خبر
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1214.51
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۰
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
16552.84
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۰
OMG امیسگو
OMG
قیمت دلاری
1.19
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۰
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
77.32
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۱۰

قیمت ارزهای دیجیتال در هات بیت

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/BTC
$ 0.536073 10906.70 310
10562.57
6286.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
1INCH/USDT
$ 0.533969 11015.09 310
94117.28
107557.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
1SOL/USDT
$ 0.006397 28938.33 5
174.27
38.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
99DEFI/USDT
$ 0.002739 9106.61 7
4.26
2.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
A5T/USDT
$ 0.008994 0 5
1.09
7.31
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
مون ربیت
مون ربیت
Moon Rabbit
AAA/USDT
$ -1E05 9.99 52
97.44
139.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
AAC/USDT
$ 0.001478 21016.98 12
7.59
72.02
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
AAVE/ETH
$ 62.24 86945.03 324
4451.00
23909.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AAVE/USDT
$ 62.08 78826.65 317
139118.26
164305.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ABBC/USDT
$ 0.179422 16862.65 77
9.26
348.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ABBC/BTC
$ 0.087528 0 5
3.00
37.22
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
ABBC/ETH
$ 0.072993 0 44
207.30
92.45
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
ABR/USDT
$ 0.144892 0.028979 1
37.87
27.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
ABS/USDT
$ 0.030012 2.76 1
20.53
8.26
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
ABT/USDT
$ 0.097499 32195.59 77
18.84
2072.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ABX/BTC
$ 0.001425 96.04 1
0.869786
2.03
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
ABX/ETH
$ 0.000703 0 1
0.172073
0.156298
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
ABYSS/ETH
$ 0.012698 23499.37 4
463.06
17.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ACA/USDT
$ 0.115747 109648.66 296
13298.13
11617.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ACAT/ETH
$ -200938.79 37568.73 0.951590
58.76
0.016718
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۸
ACAT/BTC
$ -151958.05 0 0
635.77
1.42
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
ACCEL/USDT
$ 0.003461 0.002077 1
17.22
0.000115
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۷:۲۹
ACCEL/ETH
$ 0.003503 18789.38 1
0.388848
3.50
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
ACED/USDT
$ -310129.11 0 5
1.11
1.81
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.009475 7257.51 290
13241.50
11715.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ACS/USDT
$ 0.695396 10457.51 5
0.933221
2.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ACS/ETH
$ 1.90 0 1
0.124513
3.05
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
ACSI/USDT
$ 0.264802 0 1
0.433579
14.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
آرکِتایپل نتورک
آرکِتایپل نتورک
Archetypal Network
ACTP/USDT
$ -2497851.83 1220.88 0
407.31
0.055818
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
ACX/USDT
$ 0.000860 7.26 1
0.389370
2.56
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ - ۴:۴۰
ADA/USDT
$ 0.316759 117852.22 378
95839.15
134091.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ADA/ETH
$ 0.317666 315.43 321
25307.44
18904.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ADA/BTC
$ 0.316725 315.07 330
66422.38
59473.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ADEL/USDT
$ 0.005551 3346.40 6
2.99
4.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ADI/BTC
$ -821600.00 1.66 0
3.19
65.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
ADI/ETH
$ -808900.00 0.207160 1
0.163854
491.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۸:۵۹
AE/USDT
$ 0.089035 13902.85 2
6.12
6.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AERGO/USDT
$ 0.113467 7262.00 275
10370.76
11351.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AFLOKI
AFLOKI/USDT
$ -4001665961.60 16.06 7
186.56
-673200.00
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
AGS/USDT
$ 0.004798 12780.34 0
0.227021
0.219999
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
AGT
AGT/BTC
$ 0.000268 2.26 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
AKITA/USDT
$ -9E08 13052.93 121
138.56
258.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AKRO/USDT
$ 0.005053 71253.87 227
2792.40
8.40
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۲
AKRO/BTC
$ 0.005227 73497.62 1
0.085958
1.26
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۲
AKT/USDT
$ 0.246892 36376.14 118
25.60
26.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ALBT/USDT
$ 0.043281 260.43 7
2.45
48.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ALBT/ETH
$ 0.117147 0 25
1.43
0.036352
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
ALCX/USDT
$ 31.99 33882.97 1
3.57
4.14
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۷:۲۹
ALEPH/USDT
$ 0.201267 34921.87 3
2.25
2.07
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۲
ALEPH/ETH
$ 0.220443 38508.64 1
2.46
0.733962
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۲
ALGO/BTC
$ 0.248135 23583.75 321
24724.77
24477.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ALGO/USDT
$ 0.247964 109911.82 347
58857.14
76334.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ALI/ETH
$ -307860.34 3548.03 0
4.03
82.20
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.29 21898.42 283
15484.80
12478.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
اسپیس سیید
اسپیس سیید
SpaceSeed
ALIEN/NUSD
$ -2177893873000000.00 29278.94 1
4.63
25.15
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۴۶
ALM/USDT
$ -74000000.00 59.62 1
0.516294
1.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
ALOHA/USDT
$ 0.001492 319.82 1
0.183736
0.181452
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
ALPACA/USDT
$ 0.244293 236.45 273
8339.01
9476.04
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/BTC
$ 0.090942 72879.29 182
2777.50
2706.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.091355 109364.83 284
20155.25
26960.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ALT/BTC
$ 0.000339 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
ALTPAY/USDT
$ 0.000980 0.039188 1
331.85
72.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
AMP/USDT
$ 0.003532 36249.10 242
9888.34
6267.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AMP/BTC
$ 0.010667 0 6
3.56
10.18
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
ANA/USDT
$ 0.109952 33.69 1
4.09
3.36
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ANC/USDT
$ 0.045179 30640.26 1
34.00
27.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ANI/USDT
$ 0.000744 0.812529 1
1.80
1.06
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۴:۵۲
ANJ/USDT
$ 0.210058 0 4
48.31
10.07
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۱۸:۲۵
ANJ/ETH
$ 0.134307 0 7
13.87
30.01
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۱۸:۱۷
ANKR/USDT
$ 0.022597 14647.98 333
14653.89
16316.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ANSR/USDT
$ 0.001354 21242.34 1
0.067537
0.914886
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۱۲
ANSR/ETH
$ 0.001604 64645.55 1
0.000370
0.700073
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۴۶
ANSR/BTC
$ 0.000985 28150.63 2
16.56
2.52
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۲۰
ANT/BTC
$ 3.06 0 272
1486.22
15124.37
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۲:۴۴
ANT/USDT
$ 1.82 7274.65 306
24677.90
22411.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ANT/ETH
$ 12.69 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
ANTEX/USDT
$ -8300000.00 3294.86 2
282.40
1.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ANY/BTC
$ 9.36 0 1
2.23
56.86
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ - ۲۲:۴۳
ANY/USDT
$ 11.00 0 3
26.25
20.19
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ - ۲۲:۴۳
APC/ETH
$ 0.000948 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
APE/USDT
$ -1099327.84 24517.10 15
3.99
12.18
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۳۸
ایپ کوین
ایپ کوین
Asia Pacific Electronic Coin
APECOIN/USDT
$ 6.90 31277.09 60
4.53
281.74
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۲۰
API3/USDT
$ 1.52 3.80 280
994.06
3954.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
API3/BTC
$ 1.54 0 191
0.895488
0.171196
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۱۳:۱۴
APIX/USDT
$ 0.002518 5385.01 12
3.74
0.105685
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
APIX/BTC
$ 0.020195 0 1
3.30
1.78
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
APM/USDT
$ 0.018004 2908.37 4
9.62
7.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
APM/BTC
$ 0.029528 0 1
10.16
0.553251
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
APN/USDT
$ 0.001496 3077.64 1
2.39
1.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
APT/USDT
$ 0.001599 52458.37 21
18.08
52.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
APTOS
APTOS/USDT
$ 4.71 52.49 257
2994.92
4697.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
APX/USDT
$ 0.033904 29422.35 7
17.61
27.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
APY/USDT
$ 0.003350 5178.16 5
16.00
15.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
APY/BTC
$ 0.003448 4539.72 2
10.79
11.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AQT/USDT
$ 1.23 1.23 6
2.96
30.45
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
AQUA/USDT
$ 25.16 0 2
2.65
206.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
AQUAGOAT/NUSD
$ -32888340900.00 10585.43 10
0.359100
7.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AR/USDT
$ 9.52 2858.98 336
994.67
8554.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ARAW/USDT
$ -6E06 3.90 1
2.55
67.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
ARAW/ETH
$ -517339.50 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
ARENA/USDT
$ 0.010892 0 1
265.34
0.013337
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
ARES/USDT
$ 0.004002 10.69 105
6.73
1.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
ARMOR/USDT
$ 0.010404 1.05 5
0.750066
0.662888
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
ARMOR/ETH
$ 0.013686 0 7
21.51
19.59
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
ARPA/USDT
$ 0.028253 7501.58 331
13856.99
7027.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ARRO/USDT
$ 0.000338 3180.51 1
98.63
22.39
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۹:۴۷
ARTM/USDT
$ -683700.00 6420.77 1
4.55
2.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ARV/USDT
$ -955500.00 171.08 113
250.51
1165.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ASET/USDT
$ 0.040117 0.120351 192
22.69
0.922684
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
ASIXPLUS
ASIXPLUS/NUSD
$ -20153525.29 11059.49 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
ASR/USDT
$ 2.52 36460.67 221
5703.35
5219.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
Australian Safe Shepherd
ASS/NUSD
$ -61474377500.00 9991.96 1
0.005135
296.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AST/USDT
$ 0.099757 14520.73 94
166.32
2857.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ASTR/USDT
$ 0.039413 36365.29 11
30.44
45.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ASW/USDT
$ 0.000369 6336.18 13
47.04
0.734204
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ATA/USDT
$ 0.112651 22399.81 298
11581.43
7844.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ATLAS/USDT
$ 0.002438 326.57 15
723.88
1358.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ATM/USDT
$ 2.70 69546.21 219
18598.28
37.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.16 117724.97 382
46523.23
56250.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.19 10690.48 376
13356.00
12147.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ATP/USDT
$ 0.047020 63348.25 2
4.81
2.12
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
ATP/BTC
$ 0.132811 0 1
0.899733
2.25
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
ATRI/BTC
$ 0.003863 47.10 1
2.96
2.19
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
ATRI/USDT
$ 0.002240 2.50 1
2.45
1.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
AUCTION/USDT
$ 10.86 36671.72 109
42.44
472.57
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۲
AUCTION/BTC
$ 11.33 36514.73 149
38.24
728.28
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
AUDIO/USDT
$ 0.158209 7302.61 307
8430.13
5857.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AUDIO/BTC
$ 0.158598 7263.96 167
3066.97
5427.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AURORA/USDT
$ 0.449793 5.45 5
6.42
6.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
AUTO/USDT
$ 330.68 446.84 10
215.17
356.50
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
AVAX/BTC
$ 13.07 108933.87 338
9803.54
11271.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AVAX/USDT
$ 13.04 109682.40 326
147177.83
28454.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AVS/USDT
$ 0.139858 8306.44 52
65.39
0.229050
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
AXA
AXA/USDT
$ 0.001655 1779.00 0 ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
AXE/ETH
$ 0.015234 0 1
0.607280
33.11
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
AXE/USDT
$ 0.007794 2.86 7
0.942951
1.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
AXE/BTC
$ 0.041667 0 1
14.99
74.20
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
AXL/USDT
$ -405800.00 0.004058 16
285.20
316.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
AXS/USDT
$ 6.83 7345.71 291
95230.57
94566.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AXS/BTC
$ 6.84 6970.73 305
12066.23
16295.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
AYA/USDT
$ 0.001957 0 7
1.04
0.884654
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
AZ/USDT
$ -699150296.66 0 1
-141600.00
526.47
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
AZUKI/BTC
$ 0.055921 0 1
3.79
2.60
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
AZUKI/USDT
$ 0.011792 0.535479 1
8.21
3.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
B20/USDT
$ 0.070351 0.070353 1
12.19
24.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
B21/USDT
$ 0.004402 0 1
46.33
7.24
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BAAS/USDT
$ 0.000505 36576.63 2
4.46
18.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
BABY/USDT
$ 0.029587 25518.93 100
309.44
29.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BABYDOGE/NUSD
$ -1088255856.00 188639.35 0 ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BABYFB/NUSD
$ -309446760000.00 22168.53 0 ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BABYSAITAM
BABYSAITAM/NUSD
$ -6214595000000.00 5394.87 0 ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BABYSHIB
BABYSHIB/USDT
$ 0.000474 23304.94 2
9.84
6.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BAC/USDT
$ 0.003897 23333.04 5
0.058388
75.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BADGER/USDT
$ 5.18 36376.54 1
43.52
8.24
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۷:۲۹
BADGER/BTC
$ 4.78 39501.44 6
198.92
430.55
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۲
بافه
بافه
Bafe.io
BAFE/USDT
$ -59973797500.00 117.06 0
1262.12
3403.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BAGS/BTC
$ 1.28 0 1
0.556237
1.11
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
BAGS/USDT
$ 1.42 34232.74 115
4.17
1.73
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
BAKE/USDT
$ 0.189718 109178.59 281
7082.83
7316.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BAL/USDT
$ 6.08 626.68 271
8399.37
6675.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BALPHA/ETH
$ 17.35 0 1
19.22
33.81
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
BALPHA/USDT
$ 3.39 22452.47 1
0.230976
0.076137
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BAN/USDT
$ 0.003938 10500.06 1
0.536226
1.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BANCA/ETH
$ -9110000.00 2825.52 1
1.00
0.098421
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.81 71239.27 7
0.749819
497.85
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.94 14928.55 301
27340.01
19554.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BANK/USDT
$ 1.36 15967.48 174
2.41
2192.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BART/ETH
$ 0.002444 0 1
1.08
0.749363
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۶:۴۱
BART/USDT
$ 0.001108 35166.46 7
11.30
12.13
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۸
BAS/USDT
$ 0.251990 18726.84 6
7.92
15.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BASEREWARD
BASEREWARD/USDT
$ 0.001199 0 1
26.27
0.058221
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
BASID/ETH
$ 0.002028 5324.15 3
5.01
2.68
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
BASID/BTC
$ 0.001922 4668.11 2.36
68.16
1.30
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
BASK/USDT
$ 0.415673 34562.98 80
3.15
0.831346
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.235182 579.84 200
3265.06
4065.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.232984 780.17 316
16821.03
8206.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BATH/USDT
$ 0.004808 61406.78 15
39.79
32.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BBETH/USDT
$ -11000000.00 4.79 2
14.17
0.165366
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
BBGC/USDT
$ -279116.20 1226.03 1
0.040137
0.036062
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
بابل نتورک
بابل نتورک
Bubble Network
BBL/USDT
$ 0.071667 24906.88 0
0.013068
0.025909
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
BBO/ETH
$ 0.000282 37102.53 0
1.96
0.594623
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۸
BBO/USDT
$ 0.000270 3696.86 1
0.089668
0.096134
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
BBS/USDT
$ 0.015189 77679.37 1
15.71
13.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
بیبی بیتکوین
بیبی بیتکوین
Baby Bitcoin
BBTC/BTC
$ 30326.72 204079.78 468 ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۲۰
BCH/USDT
$ 112.66 109964.72 344
142314.29
46565.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BCH/BTC
$ 112.74 14525.88 294
37959.43
35491.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BCMC/USDT
$ 0.008996 -899600.00 0
48.42
44.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
BCNA/USDT
$ 0.015169 60324.63 4
39.98
0.015848
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
BCUBE/ETH
$ 0.059388 3827.27 1
1.28
1.36
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BCUBE/BTC
$ 0.057407 3752.35 2
2.98
2.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BCUBE/USDT
$ 0.070129 0 78
23.89
5.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BDC/USDT
$ -170070.80 255.19 1
0.415931
955.46
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BDO/USDT
$ 0.039116 18751.64 3
48.67
5.89
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/USDT
$ 0.018992 56500.73 1
5.04
2.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BDX/ETH
$ 0.045237 87520.33 4
10.99
30.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BDX/USDT
$ 0.049939 0 1
69.80
675.43
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
BDX/BTC
$ 0.045098 87444.03 44
21.14
30.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BEAM/USDT
$ 0.126322 68527.67 289
19627.76
9397.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BEAM/BTC
$ 0.126320 62215.86 219
6982.27
3989.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/BTC
$ 0.879774 35975.77 20
0.691105
2.65
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.445203 7261.28 229
12170.72
2918.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BELT/USDT
$ 0.291872 3144.73 95
2.41
306.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BEMT/USDT
$ 0.004812 0 15
117.07
0.998009
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
BEND/USDT
$ 0.004678 3133.22 136
3.23
2.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BERRY/USDT
$ 0.000410 36.25 1
324.36
31.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۲۱:۴۷
BET/USDT
$ 0.005996 0 1
4.70
6.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۴:۲۸
BETA/USDT
$ 0.096958 205373.17 3
1064.37
1124.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BEZOGE/USDT
$ -40001274701.56 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۱۸:۱۷
BEZOGE/NUSD
$ -55332678300.00 7093.51 33
76.12
136.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
BFG/USDT
$ 0.013694 3283.26 6
59.64
2.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BFLY/USDT
$ 0.017392 641.56 8
22.49
0.330479
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BGL/BTC
$ 0.012419 270.90 82
875.00
387.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۲۱:۴۸
BGVT/USDT
$ 0.000267 0.357956 4
55.15
333.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
 بیلیون هپینس
بیلیون هپینس
BillionHappiness
BHC/BTC
$ 82.77 0 0
0.514408
4159.34
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۲:۴۴
 بیلیون هپینس
بیلیون هپینس
BillionHappiness
BHC/USDT
$ 23.98 1742.88 1
1.59
2.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۲۱:۴۸
BHD/USDT
$ 0.088644 3323.22 4
165.26
42.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۲۱:۴۸
BIBA
BIBA/USDT
$ -10004164903.99 4.35 0
106.01
4.11
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
BIBL/USDT
$ 1.55 1162.33 164
285.92
8.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BICO/USDT
$ 0.291867 35456.58 173
6297.17
9842.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BID/BTC
$ 0.000992 3126.33 7
2.23
2.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BID/ETH
$ 0.001008 3166.13 41
0.991735
2.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BID/USDT
$ 0.001027 3140.94 1
1.89
1.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BIFI/USDT
$ 358.80 109019.76 262
10550.04
8632.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BIGSB/USDT
$ 1.51 65900.22 1
2.03
0.014478
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
BIN/USDT
$ 0.001244 31373.73 1
1.12
2.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BIND
BIND/ETH
$ 0.052732 1619.83 0 ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۲۹
BIND
BIND/BTC
$ 0.051496 1129.34 0 ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۲۰
BINGUS/USDT
$ -38779673.11 0 0
0.402920
83.27
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۵۹
BIOS/USDT
$ 0.102042 34583.35 1
1.55
2.10
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۳۸
BIP/BTC
$ 0.000841 0.612183 0
0.218392
0.361310
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BIP/USDT
$ 0.000767 0.383657 8
43.93
37.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BIRB/USDT
$ 0.010293 29468.80 7
1.09
0.650995
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۲۰
BIT/USDT
$ 0.289863 2379.79 2
363.45
2.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BITCCA/USDT
$ 0.000179 0.009413 1
19.48
168.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
BITX/ETH
$ 0.000756 3549.67 6
3.13
1.83
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
BIXB/USDT
$ 1.33 1401.70 15
75.22
261.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BIZA/USDT
$ 0.011295 1809.92 71
1079.11
914.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BLACK/ETH
$ -439681.60 0 0
0.807326
0.045941
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۲:۴۴
BLACK/USDT
$ -347944.86 2817.43 1
0.164821
0.780266
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
BLAST/NUSD
$ -4223672860.91 17.75 1
20.07
0.947953
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BLAST/USDT
$ -2500600000.00 1609.93 0
5306.26
645.09
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
BLES/USDT
$ 0.003798 10.52 1
1.30
0.133087
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
BLOC/BTC
$ 0.000106 0 0
258.81
0.057084
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
BLOC/USDT
$ -678682.55 31208.26 13
387.17
0.005362
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۸
BLOC/ETH
$ 0.000249 0 0
8.81
0.004296
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۶:۴۱
BLOK/USDT
$ 0.002199 15548.29 7
22.64
10.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BLOVELY
BLOVELY/NUSD
$ -2109245918.00 7.99 0 ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۱۳:۲۰
BLT/USDT
$ 0.003474 16317.10 1
32.77
0.351484
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.061034 7275.29 285
16173.25
12109.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/ETH
$ 0.061292 6639.67 141
525.11
4293.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BMEX/USDT
$ 0.605563 5513.76 0
3.64
0.360886
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
BMEX/USDT
$ 0.380130 5488.33 3
2.93
4.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BMFLOKI
BMFLOKI/NUSD
$ -6615551000000.00 4986.24 1
2.36
0.052967
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
بریج میوتا
بریج میوتا
Bridge Mutual
BMI/USDT
$ 0.014259 14.37 6
15.07
33.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
BMON/USDT
$ 0.009636 36373.93 8
294.28
307.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BNB/BTC
$ 313.89 5616.21 350
13398.21
6234.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BNB/ETH
$ 314.41 6819.90 321
26978.65
48608.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BNB/USDT
$ 313.46 119801.84 442
183596.94
171360.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BNBBACK/ETH
$ 0.000384 22414.28 2
1.77
2.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BNBBACK/USDT
$ 0.000384 22370.08 1
6.75
5.39
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BNC/ETH
$ -269147.37 0 0
3.86
5.90
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
BNSD/USDT
$ 0.001334 181584.29 110
12.13
10.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BNT/USDT
$ 0.377330 578.02 101
10956.25
2861.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BOB/ETH
$ 0.009940 512.23 1
39.66
0.662824
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BOB/BTC
$ 0.008053 510.75 1
0.304088
0.723389
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BOBA/USDT
$ 0.211904 36441.42 26
91.95
45.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BOLT/USDT
$ 0.002077 11.54 10
10.32
49.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
BOLT/BTC
$ 0.000919 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
BOLTT/ETH
$ 0.146850 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
BOMB/ETH
$ 0.210139 0 2
1.49
1.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.00 36440.06 77
2693.90
1343.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BONDLY/BTC
$ 0.020441 0 4
0.037855
2.84
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
BONDLY/USDT
$ 0.012085 36.36 110
2.03
6.62
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BONE/USDT
$ 0.138469 52047.95 108
1.98
0.000108
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
بون فایر
بون فایر
Bonfire
BONFIRE/NUSD
$ -3133743986.00 1.33 2
0.011483
4.19
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
BOO/USDT
$ 0.859358 0 5
0.502822
0.151312
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
BOOST/USDT
$ 0.590246 56419.64 1
5.73
1.64
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۱۶:۴۳
BOOST/ETH
$ 0.610991 0 1
11.71
31.77
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
BORING/USDT
$ 0.010826 7159.70 30
38.89
30.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BOSON/USDT
$ 0.180621 36407.89 151
251.07
670.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BOX/ETH
$ 0.034811 0 0
39.09
676.11
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
BOX/BTC
$ 0.035010 0 0
68.62
69.89
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
BPS/USDT
$ 0.080033 27.98 10.37
665.91
15.43
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BPS/BTC
$ 0.048062 18.12 3.24
0.056915
20.85
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BQT/USDT
$ 0.002360 1387.66 1
68.08
26.84
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
BQT/ETH
$ 0.023787 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
BQT/BTC
$ 0.006767 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
BR/USDT
$ 0.244902 34.74 1
17.52
18.87
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BREED/USDT
$ 0.059274 33123.95 2
4.88
2.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BRISE/USDT
$ -36000000.00 2481.13 34
46.63
156.90
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
BRKL/USDT
$ 0.006397 25859.62 99
297.46
16.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BRT/BTC
$ 0.009762 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
BRWL/USDT
$ 0.002387 56690.91 6
29.92
33.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BRY/USDT
$ 0.055276 124.35 8
20.09
26.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BRY/ETH
$ 0.218551 0 26
69.05
35.10
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
BSCGOLD/USDT
$ -469700.00 37709.56 1
0.334814
1.32
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۳:۴۰
BSD/BTC
$ 0.006130 0 0
0.025000
0.384617
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
BSD/USDT
$ 0.005222 34966.82 1
0.272389
3.04
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۸
BSDS/BTC
$ 0.082483 0 1
1.58
1.76
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
BSDS/USDT
$ 0.089883 63270.26 1
0.106755
3.36
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۸
بیبی شیبا اینو
بیبی شیبا اینو
Baby Shiba Inu
BSHIB/NUSD
$ -93018461300.00 570.95 2
2.11
5.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BSI/USDT
$ 0.481200 58.45 8
0.760297
1.61
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
BSL/USDT
$ 0.000406 2.88 1
0.370013
4.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BSPARROW
BSPARROW/NUSD
$ -17328840788.63 0 1
136.43
6.57
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۷:۲۹
BSPARROWV2
BSPARROWV2/USDT
$ 0.033315 66437.19 2
9.95
67.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 48.81 0 352
1.28
76.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 35.98 108808.15 295
1407.71
23.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BSW/USDT
$ 0.214651 600.58 286
8969.86
11015.75
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
BTC/USDT
$ 16552.84 756148.97 473
105339.42
118139.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BTC/USDT
$ 23520.13 28096.21 17
0.149076
0.182204
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
BTC/USDC
$ 16521.72 111223.99 377
10888.82
5732.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BTC1D3L
BTC1D3L/USDT
$ 0.305460 566301.65 142 ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۲۰
BTCBAM/USDT
$ 1.05 33985.83 2
0.800539
3.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BTCI/USDT
$ 0.055023 0.067128 9
107.94
6.32
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/USDT
$ 5.67 38343.74 265
9393.81
5804.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BTCV/BTC
$ 2.80 1.61 18
0.847929
1.94
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BTCV/USDT
$ 2.63 1751.42 1
159.03
3.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۲۱:۴۸
BTFA/USDT
$ -5E08 16334.68 1
0.416581
0.562280
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BTM/USDT
$ 0.009792 72205.25 116
99.70
939.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BTX/USDT
$ 0.077032 20.34 1
13.22
1.61
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BTYM/BTC
$ 0.000214 2950.50 0
2112.77
1.66
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
BUIDL/USDT
$ 0.548164 35183.55 1
25.03
135.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۱۶:۴۸
BUIDL/ETH
$ 0.466186 0 1
14.56
619.67
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
BUILD/USDT
$ 0.003478 94.93 2
-249700.00
0.554846
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
BUILD/ETH
$ 0.002198 0 2
28.55
39.00
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
BULL/USDT
$ 0.000220 7.17 21
0.956914
0.956914
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
BUNI/USDT
$ 0.002529 15525.92 13
13.65
16.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BUNNY/USDT
$ 0.079065 498.36 92
0.805563
307.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BURN/USDT
$ -116200.00 0.010460 1
6.58
905.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
BUSD/USDT
$ 1.00 38181.13 454
60543.09
142986.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BUSY/USDT
$ 0.003122 15545.99 1
1.96
3.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BUY/USDT
$ 0.003575 65308.35 4
13.84
0.058686
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
BVL/ETH
$ 0.000406 134524.21 2.64
4.64
4.06
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۸
BXA/ETH
$ 0.000244 6.45 1
130.35
0.361838
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
BXC/BTC
$ 0.043496 18.36 8
16.26
3.82
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
BXR/BTC
$ 0.016581 0.012433 1
9.70
0.005036
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BXR/ETH
$ 0.012904 0.003870 5
0.003963
0.842344
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
BZRX/USDT
$ 0.212106 0 170
5.07
1.90
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ - ۲۲:۴۳
BZZ/USDT
$ 0.462998 73928.47 4
504.14
23.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
C98/USDT
$ 0.237688 37655.80 332
22538.06
2745.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CAKE/BTC
$ 4.04 14551.63 275
6390.18
8829.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CAKE/USDT
$ 4.04 7298.61 369
40583.91
75662.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CAKESWAP/USDT
$ 0.000240 42.33 1
1.96
1.09
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
چنلز
چنلز
Channels
CAN/USDT
$ 10.71 0 0
0.403268
217.69
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۵۹
CAPS/USDT
$ 0.007285 36099.58 195
443.11
464.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CARAT/ETH
$ 0.799497 3216.98 1
527.61
0.263780
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
CARAT/BTC
$ 1.63 2902.93 7
2.08
276.61
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۱۱:۱۴
CARD/BTC
$ 0.003015 36.14 0
3.15
0.880609
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
CARD/ETH
$ 0.001310 0 1
14.57
33046.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
کش تک
کش تک
Cash Tech
CATE/NUSD
$ -51000000.00 10695.98 162
36.39
218.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
کَت گیرل
کَت گیرل
Catgirl
CATGIRL/NUSD
$ -47662940200.00 61676.29 7
0.352588
21.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
کاواپو
کاواپو
Cavapoo
CAVA/NUSD
$ -257984340433.24 4.40 1
0.006343
0.338294
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
CAVE/USDT
$ 0.070954 0 1
1.82
12.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
CAW
CAW/NUSD
$ -4E08 11260.84 0 ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CCP/USDT
$ 0.078809 72591.96 2
5.65
11.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CCX/BTC
$ 0.089035 14368.47 12
14.37
3.01
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
CDROP/USDT
$ 0.000591 104011.01 6
1.12
0.014011
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ - ۱۴:۰۱
CEEK/USDT
$ 0.098318 469.87 23
394.69
429.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CEEK/BTC
$ 0.004562 6652.04 0
112.66
1362.71
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
CEEK/ETH
$ 0.004233 6438.45 0
155.12
160.02
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
CEL/BTC
$ 1.80 0 3
1.80
3.89
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
CEL/USDT
$ 0.516371 11.38 118
1265.90
1766.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012366 108339.91 295
10662.25
50403.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CERE/USDT
$ 0.005927 5.04 52
42.93
23.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
CFX/BTC
$ 0.029138 41691.06 81
1935.79
2147.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CFX/USDT
$ 0.029187 38715.30 150
12501.26
16944.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CHAMP/USDT
$ 0.010976 28899.39 4
15.48
18.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CHESS/USDT
$ 0.211907 16518.45 182
6073.22
1614.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CHI/USDT
$ 0.055022 371.14 1
1.40
0.041446
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۵:۵۴
CHI/ETH
$ 0.331961 0 1
0.626855
0.060259
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
CHIK/USDT
$ 0.000259 114.71 1
0.890062
15.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
CHIRO
CHIRO/NUSD
$ -15436300000000.00 2521.31 1
0.135342
0.162587
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CHLT/USDT
$ 0.022390 1166.42 1
11.36
0.038026
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CHM/ETH
$ 0.004775 22189.41 14
0.954920
36.58
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
CHND/BTC
$ 0.005314 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
CHND/USDT
$ 0.004302 3619.62 1
0.856796
0.000107
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
CHNG/USDT
$ 0.049731 45.37 100
93.70
65.21
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
CHOPPER
CHOPPER/NUSD
$ -157297390984.68 0 1
0.081999
0.103665
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۷:۲۹
CHR/USDT
$ 0.115058 108723.71 303
14351.07
13377.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CHS/USDT
$ 0.008303 27599.02 10
11.31
12.15
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۰
CHX/BTC
$ 0.007613 19.79 3
1.62
0.688438
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
CHX/ETH
$ 0.005862 38508.97 1
1.33
0.590838
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
CHZ/USDT
$ 0.174902 8736.48 306
155347.33
223593.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CIC/USDT
$ -7703206.98 4.65 1
0.001715
0.001715
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۴:۴۲
CIND/USDT
$ 0.002301 164.44 1
2.68
14.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
CITY/USDT
$ 4.23 64627.18 6
22.80
15.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BTC
$ 0.002596 7293.21 157
0.092613
5.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002559 19076.28 128
290.02
322.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CLIFF/USDT
$ -2030845.48 10901.11 1
8.39
15.82
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
CLIMB/USDT
$ 0.501781 847.59 1
0.073260
0.687439
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CLION/USDT
$ 0.001901 2.54 5
23.75
0.000190
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
CLS/USDT
$ 0.072527 10424.42 2
4.69
7.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CLT/BTC
$ 18.02 0 2
1411.60
0.330934
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
کلو کوین
کلو کوین
CluCoin
CLU/NUSD
$ -2956880957.00 9337.10 3
104.50
0.029449
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CLV/USDT
$ 0.072968 66.97 196
3360.14
4833.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CMCT/ETH
$ -6744709.63 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
CMCX/USDT
$ 0.002994 36323.76 3
8.21
3.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CMIT/BTC
$ -2403096.57 0 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
CMLT/USDT
$ -5002082.45 1.43 1
2.04
0.556547
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
CNB/USDT
$ 0.000152 1.08 1
91.52
14.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
CNB/BTC
$ 0.000213 0 0
8.91
0.105186
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
CNNS/ETH
$ 0.000326 0 14
1.14
2.12
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
CNNS/USDT
$ 0.000218 29196.60 28
66.35
148.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CNS/USDT
$ -6600000.00 552.39 23
-5550000.00
315.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
CNTM/USDT
$ 0.096858 21950.78 3
13.00
16.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
سنتور
سنتور
Centaur
CNTR/USDT
$ -908800.00 55246.01 8
25.30
61.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/USDT
$ 0.691035 39673.88 295
8944.21
8598.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
کافی سواپ
کافی سواپ
CoffeeSwap
COFE/USDT
$ 0.120050 12.08 2.60
3.60
16.22
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
COFI/BTC
$ 0.088298 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ - ۸:۱۲
COFI/ETH
$ 0.052274 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ - ۸:۱۲
COFI/USDT
$ 0.079789 31275.36 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ - ۸:۱۲
COLD/USDT
$ -20008329807.99 5.90 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
COMBO/USDT
$ 0.027588 36.55 1
63.04
0.029111
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 38.55 109177.40 274
4663.36
6857.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 38.68 72483.04 312
11594.75
12042.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
COOK/USDT
$ 0.000683 403.71 12
121.15
3.13
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
CORA/USDT
$ 0.278079 10578.62 1
2.48
2.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CORE/ETH
$ 8222.85 0 0
187.51
326.57
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۲:۴۴
CORE/USDT
$ 7581.21 0 0
113.32
1193.54
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۲:۴۴
CORE/BTC
$ 2497.78 0 0
548.89
4.13
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۲:۴۴
CORGI/USDT
$ -8E08 3459.06 1
2.60
10.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
د کورگی آو پولکا بریج
د کورگی آو پولکا بریج
The Corgi of PolkaBridge
CORGIB/USDT
$ -5002082452.00 1.80 0
61.17
0.869801
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
CORN/USDT
$ 9.16 31734.48 5
15.15
22.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
COS/USDT
$ 0.004895 36738.20 195
5370.83
4778.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
کوشی اینو
کوشی اینو
CoShi Inu
COSHI/USDT
$ -49978164600.00 132.20 0
569.05
559.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
کوو چین
کوو چین
Couchain
COU/ETH
$ -2857930.42 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
کوو چین
کوو چین
Couchain
COU/USDT
$ -41201061.48 1268.42 12
9391.38
947.66
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۲۰
COVA/ETH
$ -184700.00 593.76 1
60.37
0.561275
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
کاور پروتکل
کاور پروتکل
Cover Protocol
COVER/USDT
$ 10.42 34366.10 0
222.82
4845.19
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
CPI/ETH
$ 135.66 0 0 ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۸
CPI/USDT
$ 0.036015 2.27 1
17.43
13.04
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
CPI/BTC
$ 56.27 0 0 ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ - ۲۳:۴۸
CPTINU
CPTINU/NUSD
$ -2194159015.00 1740.41 11
2.52
0.176050
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CPU/BTC
$ 0.001115 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
CQT/USDT
$ 0.091350 72876.90 27
36.71
89.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CRA/USDT
$ 0.006196 0 79
379.04
403.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
CRB/USDT
$ -930387.34 0.093039 1
1.12
6.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
CRBN/USDT
$ 0.014643 2507.80 1
1.31
1.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CRBN/ETH
$ 0.014728 2009.05 19
0.008235
2.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CRC/USDT
$ 0.007397 2327.97 8
0.989581
163.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CREAM/USDT
$ 20.30 26668.33 272
1.14
0.560191
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
CREDIT/USDT
$ -150000.00 53.54 1
23.98
140.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
CRETH2
CRETH2/ETH
$ 11.19 37828.17 1
8.15
3.08
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۶:۱۰
CRF/USDT
$ 0.002541 507.50 18
0.215194
30.01
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.064477 97815.49 36
37.32
110.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CRP/USDT
$ 0.006547 36369.27 5
37.81
42.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CRP1
CRP1/USDT
$ 0.644312 38143.17 253
7183.74
3465.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CRPRO/USDT
$ 0.007813 70335.50 3
0.533896
111.05
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۲۰
CRT/USDT
$ 0.175873 0 1
30.03
1.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
CRU/USDT
$ 0.865660 98.18 129
14.86
104.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.704517 109636.27 300
129990.96
143344.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.705768 14572.38 352
4475.04
7971.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CSC/USDT
$ 0.000166 10.74 1
7.33
282.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
کریپتو سول
کریپتو سول
CryptoSoul
CSOUL/USDT
$ 0.000799 0.043165 1
0.811741
3.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.030886 32775.94 197
813.21
10138.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CTASK/USDT
$ 0.050121 41606.90 43
11.71
12.13
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
CTASK/ETH
$ 0.099938 0 6
6.01
7.23
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
CTC/USDT
$ 0.225094 0 1
60.29
16.26
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
CTK/USDT
$ 0.778860 76175.52 308
5508.67
8032.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CTP/USDT
$ 0.016183 223626.91 29
63.16
124.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
CTRT/ETH
$ -113137.06 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
CTRT/USDT
$ -78000000.00 0.077998 1
169.92
9.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
CTS/BTC
$ 0.661443 0 2
10.98
0.041677
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ - ۱۵:۰۲
CTS/USDT
$ 0.118246 32275.17 4
13.74
5.68
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CTSI/USDT
$ 0.109180 5772.72 305
12164.55
11864.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CTT/USDT
$ 0.464153 0 1
11.55
0.882185
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
CTX/USDT
$ 0.258887 63066.84 6
43.92
11.39
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CULT/USDT
$ -5350000.00 5407.65 81
238.54
50.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CVC/BTC
$ 0.112476 0 3
2.27
0.118254
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
CVC/USDT
$ 0.099811 36310.00 287
13800.09
6202.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CVC1
CVC1/NUSD
$ -3202786108.67 22.55 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.373037 7295.79 266
7979.62
7519.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CVT/USDT
$ 0.001122 2671.10 1
1.46
2.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CVX/USDT
$ 4.36 36689.32 346
8873.86
15028.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CWAP/USDT
$ 0.012095 38.13 1
8.04
1.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CWS/ETH
$ 0.319752 0 1
1.37
38.38
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
CWS/USDT
$ 0.268383 21771.02 7
377.58
902.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
CWV/USDT
$ 0.001177 6804.93 1
1.15
2.50
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
CWV/BTC
$ 0.001290 2995.77 4.25
15.34
7.93
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
CYC/USDT
$ 29.89 402.71 7
51.23
0.741814
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۲۱:۴۸
CYMT/ETH
$ -8485279.85 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
CYMT/USDT
$ -4E07 76.65 17
23.97
3.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
CYTR/USDT
$ 139.63 1418.50 4
5.20
39.85
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DAC/USDT
$ -236500.00 3284.65 77
214.83
2.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DACC/USDT
$ -199900.00 0 16
5.23
17.79
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۲۳:۱۰
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/BTC
$ 0.009317 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/ETH
$ 0.035317 0 0
3885.78
10.98
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۲:۴۴
DAI/USDT
$ 0.999347 4387236.70 580
526925.05
540362.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DAM/ETH
$ 0.043034 0 7
0.416936
4.51
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۶:۴۱
DAM/USDT
$ 0.009162 4.08 1
0.000183
99.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DAM/BTC
$ 0.047411 0 1
3.26
1.78
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
DAM1
DAM1/USDT
$ -30012494.71 5.87 1
0.334757
1.60
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ - ۱۶:۴۲
DANA/USDT
$ 0.012994 5639.63 3
138.78
0.137005
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DAO/USDT
$ 0.821448 109231.96 196
154.29
496.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DAPS/USDT
$ -71000000.00 623.71 3
197.59
81.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۲۱:۴۸
DARK/USDT
$ 0.028786 2761.36 3
9.09
3.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 41.94 14022.56 239
8406.41
6687.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 41.70 55519.53 387
21081.31
29428.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 41.69 6969.28 337
15305.67
9532.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DATA/USDT
$ 0.026907 14498.78 273
13720.00
9179.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DATA/BTC
$ 0.037791 2778.47 141
899.83
5.66
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
DATA/ETH
$ 0.039561 2946.76 5
21.09
28.53
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DATP/ETH
$ -92173755.21 1.89 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DAWG/USDT
$ 0.007796 36378.13 3
8.48
13.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DBA/USDT
$ 0.009595 35701.47 1
1.30
0.246717
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/USDT
$ 0.000330 354.48 2
60.80
0.814102
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DBT/USDT
$ 0.004792 0 1
3.16
3.22
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DBT/ETH
$ 0.439682 0 1
0.214654
1.78
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
DBT/BTC
$ 0.000240 0 0
0.004178
0.037984
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DC/USDT
$ 0.001238 15856.07 66
309.47
6106.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DCASH/USDT
$ 0.000700 20.73 7
-598600.00
6.63
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DCN/USDT
$ -2680000.00 6280.27 5
2.98
8.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DCR/USDT
$ 20.25 4715.75 129
6866.12
7628.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DCR/BTC
$ 20.26 567.60 166
6068.75
4701.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DDIM/USDT
$ 1.14 10468.13 6
5.22
315.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DDK/USDT
$ 0.345244 0 1
6.27
0.405192
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DDK/BTC
$ 1.03 0 1
20.48
0.871461
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DDOGE/USDT
$ 0.003541 123.59 1
0.106363
0.686681
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۱۶:۴۱
DDR/USDT
$ 0.008392 6.90 2
6.12
0.827125
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DDR/ETH
$ 0.031339 0 0
0.023247
0.125769
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DDR/BTC
$ 0.017783 0 0
0.637042
63.37
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DDRT/USDT
$ 0.000800 5.17 1
1.82
1.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DDRT/BTC
$ 0.001442 0 0
0.059101
-144000.00
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DDRT/ETH
$ 0.006065 0 0
0.184467
1.32
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DDX/BTC
$ 1.64 0 1
0.003516
0.498448
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
DDX/USDT
$ 0.149896 0 1
6.64
16.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
DEC/ETH
$ 0.009356 3138.62 145
1.16
1.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DEEP/ETH
$ 0.002567 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
DEEP/USDT
$ 0.000794 1391.94 1
1.73
10.05
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DEEP/BTC
$ 0.001478 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
DEFIDO/USDT
$ 0.000783 21783.30 1
3.63
8.32
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DEFX/USDT
$ 0.004848 22236.66 3
7.11
10.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DEFX/ETH
$ 0.004855 21776.24 1
1.81
2.04
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DEGO/USDT
$ 2.28 51.76 2
213.27
550.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DEGO/BTC
$ 2.44 19.64 10
5.67
2514.42
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DEKU
DEKU/NUSD
$ -1161255906.60 0 1
0.360062
0.183136
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۵:۵۴
دلتا فایننس
دلتا فایننس
Delta Financial
DELTA/ETH
$ -9453154.46 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.003933 26138.21 7
19.39
28.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DEPRECATEDDOTDOT
DEPRECATEDDOTDOT/BTC
$ 40.04 89603.87 0 ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۲۰
DEPRECATEDDOTDOT
DEPRECATEDDOTDOT/USDT
$ 301.60 531217.71 0 ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۴:۴۶
DEPRECATEDDOTDOT
DEPRECATEDDOTDOT/ETH
$ 27.15 43796.46 0 ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۳۸
DERI/USDT
$ 0.019991 0.109406 1
41.79
2.46
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
DERI/ETH
$ 0.033075 0 1
0.063105
0.095227
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
DERO/BTC
$ 6.15 0 56
6.33
55.55
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DERO/USDT
$ 4.07 0 8
41.77
33.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DEUS/USDT
$ 176.92 2476.86 0
5.67
6.79
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
DEV/ETH
$ 0.761702 0 1
1.49
5.00
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
DEV/USDT
$ 0.365540 10458.25 1
2.07
2.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DEVO/ETH
$ 0.001446 1197.83 1
1.02
1.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DEVO/USDT
$ 0.001469 296.89 13
56.30
0.122810
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DEXE/USDT
$ 2.41 21743.23 215
9193.19
8206.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.043880 623.62 17
416.35
809.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DFA/USDT
$ 0.057475 89568.37 11
176.05
124.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
دیفای اسکیل
دیفای اسکیل
DeFiScale
DFC/USDT
$ 0.000250 0.001797 0
1571.30
0.019912
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۶:۴۱
DFD/USDT
$ 0.013894 10511.10 1
16.58
5.46
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DFD/ETH
$ 0.022871 0 1
0.027106
27.11
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
DFGL/USDT
$ -9003748.41 468.88 1
154666.14
906.33
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/BTC
$ 0.428316 73416.39 7
23.38
32.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.463422 72732.60 8
13.86
30.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/ETH
$ 0.440999 72780.85 7
13.72
45.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DFL/USDT
$ 0.003447 31592.76 4
22.31
22.19
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DFT/USDT
$ 0.000489 70616.15 1
0.425445
0.001076
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
DFX/USDT
$ 0.159883 78597.13 0
380.53
432.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
DFY/USDT
$ 0.002401 1.68 1
1.21
66.50
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DFYN/USDT
$ 0.019092 10506.52 1
2.31
0.453695
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DG/USDT
$ 74.67 34114.24 14
53.15
16.55
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۳۸
DGE/USDT
$ 0.000580 36557.87 2
0.000585
12.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DGX/BTC
$ 38.29 0 64
0.895833
1.03
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
DGX/USDT
$ 21.94 0 39
295.65
13.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
دلفین توکن
دلفین توکن
Dolphin Token
DHT/USDT
$ 0.089058 17150.72 60
15.03
15.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.327718 109056.53 201
3868.21
1332.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
دیا
دیا
DIAdata
DIA/BTC
$ 0.326765 7293.19 171
4324.61
6326.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DICE/USDT
$ -1107761.18 2821.82 1
1.08
-775500.00
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DIE/USDT
$ -8E08 4197.82 31
5.72
1.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DIGI/BTC
$ 0.004359 2483.57 1
0.378059
1.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DIGICHAIN/USDT
$ -129900.00 1.54 1
0.527854
0.388128
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
DIKE/BTC
$ 0.001995 11375.85 0
1.43
1.15
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DIKE/USDT
$ 0.001881 11057.70 1
0.792159
1.03
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DINGO/USDT
$ -113147.11 561.53 10
116.35
1130.30
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DINO/USDT
$ 0.001586 19489.12 1
3.47
0.831354
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۷:۲۹
دوج اینو
دوج اینو
Dogey-Inu
DINU/NUSD
$ -2986597113.02 20.51 6
338.13
81.24
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
دایر ولف
دایر ولف
Direwolf
DIREWOLF/NUSD
$ -2595256807664.00 22100.14 1
1.53
0.948814
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۷:۲۹
DISTX/USDT
$ 0.000236 37076.03 1
3.26
115.52
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۸
DIVER/USDT
$ 0.013394 25343.99 3
13.40
18.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DIXT
DIXT/USDT
$ -999524.92 0.047392 0 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
DKA/USDT
$ 0.039694 21689.70 4
9.45
13.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DKA/ETH
$ 0.069042 0 6
16.35
14.36
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۶:۴۱
DKC/USDT
$ 0.001389 0 4
8.37
226.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
DLP/USDT
$ 0.058964 19601.68 18
27.66
84.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DLQ/USDT
$ 0.001509 0 1
70.59
92.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
درما کش
درما کش
Darma Cash
DMCH/USDT
$ 0.295874 53169.75 56
5.42
3.51
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
DMD/USDT
$ 0.999234 0 8
0.054460
5.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ - ۲۱:۴۷
DMG/USDT
$ 0.009067 34.34 4
5.44
0.022707
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DMG/ETH
$ 0.009344 161.34 1
0.100525
0.074399
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DML/ETH
$ 0.000233 3109.98 3
0.892448
0.806233
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DMST/USDT
$ 0.004573 103.36 0
8.86
1.26
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
DMST/ETH
$ 0.003068 0 0
0.356392
0.006283
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
DNA/USDT
$ -590345.77 4076.73 1
5.40
1.03
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
DND/USDT
$ 0.009096 10589.28 1
293.35
4.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DNF/USDT
$ 0.003997 0 3
14.35
9.68
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ - ۲۲:۴۶
DNT/USDT
$ 0.052915 66929.46 1
3.52
1154.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۲
DNT/BTC
$ 0.055641 70342.63 1
14.52
7.55
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۲
DO/USDT
$ 0.000399 0 2
2.00
0.994503
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
DOCK/BTC
$ 0.026114 36394.48 1
3.33
5.70
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
DOCK/USDT
$ 0.016584 7275.64 265
11485.98
10149.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/ETH
$ 0.328184 0 1
0.201970
0.235877
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۲:۴۴
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.120147 16.29 304
9715.94
9287.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
DOE/USDT
$ 0.009795 8376.22 1
0.054429
7.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DOFI
DOFI/NUSD
$ -2902524003943.00 67.18 3
28.85
5.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DOGDEFI/USDT
$ 0.090637 0.181279 1
0.114830
8.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۴۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.103573 5046558.53 492
88125.39
68676.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
دوج-2
دوج-2
DOGE-2
DOGE2/USDT
$ 0.006973 2.45 1
139.30
2.40
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DOGECOIN
DOGECOIN/NUSD
$ -1283013259.00 24.24 29
8.58
0.280848
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DOGEK
DOGEK/NUSD
$ -45939948890.00 100.63 4
0.144455
1.53
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DOGEY/USDT
$ -1450603.91 0.113148 1
1.09
1.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DOGEZILLA
DOGEZILLA/NUSD
$ -130000000000000000.00 1413.50 0 ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DOGGY/USDT
$ 0.000408 3142.87 1
0.473933
0.723806
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DOGYRACE
DOGYRACE/USDT
$ 0.006002 0 1
6.24
3.00
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DOKI/USDT
$ 1.10 0 1
15.93
100.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۱۰
DOKI/BTC
$ 2.52 31.54 113
2.31
2.01
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
DON/USDT
$ 0.009396 519.85 9
64.72
288.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DONK/USDT
$ 0.004002 6.36 1
2.15
336.49
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DOP/USDT
$ 0.024510 35952.62 1
1.10
0.961254
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۱۲
DOR/USDT
$ 0.000331 10471.41 27
3.77
12.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DORA/USDT
$ 3.33 36509.30 207
0.825085
0.968013
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DOSE/USDT
$ 0.007227 68877.12 17
24.93
27.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DOT/BTC
$ 5.39 109297.74 318
20185.43
24857.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DOT/USDT
$ 5.38 109288.24 322
249904.07
406195.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DOUGH/USDT
$ 0.039783 65726.66 1
0.161377
0.003139
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DOV/USDT
$ 0.008003 0.832352 7
1.41
1.04
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DOVE/USDT
$ 0.000168 36682.90 1
3.40
0.424880
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
شدوز نتورک
شدوز نتورک
Shadows Network
DOWS/USDT
$ 0.009147 36395.84 1
17.81
5.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DPET/USDT
$ 0.044380 22099.21 3
28.17
44.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DPI/USDT
$ 62.87 36358.98 49
741.51
862.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DPR/USDT
$ 0.005496 1.47 122
3.31
8.36
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
DREP/USDT
$ 0.346993 109046.40 286
10005.06
13156.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DRGB/BTC
$ -288371.59 24257.10 0
1629.76
0.024969
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
DRK/USDT
$ 0.000714 0.930021 1
2.74
3.87
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DRS/USDT
$ -40016659.62 9.11 3
115.59
802.94
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DRSC
DRSC/USDT
$ 0.000800 309.82 1
14.88
7.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
دی استوریج
دی استوریج
DeStorage
DS/USDT
$ 0.000615 34334.14 0
0.337732
0.591768
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۰۵
DSG/USDT
$ 0.000860 10572.15 1
0.006966
0.089566
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DTH/ETH
$ 0.002231 38177.87 2
0.147220
0.188263
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۸
DUCK/USDT
$ 0.002665 22788.78 5
21.86
22.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DUN/USDT
$ 0.299792 11.22 0
0.224370
0.013426
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
DUSD/USDT
$ 0.566831 0 1
1487.88
12.15
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
DUSK/USDT
$ 0.150062 177.15 26
595.22
20.86
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DVI/USDT
$ 0.014394 31392.12 1
1.53
4.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DVPN/USDT
$ 0.000339 8863.50 4
1.87
0.948461
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۲۱:۴۸
DVPN/BTC
$ 0.001030 36.67 0
8.90
5.24
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
DVPN/ETH
$ 0.000338 8527.59 1
1.43
1.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۲۱:۴۸
DXCT/USDT
$ 0.102833 0 88
368.93
384.93
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
DXD/ETH
$ 443.47 0 1
1.81
1.89
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ - ۷:۲۹
DXD/USDT
$ 210.86 0 4
1.65
299.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
DXL/USDT
$ 0.022989 10481.97 3
3.58
6.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DXS/USDT
$ 0.000136 2.30 1
3.09
5.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DXT/USDT
$ 0.001372 50.49 2
100.49
95.92
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
DYDX/USDT
$ 1.82 36532.20 276
61966.90
30872.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
DYNMT/USDT
$ 0.013990 0 1
3.98
16.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
DYNMT/BTC
$ 0.035558 0 1
0.214981
0.375426
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
DYNMT/ETH
$ 0.034562 0 1
0.063599
1.14
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
DYP/BTC
$ 0.418492 0 18
0.007458
3.39
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
DYP/USDT
$ 0.139740 2768.80 6
15.36
105.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EARN/USDT
$ 0.789651 591.47 1
0.665547
0.697797
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EARNX/USDT
$ 0.004457 23.74 106
0.359285
93.12
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۰
ECOIN/USDT
$ 0.000300 27.78 1
0.041306
27.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
اتریوم چین توکن
اتریوم چین توکن
Ethereum Chain Token
ECT/NUSD
$ -74174402500.00 37069.85 3
0.370042
0.079660
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EDEN/USDT
$ 0.057574 36157.64 5
27.67
35.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EDG/USDT
$ 0.000411 28761.72 84
0.000490
1460.90
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EDG/BTC
$ 0.009665 0 4.64
0.479528
0.177425
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
EDN/BTC
$ 0.002431 0 0.928567
124.64
45.60
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
EDN/ETH
$ 0.001346 38123.29 1
0.331348
0.329388
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
EDOGE/NUSD
$ -2881405639.64 12.29 37
1.98
2.92
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
EDR/BTC
$ 0.000154 36927.42 0
3847.29
7.98
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
EFI/USDT
$ 0.078053 3746.54 1
2.21
0.961633
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EFIN/USDT
$ -436781.84 33970.97 1
0.200002
5.23
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۸
EFT/USDT
$ 1.38 0.001381 1
24.06
82.63
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
EFT/BTC
$ 8.74 0 1
23.56
3.90
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۲:۴۴
EGG/USDT
$ 0.025975 1.87 3
10.34
9.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
EGLD/USDT
$ 43.79 35665.41 305
8818.64
22054.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EGT/USDT
$ 0.000260 28658.93 40
168.49
109.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EGT/BTC
$ 0.000292 0 0
25.49
5.10
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
EIDOS/USDT
$ -185477.22 35413.19 1
0.242235
0.309126
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۲۰
EKO/ETH
$ 0.000129 23.53 11.04
0.372751
326.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
EKO/BTC
$ 0.001802 3690.94 0
0.000497
0.000240
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
ELAMA/BTC
$ 0.000523 0 0
2.41
3.57
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
ELAMA/USDT
$ -809600.00 0 1
46.25
17.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
ELAMA/ETH
$ 0.000642 0 1
0.109602
0.141569
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۶:۴۱
الکتریک کش
الکتریک کش
Electric Cash
ELCASH/USDT
$ 0.546457 1264.55 2
0.069179
9.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ELEPHANT/NUSD
$ -7E08 10516.24 1
1.93
2.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ELF/ETH
$ 0.124639 5824.49 111
1847.35
3073.36
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ELON/USDT
$ -28000000.00 4901.45 142
1973.52
720.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
استرو ایلان
استرو ایلان
AstroElon
ELONONE/USDT
$ -4997715447.00 5706.76 1
0.281042
0.992582
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ELS/USDT
$ 0.007397 908.13 11
0.409486
0.799051
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ELS/BTC
$ 0.007564 1325.53 33
0.549670
0.910460
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ELS/ETH
$ 0.007408 1438.05 1
0.048696
0.951040
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ELT/USDT
$ -1990828.82 15.77 1
17.34
11.22
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ - ۱۶:۴۹
ELT/ETH
$ -2027822.61 0.007990 0
14.62
-855800.00
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
ELU/USDT
$ 0.006217 21862.02 6
29.62
30.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ELV/USDT
$ 0.001271 14.53 1
34.52
9.01
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
ELY/ETH
$ 0.000571 0 1
4.47
0.222022
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
EM/USDT
$ 0.003889 1406.07 1
0.042775
5.57
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
اتریوم مَکس
اتریوم مَکس
EthereumMax
EMAX/NUSD
$ -2896803374.00 92.07 1
101.31
0.011955
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EMC1/USDT
$ 0.003897 0 7
27.57
22.04
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۱۸:۴۷
EMRALS/USDT
$ 0.007973 13761.91 1
1.32
2.46
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
EMT/ETH
$ 0.028758 0 1
11.88
59.34
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
EMT/BTC
$ 0.012013 0 3
55.75
47.84
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
ENERGY/USDT
$ 0.000810 3475.12 1
8.02
0.585702
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۳۸
ENJ/USDT
$ 0.309448 8280.72 331
49231.75
35916.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ENJ/ETH
$ 0.308903 7248.00 198
3097.60
3579.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ENS/USDT
$ 12.33 1.97 308
62010.03
24536.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
ENTRC/USDT
$ 0.012505 0 3
2.65
4.73
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
ENTS/ETH
$ -134894.19 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
ENV/USDT
$ 0.001197 0 27
7.09
156.74
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
EOS/ETH
$ 0.946963 72764.36 164
11105.65
26251.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EOS/USDT
$ 0.940094 111424.52 334
127631.83
116101.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EOS/BTC
$ 0.936389 109884.64 251
39895.21
30920.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EOSC/USDT
$ 0.003205 0.214715 3
3.34
4.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۲۱:۴۸
EOSDAC/ETH
$ 0.000447 1.78 2
5.72
7.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
EOSDAC/BTC
$ 0.000580 0 1.27
0.083859
0.006051
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
EPIK/USDT
$ 0.006417 10458.20 2
628.13
7.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/USDT
$ 0.080023 0 10
796.50
834.26
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۲۲:۴۵
EPX/USDT
$ 0.000350 43583.37 203
10184.37
9302.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EQUAD/ETH
$ 0.014168 2185.13 279
984.62
25077.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EQUAD/BTC
$ 0.005954 58.73 2
0.687332
0.973721
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۲۲:۴۷
ERG/BTC
$ 1.65 165711.46 4
47.46
1.85
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
ERG/ETH
$ 1.54 158994.19 62
121.92
183.42
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
ERG/USDT
$ 1.35 109096.11 32
85.88
14.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.86 36422.01 278
15106.50
9210.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ERPT/USDT
$ 0.000460 5.98 15
0.123428
2.20
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
ESD/USDT
$ 0.000874 28983.98 7
15.70
12.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ESH/ETH
$ 0.008350 0 1
3.34
11.43
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
ESH/BTC
$ 0.002431 0 1
7.56
3.75
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
ESH/USDT
$ 0.004519 73348.28 1
62.32
0.252120
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
ESS/ETH
$ -278900.00 0 1
0.373268
79.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
ESS/BTC
$ 0.001520 0 0
0.577530
46.92
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
ETC/BTC
$ 20.06 5675.84 315
13726.17
12781.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ETC/USDT
$ 20.07 115571.10 349
172609.96
153959.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ETC/ETH
$ 20.09 5675.49 311
8217.41
7432.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ETERNAL/USDT
$ 0.214083 8363.76 27
3.40
13.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ETGF/ETH
$ 0.027652 107334.76 1
0.554978
0.034012
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۸
ETH/USDC
$ 1216.22 109391.43 347
11342.18
20946.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ETH/USDT
$ 1214.51 781618.39 452
88512.12
108630.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ETH/BTC
$ 1214.85 363782.15 414
16941.81
18979.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ETH/USDT
$ 1653.07 11896.41 67
89.27
239.69
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
ETHA/USDT
$ 0.020390 26699.83 17
90.82
640.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
ETI/BTC
$ 0.000393 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
ETZ/BTC
$ 0.000961 1.04 0.022267
0.346430
0.009612
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
ETZ/ETH
$ 0.000369 0 1
47.78
6.69
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
EUPH/USDT
$ 0.000220 0 3
0.546354
0.490247
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ - ۲۲:۴۳
EURS/USDT
$ 1.00 1.31 225
4122.56
5455.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
EVA/USDT
$ 0.000660 9.92 11
26.58
36.56
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
EVE/BTC
$ 0.001007 3217.29 0
5.20
49.60
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
EVE/ETH
$ 0.001014 1441.68 1
0.491008
0.557908
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
EVER/USDT
$ 0.042282 28599.37 26
16.71
17.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EVN/BTC
$ 0.000275 254.66 1
0.029526
0.182078
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EVN/ETH
$ 0.000296 409.83 38
0.158457
0.310025
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EWT/BTC
$ 4.05 36416.24 82
4.14
4.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EXE/USDT
$ 0.000200 0 1
3.04
3.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۴۷
EXE/BTC
$ 0.001202 0 0.637444
0.015024
132.61
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
EXRD/USDT
$ 0.036800 36244.99 9
22.89
38.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
EXRN/ETH
$ -8295637.97 0 0
4036.26
21.16
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ - ۱۹:۳۰
EZ/USDT
$ 0.054674 25458.48 42
18.45
17.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
FACT/USDT
$ 0.010974 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
FAR/USDT
$ 0.048490 17.46 10
18.35
45.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
FARM/USDT
$ 32.74 109042.55 239
12866.73
11632.56
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
FARM/ETH
$ 22.40 0 1
3.14
0.010408
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۴۸
FAST/USDT
$ 1.10 0 0
0.009529
0.013063
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۲۲:۴۴
FBS/USDT
$ 0.000500 17.98 1
8.16
2.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۶
FCF/USDT
$ -619257.81 21381.41 2
2.24
5.37
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
FEAR/USDT
$ 0.152864 69954.96 1
206.51
0.148312
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ - ۲۰:۴۴
FEB/USDT
$ -184676.88 34883.88 1
0.439428
1.79
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۳۸
FEEDTK/USDT
$ 0.005112 1123.68 1
0.000511
23.45
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۵:۳۸
اِف ای جی توکن
اِف ای جی توکن
FEG Token
FEG/NUSD
$ -42687217800.00 13027.31 108
191.33
143.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۲۱:۵۴
فی پروتکل
فی پروتکل
Fei Protocol
FEI/USDT
$ 0.996615 141177.51 298
5026.86
9.88
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
FET/USDT
$ 0.062987 5884.19 231
11558.25
15525.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
FET/BTC
$ 0.095744 26915.24 26
6.41
72.21
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - ۲۱:۵۰
FEX/ETH
$ -2849751.50 0 0 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۷:۴۸
FGI
FGI/NUSD
$ -58040471375.40 34.30 4
0.376094
3.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۳
FHM/USDT
$ 0.379821 9275.88 3
0.003798
57.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
FIDA/USDT
$ 0.413472 131056.05 258
18025.35
4338.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴
FIDA/BTC
$ 0.905743 0 3
13.02
21.14
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ - ۱۲:۲۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 4.43 109265.27 337
16264.17
16450.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۸:۰۴