BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
29404.69
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۰:۰۳
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1860.89
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۰:۰۳
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
314.03
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۰:۰۳
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.083264
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۰:۰۳

قیمت ارزهای دیجیتال در چنجلی پرو

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
AAVE/BTC
$ 104.00 394640.25 206
679775.76
306131.25
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
AAVE/ETH
$ 104.00 178640.25 105
474614.74
327421.31
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ADA/USDT
$ 0.491249 14708352.24 340
3225565.61
747470.15
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ADA/BTC
$ 0.491249 1014332.73 325
1890617.26
684245.15
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ADA/ETH
$ 0.491249 162408.28 164
1427187.34
490601.63
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ADS/BTC
$ 2.74 433258.04 38
3261.87
4569.90
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ARRR/BTC
$ 0.655067 1017.94 1
426.24
3080.76
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
AYA/BTC
$ 0.002522 347.51 1
7.54
59.33
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.382764 62303.58 96
345910.76
260947.33
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.382764 45723.24 89
62450.10
79107.07
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.382764 1566871.35 198
596817.26
280370.35
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BCH/ETH
$ 184.62 3459.87 109
664124.27
750311.02
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BCH/USDT
$ 184.62 9150800.06 335
1289700.83
949972.98
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BCH/DAI
$ 184.62 0 1
230.65
17.53
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BCH/BTC
$ 184.62 514214.08 280
1157001.26
797923.81
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/USDT
$ 0.124746 4376.76 1
23.62
102.26
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/BTC
$ 0.124746 339.64 1
31.19
0.004992
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BNB/BTC
$ 314.03 9467663.07 351
3219068.81
1483492.28
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BNB/ETH
$ 314.03 5936725.67 183
1724786.67
1251427.10
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BNB/USDT
$ 314.03 154700422.84 375
5622579.77
1928553.13
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDT
$ 50.11 3749430.02 3
460444.32
658.52
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 50.11 412890.79 5
331012.69
815.25
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BTC/USDT
$ 29404.69 650451451.07 388
16620981.24
14847701.48
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BTC/TUSD
$ 29404.69 420170.29 304
445055.17
505665.81
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BTC/DAI
$ 29404.69 6984966.82 337
559318.49
1090645.16
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BTC/USDC
$ 29404.69 4285905.93 350
2323860.83
2920414.03
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BTC/BUSD
$ 29404.69 33946143.46 282
1884140.33
3714464.41
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BTG/USDT
$ 21.54 518991.68 1
13491.11
5941.47
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BTG/ETH
$ 21.54 194.00 3
18836.21
13901.46
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BTG/BTC
$ 21.54 30910.16 14
17916.16
7585.69
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
BUSD/USDT
$ 1.00 187949446.96 293
20270630.18
22064180.34
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
CHZ/ETH
$ 0.114706 649.16 100
282519.39
276696.75
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
CHZ/BTC
$ 0.114706 249044.72 181
379626.51
344215.12
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
CSOV/USDT
$ 0.039591 74154.36 1
528.31
938.95
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
CSOV/BTC
$ 0.039591 73799.25 1
293.29
299.31
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
DAI/USDC
$ 1.00 1836222.62 371
5550117.44
2921675.05
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
DGB/ETH
$ 0.011528 2.16 61
128907.43
105624.99
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
DGB/USDT
$ 0.011528 1244128.98 208
180233.29
134828.09
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
DGB/BTC
$ 0.011528 44365.62 87
97619.60
113608.15
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/ETH
$ 0.079377 0 23
3.96
377.26
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.079377 3.30 2
178546.49
131.57
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.079377 0 106
40.42
220.33
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
DOT/USDT
$ 9.42 16090505.58 311
1934558.81
710207.80
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
DOT/ETH
$ 9.42 866934.40 111
997953.45
601564.78
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
DOT/BTC
$ 9.42 933933.25 306
1450113.55
658320.61
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
EOS/USDT
$ 1.26 11686979.20 318
1001011.11
688745.92
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
EOS/ETH
$ 1.26 76656.70 179
508753.28
524433.50
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
EOS/BTC
$ 1.26 1229647.00 267
591452.07
553795.11
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
EOS/DAI
$ 1.26 1.07 95
193503.22
339564.88
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
EQX/BTC
$ 0.046683 50.15 1
12.38
11.76
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
EQX/USDT
$ 0.046683 982.00 1
162.42
127.53
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ETC/BTC
$ 22.33 0 79
82.53
22.30
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ETC/ETH
$ 22.33 0 29
0.223047
22.30
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ETC/USDT
$ 22.33 47.45 178
233219.74
156704.28
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ETH/USDT
$ 1860.89 431502979.33 368
7234349.73
8088606.48
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ETH/BTC
$ 1860.89 70880982.63 364
5893604.78
6065045.32
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ETH/DAI
$ 1860.89 3709444.47 115
412121.17
578802.91
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ETH/TUSD
$ 1860.89 989318.10 240
611163.79
573719.43
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ETH/USDC
$ 1860.89 3775125.04 307
931513.86
964701.76
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ETL/USDT
$ 0.000712 546.30 1
24.32
132.35
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ETL/ETH
$ 0.000712 13.55 1
67.68
2.02
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
FKX/BTC
$ 0.025458 224644.63 1
73.40
5.09
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
GLM/USDT
$ 0.248118 189286.89 2
8409.66
1088.70
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
GLM/ETH
$ 0.248118 71024.61 1
12668.28
167.04
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
GLM/BTC
$ 0.248118 163833.12 15
6805.84
349.74
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
GMD/USDT
$ 0.012319 0 1
1170.93
282.29
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
LINK/USDT
$ 6.71 6613792.71 327
2460564.00
538932.71
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
LINK/BTC
$ 6.71 202049.83 259
1341885.33
468709.51
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
LINK/ETH
$ 6.71 222672.27 125
744771.95
508566.85
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
LTC/DAI
$ 64.32 0 1
0.064271
3675.06
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
LTC/ETH
$ 64.32 2868.62 185
729435.97
691364.31
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
LTC/BTC
$ 64.32 2207046.32 346
1063705.82
792133.82
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
LTC/USDT
$ 64.32 14845348.17 340
1154891.03
957258.07
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
MATIC/BTC
$ 0.624605 6102083.55 280
1316639.19
548371.59
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
NEO/BTC
$ 10.87 112520.64 234
478641.56
342677.88
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
NEO/USDT
$ 10.87 895198.70 323
691475.54
461133.71
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
NEO/ETH
$ 10.87 10.84 125
263487.33
323767.32
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
RLC/BTC
$ 0.819746 96638.69 9
4738.49
4438.30
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
SMART/BTC
$ 0.000855 14527.08 1
72.22
22.75
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
STC/ETH
$ 0.004209 3287.09 1
74.11
2198.01
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
STC/BTC
$ 0.004209 4142.78 1
2992.20
3762.52
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
SYBC
SYBC/USDT
$ 0.005955 0 0 ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
TRX/ETH
$ 0.083264 468712.89 166
1536646.95
596335.45
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
TRX/BTC
$ 0.083264 5090391.73 301
2888485.84
722490.44
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
TRX/USDT
$ 0.083264 69158322.80 337
4178875.14
693016.16
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
TUSD/DAI
$ 1.00 2288.48 372
3058252.72
3312413.75
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
TUSD/USDC
$ 1.00 265722.39 355
4486157.12
3986895.12
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
تتر
تتر
Tether
USDT/USDC
$ 0.999158 8090999.52 309
14257936.40
10343353.00
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
تتر
تتر
Tether
USDT/DAI
$ 0.999158 2722156.38 339
11499723.26
4391952.69
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
تتر
تتر
Tether
USDT/TUSD
$ 0.999158 25350.33 357
8050577.33
5684583.35
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
VLX/USDT
$ 0.063758 25050.20 1
31.41
37.85
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
VLX/BTC
$ 0.063758 23133.34 1
76.78
21.79
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
VTC/BTC
$ 0.165751 1596.33 1
786.00
368.33
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
WLITI/BTC
$ 0.001709 0.030163 1
286.75
0.545776
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
WLITI/USDT
$ 0.001709 30.01 1
104.11
38.16
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
XDC/BTC
$ 0.039166 0 1
37.51
38.47
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
XDC/USDT
$ 0.039166 0 1
51.38
24.60
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
XLM/BTC
$ 0.126488 258056.17 228
759450.37
716471.04
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
XLM/USDT
$ 0.126488 2863821.98 335
1034802.98
825602.79
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
XLM/ETH
$ 0.126488 75532.45 138
486179.38
456640.73
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/USDT
$ 0.394329 26300467.28 352
1833028.50
2532649.64
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/ETH
$ 0.394329 10361.28 192
1288579.94
1120069.38
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/DAI
$ 0.394329 434.88 95
368769.37
580847.56
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ریپل
ریپل
Ripple
XRP/BTC
$ 0.394329 3963974.50 316
1998047.76
866356.37
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ZEN/BTC
$ 19.87 22473.54 79
59609.95
26275.16
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ZEN/ETH
$ 19.87 36693.11 74
48292.97
27899.13
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ZEN/USDT
$ 19.87 1205278.07 92
56003.18
44696.29
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸
ZIL/BTC
$ 0.048925 827788.25 97
660660.03
279386.59
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۱۹:۵۸

مشخصات Changelly PRO

توضیحات

نظرات Changelly PRO

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین