خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
67166.65
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۱۰:۴۲
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3123.97
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۱۰:۴۲
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.480705
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۱۰:۴۲
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.522049
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۱۰:۴۲

قیمت ارزهای دیجیتال در چنجلی پرو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/ETH
$ 88.10 12610.82 182
143843.25
216376.26
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
AAVE/BTC
$ 88.11 12834.40 185
85457.98
98420.16
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ADA/BTC
$ 0.480155 12525.75 245
887204.82
804547.73
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ADA/USDT
$ 0.480705 9983068.25 353
1583111.39
1408150.63
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ADA/ETH
$ 0.480606 63025.03 167
249454.64
574177.75
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ADS/BTC
$ 0.211134 0.002112 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ARRR/BTC
$ 0.182459 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.239199 0 134
39288.50
55087.68
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.244117 39219.16 223
208419.85
221547.58
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.242361 0 91
11139.47
29824.73
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BCH/ETH
$ 492.92 64.23 178
91863.66
167587.20
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BCH/DAI
$ 104.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BCH/BTC
$ 490.70 22565.82 299
157992.63
294425.54
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BCH/USDT
$ 490.38 1297866.45 363
868999.62
1668282.64
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/USDT
$ 0.044993 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/BTC
$ 0.055604 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BNB/USDT
$ 580.11 724313.84 411
1091145.91
1757240.25
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BNB/ETH
$ 579.84 30666.94 237
992960.70
472757.77
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BNB/BTC
$ 581.12 19607.08 415
1208091.07
677904.87
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 67.05 283565.57 278
1445705.59
700930.01
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 66.68 368.48 135
146994.20
232058.78
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BTC/TUSD
$ 67169.46 84214.40 241
51603.84
216252.72
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BTC/DAI
$ 67159.45 61012.86 282
227871.12
187611.68
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BTC/USDT
$ 67166.65 16809091.06 444
2591921.15
4852711.79
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BTC/USDC
$ 67130.13 8806675.92 412
420311.48
1949173.00
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BTG/USDT
$ 34.20 957.14 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BTG/ETH
$ 32.79 20.04 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
BTG/BTC
$ 34.24 1774.57 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
CHZ/BTC
$ 0.120999 0 79
134977.51
9323.65
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
CHZ/ETH
$ 0.122017 0 62
282763.44
9591.57
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
CSOV/USDT
$ 0.004993 2978.08 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
CSOV/BTC
$ 0.004869 2855.71 1
1.67
22.77
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
D2T/USDT
$ 0.002566 96.13 1
71.99
187.96
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
DAI/USDC
$ 0.959786 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.155405 151113.14 229
298729.48
88788.68
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.154770 0 211
296830.31
90979.78
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ETH
$ 0.032793 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
DOT/BTC
$ 7.13 3336.85 292
506476.06
635212.75
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
DOT/USDT
$ 7.13 616883.68 399
1169716.82
488091.96
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
DOT/ETH
$ 7.13 7361.52 170
122357.91
128466.27
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
EOS/BTC
$ 0.814584 588.71 169
391881.08
551.40
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
EOS/USDT
$ 0.811310 49010.31 311
1278026.50
687.21
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
EOS/ETH
$ 0.815443 1321.42 91
57923.31
1183.22
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
EOS/DAI
$ 0.822372 0 29
69491.86
701.93
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
EQX/BTC
$ 0.011618 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
EQX/USDT
$ 0.006629 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ETC/BTC
$ 28.80 11.24 211
91909.95
24250.04
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ETC/ETH
$ 10.93 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ETC/USDT
$ 29.08 0 231
221530.14
26233.72
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ETH/USDT
$ 3123.97 10941941.92 348
1752824.22
3757546.53
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ETH/TUSD
$ 3125.24 49377.56 129
39935.93
44799.72
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ETH/DAI
$ 3120.97 11782.78 283
152489.87
159762.14
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ETH/USDC
$ 3124.05 4428922.58 397
310592.44
1430641.94
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ETH/BTC
$ 3122.48 2477276.37 419
5491333.76
4108824.74
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
EXIT/USDT
$ 3.45 0 50
559.43
5204.51
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
GAMI/USDT
$ 0.095106 211760.21 1
123.28
100.99
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
GLEEC/BTC
$ 0.012088 13921.13 1
245.71
30.30
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
GLEEC/USDT
$ 0.012001 35414.49 1
49.59
20.10
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
GLM/USDT
$ 0.527485 0 27
80031.34
37.76
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
GLM/ETH
$ 0.624122 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
GLM/BTC
$ 0.537236 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
IPMB/USDT
$ 77.50 98243.21 1
226.76
89.23
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
LINK/ETH
$ 16.70 28954.73 96
170818.88
22999.31
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
LINK/USDT
$ 16.72 925299.95 378
745476.34
870133.60
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
LINK/BTC
$ 16.71 18262.70 309
299514.29
70972.95
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
LTC/USDT
$ 84.26 537900.83 420
1115157.33
374922.09
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
LTC/BTC
$ 84.24 14021.31 308
563746.30
303527.72
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
LTC/ETH
$ 83.92 103.84 171
394725.39
388762.47
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
LTC/DAI
$ 83.85 21.89 184
110983.27
109382.12
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
MATIC/BTC
$ 0.708762 85599.22 255
303254.43
198630.69
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
MLT/USDT
$ 0.001000 0.012602 1 ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ - ۴:۴۹
NEO/BTC
$ 15.47 181.96 206
347727.75
384522.88
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
NEO/USDT
$ 15.54 227583.83 356
661381.07
524311.23
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
NEO/ETH
$ 15.66 3.75 158
49913.56
100829.23
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
RLC/BTC
$ 3.17 1223.47 114
193242.51
57639.94
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
SMART/BTC
$ -470100.00 1291.62 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
STC/ETH
$ 0.028108 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
STC/BTC
$ 0.004701 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
TRX/USDT
$ 0.122445 892447.63 381
561899.85
605360.00
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
TRX/ETH
$ 0.122544 3420.25 131
497106.68
72841.64
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
TRX/BTC
$ 0.122617 19098.35 194
816104.75
113465.76
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
TUSD/DAI
$ 1.04 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
TUSD/USDC
$ 0.942188 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 0.999950 4774045.55 340
321107.66
1383498.23
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
تتر
تتر
Tether
USDT/DAI
$ 1.00 311286.59 357
149808.98
305352.65
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
تتر
تتر
Tether
USDT/TUSD
$ 1.00 3336.60 374
76605.58
210853.91
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
VLX/USDT
$ 0.022771 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
VLX/BTC
$ 0.013579 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
VTC/BTC
$ 0.053724 0.537363 1
0.110331
4.46
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
WLITI/BTC
$ 0.005442 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
WLITI/USDT
$ 0.004490 0 1
0.004870
0.136373
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
XDC/BTC
$ 0.000672 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
XDC/USDT
$ 0.037664 0 1 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
XLM/USDT
$ 0.107910 336226.37 342
543423.29
389408.84
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
XLM/ETH
$ 0.108122 733.81 137
81004.30
52605.75
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
XLM/BTC
$ 0.108186 101.56 166
125080.96
71925.59
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/DAI
$ 0.521507 7.77 182
111237.30
107545.72
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.522059 95539.76 279
762762.68
499873.71
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.522049 958148.51 402
1235741.97
2081832.43
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.520872 814.93 164
336884.89
412034.28
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ZEN/USDT
$ 8.52 23609.15 232
173962.20
31935.52
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ZEN/BTC
$ 8.56 0.171150 134
96891.56
36641.24
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ZEN/ETH
$ 8.51 1423.94 99
108005.64
23519.07
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱
ZIL/BTC
$ 0.023423 1131.95 136
159541.25
30382.00
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۹:۳۱

مشخصات Changelly PRO

توضیحات

نظرات Changelly PRO

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین