ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2427.62
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۵۲
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
35135.49
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۵۲
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
107.56
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۵۲
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.600825
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۵۲

قیمت ارزهای دیجیتال در اوکی اکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) آخرین قیمت حجم بازار سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
1INCH/USDT
$ 1.63 1.62 USDT 7.85 M (0.15%) 191.65 K (0.28%)
94.135 K
97.514 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
1INCH/ETH
$ 1.62 0.00067100 ETH 34.23 K (0%) 37.85 K (0.06%)
19.602 K
18.249 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
AAC/USDT
$ 0.001045 0.00104100 USDT 154.91 K (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ABT/USDT
$ 0.165540 0.16490000 USDT 6.96 M (0.13%) 15.32 K (0.02%)
595.791
14.722 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ACT/BTC
$ 0.005442 0.0000001550 BTC 55.15 K (0%) 291.94 (0%)
222.379
69.560
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ACT/USDT
$ 0.005422 0.00540000 USDT 380.26 K (0.01%) 375.65 (0%)
252.897
122.758
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ADA/BTC
$ 1.07 0.00003058 BTC 19.29 M (0.37%) 316.66 K (0.46%)
148.379 K
168.286 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ADA/ETH
$ 1.07 0.00044300 ETH 2.08 M (0.04%) 180.09 K (0.26%)
83.272 K
96.815 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ADA/USDT
$ 1.07 1.07 USDT 95.36 M (1.83%) 736.99 K (1.08%)
324.776 K
412.217 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
AE/USDT
$ 0.112259 0.11180000 USDT 508.34 K (0.01%) 572.63 (0%)
472.998
99.631
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
AE/BTC
$ 0.112353 0.0000032000 BTC 818.00 (0%) 147.54 (0%)
80.718
66.821
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
AERGO/USDT
$ 0.166656 0.16600000 USDT 8.00 K (0%) 2.76 K (0%)
2.765 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ALGO/BTC
$ 0.944494 0.00002690 BTC 1.27 M (0.02%) 142.25 K (0.21%)
72.186 K
70.067 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ALGO/USDT
$ 0.944233 0.94050000 USDT 41.86 M (0.8%) 359.52 K (0.53%)
228.826 K
130.690 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
آلووا
آلووا
ALLUVA
ALV/USDT
$ 0.002137 0.00212800 USDT 33.97 K (0%) 118.91 (0%)
67.517
51.395
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ANC/USDT
$ 1.66 1.65 USDT 1.07 M (0.02%) 46.39 K (0.07%)
35.923 K
10.466 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ANT/USDT
$ 4.40 4.39 USDT 12.59 M (0.24%) 143.27 K (0.21%)
81.674 K
61.599 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ANT/BTC
$ 4.40 0.00012540 BTC 955.83 K (0.02%) 71.63 K (0.1%)
33.512 K
38.113 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
API3/USDT
$ 4.39 4.38 USDT 22.21 M (0.43%) 71.59 K (0.1%)
34.083 K
37.509 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
API3/ETH
$ 4.40 0.00181700 ETH 290.38 K (0.01%) 11.18 K (0.02%)
9.172 K
2.008 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
APM/USDT
$ 0.027282 0.02717000 USDT 8.97 K (0%) 30.33 (0%)
30.332
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ARDR/BTC
$ 0.159752 0.0000045500 BTC 1.19 K (0%) 3.16 K (0%)
3.161 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ARK/BTC
$ 0.797004 0.00002270 BTC 3.33 K (0%) 931.89 (0%)
497.654
434.232
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ARK/USDT
$ 0.802280 0.79900000 USDT 14.95 K (0%) 906.15 (0%)
122.810
783.340
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
AST/USDT
$ 0.172881 0.17220000 USDT 77.50 K (0%) 3.88 K (0.01%)
1.757 K
2.119 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 32.52 0.00092631 BTC 21.52 M (0.41%) 372.19 K (0.55%)
191.266 K
180.922 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 32.56 32.43 USDT 239.20 M (4.59%) 599.68 K (0.88%)
310.916 K
288.765 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 32.40 0.01338200 ETH 6.90 M (0.13%) 79.06 K (0.12%)
41.728 K
37.332 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
AVAX/ETH
$ 61.75 0.02550000 ETH 5.25 M (0.1%) 183.70 K (0.27%)
93.039 K
90.661 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
AVAX/USDT
$ 61.95 61.71 USDT 92.81 M (1.78%) 792.75 K (1.17%)
353.519 K
439.231 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
AVAX/BTC
$ 61.87 0.00176200 BTC 11.00 M (0.21%) 751.78 K (1.11%)
368.226 K
383.551 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BABYDOGE/USDT
$ 0.0000000042 0.0000000042 USDT 28.79 M (0.55%) 154.03 K (0.23%)
81.783 K
72.250 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BADGER/USDT
$ 10.38 10.33 USDT 1.08 M (0.02%) 83.76 K (0.12%)
45.648 K
38.112 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BADGER/BTC
$ 10.38 0.00029560 BTC 52.57 K (0%) 7.98 K (0.01%)
6.853 K
1.128 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BAL/BTC
$ 11.62 0.00033100 BTC 59.44 K (0%) 57.04 K (0.08%)
30.395 K
26.646 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BAL/USDT
$ 11.61 11.57 USDT 1.28 M (0.02%) 110.50 K (0.16%)
76.602 K
33.902 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 3.48 3.47 USDT 2.59 M (0.05%) 138.37 K (0.2%)
67.013 K
71.359 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.717295 0.00002043 BTC 841.66 K (0.02%) 116.75 K (0.17%)
58.765 K
57.989 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.717938 0.71510000 USDT 10.45 M (0.2%) 279.44 K (0.41%)
141.416 K
138.025 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BCD/BTC
$ 0.881259 0.00002510 BTC 20.28 K (0%) 9.76 K (0.01%)
5.052 K
4.703 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BCD/USDT
$ 0.880464 0.87700000 USDT 763.97 K (0.01%) 12.12 K (0.02%)
4.822 K
7.295 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BCH/USDK
$ 288.52 288.49 USDK 5.42 M (0.1%) 202.30 K (0.3%)
99.382 K
102.914 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
بیت کوین ایکس
بیت کوین ایکس
BitcoinX [Futures]
BCX/BTC
$ 0.000161 0.0000000046 BTC 883.00 (0%) 132.57 (0%)
0.233
132.336
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/ETH
$ 2327.58 0.96120000 ETH 275.86 K (0.01%) 397.29 K (0.58%)
52.290 K
345.001 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/USDT
$ 2348.99 2339.91 USDT 526.92 K (0.01%) 19.17 K (0.03%)
7.350 K
11.820 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BICO/USDT
$ 2.08 2.07 USDT 4.49 M (0.09%) 79.30 K (0.12%)
20.326 K
58.970 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BLOC/USDT
$ 0.000783 0.00078000 USDT 6.25 K (0%) 606.42 (0%)
175.761
430.661
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BLOK/USDT
$ 0.025699 0.02560000 USDT 1.04 M (0.02%) 16.34 K (0.02%)
14.543 K
1.801 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BNT/BTC
$ 2.32 0.00006610 BTC 202.89 K (0%) 53.34 K (0.08%)
32.183 K
21.154 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BNT/USDT
$ 2.32 2.31 USDT 765.49 K (0.01%) 61.69 K (0.09%)
39.071 K
22.620 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BOX/USDT
$ 2.07 2.06 USDT 259.73 K (0%) 1.24 K (0%)
776.331
467.869
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 88.48 0.00252000 BTC 2.02 M (0.04%) 326.73 K (0.48%)
175.260 K
151.475 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 88.57 88.22 USDT 15.99 M (0.31%) 796.11 K (1.17%)
488.327 K
307.784 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 88.63 88.55 USDC 12.46 K (0%) 3.31 K (0%)
2.136 K
1.175 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDK
$ 88.25 88.24 USDK 839.76 K (0.02%) 85.34 K (0.13%)
43.355 K
41.985 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BTC/USDC
$ 35014.08 34982.30 USDC 624.67 K (0.01%) 135.88 K (0.2%)
64.335 K
71.546 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BTC/DAI
$ 34989.93 35000.00 DAI 1.00 K (0%) 6.87 K (0.01%)
6.873 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BTC/USDT
$ 35135.49 34996.60 USDT 401.06 M (7.7%) 2.94 M (4.32%)
1.334 M
1.604 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BTC/USDK
$ 35016.00 35012.50 USDK 99.13 M (1.9%) 487.28 K (0.72%)
240.269 K
247.013 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BTG/BTC
$ 28.76 0.00081900 BTC 77.54 K (0%) 13.85 K (0.02%)
7.357 K
6.498 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BTG/USDT
$ 28.75 28.64 USDT 1.75 M (0.03%) 27.01 K (0.04%)
20.109 K
6.901 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BTM/BTC
$ 0.026332 0.0000007500 BTC 190.91 K (0%) 5.60 K (0.01%)
4.237 K
1.364 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BTM/ETH
$ 0.026390 0.00001090 ETH 100.73 K (0%) 3.93 K (0.01%)
2.419 K
1.512 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BTM/USDT
$ 0.026462 0.02636000 USDT 897.17 K (0.02%) 30.71 K (0.04%)
23.834 K
6.876 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
BTT/BTC
$ 0.002617 0.0000000597 BTC 148.22 K (0%) 37.18 K (0.04%)
20.182 K
16.997 K
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ - ۱۳:۲۷
BTT/USDT
$ 0.002616 0.00261280 USDT 93.54 M (2.13%) 239.79 K (0.24%)
130.549 K
109.244 K
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ - ۱۳:۲۷
BZZ/USDT
$ 1.95 1.94 USDT 551.50 K (0.01%) 90.38 K (0.13%)
70.993 K
19.387 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CEL/USDT
$ 2.48 2.47 USDT 792.33 K (0.02%) 59.52 K (0.09%)
35.365 K
24.152 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CELO/USDT
$ 3.21 3.19 USDT 12.83 M (0.25%) 195.38 K (0.29%)
95.552 K
99.825 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CELO/BTC
$ 3.20 0.00009100 BTC 632.03 K (0.01%) 97.24 K (0.14%)
57.152 K
40.092 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CELT/USDT
$ 0.032083 0.03195900 USDT 536.92 K (0.01%) 12.98 K (0.02%)
11.307 K
1.670 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CGS/USDT
$ 0.050770 0.05057000 USDT 689.21 K (0.01%) 2.80 K (0%)
2.310 K
492.907
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
بی چت
بی چت
BeeChat
CHAT/USDT
$ 0.001342 0.00133700 USDT 91.45 K (0%) 416.21 (0%)
303.005
113.202
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CMT/BTC
$ 0.004108 0.0000001170 BTC 1.89 K (0%) 602.77 (0%)
521.226
81.548
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CMT/USDT
$ 0.004086 0.00407000 USDT 203.11 K (0%) 3.77 K (0.01%)
1.858 K
1.911 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CMT/ETH
$ 0.004116 0.0000017000 ETH 405.00 (0%) 372.16 (0%)
19.760
352.404
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 123.73 0.00352400 BTC 779.99 K (0.01%) 116.84 K (0.17%)
58.100 K
58.744 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 123.81 123.32 USDT 6.21 M (0.12%) 394.23 K (0.58%)
262.863 K
131.363 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CONV/USDT
$ 0.006255 0.00623000 USDT 298.26 K (0.01%) 9.18 K (0.01%)
3.757 K
5.424 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CQT/USDT
$ 0.406607 0.40500000 USDT 461.16 K (0.01%) 81.46 K (0.12%)
40.984 K
40.480 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CQT/BTC
$ 0.407275 0.00001160 BTC 88.03 K (0%) 57.48 K (0.08%)
25.233 K
32.249 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.363325 0.36189000 USDT 6.51 M (0.13%) 234.39 K (0.34%)
119.703 K
114.683 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDK
$ 0.362236 0.36220000 USDK 19.47 M (0.37%) 1.18 K (0%)
248.472
931.957
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BTC
$ 0.363052 0.00001034 BTC 1.74 M (0.03%) 492.06 K (0.72%)
199.552 K
292.508 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 2.88 0.00119000 ETH 1.04 M (0.02%) 63.44 K (0.09%)
42.381 K
21.059 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 2.89 0.00008220 BTC 1.61 M (0.03%) 174.29 K (0.26%)
103.334 K
70.956 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 2.89 2.88 USDT 49.74 M (0.96%) 284.01 K (0.42%)
161.873 K
122.141 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.082324 0.08200000 USDT 3.49 M (0.07%) 161.21 K (0.24%)
88.119 K
73.089 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CTC/USDT
$ 1.15 1.15 USDT 5.89 M (0.11%) 30.35 K (0.04%)
19.333 K
11.016 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CTXC/USDT
$ 0.292355 0.29120000 USDT 7.24 M (0.14%) 66.21 K (0.1%)
53.705 K
12.509 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CVC/USDT
$ 0.217500 0.21664000 USDT 2.03 M (0.04%) 78.85 K (0.12%)
54.235 K
24.616 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CVC/BTC
$ 0.216980 0.0000061800 BTC 188.73 K (0%) 21.91 K (0.03%)
20.313 K
1.602 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 1.03 1.03 USDT 662.59 K (0.01%) 53.95 K (0.08%)
25.771 K
28.178 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CVT/USDT
$ 0.003524 0.00351000 USDT 38.43 K (0%) 4.22 K (0.01%)
635.784
3.587 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
CVT/BTC
$ 0.003511 0.0000001000 BTC 233.00 (0%) 0.84 (0%)
0.838
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DAI/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 831.99 K (0.02%) 429.79 K (0.63%)
186.181 K
243.607 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 94.42 0.03900000 ETH 240.74 K (0%) 11.83 K (0.02%)
6.764 K
5.065 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 94.99 94.61 USDT 15.35 M (0.29%) 243.63 K (0.36%)
126.999 K
116.627 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 94.94 0.00270400 BTC 975.52 K (0.02%) 84.57 K (0.12%)
39.689 K
44.881 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DCR/USDT
$ 55.51 55.29 USDT 1.77 M (0.03%) 7.55 K (0.01%)
6.794 K
752.757
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DCR/BTC
$ 55.47 0.00158000 BTC 367.56 K (0.01%) 6.61 K (0.01%)
5.619 K
988.085
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DEAPCOIN
DEP/USDT
$ 0.042866 0.04270000 USDT 4.81 M (0.09%) 20.27 K (0.03%)
10.665 K
9.608 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DEVT/USDT
$ 0.595435 0.59300000 USDT 564.96 K (0.01%) 1.13 K (0%)
104.391
1.025 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DGB/BTC
$ 0.020575 0.0000005860 BTC 491.12 K (0.01%) 14.51 K (0.02%)
9.872 K
4.637 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DGB/USDT
$ 0.020590 0.02051000 USDT 2.43 M (0.05%) 18.11 K (0.03%)
12.836 K
5.276 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
دلفین توکن
دلفین توکن
Dolphin Token
DHT/USDT
$ 0.580284 0.57800000 USDT 73.05 K (0%) 1.93 K (0%)
155.461
1.771 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.848276 0.84500000 USDT 1.13 M (0.02%) 25.98 K (0.04%)
15.368 K
10.615 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DMD/USDT
$ 22.71 22.62 USDT 1.10 M (0.02%) 2.58 K (0%)
684.108
1.898 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DMG/USDT
$ 0.027784 0.02767000 USDT 22.01 K (0%) 556.61 (0%)
0.279
556.336
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DNA/USDT
$ 0.000167 0.00016680 USDT 9.47 K (0%) 469.27 (0%)
253.823
215.443
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DNA/BTC
$ 0.000169 0.0000000048 BTC 715.00 (0%) 129.14 (0%)
129.141
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.137295 0.13675200 USDT 175.53 M (3.37%) 914.80 K (1.35%)
478.340 K
436.458 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDK
$ 0.137134 0.13712000 USDK 29.78 K (0%) 12.25 K (0.02%)
6.025 K
6.225 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DORA/USDT
$ 7.30 7.27 USDT 14.23 M (0.27%) 76.97 K (0.11%)
55.415 K
21.554 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DOSE/USDT
$ 0.081221 0.08094000 USDT 105.08 K (0%) 748.33 (0%)
190.169
558.159
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۲۶
DOT/BTC
$ 18.05 0.00051420 BTC 16.83 M (0.32%) 607.98 K (0.89%)
321.397 K
286.579 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DOT/ETH
$ 18.02 0.00744300 ETH 4.15 M (0.08%) 182.50 K (0.27%)
92.482 K
90.014 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DOT/USDT
$ 18.07 18.00 USDT 131.90 M (2.53%) 840.69 K (1.24%)
498.619 K
342.069 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
DYDX/USDT
$ 5.82 5.80 USDT 26.35 M (0.51%) 315.82 K (0.46%)
164.279 K
151.542 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EC/USDT
$ 0.005094 0.00507400 USDT 266.84 K (0.01%) 4.45 K (0.01%)
4.136 K
312.387
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EFI/USDT
$ 0.482507 0.48060000 USDT 1.24 M (0.02%) 73.93 K (0.11%)
31.830 K
42.099 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EGLD/USDT
$ 128.82 128.31 USDT 33.67 M (0.65%) 270.87 K (0.4%)
141.412 K
129.457 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EGLD/BTC
$ 128.66 0.00366440 BTC 3.82 M (0.07%) 136.64 K (0.2%)
78.550 K
58.087 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EGT/ETH
$ 0.000741 0.0000003060 ETH 149.40 K (0%) 1.35 K (0%)
449.415
897.879
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EGT/BTC
$ 0.000744 0.0000000212 BTC 201.00 (0%) 459.72 (0%)
380.738
78.982
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EGT/USDT
$ 0.000747 0.00074400 USDT 18.77 K (0%) 2.55 K (0%)
869.624
1.678 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ELF/USDT
$ 0.295562 0.29440000 USDT 3.86 M (0.07%) 110.39 K (0.16%)
85.693 K
24.693 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ELF/BTC
$ 0.295625 0.0000084200 BTC 3.12 M (0.06%) 53.03 K (0.08%)
40.416 K
12.613 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ELON/USDT
$ 0.0000007466 0.0000007440 USDT 13.27 M (0.26%) 104.58 K (0.16%)
43.464 K
61.121 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۲۶
EM/USDT
$ 0.036178 0.03603000 USDT 1.34 K (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ENJ/USDT
$ 1.56 1.56 USDT 14.87 M (0.29%) 266.98 K (0.39%)
129.142 K
137.836 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ENJ/BTC
$ 1.56 0.00004442 BTC 3.14 M (0.06%) 149.46 K (0.22%)
75.106 K
74.349 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ENS/USDT
$ 16.21 16.15 USDT 3.64 M (0.07%) 190.76 K (0.28%)
101.513 K
89.244 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EOS/USDK
$ 2.20 2.20 USDK 90.32 K (0%) 142.43 K (0.21%)
72.710 K
69.721 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EOS/BTC
$ 2.20 0.00006270 BTC 1.97 M (0.04%) 280.79 K (0.41%)
151.573 K
129.221 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EOS/ETH
$ 2.20 0.00091000 ETH 123.17 K (0%) 68.41 K (0.1%)
32.565 K
35.842 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EOS/USDT
$ 2.20 2.19 USDT 15.55 M (0.3%) 757.00 K (1.11%)
475.341 K
281.662 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EOS/USDC
$ 2.19 2.19 USDC 52.37 K (0%) 11.41 K (0.02%)
3.740 K
7.671 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ETC/OKB
$ 23.95 1.18 OKB 14.87 M (0.29%) 35.58 K (0.05%)
17.425 K
18.150 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ETC/USDT
$ 23.83 23.75 USDT 30.67 M (0.59%) 630.72 K (0.94%)
333.147 K
297.569 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۲۶
ETC/BTC
$ 23.98 0.00068290 BTC 2.65 M (0.05%) 202.44 K (0.3%)
104.507 K
97.936 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ETC/ETH
$ 23.92 0.00988000 ETH 336.77 K (0.01%) 28.81 K (0.04%)
16.089 K
12.720 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ETC/USDK
$ 23.87 23.87 USDK 2.47 M (0.05%) 48.20 K (0.07%)
24.189 K
24.014 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ETC/USDC
$ 23.99 23.96 USDC 8.53 K (0%) 5.76 K (0.01%)
2.635 K
3.121 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ETH/USDT
$ 2427.62 2418.02 USDT 435.43 M (8.36%) 3.22 M (4.74%)
1.920 M
1.304 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ETH/USDK
$ 2419.93 2419.69 USDK 21.89 M (0.42%) 251.28 K (0.37%)
123.537 K
127.744 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ETH/USDC
$ 2413.66 2411.47 USDC 358.69 K (0.01%) 92.74 K (0.14%)
30.220 K
62.517 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ETH/DAI
$ 2444.30 2445.00 DAI 29.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ETH/BTC
$ 2426.20 0.06910000 BTC 18.61 M (0.36%) 4.18 M (6.15%)
811.322 K
3.369 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ETM/USDT
$ 0.031062 0.03094000 USDT 442.09 K (0.01%) 7.12 K (0.01%)
749.414
6.367 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
EXE/USDT
$ 0.001637 0.00163000 USDT 64.64 K (0%) 860.46 (0%)
45.955
814.509
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
FAIR/USDT
$ 0.004685 0.00466700 USDT 4.14 M (0.08%) 8.22 K (0.01%)
7.274 K
943.773
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
FLM/USDT
$ 0.228082 0.22720000 USDT 2.22 M (0.04%) 12.76 K (0.02%)
11.993 K
763.476
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/ETH
$ 5.04 0.00208000 ETH 636.94 K (0.01%) 47.62 K (0.07%)
25.296 K
22.323 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BTC
$ 5.05 0.00014380 BTC 2.94 M (0.06%) 83.25 K (0.12%)
40.319 K
42.933 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 5.05 5.03 USDT 12.56 M (0.24%) 153.44 K (0.23%)
87.062 K
66.374 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 5.20 5.18 USDT 791.31 K (0.02%) 49.12 K (0.07%)
35.028 K
14.094 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
FRONT/USDT
$ 0.430702 0.42900000 USDT 3.71 M (0.07%) 50.10 K (0.07%)
25.247 K
24.849 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
FSN/USDT
$ 0.583296 0.58100000 USDT 87.51 K (0%) 4.04 K (0.01%)
1.346 K
2.690 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
FTM/USDT
$ 2.20 2.19 USDT 369.54 M (7.1%) 761.94 K (1.12%)
414.119 K
347.826 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
FUN/BTC
$ 0.010568 0.0000003010 BTC 9.72 K (0%) 6.86 K (0.01%)
1.164 K
5.699 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 2.46 2.45 USDT 16.62 K (0%) 0.84 (0%)
0.835
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 4.30 0.00012240 BTC 833.75 K (0.02%) 2.59 K (0%)
1.123 K
1.470 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
گس
گس
Gas
GAS/ETH
$ 4.31 0.00178000 ETH 1.33 M (0.03%) 838.20 (0%)
613.820
224.380
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 4.33 4.32 USDT 636.39 K (0.01%) 19.15 K (0.03%)
8.501 K
10.645 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
GF/USDT
$ 1.57 1.56 USDT 501.95 K (0.01%) 50.52 K (0.07%)
7.717 K
42.801 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
GHST/ETH
$ 2.05 0.00084800 ETH 2.72 M (0.05%) 11.10 K (0.02%)
5.424 K
5.680 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
GHST/USDT
$ 2.06 2.05 USDT 19.86 M (0.38%) 55.25 K (0.08%)
33.332 K
21.919 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
GLM/USDT
$ 0.304777 0.30360000 USDT 368.18 K (0.01%) 30.17 K (0.04%)
24.496 K
5.674 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
GM/USDT
$ 0.000042 0.00004201 USDT 861.31 K (0.02%) 5.46 K (0.01%)
4.962 K
494.207
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
GNX/BTC
$ 0.009655 0.0000002750 BTC 87.29 K (0%) 234.27 (0%)
156.103
78.169
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
GODS/USDT
$ 2.04 2.03 USDT 1.58 M (0.03%) 85.64 K (0.13%)
54.400 K
31.236 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
GRT/BTC
$ 0.400604 0.00001141 BTC 498.61 K (0.01%) 120.60 K (0.18%)
64.045 K
56.556 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
GRT/USDT
$ 0.401507 0.39992000 USDT 16.64 M (0.32%) 372.53 K (0.55%)
241.002 K
131.531 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
GTO/BTC
$ 0.031002 0.0000008830 BTC 1.03 M (0.02%) 38.80 K (0.06%)
30.478 K
8.322 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
GTO/USDT
$ 0.031030 0.03091000 USDT 658.07 K (0.01%) 24.36 K (0.04%)
22.205 K
2.151 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
GUSD/USDT
$ 0.997141 0.99320000 USDT 23.62 K (0%) 71.30 K (0.1%)
41.861 K
29.443 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
HBAR/BTC
$ 0.216286 0.0000061600 BTC 1.52 M (0.03%) 155.55 K (0.23%)
78.840 K
76.712 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
HBAR/USDT
$ 0.216656 0.21580000 USDT 9.55 M (0.18%) 176.92 K (0.26%)
91.051 K
85.868 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
HBAR/USDK
$ 0.215622 0.21560000 USDK 1.48 M (0.03%) 691.37 (0%)
691.370
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
HYC/USDT
$ 0.000144 0.00014380 USDT 30.80 K (0%) 262.77 (0%)
120.460
142.310
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ICX/BTC
$ 0.688159 0.00001960 BTC 182.40 K (0%) 37.75 K (0.06%)
17.856 K
19.899 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ICX/USDT
$ 0.687503 0.68480000 USDT 4.38 M (0.08%) 117.12 K (0.17%)
58.845 K
58.277 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
IMX/USDT
$ 2.34 2.33 USDT 8.47 M (0.16%) 74.04 K (0.11%)
47.977 K
26.065 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
INT/USDT
$ 0.006958 0.00693000 USDT 387.67 K (0.01%) 1.31 K (0%)
572.903
735.399
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
INT/BTC
$ 0.007022 0.0000002000 BTC 19.77 K (0%) 178.77 (0%)
101.654
77.112
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
INT/ETH
$ 0.006973 0.0000028800 ETH 210.25 K (0%) 846.92 (0%)
23.707
823.216
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
INX/USDT
$ 0.000568 0.00056600 USDT 9.63 K (0%) 340.24 (0%)
151.041
189.198
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
IOST/ETH
$ 0.022008 0.0000090900 ETH 949.12 K (0.02%) 45.65 K (0.07%)
23.542 K
22.109 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
IOST/BTC
$ 0.022028 0.0000006274 BTC 2.58 M (0.05%) 82.72 K (0.12%)
48.963 K
33.760 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
IOST/USDT
$ 0.022085 0.02199800 USDT 8.27 M (0.16%) 135.37 K (0.2%)
86.043 K
49.326 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
IQ/USDT
$ 0.008353 0.00832000 USDT 37.48 K (0%) 1.82 K (0%)
1.738 K
80.217
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ITC/USDT
$ 0.028517 0.02840000 USDT 244.27 K (0%) 903.80 (0%)
185.669
718.132
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
JST/USDT
$ 0.038833 0.03868000 USDT 122.51 M (2.35%) 133.92 K (0.2%)
66.279 K
67.640 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KAN/USDT
$ 0.001745 0.00173800 USDT 47.39 K (0%) 3.24 K (0%)
2.347 K
893.595
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KAN/ETH
$ 0.001743 0.0000007200 ETH 7.07 K (0%) 263.03 (0%)
101.782
161.251
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KAR/USDT
$ 2.26 2.25 USDT 503.99 K (0.01%) 5.52 K (0.01%)
4.744 K
774.606
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KCASH/USDT
$ 0.002640 0.00263000 USDT 177.78 K (0%) 2.35 K (0%)
1.921 K
432.393
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KISHU/USDT
$ 0.0000000017 0.0000000017 USDT 4.98 M (0.1%) 60.82 K (0.09%)
53.632 K
7.192 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KLAY/BTC
$ 1.20 0.00003411 BTC 531.54 K (0.01%) 2.68 K (0%)
2.614 K
63.197
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KLAY/USDT
$ 1.20 1.19 USDT 9.35 M (0.18%) 174.92 K (0.26%)
82.791 K
92.125 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KNC/USDT
$ 1.41 1.40 USDT 8.21 M (0.16%) 101.09 K (0.15%)
63.285 K
37.803 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KNC/BTC
$ 1.40 0.00004000 BTC 801.98 K (0.02%) 47.17 K (0.07%)
24.400 K
22.770 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KOL/USDT
$ 0.097424 0.09704000 USDT 617.67 K (0.01%) 1.79 K (0%)
386.770
1.402 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KSM/BTC
$ 185.38 0.00528000 BTC 969.11 K (0.02%) 122.43 K (0.18%)
64.909 K
57.519 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KSM/ETH
$ 185.21 0.07650000 ETH 809.21 K (0.02%) 39.00 K (0.06%)
19.204 K
19.801 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
KSM/USDT
$ 185.58 184.85 USDT 8.77 M (0.17%) 266.71 K (0.39%)
144.481 K
122.226 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LAMB/USDT
$ 0.004970 0.00495000 USDT 109.55 K (0%) 1.64 K (0%)
571.157
1.073 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LAT/USDT
$ 0.071884 0.07160000 USDT 3.13 M (0.06%) 47.84 K (0.07%)
25.694 K
22.147 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LBA/USDT
$ 0.003082 0.00307000 USDT 79.53 K (0%) 4.59 K (0.01%)
4.465 K
126.566
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LEO/USDT
$ 3.59 3.57 USDT 10.89 K (0%) 669.95 (0%)
426.398
243.554
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LET/USDT
$ 0.001948 0.00194000 USDT 20.36 K (0%) 790.91 (0%)
790.714
0.198
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LINK/ETH
$ 15.57 0.00643000 ETH 1.44 M (0.03%) 144.19 K (0.21%)
77.114 K
67.078 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LINK/USDT
$ 15.58 15.52 USDT 78.87 M (1.51%) 710.81 K (1.05%)
346.627 K
364.187 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LINK/BTC
$ 15.55 0.00044300 BTC 5.58 M (0.11%) 243.65 K (0.36%)
129.824 K
113.825 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LON/USDT
$ 1.07 1.06 USDT 2.08 M (0.04%) 58.54 K (0.09%)
29.301 K
29.236 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LON/ETH
$ 1.07 0.00044000 ETH 31.64 K (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LOON/USDT
$ 0.005061 0.00504000 USDT 18.75 K (0%) 307.46 (0%)
202.120
105.338
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LRC/BTC
$ 0.806508 0.00002297 BTC 6.91 M (0.13%) 245.55 K (0.36%)
140.542 K
105.012 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LRC/USDT
$ 0.806709 0.80352000 USDT 37.65 M (0.72%) 449.43 K (0.66%)
299.636 K
149.796 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LSK/BTC
$ 1.66 0.00004740 BTC 506.27 K (0.01%) 2.55 K (0%)
1.532 K
1.016 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LSK/USDT
$ 1.67 1.66 USDT 2.00 M (0.04%) 1.64 K (0%)
802.958
835.820
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LTC/OKB
$ 107.25 5.30 OKB 2.75 M (0.05%) 18.62 K (0.03%)
8.845 K
9.779 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LTC/USDC
$ 108.05 107.95 USDC 15.89 K (0%) 15.20 K (0.02%)
6.389 K
8.813 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LTC/USDK
$ 107.26 107.25 USDK 2.40 M (0.05%) 189.05 K (0.28%)
93.873 K
95.182 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LTC/ETH
$ 107.28 0.04430000 ETH 114.81 K (0%) 155.77 K (0.23%)
82.809 K
72.965 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LTC/USDT
$ 107.56 107.13 USDT 49.66 M (0.95%) 1.82 M (2.68%)
835.334 K
986.395 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
LTC/BTC
$ 107.44 0.00306000 BTC 5.35 M (0.1%) 581.20 K (0.85%)
288.814 K
292.386 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BTC
$ 65.96 0.00187870 BTC 73.85 M (1.42%) 851.87 K (1.25%)
459.950 K
391.920 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 66.04 65.78 USDT 383.19 M (7.36%) 1.07 M (1.57%)
602.367 K
468.278 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MANA/ETH
$ 2.03 0.00083730 ETH 729.73 K (0.01%) 102.28 K (0.15%)
51.449 K
50.831 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MANA/USDT
$ 2.03 2.02 USDT 21.82 M (0.42%) 602.39 K (0.89%)
324.382 K
278.010 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MANA/BTC
$ 2.03 0.00005779 BTC 6.61 M (0.13%) 346.56 K (0.51%)
184.049 K
162.515 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MASK/USDT
$ 5.60 5.58 USDT 6.07 M (0.12%) 205.94 K (0.3%)
140.685 K
65.255 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MCO/USDT
$ 7.59 7.56 USDT 560.38 K (0.01%) 690.96 (0%)
49.528
641.431
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MDA/USDT
$ 0.363486 0.36200000 USDT 29.99 K (0%) 705.63 (0%)
174.848
530.781
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.069996 0.06972000 USDT 710.82 K (0.01%) 2.70 K (0%)
1.214 K
1.487 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 2.35 2.34 USDT 3.37 M (0.06%) 130.25 K (0.19%)
74.847 K
55.404 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MIR/USDT
$ 1.28 1.27 USDT 1.23 M (0.02%) 162.86 K (0.24%)
75.452 K
87.403 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MITH/BTC
$ 0.035356 0.0000010070 BTC 2.15 M (0.04%) 15.90 K (0.02%)
15.824 K
71.441
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MITH/USDT
$ 0.035500 0.03536000 USDT 1.23 M (0.02%) 48.59 K (0.07%)
48.061 K
532.085
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MKR/BTC
$ 1801.14 0.05130000 BTC 614.23 K (0.01%) 100.76 K (0.15%)
52.731 K
48.029 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MKR/ETH
$ 1815.83 0.75000000 ETH 1.55 K (0%) 37.28 K (0.05%)
8.605 K
28.675 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MKR/USDT
$ 1802.32 1795.20 USDT 4.85 M (0.09%) 207.09 K (0.3%)
105.782 K
101.310 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MLN/USDT
$ 54.34 54.13 USDT 996.92 K (0.02%) 17.13 K (0.03%)
8.602 K
8.526 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MOF/BTC
$ 2.24 0.00003887 BTC 937.99 K (0.01%) 22.83 K (0.03%)
17.006 K
5.828 K
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ - ۱۰:۱۳
MOF/USDT
$ 0.002368 0.00235930 USDT 4.39 M (0.08%) 31.73 K (0.05%)
5.862 K
25.863 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MON/USDT
$ 0.005144 0.00512400 USDT 388.04 K (0.01%) 3.28 K (0%)
2.756 K
527.476
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
MXT/USDT
$ 0.002326 0.00231700 USDT 1.96 M (0.04%) 1.88 K (0%)
1.489 K
393.699
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
NANO/USDT
$ 2.18 2.17 USDT 2.52 M (0.05%) 59.92 K (0.09%)
26.124 K
33.795 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
NANO/BTC
$ 2.18 0.00006200 BTC 748.95 K (0.01%) 54.66 K (0.08%)
23.672 K
30.989 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
NAS/USDT
$ 0.213139 0.21230000 USDT 259.87 K (0%) 4.29 K (0.01%)
1.434 K
2.854 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
NAS/BTC
$ 0.213120 0.0000060700 BTC 52.75 K (0%) 1.41 K (0%)
781.830
623.341
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
NEO/ETH
$ 18.04 0.00745000 ETH 766.87 K (0.01%) 2.84 K (0%)
2.105 K
733.888
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
NEO/BTC
$ 18.05 0.00051400 BTC 842.37 K (0.02%) 51.09 K (0.07%)
29.362 K
21.730 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
NEO/USDT
$ 18.05 17.98 USDT 7.02 M (0.13%) 254.16 K (0.37%)
148.098 K
106.066 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
NMR/USDT
$ 21.94 21.86 USDT 181.62 K (0%) 45.26 K (0.07%)
31.346 K
13.916 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
NULS/ETH
$ 0.358324 0.00014800 ETH 1.47 M (0.03%) 39.20 (0%)
39.205
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
NULS/BTC
$ 0.355315 0.00001012 BTC 405.06 K (0.01%) 33.41 K (0.05%)
23.874 K
9.533 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
NULS/USDT
$ 0.355272 0.35390000 USDT 2.07 M (0.04%) 24.56 K (0.04%)
14.235 K
10.320 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OKB/ETH
$ 20.22 0.00835100 ETH 3.65 M (0.07%) 32.44 K (0.05%)
17.352 K
15.090 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OKB/USDT
$ 20.29 20.21 USDT 458.40 M (8.8%) 231.95 K (0.34%)
157.787 K
74.167 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OKB/USDK
$ 20.20 20.19 USDK 1.33 M (0.03%) 33.17 K (0.05%)
16.357 K
16.812 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OKB/BTC
$ 20.26 0.00057710 BTC 7.73 M (0.15%) 86.59 K (0.13%)
48.310 K
38.283 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OKB/USDC
$ 20.40 20.38 USDC 11.35 K (0%) 28.91 K (0.04%)
13.579 K
15.331 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OKT/BTC
$ 41.11 0.00117100 BTC 129.15 K (0%) 2.54 K (0%)
913.847
1.622 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OKT/ETH
$ 41.06 0.01696000 ETH 356.19 K (0.01%) 2.70 K (0%)
1.595 K
1.102 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OKT/USDT
$ 41.14 40.98 USDT 8.08 M (0.16%) 115.21 K (0.17%)
93.520 K
21.685 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OM/USDT
$ 0.086835 0.08650000 USDT 927.35 K (0.02%) 31.49 K (0.05%)
18.477 K
13.008 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OM/ETH
$ 0.086675 0.00003580 ETH 72.91 K (0%) 19.45 K (0.03%)
10.066 K
9.384 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OMG/BTC
$ 4.24 0.00012080 BTC 1.29 M (0.02%) 194.43 K (0.29%)
104.916 K
89.518 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OMG/USDT
$ 4.24 4.22 USDT 39.42 M (0.76%) 367.20 K (0.54%)
197.397 K
169.803 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OMI/USDT
$ 0.006321 0.00629570 USDT 1.29 M (0.02%) 6.97 K (0.01%)
2.319 K
4.655 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ONT/USDT
$ 0.453794 0.45200000 USDT 4.96 M (0.1%) 69.99 K (0.1%)
38.209 K
31.778 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ONT/BTC
$ 0.452921 0.00001290 BTC 133.72 K (0%) 29.83 K (0.04%)
18.778 K
11.053 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ONT/ETH
$ 0.452745 0.00018700 ETH 46.13 K (0%) 3.73 K (0.01%)
2.141 K
1.585 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ORBS/USDT
$ 0.060035 0.05979000 USDT 21.28 K (0%) 520.54 (0%)
300.480
220.056
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ORS/USDT
$ 0.003320 0.00330600 USDT 60.74 K (0%) 239.98 (0%)
25.660
214.323
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
OXT/USDT
$ 0.241153 0.24020000 USDT 370.21 K (0.01%) 64.71 K (0.09%)
9.126 K
55.585 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX/BTC
$ 0.999274 0.00002040 BTC 215.42 K (0%) 192.24 K (0.2%)
115.860 K
76.377 K
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ - ۲:۱۸
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 44.42 K (0%) 237.82 K (0.25%)
147.663 K
90.162 K
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ - ۲:۱۸
PAY/USDT
$ 0.034737 0.03460000 USDT 20.25 K (0%) 2.31 K (0%)
268.010
2.045 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
PAY/BTC
$ 0.034759 0.0000009900 BTC 440.49 K (0.01%) 162.76 (0%)
94.656
68.105
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
PLG/USDT
$ 0.000993 0.00098900 USDT 4.91 K (0%) 393.78 (0%)
352.894
40.884
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
PMA/BTC
$ 0.000096 0.0000000027 BTC 139.24 K (0%) 407.05 (0%)
87.847
319.200
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
PMA/USDK
$ 0.000096 0.00009600 USDK 205.00 (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
PNK/USDT
$ 0.080740 0.08041000 USDT 637.96 K (0.01%) 125.61 (0%)
109.498
16.114
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS/USDT
$ 1.54 1.54 USDT 2.01 M (0.04%) 84.02 K (0.12%)
53.454 K
30.568 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
POLYDOGE/USDT
$ 0.0000000232 0.0000000231 USDT 1.38 M (0.03%) 31.58 K (0.05%)
27.351 K
4.232 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
PPT/USDT
$ 0.248014 0.24700000 USDT 354.49 K (0.01%) 230.27 (0%)
107.434
122.838
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
PROPS/ETH
$ 0.005133 0.0000021200 ETH 449.00 (0%) 151.50 (0%)
46.189
105.311
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
PROPS/USDT
$ 0.005071 0.00505000 USDT 7.76 K (0%) 1.21 K (0%)
596.100
611.677
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
PRQ/USDT
$ 0.345359 0.34400000 USDT 11.78 K (0%) 2.73 K (0%)
1.319 K
1.408 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
PST/BTC
$ 0.020153 0.0000005740 BTC 2.23 M (0.04%) 171.64 (0%)
70.722
100.913
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
PST/USDT
$ 0.020230 0.02015000 USDT 1.30 M (0.02%) 3.33 K (0%)
3.133 K
193.429
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
QTUM/USDT
$ 5.59 5.57 USDT 12.49 M (0.24%) 194.96 K (0.29%)
102.734 K
92.231 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
QTUM/ETH
$ 5.57 0.00230000 ETH 65.98 K (0%) 41.63 K (0.06%)
20.170 K
21.458 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
QTUM/BTC
$ 5.58 0.00015930 BTC 1.45 M (0.03%) 102.73 K (0.15%)
53.110 K
49.625 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۲۶
کوان کوان
کوان کوان
QunQun
QUN/USDT
$ 0.008316 0.00831800 USDT 506.10 K (0.01%) 3.10 K (0%)
2.786 K
314.869
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ - ۲۱:۱۶
کوان کوان
کوان کوان
QunQun
QUN/BTC
$ 0.007937 0.0000001809 BTC 143.93 K (0%) 3.78 K (0.01%)
3.625 K
157.990
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ - ۲۱:۱۶
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.286146 0.0000081500 BTC 878.50 K (0.02%) 99.30 K (0.15%)
53.225 K
46.077 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.286657 0.28553000 USDT 4.51 M (0.09%) 132.88 K (0.19%)
76.465 K
56.417 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
اگر
اگر
Augur
REP/ETH
$ 26.93 0.00836000 ETH 181.28 K (0%) 6.11 K (0.01%)
4.547 K
1.565 K
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ - ۹:۱۷
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 26.82 26.87 USDT 2.09 M (0.04%) 93.33 K (0.11%)
52.433 K
40.901 K
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ - ۹:۱۷
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/USDT
$ 12.41 12.36 USDT 374.00 K (0.01%) 37.77 K (0.06%)
19.529 K
18.239 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/ETH
$ 12.44 0.00514000 ETH 1.94 K (0%) 2.07 K (0%)
2.012 K
62.719
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
REVV/USDT
$ 0.089061 0.08871000 USDT 26.63 K (0%) 2.24 K (0%)
954.107
1.282 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
RFUEL/USDT
$ 0.038993 0.03884000 USDT 2.23 M (0.04%) 4.79 K (0.01%)
3.198 K
1.594 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
RFUEL/ETH
$ 0.038980 0.00001610 ETH 60.44 K (0%) 2.45 K (0%)
508.802
1.944 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
RIO/USDT
$ 0.201895 0.20110000 USDT 121.63 K (0%) 2.97 K (0%)
2.971 K
0.463
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
RNT/USDT
$ 0.002069 0.00206100 USDT 21.77 K (0%) 248.90 (0%)
161.934
86.965
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ROAD/USDT
$ 0.000641 0.00063800 USDT 15.06 K (0%) 3.49 K (0.01%)
1.167
3.492 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/BTC
$ 0.018292 0.0000005210 BTC 147.69 K (0%) 65.70 K (0.1%)
38.379 K
27.318 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.018348 0.01827600 USDT 3.98 M (0.08%) 110.85 K (0.16%)
65.478 K
45.376 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/ETH
$ 0.018400 0.0000076000 ETH 7.19 K (0%) 6.52 K (0.01%)
5.361 K
1.155 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
RVN/USDT
$ 0.063520 0.06327000 USDT 8.43 M (0.16%) 163.41 K (0.24%)
89.117 K
74.292 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
RVN/BTC
$ 0.063481 0.0000018080 BTC 1.24 M (0.02%) 132.56 K (0.19%)
64.687 K
67.874 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SAMO/USDT
$ 0.013814 0.01376000 USDT 226.31 K (0%) 1.75 K (0%)
446.124
1.304 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SBTC/BTC
$ 0.179414 0.0000051100 BTC 2.90 K (0%) 71.31 (0%)
61.609
9.699
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SC/USDT
$ 0.009512 0.00947400 USDT 2.54 M (0.05%) 64.48 K (0.09%)
49.035 K
15.443 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SC/BTC
$ 0.009515 0.0000002710 BTC 298.63 K (0.01%) 17.75 K (0.03%)
9.342 K
8.412 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SFG/USDT
$ 0.102202 0.10180000 USDT 43.20 K (0%) 1.90 K (0%)
1.644 K
252.392
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SHIB/USDT
$ 0.000022 0.00002158 USDT 127.23 M (2.44%) 604.96 K (0.89%)
326.732 K
278.228 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SKL/USDT
$ 0.110344 0.10991000 USDT 2.98 M (0.06%) 85.30 K (0.13%)
51.763 K
33.538 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SLP/USDT
$ 0.012379 0.01233000 USDT 5.54 M (0.11%) 62.45 K (0.09%)
30.832 K
31.618 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SNC/BTC
$ 0.021417 0.0000006100 BTC 120.00 (0%) 357.73 (0%)
324.698
33.031
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SNT/BTC
$ 0.047293 0.0000013470 BTC 354.75 K (0.01%) 9.55 K (0.01%)
8.698 K
852.768
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SNT/USDT
$ 0.047293 0.04711000 USDT 874.60 K (0.02%) 15.55 K (0.02%)
10.755 K
4.790 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SNX/USDT
$ 3.77 3.76 USDT 6.12 M (0.12%) 158.01 K (0.23%)
87.412 K
70.600 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SNX/ETH
$ 3.80 0.00157000 ETH 653.00 (0%) 4.19 K (0.01%)
3.873 K
320.038
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SOC/USDT
$ 0.004929 0.00491000 USDT 395.34 K (0.01%) 20.97 K (0.03%)
1.506 K
19.467 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SOL/ETH
$ 96.29 0.03976400 ETH 3.76 M (0.07%) 272.00 K (0.4%)
141.826 K
130.170 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SOL/BTC
$ 96.50 0.00274850 BTC 42.81 M (0.82%) 491.03 K (0.72%)
278.780 K
212.249 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SOL/USDT
$ 96.56 96.17 USDT 233.32 M (4.48%) 618.15 K (0.91%)
348.407 K
269.742 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SOS/USDT
$ 0.0000017878 0.0000017807 USDT 8.98 M (0.17%) 72.01 K (0.11%)
46.619 K
25.388 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SRM/USDT
$ 2.18 2.17 USDT 6.53 M (0.13%) 156.59 K (0.23%)
78.042 K
78.551 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SRM/BTC
$ 2.18 0.00006211 BTC 654.94 K (0.01%) 107.96 K (0.16%)
54.515 K
53.441 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
STARL/USDT
$ 0.000016 0.00001586 USDT 4.95 M (0.1%) 51.49 K (0.08%)
28.549 K
22.942 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
STORJ/USDT
$ 1.04 1.04 USDT 2.50 M (0.05%) 207.15 K (0.3%)
106.540 K
100.608 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
STX/USDT
$ 1.40 1.40 USDT 9.43 M (0.18%) 159.10 K (0.23%)
108.180 K
50.920 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
STX/BTC
$ 1.41 0.00004002 BTC 1.57 M (0.03%) 119.63 K (0.18%)
72.360 K
47.269 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SUSHI/USDT
$ 4.46 4.44 USDT 27.16 M (0.52%) 476.78 K (0.7%)
320.934 K
155.847 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SUSHI/ETH
$ 4.45 0.00184000 ETH 231.50 K (0%) 38.42 K (0.06%)
19.247 K
19.175 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SWFTC/BTC
$ 0.001513 0.0000000431 BTC 128.81 K (0%) 12.08 K (0.02%)
4.410 K
7.670 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SWFTC/USDT
$ 0.001519 0.00151300 USDT 1.26 M (0.02%) 18.60 K (0.03%)
15.773 K
2.828 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
SWFTC/ETH
$ 0.001513 0.0000006250 ETH 928.89 K (0.02%) 1.79 K (0%)
434.861
1.357 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
سورو
سورو
Swerve
SWRV/USDT
$ 0.160822 0.16020000 USDT 250.75 K (0%) 18.62 K (0.03%)
8.180 K
10.442 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TCT/USDT
$ 0.018975 0.01890000 USDT 32.97 K (0%) 1.36 K (0%)
602.327
761.406
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
THETA/BTC
$ 2.68 0.00007630 BTC 3.29 M (0.06%) 190.48 K (0.28%)
91.705 K
98.776 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
THETA/USDT
$ 2.68 2.67 USDT 58.31 M (1.12%) 353.72 K (0.52%)
172.206 K
181.519 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
د میداس تاچ گلد
د میداس تاچ گلد
The Midas Touch Gold
TMTG/USDT
$ 0.003161 0.00314900 USDT 69.19 K (0%) 1.52 K (0%)
809.727
713.025
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TONCOIN/USDT
$ 2.61 2.60 USDT 1.77 M (0.03%) 56.45 K (0.08%)
42.553 K
13.895 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TOPC/USDT
$ 0.001087 0.00108300 USDT 86.31 K (0%) 1.98 K (0%)
143.364
1.837 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TOWN/USDT
$ 0.231009 0.23010000 USDT 245.81 K (0%) 4.94 K (0.01%)
115.992
4.822 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TRADE/USDT
$ 0.071392 0.07110000 USDT 193.56 K (0%) 1.17 K (0%)
318.702
853.910
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 18.71 18.64 USDT 1.79 M (0.03%) 79.32 K (0.12%)
45.488 K
33.828 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TRIO/BTC
$ 0.000327 0.0000000093 BTC 11.03 K (0%) 216.70 (0%)
95.634
121.062
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TRIO/USDT
$ 0.000330 0.00032900 USDT 33.52 K (0%) 3.08 K (0%)
2.711 K
367.308
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TRUE/BTC
$ 0.142197 0.0000040500 BTC 707.45 K (0.01%) 4.04 K (0.01%)
1.687 K
2.355 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TRUE/USDT
$ 0.141959 0.14140000 USDT 635.86 K (0.01%) 8.35 K (0.01%)
2.886 K
5.461 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TRX/USDK
$ 0.055996 0.05599000 USDK 189.72 K (0%) 100.31 K (0.15%)
50.119 K
50.194 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TRX/USDC
$ 0.056061 0.05601000 USDC 158.33 K (0%) 10.47 K (0.02%)
4.396 K
6.073 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TRX/USDT
$ 0.056182 0.05596000 USDT 141.09 M (2.71%) 639.28 K (0.94%)
364.864 K
274.418 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TRX/BTC
$ 0.056143 0.0000015990 BTC 1.66 M (0.03%) 252.45 K (0.37%)
129.193 K
123.255 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TRX/ETH
$ 0.056039 0.00002314 ETH 250.24 K (0%) 116.72 K (0.17%)
62.907 K
53.816 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
TUSD/BTC
$ 1.00 0.00002060 BTC 114.37 K (0%) 80.86 K (0.1%)
69.521 K
11.336 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ - ۶:۴۷
TUSD/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 1.97 M (0.04%) 319.93 K (0.47%)
258.966 K
60.966 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
UBTC/USDT
$ 1.10 1.09 USDT 25.95 K (0%) 9.30 K (0.01%)
2.769 K
6.535 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
UMA/USDT
$ 6.16 6.13 USDT 2.82 M (0.05%) 159.46 K (0.23%)
70.947 K
88.510 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
UNI/USDT
$ 11.11 11.06 USDT 36.09 M (0.69%) 640.48 K (0.94%)
359.126 K
281.352 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
UNI/BTC
$ 11.10 0.00031610 BTC 4.14 M (0.08%) 180.22 K (0.26%)
90.680 K
89.543 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
UNI/ETH
$ 11.09 0.00458000 ETH 166.66 K (0%) 58.61 K (0.09%)
24.953 K
33.653 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
USDC/USDT
$ 1.00 0.99970000 USDT 5.85 M (0.11%) 5.88 M (8.65%)
3.423 M
2.460 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
USDC/BTC
$ 1.00 0.00002060 BTC 140.17 K (0%) 191.89 K (0.23%)
129.695 K
62.195 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ - ۶:۴۷
USDP/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 112.73 K (0%) 425.44 K (0.62%)
98.287 K
327.151 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
USDP/BTC
$ 1.00 0.00002860 BTC 316.61 K (0.01%) 6.16 K (0.01%)
5.615 K
547.997
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
تتر
تتر
Tether
USDT/USDK
$ 1.00 1.00 USDK 1.38 M (0.03%) 2.54 M (3.73%)
1.132 M
1.406 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
UTK/USDT
$ 0.226777 0.22590000 USDT 1.49 M (0.03%) 14.43 K (0.02%)
9.604 K
4.822 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
VELO/USDT
$ 0.072887 0.07260000 USDT 2.87 M (0.06%) 3.69 K (0.01%)
2.350 K
1.344 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
VIB/BTC
$ 0.022892 0.0000006520 BTC 15.01 K (0%) 936.75 (0%)
520.314
416.437
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
VIB/USDT
$ 0.022793 0.02270000 USDT 43.10 K (0%) 1.34 K (0%)
1.331 K
6.416
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
VITE/BTC
$ 0.036866 0.0000010500 BTC 130.01 K (0%) 1.38 K (0%)
801.402
581.109
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
VRA/USDT
$ 0.019494 0.01941700 USDT 2.47 M (0.05%) 52.22 K (0.08%)
38.802 K
13.422 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
VSYS/BTC
$ 0.012429 0.0000003540 BTC 252.43 K (0%) 3.36 K (0%)
1.604 K
1.760 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
VSYS/USDT
$ 0.012429 0.01238000 USDT 274.15 K (0.01%) 4.63 K (0.01%)
2.594 K
2.035 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
WAVES/BTC
$ 8.95 0.00025500 BTC 504.13 K (0.01%) 64.43 K (0.09%)
39.297 K
25.131 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
WAVES/USDT
$ 8.96 8.92 USDT 6.89 M (0.13%) 96.37 K (0.14%)
53.259 K
43.114 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 35112.78 34974.00 USDT 4.73 M (0.09%) 77.08 K (0.11%)
41.948 K
35.133 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/ETH
$ 35058.86 14.48 ETH 2.00 M (0.04%) 82.18 K (0.12%)
41.001 K
41.177 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 35118.30 1.00 BTC 462.12 K (0.01%) 405.13 K (0.59%)
388.545 K
16.586 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
WGRT/USDT
$ 0.001453 0.00144700 USDT 1.15 M (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING/USDT
$ 9.18 9.14 USDT 810.90 K (0.02%) 12.36 K (0.02%)
8.629 K
3.732 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
WNCG/USDT
$ 0.971854 0.96810000 USDT 1.17 M (0.02%) 33.79 K (0.05%)
18.046 K
15.744 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
WNXM/USDT
$ 39.33 39.18 USDT 683.48 K (0.01%) 28.45 K (0.04%)
20.234 K
8.221 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
WSB/USDT
$ 0.007185 0.00715600 USDT 60.52 K (0%) 820.85 (0%)
517.282
303.568
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
والتون
والتون
Waltonchain
WTC/BTC
$ 0.488730 0.00001392 BTC 243.47 K (0%) 6.21 K (0.01%)
5.773 K
437.418
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
والتون
والتون
Waltonchain
WTC/USDT
$ 0.487886 0.48600000 USDT 275.04 K (0.01%) 15.95 K (0.02%)
11.857 K
4.098 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
وایرکس
وایرکس
Wirex Token
WXT/USDT
$ 0.004387 0.00437000 USDT 308.14 K (0.01%) 1.98 K (0%)
1.799 K
182.803
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
وایرکس
وایرکس
Wirex Token
WXT/BTC
$ 0.004389 0.0000001250 BTC 433.17 K (0.01%) 2.89 K (0%)
806.204
2.088 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XCH/BTC
$ 74.71 0.00212800 BTC 73.96 K (0%) 6.35 K (0.01%)
3.235 K
3.110 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XCH/USDT
$ 74.94 74.65 USDT 2.60 M (0.05%) 97.97 K (0.14%)
43.970 K
53.995 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XEC/USDT
$ 0.000072 0.00007207 USDT 319.62 K (0.01%) 87.78 K (0.13%)
29.412 K
58.372 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XEM/USDT
$ 0.094672 0.09430000 USDT 3.20 M (0.06%) 130.56 K (0.19%)
67.577 K
62.981 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XEM/ETH
$ 0.094665 0.00003910 ETH 69.39 K (0%) 21.07 K (0.03%)
19.648 K
1.423 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XEM/BTC
$ 0.094797 0.0000027000 BTC 819.30 K (0.02%) 74.38 K (0.11%)
35.087 K
39.296 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XLM/USDT
$ 0.192983 0.19222000 USDT 24.81 M (0.48%) 307.05 K (0.45%)
160.848 K
146.203 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XLM/ETH
$ 0.192243 0.00007940 ETH 344.63 K (0.01%) 58.42 K (0.09%)
35.274 K
23.142 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XLM/BTC
$ 0.192761 0.0000054900 BTC 1.52 M (0.03%) 167.33 K (0.25%)
85.535 K
81.800 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XMR/USDT
$ 151.60 151.00 USDT 10.35 M (0.2%) 273.47 K (0.4%)
125.550 K
147.919 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XMR/BTC
$ 151.46 0.00431400 BTC 3.32 M (0.06%) 82.13 K (0.12%)
34.737 K
47.394 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XMR/ETH
$ 150.98 0.06236000 ETH 3.37 M (0.06%) 11.31 K (0.02%)
1.463 K
9.852 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XPR/USDT
$ 0.010031 0.00999000 USDT 15.04 K (0%) 1.05 K (0%)
1.053 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.600456 0.00024800 ETH 473.99 K (0.01%) 103.12 K (0.15%)
48.870 K
54.251 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.600825 0.59845000 USDT 40.70 M (0.78%) 1.21 M (1.78%)
733.159 K
479.516 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.600754 0.00001711 BTC 3.33 M (0.06%) 321.91 K (0.47%)
166.956 K
154.958 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDK
$ 0.599260 0.59920000 USDK 581.81 K (0.01%) 82.52 K (0.12%)
41.241 K
41.282 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/OKB
$ 0.600990 0.02970000 OKB 38.69 K (0%) 10.60 K (0.02%)
5.072 K
5.531 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDC
$ 0.600145 0.59960000 USDC 28.95 K (0%) 7.89 K (0.01%)
3.972 K
3.913 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XSR/USDT
$ 0.000340 0.00033900 USDT 29.46 K (0%) 430.35 (0%)
0.342
430.004
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 2.91 2.90 USDT 11.17 M (0.21%) 401.93 K (0.59%)
174.771 K
227.159 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 2.91 0.00008298 BTC 2.53 M (0.05%) 212.30 K (0.31%)
108.993 K
103.307 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
XUC/USDT
$ 0.056832 0.05660000 USDT 204.12 K (0%) 854.96 (0%)
488.352
366.605
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
YEE/USDT
$ 0.000774 0.00077100 USDT 187.59 K (0%) 3.18 K (0%)
3.093 K
85.386
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
YFI/USDT
$ 23650.49 23557.00 USDT 15.00 M (0.29%) 493.27 K (0.73%)
306.624 K
186.642 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
YFI/BTC
$ 23629.95 0.67300000 BTC 1.31 M (0.03%) 212.21 K (0.31%)
112.535 K
99.678 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
YFI/ETH
$ 23726.79 9.80 ETH 86.50 K (0%) 14.48 K (0.02%)
8.589 K
5.889 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
YFII/USDT
$ 2049.36 2041.30 USDT 3.26 M (0.06%) 145.87 K (0.21%)
83.754 K
62.114 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
YOU/BTC
$ 0.003160 0.0000000900 BTC 6.55 K (0%) 389.77 (0%)
268.036
121.730
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
YOU/USDT
$ 0.003154 0.00314100 USDT 109.36 K (0%) 1.24 K (0%)
1.054 K
187.522
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ZEC/USDT
$ 93.19 92.82 USDT 18.61 M (0.36%) 533.18 K (0.78%)
292.965 K
240.218 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ZEC/ETH
$ 93.21 0.03850000 ETH 142.09 K (0%) 31.80 K (0.05%)
14.380 K
17.417 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ZEC/BTC
$ 92.94 0.00264700 BTC 1.81 M (0.03%) 137.64 K (0.2%)
64.420 K
73.215 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ZEN/BTC
$ 34.51 0.00098300 BTC 34.77 K (0%) 54.71 K (0.08%)
29.622 K
25.086 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ZEN/USDT
$ 34.57 34.43 USDT 2.64 M (0.05%) 181.91 K (0.27%)
96.779 K
85.126 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ZIL/ETH
$ 0.043096 0.00001780 ETH 81.20 K (0%) 16.40 K (0.02%)
4.056 K
12.340 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ZIL/BTC
$ 0.043010 0.0000012250 BTC 1.58 M (0.03%) 77.25 K (0.11%)
40.003 K
37.247 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ZIL/USDT
$ 0.043099 0.04293000 USDT 5.00 M (0.1%) 102.84 K (0.15%)
51.370 K
51.467 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ZRX/ETH
$ 0.525379 0.00021700 ETH 130.09 K (0%) 15.63 K (0.02%)
14.314 K
1.313 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ZRX/BTC
$ 0.527351 0.00001502 BTC 404.83 K (0.01%) 46.52 K (0.07%)
36.055 K
10.464 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ZRX/USDT
$ 0.527084 0.52500000 USDT 1.98 M (0.04%) 354.16 K (0.52%)
199.562 K
154.596 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱
ZYRO/USDT
$ 0.007320 0.00729000 USDT 69.69 K (0%) 1.34 K (0%)
1.160 K
178.242
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۲۲:۴۱

مشخصات OKEX

توضیحات

نظرات OKEX

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین