BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
35821.03
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۴
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
2520.77
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۴
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
1.13
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۴
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.140600
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۴

قیمت ارزهای دیجیتال در باینانس یو اس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) آخرین قیمت حجم بازار سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
1INCH/USDT
$ 1.69 1.69 USDT 162.84 K (0.02%) 124.79 K (0.14%)
60.041 K
64.751 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
1INCH/USDT
$ 1.70 1.69 USDT 231.69 K (0.03%) 95.93 K (0.11%)
47.298 K
48.632 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
AAVE/USDT
$ 160.70 160.70 USDT 728.55 K (0.08%) 218.45 K (0.24%)
149.956 K
68.490 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
AAVE/USDT
$ 161.41 160.78 USDT 256.70 K (0.03%) 112.48 K (0.13%)
87.233 K
25.251 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ADA/BTC
$ 1.13 0.00003146 BTC 2.32 M (0.26%) 182.59 K (0.2%)
96.611 K
85.976 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ADA/BUSD
$ 1.14 1.13 BUSD 1.02 M (0.11%) 116.10 K (0.13%)
56.120 K
59.981 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ADA/USDT
$ 1.13 1.13 USDT 85.26 M (9.53%) 1.52 M (1.71%)
481.199 K
1.042 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ADA/USDT
$ 1.13 1.13 USDT 24.25 M (2.71%) 716.88 K (0.8%)
288.661 K
428.218 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ALGO/BUSD
$ 0.997528 0.98860000 BUSD 610.05 K (0.07%) 98.01 K (0.11%)
54.046 K
43.968 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ALGO/USDT
$ 0.989000 0.98900000 USDT 6.49 M (0.73%) 343.32 K (0.38%)
200.078 K
143.247 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ALGO/USDT
$ 0.986581 0.98270000 USDT 558.38 K (0.06%) 113.05 K (0.13%)
89.911 K
23.141 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
AMP/USDT
$ 0.029500 0.02950000 USDT 2.16 M (0.24%) 132.80 K (0.15%)
75.602 K
57.194 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ANKR/USDT
$ 0.065800 0.06580000 USDT 719.91 K (0.08%) 169.55 K (0.19%)
77.829 K
91.723 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 33.95 33.95 USDT 28.12 M (3.14%) 909.78 K (1.02%)
390.865 K
518.914 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 34.11 33.97 USDT 6.05 M (0.68%) 494.26 K (0.55%)
237.977 K
256.283 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
AVAX/USDT
$ 64.94 64.94 USDT 7.00 M (0.78%) 1.17 M (1.32%)
571.329 K
603.634 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
AVAX/USDT
$ 65.15 64.89 USDT 7.58 M (0.85%) 980.65 K (1.1%)
450.029 K
530.623 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
AXS/USDT
$ 53.30 53.09 USDT 601.82 K (0.07%) 86.91 K (0.1%)
41.758 K
45.150 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
AXS/USDT
$ 53.35 53.35 USDT 833.51 K (0.09%) 159.61 K (0.18%)
77.385 K
82.226 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 3.69 3.69 USDT 270.79 K (0.03%) 93.27 K (0.1%)
43.389 K
49.879 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 3.68 3.67 USDT 324.01 K (0.04%) 35.95 K (0.04%)
10.373 K
25.578 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.755200 0.75520000 USDT 857.48 K (0.1%) 215.90 K (0.24%)
92.830 K
123.069 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.756877 0.75390000 USDT 206.09 K (0.02%) 116.20 K (0.13%)
56.705 K
59.492 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
BCH/USDT
$ 299.90 298.72 USDT 583.19 K (0.07%) 171.10 K (0.19%)
121.679 K
49.422 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
BCH/USDT
$ 298.26 298.26 USDT 1.27 M (0.14%) 289.37 K (0.32%)
197.950 K
91.424 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
BCH/BTC
$ 297.07 0.00829400 BTC 180.59 K (0.02%) 250.17 K (0.28%)
188.362 K
