خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
18716.73
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۰:۰۰
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1265.10
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۰:۰۰
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
265.19
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۰:۰۰
TRX ترون
TRX
قیمت دلاری
0.059139
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ - ۱۰:۰۰

قیمت ارزهای دیجیتال در هیت بی تی سی

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/BTC
$ 0.394149 0 256
178024.81
95768.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
1INCH/USDT
$ 0.568862 3987001.82 391
289159.60
96671.26
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
1INCH/USDT
$ 0.394428 420932.43 287
380011.50
111957.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAB/USDT
$ 0.960073 0 1
3.12
66.79
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
AAVE/USDT
$ 64.60 646393.79 361
832240.50
561164.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/BTC
$ 64.66 387154.22 268
443344.80
306719.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/ETH
$ 65.03 0.325032 225
282264.32
381364.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AAVE/USDT
$ 73.69 8830401.63 486
2076615.09
995414.17
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
ABBC/BTC
$ 0.101009 1286.11 1
1.27
95.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.030031 0 212
236038.98
45653.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/BTC
$ 0.029353 0 210
161292.43
29693.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ACT/ETH
$ 0.001095 0.985072 1
42.55
18.59
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۲۲:۵۴
ADA/USDT
$ 0.362497 2087553.57 424
3256212.97
1569855.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/BCH
$ 0.321190 0 221
248.73
253.07
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ - ۲۱:۴۹
ADA/BTC
$ 0.362761 108643.32 333
814245.15
659666.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/ETH
$ 0.362614 197002.62 273
493670.91
527151.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADA/USDT
$ 0.441826 39496673.33 560
5593593.08
1458679.08
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
ADK/BTC
$ 0.031812 0 1
82.76
0.485992
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ADXN
ADXN/USDT
$ 0.120209 0 1
39.36
0.099680
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
ADXN
ADXN/USDT
$ 0.108893 0 1
0.049148
8.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AE/BTC
$ 0.054000 63.59 17
480.04
287.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AEON/BTC
$ 0.066831 0 1
0.103214
38.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AERGO/BTC
$ 0.052065 0 1
0.110541
70.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AIM/BTC
$ 0.008020 0 1
9.94
0.160390
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AKRO/USDT
$ 0.004200 0 1
51.82
5.48
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
ALCX/USDT
$ 16.11 0 1
8562.45
0.098450
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/USDT
$ 0.349736 8040432.92 409
1533636.54
967647.23
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
ALGO/BTC
$ 0.149971 113432.60 251
246552.00
291740.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/ETH
$ 0.150272 2.19 191
205015.26
273697.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ALGO/USDT
$ 0.149898 1938193.89 337
1004993.40
612577.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.31 496516.63 261
124831.36
49769.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BTC
$ 1.32 0 204
83524.29
41871.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.74 4339227.68 367
173273.09
65605.08
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/BTC
$ 0.105541 0 169
127809.72
55829.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.107898 0 313
52586.09
41557.78
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
AMB/ETH
$ 0.009647 0 31
5.04
2.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANKR/USDT
$ 0.025165 1819150.15 326
345211.42
333018.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANKR/BTC
$ 0.025398 0 218
158934.45
131589.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ANKR/USDT
$ 0.029002 489.29 100
95653.06
20.20
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
ANT/BTC
$ 3.69 0 5
20533.40
0.336359
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE/BTC
$ 3.39 0 203
149028.22
317756.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE/USDT
$ 3.23 0 260
833645.98
534439.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APE/ETH
$ 3.26 0 219
153920.71
303863.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
API3/BTC
$ 1.23 0 157
64097.90
61310.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
API3/USDT
$ 1.17 0 257
153617.73
82809.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APM/BTC
$ 0.018686 0 1
0.589937
0.001090
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
APPC/ETH
$ 0.003719 0 1
61.28
22.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AR/USDT
$ 9.64 2441173.77 382
286894.30
226787.11
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
AR/USDT
$ 6.69 263672.98 279
278953.48
95872.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARDR/BTC
$ 0.073087 6.65 4
7974.22
411.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARNM/USDT
$ 0.021003 0 1
3.29
4.03
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۲۲:۳۸
ARNX/ETH
$ -7320000.00 0 2
1.25
5.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARNX/BTC
$ -8020000.00 0 0
251.41
8.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARPA/BTC
$ 0.106696 152532.93 211
287357.10
9467.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARPA/USDT
$ 0.032856 844191.98 5
13862.96
199.48
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
ARPA/USDT
$ 0.106619 26678238.11 227
418425.00
40273.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ART/BTC
$ 0.000193 249.88 1
431.36
5.44
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۰
ARV/BTC
$ -454500.00 0 1
24.16
19.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ARV/USDT
$ -434100.00 0 1
2.21
26.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اِی اس آی فایننس
اِی اس آی فایننس
ASI finance
ASI/BTC
$ 0.003743 0 1
34.85
0.003743
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ASP/USDT
$ 0.000497 0 1
19.27
63.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ATA/USDT
$ 0.122049 0 189
40907.18
42176.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ATA/BTC
$ 0.127222 0 172
60.47
39.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ATA/USDT
$ 0.132442 0.013244 1
176.94
31.61
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
ATLAS/USDT
$ 0.001977 0 1
0.009910
81.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 13.75 44625311.09 489
4348569.73
1308530.69
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.53 1030602.46 369
1601185.53
1195936.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 10.54 10555.57 237
355825.90
471516.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.54 90102.30 308
446973.35
583593.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUC/BTC
$ 0.007483 0 1
2.69
0.013063
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUCTION/USDT
$ 5.13 0 81
45174.36
408.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUCTION/BTC
$ 5.35 0 53
28880.55
384.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUDIO/USDT
$ 0.218686 563.36 269
64321.02
65284.38
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
AUDIO/USDT
$ 0.241238 0 230
115027.84
43353.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AUTO/BTC
$ 403.30 2.64 1
0.384212
3.59
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
AUTO/USDT
$ 258.01 18.01 1
0.002332
1.05
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
AUTO/USDT
$ 19.73 0 1
0.107626
97.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/ETH
$ 0.549456 118.53 121
26837.78
4416.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/BTC
$ 14.38 315142.13 284
551046.51
546686.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AVAX/USDT
$ 14.38 1807058.12 344
1564985.84
1118910.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXPR/ETH
$ 0.000148 0 1
192.24
26.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXS/USDT
$ 6.86 266961.21 262
673588.49
455944.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AXS/BTC
$ 6.86 291378.51 237
206401.28
192070.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AYA/BTC
$ 0.004007 15.23 1
1.46
35.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
AYA/USDT
$ 0.001800 0 1
93.87
0.730818
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
BADGER/USDT
$ 2.43 248.00 135
21630.40
21950.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BADGER/BTC
$ 2.43 247.60 122
16517.97
19754.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAKE/USDT
$ 0.223887 4017240.53 311
77721.53
30044.81
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
BAKE/USDT
$ 0.145019 427333.35 209
105264.56
42760.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAL/BTC
$ 5.46 0 216
30802.87
15713.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BAL/USDT
$ 5.53 0 241
166255.97
131938.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BANCA/ETH
$ -7750000.00 9073.14 1
1.83
6165.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۱:۵۴
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.216804 113.24 10
13655.11
610.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.217859 1283.17 181
35806.80
27470.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.294305 2722089.07 384
322321.26
209561.13
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.217227 52316.55 237
181235.42
55661.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCD/BTC
$ 0.130456 0 1
235.63
10.96
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCD/USDT
$ 0.160012 0 1
398.70
1.07
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
BCH/ETH
$ 113.11 947.06 224
358680.30
619327.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDT
$ 113.22 644265.53 366
1255435.89
903052.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/BTC
$ 113.16 24523.51 293
465536.83
648438.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCH/USDT
$ 110.98 8633127.06 515
1830111.03
941161.07
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
BCN/BTC
$ -318100.00 172.47 1
50.44
14.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCN/ETH
$ -320200.00 0 0
1.31
0.274741
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCN/USDT
$ -217700.00 231.84 3
22.99
2.60
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
BCN/USDT
$ -335600.00 488.41 1
1273.11
15.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/USDT
$ 0.055621 0 1
22.49
127.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/BTC
$ 0.120296 0 1
0.442896
20.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BCVT/USDT
$ 0.001298 0 1
29.42
1.66
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۱۶:۳۰
BCVT/ETH
$ 0.000835 0 10
59.01
76.60
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۱۶:۳۰
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/ETH
$ 0.000145 0 1
41.25
73.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BDX/BTC
$ 0.050792 0 1
1.03
12.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BDX/ETH
$ 0.018318 0 1
0.042753
7.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BDX/USDT
$ 0.036012 0 14
82.51
36.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BERRY/ETH
$ 0.000181 0 1
129.63
63.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BERRY/USDT
$ 0.000165 0 1
158.74
46.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BERRY/USDT
$ 0.000202 24.00 5
135.38
100.08
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
BETA/BTC
$ 0.082871 0 1
23.53
1.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BETA/USDT
$ 0.100037 0 1
23.00
0.072711
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BICO/BTC
$ 0.283368 0 159
14586.21
19617.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BICO/USDT
$ 0.274672 0 149
18011.10
31503.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BIST/USDT
$ 0.017681 0 4
125.00
86.38
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
BIT/ETH
$ 0.000240 267.05 1
10.96
638.14
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ - ۱۸:۲۵
BIZZ/USDT
$ 0.002122 0 1
99.90
0.162529
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BIZZ/USDT
$ 0.014060 21.94 10
577.65
15.88
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/BTC
$ 0.031895 0 5
196.02
11.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/USDT
$ 265.19 67977833.00 554
3475248.43
1190658.91
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
BNB/USDT
$ 307.23 6361208.21 371
1020264.10
1147599.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/ETH
$ 307.15 990820.36 327
806964.73
917963.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNB/BTC
$ 307.15 1341954.63 386
767325.24
821953.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNK/BTC
$ 0.236051 421.98 1
2.83
30.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNK/ETH
$ 0.235538 381.34 1
13.35
8.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNK/USDT
$ 0.001204 182.22 0
2.79
13.57
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ - ۱۸:۱۳
BNT/USDT
$ 0.430032 0 102
0.431636
0.431636
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
BNT/USDT
$ 0.404363 0 151
21741.46
31165.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BNT/BTC
$ 0.407671 0 158
18147.27
10148.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOSON/ETH
$ 0.175693 0 1
5.47
51.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BOSON/USDT
$ 0.226867 0 1
12.12
57.58
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
برد
برد
Bread
BRD/ETH
$ 0.003038 0 1
7.09
0.000500
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
برد
برد
Bread
BRD/BTC
$ 0.004999 22.88 1
34.23
189.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BRG/USDT
$ 0.000600 39.28 1
0.004578
442.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 32.35 666.62 225
46187.82
25194.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BCH
$ 28.87 0 1
0.469841
0.087488
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BSW/USDT
$ 0.119018 0 137
47274.63
13789.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/EURS
$ 26398.12 0 207
574310.28
789162.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/GUSD
$ 24151.62 0 1
2.45
25.49
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ - ۲۱:۴۳
BTC/BUSD
$ 26744.34 409100.67 291
400770.97
334560.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDC
$ 26745.08 3995036.86 341
1004562.66
2057033.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDT
$ 26729.02 98755611.31 591
21843702.81
17282394.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/DAI
$ 26731.14 622493.18 358
400089.91
422939.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/DDRST
$ 30468.51 0 0
4.57
24.92
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۹
BTC/EURST
$ 22945.06 0 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
BTC/TUSD
$ 26739.25 50345.72 443
185791.86
181884.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDP
$ 26580.47 230.43 230
106731.95
79558.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTC/USDT
$ 18716.73 473045059.25 580
14802206.25
9103768.66
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
BTCA/BTC
$ 26732.87 4106.67 16
8795.63
127.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTCB/BTC
$ 20316.98 0 1
0.267371
274.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTG/USDT
$ 20.47 395700.99 68
8379.30
198.99
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
BTG/USDT
$ 12.54 3203.37 5
171.76
1132.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTG/ETH
$ 11.53 0 1
6.34
6.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTG/BTC
$ 12.30 1819.77 17
443.44
685.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTNYX/BTC
$ 0.008020 0 1
0.801976
-802000.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BTS/BTC
$ 0.006977 0 1
0.077733
2.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BYTZ/USDT
$ 0.000450 0.910075 1
0.708358
5.90
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
BYTZ/BTC
$ 0.000409 719.76 2
2.64
29.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
BYTZ/USDT
$ 0.000415 132.72 1
0.206108
0.206108
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
C98/BTC
$ 0.191138 0.093608 209
124922.38
11823.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
C98/USDT
$ 0.190741 712758.46 254
157103.69
43912.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAKE/USDT
$ 1.39 5.54 7
50.72
2.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAKE/BTC
$ 1.20 0 1
1.56
4.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CAKE/USDT
$ 4.26 6103752.86 268
76953.34
63769.95
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
CAPS/USDT
$ 0.020133 9506.27 7
415.58
271.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CEEK/USDT
$ 0.062325 0 1
0.006951
0.785480
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CEL/BTC
$ 0.218408 73.21 3
14.36
521.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CEL/ETH
$ 0.217914 12.65 171
15.01
10293.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELO/USDT
$ 0.495555 0 232
223033.63
90005.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CELO/BTC
$ 0.508506 0 153
94028.57
69009.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/BTC
$ 0.018467 84274.19 214
10362.86
9953.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CENNZ/BTC
$ 0.018713 0 1
0.982627
0.109181
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CENNZ/ETH
$ 0.021413 0 48
39.73
25.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
بی چت
بی چت
BeeChat
CHAT/ETH
$ 0.000103 0 3.40
11.80
5.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHESS/USDT
$ 0.213610 0 1
2.33
0.526345
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHESS/BTC
$ 0.183920 0 1
71.30
0.915226
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHR/USDT
$ 0.144165 1817.71 265
167532.14
48492.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHR/USDT
$ 0.143882 2684657.89 329
64124.75
1130.55
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
CHSB/USDT
$ 0.128743 77112.99 144
3001.31
2042.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHSB/USDT
$ 0.170097 56871.17 75
1319.67
6456.18
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
CHSB/ETH
$ 0.129144 70501.95 85
7499.19
12315.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHSB/BTC
$ 0.129190 137328.26 182
6289.39
2928.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHZ/BTC
$ 0.102742 0 270
353932.36
289845.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHZ/USDT
$ 0.239268 57438151.07 421
2371993.36
1159800.72
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
CHZ/ETH
$ 0.108007 0 213
249855.69
308221.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CHZ/USDT
$ 0.099558 407616.26 355
877120.97
480309.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BTC
$ 0.003662 0 122
9309.63
9920.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLO/BTC
$ 0.001337 0 2
0.278788
2.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLO/USDT
$ 0.001400 43.06 9
43.26
37.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLT/USDT
$ 3.40 2.31 12
8.94
6.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLT/BTC
$ 3.48 24.16 1
32.32
896.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CLT/USDT
$ 15.35 63392.57 13
177.81
564.36
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
CND/USDT
$ 0.001336 21704.40 1
3.08
3.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CND/USDT
$ 0.000590 35.16 2
21.54
1.15
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
CNS/USDT
$ -172700.00 0 1
37.66
1.24
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 54.23 8028293.87 394
418673.63
112125.01
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 34.30 89098.03 262
171469.81
91045.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 34.24 21665.31 170
99130.38
65089.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/ETH
$ 34.35 0 173
58890.35
54417.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COTI/BTC
$ 0.058542 0 179
21.35
1.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
COTI/USDT
$ 0.097391 0 121
63932.14
40898.79
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
CRDT/ETH
$ 0.000714 0 1
170.27
0.009992
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CRPT/USDT
$ 0.122899 99.35 4
300.03
333.36
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
CRPT/USDT
$ 0.066625 0 1
35.27
0.077769
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CRPT/BTC
$ 0.065816 0 1
210.99
0.719361
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.816048 0 260
404242.43
426464.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.866807 0.173308 193
254686.82
355291.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.853240 1146447.74 298
1165754.05
949902.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.884211 6368310.35 382
1042118.61
853870.56
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
CSOV/BTC
$ 0.004919 12420.78 8
10.04
112.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CSOV/USDT
$ 0.004936 11507.71 49
7170.35
287.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CTSI/USDT
$ 0.160562 0 15
0.227192
1.35
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
CULT/USDT
$ -2300000.00 0 1
2.71
700.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CUR/ETH
$ 0.117330 0 1
120.12
445.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CUR/USDT
$ 0.015562 0 1
65.67
4.92
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
CURE/BTC
$ 0.009089 6.79 1
0.890739
15.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVC/USDT
$ 0.084614 306.81 206
21350.75
24051.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVC/BTC
$ 0.084877 113.35 33
9707.50
9464.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVC/USDT
$ 0.126027 1026532.56 244
142196.72
7357.86
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
CVCOIN
CVCOIN/ETH
$ 0.160035 68.02 0 ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ - ۱۸:۳۵
CVCOIN
CVCOIN/USDT
$ 0.145237 14789.30 0 ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ - ۱۸:۳۵
CVCOIN
CVCOIN/BTC
$ 0.144815 4848.04 1 ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ - ۰:۳۶
CVNX/BTC
$ 0.004652 1.50 1
0.460495
0.017210
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVNX/ETH
$ 0.001098 0 0
22.63
17.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVNX/USDT
$ 0.145237 14789.30 0
1.66
126.78
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ - ۲۲:۵۵
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.340035 0 1
11.00
30.99
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/BTC
$ 0.334161 0 1
0.759018
66.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CVT/BTC
$ 0.000160 0 1
3.44
2.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
CW/BTC
$ 0.001604 0 1
0.441130
1.60
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
D2T/USDT
$ 0.011573 9309.68 16
432.46
356.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DACXI/BTC
$ 0.001663 227.31 1
206.55
29.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DACXI/USDT
$ 0.001651 48.06 1
305.01
50.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کانستلیشن
کانستلیشن
Constellation
DAG/BTC
$ 0.024065 6.98 1
1924.03
65.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAI/USDC
$ 0.999077 706244.33 137
65988.62
784113.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAISY/USDT
$ 0.700275 0 2
1.47
0.478070
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 41.97 387628.87 295
357462.29
194775.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/BCH
$ 84.57 0 1
0.014320
0.021481
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ - ۲۱:۴۹
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 40.57 4250166.86 477
765071.30
811813.92
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 42.00 8143.85 256
186992.21
137113.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 41.97 11362.99 205
139769.87
111443.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAV/ETH
$ 0.000923 0 2
451.08
0.461543
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAV/BTC
$ 0.000668 0 4
97.35
37.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DAY/ETH
$ 0.010544 133.80 4.50
33.92
86.36
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۳۱
DCN/ETH
$ -2650000.00 0.002652 1
0.791028
1.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DCN/USDT
$ -2500000.00 183.94 2
25.11
79.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DCN/USDT
$ -1240000.00 191.60 1
40.64
98.11
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
DCR/USDT
$ 25.08 0 24
56310.52
454.08
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
DCR/ETH
$ 15.76 0 17
15319.52
126.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DCR/BTC
$ 16.44 2691.13 91
21118.58
347.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DDRT/DDRST
$ 0.000609 0 0
0.609698
0.026218
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۹
DDRT/BTC
$ 0.003010 0 0
2861.38
-8630000.00
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ - ۱۲:۳۸
DENT/USDT
$ 0.000922 1014211.49 312
83302.61
30967.68
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
DENT/USDT
$ 0.000841 231.00 254
104556.16
51591.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DENT/BTC
$ 0.000846 0 157
89148.74
9532.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DENT/ETH
$ 0.000847 0 170
80843.90
11014.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEXE/BTC
$ 1.35 0 1
32.40
282.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DEXE/ETH
$ 2.60 0 1
4185.51
470.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGB/ETH
$ 0.009899 6.07 165
7073.38
5396.11
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ - ۱۱:۱۲
DGB/BTC
$ 0.009843 73581.66 259
31243.99
12186.86
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ - ۱۱:۱۲
DGB/USDT
$ 0.009851 1443510.07 249
24214.18
89641.32
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ - ۱۱:۱۲
DGTX/USDT
$ -188000.00 22.71 1
0.237035
2.17
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
DGTX/USDT
$ -639300.00 0 1
156.94
0.499116
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DGTX/BTC
$ -534700.00 0 1
5.64
0.167258
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DIT/ETH
$ 0.001061 0 1
176.79
0.319497
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ - ۲:۱۵
DNA/BTC
$ 0.003029 0 1
0.030103
0.018685
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ - ۲۱:۵۱
DNT/BTC
$ 0.017376 0 1
18.34
2.73
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.127262 219782.61 109
60071.81
1480.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.123619 539670.32 284
44378.63
27318.59
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.009660 241.78 39
4248.09
1164.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.015001 879.71 167
389.93
12445.66
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.009890 190.31 1
2621.69
25070.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/USDT
$ 6.27 13878699.48 484
2729763.26
926258.48
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
DOT/BTC
$ 5.25 31212.53 340
508696.06
648913.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DOT/ETH
$ 5.25 83144.82 243
281247.84
598624.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DRGN/BTC
$ 0.022057 325.86 1
143.53
418.81
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ - ۲۲:۵۱
DRT/ETH
$ 0.000107 271.70 1
36.73
17.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۱:۵۴
DRT/BTC
$ -823300.00 869.77 1
42.74
14.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۱:۵۴
DUSK/USDT
$ 0.141363 0 239
142174.80
45053.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DUSK/BTC
$ 0.140854 0 203
88350.94
29239.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DYDX/USDT
$ 2.01 1880472.63 339
1395679.94
828658.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
DYDX/BTC
