خبر
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.100200
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1255.39
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
16990.46
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.910000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱

قیمت ارزهای دیجیتال در باینانس یو اس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.469039 18576.79 584.70
12524.23
14921.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
1INCH/USDT
$ 0.473000 17391.89 501.39
24895.62
19589.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
AAVE/USDT
$ 63.22 6691.76 776.62
34214.26
38077.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
AAVE/USDT
$ 63.67 76503.77 882.86
48191.65
43077.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.009421 11924.65 943.73
14346.22
12290.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.009500 13071.72 617.59
9384.48
11841.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ADA/USDT
$ 0.316183 214930.01 555
79389.09
62851.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ADA/USDT
$ 0.316200 1716788.28 571
194070.92
270060.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ADA/BUSD
$ 0.321022 18892.97 556.97
6259.29
5502.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ADA/BTC
$ 0.316538 24623.70 564.82
32692.53
20343.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ALGO/USDT
$ 0.233519 24132.01 893.83
18019.50
31745.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ALGO/USDT
$ 0.233000 265981.32 857.76
32748.69
57276.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ALGO/BUSD
$ 0.231602 5166.22 522.92
17603.74
22615.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.34 7489.86 775.38
12722.92
7514.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.34 4140.21 646.92
14944.22
4854.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ALPINE/USDT
$ 2.70 62.41 524.37
15169.93
8496.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ALPINE/USDT
$ 2.68 457.73 653.20
11388.52
14077.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
AMP/USDT
$ 0.008100 42023.68 891.66
5070.81
9143.33
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۲۲:۵۶
ANKR/USDT
$ 0.021700 16850.31 730.87
34267.02
45066.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ANT/USDT
$ 2.07 10632.93 711.40
7925.67
14610.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ANT/USDT
$ 2.08 2214.58 587.20
9443.28
14056.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
APE/USDT
$ 4.15 170807.93 883.47
44389.88
43206.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
APE/USDT
$ 4.15 1335240.66 518
85141.99
79612.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
API3/USDT
$ 1.45 2072.92 583.12
15490.51
17736.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
API3/USDT
$ 1.44 3488.54 944.80
12525.38
20444.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
APT/USDT
$ 5.12 40187.96 716.58
20490.35
20092.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
APT/USDT
$ 5.21 5691.75 849.57
19349.91
20684.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ASTR/USDT
$ 0.043800 12897.50 782.17
39777.97
23143.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ASTR/USDT
$ 0.043904 6641.71 926.60
12825.87
8991.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.07 5543.08 593.01
40879.50
32223.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.08 516173.69 544
132318.34
108573.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.07 50432.67 513
74728.99
68156.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
AUDIO/USDT
$ 0.163020 180.30 887.25
4135.81
4274.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
AUDIO/USDT
$ 0.161000 24634.38 602.00
11393.36
15897.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
AVAX/USDT
$ 13.61 910537.61 513
165321.06
164579.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
AVAX/USDT
$ 13.61 117450.76 801.59
59625.70
55770.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
AVAX/BTC
$ 13.63 35695.13 553.68
43756.89
27053.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
AXL/USDT
$ 0.522044 57.80 523.60
7497.01
2751.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
AXL/USDT
$ 0.524000 289.88 928.41
10021.85
634.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
AXS/USDT
$ 9.08 356230.46 933.60
14677.33
11689.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
AXS/USDT
$ 9.02 120518.89 801.17
11487.00
14776.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BAL/USDT
$ 6.29 131405.71 598.37
16689.83
28745.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BAL/USDT
$ 6.16 70313.93 756.50
8731.44
18960.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2.01 22115.94 864.37
18258.27
34795.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2.02 138301.58 508
40241.15
124203.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.231624 1552.66 774.44
13146.25
11802.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.232700 56038.81 906.64
10278.28
16383.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BCH/USDT
$ 111.18 157163.49 521
69034.45
86051.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BCH/USDT
$ 111.53 25674.82 703.06
28729.89
17912.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BCH/BTC
$ 111.42 2404.79 758.13
24694.59
19362.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BICO/USDT
$ 0.305031 60.91 591.80
10335.31
9190.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BICO/USDT
$ 0.305000 1064.56 682.62
17415.46
22480.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BNB/USDT
$ 288.39 161469.05 585
97093.93
105718.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BNB/BTC
$ 288.66 112249.97 525
59586.01
72715.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BNB/USDT
$ 288.30 913654.59 621
161885.23
345372.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BNB/BUSD
$ 288.59 22026.96 504
40695.22
43940.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BNT/USDT
$ 0.375000 4748.92 539.05
8533.30
28758.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BNT/USDT
$ 0.379038 3408.98 620.17
8662.85
13832.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.02 36542.80 678.48
12583.94
22860.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.00 9532.26 666.44
16726.80
21931.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BOSON/USDT
$ 0.259000 20723.32 681.48
3762.78
40.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BOSON/USDT
$ 0.252426 4201.64 562.45
24.60
3478.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BTC/BUSD
$ 16981.66 2813212.36 653
416163.82
484186.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BTC/USDT
$ 16990.46 112438141.17 701
8862377.42
6678870.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BTC/USTC
$ 28977.12 194889.32 616.59
79.76
23.89
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BTC/USDC
$ 16979.85 562933.74 629
222467.60
167694.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BTC/USDT
$ 16990.01 23925619.07 729
3475130.40
4113117.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BTC/UST
$ 28813.05 194739.76 510.00
29.10
345.50
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۴۳
BTRST/USDT
$ 0.983082 124.41 644.44
1560.36
467.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BTRST/USDT
$ 0.992000 11597.01 618.37
20086.06
22506.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BUSD/USDT
$ 1.00 30264.55 718
1846702.06
1759990.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
BUSD/USDT
$ 1.00 733379.83 744
2678062.01
3835962.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
CELO/USDT
$ 0.637066 1846.43 734.26
14171.87
6167.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
CELO/USDT
$ 0.630000 6214.40 819.65
10641.12
10542.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012800 16052.47 530.86
8450.03
8572.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012691 8835.44 631.14
13060.71
4995.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
CHZ/USDT
$ 0.161000 243437.57 930.41
44590.40
43469.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
CHZ/USDT
$ 0.161619 30166.55 657.26
25228.89
31364.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
CLV/USDT
$ 0.065588 247.35 860.14
11367.70
15170.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
CLV/USDT
$ 0.064800 627.74 643.98
10338.70
10643.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 38.21 76443.56 898.33
19058.20
33754.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 38.26 9336.51 648.22
13281.86
17296.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
COTI/USDT
$ 0.071907 12900.83 824.74
12162.14
14351.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
COTI/USDT
$ 0.071700 55505.98 860.20
10859.68
5781.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.682057 24318.12 555.39
27278.03
21688.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.681000 50791.02 928.33
43376.01
40263.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
CTSI/USDT
$ 0.132111 215757.22 518.98
33747.97
26732.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
CTSI/USDT
$ 0.133400 270880.09 620.73
28052.62
29638.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
DAI/USDT
$ 0.999600 23999.95 567
192506.53
183463.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
DAR/USDT
$ 0.137600 526.96 811.13
11644.75
9020.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
DAR/USDT
$ 0.135474 390.76 673.40
15992.06
7354.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 45.99 48715.55 757.50
13367.26
20223.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
DGB/USDT
$ 0.007700 4499.51 567.04
4271.20
5331.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
DGB/USDT
$ 0.007531 631.14 514.61
12739.35
12502.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.100200 5906712.93 549
389345.00
475708.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.100147 2285704.69 616
173020.47
288177.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
DOT/BTC
$ 5.48 7503.70 695.36
22768.05
20796.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
DOT/USDT
$ 5.47 155965.61 835.68
46461.75
69827.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
DOT/USDT
$ 5.47 264723.86 705.25
43048.37
49357.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
EGLD/USDT
$ 43.90 14272.10 723.60
23028.20
25227.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
EGLD/USDT
$ 43.94 61106.11 653.18
111602.19
19919.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ENJ/USDT
$ 0.316033 6109.00 709.71
9762.72
7510.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ENJ/USDT
$ 0.315500 40614.47 876.29
14551.52
9519.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ENS/USDT
$ 13.72 12350.02 562.19
21315.57
19226.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ENS/USDT
$ 13.62 2373.83 560.35
24171.70
15177.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
EOS/USDT
$ 0.962700 102742.68 885.33
37730.05
35158.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
EOS/USDT
$ 0.962080 46027.07 758.71
30891.55
25448.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
EOS/BUSD
$ 0.960856 10486.02 949.41
26625.60
32400.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ETC/USDT
$ 19.32 9504.97 603.87
44053.25
31118.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ETC/USDT
$ 19.42 42229.46 571.90
36422.52
40027.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ETH/USDC
$ 1254.73 88329.13 663.99
81045.57
69288.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ETH/USDT
$ 1255.81 2116862.07 649
568140.83
624045.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ETH/USDT
$ 1255.39 15619852.58 716
3923551.25
4374348.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ETH/BTC
$ 1255.61 217259.68 539
372612.66
293792.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ETH/BUSD
$ 1256.12 176340.95 543
73890.14
87862.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
FET/USDT
$ 0.070700 25896.50 816.09
10887.38
6441.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
FET/USDT
$ 0.069907 12880.53 652.48
12570.78
7940.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.52 10598.21 837.17
27257.84
39716.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.57 78591.76 716.78
33657.84
42375.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.10 5840.29 636.42
11989.85
35488.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.11 539.82 647.08
4781.55
9430.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
FLUX/USDT
$ 0.536056 5769.73 578.58
8352.52
9111.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
FLUX/USDT
$ 0.532000 4709.19 916.32
7727.64
7754.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.69 3438.67 550.97
115.05
11770.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.68 1887.29 893.88
280.44
5017.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
FTM/USDT
$ 0.246621 431570.85 636.90
23978.42
33801.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
FTM/USDT
$ 0.244400 1396988.07 824.11
49807.25
62133.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.53 10.58 917.22
9228.60
8455.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.50 34.12 657.39
8750.31
8459.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
GALA/USDT
$ 0.027763 92937.08 663.34
34949.32
30315.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
GALA/USDT
$ 0.027700 541693.04 941.18
48074.77
49282.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
GLM/USDT
$ 0.227628 453.46 806.57
4863.98
6704.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
GLM/USDT
$ 0.224300 757.22 737.12
7434.66
6402.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
GRT/USDT
$ 0.063707 1472.88 559.96
6800.69
11195.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
GRT/USDT
$ 0.063400 114048.99 768.78
22570.95
25165.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.79 676.10 593.18
13450.52
15331.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.77 3174.25 852.29
9821.28
10067.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
HBAR/BUSD
$ 0.048171 49420.88 786.07
53469.89
55948.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
HBAR/USDT
$ 0.048200 233540.29 694.54
107165.77
89583.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
HNT/USDT
$ 2.19 8809.40 687.54
12303.89
13449.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
HNT/USDT
$ 2.20 100977.93 743.02
36685.48
75909.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.44 85138.28 931.20
39920.77
28122.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.45 3600.53 913.77
14164.64
15381.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ICX/USDT
$ 0.181000 17380.64 693.38
12533.18
12943.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ILV/USDT
$ 46.31 1470.46 786.36
12014.42
10670.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ILV/USDT
$ 45 25972.62 771.67
12067.48
18420.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
IMX/USDT
$ 0.480048 140.02 684.88
6999.47
15313.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
IMX/USDT
$ 0.480000 5187.47 769.47
6830.38
14906.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/USDT
$ 0.213600 7731.31 786.63
6182.24
5593.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
JASMY/USDT
$ 0.004000 8919.44 756.12
1921.63
1091.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
JASMY/USDT
$ 0.003900 18793.08 761.41
2134.50
4176.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
KAVA/USDT
$ 0.932000 5724.28 770.76
12257.58
55.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
KAVA/USDT
$ 0.937078 128.04 886.44
9097.99
172.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
KAVA/USDT
$ 0.948116 805.20 872.97
6530.53
1290.72
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
KAVA/USDT
$ 0.955000 8526.87 882.04
7395.59
1125.14
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
KDA/USDT
$ 1.05 56522.47 544.32
15543.64
12868.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
KDA/USDT
$ 1.06 56237.73 578.11
13219.38
13318.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
KNC/USDT
$ 0.673056 4435.89 586.56
18158.98
14261.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
KNC/USDT
$ 0.669000 48038.10 948.08
14447.29
15491.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
KSHIB/USDT
$ 0.009400 3506.72 939.94
38776.65
10872.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
KSM/USDT
$ 31.10 19447.26 537.78
18273.42
28944.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
KSM/USDT
$ 31.10 6004.02 730.10
10558.74
15000.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LAZIO/USDT
$ 5.02 9699.01 553.95
12672.45
6063.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LAZIO/USDT
$ 5.01 13159.02 681.82
10094.53
6411.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LDO/USDT
$ 1.06 8041.94 909.26
9299.40
17730.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LDO/USDT
$ 1.07 1507.95 888.40
7698.28
13852.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LINK/USDT
$ 7.26 1379603.25 601
154249.76
267355.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LINK/USDT
$ 7.26 121264.86 710.76
30639.41
59416.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LINK/BTC
$ 7.26 20785.49 672.33
16379.78
26570.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LOKA/USDT
$ 0.443746 16407.88 936.65
12380.76
13382.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LOKA/USDT
$ 0.440500 61610.57 816.85
3326.99
13325.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LPT/USDT
$ 7.62 8329.35 633.64
11619.29
28971.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LPT/USDT
$ 7.72 4619.74 634.45
11569.00
21716.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LPT/BUSD
$ 7.72 2285.59 918.32
9143.66
28525.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LRC/USDT
$ 0.252126 7964.79 948.04
12787.61
14875.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LRC/BTC
$ 0.253236 2883.74 780.00
18949.46
15686.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LRC/USDT
$ 0.254100 28999.22 871.97
16217.60
28987.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LSK/USDT
$ 0.866086 103.79 916.99
10789.22
8264.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LSK/USDT
$ 0.826000 475.15 917.18
11762.97
11209.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LTC/BTC
$ 79.42 44701.87 910.57
42721.51
39981.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LTC/USDT
$ 79.41 1076191.18 575
143265.58
146238.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LTC/USDT
$ 79.44 335477.84 635.50
45966.44
35260.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LTO/USDT
$ 0.083500 1884.46 615.31
6699.02
3925.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
LTO/USDT
$ 0.082909 2111.74 537.85
3534.75
2741.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MANA/BUSD
$ 0.418445 4824.26 532.17
10739.64
8464.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MANA/USDT
$ 0.417751 8137.58 655.22
13279.88
15089.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MANA/BTC
$ 0.418956 4008.22 776.01
16103.28
9324.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MANA/USDT
$ 0.416400 353478.80 782.76
18578.99
21829.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MASK/USDT
$ 3.58 6414.65 820.96
5705.42
13866.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MASK/USDT
$ 3.57 132243.08 622.13
5598.38
12613.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MATIC/USDT
$ 0.910000 2968138.10 625
428736.63
542052.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MATIC/USDT
$ 0.908111 251781.31 812.10
81362.25
84027.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MATIC/BUSD
$ 0.909879 38418.22 514
52596.11
53609.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MATIC/BTC
$ 0.908912 14719.85 564.26
53120.88
59302.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MKR/USDT
$ 635.19 98786.40 925.77
17100.35
28520.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
MKR/USDT
$ 641.67 5740.98 735.53
10893.14
23460.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.76 350202.78 782.33
60125.91
53650.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.76 338329.72 589.78
77803.11
43749.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BUSD
$ 1.76 48846.34 844.11
38577.71
35169.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
NEO/USDT
$ 7.10 18698.35 818.41
32631.84
34967.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
NEO/USDT
$ 7.11 11903.52 871.99
37696.58
31917.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
NMR/USDT
$ 15.44 744363.93 949.93
13582.48
15187.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
NMR/USDT
$ 15.44 362309.65 854.38
14322.90
12871.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
OCEAN/USDT
$ 0.139114 1388.87 773.17
8117.89
12289.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
OCEAN/USDT
$ 0.138900 13596.97 731.26
7251.90
13635.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
OGN/USDT
$ 0.106400 6047.67 765.15
7004.30
7959.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
OGN/USDT
$ 0.106313 5790.35 816.20
17821.01
8085.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
OMG/USDT
$ 1.22 23856.62 819.35
15600.06
12406.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
OMG/BUSD
$ 1.22 4188.09 601.23
18034.88
18117.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
OMG/USDT
$ 1.21 78.23 549.21
16213.96
11036.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ONE/USDT
$ 0.014700 159972.36 903.15
29018.20
32261.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ONE/BUSD
$ 0.014673 4984.95 636.06
13614.31
13533.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ONE/USDT
$ 0.014662 56318.09 761.25
46879.78
17388.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ONT/USDT
$ 0.185700 12837.29 553.55
6994.12
14905.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ONT/USDT
$ 0.184719 705.06 930.52
5992.71
10875.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
OP/USDT
$ 1.05 11002.18 654.45
48249.63
37035.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
OP/USDT
$ 1.06 53361.53 665.35
42743.97
42588.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
OXT/USDT
$ 0.084709 12424.27 602.03
13253.97
11984.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
OXT/USDT
$ 0.084600 22541.00 761.57
17911.33
23038.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
PAXG/USDT
$ 1773.34 2382.93 700.86
13957.36
3619.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
PAXG/USDT
$ 1774.95 16243.14 527.11
13368.51
1557.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/BTC
$ 0.258075 12597.66 657.62
28668.24
36512.03
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/BUSD
$ 0.264087 9216.24 812.38
23986.26
18018.46
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDT
$ 0.262800 64595.98 670.81
19133.83
28332.69
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDT
$ 0.262398 22864.49 932.54
17582.52
22026.62
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
PORTO/USDT
$ 3.74 1286.12 549.49
10375.38
11894.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
PORTO/USDT
$ 3.73 976.91 913.98
17131.86
15949.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
QNT/USDT
$ 123.10 60116.38 784.28
6305.72
17616.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
QNT/USDT
$ 122.91 33211.72 914.13
11080.02
21185.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
QNT/USDT
$ 119.30 337386.20 946.13
6067.59
17170.17
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
QTUM/USDT
$ 2.20 8242.84 887.75
11768.84
17826.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
QTUM/USDT
$ 2.21 483.88 588.10
13804.80
14893.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
RAD/USDT
$ 1.70 10311.94 740.45
13116.17
11687.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
RAD/USDT
$ 1.72 9650.17 644.36
15181.83
13960.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
RARE/USDT
$ 0.127015 122.76 544.08
2304.40
2355.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.003110 4386.97 641.02
7092.98
5379.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.003100 3545.55 601.14
8944.04
1664.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.093843 1935.24 510.24
8554.25
25808.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.093400 10396.52 854.57
5848.19
21831.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 5.19 134180.81 813.74
8866.30
10685.28
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۲۳:۰۱
اگر
اگر
Augur
REP/BUSD
$ 5.20 9170.96 861.67
4821.34
2690.89
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۲۳:۰۱
REQ/USDT
$ 0.092908 16841.56 608.68
14075.52
15216.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
REQ/USDT
$ 0.092800 40331.39 525.65
10925.24
12775.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
RLC/USDT
$ 1.05 4103.46 812.47
9534.97
10749.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
RLC/USDT
$ 1.05 15344.22 773.55
18992.20
24498.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 0.491051 12335.08 652.01
13615.96
18236.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 0.490000 22352.15 745.26
8184.14
14926.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.046100 14185.69 894.46
13565.68
12281.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.045825 1252.05 535.09
14518.07
13489.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
RVN/USDT
$ 0.021800 10703.95 625.69
24965.08
25055.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.616600 68471.42 526.35
9629.95
10703.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.618963 15167.76 722.24
14899.73
14709.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SANTOS/USDT
$ 6.71 2210.42 637.76
6441.02
3222.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SANTOS/USDT
$ 6.69 5145.33 752.70
7730.95
8999.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SHIB/BUSD
$ -9360000.00 15025.69 842.19
28234.09
31842.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SHIB/USDT
$ -9350000.00 1041414.12 575.73
138583.42
166004.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SKL/USDT
$ 0.027600 10744.12 895.59
12678.80
13576.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SKL/USDT
$ 0.027503 495.05 783.05
7519.87
6548.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SLP/USDT
$ 0.002600 2024.66 621.90
3208.63
7699.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SLP/USDT
$ 0.002800 5476.19 815.97
1959.69
194.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SNX/USDT
$ 1.89 99770.38 585.24
58206.52
73083.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SNX/USDT
$ 1.93 47227.25 615.15
60377.85
73619.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/BTC
$ 14.06 79730.24 784.77
41535.13
49513.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 14.04 820142.76 553
63876.64
71924.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/BUSD
$ 14.03 1779.82 753.04
49926.63
72084.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL/USDT
$ 14.05 2484386.81 602
207135.58
245452.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SPELL/USDT
$ 0.000640 8290.93 869.21
1022.03
2858.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SPELL/USDT
$ 0.000700 3644.95 718.39
31604.83
86637.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SRM/USDT
$ 0.229608 2208.39 881.77
3470.83
1051.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SRM/USDT
$ 0.229200 11352.14 744.78
3099.17
1368.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
STG/USDT
$ 0.422535 35.56 943.14
12491.66
12157.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
STORJ/USDT
$ 0.323234 2048.07 875.86
12111.74
6226.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
STORJ/USDT
$ 0.325800 6765.24 659.76
14345.97
8266.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SUSHI/USDT
$ 1.27 123019.94 583.10
4857.47
24587.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SUSHI/USDT
$ 1.27 603769.96 869.92
30815.13
45199.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SYS/USDT
$ 0.120700 7994.82 898.37
7621.16
3246.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
SYS/USDT
$ 0.120613 1483.61 671.96
9332.10
6954.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
T/USDT
$ 0.018400 2164.45 579.04
7597.43
2971.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
T/USDT
$ 0.018602 66.31 534.14
3452.08
2737.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
TFUEL/USDT
$ 0.044900 6757.13 744.05
21767.10
30924.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
TFUEL/USDT
$ 0.044304 4030.51 840.91
8195.65
12929.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
THETA/USDT
$ 0.892000 157528.95 550.90
47220.27
42280.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
THETA/USDT
$ 0.891090 6567.52 519.75
20461.84
11906.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.016000 1116.57 542.09
7938.48
11198.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.016002 163.75 806.41
3387.05
3747.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
TRX/USDT
$ 0.053200 59521.79 734.04
39031.54
44080.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
TRX/BTC
$ 0.053196 165302.63 647.16
23360.43
35445.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
TRX/BUSD
$ 0.053183 15734.52 645.51
26631.86
33608.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
TRX/USDT
$ 0.053236 21777.12 703.96
37522.09
36559.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
TUSD/USDT
$ 1.00 3232.16 860.19
845518.76
785385.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
TUSD/USDT
$ 1.00 996.30 534.19
841543.39
848214.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
UNI/USDT
$ 6.21 68764.16 589.72
51658.97
34485.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
UNI/BTC
$ 6.23 22811.23 606.07
32932.91
23447.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
UNI/USDT
$ 6.21 383049.91 564
332534.71
72454.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
USDC/BUSD
$ 0.999998 45133.89 708
69432290.79
1473851.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
USDC/USDT
$ 1 1025303.52 720
1813016.02
2469561.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
USDC/USDT
$ 0.999920 391593.62 703
1715521.49
1457601.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 0.999900 3831284.45 762
3636760.48
4651941.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
UST/USDT
$ 0.036479 2134660.72 554.44
1425.54
8885.16
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۴۳
UST/USDT
$ 0.036479 306200.17 534.21
90.48
25.73
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ - ۱۵:۴۳
USTC/USDT
$ 0.036282 2108352.46 678.04
617.11
697.27
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
USTC/USDT
$ 0.036282 299712.95 802.12
63.83
1811.06
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
VET/USDT
$ 0.019127 95346.14 852.70
41735.37
32054.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
VET/BTC
$ 0.019205 42412.19 525.80
10376.80
9323.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
VET/USDT
$ 0.019100 375798.71 571.00
77388.35
190911.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
VITE/USDT
$ 0.024600 4591.32 518.06
12311.92
7997.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
VITE/USDT
$ 0.024372 276.05 637.99
17930.90
9199.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
VOXEL/USDT
$ 0.239000 5441.82 667.45
28537.62
24282.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
VOXEL/USDT
$ 0.218422 4850.96 502.32
24013.67
28445.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/USDT
$ 0.001000 26047.03 826.20
96199.35
58232.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/USDT
$ 0.001022 35367.07 692.84
4094.79
5831.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
WAVES/USDT
$ 2.47 257342.29 747.60
23551.15
26950.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
WAXP/USDT
$ 0.058600 73856.11 555.53
8232.14
5978.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
WAXP/USDT
$ 0.058706 79944.90 850.44
10029.58
7085.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 16942.99 916.97 507
176618.67
47904.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
XLM/USDT
$ 0.085700 94613.39 813.07
57147.41
36253.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
XLM/USDT
$ 0.085559 35690.75 801.91
39789.46
31575.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
XNO/USDT
$ 0.767000 69194.07 887.15
18794.80
23113.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 1.01 21760.15 847.97
21129.43
18102.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 1.01 2800.32 576.39
10648.77
7935.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BUSD
$ 1.02 1808.91 813.61
15889.46
14393.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
YFI/USDT
$ 7291.34 1866.84 860.65
23946.71
27419.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
YFI/USDT
$ 7311.12 100987.34 711.51
40564.87
49549.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ZEC/USDT
$ 45.71 24324.79 677.50
17972.33
15455.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ZEC/USDT
$ 45.30 5692.32 787.80
12557.94
8948.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ZEN/USDT
$ 10.71 14350.81 524.85
9668.56
6408.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ZEN/USDT
$ 10.67 12389.56 656.88
11111.76
8071.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ZIL/USDT
$ 0.022600 85477.62 637.83
27177.69
32486.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ZIL/BUSD
$ 0.022660 5800.06 916.61
7607.14
11551.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ZRX/USDT
$ 0.191300 8214.49 671.39
16175.75
14476.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱
ZRX/USDT
$ 0.190720 1057.72 820.71
5653.58
6637.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۴۱

مشخصات Binance US

توضیحات

نظرات Binance US

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین