خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
66256.36
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۶:۵۴
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
3535.82
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۶:۵۴
ADA کاردانو
ADA
قیمت دلاری
0.411168
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۶:۵۴
XRP ریپل
XRP
قیمت دلاری
0.479895
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۶:۵۴

قیمت ارزهای دیجیتال در هیت بی تی سی

ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDC
$ 0.429803 0 251
168561.34
21366.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
1INCH/BTC
$ 0.407088 38.66 256
138059.79
22653.31
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
1INCH/USDT
$ 0.409001 740891.49 370
295238.63
47244.26
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AAVE/USDC
$ 85.10 60.24 325
153362.43
154716.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AAVE/BTC
$ 85.50 19740.36 300
80330.03
103852.97
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AAVE/ETH
$ 85.46 32099.55 299
138549.49
131624.85
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AAVE/USDT
$ 85.43 2514647.60 455
417663.49
190050.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ABBC/BTC
$ 0.010013 3.63 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ACE/USDT
$ 5.01 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ACE/USDT
$ 8.40 2067.13 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۲:۵۳
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/BTC
$ 0.025209 0 289
133700.70
29863.67
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.025760 0 322
198725.03
50536.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ADA/USDT
$ 0.411168 13528649.62 544
1673851.62
1029332.35
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ADA/HIT
$ 0.427647 0 140
27437.07
24912.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ADA/ETH
$ 0.411081 69272.73 276
221119.33
502844.64
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ADA/USDC
$ 0.410492 482.79 366
506232.97
524218.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ADA/BTC
$ 0.410865 18713.99 362
882300.03
768716.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ADK/BTC
$ 0.019218 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ADXN
ADXN/USDT
$ 0.069971 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AE/BTC
$ 0.023857 56.55 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AERGO/BTC
$ 0.098429 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AGIX/USDT
$ 0.622816 12720.09 413
717718.61
363187.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AGLD/USDT
$ 1.45 0 278
150686.90
50787.59
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AIDOGE
AIDOGE/USDT
$ -47969637400.00 0.015069 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AIM/BTC
$ 0.000402 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AKT/USDT
$ 3.58 0 289
221502.17
267317.79
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ALCX/USDT
$ 20.20 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ALGO/BTC
$ 0.153610 53468.46 314
215447.41
222326.54
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ALGO/USDC
$ 0.156879 0.768654 312
173670.63
206134.50
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ALGO/USDT
$ 0.153668 201300.82 434
502294.18
274920.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ALGO/ETH
$ 0.159609 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.44 375474.67 318
173518.65
47637.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BTC
$ 1.39 540.58 277
105139.13
30715.07
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ALPACA/USDT
$ 0.212533 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/BTC
$ 0.100529 0 265
158775.09
81164.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AMB/ETH
$ 0.007929 3.12 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AMP/USDT
$ 0.006796 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ANALOS/USDT
$ -788600.00 2.04 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ANKR/USDT
$ 0.034938 130471.25 383
309845.86
274318.61
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ANKR/BTC
$ 0.035118 1221.07 287
117939.70
205596.22
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ANT/BTC
$ 5.37 22.78 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ANT/USDT
$ 5.00 50.92 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
APE/ETH
$ 1.11 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
APE/USDT
$ 1.02 69131.88 315
524356.95
268473.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
APE/BTC
$ 1.06 13.54 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
APE/USDC
$ 1.02 1059.42 305
299534.50
240938.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
APFC/USDT
$ 0.189723 2685.90 1
6.13
6.62
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ - ۵:۵۱
API3/USDT
$ 2.49 12.02 332
344764.30
310609.27
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
API3/BTC
$ 2.50 0 237
176137.51
135327.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
APM/BTC
$ 0.000199 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
APPC/ETH
$ 0.000799 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
APT/USDT
$ 7.84 4077.80 367
921100.33
537173.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AR/USDT
$ 29.02 985065.13 379
312213.10
422469.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ARB/USDT
$ 0.922316 23912.65 405
1015840.22
338631.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ARB/USDC
$ 0.896449 1.79 325
289212.74
250046.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ARDR/BTC
$ 0.072763 2.33 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ARK/BTC
$ 0.841743 0 157
23042.39
23225.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ARKM/USDT
$ 2.28 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ARNX/BTC
$ -6630000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ARNX/ETH
$ -7070000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ARPA/BTC
$ 0.062624 0 244
86273.61
35621.60
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ARPA/USDT
$ 0.057440 143333.48 290
105737.55
47571.50
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ARV/USDT
$ -342400.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ARV/BTC
$ -331300.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AST/USDT
$ 0.116306 10.23 64
23171.81
503.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ASTR/USDT
$ 0.087236 0 313
271783.18
35704.53
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ATA/USDT
$ 0.128065 0.192095 312
165484.02
48384.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ATA/BTC
$ 0.136579 0 247
105647.28
30287.43
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ATLAS/USDT
$ 0.003218 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 7.19 19.44 315
215952.09
192417.57
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 7.13 2837.42 365
141771.06
128248.13
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 7.09 24.79 353
293134.06
196323.33
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 7.12 625921.44 492
780544.95
248498.07
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AUC/BTC
$ 0.002505 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AUCTION/BTC
$ 20.30 30.57 132
89431.58
3285.24
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AUCTION/USDT
$ 19.57 175.87 351
134663.94
3213.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AUDIO/USDT
$ 0.172631 141.42 312
48169.56
43734.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AUTO/USDT
$ 13.88 10.48 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/ETH
$ 0.745741 480.24 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AVAX/USDT
$ 30.26 1469778.57 484
819689.95
268344.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AVAX/BTC
$ 30.28 30704.30 363
224292.81
110134.46
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AVAX/USDC
$ 30.05 120.80 357
532550.17
303490.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AXPR/ETH
$ -141400.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AXS/BTC
$ 6.80 82556.29 320
183681.51
36784.31
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AXS/USDT
$ 6.80 323674.38 507
217686.51
107383.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
AZERO/USDT
$ 0.567141 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BADGER/BTC
$ 3.63 7.29 253
142484.40
95245.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BADGER/USDT
$ 3.60 104.95 400
282525.83
155643.47
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BAKE/USDT
$ 0.443499 3535831.07 310
269948.86
59723.28
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BAL/BTC
$ 3.30 39.81 262
65904.54
43072.60
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BAL/USDT
$ 3.35 52.35 401
91714.50
74356.33
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 1.30 52.33 315
81065.24
34917.28
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDC
$ 0.318837 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.235861 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.205432 0 1
1.61
98.33
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.211495 59303.86 354
138005.98
192022.99
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BCD/BTC
$ 0.157719 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BCH/USDT
$ 425.98 1292632.62 471
1054570.63
1568509.67
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BCH/BTC
$ 426.31 39054.48 392
332955.94
229910.27
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BCH/ETH
$ 424.95 36.58 295
103847.28
148271.64
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BCH/USDC
$ 425.79 50.23 355
517879.24
507423.67
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BCH/HIT
$ 427.78 1.20 161
23635.10
25493.56
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BCN/USDT
$ -263300.00 9.81 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BCN/ETH
$ -243900.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BCN/BTC
$ -238600.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/BTC
$ 0.054870 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG/USDT
$ 0.049439 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بید پس
بید پس
BidiPass
BDP/ETH
$ 0.000187 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BDX/BTC
$ 0.016567 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BDX/ETH
$ 0.026372 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BDX/USDT
$ 0.025084 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.724102 13.76 348
106038.90
44369.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BERRY/ETH
$ 0.000530 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BERRY/USDT
$ 0.000311 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BETA/BTC
$ 0.071968 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BETA/USDT
$ 0.039795 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BFIC/USDT
$ 4.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BGB/USDT
$ 1.28 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BICO/USDT
$ 0.510907 17.42 352
157607.47
60454.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BICO/BTC
$ 0.525509 0 223
96733.47
40560.29
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BIGTIME/USDT
$ 0.140701 3652.26 284
175364.90
11732.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BIZZ/USDT
$ 0.000167 -302800.00 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BLUR/USDT
$ 0.308635 2.67 342
238229.29
129467.99
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BLUR/USDC
$ 0.345939 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/BTC
$ 0.025845 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BNB/USDT
$ 607.65 708086.25 485
1545660.46
738739.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BNB/ETH
$ 606.97 114317.90 316
925560.76
243138.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BNB/USDC
$ 607.70 81.48 351
950793.73
436109.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BNB/BTC
$ 607.37 66737.50 391
1234814.41
406590.57
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BNK/BTC
$ 0.139827 255.60 1
21.81
2.38
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BNK/ETH
$ 0.140697 274.38 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BNT/USDT
$ 0.703856 0.140770 276
42947.65
41942.24
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BNT/USDC
$ 0.701758 0 240
27417.31
27387.98
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BNT/BTC
$ 0.664673 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BNX/USDT
$ 1.02 0 4
5571.15
77590.87
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BONK/USDT
$ -250100.00 326.29 143
375300.36
35.67
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BORG/ETH
$ 0.196155 0 1
1132.55
29.46
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BORG/USDT
$ 0.181627 14980.54 116
1740.26
1162.02
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BORG/BTC
$ 0.181563 46142.44 205
9366.10
1557.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BOSON/ETH
$ 0.636316 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
برد
برد
Bread
BRD/ETH
$ 0.003924 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
برد
برد
Bread
BRD/BTC
$ 0.009609 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BRG/USDT
$ 0.000558 4764.44 87
193.45
405.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BCH
$ 29.94 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/BTC
$ 50.10 2574.06 198
144235.01
210587.07
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV/USDC
$ 52.33 0 301
192911.12
168691.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BSW/USDT
$ 0.077581 0 218
69600.46
28254.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTC/USDC
$ 66235.73 9515026.98 538
1599482.84
2038311.63
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTC/USDP
$ 68532.23 0 287
194625.15
123883.98
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTC/EURS
$ 66213.02 50.78 245
50860.88
3409.32
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTC/TUSD
$ 66262.25 102770.52 353
50897.31
293560.24
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTC/DAI
$ 66228.87 46641.08 393
146673.48
157979.13
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTC/USDT
$ 66256.36 17813070.54 571
2308041.76
2151540.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTCA/BTC
$ 66268.52 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTCB/BTC
$ 103084.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTCBAM/USDT
$ 0.499684 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTG/USDT
$ 27.98 595.44 1
38.16
357.99
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTG/BTC
$ 28.28 952.49 1
0.576014
10688.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTG/ETH
$ 28.33 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTNYX/BTC
$ 0.055016 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ - ۵:۰۱
BTS/BTC
$ 0.002651 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
BTT/USDT
$ -97000000.00 108.69 1
54172.15
70.89
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
C98/USDT
$ 0.209877 130661.68 321
208750.54
38802.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
C98/BTC
$ 0.205963 654.78 255
115662.32
24593.77
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CAKE/BTC
$ 2.48 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CAKE/USDC
$ 4.29 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CAKE/USDT
$ 2.48 347453.93 309
200138.44
45983.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CAPS/USDT
$ 0.012194 6102.15 81
706.87
596.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CEEK/USDT
$ 0.118255 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CEL/BTC
$ 1.32 37.16 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CEL/USDT
$ 1.17 2.21 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CEL/ETH
$ 0.745869 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CELO/USDT
$ 0.653856 0.046345 306
297668.98
44070.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CELO/BTC
$ 0.669312 0 194
118901.85
23550.31
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.018933 58.76 254
43939.12
45013.35
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/BTC
$ 0.019168 25.10 266
27216.62
28809.66
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CFX/USDT
$ 0.183284 45.82 356
283112.06
274497.22
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CGPT/USDT
$ 0.339785 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
کش گلد
کش گلد
CACHE Gold
CGT/USDT
$ 0.035287 695.69 1 ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ - ۵:۰۲
بی چت
بی چت
BeeChat
CHAT/ETH
$ 0.000177 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CHESS/BTC
$ 0.221337 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CHESS/USDT
$ 0.168893 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CHR/USDT
$ 0.270130 0.270127 268
162514.51
71263.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CHZ/USDT
$ 0.105773 1288588.75 489
1040362.69
505524.27
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CHZ/BTC
$ 0.105857 14757.52 351
121202.73
78589.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CHZ/USDC
$ 0.105386 2818.95 339
535135.49
445852.98
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CHZ/ETH
$ 0.106145 1872.42 291
391354.55
350391.50
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.013129 25.48 225
117206.77
156303.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BTC
$ 0.016225 0 246
86863.49
95341.98
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CLO/BTC
$ 0.000298 0.661932 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CLO/USDT
$ 0.000160 87.74 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CLT/BTC
$ 0.331276 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CLT/USDT
$ 0.899431 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CLV/USDT
$ 0.044909 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CND/USDT
$ 0.000319 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ - ۵:۰۱
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDC
$ 49.67 3803.85 245
21891.43
154336.07
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۶:۰۲
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 53.74 26.04 2
2.82
24.28
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDC
$ 58.69 0 310
94994.68
128846.56
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 53.21 165088.65 439
428452.36
304321.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/ETH
$ 51.44 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CORE/USDT
$ 1.55 0 166
129652.74
9091.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
COTI/BTC
$ 0.102252 0.102207 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CRDT/ETH
$ 0.000247 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CRPT/BTC
$ 0.031544 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CRPT/USDT
$ 0.034806 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.296417 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.294497 301365.11 299
223830.05
132536.15
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.294558 954072.94 333
419927.71
174724.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CSOV/BTC
$ 0.002253 2092.06 1
0.076294
10.74
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CSOV/USDT
$ 0.002231 1380.36 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CTC/USDT
$ 0.691093 0 70
13021.80
21818.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CTK/USDT
$ 0.874447 60.97 143
67357.88
3180.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CTXC/USDT
$ 0.274440 565.28 328
109042.90
936.30
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CULT/USDT
$ -4060000.00 0.048749 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CUR/ETH
$ 0.013310 0 1 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۲۱:۵۷
CURE/BTC
$ 0.011259 0.157556 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CVC/USDT
$ 0.123234 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CVC/BTC
$ 0.122597 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CVNX/BTC
$ 0.006097 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CVNX/ETH
$ 0.003252 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/BTC
$ 0.342343 0 1
10.12
0.636600
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CVT/BTC
$ 0.000139 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CVX/USDT
$ 2.02 121.71 236
6539.79
4177.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CVX/USDC
$ 1.98 26.70 135
663.34
596.87
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CW/BTC
$ -662700.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
CYBER/USDT
$ 7.87 0 265
140065.68
47603.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
D2T/USDT
$ 0.003114 3470.72 1
0.003247
8.75
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DACXI/USDT
$ 0.000706 38.39 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DAI/USDC
$ 1.04 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DAISY/USDT
$ 0.229855 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DAR/USDT
$ 0.139622 34.68 349
97237.67
50736.60
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 25.25 12.87 255
164929.66
164770.53
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 25.97 1751.35 297
171263.71
152664.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 25.96 110401.45 407
288745.90
273885.77
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DAV/ETH
$ 0.000393 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DAV/BTC
$ 0.000412 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DCN/USDT
$ -1420000.00 9.84 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ - ۵:۰۱
DCN/ETH
$ -1330000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ - ۵:۰۱
DCR/BTC
$ 12.80 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DCR/ETH
$ 18.12 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DENT/ETH
$ 0.001204 0 229
22990.16
22886.17
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DENT/USDT
$ 0.001086 9.12 348
89459.42
58977.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DENT/BTC
$ 0.001077 0.538191 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DEXE/BTC
$ 7.89 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DEXE/ETH
$ 6.47 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DGB/USDC
$ 0.010054 0 22
9070.43
8961.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DGB/USDT
$ 0.009307 63250.28 288
12873.11
12873.18
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DGTX/BTC
$ -662700.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DGTX/USDT
$ -262800.00 0.655906 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DNT/BTC
$ 0.031252 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ - ۵:۰۱
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.134585 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.009567 47.53 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.009497 197.46 2
40.97
10496.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DOT/USDC
$ 6.20 82.78 365
112189.87
294163.64
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DOT/BTC
$ 6.21 6866.51 388
607681.94
375890.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DOT/ETH
$ 6.21 26565.16 282
116812.21
130399.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DUSK/USDT
$ 0.345401 24.99 263
197406.72
96515.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DUSK/BTC
$ 0.351157 0.035100 207
137082.16
70486.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DYDX/USDT
$ 1.56 437639.42 331
721002.85
170192.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DYDX/BTC
$ 1.57 2.90 285
446292.10
150560.31
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
DYDX/USDC
$ 1.88 0 246
400169.81
138134.28
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EDG/USDT
$ 0.001667 820.37 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ - ۵:۰۱
EDG/BTC
$ 0.002189 4554.07 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ - ۵:۰۱
EDGT/USDT
$ 0.380120 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ - ۵:۰۱
EDU/USDT
$ 1.07 1496.29
19618.11
60917.92
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۹:۰۲
EDU/USDT
$ 0.669576 0 1
105350.32
41746.82
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EGLD/BTC
$ 33.01 25614.62 317
187904.75
132341.17
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EGLD/USDC
$ 33.34 0 281
166720.71
94104.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EGLD/USDT
$ 32.65 290004.56 349
433817.14
151304.26
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EKO/USDT
$ 0.000674 0.168559 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EKO/ETH
$ 0.000247 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EKO/BTC
$ -530100.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ELF/BTC
$ 0.496948 0 125
26753.72
2088.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ELF/USDT
$ 0.462861 0 242
31008.43
2196.57
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ENJ/BTC
$ 0.241151 0 228
125480.34
128500.06
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ENJ/USDT
$ 0.219131 538.72 314
220319.08
207089.61
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ENJ/ETH
$ 0.267430 0 1
1.29
692.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ENS/USDT
$ 22.58 1618876.22 421
469890.81
148359.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ENS/BTC
$ 22.62 0 272
317222.88
93107.25
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EOS/USDC
$ 1.22 2226.78 342
308443.76
187280.41
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ - ۳:۰۲
EOS/HIT
$ 0.650433 0 143
25487.19
23986.18
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EOS/USDC
$ 0.641435 9.53 284
306196.23
137478.09
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EOS/BTC
$ 0.653408 10643.23 276
287558.58
148373.34
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EOS/ETH
$ 0.655406 2574.93 249
37665.66
78408.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EOS/EOSDT
$ 0.826427 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EOS/USDT
$ 0.654746 308892.02 353
517256.67
171889.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EQX/USDT
$ 0.005206 2.72 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EQX/BTC
$ 0.006958 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 3.32 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETC/ETH
$ 6.54 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETC/BTC
$ 6.11 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETC/USDT
$ 6.32 0.126310 1
10.37
9.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETH/DAI
$ 3533.18 18585.96 371
129210.68
138738.64
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETH/USDT
$ 3535.82 22429072.70 550
2739646.18
4174681.26
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETH/USDP
$ 3612.51 0 298
177301.25
124755.50
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETH/TUSD
$ 3534.60 97534.23 237
48149.62
43150.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETH/EURS
$ 3420.76 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETH/USDC
$ 3535.43 5821410.54 518
371155.45
1366468.45
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETH/BTC
$ 3536.55 3152542.71 516
3573590.07
5263335.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETHW/USDT
$ 2.90 0.579627 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETL/USDT
$ -668600.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETN/USDT
$ 0.002498 86.32 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ETN/BTC
$ 0.003110 0 1
329.08
1.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ - ۵:۰۱
ETP/BTC
$ 0.014579 0.005763 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EUNO/BTC
$ -656100.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EURS/USDT
$ 1.07 799620.75 304
190050.87
51300.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EURT/USDT
$ 1.04 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EVER/BTC
$ 0.039761 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EVX/USDT
$ 0.004010 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EVX/ETH
$ 0.004984 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EXIT/USDT
$ 3.49 908.08 83
657.53
899.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
EXM/BTC
$ 0.003315 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FDUSD/USDT
$ 0.998268 1612.21 360
278712.98
103401.28
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
فرندز
فرندز
Friendz
FDZ/ETH
$ -735200.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ - ۵:۰۱
فرندز
فرندز
Friendz
FDZ/BTC
$ -813700.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ - ۵:۰۱
FET/BTC
$ 1.61 0 1
43769.01
97.45
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FET/USDT
$ 1.44 161.98 321
538450.47
604672.98
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FIDA/USDT
$ 0.340215 115.31 324
53415.02
16830.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDC
$ 5.26 4216.72 289
227925.92
23336.77
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 5.24 1135189.03 372
1063731.49
42627.17
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 5.23 1744.23 256
609380.38
21510.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FIRO/BTC
$ 2.11 14.44 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FIRO/ETH
$ 1.76 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FLM/USDT
$ 0.072962 58.27 342
177624.83
182244.62
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FLOKI/USDT
$ 0.000205 3560.44 198
442734.77
30.64
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 0.712749 691286.39 342
326842.52
76612.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FLP/BTC
$ 0.014579 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FLP/ETH
$ 0.010605 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FLP/USDT
$ 0.014352 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FLR/USDT
$ 0.026616 24.94 197
86207.44
38474.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FLUX/USDT
$ 0.758420 0.993519 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/BTC
$ 2.65 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FREE/USDT
$ -2E07 1.59 4
49.87
8.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FRIN/USDT
$ 0.000999 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FRIN/BTC
$ 0.001677 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FRONT/BTC
$ 1.10 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FRONT/ETH
$ 1.08 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FTM/BTC
$ 0.630300 63698.77 341
523222.60
457797.06
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FTM/USDT
$ 0.630566 612552.26 391
968410.31
586461.82
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FTM/USDC
$ 0.630084 48.19 331
503235.98
474891.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.34 0 181
22484.18
2368.02
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BTC
$ 0.909204 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FUN/BTC
$ 0.004175 4798.59 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FXS/BTC
$ 2.92 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FXS/USDT
$ 3.73 0 313
93105.54
18243.04
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
FYP/BTC
$ 0.021862 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
G999/ETH
$ 0.000430 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
G999/USDT
$ 0.000600 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
G999/BTC
$ 0.000445 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 3.00 0 291
176112.54
63571.12
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GALA/USDT
$ 0.033207 966722.82 397
738303.24
313813.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GALA/USDC
$ 0.035002 17.67 312
499832.48
190498.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GALA/BTC
$ 0.033220 1228.50 334
444534.45
283930.59
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GAMI/USDT
$ 0.085146 111514.68 9
104.38
84.21
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 4.07 1132.58 210
39726.29
32957.30
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
گس
گس
Gas
GAS/ETH
$ 4.27 0 252
97795.63
38286.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
گس
گس
Gas
GAS/USDT
$ 3.91 156.29 332
159899.04
69615.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GAU/USDT
$ 0.035977 711.29 14
345.07
248.86
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GFT/USDT
$ 0.029306 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GHST/BTC
$ 1.65 0 55
22495.72
9709.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GLEEC/USDT
$ 0.025122 127618.74 11
208.22
100.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GLEEC/BTC
$ 0.025116 88373.67 34
245.69
252.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GLM/ETH
$ 0.706452 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GLM/USDT
$ 0.435974 272.22 184
64340.56
30.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GLM/BTC
$ 0.426703 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GLMR/USDT
$ 0.262724 19.76 294
34982.45
17731.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.196895 0 268
369037.77
31943.09
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GMTT
GMTT/USDT
$ 0.299794 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ - ۵:۰۱
GMX/USDT
$ 32.80 0.098385 364
226893.90
219036.63
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GNO/ETH
$ 281.58 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GNO/BTC
$ 255.13 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GNX/BTC
$ 0.002346 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GNX/ETH
$ 0.001085 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
گلف فایننس
گلف فایننس
Golff.finance
GOF/BTC
$ 0.013386 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GR/USDT
$ 0.001339 0.006351 1
111.18
0.001648
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GRIN/BTC
$ 0.039761 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GRT/USDT
$ 0.238089 731160.00 386
340490.65
74335.34
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GRT/USDC
$ 0.233699 99.32 287
263382.08
23353.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GRT/BTC
$ 0.240886 0 336
333751.27
72440.33
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GRT/USDC
$ 0.246207 1210.12 291
327431.37
88093.66
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۲۳:۵۲
GST/BTC
$ -682600.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GST/ETH
$ -643400.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GST/USDT
$ 0.000120 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
GT/BTC
$ 0.735316 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.18 1.66 281
178399.53
39725.99
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HBAR/USDC
$ 0.086149 28.08 336
453975.94
227001.86
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HBAR/ETH
$ 0.086567 10.99 186
138599.25
21863.86
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HBAR/USDT
$ 0.085703 1006076.98 431
719760.44
376881.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HBAR/BTC
$ 0.085751 7962.11 250
202018.64
56947.30
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
هج ترید
هج ترید
HedgeTrade
HEDG/BTC
$ 0.013055 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HELIOS/USDT
$ -1E08 0.049992 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HIFI/USDT
$ 0.716387 0 304
132502.19
37853.47
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HIGH/USDT
$ 3.66 0 297
274124.22
67704.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HIT/USDT
$ 0.256238 111406.54 257
621170.72
623910.27
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HIT/BTC
$ 0.255995 104807.81 259
735572.07
632053.78
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HIT/ETH
$ 0.256082 46370.51 215
508447.36
493395.15
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.249842 1.75 1
490.11
0.002633
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HMQ/BTC
$ 0.002876 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HMQ/ETH
$ 0.000364 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HOOK/USDT
$ 0.755922 0 296
59621.09
30879.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.002036 217700.71 371
138066.67
48358.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/BTC
$ 0.001955 0.195405 214
82741.47
22426.37
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDC
$ 0.002548 0 202
98001.10
23987.06
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HT/USDT
$ 0.585369 12.42 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HT/BTC
$ 0.352549 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HTML/USDT
$ -4060000.00 0.028403 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HTML/BTC
$ -4640000.00 4.16 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HTML/ETH
$ -5300000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HVN/BTC
$ 0.000264 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
HVN/ETH
$ 0.000314 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 9.25 27648.17 457
901380.05
634490.54
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 9.13 350.05 328
318845.48
400728.54
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ICX/BTC
$ 0.187142 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ICX/USDT
$ 0.174889 0.385170 253
32941.43
32019.08
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ICX/ETH
$ 0.188420 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ID/USDT
$ 0.710051 0 314
389291.60
201954.08
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IDEX/USDT
$ 0.051571 67.46 214
22114.04
10332.45
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IDH/ETH
$ 0.000107 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IDH/BTC
$ 0.000131 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IDRT/BTC
$ -662700.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IHT/ETH
$ -919100.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ILV/USDT
$ 76.95 4.16 282
90247.43
109965.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ILV/USDC
$ 82.77 0 197
21688.30
63326.85
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ILV/BTC
$ 80.99 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IMX/USDC
$ 2.11 0 287
191802.26
112351.50
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IMX/USDT
$ 1.76 6511.09 476
424831.56
228511.91
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
INJ/BTC
$ 26.75 229.08 318
498824.38
113701.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
INJ/USDT
$ 26.04 2085.80 479
737007.16
169690.15
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IOST/USDT
$ 0.007416 95013.41 258
32749.41
40471.66
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IOST/BTC
$ 0.007415 307.62 207
24874.27
23142.44
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IOTA/ETH
$ 0.208323 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IOTA/USDT
$ 0.188899 267301.20 326
244981.66
29357.34
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IOTA/BTC
$ 0.185751 11.93 1
38.57
1995.74
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IOTX/BTC
$ 0.048366 96.69 283
196529.20
175302.46
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IOTX/USDT
$ 0.048183 144.75 386
191543.99
177862.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IPL/BTC
$ 0.000199 0.003974 1
0.985841
0.001988
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IPL/ETH
$ 0.000167 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IPMB/USDT
$ 76.38 2032.54 5
92.20
225.79
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
IPX/BTC
$ 0.000563 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
JAM/ETH
$ 0.000179 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
JAM/USDT
$ 0.000212 5524.45 3
156.60
555.75
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
JASMY/USDT
$ 0.034316 318.06 347
545787.86
501196.36
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
JOE/USDT
$ 0.366253 0 293
110800.37
25312.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
JST/USDT
$ 0.024984 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
JST/BTC
$ 0.018277 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
JTO/USDT
$ 2.91 475.62 401
509819.58
139034.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
JULD/BTC
$ 0.002903 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KAVA/USDT
$ 0.538189 40.19 298
337428.63
29942.25
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KAVA/BTC
$ 0.547511 0.110089 179
175808.74
9262.74
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KCS/USDT
$ 10.28 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KCS/BTC
$ 9.88 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KDA/USDT
$ 0.409741 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KEY/ETH
$ 0.007070 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KEY/BTC
$ 0.005893 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KEY/USDT
$ 0.006532 26.91 262
49917.97
51915.22
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KEYS/USDT
$ 0.001002 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KEYS/ETH
$ 0.000919 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KIN/ETH
$ -110300.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KIN/BTC
$ -125900.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KIN/USDT
$ -132600.00 0.634985 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KLAY/USDT
$ 0.179646 268696.62 336
209658.04
33514.58
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KLAY/BTC
$ 0.178991 0 213
81188.96
21554.91
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KLV/USDT
$ 0.003416 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KMD/USDT
$ 0.384685 30541.28 190
12246.13
8607.05
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KMD/BTC
$ 0.365802 0 46
9621.72
697.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KMD/ETH
$ 0.404308 0 1
618.50
1161.62
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KNC/USDT
$ 0.798846 703566.65 330
425548.29
330989.58
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KRL/BTC
$ 0.279428 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KRRX/USDT
$ 0.104934 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KSM/BTC
$ 26.53 1153.02 239
109348.38
151814.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
KSM/USDT
$ 26.53 243678.13 292
257380.87
268574.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LAMB/BTC
$ 0.005765 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LCX/BTC
$ 0.141778 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ - ۵:۰۱
LCX/ETH
$ 0.162886 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ - ۵:۰۱
LDO/USDT
$ 2.06 2834.54 450
601382.34
83304.59
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LDO/USDC
$ 1.84 0 232
374176.73
22702.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LEVL/BTC
$ 0.003313 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LINA/USDT
$ 0.007798 65392.53 254
125454.54
30717.74
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LINA/BTC
$ 0.008376 0 118
78469.71
9465.91
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LINK/BTC
$ 14.91 6854.09 269
179335.63
270.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LINK/ETH
$ 14.88 17522.83 183
119005.68
2.68
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LINK/HIT
$ 15.08 1.95 102
23922.07
0.223686
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LINK/USDT
$ 14.89 1335416.65 474
1009344.41
576980.53
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LINK/USDC
$ 15.07 125.66 317
466685.02
417404.39
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LIT/USDT
$ 0.932310 6530.10 352
139688.69
49593.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LNC/BTC
$ 0.086149 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LOAN/ETH
$ 0.000141 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LOAN/BTC
$ 0.000153 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LOC/USDT
$ 0.181812 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LOKA/USDT
$ 0.261795 2920.79 1 ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۲۱:۰۲
LOKA/USDT
$ 0.399747 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LOOKS/USDT
$ 0.097898 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/BTC
$ 0.062955 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM/ETH
$ 0.031819 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LPT/BTC
$ 23.61 66.59 258
144682.01
12893.17
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LPT/USDT
$ 23.61 70.11 341
240794.59
11796.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LQTY/USDT
$ 1.14 0 292
165047.89
30287.33
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LRC/BTC
$ 0.195227 4668.49 218
70673.32
42650.97
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LRC/USDT
$ 0.196270 187.07 325
322710.97
160091.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LRC/USDC
$ 0.195819 0.195806 254
151744.80
136300.90
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LRC/ETH
$ 0.194776 1856.27 241
107554.39
123149.09
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LSK/USDT
$ 1.16 108.08 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LSK/BTC
$ 1.19 34.21 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LSK/EOS
$ 1.30 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LSK/ETH
$ 1.38 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LTC/USDC
$ 78.67 146.42 367
569271.34
283682.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LTC/USDT
$ 78.94 521196.10 529
1039774.74
314219.86
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LTC/ETH
$ 78.57 1069.25 314
291171.13
275420.05
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LTC/HIT
$ 82.72 757.54 169
48936.45
23068.46
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ - ۱۴:۵۶
LTC/HIT
$ 79.25 0 154
26905.85
26014.59
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LTC/TUSD
$ 76.97 37.33 197
20892.36
101152.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LTC/BTC
$ 78.95 38486.53 353
496977.01
219072.40
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/ETH
$ 0.547585 0 117
8761.11
22773.62
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/USDT
$ 0.489200 1037.32 299
30807.85
75973.85
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA/BTC
$ 0.495026 6.62 159
8673.92
61454.53
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
LUNC/USDT
$ -919400.00 788.35 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MAGIC/USDT
$ 0.710350 0 329
211835.99
35238.02
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MAID/BTC
$ 0.656721 1110.48 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MAID/USDT
$ 0.669836 430.72 1
51.83
66.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MAID/ETH
$ 0.909967 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MANA/USDT
$ 0.387755 110198.39 419
349900.44
208324.62
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MANA/USDC
$ 0.415973 0 312
136128.99
159881.76
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MANA/BTC
$ 0.387558 5266.43 276
74863.46
29499.00
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MANA/ETH
$ 0.388047 13150.61 303
157045.62
163009.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MASK/BTC
$ 3.31 0 165
212784.44
21970.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MASK/USDT
$ 2.84 611956.68 359
347429.31
35083.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MATIC/USDT
$ 0.601424 1447267.77 522
990580.28
518620.27
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MATIC/USDC
$ 0.601033 2188.50 341
522587.72
444077.12
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MATIC/BTC
$ 0.601215 59297.51 355
220223.06
168687.25
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MBOX/BTC
$ 0.301522 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MBOX/USDT
$ 0.300710 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/BTC
$ 0.056925 0 157
9100.81
9684.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT/USDT
$ 0.053910 24.91 253
24360.07
24603.26
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MEMAG/USDT
$ 0.000689 64.60 1 ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ - ۲:۰۹
MEMAGX/USDT
$ 0.002860 3659.69 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MIMO/BTC
$ 0.006209 3421.35 1
0.579955
4.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MIMO/USDT
$ 0.006512 3900.31 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MIN/BTC
$ 0.001341 0.379950 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ - ۵:۰۱
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA/USDT
$ 0.653087 653210.29 341
250927.27
227954.98
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MITH/ETH
$ 0.001142 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MITH/BTC
$ 0.001193 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MITX/ETH
$ 0.013080 40.55 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MITX/BTC
$ 0.011411 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MKR/BTC
$ 2294.88 5496.37 291
178977.58
199176.21
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MKR/USDT
$ 2295.03 539961.55 512
758837.20
618750.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MKR/USDC
$ 2426.43 0 338
7606.31
156595.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MKR/ETH
$ 2302.83 0 259
30718.41
49373.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MLN/BTC
$ 19.89 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MLN/ETH
$ 22.91 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MLT/USDT
$ 0.026763 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MOVR/USDT
$ 12.94 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MTL/USDT
$ 1.22 22.41 274
123777.48
33143.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MTLX/BTC
$ 7.95 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MTLX/USDT
$ 2.33 12568.74 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MXC/USDT
$ 0.011992 45.27 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MYST/ETH
$ 0.173219 23.24 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
MYST/BTC
$ 0.165605 56.42 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/ETH
$ 0.004988 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT/BTC
$ 0.019211 0.372117 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDC
$ 6.19 0 361
539174.43
340294.89
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR/USDT
$ 5.62 1313467.91 524
1170097.44
401969.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NEO/DAI
$ 13.36 0 256
62927.90
173316.74
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NEO/BTC
$ 12.58 6684.90 318
244845.68
342698.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NEO/USDT
$ 12.50 306009.64 451
579988.46
496382.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NEO/USDC
$ 12.58 41.00 308
228529.24
269550.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NEO/TUSD
$ 13.82 0 169
22455.75
212953.68
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NEO/ETH
$ 12.54 14.95 259
39932.98
52060.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NEXO/ETH
$ 1.51 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NEXO/BTC
$ 1.34 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NEXO/USDT
$ 1.35 103.88 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NFT/USDT
$ -37000000.00 0.301697 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NGC/BTC
$ 0.034945 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ - ۵:۰۱
NGC/USDT
$ 0.027433 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ - ۵:۰۱
NIM/BTC
$ 0.001329 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NMR/BTC
$ 22.04 5082.33 189
23245.22
23224.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NMR/USDT
$ 21.66 24.95 266
60038.92
56336.79
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NOT/USDT
$ 0.019801 3770.80 238
41045.12
48371.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NRG/BTC
$ 0.096089 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NSFW/USDT
$ -299800.00 0.005996 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NWC/USDT
$ 0.095113 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
NWC/BTC
$ 0.074314 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
OCC/USDT
$ 0.139512 1040.72 1
2957.83
194.44
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
OCC/ETH
$ 0.247456 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
OCC/BTC
$ 0.139164 463.56 1
279.51
5.82
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
OGN/USDT
$ 0.119253 210763.24 296
120184.97
34831.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
OKB/BTC
$ 44.60 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
OMG/ETH
$ 0.387799 31.37 248
88464.77
77479.02
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
OMG/USDT
$ 0.371517 437626.78 318
165828.63
131048.32
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
OMG/BTC
$ 0.388996 0 225
75076.34
87792.79
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ONE/BTC
$ 0.016442 738.57 245
85881.87
23270.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ONE/USDT
$ 0.017041 191482.67 359
157654.19
51757.11
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ONG/BTC
$ 0.662685 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ONT/BTC
$ 0.261761 0 231
143844.86
140451.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ONT/ETH
$ 0.270046 0 247
147251.67
147870.58
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ONT/USDT
$ 0.238998 161874.95 397
400623.66
293787.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
OP/USDT
$ 1.97 48.48 394
999994.48
420198.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
OP/USDC
$ 2.03 0 306
71537.68
42415.13
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ORBS/USDT
$ 0.035251 0 274
29002.84
27353.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ORMEUS/BTC
$ 0.000542 4.85 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ - ۵:۰۱
ORMEUS/ETH
$ -742700.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ - ۵:۰۱
ORN/BTC
$ 1.37 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
OSMO/USDT
$ 0.779507 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
OXT/USDT
$ 0.091597 0 310
155838.27
38937.43
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PAR/BTC
$ 0.331409 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PAR/USDT
$ 0.999367 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PART/BTC
$ 0.198806 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PAXG/USDT
$ 2332.28 102.05 356
377925.89
33655.25
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PAXG/BTC
$ 2331.99 102.15 293
202233.15
30449.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PAY/ETH
$ 0.002439 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PAY/BTC
$ 0.004241 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PEAK/BTC
$ 0.002651 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PENDLE/USDT
$ 5.31 0 338
482277.79
200327.49
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PEOPLE/USDT
$ 0.108892 92.90 295
1059214.74
376210.82
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PEPE/USDT
$ -120300.00 32976.29 409
2005217.00
573527.92
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PERP/USDT
$ 0.977251 0 295
131818.57
41616.85
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB/USDT
$ 2.16 0 70
3987.44
104659.87
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PLA/ETH
$ -3750000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ - ۵:۰۱
PLA/BTC
$ -134000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ - ۵:۰۱
PLC/USDT
$ 0.010209 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ - ۴:۵۵
PLCU/USDT
$ 269.23 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ - ۴:۵۵
PLCUC/USDT
$ 17.92 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ - ۴:۵۵
PLI/USDT
$ 0.019987 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PLI/XDC
$ 0.076648 0 2
55.30
57.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PLI/BTC
$ 0.026507 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PLR/USDT
$ 0.003109 0.003109 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ - ۵:۰۰
PLR/BTC
$ 0.003075 0.007055 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ - ۵:۰۰
PLR/ETH
$ 0.003577 0.007152 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ - ۵:۰۰
PLU/ETH
$ 2.83 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PLU/BTC
$ 5.61 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PMA/BTC
$ -9940000.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
POE/BTC
$ -6630000.00 -662400.00 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/BTC
$ 0.256923 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR/ETH
$ 0.269833 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PPC/BTC
$ 0.452614 269.62 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PPT/BTC
$ 0.029699 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ - ۵:۰۱
PRE/BTC
$ 0.026481 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PRO/ETH
$ 1.06 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PRO/BTC
$ 2.78 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PROS/ETH
$ 0.343964 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PSL/USDT
$ 0.000245 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PSL/BTC
$ 0.000257 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PTOY/BTC
$ 0.007283 7820.67 3
2215.86
2.97
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PTOY/ETH
$ 0.010602 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/USDT
$ 4.20 17.05 4
1185.16
371.95
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR/BTC
$ 3.68 17.11 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PYTH/USDT
$ 0.359762 30.82 269
523945.67
45436.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
PYUSD/USDT
$ 0.969486 0 1
918.54
8838.70
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
QNT/BTC
$ 82.26 0 227
68097.98
22046.68
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
QNT/USDT
$ 84.50 0 340
100469.72
36366.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
QTUM/USDC
$ 3.57 0 293
87025.01
81238.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
QTUM/BTC
$ 2.91 417.43 321
98761.39
81798.88
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
QTUM/USDT
$ 2.92 207435.88 409
385995.81
233770.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
QTUM/ETH
$ 3.14 0 211
21765.71
25759.20
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RAD/BTC
$ 1.52 0 213
84480.66
14576.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RAD/USDT
$ 1.42 0.199209 300
102346.13
27874.12
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RAY/USDT
$ 1.70 169.31 352
146505.48
31014.86
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RBIS/ETH
$ 0.003535 -3540000.00 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RBIS/USDT
$ 0.000400 0.667836 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RCN/BTC
$ 0.000457 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RDNT/USDT
$ 0.156611 0 285
96306.61
25724.73
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/USDT
$ 0.001681 275031.99 321
78816.37
35259.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF/BTC
$ 0.001644 0.493016 241
46906.24
23680.03
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
رن
رن
Republic Protocol
REN/BTC
$ 0.054234 0.054210 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDT
$ 0.054567 241329.92 285
126854.15
133535.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
رن
رن
Republic Protocol
REN/USDC
$ 0.073564 0 250
61776.19
64801.30
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
اگر
اگر
Augur
REP/BTC
$ 0.709073 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
اگر
اگر
Augur
REP/USDT
$ 0.799394 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
اگر
اگر
Augur
REP/ETH
$ 1.41 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
REQ/USDT
$ 0.102605 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
REQ/BTC
$ 0.108415 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
REV/USDT
$ -696600.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
REV/BTC
$ -331300.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
REVV/BTC
$ 0.014049 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
REVV/USDT
$ 0.009894 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RFR/BTC
$ -695800.00 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RIF/USDT
$ 0.165743 0 251
34718.61
26820.72
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RLC/USDT
$ 2.33 121.23 355
210461.45
62210.35
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RLC/BTC
$ 2.46 2544.87 313
171499.70
47128.87
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/BTC
$ 8.16 9953.33 399
569144.18
610064.87
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR/USDT
$ 8.15 720184.25 502
972061.39
693050.68
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ROOBEE/BTC
$ 0.000630 6922.51 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
رز
رز
Oasis Network
ROSE/USDT
$ 0.122849 195.50 351
378191.03
74127.91
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL/USDT
$ 24.76 1.21 262
42592.83
39196.32
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/USDT
$ 4.70 1667795.03 420
513460.71
231004.44
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE/BTC
$ 4.70 2084.78 368
271912.59
189564.80
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RVN/USDT
$ 0.023087 0.461743 261
44966.64
45929.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
RVN/BTC
$ 0.023194 1.62 254
28927.65
29912.86
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SALT/BTC
$ 0.019019 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SALT/ETH
$ 0.018276 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/USDT
$ 0.382040 397751.77 400
533431.92
215035.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND/BTC
$ 0.382131 20692.80 328
237841.78
187044.70
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SANTOS/USDT
$ 3.53 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SANTOS/BTC
$ 3.98 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SATT/USDT
$ 0.000161 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SATT/BTC
$ 0.000249 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SBTC/ETH
$ 0.252759 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SC/BTC
$ 0.005710 0 224
40747.00
31549.59
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SC/USDT
$ 0.005449 0.701944 281
52266.36
41114.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SEI/USDT
$ 0.418845 0.795797 334
548557.63
335775.48
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SHIB/USDT
$ -207400.00 833002.35 498
589921.29
411711.43
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SHIB/BTC
$ -205400.00 7980.65 1
483203.94
125098.83
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SHIB/USDC
$ -199000.00 56.09 380
131890.05
472288.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SHRAP/USDT
$ 0.093401 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SILK/USDT
$ 0.029581 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SKL/USDT
$ 0.059962 23.98 297
136924.29
56272.19
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SKL/BTC
$ 0.066335 0 230
83453.04
23309.65
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SLP/USDT
$ 0.003598 29.98 300
80970.55
40158.21
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SLP/BTC
$ 0.005633 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SMART/USDT
$ -261300.00 0.043279 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SMART/BTC
$ -265100.00 8.63 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SNT/BTC
$ 0.029821 1.49 177
28988.33
30106.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SNT/ETH
$ 0.029773 1359.01 178
29736.40
42296.75
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SNX/USDC
$ 2.11 0.358339 258
159463.26
135559.77
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SNX/USDT
$ 2.18 16921.14 313
366687.75
165795.84
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SNX/ETH
$ 2.19 0.043802 234
32746.73
35132.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SNX/BTC
$ 2.18 16718.71 274
158465.08
131392.42
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SOL/BTC
$ 144.39 238692.24 247
1264625.34
1162713.16
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SOL/USDC
$ 144.35 478.76 403
1106698.46
850647.23
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SOL/USDT
$ 144.35 7952400.71 525
1546479.31
1347851.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SOLO/BTC
$ 0.110072 0.864802 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SOLO/USDT
$ 0.107173 173.93 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SOLVE/BTC
$ 0.019881 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SPELL/USDT
$ 0.000894 0 1
82334.96
60061.62
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SRM/BTC
$ 0.061630 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SRM/USDT
$ 0.035617 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SRX/USDT
$ 0.043680 10097.69 233
5815.77
4853.69
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SRX/XDC
$ 0.043731 15730.03 147
5329.50
3044.38
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SSV/USDT
$ 38.24 0 257
80925.82
74312.57
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
STARL/USDT
$ -1270000.00 0.120762 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
STARL/BTC
$ -1330000.00 0.125854 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
STC/ETH
$ 0.035441 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ - ۵:۰۱
STC/BTC
$ 0.004826 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ - ۵:۰۱
STEEM/BTC
$ 0.074106 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ - ۵:۰۱
STETH/USDT
$ 3750.23 0 219
64338.97
41151.01
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
STG/USDT
$ 0.509078 0.305443 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
STMX/USDT
$ 0.006940 0 287
130053.80
28972.12
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
STORJ/ETH
$ 0.475010 0 224
30048.32
37617.64
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
STORJ/USDT
$ 0.443644 384504.14 331
296621.15
130089.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
STORJ/BTC
$ 0.443867 1595.42 267
122726.25
90212.08
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
STRM/USDT
$ 0.002199 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
STX/USDT
$ 1.89 221.99 341
694330.86
383918.70
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SUB/BTC
$ 0.000135 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ - ۵:۰۱
SUB/ETH
$ 0.000132 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ - ۵:۰۱
SUI/USDT
$ 0.952897 2751.01 369
1067550.64
303168.33
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SUKU/BTC
$ 0.099403 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SUKU/USDT
$ 0.101930 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SUPER/USDT
$ 0.329680 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUPER/BTC
$ 0.244413 0 1 ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۵:۰۲
SUSHI/USDC
$ 1.01 0 283
166874.45
159067.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SUSHI/USDT
$ 0.936805 424543.98 328
352573.72
246790.91
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SUSHI/BTC
$ 0.939290 4168.80 269
27408.05
149593.02
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SWEAT/USDT
$ 0.015182 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SWFTC/BTC
$ 0.003313 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SWFTC/ETH
$ 0.002828 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
سورو
سورو
Swerve
SWRV/BTC
$ 0.081510 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SWT/ETH
$ 0.037142 0 1
0.162979
0.037834
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ - ۵:۰۱
SWT/BTC
$ 0.031832 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ - ۵:۰۱
SXP/BTC
$ 0.301721 0 161
56481.30
8860.51
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
SXP/USDT
$ 0.279823 0.002798 326
101383.90
31869.71
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
T/USDT
$ 0.026996 11.17 301
151597.91
46098.68
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TEL/BTC
$ 0.002405 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TFUEL/BTC
$ 0.077468 42.40 71 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TFUEL/USDT
$ 0.078033 64451.03 282
33334.46
17211.26
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
THETA/BTC
$ 1.68 1399.80 337
232199.17
309919.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
THETA/USDT
$ 1.68 327764.48 375
557806.77
525094.82
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TIA/USDT
$ 7.68 37.58 281
303380.80
90083.14
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TIA/USDT
$ 18.28 1167.00 436
646581.74
48775.55
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۲۳:۴۶
TIME/BTC
$ 19.88 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/USDT
$ 0.014627 179113.91 287
101663.38
42032.35
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM/BTC
$ 0.014254 0.001425 255
82102.29
27262.81
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TONCOIN/USDT
$ 8.14 8092791.81 491
778417.07
346137.60
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TONCOIN/BTC
$ 8.11 3722.95 312
453878.36
361907.10
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TRAC/USDT
$ 1.10 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TRAC/ETH
$ 1.23 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
تلور
تلور
Tellor
TRB/USDT
$ 97.12 885.65 431
327998.33
33558.68
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/BTC
$ 0.176871 0 281
226619.24
95356.17
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU/USDT
$ 0.223533 1563.07 312
135394.38
178298.38
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۷:۴۸
TRUE/BTC
$ 0.000464 7.55 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TRX/USDT
$ 0.115019 721722.64 563
890975.58
643394.87
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TRX/BTC
$ 0.115089 11505.62 323
465912.55
289282.52
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TRX/USDC
$ 0.114992 456.90 387
414266.71
299128.41
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TRX/ETH
$ 0.115120 6840.33 277
288385.35
201934.46
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TUSD/EOSDT
$ 0.871505 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
TUSD/USDC
$ 1.02 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT/USDT
$ 1.20 0 336
156158.78
70411.55
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
UBT/BTC
$ 0.026507 6.64 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
UMA/BTC
$ 3.38 0 191
40350.66
38833.02
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
UMA/USDC
$ 2.41 0 204
41053.58
36096.35
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI/USDT
$ 4.16 0 281
106407.65
20717.85
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
UNI/BTC
$ 10.96 62392.81 384
130829.05
217890.94
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
UNI/USDC
$ 10.94 661.75 318
382439.26
292559.63
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
UNI/USDT
$ 10.97 737050.12 443
1394448.24
869725.93
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
UOS/USDT
$ 0.090193 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
UOS/BTC
$ 0.164942 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
USDD/USDT
$ 1.49 0 1 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۴۷
UTK/ETH
$ 0.070