خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29857.76
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۵۷
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1630.92
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۵۷
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.517179
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۵۷
MATIC ماتیک نتورک
MATIC
قیمت دلاری
0.564316
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۵۷

قیمت ارزهای دیجیتال در دیجی فینکس

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.260646 380657.63 438
17935.62
31540.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
1INCH/USDT
$ 0.402650 983414.11 448
19513.98
17481.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
4CHAN
4CHAN/USDT
$ -347130000000000.00 68828.87 1
67.97
20.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
4CHAN
4CHAN/USDT
$ -234130000000000.00 9759.89 70
26.42
278.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AAVE/USDT
$ 98.65 2068852.39 564
368780.29
134515.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
AAVE/USDT
$ 75.44 23863451.57 521
152206.71
190433.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ABEL/USDT
$ 0.048036 3951.40 31
96.84
53.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ABEL/USDT
$ 0.008820 3259.11 8
2.40
16.74
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.022678 669984.40 415
41833.77
34516.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.013508 188047.37 380
33727.96
51014.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/USDT
$ 0.257964 2556559.37 601
66863.95
95179.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ADA/USDT
$ 0.528276 27996234.36 585
105205.70
109527.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
AGI/USDT
$ 0.027020 27032.80 173
318.64
391.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
AGIX/USDT
$ 0.177479 262679.80 339
4235.88
1862.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGIX/USDT
$ 0.317978 421233.79 369
4895.18
4777.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
AGLD/USDT
$ 0.695389 4688430.47 454
35244.37
13395.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AGLD/USDT
$ 1.00 728252.84 439
37897.17
61135.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -16244089900.00 795842.04 361
6863.21
4778.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -16352079500.00 233806.15 373
6533.18
3974.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ALGO/USDT
$ 0.178566 1602313.12 483
149302.74
123652.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ALGO/USDT
$ 0.092870 454264.90 443
5194.84
9450.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 0.728508 255178.12 122
765.97
199.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.24 353465.42 142
349.75
673.48
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.105839 111982.32 346
10218.92
6836.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ALPINE/USDT
$ 1.90 182957.25 451
16085.80
52409.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ALPINE/USDT
$ 1.58 60080.56 443
13591.35
46216.73
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ALT/USDT
$ 0.020346 7382.61 38
98.43
251.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ALT/USDT
$ 0.007919 12168.59 44
88.56
194.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANKR/USDT
$ 0.028311 464812.48 477
35033.48
52034.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ANKR/USDT
$ 0.020716 250870.36 472
9775.55
36463.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ANT/USDT
$ 5.99 591003.09 469
26986.41
5817.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ANT/USDT
$ 4.85 142166.21 493
21456.14
39424.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/USDT
$ 1.12 591399.91 469
151041.00
258528.70
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APE/USDT
$ 1.69 1169866.56 476
246746.26
113119.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
API3/USDT
$ 1.07 100956.52 326
2544.88
1558.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
API3/USDT
$ 1.57 71704.31 360
6610.16
7480.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
APT/USDT
$ 5.97 6126258.65 460
3009.09
5491.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
APT/USDT
$ 8.43 4195915.55 571
4084.31
202358.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
AQUA/USDT
$ 0.000547 47952.31 32
22.17
110.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ARB/USDT
$ 1.17 17558730.38 559
29670.61
29580.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ARB/USDT
$ 0.824862 10466315.29 568
53163.18
173793.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARDR/USDT
$ 0.089750 1767710.90 373
8093.96
6936.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ARDR/USDT
$ 0.106039 79085.83 394
17952.72
19492.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ASAN/USDT
$ -702300.00 4059.08 116
692.78
66.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ASAN/USDT
$ -725400.00 132757.40 129
429.88
95.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASR/USDT
$ 2.17 13433.55 424
20284.96
11419.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASR/USDT
$ 2.46 14170.79 404
10185.95
18563.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ASSA/USDT
$ 0.007121 95406.84 46
447.49
94.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ASSA/USDT
$ 0.005948 32840.31 12
124.54
6.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ATM/USDT
$ 2.29 11451.90 367
1997.32
6796.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ATM/USDT
$ 2.80 24744.49 400
8152.08
10555.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.23 4728083.54 565
33439.06
75539.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 6.57 1873.23 353
9355.05
10860.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.23 67222.70 415
69651.57
98045.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 6.58 1250217.52 550
81894.84
165602.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 10.23 16204.92 368
6139.53
20781.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 6.59 12781.01 402
68000.93
68178.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AUDIO/USDT
$ 0.222383 175636.52 470
28531.76
41533.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
AUDIO/USDT
$ 0.141279 48087.17 417
19805.24
53457.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AUR/USDT
$ 1.33 43430.62 42
49.29
65.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
AURORA/USDT
$ 0.325821 11969.80 136
587.59
29.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
AURORA/USDT
$ 0.049127 10943.17 150
435.73
124.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 9.84 2662810.84 528
54280.95
20766.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AVAX/USDT
$ 28.24 11937176.20 535
28486.25
48924.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
AVL/USDT
$ 1.11 2309.83 2
416.75
431.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
AVL/USDT
$ 0.832466 2447.81 45
433.10
491.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AWT/USDT
$ 0.003272 134314.46 1
8.04
408.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
AWT/USDT
$ 0.000866 119300.89 36
259.20
249.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDT
$ 4.40 2097354.56 458
80482.58
282967.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
AXS/USDT
$ 7.36 1464948.80 437
150626.41
105701.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BADGER/USDT
$ 4.53 608654.31 473
41510.70
10452.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BADGER/USDT
$ 2.25 314281.18 422
24055.77
644.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAL/USDT
$ 3.06 18500.12 367
11413.11
35466.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BAL/USDT
$ 4.32 149962.32 386
12454.29
12625.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.35 203835.48 370
4561.64
5295.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.64 320459.15 397
38242.88
31987.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.249293 153237.57 384
21646.07
24719.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.188505 100693.99 334
23252.16
50005.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/USDT
$ 242.36 5171732.24 562
39507.37
48630.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BCH/BTC
$ 249.14 128402.99 443
21096.42
33658.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BCH/USDT
$ 249.40 2325243.34 508
1210203.16
1049315.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BCH/BTC
$ 242.47 221667.81 441
74498.97
159470.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BEAMX
BEAMX/USDT
$ 0.015683 495882.31 364
1458.95
716.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BETA/USDT
$ 0.064484 42728.44 37
7.26
22.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BFIC/USDT
$ 15.12 55588.27 6
15.26
22.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BFIC/USDT
$ 21.31 235290.27 84
414.58
74.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BICO/USDT
$ 0.210418 151825.25 369
6180.88
7160.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BICO/USDT
$ 0.324521 502452.81 349
3878.39
1963.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BIGTIME/USDT
$ 0.159309 581104.28 326
2125.70
8024.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BIGTIME/USDT
$ 0.569412 3538784.75 330
12783.16
24196.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BISO/USDT
$ 0.000426 16.31 63
7.44
426.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BISO/USDT
$ 0.010406 460226.02 52
302.09
23.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BLUR/USDT
$ 0.184303 1445922.62 470
45943.35
71914.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BLUR/USDT
$ 0.502687 812894.76 522
56917.75
93345.85
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BNB/USDT
$ 214.22 6643204.49 512
1022302.29
1224198.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNB/USDT
$ 235.89 4780394.56 505
875911.59
965819.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BNT/USDT
$ 0.551809 48512.43 334
5168.62
3891.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BNT/USDT
$ 0.791094 85222.74 371
6802.96
5146.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BOB/USDT
$ -120000.00 8405.67 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BOB/USDT
$ -5210000.00 15336.63 29 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOBA/USDT
$ 0.105559 169980.20 151
76.27
287.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BOBA/USDT
$ 0.169473 241331.00 2
844.37
210.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BONE/USDT
$ 0.948553 29.06 312
4135.42
5976.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BONE/USDT
$ 0.768930 0 269
535.64
433.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BONK/USDT
$ -109400.00 918432.63 312
1499.66
14777.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BPEPEF/USDT
$ -1410000.00 8.53 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BRG/USDT
$ 0.000890 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BRG/USDT
$ 0.000230 0 1
0.000231
2.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRISE/USDT
$ -14000000.00 82145.02 216
712.70
728.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BRISE/USDT
$ -26000000.00 99724.64 202
850.99
680.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BSHIBDOGE
BSHIBDOGE/USDT
$ -2E08 0 108 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BSHIBDOGE
BSHIBDOGE/USDT
$ -3E08 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 53.71 193618.36 287
1578.39
3252.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 52.54 78499.89 323
2819.01
6711.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 53.42 2677399.32 463
22499.77
9478.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 52.46 753398.53 511
25366.59
56346.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BTC/USDT
$ 29857.76 206912025.30 767
273080.72
212861.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDT
$ 44036.36 452899168.21 641
38843.55
653329.08
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BTC/USDC
$ 29856.34 30268541.31 598
22052.16
13280.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTC/USDC
$ 44035.76 106031004.87 609
18922.21
181517.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BTCVB/USDT
$ 0.680381 3213.60 31
893.43
437.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BTCVB/USDT
$ 0.500186 305.51 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BTT/USDT
$ -1020000.00 27591446.40 413
151070.11
15658.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BTT/USDT
$ -38000000.00 190131.46 407
10276.43
8008.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
BZZ/USDT
$ 0.389145 43046.79 230
121.01
1269.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
BZZ/USDT
$ 0.243236 4699.66 242
507.30
788.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
C98/USDT
$ 0.234287 558745.95 470
64597.08
53453.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
C98/USDT
$ 0.145481 110757.22 466
46580.46
68017.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CA/USDT
$ 0.431240 726671.30 121
3762.54
1097.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CADINU/USDT
$ -31000000.00 91602.56 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CADINU/USDT
$ -48000000.00 108516.93 3
42.77
42.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAKE/USDT
$ 1.11 628642.39 406
46195.21
77391.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CAKE/USDT
$ 2.48 305335.14 479
160374.69
125252.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CANDY/USDT
$ 0.062235 93818.87 104
696.21
13.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CANDY/USDT
$ 0.170163 368926.49 1
196.46
159.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CATHEON/USDT
$ 0.000269 2523.34 48
35.87
178.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CATHEON/USDT
$ 0.001153 3190.48 34
33.10
175.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CBK/USDT
$ 0.651264 120940.76 245
592.38
376.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CBK/USDT
$ 1.00 191281.94 226
683.26
388.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CEL/USDT
$ 0.241590 21970.54 298
1172.89
2948.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CEL/USDT
$ 0.145281 56806.75 328
1535.08
3423.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CELO/USDT
$ 0.427039 47106.42 375
174976.23
212803.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CELO/USDT
$ 0.609527 556165.82 387
84073.73
181985.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.017546 240291.43 340
38881.12
28311.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012226 9551.04 308
2174.07
5356.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CENT/USDT
$ -500200.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CENT/USDT
$ 0.000770 71.86 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CETUS/USDT
$ 0.034980 137635.92 383
6725.41
6894.89
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CETUS/USDT
$ 0.059032 442175.34 344
3249.79
1554.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CFX/USDT
$ 0.195183 977760.43 490
269544.85
322332.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CFX/USDT
$ 0.105799 740812.93 495
12150.35
27800.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CGPT/USDT
$ 0.127347 28879.09 155
249.12
656.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CGPT/USDT
$ 0.042624 80852.28 160
606.00
804.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کش گلد
کش گلد
CACHE Gold
CGT/USDT
$ -180100.00 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کش گلد
کش گلد
CACHE Gold
CGT/USDT
$ -265000.00 88.55 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CHR/USDT
$ 0.092163 64418.73 307
24875.16
78036.72
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CHR/USDT
$ 0.152018 241864.73 1
28299.49
25806.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CHZ/USDT
$ 0.088553 1775005.86 531
13101.99
27357.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CHZ/USDT
$ 0.059633 718591.45 534
59794.45
28800.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CIRRUS/USDT
$ 0.687856 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CIRRUS/USDT
$ 0.687985 0 64 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CITY/USDT
$ 2.66 8977.09 370
2045.74
12908.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CITY/USDT
$ 2.94 11870.33 409
12682.94
26665.49
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002594 87418.27 422
6019.54
17489.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.003514 275317.02 428
30613.41
11658.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CLIPS/USDT
$ -6E07 252.66 25
13.77
43.06
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CLIPS/USDT
$ -1480000.00 8220.66 27
35.57
310.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 53.85 1312667.50 495
18138.72
36151.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 42.83 668681.33 478
43157.53
54184.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CORE/USDT
$ 0.528296 235808.32 509
63975.53
21305.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CORE/USDT
$ 0.387217 471764.73 462
8488.45
3125.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COTI/USDT
$ 0.038131 112917.42 76
783.39
306.00
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
COTI/USDT
$ 0.054780 192525.57 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CPO/USDT
$ 0.000901 0 4
8.58
19.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CPO/USDT
$ 0.004652 5215.46 62
46.62
151.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.095816 191256.03 338
4597.95
5617.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO/USDT
$ 0.052877 90769.14 368
12514.42
11818.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CRU/USDT
$ 0.499163 16649.73 197 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CRU/USDT
$ 0.976648 20716.49 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.694258 2413587.76 516
17615.62
39010.31
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.437845 761575.88 508
54510.39
12900.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CTSI/USDT
$ 0.169663 118782.69 398
31726.26
32465.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CVX/USDT
$ 4.04 49760.44 300
1120.06
1338.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
CYBER/USDT
$ 4.23 101769.28 479
62851.72
43044.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
CYBER/USDT
$ 6.86 279885.09 436
16462.85
5036.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DAI/USDT
$ 1.00 79277.08 514
396805.05
153768.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DAI/USDT
$ 0.999171 2522748.15 477
277424.94
204728.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DAR/USDT
$ 0.137251 131292.14 331
333.32
1005.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DAR/USDT
$ 0.084477 55074.11 385
6246.89
2709.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 25.85 897.49 300
4949.05
4150.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 34.04 355501.43 487
38343.66
47072.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 25.80 145745.31 483
88918.54
143116.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 34.15 1972.85 334
6898.88
4395.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 25.84 2674.76 358
9043.16
11482.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 34.08 6601.09 380
17267.44
22894.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DBD/USDT
$ 0.007293 14911.35 111
205.37
1032.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DC/USDT
$ 0.000523 85109.58 179
312.27
701.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DC/USDT
$ 0.000942 68749.14 216
357.90
681.25
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DCR/USDT
$ 12.00 10125.92 279
4028.08
2481.29
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DCR/USDT
$ 15.63 165622.01 364
9016.33
2563.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DENT/USDT
$ 0.000958 94753.98 426
31797.51
45489.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DEXE/USDT
$ 2.13 8456.50 363
1377.53
9933.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DEXE/USDT
$ 5.25 1567049.87 345
4328.73
7679.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DFT/USDT
$ 0.006580 2988186.43 229
460.30
473.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DFT/USDT
$ 0.011389 1125170.43 230
552.87
519.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DGB/USDT
$ 0.008724 56653.60 295
75366.13
29120.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DGP/USDT
$ 0.000800 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.157859 180394.33 400
47259.51
33114.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.060802 5040021.42 541
220390.24
119942.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.098357 4031239.56 587
67672.42
31449.53
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DOGECUBE
DOGECUBE/USDT
$ -587200.00 9350.61 15
16.00
13.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DOGECUBE
DOGECUBE/USDT
$ -623300.00 10277.34 14
14.99
15.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DONG
DONG/USDT
$ -30717188800.00 417947.62 6
15.57
15.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DONG
DONG/USDT
$ -25309409800.00 542899.56 1
15.06
15.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DOT/USDT
$ 3.86 6154510.47 540
159777.42
191147.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DOT/USDT
$ 6.63 13240134.18 593
166987.43
167043.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DOTR/USDT
$ -520200.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
DOTR/USDT
$ 0.000183 0 74 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DYDX/USDT
$ 1.94 673860.36 504
143690.97
261925.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
DYDX/USDT
$ 3.05 1270139.44 517
206644.76
102882.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
EAI/USDT
$ 0.003011 1241.77 5
8.83
8.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EAI/USDT
$ 0.001881 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
EDU/USDT
$ 0.789814 2599418.49 323
340.04
3820.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
EDU/USDT
$ 0.409209 425620.76 395
3617.91
1457.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EGLD/USDT
$ 25.82 492252.25 482
139477.93
234331.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EGLD/USDT
$ 51.33 407323.43 536
19752.26
36414.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
EGO/USDT
$ 0.021982 114216.31 69
91.37
156.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EGO/USDT
$ 0.026530 131017.98 85
328.74
7.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ELF/USDT
$ 0.344193 56565.47 260
6749.05
115609.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ELF/USDT
$ 0.616829 275780.22 134
3504.25
5672.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ELON/USDT
$ -19000000.00 21334.57 1
157.69
3809.06
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ENJ/USDT
$ 0.212509 58956.66 452
11328.67
28325.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ENJ/USDT
$ 0.342577 309709.95 458
30117.48
15067.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ENS/USDT
$ 9.52 1195923.85 480
9706.15
6671.30
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ENS/USDT
$ 7.07 264515.70 476
25983.65
13112.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/USDT
$ 0.551509 2362002.42 523
159698.53
72881.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/BTC
$ 0.550831 16613.18 399
33064.67
36083.56
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EOS/USDT
$ 0.784892 5381227.66 449
748341.34
690944.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
EOS/BTC
$ 0.784876 88182.44 384
40855.64
22933.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
EOS/ETH
$ 0.783766 4895.35 216
6356.55
4380.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
EOS/ETH
$ 0.553638 1594.11 211
10402.98
5414.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/BTC
$ 22.06 82868.41 413
19270.95
10473.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ETC/USDT
$ 15.50 1728823.65 537
14055.80
20619.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/BTC
$ 15.50 17943.00 395
15359.26
26204.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETC/USDT
$ 22.09 2291276.11 503
469557.84
394173.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ETH/BTC
$ 1629.81 13510224.83 537
1912398.60
230524.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDC
$ 1630.82 14019533.39 551
9527.99
6424.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETH/USDT
$ 2366.95 408560358.58 680
184075.52
1747068.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ETH/BTC
$ 2363.42 19573108.61 552
855111.27
943728.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ETH/USDC
$ 2365.67 82888078.60 632
22040.36
132456.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ETH/USDT
$ 1630.92 144501655.41 685
187661.79
52235.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHAX/USDT
$ 0.067949 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHAX/USDT
$ 0.075577 25567.59 1 ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ - ۱۲:۰۱
ETHDYDX/USDT
$ 2.39 2061321.56 460
185656.40
165125.98
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۱۵:۰۲
ETHW/USDT
$ 1.25 281049.60 403
15981.47
17073.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETHW/USDT
$ 2.87 506254.41 457
45410.15
20511.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ETM/USDT
$ 0.000171 354.00 13
31.98
408.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ETM/USDT
$ 0.000167 291.63 43
21.20
416.68
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
EURT/USDT
$ 1.07 6956.85 423
74424.14
53038.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
EURT/USDT
$ 1.06 837.56 404
20515.41
20095.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EVMOS/ETH
$ 0.115837 180697.58 1
2.10
42.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
EVMOS/BTC
$ 0.117226 94565.96 1
37.90
42.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
EVMOS/USDT
$ 0.054891 10033.03 178
230.01
423.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EVMOS/USDT
$ 0.119304 19390.94 180
408.57
456.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
EVMOS/BTC
$ 0.054844 57281.44 125
139.91
100.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
EVMOS/ETH
$ 0.054770 101063.29 129
208.35
434.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FDC/USDT
$ 1.44 84138.45 47
199.32
49.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
FDC/USDT
$ 3.14 2410015.68 60
119.07
85.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 5.16 63199.60 332
50014.52
52595.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 3.37 15253361.59 525
90700.17
53565.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.16 10412836.84 586
83602.54
475685.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 3.36 17182.74 318
11582.44
13570.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FITFI/USDT
$ 0.007177 207443.74 388
1705.17
2676.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
FITFI/USDT
$ 0.004094 342540.39 384
4948.58
8149.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLOKI/USDC
$ -262700.00 18494.53 307
12002.26
5936.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLOKI/USDT
$ -402800.00 386323.02 416
16093.06
21758.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
FLOKI/USDC
$ -403500.00 30356.35 395
15129.16
14277.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
FLOKI/USDT
$ -260500.00 768909.94 315
3948.08
3719.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.793095 884547.37 415
4241.91
63617.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.448051 5304884.43 437
8369.04
17224.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FLR/USDT
$ 0.014898 293880.65 376
20709.64
10073.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
FLUX/USDT
$ 0.620331 90151.79 418
2119.13
9672.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
FREE/USDT
$ -502000.00 4286.78 185
144.88
374.35
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FREE/USDT
$ 0.000104 394.81 223
294.71
427.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
FTM/USDT
$ 0.364666 1199251.22 555
138261.60
105084.75
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
FTM/USDT
$ 0.197200 5101218.66 514
170411.91
276807.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
FXS/USDT
$ 8.91 227490.39 367
14189.86
5688.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
FXS/USDT
$ 5.35 72961.34 398
49529.66
30182.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.88 59008.95 196
2043.98
305.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.85 13712.53 116
63.12
1274.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GBD/USDT
$ 0.000252 13607.19 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GBD/USDT
$ 0.000275 32560.71 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
GEKKO/USDT
$ -1280000.00 44537.08 67
273.30
163.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
GLMR/USDT
$ 0.331623 382362.53 393
12069.64
14029.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
GLMR/USDT
$ 0.176599 146041.23 426
33947.09
36410.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.151451 213199.28 411
219447.36
441395.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.289664 383789.94 461
450762.83
473198.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
GNO/USDT
$ 233.92 492106.55 296
5049.28
6104.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
GNO/USDT
$ 98.01 94983.65 263
1876.42
3794.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GNS/USDT
$ 3.45 3129037.44 399
2953.21
5380.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GNS/USDT
$ 4.12 393993.22 349
3697.26
7018.26
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
GOAL/USDT
$ 0.072100 1199.44 259
79.15
185.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GOAL/USDT
$ 0.072277 10676.93 235
2889.64
7642.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
GROK/USDT
$ 0.016166 89341.19 217
408.85
532.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
GRT/USDT
$ 0.171584 1441274.26 485
255946.64
251663.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
GRT/USDT
$ 0.082326 339693.63 499
11455.53
24631.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRV/USDT
$ 0.099456 348744.96 93
45.27
75.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GRV/USDT
$ 0.113142 378082.98 159
1945.30
1001.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.18 71096.87 450
44081.77
22882.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
GULF/USDT
$ 0.060724 85474.66 10
21.96
22.01
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
GULF/USDT
$ 0.064834 68741.90 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
HABIBI/USDT
$ -4E08 36247.11 167
488.23
575.84
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
HABIBI/USDT
$ -3E08 1100.03 48
7.97
424.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HAHA/USDT
$ -4990000.00 7803.40 111
177.43
568.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
HAHA/USDT
$ -4120000.00 7961.07 107
163.18
733.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
همستر
همستر
Hamster
HAM/USDT
$ -1745649015.00 398098.50 16
18.57
42.36
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
همستر
همستر
Hamster
HAM/USDT
$ -1509844884.00 401438.07 15
46.53
43.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HBAR/USDT
$ 0.070264 2329068.70 448
28269.30
140271.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
HBAR/USDT
$ 0.048597 1214408.29 478
27616.46
128849.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HFT/USDT
$ 0.226427 419806.83 465
24426.32
40165.86
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HFT/USDT
$ 0.343928 679994.83 451
23880.11
31309.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
HIGH/USDT
$ 1.12 57826.32 385
15986.48
13772.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HIGH/USDT
$ 1.93 2206406.50 409
14724.74
24947.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.378241 85735.77 386
5150.48
6698.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.316577 156639.46 345
4866.06
1622.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HOOK/USDT
$ 1.10 282105.07 426
10208.89
4441.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
HOOK/USDT
$ 0.743616 175571.99 455
9334.19
23731.82
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HOPPY
HOPPY/USDT
$ -52779622900.00 15860.70 161
67.80
513.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
HOPPY
HOPPY/USDT
$ -21151836200.00 5123.64 146
12.84
669.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002115 614920.02 471
40903.57
51742.87
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001222 110034.61 429
40695.42
140733.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
HXA/USDT
$ -1E06 526.65 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 3.16 373171.45 459
30485.83
44799.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.95 1152414.96 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ILV/USDT
$ 104.14 283807.74 418
6131.66
22586.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
IMX/USDT
$ 0.550608 60411.83 441
17994.68
35575.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IMX/USDT
$ 1.53 1688822.96 491
17086.16
111346.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
INJ/USDT
$ 8.89 271065.31 297
1731.24
1665.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
INJ/USDT
$ 19.27 416133.92 333
6596.92
5657.55
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
INU/USDT
$ -3892177998.00 0 75
51.71
9.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
INU/USDT
$ -3181182733.00 109532.89 1
222.03
368.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
IOST/USDT
$ 0.010027 186983.53 434
24652.14
38325.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
IOST/USDT
$ 0.007614 641076.24 418
6231.13
16812.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOTA/USDT
$ 0.148583 63212.80 419
50041.77
38781.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
IOTA/USDT
$ 0.290708 121767.64 433
83198.67
71719.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
IOTX/USDT
$ 0.033893 272738.34 113
79.20
643.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
IPX/USDT
$ 0.000233 5234.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
IPX/USDT
$ 0.000209 49679.43 21
17.16
63.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ISLAMI/USDT
$ 0.000562 11280.41 30 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ISLAMI/USDT
$ 0.000306 1612.71 3
23.75
44.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ITLR/USDT
$ 0.001015 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ITLR/USDT
$ 0.001016 0 54 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JAM/USDT
$ 0.000576 12061.35 3 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - ۱۹:۲۰
JAM/USDT
$ 0.000384 11306.39 2
86.72
6.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
JARED/USDT
$ -51000000.00 2294.41 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
JARED/USDT
$ -86000000.00 72019.22 169
368.36
702.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JASMY/USDT
$ 0.006081 238706.14 457
6604.55
118920.47
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
JASMY/USDT
$ 0.003108 98854.71 476
55872.37
107707.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JGN/USDT
$ 0.020702 77238.10 214
462.38
1087.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JGN/USDT
$ 0.049368 223168.62 159
807.07
606.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
JOE/USDT
$ 0.563510 838526.21 412
4263.58
9818.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
JOE/USDT
$ 0.226026 167620.35 449
30783.31
39287.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JSM/USDT
$ 0.010006 9753.96 26
4.45
81.32
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JSM/USDT
$ 0.010054 226069.15 141
155.45
202.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
JST/USDT
$ 0.023893 1384406.81 486
33967.52
104632.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JST/USDT
$ 0.032692 547663.05 489
86907.98
73435.56
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
JTO/USDT
$ 3.15 3684758.67 314
2743.47
13499.73
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
JUV/USDT
$ 1.92 11137.25 450
16712.39
38687.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
JUV/USDT
$ 2.58 24909.63 433
10136.99
39970.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
KAI/USDT
$ 0.004916 4388.08 54
81.15
75.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
KAI/USDT
$ 0.004723 3994.54 52
132.81
73.11
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAS/USDT
$ 0.048953 72593.74 206
1071.36
663.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAS/USDT
$ 0.129049 150909.26 190
961.56
641.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
KATA/USDT
$ 0.001507 324851.21 6
44.09
21.44
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
KAVA/USDT
$ 0.586228 122627.13 414
103922.42
697.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KAVA/USDT
$ 0.864621 648227.81 346
93628.69
726.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
KDA/USDT
$ 0.726970 92865.80 404
86671.94
53867.57
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/USDT
$ 0.086949 9286.59 79
5.48
470.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/USDT
$ 0.120445 2436.62 25
122.60
186.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
KEKE
KEKE/USDT
$ -1E08 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KEKE
KEKE/USDT
$ -5512049326.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
KLAY/USDT
$ 0.242690 720740.92 435
17064.67
36624.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
KLAY/USDT
$ 0.122469 191516.42 463
69672.61
98951.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KNC/USDT
$ 0.761283 130750.60 447
196587.83
262909.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
KNC/USDT
$ 0.647462 232738.31 479
50106.25
40110.64
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KSM/USDT
$ 17.86 84798.26 357
62464.46
96492.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KSM/USDT
$ 30.02 551513.74 384
16204.83
25067.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
KTK/USDT
$ 0.001401 597.01 12 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
KTK/USDT
$ 0.000600 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
KUB/USDT
$ 0.847858 55705.78 222
261.62
367.20
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۱۰:۳۸
KUNCI/USDT
$ 0.006202 4508.33 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
KUNCI/USDT
$ 0.005503 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
L
L/USDT
$ -1E06 2295.31 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
L
L/USDT
$ -68000000.00 462.45 39
5.35
227.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LAMB/USDT
$ 0.001860 132459.42 289
2144.72
5869.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LAMB/USDT
$ 0.001015 50285.09 188
1086.21
843.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LDO/USDT
$ 1.63 542563.52 503
4549.47
103933.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LDO/USDT
$ 2.44 1453414.19 514
105717.31
136993.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LEAN/USDT
$ 0.000382 4986.47 47
223.84
13.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LEAN/USDT
$ 0.000426 5044.85 1
172.75
48.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LEO/USDT
$ 3.84 716.16 327
687.72
12506.31
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LEO/USDT
$ 3.82 12183.51 346
17462.19
4503.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LET/USDT
$ 0.001309 58604.81 77
1370.99
850.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LINK/USDT
$ 9.28 56446744.42 555
37319.90
47895.22
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LINK/USDT
$ 16.84 8976148.67 537
26423.28
36156.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LKC
LKC/USDT
$ -50018596400.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LKC
LKC/USDT
$ -35019596400.00 0 15 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LNR/USDT
$ 0.006824 53166.54 14 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LNR/USDT
$ 0.005622 16514.36 1
21.96
36.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LOVE/USDT
$ 0.001052 113034.93 1
129.93
276.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LOVE/USDT
$ 0.000424 0 15 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LPT/USDT
$ 6.90 92165.29 368
94690.73
203458.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LPT/USDT
$ 5.67 159498.96 335
79379.01
163398.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LQTY/USDT
$ 1.39 467995.82 399
54382.69
252091.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LQTY/USDT
$ 1.54 1579434.81 528
13763.61
168435.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LRC/USDT
$ 0.259016 496597.71 507
68622.80
64201.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LRC/USDT
$ 0.170315 64730.27 483
84911.97
112159.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LSK/USDT
$ 0.878492 171279.78 357
9012.38
8729.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LSK/USDT
$ 1.20 26925.49 396
15455.73
13994.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LTC/USDT
$ 76.09 3931739.95 568
198800.32
190878.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LTC/USDT
$ 64.11 5605965.86 552
381300.91
714027.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LTC/BTC
$ 75.94 2178.10 485
156458.68
133649.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LTC/BTC
$ 64.06 595.45 499
386893.29
377307.90
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 1.05 1682894.99 518
7323.07
15704.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.408629 645578.62 514
81496.06
62437.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
LUNC/USDT
$ 0.000204 596649.69 432
7165.02
6028.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
LUNC/USDT
$ -575900.00 227751.17 443
12101.33
9721.55
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MAGIC/USDT
$ 0.891431 1190023.84 442
5107.59
7773.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MAGIC/USDT
$ 0.461458 534365.33 473
26601.24
59146.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MANA/USDT
$ 0.300418 343018.39 481
76383.97
175598.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MANA/USDT
$ 0.504598 954749.62 526
93326.23
55973.00
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MANC/USDT
$ 0.540601 54624.51 2
202.42
22.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MANC/USDT
$ 0.523093 53066.23 47
255.48
27.13
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MASK/USDT
$ 3.78 1059715.56 484
17328.24
31097.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MASK/USDT
$ 2.62 2751924.85 458
40688.29
61251.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MATIC/USDT
$ 0.883013 6727794.85 608
59163.65
115251.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MATIC/USDT
$ 0.564316 13354097.05 564
211710.90
271321.30
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MAV/USDT
$ 0.361534 232530.80 427
32334.08
12301.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MAV/USDT
$ 0.216321 185585.32 417
48878.63
62786.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MBASE/USDT
$ 0.219782 11975.88 19
25.26
80.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MBASE/USDT
$ 0.203014 8081.61 22
96.05
147.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MBOX/USDT
$ 0.210018 165751.73 358
5508.66
7044.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MBOX/USDT
$ 0.317718 343684.28 394
14053.81
18037.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MC/USDT
$ 0.442348 1139368.96 370
17757.08
7880.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MC/USDT
$ 0.487425 401870.83 354
10650.17
5488.60
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ - ۲۱:۳۳
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.060521 75896.16 134
647.26
298.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.059733 185909.92 304
20772.78
8571.41
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX/USDT
$ 0.074928 345488.48 323
47504.86
20912.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME/USDT
$ 0.039688 366242.17 433
264.16
2967.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
متاکش
متاکش
Metacash
META/USDT
$ -275100.00 19111.74 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
متاکش
متاکش
Metacash
META/USDT
$ -373200.00 17740.06 22 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
METAV/USDT
$ 0.022016 35496.90 88
127.90
114.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
METIS/USDT
$ 12.63 79582.21 298
4618.82
1835.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
METIS/USDT
$ 24.95 508319.64 322
2110.28
3341.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MF/USDT
$ 0.000467 16897.98 14
43.69
36.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MF/USDT
$ 0.000224 8693.72 24
37.68
56.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MILO/USDT
$ -7244693506.00 34110.94 241
2256.70
8996.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MILO/USDT
$ -7545222182.00 137194.71 21
70.55
511.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.393520 249285.94 386
11810.42
9811.93
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.762283 324100.95 357
3252.14
5425.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MINT/USDT
$ 0.918041 348617.08 57
72.54
69.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MINT/USDT
$ 0.749720 2095.42 16
50.18
41.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MKR/USDT
$ 1444.23 922017.69 456
1533.28
19086.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MKR/USDT
$ 1428.37 1434584.43 477
27069.08
30850.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MLXC/USDT
$ 0.000980 8.02 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MLXC/USDT
$ 0.023263 160907.37 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MMVG
MMVG/USDT
$ -2E08 575550.23 21
16.78
146.21
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MMVG
MMVG/USDT
$ -2E08 926035.92 6
41.72
77.25
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MOB/USDT
$ 0.563209 432340.57 346
48227.77
75675.86
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MOI/USDT
$ 0.000950 12501.11 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MOI/USDT
$ 0.000840 45386.51 4
7.78
34.76
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MOVE/USDT
$ 0.006003 61396.78 106
239.89
332.04
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MOVE/USDT
$ 0.006202 73535.50 129
337.17
348.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MOVR/USDT
$ 7.33 113285.72 344
11688.80
4220.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MSQ/USDT
$ 1.62 428354.50 211
1305.47
516.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MSQ/USDT
$ 2.02 408803.94 192
201.70
150.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MTSP/USDT
$ 16.44 525.12 142
1855.03
0.988074
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MTSP/USDT
$ 6.68 0 1
5.78
1.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MUBI/USDT
$ 0.081530 123548.57 198
359.61
588.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MULTI/USDT
$ 2.10 148946.62 381
2849.05
11372.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MULTI/USDT
$ 2.01 39210.09 404
2825.79
22011.10
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
MXC/USDT
$ 0.005956 12878.33 242
768.32
978.16
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
MXC/USDT
$ 0.006779 93844.22 216
1348.22
1352.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NALS/USDT
$ 0.428159 463850.78 1
290.28
253.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NALS/USDT
$ 0.058032 6026.72 37
225.50
354.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NAP/USDT
$ 2.95 3720.45 218
560.83
825.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NAP/USDT
$ 2.49 1365.04 193
668.84
1087.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NCDT/USDT
$ 0.127813 113254.38 143
287.64
316.27
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NCDT/USDT
$ 0.500001 131037.43 148
304.02
289.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.03 4114515.00 509
75670.67
25584.10
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 2.30 4594026.37 504
445061.74
645164.97
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NEO/USDT
$ 12.47 414917.49 482
23920.11
4182.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NEO/BTC
$ 12.45 65976.40 355
9473.60
11649.01
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NEO/BTC
$ 7.00 2720.35 213
3692.30
4221.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEO/USDT
$ 6.99 218057.87 475
26116.15
26668.21
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEXM/USDT
$ 0.049889 18589.22 146
7549.32
20.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NEXM/USDT
$ 0.009125 493.13 16 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NEXO/USDT
$ 0.863221 206337.05 1
265.22
165.90
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NEXO/USDT
$ 0.561614 103487.98 180
92.08
721.75
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NFT/USDT
$ -43000000.00 444447.72 196
7139.14
24083.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NFT/USDT
$ -33000000.00 374300.16 425
36400.90
10865.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NITRO/USDT
$ 0.000616 0 101 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NITRO/USDT
$ 0.002027 11364.72 199
373.06
379.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NKN/USDT
$ 0.119792 140461.49 420
39947.29
24006.19
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NMR/USDT
$ 16.31 53241.69 460
24888.80
87422.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NOVA/USDT
$ -67037513100.00 0 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NOVA/USDT
$ -6E08 194299.58 1
0.131707
0.164027
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NPAS/USDT
$ 0.002702 0 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NPAS/USDT
$ 0.002701 0 1 ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ - ۱۲:۰۱
NTRN/USDT
$ 0.649742 348409.68 398
3481.97
13529.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
NTRN/USDT
$ 0.261947 176691.29 386
15184.82
4461.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
NUT/USDT
$ -8530171434.00 9007.35 158
270.17
732.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
OCEAN/USDT
$ 0.522294 139952.15 478
8281.73
19782.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
OCEAN/USDT
$ 0.287361 45967.71 442
72823.77
38525.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OG/USDT
$ 4.83 102740.92 297
6875.91
6074.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
OMG/USDT
$ 0.716366 1101275.94 415
87469.36
76369.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
OMG/USDT
$ 0.458256 729387.42 461
37404.37
34925.97
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMN/USDT
$ 0.004200 15799.63 265
87.99
6004.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OMN/USDT
$ 0.004683 13916.12 245
102.75
249.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ONE/USDT
$ 0.009406 240967.62 447
13189.94
24471.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONE/USDT
$ 0.015564 566874.96 428
23896.46
18142.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ONG/BTC
$ 0.393977 2447.26 304
12138.90
15885.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ONG/USDT
$ 0.392246 66791.47 454
18979.86
13924.16
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ONG/BTC
$ 0.253036 1427.41 220
3018.77
10762.15
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONSTON/USDT
$ 0.001571 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONSTON/USDT
$ 0.001569 0 3 ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ - ۷:۴۸
ONT/USDT
$ 0.238789 175341.90 310
31438.97
22725.99
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ONT/USDT
$ 0.172396 45542.60 298
21753.36
54164.91
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONT/BTC
$ 0.173365 911.44 135
583.30
98.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ONT/BTC
$ 0.240080 4705.19 191
2767.13
2297.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
OOE/USDT
$ 0.007664 0 1
4.54
0.011835
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OOE/USDT
$ 0.015406 0 127
59.95
85.51
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
OP/USDT
$ 1.25 2075618.28 474
570801.20
792775.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OP/USDT
$ 2.12 13875437.24 483
367788.34
315425.14
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ORBS/USDT
$ 0.048454 340737.12 385
3258.84
7255.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ORBS/USDT
$ 0.045469 224498.31 445
13820.05
34906.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ORDI/USDT
$ 52.32 2237210.68 350
7913.79
7667.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ORDI/USDT
$ 4.12 1659338.42 348
12258.51
12668.83
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OSMO/USDT
$ 0.779990 340589.44 408
11155.06
5526.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
OSMO/USDT
$ 0.238133 306071.73 354
3105.96
3348.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
OXT/USDT
$ 0.083631 66441.92 227
2204.72
7002.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PAXG/USDT
$ 2003.23 54459.27 473
137743.20
71561.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PEN/USDT
$ 0.096299 9577.59 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PEN/USDT
$ 0.108379 10101.29 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PEOPLE/USDT
$ 0.009444 316588.73 490
22450.72
17956.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PEOPLE/USDT
$ 0.014119 693618.51 465
223780.99
155487.96
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PEPE/USDT
$ -69000000.00 392924.06 423
55489.40
24116.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PEPE/USDT
$ -1520000.00 833414.04 486
23066.88
205622.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PEPE2
PEPE2/USDT
$ -5E08 121675.36 1
136.61
108.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PEPE2
PEPE2/USDT
$ -1E08 76833.13 34
44.40
231.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PERC/USDT
$ 0.231686 112189.71 107
979.11
803.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PGX/USDT
$ 0.019454 653.51 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PGX/USDT
$ 0.004964 473.03 1 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PHA/USDT
$ 0.112498 188399.62 394
26992.37
15785.32
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PHA/USDT
$ 0.093990 57931.15 325
815.89
3338.02
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PINU/USDT
$ -46000000.00 2780.24 1
15.07
249.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PINU/USDT
$ -37000000.00 5366.29 82
71.14
239.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -33612496800.00 7972.33 1
590.35
776.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
پیتبل
پیتبل
Pitbull
PIT/USDT
$ -25314165400.00 16247.71 5
853.43
9.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PKN/USDT
$ 0.000779 30298.15 236
889.70
506.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PKN/USDT
$ 0.000703 11208.50 123
12.49
466.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PKOIN/USDT
$ 0.281558 268244.43 174
747.47
617.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PKOIN/USDT
$ 0.389045 5175.24 202
790.29
567.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PLA/USDT
$ 0.162391 283248.95 405
22632.60
3156.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PLA/USDT
$ 0.224684 120076.39 411
12304.57
25822.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PLB/USDT
$ 0.564010 35942.24 19
21.84
30.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PLB/USDT
$ 0.926518 52343.95 46
28.37
26.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PNDC/USDT
$ -1090000.00 88821.93 100
136.35
338.26
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PNDC/USDT
$ -1780000.00 93978.73 1
160.57
252.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
POPK/USDT
$ 0.003052 8021.81 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PPIZZA/USDT
$ -33000000.00 934.55 23
93.99
34.92
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PPIZZA/USDT
$ -33000000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PRIMAL/USDT
$ 0.000614 7328.59 39
96.96
228.67
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PRIMAL/USDT
$ 0.000445 4750.23 110 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PRO/USDT
$ 0.423958 66303.01 167
473.29
365.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PROM/USDT
$ 4.22 21077.01 1
204.85
120.27
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PROM/USDT
$ 4.56 0 122
1196.46
81.47
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PRTG/USDT
$ 2.00 9.20 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PRTG/USDT
$ 0.550308 86560.79 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 3.29 42382.58 422
1278.40
3509.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG/USDT
$ 2.82 12696.45 417
11572.46
16290.46
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PSUB/USDT
$ 0.057822 85770.03 1
16.33
18.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PSUB/USDT
$ 0.047427 88620.12 19
16.84
17.50
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PUNDIX/USDT
$ 0.521094 170481.98 394
9358.50
7772.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
PUNDIX/USDT
$ 0.383615 263520.95 384
3882.61
6701.63
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 6.91 419708.90 370
7391.81
6631.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 2.92 247678.35 410
16365.36
29463.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
PYTH/USDT
$ 0.319987 241626.18
13964.18
13353.12
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۸:۵۶
PYTH/USDT
$ 0.485881 3359576.14 457
33481.93
24981.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
QDT/USDT
$ 0.003901 0 2 ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ - ۸:۳۵
QI/USDT
$ 0.005121 9520.14 348
56386.24
38028.96
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QI/USDT
$ 0.010476 117824.40 375
32213.48
21019.18
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
QIE/USDT
$ 0.005062 57139.86 10
16.24
15.77
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
QIE/USDT
$ 0.006183 11741.30 6 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QRDO/USDT
$ 0.029517 733.54 247
36492.45
34237.45
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QRDO/USDT
$ 0.059222 113380.32 1
830.26
4931.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
QTUM/USDT
$ 3.36 502923.04 433
39134.92
42176.64
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
QTUM/USDT
$ 2.28 404189.08 405
38424.05
44214.09
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QTUM/ETH
$ 2.19 0.218710 145
2319.07
3415.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QTUM/BTC
$ 3.35 23796.95 141
994.29
1566.52
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
QTUM/ETH
$ 3.35 0 271
29100.75
19313.50
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
QTUM/BTC
$ 2.28 4134.28 236
2409.59
3942.52
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QUACK/DOGE
$ -48772603700.00 51038.20 2
6.88
41.61
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
QUACK/USDT
$ -75928229400.00 29237.05 177
86.23
1114.94
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
QUACK/DOGE
$ -75862622900.00 108176.91 1
4.17
61.02
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
QUACK/USDT
$ -48827323000.00 10993.77 172
177.38
620.38
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RACA/USDT
$ 0.000171 668979.95 372
5213.74
7639.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RACA/USDT
$ 0.000181 174683.76 402
12451.28
18487.24
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
RATS/USDT
$ -620500.00 59532.83 131
168.39
139.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
RB/USDT
$ 2.02 31275.77 175
227.77
90.43
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
RBD/USDT
$ 0.015906 4063.18 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
RBD/USDT
$ 0.025965 0 2 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RDNT/USDT
$ 0.210818 450916.29 439
28811.73
77141.88
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RDNT/USDT
$ 0.281805 2161409.56 468
26376.59
56223.41
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
REAL/USDT
$ 0.035013 3.58 1
4.34
42.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
REAL/USDT
$ 0.036120 0 12 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.002113 1674488.44 425
17310.07
20236.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.065880 115666.94 364
1185.23
2353.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.042734 72217.07 409
7840.33
10033.60
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 0.827308 44981.60 235
6333.92
2334.62
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
REQ/USDT
$ 0.068238 113532.81 401
20732.04
30389.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
REQ/USDT
$ 0.091734 84159.27 415
24499.32
33234.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
RET/USDT
$ -23630223100.00 1848832.79 8 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RET/USDT
$ -19395210900.00 46642.36 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
RFD/USDT
$ -203500.00 0 40 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RFD/USDT
$ -135000.00 101069.78 1
105.41
65.69
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
RICK/USDT
$ -970360000000000.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
RICK/USDT
$ -715400000000000.00 56.76 61
5.57
473.39
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RLC/USDT
$ 1.57 189319.31 400
40186.05
46169.03
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
RLC/USDT
$ 0.993556 105591.46 417
26272.08
104744.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 1.99 410752.08 245
1329.43
772.95
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 3.75 489310.47 379
4481.29
10541.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
RON/USDT
$ 0.415432 6137.95 297
1026.17
1648.43
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RON/USDT
$ 1.73 554367.03 373
55663.84
6647.39
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 19.26 17687.65 364
4478.59
10119.05
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 31.61 172125.03 330
2288.04
1085.12
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.003083 214387.00 448
50572.51
28490.89
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR/USDT
$ 0.001820 64768.65 440
42448.11
73665.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RUFF/USDT
$ -980500.00 1496.69 27 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RUFF/USDT
$ -800300.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
RVC/USDT
$ 0.000608 4.08 66 ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ - ۱۲:۰۱
RVC/USDT
$ 0.001530 0 66 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RVN/USDT
$ 0.022608 270833.87 470
66356.53
63743.13
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
RVN/USDT
$ 0.014488 83664.71 437
33784.10
39950.37
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RXT/USDT
$ 0.182802 70743.30 10 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
RXT/USDT
$ 0.023609 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SAITAMA/USDT
$ 0.000896 12544.01 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ - ۱۳:۱۲
SAITAMA/USDT
$ 0.000940 3680.23 5 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SAKAI
SAKAI/USDT
$ 2.94 888403.08 114
168.50
421.05
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SAKAI
SAKAI/USDT
$ 1.16 482163.20 36
87.35
75.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.302969 815227.33 550
44167.29
52724.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.479280 2154244.99 495
18762.65
31678.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SANTOS/USDT
$ 2.64 15827.84 373
6064.61
5432.81
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SANTOS/USDT
$ 3.03 64901.02 358
801.34
4213.82
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SATS/USDT
$ -24000000.00 28093.87 136
307.01
610.60
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SATT/USDT
$ 0.000458 0 16 ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ - ۱۲:۰۱
SATT/USDT
$ -150100.00 0 16 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SC/USDT
$ 0.006251 186275.37 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SC/USDT
$ 0.002991 15591.95 278
3267.52
1327.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SC/ETH
$ 0.002983 349.05 96
6508.53
2355.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SC/ETH
$ 0.006383 2337.68 150
1807.30
10487.81
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT/USDT
$ 0.400449 67291.95 303
4276.02
10908.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SEI/USDT
$ 0.104458 336319.42 365
102406.71
87818.23
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SEI/USDT
$ 0.278504 346298.39 470
82922.28
62662.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SFM/USDT
$ 0.000141 303853.02 269
63.70
2442.14
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SFM/BTC
$ 0.000141 425466.04 184
673.94
2433.28
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SFM/ETH
$ 0.000141 395034.52 188
398.09
1184.58
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SFM/ETH
$ -520200.00 564984.53 135
356.47
1505.52
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
SFM/BTC
$ -520600.00 499216.02 129
137.76
2535.05
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
SFM/USDT
$ -517700.00 214159.73 137
1047.70
597.63
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ - ۲۱:۵۲
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.711164 187979.74 427
4088.97
5799.54
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP/USDT
$ 0.620547 156119.66 418
1999.04
14579.94
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SGB/USDT
$ 0.009585 52891.89 173
291.79
294.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SHIB/USDT
$ -100600.00 3757277.63 567
55291.49
79930.83
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SHIB/DOGE
$ -6990000.00 3425.73 433
7969.06
77201.57
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SHIB/DOGE
$ -100600.00 9056.89 390
8349.15
18321.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SHIB/USDT
$ -6990000.00 1306364.68 547
36187.49
152955.17
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SIPHER/USDT
$ 0.051229 0 64
136.24
155.19
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SIPHER/USDT
$ 0.180967 6652.38 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SKL/USDT
$ 0.044697 1202091.57 461
28137.66
8018.17
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SKL/USDT
$ 0.021398 80991.75 458
24051.47
21421.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SLP/USDT
$ 0.001419 53245.21 417
13824.43
19421.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SLP/USDT
$ 0.003339 839761.85 518
59209.46
87169.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SML/USDT
$ 0.467474 6356.94 155
53.83
60.80
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SNT/USDT
$ 0.025786 80259.05 81
24.85
8.48
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNT/USDT
$ 0.044894 102570.08 1
215.27
370.40
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SNX/USDT
$ 2.08 848308.58 507
57363.82
153579.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SNX/USDT
$ 3.84 1533536.86 516
61563.11
93471.04
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SOL/USDT
$ 28.62 36224993.54 609
100744.34
104637.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SOL/USDT
$ 73.34 22447155.70 611
154074.34
364539.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SPA/USDT
$ 0.008408 14514.64 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SPA/USDT
$ 0.003573 11725.40 108 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SPELL/USDT
$ 0.000632 83830.53 439
5978.96
12247.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SPURS/USDT
$ 3.67 38765.23 378
9675.87
10999.92
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SSV/USDT
$ 12.36 318148.51 398
33828.47
26342.77
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SSV/USDT
$ 25.73 1178825.72 451
35027.51
154792.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SSWP/USDT
$ 0.000655 428443.84 225
338.52
1218.20
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SSWP/USDT
$ 0.000400 79112.15 5
59.89
6.79
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STC/USDT
$ 0.000896 12540.50 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ - ۱۶:۰۰
STEEM/USDT
$ 0.219123 1578100.86 363
3244.13
7301.98
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STEEM/USDT
$ 0.267099 84459.66 448
27635.08
43379.91
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
STG/USDT
$ 0.562109 1907211.48 439
198260.95
12728.38
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
STG/USDT
$ 0.406628 243638.97 472
25130.92
17148.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STMX/USDT
$ 0.006409 50124.47 378
11120.93
7542.59
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
STMX/USDT
$ 0.008596 87167.39 348
3051.59
1298.09
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
STORJ/USDT
$ 0.712965 290895.82 263
13286.46
8694.15
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
STX/USDT
$ 1.04 1032774.93 467
7476.15
19032.74
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
STX/USDT
$ 0.623549 825066.26 492
19788.48
54208.99
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUI/USDT
$ 0.398423 6286884.74 527
125319.77
117861.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUI/USDT
$ 0.685755 5650975.97 555
54796.82
66206.70
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SUIA/USDT
$ 0.134750 166971.97 49
220.30
128.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SUIA/USDT
$ 0.042024 72551.46 47
44.91
209.34
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.005813 266492.44 338
1647.99
2383.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
سان
سان
Sun Token
SUN/USDT
$ 0.007229 3877233.77 356
6676.67
13662.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SUSHI/USDT
$ 0.570419 193710.09 503
41310.33
66857.12
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SUSHI/USDT
$ 1.30 652962.09 459
17298.20
20186.79
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SYM/USDT
$ 0.003091 87007.37 148
306.00
485.78
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SYM/USDT
$ 0.005193 84816.05 144
434.37
278.53
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
SYN/USDT
$ 0.484280 493306.99 372
6302.20
7761.37
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
SYN/USDT
$ 0.303870 229811.83 390
6489.54
10268.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
T/USDT
$ 0.026760 849582.13 429
19592.07
9598.34
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
T/USDT
$ 0.020211 391653.48 450
22297.10
31232.54
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TABOO/USDT
$ 0.002235 152790.55 2
5.55
5.33
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
TBC/USDT
$ 0.001040 16085.29 1
18.71
48.66
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
THETA/USDT
$ 1.10 1388907.42 345
25807.97
12256.22
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
THETA/USDT
$ 0.600236 867868.12 493
14526.51
35805.68
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TIA/USDT
$ 9.63 871336.99 353
2868.71
2242.88
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
TIP/USDT
$ 0.000798 141760.93 56
196.88
230.62
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TIP/USDT
$ 0.000464 85022.67 81
181.72
191.58
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.016317 138132.49 437
24570.31
42461.65
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
TLOS/USDT
$ 0.114843 40844.56 79
67.14
80.11
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
TOMI/USDT
$ 2.18 826237.48 97
1316.74
1706.93
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
TOMI/USDT
$ 2.12 586238.76 204
2042.17
2120.71
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TOMO/USDT
$ 1.47 135950.21 468
59477.12
38431.44
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TOMO/USDT
$ 1.38 228471.78 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ - ۰:۵۴
TON/USDT
$ 2.13 930435.51 436
2841.24
9119.33
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TON/USDT
$ 2.30 1479456.65 504
76158.91
122609.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.058142 185120.92 242
372.06
256.72
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.035340 174543.51 293
634.48
1204.49
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/USDT
$ 0.091292 9166166.60 585
571516.58
130311.20
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/ETH
$ 0.091103 85041.81 145
18155.52
41163.85
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/BTC
$ 0.106013 238340.16 421
95742.81
204988.59
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
TRX/USDT
$ 0.105988 17379529.57 618
95787.37
122516.42
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
TRX/BTC
$ 0.091009 276680.93 345
23622.17
961743.65
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TRX/ETH
$ 0.106891 181853.90 168
10405.90
18034.23
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
TURBO/USDT
$ 0.000112 139774.89 106
184.87
180.07
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
TURBO/USDT
$ 0.000165 157746.73 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.04 77754.19 341
1585.71
1496.18
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.22 151818.62 410
2247.40
4547.71
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
U/USDT
$ -940600.00 0 8
9.96
12.78
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
U/USDT
$ -851100.00 4.33 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
UCX/USDT
$ 0.027580 22141.49 2
6.54
4.63
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
UCX/USDT
$ 0.042554 17916.38 2
3.77
4.03
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
UMA/USDT
$ 2.09 78978.07 480
133613.72
40864.28
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
UNI/USDT
$ 6.34 3824198.15 592
81165.92
154925.98
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
UNI/USDT
$ 4.12 4018321.07 509
213355.77
106939.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDC/USDT
$ 1.00 7745887.30 628
2281534.27
10771308.45
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
USDC/USDT
$ 1.00 1864143.04 581
1120249.12
1827822.66
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDM/USDT
$ 0.980364 0 1
8519.05
9513.61
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
USDZ/USDT
$ 0.998744 706853.74 457
5605.90
146.84
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USDZ/USDT
$ 0.998147 687985.99 453
4551.73
39.95
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
USP/USDT
$ 0.751721 99323.76 30
146.60
15.08
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
USP/USDT
$ 0.753880 95507.37 14
66.24
5.07
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
UTK/USDT
$ 0.090864 142645.16 359
7262.60
13259.29
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
VEMP/USDT
$ 0.010004 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
VEMP/USDT
$ 0.002901 0 3 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VET/USDT
$ 0.026181 742116.29 462
47121.49
49662.46
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
VET/USDT
$ 0.016963 238017.75 425
50170.56
132186.67
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VEXT/USDT
$ 0.370518 614595.63 10
42.12
12.35
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲
VEXT/USDT
$ 0.485882 345165.16 18
27.50
108.69
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۴۸
VIC/USDT
$ 2.13 0 444 ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ - ۱۵:۳۱
VINU/USDT
$ -6237318974.00 0 1 ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۳۲