BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
23519.79
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۲۰
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.083136
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۲۰
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.376457
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۲۰
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1854.79
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۲۰

قیمت ارزهای دیجیتال در کوکوین

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1EARTH/USDT
$ 0.004200 1504403.27 251
1658.45
16153.31
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
1INCH/USDT
$ 0.788947 255574.28 494
41308.99
60434.56
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
2CRZ/BTC
$ 0.002831 1578.95 27
937.31
751.84
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
2CRZ/USDT
$ 0.002462 99397.82 245
3193.64
1342.55
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AAVE/USTC
$ 96.00 47326.83 130
5715647766.81
1256817.09
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۷
AAVE/USDT
$ 106.09 1678585.75 573
416247.17
249455.80
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AAVE/UST
$ 96.00 47326.83 130
6284513015.95
1381905.20
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
AAVE/BTC
$ 106.04 54078.00 419
19457.85
33669.47
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AAVE/KCS
$ 105.70 18323.17 291
2955.82
5768.17
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ABBC/BTC
$ 0.262225 622704.21 110
5.41
290.07
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ABBC/USDT
$ 0.263019 3499158.76 235
1069.22
4229.98
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ACA/BTC
$ 0.255685 9373.62 280
330.94
6482.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ACA/USDT
$ 0.256218 395777.54 405
6064.06
33312.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ACE/USDT
$ 0.016471 291127.99 214
911.81
3502.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.015621 108811.68 374
17170.54
12740.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
آلکمی
آلکمی
Alchemy
ACOIN/USDT
$ 0.023409 362542.82 232
8293.56
504.13
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ACT/USDT
$ 0.001940 204161.22 206
386.00
5831.41
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ADA/USDC
$ 0.541905 1200991.66 562
236206.80
184358.01
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ADA/USDT
$ 0.541865 20496578.08 656
1130800.30
1218446.63
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ADA/BTC
$ 0.541714 370959.30 513
89533.06
90837.82
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ADA/KCS
$ 0.542156 31826.14 342
6415.64
13951.73
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ADB/BTC
$ 0.000376 75814.98 1
43.35
28.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ADB/ETH
$ 0.000382 1650.99 6
33.92
18.61
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
ADS/USDT
$ 0.175712 68964.84 285
3746.64
4211.11
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ADS/BTC
$ 0.176371 12664.03 203
3712.56
2452.10
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ADX/USDT
$ 0.183113 162761.37 323
3129.43
2181.47
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AERGO/USDT
$ 0.139010 8232.94 167
3086.33
1180.87
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AERGO/BTC
$ 0.139251 14491.21 175
209.95
793.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AFK/USDT
$ 0.011061 119162.88 292
9661.88
448.60
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AFK/USDC
$ 0.011071 3476.34 8
24.94
17.33
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
AGIX/BTC
$ 0.046339 18542.41 205
2316.35
3179.26
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AGIX/USDT
$ 0.046523 64890.65 312
8150.84
6666.29
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AGIX/ETH
$ 0.046526 13832.80 146
1480.29
2397.31
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AGLD/USDT
$ 0.427131 15967.92 351
5067.32
6125.45
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AI/USDT
$ 0.002937 337199.01 22
1337.76
15665.56
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AION/ETH
$ 0.047337 821.75 3
23.97
106.88
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
AION/BTC
$ 0.047044 18888.21 200
51.90
1742.29
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AIOZ/USDT
$ 0.066525 63581.79 281
5075.42
7615.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AKRO/USDT
$ 0.004795 33625.33 378
5665.58
10554.53
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AKRO/BTC
$ 0.004804 895.31 128
148.87
721.73
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
AKT/USDT
$ 0.408129 10721.53 222
2194.20
8551.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ALBT/ETH
$ 0.055609 11830.71 62
256.19
495.81
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ALBT/USDT
$ 0.055644 207427.24 336
2803.73
45033.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ALEPH/USDT
$ 0.261467 40523.83 445
60037.15
7762.12
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ALGO/BTC
$ 0.346246 32982.38 387
11870.38
21806.59
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ALGO/USDC
$ 0.343628 99443.74 451
21886.75
35200.43
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ALGO/ETH
$ 0.345756 23038.51 385
7037.23
16804.38
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ALGO/KCS
$ 0.344980 9958.95 336
5902.35
8360.71
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ALGO/USDT
$ 0.346025 2237777.13 542
99801.52
144845.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/ETH
$ 2.60 2072.97 272
3241.85
6512.43
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BTC
$ 2.61 3498.29 351
9338.07
9257.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 2.60 129662.36 468
45883.16
37343.92
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ALPACA/USDT
$ 0.263419 23226.96 249
6715.03
3152.98
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.145810 52094.14 377
8904.24
7374.76
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ALPINE/USDT
$ 3.17 11599.65 300
2613.58
8189.45
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AMB/BTC
$ 0.008621 16361.96 21
5.21
41.73
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AMB/ETH
$ 0.008685 921.06 24
18.87
76.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
AMP/USDT
$ 0.008031 27813.87 295
2288.60
10749.13
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AMPL/USDT
$ 1.35 211236.09 246
13573.84
18607.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AMPL/BTC
$ 1.35 11850.78 160
517.93
191.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AMPL/ETH
$ 1.37 4208.57 87
3936.28
269.76
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
ANC/UST
$ 0.207812 187612.65 2
21295.01
62.70
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۷
ANC/USDT
$ 0.104608 578509.81 400
9882.79
26581.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ANKR/USDT
$ 0.047583 792631.47 454
22490.35
31824.61
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ANKR/BTC
$ 0.047571 26460.56 304
1006.48
9843.15
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ANT/USDT
$ 1.93 60174.26 444
12872.52
20455.37
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ANT/BTC
$ 1.94 1395.90 354
8817.89
8664.78
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
AOA/USDT
$ 0.000380 85141.25 320
1068.37
6169.77
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AOA/BTC
$ 0.000382 2264.35 94
105.46
1080.30
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
APE/USDC
$ 6.12 116722.42 490
86820.66
91621.05
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
APE/USDT
$ 6.11 7294168.45 629
653678.02
580695.46
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
API3/USDT
$ 2.31 376473.30 439
46605.69
37985.88
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
آپلو کرنسی
آپلو کرنسی
Apollo Currency
APL/BTC
$ 0.000931 44037.42 220
39.23
3467.33
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
آپلو کرنسی
آپلو کرنسی
Apollo Currency
APL/USDT
$ 0.000943 335066.01 356
4019.32
7661.95
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AR/BTC
$ 13.59 3222.80 328
6082.48
6311.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
AR/USDT
$ 13.55 161785.45 458
32425.25
27582.68
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ARKER/USDT
$ 0.002639 304010.99 185
1758.32
7856.38
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ARNM
ARNM/USDT
$ 0.106228 459043.55 318
8809.19
611.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ARPA/USDT
$ 0.042101 36637.15 418
22231.74
14844.13
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ARRR/BTC
$ 0.499845 22565.23 153
482.79
4779.01
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ARRR/USDT
$ 0.501636 50145.53 213
11472.10
1046.80
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ARX/USDT
$ 0.002943 160974.92 195
1147.32
6542.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ASD/USDT
$ 0.088406 5639.48 226
1259.25
168.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ASTR/USDT
$ 0.043113 573789.09 399
19031.91
42412.94
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ASTR/BTC
$ 0.043022 9341.53 182
106.11
8660.60
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ATA/BTC
$ 0.202191 440.66 257
2271.67
2652.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
ATA/USDT
$ 0.201514 16629.32 343
4559.90
4487.96
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 11.56 97283.57 452
38588.52
35498.95
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/UST
$ 9.95 55734.44 115
515.71
361.64
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 11.56 135389.06 479
40845.75
49895.42
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 11.56 278740.88 519
53543.95
52487.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/KCS
$ 11.57 28749.62 310
2787.21
7941.80
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 11.57 5302388.77 601
519151.07
425581.10
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USTC
$ 9.95 55734.44 115
490.95
344.28
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۷
AUDIO/BTC
$ 0.356253 2214.45 283
6982.03
38841.64
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
AUDIO/USDT
$ 0.353925 148884.13 406
15907.96
34577.54
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AURORA/USDT
$ 1.72 37457.96 214
912.07
6254.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AURY/USDT
$ 2.06 8452.38 308
15746.02
2085.09
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AUSD/USDT
$ 0.872763 519287.58 358
9100.91
58690.42
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.773805 82167.12 445
5366.05
20996.49
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/ETH
$ 0.774999 27034.76 245
1229.54
4531.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/BTC
$ 0.773407 9557.80 243
1237.85
2370.59
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AVAX/USDT
$ 26.53 11727433.88 665
834149.50
907063.55
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AVAX/USDC
$ 26.55 313488.04 533
62195.73
74291.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AVAX/USDCE
$ 23.35 542604.22 385
21729.71
55516.28
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۵۸
AVAX/USDC.E
$ 23.35 542604.22 391
19836.19
50678.61
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
AVAX/BTC
$ 26.52 57171.22 502
72796.53
42896.73
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AXC/USDT
$ 13.42 655956.74 373
56417.77
25650.84
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۸
AXPR/ETH
$ 0.005064 48542.62 140
23.29
632.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AXPR/BTC
$ 0.005071 74556.94 97
52.66
484.12
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
AXS/USDT
$ 17.25 421256.94 487
99017.45
96124.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BADGER/USDT
$ 4.23 29145.77 309
4177.67
3566.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BADGER/BTC
$ 4.27 852.61 260
3174.58
4744.59
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
BAKE/ETH
$ 0.314210 879.47 182
1308.55
27.70
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
BAKE/USDT
$ 0.311622 91305.24 395
11034.78
14726.17
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BAKE/BTC
$ 0.314021 510.62 315
3426.89
2919.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
BAL/ETH
$ 6.65 2686.92 235
1344.45
4141.57
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
BAL/USDT
$ 6.58 40767.85 367
9208.59
11531.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BAL/BTC
$ 6.65 1046.80 317
3758.41
4255.34
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.61 1404.26 289
3926.96
3324.16
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.60 160414.07 423
14248.07
20638.48
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BASIC/USDT
$ 0.002250 5719.47 78
31.67
361.46
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.415930 231925.56 492
42401.80
89648.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BAX/ETH
$ -711911.46 1565.55 26
28.82
63.18
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
BAX/BTC
$ -705663.52 5599.14 38
2138.08
21.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BAX/USDT
$ -715051.34 53029.00 292
8675.81
1852.24
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BCD/BTC
$ 0.182845 4621.08 212
2315.88
792.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
BCD/ETH
$ 0.183196 3446.07 130
934.27
358.52
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
BCH/USDT
$ 135.58 1253510.52 548
124781.65
93974.84
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BCH/BTC
$ 135.63 46253.03 422
11907.38
13517.68
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BCH/USDC
$ 135.41 36452.06 372
3221.07
6191.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BCH/KCS
$ 135.52 4302.27 326
2333.79
6038.29
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
BCHSV
BCHSV/ETH
$ 60.87 7245.39 328
6736.86
12301.31
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BCHSV
BCHSV/KCS
$ 60.82 10012.22 200
1343.98
4632.16
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BCHSV
BCHSV/USDC
$ 60.53 31539.78 366
2437.72
9967.35
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BCHSV
BCHSV/USDT
$ 60.95 1674335.18 481
17949.34
40232.58
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BCHSV
BCHSV/BTC
$ 60.92 76214.82 350
5175.21
13056.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BEPRO/USDT
$ 0.001399 68470.40 334
3534.44
30796.98
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BEPRO/BTC
$ 0.001388 14067.55 249
619.81
3824.15
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BETA/USDT
$ 0.135310 14644.48 313
1852.68
7571.53
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BFC/USDT
$ 0.087706 241772.11 190
380.73
5162.64
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BICO/USDT
$ 0.573041 86348.22 363
6299.27
10701.48
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BIFI/USDT
$ 0.010341 150704.98 176
288.76
3504.47
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BLOK/USDT
$ 0.004267 2735251.13 424
32162.87
34455.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BMON/USDT
$ 0.016991 15190.59 16
1016.16
1327.50
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BNB/KCS
$ 311.30 57789.04 414
16781.45
16008.11
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BNB/USDC
$ 310.67 412488.09 567
99619.23
148467.58
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BNB/USDT
$ 310.89 10109815.95 655
914741.31
826905.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BNB/BTC
$ 310.90 434849.62 385
354508.58
274038.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BNC/USDT
$ 0.211515 178173.54 305
6286.29
3621.73
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BNS/USDT
$ 0.063867 3199.33 83
3.48
0.947400
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
BNT/BTC
$ 0.558680 711.65 277
1667.57
3752.11
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
BNT/ETH
$ 0.560956 1721.76 131
903.35
3824.27
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
BNT/USDT
$ 0.552640 7782.86 313
2221.86
2727.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BNX/USDT
$ 137.97 13087.65 354
7159.08
17832.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BOA/USDT
$ 0.057984 92174.42 97
265.78
5951.21
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BOBA/USDT
$ 0.449432 11347.10 255
2296.93
1822.71
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BOLT/USDT
$ 0.003714 73236.02 258
368.70
3177.87
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BOLT/BTC
$ 0.003754 5939.14 81
159.20
1167.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 8.40 1384573.78 425
11367.19
26352.35
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BONDLY/ETH
$ 0.011214 99939.57 274
697.78
5348.24
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BONDLY/USDT
$ 0.011161 116925.52 315
2532.97
7585.45
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BOSON/ETH
$ 0.355339 17469.04 181
4861.99
7011.61
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BOSON/USDT
$ 0.353325 96511.69 343
15802.08
19167.31
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BRISE/USDT
$ -76455489.71 2513516.58 323
6910.76
3727.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BRWL/USDT
$ 0.006600 20327.91 105
221.89
323.22
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BSW/USDT
$ 0.359226 57835.38 292
316.65
2706.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BTC/UST
$ 29635.31 1541381.69 146
2145.27
2274.51
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
BTC/DAI
$ 23437.34 220031.42 462
43922.60
35517.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BTC/USDT
$ 23519.79 200674908.24 700
6706075.68
8395568.20
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BTC/EUR
$ 22351.86 1434978.92 328
2005.32
7536.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BTC/USTC
$ 29525.45 1243638.71 118
2106.74
2233.65
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۱
BTC/BRL
$ 22679.12 143820.67 311
3240.40
7625.11
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BTC/USDC
$ 23523.10 8319704.81 665
948516.66
809349.26
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BTC/TUSD
$ 23492.42 183125.87 477
36362.44
56203.72
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BTT/USDT
$ -96516930.17 2573064.97 422
24184.16
38703.57
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BULL/USDT
$ 0.009755 114694.76 259
3223.58
3998.10
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BURGER/BTC
$ 1.47 852.56 280
85.53
835.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
BURGER/USDT
$ 1.47 149096.32 434
19894.09
14128.62
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BURP/USDT
$ 0.003860 39931.18 80
226.38
266.05
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BUSD/USDT
$ 0.999972 1138831.95 600
292210.90
335233.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BUSD/USDC
$ 0.998981 102952.57 457
272330.68
434886.70
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BUX/BTC
$ 0.152659 34144.28 193
1260.94
3268.90
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BUX/USDT
$ 0.153110 50142.33 198
99.27
1414.22
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BUY/BTC
$ 0.004580 9251.89 3
14.21
4499.93
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BUY/USDT
$ 0.004569 257398.19 215
616.53
4427.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
BZRX/USDT
$ 0.259285 173232.82 380
6258.62
257.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
C98/USDT
$ 0.486735 41064.21 391
6623.24
17716.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CAKE/USDT
$ 4.05 327187.08 484
44723.06
44680.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CAPP/BTC
$ 0.000772 9611.03 151
54.83
1027.77
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CAPP/ETH
$ 0.000777 117026.41 217
368.96
2924.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CARD/USDT
$ 0.002133 60986.24 311
251.07
7850.91
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CARR/USDT
$ 0.001230 16038.60 155
587.10
894.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CARR/BTC
$ 0.001291 4587.08 77
54.79
23.29
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CAS/USDT
$ 0.008311 117400.26 7
709.85
2018.22
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CAS/BTC
$ 0.008320 108426.18 74
896.23
1131.94
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CBC/BTC
$ 0.010617 550.67 96
84.80
218.23
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CBC/USDT
$ 0.010523 81568.83 175
382.78
813.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CCD/USDT
$ 0.012501 267568.05 323
15268.39
12506.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CEEK/USDT
$ 0.220116 186524.15 360
12429.12
14136.12
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CELO/BTC
$ 1.02 13070.46 349
915.94
16553.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CELO/USDT
$ 1.02 253247.75 484
28568.77
34692.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.023412 157438.20 363
15314.38
8700.94
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CELT/USDT
$ 0.004250 383494.23 262
216.94
4128.61
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CERE/USDT
$ 0.006659 43381.42 201
2639.86
5038.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CEUR/USDT
$ 1.00 10530.07 409
335894.86
60755.15
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CEUR/BTC
$ 1.02 848.78 196
8723.40
8581.77
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CFG/USDT
$ 0.351325 21471.52 311
3581.28
18600.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CFG/BTC
$ 0.348703 4311.80 223
2609.65
2439.70
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CFX/USDT
$ 0.057212 44121.57 333
1831.97
6306.56
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CGG/USDT
$ 0.117108 254386.72 208
4154.02
2761.67
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CHMB/USDT
$ 0.000729 310756.53 229
849.38
4182.11
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CHR/USDT
$ 0.199889 180601.76 458
27820.98
58668.46
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CHR/BTC
$ 0.200776 3910.12 309
18366.83
6656.39
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CHSB/BTC
$ 0.195234 102029.63 199
321.17
50.97
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CHSB/ETH
$ 0.223917 58154.72 56
281.50
179.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CHZ/USDT
$ 0.220436 4666080.35 534
213058.36
204071.98
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CHZ/BTC
$ 0.220064 111673.91 337
14346.39
10106.68
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CIRUS/USDT
$ 0.147741 335004.14 311
2923.06
8892.23
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CIRUS/ETH
$ 0.147363 6649.20 83
11.13
160.52
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CIX100/USDT
$ 0.035903 315789.33 352
2398.70
6828.70
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.004648 183495.58 388
8372.75
46951.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BTC
$ 0.004643 6250.50 112
93.15
1929.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CLH/USDT
$ 0.007030 41537.63 237
678.05
6047.77
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CLV/USDT
$ 0.111608 53729.25 346
5050.51
8478.85
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/USDT
$ 0.774356 201741.96 290
1891.69
2379.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
COMB/USDT
$ 0.000701 139129.68 12
693.24
3422.16
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 60.06 186849.53 501
68445.18
63506.65
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
COOHA/USDT
$ 0.706051 83032.96 246
737.93
918.47
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
COTI/BTC
$ 0.112200 27691.78 250
570.32
3050.91
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
COTI/USDT
$ 0.112626 431466.57 482
42417.84
32299.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
COV/USDT
$ 0.191914 12894.10 161
399.45
4610.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
COV/BTC
$ 0.192176 10749.67 26
25.46
690.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
COV/ETH
$ 0.192887 2046.90 1
93.50
112.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CPC/ETH
$ 0.003218 40138.96 100
319.18
913.64
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CPC/BTC
$ 0.003194 39081.00 43
185.34
3596.39
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CPOOL/USDT
$ 0.046433 405463.53 312
12851.32
18296.86
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CQT/USDT
$ 0.079806 38044.89 274
3036.01
4345.95
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CREAM/USDT
$ 19.17 6883.60 307
1439.53
11795.65
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CREAM/BTC
$ 19.29 665.72 239
1162.13
885.39
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CREDI/USDT
$ 0.002040 238481.64 202
354.99
617.91
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.145110 1336911.96 450
57811.15
94051.42
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BTC
$ 0.145249 46611.82 438
12205.78
20193.12
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CRPT/USDT
$ 0.157761 24952.55 303
1559.11
8103.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CRPT/BTC
$ 0.158022 17458.68 305
136.78
9901.92
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CRPT/ETH
$ 0.157403 2617.94 93
327.80
940.87
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 1.22 1023491.24 437
72921.96
108441.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CS/BTC
$ 0.007786 4988.22 6
378.86
84.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CS/ETH
$ 0.007804 10162.81 8
142.00
1.74
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CSP/BTC
$ 0.000991 2267.92 10
0.194906
59.10
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CSP/ETH
$ 0.001101 1156.77 4
26.73
39.24
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.034012 326887.30 305
8362.38
37596.30
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CTC/USDT
$ 0.412024 1728.99 253
3302.75
3627.31
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CTC/BTC
$ 0.412876 503.32 205
2425.81
2452.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CTI/USDT
$ 0.009225 70161.90 236
3308.38
3670.98
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CTI/ETH
$ 0.009211 46703.20 57
241.34
1526.97
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CTSI/BTC
$ 0.174351 1269.43 295
2165.14
3639.37
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CTSI/USDT
$ 0.174312 530999.96 407
38096.18
41483.35
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CUDOS/BTC
$ 0.008510 7478.99 247
8025.52
7687.05
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CUDOS/USDT
$ 0.008491 72958.85 270
9201.96
9033.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CULT/USDT
$ -115758.31 1000609.26 231
1497.42
6620.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CUSD/BTC
$ 1.00 425.13 264
10924.83
12007.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CUSD/USDT
$ 0.994171 58457.86 560
103646.50
86767.10
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CV/ETH
$ 0.000148 56340.28 138
5.79
327.33
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CV/BTC
$ 0.000146 6318.68 2
24.30
76.86
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CVC/BTC
$ 0.177521 20598.58 329
1316.59
7746.15
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CVX/USDT
$ 6.00 38147.16 271
4543.83
1678.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CWAR/USDT
$ 0.034032 33435.24 363
14717.80
1369.49
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CWAR/BTC
$ 0.034257 573.83 18
349.82
175.81
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
CWEB/USDT
$ 0.021582 636212.80 301
1623.38
9540.76
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CWS/USDT
$ 0.701050 50817.06 175
491.18
2177.46
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
CXO/ETH
$ 0.083760 78188.38 29
13630.68
110.01
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۱۲:۲۶
CXO/BTC
$ 0.100876 94059.34 70
8.21
120.36
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۱۲:۲۶
DACC/ETH
$ -335651.22 239911.58 80
57.31
150.38
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/ETH
$ 0.098613 61213.73 206
1528.65
5354.03
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/USDT
$ 0.098190 679622.33 301
1998.41
4531.63
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/BTC
$ 0.098840 165972.78 266
2722.26
3916.17
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DAO/USDT
$ 2.10 991605.16 389
13745.57
15075.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دَپ
دَپ
Dapp.com
DAPPT/USDT
$ 0.000579 5589.55 145
171.14
212.98
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دَپ
دَپ
Dapp.com
DAPPT/BTC
$ 0.000580 621.30 7
563.69
1659.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
DAPPX/USDT
$ 0.004428 85225.46 229
467.10
3454.94
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DAR/BTC
$ 0.313314 533.32 266
4319.12
7378.84
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
DAR/USDT
$ 0.311822 82149.38 439
14275.61
43033.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دش
دش
Dash
DASH/KCS
$ 53.72 2283.02 241
792.19
4589.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 53.48 424188.56 498
57524.32
48483.70
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 53.46 7619.22 289
3352.65
7045.42
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 53.47 57536.67 371
3703.07
6031.31
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DATA/USDT
$ 0.035723 17286.52 338
7646.12
1902.74
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DATA/BTC
$ 0.035767 590.67 210
312.58
1668.99
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
DATX/ETH
$ -7521494.55 973.49 9
29.27
108.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۱۲:۲۷
DATX/BTC
$ -9600640.12 1634.08 144
0.525172
0.807507
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ - ۱۲:۲۷
DCR/BTC
$ 32.36 56490.60 205
2398.16
1445.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DCR/ETH
$ 32.28 18044.01 189
343.54
145.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DEGO/USDT
$ 2.23 212738.23 281
4044.43
6858.96
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DEGO/ETH
$ 2.25 1240.32 125
131.10
256.88
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
DENT/ETH
$ 0.001177 12171.22 288
2563.78
5036.92
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DENT/BTC
$ 0.001180 5084.47 164
3838.51
10616.63
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
DERO/BTC
$ 3.95 22564.28 296
990.15
10284.81
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DERO/USDT
$ 3.94 45058.43 253
2981.05
24534.64
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DEXE/BTC
$ 3.46 56.07 31
2.44
1306.56
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
DEXE/ETH
$ 3.67 632.77 34
42.29
4613.45
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
DEXE/USDT
$ 3.49 7942.15 319
4656.26
5946.47
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DFA/USDT
$ 0.132610 118991.56 140
269.42
1428.81
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.884063 572828.12 355
17263.91
9586.46
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/BTC
$ 0.887019 97795.35 339
2288.67
119100.99
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DFYN/USDT
$ 0.070005 373433.01 351
13581.78
3807.92
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DG/USDT
$ 0.071725 298489.60 219
3648.37
5166.96
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DGB/BTC
$ 0.012167 4798.04 313
5671.16
3197.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
DGB/USDT
$ 0.012122 157683.85 432
14183.84
17525.78
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DGB/ETH
$ 0.012149 5145.80 288
7144.34
5195.93
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
DGTX/BTC
$ -282217.00 25118.03 57
81.78
303.38
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DGTX/ETH
$ -355895.34 15085.83 32
48.57
1.38
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.466033 13616.40 263
7151.94
2223.45
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دیا
دیا
DIAdata
DIA/BTC
$ 0.467847 4241.03 123
2823.94
1812.64
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
DINO/USDT
$ 0.006500 17131.26 17
107.11
631.41
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DIVI/USDT
$ 0.017671 70833.20 251
4772.37
328.87
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DMTR/USDT
$ 0.028382 384435.39 293
265.84
8504.50
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DOCK/BTC
$ 0.024766 16875.81 79
4226.25
1477.04
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DOCK/ETH
$ 0.024357 10851.04 128
191.07
1083.38
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.161412 98980.40 397
9062.91
25111.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/KCS
$ 0.083139 129351.44 335
4224.50
8515.57
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.083136 23993899.48 626
267454.18
375734.62
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.083104 339511.10 469
30730.50
113903.05
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.083217 863538.71 520
40801.92
71197.45
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DORA/BTC
$ 2.47 70.74 1
54.89
75.20
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
DORA/USDT
$ 2.47 8760.04 289
897.99
666.16
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DOSE/USDC
$ 0.014591 91013.59 221
792.77
168.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DOT/UST
$ 8.96 104058.78 102
6424850.04
376022.29
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۷
DOT/USDC
$ 8.49 559787.50 526
70403.45
80939.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DOT/KCS
$ 8.48 15088.52 310
2345.57
6245.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DOT/USDT
$ 8.49 8953736.42 621
1853877.00
689163.97
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DOT/BTC
$ 8.49 138103.29 530
87698.86
212503.04
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DPET/USDT
$ 0.112208 48722.80 223
2587.22
910.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DPI/USDT
$ 79.65 11498.34 285
72.41
85.73
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DPR/USDT
$ 0.021302 71410.70 229
1357.84
3860.33
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DREAMS/USDT
$ 0.002914 228358.63 269
3930.35
5424.50
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DRGN/ETH
$ 0.021687 27456.56 103
198.63
400.18
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DRGN/BTC
$ 0.021640 73447.39 48
861.22
448.23
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DSLA/BTC
$ 0.001146 17289.56 13
185.72
1603.47
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DSLA/USDT
$ 0.001147 851197.47 358
2822.41
8478.12
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DUSK/USDT
$ 0.147911 95931.22 276
2930.26
8554.13
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DVPN/USDT
$ 0.000958 68819.52 160
635.51
1169.88
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DYDX/USDT
$ 1.94 1110851.71 494
49235.87
51526.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DYP/USDT
$ 0.234317 268948.23 362
13929.65
22012.56
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
DYP/ETH
$ 0.234594 60169.99 302
6505.18
9387.72
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EDG/USDT
$ 0.001441 20149.19 134
258.56
7050.04
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EDG/BTC
$ 0.001477 1069.90 1
99.37
20.15
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
افکت آی
افکت آی
Effect.AI
EFX/BTC
$ 0.004552 9093.01 6
1.06
1502.91
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
افکت آی
افکت آی
Effect.AI
EFX/USDT
$ 0.004532 200711.63 184
5067.01
4068.27
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EGLD/BTC
$ 58.82 8533.70 352
3403.49
13534.54
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EGLD/USDT
$ 58.88 635098.17 502
55740.37
72714.50
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ELA/USDT
$ 2.05 31970.97 243
3809.23
2075.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ELA/ETH
$ 2.03 5560.86 174
2275.47
1.16
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ELA/BTC
$ 2.05 4622.53 9
8352.18
90.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
ELF/BTC
$ 0.178486 21394.85 190
1168.08
249.52
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ELF/ETH
$ 0.178504 71991.67 265
2618.36
5382.41
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ELON/USDT
$ -35672561.38 751741.19 390
12143.83
22265.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ENJ/USDT
$ 0.656647 518701.41 511
62114.38
60191.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ENJ/BTC
$ 0.656032 8029.55 318
3160.93
15858.04
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ENJ/ETH
$ 0.657307 3084.92 278
1438.30
13106.95
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
انکوم
انکوم
Enecuum
ENQ/BTC
$ 0.008539 105439.74 134
222.67
143.49
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
انکوم
انکوم
Enecuum
ENQ/USDT
$ 0.008461 661938.40 245
1698.35
756.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ENS/USDT
$ 15.56 633010.25 475
83557.11
66673.93
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EOS/USDC
$ 1.55 1877971.38 492
15111.14
41767.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EOS/BTC
$ 1.55 273722.06 461
11428.57
37919.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EOS/ETH
$ 1.54 119332.04 424
5235.10
23900.14
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EOS/KCS
$ 1.55 43462.50 360
2779.19
6256.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EOS/USDT
$ 1.55 14564523.81 579
253587.92
394911.86
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EOSC/USDT
$ 0.004296 284076.03 176
728.25
7461.32
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EPIK/USDT
$ 0.012681 107652.50 147
374.51
10130.48
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EPK/USDT
$ 0.011021 80750.62 197
488.99
760.71
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/BTC
$ 0.124902 13791.83 128
15.82
4099.24
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/USDT
$ 0.210515 277122.49 262
10729.00
10557.81
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EPX/USDT
$ 0.000715 290266.68 300
4730.42
5775.32
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EQX/USDT
$ 0.019911 25905.80 203
1215.25
5723.38
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EQX/BTC
$ 0.019851 4946.91 53
259.52
320.98
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
EQZ/BTC
$ 0.038576 7377.54 43
148.29
152.64
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EQZ/USDT
$ 0.040063 128744.01 117
320.25
165.05
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ERG/BTC
$ 3.29 50349.65 196
1397.38
2363.52
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ERG/USDT
$ 3.29 438322.01 350
3303.40
32980.18
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 2.02 26965.15 334
3965.87
3852.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/BTC
$ 2.01 1264.15 216
1291.12
1163.81
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
ERSDL/USDT
$ 0.007691 21877.03 99
293.03
888.39
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ERTHA/USDT
$ 0.007011 68179.48 86
494.47
777.16
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETC/ETH
$ 40.23 84835.18 423
11223.97
16719.55
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETC/BTC
$ 40.30 97626.71 395
14608.45
9752.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETC/USDC
$ 39.87 40730.03 419
70554.78
67417.62
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETC/USDT
$ 40.27 8123979.25 581
852220.25
783143.61
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETH/USTC
$ 1874.82 908612.83 242
2854.11
3293.33
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۱
ETH/TUSD
$ 1854.22 188525.33 425
32454.73
50633.98
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETH/USDT
$ 1854.79 202048490.08 676
8071273.76
4836890.48
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETH/BRL
$ 1767.54 153491.33 164
3209.30
949.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETH/DAI
$ 1844.26 74713.12 385
38404.35
36591.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETH/UST
$ 1885.77 1125155.15 242
3025.25
3490.80
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
ETH/BTC
$ 1855.31 16000638.85 646
1474671.57
881625.61
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETH/USDC
$ 1855.49 9495163.58 619
321306.15
661692.13
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETH/EUR
$ 1764.95 1403201.07 279
1387.00
1035.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETHO/BTC
$ 0.033613 39193.23 11
47.41
3708.60
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETHO/USDT
$ 0.033472 465413.36 210
594.81
1988.96
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETN/USDT
$ 0.003050 53838.69 347
7545.47
3948.60
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETN/ETH
$ 0.003040 7911.30 4
1714.43
307.76
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ETN/BTC
$ 0.003048 17571.17 162
806.81
1879.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EVER/USDT
$ 0.104548 1412862.32 462
7627.76
34203.57
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EWT/BTC
$ 3.66 98758.09 350
1042.99
9709.57
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EWT/USDT
$ 3.66 396801.07 390
16356.91
9757.49
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
EWT/KCS
$ 3.66 3498.20 129
674.53
281.10
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
EXRD/USDT
$ 0.060514 58596.95 384
38153.74
45749.78
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FALCONS/USDT
$ 0.005704 322399.24 163
353.92
214.42
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FCD/USDT
$ 0.048173 107201.69 350
4676.07
6408.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FCL/USDT
$ 0.028402 56005.10 246
3478.08
3519.29
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FCL/ETH
$ 0.028514 1769.43 222
1963.73
2195.35
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
FCON/USDT
$ 0.000598 125375.62 146
447.31
534.01
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FEAR/USDT
$ 0.168012 229573.13 274
2972.12
4132.56
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FET/BTC
$ 0.101639 97405.32 299
4202.10
7538.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FET/ETH
$ 0.101504 53453.50 295
4434.22
7368.01
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FIDA/USDT
$ 0.521637 80860.66 326
14619.45
6055.40
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 8.26 4474862.73 587
309732.16
366293.68
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FITFI/USDT
$ 0.107308 1040877.46 391
27718.33
39934.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FITFI/USDC
$ 0.106509 13368.32 184
907.36
1603.27
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FKX/BTC
$ 0.007101 1091.67 24
2.12
1479.84
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
FKX/USDT
$ 0.022982 132028.59 206
4098.20
1629.84
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FKX/ETH
$ 0.018935 1289.76 5
526.11
976.49
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
FLAME/USDT
$ 0.038993 357690.14 65
190.29
6559.59
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BTC
$ 2.59 24685.60 343
7041.34
13777.76
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 2.59 1232662.58 485
81368.71
289195.92
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FLUX/BTC
$ 0.965818 176087.25 417
10717.36
51324.64
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FLUX/USDT
$ 0.965769 4093076.30 461
33780.43
63849.20
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FLY/USDT
$ 0.000594 11914.28 236
198.02
4676.47
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
د فوربیدن فارست
د فوربیدن فارست
The Forbidden Forest
FORESTPLUS/USDT
$ 0.006468 329933.93 199
3363.12
6742.76
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
د فوربیدن فارست
د فوربیدن فارست
The Forbidden Forest
FORESTPLUS/BTC
$ 0.006410 344.00 102
7.40
493.49
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
FORM/USDT
$ 0.003219 268934.61 319
5389.47
747.29
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FORM/ETH
$ 0.003197 11253.06 93
327.60
252.59
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FORT/USDT
$ 0.295021 31312.77 21
131.84
571.32
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 5.41 44854.91 399
11445.79
16753.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FRA/USDT
$ 0.007831 114030.86 235
1895.30
5641.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FRM/USDT
$ 0.034632 162898.31 63
91.93
954.40
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FRONT/BTC
$ 0.267352 8679.06 369
12767.94
19327.52
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FRONT/USDT
$ 0.267019 62411.24 401
23725.73
31001.12
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FRR/USDT
$ 0.002870 733179.05 137
824.93
12507.76
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FSN/USDT
$ 0.251918 204679.67 8
719.23
3339.20
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FT/USDT
$ 0.819859 2826492.04 303
2027.91
5868.50
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FTG/USDT
$ 0.013301 184766.53 247
870.45
2967.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FTM/USDC
$ 0.355829 416297.18 465
47384.40
38763.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FTM/USDCE
$ 0.370961 368499.04 404
20680.44
25678.94
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۵۸
FTM/ETH
$ 0.355525 85210.25 441
32601.83
25345.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FTM/BTC
$ 0.356360 118098.39 454
51219.34
37346.09
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FTM/USDT
$ 0.356156 12526611.87 650
1656170.70
609281.01
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FTM/USDC.E
$ 0.370961 368499.04 406
19181.17
23817.28
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BTC
$ 30.61 4819.49 450
111039.58
185850.41
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 30.45 145957.63 539
156075.14
178352.74
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FX/BTC
$ 0.292450 14606.51 411
74893.37
19098.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FX/ETH
$ 0.292316 23838.81 214
1372.42
1774.59
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FXS/BTC
$ 6.01 19688.84 304
3071.33
8131.93
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
FXS/USDT
$ 5.98 503318.94 436
4508.78
25465.33
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GAFI/USDT
$ 13.53 119877.17 206
27.46
1869.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.13 385075.40 466
52087.33
63761.21
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GALA/USDT
$ 0.195039 4931246.17 592
53935.81
75039.16
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GALAX
GALAX/USDT
$ 0.195451 4989859.83 544
162988.82
279465.84
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۲۰:۲۴
GARI/USDT
$ 0.080006 217351.74 353
9733.81
19365.43
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 2.94 6675.78 261
625.76
956.12
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 2.94 2244.78 185
2992.23
784.62
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GEEQ/USDT
$ 0.164312 578956.51 240
1806.96
7361.82
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GENS/USDT
$ 0.003301 9929.82 159
166.39
2260.36
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GGG/USDT
$ 0.086806 185827.90 213
1238.63
3276.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GHST/USDT
$ 1.31 10026.67 325
2874.39
1691.27
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GHST/BTC
$ 1.32 2168.85 177
181.06
2680.42
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GHX/USDT
$ 0.023462 78297.85 288
474.25
7424.77
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
گلیچ پروتکل
گلیچ پروتکل
Glitch Protocol
GLCH/USDT
$ 0.101607 47198.86 212
3388.09
255.86
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GLM/USDT
$ 0.290921 41133.52 344
2439.43
8446.82
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GLM/BTC
$ 0.290969 8259.77 273
4424.64
6262.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GLMR/BTC
$ 0.681127 2722.81 311
2737.48
4845.72
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GLMR/USDT
$ 0.678749 610965.87 489
22696.42
52854.48
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GLQ/BTC
$ 0.002281 4035.58 43
68.87
219.22
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GLQ/USDT
$ 0.002310 198561.46 210
1439.93
54.11
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GMB/BTC
$ 0.000283 1648.55 119
210.23
636.31
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GMB/USDT
$ 0.000283 13522.28 236
1051.38
1444.37
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GMB/ETH
$ 0.000283 1839.26 43
424.74
103.58
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GMEE/USDT
$ 0.013771 73558.62 200
158.74
1699.12
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GMM/USDT
$ 0.001410 17703.51 195
2188.11
629.67
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDC
$ 0.998080 47970.99 427
9758.92
21570.72
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 1.00 5606274.35 611
208810.39
305439.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GO/BTC
$ 0.009772 1420.47 96
183.86
164.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GO/ETH
$ 0.009743 551.35 194
107.03
301.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GO/USDT
$ 0.009698 4264.02 136
501.57
388.18
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GODS/USDT
$ 0.394128 39820.61 283
1558.76
14615.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GOM2/BTC
$ 0.014038 166.58 25
16.19
6.30
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GOM2/USDT
$ 0.013921 229100.02 73
5568.02
2864.77
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GOVI/USDT
$ 0.326023 17858.05 248
3334.88
992.81
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GOVI/BTC
$ 0.326997 4345.36 121
769.80
327.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GRIN/BTC
$ 0.130091 1310.72 126
90.72
46.39
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GRIN/USDT
$ 0.130023 5701.56 150
51.25
159.58
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GRT/KCS
$ 0.125542 1085.61 196
1087.21
3989.08
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
GRT/USDT
$ 0.125709 1106935.12 502
89971.74
85423.34
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
GST/USDT
$ 0.057304 86536.91 285
2931.86
7283.93
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/BTC
$ 3.06 4487.00 228
498.09
6499.04
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 3.05 64191.63 420
12379.42
17015.13
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
H2O/USDT
$ 0.590142 217805.59 165
2643.25
3039.58
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
H3RO3S/USDT
$ 0.002730 115065.77 132
289.30
797.43
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HAI/USDT
$ 0.020261 122337.50 256
4919.84
2242.97
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HAI/BTC
$ 0.020278 9267.52 101
294.44
1224.60
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HAKA/USDT
$ 0.014141 241188.91 285
4204.43
3879.56
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HAPI/USDT
$ 11.03 232731.81 280
5819.24
3622.32
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HARD/USDT
$ 0.237097 551721.82 219
29632.40
36154.60
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HAWK/USDT
$ 0.005270 8169.12 169
1168.29
1513.41
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HBAR/BTC
$ 0.075083 11905.90 315
4272.76
9878.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HBAR/USDT
$ 0.075015 804047.81 486
45574.94
40124.95
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HBB/USDT
$ 0.192614 207828.12 197
995.96
4033.60
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HEART/BTC
$ 0.006026 154.32 65
136.13
2373.29
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
HEART/USDT
$ 0.006010 224328.60 231
2817.66
1420.34
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HEGIC/BTC
$ 0.009015 408.88 30
71.96
16.26
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
HEGIC/USDT
$ 0.009062 2456.64 278
447.64
5042.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
HERO/USDT
$ 0.008241 75008.22 308
12171.77
4292.18
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HIBAYC/USDT
$ 0.132810 1517321.02 314
3909.89
80630.70
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HIPUNKS/USDT
$ 0.131109 1264778.67 370
3496.46
109275.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HNT/BTC
$ 8.18 1167.49 152
367.58
216.91
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
HNT/USDT
$ 8.19 34914.85 331
8285.31
7877.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HORD/USDT
$ 0.012001 5598.09 257
3062.88
1709.22
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HOTCROSS/USDT
$ 0.018241 273448.06 363
5230.48
11437.41
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HT/USDT
$ 5.04 15914.64 333
6437.17
9159.92
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
هتور
هتور
Hathor
HTR/USDT
$ 0.154611 478988.73 349
21080.04
50401.17
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
هتور
هتور
Hathor
HTR/BTC
$ 0.154164 78042.39 350
21308.31
15148.27
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HYDRA/USDT
$ 3.10 83264.99 389
34983.07
23996.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
HYVE/BTC
$ 0.049073 548.91 20
45.73
249.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
HYVE/USDT
$ 0.049304 5981.69 72
424.34
1457.11
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 7.50 1536698.78 383
106648.76
128325.52
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 7.48 27921.16 358
32631.85
35265.80
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ICX/USDT
$ 0.330224 30695.00 340
9777.81
12261.17
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
IDEA/USDT
$ 0.028192 230372.76 284
1404.80
6300.09
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
IDEX/USDT
$ 0.079286 29481.83 319
5360.06
3953.74
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
IHC/USDT
$ 0.000161 326736.95 260
2332.42
8424.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ILA/USDT
$ 0.004472 110008.25 211
143.40
1368.64
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ILV/USDT
$ 104.69 198066.45 396
11959.61
17261.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
IMX/USDT
$ 0.985271 874934.44 501
99622.80
100687.14
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
INDI/USDT
$ 0.144408 92.21 217
5757.25
2336.20
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
INJ/USDT
$ 1.97 1365691.18 393
14628.93
34462.03
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
INJ/BTC
$ 1.96 40445.76 349
9209.53
9973.02
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
IOI/USDT
$ 0.214915 601712.08 221
140.72
1025.67
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
IOST/USDT
$ 0.015011 66625.52 438
20294.47
32096.87
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
IOST/ETH
$ 0.015088 262.95 348
1165.85
19775.65
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
IOST/BTC
$ 0.015026 1403.20 378
10582.29
31655.43
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/BTC
$ 0.327898 10501.36 308
2944.54
5529.98
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/USDT
$ 0.328824 104266.00 371
8101.02
9225.16
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
IOTX/USDT
$ 0.037623 447675.42 486
30601.39
36438.96
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
IOTX/ETH
$ 0.037499 24724.48 231
5367.21
6319.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
IOTX/BTC
$ 0.037682 19517.45 306
4786.90
4387.26
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ISP/USDT
$ 0.000889 72509.54 247
2186.09
3262.93
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ITAMCUBE/USDT
$ 0.081006 7572.74 170
417.68
1043.21
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
IXS/USDT
$ 0.069285 282925.76 299
7687.71
2624.84
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
JAM/USDT
$ 0.005036 230066.01 367
23978.41
17608.53
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
JAM/ETH
$ 0.005044 8239.02 304
13675.41
10621.36
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
JAR/BTC
$ 0.001959 16780.30 122
151.18
124.54
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
JAR/USDT
$ 0.001944 9471.04 216
259.49
447.78
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
JASMY/USDT
$ 0.011221 11782439.14 412
125163.53
193101.70
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
JASMY/USDC
$ 0.011231 163249.45 356
13217.99
12714.46
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
JST/USDT
$ 0.033674 2605341.38 467
20910.89
34942.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
JUP/USDT
$ 0.012074 384933.48 298
4990.86
4050.68
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
JUP/ETH
$ 0.012086 40301.91 239
311.54
2103.84
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KAI/USDT
$ 0.009392 78807.23 313
5015.01
5485.32
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KAI/ETH
$ 0.009411 4601.19 157
1053.97
5982.82
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
KAI/BTC
$ 0.009598 4011.83 130
351.26
1805.52
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
KAR/USDT
$ 0.509537 57944.65 309
2579.81
7551.09
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KARA/USDT
$ 0.013701 730477.56 179
11218.58
5398.88
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KAT/USDT
$ 0.000798 23396.03 218
18.00
3514.65
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KAT/BTC
$ 0.000795 4407.89 101
17.80
652.82
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
KAVA/USDT
$ 2.08 1802194.40 477
32922.39
34205.96
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KCS/ETH
$ 10.27 146015.95 427
28751.51
25357.93
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KCS/BTC
$ 10.28 185325.52 473
36750.71
52408.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KCS/USDT
$ 10.28 1670916.05 529
34524.41
104314.50
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KCS/USDC
$ 10.28 79475.76 386
11597.43
9268.34
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KDA/BTC
$ 1.86 140222.64 403
4106.61
26549.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KDA/USDC
$ 1.86 301217.28 389
4414.08
34317.09
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KDA/USDT
$ 1.86 5052767.84 478
38017.75
148673.04
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KDON
KDON/USDT
$ 0.028952 138061.14 257
744.17
1861.72
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/USDT
$ 0.654692 75946.70 22
51.27
56.91
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KEY/ETH
$ 0.005307 39564.93 135
30.21
57.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KEY/BTC
$ 0.005325 11111.76 176
199.57
340.36
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KIN/USDT
$ -121608.73 11711.20 226
3401.56
1790.58
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KLAY/BTC
$ 0.280284 2120.99 341
6589.16
7463.50
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
KLAY/USDT
$ 0.279019 44325.93 394
16945.61
17675.65
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KLV/USDT
$ 0.009451 145568.83 337
2732.96
7045.98
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KLV/TRX
$ 0.009549 27877.78 278
2805.94
3517.03
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KLV/BTC
$ 0.009463 35180.75 341
2157.61
11462.98
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KMA/USDT
$ 0.002021 101961.31 132
1971.56
255.41
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KMD/BTC
$ 0.295955 6783.29 113
72.50
1760.46
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KMD/USDT
$ 0.296221 64892.72 284
3443.75
3542.81
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KNC/ETH
$ 1.66 5504.54 177
387.37
10551.24
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KNC/BTC
$ 1.66 11083.73 330
9689.93
16925.11
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KNC/USDT
$ 1.66 22092.62 374
14087.94
36392.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KOK/USDT
$ 0.327924 3089239.88 368
2096.89
31917.58
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KOL/USDT
$ 0.008229 55635.10 288
3310.78
1324.48
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KOL/ETH
$ 0.008275 4230.75 59
174.30
407.77
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
KONO/USDT
$ 0.033902 19338.01 223
293.83
4897.53
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KP3R/USDT
$ 145.60 23417.74 341
4952.21
8359.26
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KRL/BTC
$ 0.467149 17561.79 159
4386.52
5485.64
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KRL/USDT
$ 0.465533 41861.95 361
14820.51
20785.13
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KSM/BTC
$ 55.39 16839.65 342
1773.03
12253.05
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KSM/USDT
$ 55.37 381683.01 500
42689.10
76309.71
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
KYL/USDT
$ 0.020181 163883.35 160
116.50
948.63
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LABS/USDT
$ 0.000827 18994.03 239
3061.32
2327.46
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LABS/ETH
$ 0.000834 317.59 71
86.82
3.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LACE/ETH
$ 0.009579 542.81 49
117.12
66.23
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LACE/USDT
$ 0.009581 37757.88 155
379.26
238.61
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LAVAX/USDT
$ 0.019011 424880.16 163
671.43
2543.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LAYER/USDT
$ 0.067215 34295.76 180
291.45
576.70
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LAYER/BTC
$ 0.067641 315.52 67
41.83
334.04
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LBP/USDT
$ 0.002267 16681.76 233
1074.60
3933.56
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LDO/USDC
$ 2.56 86480.44 364
15019.96
16252.38
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LDO/USDT
$ 2.57 507512.57 468
31160.20
40797.99
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LIKE/USDT
$ 0.022437 100774.95 221
3333.16
5620.11
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LINA/USDT
$ 0.009793 92602.79 417
5519.03
14224.36
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LINA/BTC
$ 0.009876 1331.96 259
3310.15
8189.16
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LINK/USDC
$ 8.19 161442.24 497
20210.59
55243.82
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LINK/KCS
$ 8.21 5426.11 329
2592.53
7417.78
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LINK/USDT
$ 8.20 5220441.80 605
565464.34
636639.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LINK/BTC
$ 8.20 79031.88 468
34269.07
51947.05
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LIT/USDT
$ 0.902065 40149.75 344
4228.36
3448.39
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LIT/BTC
$ 0.904551 637.71 230
3011.59
323.70
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LITH/ETH
$ 0.001679 1672.55 3
133.08
222.50
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LITH/USDT
$ 0.001663 100103.62 239
198.56
3072.36
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LMR/USDT
$ 0.026342 51542.13 255
1615.13
1552.91
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LOC/USDT
$ 1.22 450.89 199
1871.03
3074.81
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LOCG/USDT
$ 0.029152 42989.51 222
10068.58
509.27
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LOKA/USDT
$ 0.701250 39470.51 332
3819.35
3757.26
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
اوکسن
اوکسن
Oxen
LOKI/ETH
$ 0.244307 14978.20 128
2360.00
81.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
اوکسن
اوکسن
Oxen
LOKI/USDT
$ 0.243898 65281.90 273
1206.35
8915.91
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
اوکسن
اوکسن
Oxen
LOKI/BTC
$ 0.243454 28250.18 239
828.06
6479.21
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LON/USDT
$ 0.648437 2863.68 190
2624.54
1482.14
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LOOKS/USDT
$ 0.341124 166683.53 377
16096.84
9379.01
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.050465 506.50 142
134.21
214.54
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/ETH
$ 0.050523 1713.97 113
81.78
498.36
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LOVE/USDT
$ 0.007296 1441023.71 305
3337.14
759.01
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LPOOL/USDT
$ 0.183213 283481.73 240
8234.20
2398.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LPOOL/BTC
$ 0.183473 9194.26 33
123.44
1219.12
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LPT/USDT
$ 11.59 141888.30 454
21333.46
47285.18
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LRC/ETH
$ 0.439466 2990.08 267
1447.69
12541.66
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LRC/USDT
$ 0.438932 767991.67 529
68714.61
95473.33
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LRC/BTC
$ 0.438687 8491.07 293
3821.10
10957.43
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LSK/BTC
$ 1.23 3180.35 123
206.64
5105.62
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LSK/ETH
$ 1.24 452.31 90
96.52
662.15
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LSS/USDT
$ 0.208225 128466.50 285
3232.53
35954.37
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LTC/USDC
$ 60.74 162385.57 481
33251.78
75156.85
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LTC/BTC
$ 60.95 201355.73 504
40572.30
112421.92
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LTC/USDT
$ 60.94 4357298.87 598
584405.17
435613.21
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LTC/ETH
$ 60.82 47547.36 472
19531.75
81836.74
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LTC/KCS
$ 60.89 36747.90 330
2429.03
8359.96
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LTO/USDT
$ 0.099377 346610.93 407
8915.02
19383.29
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LTO/BTC
$ 0.099263 19412.49 103
90.40
307.08
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
لاتیس توکن
لاتیس توکن
Lattice Token
LTX/USDT
$ 0.660147 54783.90 316
7584.84
10487.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
لاتیس توکن
لاتیس توکن
Lattice Token
LTX/BTC
$ 0.662252 4627.54 213
3618.20
5255.21
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/UST
$ 0.000160 1476581.97 225
3513.36
305.42
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDC
$ 1.95 33414.05 398
10847.15
10225.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BTC
$ 0.000160 1374286.50 73
707.81
554.45
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/ETH
$ 0.000156 536512.91 231
4.22
6058.47
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.95 2025600.78 597
292530.32
168639.65
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/KCS
$ 0.000153 133307.82 237
27.13
4834.88
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
LUNC/KCS
$ 0.000153 133307.82 237
18.32
3263.68
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۲۲:۴۵
LUNC/USDC
$ -952776.78 134298.14 379
3266.24
12170.29
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LUNC/ETH
$ 0.000154 534666.54 247
2.69
3857.15
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LUNC/USTC
$ 0.000160 1476581.97 197
3108.13
270.20
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۷
LUNC/BTC
$ 0.000160 1374286.50 79
454.32
355.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LUNC/USDT
$ -954168.51 1996293.66 531
83861.49
169868.78
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LYM/BTC
$ 0.004011 7862.56 187
46.07
116.03
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LYM/ETH
$ 0.004025 1376.42 100
12.41
233.65
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
LYM/USDT
$ 0.004018 318554.65 256
521.48
554.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LYXE/ETH
$ 6.10 19534.28 191
2959.72
4729.45
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
LYXE/USDT
$ 6.11 245866.31 367
31195.68
34712.80
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MAHA/BTC
$ 1.12 2887.73 129
173.26
174.39
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MAHA/USDT
$ 1.12 39073.82 243
1281.67
2362.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MAKI/BTC
$ 0.003426 3072.84 24
26.14
17.58
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MAKI/USDT
$ 0.003404 183351.00 237
1584.68
243.27
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MAN/USDT
$ 0.007846 7010.55 143
152.43
1018.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MAN/BTC
$ 0.007918 669.81 36
151.52
621.64
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MANA/USDT
$ 0.992681 2039503.22 585
465608.14
262114.36
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MANA/ETH
$ 0.992762 2838.29 355
7534.71
33708.86
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MANA/BTC
$ 0.992633 15443.12 427
14804.21
16171.24
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MAP/USDT
$ 0.015217 273958.79 126
153.77
10798.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MAP/BTC
$ 0.015101 39730.37 23
1662.37
228.48
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MARS4/USDT
$ 0.002550 219951.93 184
904.16
539.43
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MARSH/USDT
$ 0.080806 279833.74 278
611.43
13104.76
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MASK/USDT
$ 1.65 165017.91 434
17595.18
32769.52
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MATIC/UST
$ 0.579795 64693.56 139
486.85
424.29
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۷
MATIC/BTC
$ 0.908424 90626.83 498
59897.34
158481.47
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MATIC/USDT
$ 0.907965 16759625.30 639
1150001.66
1049346.52
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MATIC/USDC
$ 0.907673 582203.24 537
77244.64
129707.76
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MATTER/USDT
$ 0.252918 33753.94 325
9078.66
8600.58
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MBL/USDT
$ 0.004551 152589.57 337
2955.41
7349.10
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MBOX/USDT
$ 0.701550 22314.30 261
985.36
3391.73
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MBOX/BTC
$ 0.703540 1286.15 207
449.21
1083.40
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MELOS/USDT
$ 0.029752 487662.22 200
796.06
4254.86
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MEM/USDT
$ 0.034312 160277.94 294
2738.45
2955.23
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
METIS/USDT
$ 37.72 619911.44 379
19121.37
30768.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MFT/USDT
$ 0.005620 6972.91 273
1985.32
2426.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MFT/BTC
$ 0.005636 433.55 150
336.41
1009.34
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
متاهش
متاهش
MetaHash
MHC/BTC
$ 0.002093 3333.23 70
204.17
101.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
متاهش
متاهش
MetaHash
MHC/USDT
$ 0.002087 33234.65 179
709.50
2002.48
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
متاهش
متاهش
MetaHash
MHC/ETH
$ 0.002095 1618.11 19
43.64
44.32
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MIR/KCS
$ 0.203637 392.86 255
1385.46
4503.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MIR/UST
$ 0.323175 62231.21 98
540.57
1.52
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۱:۵۳
MIR/USTC
$ 0.323175 62231.21 70
458.60
1.29
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۷
MIR/USDT
$ 0.203715 254895.29 435
28795.28
25896.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MITX/USDT
$ 0.007210 54757.08 303
5427.85
273.33
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MITX/BTC
$ 0.007207 12676.10 241
1412.07
55.88
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MJT/KCS
$ 0.227446 632183.41 200
808.78
120.20
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MJT/USDT
$ 0.226816 78091.49 215
550.60
1823.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MKR/ETH
$ 962.01 4744.39 314
8710.80
14146.32
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MKR/BTC
$ 959.47 29074.28 366
10559.21
10714.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MKR/USDT
$ 959.75 328495.21 488
34014.03
44593.29
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MKR/DAI
$ 949.78 14299.57 316
7507.81
10902.38
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MLK/USDT
$ 0.419490 127723.31 278
802.18
4626.18
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MLK/BTC
$ 0.420661 592.49 249
860.32
1581.74
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MLN/BTC
$ 27.73 748.92 300
2859.79
3153.48
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MLN/USDT
$ 27.60 4978.15 359
5416.07
17544.18
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MLS/USDT
$ 0.264019 510367.92 289
1531.87
17551.59
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MNET/USDT
$ 0.002588 467966.06 243
4400.30
875.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MNST/USDT
$ 0.007638 155631.73 165
933.24
2138.50
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MNW/USDT
$ 0.515337 26186.84 343
895.14
26792.60
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MODEFI
MODEFI/USDT
$ 0.313923 145538.84 305
742.80
6962.63
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MODEFI
MODEFI/BTC
$ 0.314682 1836.22 139
362.92
1454.77
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MONI/USDT
$ 0.070395 148707.14 253
978.42
4424.06
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MOOV/USDT
$ 0.008751 98818.93 205
1992.32
1838.79
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MOVR/ETH
$ 15.10 2733.09 247
961.24
5470.49
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MOVR/USDT
$ 15.02 622876.33 439
12303.20
38244.31
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MSWAP/USDT
$ 0.001020 230482.50 289
5027.55
2149.59
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MSWAP/BTC
$ 0.001022 744.25 40
81.66
74.69
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MTL/USDT
$ 1.37 100566.07 405
7309.31
20167.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MTL/BTC
$ 1.37 298.38 226
462.41
2267.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MTRG/USDT
$ 3.27 325449.42 350
11254.91
16920.43
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MTS/USDT
$ 0.012031 361262.05 215
356.80
5094.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MTV/BTC
$ 0.001256 10098.87 57
252.72
2100.35
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MTV/ETH
$ 0.001270 2946.53 100
63.76
5449.43
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MTV/USDT
$ 0.001255 128823.80 351
4681.45
7612.39
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MV/USDT
$ 0.199774 424537.04 293
2555.01
2267.35
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MVP/ETH
$ -741729.74 322.98 1
1.52
70.95
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MVP/BTC
$ -754972.52 397.75 1
43.38
459.49
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
MXC/USDT
$ 0.068965 45896.14 376
20341.06
13428.48
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
MXW/USDT
$ 0.004987 256917.60 74
106.27
9078.65
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NAKA/USDT
$ 0.079506 99966.05 303
10052.32
7685.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NDAU/USDT
$ 15.08 441010.19 248
67775.18
838.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BTC
$ 5.13 55017.05 474
50403.95
56725.34
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDCE
$ 5.07 117576.59 377
49481.32
24329.38
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ - ۳:۵۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC.E
$ 5.07 117576.59 396
44099.65
21683.28
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۲۳:۰۶
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.13 5159262.12 632
695683.97
638722.34
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 5.12 178188.74 504
82072.64
44841.03
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NEO/BTC
$ 11.12 76288.24 377
1831.31
19982.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NEO/KCS
$ 11.16 5073.07 252
1749.27
4226.05
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
NEO/USDT
$ 11.12 388108.70 482
19399.79
103914.73
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NEO/ETH
$ 11.13 11406.77 372
2046.82
18687.15
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NFT/TRX
$ -62329952.95 11468.64 181
791.00
893.87
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NFT/USDT
$ -62384479.37 3671030.76 454
6447.66
50655.25
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NFTB/USDT
$ 0.020992 19773.37 211
3248.12
771.73
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NGC/USDT
$ 0.162012 331328.39 243
3710.09
5159.01
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NGL/BTC
$ 0.250085 713.56 18
2.55
41.57
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
NGL/USDT
$ 0.242497 150160.30 148
262.50
72.17
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NGM/USDT
$ 0.362426 30424.24 295
3866.32
4149.18
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NHCT/USDT
$ 0.091007 50531.66 89
1980.35
863.20
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NIF/USDT
$ 0.615544 138958.19 12
25.64
24.57
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NIM/ETH
$ 0.001585 7919.08 250
2504.12
2312.81
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NIM/BTC
$ 0.001588 9618.25 240
2917.68
2981.11
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NIM/USDT
$ 0.001586 51824.84 309
4491.28
7562.18
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NKN/USDT
$ 0.111190 96160.89 370
4903.36
7749.96
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NKN/BTC
$ 0.111594 1810.04 241
1407.40
4045.45
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
NMR/USDT
$ 19.79 39217.60 408
11976.33
16920.31
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NMR/BTC
$ 19.82 1912.00 133
621.54
916.35
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
NOIA/BTC
$ 0.076252 4958.54 215
377.74
625.89
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
NOIA/USDT
$ 0.076305 29447.68 277
709.22
1625.36
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NORD/USDT
$ 0.303122 115407.88 203
684.19
12553.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NORD/BTC
$ 0.304141 89282.36 3
124.81
147.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NRG/ETH
$ 0.386147 3893.74 143
98.46
1176.16
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
NRG/BTC
$ 0.383646 109525.83 190
64.50
4761.10
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NTVRK/USDT
$ 0.505036 356332.86 372
3501.82
72962.36
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NTVRK/USDC
$ 0.504541 204064.12 149
159.85
13732.46
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NULS/BTC
$ 0.226048 8369.57 182
900.36
627.45
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NULS/ETH
$ 0.226433 1333.23 170
759.98
219.44
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
NUM/USDT
$ 0.065305 20972.89 252
439.51
4891.21
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NWC/BTC
$ 0.136428 272944.07 135
159.88
1763.32
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NWC/USDT
$ 0.137329 1924177.87 248
3560.99
8788.04
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
NYM/USDT
$ 0.392928 111789.65 356
2020.53
7725.03
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
OCEAN/USDT
$ 0.196114 193644.77 451
50058.03
54857.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
OCEAN/BTC
$ 0.196293 1965.59 268
4605.63
9519.49
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۶
OCEAN/ETH
$ 0.195038 10097.66 326
1765.17
5929.09
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
ODDZ/USDT
$ 0.024342 283075.46 308
895.04
5195.93
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
OGN/USDT
$ 0.223816 453914.21 422
16282.95
27577.39
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
OGN/BTC
$ 0.223766 7087.90 117
131.37
1590.70
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
OGV/USDT
$ 0.006360 30000.40 118
364.28
3008.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
OLE/USDT
$ 0.041443 34785.36 197
1173.82
4108.34
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
OLT/BTC
$ 0.008473 59567.59 227
1203.37
15.76
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
OLT/ETH
$ 0.008478 21603.32 195
945.43
13.75
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
OM/USDT
$ 0.056494 14644.18 250
785.91
1808.83
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۲۳:۱۵
OM/BTC
$ 0.056665 6977.05 171
355.93
2683.50
۱۴۰۱/۰۵/۲۶