$ 2.01 152481.79 281
436969.74
496282.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EDG/USDT
$ 0.005096 0 1
0.189384
110.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EDG/USDT
$ 0.036002 112.96 1
3.32
0.162491
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
EDG/BTC
$ 0.010640 0.005317 3
484.38
139.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EDGT/USDT
$ 1.00 6224.99 26
7937648.39
17.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGLD/USDT
$ 35.93 177358.05 288
546042.32
444890.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGLD/BTC
$ 35.98 154735.72 249
242209.66
238890.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EGLD/USDT
$ 46.63 4869778.93 415
430587.65
207139.44
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
EKO/ETH
$ -651500.00 0 1
21.42
0.274293
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELEC/BTC
$ 0.000642 3455.23 1
17.06
4.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۱:۵۴
ELEC/ETH
$ 0.000579 25.16 1
70.04
14.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۱:۵۴
ELF/BTC
$ 0.279145 0 31
11761.25
388.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELF/USDT
$ 0.283565 0 79
21419.69
804.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ELF/USDT
$ 0.112183 4.12 1
0.052308
40.98
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
EMRX/BTC
$ 0.197711 0 1
20.43
0.095151
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ - ۲۱:۵۲
ENJ/USDT
$ 0.329209 85278.33 243
186962.09
102941.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENJ/ETH
$ 0.328951 20872.47 226
62624.77
80521.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENJ/USDT
$ 0.463348 7510134.19 471
644212.45
525238.39
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
ENJ/BTC
$ 0.329802 48803.49 177
75518.51
84409.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENS/USDT
$ 10.37 1092168.63 226
102976.26
101748.37
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ENS/BTC
$ 11.12 0 168
67268.39
60015.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/USDT
$ 1.20 19542669.31 476
1169826.76
865819.89
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
EOS/EOSDT
$ 0.805666 0 1
0.052703
6.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/ETH
$ 0.878007 14550.29 241
364637.24
458137.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/BTC
$ 0.877897 112362.70 279
451853.09
439084.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EOS/USDT
$ 0.877927 3768516.23 411
1307133.09
617801.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/USDT
$ 0.039163 0 1
7.43
53.12
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
EQX/USDT
$ 0.005904 79.23 2
74.92
69.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EQX/BTC
$ 0.006068 13.70 1
1.61
6.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ERK/BTC
$ 0.000853 0.000853 1
15.57
0.048596
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ - ۲۰:۰۶
ERK/USDT
$ 0.000860 0 1
109.76
0.002558
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ - ۱۹:۳۶
اسپورتز
اسپورتز
Esports.com
ERT/BTC
$ 0.000640 0.006396 0
202.42
0.018240
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ - ۲۲:۵۳
ETC/ETH
$ 9.15 14.92 2
47.26
771.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/USDT
$ 25.85 316.00 112
476.89
49.44
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
ETC/USDT
$ 9.41 35.06 1
1125.47
77.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETC/BTC
$ 9.52 85.51 1
7.22
10.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDT
$ 1829.53 66266723.87 488
16079266.05
11537649.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/TUSD
$ 1795.89 0 1
4.76
30.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDC
$ 1830.17 2219422.36 360
342084.67
1390327.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/EURS
$ 1787.36 0 156
481209.01
406085.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/DAI
$ 1828.88 252189.35 331
341773.82
303381.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/USDT
$ 1265.10 366515276.83 574
9751470.43
4706747.49
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
ETH/BTC
$ 1830.22 3018406.06 458
5104302.49
4761251.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETH/EURST
$ 1628.01 0 0 ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
ETH/USDP
$ 1846.30 0 236
109235.43
76287.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETHW/USDT
$ 2.02 15.54 210
62329.54
42210.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETL/BTC
$ 0.000241 0 1
6.51
0.900156
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETL/ETH
$ 0.000152 0 1
3.56
1.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETL/USDT
$ 0.000227 0 1
7.21
0.001193
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETN/BTC
$ 0.002200 98.11 6
524.69
0.504511
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETN/USDT
$ 0.002499 0 1
19.04
647.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ETN/USDT
$ 0.002968 189.93 33
189.79
205.03
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
ETP/BTC
$ 0.023792 0 1
0.264916
0.099456
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EUNO/BTC
$ -454500.00 41.14 1
12.67
16.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EUROC/USDT
$ 0.700285 0 6
8.10
5.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EURS/USDT
$ 1.07 960.07 517
414246.00
361775.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EURS/USDT
$ 0.973253 17572795.18 303
416056.73
1522682.35
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
EVER/USDT
$ 0.350037 23517.34 85
691.96
415.20
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
EVER/BTC
$ 0.042612 28412.06 55
267.09
179.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EVX/USDT
$ 0.013758 12.84 1
0.037634
0.002151
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
EVX/ETH
$ 0.015372 0 1
26.37
164.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EVX/USDT
$ 0.010139 0 1
36.52
7.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
EXM/BTC
$ 0.008911 0 1
149.93
1.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فیستر
فیستر
Faceter
FACE/BTC
$ -657900.00 1573.54 1
220.94
53.34
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۳۱
فیستر
فیستر
Faceter
FACE/ETH
$ 0.000177 681.91 1
263.46
27.20
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۳۱
فرندز
فرندز
Friendz
FDZ/USDT
$ 0.000360 0 1
0.091249
205.38
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
فرندز
فرندز
Friendz
FDZ/ETH
$ -400800.00 0 1
0.000599
46.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فرندز
فرندز
Friendz
FDZ/BTC
$ -481200.00 0 1
0.001797
0.495952
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FET/BTC
$ 0.244873 0 20
30476.71
4.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 4.44 199801.74 246
501153.85
1464207.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.44 1959110.63 364
2537728.54
2548137.41
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FIRO/USDT
$ 2.78 0 1
111.46
503.15
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
FIRO/BTC
$ 1.76 0 1
0.862235
23.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FIRO/ETH
$ 1.77 0 1
12.34
344.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLOKI/USDT
$ -315100.00 0 116
70792.11
41754.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.65 5646456.62 384
277070.19
272850.84
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.746804 109356.07 278
371492.72
163310.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLP/USDT
$ 0.006801 8.50 1
8.17
1.40
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
FLP/ETH
$ 0.004237 0 0
1252.90
40.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLP/BTC
$ 0.005881 0 1
0.205384
13.80
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLP/USDT
$ 0.004212 0 1
98.89
3.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FLUX/USDT
$ 0.723695 0 1
0.004817
0.014451
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/BTC
$ 2.57 0 7
0.011418
3.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FREE/USDT
$ -3E07 0 10
224.61
0.000816
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
FRIN/BTC
$ 0.001603 0 3
2.09
15.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FRIN/USDT
$ 0.001021 0 1
9.86
49.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FRONT/ETH
$ 0.158416 0 1
2.50
53.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FRONT/BTC
$ 0.151522 0 1
4.27
25.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/USDT
$ 0.328893 1479152.13 364
1001690.52
490523.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/BTC
$ 0.328798 920891.42 331
616660.83
430939.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FTM/USDT
$ 0.225624 7519340.37 440
1562638.00
850465.26
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BTC
$ 0.984572 0 1
14.13
156.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 22.76 6558779.51 437
2637108.32
804831.05
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.01 0.993556 4
1476.08
1587.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FUN/BTC
$ 0.005456 2.07 1
0.620470
0.517058
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FXS/BTC
$ 7.20 0 201
118487.80
28795.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
FXT/ETH
$ -321800.00 73.15 1
13.05
6.86
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ - ۲:۱۵
FXT/BTC
$ -302800.00 398.48 1
113.36
33.04
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ - ۲:۱۵
FYP/BTC
$ 0.020231 0 1
191.05
2.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
G999/BTC
$ 0.004277 0 1
107.79
7.03
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
G999/USDT
$ 0.004252 1.57 2
26.16
3.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
G999/ETH
$ 0.003649 0 1
108.39
23.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
G999/USDT
$ 0.002100 947.51 6
54.58
6443.47
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
GALA/BTC
$ 0.030115 153357.56 217
358755.35
576377.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GALA/USDT
$ 0.030090 1740832.02 329
2899149.75
2352145.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 2.67 35.99 7
13495.35
8.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 2.66 0.266074 1
10263.39
0.161707
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 2.23 37.23 5
2.30
527.71
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
گس
گس
Gas
GAS/ETH
$ 2.52 0 1
4196.20
5.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GASP/USDT
$ 0.001930 0 1
0.002104
0.187294
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
GASP/BTC
$ 0.001334 0 1
9.92
1.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GBX/USDT
$ 0.007701 0.019842 6
0.968988
1.08
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
GBX/BTC
$ 0.005310 1447.70 1
137.96
0.000628
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۱:۵۴
GBX/ETH
$ 0.003328 99.47 1
137.97
31.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ - ۲۱:۵۴
GET/BTC
$ -699600.00 4.22 0
7678103.31
4697.21
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ - ۱۸:۳۲
GHST/USDT
$ 2.19 190.32 0
12.53
538.61
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ - ۲۲:۵۳
GHST/BTC
$ 0.981791 0 4
26534.95
10.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLEEC/BTC
$ 0.042398 52155.29 1
36.94
41.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLEEC/USDT
$ 0.054429 142920.37 1
1.71
1.05
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
GLEEC/USDT
$ 0.042505 50508.11 2
38.70
84.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLM/USDT
$ 0.274062 456998.62 245
17697.18
282.51
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
GLM/BTC
$ 0.206402 673.54 76
9255.84
2.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLM/ETH
$ 0.204902 0.205651 2
6.29
0.103438
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GLM/USDT
$ 0.206957 136.09 22
2911.00
0.496500
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.608455 81.46 454
93646.83
2661.64
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۶:۳۱
GMTT
GMTT/USDT
$ 0.104823 89334.08 1
11911.45
834.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GNO/ETH
$ 494.08 0 1
0.454510
53.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GNO/BTC
$ 115.44 0 4
1.59
19.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GNX/BTC
$ 0.001628 0 1
0.003635
5.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GNX/ETH
$ 0.003197 0 0
11.58
8.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گلف فایننس
گلف فایننس
Golff.finance
GOF/BTC
$ 0.029379 0 1
789.79
4.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
گلف فایننس
گلف فایننس
Golff.finance
GOF/USDT
$ 0.062015 0 1
18.92
0.001068
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
GOLD/USDT
$ 0.000894 0 1
6.38
4.64
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
GOLDR/BTC
$ 0.009022 184.35 10.76
0.084624
65.55
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ - ۲۲:۵۸
GOLDR/USDT
$ 0.011892 323.88 1
-242400.00
1.23
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ - ۲۲:۵۸
GR/USDT
$ 0.001040 1245.01 1
10.91
36.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRIN/BTC
$ 0.043842 0 1
44.51
116.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRIN/USDT
$ 0.073005 0 1
0.016769
0.265204
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
GRT/BTC
$ 0.117732 0 222
378082.70
306786.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/USDT
$ 0.115877 427392.68 247
845916.80
449743.45
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GRT/USDT
$ 0.096927 3203559.05 373
785064.43
375436.09
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
GST/ETH
$ 0.000604 0 0
900.59
391.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GST/BTC
$ 0.000799 0 1
34.34
121.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GST/USDT
$ 0.001000 0 1
4.38
4.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
GT/BTC
$ 2.44 0.243479 1
20.28
189.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBAR/USDT
$ 0.052045 400931.38 342
837306.76
441868.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBAR/BTC
$ 0.052022 29468.51 256
361328.70
356439.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HBAR/USDT
$ 0.058247 3647882.35 421
607419.11
403700.48
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
HBAR/ETH
$ 0.053248 0 199
255803.73
306935.51
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هج ترید
هج ترید
HedgeTrade
HEDG/USDT
$ 0.190014 0 1
10.90
0.001552
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
هج ترید
هج ترید
HedgeTrade
HEDG/BTC
$ 0.037453 0 1
0.034529
11.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HELIOS/USDT
$ -6E08 8.42 1
57.52
0.057922
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HEX/BTC
$ 0.020851 880.40 2
68.28
2.36
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIT/USDT
$ 0.126810 449328.76 231
401365.63
398556.75
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
HIT/BTC
$ 0.141096 424526.53 201
371710.84
367276.09
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIT/USDT
$ 0.141258 286092.50 159
32244.35
33458.99
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HIT/ETH
$ 0.141396 96870.76 115
15659.66
4917.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HMQ/BTC
$ 0.005079 0 1
99.26
3.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HMQ/ETH
$ 0.004575 0 0
19.52
0.034490
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002013 2076294.00 341
66257.05
43136.16
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/BTC
$ 0.001630 0 186
64594.66
20106.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001595 396689.73 179
89700.74
32068.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HT/USDT
$ 4.47 6251.24 399
172135.45
67042.51
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
HT/BTC
$ 2.98 7.95 39
9986.06
45.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HT/USDT
$ 3.03 0 6
42937.41
699.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HTML/USDT
$ -149200.00 288.70 2
2080.48
67.04
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
HTML/USDT
$ -128100.00 15.97 1
458.81
109.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HTML/BTC
$ -104300.00 207.12 1
86.13
5.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HTML/ETH
$ -9130000.00 0 1
15.77
9.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HUB/ETH
$ 0.001413 0 0
2.41
-480200.00
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۲۲:۵۳
HUB/BTC
$ 0.000982 2.93 1
0.000240
0.623393
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۲۲:۵۳
HVN/ETH
$ 0.000489 0 11
0.006809
44.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HVN/BTC
$ 0.000571 0 1
92.60
3.54
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
HYDRA/USDT
$ 2.36 0 1
36.22
0.847146
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.83 547719.58 356
584972.61
432111.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 6.05 2855606.55 356
356851.21
51851.19
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 4.82 2258.61 208
192160.38
281319.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ICX/USDT
$ 0.236562 0 217
53768.94
46041.40
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ICX/ETH
$ 0.267629 0 115
44263.24
10184.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ICX/BTC
$ 0.243266 0 144
18431.07
9993.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ICX/USDT
$ 0.228732 35.81 327
59859.90
41738.36
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
IDEX/USDT
$ 0.076543 0 182
47167.24
44674.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IDH/ETH
$ -915000.00 0 1
17.19
178.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IDH/BTC
$ 0.000228 0 1
0.007982
54.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IDRT/BTC
$ -409000.00 0 1
0.270632
47.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IGNIS/ETH
$ 0.001850 0 9
25.44
329.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IGNIS/BTC
$ 0.003213 0 1
24.72
0.224381
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IHF/USDT
$ 0.100007 530.39 6
1361.91
228.83
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۳:۰۱
IHF/USDT
$ 0.044018 22.01 1
26.57
233.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IHT/ETH
$ 0.000156 0 1
0.032377
0.028277
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ILV/BTC
$ 53.39 0 113
9756.51
10513.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ILV/USDT
$ 46.53 0 228
52169.35
44942.81
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IND/ETH
$ 0.001876 208.22 1
57.56
756.52
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ - ۲۲:۰۷
INJ/BTC
$ 6.38 1.21 192
9967.51
9532.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INJ/USDT
$ 1.54 2.47 1
33.03
126.13
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
INJ/USDT
$ 6.39 1.21 245
54469.04
43401.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
INK/BTC
$ 0.000315 0 1
8.78
0.247940
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ - ۲۲:۵۵
INK/ETH
$ 0.000255 0 0
165.95
18.64
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ - ۲۲:۵۵
INK/USDT
$ 0.000320 0 0
12.97
2.01
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ - ۲۲:۵۵
INSUR/USDT
$ 0.100007 0 1
16.16
5.09
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
IOST/BTC
$ 0.009159 23173.56 222
9997.42
11369.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IOST/USDT
$ 0.011815 1508303.15 344
85944.50
75722.50
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
IOST/USDT
$ 0.009150 77818.71 220
88284.52
86824.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/USDT
$ 0.193248 443965.61 355
309817.63
324694.53
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/ETH
$ 0.195804 0 234
105040.17
130558.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/BTC
$ 0.193276 51436.57 286
132282.75
148810.48
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA/USDT
$ 0.256637 2882202.13 447
132646.04
43757.24
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
IOTX/BTC
$ 0.022052 0.881772 176
43990.86
1439.06
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IPL/BTC
$ 0.000126 0 1
25.01
1.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IPL/USDT
$ 0.000250 0 1
18.30
0.006968
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
IPL/ETH
$ 0.000128 0.024298 1
60.19
47.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IPX/BTC
$ 0.000708 0 1
0.034659
11.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
IQN/USDT
$ 0.315100 1642.71 1
60.07
0.711433
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
JAM/ETH
$ 0.000251 0.000251 1
22.27
7.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JAM/USDT
$ 0.000400 71.84 1
77.29
0.804032
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JAM/USDC
$ 0.000339 0 1
2.60
0.002574
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ - ۲۱:۵۵
JAM/BTC
$ 0.000502 0.017081 1
0.815365
0.026708
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ - ۲۲:۵۴
JST/USDT
$ 0.023301 0 117
12926.71
30208.86
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JST/USDT
$ 0.023202 28.77 1
111.32
4.72
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
JST/BTC
$ 0.023910 0 140
13782.66
20136.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
JULD/USDT
$ 0.001250 0 1
6.26
25.58
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
JULD/BTC
$ 0.002673 0 1
1.57
71.77
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KAVA/BTC
$ 1.12 1.24 52
14026.88
398.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KCS/USDT
$ 7.44 0 191
83237.13
13554.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KCS/BTC
$ 7.24 0 149
13328.23
8221.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP/BTC
$ 0.462035 0 1
7.48
52.03
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۲:۴۷
KEY/ETH
$ 0.002176 0 1
7.72
57.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KEY/BTC
$ 0.006683 0 1
0.379788
0.632980
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KEYS/ETH
$ 0.001830 0 1
0.507284
2147.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KEYS/USDT
$ 0.000731 0 1
0.162852
4.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KIM/BTC
$ 12.25 0 1
12.61
0.001225
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ - ۲۲:۰۷
KIN/USDT
$ -6930000.00 4.31 1
0.029143
0.021510
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KIN/USDT
$ -114000.00 76.42 4
77.03
2630.12
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
KIN/ETH
$ -6730000.00 0 1
3.51
0.006936
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KIN/BTC
$ -6950000.00 2.44 2
0.006936
3.25
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KIND/ETH
$ 0.000102 29.92 1
6.08
0.014041
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ - ۱۵:۳۱
KLAY/USDT
$ 0.203655 2621985.52 313
57841.38
28632.68
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
KLAY/USDT
$ 0.187316 1028362.81 229
256356.89
88565.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KLAY/BTC
$ 0.190044 0 3
2.54
501.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KLV/USDT
$ 0.004105 721.99 2
179.39
176.04
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
KLV/USDT
$ 0.003163 0 1
2.09
73.46
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KMD/ETH
$ 0.347360 0 2
13810.42
144.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KMD/BTC
$ 0.282563 2.28 3
18230.47
136.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KMD/USDT
$ 0.281902 7567.95 1
13789.69
71.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KMD/USDT
$ 0.252142 26196.91 6
19141.53
16.30
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
KRL/BTC
$ 0.244606 0 1
7.69
4.87
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KRRX/USDT
$ 0.210071 103630.73 1
3650.22
1.88
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KSM/USDT
$ 25.30 250520.82 283
200111.28
91412.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
KSM/USDT
$ 40.75 5047664.85 393
127246.75
26537.49
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
KSM/BTC
$ 25.31 4827.06 218
158369.97
55310.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LAMB/BTC
$ 0.002379 0 1
8.64
23.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LAS/ETH
$ -226350.96 0 1
3.45
-679100.00
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ - ۲۳:۳۱
LCC/BTC
$ 0.003384 0 39
1232.08
24.29
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LCX/ETH
$ 0.024601 0 1
331.84
649.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LCX/BTC
$ 0.046785 0 3
12.47
48.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LEVL/BTC
$ 0.027054 2.68 2
4.90
3.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LEVL/USDT
$ 0.005500 0 3
114.46
1.27
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
LINA/BTC
$ 0.010346 0 151
127354.20
10059.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINA/USDT
$ 0.010594 2092003.62 219
131767.34
43126.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINA/USDT
$ 0.007069 1960015.15 258
112016.39
30233.48
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
LINK/USDT
$ 6.35 1359918.61 356
1517271.06
861659.04
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/ETH
$ 6.35 170980.94 242
327977.91
522619.90
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/USDT
$ 6.78 10809372.56 525
3603475.31
901163.31
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
LINK/BTC
$ 6.35 16077.32 279
90550.44
7085.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LINK/BCH
$ 11.50 0 235
32.03
0.944185
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ - ۲۱:۴۵
LNC/BTC
$ 0.033950 0 4
63.62
3453.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOAN/BTC
$ -777900.00 532.71 4
1377.12
31.21
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOAN/ETH
$ -915000.00 5.93 0
0.097350
5.08
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LOC/USDT
$ 0.780058 5.03 6
32.62
1.05
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
LOC/USDT
$ 0.520285 0 1
57.80
3.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/ETH
$ 0.015368 0 1
128.57
27.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.048975 0 17
7988.03
0.473387
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LPT/BTC
$ 4.49 0 22
4153.49
1510.44
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LPT/USDT
$ 9.00 0 83
10976.44
62.42
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
LRC/ETH
$ 0.285426 5617.49 147
14551.69
14017.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LRC/BTC
$ 0.288738 0 215
17978.25
22402.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LSK/BTC
$ 0.799838 113.58 110
28037.15
530.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LSK/ETH
$ 0.823841 0 7
30051.65
0.032361
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LSK/USDT
$ 0.804070 205.30 144
34526.64
1658.26
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LSK/EOS
$ 1.06 0 61
0.008090
0.404507
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LSK/USDT
$ 0.900067 0.497906 13
31859.01
0.275463
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
LTC/USDT
$ 87.21 14719480.44 397
18655374.13
5498777.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/TUSD
$ 91.21 0 97
0.523641
0.174547
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/BTC
$ 87.24 1111687.17 357
1055587.76
678732.23
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTC/USDT
$ 52.08 19311152.26 589
3501033.97
1204344.83
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
LTC/ETH
$ 87.12 2673.63 288
542233.84
592381.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LTNM/BTC
$ 0.145367 0 1
-389400.00
113.23
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ - ۲۱:۵۲
LTNM/USDT
$ 0.200051 0 1
338.05
15.81
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ - ۲۱:۵۲
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.002400 5903287.98 1
10.55
5.80
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۹:۱۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/ETH
$ 0.865837 0.069165 177
90580.21
99613.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.860961 259.34 223
154220.12
164659.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BTC
$ 0.866412 26.33 181
89886.97
108090.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LUNC/USDT
$ -860400.00 107.50 140
30064.32
65260.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
LYO/USDT
$ 0.605647 73932.65 17
745.46
1445.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAID/USDT
$ 0.240018 1.90 1
0.957745
4.61
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
MAID/ETH
$ 0.205924 0 1
4.62
0.090539
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAID/USDT
$ 0.139283 0 2
102.38
185.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAID/BTC
$ 0.152108 160.09 1
281.67
120.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MAN/ETH
$ 0.044525 0 1
256.99
39.19
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ - ۲۰:۱۲
MANA/USDT
$ 0.465376 453937.56 348
1065842.62
695009.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/BTC
$ 0.465686 261168.09 284
192713.61
253767.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MANA/USDT
$ 0.695998 10959007.26 490
1068765.90
556077.55
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
MANA/ETH
$ 0.465091 13032.33 242
146013.54
223744.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MASK/USDT
$ 1.16 1574221.12 282
67629.57
30812.13
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
MASK/BTC
$ 4.51 0 231
211015.70
365872.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MASK/USDT
$ 3.92 3226986.95 326
1022205.26
814295.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/USDT
$ 0.725422 9759984.12 486
3072068.84
884655.15
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
MATIC/USDT
$ 0.912122 5968238.73 432
4097253.26
1223584.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MATIC/BTC
$ 0.912617 1170573.34 374
683764.24
564355.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MBL/USDT
$ 0.003400 0 1
2.39
7.24
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
MBOX/USDT
$ 0.410303 0 1
31.19
5.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MBOX/BTC
$ 0.428523 0 1
0.481821
13.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MC/BTC
$ 0.491350 0 1
113.62
3.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MC/USDT
$ 0.448133 0 1
137.51
2.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/BTC
$ 0.061138 0 1
4.17
37.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.076411 0 1
114.11
40.13
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MEMAG/USDT
$ 0.003229 3973.52 4
34.54
593.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MFT/USDT
$ 0.005000 0 208
13.87
71.80
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
MFT/BTC
$ 0.003897 13.57 1
15.00
25.32
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ - ۲۱:۴۳
MIMO/BTC
$ 0.022033 1405.01 1
182.74
211.16
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MIMO/USDT
$ 0.022051 2416.12 2
302.48
1216.58
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MIN/BTC
$ 0.004010 -400800.00 7
10.03
0.400948
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.583700 2267530.88 287
77717.09
41025.64
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.561029 856666.33 248
463493.25
335887.94
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MITH/ETH
$ 0.002190 0 1
19.37
18.02
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MITH/BTC
$ 0.001470 5.98 1
13.79
0.743562
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MITX/BTC
$ 0.010688 0 1
30.12
2522.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MITX/ETH
$ 0.004843 0 1
59.70
37.33
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MKR/USDT
$ 609.84 1610051.28 302
40078.10
38689.60
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
MKR/USDT
$ 623.92 90705.35 290
89182.75
89007.35
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MKR/BTC
$ 624.48 5735.94 191
60112.69
55857.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MKR/ETH
$ 637.45 0 141
65792.47
53745.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MLN/BTC
$ 17.98 0 1
43.64
531.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MLN/ETH
$ 19.28 0 1
22.10
5.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MTLX/BTC
$ 0.154783 0 1
8.51
24.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MTLX/USDT
$ 0.162536 4977.53 3
42.26
254.39
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MTLX/USDT
$ 0.145511 14128.08 1
54.22
36.13
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
MTX/USDT
$ 0.004400 0 1
1728.27
7.24
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۲:۴۰
MYST/ETH
$ 0.180268 0 7
0.249645
406.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
MYST/BTC
$ 0.240569 0 27
24.71
2.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NANO/ETH
$ 3.31 87618.23 164
14468.43
2971.49
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NANO/USDT
$ 3.52 2177675.06 171
15670.06
3780.87
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NANO/BTC
$ 3.42 554639.64 282
21879.54
14332.12
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۱
NAV/BTC
$ 0.059466 0 1
3.05
0.267232
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - ۲۱:۵۲
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/USDT
$ 0.010147 0 3
325.97
66.30
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/BTC
$ 0.006470 0 1
210.98
6.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/ETH
$ 0.003235 0 1
37.28
815.63
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 1.58 2517370.70 338
1084687.37
454599.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 3.72 23191387.19 483
3126910.13
1230995.96
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
NEBL/ETH
$ 0.313877 0 1
98.42
9.10
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ - ۱۲:۱۶
NEBL/BTC
$ 0.481057 0 2
17.90
7.10
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ - ۱۲:۱۶
NEO/BTC
$ 10.97 0 204
43134.00
20870.79
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEO/DAI
$ 9.91 0 178
223566.91
204995.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEO/ETH
$ 9.69 0 182
228761.66
210251.11
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEO/USDT
$ 9.76 1307196.52 327
686607.65
644027.49
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEO/TUSD
$ 9.84 0 7
0.977486
0.195497
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEO/USDT
$ 8.24 2859902.98 536
472049.40
445044.33
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
NEU/ETH
$ 0.044631 0 1
85.61
64.56
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۰
NEU/USDT
$ 0.028312 0 2
14.96
0.055189
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
NEU/BTC
$ 0.022414 482.01 1
0.075735
0.003029
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۰
NEXO/USDT
$ 0.901810 788.51 166
15521.19
1019.23
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
NEXO/BTC
$ 0.675780 397.93 99
31920.33
152.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEXO/USDT
$ 0.677746 655.61 123
34144.31
1526.28
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NEXO/ETH
$ 0.691483 0 7
21140.77
705.84
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NFT/USDT
$ -36000000.00 701969.35 170
11759.60
21382.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NGC/USDT
$ 0.070081 104.91 1
38.28
921.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NGC/BTC
$ 0.139009 0 1
0.875937
36.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NGC/USDT
$ 0.054004 394.84 1
1.14
1.14
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
NIM/BTC
$ 0.001474 1097.71 11
867.91
1124.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NLC/BTC
$ 0.001619 95.39 1
308.25
0.666575
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ - ۲۲:۵۰
NLC2/BTC
$ 0.001618 95.35 1
387.90
0.841262
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۷:۱۲
NMR/BTC
$ 15.85 352560.84 26
7988.67
396.15
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NMR/USDT
$ 15.53 1.55 2
11300.91
10.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NMR/USDT
$ 15.22 0.228513 4
8879.32
197.15
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
NOF/ETH
$ 0.000549 0 1
4.50
0.000180
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NOF/USDT
$ -600200.00 0 1
15.89
12.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NPLC/ETH
$ -6170000.00 16.23 1
-617000.00
1.88
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۰
NRG/BTC
$ 0.071109 40.52 1
461.37
135.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NSFW/USDT
$ 0.000104 0 1
17.14
18.67
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NTK/USDT
$ 0.001378 0 0
88.27
34.93
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
NTK/ETH
$ 0.000563 125.47 1
0.001643
6.99
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۰
NTK/BTC
$ 0.000626 61.19 1
6.79
10.88
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ - ۲۱:۵۰
NU/BTC
$ 0.320281 0 1
13.63
42.26
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ - ۲۲:۴۷
NWC/USDT
$ 0.085886 19.89 1
36.64
33.59
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NWC/BTC
$ 0.084487 0 1
152.60
7.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
NWC/USDT
$ 0.100219 162.13 1
42.86
198.01
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
OCC/USDT
$ 0.277121 4359.51 4
1473.85
225.61
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
OCC/BTC
$ 0.140615 2594.46 4
500.81
82.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OCC/USDT
$ 0.140657 551.01 1
111.40
22.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OCC/ETH
$ 0.141835 0 1
13.16
9.61
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OCN/BTC
$ -556500.00 0 1
17.83
15.54
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ - ۲۱:۵۲
OCN/ETH
$ -362400.00 0 0
44.54
31.14
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ - ۲۱:۵۲
OGN/USDT
$ 0.143226 2057617.19 374
67745.36
31593.20
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
OGN/USDT
$ 0.091895 305757.01 208
111981.57
42258.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OKB/BTC
$ 45.20 0 111
53561.66
4179.62
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OM/USDT
$ 0.048550 0 2
42.32
0.217996
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
OMG/ETH
$ 0.757414 6.84 210
129125.25
79775.69
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/BTC
$ 0.757867 0 179
8338.53
8342.92
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/BCH
$ 1.86 0 220
2.18
7.22
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ - ۲۱:۴۹
OMG/USDT
$ 0.760109 537817.63 319
182628.84
92816.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
OMG/USDT
$ 1.70 1995545.10 473
357764.34
105991.02
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
ONE/BTC
$ 0.015479 1509279.91 178
124215.84
9808.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONE/USDT
$ 0.018781 3661156.53 375
465691.71
278333.99
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
ONE/USDT
$ 0.015477 586847.48 277
132510.52
51760.91
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONG/BTC
$ 0.173790 0 1
2.48
10.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONG/USDT
$ 0.319976 0 1
25.25
1.89
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
ONT/USDT
$ 0.222977 391670.01 237
174546.28
87361.43
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONT/BTC
$ 0.221613 0 200
140392.82
62504.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONT/USDT
$ 0.216589 2070891.70 436
127688.53
78423.56
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
ONT/ETH
$ 0.225065 0 189
86501.71
49970.31
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ONT/BCH
$ 0.365806 0 1
0.607701
3.60
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ - ۲۱:۴۹
OPT/BTC
$ -374500.00 157.67 1
52.90
4.16
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۲۱:۱۲
ORMEUS/BTC
$ 0.003903 0 1
13.96
0.006745
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORMEUS/ETH
$ 0.003990 0 1
4.90
0.006295
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ORN/USDT
$ 1.21 0 1
67.73
23.09
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
ORN/BTC
$ 1.02 0 2
4115.14
139.74
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAR/USDT
$ 1.07 12647.66 157
264809.31
274385.20
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAR/BTC
$ 1.08 0 208
215259.74
159494.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PART/BTC
$ 1.00 0 5
7.17
0.373294
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAXG/USDT
$ 1650.76 45168.09 412
1268016.72
498043.88
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
PAXG/USDT
$ 1873.27 0.767597 92
258680.24
1392.05
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAXG/BTC
$ 1847.78 309.81 88
162257.28
602.50
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAY/ETH
$ 0.007247 0 1
0.267791
4.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PAY/BTC
$ 0.006496 0 1
4.11
11.18
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PEAK/BTC
$ 0.004812 0 1
30.55
0.000177
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PERP/USDT
$ 0.638350 0 235
196831.75
86147.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PERP/USDT
$ 0.561462 44.31 267
68497.72
27369.85
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
PHX/BTC
$ 0.003642 0 1
3.10
334.10
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ - ۱۸:۳۵
PLA/ETH
$ -256200.00 0 1
48.25
2.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLA/BTC
$ -294100.00 0 1
1.65
-275200.00
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLBT/ETH
$ 0.395307 0.815920 1
40.11
14.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۲۱:۵۴
PLBT/BTC
$ 0.211838 922.92 1
27.18
892.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۲۱:۵۴
PLC/USDT
$ 0.061695 11.95 1
134.42
49.55
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLC/USDT
$ 0.228017 718.56 1
0.352758
0.578014
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
PLCU/USDT
$ 915.37 3862.48 1
10.11
9.93
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLCUC/USDT
$ 174.47 2926.67 1
5.38
2.66
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLI/BTC
$ 0.038105 15969.83 1
6.70
6.70
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLI/USDT
$ 0.038005 6942.43 1
25.12
25.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLI/XDC
$ 0.070182 0 1
77.76
80.42
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLR/USDT
$ 0.004200 0.424285 1
27.92
0.434233
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
PLR/USDT
$ 0.003991 441.16 1
3.08
112.07
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLR/ETH
$ 0.008914 256.50 1
264.13
4786.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLR/BTC
$ 0.008020 538.90 6
1.97
0.434378
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLU/BTC
$ 10.00 1.97 3
1.00
2.01
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PLU/ETH
$ 8.50 0 7
348.03
721.12
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PMA/BTC
$ -106900.00 0 1
1.52
1.30
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
POA/DAI
$ 0.000900 0 1
0.293722
266.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
POE/BTC
$ -133700.00 0 13.37
47.11
1.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
پاولی
پاولی
Polymath
POLY/ETH
$ 0.242779 0 1
36.62
58.45
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ - ۲۱:۵۵
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/BTC
$ 0.152030 10.61 12
8302.72
49.82
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/ETH
$ 0.152176 9.83 3
2.19
15.22
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PPC/BTC
$ 0.392701 650.58 15
455.40
1822.32
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PPT/BTC
$ 0.025396 6.38 1
3.29
35.78
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PRE/BTC
$ 0.069296 0 12
771.02
17.71
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PRI/USDT
$ 8.25 2563.92 1
481.92
37.27
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ - ۲۱:۴۵
PRO/ETH
$ 0.109357 0 6
0.683374
1783.68
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PRO/BTC
$ 0.320794 0 1
2.99
0.611440
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PROS/ETH
$ 0.364929 0 1
43.65
18.72
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PSL/BTC
$ 0.000348 0 1
16.58
5.52
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PSL/USDT
$ 0.001022 82.01 1
146.07
5.72
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
PSL/USDT
$ 0.000318 0 1
2.85
2741.83
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PTOY/ETH
$ 0.014316 0 0
2.03
529.17
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
PTOY/BTC
$ 0.013206 0 10
266.07
355.57
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 3.65 0 5
2263.71
1.65
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/BTC
$ 2.58 0 1
1.67
3.34
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QNT/BTC
$ 98.86 278.94 261
169921.96
10399.56
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QNT/USDT
$ 96.83 434.79 257
268971.33
43373.27
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/ETH
$ 2.82 0 197
83465.89
97140.75
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/USDT
$ 2.80 1577148.10 464
173620.34
165937.30
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۵:۳۴
QTUM/USDT
$ 2.60 414436.97 267
165611.72
141196.76
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
QTUM/BTC
$ 2.59 2962.72 67
9518.98
292.97
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RAD/BTC
$ 1.84 0 191
82139.72
26475.95
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RAD/USDT
$ 1.92 0.562468 220
109709.19
46695.38
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP/BTC
$ 0.064156 0 1
0.528590
6.24
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RARI/USDT
$ 2.99 0 1
24.97
202.17
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
RBIS/USDT
$ 0.048720 1586.65 1
3.56
20.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RBIS/ETH
$ 0.047584 1251.30 6
14.31
113.14
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RCN/BTC
$ 0.003205 0 1
0.210016
3.89
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
RCN/USDT
$ 0.003300 0 1
30.52
0.006644
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۸
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.004829 8176341.26 266
73855.90
43850.55
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ۱۹:۲۲
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/BTC
$ 0.002218 0 180
85073.64
25176.85
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.002190 437233.18 242
137400.45
60065.19
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.072729 0 204
117166.98
62584.47
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.073285 96001.52 257
166514.18
89300.10
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اگر
اگر
Augur
REP/ETH
$ 5.85 0 17
0.882394
203.98
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 7.63 0 1
38.03
5.64
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ - ۳:۳۰
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 7.75 0 1