ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3981.88
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۸
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
47628.11
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۸
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
1.38
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۸
LTC لایت کوین
LTC
قیمت دلاری
154.49
زمان بروزرسانی
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۸

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین بیس پرو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) آخرین قیمت حجم بازار سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
وان اینچ
وان اینچ
1inch
1INCH/GBP
$ 2.57 1.93 GBP 481.39 K (0%) 55.20 K (0.03%)
34.960 K
20.241 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
وان اینچ
وان اینچ
1inch
1INCH/BTC
$ 2.54 0.00005320 BTC 511.88 K (0%) 46.76 K (0.02%)
29.512 K
17.246 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
وان اینچ
وان اینچ
1inch
1INCH/EUR
$ 2.55 2.26 EUR 1.35 M (0.01%) 67.79 K (0.03%)
41.318 K
26.473 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
وان اینچ
وان اینچ
1inch
1INCH/USDT
$ 2.54 2.54 USDT 10.99 M (0.1%) 563.64 K (0.26%)
296.970 K
266.673 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AAVE/GBP
$ 195.92 147.35 GBP 826.13 K (0.01%) 165.92 K (0.08%)
103.418 K
62.506 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AAVE/EUR
$ 194.78 172.39 EUR 2.07 M (0.02%) 306.40 K (0.14%)
229.163 K
77.236 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AAVE/USDT
$ 194.14 194.14 USDT 18.55 M (0.17%) 829.39 K (0.38%)
572.702 K
256.690 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AAVE/BTC
$ 194.76 0.00408246 BTC 1.53 M (0.01%) 190.17 K (0.09%)
94.998 K
95.167 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.071317 0.07131700 USDT 16.82 M (0.16%) 341.38 K (0.16%)
219.552 K
121.831 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ADA/USDT
$ 1.38 1.38 USDT 223.60 M (2.07%) 1.39 M (0.64%)
666.277 K
727.794 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ADA/GBP
$ 1.39 1.05 GBP 20.95 M (0.19%) 556.71 K (0.26%)
309.418 K
247.287 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ADA/ETH
$ 1.38 0.00034700 ETH 12.42 M (0.11%) 809.57 K (0.37%)
598.620 K
210.947 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ADA/EUR
$ 1.38 1.23 EUR 43.90 M (0.41%) 878.91 K (0.4%)
531.566 K
347.344 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ADA/BTC
$ 1.39 0.00002905 BTC 20.30 M (0.19%) 509.03 K (0.23%)
330.883 K
178.142 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ADA/USDC
$ 1.38 1.38 USDC 11.11 M (0.1%) 644.04 K (0.3%)
363.720 K
280.323 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AGLD/USDT
$ 1.71 1.71 USDT 1.81 M (0.02%) 167.73 K (0.08%)
120.858 K
46.872 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AGLD/USDT
$ 1.72 1.70 USDT 92.17 K (0%) 36.55 K (0.02%)
36.554 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
ALCX/EUR
$ 287.18 254.18 EUR 199.07 K (0%) 54.71 K (0.03%)
52.485 K
2.225 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
ALCX/USDT
$ 285.82 285.82 USDT 1.96 M (0.02%) 152.66 K (0.07%)
105.458 K
47.205 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ALCX/USDT
$ 289.42 286.52 USDT 48.78 K (0%) 48.93 K (0.02%)
30.807 K
18.126 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
ALGO/USDT
$ 1.57 1.57 USDT 82.20 M (0.76%) 821.49 K (0.38%)
649.788 K
171.699 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ALGO/EUR
$ 1.57 1.39 EUR 6.89 M (0.06%) 520.50 K (0.24%)
333.564 K
186.933 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ALGO/GBP
$ 1.59 1.19 GBP 4.05 M (0.04%) 510.96 K (0.23%)
299.855 K
211.105 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ALGO/BTC
$ 1.58 0.00003302 BTC 8.19 M (0.08%) 520.18 K (0.24%)
300.507 K
219.674 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AMP/USDT
$ 0.051630 0.05163000 USDT 25.79 M (0.24%) 257.21 K (0.12%)
180.429 K
76.785 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
انکر
انکر
Ankr
ANKR/USDT
$ 0.110260 0.11026000 USDT 30.51 M (0.28%) 150.23 K (0.07%)
114.247 K
35.983 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
انکر
انکر
Ankr
ANKR/GBP
$ 0.111301 0.08371000 GBP 2.33 M (0.02%) 160.86 K (0.07%)
138.578 K
22.279 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
انکر
انکر
Ankr
ANKR/BTC
$ 0.110202 0.0000023100 BTC 1.61 M (0.01%) 140.53 K (0.06%)
94.009 K
46.518 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
انکر
انکر
Ankr
ANKR/EUR
$ 0.110318 0.09764000 EUR 3.63 M (0.03%) 262.82 K (0.12%)
208.427 K
54.389 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
آرپا چین
آرپا چین
ARPA Chain
ARPA/USDT
$ 0.112700 0.11270000 USDT 5.97 M (0.06%) 530.91 K (0.24%)
247.169 K
283.739 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
آرپا چین
آرپا چین
ARPA Chain
ARPA/EUR
$ 0.111403 0.09860000 EUR 426.82 K (0%) 92.35 K (0.04%)
92.349 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
آرپا چین
آرپا چین
ARPA Chain
ARPA/USDT
$ 0.111417 0.11030000 USDT 505.28 K (0%) 70.94 K (0.03%)
37.552 K
33.384 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 0.109235 0.10814000 USDT 726.32 K (0.01%) 8.64 K (0%)
6.315 K
2.321 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM/USDT
$ 0.106680 0.10668000 USDT 6.53 M (0.06%) 53.53 K (0.03%)
14.619 K
38.913 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 25.75 25.75 USDT 186.95 M (1.73%) 1.00 M (0.46%)
583.619 K
417.402 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/EUR
$ 25.82 22.85 EUR 3.30 M (0.03%) 167.35 K (0.08%)
99.040 K
68.308 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 25.86 0.00054200 BTC 13.11 M (0.12%) 456.01 K (0.21%)
258.951 K
197.055 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/GBP
$ 25.95 19.52 GBP 1.67 M (0.02%) 53.12 K (0.03%)
33.900 K
19.220 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
بونس توکن
بونس توکن
Auction
AUCTION/USDT
$ 27.99 27.71 USDT 1.28 M (0.01%) 70.57 K (0.03%)
60.239 K
10.328 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
بونس توکن
بونس توکن
Auction
AUCTION/EUR
$ 27.79 24.60 EUR 1.03 M (0.01%) 112.42 K (0.05%)
40.279 K
72.145 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
بونس توکن
بونس توکن
Auction
AUCTION/USDT
$ 27.65 27.65 USDT 18.47 M (0.17%) 273.67 K (0.13%)
178.139 K
95.531 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AVAX/USDT
$ 90.97 90.14 USDT 12.19 M (0.11%) 243.13 K (0.11%)
52.794 K
190.332 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AVAX/USDT
$ 90.88 90.88 USDT 227.52 M (2.11%) 849.66 K (0.39%)
506.399 K
343.259 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AVAX/EUR
$ 91.10 80.63 EUR 6.93 M (0.06%) 364.91 K (0.17%)
226.493 K
138.419 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AVAX/BTC
$ 91.22 0.00191217 BTC 4.38 M (0.04%) 208.03 K (0.1%)
128.669 K
79.362 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AXS/USDT
$ 114.21 113.16 USDT 2.37 M (0.02%) 337.08 K (0.15%)
149.874 K
187.204 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AXS/USDT
$ 113.32 113.32 USDT 22.66 M (0.21%) 1.62 M (0.74%)
932.392 K
688.664 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AXS/BTC
$ 113.61 0.00238130 BTC 1.88 M (0.02%) 562.96 K (0.26%)
272.953 K
290.008 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
AXS/EUR
$ 113.38 100.35 EUR 1.70 M (0.02%) 264.09 K (0.12%)
165.243 K
98.845 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BADGER/USDT
$ 15.62 15.46 USDT 154.19 K (0%) 32.80 K (0.02%)
16.071 K
16.729 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
BADGER/EUR
$ 15.56 13.77 EUR 643.78 K (0.01%) 14.52 K (0.01%)
10.163 K
4.353 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
BADGER/USDT
$ 15.52 15.52 USDT 3.66 M (0.03%) 104.07 K (0.05%)
86.956 K
17.111 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
BAL/BTC
$ 16.15 0.00033798 BTC 351.50 K (0%) 19.01 K (0.01%)
15.681 K
3.333 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
BAL/USDT
$ 16.17 16.17 USDT 4.64 M (0.04%) 148.23 K (0.07%)
101.873 K
46.359 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/EUR
$ 6.05 5.35 EUR 625.99 K (0.01%) 52.87 K (0.03%)
27.696 K
25.178 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/GBP
$ 6.08 4.57 GBP 280.33 K (0%) 25.87 K (0.01%)
14.349 K
11.524 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 6.04 0.00012646 BTC 473.29 K (0%) 76.34 K (0.04%)
38.549 K
37.795 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 6.02 6.02 USDT 6.83 M (0.06%) 245.43 K (0.11%)
142.922 K
102.505 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 1.08 1.08 USDT 18.30 M (0.17%) 771.85 K (0.35%)
453.968 K
317.884 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 1.07 0.00026953 ETH 1.01 M (0.01%) 119.36 K (0.06%)
69.237 K
50.118 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 1.08 1.08 USDC 6.78 M (0.06%) 722.94 K (0.33%)
399.344 K
323.597 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/EUR
$ 1.08 0.95600000 EUR 1.26 M (0.01%) 232.03 K (0.11%)
128.061 K
103.971 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 1.08 0.00002270 BTC 1.01 M (0.01%) 151.84 K (0.07%)
121.541 K
30.299 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BCH/GBP
$ 461.62 347.19 GBP 2.00 M (0.02%) 171.19 K (0.08%)
121.627 K
49.559 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BCH/EUR
$ 458.22 405.56 EUR 6.06 M (0.06%) 807.05 K (0.37%)
698.561 K
108.492 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BCH/BTC
$ 458.93 0.00962000 BTC 6.37 M (0.06%) 490.18 K (0.22%)
242.834 K
247.342 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BCH/USDT
$ 457.72 457.72 USDT 32.45 M (0.3%) 2.03 M (0.92%)
848.518 K
1.178 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BICO/EUR
$ 6.16 5.45 EUR 1.29 M (0.01%) 57.88 K (0.03%)
42.193 K
15.685 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
BICO/USDT
$ 6.20 6.14 USDT 1.64 M (0.02%) 41.73 K (0.02%)
19.864 K
21.862 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
BICO/USDT
$ 6.18 6.18 USDT 55.74 M (0.52%) 261.18 K (0.12%)
159.627 K
101.552 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BNT/USDT
$ 3.37 3.37 USDT 2.91 M (0.03%) 105.20 K (0.05%)
95.568 K
9.628 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
BNT/GBP
$ 3.41 2.57 GBP 239.09 K (0%) 32.62 K (0.02%)
28.324 K
4.300 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
BNT/BTC
$ 3.36 0.00007038 BTC 161.83 K (0%) 27.63 K (0.01%)
24.684 K
2.942 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
BNT/EUR
$ 3.38 2.99 EUR 221.75 K (0%) 29.46 K (0.01%)
23.845 K
5.612 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 22.43 22.43 USDT 1.69 M (0.02%) 145.34 K (0.07%)
119.201 K
26.139 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BTC/USDC
$ 47663.50 47578.65 USDC 88.97 M (0.82%) 1.42 M (0.65%)
888.561 K
532.499 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BTC/EUR
$ 47663.17 42185.47 EUR 185.50 M (1.72%) 8.23 M (3.75%)
7.442 M
784.280 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BTC/UST
$ 47579.20 47537.73 UST 151.37 K (0%) 0.00 (0%) ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
BTC/GBP
$ 47983.54 36088.69 GBP 104.35 M (0.97%) 1.86 M (0.85%)
1.400 M
456.484 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BTC/USDT
$ 47628.11 47628.11 USDT 1.62 B (14.98%) 15.12 M (6.89%)
9.126 M
5.991 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BTC/USDT
$ 47909.05 47470.91 USDT 46.45 M (0.43%) 1.45 M (0.66%)
569.985 K
883.808 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BTRST/GBP
$ 4.67 3.51 GBP 105.65 K (0%) 185.68 K (0.09%)
109.770 K
75.908 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BTRST/USDT
$ 4.63 4.63 USDT 1.07 M (0.01%) 262.09 K (0.12%)
160.741 K
101.350 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BTRST/EUR
$ 4.65 4.12 EUR 161.60 K (0%) 147.71 K (0.07%)
91.308 K
56.404 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BTRST/USDT
$ 4.66 4.62 USDT 60.91 K (0%) 294.40 K (0.14%)
156.922 K
137.474 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
BTRST/BTC
$ 4.63 0.00009710 BTC 111.30 K (0%) 176.80 K (0.08%)
110.065 K
66.733 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
سِلو گَلد
سِلو گَلد
Celo Gold
CGLD/GBP
$ 3.90 2.93 GBP 441.52 K (0%) 160.23 K (0.07%)
107.329 K
52.896 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
سِلو گَلد
سِلو گَلد
Celo Gold
CGLD/USDT
$ 3.90 3.90 USDT 12.51 M (0.12%) 583.72 K (0.27%)
337.332 K
246.383 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
سِلو گَلد
سِلو گَلد
Celo Gold
CGLD/EUR
$ 3.90 3.45 EUR 784.96 K (0.01%) 207.38 K (0.1%)
139.334 K
68.046 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
سِلو گَلد
سِلو گَلد
Celo Gold
CGLD/BTC
$ 3.90 0.00008181 BTC 1.05 M (0.01%) 282.65 K (0.13%)
168.816 K
113.831 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
CHZ/USDT
$ 0.320800 0.32080000 USDT 26.48 M (0.25%) 580.47 K (0.27%)
333.888 K
246.578 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
CHZ/GBP
$ 0.324423 0.24400000 GBP 937.89 K (0.01%) 148.07 K (0.07%)
76.955 K
71.111 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
CHZ/EUR
$ 0.321329 0.28440000 EUR 2.03 M (0.02%) 172.44 K (0.08%)
99.705 K
72.731 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
CHZ/USDT
$ 0.323066 0.32010000 USDT 2.41 M (0.02%) 160.28 K (0.07%)
87.119 K
73.164 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
CLV/USDT
$ 0.890000 0.89000000 USDT 3.24 M (0.03%) 262.06 K (0.12%)
213.253 K
48.809 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
CLV/GBP
$ 0.890832 0.67000000 GBP 256.52 K (0%) 30.73 K (0.01%)
25.232 K
5.496 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
CLV/EUR
$ 0.892580 0.79000000 EUR 242.42 K (0%) 35.86 K (0.02%)
29.861 K
6.001 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
CLV/USDT
$ 0.888914 0.88000000 USDT 100.06 K (0%) 8.83 K (0%)
6.236 K
2.590 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 221.63 221.63 USDT 9.58 M (0.09%) 741.76 K (0.34%)
571.708 K
170.051 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 221.87 0.00464400 BTC 652.79 K (0.01%) 89.39 K (0.04%)
61.810 K
27.577 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
COTI/USDT
$ 0.349700 0.34970000 USDT 8.08 M (0.08%) 61.81 K (0.03%)
22.373 K
39.439 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.572100 0.57210000 USDT 149.27 M (1.38%) 736.70 K (0.34%)
511.263 K
225.439 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.576078 0.57080000 USDT 7.88 M (0.07%) 246.98 K (0.11%)
145.200 K
101.782 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/EUR
$ 0.572381 0.50660000 EUR 4.79 M (0.04%) 396.76 K (0.18%)
300.976 K
95.789 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 3.66 3.66 USDT 39.03 M (0.36%) 751.85 K (0.34%)
440.863 K
310.986 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/EUR
$ 3.66 3.24 EUR 3.79 M (0.04%) 342.68 K (0.16%)
202.165 K
140.514 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 3.67 0.00007690 BTC 1.91 M (0.02%) 211.09 K (0.1%)
128.701 K
82.386 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/GBP
$ 3.69 2.78 GBP 1.82 M (0.02%) 143.18 K (0.07%)
100.616 K
42.561 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
CTSI/BTC
$ 0.815779 0.00001710 BTC 1.46 M (0.01%) 158.51 K (0.07%)
136.183 K
22.326 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
CTSI/USDT
$ 0.820000 0.82000000 USDT 17.79 M (0.16%) 361.85 K (0.17%)
271.966 K
89.880 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
CVC/USDT
$ 0.378200 0.37820000 USDT 1.91 M (0.02%) 101.14 K (0.05%)
94.593 K
6.548 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
CVC/USDC
$ 0.380726 0.38000000 USDC 5.50 M (0.05%) 233.82 K (0.11%)
220.764 K
13.052 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
DAI/USDC
$ 1.00 0.99974300 USDC 643.61 K (0.01%) 887.92 K (0.41%)
337.485 K
550.431 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
DAI/USDT
$ 0.999896 0.99989600 USDT 18.34 M (0.17%) 10.76 M (4.91%)
6.664 M
4.096 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 136.16 136.16 USDT 5.58 M (0.05%) 518.14 K (0.24%)
343.517 K
174.619 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 136.34 0.00285367 BTC 548.65 K (0.01%) 45.64 K (0.02%)
23.496 K
22.140 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
DDX/EUR
$ 5.02 4.44 EUR 98.21 K (0%) 137.30 (0%)
0.803
136.500
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
DDX/USDT
$ 4.96 4.96 USDT 2.00 M (0.02%) 33.81 K (0.02%)
10.478 K
23.334 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
DDX/USDT
$ 5.08 5.03 USDT 63.02 K (0%) 3.50 K (0%)
3.498 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
DNT/USDC
$ 0.160606 0.16032400 USDC 4.77 M (0.04%) 141.03 K (0.06%)
99.466 K
41.561 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
DNT/USDT
$ 0.161900 0.16190000 USDT 3.10 M (0.03%) 15.75 K (0.01%)
14.866 K
880.590
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.170600 0.17060000 USDT 106.53 M (0.99%) 1.07 M (0.49%)
600.696 K
465.827 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/GBP
$ 0.172050 0.12940000 GBP 5.01 M (0.05%) 279.97 K (0.13%)
184.016 K
95.951 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.170946 0.15130000 EUR 10.26 M (0.09%) 706.71 K (0.32%)
543.163 K
163.544 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.166972 0.0000035000 BTC 1.87 M (0.02%) 467.70 K (0.21%)
467.699 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.172278 0.17070000 USDT 5.51 M (0.05%) 235.03 K (0.11%)
105.390 K
129.645 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
DOT/USDT
$ 28.55 28.29 USDT 5.72 M (0.05%) 271.07 K (0.12%)
163.769 K
107.305 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
DOT/GBP
$ 28.65 21.55 GBP 5.63 M (0.05%) 287.49 K (0.13%)
177.373 K
110.115 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
DOT/EUR
$ 28.42 25.15 EUR 9.15 M (0.08%) 629.96 K (0.29%)
315.299 K
314.660 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
DOT/BTC
$ 28.46 0.00059660 BTC 8.95 M (0.08%) 570.23 K (0.26%)
379.494 K
190.739 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
DOT/USDT
$ 28.41 28.41 USDT 126.58 M (1.17%) 1.19 M (0.55%)
885.688 K
308.105 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ENJ/USDT
$ 2.73 2.73 USDT 44.79 M (0.41%) 784.57 K (0.36%)
489.807 K
294.760 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ENJ/BTC
$ 2.74 0.00005740 BTC 2.19 M (0.02%) 405.47 K (0.19%)
278.678 K
126.796 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ENS/USDT
$ 47.06 47.06 USDT 21.84 M (0.2%) 150.23 K (0.07%)
134.498 K
15.732 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ENS/EUR
$ 46.11 40.81 EUR 1.18 M (0.01%) 83.03 K (0.04%)
83.035 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۴۴
ENS/USDT
$ 47.59 47.11 USDT 2.14 M (0.02%) 113.06 K (0.05%)
63.265 K
49.798 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
EOS/BTC
$ 3.06 0.00006400 BTC 723.49 K (0.01%) 106.03 K (0.05%)
69.654 K
36.377 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
EOS/USDT
$ 3.04 3.04 USDT 22.71 M (0.21%) 1.15 M (0.53%)
848.027 K
306.646 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
EOS/EUR
$ 3.04 2.69 EUR 3.94 M (0.04%) 454.33 K (0.21%)
368.399 K
85.928 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ETC/USDT
$ 37.16 37.16 USDT 17.50 M (0.16%) 1.15 M (0.53%)
522.402 K
623.773 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ETC/GBP
$ 37.53 28.23 GBP 1.81 M (0.02%) 80.49 K (0.04%)
53.671 K
26.820 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
ETC/EUR
$ 37.25 32.97 EUR 2.53 M (0.02%) 294.53 K (0.14%)
219.393 K
75.139 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ETC/BTC
$ 37.26 0.00078100 BTC 1.51 M (0.01%) 189.20 K (0.09%)
127.400 K
61.799 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ETH/DAI
$ 3992.84 3980.09 DAI 12.73 M (0.12%) 1.27 M (0.58%)
509.965 K
764.275 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ETH/EUR
$ 3988.40 3530.03 EUR 146.32 M (1.35%) 9.51 M (4.34%)
5.233 M
4.278 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ETH/GBP
$ 4015.61 3020.16 GBP 73.69 M (0.68%) 2.42 M (1.11%)
1.287 M
1.137 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ETH/USDC
$ 3985.33 3978.24 USDC 75.00 M (0.69%) 3.50 M (1.59%)
2.084 M
1.412 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ETH/BTC
$ 3991.19 0.08366000 BTC 124.87 M (1.16%) 5.23 M (2.39%)
1.888 M
3.342 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ETH/USDT
$ 4013.73 3977.02 USDT 68.17 M (0.63%) 1.89 M (0.86%)
679.579 K
1.214 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ETH/USDT
$ 3981.88 3981.88 USDT 2.45 B (22.67%) 18.53 M (8.45%)
3.932 M
14.595 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
FARM/USDT
$ 105.07 105.07 USDT 2.27 M (0.02%) 98.14 K (0.05%)
54.832 K
43.305 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
FARM/USDT
$ 105.89 104.83 USDT 25.62 K (0%) 2.69 K (0%)
1.012 K
1.678 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
FET/USDT
$ 0.662200 0.66220000 USDT 13.10 M (0.12%) 268.64 K (0.12%)
208.806 K
59.835 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
FET/USDT
$ 0.658100 0.65150000 USDT 730.70 K (0.01%) 44.04 K (0.02%)
32.583 K
11.455 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/EUR
$ 39.67 35.11 EUR 5.69 M (0.05%) 336.74 K (0.15%)
270.428 K
66.311 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 39.71 0.00083230 BTC 5.65 M (0.05%) 462.85 K (0.21%)
239.047 K
223.808 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/GBP
$ 40.02 30.10 GBP 3.11 M (0.03%) 187.80 K (0.09%)
94.490 K
93.314 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 39.62 39.62 USDT 49.62 M (0.46%) 812.95 K (0.37%)
812.947 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/GBP
$ 11.75 8.84 GBP 91.66 K (0%) 23.79 K (0.01%)
22.020 K
1.767 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 11.60 11.60 USDT 1.60 M (0.02%) 85.73 K (0.04%)
73.014 K
12.721 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/EUR
$ 11.63 10.29 EUR 328.00 K (0%) 33.90 K (0.02%)
27.149 K
6.754 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/BTC
$ 11.59 0.00024260 BTC 238.29 K (0%) 57.31 K (0.03%)
53.302 K
4.006 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
FX/USDT
$ 0.832700 0.83270000 USDT 2.26 M (0.02%) 154.31 K (0.07%)
109.106 K
45.209 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
GALA/USDT
$ 0.446883 0.44279000 USDT 22.06 M (0.2%) 776.18 K (0.36%)
386.744 K
389.433 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
GALA/USDT
$ 0.434700 0.43470000 USDT 129.03 M (1.19%) 771.67 K (0.35%)
563.609 K
208.058 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
GALA/EUR
$ 0.445284 0.39411000 EUR 7.24 M (0.07%) 254.89 K (0.12%)
193.660 K
61.226 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
GLM/USDC
$ 0.479870 0.47895500 USDC 214.49 K (0%) 6.31 K (0%)
2.510 K
3.802 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
GRT/BTC
$ 0.717980 0.00001505 BTC 2.54 M (0.02%) 288.77 K (0.13%)
173.191 K
115.575 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
GRT/USDT
$ 0.718000 0.71800000 USDT 28.27 M (0.26%) 308.57 K (0.14%)
104.878 K
203.696 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
GRT/GBP
$ 0.721840 0.54290000 GBP 976.53 K (0.01%) 309.22 K (0.14%)
241.588 K
67.630 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
GRT/EUR
$ 0.717228 0.63480000 EUR 3.29 M (0.03%) 276.40 K (0.13%)
176.784 K
99.613 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 11.93 11.93 USDT 4.59 M (0.04%) 248.38 K (0.11%)
210.562 K
37.816 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
GYEN/USDT
$ 0.008722 0.00872200 USDT 5.38 M (0.05%) 2.01 M (0.92%)
785.611 K
1.224 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 30.73 30.73 USDT 54.58 M (0.51%) 780.35 K (0.36%)
444.873 K
335.474 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/EUR
$ 30.80 27.26 EUR 6.35 M (0.06%) 648.31 K (0.3%)
486.733 K
161.581 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 30.94 30.66 USDT 13.19 M (0.12%) 388.77 K (0.18%)
179.199 K
209.570 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 30.79 0.00064540 BTC 6.79 M (0.06%) 357.91 K (0.16%)
191.267 K
166.638 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/GBP
$ 31.02 23.33 GBP 3.41 M (0.03%) 249.91 K (0.11%)
154.427 K
95.478 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
IOTX/BTC
$ 0.072294 0.0000011400 BTC 338.10 K (0%) 125.91 K (0.04%)
89.868 K
36.039 K
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ - ۱۸:۴۸
IOTX/USDT
$ 0.185700 0.18570000 USDT 10.04 M (0.09%) 156.25 K (0.07%)
52.480 K
103.775 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
IOTX/EUR
$ 0.185465 0.16415000 EUR 848.68 K (0.01%) 59.63 K (0.03%)
56.769 K
2.860 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
IOTX/USDT
$ 0.071562 0.07144000 USDT 384.29 K (0.01%) 107.69 K (0.04%)
78.072 K
29.619 K
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ - ۱۳:۴۸
JASMY/USDT
$ 0.136740 0.13674000 USDT 26.82 M (0.25%) 268.27 K (0.12%)
191.022 K
77.246 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/USDT
$ 0.717400 0.71740000 USDT 11.09 M (0.1%) 342.67 K (0.16%)
278.581 K
64.093 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
کایبر نتورک
کایبر نتورک
KingN Coin
KNC/BTC
$ 1.41 0.00002960 BTC 259.49 K (0%) 55.01 K (0.03%)
35.737 K
19.274 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
کایبر نتورک
کایبر نتورک
KingN Coin
KNC/USDT
$ 1.42 1.42 USDT 4.00 M (0.04%) 514.12 K (0.24%)
435.260 K
78.864 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
KRL/USDT
$ 1.69 1.68 USDT 184.91 K (0%) 18.21 K (0.01%)
13.543 K
4.671 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
KRL/EUR
$ 1.68 1.49 EUR 144.88 K (0%) 25.04 K (0.01%)
13.870 K
11.169 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
KRL/USDT
$ 1.68 1.68 USDT 2.54 M (0.02%) 101.68 K (0.05%)
68.922 K
32.760 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
LCX/USDT
$ 0.211319 0.20920000 USDT 187.51 K (0%) 9.33 K (0%)
6.979 K
2.349 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
LCX/USDT
$ 0.211700 0.21170000 USDT 4.82 M (0.05%) 41.02 K (0.02%)
18.154 K
22.863 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
LCX/EUR
$ 0.210717 0.18650000 EUR 417.13 K (0%) 11.34 K (0.01%)
4.712 K
6.624 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
LINK/GBP
$ 19.88 14.95 GBP 7.33 M (0.07%) 362.27 K (0.17%)
185.412 K
176.858 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
LINK/ETH
$ 19.75 0.00494907 ETH 4.44 M (0.04%) 190.32 K (0.09%)
110.925 K
79.392 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
LINK/EUR
$ 19.73 17.46 EUR 15.23 M (0.14%) 1.35 M (0.62%)
699.517 K
655.350 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
LINK/USDT
$ 19.72 19.72 USDT 176.24 M (1.63%) 4.00 M (1.83%)
2.814 M
1.191 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
LINK/BTC
$ 19.74 0.00041386 BTC 8.03 M (0.07%) 731.08 K (0.34%)
507.090 K
223.995 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDT
$ 0.120300 0.12030000 USDT 384.24 K (0%) 13.77 K (0.01%)
5.104 K
8.662 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/USDC
$ 0.120938 0.12070700 USDC 213.02 K (0%) 1.88 K (0%)
1.418 K
457.749
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
LPT/USDT
$ 39.90 39.90 USDT 10.00 M (0.09%) 309.67 K (0.14%)
261.190 K
48.485 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
LRC/USDT
$ 2.10 2.10 USDT 91.81 M (0.85%) 161.19 K (0.07%)
130.062 K
31.127 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
LRC/BTC
$ 2.10 0.00004410 BTC 11.09 M (0.1%) 611.98 K (0.28%)
333.687 K
278.291 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
LTC/GBP
$ 156.07 117.38 GBP 6.13 M (0.06%) 458.10 K (0.21%)
325.558 K
132.545 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
LTC/USDT
$ 154.49 154.49 USDT 118.00 M (1.09%) 1.20 M (0.55%)
381.294 K
822.979 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
LTC/EUR
$ 154.88 137.08 EUR 17.25 M (0.16%) 1.28 M (0.59%)
1.068 M
215.456 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
LTC/BTC
$ 155.10 0.00325100 BTC 10.13 M (0.09%) 724.58 K (0.33%)
333.568 K
391.009 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MANA/USDC
$ 3.63 3.63 USDC 20.98 M (0.19%) 916.22 K (0.42%)
570.810 K
345.413 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MANA/USDT
$ 3.62 3.62 USDT 286.52 M (2.65%) 628.87 K (0.29%)
284.667 K
344.203 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MANA/EUR
$ 3.64 3.23 EUR 29.99 M (0.28%) 789.37 K (0.36%)
572.486 K
216.888 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MANA/BTC
$ 3.64 0.00007620 BTC 13.52 M (0.13%) 843.38 K (0.39%)
458.817 K
384.561 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MANA/ETH
$ 3.64 0.00091300 ETH 18.45 M (0.17%) 496.60 K (0.23%)
240.593 K
256.008 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MASK/USDT
$ 11.03 11.03 USDT 5.88 M (0.05%) 370.83 K (0.17%)
308.395 K
62.431 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MASK/USDT
$ 11.09 10.98 USDT 436.34 K (0%) 136.58 K (0.06%)
92.900 K
43.682 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
MASK/GBP
$ 11.13 8.37 GBP 447.30 K (0%) 79.42 K (0.04%)
63.135 K
16.290 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
MASK/EUR
$ 11.05 9.78 EUR 653.44 K (0.01%) 95.65 K (0.04%)
61.830 K
33.823 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
MATIC/GBP
$ 1.91 1.44 GBP 18.21 M (0.17%) 646.66 K (0.3%)
404.826 K
241.837 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MATIC/USDT
$ 1.90 1.90 USDT 458.35 M (4.24%) 1.03 M (0.47%)
844.802 K
180.699 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MATIC/EUR
$ 1.90 1.68 EUR 29.49 M (0.27%) 711.40 K (0.33%)
454.481 K
256.918 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MATIC/BTC
$ 1.90 0.00003985 BTC 28.69 M (0.27%) 682.51 K (0.31%)
511.372 K
171.141 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MIR/GBP
$ 2.33 1.75 GBP 379.77 K (0%) 63.46 K (0.03%)
32.535 K
30.921 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
MIR/EUR
$ 2.32 2.05 EUR 580.83 K (0.01%) 46.31 K (0.02%)
25.627 K
20.679 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
MIR/USDT
$ 2.31 2.31 USDT 4.38 M (0.04%) 242.01 K (0.11%)
149.449 K
92.559 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MIR/BTC
$ 2.31 0.00004840 BTC 569.97 K (0.01%) 99.15 K (0.05%)
60.717 K
38.432 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
MKR/USDT
$ 2519.82 2519.82 USDT 10.74 M (0.1%) 678.90 K (0.31%)
374.355 K
304.549 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MKR/BTC
$ 2526.05 0.05295000 BTC 729.92 K (0.01%) 135.93 K (0.06%)
83.153 K
52.781 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MLN/USDT
$ 88.13 88.13 USDT 2.87 M (0.03%) 326.01 K (0.15%)
159.140 K
166.872 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
MUSD/USDT
$ 0.995000 0.99500000 USDT 23.53 K (0%) 509.35 K (0.23%)
365.544 K
143.801 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ن کی ان
ن کی ان
NKN
NKN/BTC
$ 0.406093 0.0000085000 BTC 378.74 K (0%) 82.13 K (0.04%)
33.860 K
48.275 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
ن کی ان
ن کی ان
NKN
NKN/USDT
$ 0.404800 0.40480000 USDT 13.68 M (0.13%) 304.25 K (0.14%)
117.686 K
186.564 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ن کی ان
ن کی ان
NKN
NKN/GBP
$ 0.406326 0.30560000 GBP 274.57 K (0%) 73.66 K (0.03%)
44.278 K
29.387 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
ن کی ان
ن کی ان
NKN
NKN/EUR
$ 0.403695 0.35730000 EUR 360.39 K (0%) 56.20 K (0.03%)
35.455 K
20.746 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
NMR/USDT
$ 37.57 37.57 USDT 2.35 M (0.02%) 125.48 K (0.06%)
85.193 K
40.283 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
NMR/BTC
$ 38.10 0.00079753 BTC 294.08 K (0%) 53.15 K (0.03%)
35.515 K
17.637 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
NMR/GBP
$ 38.53 28.98 GBP 118.21 K (0%) 21.95 K (0.01%)
18.800 K
3.148 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
NMR/EUR
$ 38.11 33.73 EUR 168.31 K (0%) 30.98 K (0.01%)
20.124 K
10.856 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
NU/BTC
$ 0.776831 0.00001626 BTC 2.27 M (0.02%) 16.73 K (0.01%)
16.734 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
NU/EUR
$ 0.777561 0.68820000 EUR 2.32 M (0.02%) 107.98 K (0.05%)
90.444 K
17.537 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
NU/GBP
$ 0.781938 0.58810000 GBP 1.94 M (0.02%) 102.09 K (0.05%)
86.215 K
15.877 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
NU/USDT
$ 0.773000 0.77300000 USDT 12.56 M (0.12%) 467.94 K (0.21%)
321.320 K
146.617 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
OGN/USDT
$ 0.765000 0.76500000 USDT 12.16 M (0.11%) 171.20 K (0.08%)
151.130 K
20.074 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
OGN/BTC
$ 0.764406 0.00001600 BTC 584.40 K (0.01%) 104.91 K (0.05%)
87.945 K
16.960 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
OMG/EUR
$ 6.26 5.54 EUR 2.27 M (0.02%) 375.29 K (0.17%)
259.533 K
115.758 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
OMG/USDT
$ 6.25 6.25 USDT 27.85 M (0.26%) 690.22 K (0.32%)
434.445 K
255.773 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
OMG/GBP
$ 6.30 4.74 GBP 1.03 M (0.01%) 120.75 K (0.06%)
85.911 K
34.837 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
OMG/BTC
$ 6.27 0.00013141 BTC 2.87 M (0.03%) 207.85 K (0.1%)
117.436 K
90.411 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ORN/USDT
$ 6.45 6.45 USDT 653.03 K (0.01%) 58.11 K (0.03%)
46.065 K
12.047 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
ORN/BTC
$ 6.48 0.00013560 BTC 47.16 K (0%) 7.17 K (0%)
2.810 K
4.358 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
ORN/USDT
$ 6.49 6.42 USDT 47.27 K (0%) 8.57 K (0%)
6.087 K
2.485 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
OXT/USDT
$ 0.403900 0.40390000 USDT 6.05 M (0.06%) 439.87 K (0.2%)
250.655 K
189.213 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 1.21 K (0%) 183.88 K (0.08%)
71.261 K
112.619 K
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ - ۲:۱۸
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX/USDT
$ 1.01 1.01 USDT 116.92 K (0%) 895.49 K (0.38%)
173.528 K
721.965 K
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ - ۲:۱۸
PERP/EUR
$ 11.13 9.85 EUR 279.76 K (0%) 88.50 K (0.04%)
58.660 K
29.837 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
PERP/USDT
$ 11.16 11.05 USDT 269.35 K (0%) 85.99 K (0.04%)
43.873 K
42.115 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
PERP/USDT
$ 11.09 11.09 USDT 1.49 M (0.01%) 185.87 K (0.09%)
99.154 K
86.716 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
PLA/USDT
$ 1.76 1.76 USDT 9.23 M (0.09%) 206.88 K (0.09%)
174.739 K
32.141 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDT
$ 0.580000 0.58000000 USDT 8.27 M (0.08%) 261.91 K (0.12%)
251.376 K
10.537 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/USDT
$ 0.590421 0.58450000 USDT 327.99 K (0%) 30.79 K (0.01%)
27.673 K
3.116 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/EUR
$ 0.451713 0.39980000 EUR 121.45 K (0%) 34.40 K (0.02%)
21.181 K
13.224 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.458700 0.45870000 USDT 1.96 M (0.02%) 96.67 K (0.05%)
54.605 K
42.062 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/USDT
$ 0.450114 0.44560000 USDT 274.08 K (0%) 24.95 K (0.01%)
13.031 K
11.921 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
QNT/USDT
$ 167.37 167.37 USDT 20.39 M (0.19%) 359.63 K (0.16%)
215.174 K
144.459 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK/USDT
$ 274.70 274.70 USDT 452.57 K (0%) 27.68 K (0.01%)
26.834 K
846.598
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
RAD/BTC
$ 10.62 0.00022230 BTC 716.23 K (0.01%) 94.21 K (0.04%)
75.440 K
18.768 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
RAD/GBP
$ 10.69 8.04 GBP 587.77 K (0.01%) 112.80 K (0.05%)
88.686 K
24.118 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
RAD/USDT
$ 10.63 10.63 USDT 3.44 M (0.03%) 238.41 K (0.11%)
167.523 K
70.891 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
RAD/USDT
$ 10.68 10.58 USDT 1.02 M (0.01%) 198.43 K (0.09%)
126.601 K
71.831 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
RAD/EUR
$ 10.62 9.40 EUR 748.42 K (0.01%) 125.10 K (0.06%)
97.494 K
27.608 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
RAI/USDT
$ 3.03 3.03 USDT 174.30 K (0%) 352.47 K (0.16%)
212.135 K
140.336 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
RARI/USDT
$ 17.15 17.15 USDT 2.11 M (0.02%) 8.15 K (0%)
8.148 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.715900 0.71590000 USDT 7.15 M (0.07%) 161.68 K (0.07%)
14.673 K
147.008 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.719889 0.00001509 BTC 560.93 K (0.01%) 143.89 K (0.07%)
86.152 K
57.735 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 17.58 17.58 USDT 637.92 K (0.01%) 44.15 K (0.02%)
33.508 K
10.642 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 17.58 0.00036800 BTC 147.09 K (0%) 14.80 K (0.01%)
4.977 K
9.824 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
ریکوئست نتورک
ریکوئست نتورک
Request Network
REQ/GBP
$ 0.495649 0.37278000 GBP 1.42 M (0.01%) 168.67 K (0.08%)
151.680 K
16.986 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ریکوئست نتورک
ریکوئست نتورک
Request Network
REQ/USDT
$ 0.490270 0.49027000 USDT 53.20 M (0.49%) 481.94 K (0.22%)
336.338 K
145.605 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ریکوئست نتورک
ریکوئست نتورک
Request Network
REQ/USDT
$ 0.493219 0.48870000 USDT 1.56 M (0.01%) 267.84 K (0.12%)
245.126 K
22.713 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ریکوئست نتورک
ریکوئست نتورک
Request Network
REQ/BTC
$ 0.491376 0.00001030 BTC 1.34 M (0.01%) 153.66 K (0.07%)
104.433 K
49.229 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ریکوئست نتورک
ریکوئست نتورک
Request Network
REQ/EUR
$ 0.491484 0.43500000 EUR 2.68 M (0.02%) 159.19 K (0.07%)
148.525 K
10.664 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT/USDT
$ 21.67 21.67 USDT 1.19 M (0.01%) 41.05 K (0.02%)
19.965 K
21.080 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
RLC/BTC
$ 3.67 0.00007690 BTC 902.67 K (0.01%) 71.48 K (0.03%)
55.229 K
16.256 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
RLC/USDT
$ 3.65 3.65 USDT 21.25 M (0.2%) 247.18 K (0.11%)
146.319 K
100.859 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
RLY/EUR
$ 0.442110 0.39130000 EUR 218.91 K (0%) 46.07 K (0.02%)
29.970 K
16.099 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
RLY/GBP
$ 0.443422 0.33350000 GBP 570.44 K (0.01%) 66.74 K (0.03%)
47.222 K
19.515 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
RLY/USDT
$ 0.444861 0.44040000 USDT 242.49 K (0%) 68.86 K (0.03%)
19.464 K
49.400 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
RLY/USDT
$ 0.440300 0.44030000 USDT 1.64 M (0.02%) 146.37 K (0.07%)
68.742 K
77.628 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SHIB/EUR
$ 0.000038 0.00003340 EUR 8.95 M (0.08%) 480.06 K (0.22%)
267.756 K
212.299 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SHIB/USDT
$ 0.000038 0.00003780 USDT 293.09 M (2.71%) 2.04 M (0.93%)
1.345 M
696.738 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SHIB/GBP
$ 0.000038 0.00002850 GBP 6.15 M (0.06%) 250.37 K (0.11%)
146.784 K
103.589 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SHIB/USDT
$ 0.000038 0.00003770 USDT 44.80 M (0.41%) 1.27 M (0.58%)
902.374 K
363.915 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
اسکیل نتورک
اسکیل نتورک
Skale
SKL/USDT
$ 0.251000 0.25100000 USDT 17.36 M (0.16%) 180.24 K (0.08%)
149.067 K
31.177 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
اسکیل نتورک
اسکیل نتورک
Skale
SKL/GBP
$ 0.248502 0.18690000 GBP 1.25 M (0.01%) 20.71 K (0.01%)
15.006 K
5.704 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
اسکیل نتورک
اسکیل نتورک
Skale
SKL/BTC
$ 0.246522 0.0000051600 BTC 2.10 M (0.02%) 54.30 K (0.03%)
47.000 K
7.298 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
اسکیل نتورک
اسکیل نتورک
Skale
SKL/EUR
$ 0.246646 0.21830000 EUR 3.72 M (0.03%) 83.34 K (0.04%)
67.900 K
15.441 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
SNX/BTC
$ 5.89 0.00012331 BTC 1.36 M (0.01%) 175.96 K (0.08%)
120.357 K
55.600 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
SNX/USDT
$ 5.88 5.88 USDT 10.26 M (0.09%) 497.50 K (0.23%)
309.233 K
188.263 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SNX/GBP
$ 5.92 4.46 GBP 914.62 K (0.01%) 97.12 K (0.05%)
83.004 K
14.112 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
SNX/EUR
$ 5.90 5.22 EUR 1.39 M (0.01%) 130.18 K (0.06%)
84.461 K
45.717 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SOL/EUR
$ 198.76 175.92 EUR 39.90 M (0.37%) 1.17 M (0.54%)
654.268 K
516.872 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SOL/USDT
$ 199.88 198.05 USDT 31.35 M (0.29%) 884.67 K (0.41%)
480.754 K
403.918 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SOL/ETH
$ 197.59 0.04952000 ETH 5.18 M (0.05%) 330.53 K (0.15%)
187.242 K
143.283 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SOL/GBP
$ 200.07 150.47 GBP 22.71 M (0.21%) 685.55 K (0.31%)
437.004 K
248.547 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SOL/USDT
$ 199.05 199.05 USDT 540.55 M (5%) 2.45 M (1.12%)
1.524 M
923.417 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SOL/BTC
$ 197.72 0.00414440 BTC 33.45 M (0.31%) 1.41 M (0.64%)
624.541 K
789.443 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
STORJ/USDT
$ 1.73 1.73 USDT 12.78 M (0.12%) 527.61 K (0.24%)
319.641 K
207.966 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
STORJ/BTC
$ 1.73 0.00003623 BTC 1.96 M (0.02%) 193.87 K (0.09%)
140.052 K
53.813 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SUKU/EUR
$ 0.605712 0.53610000 EUR 643.32 K (0.01%) 133.65 K (0.06%)
46.671 K
86.975 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
SUKU/USDT
$ 0.607100 0.60710000 USDT 3.43 M (0.03%) 181.76 K (0.08%)
112.298 K
69.457 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
SUKU/USDT
$ 0.608385 0.60280000 USDT 391.39 K (0%) 189.03 K (0.09%)
97.464 K
91.566 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
سوشی سواپ
سوشی سواپ
SushiSwap
SUSHI/ETH
$ 5.77 0.00144600 ETH 637.12 K (0.01%) 162.38 K (0.07%)
122.513 K
39.867 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
سوشی سواپ
سوشی سواپ
SushiSwap
SUSHI/USDT
$ 5.75 5.75 USDT 20.74 M (0.19%) 829.57 K (0.38%)
483.712 K
345.855 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
سوشی سواپ
سوشی سواپ
SushiSwap
SUSHI/EUR
$ 5.76 5.10 EUR 1.49 M (0.01%) 359.12 K (0.16%)
294.009 K
65.111 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
سوشی سواپ
سوشی سواپ
SushiSwap
SUSHI/BTC
$ 5.76 0.00012065 BTC 1.81 M (0.02%) 99.25 K (0.05%)
65.139 K
34.114 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
سوشی سواپ
سوشی سواپ
SushiSwap
SUSHI/GBP
$ 5.80 4.36 GBP 808.83 K (0.01%) 116.60 K (0.05%)
95.365 K
21.231 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
TRAC/EUR
$ 1.31 1.16 EUR 152.94 K (0%) 272.11 (0%)
272.109
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
TRAC/USDT
$ 1.31 1.31 USDT 4.92 M (0.05%) 89.23 K (0.04%)
70.063 K
19.165 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
TRAC/USDT
$ 1.31 1.30 USDT 203.63 K (0%) 2.45 K (0%)
7.877
2.438 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 37.72 37.72 USDT () () ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
تلور
تلور
Tellor
TRB/BTC
$ 37.55 0.00078900 BTC 435.56 K (0%) 75.10 K (0.04%)
49.713 K
25.391 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۴۴
تریاب
تریاب
Tribe
TRIBE/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 2.48 M (0.02%) 161.06 K (0.07%)
103.619 K
57.437 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.331500 0.33150000 USDT 2.19 M (0.02%) 131.46 K (0.06%)
95.406 K
36.057 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/BTC
$ 0.334429 0.0000070000 BTC 87.22 K (0%) 23.59 K (0.01%)
10.032 K
13.558 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/EUR
$ 0.336469 0.29780000 EUR 115.50 K (0%) 58.30 K (0.03%)
42.063 K
16.242 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.336474 0.33310000 USDT 94.94 K (0%) 67.23 K (0.03%)
35.475 K
31.751 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
UMA/BTC
$ 10.42 0.00021839 BTC 652.58 K (0.01%) 237.68 K (0.11%)
143.024 K
94.656 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
UMA/GBP
$ 10.46 7.87 GBP 233.22 K (0%) 106.88 K (0.05%)
58.041 K
48.837 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
UMA/EUR
$ 10.37 9.18 EUR 639.25 K (0.01%) 174.51 K (0.08%)
88.910 K
85.604 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
UMA/USDT
$ 10.38 10.38 USDT 6.13 M (0.06%) 386.83 K (0.18%)
186.202 K
200.626 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
UNI/USDT
$ 16.88 16.88 USDT 35.73 M (0.33%) 1.10 M (0.51%)
657.620 K
442.880 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
UNI/EUR
$ 16.90 14.96 EUR 368.30 K (0%) 176.77 K (0.08%)
108.124 K
68.649 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
UNI/BTC
$ 16.92 0.00035470 BTC 2.77 M (0.03%) 484.65 K (0.22%)
273.552 K
211.097 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
UNI/GBP
$ 16.91 12.72 GBP 282.37 K (0%) 78.70 K (0.04%)
33.297 K
45.400 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
USDC/EUR
$ 1.00 0.88700000 EUR 42.27 M (0.39%) 2.73 M (1.25%)
1.409 M
1.326 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
USDC/GBP
$ 1.01 0.75900000 GBP 4.37 M (0.04%) 241.35 K (0.11%)
100.564 K
140.790 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
USDP/USDT
$ 0.990000 0.99000000 USDT 482.39 K (0%) 644.72 K (0.3%)
611.042 K
33.677 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
USDP/USDT
$ 1.01 1.00 USDT 582.00 (0%) 239.79 K (0.11%)
98.130 K
141.661 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 1.00 1.00 USDC 19.41 M (0.18%) 1.60 M (0.73%)
1.245 M
351.849 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
تتر
تتر
Tether
USDT/EUR
$ 1.00 0.88840000 EUR 40.70 M (0.38%) 1.94 M (0.88%)
808.401 K
1.128 M
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
تتر
تتر
Tether
USDT/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 144.22 M (1.33%) 11.62 M (5.3%)
11.055 M
564.032 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
تتر
تتر
Tether
USDT/GBP
$ 1.01 0.75990000 GBP 20.41 M (0.19%) 416.69 K (0.19%)
197.575 K
219.112 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
UST/USDT
$ 1.00 1.00 USDT 12.16 M (0.11%) 1.69 M (0.77%)
1.002 M
689.543 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
UST/USDT
$ 1.01 1.00 USDT 3.53 M (0.03%) 719.95 K (0.33%)
252.224 K
467.729 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
UST/EUR
$ 1.00 0.88900000 EUR 727.31 K (0.01%) 17.13 K (0.01%)
15.836 K
1.293 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 3.83 3.79 USDT 376.03 K (0%) 781.15 (0%)
781.148
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/USDT
$ 4.23 4.23 USDT 13.11 M (0.12%) 127.71 K (0.06%)
102.546 K
25.168 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX/EUR
$ 4.11 3.64 EUR 376.00 K (0%) 46.67 K (0.02%)
36.532 K
10.136 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/BTC
$ 47745.41 1.00 BTC 3.33 M (0.03%) 2.33 M (1.06%)
2.049 M
283.260 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC/USDT
$ 47626.69 47626.69 USDT 1.10 M (0.01%) 20.13 K (0.01%)
11.417 K
8.714 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
WCFG/GBP
$ 1.30 0.98000000 GBP 30.20 K (0%) 13.47 K (0.01%)
3.765 K
9.703 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
WCFG/USDT
$ 1.71 1.71 USDT 3.01 M (0.06%) 139.17 K (0.05%)
90.393 K
48.774 K
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ - ۱۶:۴۸
WCFG/USDT
$ 1.28 1.28 USDT 443.43 K (0%) 37.72 K (0.02%)
12.773 K
24.950 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
WCFG/USDT
$ 1.27 1.26 USDT 7.67 K (0%) 20.15 K (0.01%)
4.322 K
15.831 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
WCFG/BTC
$ 1.29 0.00002696 BTC 62.48 K (0%) 950.35 (0%)
122.761
827.589
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
WCFG/EUR
$ 1.28 1.13 EUR 28.13 K (0%) 2.02 K (0%)
1.305 K
713.270
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
رپد لونا توکن
رپد لونا توکن
Wrapped LUNA Token
WLUNA/USDT
$ 59.50 58.95 USDT 4.95 M (0.05%) 227.14 K (0.1%)
120.075 K
107.061 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
رپد لونا توکن
رپد لونا توکن
Wrapped LUNA Token
WLUNA/GBP
$ 59.50 44.75 GBP 2.00 M (0.02%) 53.85 K (0.03%)
32.511 K
21.341 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
رپد لونا توکن
رپد لونا توکن
Wrapped LUNA Token
WLUNA/USDT
$ 58.85 58.85 USDT 70.14 M (0.65%) 1.39 M (0.63%)
580.663 K
811.686 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
رپد لونا توکن
رپد لونا توکن
Wrapped LUNA Token
WLUNA/EUR
$ 59.22 52.41 EUR 2.53 M (0.02%) 172.35 K (0.08%)
75.795 K
96.557 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
رپد لونا توکن
رپد لونا توکن
Wrapped LUNA Token
WLUNA/BTC
$ 59.06 0.00123790 BTC 4.76 M (0.04%) 274.12 K (0.13%)
137.287 K
136.837 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
XLM/USDT
$ 0.286403 0.28640300 USDT 76.52 M (0.71%) 396.49 K (0.18%)
280.973 K
115.515 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
XLM/BTC
$ 0.287192 0.0000060200 BTC 4.39 M (0.04%) 285.92 K (0.13%)
244.816 K
41.100 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
XLM/EUR
$ 0.287683 0.25462100 EUR 5.04 M (0.05%) 296.88 K (0.14%)
196.641 K
100.237 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/BTC
$ 4.24 0.00008878 BTC 2.46 M (0.02%) 16.29 K (0.01%)
7.801 K
8.494 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/GBP
$ 4.28 3.22 GBP 3.12 M (0.03%) 7.23 K (0%)
4.880 K
2.354 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/EUR
$ 4.24 3.75 EUR 2.72 M (0.03%) 120.06 K (0.06%)
116.487 K
3.573 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ/USDT
$ 4.38 4.38 USDT 33.15 M (0.31%) 330.26 K (0.15%)
60.802 K
269.463 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
اکس وای او نتورک
اکس وای او نتورک
XYO Network
XYO/EUR
$ 0.043082 0.03813100 EUR 543.26 K (0.01%) 110.75 K (0.05%)
84.981 K
25.767 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
اکس وای او نتورک
اکس وای او نتورک
XYO Network
XYO/USDT
$ 0.042965 0.04296500 USDT 16.65 M (0.15%) 303.76 K (0.14%)
139.506 K
164.252 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
اکس وای او نتورک
اکس وای او نتورک
XYO Network
XYO/USDT
$ 0.028811 0.02877700 USDT 73.95 K (0%) 77.71 K (0.04%)
4.752 K
72.962 K
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ - ۱۴:۴۳
اکس وای او نتورک
اکس وای او نتورک
XYO Network
XYO/USDT
$ 0.043295 0.04289800 USDT 451.33 K (0%) 173.25 K (0.08%)
108.263 K
64.987 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
اکس وای او نتورک
اکس وای او نتورک
XYO Network
XYO/BTC
$ 0.043476 0.0000009100 BTC 131.96 K (0%) 57.39 K (0.03%)
57.392 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
YFI/BTC
$ 23771.70 0.49757000 BTC 1.42 M (0.01%) 85.92 K (0.04%)
57.544 K
28.379 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
YFI/USDT
$ 23880.94 23880.94 USDT 11.76 M (0.11%) 1.14 M (0.53%)
931.642 K
213.002 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
YFII/USDT
$ 2748.00 2748.00 USDT 491.54 K (0%) 144.57 K (0.07%)
80.165 K
64.404 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ZEC/USDC
$ 175.07 174.76 USDC 1.28 M (0.01%) 182.02 K (0.08%)
127.998 K
54.020 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ZEC/BTC
$ 174.99 0.00366800 BTC 1.18 M (0.01%) 185.44 K (0.09%)
111.873 K
73.567 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ZEC/USDT
$ 174.99 174.99 USDT 17.24 M (0.16%) 917.55 K (0.42%)
491.617 K
425.936 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ZEN/USDT
$ 76.37 75.60 USDT 298.23 K (0%) 5.07 K (0%)
5.066 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
ZEN/USDT
$ 75.57 75.57 USDT 3.49 M (0.03%) 85.24 K (0.04%)
79.852 K
5.390 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
ZEN/BTC
$ 76.21 0.00159750 BTC 409.61 K (0%) 156.13 K (0.07%)
144.505 K
11.629 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ZRX/BTC
$ 0.877156 0.00001836 BTC 425.31 K (0%) 91.66 K (0.04%)
55.560 K
36.099 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۷:۵۹
ZRX/USDT
$ 0.879186 0.87918600 USDT 8.33 M (0.08%) 559.79 K (0.26%)
366.533 K
193.253 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷
ZRX/EUR
$ 0.881566 0.78025200 EUR 1.83 M (0.02%) 288.12 K (0.13%)
205.382 K
82.743 K
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۱۸:۱۷

مشخصات Coinbase Pro

توضیحات

نظرات Coinbase Pro

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی