خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
17211.85
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۹
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.392327
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۹
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1281.95
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۹
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.098307
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۹

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین تایگر

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
$CRDN/USDT
$ 0.003600 0 1
6.82
133.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
$DRAGONS/USDT
$ 0.008738 23476.16 1
18.06
19.05
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ - ۱۴:۲۲
$TIME
$TIME/TCH
$ -12525311300.00 0 1.12
0.178438
4.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
1DOGE/USDT
$ 0.000113 0 1
3.55
26.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
1INCH/USDT
$ 0.444032 1707.26 153
4234.81
4625.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
3QT/USDT
$ -978700.00 487842.90 1
1.24
37.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
AAVE/USDT
$ 63.00 10599.22 239
58555.67
59404.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ABBC/BTC
$ 0.152371 9405379.43 31
285.60
224.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ABIC/USDT
$ 0.004500 18.00 1
6.04
17.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ABS/USDT
$ 0.021002 3.11 1
1.49
12.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ADA/USDT
$ 0.313941 1166447.68 282
155163.28
199790.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ADK/BTC
$ 0.704951 1996.36 2.74
19.90
1554.82
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۲۲:۴۹
ADK/USDT
$ 0.168011 352.99 7
6.76
137.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
AFP/USDT
$ 140.01 126.01 1
130.59
222.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
AGLD/USDT
$ 0.334023 20966.76 155
3232.43
4117.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
AGN/USDT
$ -1590000.00 0 1
26.92
5.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
AGX/USDT
$ 0.001800 6.84 1
5.15
0.130897
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
AKITA/USDT
$ -11000000.00 110.52 37
157.14
27.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
AKRO/USDT
$ 0.003050 3320.19 73
422.80
458.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ALCAZAR/USDT
$ 0.007521 365074.32 6
486.26
2.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ALG/USDT
$ 0.010001 0 0
158.91
21.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.31 124.29 187
1910.49
2738.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.088917 1756.79 105
505.76
595.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ALPINE/USDT
$ 2.63 860.99 274
13112.01
19476.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ALT/USDT
$ 0.300023 0 1
14.28
15.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ANFT
ANFT/USDT
$ -1E08 0 3.15
95.23
0.367080
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ANKR/USDT
$ 0.021182 3236.68 247
6107.93
6850.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ANT/USDT
$ 2.25 31647.94 324
102323.28
176422.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ANTIS/USDT
$ -4010000.00 0 1
8.86
11.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
AOG/USDT
$ 0.025502 0 1
5.41
14.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
APE/USDT
$ 3.93 134247.11 339
44575.11
47130.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
آپلو کرنسی
آپلو کرنسی
Apollo Currency
APL/USDT
$ 0.000625 44211.17 8
316.36
272.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
APT/USDT
$ 4.87 35701.25 371
32376.86
40596.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ARTM/USDT
$ 0.000160 0 1
67.83
11.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ARV/USDT
$ -810700.00 54409.76 4
8.19
149.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ASSA/USDT
$ -2E08 3.00 1
27.31
36.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ATG/USDT
$ -525100.00 0 1
18.06
1.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ATLAS/USDT
$ 0.003270 0 2
14.24
42.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ATM/USDT
$ 2.76 1088.03 150
2835.33
2266.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 9.86 23217.82 367
61975.89
76365.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ATT/USDT
$ 0.011490 0 1
1.76
16.45
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۲۲:۴۷
AURY/USDT
$ 0.899065 0 2
26.73
108.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
AVAX/USDT
$ 13.44 25634.51 275
129826.58
154147.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
AVC/BTC
$ 0.001033 0 0
19.87
15.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
AVINOC/USDT
$ 0.128009 0 1
15.61
76.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
AXS/USDT
$ 8.09 27397.20 243
12782.88
12026.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BABYDOGE/USDT
$ -1103074805.00 335172.67 1
104.71
66.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
بیبی داگ
بیبی داگ
Baby Doug
BABYDOUG/USDT
$ -23000000.00 0 0
10.88
21.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BABYTK
BABYTK/USDT
$ -520032600000.00 18501.99 1
20.12
21.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BAE/USDT
$ -7990000.00 0 1
8.97
0.000200
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۹:۵۹
بافه
بافه
Bafe.io
BAFE/TCH
$ -80805820400.00 0 2.51
5.65
1.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BAGS/USDT
$ 3.33 19.97 45
2145.64
2743.88
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
BAKE/BUSD
$ 0.178542 3501.69 197
2131.63
2804.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BAL/USDT
$ 6.04 1227.53 359
71857.32
93966.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BANANA/USDT
$ 13.70 0 1
16.01
52.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2.06 56671.47 323
99906.36
74576.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BANDEX/USDT
$ -79000000.00 78828.69 1
0.313290
1.32
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ - ۲۱:۵۷
BANKERS/USDT
$ -7200000.00 0 1
5.34
4.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BAX/USDT
$ 0.000129 10.00 1
5.74
13.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BAX/ETH
$ -256400.00 0 5.07
39.84
34.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BBETH/USDT
$ -975136035.61 2028.97 1
57.62
18.17
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۲۲:۵۲
BCHABC
BCHABC/USDT
$ 111.75 103994.42 397
31553.09
33574.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.462031 2536.34 196
10672.34
16925.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/USDT
$ 1281.31 34396.46 249
831327.94
715346.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BEX/USDT
$ 0.001000 0 1
7.34
4.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BFG/USDT
$ 0.013001 0 2
43.09
57.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BFK/USDT
$ 0.001996 136202.96 1
1.10
8.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BGVT/USDT
$ 0.000257 1091595.94 1
67.35
869.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BIGETH/USDT
$ -26000000.00 0 1
8.98
26.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BITGATTI
BITGATTI/USDT
$ -540033880000.00 3.82 1
3.82
26.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۸:۴۷
BLK/USDT
$ 0.523029 0 2
61.12
17.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BLOVELY
BLOVELY/USDT
$ -2000145102.00 0 2
23.56
3.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BLUESPARROW/USDT
$ -13000943200.00 0 1
24.06
0.023905
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.064205 2487.97 210
4754.64
7005.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BNB/BUSD
$ 290.05 228916.63 256
175963.92
268464.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BNB/USDT
$ 290.12 254595.11 342
1286019.64
1601208.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BNBDRAGON/USDT
$ 0.001057 23225.43 3
28.72
5.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BNOX/USDT
$ 0.601441 120177.03 115
941.85
1645.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BNX/USDT
$ 52.70 20594.34 231
21040.35
29966.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BOBA/USDT
$ 0.162971 53291.36 14
19.10
50.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BONE/USDT
$ 0.665038 15.34 2
48.62
18.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BOSON/USDT
$ 0.244017 0 2
10.72
45.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BOSS/USDT
$ -4600350749.00 50748.66 17
0.179372
18.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BPS/BTC
$ 0.027031 25.80 0.429219
9.34
0.031669
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BPS/USDT
$ 0.029002 106.11 1
35.58
33.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BRANA/USDT
$ 0.004000 78416.00 2
244.89
243.54
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ - ۱۶:۱۴
BROWN/USDT
$ 0.000150 0 1
18.24
20.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BSW/USDT
$ 0.212214 1044.68 283
14725.72
18718.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BTC/BUSD
$ 17205.40 36377.29 313
81401.37
58093.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BTC/USDT
$ 17211.85 6830207.41 478
679623.90
652541.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BTC/USDC
$ 19419.80 335218.45 302
204038.76
175948.35
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
BTCPAY/USDT
$ 0.019001 16.01 1
0.677882
20.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BTM/ETH
$ 0.009809 0 6
123.06
368.88
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ - ۲۲:۵۰
BTRST/USDT
$ 2.18 0 1
8.63
7.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BTS/ETH
$ 0.011154 0 1
17.03
123.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BTTOLD/USDT
$ 0.002775 24356.24 273
11086.83
24514.51
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
BUDG/USDT
$ 0.000300 0 1
25.91
1.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BURN/ETH
$ -294900.00 0 0
180.59
10.50
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ - ۱۶:۵۵
BUSD/USDT
$ 1.00 31603.26 297
144223.38
87965.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BVC/USDT
$ 0.000663 41266.64 1
20.60
1.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BX/USDT
$ 0.000307 862.20 1
17.19
59.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
BXMI/USDT
$ 0.404523 3342574.61 8
3.81
5.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
C98/USDT
$ 0.237684 116697.05 1
12.17
4.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CAKE/USDT
$ 3.97 1996.02 282
146658.51
216259.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CALO/USDT
$ 0.014210 78946.72 1
12.03
12.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
کتس کوین
کتس کوین
Catscoin
CATS/USDT
$ -2898196540.00 0 1
44.74
12.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CAW
CAW/USDT
$ -4E08 0 106
150.04
198.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CBFINU
CBFINU/USDT
$ -15000000.00 533382.39 1
9.20
232.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CBG/USDT
$ 1.50 0 72
14.96
78.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CC/USDT
$ 0.001090 0 1
7.99
8.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CDONK/USDT
$ 0.000330 0 1
34.89
14.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012261 9586.70 294
39045.66
52228.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
چین کِید
چین کِید
ChainCade
CHAINCADE/USDT
$ -1788121261.00 117011.84 1
2.02
11.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CHES/USDT
$ 0.000320 0 1
1.64
1.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CHH/USDT
$ 0.003830 4796.54 1
26.13
28.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CHIK/USDT
$ 0.000200 0 0.309550
52.91
20.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CHO/USDT
$ 1.14 0 1
17.26
17.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CHR/USDT
$ 0.123149 881.43 249
8353.53
7652.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CHZ/USDT
$ 0.152822 28606.11 279
14243.65
13373.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CITY/USDT
$ 4.11 3057.24 133
12000.26
17643.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002455 939.67 34
2778.41
983.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CLA/USDT
$ 0.001400 0 1
0.363641
1.94
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
CLIMB/USDT
$ 1.40 0 1
10.45
11.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CLS/USDT
$ 0.230016 0 16
7.02
39.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CMCX/USDT
$ 0.002836 130808.63 1
25.92
5.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CMN/USDT
$ 0.514835 0 1
12.15
67.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CNS/USDT
$ -1E05 0 6
43.40
11.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CNYX/USDT
$ 0.002079 1587854.44 27
486.44
190.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
COLLIE/USDT
$ -1330000.00 163050.25 4
257.43
17.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 38.19 344.55 215
24986.87
33011.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
COMT
COMT/USDT
$ -90006103700.00 0 1
2.38
6.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CORIS/USDT
$ 0.017101 0 1
25.12
20.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CPRO/USDT
$ -2998585.80 0 1
45.99
4.59
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
CRANE$/USDT
$ 0.026181 145631.35 1
4.76
15.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CRC/USDT
$ 0.009201 77.14 7
46.23
26.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BTC
$ 0.092111 0 1
16.90
1.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CRP/USDT
$ 0.644647 214842.18 18
341.64
257.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CRU/USDT
$ 0.587643 890.27 10
1638.91
1645.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.659045 521.81 241
35490.86
31751.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CTHAI/USDT
$ -67404571000.00 11.83 1
73.12
12.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CTSI/USDT
$ 0.056005 0 1
24.91
281.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CUMMIES/USDT
$ 0.003000 0 1
14.95
36.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CVC/USDT
$ 0.144009 0 1
133.92
93.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
CVD19/USDT
$ -8993215.27 106.87 1
23.74
16.02
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۰:۰۲
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.420032 0 1
18.06
16.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DALI
DALI/USDT
$ -7322496573.00 138749.26 7
278.74
88.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DARK/USDT
$ 0.011001 0 1
12.47
14.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 46.55 73608.95 358
67043.58
70597.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DATA/USDT
$ 0.044447 0 1
27.42
9.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DBT/USDT
$ 0.004655 114185.23 0
18.95
19.07
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۱۱:۵۲
DCN/USDT
$ -3390000.00 0 1
20.40
9.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DDL/USDT
$ -16000000.00 0 1
7.67
15.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DEFIT/USDT
$ 0.064555 247100.69 4
40.20
63.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DEGO/USDT
$ 1.93 1264.65 85
343.10
421.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DEHUB/USDT
$ 0.001487 675302.28 29
45.23
0.642785
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ - ۱۸:۳۳
DELOT/USDT
$ 0.000414 8029.89 1
8.12
3.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DENTRO/USDT
$ -1E08 0 1
17.03
20.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۳
DEXA/USDT
$ -232900.00 43024.02 1
72.12
55.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DFG/USDT
$ 4.58 0 21
98.79
9.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DFY/USDT
$ 0.000960 0 6
22.23
14.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DGE/USDT
$ 0.001000 0 1
15.21
816.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DGMAN/USDT
$ -1E08 0 1
69.84
10.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۸:۱۶
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.200015 0 1
9.29
11.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DIO/USDT
$ -100002227.58 0 0
777.86
2.80
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۸:۰۴
DIP/USDT
$ 0.002072 0 1
191.19
17.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DKS/USDT
$ 0.000805 0 1
11.87
9.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DMN/USDT
$ -4E05 0 1
21.59
14.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DOCK/USDT
$ 0.016741 2961.19 252
53413.11
9253.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.124110 1940.37 120
621.47
586.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DOFI
DOFI/USDT
$ -1000068000000.00 25.09 1
43.10
5.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.098307 336765.43 418
24337.10
29604.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DOGECOIN
DOGECOIN/USDT
$ -1377093387.00 16439.25 1
1.89
4.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
دوج کولا
دوج کولا
DogeCola
DOGECOLA/USDT
$ -1600101400.00 0 1
0.845194
9.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۸:۲۰
DOM/USDT
$ -610000.00 0 1
55.57
16.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DOME/USDT
$ 0.003083 11884.95 92
1451.23
1163.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DOOR/USDT
$ 0.007200 5986.75 1
12.39
1.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DOT/USDT
$ 5.40 1473.42 241
87909.99
96537.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DOVE/USDT
$ 0.000100 18.97 1.93
13.43
0.582714
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DPR/USDT
$ 0.006770 0 1
43.93
31.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DR1$/USDT
$ 0.007619 101823.31 1
0.698264
286.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DRA/USDT
$ -430029160000.00 3.02 1
13.96
3.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DRIFT/USDT
$ 0.000334 88510.11 1
11.33
52.19
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ - ۲۲:۵۰
DUN/BTC
$ 0.008153 0 0
116.93
332.32
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ - ۹:۱۶
DUSK/USDT
$ 0.093106 866.05 238
7740.50
11166.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DUST/USDT
$ 0.302919 5.16 1
27.22
12.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DXF/USDT
$ 0.007830 0 4
211.73
29.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DYDX/USDT
$ 1.97 0 3
52.33
83.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DYN/USDT
$ -752000.00 0 1
14.25
3.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
DYNA
DYNA/USDT
$ -79205371300.00 0 1
89.08
8.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
EARNX/USDT
$ 0.003650 0 1
1524.68
36.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
اتریوم چین توکن
اتریوم چین توکن
Ethereum Chain Token
ECT/USDT
$ -1099079733.00 0 1
9.55
14.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ELC/USDT
$ 0.000100 0 1
102.26
10.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۳
ELG/USDT
$ 3.23 1698477.55 201
2314.81
3517.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ELON/USDT
$ -36000000.00 269.97 9
41.90
239.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ELV/USDT
$ 0.000400 0 1
6.64
5.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
EMP/USDT
$ 0.085105 0 2
8.48
11.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
EMPIRE/USDT
$ 0.003000 93.73 1
41.41
113.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ENJ/USDT
$ 0.304182 19145.95 281
27502.98
32660.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ENS/USDT
$ 13.74 7213.40 295
35791.64
44969.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
EOS/USDT
$ 1.03 1233552.20 326
38361.13
40783.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
EOX/USDT
$ -999132.02 0 0.813456
70.53
0.999471
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ - ۹:۰۱
EPC
EPC/USDT
$ 0.000200 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
EPX/USDT
$ 0.000335 866.28 80
1533.22
1035.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ESPL/USDT
$ -44987590.84 107006.54 1
16.44
38.33
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ - ۱۴:۱۶
ETC/USDT
$ 19.24 580981.17 377
48869.12
57972.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ETERNAL/USDT
$ 0.299906 0 1
6.64
11.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ETH/BTC
$ 1281.95 373253.10 349
574681.91
667407.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ETH/USDC
$ 1341.43 79264.04 357
873577.29
869513.37
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
ETH/USDT
$ 1281.73 30417858.04 485
1097420.86
1354662.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ETNA/USDT
$ 0.011801 12.66 1
11.03
38.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
EURONIN/USDT
$ 0.000140 0 1
70.80
17.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
EXFI/USDT
$ 0.277921 7741.34 3
50.28
20.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
EXMR/ETH
$ 0.001743 0 1.59
30.74
0.799959
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
EXMR/BTC
$ 0.001033 0 1
12.80
0.837361
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
EXMR/USDT
$ 0.001400 0 1
92.75
46.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
EXRD/USDT
$ 0.050003 0 1
82.20
18.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FAME/USDT
$ 0.003000 0 1
17.75
48.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FDO/USDT
$ 0.122685 69407.44 1
24.54
0.057133
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ - ۱۰:۱۶
فیورا
فیورا
Feyorra
FEY/USDT
$ 0.005301 0 1
9.20
413.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FIBO/USDT
$ -1E08 7196.68 1
20.11
3.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.44 2650.82 257
23505.85
21862.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FINA/USDT
$ 0.013501 0 1
16.09
8.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FINE/USDT
$ 0.017991 0 1
4.85
7.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FITFI/USDT
$ 0.043829 2549.20 17
73291.59
75856.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
فلش
فلش
Flash
FLASH/USDT
$ 0.000738 0 1
15.08
12.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FLOH/USDT
$ -8E08 20941.37 1
4.41
236.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FLOKI/USDT
$ -9420000.00 566.14 28
8253.41
9114.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.03 4649.14 259
28999.89
34279.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FLUX/USDT
$ 0.780057 0 2
37.39
35.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FO/USDT
$ 0.001194 19493.83 1
29.93
14.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FOOTBALLSTARS/USDT
$ -6E07 0 0.514701
8.11
11.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FOOTIE/USDT
$ 0.000900 0 2
99.20
30.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FORS/USDT
$ -7200000.00 0 1
14.50
12.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FOUR/USDT
$ 0.001000 8.79 0.805257
6.92
12.85
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۲۲:۴۹
FOXV2/USDT
$ 0.001057 59903.58 1
34.46
91.09
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
FRA/USDT
$ 0.034402 0 1
0.823330
0.044784
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FREE/USDT
$ -23000000.00 36323.54 1
600.43
15.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FRONT/USDT
$ 0.201812 503.07 90
581.65
251.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FTM/USDT
$ 0.299319 0 1
7.39
136.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FTML/USDT
$ -1600000.00 0 1
7.13
22.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FUTURE/USDT
$ 0.025602 0 1
10.98
13.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FWATCH/USDT
$ 0.000159 0 1
32.97
25.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FWC
FWC/USDT
$ -11900807000.00 259843.42 1
495.35
26.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FWC
FWC/TCH
$ -15090511000.00 2016.42 1
61.93
69.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
FWCL/USDT
$ 3.07 750005.62 3
16.06
23.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GAFA/USDT
$ 0.002458 297977.51 1
24.96
114.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.43 5132.55 208
3959.75
3993.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/BUSD
$ 1.43 6535.41 253
11457.87
12926.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GALA/USDT
$ 0.026252 19673.65 298
24004.34
30921.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GAMINGSHIBA
GAMINGSHIBA/USDT
$ -170010560000.00 0 0
134.75
0.029458
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GCME/USDT
$ 0.005200 10449738.81 1
53.50
126.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GCR/USDT
$ 418.62 2843783.70 18
282.99
161.29
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - ۱۳:۲۹
GDR/USDT
$ -670000.00 0 1
46.01
60.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۸:۱۶
گلوبال درایویشن
گلوبال درایویشن
Global Derivative Exchange
GDT/TCH
$ -68772545000.00 0 1
0.558546
0.892504
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GEN/USDT
$ 0.005000 0 1
15.65
8.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GENE/USDT
$ 0.750547 8.93 2
32.03
35.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GERA/USDT
$ 0.001400 1265.87 1
-5930000.00
-38000000.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GERA/BTC
$ 0.001550 1017.12 1
0.160933
4.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GFX/USDT
$ 0.065003 0 1
12.86
70.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GGT/USDT
$ 38.22 10564342.84 1
2.95
10.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GHC/USDT
$ -1499114299.00 3.21 1
50.16
39.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GHD/USDT
$ 0.000120 0 1
13.93
10.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GHST/USDT
$ 2.21 0 3
37.22
10.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GLDY/USDT
$ 0.002333 0 1
28.37
0.187748
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GMD/USDT
$ 0.015991 4.22 1
55.21
0.073622
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BUSD
$ 0.406113 6093.53 324
31261.88
32766.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.406698 14206.89 292
22735.90
24015.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GNLR/USDT
$ 0.002569 0 1
4.36
9.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۸:۱۶
GNS/USDT
$ 2.52 0 24
43.22
5.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GNT/USDT
$ -7600551387.00 49.53 1
4.51
260.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GODZ/USDT
$ -800100.00 0 1
5.23
36.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GOG/USDT
$ 0.140010 0 3
6.30
18.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GOGO/USDT
$ 15.00 0 1
14.85
145.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GOKU
GOKU/USDT
$ -390114935790.50 9416.22 1
106.11
6.28
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - ۲۲:۵۲
GOL/TCH
$ 0.210112 0 1
119.71
86.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GOL/USDC
$ 0.287579 8.86 1
1030.84
341.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GOL/USDT
$ 0.178301 155087.78 109
4990.31
2492.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GQ/USDT
$ 0.001700 606.15 1
9.48
15.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GRT/USDT
$ 0.066705 3952.59 136
1819.31
2440.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
گمبلر شیبا
گمبلر شیبا
Gambler Shiba
GSHIBA/USDT
$ -5E08 0 1
20.15
158.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GST/USDT
$ 0.023002 238.12 2
76.32
71.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
گلوشیرز
گلوشیرز
GlowShares
GSX/USDT
$ 0.009032 68664.80 1
552.67
273.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GTN/USDT
$ 0.220015 0 1.13
5.64
12.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GTN/BTC
$ 0.027719 0 0.513824
4299.44
1151.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GVR
GVR/USDT
$ -84806152300.00 522231.67 30
1968.26
428.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GWP/USDT
$ 2.59 612905.37 143
73.72
0.052432
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GWSPP/BTC
$ 0.001877 0 1
0.925659
49.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GWSPP/USDT
$ 0.007121 211.50 1
5.97
42.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
GZX/USDT
$ -6E05 39.02 1
32.73
-7700000.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HACHIKO
HACHIKO/USDT
$ -23001668700.00 0 1
0.371319
13.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HANZO
HANZO/USDT
$ -1E08 30187.63 1
27.45
14.43
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ - ۲۱:۵۱
HAYYA/USDT
$ -436700.00 0 1
10.83
29.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HBIT/USDT
$ -323000.00 457126.04 16
102.52
101.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HDFL/TCH
$ -1E08 0 1
4.54
17.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
هج ترید
هج ترید
HedgeTrade
HEDG/BTC
$ 0.241039 0 3.86
16.36
25.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HERO/USDT
$ 0.007000 0 1
39.63
11.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HEX/USDT
$ 0.017201 0 2
52.78
92.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HFT/USDT
$ 0.351424 79660.38 1
45.65
169.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HMR/BTC
$ 0.003959 23296.33 1
21.01
22.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HMR/USDT
$ 0.004000 11193.40 1
0.000119
12.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HMRN/USDT
$ 0.001417 0 1
3.04
6.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HOPE/USDT
$ 0.000200 0 1
26.49
21.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002000 0 1
46.50
9.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HOTCROSS/USDT
$ 0.008301 0 1
5.51
5.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HOTMOON
HOTMOON/USDT
$ -4400298405.00 0 1
2.34
8.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
HPAD/USDT
$ 0.000663 5783.60 1
13.99
8.19
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ - ۹:۴۲
HT/USDT
$ 6.54 6779.99 316
12222.08
7881.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ICD/USDT
$ 0.000400 0 1
8.35
77.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ICX/BTC
$ 0.178885 4202.71 34
878.32
952.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
IDIA/USDT
$ 0.045604 0 1
11.66
8.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ILC/USDT
$ 0.002700 0 1
17.33
72.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ILC/BTC
$ 0.001033 0 0
786.64
109.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
IMG/USDT
$ 0.000650 0 1
13.31
31.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
IMT/USDT
$ 0.003406 0 1
23.12
128.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
IMV/USDT
$ -8310000.00 0 1
7.89
13.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
IMX/USDT
$ 0.444030 2374.63 192
4536.51
4466.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
INCAKE/TCH
$ -43831359800.00 0 1
4.39
35.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
INDIA/USDT
$ -18000000.00 97930.18 1
9.95
5.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
IRENA/USDT
$ -8390000.00 0 1
5.59
45.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ISIKC/USDT
$ 0.376426 137599.36 1
44.93
14.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ISLAMI/USDC
$ 0.000608 360462.45 7
421.20
1.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ISLAMI/USDT
$ 0.000608 564537.56 26
1435.48
77.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
IVG/USDT
$ -7E06 0 1
12.89
25.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
IXT/USDT
$ 0.300017 0 2
4.53
0.056317
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
JAM/USDT
$ 0.000400 13850.03 3
24.83
10.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
JASMY/USDT
$ 0.003815 12026.99 278
2907.39
2754.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
JIMN/USDT
$ 0.033002 20.36 1
15.37
72.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
JIND/TCH
$ -74589988100.00 0 1
1.28
4.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
JNTR/USDT
$ 0.019811 84120.87 5
59.33
455.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
JNTR/BTC
$ 0.014804 0 1
1.03
309.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
JST/USDT
$ 0.022902 16441.89 284
9358.82
11768.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
JUV/USDT
$ 3.03 1785.78 166
5183.92
5647.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KAMPAY/USDT
$ 0.007875 218323.22 1
122.73
499.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KARA/USDT
$ 0.001900 0 1
34.51
11.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KAVA/USDT
$ 0.862058 4319.76 238
8307.02
9204.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KDOGE/USDT
$ -140000.00 0 1
5.05
3.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KEY/USDT
$ 0.003599 735.86 236
7121.80
7359.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KGO/USDT
$ 0.024091 0 1
225.77
0.117958
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KIN/USDT
$ -9560000.00 123700.80 1
203.75
1747.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KINGSHIB/USDT
$ 0.006951 0 1
41.59
7.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KISHU/USDT
$ -33102523900.00 146.70 2
225.12
747.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KITTY/USDT
$ 0.000103 73.18 1
112.35
55.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KLAY/USDT
$ 0.191014 9979.64 287
9210.32
14956.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
کلیی کای
کلیی کای
KleeKai
KLEE/USDT
$ -190014490000.00 0 1
5.25
14.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KNC/USDT
$ 0.633046 4472.97 239
18778.55
23841.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KNIGHT/USDT
$ 0.025002 0 1
12.02
4.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KP3R/USDT
$ 76.65 2100.85 254
41130.56
48804.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KRD/USDT
$ 0.970066 0 1
26.89
19.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KSEED/USDT
$ 0.063005 0 1
66.70
106.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KSM/USDT
$ 29.70 5480.78 260
9658.58
14423.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KUNCI/USDT
$ 0.026002 12104.99 1
36.64
31.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
KUSUNOKI
KUSUNOKI/USDT
$ -12400841000.00 42302.44 1
4.68
7.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LABRA/TCH
$ -32337245200.00 0 1
0.605751
5.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۸:۲۹
LANC/USDT
$ 0.021001 0 1
3.58
1.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LAW/USDT
$ 0.000350 0 1
2.51
111.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LAYER/USDT
$ 0.028992 0 1
24.59
866.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LAZIO/USDT
$ 4.90 7310.77 297
8589.50
7212.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LCDP/USDT
$ -2500000.00 0 1
2.49
18.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LCG/USDT
$ 0.004200 0 1
17.66
92.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۸:۲۰
LDO/USDT
$ 1.06 3956.98 260
16308.59
12123.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LEON/USDT
$ 0.003300 4944.68 1
4.85
18.19
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۳:۱۸
لیونی کورن
لیونی کورن
Leonicorn Swap
LEOS/USDT
$ 0.056299 128545.47 1
165.08
425.58
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۶:۳۱
LIFE/USDT
$ 0.000950 0 1
15.11
2.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LINK/USDT
$ 6.99 9510.44 334
225030.42
278499.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LIVENFT/USDT
$ -1E06 0 1
0.018192
0.002823
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LKC
LKC/USDT
$ -5E08 83714.67 36
615.41
36.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LOBS/BTC
$ 0.011743 5639.95 1
18.68
55.58
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۲:۵۴
LOKA/USDT
$ 0.435930 9863.05 246
8979.25
9473.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LOOKS/USDT
$ 0.137509 1743.62 163
2338.58
958.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LOUD/USDT
$ 0.004900 13041.95 1
9.71
5.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LOVE/USDT
$ 0.000230 0 1
8.39
59.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LOVELY/USDT
$ -7E08 0 1
10.12
10.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LOWB/USDT
$ -199800.00 0 1
13.11
13.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LPT/USDT
$ 7.00 0 4
311.56
3.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LRC/USDT
$ 0.245416 7108.30 260
89144.49
132322.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LTC/USDT
$ 77.83 959093.19 500
281985.64
256331.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LTEX/USDT
$ -4E08 264572.91 1
85.05
81.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LUCHOW/USDT
$ -37000000.00 295895.48 1
38.86
1.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LUFFY/USDT
$ -14700996900.00 58006.70 1
97.57
5.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.66 15982.82 270
12878.21
13742.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LUNAPAD/USDT
$ 0.000800 0 1
8.42
228.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LUNC/USDT
$ 0.000186 357.61 3
12.91
60.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
LUNG/USDT
$ 0.001599 775328.62 3
63.69
15.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MANA/USDT
$ 0.398239 15575.70 291
37511.34
55807.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MANDI/USDT
$ 0.000100 0 -5E10
12105.50
384.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MANY/USDT
$ 0.001800 0 1
42.28
45.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MARSDOGE/USDT
$ 0.000575 0 1
12.98
28.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MARSRISE
MARSRISE/USDT
$ -78305310300.00 13762.47 1
24.83
3.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MATIC/USDT
$ 0.925471 127659.58 350
279217.70
360996.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MBOX/USDT
$ 0.465034 2520.14 199
9133.12
11223.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MBT/USDT
$ 0.000290 6.47 1
14.58
0.522150
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MCAN/USDT
$ 0.019860 1559.96 1
1.60
19.36
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ - ۲۲:۵۳
MCRT/USDT
$ 0.005506 137110.47 1
35.90
225.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MCT/USDT
$ 0.400025 0 7
4.46
9.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.090307 1431.53 145
1151.29
1201.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.003421 4124523.56 1
8.31
164.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MEPAD/USDT
$ 0.002100 0 1
13.47
12.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MES/ETH
$ 0.000115 5.52 7.53
6.43
28.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MES/USDT
$ 0.000132 0 5
2.52
3.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
متاکش
متاکش
Metacash
META/USDT
$ -59404577400.00 0 1
17.99
8.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
METAMATIC
METAMATIC/USDT
$ -30002034600.00 8.40 1
7.10
7.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
METAMUSK/USDT
$ -15000000.00 0 1
0.080843
0.188383
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MFT/USDT
$ 0.016111 19270.01 4
40.35
4.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MGLC/USDT
$ 0.000433 0 1
12.12
12.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MILO
MILO/USDT
$ -6998474600.00 0 1
15.30
10.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MIN/BTC
$ 0.021177 0 3
4.50
48.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
مینی فوتبال
مینی فوتبال
Minifootball
MINIFOOTBALL/USDT
$ -500031070000.00 15376.31 1
9.91
3.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
تمیس
تمیس
Themis
MIS/BTC
$ 1.20 0 273 ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
تمیس
تمیس
Themis
MIS/USDT
$ 0.088906 0 1
199.18
105.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MKR/USDT
$ 617.64 705.55 252
6271.22
15292.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MLA/USDT
$ 0.003500 0 1
7.80
107.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MLOKY/USDT
$ 0.000347 99391.14 1
11.81
35.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MLT/USDT
$ 0.108260 390022.78 0
16.19
188.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MMIT
MMIT/USDT
$ -3E08 269997.10 1
9.12
66.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MND/USDT
$ -57403892800.00 35785.14 1
12.72
9.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MNFT/USDT
$ 0.000207 0 1
17.90
14.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
مون نیشن گیم
مون نیشن گیم
Moon Nation Game
MNG/USDT
$ 0.006300 0 1
2.60
13.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MNGO/USDT
$ 0.029988 0 1
122.59
17.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MNTTBSC/USDT
$ -22000000.00 0 10
11.72
33.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MOGX/ETH
$ 0.005013 0 1
13.52
33.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MOGX/BTC
$ 0.001722 0 1.92
153.20
44.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MOGX/USDT
$ 0.005450 0 23
406.19
0.513662
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MOMO/USDT
$ 0.003130 0 1
14.77
35.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MOONER/USDT
$ 0.004540 8647.99 1
41.21
34.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MOONSTAR/TCH
$ -31079161700.00 0 0.632152
1.93
6.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MOVEZ/USDT
$ 0.002350 0 1
2.75
88.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MPAY/USDT
$ 0.004095 398.63 1
6.81
47.81
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ - ۱۴:۴۷
MPG/USDT
$ 0.003000 0 1
2.76
12.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MPLAY/USDT
$ 1.74 36069.71 1
4.14
0.465355
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۶:۴۴
MRHB/USDT
$ 0.008661 0 3
26.86
51.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MRI/USDT
$ 0.013001 0 1
55.06
7.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MRT/USDT
$ -630042730000.00 0 1
70.43
6.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MSH/USDT
$ 0.005399 0 1
6.65
22.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MTIX/USDT
$ 0.000142 6986.18 1
49.27
0.044996
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MTLX/USDT
$ 0.298420 0 1
19.60
9.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MTN/USDT
$ -1000062699.00 0 1
41.43
22.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MUDOL2/USDT
$ 0.037503 0 1
15.26
13.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
MX/USDT
$ 0.000300 0 1
7.60
23.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NBS/USDT
$ 0.000530 248.32 90
388.69
301.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.71 404549.57 312
43584.32
53063.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NEKI/USDT
$ -270000.00 0 1
3.10
18.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NEO/USDT
$ 7.09 11656.32 253
19737.82
50486.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NEST/USDT
$ 0.025002 3198.42 7
3818.86
5465.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NFT/USDT
$ -47000000.00 11437.41 66
935.11
2414.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NFT2$/USDT
$ 0.016291 375419.27 2
5.75
667.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NFTG/USDT
$ 0.000290 0 1
3.25
7.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NFTN/USDT
$ 0.015127 29588795.76 97
168375.57
66004.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NFTZ/USDT
$ 0.000125 209.47 1
19.45
435.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NIL/USDT
$ -2380000.00 27229.20 1
47.75
4.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NOVA/USDT
$ 0.003000 0 1
4.60
55.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NSFW/USDT
$ -821300.00 6685.84 21
1.08
6.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NSH
NSH/USDT
$ -5000339000000.00 0 0
4.92
16.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NST/USDT
$ -1750000.00 0 1
102.65
54.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NULS/USDT
$ 0.278319 851800.18 350
19358.18
20166.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NVT/USDT
$ 0.698716 0 1
1.27
4.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
NXD/USDT
$ 0.003000 0 1
9.89
34.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
وان بیس کش
وان بیس کش
One Basis Cash
OBS/USDT
$ 0.230018 0 1
7.99
2.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
OCEAN/USDT
$ 0.151712 9829.75 280
13643.94
30126.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
OG/USDT
$ 3.20 9630.02 264
61617.54
69326.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
OLA/USDT
$ -130000.00 0 1
63.80
18.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
OMG/USDT
$ 1.18 114081.38 300
18034.00
21410.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ONEPIECE
ONEPIECE/USDT
$ -660044760000.00 0 1
4.33
6.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
OP/USDT
$ 1.09 1197.70 158
44552.39
40265.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ORCA/USDT
$ 0.750054 0 1
13.82
5.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ORN/USDT
$ 0.741046 143233.44 1
98.05
246.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
OSM/TCH
$ -621583230000.00 0 0
0.088573
1.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
OXO/USDT
$ 0.000100 0 1
53.39
106.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
OXT/USDT
$ 0.120008 0 2
9.24
8.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
P2PTXT/USDT
$ -4E06 0 7
95.01
1.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PAMPTHER/USDT
$ -5E05 0 1
65.38
25.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PANDA/USDT
$ -7900000.00 0 1
19.69
7.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PANFT/USDT
$ -439618.50 0 1
2.43
14.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ - ۹:۰۱
PAYB/USDT
$ 0.000570 0 1
19.14
58.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PAYT/USDT
$ 0.175013 12.60 1
114.70
83.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PEE/USDT
$ -16000000.00 0 1
3.24
20.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PEOPLE/USDT
$ 0.024672 15342.37 295
184816.44
128973.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PET/USDT
$ -1140000.00 29602.56 1
3.38
14.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PETG/USDT
$ -4E05 0 1
2.83
0.600021
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PHA/USDT
$ 0.142255 1236.64 79
1825.21
4465.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PHAE/USDT
$ 0.019301 0 1
5.79
484.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PIG/USDT
$ -3E08 0 3.61
33.41
0.324648
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PIGX/USDT
$ 0.003101 15806.47 1
0.880665
14.34
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۴۵
PIKA/USDT
$ -1E08 0 1
7.07
92.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PIKACHU
PIKACHU/USDT
$ -80006164800.00 0 1
16.36
31.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -46003119700.00 112.22 1
6.88
93.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PLA/USDT
$ 0.002000 0 1
7.20
51.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PLA/USDC
$ 0.002805 0 1
8.90
1.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PLAY/USDT
$ 0.185014 0 1
28.10
32.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PLOT/USDT
$ 0.000520 119020.01 1
13.70
4.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PNIX/USDT
$ 0.000200 0 1
26.37
125.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
POK/USDT
$ 0.003300 0 1
10.37
31.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
POK/BTC
$ 0.002410 0 1
1.65
19.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
POKELON/USDT
$ 0.000400 0 1
67.16
48.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
POLIS/USDT
$ 0.400027 0 1
56.87
188.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
POODLEFI
POODLEFI/USDT
$ -3590000.00 415060.53 1
6.12
7.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
POPDOGE/USDT
$ -57000000.00 0 1
4.60
59.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PORTO/USDT
$ 3.58 13643.21 282
11171.63
12302.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PRQ/USDT
$ 0.067205 0 1
24.79
12.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PRX/USDT
$ 0.253412 232236.21 1
104.48
175.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 5.41 1648.79 205
5433.71
3955.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PSI/USDT
$ 7.89 4.38 1
3.03
8.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PVERSE/USDT
$ 0.000776 39273.13 1
4.10
7.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
پی وی یو
پی وی یو
Plant vs Undead Token
PVU/USDT
$ 0.015800 0 1
18.33
32.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PXP/USDT
$ 0.007001 5.60 1
21.93
3.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PYM/USDT
$ 0.001430 0 1
11.40
4.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 3.20 7539.86 167
2634.17
3894.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
PZM/USDT
$ 0.003210 75.32 29
4.00
0.000362
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
QRL/BTC
$ 0.114838 21372.19 15
18.91
53.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
QRT/USDT
$ -43000000.00 0 1
3.66
10.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
QTO/USDT
$ 0.007094 198427.90 6
29.71
0.261631
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
QUACK/USDT
$ -1259091342.00 0 1
47.07
54.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
QUINT/USDT
$ 1.10 0 1
7.31
12.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
RACA/USDT
$ 0.000290 0 1
13.08
36.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
RAKU/USDT
$ 0.006000 0 1
11.51
60.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
RAMEN/USDT
$ 0.007001 0 0.717371
4.32
8.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
RAY/USDT
$ 0.219014 0 1
48.83
62.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
REAL/USDT
$ 0.130016 0 1
38.47
10.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
REALM/USDT
$ 0.009001 0 1
27.79
47.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ویرا لاتا فایننس
ویرا لاتا فایننس
Vira-lata Finance
REAU/TCH
$ -49726658700.00 0 0.000299
0.647362
13.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.003046 5063.40 207
4128.92
5526.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.084276 4118.33 326
9514.23
15694.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 5.41 0 278
4786.07
8478.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
REVO/USDT
$ 0.078005 0 1
14.68
28.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
RING/USDT
$ 0.004671 55.44 8
608.84
346.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
RISQ/USDT
$ 0.005300 0 1
13.24
252.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
RMG/USDT
$ -5E08 0 1
25.02
114.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 0.525036 19524.39 203
7592.39
7715.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
RNO/ETH
$ 0.008205 0 3.79
60.56
5.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ROI/USDT
$ -230000.00 48.81 1
15.58
6.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.044573 3578.03 343
43310.91
31377.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
روتر پروتکل
روتر پروتکل
Router Protocol
ROUTE/USDT
$ 1.50 0 2
5.22
107.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.004100 337.78 227
16598.04
16173.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
RTC/USDT
$ 0.000784 0 1
1.91
2.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 1.42 9794.25 281
16450.81
13982.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
RVC/USDT
$ 0.001680 87818.40 1
13.89
30.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
RVLT
RVLT/USDT
$ -6E08 0 2
72.84
11.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
RWSC/USDT
$ -6E08 0 2
18.57
27.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۸:۲۰
RYOSHI/USDT
$ -2E08 3.20 1
7.01
74.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SAFEZONE/USDT
$ 0.001811 70739.19 1
24.71
22.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SAFU/USDT
$ 12.50 0 1
1.30
4.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SAMO/USDT
$ 0.002402 16.18 1
52.47
84.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.587348 37987.53 340
36364.17
39144.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SCARY/USDT
$ -580000.00 1681.26 1
1.99
6.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SCRAP/USDT
$ 0.500031 0 1
16.77
42.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SDC/USDT
$ 0.000900 0 1
3.86
23.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SDFI/USDT
$ 0.064944 1132.57 1
9.31
0.260399
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۲۲:۵۲
SDOGE/USDT
$ -202400.00 32220.86 1
0.648420
12.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SERVE/USDT
$ 0.000700 0 1
13.99
3.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SET/TCH
$ -621583230000.00 0 0.871446
4.43
1.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.466536 11841.80 262
5790.44
6220.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SFUND/USDT
$ 1.90 0 1
68.42
6.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SHAK/USDT
$ -4E05 0 1
64.85
163.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SHARK/TCH
$ -12431664700.00 0 0.807193
83.80
0.563935
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
شیشا فایننس
شیشا فایننس
Sheesha Finance
SHEESHA/USDT
$ 6.05 4.96 1
12.49
82.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SHG/USDT
$ -174100.00 74608.77 1
19.49
1.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SHIB/USDT
$ -9310000.00 10316.55 232
11241.89
10101.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SHIBABNB
SHIBABNB/USDT
$ -210011750000.00 0 1
34.02
42.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SHIBANFT
SHIBANFT/USDT
$ -1295087826.00 12.45 2
5.91
15.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SHIBAPUP/USDT
$ 0.320020 0 1
199.89
11.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SHIBB
SHIBB/USDT
$ -5300296460.00 0 1
13.90
31.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SHIBIC/USDT
$ -7E08 40765.17 1
8.26
86.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SHIBLITE
SHIBLITE/USDT
$ -1209081994.00 25994.26 8
107.80
12.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
شیلد توکن
شیلد توکن
SHIELD Token
SHIELD/USDT
$ -27000000.00 0 1
2.11
30.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
شی زو
شی زو
Shih Tzu
SHIH/TCH
$ -24863329400.00 7.59 6
1.72
36.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SHIT
SHIT/USDT
$ -3E08 0 1
0.570493
8.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SHWA/USDT
$ 0.000295 0 1
106.25
95.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SKL/USDT
$ 0.025822 2687.80 258
14531.66
16277.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SLP/USDT
$ 0.003300 0 1
6.74
7.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SNT/BTC
$ 0.022727 9516.83 73
798.20
320.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SNX/USDT
$ 1.88 1714.90 301
32040.19
35948.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SOCA/USDT
$ -32000000.00 0 1
5.76
12.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 13.67 46028.45 295
188397.06
242074.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SOLO/USDT
$ 0.127109 0 1
22.92
163.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SPL/USDT
$ -38336468.58 29851.14 1
10.77
54.36
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ - ۲۲:۴۶
SPRKL/ETH
$ 0.000584 20.03 0
90.89
275.80
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ - ۹:۴۲
SPRKL/BTC
$ 0.000204 0 0
14.74
165.35
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ - ۹:۰۶
SPS/USDT
$ 0.035053 0 1
23.58
90.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SPY/USDT
$ 0.000720 0 1
2.49
111.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SQUIDGROW
SQUIDGROW/USDT
$ -6172345236.00 114463.00 4
27.20
15.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SQUIRT
SQUIRT/USDT
$ -15501051200.00 59111.89 1
2.62
4.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SRCX/USDT
$ 0.008900 0 1
28.79
84.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SRM/USDT
$ 0.276549 0 318
13.91
22.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
STC/USDT
$ 0.002210 0 4
49.76
144.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
STEMX/USDT
$ 0.011584 89626.85 1
0.092270
199.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
STG/USDT
$ 0.500034 0 1
22.74
14.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
STI/USDT
$ 0.003830 0 2
12.50
15.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
STORJ/BTC
$ 0.322475 127.30 235
2724.68
2831.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
STRM/USDT
$ 0.016601 1724025.25 9
28.50
36.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SUSHI/USDT
$ 1.18 58242.70 291
19637.96
16473.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SWAP/USDT
$ 0.149308 0 1
20.13
1275.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SWEAT/USDT
$ 0.017891 0 1
28.18
5.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SWING/USDT
$ -788400.00 7917.79 1
38.55
5.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
SXP/USDT
$ 0.245017 2131.72 197
3542.65
7538.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
T/USDT
$ 0.020601 24782.72 107
3138.79
4943.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TAT2/USDT
$ 0.001575 7333.20 1
18.11
6.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TBCC/USDT
$ 0.012112 0 1
32.67
105.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TCH/USDT
$ 0.006263 1661057.80 4
106.65
136.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TCOIN/USDT
$ 0.016634 237514.93 3
663.82
198.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
تنشی
تنشی
Tenshi
TENSHI/USDT
$ 0.001377 15279.13 1
112.73
71.36
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۰:۵۸
TEP/USDT
$ 0.000900 0 0
10.30
81.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TERA/USDT
$ -64004880000.00 0 2
32.14
60.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TGNB
TGNB/USDT
$ -740056420000.00 0 1
95.27
14.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
THG/USDT
$ 0.044602 0 1
3.63
50.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TIFI
TIFI/USDT
$ -1E07 0 1
8.33
11.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TIGER/USDT
$ 0.000600 0 1
12.92
90.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TITAN/USDT
$ 0.270020 0 0.001420
27.09
73.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TKRN/USDT
$ 0.004509 0 1
8.11
211.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015631 4461.52 271
17888.95
10119.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TMG/USDT
$ 0.248915 99911.77 327
10053.75
4609.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TNC/BTC
$ 0.000344 2.14 5.44
73.99
18.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TOK/USDT
$ 0.002682 0 1
17.68
34.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
توکیو ای یو
توکیو ای یو
Tokyo AU
TOKAU/USDT
$ -1000055936.00 0 1
9.58
30.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TONS/BTC
$ 0.146321 0 0
158.04
73.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TONS/USDT
$ 0.100007 0 1
39.89
56.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TOPG/USDT
$ 0.006157 3952142.97 1
10.21
0.249849
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۲۲:۵۶
TORG/USDT
$ -1E06 0 1
0.362452
15.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TRDC/USDT
$ 0.000630 203386.09 1
80.71
0.070499
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TRIBE/USDT
$ 0.200313 0 235
28818.33
27266.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TRIVIA/USDT
$ 0.009201 0 1
2.33
153.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ترن کوین
ترن کوین
Terran Coin
TRR/USDT
$ 1.57 223571.30 1
275.91
14.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TRUBGR/TCH
$ -4063832207.00 0 1
7.85
10.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TRX/BTC
$ 0.053373 58.25 42
172.07
715.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TRX/BITCNY
$ 0.053196 1091452.20 398
24395.50
28316.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TSUKA/USDT
$ 0.102006 0 1
90.26
40.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TT/USDT
$ -508000.00 0 1
36.96
179.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
د ترنسفر توکن
د ترنسفر توکن
The Transfer Token
TTT/USDT
$ 2.65 5256.23 1
0.273876
0.002762
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
TWI/USDT
$ 0.035999 1330.43 2
19.37
15.20
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۲۲:۴۹
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 2.63 147155.75 354
60869.60
73383.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
TXA/USDT
$ 0.850058 1082.76 1
83.77
3.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
UBG/USDT
$ 0.000299 0 1
71.56
64.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
UBSN/USDT
$ -292600.00 683.33 1
2.27
12.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
UCA/USDT
$ 0.000445 251.91 1
38.42
8.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT/USDT
$ 0.330018 0 5
13.40
93.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ULT/USDT
$ 0.009593 21325.52 1
15.97
183.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ULT/BTC
$ 0.010330 0 4.53
45.25
59.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ULT/ETH
$ 0.003180 0 1
41.10
102.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ULTI/USDT
$ -42000000.00 0 1
5.36
7.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 6.00 0 1
58.31
56.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
UNI/USDT
$ 6.13 22764.15 224
36847.17
49646.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
UNW/USDT
$ 0.001393 36917.53 1
1.67
0.198223
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
USDC/USDT
$ 0.999351 25602.31 317
336931.05
291096.02
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
تتر
تتر
Tether
USDT/BITCNY
$ 1.00 142518.81 180
27954.08
6450.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
UUSD/USDT
$ 0.995272 170212.08 186
5173.61
634.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
VBG/USDT
$ 0.103007 2425.63 64
596.91
605.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
VDORA
VDORA/USDT
$ -560035110000.00 0 1
0.346071
29.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
VIM/USDT
$ 0.042002 0 1
11.16
45.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
VIN/ETH
$ 0.001359 51661.82 1
147.77
15.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
VIN/BTC
$ 0.001722 0 5.69
15.33
59.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
VINU/USDT
$ -1E08 0 12
62.26
283.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
VIVA/USDT
$ -1700000.00 36541930.74 1
57.16
38.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
VLK/USDT
$ 0.022902 0 1
18.11
33.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
VLX/USDT
$ 0.022802 0 1
20.59
6.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
VOLT/USDT
$ -1030000.00 142682.90 26
35.22
1254.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
VRX/USDT
$ 10.70 10.70 1
39.03
0.996658
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ویژن نتورک
ویژن نتورک
Vision Network
VSN/USDT
$ 0.000355 0 1
9.38
6.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
WGIRL/USDT
$ 0.000135 0 1
0.726446
48.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
WGRT/USDT
$ 0.009182 0 1
15.22
5.72
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۲۲:۵۲
WICC/USDT
$ 0.042703 522.90 2
605.85
452.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
WIRTUAL/USDT
$ 0.043003 0 1
3.52
144.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
WKC
WKC/USDT
$ -28801953200.00 0 1
12.50
24.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
WKIT/USDT
$ 0.815093 47438.70 22
61.78
51.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
WMW/USDT
$ -1200000.00 0 1
24.99
0.163482
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
وینتار
وینتار
Weentar
WNTR/USDT
$ 0.000650 0 1
27.07
12.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
WOJ/USDT
$ 0.009881 0 1
10.24
178.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO/USDT
$ 0.124259 563199.75 236
19839.39
17009.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
WSPP/ETH
$ 0.000122 0 1
8.81
51.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
WSPP/USDT
$ -363800.00 11.85 6
4.37
15.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
WSPP/BTC
$ -7800000.00 0 1
4.94
20.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
WTN/USDT
$ 0.003998 12415.19 1
16.86
38.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
WZRD/USDT
$ 0.004806 0 1
19.36
80.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
XAG/USDT
$ 0.004000 4175.23 27
5404.79
5772.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
XCN/USDT
$ 0.034182 0 3
134.84
14.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
XEM/BITCNY
$ 0.032257 1681.14 151
1550.33
1994.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
XLM/USDT
$ 0.085306 794276.44 278
17553.81
13933.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
XMINE
XMINE/USDT
$ -9990000.00 0 1
9.39
2.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
XPR/USDT
$ 0.001847 153137.38 1
10.80
15.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
XQC/BTC
$ 0.001550 0 2.58
59.97
564.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
XQC/USDT
$ 0.002000 0 1
19.75
299.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.392327 4222889.20 437
258969.52
289076.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.440550 3982.91 314
257632.35
289965.11
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ - ۲۱:۵۳
XRUNE/USDT
$ 20.00 0 1
19.57
11.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
XSTX/USDT
$ -480000.00 0 1
27.72
33.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
XTR/USDT
$ 0.027902 0 1
13.10
71.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 0.997068 8211.86 255
13518.50
14037.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
XVS/USDT
$ 4.16 1544.26 151
10906.62
11311.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
XYZ/USDT
$ 0.001283 39318.42 1 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
YFA/USDT
$ 0.060004 0 1
46.68
43.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
YFBT/USDT
$ 199.82 0 0
1.58
7.44
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ - ۹:۰۶
YFDAI/USDT
$ 30.00 0 3
11.93
373.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
YFDOT/USDT
$ 2.70 0 1
49.58
63.62
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ - ۲۲:۵۲
YFFII/USDT
$ -5E06 0 1
52.35
206.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
YFI/USDT
$ 7042.47 319.17 293
47697.92
51589.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
YFICG/USDT
$ 0.119896 21.05 0.757179
47.79
79.93
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ - ۹:۳۲
YFII/USDT
$ 1472.30 86796.06 306
58788.59
29658.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
YFO/USDT
$ 8.00 0 1
20.97
83.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
YOOSHI/USDT
$ -1E07 0 2
21.01
9.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ZAX
ZAX/USDT
$ 0.485853 955005.63 6
246.36
1191.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ZEC/USDT
$ 45.54 87903.43 240
66680.15
92114.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ZEN/USDT
$ 10.25 1927.60 158
1727.13
1871.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ZIL/USDT
$ 0.023142 1429066.53 1
15.64
21.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ZKS/USDT
$ 0.048404 121.27 2
8415.47
6887.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ZORO
ZORO/USDT
$ -25501729400.00 0 1
4.25
20.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵
ZPAE/USDT
$ -97000000.00 22.42 2
48.99
225.43
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۱۸:۳۶
ZUNA
ZUNA/USDT
$ -3392246093.00 18665.27 4
49.76
13.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ - ۹:۲۵

مشخصات CoinTiger

توضیحات

نظرات CoinTiger

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی