO
ALCAZARLEO/USDT
$ 0.000573 111179.38 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ALIF/USDT
$ 0.209053 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ALIF/USDT
$ 0.761426 128024.62 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APE/USDT
$ 1.70 2910848.52 424
194564.02
156727.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
APE/USDT
$ 1.12 1427841.99 388
185322.94
211366.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
آپلو کرنسی
آپلو کرنسی
Apollo Currency
APL/USDT
$ 0.000104 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آپلو کرنسی
آپلو کرنسی
Apollo Currency
APL/USDT
$ -990300.00 30.40 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
APT/USDT
$ 5.97 36431196.05 454
55037.05
22305.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
APT/USDT
$ 8.40 28788089.25 504
61515.45
59297.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
AROR/USDT
$ 0.001320 115.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
AROR/USDT
$ 0.000951 910.31 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARU/USDT
$ 0.045612 16394.84 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ARU/USDT
$ 0.032518 9391.41 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BABYDOGE/USDT
$ -1285325790.00 43937.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BABYDOGE/USDT
$ -1072600209.00 32337.87 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BABYTK
BABYTK/USDT
$ -420235160000.00 24951.30 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BABYTK
BABYTK/USDT
$ -390096800000.00 16990.44 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BAFC
BAFC/USDT
$ -950240860000.00 210406.39 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BAFC
BAFC/USDT
$ -11706550800.00 225818.46 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BAL/USDT
$ 4.30 347870.92 418
28035.16
43497.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BAL/USDT
$ 3.05 48237.56 402
20604.80
67222.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.539502 171379.90 405
51208.87
28786.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.749790 1203556.26 431
27238.82
13571.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BGVT/USDT
$ -8270000.00 3407.99 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BGVT/USDT
$ -9880000.00 3937.89 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.186604 2946449.80 410
71196.42
130062.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.272169 914007.21 428
45135.56
73839.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BNB/USDT
$ 235.26 18873823.38 474
1732975.63
2141639.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BNB/USDT
$ 214.22 7558546.50 435
1294612.96
1314956.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNBDOG$/USDT
$ 0.018024 91051.78 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BNBDOG$/USDT
$ 0.004905 33376.47 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BNOX/USDT
$ 0.602153 118857.31 65
1569.82
1053.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BNOX/USDT
$ 0.600936 99129.14 49
1576.52
1063.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BOSS/USDT
$ -1640918231.00 19036.67 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BOSS/USDT
$ -1820461430.00 22711.95 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BPEPEF/USDT
$ -2290000.00 36455.63 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BPEPEF/USDT
$ -7950000.00 157617.79 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BRISE/USDT
$ -21000000.00 90459.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BRISE/USDT
$ -13000000.00 47263.51 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BSW/USDT
$ 0.092323 905944.32 354
33208.71
36294.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BSW/USDT
$ 0.060534 149215.01 298
32292.40
23032.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDT
$ 29857.91 48343740.05 665
310982.00
151200.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BTC/USDT
$ 43975.15 72730377.68 1
638694.02
267494.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
BUSD/USDT
$ 1.00 15955882.18 532
4857299.76
1838381.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
BUSD/USDT
$ 0.999953 34428246.43 554
6972919.28
1467684.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
C98/USDT
$ 0.130804 7184.74 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
C98/USDT
$ 0.242850 729.11 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CAKE/USDT
$ 1.11 437018.78 348
34223.96
68328.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CAKE/USDT
$ 2.49 2846825.41 453
155289.40
265573.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CARE/USDT
$ -197900.00 40271.22 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CARE/USDT
$ -781800.00 263895.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CATS/USDT
$ -86521930600.00 9442.38 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CATS/USDT
$ -40122451900.00 5196.82 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CBFINU
CBFINU/USDT
$ -5271336118.00 1749.75 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CBFINU
CBFINU/USDT
$ -6033376177.00 1669.10 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CEEK/USDT
$ 0.040609 27.82 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012217 217778.52 360
18815.89
78890.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.017604 550935.11 405
55502.94
36450.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CHAMP/USDT
$ 0.005001 17.95 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CHAMP/USDT
$ 0.002126 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHIN/USDT
$ -540100.00 893.32 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CHIN/USDT
$ 0.000119 1273.52 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHR/USDT
$ 0.151038 761393.45 1
57237.80
54972.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CHR/USDT
$ 0.091051 141014.98 129
51834.13
72066.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.088923 3018840.00 1
105104.03
137614.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CHZ/USDT
$ 0.059533 1474300.46 329
69226.78
126651.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CITY/USDT
$ 2.94 245975.04 379
50045.88
25731.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CITY/USDT
$ 2.67 42674.58 326
32175.14
12036.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CMCX/USDT
$ -990300.00 933.43 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CMCX/USDT
$ 0.000113 32488.56 5
7.02
7.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
CNYX/USDT
$ 0.000307 29209.48 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CNYX/USDT
$ 0.000528 50699.07 1
3.94
72.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
COLLAR/USDT
$ -3E08 1580.32 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COLLAR/USDT
$ -2E08 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
COLLIE/USDT
$ -1E08 933.12 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COLLIE/USDT
$ -4E08 91.38 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.70 557744.89 455
74422.61
105096.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 53.98 1552409.94 466
62304.95
51215.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CRC/USDT
$ 0.001601 457.84 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CRC/USDT
$ 0.000300 1976.46 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CRP/USDT
$ 0.342887 225273.52 66
809.85
199.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
CRP/USDT
$ 0.339390 221537.09 1
7.53
12.51
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.692876 1847792.35 498
116128.23
85437.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.437145 426441.36 457
30334.33
174549.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DALI
DALI/USDT
$ -3479947321.00 49468.29 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DALI
DALI/USDT
$ -4189061795.00 74312.29 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
DEFIT/USDT
$ 0.071901 21324.10 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DEFIT/USDT
$ 0.089918 37891.85 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
DELOT/USDT
$ -858200.00 116.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
DELOT/USDT
$ 0.000103 354.59 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DEXA/USDT
$ -164100.00 24243.03 15
125.87
84.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
DEXA/USDT
$ -139200.00 22489.81 1
100.51
59.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DIFI/USDT
$ 0.004031 20165.70 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DIFI/USDT
$ 0.004682 1069.16 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.158340 993092.68 372
35635.79
58987.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.097154 124893.47 319
28422.40
26418.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOGAI
DOGAI/USDT
$ -12000000.00 392070.97 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
DOGAI
DOGAI/USDT
$ -3E08 397771.97 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060764 3793555.18 493
489898.71
592286.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.098435 19419305.41 534
493593.72
498710.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
DOGEAI/USDT
$ -1110000.00 106731.83 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
DOGEAI/USDT
$ -85000000.00 87281.20 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DOGECOIN
DOGECOIN/USDT
$ -1289721707.00 5718.47 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOGECOIN
DOGECOIN/USDT
$ -1602406160.00 10437.05 1
-1E08
5.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
DOGRMY
DOGRMY/USDT
$ -28307175000.00 5603.17 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
DOGRMY
DOGRMY/USDT
$ -21311925800.00 3945.07 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDT
$ 6.60 7529030.34 1
295105.51
351062.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
DOT/USDT
$ 3.85 1832831.99 281
114607.61
225923.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DSQ/USDT
$ 0.019446 409088.43 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DSQ/USDT
$ 0.023836 550252.20 1 ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ - ۱۲:۰۶
DUB
DUB/USDT
$ -2436604641.00 1841204.10 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
DUSK/USDT
$ 0.112863 231520.12 367
36472.07
72115.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
DUSK/USDT
$ 0.174544 773872.37 419
110824.69
57242.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
EARNX/USDT
$ 0.000695 492.75 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EARNX/USDT
$ 0.000588 718.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
EFBAI/USDT
$ -190000.00 7684.65 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
EFBAI/USDT
$ -320200.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDT
$ 0.212419 270067.82 385
34611.79
64262.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ENJ/USDT
$ 0.341186 1498360.88 419
66317.23
25593.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ENS/USDT
$ 9.49 1164731.58 381
89491.67
72004.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ENS/USDT
$ 7.05 241215.44 333
66989.48
118324.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EOS/USDT
$ 0.786199 3363651.63 359
189370.98
238511.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
EOS/USDT
$ 0.551309 854894.20 314
185411.88
289994.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
EPX/USDT
$ 0.000220 610731.53 354
49342.37
19124.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
EPX/USDT
$ 0.000177 50653.40 291
30085.25
16706.87
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ESCROW/USDT
$ 0.000266 1877.58 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ESCROW/USDT
$ 0.000408 7255.94 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ETC/USDT
$ 15.49 992635.54 393
219254.57
344085.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETC/USDT
$ 22.03 7545739.58 447
363624.42
343250.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ETE/USDT
$ 0.010230 285586.58 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETE/USDT
$ 0.011253 390203.79 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ETH/USDT
$ 2359.64 57415081.29 667
288774.57
219491.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ETH/BTC
$ 1628.92 5098821.13 484
1169248.89
905881.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/USDT
$ 1630.29 27415133.18 653
187275.16
367822.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ETH/BTC
$ 2359.51 15405801.23 517
1093610.92
1530993.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
مون ریترایور
مون ریترایور
Moon Retriever
FETCH/USDT
$ -1E08 558.25 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
مون ریترایور
مون ریترایور
Moon Retriever
FETCH/USDT
$ -1E08 1245.59 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.21 5741686.32 516
209527.93
256292.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.37 1328897.99 463
160277.25
300021.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FKPEPE
FKPEPE/USDT
$ -28307175000.00 2567.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
FKPEPE
FKPEPE/USDT
$ -25114053400.00 2222.10 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLOKI/USDT
$ -403800.00 2412136.61 445
43089.04
54618.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
FLOKI/USDT
$ -259500.00 4637704.21 387
47439.01
56929.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLOKICEO
FLOKICEO/USDT
$ -6003359000000.00 33392.63 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FLOKICEO
FLOKICEO/USDT
$ -140035490000.00 55898.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
FORS/USDT
$ -258400.00 4.06 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FORS/USDT
$ -6020000.00 4.98 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
FREE/USDT
$ -26000000.00 0 1
467.81
650.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
FREE/USDT
$ -12000000.00 1124.45 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FROG/USDT
$ 0.000831 488499.61 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
FROG/USDT
$ 0.001806 523736.85 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
FWC
FWC/USDT
$ -170043100000.00 13209.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
FWC
FWC/USDT
$ -170095180000.00 17904.06 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.70 1324864.92 424
80852.34
111272.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.15 160942.33 374
42450.33
104772.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GAT/USDT
$ 0.147576 1336932.12 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GBK/USDT
$ 0.053745 431285.40 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GBK/USDT
$ 0.065755 493141.46 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GCME/USDT
$ 0.000596 26608.72 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GCME/USDT
$ 0.000411 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GGT/USDT
$ 0.144337 7.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GGT/USDT
$ 0.188606 1558.27 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.151085 645718.34 391
47069.69
119156.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.288873 2540769.63 456
179598.49
198868.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GNO/USDT
$ 231.76 197321.93 295
7621.06
8329.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GNO/USDT
$ 98.05 28175.33 184
1566.25
4488.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GOJOCOIN/USDT
$ -44000000.00 10411.41 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GOL/USDT
$ 0.008902 362231.19 27
164.21
199.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GOL/USDT
$ 0.006846 288342.67 11
31.70
246.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRT/USDT
$ 0.082146 668108.83 336
74163.65
155326.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GRT/USDT
$ 0.172244 3836002.04 440
309960.10
174001.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GRV/USDT
$ 0.101226 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GRV/USDT
$ 0.110062 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GWP/USDT
$ 0.168943 15814.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GWP/USDT
$ 0.112063 21030.58 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
GWSPP/USDT
$ 0.008732 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GWSPP/BTC
$ 0.306702 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
GWSPP/BTC
$ 0.208155 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GWSPP/USDT
$ 0.013177 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBIT/USDT
$ -4190000.00 4432.31 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBIT/USDT
$ -6210000.00 8798.44 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
HMR/USDT
$ 0.004603 22429.68 9 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HMR/USDT
$ 0.004001 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
HMR/BTC
$ 0.004774 29235.72 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
HMR/BTC
$ 0.004396 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
HONG/USDT
$ -3330000.00 21928.94 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
HONG/USDT
$ -1310000.00 11272.56 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HOOD/USDT
$ -9710000.00 278533.63 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
HUS/USDT
$ 0.003262 300832.46 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
HUS/USDT
$ 0.000234 17461.41 1
9.22
0.653069
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IBFN/USDT
$ 0.001131 62613.14 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
IMX/USDT
$ 0.550308 592046.31 456
44660.96
91171.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
IMX/USDT
$ 1.55 2545233.23 478
20325.19
48088.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
INU/USDT
$ 0.000352 1547777.40 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
INU/USDT
$ -741000.00 173598.17 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ISIKC/USDT
$ 0.487273 18176.46 2
62.93
134.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ISIKC/USDT
$ 0.289773 12010.13 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ISLAMI/USDT
$ 0.000509 464168.05 11
135.09
16.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ISLAMI/USDC
$ 0.000346 9272.28 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ISLAMI/USDC
$ 0.000559 23542.41 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ISLAMI/USDT
$ 0.000355 374919.89 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
JAM/USDT
$ 0.000376 278590.11 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JAM/USDT
$ 0.000386 331066.06 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
JASMY/USDT
$ 0.003102 561842.53 241
54401.10
88664.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JASMY/USDT
$ 0.006082 2362923.24 1
64777.62
87385.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
JNGL/USDT
$ 0.223125 120626.38 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
JNGL/USDT
$ 0.274370 158360.10 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
JNTR/USDT
$ 0.026165 7622.62 7 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JNTR/USDT
$ 0.023776 10828.96 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
JNTR/BTC
$ 0.035171 157283.86 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
JNTR/BTC
$ 0.028347 101601.05 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KERMIT/USDT
$ -5250000.00 2094940.49 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
KERMIT/USDT
$ -3870000.00 2358185.49 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KIN/USDT
$ -209600.00 280192.80 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
KIN/USDT
$ -105800.00 115035.69 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
KUNCI/USDT
$ 0.005303 184.93 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KUNCI/USDT
$ 0.005401 213.19 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LEZ/USDT
$ 0.024282 15786.69 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LEZ/USDT
$ 0.022443 14938.24 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LGC/USDT
$ 0.000734 1502.66 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LGC/USDT
$ 0.000230 424.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LILFLOKI/USDT
$ -16504183300.00 136558.91 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LINK/USDT
$ 16.79 14558983.71 580
257833.08
332347.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LINK/USDT
$ 9.27 7141128.31 511
260975.92
286165.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LKC
LKC/USDT
$ -20005061200.00 5.52 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LKC
LKC/USDT
$ -41823403700.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/USDT
$ 64.05 4083742.15 507
347168.99
382671.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LTC/USDT
$ 76.34 6841951.89 533
384562.69
302978.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LTEX/USDT
$ -3706073858.00 1001.59 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTEX/USDT
$ -7731959809.00 3835.47 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
لیتیل ربیت
لیتیل ربیت
Little Rabbit
LTRBT/USDT
$ -1165295366.00 1058636.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
لیتیل ربیت
لیتیل ربیت
Little Rabbit
LTRBT/USDT
$ -1008564376.00 1052479.19 1
1.08
26.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LUFFY/USDT
$ -441000.00 12755701287.03 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LUFFY/USDT
$ -161800.00 227073.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.408429 949234.26 414
41628.29
53433.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.04 5593242.43 553
155396.09
258157.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
LUNG/USDT
$ 0.000185 74257.14 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
LUNG/USDT
$ 0.000297 108301.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MADOG/USDT
$ -28000000.00 24.30 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MADOG/USDT
$ -55000000.00 3999.50 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MANA/USDT
$ 0.506628 3512345.00 491
95076.99
89385.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MANA/USDT
$ 0.300668 539182.14 428
44775.57
112507.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/USDT
$ 0.563715 4954249.57 469
317250.38
297220.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MATIC/USDT
$ 0.878523 11907432.46 551
434605.59
283679.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MEFA/USDT
$ -419600.00 3480.56 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MEFA/USDT
$ -536600.00 4168.47 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.000933 38376.47 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.000864 65712.91 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MKR/USDT
$ 1438.36 1514493.37 404
165233.59
172137.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MKR/USDT
$ 1420.80 1026656.42 394
258724.16
259531.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MMIT
MMIT/USDT
$ -1E08 815185.99 9 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MMIT
MMIT/USDT
$ -1E08 820791.74 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MND/USDT
$ -240060730000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MND/USDT
$ -470263150000.00 274.36 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MOM/USDT
$ 0.000887 4213.57 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MOM/USDT
$ 0.000801 8969.72 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MRL/USDT
$ -203600.00 332.38 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MRL/USDT
$ -180600.00 385.19 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MRT/USDT
$ -6001518000000.00 8.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MRT/USDT
$ -300167970000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MTIX/USDT
$ -320200.00 71.55 1
148.93
0.010005
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MTIX/USDT
$ 0.000159 974.35 3
117.65
5.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MTK/USDT
$ 4.98 274740.89 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
MTK/USDT
$ 6.57 491137.92 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MYRA/USDT
$ 0.003099 167.54 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
MYRA/USDT
$ 0.003218 25487.51 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NARCO
NARCO/USDT
$ -310173570000.00 158948.23 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NARCO
NARCO/USDT
$ -420106480000.00 147269.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.02 915315.78 384
99997.75
132085.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 2.30 7551476.75 473
308492.78
296239.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
NFT2$/USDT
$ 0.008264 15863.18 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
NFT2$/USDT
$ 0.007495 19845.68 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
NFTN/USDT
$ -1E06 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
NFTN/USDT
$ -190100.00 1662.45 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NOOT/USDT
$ -86448375100.00 45549.35 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NOOT/USDT
$ -75719192400.00 53345.31 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
وان بیس کش
وان بیس کش
One Basis Cash
OBS/USDT
$ 0.170043 10.09 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
وان بیس کش
وان بیس کش
One Basis Cash
OBS/USDT
$ 0.140078 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OCEAN/USDT
$ 0.287061 269327.39 411
58227.76
95888.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OCEAN/USDT
$ 0.520232 1092225.86 468
69318.15
48310.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
OG/USDT
$ 4.84 991341.02 457
18798.28
125104.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
OG/USDT
$ 4.14 165491.02 359
19662.79
29074.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OGGY/USDT
$ -7001775000000.00 19.57 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
OGGY/USDT
$ -110061590000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMG/USDT
$ 0.458256 321999.11 302
53104.34
50002.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OMG/USDT
$ 0.717182 452930.35 349
30651.87
28659.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
OP/USDT
$ 1.25 2775502.95 151
387353.80
452741.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
OP/USDT
$ 2.10 6968020.47 1
435268.31
439261.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
OPEPE
OPEPE/USDT
$ -1000560000000.00 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OPEPE
OPEPE/USDT
$ -2000507000000.00 20.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PALM/USDT
$ 0.710908 799578.96 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PALM/USDT
$ 0.513860 805794.05 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PAW/USDT
$ -3640000.00 247335.13 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PAW/USDT
$ -5970000.00 361252.70 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEOPLE/USDT
$ 0.009425 186388.69 343
29596.28
79305.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEOPLE/USDT
$ 0.014184 1095657.97 400
79560.29
77743.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PEPEDERP/USDT
$ -22000000.00 192002.22 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEPEDERP/USDT
$ -2E07 295113.97 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PEPEGA
PEPEGA/USDT
$ -190106380000.00 21460.27 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PEPEGA
PEPEGA/USDT
$ -180045640000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PHAE/USDT
$ 0.012203 146.88 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PHAE/USDT
$ 0.039522 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PICO/USDT
$ 0.021062 125775.46 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PICO/USDT
$ 0.022356 91773.88 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PIKA/USDT
$ -1E08 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PIKA/USDT
$ -1E08 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PLOT/USDT
$ 0.000348 6521.27 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PLOT/USDT
$ 0.000354 6224.26 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PLS/USDT
$ -517000.00 129766.02 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PLS/USDT
$ -583200.00 134267.21 13 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
POLYPAD/USDT
$ 0.003486 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
POLYPAD/USDT
$ 0.001277 6752.06 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PRX/USDT
$ 0.743588 1250.74 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PRX/USDT
$ 0.208127 448569.50 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PULSE/USDT
$ -2960000.00 31215.63 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
PULSE/USDT
$ -18000000.00 2203.98 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PVERSE/USDT
$ 0.000420 2415.33 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PVERSE/USDT
$ 0.000439 721.45 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
PZM/USDT
$ 0.001502 20.50 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PZM/USDT
$ 0.001168 80993.35 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
QRL/BTC
$ 0.131292 24638.39 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
QRL/BTC
$ 0.123977 22136.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
QRT/USDT
$ -1450000.00 5.00 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QRT/USDT
$ -82000000.00 11.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
QTO/USDT
$ 0.169804 401029.54 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
QTO/USDT
$ 0.075782 214411.93 4
148.71
114.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RET/USDT
$ -19911141900.00 77411.56 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RET/USDT
$ -19304893200.00 90498.72 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
RKI/USDT
$ 0.204022 69862.31 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
RKI/USDT
$ 0.216884 91183.53 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 3.74 4161748.05 1
250671.70
301012.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 1.98 1162315.73 183
104041.81
190147.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ROBOPEPE/USDT
$ -9810000.00 1182727.51 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ROBOPEPE/USDT
$ -9200000.00 967318.75 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ROTTO/USDT
$ -180900.00 538659.52 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ROTTO/USDT
$ -108000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
RVC/USDT
$ 0.001137 4700.81 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RVC/USDT
$ 0.001181 6082.69 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SAFEZONE/USDT
$ 0.000224 8864.67 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SAFEZONE/USDT
$ 0.000233 11346.93 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SAI/USDT
$ -18704741100.00 2273646.40 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SAI/USDT
$ -960537500000.00 1649097.45 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.481422 3845233.26 482
91112.85
134865.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.302669 914558.64 441
101071.38
126009.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SAUDIPEPE/USDT
$ -2350000.00 293593.99 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SAUDIPEPE/USDT
$ -2060000.00 183808.02 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SDOGE/USDT
$ -8800000.00 1086.31 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SDOGE/USDT
$ -446400.00 6079.82 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SFIN/USDT
$ 1274.24 915.33 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SFIN/USDT
$ 1590.88 1486.91 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.708680 413737.82 403
11722.53
13213.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.620847 219858.60 384
6858.81
23578.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHANG
SHANG/USDT
$ -17004310100.00 381486.50 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SHANG
SHANG/USDT
$ -17809966200.00 357112.57 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHG/USDT
$ -5310000.00 21798.01 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHG/USDT
$ -7660000.00 24479.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SHIB/USDT
$ -6990000.00 2476317.45 334
351519.93
515890.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SHIB/USDT
$ -100100.00 11054090.30 389
498325.71
565331.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SHIBABNB
SHIBABNB/USDT
$ -4002240000000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIBABNB
SHIBABNB/USDT
$ -6001518000000.00 18.00 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SHIBARMY/USDT
$ -34008620100.00 6.53 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SHIBARMY/USDT
$ -40122451900.00 11359.99 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHRED/USDT
$ 0.450714 3.37 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SHRED/USDT
$ 0.447751 48225.53 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SKL/USDT
$ 0.021332 319752.07 384
44063.09
80400.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SKL/USDT
$ 0.044841 1459872.04 466
54308.08
94809.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SKPEPE/USDT
$ -68000000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SKPEPE/USDT
$ -75000000.00 5169.19 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNX/USDT
$ 3.82 3202270.45 1
137891.47
145207.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SNX/USDT
$ 2.08 489029.49 202
117588.66
157341.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
SOL/USDT
$ 72.43 30931893.16 531
1276751.25
1379283.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SOL/USDT
$ 28.61 16417108.25 461
1099537.62
1454904.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STRM/USDT
$ 0.002323 611514.71 5
40.37
5.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STRM/USDT
$ 0.002899 390140.17 1
15.96
8.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
STUART
STUART/USDT
$ -8E08 117775.15 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
STUART
STUART/USDT
$ -8E08 126894.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SXP/USDT
$ 0.409204 2364919.56 459
49284.93
81632.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
SXP/USDT
$ 0.275454 223606.24 415
45574.83
105169.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TCH/USDT
$ 0.004297 97922.30 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TCH/USDT
$ 0.004606 96929.79 9
93.24
75.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TCOIN/USDT
$ 0.001479 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TCOIN/USDT
$ 0.001141 1355.46 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TEP/USDT
$ 0.002901 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TEP/USDT
$ 0.002902 0 0 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRDC/USDT
$ 0.000209 5872.08 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TRDC/USDT
$ 0.000437 3286.03 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/USDT
$ 0.106037 32065410.46 537
180242.52
198396.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TRX/USDT
$ 0.091321 19671451.47 523
210167.09
291864.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TWELVE/USDT
$ 2.24 106087.16 13 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
TWELVE/USDT
$ 2.23 126513.79 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TWOGE
TWOGE/USDT
$ -17304386100.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
TWOGE
TWOGE/USDT
$ -930520700000.00 6575.23 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ULT/USDT
$ 0.011131 3335.34 1
9.99
5.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ULT/USDT
$ 0.011165 2974.38 1
134.55
15.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ULTI/USDT
$ -13000000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ULTI/USDT
$ -1E07 17.05 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
UNW/USDT
$ 0.001671 0 1
2.52
0.000703
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UNW/USDT
$ 0.001530 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
URS/USDT
$ 0.000136 8270.14 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
URS/USDT
$ -427100.00 3676.59 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/BITCNY
$ 1.00 155642.20 222
10221.71
41479.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
تتر
تتر
Tether
USDT/BITCNY
$ 1.00 133597.00 66
604.65
15456.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UUSD/USDT
$ 1.00 20034.08 244
5228.91
9619.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
UUSD/USDT
$ 0.999753 35643.67 309
15642.77
9586.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
UW3S/USDT
$ 0.136345 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
UW3S/USDT
$ 0.149584 194062.14 8
33.76
511.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
VIVA/USDT
$ -88000000.00 15179.47 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VIVA/USDT
$ -4100000.00 -4100000.00 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
WAIFU/USDT
$ 0.000468 195.02 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
WAIFU/USDT
$ 0.000529 902.29 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WKC
WKC/USDT
$ -2E08 247063.78 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
WKC
WKC/USDT
$ -2409348231.00 44697.19 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
WSPP/USDT
$ -13000000.00 74.15 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
WSPP/USDT
$ -2E08 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
XLM/USDT
$ 0.109061 960534.04 139
166720.84
247002.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
XLM/USDT
$ 0.131033 2142692.19 1
158747.96
211539.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
XQC/BTC
$ 0.002984 0 2.58 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XQC/USDT
$ 0.001517 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
XQC/BTC
$ 0.000879 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
XQC/USDT
$ 0.002800 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.655566 32213801.61 526
994814.26
782465.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.516489 14677454.18 465
860455.36
1095972.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
YES/USDT
$ 0.000216 4842.83 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
YES/USDT
$ 0.000443 4076.57 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
YFO/USDT
$ 3.04 0 4 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
YFO/USDT
$ 14.80 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ZAX
ZAX/USDT
$ 0.028301 2705.02 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ZAX
ZAX/USDT
$ 0.086320 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZCR/USDT
$ -376900.00 342765.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ZCR/USDT
$ -251200.00 185721.42 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۷
ZLW/USDT
$ 0.005451 12736.77 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ZLW/USDT
$ 0.013164 26520.26 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ZUNA
ZUNA/USDT
$ -13703473400.00 154243.31 1
7.26
2.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۱
ZUNA
ZUNA/USDT
$ -820459120000.00 349.99 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸

مشخصات CoinTiger

توضیحات

نظرات CoinTiger

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین