خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
26723.60
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۲:۵۳
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.071016
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۲:۵۳
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.468695
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۲:۵۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1829.89
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۲:۵۳

قیمت ارزهای دیجیتال در کوکوین

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1EARTH/USDT
$ 0.001743 232718.62 216
5482.58
1189.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
1INCH/USDT
$ 0.394629 98742.14 535
73320.78
79535.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
2CRZ/USDT
$ 0.001290 38188.24 277
5544.21
955.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
2CRZ/BTC
$ 0.003207 1788.19 27
851.18
682.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/UST
$ 96.00 47326.83 130
6284513015.95
1381905.20
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
AAVE/USTC
$ 96.00 47326.83 130
5715647766.81
1256817.09
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۷
AAVE/USDT
$ 64.64 90531.86 538
78492.89
213748.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/KCS
$ 64.36 1585.04 253
697.52
1482.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/BTC
$ 64.68 6605.39 325
4325.68
12449.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ABBC/USDT
$ 0.100968 169330.59 324
4056.56
9568.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ABBC/BTC
$ 0.100944 113134.79 298
4224.54
2852.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACA/USDT
$ 0.083242 1563.58 25
17.40
117.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACA/BTC
$ 0.084115 1069.67 113
81.27
106.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACE/USDT
$ 0.003761 142276.21 275
3347.92
1377.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.027037 541719.36 500
61760.46
64387.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلکمی
آلکمی
Alchemy
ACOIN/USDT
$ 0.034894 137826.73 281
1175.15
3875.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACQ/USDT
$ 0.013867 158217.65 239
633.69
2523.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACQ/USDC
$ 0.013910 77.68 6
0.272956
187.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACS/USDT
$ 0.003649 73630.72 417
27225.89
29871.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACT/USDT
$ 0.001303 60849.54 107
367.36
167.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/USDC
$ 0.363018 100165.69 524
36168.08
56314.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/BTC
$ 0.362940 101834.91 431
16725.47
52708.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/KCS
$ 0.362837 7293.88 338
3861.68
4794.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/USDT
$ 0.362613 3250554.80 679
697705.24
1083112.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADB/ETH
$ 0.000136 3944.35 5
9.45
368.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADB/BTC
$ -855200.00 10256.95 1
2.15
295.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADS/USDT
$ 0.093345 33787.85 280
5098.51
8213.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADS/BTC
$ 0.093889 13161.22 140
4141.93
7066.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADX/USDT
$ 0.162878 99011.95 354
7157.40
12398.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AERGO/USDT
$ 0.110065 1497.34 257
1284.39
1878.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AERGO/BTC
$ 0.110577 827.81 214
2989.50
940.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AFK/USDC
$ 0.008653 90.32 1
142.75
4.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AFK/USDT
$ 0.009101 4461.20 114
112.44
68.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AGIX/USDT
$ 0.294141 5637472.17 591
269504.23
369387.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AGIX/BTC
$ 0.294280 87824.47 261
3469.19
7317.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AGIX/ETH
$ 0.296597 24903.55 210
830.79
6567.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AGLD/USDT
$ 0.426014 76685.88 316
6117.43
3776.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AI/USDT
$ 0.000765 272977.52 159
1627.38
4943.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AION/ETH
$ 0.039354 9177.25 1
9.28
6.87
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ - ۱۷:۳۶
AION/BTC
$ 0.060524 25499.23 73
308.52
107.29
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ - ۱۷:۳۶
AIOZ/USDT
$ 0.020420 103459.15 244
2674.27
715.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AIPAD/USDT
$ 0.099017 14901.82 170
2123.94
1352.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AKRO/USDT
$ 0.003639 7318.24 321
8516.78
6371.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AKRO/BTC
$ 0.003670 531.56 105
115.85
11.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AKT/USDT
$ 0.449515 584861.00 302
2829.94
8091.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALBT/USDT
$ 0.066258 10344320.19 343
14061.18
2416.60
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ - ۲۰:۳۷
ALBT/ETH
$ 0.077762 318694.45 154
80.38
289.98
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ - ۲۰:۳۷
ALEPH/USDT
$ 0.083566 2658.79 209
201.96
2337.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/USDC
$ 0.149812 27529.20 317
9208.70
11996.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/USDT
$ 0.150072 1296345.44 470
120060.46
186031.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/ETH
$ 0.150220 11856.34 312
3540.88
6390.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/KCS
$ 0.149332 1508.07 293
2239.20
4037.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/BTC
$ 0.149933 17035.62 305
3242.83
12378.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/ETH
$ 1.32 96.66 146
2392.28
1089.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BTC
$ 1.31 87.29 149
13.36
341.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.31 10187.20 392
19682.56
37183.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALPACA/USDT
$ 0.245823 1992.10 179
60.11
542.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.108912 18412.84 424
13439.50
11733.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALPINE/USDT
$ 2.43 17367.57 224
1327.30
1500.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALT/USDT
$ 0.049624 65568.26 234
652.64
1008.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AMB/ETH
$ 0.007869 88.37 49
11.63
1799.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AMB/BTC
$ 0.007906 7060.20 235
31.30
2106.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AMB/USDT
$ 0.007884 23768.84 350
9079.17
9761.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AMP/USDT
$ 0.002589 20801.59 249
189.17
2007.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AMPL/ETH
$ 1.13 6339.90 76
2914.50
88.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AMPL/USDT
$ 1.12 250541.53 333
19151.44
3359.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AMPL/BTC
$ 1.12 217.96 12
10.64
6.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANC/UST
$ 0.207812 187612.65 2
21295.01
62.70
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۷
ANC/USDT
$ 0.007664 115951.47 245
2394.39
3424.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANKR/USDT
$ 0.025183 22152.86 446
20876.71
30236.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANKR/BTC
$ 0.025058 678.67 154
459.69
3947.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANT/BTC
$ 3.38 960.33 214
4.07
5505.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANT/USDT
$ 3.36 58187.50 334
5940.46
30987.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AOA/BTC
$ 0.000166 233.00 30
13.92
115.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AOA/USDT
$ 0.000169 40030.47 150
81.82
402.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AOG/USDT
$ 0.011696 43901.99 214
144.07
2187.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE/USDC
$ 3.24 3320.91 410
11675.99
13050.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE/USDT
$ 3.23 277897.48 390
69926.01
210723.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
API3/USDT
$ 1.22 33363.42 387
29250.24
31097.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آپلو کرنسی
آپلو کرنسی
Apollo Currency
APL/BTC
$ 0.000817 733.92 10
49.45
2053.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آپلو کرنسی
آپلو کرنسی
Apollo Currency
APL/USDT
$ 0.000251 4869.44 28
235.15
1045.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APT/USDT
$ 8.08 349276.98 556
83646.52
71753.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AR/BTC
$ 6.71 1098.45 185
1705.02
3525.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AR/USDT
$ 6.69 73124.94 451
23573.53
32410.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARB/USDT
$ 1.16 3236918.07 601
390735.22
673880.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARKER/USDT
$ 0.000847 147783.72 250
494.52
2648.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARNM/USDT
$ 0.003732 52865.78 58
874.11
81.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARPA/USDT
$ 0.107232 1960662.35 504
50831.27
122667.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARRR/USDT
$ 0.264026 30700.66 264
2104.56
1806.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARRR/BTC
$ 0.263786 11083.73 88
246.59
1826.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARX/USDT
$ 0.002140 203801.12 154
1594.04
2182.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASD/USDT
$ 0.070105 1074.76 67
99.77
107.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASTR/BTC
$ 0.049849 2213.78 153
408.60
3059.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASTR/USDT
$ 0.049764 42642.13 421
13873.95
19607.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASTRA/USDT
$ 0.076036 897973.46 293
960.50
14243.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ATA/BTC
$ 0.124342 25.03 1
1.48
3159.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ATA/USDT
$ 0.123332 969.56 384
15776.84
9802.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 10.53 13453.35 442
10578.29
14791.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 10.55 20014.12 352
9313.48
13546.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.54 17973.07 427
20243.70
24343.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.54 813124.46 624
390020.82
747536.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/UST
$ 9.95 55734.44 115
515.71
361.64
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/KCS
$ 10.51 2137.15 316
1976.80
2614.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USTC
$ 9.95 55734.44 115
490.95
344.28
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۷
AUDIO/BTC
$ 0.239061 1945.78 271
2310.66
7499.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUDIO/USDT
$ 0.239015 18838.68 454
23216.82
33817.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AURORA/USDT
$ 0.102049 25287.18 214
1530.58
23713.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AURY/USDT
$ 0.470525 134913.01 359
4423.56
2761.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUSD/USDT
$ 0.126930 7559.37 54
2508.26
263.94
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۲۲
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/ETH
$ 0.538925 1523.12 260
1252.12
2073.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.538591 7910.90 390
9040.21
11618.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/BTC
$ 0.539385 1318.39 256
1752.65
5611.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/USDC
$ 14.40 43801.91 496
33504.28
17680.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/BTC
$ 14.37 15932.33 412
7815.52
12723.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/USDCE
$ 23.35 542604.22 385
21729.71
55516.28
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۵۸
AVAX/USDC.E
$ 23.35 542604.22 391
19836.19
50678.61
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
AVAX/USDT
$ 14.38 968711.32 610
499672.07
585653.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXC/USDT
$ 13.42 655956.74 373
56417.77
25650.84
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۸
AXPR/BTC
$ 0.000452 5395.85 5
53.21
6.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXPR/ETH
$ 0.000436 3798.61 8
44.37
245.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXS/USDT
$ 6.87 286075.98 510
19006.34
78394.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AZERO/USDT
$ 1.09 497081.64 375
27748.42
13679.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BABYDOGE/USDT
$ -1948978319.00 71924.44 301
3526.29
3745.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BADGER/USDT
$ 2.58 4836.97 176
332.95
1080.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BADGER/BTC
$ 4.27 658.09 91
33.58
97.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAKE/BTC
$ 0.197792 854.80 199
177.92
1201.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAKE/ETH
$ 0.189009 95.92 3
2.00
115.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAKE/USDT
$ 0.123659 8857.75 233
3053.97
5443.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAL/ETH
$ 5.23 1579.10 135
1784.23
5481.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAL/USDT
$ 5.19 2493.50 401
9266.16
14284.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAL/BTC
$ 5.23 230.93 191
624.01
1950.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.42 70.24 67
199.25
449.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.43 12005.48 447
10464.77
22883.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BASIC/USDT
$ -290100.00 61029.64 69
31.66
222.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.218210 39483.31 447
23694.98
27107.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAX/ETH
$ 0.000221 21429.28 93
102.02
136.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAX/USDT
$ 0.000221 78795.25 257
2450.75
1873.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAX/BTC
$ 0.000222 12826.01 146
938.43
59.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BBC/USDT
$ 0.005365 6537.38 86
844.84
100.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCD/ETH
$ 0.161952 585.35 1
13.39
789.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCD/BTC
$ 0.170512 3332.07 6
20.54
29.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/KCS
$ 113.10 457.09 303
2049.86
2492.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDC
$ 113.31 3844.34 317
3361.95
1739.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/BTC
$ 113.32 26430.39 329
7503.96
9302.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDT
$ 113.21 253727.05 545
61410.20
142577.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCHSV
BCHSV/ETH
$ 32.45 2073.15 181
11678.59
6452.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCHSV
BCHSV/USDT
$ 32.42 145236.84 502
24898.98
37533.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCHSV
BCHSV/USDC
$ 32.56 3035.38 266
1820.49
839.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCHSV
BCHSV/KCS
$ 32.43 1098.19 180
676.91
1953.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCHSV
BCHSV/BTC
$ 32.45 10584.83 237
2261.25
2858.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BDX/USDT
$ 0.042430 396701.47 312
6472.41
9196.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BDX/BTC
$ 0.042414 232875.13 206
449.27
2066.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BEAT/USDT
$ 0.026433 117733.99 253
463.38
1030.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BEPRO/USDT
$ 0.000829 45317.42 296
3620.02
2736.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BEPRO/BTC
$ 0.000826 476.62 77
373.57
133.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BETA/USDT
$ 0.094796 292582.15 314
4190.60
3928.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BFC/USDT
$ 0.052705 124736.56 173
1027.47
662.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BICO/USDT
$ 0.295241 16449.15 372
6343.13
6658.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BIFI/USDT
$ 0.006102 106366.94 228
1574.85
1373.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BLOK/USDT
$ 0.002002 159713.02 381
18214.05
12281.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BLUR/USDT
$ 0.520349 2503255.24 557
114112.82
157800.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.062621 970.76 312
14617.19
15685.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BMON/USDT
$ 0.006983 2420.67 1
20.09
229.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/USDT
$ 306.97 4357568.66 665
975199.57
1178943.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/USDC
$ 307.12 98786.79 478
14682.60
27824.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/BTC
$ 307.09 288967.59 516
44843.42
86465.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/KCS
$ 306.91 29550.91 409
23340.59
17582.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNC/USDT
$ 0.208400 9401.19 228
1776.48
1142.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNS/USDT
$ 0.000283 48182.52 283
722.81
457.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNT/ETH
$ 0.501411 308.37 78
259.61
237.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNT/USDT
$ 0.330895 6550.28 174
2660.81
794.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNT/BTC
$ 0.524149 304.41 64
295.69
174.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNX/USDT
$ 374.18 442943.54 133
2.89
70.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOA/USDT
$ 0.017229 19404.96 52
15.90
143.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOB/USDT
$ -404300.00 1853431.23 306
1069.34
16082.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOBA/USDT
$ 0.168484 2015.56 261
1873.02
380.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOLT/BTC
$ 0.003643 607.45 156
221.84
904.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOLT/USDT
$ 0.003633 101430.69 305
4545.24
1320.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 3.63 7021.21 306
2334.56
2487.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BONDLY/USDT
$ 0.005711 166493.87 215
1256.53
112.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BONDLY/ETH
$ 0.005719 29402.10 251
381.22
2813.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOSON/ETH
$ 0.183912 1742.38 158
20.08
3983.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOSON/USDT
$ 0.182292 23319.42 251
3798.80
6165.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BRISE/USDT
$ -29000000.00 169362.17 278
9255.98
15563.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BRWL/USDT
$ 0.001821 19375.56 251
1788.66
2764.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BSW/USDT
$ 0.120658 6814.74 309
634.71
9043.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USTC
$ 29525.45 1243638.71 118
2106.74
2233.65
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۱
BTC/UST
$ 29635.31 1541381.69 146
2145.27
2274.51
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
BTC/BRL
$ 26931.66 10212.76 205
4931.39
2168.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/EUR
$ 19070.80 19073.00 162
956.18
2350.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۳:۵۷
BTC/USDT
$ 26723.60 74863296.86 721
16250540.35
11948417.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDC
$ 26726.17 2810936.78 662
3220831.37
2538335.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/DAI
$ 26675.98 34273.82 307
6305.56
17433.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/TUSD
$ 26760.37 48406.84 361
38873.14
802.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTT/USDT
$ -58000000.00 82163.82 389
11172.83
11307.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BULL/USDT
$ 0.001742 69927.11 159
498.07
2572.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BURGER/BTC
$ 0.473097 176.68 33
70.50
162.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BURGER/USDT
$ 0.474928 35765.55 305
1373.21
4771.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BURP/USDT
$ 0.002331 20059.22 19
113.52
392.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BUSD/USDT
$ 1.00 1015043.64 419
428079.80
445890.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BUSD/USDC
$ 0.999284 51439.38 485
102625.97
29458.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BUX/USDT
$ 0.091244 7212.55 147
1151.38
713.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BUX/BTC
$ 0.090601 6572.04 101
1221.14
95.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BUY/BTC
$ 0.002494 1098.51 33
226.43
358.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BUY/USDT
$ 0.002502 8372.63 245
224.75
1948.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BZRX/USDT
$ 0.259285 173232.82 380
6526.89
268.04
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
C98/USDT
$ 0.190591 33109.83 405
14982.93
19266.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAKE/USDT
$ 1.55 312867.19 433
31347.04
62331.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAPP/ETH
$ 0.000241 158560.57 121
312.35
27.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAPP/BTC
$ 0.000238 8723.22 21
353.62
191.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CARD/USDT
$ 0.001564 749.43 205
3598.44
99.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CARE/USDT
$ -197300.00 157468.11 172
603.00
2573.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CARR/BTC
$ 0.001214 4315.46 77
40.64
17.28
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۴:۲۳
CARR/USDT
$ 0.001230 16041.52 155
435.56
663.42
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۳:۵۶
CAS/USDT
$ 0.006588 72719.33 111
371.10
1144.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAS/BTC
$ 0.006575 37954.66 186
297.48
4480.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CBC/USDT
$ 0.007610 48999.38 229
686.61
385.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CBC/BTC
$ 0.012027 19890.13 8
506.00
301.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CCD/USDT
$ 0.009099 244062.87 338
6164.30
3466.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CEEK/USDT
$ 0.069173 59287.57 281
5222.67
4749.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELO/BTC
$ 0.516131 2447.34 173
393.52
3670.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELO/USDT
$ 0.516447 14002.86 404
41058.22
21390.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.020410 36821.05 398
8206.84
25174.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELT/USDT
$ 0.001234 119994.10 182
76.18
63.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CERE/USDT
$ 0.004526 84035.83 168
402.52
264.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CETUS/USDT
$ 0.062290 105970.33 378
4702.68
20362.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CEUR/USDT
$ 0.989777 5196.99 284
8130.37
5170.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱:۱۴
CEUR/BTC
$ 0.780305 205.68 168
8724.84
3625.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - ۱:۱۴
CFG/BTC
$ 0.221367 304.98 41
624.41
343.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CFG/USDT
$ 0.220406 55844.47 331
700.81
6316.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CFX/USDT
$ 0.304361 2966794.03 601
427520.67
592200.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CGG/USDT
$ 0.081921 52816.26 240
2270.71
2526.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CGPT/USDT
$ 0.138983 1468392.07 319
2520.34
11848.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHMB/USDT
$ 0.000139 204618.52 30
1209.65
3310.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHR/USDT
$ 0.143827 78904.79 468
25943.88
30189.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHR/BTC
$ 0.143346 379.15 299
1867.89
2027.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHSB/BTC
$ 0.162427 84895.32 199
284.03
45.08
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ - ۷:۱۲
CHSB/ETH
$ 0.159895 41532.01 56
248.95
158.69
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ - ۷:۱۲
CHZ/BTC
$ 0.099449 974.21 253
890.76
3483.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHZ/USDT
$ 0.099630 176901.69 528
57508.17
51273.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CIRUS/USDT
$ 0.030134 48784.36 8
1279.65
2716.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CIRUS/ETH
$ 0.030158 1057.43 5
8.07
7.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CIX100/USDT
$ 0.006803 71820.68 228
622.65
576.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.003313 65486.67 379
7471.73
13677.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BTC
$ 0.003320 7824.68 30
27.42
6399.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLH/USDT
$ 0.003875 268804.57 359
11526.53
13553.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLV/USDT
$ 0.046792 5300.47 339
5361.11
5701.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CMP/USDT
$ 0.034016 26516.33 147
259.58
923.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/USDT
$ 1.57 324654.04 326
42948.97
7124.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COMB/USDT
$ 0.000552 148027.64 164
464.08
209.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 34.38 61224.89 441
21926.02
23395.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COOHA/USDT
$ 0.101649 81550.48 11
125.10
40.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COTI/USDT
$ 0.065231 35687.58 336
5136.38
7318.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COTI/BTC
$ 0.065271 2745.93 151
391.87
2692.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COV/BTC
$ 0.145056 144.58 1
36.23
7.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COV/ETH
$ 0.146763 59.24 45
37.03
9.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COV/USDT
$ 0.144369 271879.71 208
355.41
3499.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CPC/BTC
$ 0.002320 27929.66 177
294.77
2143.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CPC/ETH
$ 0.002295 27665.00 155
378.53
256.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CPOOL/USDT
$ 0.027643 48258.15 260
4497.91
2044.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CQT/USDT
$ 0.126461 25441.29 226
1425.63
834.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CREAM/BTC
$ 23.05 1432.35 171
80.51
2069.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CREAM/USDT
$ 23.07 165873.96 322
9308.27
11429.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CREDI/USDT
$ 0.004041 72472.76 245
1555.58
4440.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BTC
$ 0.059947 8603.57 329
5133.38
7868.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.060139 137401.82 488
34849.77
41959.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CRPT/USDT
$ 0.064671 113632.02 178
430.16
1399.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CRPT/BTC
$ 0.064356 23719.93 27
849.05
103.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CRPT/ETH
$ 0.064506 2624.26 132
561.95
146.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.853709 149434.73 548
66473.42
113514.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CS/ETH
$ 0.003711 725.37 1
3.72
20.24
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۱۸:۵۸
CS/BTC
$ 0.004120 1233.34 2
7.49
4.38
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ - ۱۸:۵۸
CSIX/USDT
$ 0.015397 65564.49 176
1444.33
1778.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CSP/ETH
$ 0.001098 1153.94 4
28.85
42.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CSP/BTC
$ 0.001123 2568.48 10
0.210327
63.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.050284 728447.89 480
18912.39
53612.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTC/BTC
$ 0.308449 509.13 26
293.72
345.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTC/USDT
$ 0.309548 4514.31 309
2416.58
3058.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTI/USDT
$ 0.027521 83471.99 165
5245.95
814.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTI/ETH
$ 0.027535 10504.35 12
832.93
352.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTSI/BTC
$ 0.172213 792.19 232
2107.30
6049.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTSI/USDT
$ 0.172783 26999.41 426
24321.38
25897.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CUDOS/USDT
$ 0.001898 66564.67 190
2366.51
1396.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CUDOS/BTC
$ 0.001882 331.86 26
228.62
20.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CULT/USDT
$ -3170000.00 20199.46 242
2632.05
1358.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CUSD/USDT
$ 0.995477 23467.39 293
127068.38
51153.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CUSD/BTC
$ 0.944859 27.33 8
5.82
155.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CV/BTC
$ 0.000214 20347.36 30
13.49
47.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CV/ETH
$ 0.000185 7365.78 2
12.33
36.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVC/BTC
$ 0.085532 56.70 267
2103.65
2597.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVX/USDT
$ 4.45 8873.79 412
10366.39
9377.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CWAR/USDT
$ 0.010915 50542.85 98
1662.53
253.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CWAR/BTC
$ 0.010689 841.78 60
43.63
158.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CWEB/USDT
$ 0.028594 264216.39 371
10890.11
10262.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CWS/USDT
$ 0.293948 80863.89 232
947.41
831.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CXO/ETH
$ 0.083760 78188.38 29
13630.68
110.01
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۱۲:۲۶
CXO/BTC
$ 0.100876 94059.34 70
8.21
120.36
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۱۲:۲۶
DACC/ETH
$ -335651.22 239911.58 74
57.31
150.38
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۱:۵۹
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/BTC
$ 0.033819 24861.51 252
3201.00
3449.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/ETH
$ 0.033836 29731.30 220
2090.54
6258.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/USDT
$ 0.033720 204427.49 283
1778.47
1529.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAO/USDT
$ 1.26 78028.40 340
7748.83
6969.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دَپ
دَپ
Dapp.com
DAPPT/USDT
$ 0.000280 3472.40 36
71.74
418.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دَپ
دَپ
Dapp.com
DAPPT/BTC
$ 0.000278 1571.95 10
14.47
159.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAPPX/USDT
$ 0.001541 35814.51 213
51.80
2106.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAR/BTC
$ 0.138027 71.20 84
217.67
171.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAR/USDT
$ 0.136966 13294.83 367
5108.40
9711.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 42.11 2420.31 251
2413.93
3610.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 42.04 15491.44 307
3237.19
19650.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 42.00 163668.20 445
23341.74
45582.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/KCS
$ 41.98 506.79 269
1566.28
1072.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DATA/BTC
$ 0.028065 316.29 8
15.54
104.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DATA/USDT
$ 0.028053 69182.06 296
3592.30
7164.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DATX/ETH
$ -7521494.55 973.49 9
29.27
108.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۱۲:۲۷
DATX/BTC
$ -9600640.12 1634.08 144
0.525172
0.807507
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۱۲:۲۷
DC/USDT
$ 0.000817 139804.50 301
3439.26
10649.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DCR/BTC
$ 16.60 13343.81 189
890.16
590.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DCR/ETH
$ 16.46 1410.05 144
633.79
3279.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEGO/ETH
$ 1.85 86.82 173
309.55
59.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEGO/USDT
$ 1.84 8945.48 264
4898.50
10341.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DENT/ETH
$ 0.000841 1481.55 107
131.93
256.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DENT/BTC
$ 0.000847 2449.11 129
278.32
645.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DERC/USDT
$ 0.148571 41979.05 212
951.33
2277.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DERO/USDT
$ 5.67 48083.09 313
5923.95
5999.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DERO/BTC
$ 5.70 34059.11 232
1243.99
5935.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEXE/USDT
$ 2.49 153415.58 350
4831.66
14893.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEXE/BTC
$ 2.49 134.94 92
208.68
3163.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEXE/ETH
$ 2.46 56.54 80
2405.74
80.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DFA/USDT
$ 0.026873 460.51 213
145.51
770.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.349367 48045.28 332
16094.96
19478.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/BTC
$ 0.349309 33714.59 298
3898.25
19607.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DFYN/USDT
$ 0.035677 18850.60 326
7668.75
5260.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DG/USDT
$ 0.024022 117679.58 143
703.95
2242.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGB/USDT
$ 0.007728 31398.87 429
18554.26
12984.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGB/BTC
$ 0.007719 3019.10 143
779.84
12899.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGB/ETH
$ 0.007737 168.01 236
1276.51
5674.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGTX/ETH
$ -356100.00 15091.55 32
55.28
1.58
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ - ۲۳:۴۷
DGTX/BTC
$ -332800.00 29609.45 57
81.78
303.38
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ - ۲۳:۴۷
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.293847 1849.02 203
1134.26
2253.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دیا
دیا
DIAdata
DIA/BTC
$ 0.290808 22.97 58
824.80
371.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DINO/USDT
$ 0.006503 17136.11 17
82.28
485.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DIVI/USDT
$ 0.005237 157506.64 133
1118.89
2405.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DMTR/USDT
$ 0.044111 206328.77 289
2739.44
2685.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOCK/BTC
$ 0.016965 422.55 1
389.20
330.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOCK/ETH
$ 0.016799 577.35 4
35.78
620.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.127364 8344.18 379
15792.32
18861.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.071042 53688.91 429
31812.45
36309.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.071016 1656652.83 582
791482.57
780360.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/KCS
$ 0.070722 653.47 314
1897.37
1600.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.071056 10861.88 282
29782.16
21411.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DORA/USDT
$ 3.08 3124.83 26
45.22
1082.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DORA/BTC
$ 5.08 253.15 7
18.36
4.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOSE/USDC
$ 0.004190 35892.04 14
3.69
8.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/BTC
$ 5.25 10734.79 449
16038.85
21484.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/UST
$ 8.96 104058.78 102
6424850.04
376022.29
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۷
DOT/USDC
$ 5.25 9107.72 420
13263.44
20894.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/USDT
$ 5.25 660390.45 419
527794.42
713607.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/KCS
$ 5.23 725.57 327
1447.07
2798.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DPET/USDT
$ 0.031005 33867.74 346
7352.50
4763.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DPI/USDT
$ 79.68 11501.59 285
45.13
53.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DPR/USDT
$ 0.007065 50452.06 184
206.66
1110.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DPX/USDT
$ 149.82 1403.04 58
87.68
589.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DREAMS/USDT
$ 0.001570 265711.69 108
5408.72
42.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DRGN/BTC
$ 0.005666 126956.18 3
0.737219
1880.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DRGN/ETH
$ 0.006053 39456.71 99
3.89
542.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DSLA/USDT
$ 0.001779 49059.75 238
3586.09
3500.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DSLA/BTC
$ 0.001783 14047.93 51
71.79
1534.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DUSK/USDT
$ 0.147381 106157.78 410
13560.71
15033.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DVPN/USDT
$ 0.000392 76301.91 197
246.17
2051.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DYDX/USDT
$ 2.01 489932.66 570
111117.87
231539.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DYP/USDT
$ 0.191796 183346.90 175
4746.78
11663.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DYP/ETH
$ 0.192220 473.76 95
2731.60
4759.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ECOX/USDT
$ 0.355670 5989.82 315
8038.10
5071.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EDG/USDT
$ 0.000527 9686.21 87
124.18
82.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EDG/BTC
$ 0.000484 405.94 1
0.056147
0.161597
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EFI/USDT
$ 0.047473 22484.67 218
1475.19
1380.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
افکت آی
افکت آی
Effect.AI
EFX/BTC
$ 0.005434 324.75 1
1.37
11.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
افکت آی
افکت آی
Effect.AI
EFX/USDT
$ 0.005394 52307.40 179
569.64
669.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGAME/USDT
$ -677800.00 53841.35 254
425.39
96.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGAME/BTC
$ -694900.00 814.28 53
216.62
1210.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGLD/USDT
$ 35.98 258891.77 503
49958.02
73434.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGLD/BTC
$ 36.11 26204.54 199
273.51
5170.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELA/ETH
$ 1.55 8964.03 7
104.75
16.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELA/USDT
$ 1.56 449615.54 235
1121.34
7076.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELA/BTC
$ 1.55 28731.37 95
629.66
247.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELF/BTC
$ 0.283725 977.02 208
441.75
1953.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELF/ETH
$ 0.291697 1411.62 12
3596.95
264.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELON/USDT
$ -2E07 201124.25 325
3984.08
11126.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENJ/ETH
$ 0.331402 9622.35 291
3929.08
5164.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENJ/BTC
$ 0.329565 1451.87 259
242.79
4213.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENJ/USDT
$ 0.331066 58802.11 442
24026.77
72985.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
انکوم
انکوم
Enecuum
ENQ/USDT
$ 0.007113 19656.10 215
996.74
750.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
انکوم
انکوم
Enecuum
ENQ/BTC
$ 0.007091 592.15 19
92.46
70.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENS/USDT
$ 10.36 77541.18 475
22342.06
31371.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/BTC
$ 0.878752 32417.23 385
7878.01
5588.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/USDC
$ 0.879623 2239.28 368
4375.16
4280.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/ETH
$ 0.878567 1529.55 360
3668.52
5830.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/USDT
$ 0.878121 730392.49 589
112239.35
168695.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/KCS
$ 0.877655 8047.20 332
1867.63
4364.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOSC/USDT
$ 0.001763 196429.79 170
345.01
2310.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EPIK/USDT
$ 0.005461 82837.70 176
238.41
1612.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EPK/USDT
$ 0.010705 13406.67 178
1350.19
58.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/USDT
$ 0.210601 277200.91 262
1989.48
1957.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/BTC
$ 0.141915 15669.43 128
2.93
760.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EPX/USDT
$ 0.000236 675.98 304
2883.23
2970.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EQX/USDT
$ 0.005959 74062.69 186
1131.28
3440.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EQX/BTC
$ 0.005958 166.81 63
1.20
129.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EQZ/USDT
$ 0.020180 49337.60 158
1016.89
90.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EQZ/BTC
$ 0.043833 8382.76 49
119.31
122.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ERG/USDT
$ 1.38 69769.27 378
3629.49
30175.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ERG/BTC
$ 1.39 19751.68 213
4333.37
7542.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.85 179104.96 363
8617.92
10708.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/BTC
$ 1.85 1266.56 201
1518.10
508.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ERSDL/USDT
$ 0.002228 1820.65 51
1831.34
356.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ERTHA/USDT
$ 0.002288 68440.07 202
1495.34
851.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/BTC
$ 18.05 4274.95 326
1738.78
4444.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/ETH
$ 18.08 8917.01 375
1408.54
26640.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/USDT
$ 18.04 549998.65 404
241538.84
277545.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/USDC
$ 18.11 2241.76 309
2968.39
2410.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/BRL
$ 1843.04 18225.10 206
2345.45
1284.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USTC
$ 1874.82 908612.83 242
2854.11
3293.33
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۱
ETH/EUR
$ 1847.46 10283.17 229
3399.79
1485.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/BTC
$ 1830.07 13026510.46 694
3183336.64
1531753.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/TUSD
$ 1834.06 8993.88 301
17614.49
23994.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/UST
$ 1885.77 1125155.15 242
3025.25
3490.80
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
ETH/USDC
$ 1830.32 3044149.55 692
1774800.76
2275279.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDT
$ 1829.89 30325111.83 689
7971992.31
7333317.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/DAI
$ 1833.41 12520.89 299
32983.74
5632.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHO/BTC
$ 0.021568 38453.38 134
742.24
466.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHO/USDT
$ 0.017168 235097.83 81
109.91
55.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHW/USDT
$ 2.04 29521.87 425
18941.07
18182.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETN/BTC
$ 0.002194 6825.76 156
560.29
224.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETN/USDT
$ 0.002190 16786.36 247
2554.81
802.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETN/ETH
$ 0.002189 252.34 86
810.86
1851.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EUL/USDT
$ 1.85 5804.04 63
935.79
535.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EVER/USDT
$ 0.042640 28530.64 342
1977.19
4326.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EWT/BTC
$ 2.46 86057.42 398
10074.60
13479.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EWT/KCS
$ 2.46 707.45 119
350.99
1488.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EWT/USDT
$ 2.45 151640.33 398
21572.78
10484.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EXRD/USDT
$ 0.048713 40780.12 108
59.88
415.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FALCONS/USDT
$ 0.002683 274916.83 52
1368.84
497.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FCD/USDT
$ 0.024102 216169.98 118
1012.89
713.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FCL/ETH
$ 0.014859 723.58 1
38.82
-103800.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FCL/USDT
$ 0.009525 18335.51 12
190.61
636.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FCON/USDT
$ -629600.00 22790.90 118
446.43
1027.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FEAR/USDT
$ 0.108792 116110.37 168
379.37
1061.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FET/ETH
$ 0.244593 1983.52 170
474.93
6399.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FET/USDT
$ 0.244817 991146.23 492
101133.96
107023.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FET/BTC
$ 0.245051 7925.91 259
429.99
6552.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FIDA/USDT
$ 0.327164 3110.85 372
6235.67
9996.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.44 481877.20 404
202667.92
495191.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FITFI/USDC
$ 0.005360 1943.76 173
265.81
206.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FITFI/USDT
$ 0.005363 63106.61 264
5059.85
6793.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FKX/BTC
$ 0.008045 1236.35 24
1.55
1080.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FKX/USDT
$ 0.014087 37985.62 131
960.38
1016.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FKX/ETH
$ 0.018592 1266.46 5
384.31
713.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLAME/USDT
$ 0.036869 154956.71 31
574.04
1300.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLOKI/USDT
$ -311100.00 1723236.35 545
77612.49
500128.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLOKI/USDC
$ -312300.00 3993.99 372
5998.03
5930.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.748359 17427.78 444
6656.48
28196.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BTC
$ 0.745195 101.73 258
6.23
5464.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLR/USDC
$ 0.025852 60717.01 284
11163.25
33702.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLR/USDT
$ 0.025852 845313.73 470
54580.99
90516.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLUX/BTC
$ 0.484009 10387.28 142
815.46
5888.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLUX/USDT
$ 0.481742 308399.74 484
48003.73
78580.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLY/USDT
$ 0.000938 100289.46 40
875.61
33.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
د فوربیدن فارست
د فوربیدن فارست
The Forbidden Forest
FORESTPLUS/USDT
$ 0.002671 28509.13 197
595.08
461.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
د فوربیدن فارست
د فوربیدن فارست
The Forbidden Forest
FORESTPLUS/BTC
$ 0.002660 170.26 127
61.60
270.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FORM/ETH
$ 0.001189 22794.95 13
625.46
2006.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FORM/USDT
$ 0.001188 21547.43 19
221.81
1109.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FORT/USDT
$ 0.208500 70318.08 157
826.32
708.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 2.86 1911.67 298
3260.00
1970.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FRA/USDT
$ 0.002735 23553.11 111
392.56
1186.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FRM/USDT
$ 0.033996 67603.58 145
168.09
806.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FRONT/BTC
$ 0.176944 1663.59 327
4474.59
16351.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FRONT/USDT
$ 0.176084 9550.80 371
6352.46
19609.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FRR/USDT
$ -640300.00 27985.00 141
912.79
2387.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FSN/USDT
$ 0.320854 140436.47 246
548.84
3351.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FT/USDT
$ 4.22 878473.35 259
5391.82
5003.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTG/USDT
$ 0.002220 154864.76 201
1302.12
1561.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/USDCE
$ 0.370961 368499.04 404
20680.44
25678.94
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۵۸
FTM/BTC
$ 0.329265 15234.34 350
4478.03
16720.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/USDC
$ 0.329527 19192.43 436
16259.59
16237.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/ETH
$ 0.329023 8745.90 313
3728.02
12100.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/USDC.E
$ 0.370961 368499.04 406
19181.17
23817.28
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
FTM/USDT
$ 0.329015 2602812.07 614
534291.63
660454.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.01 364045.08 400
12906.17
22631.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BTC
$ 1.01 304.20 207
2153.38
3072.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FX/ETH
$ 0.189948 54963.83 3
601.43
5329.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FX/BTC
$ 0.189995 370673.50 232
9.16
3012.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FXS/BTC
$ 6.89 296.33 264
72.17
5223.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FXS/USDT
$ 6.90 24424.79 441
10916.21
34470.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GAFI/USDT
$ 7.09 119596.41 263
662.42
5350.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.38 10973.39 369
19344.48
22749.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GALA/USDT
$ 0.043277 3590687.77 478
0.005845
0.007130
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ - ۱۳:۲۳
GALAX
GALAX/USDT
$ 0.030134 689851.51 535
90326.80
110592.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GARI/USDT
$ 0.049284 31918.12 269
1644.00
5215.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 2.70 14628.75 258
661.88
2537.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 2.71 759.26 170
796.86
654.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GEEQ/USDT
$ 0.061620 27830.89 277
4261.07
489.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GEM/USDT
$ 0.002551 22653.73 110
21.70
508.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GENS/USDT
$ 0.000450 4571.99 123
842.70
316.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GFT/USDT
$ 0.018509 37582.57 194
3997.98
2884.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GGG/USDT
$ 0.043061 14464.39 168
541.10
2287.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GHST/BTC
$ 1.69 1297.59 120
98.87
283.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GHST/USDT
$ 1.02 12480.03 277
1849.02
1081.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GHX/USDT
$ 0.005876 85062.98 64
327.99
94.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گلیچ پروتکل
گلیچ پروتکل
Glitch Protocol
GLCH/USDT
$ 0.072415 158210.09 210
4262.48
2648.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLM/BTC
$ 0.205811 121.13 70
70.96
124.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLM/USDT
$ 0.206603 453.64 241
685.59
1378.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLMR/BTC
$ 0.272365 924.01 142
1192.50
5261.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLMR/USDT
$ 0.273831 111457.38 442
4562.57
32205.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLQ/BTC
$ 0.005562 175.95 2
122.80
15.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLQ/USDT
$ 0.005637 55563.66 104
3023.58
2711.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GMB/BTC
$ 0.000267 1030.35 28
497.68
73.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GMB/ETH
$ 0.000269 65.48 3
6.12
3.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GMB/USDT
$ 0.000267 2455.75 185
324.23
187.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GMEE/USDT
$ 0.010185 29233.84 50
272.76
3443.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GMM/USDT
$ 0.001204 121258.02 231
1510.70
5555.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDC
$ 0.264821 3962.60 143
772.96
1732.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.264327 484346.75 495
56451.28
130863.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GMX/USDT
$ 54.46 147459.80 455
26579.85
40424.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GNS/USDT
$ 4.92 45189.29 351
6615.00
11056.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GO/ETH
$ 0.008244 1783.70 20
38.25
157.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GO/BTC
$ 0.009686 4457.46 108
116.08
223.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GO/USDT
$ 0.007537 31786.95 97
94.09
1336.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GOAL/USDT
$ 0.150772 9082.85 177
36.27
735.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GODS/USDT
$ 0.161381 17611.76 344
3125.85
5676.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GOM2/USDT
$ 0.002562 16864.61 197
254.08
6526.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GOM2/BTC
$ 0.002376 712.04 15
31.62
126.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GOVI/USDT
$ 0.336761 86780.57 26
2457.13
453.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GOVI/BTC
$ 0.338619 20629.38 89
139.87
1534.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GPT/USDT
$ 0.022615 172999.70 260
1108.67
1494.88
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ - ۲۱:۳۷
GRAIL/USDT
$ 1586.77 9219.70 105
1091.04
342.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRIN/USDT
$ 0.096785 47101.69 237
38.03
1019.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRIN/BTC
$ 0.089372 4904.90 64
6.42
498.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/KCS
$ 0.116328 1009.19 156
539.39
862.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/USDT
$ 0.116066 520427.37 548
138672.42
243032.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GST/USDT
$ 0.014877 1742.78 100
168.02
108.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.40 16143.47 409
7345.78
18978.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/BTC
$ 1.40 938.20 249
2364.98
5491.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
H2O/USDT
$ 0.120558 296058.77 239
1375.04
2971.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
H3RO3S/USDT
$ 0.000707 17799.35 18
586.03
163.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HAI/USDT
$ 0.020500 65025.75 246
1925.68
236.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HAI/BTC
$ 0.020491 16702.35 63
736.48
53.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HAKA/USDT
$ 0.010355 63333.41 218
1202.60
400.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HALO/USDT
$ 0.089043 9548.98 198
1233.58
3560.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HAPI/USDT
$ 9.20 8085.56 217
1602.83
788.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HARD/USDT
$ 0.144989 114287.84 314
6269.25
10517.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HAWK/USDT
$ 0.001671 12592.73 145
1027.22
323.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBAR/USDT
$ 0.052005 773740.95 560
122815.93
168385.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBAR/BTC
$ 0.052145 26489.48 381
11368.35
29543.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBB/USDT
$ 0.046313 20985.06 184
461.90
1409.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HEART/USDT
$ 0.020650 331412.21 321
4989.80
4811.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HEART/BTC
$ 0.020862 3299.90 139
541.28
412.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HEGIC/BTC
$ 0.012266 1645.08 4
50.19
150.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HEGIC/USDT
$ 0.012234 23453.49 219
73.06
2737.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HERO/USDT
$ 0.003229 27299.55 397
8021.64
7827.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HFT/USDT
$ 0.439911 38238.83 460
22888.33
31530.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HFT/USDC
$ 0.441811 341.72 334
4851.44
4902.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIAZUKI/USDT
$ 0.026593 170523.55 239
87.25
1164.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIBAKC/USDT
$ 0.042569 1834638.38 46
951.00
652.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIBAYC/USDT
$ 0.201141 204513.82 229
2756.30
259.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIBEANZ/USDT
$ 0.002616 148221.39 129
6.02
1139.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIBIRDS
HIBIRDS/USDT
$ 0.046542 237864.54 123
608.69
8.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HICLONEX/USDT
$ 0.005722 145996.98 2
1073.19
2436.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HICOOLCATS/USDT
$ 0.001515 145808.10 223
431.45
718.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIDOODLES/USDT
$ 0.004052 206138.12 205
854.95
6351.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIENS3/USDT
$ 0.014627 137218.73 157
1348.63
352.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIENS4/USDT
$ 0.002173 152006.75 227
556.41
229.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIFI/USDT
$ 0.332466 374.58 365
3766.34
8239.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIFIDENZA/USDT
$ 0.120658 160500.15 198
781.99
416.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIFLUF/USDT
$ 0.002166 182149.37 221
167.02
981.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIFRIENDS/USDT
$ 0.005844 159720.15 164
258.45
170.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIGAZERS/USDT
$ 0.033996 210787.37 140
186.84
264.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIGH/USDT
$ 2.19 314092.75 287
18136.50
32262.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIMAYC/USDT
$ 0.104100 156728.39 268
2129.13
519.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIMEEBITS/USDT
$ 0.003688 163804.39 217
427.24
313.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIMFERS/USDT
$ 0.001539 180711.71 244
605.31
1105.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIOD/USDT
$ 0.002574 149534.60 26
37.82
855.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIODBS/USDT
$ 0.005944 154873.91 217
101.14
2032.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIPENGUINS/USDT
$ 0.009575 151959.95 102
749.57
1035.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIPUNKS
HIPUNKS/USDT
$ 0.111966 162041.50 248
890.54
845.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIRENGA/USDT
$ 0.001179 165340.11 209
2297.38
1533.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HISAND33/USDT
$ 0.013687 164418.47 269
1793.97
358.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HISEALS/USDT
$ 0.002529 143099.38 175
625.31
288.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HISQUIGGLE/USDT
$ 0.019209 173428.52 209
653.92
3508.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIUNDEAD/USDT
$ 0.000319 172033.17 229
387.23
297.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIVALHALLA/USDT
$ 0.000909 156332.92 156
771.00
540.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HMND/USDT
$ 0.098147 94778.65 196
1513.67
1581.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HNT/USDT
$ 1.40 56398.99 288
2284.76
8706.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HNT/BTC
$ 1.40 1440.37 88
44.49
5306.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HORD/USDT
$ 0.009605 10160.55 49
387.02
251.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HOTCROSS/USDT
$ 0.002940 3703.83 122
425.83
1099.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HT/USDT
$ 3.20 7843.71 219
1039.73
248.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هتور
هتور
Hathor
HTR/USDT
$ 0.053506 105635.14 286
3762.66
8006.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هتور
هتور
Hathor
HTR/BTC
$ 0.053217 2310.53 121
310.61
448.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HYDRA/USDT
$ 1.37 37403.95 310
19640.76
21265.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HYVE/USDT
$ 0.051635 58057.79 8
667.14
774.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HYVE/BTC
$ 0.051586 548.94 3
380.03
8.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.83 304937.84 368
79471.35
126150.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 4.85 3556.57 292
554.51
4948.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ICX/USDT
$ 0.239015 24567.57 408
10999.22
18092.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ID/USDT
$ 0.467134 532341.33 525
23122.03
60288.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IDEA/USDT
$ 0.005003 256517.20 233
608.11
1897.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IDEX/USDT
$ 0.037925 7455.50 291
3381.82
4724.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IGU/USDT
$ 0.028794 113419.99 291
2209.53
1123.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IGU/BTC
$ 0.028920 1550.38 12
295.72
98.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IHC/USDT
$ -454200.00 203652.14 177
3157.11
291.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ILA/USDT
$ 0.001401 7970.15 246
1790.89
911.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ILV/USDT
$ 47.77 43899.47 401
5624.91
18068.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IMX/USDT
$ 0.737570 627818.60 517
31315.72
66198.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INDI/USDT
$ 0.033316 30118.98 7
12.36
0.584862
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INJ/USDT
$ 6.41 2332409.54 565
42328.79
224531.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INJ/BTC
$ 6.40 9658.54 262
683.97
8650.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOI/USDT
$ 0.072835 79853.58 101
752.50
1172.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOST/BTC
$ 0.009155 235.59 97
328.54
223.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOST/ETH
$ 0.009168 2945.66 186
172.29
1933.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOST/USDT
$ 0.009149 35294.53 452
22897.63
21122.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/BTC
$ 0.199129 1762.10 174
497.64
140.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/USDT
$ 0.199996 47210.21 344
13315.68
3369.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOTX/BTC
$ 0.022238 335.31 166
432.02
3792.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOTX/ETH
$ 0.022270 7061.03 273
5429.35
6996.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOTX/USDT
$ 0.022291 26122.01 431
18467.52
47119.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IRON/USDT
$ 1.73 74774.19 172
327.20
3925.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ISP/USDT
$ 0.000686 77013.44 225
1628.48
639.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ITAMCUBE/USDT
$ 0.083640 8682.36 24
398.11
60.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IXS/USDT
$ 0.020800 2845.28 218
182.69
1693.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IZI/USDT
$ 0.023512 10974.32 143
968.95
540.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JAM/USDT
$ 0.001172 25905.43 139
2982.61
868.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JAM/ETH
$ 0.001217 445.18 31
37.26
51.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JAR/USDT
$ 0.002180 1319.98 104
245.29
103.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JAR/BTC
$ 0.002173 58776.53 35
93.34
1443.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JASMY/USDT
$ 0.004712 487050.26 555
116636.74
222452.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JASMY/USDC
$ 0.004824 8861.71 169
1043.11
2159.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JST/USDT
$ 0.023117 30330.95 414
8043.06
12222.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JUP/USDT
$ 0.003961 36218.74 205
2253.58
2717.69
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ - ۱:۴۳
JUP/ETH
$ 0.005531 870.32 71
77.01
92.18
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ - ۱:۴۳
KAGI
KAGI/USDT
$ 0.138346 204145.33 200
2274.24
1458.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAI/USDT
$ 0.004584 48692.13 278
4745.29
7819.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAI/BTC
$ 0.004597 1463.44 37
262.78
633.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAI/ETH
$ 0.004571 129.37 45
337.02
694.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAR/USDT
$ 0.075438 3145.38 193
888.58
213.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KARA/USDT
$ 0.002231 55979.72 190
29.15
133.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KARATE/USDT
$ 0.001211 300912.04 319
735.08
18947.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAS/USDT
$ 0.018409 1149547.08 326
5996.03
14918.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAT/USDT
$ 0.003001 15701.19 208
186.46
2980.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAT/BTC
$ 0.003034 576.55 49
58.03
46.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAVA/USDT
$ 1.12 935906.75 525
48985.15
95735.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KCS/BTC
$ 7.41 26587.32 408
18207.41
8647.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KCS/ETH
$ 7.41 15402.03 411
11436.22
18204.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KCS/USDC
$ 7.43 7998.80 355
7692.75
6112.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KCS/USDT
$ 7.40 621010.90 529
109069.61
110620.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KDA/USDC
$ 0.745160 5407.55 319
4271.12
12465.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KDA/BTC
$ 0.746726 6283.07 315
3346.09
12295.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KDA/USDT
$ 0.746558 449948.13 513
49497.11
45494.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KDON
KDON/USDT
$ 0.006233 38513.14 260
138.77
3194.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/USDT
$ 0.654692 75946.70 22
42.73
47.42
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
KEY/ETH
$ 0.006343 5138.62 105
215.29
694.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KEY/BTC
$ 0.006297 5871.44 244
1651.25
251.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سشیا
سشیا
Sessia
KICKS/USDT
$ 0.001998 176474.94 326
644.22
62080.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KIN/USDT
$ -121700.00 11714.51 226
1890.09
994.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KING/USDT
$ 0.003792 32603.04 59
366.48
22.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KLAY/USDT
$ 0.187690 23531.58 432
16153.28
31495.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KLAY/BTC
$ 0.187101 428.33 150
76.60
3665.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KLV/BTC
$ 0.004169 13312.73 233
3647.23
246.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KLV/USDT
$ 0.004167 175032.27 305
3650.77
3182.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KLV/TRX
$ 0.004177 14461.79 161
3694.57
1001.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KMA/USDT
$ 0.002089 459353.97 283
1359.58
5544.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KMD/USDT
$ 0.288838 43042.27 329
5687.60
6980.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KMD/BTC
$ 0.289256 3623.18 114
240.77
59.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KNC/BTC
$ 0.605939 103.53 163
151.92
5969.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KNC/USDT
$ 0.605903 1360.65 402
15366.49
21507.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KNC/ETH
$ 0.608647 16.51 185
1787.16
3720.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KOK/USDT
$ 0.029014 35940.00 192
1254.01
453.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KOL/ETH
$ 0.003733 1390.58 38
187.51
87.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KOL/USDT
$ 0.003742 25902.47 151
527.44
125.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KONO/USDT
$ 0.023111 35225.27 210
302.71
3304.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KP3R/USDT
$ 62.10 6954.73 242
1595.75
2182.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KRL/USDT
$ 0.257819 21677.27 346
9423.13
12061.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KRL/BTC
$ 0.257385 8881.22 291
7601.07
17363.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KSM/USDT
$ 25.27 40597.94 507
39894.94
30719.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KSM/BTC
$ 25.32 533.14 247
126.74
5104.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KYL/USDT
$ 0.007784 322980.34 99
323.33
40.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LABS/USDT
$ 0.000809 104793.28 214
3783.43
1823.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LABS/ETH
$ 0.000818 5220.74 16
34.67
31.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LACE/ETH
$ 0.001665 702.47 26
1.06
97.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LACE/USDT
$ 0.001658 117538.10 203
75.71
1119.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LADYS
LADYS/USDT
$ -4E08 433480.82 390
15504.41
31472.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LAI/USDT
$ 0.022072 174022.43 286
1832.04
2013.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ - ۲۱:۴۴
LAVAX/USDT
$ 0.016938 61114.05 323
981.09
5576.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LAYER/USDT
$ 0.059750 84529.98 60
81.69
853.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LAYER/BTC
$ 0.058589 39.61 3
25.28
214.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LBP/USDT
$ 0.000221 37762.89 220
1872.72
3936.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LDO/USDC
$ 2.00 14567.58 329
13894.66
14686.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LDO/USDT
$ 2.00 1298554.65 568
117682.68
164157.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LIKE/USDT
$ 0.003042 187791.06 148
1568.13
2385.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINA/USDT
$ 0.010597 141053.80 475
25839.83
27354.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINA/BTC
$ 0.010617 109.86 73
61.08
3279.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/KCS
$ 6.35 2043.70 332
4089.68
4140.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/BTC
$ 6.35 9660.94 448
18829.46
27015.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/USDC
$ 6.36 4700.24 461
18068.20
8421.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/USDT
$ 6.35 1055370.92 609
454490.33
648358.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LIT/USDT
$ 0.854109 9115.47 365
11793.89
19110.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LIT/BTC
$ 0.857990 958.31 83
83.23
3140.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LITH/ETH
$ 0.000673 1282.12 116
48.97
528.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LITH/USDT
$ 0.000675 170261.08 175
248.27
1556.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LMR/USDT
$ 0.004925 28790.80 172
91.75
799.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LMWR/USDT
$ 0.159676 216407.05 283
9231.68
11235.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOC/USDT
$ 0.545783 1258.88 252
1324.64
618.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOCG/USDT
$ 0.012076 50488.74 235
996.12
6061.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOCUS/USDT
$ 0.039100 113105.13 286
3770.10
509.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOKA/USDT
$ 0.355570 64271.58 340
2862.85
5752.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اوکسن
اوکسن
Oxen
LOKI/USDT
$ 0.123069 222917.48 301
3020.81
2143.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اوکسن
اوکسن
Oxen
LOKI/ETH
$ 0.122972 76343.72 168
126.44
510.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اوکسن
اوکسن
Oxen
LOKI/BTC
$ 0.122993 115052.06 158
205.94
1138.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LON/USDT
$ 0.601301 2062.93 217
59.98
23.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOOKS/USDT
$ 0.091244 77711.81 355
8363.21
12520.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/ETH
$ 0.046719 27.03 111
116.70
2355.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.047096 70.42 116
170.73
142.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOVE/USDT
$ 0.001950 18270.82 104
207.53
3571.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LPOOL/BTC
$ 0.214097 804.73 192
795.90
12.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LPOOL/USDT
$ 0.214313 16069.01 300
436.55
8194.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LPT/USDT
$ 4.92 21595.89 450
20814.22
30449.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LQTY/USDT
$ 1.25 45173.01 362
10953.15
9668.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LRC/BTC
$ 0.285195 1078.02 225
785.37
4549.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LRC/ETH
$ 0.285434 5665.51 241
2642.45
5491.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LRC/USDT
$ 0.285643 51053.15 455
43338.70
67983.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LSK/ETH
$ 0.804271 342.89 66
107.11
2352.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LSK/BTC
$ 0.801860 1238.35 1
159.57
151.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LSS/USDT
$ 0.135575 15451.17 230
914.66
6427.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDT
$ 87.18 6971859.29 660
937207.69
1283868.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/BTC
$ 87.18 270676.33 461
38765.75
51572.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/KCS
$ 86.94 9921.84 342
3252.97
4850.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/ETH
$ 87.16 75582.08 423
17857.75
39998.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDC
$ 87.11 64579.28 432
21370.37
16804.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTO/USDT
$ 0.086792 43729.26 363
2677.42
4644.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTO/BTC
$ 0.087777 725.53 20
67.34
4000.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
لاتیس توکن
لاتیس توکن
Lattice Token
LTX/USDT
$ 0.124262 34831.69 270
6343.04
7311.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
لاتیس توکن
لاتیس توکن
Lattice Token
LTX/BTC
$ 0.124021 1349.05 170
6178.71
6390.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/UST
$ 0.000160 1476581.97 225
3513.36
305.42
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDC
$ 0.864870 6480.14 388
9593.68
8563.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.863514 341942.89 532
40037.52
57941.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/KCS
$ 0.000153 133307.82 237
27.13
4834.88
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BTC
$ 0.000160 1374286.50 73
707.81
554.45
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/ETH
$ 0.000156 536512.91 231
4.22
6058.47
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
LUNC/KCS
$ 0.000153 133307.82 237
18.32
3263.68
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۲:۴۵
LUNC/BTC
$ 0.000160 1374286.50 74
1721.31
1348.36
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LUNC/USDT
$ -866900.00 706627.46 553
125701.60
134591.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LUNC/ETH
$ 0.000154 534666.54 241
10.18
14617.63
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LUNC/USDC
$ -869400.00 5304.00 309
3444.95
6403.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LUNC/USTC
$ 0.000160 1476581.97 197
3108.13
270.20
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۷
LYM/USDT
$ 0.001859 82852.65 214
226.01
502.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LYM/BTC
$ 0.001844 1682.75 24
19.52
14.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LYM/ETH
$ 0.001839 411.51 22
32.00
11.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LYXE/USDT
$ 10.87 143334.90 325
7979.57
50065.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LYXE/ETH
$ 10.89 20753.73 272
2000.06
8571.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAGIC/USDT
$ 0.907635 80141.19 460
22952.75
37623.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAHA/BTC
$ 0.475503 37.56 19
71.56
88.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAHA/USDT
$ 0.478929 138722.26 217
1126.09
823.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAKI/BTC
$ 0.002635 1409.19 1
40.53
1423.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAKI/USDT
$ 0.002648 108169.99 199
240.96
2560.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAN/BTC
$ 0.018807 6993.96 93
104.06
104.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAN/USDT
$ 0.018815 89689.10 251
2180.18
866.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/USDT
$ 0.465794 541079.49 578
118078.47
202465.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/ETH
$ 0.465537 7569.28 323
1496.97
4351.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/BTC
$ 0.465079 1291.45 294
1278.54
3431.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAP/BTC
$ 0.012196 180.90 121
280.16
648.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAP/USDT
$ 0.012203 157084.48 290
70319.30
3856.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MARS4/USDT
$ 0.000616 20868.10 253
2458.78
246.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MARSH/USDT
$ 0.117076 12205.46 217
422.80
1509.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MASK/USDT
$ 3.93 746623.36 569
65877.80
169767.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATCH/USDT
$ 0.000330 192165.79 0 ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ - ۵:۳۰
MATIC/USDC
$ 0.911574 120874.06 484
19551.62
26169.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