خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
16950.68
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۵
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1275.48
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۵
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.102236
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۵
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.315313
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۵

قیمت ارزهای دیجیتال در کوینکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.505522 7953.53 298
6676.84
4554.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AART/USDT
$ 0.004546 4948.89 55
188.11
83.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AAVE/ETH
$ 84.94 1767.80 2
194.27
108.44
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
AAVE/BTC
$ 63.83 6812.94 270
2115.09
1705.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AAVE/USDT
$ 63.78 19890.77 368
13639.43
14895.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AAVE/USDC
$ 63.62 6892.24 294
4448.00
7458.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ACA/USDT
$ 0.113496 3258.61 201
1009.63
2542.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ACA/BTC
$ 0.113735 2429.06 199
1076.42
1244.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.010045 11650.28 172
1823.88
3846.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ACM/BTC
$ 0.005140 6351.95 21
43.81
2.66
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۵۶
ACM/USDT
$ 0.005620 8970.38 84
145.84
56.74
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۵۶
ADA/USDC
$ 0.315401 5325.88 371
11706.25
6021.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ADA/BTC
$ 0.315203 7131.55 333
11489.96
7650.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ADA/USDT
$ 0.315313 231169.26 470
52010.23
57019.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ADA/BCH
$ 0.315404 3363.55 318
3540.44
4151.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ADX/USDT
$ 0.134288 2924.33 204
799.47
1434.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AE/USDT
$ 0.080361 9451.41 157
491.36
538.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AGLD/USDT
$ 0.274179 4404.92 191
3370.81
3327.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AIOZ/USDT
$ 0.040415 4467.91 235
222.83
3288.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ALBT/USDT
$ 0.044730 4844.13 127
550.45
613.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ALCX/USDT
$ 18.09 4283.96 146
1555.25
616.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ALEPH/USDT
$ 0.075134 8080.16 152
502.42
9.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ALGO/BTC
$ 0.241253 2757.95 303
7721.97
9214.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ALGO/USDT
$ 0.240115 57273.89 422
15094.00
18816.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ALGO/USDC
$ 0.240551 3089.56 191
3636.54
1564.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ALI/USDT
$ 0.009456 10045.62 8
121.05
42.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.32 9027.46 283
5353.76
6919.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ALPACA/USDT
$ 0.263168 8475.72 152
334.90
1839.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.088941 10627.15 283
3125.87
5277.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ALPINE/USDT
$ 2.66 2909.06 161
533.03
268.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AMP/USDT
$ 0.003471 3834.23 173
2757.03
3041.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ANC/USDT
$ 0.054549 11134.56 175
929.08
472.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ANC/USDC
$ 0.054937 6104.88 10
1142.10
322.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ANGLE/USDT
$ 0.026320 2835.71 17
25.49
434.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ANKR/USDT
$ 0.022317 3022.53 343
9467.77
11356.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ANML/USDT
$ 0.000279 3760.18 12
43.54
162.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ANT/BTC
$ 1.54 841.31 11
43.73
15.72
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ANT/USDT
$ 1.95 4724.31 263
2808.71
3520.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ANY/USDT
$ 12.63 0 53
1477.77
8.71
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ - ۲۲:۵۴
APE/USDT
$ 3.88 21883.63 358
5913.17
9560.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
API3/USDT
$ 1.47 5738.16 294
3053.63
5810.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
APT/BTC
$ 4.27 5418.86 224
2993.64
2428.04
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
APT/BTC
$ 4.63 5187.11 238
4887.39
2972.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
APT/USDT
$ 4.64 16075.69 272
1467.07
2277.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AR/USDT
$ 9.40 19280.49 373
16502.36
19294.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AR/BTC
$ 9.38 10107.33 264
1174.72
2277.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ARDR/USDT
$ 0.077289 8172.18 195
1598.03
1592.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ARDR/BTC
$ 0.077834 8201.93 85
576.08
1026.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ARK/BTC
$ 0.272349 3082.25 39
207.21
44.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ARK/USDT
$ 0.274011 3073.37 32
184.65
160.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ARPA/USDT
$ 0.028177 3233.68 242
2918.13
2389.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ARRR/BTC
$ 0.342118 4140.71 113
1018.83
241.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ARRR/USDT
$ 0.340715 4505.13 159
244.56
1088.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AST/BTC
$ 0.081073 2856.84 11
59.74
7591.85
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
AST/USDT
$ 0.104693 7235.68 104
1914.33
1113.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ASTO/USDT
$ 0.056176 6049.29 38
116.44
453.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ASTR/BTC
$ 0.039464 4208.14 182
1619.74
13.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ASTR/USDT
$ 0.039321 4860.37 213
1622.17
2674.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ASTRO/USDT
$ 0.068592 7889.75 10
3.42
4.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ATA/USDT
$ 0.113913 3302.13 233
2121.91
1000.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ATLAS/USDT
$ 0.002585 4628.58 16
48.31
73.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 10.21 2819.03 330
3335.47
4435.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.21 95446.50 446
43092.32
54082.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.21 2878.99 307
2960.45
4793.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AUCTION/BTC
$ 5.24 1216.99 108
3.73
1298.27
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
AUCTION/USDT
$ 5.14 6241.90 221
2526.54
4498.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AUDIO/USDT
$ 0.158587 4752.03 307
3780.22
4889.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AURORA/USDT
$ 0.366124 5424.29 3
1473.70
185.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AUTO/USDT
$ 240.39 4049.37 185
688.82
1096.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.609543 7264.08 162
479.26
1631.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AVAX/USDT
$ 12.96 57266.85 417
26216.40
32085.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AVAX/USDC
$ 12.91 2806.34 66
5067.89
1268.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AVAX/BTC
$ 12.95 3137.34 311
4043.95
9099.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AXS/USDC
$ 6.82 7394.17 198
6601.27
608.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AXS/USDT
$ 6.85 10011.64 361
12970.93
18105.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AYA/USDT
$ 0.002025 2750.06 104
286.17
60.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
AYA/BTC
$ 0.002019 2153.11 13
138.79
49.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BABY/USDT
$ 0.026008 2953.98 99
102.29
748.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BABYDOGE/USDT
$ -1184039244.00 59412.04 164
657.94
516.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BADGER/USDT
$ 2.72 3985.39 209
3186.23
4728.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BAKE/USDT
$ 0.193022 4855.30 273
2803.90
3531.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BAL/USDT
$ 6.18 8078.11 277
2997.06
3461.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BAL/BTC
$ 9.31 1999.76 23
87.27
2.05
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BAN/USDT
$ 0.004183 13293.52 122
1253.02
732.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BAN/BTC
$ 0.004143 5097.17 51
96.15
78.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 2.32 5929.02 205
2820.50
2535.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2.31 52154.59 198
4780.88
6995.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.228444 3783.69 289
6264.41
6956.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.229254 2468.54 244
718.51
4007.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BBS/USDT
$ 0.013073 2733.94 20
38.79
19.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BCH/USDT
$ 110.60 83217.14 437
15798.92
18830.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BCH/USDC
$ 110.57 4461.92 360
9133.49
10235.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BCH/BTC
$ 110.63 15139.53 333
11332.10
7111.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BCN/USDT
$ -245099.67 13504.08 6
31.69
29.75
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ - ۲۲:۵۳
BCN/BTC
$ -819376.82 296.37 35
4.01
13.25
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
BEAM/USDT
$ 0.125778 4629.78 226
1189.94
1657.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BEAM/BTC
$ 0.127032 3550.22 110
517.66
296.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BEETS/USDT
$ 0.037192 4482.02 12
23.10
111.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.461220 8003.04 268
3337.94
5013.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BETA/USDT
$ 0.091036 12246.38 227
2054.24
1506.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BFT/USDT
$ 0.234010 9729.92 111
450.93
401.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BIFI/USDT
$ 359.85 4842.79 220
686.36
1291.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BIT/USDT
$ 0.310561 3494.34 62
155.92
2016.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BITCI/USDT
$ 0.002789 4157.91 10
529.24
66.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BKK/USDT
$ 0.130420 3828.16 10
91.74
31.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BLOK/USDT
$ 0.002150 6811.31 198
708.44
862.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.064119 8242.71 230
2532.92
2908.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BNB/USDC
$ 291.51 12258.32 372
9154.59
10274.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BNB/BTC
$ 291.87 6633.10 330
5273.63
6066.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BNB/USDT
$ 291.42 584077.01 543
58193.42
78080.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BNT/USDT
$ 0.384113 4807.54 151
1490.02
1642.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BNT/BTC
$ 1.42 675.96 7
41.75
44.46
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BNX/USDT
$ 129.31 5222.61 254
2689.37
4072.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.93 5432.20 230
632.19
1812.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BONE/USDT
$ 0.792533 11777.47 149
749.30
515.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BOO/USDT
$ 1.44 5024.86 8
29.48
378.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BOSON/USDT
$ 0.236611 4223.15 87
339.07
767.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
برد
برد
Bread
BRD/USDT
$ 0.003408 8405.23 104
267.44
3.82
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BRG/USDT
$ 0.000195 32839.44 86
920.65
943.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BRISE/USDT
$ -34000000.00 5517.00 117
58.78
211.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BRWL/USDT
$ 0.002464 3518.77 149
459.61
713.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BSTN/USDT
$ 0.000607 6491.34 12
29.86
97.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 42.46 4502.65 224
451.90
606.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 42.40 22144.02 263
1336.10
4392.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 42.31 4747.72 260
1702.81
1068.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BCH
$ 42.44 4909.92 310
2150.39
3753.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BSW/USDT
$ 0.208973 3109.86 266
1757.65
1883.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BTC/USDT
$ 16950.68 11585613.20 627
704022.28
1123279.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BTC/USDC
$ 16929.99 33078.12 387
17826.89
24680.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BTM/USDT
$ 0.012103 2768.36 18
384.36
75.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BTM/BTC
$ 0.011984 2609.41 23
184.00
523.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BTRST/USDT
$ 0.887037 8678.62 51
108.22
73.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BTS/BTC
$ 0.008785 9509.65 60
2.83
963.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BTS/USDT
$ 0.008869 11488.72 234
1452.67
946.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BTT/USDC
$ -7E07 7458.48 89
552.42
612.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BTT/USDT
$ -7E07 11864.27 157
620.03
2118.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BUNNY/USDT
$ 0.074963 13248.04 3
21.64
95.48
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ - ۲۲:۵۱
BUSD/USDT
$ 0.999742 60496.90 312
233335.26
227831.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
BZZ/USDT
$ 0.467320 5156.87 31
148.23
224.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
C98/USDT
$ 0.237776 5864.90 308
3158.63
4795.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CAKE/USDT
$ 3.90 13135.68 277
4390.55
3058.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CAKE/BTC
$ 3.90 4250.85 272
2184.03
3931.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CAKE/USDC
$ 3.91 4228.82 262
6475.94
2284.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CANTO/USDT
$ 0.176014 3982.16 12
381.42
118.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CANTO/USDT
$ 0.198354 4006.69 0
233.58
180.49
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
CEEK/USDT
$ 0.093350 11832.65 119
103.50
607.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CEL/USDT
$ 0.526322 9183.53 175
3538.02
93.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CEL/BTC
$ 0.847708 2113.39 147
1409.63
1422.27
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.011987 4169.57 304
4342.81
7901.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CERE/USDT
$ 0.005093 5451.72 6
171.11
198.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CET/USDT
$ 0.044794 136173.18 405
15091.45
13991.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CET/BCH
$ 0.044800 14631.08 286
2228.67
2178.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CET/USDC
$ 0.044921 5716.30 137
568.70
848.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CET/BTC
$ 0.044886 12212.04 298
2491.07
2217.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CET/ETH
$ 0.043782 15477.24 260
2275.49
700.19
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
CFG/USDT
$ 0.222842 2646.07 108
43.26
166.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CFX/USDT
$ 0.028420 4091.04 257
652.00
2766.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CFX/BTC
$ 0.028508 3083.51 222
211.31
1700.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CHESS/USDT
$ 0.219001 2573.61 182
2979.17
4104.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CHI/USDT
$ 0.087594 9809.36 25
146.32
411.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CHR/USDT
$ 0.115365 3261.67 302
5741.03
9062.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CHZ/USDT
$ 0.160930 111184.79 437
61398.87
67917.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CHZ/BTC
$ 0.161286 3819.82 298
7851.27
6252.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BTC
$ 0.002397 3108.48 127
213.02
544.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002400 6003.56 220
2981.38
6206.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CLV/USDT
$ 0.064508 10680.61 215
2548.19
3559.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CMT/BTC
$ 0.001117 2357.82 6
22.52
727.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CMT/USDT
$ 0.001113 2433.02 8
21.60
489.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
COMBO/USDT
$ 0.038225 4707.91 78
151.89
53.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 37.39 4003.29 232
1355.33
3359.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 37.30 9278.15 329
5198.18
9907.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/ETH
$ 71.61 1583.46 104
104.04
103.26
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
COS/USDT
$ 0.005005 6609.33 269
1748.88
4010.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
COTI/USDT
$ 0.072114 10854.73 267
3417.68
3411.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
COVAL/USDT
$ 0.009612 13330.37 31
67.83
474.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
COW/USDT
$ 0.079092 8225.38 15
19.86
91.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CRA/USDT
$ 0.008037 8629.30 10
42.09
4.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CREAM/USDT
$ 15.32 98715.87 171
977.85
79.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CREAM/BTC
$ 18.89 958.52 1
147.91
4.67
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.065527 13597.35 222
3543.03
1832.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CRPT/USDT
$ 0.080994 8760.77 68
117.07
195.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CRU/USDT
$ 0.598525 6501.59 58
10.67
187.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.642428 9539.85 323
10638.96
13123.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 1.38 744.02 156
82.08
81.98
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.645123 7092.10 248
2190.04
2494.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.029378 16559.72 233
3487.90
701.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CTSI/USDT
$ 0.108097 3442.59 277
2894.80
4668.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CTX/USDT
$ 0.440229 4673.98 73
21.31
81.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CTXC/BTC
$ 0.088873 9616.20 172
571.90
706.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CTXC/USDT
$ 0.088326 10709.18 234
1578.97
2601.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CUBE/USDT
$ 0.748232 8088.22 9
13.62
36.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CUDOS/USDT
$ 0.002884 3370.80 22
248.82
73.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CULT/USDT
$ -5430000.00 7172.03 13
26.92
797.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CVC/USDT
$ 0.103378 2717.55 253
3421.02
3151.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.367316 7347.16 199
1442.28
3403.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
CVX/USDT
$ 4.02 5026.70 267
3478.67
865.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DAR/USDT
$ 0.136120 3607.48 201
895.01
2771.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 45.60 5512.04 263
2681.53
1302.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 45.51 12495.51 351
7691.95
9258.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DC/USDT
$ 0.001281 55734.90 54
1048.38
776.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DCR/USDT
$ 21.55 4170.34 217
2864.05
3191.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DCR/BTC
$ 21.64 8742.74 169
797.02
724.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DDX/USDT
$ 0.499521 5797.40 8
0.003439
34.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DENT/USDT
$ 0.000708 9290.58 265
3555.54
3616.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.004642 83434.04 6
313.79
2414.35
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۷
DERC/USDT
$ 0.129316 2815.87 21
46.16
45.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DERO/USDT
$ 4.07 6265.55 82
696.73
1225.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DERO/BTC
$ 4.09 5643.22 92
208.85
167.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DESO/BTC
$ 9.14 10506.25 15
5.25
289.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DESO/USDT
$ 9.27 28352.25 50
82.08
327.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DEXT/USDT
$ 0.140122 4779.14 17
53.48
60.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DFL/USDT
$ 0.000938 10083.60 152
867.26
17.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DFYN/USDT
$ 0.021979 2368.46 61
19.15
303.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DG/USDT
$ 0.030804 3327.31 20
319.79
461.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DGB/BTC
$ 0.007666 8216.86 24
1206.90
835.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DGB/USDT
$ 0.007605 9445.16 275
3088.38
8061.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DGTX/BTC
$ -935762.15 0 6
19.40
312.32
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ - ۱۷:۴۷
DGTX/USDT
$ -900003.46 0 42
205.99
751.44
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ - ۱۷:۴۷
دلفین توکن
دلفین توکن
Dolphin Token
DHT/USDT
$ 0.089925 9949.22 64
113.25
271.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
دیا
دیا
DIAdata
DIA/BTC
$ 0.387871 795.93 89
690.07
14.12
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.360616 8705.38 199
3045.47
2930.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DNT/USDT
$ 0.020063 5809.71 3
0.719563
35.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.120719 5399.10 179
862.09
5201.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BCH
$ 0.102317 2989.47 333
4573.19
4266.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.102152 20072.91 367
12616.21
11625.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.102138 13648.59 166
4366.12
3970.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.102236 3411282.59 505
218522.08
227558.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DOME/USDT
$ 0.002424 3130.73 117
1498.09
7344.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DOME/USDT
$ 0.002277 3417.30 146
10433.84
14.55
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
DOSE/USDT
$ 0.007200 8190.11 23
644.61
9.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DOT/BCH
$ 5.39 5705.99 312
8044.56
7215.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DOT/USDT
$ 5.38 126045.65 488
25559.17
31181.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DOT/BTC
$ 5.39 6051.67 349
9476.76
7943.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DOT/USDC
$ 5.38 5807.81 206
3153.31
2713.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DPET/USDT
$ 0.054554 6023.94 121
311.33
3.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DUSK/USDT
$ 0.095754 10809.90 248
2839.77
3983.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DUST/USDT
$ 0.543723 6596.17 4
188.20
268.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DVF/USDT
$ 0.592939 6390.54 73
104.12
105.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DXD/USDT
$ 474.46 5287.59 44
114.15
185.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
DXD/BTC
$ 514.23 1249.74 1
14.46
-4850000.00
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
DYDX/USDT
$ 1.84 99616.02 454
33218.65
36574.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EBEN/USDT
$ 0.051729 5482.53 57
128.71
130.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EDEN/USDT
$ 0.058266 6320.85 158
351.98
363.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EFI/USDT
$ 0.088433 10557.90 81
420.42
121.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EGLD/USDT
$ 43.54 14289.73 367
7411.38
13327.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EGLD/USDC
$ 43.42 4782.89 271
4474.08
1420.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ELA/USDT
$ 1.16 3439.59 134
255.86
192.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ELA/BTC
$ 1.15 2566.21 140
61.93
1368.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ELF/USDT
$ 0.121251 2741.03 224
1381.06
1718.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ELF/BTC
$ 0.121768 2580.10 215
2827.63
841.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ELON/USDT
$ -32000000.00 17589.64 71
586.24
637.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EMC/BTC
$ 0.015210 3235.77 2
4.61
8.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EMC/USDT
$ 0.014761 3465.44 17
35.13
23.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ENJ/USDC
$ 0.306947 3304.74 236
3643.31
837.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ENJ/BTC
$ 0.307110 3278.04 268
1613.20
3016.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ENJ/USDT
$ 0.306787 5505.38 304
5051.65
3328.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ENS/USDT
$ 14.00 11677.91 361
21013.48
22609.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EOS/USDT
$ 0.932439 20128.09 427
20478.14
19075.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EOS/BTC
$ 0.931386 9703.66 269
6593.28
4513.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/USDT
$ 0.117075 698.82 176
2539.46
1091.63
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
EPX/USDT
$ 0.000343 6413.94 153
1641.52
2460.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EQX/USDT
$ 0.008847 9483.58 36
202.84
133.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ERG/BTC
$ 1.41 9787.14 170
507.17
245.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ERG/USDT
$ 1.42 27772.79 348
1192.12
9572.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 2.03 15543.87 261
2767.75
5145.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ETC/BTC
$ 19.85 3197.39 325
13979.45
10699.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ETC/USDT
$ 19.81 101907.66 473
33545.85
44916.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ETH/BTC
$ 1274.59 22457.72 394
10349.63
17026.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ETH/USDT
$ 1275.48 1935876.61 588
420224.87
439432.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ETH/BCH
$ 1271.37 3193.02 304
10194.91
3543.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ETH/USDC
$ 1275.37 10893.73 365
5494.99
5883.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ETHW/USDT
$ 4.02 98313.27 322
5897.85
7725.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ETN/USDT
$ 0.002134 2755.83 32
4.36
96.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EUL/USDT
$ 5.67 6784.59 26
6.92
1058.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EVMOS/USDT
$ 0.637028 11632.81 102
612.63
12.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EVMOS/BTC
$ 0.647720 7826.63 89
311.51
700.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EWT/USDT
$ 4.04 4648.03 67
166.06
263.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
EXFI/USDT
$ 0.278125 3352.67 70
93.13
125.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FARM/USDT
$ 34.81 10423.87 205
2613.92
4176.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
فری کش
فری کش
Freecash
FCH/USDT
$ 0.004481 27674.58 60
182.35
96.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
فری کش
فری کش
Freecash
FCH/BCH
$ 0.004668 5824.26 2
5.73
0.798118
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
فری کش
فری کش
Freecash
FCH/BTC
$ 0.004682 6292.35 2
4.54
3.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FET/USDT
$ 0.062609 7099.13 242
1477.32
1993.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FIDA/USDT
$ 0.393516 6317.27 253
1290.65
2049.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 4.39 4620.95 220
4275.20
3224.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.37 72457.58 379
17929.62
21865.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 4.38 4696.06 291
4198.11
6152.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FIO/USDT
$ 0.034082 4688.32 175
1516.32
1627.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FIRO/USDT
$ 1.87 20721.06 235
636.92
3129.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FIS/USDT
$ 0.304998 3866.82 195
1209.36
353.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FITFI/USDT
$ 0.037381 8111.34 169
1293.13
3125.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FLOKI/USDT
$ -102400.00 20880.98 99
296.12
764.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.11 14513.66 359
9399.28
14045.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FLUX/BTC
$ 0.576840 10131.19 132
390.54
323.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FLUX/USDT
$ 0.575238 47014.77 230
539.71
1837.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FLX/USDT
$ 13.53 2905.57 15
46.41
336.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FLX/USDT
$ 13.48 2984.86 0
31.89
24.25
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
FODL/USDT
$ 0.005933 6408.94 27
127.56
151.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.14 5724.22 171
1726.84
3458.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FOX/USDT
$ 0.032526 3859.36 10
328.09
74.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FPFT
FPFT/USDT
$ 0.021546 3860.86 130
797.29
2.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FRONT/USDT
$ 0.201189 4438.16 279
2070.21
1464.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FSN/USDT
$ 0.263404 3696.16 90
589.49
109.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FSN/BTC
$ 0.264417 2892.24 69
53.49
86.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FTM/USDT
$ 0.256216 211149.58 382
40684.38
43367.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FTM/USDC
$ 0.256317 2811.42 227
7259.44
1588.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDC
$ 1.43 23699.96 141
9.68
13.05
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۲۱:۵۳
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BTC
$ 1.42 16592.89 97
845.31
268.92
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ - ۲۱:۵۳
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.30 27938.42 207
1446.04
2083.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FX/USDT
$ 0.173192 3696.41 106
376.57
861.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
FXS/USDT
$ 4.83 5487.45 237
965.25
1675.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GALA/USDT
$ 0.025404 19244.46 342
18066.68
19049.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GARI/USDT
$ 0.035026 3994.51 35
275.84
1305.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 2.22 2428.75 238
1847.57
2203.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 2.37 681.36 141
779.58
1011.59
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
GEL/USDT
$ 0.164613 3724.97 37
10.25
209.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GFI/USDT
$ 0.658522 7876.75 14
102.84
258.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GHST/USDT
$ 1.04 2340.09 243
1280.38
1937.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GLM/USDT
$ 0.224044 2857.98 154
306.84
354.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GLMR/USDT
$ 0.364816 12079.70 289
1062.07
3953.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GLMR/BTC
$ 0.365426 3888.77 226
887.32
2400.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GMEE/USDT
$ 0.008307 8902.11 81
70.23
384.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.383827 7820.50 351
19519.58
25736.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GMX/USDT
$ 49.00 17121.53 243
1506.69
2336.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GNO/USDT
$ 90.98 9663.99 181
1267.41
1193.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GNO/BTC
$ 229.87 587.54 136
354.13
649.84
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
GNS/USDT
$ 4.17 6934.04 19
35.38
264.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GNS/USDT
$ 3.78 6141.90 18
31.41
115.24
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
GODS/USDT
$ 0.236542 4533.06 222
480.13
1855.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GOLD/USDT
$ 0.024629 12622.31 164
697.84
257.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GRIN/USDT
$ 0.100000 0 105
23.46
457.28
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ - ۱۷:۴۷
GRIN/BTC
$ 0.090067 0 43
46.93
13.33
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ - ۱۷:۴۷
GRS/BTC
$ 0.349581 4420.51 21
36.70
451.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GRS/USDT
$ 0.352425 5090.38 16
78.35
118.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GRT/USDC
$ 0.064203 6891.24 68
1162.02
1150.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GRT/BTC
$ 0.064411 6796.25 215
3692.32
1247.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GRT/USDT
$ 0.064354 9291.21 320
7954.12
3679.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
GST/USDT
$ 0.022209 2838.67 185
998.29
661.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.87 9766.20 262
3961.82
6412.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HARD/USDT
$ 0.168859 4210.02 193
828.98
1826.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HBAR/BTC
$ 0.049102 5443.79 217
4923.37
5602.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HBAR/USDC
$ 0.049181 5427.70 217
5700.62
1204.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HBAR/USDT
$ 0.049166 8204.01 277
5691.20
9331.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HBB/USDT
$ 0.075602 9248.90 76
426.81
235.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HEC/USDT
$ 0.031622 4578.26 106
26.20
286.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HEGIC/USDT
$ 0.015155 3405.92 18
67.79
132.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HERO/USDT
$ 0.003829 3903.57 146
356.85
688.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/BTC
$ 0.361676 3880.64 202
2587.69
1022.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.359215 4406.87 242
445.90
2582.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HMT/USDT
$ 0.055158 5828.15 12
45.37
129.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
هندشیک
هندشیک
Handshake
HNS/USDT
$ 0.020843 4554.93 3
110.99
127.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
هندشیک
هندشیک
Handshake
HNS/BTC
$ 0.021033 2878.19 20
28.15
38.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HNT/BTC
$ 2.31 2727.68 186
4751.18
1028.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HNT/USDT
$ 2.31 21995.63 350
10287.31
11100.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HOPR/USDT
$ 0.059263 6234.84 23
113.01
700.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/BTC
$ 0.001637 3461.66 284
2716.41
2418.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001642 5082.30 277
4430.87
8202.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HT/USDT
$ 6.70 11353.53 164
585.28
543.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HT/BTC
$ 6.76 7328.34 155
473.01
758.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
هتور
هتور
Hathor
HTR/USDT
$ 0.059185 8072.06 67
204.34
235.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
هتور
هتور
Hathor
HTR/BTC
$ 0.059390 6830.32 168
341.98
102.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HYDRO/USDT
$ 0.003032 9519.22 70
11.26
16.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
HYDRO/BTC
$ 0.003894 853.91 3
13.52
13.35
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDC
$ 4.15 4539.99 246
961.31
1398.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 4.14 4485.45 219
982.19
2934.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.13 65347.85 343
4663.01
9548.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ICX/BTC
$ 0.189747 2620.27 223
1006.41
1466.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ICX/USDT
$ 0.190794 6697.52 295
5034.26
6440.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
IDEX/USDT
$ 0.049666 12934.82 236
589.56
1272.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
IFT/USDT
$ 0.000410 6466.15 20
13.43
310.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ILV/USDT
$ 41.75 5968.53 210
1747.25
2297.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
IMX/USDT
$ 0.471820 7587.50 290
3992.14
6454.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
INDI/USDT
$ 0.064766 8251.13 17
105.92
18.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
INJ/USDT
$ 1.68 9573.36 262
6213.74
4800.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
INST/USDT
$ 0.602525 6483.67 15
31.19
41.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
INV/USDT
$ 52.31 5801.33 100
66.30
15.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
IOST/USDT
$ 0.008609 9422.06 275
4614.16
6353.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
IOST/BTC
$ 0.008543 9298.22 124
1058.85
1086.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/BTC
$ 0.212047 2462.34 255
1875.09
1737.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/USDT
$ 0.212754 6850.95 317
3193.13
6855.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
IOTX/USDT
$ 0.022882 4072.28 284
3436.30
4595.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
IOTX/BTC
$ 0.022720 2429.33 156
1378.42
1547.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
IQ/USDT
$ 0.006135 7073.92 95
117.02
562.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
IRIS/BTC
$ 0.015008 3223.42 72
787.87
1363.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
IRIS/USDT
$ 0.015128 4785.14 177
2566.74
972.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
JASMY/USDT
$ 0.004453 21885.74 245
6144.09
3808.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
JEWEL/USDT
$ 0.290866 4183.86 32
56.53
87.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
JGN/USDT
$ 0.028823 3152.57 23
62.36
321.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
JRT/USDT
$ 0.015285 3569.88 63
42.62
178.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
JST/BTC
$ 0.042333 990.84 150
419.15
633.74
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
JST/USDT
$ 0.022744 2577.89 206
1937.28
2814.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
JULD/USDT
$ 0.001256 2911.27 31
66.79
34.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
JUSTICE/USDT
$ -450100.00 5139.48 146
617.66
63.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KAI/BTC
$ 0.005668 6278.05 11
114.32
271.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KAI/USDT
$ 0.005658 7533.71 110
243.68
86.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KAN/BTC
$ 0.001276 588.81 12
1.17
1.08
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
KAN/USDT
$ 0.001008 3568.04 142
30.85
484.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KAS/USDT
$ 0.008357 219638.85 209
1125.76
1287.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KAVA/BTC
$ 0.899848 9998.18 271
2956.91
3893.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KAVA/USDT
$ 0.899639 20213.83 354
9633.65
8451.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KDA/BTC
$ 1.01 15885.50 212
1312.43
1521.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KDA/USDT
$ 1.01 85926.90 309
9046.28
8890.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KEY/USDT
$ 0.003679 3885.10 237
414.08
1388.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KIN/USDT
$ -9300000.00 11070.81 133
316.42
445.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KISHU/USDT
$ -38701617500.00 5604.10 36
70.25
859.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KLAY/USDT
$ 0.188711 6075.95 286
5330.26
9062.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KLAY/BTC
$ 0.189640 3996.16 186
824.90
791.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KLV/BTC
$ 0.019762 1744.47 35
7.13
7.13
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
KLV/USDT
$ 0.003255 5271.46 14
446.33
102.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KMD/BTC
$ 0.205166 2747.00 169
1132.40
1667.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KMD/USDT
$ 0.205536 5299.14 245
1668.13
2257.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KNC/USDT
$ 0.673147 13736.33 248
4737.74
3641.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KNC/BTC
$ 1.66 1344.37 1
151.03
209.05
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
KP3R/USDT
$ 76.72 13208.09 224
956.16
1007.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KRL/USDT
$ 0.294715 3150.23 134
665.55
713.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KSM/USDT
$ 30.21 9779.10 329
5662.21
5420.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KSM/BTC
$ 30.20 3320.20 269
874.18
5528.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KTON/USDT
$ 6.72 8328.61 12
13.85
13.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KUB/USDT
$ 1.99 4407.40 15
55.89
71.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
KUN/USDT
$ 0.246801 0 180
1.90
358.65
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۴:۴۷
LAT/BTC
$ 0.011600 2838.28 16
61.70
18.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LAT/USDT
$ 0.011689 6652.10 16
151.94
316.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LAZIO/USDT
$ 5.00 7929.04 242
2557.75
2344.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LBC/USDT
$ 0.011984 8712.37 33
239.79
157.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LBC/BTC
$ 0.011982 21734.10 139
350.45
855.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LC/USDT
$ -159765.63 0 102 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۹
LDO/USDT
$ 1.11 3778.47 283
3095.67
6706.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LEVER/USDT
$ 0.002187 15455.44 289
3184.51
5307.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LIKE/USDT
$ 0.004276 5216.87 37
283.82
85.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LINA/USDT
$ 0.006153 7834.94 234
1727.29
2889.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LINK/BTC
$ 7.61 8480.82 292
4208.75
6661.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LINK/ETH
$ 7.36 1806.20 6
110.05
104.90
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
LINK/USDT
$ 7.61 113301.49 465
31107.27
39738.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LINK/USDC
$ 7.62 9712.94 348
5283.03
7515.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LIT/USDT
$ 0.792034 24883.15 273
3571.60
6358.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LITH/USDT
$ 0.000751 8204.72 30
93.76
102.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LOKA/USDT
$ 0.400717 38114.55 214
1613.40
3512.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LON/USDT
$ 0.597526 6446.29 146
187.68
693.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LOOKS/USDT
$ 0.141807 5082.57 227
343.23
2186.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.051129 22613.04 238
1101.72
2044.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.049863 1232.55 114
5.31
1676.42
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LPT/USDT
$ 7.49 8482.45 270
2593.47
6194.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LRC/BTC
$ 0.264957 3538.43 242
1136.76
3541.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LRC/USDT
$ 0.264698 13081.71 346
10217.98
9942.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LSK/BTC
$ 0.828886 8956.89 164
1170.77
1868.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LSK/USDT
$ 0.824255 9023.05 246
1348.05
4504.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LTC/BTC
$ 77.41 17105.19 347
3945.20
9843.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LTC/USDT
$ 77.48 284809.78 473
35209.88
42839.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LTC/USDC
$ 77.47 9521.23 360
4821.91
5136.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LTC/BCH
$ 77.58 8755.96 302
4582.72
4701.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.62 35938.68 321
0.202347
0.548751
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BTC
$ 0.024316 29814.81 9
29.38
66.99
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۹:۱۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDC
$ 0.040020 2467.66 7
3.37
7.50
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۹:۱۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BCH
$ 0.022740 19072.42 1
0.986500
92.90
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۹:۱۰
LUNC/USDT
$ 0.000165 398999.82 378
7547.64
6042.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LUNR/USDT
$ 0.115580 4319.84 49
98.37
69.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
LYXE/USDT
$ 5.52 6688.51 60
90.02
610.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MAGIC/USDT
$ 0.375310 14815.92 99
300.70
25.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MANA/USDC
$ 0.405083 4364.78 296
4099.46
1069.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MANA/USDT
$ 0.403913 37687.41 368
10953.67
19681.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MANA/BTC
$ 0.404619 4290.58 320
6736.20
8113.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MARS/USDT
$ 0.009993 61848.47 40
564.81
131.08
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ - ۱۴:۱۹
MASK/USDT
$ 4.00 162901.36 270
8552.15
7423.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MATIC/BTC
$ 0.921390 13826.73 328
10615.12
8013.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MATIC/USDC
$ 0.926602 10046.81 155
6220.78
6170.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MATIC/USDT
$ 0.921961 474963.68 512
113280.00
126043.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MBOX/USDT
$ 0.465519 5437.37 237
2722.89
2756.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/BTC
$ 0.094756 1321.13 1
1.29
5.46
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.089970 10438.51 217
1810.68
3236.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.000649 7450.23 171
58569398.88
151938549.12
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ - ۲۱:۵۲
METIS/BTC
$ 18.98 4162.41 85
186.16
275.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
METIS/USDT
$ 19.13 4343.99 115
110.93
742.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MFT/USDT
$ 0.005575 6010.66 201
-257000.00
-280500.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MILK/USDT
$ 0.773733 8781.91 12
60.92
0.033124
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/BTC
$ 0.564570 6100.77 216
662.46
776.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.564237 8641.65 272
4689.52
2419.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MINE/USDT
$ 0.000276 9502.08 64
7.49
693.37
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۴:۱۸
MIR/USDT
$ 0.195225 12454.60 4
1034.85
51.81
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ - ۲۱:۴۹
MKR/BTC
$ 647.26 6929.48 247
2790.99
2762.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MKR/USDT
$ 647.35 9096.65 380
20210.45
20675.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MKR/ETH
$ 1489.44 664.49 8
184685290.66
113.85
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۷:۲۳
MLN/USDT
$ 20.86 2915.56 237
1114.50
2132.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MLN/BTC
$ 26.26 607.25 148
869.74
876.36
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
MNGO/USDT
$ 0.019531 5432.65 4
0.000627
314.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۴
MOB/BTC
$ 1.09 3366.77 215
1124.82
616.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MOB/USDT
$ 1.09 14390.44 229
2232.32
4152.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MONA/BTC
$ 0.404070 5397.51 11
64.58
44.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MONA/USDT
$ 0.406927 12515.91 46
107.18
86.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MOVR/USDT
$ 8.34 14087.93 240
3083.75
2445.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MOVR/BTC
$ 8.32 9135.53 219
1633.30
1145.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MPL/USDT
$ 6.73 9008.61 25
34.15
62.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MPLX/USDT
$ 0.054219 6387.57 105
273.23
274.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MTL/USDT
$ 0.758850 8631.66 210
2297.91
5729.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MULTI/USDT
$ 4.14 4969.46 166
1163.90
1951.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
MUSE/USDT
$ 7.07 7841.96 62
83.42
42.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NBS/USDT
$ 0.000520 10722.49 10
6.28
242.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۴
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/USDT
$ 0.007609 9010.60 79
181.23
190.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.72 41597.69 381
10557.28
14022.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BTC
$ 1.72 3796.58 187
634.81
1252.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 1.71 3689.95 291
4675.69
1507.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NEO/BTC
$ 6.88 8540.66 233
4950.23
2775.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NEO/USDT
$ 6.86 16085.89 229
1927.55
1926.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NEXO/USDT
$ 0.645643 7398.54 230
2445.50
2691.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NEXO/BTC
$ 0.644956 10851.49 200
1430.33
1489.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NFT/USDT
$ -48000000.00 6270.24 178
613.04
552.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NIM/USDT
$ 0.001073 5224.78 110
69.13
514.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NIM/BTC
$ 0.001073 2702.02 27
228.77
173.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NKN/USDT
$ 0.083549 11225.32 227
3295.98
202.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NMC/BTC
$ 0.988116 9334.16 178
43.71
3012.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NMC/USDT
$ 1.01 9342.75 2
4.27
10.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NMR/BTC
$ 13.16 598.65 1
3.50
7.11
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NMR/USDT
$ 11.33 2912.54 228
1295.69
2723.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NOTE/USDT
$ 0.221390 3405.40 11
56.94
75.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NRG/BTC
$ 0.158275 3850.96 55
947.39
80.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NRG/USDT
$ 0.158071 4101.36 58
71.23
71.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NSBT/USDT
$ 3.97 4364.62 12
49.20
58.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NULS/USDT
$ 0.189218 4854.66 211
1623.77
2835.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
NYM/USDT
$ 0.193847 4105.50 223
570.86
656.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
O3/USDT
$ 0.052701 6097.26 24
54.70
534.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OCEAN/USDT
$ 0.137088 3301.39 292
4443.50
6166.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OCT/USDT
$ 0.212193 2756.37 111
83.15
419.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OGN/USDT
$ 0.105825 3795.66 272
3653.81
7685.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OKB/BTC
$ 22.32 2322.86 179
589.04
74.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OKB/USDT
$ 22.30 2786.47 206
995.07
494.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OLT/BTC
$ 0.003341 3677.14 5
490.82
46.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OLT/USDT
$ 0.003284 4637.93 82
58.17
148.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OMG/USDT
$ 1.21 3154.52 204
5202.37
5192.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OMG/BTC
$ 2.59 753.07 94
87.66
1917.53
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ONE/USDT
$ 0.014381 42733.37 332
17012.31
21456.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ONE/BTC
$ 0.014373 3058.94 113
1239.31
1216.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ONES/USDT
$ 0.172640 4214.91 142
476.29
592.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ONG/BTC
$ 0.388607 804.44 156
949.26
996.65
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ONG/USDT
$ 0.256569 2818.76 221
1508.28
949.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ONT/BTC
$ 0.183232 3946.14 127
691.98
543.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ONT/USDT
$ 0.182311 4207.13 300
3352.04
4158.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OOE/USDT
$ 0.017753 8723.92 161
72.18
726.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OOKI/USDT
$ 0.003955 5245.93 220
4364.02
2064.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OP/USDT
$ 1.06 17843.56 282
5477.54
5119.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OPUL/USDT
$ 0.056058 6363.21 73
7.42
359.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ORB/USDT
$ 0.037476 7351.39 115
1754.62
237.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ORCA/USDT
$ 0.410717 4434.83 9
97.23
29.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ORION/USDT
$ 0.005793 73421.62 9
4.88
2.81
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ - ۲۲:۵۱
ORN/USDT
$ 0.919838 10301.82 227
1258.11
2915.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OSMO/USDT
$ 0.986643 2953.25 202
1410.72
3609.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OVR/USDT
$ 0.415127 4541.13 85
126.03
678.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OXD/USDT
$ 0.001354 3834.23 11
94.12
69.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OXEN/BTC
$ 0.181529 3816.41 7
150.31
350.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OXEN/USDT
$ 0.180174 4350.01 64
197.71
318.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
OXT/BTC
$ 0.119368 2583.20 148
902.49
914.01
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
OXT/USDT
$ 0.082764 9008.27 183
2350.54
1408.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PAXG/USDT
$ 1786.75 5552.39 276
3711.53
7275.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PENDLE/USDT
$ 0.049887 5938.00 25
5.05
403.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PEOPLE/USDT
$ 0.025494 5211.46 298
3477.81
3381.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PERP/USDT
$ 0.493921 15734.66 217
2722.21
1534.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PGN/BTC
$ -277736.98 207.09 12.43
181.43
51.37
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
PGN/USDT
$ -208400.00 3745.63 41
68.97
239.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PHA/USDT
$ 0.150413 5068.99 223
1920.05
2657.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
فونیکس دائو
فونیکس دائو
PhoenixDAO [BSC]
PHNX/BTC
$ 0.006334 124.05 1
48.97
4.04
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
فونیکس دائو
فونیکس دائو
PhoenixDAO [BSC]
PHNX/USDT
$ 0.007690 9683.83 218
256.47
1448.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -46603085400.00 4028.30 77
58.81
260.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PIVX/BTC
$ 0.245311 6701.28 194
459.15
1696.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PIVX/USDT
$ 0.247011 8400.43 187
772.32
879.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PLA/USDT
$ 0.203158 2735.82 151
720.40
2898.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PLY/USDT
$ 0.000547 10906.74 23
22.10
213.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PMON/USDT
$ 0.590625 7187.00 192
65.23
1259.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PNK/BTC
$ 0.042143 129.20 5
8.04
8.42
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
PNK/USDT
$ 0.023213 2463.18 32
130.95
114.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
POKT/BTC
$ 0.060606 7008.77 156
171.20
184.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
POKT/USDT
$ 0.060685 7927.54 51
442.50
115.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
POLC/USDT
$ 0.022952 2641.41 42
139.35
458.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 0.365216 4061.55 204
1905.99
3195.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDT
$ 0.219394 3158.97 45
162.34
90.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
POND/USDT
$ 0.008565 9976.19 255
3117.95
5319.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PORT/USDT
$ 0.023337 2816.48 4
7.18
12.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PORTO/USDT
$ 3.80 4937.89 218
356.78
3935.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
POSI/USDT
$ 0.115107 2554.13 110
176.71
392.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.152442 4701.43 237
1857.10
1049.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PRE/USDT
$ 0.039594 4964.01 45
93.86
102.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PRIMATE/USDT
$ 0.014077 3637.20 8
9.61
66.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PRISM/USDT
$ 0.000664 7766.30 40
141.40
15.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PRO/USDT
$ 0.408814 4822.70 7
59.40
1.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PROM/USDT
$ 4.46 4823.50 154
1668.10
1020.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PROM/USDT
$ 4.16 9016.39 132
1559.58
1390.86
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
PSI/USDT
$ 0.000130 62811.52 91
98.03
221.29
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ - ۱۴:۱۹
PSTAKE
PSTAKE/USDT
$ 0.072716 7897.49 38
116.55
680.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PSY/USDT
$ 0.013600 2676.55 2
121.00
519.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۴
PTP/USDT
$ 0.061852 7482.08 28
72.19
33.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PUNDIX/USDT
$ 0.409927 6961.80 223
4280.04
2732.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
PUSH/USDT
$ 0.272529 3132.55 98
194.34
33.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
QKC/BTC
$ 0.008805 9677.64 11
148.86
554.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
QKC/USDT
$ 0.008859 9957.61 130
210.92
900.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
QNT/USDT
$ 120.94 6871.73 293
6192.18
6141.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
QRDO/USDT
$ 0.121786 3432.72 47
63.94
706.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
QSP/USDT
$ 0.012290 3017.48 7
15.91
34.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
QTUM/USDT
$ 2.20 2861.65 319
4010.53
4076.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
QTUM/BTC
$ 2.21 2423.53 229
904.55
2649.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 55.79 6312.22 240
2285.29
3359.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RACA/USDT
$ 0.000214 4347.55 175
753.84
3143.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RAD/USDT
$ 1.68 12101.61 265
1904.42
2310.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RAIDER/USDT
$ 0.058740 11726.59 3
0.000162
21.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RAIL/USDT
$ 0.427430 7174.26 11
29.99
15.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP/USDT
$ 0.052383 6866.87 161
1482.73
1508.83
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۵۶
RARE/USDT
$ 0.125469 13616.96 238
3225.16
3176.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RARI/USDT
$ 2.16 3817.66 42
558.18
158.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RAY/USDT
$ 0.188725 5810.64 232
1636.41
1261.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RBW/USDT
$ 0.053297 5696.23 1
6.51
22.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
REAL/USDT
$ 0.101754 2197.75 60
109.71
33.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.003023 4797.19 273
8698.02
5664.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
REF/USDT
$ 0.124702 2675.87 123
171.13
235.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.166251 818.25 161
95.67
1095.61
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.104460 2785.61 319
1649.65
4879.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 5.72 6798.37 186
1031.61
801.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
REQ/USDT
$ 0.090743 10886.12 224
840.86
4194.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
REVV/USDT
$ 0.013888 3088.01 23
41.46
1000.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT/USDT
$ 15.06 0 25
70.89
5.64
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ - ۲۲:۵۴
RIDE/USDT
$ 0.058957 6550.17 12
316.91
140.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RIF/USDT
$ 0.053706 7285.90 224
2517.20
2532.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RIF/BTC
$ 0.087539 2078.24 155
4.12
8.60
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
RING/USDT
$ 0.004469 4913.86 13
19.64
3.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RLC/USDT
$ 1.08 9888.40 284
6629.58
8839.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RLY/USDT
$ 0.009740 2663.52 84
-98000000.00
281.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RMRK/BTC
$ 2.09 4347.66 18
24.44
125.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RMRK/USDT
$ 2.08 4794.69 49
60.86
116.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 0.486132 7755.54 304
4805.04
10316.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RON/BTC
$ 0.236075 2546.57 76
408.57
133.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RON/USDT
$ 0.233705 3002.43 41
828.39
444.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ROOK/USDT
$ 14.15 4175.41 58
10.95
11.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
رز
رز
Oasis Network
ROSE/BTC
$ 0.047029 5095.66 193
3820.56
3788.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.047114 19988.76 337
4335.35
9598.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
روتر پروتکل
روتر پروتکل
Router Protocol
ROUTE/USDT
$ 1.99 4410.13 154
470.07
469.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 17.85 3798.83 103
46.46
3264.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.004112 7294.93 277
6198.60
6669.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/BTC
$ 0.004828 6.34 126
849.62
429.81
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۷:۲۳
RSS3/USDT
$ 0.122496 2900.59 147
195.60
465.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RTM/BTC
$ 0.002032 4030.77 1
14.77
35.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RTM/USDT
$ 0.002024 8074.08 213
122.92
1612.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 1.31 5526.83 333
6145.19
6770.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RVN/BTC
$ 0.021849 2711.73 121
2550.57
4610.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
RVN/USDT
$ 0.021917 24259.87 298
4592.11
5522.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.581925 29766.92 344
15236.45
14019.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SANTOS/USDT
$ 6.66 8923.33 233
1382.35
1379.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SBR/USDT
$ 0.001150 4103.12 14
200.79
30.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SC/USDT
$ 0.002595 5279.83 165
2714.34
2272.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SC/BTC
$ 0.002593 3204.85 247
3722.32
3833.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SCREAM/USDT
$ 4.36 18526.93 92
915.27
292.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/USDT
$ 0.807535 14917.44 225
2236.30
5167.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SD/USDT
$ 0.393126 4457.68 79
226.97
63.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SEELE/BTC
$ 0.006939 1866.15 2
5.54
16.76
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
SEELE/USDT
$ 0.002883 3184.98 83
1047.46
180.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SFL/USDT
$ 0.113996 2549.93 2
9.33
38.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.439218 9792.36 188
2986.69
3258.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SFUND/USDT
$ 1.10 2775.88 220
1817.22
845.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SGB/BTC
$ 0.012592 3303.13 58
235.24
268.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SGB/USDT
$ 0.012520 4307.87 12
572.95
116.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SHIB/USDC
$ -9180000.00 10679.63 313
6701.90
6851.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SHIB/USDT
$ -9180000.00 488527.76 468
62504.05
26081.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SIS/USDT
$ 0.062345 7168.82 19
58.70
1168.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SKILL/USDT
$ 1.25 3373.47 20
119.11
331.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SKL/USDT
$ 0.027455 3059.18 260
1482.69
2730.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SLC/USDT
$ 0.008289 17527.04 4
3.91
902.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SLIM/USDT
$ 0.036059 4077.81 16
592.01
232.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SLP/USDT
$ 0.002569 8809.32 229
4272.95
4366.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SLRS/USDT
$ 0.001698 4165.16 1
11.05
17.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۴
SNFT/USDT
$ 0.120504 7733.12 132
888.34
211.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SNT/USDT
$ 0.022982 2783.56 161
3073.15
3185.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SNT/BTC
$ 0.034235 775.09 147
912.31
925.28
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
SNX/BTC
$ 2.71 737.41 15
1215.23
161.34
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
SNX/USDT
$ 1.73 32800.15 339
6995.94
13355.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDC
$ 13.51 6133.22 320
5170.24
8848.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 13.47 391788.78 448
119390.93
148810.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/BTC
$ 13.47 5719.83 277
1737.49
2577.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SOLO/USDT
$ 0.171312 4530.43 76
141.62
291.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SOS/USDT
$ -11000000.00 4044.73 96
13.34
337.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SPELL/USDT
$ 0.000627 8026.78 245
2482.14
1358.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SPIRIT/USDT
$ 0.007581 8192.19 48
95.85
20.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SPS/USDT
$ 0.037410 4123.01 24
48.82
490.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SRK/USDT
$ 0.000207 2695.49 162
866.36
105.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SRM/USDT
$ 0.224690 13510.53 274
3103.70
4037.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SSS/USDT
$ 0.283784 3031.84 101
296.56
19.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STAKE/USDT
$ 6.33 6184.26 115
598.66
7.04
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ - ۲۲:۵۱
STARL/USDT
$ -2710000.00 7963.88 204
1779.62
684.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STARLY
STARLY/USDT
$ 0.027815 5341.68 3
64.22
134.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STC/USDT
$ 0.015172 3774.44 122
16.88
503.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STC/BTC
$ 0.015408 3375.90 4
21.01
2.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STEEM/BTC
$ 0.176080 3811.70 196
963.82
414.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STEEM/USDT
$ 0.176857 4365.02 199
920.52
398.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STG/USDT
$ 0.421428 4860.19 279
3913.88
3437.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STMX/USDT
$ 0.005229 5849.37 257
2561.65
2691.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STORJ/BTC
$ 0.537166 1122.11 157
50.97
451.93
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
STORJ/USDT
$ 0.334011 4959.32 303
4182.87
5342.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STPT/USDT
$ 0.031781 3374.51 108
150.88
1316.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STRAX/BTC
$ 0.478560 5460.83 186
776.66
1178.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STRAX/USDT
$ 0.481521 5256.75 197
1325.40
2610.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STRP/USDT
$ 0.452815 4634.95 8
200.86
1888.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
STX/USDT
$ 0.247883 3078.62 207
4518.04
4511.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SUMO/USDT
$ 0.017689 5275.35 33
94.06
414.97
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ - ۲۲:۵۱
SUNDAE/USDT
$ 0.015146 3772.43 13
40.74
81.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SUSHI/USDT
$ 1.38 14263.63 377
23317.42
27352.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SUSHI/BTC
$ 1.31 710.32 115
6.33
33.84
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
SWEAT/USDT
$ 0.012772 2704.09 98
253.49
448.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SXP/USDT
$ 0.244681 4756.04 265
3575.97
3914.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SYLO/USDT
$ 0.002165 2600.55 116
305.37
67.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SYN/USDT
$ 0.666329 7576.22 76
164.52
250.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SYNR/USDT
$ 0.008745 11056.28 16
96.12
157.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SYS/BTC
$ 0.114753 2818.27 130
1511.25
982.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
SYS/USDT
$ 0.114994 11265.09 195
2045.06
1464.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
T/USDT
$ 0.018187 4216.95 210
1810.96
1435.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TAMA/USDT
$ 0.019707 4880.19 84
132.85
157.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TAMA/USDT
$ 0.024624 2806.69 66
19.68
597.68
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
TARA/USDT
$ 0.000773 8849.46 41
95.82
147.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TFUEL/USDT
$ 0.046577 5714.29 233
3425.68
3096.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
THC/USDT
$ 0.003076 3930.14 52
80.96
89.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
THETA/USDT
$ 0.928639 12849.33 341
7436.94
7943.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
THETA/USDC
$ 0.931661 10109.56 203
3665.57
1837.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
THETA/BTC
$ 0.932573 10060.64 256
4052.39
3893.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
THG/USDT
$ 0.057004 6753.84 32
134.17
358.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
THOR/USDT
$ 0.108205 3766.39 16
42.04
11.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TIME/USDT
$ 69.54 52012.67 38
354.92
108.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO/USDT
$ 0.297821 12319.97 180
968.68
2014.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.015997 6164.33 201
330.64
661.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TLOS/USDT
$ 0.187914 2567.73 39
51.92
94.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TLOS/BTC
$ 0.186364 2448.80 73
127.04
53.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TNS/USDT
$ 0.008715 15086.43 60
27.92
641.58
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ - ۲۱:۴۹
TOMO/USDT
$ 0.330222 7478.08 270
1064.55
3671.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TON/USDT
$ 1.80 39505.30 215
1935.48
1789.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TON/BTC
$ 1.81 6341.22 169
1303.20
1160.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TONE/USDT
$ 0.019266 4630.25 14
150.75
92.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TORN/USDT
$ 5.44 24645.36 177
2062.07
2367.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TOWER/USDT
$ 0.003526 3786.19 21
50.20
212.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TOWN/USDT
$ 0.019324 4295.44 7
294.35
50.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TRAC/USDT
$ 0.171866 3966.03 17
22.13
1.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 13.99 8061.95 305
5228.48
3009.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TRI/USDT
$ 0.005724 7381.50 144
17.59
1098.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TRIBE/USDT
$ 0.211086 2595.59 200
796.14
2635.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TRTL/USDT
$ -2870000.00 7228.30 125
294.90
268.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.039096 4967.17 233
2327.14
2957.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TRX/USDT
$ 0.054140 128641.39 462
24379.76
28184.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TRX/BTC
$ 0.054357 7968.73 315
10038.12
8686.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TSUKA/USDT
$ 0.078930 17665.14 137
2.29
4.65
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
TSUKA/USDT
$ 0.088599 12198.94 64
269.58
909.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TT/BTC
$ 0.003759 3980.94 94
74.13
168.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TT/USDT
$ 0.003735 3985.15 117
175.56
95.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
TUS/USDT
$ 0.000106 8156.20 121
12.66
711.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK/USDT
$ 0.030346 7068.83 209
3728.50
3328.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
UMA/BTC
$ 3.11 486.22 83
127.70
926.42
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
UMA/USDT
$ 1.70 5636.46 245
2445.82
2920.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
UMEE/USDT
$ 0.007058 7723.43 66
171.10
483.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 4.65 6769.69 297
2185.51
6323.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
UNI/ETH
$ 5.31 1140.07 113
204.02
105.48
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
UNI/USDC
$ 5.89 6215.25 101
4955.74
249.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
UNI/BTC
$ 5.91 6426.52 263
5180.65
7811.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
UNI/USDT
$ 5.89 30836.53 347
12775.26
12364.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
UNIM/USDT
$ 0.002941 4911.50 58
192.09
24.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
UOS/USDT
$ 0.215239 3350.59 35
418.66
1036.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
USDC/USDT
$ 1.00 138744.84 320
757709.55
3644164.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
UST/USDT
$ 0.089987 727031.28 161
100.37
1960.85
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۳۷
USTC/USDT
$ 0.021372 21892.95 140
489.67
472.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
UTK/USDT
$ 0.097975 12464.75 178
1149.06
1959.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VEGA/USDT
$ 0.961342 10542.53 114
221.38
392.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VET/USDC
$ 0.018993 4095.13 135
4569.14
3348.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VET/BTC
$ 0.019050 4305.42 217
2448.09
3897.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VET/USDT
$ 0.019045 15056.85 364
8427.48
18342.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 0.412627 13368.22 266
2183.30
4980.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VINU/USDT
$ -1E08 5124.82 68
264.04
118.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VITE/BTC
$ 0.024228 2735.01 107
1611.20
1849.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VITE/USDT
$ 0.024401 8294.50 210
848.83
1075.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VLX/BTC
$ 0.023127 2449.20 3
345.53
146.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VLX/USDT
$ 0.022963 3017.47 65
73.87
290.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VOLT/USDT
$ -1320000.00 6678.47 28
45.63
230.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VRA/USDT
$ 0.002975 6964.84 211
666.52
1423.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VSYS/USDT
$ 0.001104 2441.95 13
15.42
109.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VSYS/BTC
$ 0.001108 2373.28 3
26.14
22.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VTC/USDT
$ 0.151996 4449.65 105
423.11
133.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
VTC/BTC
$ 0.153270 3760.42 29
117.32
45.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/USDT
$ 0.001012 2328.52 208
916.92
2566.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ - ۰:۰۴
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/BTC
$ 0.001823 886.98 2
6.79
5.95
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