خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
22990
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۵۷
XLM استلار
XLM
قیمت دلاری
0.091050
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۵۷
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.399170
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۵۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1635.50
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۵۷

قیمت ارزهای دیجیتال در بیتس تامپ

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/USDT
$ 85.74 36707.02 444
13405.61
12364.36
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
AAVE/BTC
$ 86.27 13365.17 312
9006.12
10904.86
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
AAVE/EUR
$ 85.80 84498.93 445
20966.84
33116.99
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ADA/BTC
$ 0.390859 999.97 215
40748.84
34614.85
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ADA/USDT
$ 0.390940 206851.56 541
60536.93
145646.76
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ADA/EUR
$ 0.391025 119727.84 315
67017.97
78968.92
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ALGO/BTC
$ 0.255588 4.47 159
254.34
320.44
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ALGO/EUR
$ 0.254036 63534.77 379
8598.28
12477.63
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ALGO/USDT
$ 0.255500 80114.84 409
10256.13
11586.42
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/EUR
$ 0.125643 5100.79 121
273.76
118.48
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.136680 0 17
120.22
176.78
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
AMP/USDT
$ 0.004830 1621.21 26
137.29
337.74
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
AMP/EUR
$ 0.004800 5284.54 79
192.49
389.75
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ANT/USDT
$ 2.85 674.88 43
1244.56
4165.34
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ANT/EUR
$ 2.96 949.57 154
2747.82
3112.12
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
APE/USDT
$ 5.65 2619.91 285
17429.42
28873.95
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
APE/EUR
$ 5.64 2473.57 327
15104.41
13323.86
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
AUDIO/USDT
$ 0.264430 108936.40 421
14714.25
33903.55
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
AUDIO/BTC
$ 0.264100 2799.21 200
9532.70
14820.58
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
AUDIO/EUR
$ 0.264099 98487.83 399
11812.28
31520.50
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
AVAX/USDT
$ 20.16 37215.51 402
7238.68
10094.10
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
AVAX/EUR
$ 20.27 20867.49 141
394.72
377.45
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
AXS/EUR
$ 10.87 54374.39 411
3683.01
20471.93
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
AXS/USDT
$ 10.76 55217.34 391
3628.07
18089.27
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.281620 14752.48 412
3113.62
13565.44
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.464052 25.27 241
4123.29
3367.86
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/EUR
$ 0.281097 29566.44 363
3427.14
10935.95
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
BCH/EUR
$ 134.79 87813.80 453
28799.54
57556.08
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
BCH/BTC
$ 134.31 9456.75 355
24945.73
42320.09
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
BCH/USDT
$ 134.74 374042.49 479
61208.91
171666.48
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
BCH/GBP
$ 143.64 171.51 316
2351.44
3448.78
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BTC/USDT
$ 22996.32 809088.34 580
377810.69
117151.80
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
BTC/EUR
$ 22983.29 5506642.43 623
1786472.07
1721893.48
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
BTC/USDP
$ 46610.70 96403.95 0
187525.44
37447.41
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ - ۲۳:۵۸
BTC/USDC
$ 22903.67 72765.16 421
192029.03
140517.34
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
BTC/GBP
$ 22980.83 543564.58 359
176381.47
261108.58
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
BTC/USDT
$ 22990 35025880.07 647
5655061.55
3927007.75
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
CEL/EUR
$ 0.420955 10357.76 63
24.88
5573.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۸
CEL/USDT
$ 0.439690 2863.22 16
7.52
7.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۸
CHZ/USDT
$ 0.138660 156.21 346
3270.82
2262.09
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
CHZ/EUR
$ 0.139761 10639.63 396
6076.04
10910.67
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 52.32 9231.88 246
1384.10
7745.98
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/EUR
$ 51.80 43426.76 111
6866.44
4975.05
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 64.81 378.93 364
7852.21
7920.26
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/EUR
$ 1.04 28693.28 416
16385.93
24737.65
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 1.03 40522.74 350
11909.59
26381.81
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 1.46 0 219
12181.21
12070.52
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
CTSI/USDT
$ 0.157800 432.83 73
5205.16
201.91
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
CTSI/EUR
$ 0.156824 680.10 77
1531.62
201.64
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
CVX/EUR
$ 6.49 64.95 17
118.58
92.48
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
CVX/USDT
$ 3.39 0 24
119.16
83.12
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
DAI/USDT
$ 0.985160 524.14 297
25713.05
20919.02
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.092347 9428.64 284
9413.62
25476.08
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.091420 19565.99 309
26644.13
24374.95
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
DOT/EUR
$ 6.59 2143.98 335
5412.01
2273.76
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
DOT/USDT
$ 6.64 69654.86 390
3515.41
98448.34
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
DYDX/EUR
$ 3.00 24784.39 428
10428.17
14476.60
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
DYDX/USDT
$ 3.00 22036.56 198
5701.70
14500.93
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ENJ/EUR
$ 0.457476 6918.38 207
1253.58
4454.65
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ENJ/USDT
$ 0.462360 2247.18 117
212.00
2115.47
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ENS/USDT
$ 15.84 0 15
203.64
1054.09
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ENS/EUR
$ 15.86 0 142
216.11
245.55
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ETH/USDC
$ 1637.95 62447.49 372
114909.16
107759.73
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ETH/EUR
$ 1635.01 3728483.75 614
824240.12
1126621.74
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ETH/BTC
$ 1638.06 688281.97 393
490655.01
528526.10
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ETH/GBP
$ 1634.95 317717.44 529
98649.89
199586.15
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ETH/USDT
$ 1639.58 1275546.84 568
176926.44
130714.09
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ETH/USDT
$ 1635.50 13468484.83 647
2756658.20
2765899.43
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
اتریوم 2.0
اتریوم 2.0
Eth 2.0 Staking by Pool-X
ETH2/ETH
$ 1587.00 5636.80 316
58775.95
15735.46
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
EURT/USDT
$ 0.951070 0 1
708.00
956.88
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
EURT/EUR
$ 1.08 0 178
1023.54
996.74
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
FET/USDT
$ 0.445000 39205.91 137
376.78
484.35
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
FET/EUR
$ 0.433856 142432.15 85
764.31
378.14
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
FLR/USDT
$ 0.039000 45566.43 415
36438.22
56655.35
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
FLR/EUR
$ 0.038861 19662.08 389
24343.91
26563.96
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
FTM/USDT
$ 0.572110 50809.41 221
4848.86
4243.51
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
FTM/EUR
$ 0.571826 122256.78 345
4885.05
8113.64
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.20 1365.49 102
1664.21
8669.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/EUR
$ 1.18 3569.98 174
6.49
8735.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۲۱:۵۸
GALA/USDT
$ 0.054160 37716.13 65
9263.67
9950.68
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
GALA/EUR
$ 0.054026 111583.57 221
11024.95
21337.28
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
GODS/USDT
$ 0.290000 0 45
118.13
26.01
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
GODS/EUR
$ 0.312786 0 9
117.95
306.21
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
GRT/USDT
$ 0.129320 131853.87 348
5855.60
9539.49
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
GRT/EUR
$ 0.129741 182038.22 334
4556.42
9278.55
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
GUSD/USDT
$ 1.00 0 102
3797.93
692.26
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
HBAR/EUR
$ 0.070301 47727.73 365
8380.97
9083.25
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
HBAR/USDT
$ 0.070160 86340.69 366
10610.61
11164.26
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
IMX/USDT
$ 0.920000 145.76 3
91.34
61.74
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
IMX/EUR
$ 0.862857 3288.57 2
55.58
178.33
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
INJ/USDT
$ 3.70 502.74 1
139.00
8821.34
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
INJ/EUR
$ 3.70 878.30 2
360.65
7259.79
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
KNC/EUR
$ 0.842084 72278.38 89
6139.85
235.35
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
KNC/USDT
$ 0.839020 21757.27 207
6044.84
237.51
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
KNC/BTC
$ 1.75 1269.18 47
264.06
450.51
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ - ۲۲:۵۶
LINK/BTC
$ 6.97 6525.72 436
15659.14
47894.64
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
LINK/ETH
$ 9.18 164.88 288
554.63
2164.04
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ - ۲۲:۵۶
LINK/USDT
$ 6.98 1258399.56 386
127292.94
355287.74
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
LINK/GBP
$ 6.94 5838.27 323
7563.42
28918.01
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
LINK/EUR
$ 6.98 1124638.23 394
74334.29
157807.78
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
LRC/USDT
$ 0.362100 12418.94 128
1361.59
6170.94
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
LRC/EUR
$ 0.381059 882.81 25
666.58
11801.21
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
LTC/EUR
$ 96.50 503394.78 533
186650.29
133135.04
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
LTC/BTC
$ 96.26 26757.10 510
88139.04
114146.82
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
LTC/GBP
$ 95.93 76886.50 455
24325.14
21910.60
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
LTC/USDT
$ 96.20 605383.11 359
224176.66
264328.40
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
MANA/USDT
$ 0.730000 1566.79 150
1576.44
7185.85
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
MANA/EUR
$ 0.722643 2365.50 180
3749.09
7273.80
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
MATIC/EUR
$ 1.21 192375.30 536
62215.03
87995.18
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
MATIC/USDT
$ 1.21 350131.26 539
79894.75
101920.64
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
MKR/BTC
$ 1103.84 3322.10 298
5972.46
6117.27
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
MKR/EUR
$ 682.38 41908.54 252
117.93
5319.11
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
MKR/USDT
$ 682.17 3074.42 220
3193.33
10121.24
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
MPL/EUR
$ 7.00 20.80 6
559.13
80.69
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 2.37 41290.08 433
17381.28
18004.53
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/EUR
$ 2.34 17813.14 307
4099.26
12821.15
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
NEXO/EUR
$ 0.841286 0 26
170.70
121.19
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
NEXO/USDT
$ 0.770000 238.28 16
177.46
582.07
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
OMG/GBP
$ 1.60 4931.59 79
575.27
211.40
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
OMG/EUR
$ 1.60 114455.01 222
19470.02
18842.94
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
OMG/BTC
$ 1.58 1294.02 35
141.14
125.29
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
OMG/USDT
$ 1.58 31909.51 233
20215.24
22643.19
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
PERP/EUR
$ 0.746353 0 12
133.03
197.17
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
PERP/USDT
$ 0.402000 0 2
7.91
438.14
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT/USDT
$ 4.44 56.46 3
0.177077
107.08
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT/EUR
$ 4.56 166.18 25
20.49
96.61
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
RLY/EUR
$ 0.012511 1469.46 61
472.39
54.48
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 1.76 12524.87 257
5694.85
6290.89
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/EUR
$ 1.77 20473.08 275
3864.92
5547.78
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/EUR
$ 0.733601 73181.29 458
12421.81
29955.28
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.734400 77210.77 466
18830.15
23598.24
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SGB/USDT
$ 0.011000 59153.32 38
739.10
213.55
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SGB/EUR
$ 0.011282 135622.48 60
3732.10
750.68
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SHIB/EUR
$ -144900.00 86664.58 389
16134.07
42173.28
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SHIB/USDT
$ -144800.00 167869.62 403
59649.04
221995.55
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SKL/USDT
$ 0.038440 3524.63 369
4447.78
4520.37
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SKL/EUR
$ 0.038289 4304.18 241
2239.92
4005.23
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SLP/EUR
$ 0.003096 6747.63 135
657.21
616.07
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SLP/USDT
$ 0.003170 5766.81 128
477.58
392.74
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SNX/BTC
$ 4.18 540.19 128
2489.78
2623.10
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
SNX/USDT
$ 2.56 20009.23 305
5543.88
3578.66
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SNX/EUR
$ 2.56 36800.60 241
6532.29
6832.82
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 23.57 82540.34 420
34610.09
14082.23
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/EUR
$ 23.51 116708.48 463
20255.52
31924.18
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
STORJ/EUR
$ 0.424569 2379.40 374
4205.32
3941.31
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
STORJ/USDT
$ 0.425740 3808.68 115
748.31
4354.86
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SUSHI/EUR
$ 1.43 8296.86 305
1840.64
4295.37
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SUSHI/USDT
$ 1.44 10511.14 349
1259.89
2916.58
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SXP/USDT
$ 0.297700 306.03 8
171.79
355.05
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
SXP/EUR
$ 0.315504 411.01 15
389.96
1648.95
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
UMA/USDT
$ 1.98 0 32
155.72
180.60
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
UMA/EUR
$ 2.16 4853.67 31
2454.88
468.85
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
UMA/BTC
$ 3.13 15.32 10
265.04
297.04
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ - ۲۲:۵۶
UNI/EUR
$ 6.91 44599.52 444
22572.38
48780.64
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
UNI/USDT
$ 6.91 14610.18 466
21893.07
50465.14
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
UNI/BTC
$ 6.87 15972.91 249
11681.10
14263.55
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
USDC/USDT
$ 0.999751 6164.98 489
81225.16
31278.22
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
USDC/EUR
$ 1.00 452545.67 558
416532.88
338272.58
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
USDC/USDT
$ 0.999980 114711.16 315
459673.77
1776290.41
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 1654666.50 399
612208.79
998043.92
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 0.999868 970379.50 393
383526.15
2270050.87
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
UST/EUR
$ 0.007348 2415.82 101
92.66
11165.59
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۲۲:۵۸
UST/USDT
$ 0.009000 119.27 6
27.28
514.15
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ - ۲۲:۵۸
VEGA/EUR
$ 1.09 0 114
383.35
32.86
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
VEGA/USDT
$ 1.30 213.95 116
7.73
281.06
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 21901.00 0 1
324.34
372.65
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
XLM/BTC
$ 0.091101 4668.75 364
13357.98
38955.98
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
XLM/GBP
$ 0.090912 8913.23 326
760.84
30168.69
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
XLM/USDT
$ 0.091050 292978.98 529
69856.18
175517.59
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
XLM/EUR
$ 0.090967 101022.07 520
62175.49
89173.23
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.397512 74665.45 500
62940.51
54978.42
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.398681 188560.41 458
92635.33
133923.65
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/GBP
$ 0.398924 47349.85 481
33730.43
89640.54
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/EUR
$ 0.398953 2741542.84 636
637317.12
1222327.32
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.399170 5760842.64 639
892615.14
1137375.41
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
YFI/BTC
$ 11690.43 6675.57 329
9517.52
9549.12
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
YFI/EUR
$ 7615.14 12576.64 327
1544.58
4850.23
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
YFI/USDT
$ 7630.10 15792.63 386
11267.98
12620.00
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ZRX/USDT
$ 0.248470 4220.13 383
5860.76
4814.89
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ZRX/EUR
$ 0.248169 9327.50 345
5992.08
8547.44
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲:۴۱
ZRX/BTC
$ 0.390327 647.98 210
3774.94
6070.20
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱

مشخصات Bitstamp

توضیحات

نظرات Bitstamp

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین