خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
15708.76
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۲:۰۲
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1088.62
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۲:۰۲
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.074132
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۲:۰۲
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.051297
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۲:۰۲

قیمت ارزهای دیجیتال در هوبی گلوبال

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.505562 205169.21 414
7541.14
10651.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
1INCH/ETH
$ 0.709305 918.31 218
551.22
2377.78
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
1INCH/BTC
$ 0.505181 1647.26 215
346.52
1570.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
1SOL/USDT
$ 0.006029 47038.58 143
962.78
116.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AAC/BTC
$ 0.010531 32.29 10
96.66
29.22
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - ۲۲:۵۲
AAC/USDT
$ 0.000464 40587.46 95
340.17
336.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AAVE/USDC
$ 50.40 249.21 207
366.28
463.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AAVE/USDT
$ 53.78 115888.97 447
24668.68
28938.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AAVE/BTC
$ 53.83 4202.44 258
650.74
2168.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AAVE/ETH
$ 53.50 6652.48 185
373.54
599.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AAVE/HUSD
$ 73.97 1804.59 218
853.73
2111.58
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
ABBC/USDT
$ 0.176229 3045562.27 169
2950.31
2520.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ABT/USDT
$ 0.097306 11467.11 209
1485.35
1420.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ABT/BTC
$ 0.079743 690.27 9
2241.47
397.13
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
ACA/USDT
$ 0.095208 2213.03 140
70.39
909.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/BTC
$ 0.009051 82434.37 210
940.71
23.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/ETH
$ 0.009038 78645.40 115
222.82
233.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.009041 129010.98 363
6678.84
4618.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ACT/USDT
$ 0.001303 37840.11 47
51.28
21.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ADA/USDC
$ 0.300949 8050.25 218
426.63
1478.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ADA/ETH
$ 0.303044 51269.12 230
1791.52
3574.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ADA/BTC
$ 0.302045 202621.29 445
19532.04
39055.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ADA/USDT
$ 0.302038 1827624.14 570
70734.42
84906.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ADA/HUSD
$ 0.408392 12.29 162
1541.46
217.76
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
ADP/USDT
$ 0.007473 107491.13 125
113.07
631.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ADX/USDT
$ 0.118885 158667.27 165
299.55
4515.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ADX/BTC
$ 0.160002 1499.20 150
481.24
1855.03
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
AE/BTC
$ 0.078055 2842.10 21
264.29
299.13
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - ۲۲:۵۹
AE/USDT
$ 0.076512 8542.78 176
1774.45
1355.80
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۲۱:۵۳
AEGIS/USDT
$ 0.050074 1340481.21 46
183.46
384.35
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ - ۲۲:۵۷
AGLD/USDT
$ 0.232176 5503.78 84
143.50
1040.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AGLD/BTC
$ 0.380320 96.19 33
238.66
1724.81
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
AIDOC/BTC
$ -418722.09 0 1
20.94
5.02
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ - ۱۷:۵۳
AIOZ/USDT
$ 0.036365 1950.57 23
0.631504
4.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AKRO/USDT
$ 0.002558 5020.70 90
187.54
1004.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AKRO/BTC
$ 0.004267 2785.23 32
73.75
114.41
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
AKT/USDT
$ 0.205202 189693.19 119
92.62
120.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ALGO/BTC
$ 0.229175 21154.37 230
1176.26
6026.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ALGO/HUSD
$ 0.326435 20207.72 179
810.25
1313.93
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
ALGO/USDC
$ 0.229335 4450.02 176
263.36
1837.68
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ALGO/ETH
$ 0.228839 10129.61 151
298.57
342.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ALGO/USDT
$ 0.230283 242886.12 401
22396.19
34954.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.10 22279.50 90
203.37
184.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AMP/USDT
$ 0.003281 32363.60 42
373.63
4438.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ANC/USDT
$ 0.049952 2861.23 57
541.63
170.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ANKR/USDT
$ 0.020323 25473.32 388
5755.09
10760.19
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ANKR/BTC
$ 0.020442 969.08 228
221.08
1033.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ANML/USDT
$ 0.000310 28207.53 16
8.73
371.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ANT/ETH
$ 1.82 1567.59 86
179.52
232.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ANT/USDT
$ 1.80 53569.54 345
3115.12
8107.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ANT/BTC
$ 1.79 455.49 160
79.12
874.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ANTEX/USDT
$ -8420000.00 320131.83 146
2789.28
1215.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ANV/USDT
$ 0.094209 197935.50 4
2.36
337.39
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ANV/USDT
$ 0.092214 190721.74 0
18.44
203.69
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۴:۲۱
APE/USDT
$ 2.88 2025588.25 414
59499.73
32775.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
APE/USDC
$ 2.98 0 162
281.11
885.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
API3/BTC
$ 1.34 268.79 216
967.13
1521.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
API3/ETH
$ 1.37 3293.09 115
85.45
160.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
API3/USDT
$ 1.34 98744.70 359
3764.95
12739.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
APN/USDT
$ 0.001800 1731.28 201
1576.38
123.93
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
APT/USDC
$ 3.93 892.94 56
1357.04
391.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
APT/USDD
$ 3.91 568579.34 146
1631.89
2153.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
APT/USDT
$ 3.92 214682.21 483
82566.86
79257.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AQT/USDT
$ 0.728797 219470.18 116
227.52
233.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AR/USDT
$ 8.75 47671.66 395
12575.29
13808.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AR/BTC
$ 8.73 3251.91 78
188.78
7485.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AR/ETH
$ 13.60 2142.26 40
192.04
2903.04
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - ۲۲:۵۹
ARDR/BTC
$ 0.059098 0 1
6.39
315.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ARKN/USDT
$ 0.001280 186.11 8
393.84
359.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ARPA/BTC
$ 0.025149 13298.02 244
8001.91
2551.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ARPA/HT
$ 0.026138 312.64 80
107.11
486.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ARPA/USDT
$ 0.025125 43094.89 252
1648.97
8567.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ARV/USDT
$ -913600.00 240316.03 122
249.76
11.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AST/BTC
$ 0.090252 7881.16 115
812.20
2146.36
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AST/USDT
$ 0.089913 10471.74 81
15.64
2728.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ASTR/USDT
$ 0.037638 22204.20 65
16.79
2768.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ATM/USDT
$ 2.60 136.40 1
64.44
1882.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 8.80 197414.27 497
45269.52
54961.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 8.80 29502.12 385
5774.85
13232.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 9.10 11138.44 205
2402.07
3532.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 8.79 13194.24 251
1168.78
515.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ATP/USDT
$ 0.000131 4615.77 92
514.65
312.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ATS/USDT
$ 0.015585 10838.72 120
673.01
1.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AUCTION/ETH
$ 7.11 31.08 35
671.67
152.28
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
AUCTION/USDT
$ 4.41 1900.26 16
158.76
3349.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AUCTION/BTC
$ 5.38 1269.33 149
147.99
2399.93
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
AUDIO/USDT
$ 0.138466 81280.47 167
662.42
816.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AURORA/USDT
$ 0.438277 27787.98 164
1382.73
379.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AURY/USDT
$ 0.552164 7452.61 3
39.20
972.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AVAX/USDT
$ 11.61 344163.44 487
38140.54
46516.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AVAX/ETH
$ 11.66 1315.40 173
217.18
229.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AVAX/BTC
$ 11.57 8137.78 323
2048.12
10614.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AVAX/USDC
$ 11.68 883.45 205
1657.26
2078.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AXS/USDC
$ 6.35 721.83 39
579.14
232.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AXS/BTC
$ 6.26 2416.42 155
684.06
1256.90
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AXS/ETH
$ 6.20 7080.05 190
1166.84
941.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AXS/USDT
$ 6.20 137218.10 391
9291.54
34477.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
AZERO/USDT
$ 0.831298 32786.00 241
3052.78
4039.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BABY/USDT
$ 0.021795 22686.15 33
51.63
50.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BABYDOGE/USDT
$ -1070965469.00 49991.19 175
4063.39
791.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BADGER/BTC
$ 4.16 442.10 26
116.12
3119.28
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - ۲۲:۵۹
BADGER/ETH
$ 2.72 188.99 17
495.33
163.12
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
BADGER/USDT
$ 2.48 123704.96 297
8488.12
7577.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BAGS/USDT
$ 1.15 1491.74 39
132.85
695.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BAL/BTC
$ 5.99 1690.65 146
459.10
1324.69
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
BAL/USDT
$ 5.00 289184.75 353
656.23
11829.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BAL/HUSD
$ 5.95 1672.86 84
86.30
18.77
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
BAL/ETH
$ 5.92 3585.32 102
347.28
2280.89
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 1.00 831.88 95
124.37
356.13
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/ETH
$ 3.77 1472.46 49
58.26
79.20
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.59 186493.02 398
12327.49
10152.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/HUSD
$ 1.20 2.08 5
29.28
32466.33
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.270919 108.48 158
477.08
1740.35
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.378990 398.54 94
208.26
116.73
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.214798 36880.08 238
294.88
753.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BBF/USDT
$ 3.50 153515.98 4
3.89
10.36
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BCD/BTC
$ 0.137406 63.57 1
2060.71
2.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BCH/USDC
$ 104.41 1716.16 71
457.44
1281.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BCH/HUSD
$ 114.31 4133.48 172
336.66
1723.98
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
BCH/HT
$ 104.93 9802.42 159
115.15
705.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BCH/USDT
$ 105.04 1082822.70 507
40240.33
58514.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BCH/BTC
$ 105.17 93898.06 426
16753.74
18604.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BCV/BTC
$ 0.000165 0 1
43.20
14.98
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
BERRY/USDT
$ 0.000694 96811.97 78
31.04
99.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/ETH
$ 965.94 38344.46 312
65659.70
226790.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/USDT
$ 969.52 76233.18 203
233.47
1977.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BFT/BTC
$ 0.005968 0 1
2.41
488.49
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
BHD/BTC
$ 0.238717 35242.63 8
63.61
618.77
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BHD/USDT
$ 0.092410 130.26 10
24.69
631.90
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BICO/USDT
$ 0.270439 3145.77 197
334.15
1265.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BIT/USDT
$ 0.280729 5746.61 249
4154.79
621.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BITCI/USDT
$ 0.003821 574545.60 14
2099.05
63.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BIX/ETH
$ 0.043458 8569.56 49
315.16
190.87
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BIX/USDT
$ 0.011531 64245.95 31
1427.82
458.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BIX/BTC
$ 0.038940 511.90 50
237.59
264.18
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
BKBT/BTC
$ -297839.64 0 1
5250.11
127.72
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
BLD/USDT
$ 0.298912 663317.60 147
508.60
183.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/BTC
$ 0.103079 335.74 80
249.70
1407.97
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.055047 114040.12 189
1052.69
582.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BNB/USDT
$ 253.69 403034.60 487
49997.29
60739.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BNT/USDT
$ 0.334777 8222.13 120
55.72
209.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BNT/BTC
$ 0.491247 1544.00 36
328.03
1466.48
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BNT/ETH
$ 2.50 783.95 15
62.58
552.76
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BOBA/USDT
$ 0.189317 325900.75 265
3258.24
3276.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BOO/USDT
$ 1.12 413.39 11
1.23
575.82
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BORING/USDT
$ 0.003051 981.52 8
217.45
0.996512
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BORING/BTC
$ 0.034626 857.11 2
81.37
213.48
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
BOSON/USDT
$ 0.175431 194291.06 4
5.17
11.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BOX/USDT
$ 0.000178 15432.69 9
128.92
895.56
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BOX/BTC
$ 0.000177 10579.55 30
174.95
1443.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BP/USDT
$ 0.008140 968.69 12
225.49
2706.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BREED/USDT
$ 0.056845 146712.98 147
14.65
583.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BRISE/USDT
$ -31000000.00 22943.94 82
1563.11
91.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BRT/USDT
$ 0.006993 6569.16 17
19.23
244.82
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BRWL/USDT
$ 0.002501 36766.87 143
256.36
1747.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/HUSD
$ 52.05 243.37 113
578.90
343.79
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 37.11 599.45 1
839.57
7307.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 37.11 40450.71 321
6559.06
5536.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 36.93 109121.44 451
16540.56
29430.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BTC/EUR
$ 16204.68 687.30 16
182.18
3338.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BTC/USDC
$ 15707.23 3907507.53 423
22150.81
18602.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BTC/HUSD
$ 19199.67 36306.24 325
706.13
26956.19
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
BTC/USDT
$ 15708.76 52884032.30 605
3173769.24
3705298.72
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BTG/BTC
$ 13.35 59.36 3
20.69
630.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BTM/BTC
$ 0.011043 3928.34 57
86.51
109.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
BTM/USDT
$ 0.009838 5496.02 133
750.11
261.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BTM/ETH
$ 0.023056 3159.53 9
97.30
160.19
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
BTS/USDT
$ 0.007493 1395.16 51
1055.41
141.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BTS/ETH
$ 0.009370 258.08 33
260.41
274.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
BTS/BTC
$ 0.011269 1656.19 168
340.56
382.87
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - ۲۲:۵۴
BTT/USDD
$ -64000000.00 2403556.04 301
5367.05
5544.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BTT/USDT
$ -64000000.00 3640424.92 419
33126.87
36698.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BTT/USDC
$ -63000000.00 249519.76 154
428.46
1290.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BULL/USDT
$ 0.004552 20453.50 86
1143.83
895.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
BUT/BTC
$ 0.000103 0 19
367.28
5.16
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۰:۱۲
BWO/USDT
$ 0.474742 778330.80 160
966.80
622.90
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
C98/USDT
$ 0.223584 26552.14 214
1161.58
1201.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CAKE/USDT
$ 3.60 644595.12 403
6361.89
11106.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
چنلز
چنلز
Channels
CAN/USDT
$ 0.000489 119265.69 37
105.38
298.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CAW
CAW/USDT
$ -4E08 38381.37 324
1575.74
655.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CEEK/USDT
$ 0.092510 14984.34 49
35.69
1631.98
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CEL/USDT
$ 0.438777 19191.45 170
1371.91
1185.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CELO/USDT
$ 0.452663 141701.64 180
1406.73
6518.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CERE/USDT
$ 0.004773 69328.55 88
2094.49
485.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
بی چت
بی چت
BeeChat
CHAT/BTC
$ 0.000850 131.62 5
339.74
83.66
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
CHR/HT
$ 0.102600 364.41 142
238.50
64.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CHR/BTC
$ 0.104411 603.06 108
112.32
838.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CHR/USDT
$ 0.104194 14004.87 249
855.84
1416.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CHSB/USDT
$ 0.216791 2013.22 106
750.79
1056.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CHZ/ETH
$ 0.170480 25398.30 215
1047.54
665.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CHZ/USDC
$ 0.172178 178038.96 146
415.09
462.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CHZ/USDT
$ 0.172374 1168039.96 495
53690.21
88295.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CHZ/BTC
$ 0.172498 37700.27 291
2411.74
696.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/HT
$ 0.003402 1261.69 21
32.79
14.31
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002400 12375.80 256
1641.34
306.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BTC
$ 0.003889 4166.25 27
115.39
297.68
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
CLV/BTC
$ 0.100094 1765.21 50
12.67
1447.61
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - ۲۲:۵۹
CLV/USDT
$ 0.056845 13031.51 154
449.72
2024.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CMT/ETH
$ 0.004835 336.98 6
123.36
203.16
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
CMT/USDT
$ 0.000976 284.56 18
2.65
1055.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CNN/BTC
$ -3430000.00 0 7
6.96
83.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CNNS/USDT
$ 0.000202 56.83 105
82.95
147.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
COL/USDT
$ 0.596025 153.23 111
177.72
27.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 36.54 31830.56 374
3261.94
4693.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/ETH
$ 45.05 1662.23 113
437.76
4458.49
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 37.08 1400.07 153
254.95
871.71
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
COTI/BTC
$ 0.066038 6281.25 164
498.92
418.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
COTI/USDT
$ 0.066036 218992.82 356
12638.96
9116.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
COVA/BTC
$ -110300.00 4.56 2
45.20
185.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CRE/USDT
$ 0.002301 0.011435 151
11.04
26.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CRE/BTC
$ 0.005564 281.37 2
3.00
529.49
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/BTC
$ 0.063031 33189.66 246
2183.78
1000.68
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.062911 146938.80 418
15951.28
22365.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/HUSD
$ 0.105498 87.50 54
565.22
324.75
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
CRPT/USDT
$ 0.075729 47010.48 60
536.64
350.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CRTS/USDT
$ 0.000181 817472.74 98
617.23
259.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CRU/USDT
$ 0.565454 11567.99 107
1015.76
188.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CRU/ETH
$ 0.755566 201826.01 180
1672.68
1816.12
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
CRU/BTC
$ 0.572371 38811.34 143
784.87
611.39
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/HUSD
$ 0.862763 6525.56 159
775.52
766.61
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.448567 404008.38 276
4374.13
11729.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.448086 33291.95 166
94.79
1276.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.446575 46239.52 154
97.09
496.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/USDT
$ 0.026874 164373.62 303
1294.32
16225.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR/BTC
$ 0.027044 684.99 141
496.22
521.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CTC/USDT
$ 0.341871 361.51 63
1320.68
12.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CTSI/USDT
$ 0.098105 10002.48 288
1226.10
5855.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CTX/USDT
$ 2.21 893732.17 123
490.04
15.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CTXC/ETH
$ 0.115590 1083.44 136
116.10
298.65
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
CTXC/USDT
$ 0.078224 4478.15 156
670.80
1618.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CTXC/BTC
$ 0.143484 1038.68 9
24.43
1719.27
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
CTXC2X
CTXC2X/USDT
$ 0.289718 24.82 7
1360.89
383.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CUBE/USDT
$ 0.163523 937762.70 231
146.25
2306.27
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ - ۲۱:۵۶
CUDOS/USDT
$ 0.003214 45672.24 18
16.19
16.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CUSD/USDT
$ 0.994441 337425.12 261
3190.15
128.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CVC/ETH
$ 0.138415 2505.30 128
325.48
605.32
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
CVC/USDT
$ 0.090812 36820.51 242
1289.04
1795.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CVC/BTC
$ 0.153908 1702.02 30
51.63
1615.13
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
CVCOIN
CVCOIN/BTC
$ 0.102899 73146.74 33
454.10
380.63
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۸
CVNT/BTC
$ 0.237651 30764.52 83
336.98
111.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
CVNX/BTC
$ 0.003899 176.58 6
22.64
485.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/ETH
$ 0.752416 505.95 9
141.68
1208.86
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.317793 70023.62 307
998.15
7999.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/BTC
$ 0.518462 21.13 5
218.87
7290.59
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
CVX/USDT
$ 3.53 3006.77 15
87.57
14.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DAC/USDT
$ -196100.00 45646.00 1
73.32
3.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DAC/ETH
$ 0.000137 3.15 9
215.78
296.44
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
DAC/BTC
$ -612731.97 47382.23 48
54.19
430.73
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - ۲۲:۵۹
DAI/HUSD
$ 1.01 524.64 48
8.42
848.17
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
DAI/USDT
$ 0.999036 325155.90 329
108870.49
218089.75
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DAO/USDT
$ 0.813211 1658.46 58
35.35
1085.92
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
دش
دش
Dash
DASH/HUSD
$ 42.41 254.08 140
206.80
147.26
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 39.60 42405.54 225
1052.85
1926.69
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ - ۲۱:۵۳
دش
دش
Dash
DASH/HT
$ 39.40 2313.46 160
61.89
1786.12
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ - ۲۱:۵۳
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 39.33 116214.36 194
175.20
5542.56
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ - ۲۱:۵۳
DATX/BTC
$ -150298.71 0 11
71.34
5.87
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
DATX/ETH
$ -250805.49 188.29 1
14.54
17.04
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/ETH
$ 0.000876 80.56 1
13.01
124.22
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/USDT
$ 0.000497 90936.54 117
143.91
1342.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
دیپ برین چین
دیپ برین چین
DeepBrain Chain
DBC/BTC
$ 0.000494 3522.60 20
171.41
214.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DC/USDT
$ 0.000788 227093.88 204
1825.96
5187.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DCR/ETH
$ 25.48 36.05 3
407.25
147.43
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
DCR/BTC
$ 24.46 12581.51 157
203.73
2312.55
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ - ۲۱:۵۳
DCR/USDT
$ 24.40 4257.90 110
121.92
2794.38
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ - ۲۱:۵۳
DEXE/USDT
$ 2.24 976303.90 195
826.37
9897.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/BTC
$ 0.035695 10.22 1
1623.84
85.16
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.035965 11542.46 26
119.25
2034.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DFA/USDT
$ 0.054647 43422.17 144
681.46
113.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI/USDT
$ 0.445171 654771.55 232
1734.53
3616.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DFX/USDT
$ 0.203503 226353.96 6
1148.96
13.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DGB/BTC
$ 0.008818 29.49 13
38.79
61.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DGD/ETH
$ 265.33 0 167
29918.02
41196.77
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
دلفین توکن
دلفین توکن
Dolphin Token
DHT/USDT
$ 0.083020 669.13 82
66.80
1450.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.330181 49122.95 56
531.92
394.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DIO/USDT
$ 0.007509 3738.99 104
2.03
374.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DKA/USDT
$ 0.029151 2559.44 2
880.32
1.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DKA/BTC
$ 0.060894 301.00 2
813.97
4068.97
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
DKS/USDT
$ 0.001315 71362.30 109
26.64
253.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DOCK/ETH
$ 0.022688 82.25 1
169.76
197.72
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
DOCK/USDT
$ 0.013942 3614.11 82
525.48
22.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DOCK/BTC
$ 0.014298 55.06 21
478.66
87.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.111792 10346.66 3
899.48
2377.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DOG/USDT
$ 0.000621 11945.14 11
44.64
522.90
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ETH
$ 0.074257 79377.38 229
2844.77
3253.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDC
$ 0.074554 2259.62 155
817.90
255.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/HUSD
$ 0.060139 6659.49 236
581.65
3519.85
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.074280 199728.69 465
23187.39
29753.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.074132 3997647.60 599
217305.92
308916.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DORA/USDT
$ 3.03 19813.55 78
677.07
169.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DOSE/USDT
$ 0.007509 79763.24 120
227.42
144.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DOT/HUSD
$ 6.30 12605.59 270
2497.92
1483.23
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
DOT/USDC
$ 5.03 73032.15 144
1760.41
1780.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DOT/BTC
$ 5.04 66955.81 451
6149.00
44838.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DOT/USDT
$ 5.04 709543.71 544
76708.30
115873.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DTA/USDT
$ -205600.00 112136.61 47
75.76
586.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DTA/BTC
$ -515311.01 1817.20 72
152.93
2958.90
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
DYDX/USDT
$ 1.73 377826.20 431
21354.41
38362.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
DYP/USDT
$ 0.124880 343390.39 231
115.37
1344.46
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EDEN/USDT
$ 0.058943 792.05 17
54.17
1244.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EFI/USDT
$ 0.076526 23073.15 53
72.61
322.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EGAME/USDT
$ -679300.00 9028.83 75
3140.05
12.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EGCC/BTC
$ 0.000145 343.47 2
13.59
69.56
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
EGLD/USDC
$ 39.63 12095.29 244
2399.77
2413.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EGLD/USDT
$ 39.42 13628.99 280
2207.86
3670.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EGS/USDT
$ 0.001454 50619.83 11
6.76
435.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EGT/USDT
$ 0.000210 311.36 3
108.93
1020.92
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EKO/ETH
$ -862767.40 0 4
30.44
372.16
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
EKO/BTC
$ -552014.52 0.018909 1
14.73
23.98
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
EKT/USDT
$ 0.000299 20093.21 134
2112.25
22.85
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ - ۲۲:۵۲
EKT/ETH
$ 0.000221 0 15
28.47
2.30
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ - ۲۲:۵۲
EKT/BTC
$ 0.000376 47.36 2
54.39
151.43
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
ELA/BTC
$ 1.10 13065.56 66
2268.36
2697.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ELA/HUSD
$ 1.57 5.73 1
458.28
3305.05
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
ELA/USDT
$ 1.10 55389.91 341
3862.74
2790.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ELA/ETH
$ 1.60 63.85 8
59.58
3018.79
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
ELF/ETH
$ 0.118547 34994.44 263
236.46
5143.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ELF/USDT
$ 0.117586 7329.16 143
603.58
218.04
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ELF/BTC
$ 0.118554 761.58 124
247.20
1177.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ELON/USDT
$ -26000000.00 8469.12 204
1723.02
125.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ELU/USDT
$ 0.006288 63056.02 112
186.43
524.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EM/USDT
$ 0.000799 784.13 17
64.84
11.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EM/BTC
$ 0.001178 2.96 3
942.02
822.10
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
ENJ/USDT
$ 0.277932 34411.03 336
3766.22
5468.56
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ENJ/BTC
$ 0.408077 772.77 182
379.04
1570.26
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
ENJ/ETH
$ 0.465503 769.77 141
176.22
258.26
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
ENS/USDT
$ 11.80 93487.65 400
15216.81
23680.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EOS/HT
$ 0.846489 9800.54 200
370.15
621.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EOS/BTC
$ 0.844500 61193.25 397
6920.47
8560.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EOS/USDC
$ 0.846563 6188.27 62
631.46
701.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EOS/HUSD
$ 1.09 45604.23 272
1075.10
1458.56
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
EOS/USDT
$ 0.844185 633889.72 530
42302.45
67951.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EOS/ETH
$ 0.844251 12764.46 289
931.84
2949.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EPIK/USDT
$ 0.006150 12645.88 58
706.24
35.04
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ERG/USDT
$ 1.38 201433.82 91
499.97
199.29
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.71 6240.30 153
565.31
1711.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ERTHA/USDT
$ 0.002952 69288.57 17
1180.88
335.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ETC/HUSD
$ 25.64 159.02 186
802.41
306.10
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
ETC/HT
$ 17.79 19044.18 157
1019.00
123.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ETC/USDC
$ 17.61 1011.10 236
1156.47
178.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ETC/USDT
$ 17.69 780636.95 567
112549.66
103802.09
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ETC/BTC
$ 17.74 108174.64 399
18521.18
20689.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ETF/USDT
$ 2.52 3265926.32 245
641.37
1894.51
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ - ۱۳:۰۰
ETH/USDT
$ 1088.62 31899157.40 635
1363812.04
2208119.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ETH/USDC
$ 1088.55 5173911.06 445
12782.00
26210.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ETH/BTC
$ 1089.83 2255739.56 601
182952.93
227586.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ETH/HUSD
$ 1302.40 7849.82 288
1244.67
2964.93
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
ETHF/USDT
$ 0.240468 683890.90 82
451.46
1026.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ETHW/USDT
$ 3.18 305750.90 401
21228.44
21750.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ETN/BTC
$ 0.002114 2839.98 2
41.01
1288.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ETN/ETH
$ 0.002882 1456.03 8
100.69
110.89
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - ۲۲:۵۴
EUL/USDT
$ 3.84 522275.08 219
143.98
2690.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EUL/USDC
$ 4.01 1589.21 32
593.79
735.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EVER/USDT
$ 0.039062 46021.03 219
573.88
3249.75
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
EVMOS/USDT
$ 0.906126 593561.82 138
2679.17
676.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
فیستر
فیستر
Faceter
FACE/USDT
$ -58000000.00 351530.48 239
3984.94
4257.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FAIR/BTC
$ 0.001781 0 13
11.50
2.43
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
FANC/USDT
$ 1.08 615569.09 114
1191.16
933.56
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FDT/USDT
$ 0.131173 937674.37 99
4492.88
208.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 4.21 257.29 67
493.67
95.36
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 4.12 27985.55 394
14541.34
11285.82
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.12 391498.24 518
45318.75
66781.00
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/ETH
$ 4.16 2234.07 223
696.25
2862.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/HUSD
$ 5.24 5845.43 244
793.41
670.20
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
FILDA/BTC
$ 0.013797 28.76 2
110.53
259.75
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
FILDA/USDT
$ 0.002970 447.85 22
3.18
256.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FIO/USDT
$ 0.029101 682118.30 231
412.84
5624.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FIRO/BTC
$ 2.72 16873.37 17
614.92
2094.53
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ - ۲۱:۵۳
FIRO/ETH
$ 2.38 97.01 36
3.05
216.83
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ - ۲۱:۵۳
FIRO/USDT
$ 2.72 21830.81 26
64.48
895.97
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ - ۲۱:۵۳
FIS/ETH
$ 0.272127 20.70 1
152.60
1778.45
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
FIS/USDT
$ 0.261448 1482.27 138
518.60
1152.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FIS/BTC
$ 0.373908 15.89 5
1690.08
266.96
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
FITFI/USDT
$ 0.029641 80892.93 321
6304.06
6718.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FIU/USDT
$ 0.007765 11271.00 26
311.69
93.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FLOKI/USDT
$ -8450000.00 83248.32 235
3224.29
1242.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.09 189316.79 439
22314.70
27159.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/ETH
$ 1.11 3091.85 101
432.35
309.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BTC
$ 1.11 1573.93 205
334.40
986.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDC
$ 1.09 2815.67 158
384.97
185.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FLZ/USDT
$ 1.25 135247.18 198
819.29
1719.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FLZ/USDC
$ 1.25 65522.92 238
2117.59
328.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FOR/USDT
$ 0.014027 13035.96 217
299.03
2824.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FOR/BTC
$ 0.017994 217.42 14
21.96
1330.63
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/ETH
$ 4.14 23.24 20
50.63
50.18
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 2.74 7215.18 247
5124.26
1055.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/BTC
$ 4.55 268.79 54
66.74
1189.51
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
FOTA/USDT
$ 0.022179 162620.88 171
1058.11
3521.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FOX/USDT
$ 0.030770 162.82 11
105.63
221.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FRONT/BTC
$ 0.176114 4.82 68
320.73
958.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FRONT/ETH
$ 0.215587 81.52 1
61.60
292.62
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
FRONT/USDT
$ 0.176469 20355.71 82
2464.32
635.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FSN/BTC
$ 0.216752 2052.18 45
302.53
324.35
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
FSN/USDT
$ 0.237776 4897.15 195
23.57
4591.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FTI/BTC
$ -656120.50 80.36 7
197.91
71.21
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
FTI/USDT
$ -493700.00 1381133.21 202
651.78
290.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FTM/USDT
$ 0.166639 56866.81 434
19398.67
24221.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FTM/USDC
$ 0.173927 0 29
163.39
157.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.25 143092.03 138
1006.20
734.01
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/HT
$ 1.30 622.06 224
125.83
167.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BTC
$ 1.26 29430.77 60
250.91
396.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FUSE/USDT
$ 0.056945 12.68 72
44.04
277.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
FX/USDT
$ 0.159546 90656.48 213
1540.73
2666.04
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.25 34474.80 375
9849.12
10712.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GALA/USDT
$ 0.024334 48010.50 410
23273.24
23285.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GARI/USDT
$ 0.029975 3891.02 175
2654.21
1271.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
گس
گس
Gas
GAS/ETH
$ 2.94 16.18 1
8.95
20.05
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 2.00 787.59 62
152.37
1305.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GCOIN/USDT
$ 0.025575 270.33 12
133.83
618.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GEAR/USDT
$ 0.001325 77.08 23
161.10
44.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GET/BTC
$ -707828.77 18.48 4
1.90
346.92
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۰:۲۴
GET/ETH
$ 0.000214 28600.70 1
54.15
54.40
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
GF/USDT
$ 0.124279 14157.02 174
1191.66
1265.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GHST/USDT
$ 1.02 181123.74 322
3052.35
8318.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GLM/USDT
$ 0.194412 3158.96 15
201.21
248.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GLM/ETH
$ 0.259975 3046.60 199
334.74
3687.02
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
GLM/BTC
$ 0.196542 569.65 124
151.54
1325.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GLMR/USDT
$ 0.319891 192860.66 279
956.21
3416.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GMEE/USDT
$ 0.008591 1341.23 157
724.66
804.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GMPD/USDT
$ 0.015000 139833.98 203
1236.87
5048.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.356254 326602.18 469
24081.14
29249.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GMX/USDT
$ 40.03 39688.44 88
557.14
9.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GNO/BTC
$ 84.30 0 1
60.56
229.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GNO/USDT
$ 78.92 332171.26 224
2055.17
3126.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GNX/BTC
$ 0.003002 16.82 23
122.43
96.65
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
GNX/USDT
$ 0.002004 60.38 105
2.92
1159.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GNX/ETH
$ 0.011996 96.65 4
1031.08
234.91
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
GODS/USDT
$ 0.212095 7983.17 131
2.50
1125.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
گلف فایننس
گلف فایننس
Golff.finance
GOF/ETH
$ 0.048363 12381.65 6
229.32
385.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
گلف فایننس
گلف فایننس
Golff.finance
GOF/BTC
$ 0.050213 8632.39 6
206.19
138.59
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
گلف فایننس
گلف فایننس
Golff.finance
GOF/USDT
$ 0.048253 26716.99 141
363.86
119.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GQ/USDT
$ 0.001816 50564.23 214
779.72
428.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GRS/BTC
$ 0.294163 201.07 71
471.77
199.09
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
GRT/USDT
$ 0.052250 48072.01 366
6282.43
4615.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GRT/ETH
$ 0.118538 1933.85 189
532.02
1783.89
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
GRT/BTC
$ 0.052499 2428.68 135
386.55
878.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GSC/BTC
$ 0.001361 49.10 9
11.19
1006.56
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۰۵
GSC/ETH
$ 0.001359 249.06 1
82.69
120.84
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
GST/USDT
$ 0.021379 32964.31 58
159.31
102.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GT/BTC
$ 4.99 2.65 6
4124.62
3322.38
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
GT/USDT
$ 3.34 7385.69 152
48.11
1383.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/BTC
$ 0.000494 0 30
2.04
2373.94
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
GVE/BTC
$ -2066279.28 9.81 1
12.56
13.42
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ - ۱۳:۲۱
GVR
GVR/USDT
$ -71930602400.00 220733.43 115
2654.03
1026.68
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
GXC/BTC
$ 0.399158 1095.03 8
134.33
216.17
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۵۴
GXC/ETH
$ 0.399158 342.24 3
22.06
303.64
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۲۲:۵۴
GXC/USDT
$ 0.399158 240961.35 156
198.87
5039.24
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
H2O/USDT
$ 0.429587 63519.54 94
334.51
101.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HAO/USDT
$ 0.009945 159412.18 313
4644.87
853.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HBAR/USDC
$ 0.046281 219.11 34
75.62
39.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HBAR/ETH
$ 0.045349 809.66 208
407.02
324.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HBAR/BTC
$ 0.045268 29632.40 200
1367.32
1034.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HBAR/USDT
$ 0.045280 225741.36 400
31811.55
45163.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HBB/USDT
$ 0.069333 44550.66 119
741.29
626.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HBC/USDT
$ 2.97 4027.33 208
4935.20
837.13
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
HC/USDT
$ 0.077625 20775.72 63
121.26
875.81
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HC/BTC
$ 0.124077 626.64 6
73.67
126.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
HC/ETH
$ 0.341458 881.53 2
189.79
335.94
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
HEC/USDT
$ 0.032139 55922.33 158
518.86
74.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HIT/USDT
$ -7910000.00 102740.50 192
2.53
2327.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.318593 5566.70 8
2.07
1355.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/BTC
$ 0.559138 2617.41 80
158.76
1989.94
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
HOLO
HOLO/USDT
$ 0.001387 298.97 1
1787.77
2077.62
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HOOP/USDT
$ 0.021568 624464.00 131
122.65
870.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/BTC
$ 0.001800 379.68 1
88.06
153.64
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001692 1288.40 301
545.56
5709.92
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HOTCROSS/USDT
$ 0.009001 7931.64 259
2041.43
26583.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HPT/BTC
$ 0.000864 37.38 12
94.26
32.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HPT/HT
$ 0.000920 387.74 2
21.58
191.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HPT/USDT
$ 0.000917 3383.61 62
23.74
873.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HSF/USDT
$ 0.805323 396027.13 208
927.99
494.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HT/USDC
$ 4.86 23816.59 146
384.62
507.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HT/USDT
$ 4.85 6580434.29 435
14999.45
42977.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HT/ETH
$ 4.87 144483.36 266
1046.52
3904.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HT/HUSD
$ 4.89 44253.04 249
1588.47
2879.77
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
HT/BTC
$ 4.86 641426.35 334
1694.32
7726.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
هتور
هتور
Hathor
HTR/USDT
$ 0.023413 597345.57 344
1202.82
2023.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HUNT/USDT
$ 0.227680 116039.72 155
1746.74
2554.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
HYPE/USDT
$ 0.001998 5934.45 138
1046.81
14.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 3.58 18575.31 217
455.01
1174.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 3.59 65551.26 323
8101.92
7765.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ICX/BTC
$ 0.152831 476.17 94
163.37
897.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ICX/USDT
$ 0.152353 20558.08 236
1342.57
882.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ICX/ETH
$ 0.154792 1141.84 14
963.62
212.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
IDEX/USDT
$ 0.043658 6212.85 87
138.94
1977.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
IDT/BTC
$ 0.000533 0 2
608.43
72.31
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۳۶
IIC/BTC
$ -3650000.00 0 1
11.71
4.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
IMX/USDT
$ 0.390822 402954.65 330
1178.69
10594.65
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
INDI/USDT
$ 0.101702 7389.29 171
208.59
327.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ING/USDT
$ 0.008921 586058.82 133
118.16
2071.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
INJ/BTC
$ 1.47 3073.56 190
644.81
1226.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
INJ/USDT
$ 1.47 22887.19 304
1529.50
5266.30
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
INJ/ETH
$ 1.81 129.59 152
302.00
915.01
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - ۲۲:۵۴
INR/USDT
$ 0.145060 139894.13 138
1226.29
441.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
INSUR/USDT
$ 0.061940 6074.80 128
16.72
906.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
INSUR/ETH
$ 0.127803 571.66 1
49.22
174.21
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - ۲۲:۵۹
INSUR/BTC
$ 0.058018 95.02 5
840.37
9106.98
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
INV/USDT
$ 49.22 169.79 56
214.11
12.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
IOI/BTC
$ 0.175808 0 7
335.18
62.89
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
IOI/USDT
$ 0.087716 41.62 26
150.86
13.45
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
IOST/HUSD
$ 0.011675 1005.23 204
550.74
569.96
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
IOST/USDT
$ 0.007794 38343.47 309
3037.16
908.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
IOST/ETH
$ 0.007816 1987.85 197
438.27
621.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
IOST/BTC
$ 0.007866 10285.42 269
1511.40
2267.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
IOST/HT
$ 0.028332 1148.61 110
453.62
416.61
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/ETH
$ 0.207117 4282.82 145
567.29
434.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/BTC
$ 0.207862 7693.18 207
305.51
1166.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/USDT
$ 0.207899 81959.76 313
1834.71
1483.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
IOTX/USDT
$ 0.022212 21902.76 289
4400.12
391.46
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
IOTX/BTC
$ 0.022208 191.68 148
132.73
908.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
IOTX/ETH
$ 0.024213 1196.52 164
587.76
252.23
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
IPV/USDT
$ 0.015185 13879.31 17
122.82
387.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
IRIS/ETH
$ 0.025848 493.04 7
105.74
232.15
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
IRIS/BTC
$ 0.015873 962.92 124
128.52
363.71
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
IRIS/USDT
$ 0.012788 1458.04 32
290.81
378.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ITC/USDT
$ 0.000124 20944.93 84
299.17
609.23
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ - ۱۳:۵۹
ITC/BTC
$ 0.006916 0 1
255.13
95.17
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
JASMY/USDT
$ 0.003587 102019.02 382
9910.01
10995.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
JOY/USDT
$ 0.024476 9927.36 106
1750.86
1133.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
JST/USDT
$ 0.020949 5895978.48 481
67386.90
88951.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
JST/ETH
$ 0.020976 140110.41 173
563.31
200.05
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
JST/USDD
$ 0.020921 5007553.04 325
10887.42
11025.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
JST/BTC
$ 0.020965 170978.07 225
552.73
2341.36
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
JUMBO/USDT
$ 0.260948 172338.56 120
166.80
343.58
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
JUV/USDT
$ 2.99 8882.37 131
2.50
1016.32
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KAI/USDT
$ 0.007814 5.10 24
2.30
28.90
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KAN/ETH
$ 0.000976 6449.29 196
4382.03
238.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KAN/USDT
$ 0.000974 3519.54 166
708.59
777.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KAN/BTC
$ 0.001882 3658.45 137
624.83
268.41
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
KAVA/ETH
$ 0.844445 5432.64 41
394.61
1506.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KAVA/USDT
$ 0.863468 19906.13 192
1457.42
590.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KAVA/BTC
$ 0.860568 1584.31 4
134.91
150.82
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KCAL/USDT
$ 2.02 240483.47 108
345.75
37.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KCASH/USDT
$ 0.000812 80305.64 127
1132.28
65.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KCASH/BTC
$ 0.001183 0 27
31.13
476.12
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
KCT/USDT
$ 0.041528 69455.60 160
562.84
232.75
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
سشیا
سشیا
Sessia
KICKS/USDT
$ 0.001451 747159.81 2
14.53
0.651707
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KLAY/USDT
$ 0.156549 42646.14 344
8134.96
6233.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KLV/USDT
$ 0.003406 49890.14 154
9.72
23.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KMA/USDT
$ 0.001683 663.50 143
641.37
811.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KMD/BTC
$ 0.180438 3125.22 122
602.56
277.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KNC/BTC
$ 0.553147 446.79 53
801.65
1384.07
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KNC/ETH
$ 1.43 732.26 44
665.89
2744.97
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
KNC/USDT
$ 0.543075 53837.53 318
2370.20
1883.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KNC/HUSD
$ 1.91 161.33 12
390.83
115.82
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
KOI/USDT
$ 0.002747 668722.36 54
20.69
344.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KOK/USDT
$ 0.113490 572379.47 198
997.36
2536.88
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KSM/BTC
$ 24.36 487.06 201
776.96
1998.82
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KSM/USDT
$ 23.75 82361.47 378
3554.44
10678.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KSM/HT
$ 24.05 1048.67 153
639.19
209.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KSM/HUSD
$ 43.64 252.56 177
693.11
622.52
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
KT/USDT
$ 0.001542 7190.55 132
358.47
92.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
KUBE/USDT
$ 0.009091 3624.47 115
753.49
18.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LAMB/USDT
$ 0.001081 27931.55 91
1834.04
49.68
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LAMB/BTC
$ 0.002055 2628.69 28
75.11
150.00
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
LAT/USDT
$ 0.005854 1585.02 1
2.35
3.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LAT/BTC
$ 0.010370 2.92 1
162.80
347.80
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
LBA/USDT
$ 0.001224 1745.87 5
82.64
7.24
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LBL/USDT
$ 0.005997 23841.38 154
458.38
1.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LBP/USDT
$ 0.000733 1379.70 194
2196.35
1626.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LDO/USDT
$ 1.08 28764.99 243
2349.26
13912.21
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LET/USDT
$ 0.000642 0.999036 5
784.72
14.19
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LHB/USDT
$ 0.000924 76034.94 41
128.12
329.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LIKE/USDT
$ 0.004029 182184.55 28
43.78
1077.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LINA/USDT
$ 0.005418 10764.89 238
888.15
1354.95
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LINA/ETH
$ 0.007555 326.64 1
115.43
182.64
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
LINA/BTC
$ 0.005696 132.90 44
262.09
1391.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LINK/BTC
$ 5.87 128541.93 443
14357.58
16009.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LINK/USDT
$ 5.89 2034219.53 520
238638.60
135515.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LINK/USDC
$ 5.90 2483.93 10
60.98
0.058860
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LINK/ETH
$ 5.92 8382.78 240
1485.20
1453.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LINK/HUSD
$ 7.31 4459.67 228
1301.62
1253.79
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
LITH/USDT
$ 0.000594 813.24 9
113.92
1044.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LMR/USDT
$ 0.008382 15035.72 64
715.61
335.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LN/BTC
$ 25.34 238862.99 222
1192.31
1946.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LN/USDT
$ 25.36 311865.03 248
720.34
1758.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LOKA/USDT
$ 0.371841 74276.04 134
51.32
1007.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LOL/USDT
$ -140229.96 50276.90 217
28.51
2122.03
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LOOKS/USDT
$ 0.117986 13683.64 276
1086.48
3778.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.041960 1080.01 1
27.11
409.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/ETH
$ 0.066144 58.43 23
353.12
1000.83
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.051230 17296.01 136
3103.41
614.63
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
LOOT/USDT
$ 0.662261 145791.90 335
428.76
2470.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LOVE/USDT
$ 0.000701 17105.55 47
359.09
124.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LOVELY/USDT
$ -6E08 84683.54 241
271.12
2662.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LPT/USDT
$ 6.91 35119.94 228
718.52
999.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LQTY/USDT
$ 0.631990 7194.10 25
504.48
831.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LRC/USDT
$ 0.223784 60633.36 413
14673.98
20507.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LRC/BTC
$ 0.226747 4247.27 203
409.01
313.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LRC/USDC
$ 0.253739 0 57
284.16
60.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LRC/ETH
$ 0.398615 2227.65 183
223.31
2087.01
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - ۲۲:۵۴
LSK/BTC
$ 0.733650 262.90 12
77.56
840.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LTC/USDC
$ 61.89 3559.31 95
673.56
790.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LTC/USDT
$ 62.12 2737669.54 547
210548.43
196494.28
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LTC/HUSD
$ 52.67 1859.31 182
1162.81
894.28
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
LTC/BTC
$ 62.26 170606.30 464
26715.17
31418.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LTC/HT
$ 62.53 22332.52 292
292.98
4159.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/HT
$ -305320.62 27603.33 132
0.035944
1.91
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۹
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BTC
$ -305320.62 552007.76 115
5.90
340.23
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۹
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/UST
$ -305320.62 3591.55 68
0.100629
4.76
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۹
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.46 228368.67 424
16279.56
18335.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LUNC/USDT
$ 0.000149 599644.42 401
33901.48
41237.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LUNR/USDT
$ 0.116787 55209.20 236
953.63
1423.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LXT/USDT
$ 0.000223 53734.25 29
88.66
1573.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
LYM/ETH
$ 0.002698 886.55 2
21.02
7.76
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
LYM/BTC
$ 0.002769 0 3
34.16
540.11
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
MAN/BTC
$ 0.005850 10434.95 16
78.46
928.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MAN/ETH
$ 0.005075 608.00 18
211.53
328.32
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
MANA/BTC
$ 0.364624 23242.68 245
245.26
235.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MANA/ETH
$ 0.718866 3593.72 123
235.79
402.18
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
MANA/USDC
$ 0.374957 0 31
370.63
541.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MANA/USDT
$ 0.365256 95877.20 437
12497.50
24034.46
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MASK/USDT
$ 2.37 1183924.82 435
5048.19
39901.24
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MASS/BTC
$ 0.039107 881.49 3
92.05
279.51
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
MASS/USDT
$ 0.006348 549.72 37
58.46
51.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MATIC/USDT
$ 0.785036 1580764.19 569
116947.01
154159.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MATIC/BTC
$ 0.782766 27213.74 299
1693.93
4085.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MATIC/USDC
$ 0.785834 2515.64 174
136.57
1284.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MATIC/ETH
$ 0.783689 29799.74 226
3927.61
2907.04
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MBL/USDT
$ 0.002345 919.45 42
536.41
17.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MBOX/USDT
$ 0.423591 64892.57 112
741.18
270.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MBX/USDT
$ 1.40 603306.99 82
1220.33
3900.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MC/USDT
$ 0.385928 1016.89 38
206.55
923.87
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MCG/USDT
$ 0.009291 246108.87 115
620.01
316.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MCONTENT
MCONTENT/USDT
$ -1175865543.00 27589.49 179
556.39
31.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MCRT/USDT
$ 0.004529 128698.71 49
80.44
2145.31
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
میداس دلار شیر
میداس دلار شیر
Midas Dollar Share
MDS/USDT
$ 0.000262 477.22 1
262.27
4.61
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/BTC
$ 0.083620 169846.88 195
265.33
3405.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/ETH
$ 0.082970 498.97 57
745.01
1397.66
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - ۲۲:۵۴
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.083719 2862010.42 332
7949.48
23662.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/HT
$ 0.084139 148653.64 110
76.50
114.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MEDAMON
MEDAMON/USDT
$ 0.091911 105187.72 167
1083.28
21.02
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MEET/BTC
$ 0.000924 56833.03 42
31.00
32.23
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۱:۱۶
MESA/USDT
$ 0.006853 160443.92 17
1417.38
9.17
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
METIS/USDT
$ 17.32 27348.25 125
76.38
1160.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MEV/USDT
$ 0.011198 21656.05 100
65.92
4.41
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MEX/BTC
$ -289566.32 0 5
4.30
444.62
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
MGG/USDT
$ 0.005385 38665.09 83
394.46
70.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.508709 554096.34 342
6096.48
15689.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MINE/USDT
$ 0.020334 260846.99 153
37.10
521.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MIR/ETH
$ 0.275442 8435.52 6
216.63
717.04
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۹
MIR/BTC
$ 0.275442 25467.64 86
288.41
847.61
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۹
MIR/USDT
$ 0.120383 8514.06 84
446.48
1333.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MIR/UST
$ 0.275442 1196.84 5
0.506201
0.113648
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۲۲:۵۹
MKR/USDT
$ 627.45 22548.53 324
3355.37
4303.25
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MKR/BTC
$ 632.74 2236.98 131
371.98
1158.38
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MKR/HUSD
$ 660.46 980.48 37
48.35
175.19
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
MKR/ETH
$ 1025.49 12456.97 241
1056.00
1190.10
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
MLN/BTC
$ 18.83 2309.61 84
148.46
1737.29
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
MLN/ETH
$ 26.04 2868.50 55
291.20
565.62
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - ۲۲:۵۴
MLN/USDT
$ 18.88 9688.74 313
3512.51
4113.49
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MMF/USDT
$ 0.019784 682285.79 69
143.23
192.13
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MONFTER
MONFTER/BTC
$ 0.001266 0.007600 1
60.45
3.23
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
MONO/USDT
$ 0.051051 2135.93 21
201.23
87.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MOOV/USDT
$ 0.004356 677.98 7
4.92
14.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MOVEZ/USDT
$ 0.002442 9624.68 62
271.67
1122.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MOVR/USDT
$ 7.64 3718.28 111
186.52
1254.39
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MPL/USDT
$ 8.66 220.97 70
120.48
198.52
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MPLX/USDT
$ 0.053748 1174083.22 122
510.37
1165.42
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MRS/USDT
$ 0.858771 653508.36 3
5.77
2.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
مانرک توکن
مانرک توکن
Monarch Token
MT/BTC
$ 0.000141 113098.97 111
263.91
21.53
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MTA/USDT
$ 0.035166 159.38 32
178.94
424.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MTA/BTC
$ 0.246784 15.50 1
3.84
5.42
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
MTL/USDT
$ 0.658864 971630.62 292
436.84
7140.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MTL/BTC
$ 1.10 262.62 17
102.43
106.11
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
MTN/BTC
$ 0.002179 0.006102 9
9.42
153.26
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
MTX/BTC
$ 0.003447 0 4
28.89
574.67
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
MU/USDT
$ 0.000999 32809.70 8
9.15
378.77
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MUDOL2/USDT
$ 0.018083 2018.26 10
17.98
75.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MULTI/USDT
$ 3.21 23871.80 18
1029.67
2202.85
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MUSK/ETH
$ 0.000193 761.18 0 ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ - ۱۳:۱۷
MUSK/BTC
$ 0.000464 0 14 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۸
MX/BTC
$ 2.46 89327.50 107
1616.61
4848.48
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
MX/HT
$ 1.09 1772.25 71
20.82
968.51
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - ۲۲:۵۴
MX/USDT
$ 0.851474 83536.64 264
4477.77
1249.89
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
MXC/BTC
$ 0.074811 218.39 71
1095.78
175.23
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - ۲۲:۵۴
MXC/USDT
$ 0.031640 1114181.82 328
6469.25
8098.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NANO/USDT
$ 0.548966 1364.83 136
1232.57
20.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NANO/BTC
$ 0.696322 964.92 43
101.59
173.19
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ - ۲۱:۵۱
NANO/ETH
$ 0.941208 1664.66 110
329.30
382.07
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NAS/BTC
$ 0.039028 72.12 1
1762.05
2749.15
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ - ۲۲:۵۹
NAS/ETH
$ 0.064197 113.68 6
166.09
176.71
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
NAS/USDT
$ 0.024177 11516.18 28
238.31
66.08
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NBS/USDT
$ 0.000589 84655.92 160
475.00
2280.66
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NBS/BTC
$ 0.004661 1738.14 33
153.63
90.97
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ - ۲۲:۵۴
NCASH/BTC
$ -407200.00 112831.78 23
22.80
195.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NCC/BTC
$ 0.000303 0 1
1.82
699.01
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۱۵:۱۰
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/USDT
$ 0.007696 2071.99 11
628.99
31.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/ETH
$ 1.53 18382.82 120
164.64
363.23
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/BTC
$ 1.53 32646.57 271
450.54
564.06
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 1.55 10189.96 66
435.22
379.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.53 1083102.94 480
35073.52
46256.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NEO/HUSD
$ 24.15 10286.59 266
623.13
1704.52
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NEO/BTC
$ 6.35 4928.93 176
662.67
1706.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NEO/USDT
$ 6.36 55972.40 361
11054.39
13090.73
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NEST/BTC
$ 0.028351 30160.71 179
77.47
245.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NEST/ETH
$ 0.028357 30838.74 137
711.92
235.54
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NEST/USDT
$ 0.028261 1064727.29 219
2214.86
1503.15
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NEW/BTC
$ 0.000299 49.23 2
75.40
14.73
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
NEW/HT
$ 0.000344 17.52 1
0.739337
98.19
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
NEW/USDT
$ 0.000172 2435.21 35
913.78
244.67
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NEXO/USDT
$ 0.657166 91584.01 385
10305.36
15384.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NEXO/ETH
$ 0.658163 23751.36 230
4374.15
4242.57
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NEXO/BTC
$ 0.657940 16034.82 320
826.79
1833.12
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NFT/USDD
$ -46000000.00 4987257.27 270
1137.58
7077.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NFT/USDT
$ -46000000.00 4503430.27 414
10616.57
22870.74
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NFT/HT
$ -46000000.00 129021.89 120
111.16
256.83
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NFT/USDC
$ -46000000.00 236871.46 56
151.31
1134.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NGL/USDT
$ 0.199807 3037.88 2
44.29
3.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NHBTC
NHBTC/USDT
$ 0.011191 12194.94 91
552.85
14.54
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NKN/BTC
$ 0.072619 927.74 62
234.02
789.99
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NKN/USDT
$ 0.071710 16738.75 330
2401.97
2276.50
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NODE/USDT
$ -196000.00 91509.37 90
1324.93
1397.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NODL/USDT
$ 0.002721 903.18 3
12.00
23.76
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NOIA/USDT
$ 0.027873 1071.24 49
429.78
207.97
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NPT/USDT
$ 0.736086 254.19 17
221.91
20.63
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NSURE/USDT
$ 0.017283 92.52 34
230.54
141.96
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NSURE/BTC
$ 0.020010 19.79 3
5.03
207.22
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
NSURE/ETH
$ 0.053062 20.71 21
550.07
256.68
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۲۲:۵۸
NT/USDT
$ 0.002503 861.01 25
176.10
29.35
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NU/USDT
$ 0.454018 235560.75 238
1482.94
445.85
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NULS/BTC
$ 0.173523 110.72 65
47.00
1377.44
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NULS/ETH
$ 0.158741 44.58 1
49.75
230.71
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
NULS/USDT
$ 0.169936 1757.97 14
199.20
1977.79
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NUM/USDT
$ 0.030171 48823.18 61
374.01
1663.56
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
NYM/USDT
$ 0.192413 149558.28 264
667.53
4523.69
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
O3/BTC
$ 0.113988 0 8
185.54
36.57
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
O3/USDT
$ 0.053848 6667.69 52
5.18
85.59
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OCEAN/USDT
$ 0.116887 154389.01 277
6374.39
5223.03
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OCN/USDT
$ -605000.00 67940.06 208
190.90
2200.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OCN/BTC
$ -665767.14 188.91 14
61.81
41.28
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
OCT/USDT
$ 0.199907 1578226.70 29
23.13
399.27
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OG/USDT
$ 2.54 7933.67 129
80.71
932.40
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OGN/BTC
$ 0.096391 566.97 111
279.42
533.10
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OGN/USDT
$ 0.092111 6872.86 216
958.91
655.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OGO/USDT
$ 0.000116 4686.81 111
227.85
5.60
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OGV/USDT
$ 0.004234 169058.36 166
15.38
1080.64
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OLAND/USDT
$ 0.005388 226154.26 127
1322.01
1059.51
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OMG/HUSD
$ 1.69 2.07 121
687.17
812.62
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ - ۲۱:۵۱
OMG/ETH
$ 1.73 2243.08 239
1398.37
2063.26
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
OMG/BTC
$ 1.06 998.76 92
552.51
309.18
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OMG/USDT
$ 1.05 80152.62 365
4607.11
7534.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ONE/USDT
$ 0.013019 346295.27 397
6813.92
19316.14
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ONE/BTC
$ 0.013183 240.00 102
234.59
1551.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ONE/HT
$ 0.012887 18.88 87
228.53
81.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ONIT/USDT
$ 0.024976 139602.31 14
22.86
505.11
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ONSTON/USDT
$ 0.013565 4879.68 130
482.44
400.48
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ONT/BTC
$ 0.172799 770.41 63
169.80
1549.82
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ONT/USDT
$ 0.166239 68735.23 278
1678.24
1159.86
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ONT/HUSD
$ 0.224532 23.62 3
80.46
636.21
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۲۱:۵۲
ONT/ETH
$ 0.243084 1806.37 79
22.65
808.95
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
OP/USDT
$ 0.814214 366594.72 442
26366.08
28693.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OP/USDC
$ 0.944582 0 5
94.46
596.70
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OPUL/USDT
$ 0.045956 8374.40 58
239.92
57.80
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ORB/USDT
$ 0.027032 3.47 24
1.04
33.92
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ORBR/USDT
$ 10.89 356239.79 87
183.78
3.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
ORC/USDT
$ 0.079623 970.58 4
60.66
58.84
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OXT/USDT
$ 0.076926 11719.52 134
970.81
204.55
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OXT/BTC
$ 0.078119 35.35 16
94.20
1929.33
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
OXT/ETH
$ 0.082527 11.29 6
423.62
148.26
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
PAI/USDT
$ 0.000264 19715.58 2
9.12
38.64
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ - ۲۱:۵۰
PANDO/USDT
$ 0.002359 33842.23 41
29.40
39.47
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
PARADOX/USDT
$ 0.078996 1668393.55 46
40.76
1122.92
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
PAY/BTC
$ 0.018158 569.83 2
1049.28
17.39
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۲:۵۶
PBR/USDT
$ 0.040561 35709.41 60
38.60
44.94
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
PC/BTC
$ -2918644.61 0.117668 1
198.52
1.38
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ - ۲۰:۰۶
PEARL/USDT
$ 8.21 13119.44 93
2036.65
527.78
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
PEOPLE/USDT
$ 0.020918 214843.74 394
3022.41
20963.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
PERP/USDT
$ 0.417997 269.58 130
627.02
1509.37
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
PGALA/USDT
$ 0.001365 167975.87 53
16.02
551.43
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
PHA/BTC
$ 0.098345 1313.04 8
1377.43
1173.52
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۲۲:۵۲
PHA/ETH
$ 0.132235 270.60 54
308.85
652.16
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۲۲:۵۱
PHA/USDT
$ 0.144980 61895.80 296
2490.41
8731.91
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 0.695828 761503.84 7
32.36
9939.22
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - ۱۱:۱۳