61.810 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
BNB/USDT
$ 385.25 385.25 USDT 36.75 M (4.11%) 764.66 K (0.86%)
591.026 K
173.629 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
BNB/USDT
$ 383.82 382.49 USDT 7.07 M (0.8%) 561.42 K (0.62%)
342.198 K
219.221 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۲۶
BNB/BUSD
$ 389.01 385.53 BUSD 1.21 M (0.14%) 205.21 K (0.23%)
117.712 K
87.501 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
BNB/BTC
$ 385.23 0.01075530 BTC 2.71 M (0.3%) 665.11 K (0.75%)
350.974 K
314.138 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
BTC/BUSD
$ 36140.73 35817.09 BUSD 6.71 M (0.75%) 997.56 K (1.12%)
491.399 K
506.160 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
BTC/USDT
$ 35821.03 35821.03 USDT 73.03 M (8.16%) 2.50 M (2.8%)
1.377 M
1.123 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
BTC/USDT
$ 35961.56 35819.51 USDT 21.41 M (2.39%) 1.47 M (1.64%)
756.757 K
708.699 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
BTC/USDC
$ 35868.36 35830.29 USDC 3.76 M (0.42%) 551.18 K (0.62%)
280.007 K
271.171 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
BUSD/USDT
$ 1.00 0.99980000 USDT 628.70 K (0.07%) 3.99 M (4.48%)
2.100 M
1.891 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
BUSD/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 2.97 M (0.33%) 8.06 M (9.04%)
6.441 M
1.624 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 129.71 129.71 USDT 662.32 K (0.07%) 142.91 K (0.16%)
66.586 K
76.323 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 130.35 129.84 USDT 189.10 K (0.02%) 79.56 K (0.09%)
47.788 K
31.774 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 3.11 3.11 USDT 8.50 M (0.95%) 469.25 K (0.53%)
242.550 K
226.695 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 3.13 3.11 USDT 2.01 M (0.22%) 139.20 K (0.16%)
78.568 K
60.635 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
CTSI/USDT
$ 0.467000 0.46700000 USDT 267.57 K (0.03%) 53.42 K (0.06%)
43.084 K
10.334 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
CTSI/USDT
$ 0.468745 0.46690000 USDT 174.15 K (0.02%) 59.22 K (0.07%)
48.743 K
10.475 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
DAI/USDT
$ 0.999800 0.99980000 USDT 108.53 K (0.01%) 853.74 K (0.96%)
433.254 K
420.483 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 99.90 99.90 USDT 630.83 K (0.07%) 55.75 K (0.06%)
23.969 K
31.776 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.141253 0.14069480 USDT 4.54 M (0.51%) 585.21 K (0.66%)
274.641 K
310.574 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.140600 0.14060000 USDT 14.01 M (1.57%) 888.40 K (1%)
381.579 K
506.816 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
DOT/USDT
$ 18.97 18.90 USDT 1.17 M (0.13%) 383.14 K (0.43%)
283.871 K
99.272 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
DOT/USDT
$ 18.92 18.92 USDT 3.97 M (0.44%) 538.70 K (0.6%)
407.656 K
131.043 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
EGLD/USDT
$ 138.42 137.88 USDT 1.70 M (0.19%) 177.60 K (0.2%)
98.716 K
78.883 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
EGLD/USDT
$ 138.23 138.23 USDT 2.04 M (0.23%) 171.24 K (0.19%)
97.828 K
73.414 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ENJ/USDT
$ 1.64 1.64 USDT 3.33 M (0.37%) 299.60 K (0.34%)
147.542 K
152.053 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
EOS/BUSD
$ 2.28 2.26 BUSD 313.52 K (0.04%) 69.24 K (0.08%)
31.401 K
37.837 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
EOS/USDT
$ 2.26 2.26 USDT 997.38 K (0.11%) 192.07 K (0.22%)
102.815 K
89.252 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
EOS/USDT
$ 2.27 2.26 USDT 42.21 K (0%) 138.63 K (0.16%)
111.107 K
27.521 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ETC/USDT
$ 24.86 24.76 USDT 435.74 K (0.05%) 42.47 K (0.05%)
18.258 K
24.213 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ETC/USDT
$ 24.70 24.70 USDT 737.69 K (0.08%) 60.37 K (0.07%)
34.263 K
26.106 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ETH/BTC
$ 2519.79 0.07035000 BTC 9.02 M (1.01%) 1.55 M (1.74%)
771.409 K
778.319 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ETH/BUSD
$ 2542.36 2519.59 BUSD 8.94 M (1%) 646.09 K (0.72%)
292.665 K
353.430 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ETH/USDC
$ 2524.41 2521.55 USDC 3.11 M (0.35%) 599.03 K (0.67%)
284.998 K
314.033 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ETH/USDT
$ 2528.66 2518.67 USDT 24.85 M (2.78%) 1.30 M (1.45%)
675.135 K
621.298 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ETH/USDT
$ 2520.77 2520.77 USDT 99.79 M (11.15%) 2.33 M (2.62%)
990.753 K
1.344 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 19.98 19.90 USDT 401.82 K (0.04%) 58.03 K (0.07%)
31.541 K
26.490 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 19.89 19.89 USDT 1.21 M (0.14%) 122.29 K (0.14%)
57.923 K
64.369 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
FTM/USDT
$ 2.31 2.30 USDT 9.93 M (1.11%) 516.44 K (0.58%)
220.353 K
296.083 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
FTM/USDT
$ 2.31 2.31 USDT 22.58 M (2.52%) 846.90 K (0.95%)
359.207 K
487.694 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
GRT/USDT
$ 0.428600 0.42860000 USDT 1.09 M (0.12%) 237.70 K (0.27%)
114.591 K
123.107 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
HBAR/USDT
$ 0.231400 0.23140000 USDT 6.26 M (0.7%) 248.23 K (0.28%)
120.388 K
127.840 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
HBAR/BUSD
$ 0.233338 0.23125000 BUSD 1.10 M (0.12%) 106.95 K (0.12%)
52.215 K
54.736 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
HNT/USDT
$ 23.61 23.61 USDT 6.11 M (0.68%) 195.26 K (0.22%)
101.384 K
93.878 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
HNT/USDT
$ 23.70 23.60 USDT 968.86 K (0.11%) 142.29 K (0.16%)
66.947 K
75.343 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ICX/USDT
$ 0.715600 0.71560000 USDT 648.02 K (0.07%) 73.40 K (0.08%)
30.475 K
42.925 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
KNC/USDT
$ 1.51 1.50 USDT 479.23 K (0.05%) 95.12 K (0.11%)
45.281 K
49.840 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
KNC/USDT
$ 1.50 1.50 USDT 1.09 M (0.12%) 128.65 K (0.14%)
59.750 K
68.900 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
LINK/USDT
$ 16.62 16.55 USDT 1.36 M (0.15%) 339.49 K (0.38%)
199.256 K
140.229 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
LINK/USDT
$ 16.61 16.61 USDT 18.15 M (2.03%) 802.50 K (0.9%)
351.443 K
451.059 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
LINK/BTC
$ 16.62 0.00046409 BTC 1.76 M (0.2%) 400.11 K (0.45%)
190.448 K
209.664 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
LTC/USDT
$ 110.08 110.08 USDT 5.77 M (0.64%) 353.09 K (0.4%)
180.540 K
172.552 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
LTC/USDT
$ 110.94 110.50 USDT 3.33 M (0.37%) 419.69 K (0.47%)
263.506 K
156.185 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
LTC/BTC
$ 110.46 0.00308400 BTC 428.92 K (0.05%) 292.31 K (0.33%)
193.974 K
98.335 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
MANA/USDT
$ 2.12 2.11 USDT 1.28 M (0.14%) 237.66 K (0.27%)
112.036 K
125.620 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
MANA/BUSD
$ 2.12 2.10 BUSD 580.42 K (0.06%) 64.06 K (0.07%)
34.696 K
29.364 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
MANA/USDT
$ 2.12 2.12 USDT 10.86 M (1.21%) 557.21 K (0.62%)
283.889 K
273.326 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
MATIC/BUSD
$ 1.65 1.64 BUSD 6.97 M (0.78%) 370.01 K (0.41%)
195.868 K
174.139 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
MATIC/USDT
$ 1.64 1.64 USDT 3.61 M (0.4%) 387.84 K (0.43%)
183.278 K
204.562 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
MATIC/USDT
$ 1.64 1.64 USDT 48.14 M (5.38%) 844.33 K (0.95%)
362.301 K
482.029 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
MIOTA/USDT
$ 0.829600 0.82960000 USDT 1.27 M (0.14%) 51.67 K (0.06%)
33.412 K
18.255 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
MKR/USDT
$ 1905.79 1905.79 USDT 1.53 M (0.17%) 170.76 K (0.19%)
88.533 K
82.230 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
MKR/USDT
$ 1912.09 1904.56 USDT 637.95 K (0.07%) 133.82 K (0.15%)
61.267 K
72.558 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
NANO/USDT
$ 2.16 2.16 USDT 1.52 M (0.17%) 50.60 K (0.06%)
29.870 K
20.731 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
NEO/USDT
$ 18.61 18.54 USDT 211.87 K (0.02%) 38.39 K (0.04%)
16.144 K
22.244 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
NEO/USDT
$ 18.76 18.76 USDT 748.04 K (0.08%) 118.58 K (0.13%)
72.155 K
46.423 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
OMG/USDT
$ 4.46 4.46 USDT 3.20 M (0.36%) 227.11 K (0.25%)
122.144 K
104.968 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
OMG/BUSD
$ 4.50 4.46 BUSD 665.43 K (0.07%) 108.74 K (0.12%)
66.809 K
41.936 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ONE/USDT
$ 0.219293 0.21843000 USDT 1.94 M (0.22%) 15.90 K (0.02%)
7.342 K
8.557 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ONE/USDT
$ 0.218200 0.21820000 USDT 9.20 M (1.03%) 168.46 K (0.19%)
23.865 K
144.597 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ONT/USDT
$ 0.470700 0.47070000 USDT 191.42 K (0.02%) 32.62 K (0.04%)
15.178 K
17.446 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ONT/USDT
$ 0.473965 0.47210000 USDT 106.79 K (0.01%) 36.72 K (0.04%)
17.742 K
18.982 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
OXT/USDT
$ 0.241100 0.24110000 USDT 1.13 M (0.13%) 98.13 K (0.11%)
52.755 K
45.379 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
OXT/USDT
$ 0.242654 0.24170000 USDT 239.53 K (0.03%) 96.75 K (0.11%)
50.896 K
45.855 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
PAXG/USDT
$ 1850.44 1843.16 USDT 48.98 K (0.01%) 90.61 K (0.1%)
58.299 K
32.312 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
PAXG/USDT
$ 1840.00 1840.00 USDT 256.35 K (0.03%) 41.68 K (0.05%)
8.669 K
33.013 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
QTUM/USDT
$ 5.78 5.78 USDT 296.39 K (0.03%) 85.78 K (0.1%)
42.948 K
42.831 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
QTUM/USDT
$ 5.81 5.79 USDT 194.75 K (0.02%) 69.61 K (0.08%)
32.834 K
36.781 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 26.86 26.86 USDT 315.71 K (0.03%) 233.51 K (0.25%)
122.225 K
111.283 K
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ - ۹:۱۷
اگر
اگر
Augur
REP/BUSD
$ 26.71 26.86 BUSD 12.83 K (0%) 31.25 K (0.03%)
14.061 K
17.189 K
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ - ۹:۱۷
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/BUSD
$ 12.96 12.84 BUSD 11.46 K (0%) 20.39 K (0.02%)
5.345 K
15.047 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
آگور وی تو
آگور وی تو
Augur v2
REPV2/USDT
$ 12.83 12.83 USDT 127.97 K (0.01%) 36.00 K (0.04%)
12.857 K
23.144 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
RVN/USDT
$ 0.066700 0.06670000 USDT 2.12 M (0.24%) 225.32 K (0.25%)
124.388 K
100.933 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
SHIB/BUSD
$ 0.000023 0.00002316 BUSD 5.34 M (0.6%) 171.89 K (0.19%)
87.126 K
84.763 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
SHIB/USDT
$ 0.000023 0.00002312 USDT 27.30 M (3.05%) 569.69 K (0.64%)
275.963 K
293.724 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
SOL/BTC
$ 101.90 0.00284500 BTC 2.96 M (0.33%) 251.55 K (0.28%)
129.335 K
122.219 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
SOL/BUSD
$ 102.85 101.93 BUSD 1.26 M (0.14%) 87.22 K (0.1%)
46.608 K
40.611 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
SOL/USDT
$ 102.46 102.05 USDT 11.36 M (1.27%) 359.95 K (0.4%)
188.791 K
171.156 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
SOL/USDT
$ 101.99 101.99 USDT 57.36 M (6.41%) 664.64 K (0.75%)
375.161 K
289.479 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
STORJ/USDT
$ 1.09 1.09 USDT 435.02 K (0.05%) 144.44 K (0.16%)
77.230 K
67.205 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
STORJ/USDT
$ 1.09 1.09 USDT 2.03 M (0.23%) 181.53 K (0.2%)
80.976 K
100.557 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
SUSHI/USDT
$ 4.67 4.67 USDT 10.67 M (1.19%) 549.25 K (0.62%)
245.468 K
303.780 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
UNI/USDT
$ 11.74 11.74 USDT 1.13 M (0.13%) 126.69 K (0.14%)
55.400 K
71.291 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
UNI/BTC
$ 11.69 0.00032630 BTC 321.63 K (0.04%) 137.01 K (0.15%)
59.033 K
77.978 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
UNI/USDT
$ 11.78 11.73 USDT 810.98 K (0.09%) 192.61 K (0.22%)
103.714 K
88.894 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
USDC/USDT
$ 1.00 0.99980000 USDT 282.70 K (0.03%) 2.00 M (2.24%)
923.043 K
1.077 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
USDC/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 3.20 M (0.36%) 4.92 M (5.52%)
3.014 M
1.905 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
USDC/BUSD
$ 1.01 0.99990000 BUSD 41.60 K (0%) 1.55 M (1.74%)
592.958 K
958.144 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 16.35 M (1.83%) 23.15 M (25.96%)
18.029 M
5.124 M
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
VET/USDT
$ 0.053800 0.05380000 USDT 17.35 M (1.94%) 621.82 K (0.7%)
322.967 K
298.855 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
VET/USDT
$ 0.053995 0.05378200 USDT 8.88 M (0.99%) 310.78 K (0.35%)
156.500 K
154.276 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
VET/BTC
$ 0.054085 0.0000015100 BTC 319.17 K (0.04%) 172.61 K (0.19%)
137.246 K
35.360 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/USDT
$ 0.003980 0.00396400 USDT 3.14 M (0.35%) 62.84 K (0.07%)
35.321 K
27.521 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO/USDT
$ 0.004000 0.00400000 USDT 1.53 M (0.17%) 101.22 K (0.11%)
101.225 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
WAVES/USDT
$ 9.23 9.23 USDT 362.99 K (0.04%) 38.62 K (0.04%)
27.421 K
11.200 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
XLM/USDT
$ 0.196700 0.19670000 USDT 5.96 M (0.67%) 221.61 K (0.25%)
120.092 K
101.521 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
XLM/USDT
$ 0.197026 0.19625000 USDT 805.53 K (0.09%) 268.23 K (0.3%)
139.083 K
129.142 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BUSD
$ 3.15 3.12 BUSD 386.30 K (0.04%) 89.58 K (0.1%)
58.198 K
31.378 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 3.12 3.12 USDT 2.47 M (0.28%) 387.02 K (0.43%)
192.102 K
194.919 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 3.12 0.00008700 BTC 309.78 K (0.03%) 103.90 K (0.12%)
56.304 K
47.597 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
YFI/USDT
$ 24111.81 24016.81 USDT 1.21 M (0.14%) 234.17 K (0.26%)
104.295 K
129.873 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
YFI/USDT
$ 24204.20 24204.20 USDT 2.60 M (0.29%) 547.86 K (0.61%)
313.762 K
234.094 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ZEC/USDT
$ 96.72 96.72 USDT 432.31 K (0.05%) 177.27 K (0.2%)
119.531 K
57.739 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ZEC/USDT
$ 93.67 93.30 USDT 14.14 K (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ZEN/USDT
$ 36.76 36.76 USDT 230.75 K (0.03%) 78.23 K (0.09%)
33.369 K
44.859 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ZEN/USDT
$ 36.91 36.76 USDT 290.96 K (0.03%) 69.64 K (0.08%)
29.954 K
39.686 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ZIL/USDT
$ 0.044500 0.04450000 USDT 862.32 K (0.1%) 140.07 K (0.16%)
59.245 K
80.824 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ZIL/BUSD
$ 0.044973 0.04457000 BUSD 93.98 K (0.01%) 57.42 K (0.06%)
27.675 K
29.741 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ZRX/USDT
$ 0.553277 0.55110000 USDT 134.24 K (0.02%) 50.00 K (0.06%)
30.746 K
19.259 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰
ZRX/USDT
$ 0.553100 0.55310000 USDT 387.45 K (0.04%) 78.59 K (0.09%)
44.709 K
33.880 K
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - ۱۲:۴۰

مشخصات Binance US

توضیحات

نظرات Binance US

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین