خبر
BTC بیت کوین
BTC
قیمت دلاری
16969.94
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۱
ETH اتریوم
ETH
قیمت دلاری
1252.70
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۱
DOGE دوج
DOGE
قیمت دلاری
0.099227
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۱
BNB بایننس کوین
BNB
قیمت دلاری
287.52
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۱

قیمت ارزهای دیجیتال در باینانس

<
ارز نماد آخرین قیمت (دلار) حجم بازار سرمایه در گردش عمق +2% عمق -2% زمان
1INCH/USDT
$ 0.471031 6630087.95 523
132582.21
205104.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
1INCH/BTC
$ 0.470323 326919.73 506
54817.32
51746.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
1INCH/BUSD
$ 0.470873 564382.92 820.23
39173.30
48779.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AAVE/ETH
$ 63.33 69143.52 742.39
30745.97
38308.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AAVE/BUSD
$ 63.28 792245.53 501
92178.84
111281.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AAVE/BTC
$ 63.30 485165.42 582
58384.84
89164.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AAVE/BNB
$ 63.31 103129.13 722.95
7323.82
10442.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AAVE/USDT
$ 63.20 5362170.66 581
308205.91
671791.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ACA/USDT
$ 0.130609 1096250.31 770.82
30281.97
20087.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ACA/BTC
$ 0.130600 118304.07 597.56
9113.90
7785.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ACA/BUSD
$ 0.130566 762839.57 659.97
16865.30
22559.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/BUSD
$ 0.009499 1950505.21 900.44
13959.04
24800.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/USDT
$ 0.009491 2526238.17 592.16
32355.07
32554.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH/BTC
$ 0.009510 184222.37 769.28
71245.81
110326.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ACM/BTC
$ 2.60 18073.75 625.48
3939.51
9276.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ACM/USDT
$ 2.60 228090.38 593.53
44835.19
20195.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ACM/BUSD
$ 2.60 59969.23 638.10
8760.73
17790.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ADA/BUSD
$ 0.315719 7427634.16 686
698563.96
702522.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADA/EUR
$ 0.316972 482310.20 562
52940.67
81199.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADA/AUD
$ 0.317261 97404.26 573.90
23838.24
34544.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ADA/USDC
$ 0.442902 1584782.05 533
168332.28
39123.39
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۲۳
ADA/BRL
$ 0.316955 49935.47 648.27
15358.27
18236.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ADA/TUSD
$ 0.434945 16105.12 872.52
20073.50
15026.53
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۱۰:۰۱
ADA/GBP
$ 0.317194 107887.84 522
40970.83
34805.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ADA/USDT
$ 0.315722 18318178.57 724
1078915.40
1472284.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADA/BTC
$ 0.315826 2660917.44 619
243506.80
431397.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADA/BIDR
$ 0.315600 45067.67 891.08
9753.33
16451.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ADA/BNB
$ 0.315684 74257.28 863.40
21962.99
36019.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ADA/RUB
$ 0.311665 22758.55 788.55
11158.40
10651.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ADA/ETH
$ 0.316069 296204.43 566
79221.60
97218.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADA/TRY
$ 0.320855 387496.01 805.01
43219.92
55944.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADADOWN/USDT
$ 0.006003 313410.57 797.34
35661.66
22592.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADAUP/USDT
$ 0.315021 400653.53 650.70
13728.32
16364.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADX/BTC
$ 0.137198 136933.62 754.08
7481.92
47261.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ADX/BUSD
$ 0.137283 99947.48 873.54
5634.62
19342.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ADX/ETH
$ 0.137356 50929.03 679.63
3157.91
16527.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ADX/USDT
$ 0.137311 223461.14 544.10
41782.43
42992.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AERGO/BUSD
$ 0.110470 310856.79 793.01
13421.91
25047.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AERGO/BTC
$ 0.110574 22717.21 561.91
21683.54
11857.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AGIX/BUSD
$ 0.043661 3255685.11 843.58
12963.64
35541.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AGIX/BTC
$ 0.043469 1062370.03 749.00
14629.65
39224.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AGLD/BTC
$ 0.328222 1643470.48 602.04
6208.12
12761.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AGLD/BNB
$ 0.499811 91749.53 737.46
628.36
2659.30
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ - ۱۰:۳۴
AGLD/USDT
$ 0.329023 13675870.38 622.33
15732.43
54592.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AGLD/BUSD
$ 0.328981 9725403.14 721.43
16182.42
34650.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AION/ETH
$ 0.040691 80516.79 734.72
5370.79
7523.11
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ - ۲۲:۵۱
AION/BTC
$ 0.034979 43426.32 828.43
7190.98
7800.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AION/USDT
$ 0.034652 192108.24 613.18
22487.94
16459.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AKRO/BTC
$ 0.002754 276783.32 823.72
30513.64
45880.57
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ - ۱۶:۲۹
AKRO/BUSD
$ 0.003000 106826.40 878.99
9141.45
19139.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AKRO/USDT
$ 0.003000 171571.69 937.22
23277.32
16106.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALCX/BUSD
$ 18.20 249628.88 681.41
6371.80
29832.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALCX/USDT
$ 18.20 522777.88 826.41
18675.56
28051.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALCX/BTC
$ 18.21 59422.21 894.26
2627.13
12618.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ALGO/TRY
$ 0.235816 177409.02 577.50
16899.63
25622.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALGO/USDT
$ 0.232516 6531332.61 665
415672.05
808550.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALGO/RUB
$ 0.230306 78534.11 819.99
175.00
3151.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ALGO/BUSD
$ 0.232740 2072570.61 590
156532.49
185909.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALGO/BNB
$ 0.232594 46221.21 836.28
49453.19
41195.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ALGO/BTC
$ 0.232795 555140.67 530
64816.98
73800.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALGO/ETH
$ 0.233075 174358.90 725.30
3302.48
7405.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/TRY
$ 1.34 193079.01 740.65
2719.44
8644.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BUSD
$ 1.34 1200957.68 856.80
25745.40
51415.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/USDT
$ 1.34 4750522.62 538
86795.15
175378.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BIDR
$ 1.93 282977.53 632.38
4351.60
4322.54
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۲:۰۴
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BNB
$ 1.34 82327.78 745.95
2031.90
13845.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE/BTC
$ 1.34 264927.93 788.18
14145.92
22426.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALPACA/BUSD
$ 0.279465 1264412.23 863.37
13453.39
55199.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALPACA/USDT
$ 0.279421 1484145.11 567.22
24207.54
30666.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALPACA/BTC
$ 0.279195 311441.49 847.89
8188.94
10964.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/USDT
$ 0.090306 1084012.25 677.59
43201.66
64967.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/BUSD
$ 0.090176 163199.72 748.54
21367.78
21272.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/BTC
$ 0.090192 27753.75 934.77
3756.58
9130.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA/BNB
$ 0.090069 207427.18 672.31
4682.90
9816.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALPINE/EUR
$ 2.66 4152.48 741.70
8493.83
9645.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ALPINE/BTC
$ 2.66 55353.98 640.01
2465.08
9109.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ALPINE/USDT
$ 2.66 360579.24 544
61113.69
40236.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALPINE/BUSD
$ 2.66 180130.68 578.03
20625.57
36470.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ALPINE/TRY
$ 2.70 279398.57 583.52
4571.37
30997.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AMB/BUSD
$ 0.012428 1087797.92 903.89
26262.23
64577.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AMB/BTC
$ 0.012395 174017.11 804.19
67063.53
42642.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AMP/BTC
$ 0.003397 8283.25 612.36
105742.13
218811.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AMP/BUSD
$ 0.003509 90171.57 577.17
3558.48
13751.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AMP/USDT
$ 0.003500 334433.69 931.60
17876.73
34177.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AMP/BNB
$ 0.010520 96436.17 896.76
155.36
3614.11
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ - ۱۰:۳۴
ANC/BUSD
$ 0.053116 1521865.27 545
55078.35
53239.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANC/USDT
$ 0.053084 2822709.33 560
64584.84
90767.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANC/BTC
$ 0.053327 154840.43 790.83
24287.27
19718.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANC/BNB
$ 0.053006 122252.18 657.49
8127.22
8221.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ANKR/USDT
$ 0.021551 2988531.09 550
58370.90
76588.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANKR/BNB
$ 0.021506 377366.34 944.64
2343.58
11751.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANKR/BTC
$ 0.021564 318018.03 831.63
75673.26
90138.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANKR/BUSD
$ 0.021569 374843.30 536.15
22625.37
35602.38
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANKR/TRY
$ 0.021821 168052.39 552.06
14970.47
11288.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANT/BTC
$ 2.06 102871.53 806.71
19115.43
20617.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ANT/BNB
$ 2.06 186950.54 655.00
5785.21
12834.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANT/USDT
$ 2.06 3308773.85 579
128236.59
202035.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANT/BUSD
$ 2.06 657513.53 545
63918.22
80901.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ANY/USDT
$ 12.30 5749241.55 821.31
48642.26
91609.40
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - ۲۲:۵۷
ANY/BTC
$ 10.34 320018.74 645.01
10994.63
23703.14
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - ۲۲:۵۷
ANY/BUSD
$ 12.34 1584351.03 677.00
30723.35
106913.21
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - ۲۲:۵۷
APE/TRY
$ 4.16 1586179.35 662.16
55190.32
43986.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APE/AUD
$ 4.15 62453.93 591.54
9432.44
4716.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
APE/GBP
$ 4.16 23760.97 552.70
8380.10
7775.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
APE/BTC
$ 4.13 2621268.96 599
52106.36
93569.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APE/EUR
$ 4.17 38987.47 865.09
9547.99
5666.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
APE/BNB
$ 4.13 309891.22 704.22
54651.73
69910.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APE/BUSD
$ 4.13 13999679.29 646
241172.87
448564.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APE/ETH
$ 4.14 462495.16 924.32
12063.18
28162.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APE/USDT
$ 4.13 29532167.99 689
462874.44
833453.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APE/BRL
$ 4.10 51822.72 744.66
307.86
3134.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
API3/BTC
$ 1.43 10592.62 555.18
8418.88
10802.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
API3/BUSD
$ 1.44 156952.34 926.96
14616.04
36139.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
API3/USDT
$ 1.43 696761.76 523
68177.78
99988.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
API3/BNB
$ 1.17 101370.68 738.92
1066.12
3569.93
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ - ۱۶:۲۴
API3/TRY
$ 1.46 58039.96 924.43
3643.49
7707.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
APT/BUSD
$ 5.10 14162835.03 741
428344.80
525284.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APT/BRL
$ 5.11 10096.13 824.57
2.71
4322.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
APT/USDT
$ 5.10 20199509.95 755
550965.87
801596.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APT/EUR
$ 5.13 81118.49 741.06
23075.12
33490.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
APT/TRY
$ 5.12 374167.40 586.79
27015.16
42906.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
APT/BTC
$ 5.10 1051974.39 606
72742.87
86371.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AR/BNB
$ 9.72 169708.97 620.35
9030.66
12903.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AR/BUSD
$ 9.72 2737751.17 632.11
70734.52
80014.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AR/BTC
$ 9.72 504186.45 852.03
19080.90
29476.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AR/USDT
$ 9.72 9295799.76 564
376291.54
242870.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ARDR/USDT
$ 0.077405 51713.32 653.68
10527.32
12107.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ARDR/BTC
$ 0.077089 18150.39 731.78
9239.19
6990.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ARK/BTC
$ 0.285093 303449.04 678.25
2967.40
6823.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ARK/BUSD
$ 0.277164 307165.07 868.19
4595.66
13399.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ARPA/BNB
$ 0.028585 38561.17 575.68
19049.83
19847.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ARPA/USDT
$ 0.028642 2337291.59 577
131256.86
153040.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ARPA/BUSD
$ 0.028598 500109.96 519
37137.86
46173.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ARPA/TRY
$ 0.029038 1581137.75 932.82
14006.31
38239.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ARPA/RUB
$ 0.028254 128562.84 537.73
178.63
3524.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ARPA/BTC
$ 0.028699 201326.60 742.28
21581.72
37130.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ASR/BUSD
$ 2.71 306345.74 803.31
3673.54
22711.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ASR/USDT
$ 2.72 571934.72 689.99
18240.47
25614.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ASR/BTC
$ 2.72 40745.30 567.45
3091.67
9700.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AST/BTC
$ 0.109181 423643.49 888.86
14137.95
21890.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ASTR/BTC
$ 0.044158 222358.40 528.66
4753.22
10421.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ASTR/USDT
$ 0.044003 1279088.58 520.64
95717.44
52416.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ASTR/ETH
$ 0.044063 143666.27 574.50
1119.87
13031.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ASTR/BUSD
$ 0.043988 609070.31 858.29
10169.81
33500.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ATA/BUSD
$ 0.117227 615350.39 947.46
24810.43
23366.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ATA/BNB
$ 0.116796 248688.10 563.99
3894.08
12413.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ATA/BTC
$ 0.117186 188655.92 636.11
3922.76
9819.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ATA/USDT
$ 0.117208 2183924.28 508
47728.25
92561.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ATM/BTC
$ 2.80 35992.05 868.65
11623.38
14762.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ATM/USDT
$ 2.80 258632.33 842.77
35286.37
28170.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ATM/BUSD
$ 2.79 42993.58 741.79
13597.16
16439.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BNB
$ 10.07 58179.47 518
29638.34
22781.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BIDR
$ 21.25 17779.11 616.94
1423.31
6564.47
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۸:۱۱
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/EUR
$ 10.06 52468.12 511.66
3471.40
10027.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BTC
$ 10.04 1052441.36 616
115003.61
109080.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BRL
$ 10.10 5419.86 569.91
2410.97
8756.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDC
$ 14.57 448758.46 502.91
25091.01
13470.74
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۲۳
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/ETH
$ 10.05 371865.69 854.10
10649.71
21605.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/USDT
$ 10.04 19013016.11 727
420840.51
835261.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/TRY
$ 10.19 114128.63 750.12
5783.33
11683.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM/BUSD
$ 10.04 3418059.77 669
232508.83
250846.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AUCTION/BTC
$ 5.34 128129.37 917.03
9020.42
16614.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AUCTION/USDT
$ 5.34 1706900.77 779.52
44713.47
36454.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AUCTION/BUSD
$ 5.34 1665576.76 581.59
21457.50
36923.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AUD
AUD/USDT
$ 0.700370 11751599.20 713
654627.95
708123.72
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۱۱:۱۶
AUD
AUD/USDC
$ 0.700114 655057.81 616
167739.85
122282.28
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۱۱:۱۶
AUD
AUD/BUSD
$ 0.700405 3610893.34 683
580182.39
817352.31
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۱۱:۱۶
AUDIO/BTC
$ 0.160172 26282.86 615.65
4374.04
27296.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AUDIO/BUSD
$ 0.159857 269670.07 776.70
8076.85
28710.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AUDIO/USDT
$ 0.159810 1310261.12 539
56376.10
74995.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AUDIO/TRY
$ 0.161930 60539.33 682.32
10082.20
5526.73
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AUTO/BTC
$ 237.79 133822.34 546.13
6156.27
8121.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AUTO/USDT
$ 237.61 864134.18 874.42
38077.86
36563.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AUTO/BUSD
$ 237.55 470376.48 637.53
13605.70
26515.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/BTC
$ 0.620643 403255.58 629.94
9560.68
14450.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/USDT
$ 0.620040 1182639.31 677.98
46405.43
68455.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/BUSD
$ 0.619833 997945.93 634.10
18002.75
37574.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA/BNB
$ 0.481398 17904.43 813.31
3157.68
4795.23
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ - ۱۶:۲۴
AVAX/BTC
$ 13.57 1331436.31 645
150082.57
166732.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AVAX/BIDR
$ 17.73 9884.39 857.93
3643.11
4430.05
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۹
AVAX/USDT
$ 13.57 12688687.10 655
555941.20
933075.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AVAX/TRY
$ 13.76 1136816.33 572
51422.62
97470.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AVAX/GBP
$ 13.61 8404.99 708.42
7958.32
6070.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AVAX/AUD
$ 13.63 24898.30 918.28
2911.63
12658.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AVAX/ETH
$ 13.55 80930.84 645.68
20028.31
16549.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AVAX/BNB
$ 13.58 138607.98 544
30636.06
28517.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AVAX/BRL
$ 13.64 61885.11 504.36
928.85
7457.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
AVAX/BUSD
$ 13.56 4630480.35 616
291110.93
511864.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AVAX/EUR
$ 13.60 310003.77 567.88
13588.07
42206.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AXS/USDT
$ 8.94 97919614.70 575
220282.67
534899.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AXS/BTC
$ 8.97 4698982.77 686.99
38730.70
69612.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AXS/BNB
$ 8.92 874417.86 558.90
9821.71
22733.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AXS/AUD
$ 8.98 519354.29 533.12
6324.24
4033.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AXS/BRL
$ 8.96 849683.82 841.52
5962.35
2920.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AXS/TRY
$ 8.99 13390727.82 581.85
38717.84
35314.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AXS/ETH
$ 8.95 1287456.05 697.73
14348.94
25293.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
AXS/BUSD
$ 8.94 29966260.55 548
133534.50
175223.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BADGER/USDT
$ 2.70 613317.00 715.04
68686.83
51700.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BADGER/BTC
$ 2.71 28789.26 657.75
5992.90
13448.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BADGER/BUSD
$ 2.70 219472.11 833.83
14230.56
31345.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BAKE/USDT
$ 0.188012 655522.96 504
48334.04
58813.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BAKE/BNB
$ 0.188195 16767.46 700.27
1551.57
3445.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BAKE/BTC
$ 0.188008 46086.71 537.34
7941.53
21203.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BAKE/BUSD
$ 0.188049 226649.55 792.18
9465.88
39024.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BAL/USDT
$ 6.15 23770455.57 569
30995.37
166692.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BAL/BTC
$ 6.16 1719785.72 718.55
6530.46
24909.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BAL/BUSD
$ 6.15 7475012.55 744.73
11867.29
43834.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/USDT
$ 2.02 4211312.48 620
218164.56
324238.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BTC
$ 2.02 122579.38 703.23
11765.32
17942.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND/BUSD
$ 2.01 2408842.62 567
129279.93
169051.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/USDT
$ 3.70 368297.52 512.40
32486.34
38093.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/BTC
$ 3.69 23911.14 923.99
4706.60
11591.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR/BUSD
$ 3.69 243773.66 595.70
14737.39
27980.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BUSD
$ 0.232340 107861.43 782.88
24657.85
22930.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/BTC
$ 0.231946 27747.70 654.12
15381.47
18046.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/USDT
$ 0.232316 886828.17 576
116065.31
252811.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT/ETH
$ 0.232352 4259.79 893.56
4771.80
7197.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BCH/USDT
$ 110.71 5166604.64 598
270966.59
639092.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BCH/BNB
$ 110.98 41295.53 644.65
16507.30
24745.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BCH/BTC
$ 110.88 248588.33 501
84986.25
119494.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BCH/USDC
$ 115.40 120857.21 552.25
17439.34
106842.63
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۲۳
BCH/EUR
$ 111.45 37855.32 897.63
32070.29
31349.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BCH/BUSD
$ 110.90 827723.18 530
88806.98
335896.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BDOT/DOT
$ 4.07 86244.35 553
36516.15
210646.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BEAM/USDT
$ 0.120408 415318.62 698.79
12073.13
14218.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BEAM/BTC
$ 0.121576 113789.01 509.75
12871.71
2405.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/BNB
$ 0.472501 213676.81 652.75
3702.29
7435.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/USDT
$ 0.472031 3226546.02 867.31
68270.09
98295.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/BTC
$ 0.472362 213511.87 645.68
5657.28
12237.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/BUSD
$ 0.471873 1188557.61 768.75
26662.52
42033.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/TRY
$ 0.469448 2007653.49 568.62
13664.41
13708.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL/ETH
$ 0.468365 89949.35 733.85
817.02
7392.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BETA/BTC
$ 0.084576 347188.99 539.81
6949.84
10803.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BETA/BUSD
$ 0.084518 1105107.69 734.87
12808.84
50914.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BETA/ETH
$ 0.084879 53960.74 775.15
1927.42
10291.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BETA/BNB
$ 0.084208 199130.13 553.65
3477.63
8961.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BETA/USDT
$ 0.084616 1840315.51 646.23
20093.72
64313.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/ETH
$ 1223.53 4702141.89 828
26456220.84
13242767.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بِث
بِث
Binance ETH
BETH/BUSD
$ 1223.96 406724.38 917.85
23644.08
39126.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BICO/USDT
$ 0.305023 339533.58 854.57
23577.67
44651.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BICO/BUSD
$ 0.304962 103273.55 900.08
13053.41
26912.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BICO/BTC
$ 0.305008 40314.70 745.61
6405.37
14805.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BIFI/BUSD
$ 371.28 718423.05 925.57
6490.91
38683.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BIFI/USDT
$ 370.53 651383.76 892.84
45600.90
28767.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/ETH
$ 0.065921 15147.93 576.58
5527.33
5486.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/USDT
$ 0.066404 1367338.64 638.17
55613.43
85976.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/BUSD
$ 0.066282 328280.52 574.74
26299.05
28470.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ/BTC
$ 0.066222 84685.43 746.79
7236.65
16737.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BNB/USDP
$ 282.05 82338.51 601
188956.70
231249.31
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۱۰:۰۱
BNB/EUR
$ 288.62 1498796.10 568
64169.71
115153.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNB/BTC
$ 287.69 7957045.79 757
487105.69
1174030.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNB/UST
$ 328.36 1134870.08 720.67
5306.99
3769.09
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ - ۲۰:۵۲
BNB/TUSD
$ 283.30 69553.34 934.68
1512.83
2339.33
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۱۰:۰۱
BNB/GBP
$ 288.34 220108.38 528
63794.07
53975.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNB/ETH
$ 287.62 2761884.32 639
255776.91
628010.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNB/BUSD
$ 287.28 40907547.98 744
2708310.76
3200499.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNB/USDT
$ 287.52 66148013.41 756
2474250.57
4263273.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNB/AUD
$ 289.18 228915.56 527
34126.78
65407.96
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNB/BRL
$ 288.90 289669.36 515.86
41732.11
36236.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNB/DAI
$ 287.08 46733.50 690.19
29710.22
47499.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BNB/BIDR
$ 287.02 116193.07 503
22218.89
72757.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BNB/RUB
$ 283.11 157971.80 720.11
22040.57
12856.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNB/TRY
$ 291.77 1063816.58 556
55756.02
80862.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNB/IDRT
$ 287.55 5549.62 792.51
979.53
4203.73
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ - ۱۶:۲۴
BNB/USDC
$ 273.90 2306582.07 592
159718.61
240286.23
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۲۳
BNB/UAH
$ 308.36 27567.02 570.69
15987.70
14279.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BNBDOWN/USDT
$ 0.019851 240293.06 505.39
12177.88
6577.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNBUP/USDT
$ 36.77 182913.60 628.48
13059.24
10917.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNT/USDT
$ 0.380026 812905.07 919.84
32658.66
61766.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNT/ETH
$ 0.380987 92881.04 635.10
1390.85
5876.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BNT/BTC
$ 0.381029 280293.97 510.85
13040.49
20236.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNT/BUSD
$ 0.379902 105267.64 712.17
9680.65
6049.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BNX/BTC
$ 61.09 484945.46 542.85
4967.66
12145.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNX/BUSD
$ 60.99 3375460.19 802.12
23451.98
62496.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNX/BNB
$ 61.03 475434.28 634.13
9850.46
15535.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BNX/USDT
$ 61.00 5723307.61 790.46
48771.81
130241.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/USDT
$ 4.00 1226010.02 544
74547.68
76756.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/BTC
$ 3.99 321963.78 553.88
19325.19
23221.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/ETH
$ 3.99 294641.60 613.36
1638.71
8860.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND/BUSD
$ 4.00 593590.46 529.41
13620.54
39344.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
برد
برد
Bread
BRD/ETH
$ 0.031824 56551.20 724.70
1060.26
1060.04
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ - ۱۴:۱۴
برد
برد
Bread
BRD/BTC
$ 0.031327 581529.79 555.21
1469.43
4930.97
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ - ۱۴:۱۴
BSW/ETH
$ 0.210467 6227.04 614.73
2875.45
5388.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BSW/USDT
$ 0.210416 691101.54 921.76
36599.75
60416.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BSW/BNB
$ 0.210561 32729.60 816.79
2872.27
3322.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BSW/TRY
$ 0.213549 107008.84 763.97
4662.00
5306.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BSW/BUSD
$ 0.210513 278367.95 735.96
25372.25
35279.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/UST
$ 33762.43 64801925.80 867.26
18065.54
12319.96
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۶
BTC/EUR
$ 17028.40 42997217.18 801
1553824.74
1624695.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/ZAR
$ 17317.53 368631.53 524
51448.71
63243.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/PLN
$ 17115.47 355366.78 580
148784.80
50719.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/BUSD
$ 16964.23 2139095197.66 1000
16394127.41
14245475.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/RUB
$ 16719.75 687356.78 545
46560.68
40059.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/USDT
$ 16969.94 3679150993.95 1042
29139300.52
26975314.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/NGN
$ 62582.26 51085.73 559.91
4560.86
5183.14
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - ۲۲:۴۸
BTC/GBP
$ 17042.01 15372219.32 733
624304.39
584943.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/BIDR
$ 16939.74 394860.76 550
77546.73
70938.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/USDC
$ 19004.82 164265947.87 801
2962150.16
2781206.41
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۲۳
BTC/TUSD
$ 19439.07 449566.84 574
76862.04
79317.19
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۱۰:۰۸
BTC/DAI
$ 16975.30 1268482.31 641
175745.51
431715.72
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/BRL
$ 17064.43 4532797.82 690
390606.62
468903.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/UAH
$ 18132.44 260005.55 566.89
51637.08
17481.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/TRY
$ 17225.09 13493066.48 729
528890.32
223079.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTC/USDP
$ 19432.04 269389.45 553
57118.31
159651.43
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۱۰:۰۸
BTC/AUD
$ 17066.09 7708920.35 710
344528.31
337717.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTCDOWN/USDT
$ 0.042865 684095.93 705.02
23735.46
14519.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/BUSD
$ 5.27 3046065.21 840.23
17588.78
68328.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/BTC
$ 5.62 128769.24 920.21
9293.04
5369.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST/USDT
$ 5.35 1586245.44 707.70
3133.60
23652.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTCUP/USDT
$ 2.84 368118.31 551.05
14685.74
25879.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTG/BUSD
$ 17.62 7204795.16 518.66
7095.03
17926.61
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۲۱:۵۵
BTG/USDT
$ 17.65 7301443.47 905.36
11999.79
40171.85
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۲۱:۵۵
BTG/BTC
$ 16.70 1516669.06 831.51
3561.22
9307.12
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۲۱:۵۵
BTS/USDT
$ 0.010531 1317950.26 923.94
19078.45
11350.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTS/BTC
$ 0.010867 304744.25 590.24
19432.62
49883.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTTC
BTTC/USDC
$ -78000000.00 68074.09 600.79
1194.65
128.36
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۱۰:۰۱
BTTC
BTTC/USDT
$ -69000000.00 595506.95 709.51
317400.83
313805.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BTTC
BTTC/TRY
$ -7E07 84711.80 834.37
7604.16
14697.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BTTC
BTTC/BUSD
$ -7E07 174694.74 869.97
120834.64
82031.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BURGER/BNB
$ 0.635948 46955.45 529.23
9828.58
8589.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BURGER/BUSD
$ 0.635142 1393846.28 837.53
49786.91
61928.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BURGER/ETH
$ 0.635623 23659.05 907.35
3155.55
4658.34
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BURGER/USDT
$ 0.635039 1992690.53 538.02
99018.30
59411.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BUSD/USDT
$ 0.999969 702314181.77 1027
158417885.59
139017329.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BUSD/BRL
$ 1.00 2969211.74 741
1386642.83
706055.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BUSD/UAH
$ 1.07 195701.06 541
67715.56
129364.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BUSD/BIDR
$ 0.998776 3988389.68 725
751344.44
519871.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BUSD/TRY
$ 1.01 17948275.88 738
3793738.50
1830933.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BUSD/ZAR
$ 1.02 125618.05 537
126721.85
147657.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BUSD/DAI
$ 0.999680 2813981.57 806
2306857.69
1253763.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BUSD/RUB
$ 0.986121 1529601.58 584
289547.25
142610.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
BUSD/VAI
$ 1.00 1558.41 599.43
15677.06
12002.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
BUSD/PLN
$ 1.01 169510.38 589
256114.52
141900.02
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
C98/BRL
$ 0.230982 37875.77 507.07
1982.08
3589.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
C98/USDT
$ 0.229818 1556280.09 546
37889.47
90236.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
C98/BUSD
$ 0.228972 412379.95 835.82
28824.29
46200.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
C98/BNB
$ 0.229224 103214.80 782.05
2067.92
8862.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
C98/BTC
$ 0.230285 64724.11 586.62
8777.07
18476.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CAKE/BNB
$ 3.95 144633.19 659.36
40470.24
59395.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CAKE/BUSD
$ 3.94 498510.05 560
59564.95
106681.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CAKE/USDT
$ 3.94 1524563.55 600
201277.39
151333.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CAKE/GBP
$ 3.97 5203.17 582.88
2063.27
4961.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CAKE/BTC
$ 3.95 123021.75 524
22998.10
72906.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CELO/USDT
$ 0.632041 5916376.86 548
201587.19
232336.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CELO/BUSD
$ 0.628922 1284834.42 629.57
52548.43
58342.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CELO/BTC
$ 0.631514 105205.82 726.13
9813.70
9670.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/BTC
$ 0.012395 289226.64 540.76
30491.47
74561.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/BUSD
$ 0.012363 590549.81 888.36
17657.07
39970.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/ETH
$ 0.012416 59163.68 894.76
1512.49
9536.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/BNB
$ 0.012486 111422.39 939.90
1610.55
14990.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR/USDT
$ 0.012381 2271607.62 528
71388.63
130341.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CFX/BUSD
$ 0.028006 136384.64 600.32
13202.08
16872.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CFX/USDT
$ 0.028002 558552.37 644.72
14389.85
34476.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CFX/BTC
$ 0.028025 56966.66 573.18
9043.24
11133.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CHESS/BNB
$ 0.767141 27158.79 683.98
517.85
6193.78
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ - ۲۲:۴۵
CHESS/USDT
$ 0.217017 282125.38 620.80
22723.35
34739.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHESS/BTC
$ 0.217208 44324.60 571.99
4712.92
5618.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CHESS/BUSD
$ 0.216973 149054.67 588.55
18484.58
23536.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHR/BTC
$ 0.122108 243949.68 661.69
17397.63
18361.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHR/BNB
$ 0.122142 126886.97 586.76
2683.66
5619.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CHR/ETH
$ 0.123495 121208.73 576.37
4276.60
8575.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CHR/USDT
$ 0.121908 4000619.74 517
77480.37
326862.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHR/BUSD
$ 0.122028 679112.66 641.01
9529.91
31805.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHZ/GBP
$ 0.162252 20433.19 754.82
11000.42
15377.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CHZ/BUSD
$ 0.160536 4679122.95 619
296272.46
482363.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHZ/BRL
$ 0.161172 145347.96 527.09
29853.77
41487.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHZ/EUR
$ 0.160776 141524.93 740.59
34277.17
38910.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHZ/USDT
$ 0.160311 23116934.98 674
765033.51
1133735.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHZ/BTC
$ 0.160460 1956062.77 560
201295.66
228166.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHZ/TRY
$ 0.162735 2632489.64 596
141676.64
214705.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CHZ/BNB
$ 0.160458 567135.40 583
68405.79
95517.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CITY/BNB
$ 4.16 198629.55 662.84
1651.37
6944.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CITY/BTC
$ 4.16 50692.06 882.58
4907.95
11549.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CITY/USDT
$ 4.15 695700.00 794.61
40094.35
42823.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CITY/BUSD
$ 4.15 189305.31 921.35
11894.95
20602.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BUSD
$ 0.002479 108865.38 745.86
17827.15
16920.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/USDT
$ 0.002480 381052.65 606.37
27516.35
20695.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB/BTC
$ 0.003177 330952.38 824.52
28351.04
28907.27
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ - ۱۶:۲۹
CLV/BUSD
$ 0.065912 453632.40 550.88
8847.46
27658.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CLV/BNB
$ 0.065805 360831.31 847.84
5813.80
17176.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CLV/BTC
$ 0.065893 475179.25 750.32
31054.79
16137.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CLV/USDT
$ 0.066085 1216279.30 500
116605.84
61461.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/BNB
$ 0.611530 12255.54 894.04
3617.62
9747.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/BUSD
$ 0.607125 354585.81 540.79
12336.50
30378.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/TRY
$ 0.611533 1605405.95 938.41
28470.51
26639.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS/USDT
$ 0.607242 781786.78 521
51089.57
80338.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/USDT
$ 38.10 2073870.02 638
104732.76
239946.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BUSD
$ 38.09 493121.15 525
30254.47
60700.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP/BTC
$ 38.10 104311.85 822.80
5660.48
25807.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
COS/BTC
$ 0.004925 126150.44 858.00
42000.25
102239.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
COS/BUSD
$ 0.005010 181237.68 874.12
15482.26
14782.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
COS/TRY
$ 0.005081 626918.45 630.07
11621.61
11116.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
COS/USDT
$ 0.005010 347617.85 843.61
44276.69
39167.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
COS/BNB
$ 0.005020 30558.01 630.35
3802.48
3971.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
COTI/BUSD
$ 0.072017 414007.47 501.41
23838.60
38936.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
COTI/BNB
$ 0.072043 182470.38 731.95
4971.57
18807.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
COTI/USDT
$ 0.072005 1930993.22 504
68152.53
100225.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
COTI/BTC
$ 0.072008 293515.52 870.40
13302.58
26675.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CREAM/BNB
$ 19.02 141227.20 794.59
1297.14
698.73
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ - ۱۰:۳۴
CREAM/BUSD
$ 13.53 2425172.79 820.71
28055.72
57705.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/ETH
$ 0.677028 96133.53 925.60
16964.40
15506.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BTC
$ 0.678642 339369.80 549
32708.06
34241.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/USDT
$ 0.678046 7356356.31 562
220321.96
292263.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV/BUSD
$ 0.677825 1585226.71 501
65630.83
110610.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CTK/BNB
$ 0.768893 59217.61 636.79
4229.22
2836.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CTK/BTC
$ 0.768755 126237.87 647.04
10638.05
21365.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CTK/BUSD
$ 0.766793 78910.32 526.75
16693.36
17616.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CTK/USDT
$ 0.768050 309769.14 602.57
23247.75
52416.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CTSI/BTC
$ 0.131618 2141700.49 785.98
7459.16
13471.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CTSI/USDT
$ 0.131409 16623315.34 582.88
15797.42
67888.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CTSI/BNB
$ 0.131431 1178420.32 605.16
1855.27
8114.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CTSI/BUSD
$ 0.131566 10073484.66 748.95
51709.87
51666.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CTXC/BUSD
$ 0.094702 4559941.00 809.05
10608.36
30890.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CTXC/BTC
$ 0.095105 761036.47 826.76
6975.66
14989.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CTXC/USDT
$ 0.095306 5489333.27 658.49
16347.92
59450.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CVC/USDT
$ 0.100607 163428.72 756.77
8845.58
26966.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CVC/BUSD
$ 0.101203 14775.27 628.51
2530.86
5385.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CVC/BTC
$ 0.100861 9585.51 522.55
6234.09
12193.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/USDT
$ 0.369125 1207130.11 847.62
45447.90
40466.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/BUSD
$ 0.371100 646188.22 835.03
14902.56
55708.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP/ETH
$ 0.370596 89073.39 616.40
8784.37
6408.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CVX/BTC
$ 3.90 17098.45 835.15
1837.38
8145.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
CVX/BUSD
$ 3.89 164521.82 641.15
20197.07
24756.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
CVX/USDT
$ 3.90 625379.00 537
42330.36
78048.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DAR/BUSD
$ 0.134683 429966.83 520.24
14071.91
18162.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DAR/ETH
$ 0.134978 115414.93 605.50
1165.13
8735.03
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DAR/EUR
$ 0.135070 105462.35 558.43
2063.81
6194.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DAR/USDT
$ 0.134690 1478427.92 576
59697.96
51749.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DAR/TRY
$ 0.135637 315516.42 679.95
14760.94
27957.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DAR/BNB
$ 0.134943 88517.52 525.52
3040.76
4432.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DAR/BTC
$ 0.134842 193154.62 590.75
5355.58
19615.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دش
دش
Dash
DASH/USDT
$ 45.71 6220450.69 607
88761.28
302242.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دش
دش
Dash
DASH/BTC
$ 45.69 473809.12 842.20
21651.30
57547.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دش
دش
Dash
DASH/BNB
$ 45.71 318002.81 548.41
2998.47
10502.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دش
دش
Dash
DASH/BUSD
$ 45.79 796741.67 516
31177.80
45076.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دش
دش
Dash
DASH/ETH
$ 45.62 41896.76 637.14
5635.44
16618.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DATA/BUSD
$ 0.026933 72298.73 891.54
10972.95
18686.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DATA/USDT
$ 0.026882 178145.45 667.96
59361.34
13701.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DATA/BTC
$ 0.026828 51172.14 917.38
18411.46
54519.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DATA/ETH
$ 0.025634 48848.01 659.12
2655.53
2032.71
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۹
DCR/USDT
$ 21.20 315696.90 648.95
11503.96
38268.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DCR/BTC
$ 21.16 118207.42 945.80
11844.60
11802.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DEGO/BTC
$ 2.02 400776.27 946.09
5616.63
20672.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DEGO/BUSD
$ 2.02 3595243.08 596.11
22436.21
30732.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DEGO/USDT
$ 2.02 4458934.04 900.48
41528.38
55144.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DENT/USDT
$ 0.000712 612587.52 682.96
14847.20
51772.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DENT/ETH
$ 0.000702 9620.85 940.51
26144.99
16360.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DENT/BUSD
$ 0.000712 70335.81 698.21
6049.38
16166.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DENT/TRY
$ 0.000714 38153.04 860.19
8691.30
7197.08
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DEXE/ETH
$ 2.47 15259.00 575.52
6016.39
11320.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DEXE/USDT
$ 2.50 269382.23 910.42
25098.88
33990.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DEXE/BUSD
$ 2.49 235889.43 693.52
23301.39
31067.78
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/USDT
$ 0.048404 2126078.78 543.09
25159.24
129070.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF/BUSD
$ 0.048087 2137161.04 616.37
22076.88
40913.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DGB/USDT
$ 0.007611 544879.90 714.92
35709.88
41347.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DGB/BUSD
$ 0.007598 142069.65 894.27
9726.80
19510.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DGB/BTC
$ 0.007474 61315.04 619.32
29708.33
95057.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DGB/BNB
$ 0.027807 21103.92 500.33
2238.86
2769.66
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ - ۲۲:۵۲
دیا
دیا
DIAdata
DIA/BTC
$ 0.343443 79549.50 858.24
12937.05
10102.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
دیا
دیا
DIAdata
DIA/BUSD
$ 0.343907 177942.98 902.19
19917.88
20924.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دیا
دیا
DIAdata
DIA/USDT
$ 0.343022 282783.64 625.25
53155.87
29375.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DNT/BTC
$ 0.034030 1807195.16 575.33
3046.63
3558.39
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۲۱:۵۵
DNT/BUSD
$ 0.036005 12517671.86 716.23
9972.99
38487.84
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۲۱:۵۵
DNT/USDT
$ 0.036009 13660032.71 728.63
8302.65
13551.24
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۲۱:۵۵
DOCK/BUSD
$ 0.016834 387664.72 873.11
9009.93
17333.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOCK/BTC
$ 0.016980 91212.23 759.81
17157.60
6510.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DOCK/USDT
$ 0.016911 520534.13 756.85
35600.93
36153.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/USDT
$ 0.123208 3497090.62 511
45772.48
83889.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/BUSD
$ 0.123067 3895487.32 815.06
48571.17
59830.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO/BTC
$ 0.123483 267157.34 843.07
5913.69
12406.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/RUB
$ 0.097979 28173.69 831.65
364.50
13221.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BTC
$ 0.099332 6481912.54 594
495657.50
680291.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BRL
$ 0.099895 118423.48 946.21
14031.63
22325.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/EUR
$ 0.099627 1144466.58 578
60855.59
94488.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BIDR
$ 0.099219 295741.26 826.61
9800.04
19244.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/GBP
$ 0.099621 131134.15 725.93
30288.92
36111.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/AUD
$ 0.099642 150281.00 943.66
18125.39
25402.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/TRY
$ 0.100764 4230534.72 605
186432.46
217901.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/BUSD
$ 0.099323 45886203.47 774
1007534.09
1123455.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE/USDT
$ 0.099227 124340624.19 802
1828156.89
2269538.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOT/GBP
$ 5.49 37079.94 805.07
21691.98
14335.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DOT/AUD
$ 5.50 16444.65 943.55
14517.93
15818.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DOT/EUR
$ 5.49 114005.52 546.93
34623.27
35405.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DOT/BTC
$ 5.48 2711422.38 620
163342.30
172474.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOT/ETH
$ 5.47 106714.85 509
35985.49
40689.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DOT/RUB
$ 5.41 21106.43 575.48
7072.05
5727.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DOT/TRY
$ 5.56 90218.64 595.85
11098.96
28337.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DOT/BRL
$ 5.50 30858.65 628.32
10710.68
14192.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DOT/BNB
$ 5.48 249805.42 527
45031.19
51642.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOT/USDT
$ 5.47 16545207.57 609
704833.81
1068708.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOT/BIDR
$ 5.51 6809.50 855.53
794.94
4210.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DOT/BUSD
$ 5.48 5162609.84 555
345355.39
414892.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOTDOWN/USDT
$ 16.74 319328.08 783.25
2888.19
2610.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DOTUP/USDT
$ 0.096006 317300.96 599.27
519.58
2774.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DREP/USDT
$ 0.318520 399850.96 651.82
32406.50
34797.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DREP/BUSD
$ 0.318408 162812.01 532.28
6510.89
5519.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DREP/BTC
$ 0.319996 49848.11 780.52
3547.80
6981.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DUSK/BUSD
$ 0.093588 134584.12 581.21
10702.73
20774.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DUSK/BTC
$ 0.093729 362608.25 795.88
10366.70
8900.28
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DUSK/USDT
$ 0.093606 1404197.18 568.90
41554.21
63886.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DYDX/BUSD
$ 1.74 1324585.20 571
116143.55
162009.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DYDX/BNB
$ 1.74 9348.07 565.70
9721.93
18551.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
DYDX/ETH
$ 4.66 199983.81 575.29
2126.66
20045.72
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ - ۲۲:۴۵
DYDX/BTC
$ 1.74 200539.31 555
40566.40
51811.70
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
DYDX/USDT
$ 1.74 6621135.18 635
564934.97
441791.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EGLD/BUSD
$ 43.88 1548266.50 582
144512.41
150549.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EGLD/EUR
$ 43.97 114367.86 547
58167.27
30950.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
EGLD/BTC
$ 43.94 407047.68 740.35
26497.32
33430.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EGLD/USDT
$ 43.90 4289312.71 649
583323.91
295148.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EGLD/BNB
$ 43.91 19259.63 923.92
2227.26
8162.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
EGLD/ETH
$ 43.91 36783.88 679.31
9606.38
18895.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ELF/BUSD
$ 0.130765 2028600.30 794.93
19029.98
89017.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ELF/USDT
$ 0.130709 2613263.26 528
154512.79
179365.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ELF/BTC
$ 0.130236 337256.58 648.90
40102.09
38428.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ELF/ETH
$ 0.129711 178356.49 821.21
2928.72
27561.74
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENJ/EUR
$ 0.314501 143809.93 771.34
6010.79
9774.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENJ/BTC
$ 0.313959 602986.53 839.63
27331.25
50587.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENJ/BNB
$ 0.313959 385754.00 628.01
2618.37
7884.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENJ/BRL
$ 0.314524 38727.85 569.06
7708.00
8945.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ENJ/GBP
$ 0.313744 15241.26 880.46
1061.72
4711.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ENJ/ETH
$ 0.313813 255710.61 603.12
4066.86
14296.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENJ/USDT
$ 0.313822 3201627.48 602
153288.80
124804.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENJ/TRY
$ 0.315801 168771.12 905.30
5098.13
6213.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENJ/BUSD
$ 0.312919 641452.43 522
60056.70
40374.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENS/TRY
$ 13.89 36456.74 926.61
3965.67
4888.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ENS/BTC
$ 13.67 98757.01 941.69
12614.41
21047.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ENS/USDT
$ 13.66 3968114.04 595
194748.60
630423.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENS/BUSD
$ 13.65 749493.78 561
81559.70
211507.05
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ENS/BNB
$ 13.68 49360.97 699.59
4820.07
10004.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
EOS/USDC
$ 1.17 165834.51 724.32
18176.75
66135.44
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۲۳
EOS/BTC
$ 0.955969 657816.66 521.22
95510.66
76915.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EOS/ETH
$ 0.956227 44113.60 880.00
21474.04
25111.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
EOS/BNB
$ 0.957402 19781.61 532.11
14359.29
19789.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
EOS/BUSD
$ 0.956024 1129802.36 562
162793.05
167310.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EOS/EUR
$ 0.961861 38963.75 655.58
20351.11
28535.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
EOS/USDT
$ 0.956066 9899943.80 603
398524.51
671940.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EOS/TRY
$ 0.967394 354375.54 553.61
18344.70
15804.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/BUSD
$ 0.168680 1073821.52 669.08
10901.99
51317.91
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/BTC
$ 0.144315 402228.38 558.21
7929.27
20127.16
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS/USDT
$ 0.167311 8049000.24 535.96
34400.82
69435.59
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۲۲:۵۳
EPX/USDT
$ 0.000340 275273.43 707.64
10181.36
46887.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EPX/BUSD
$ 0.000340 115708.36 806.53
9809.57
18412.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/BUSD
$ 1.95 284997.10 815.57
21909.03
21851.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/USDT
$ 1.95 669089.85 536
89046.60
108248.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN/BNB
$ 1.95 136569.96 601.98
4423.13
7416.12
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETC/TRY
$ 19.52 7009.98 679.88
3194.32
6544.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ETC/BNB
$ 19.32 8237.50 531.08
2566.78
8412.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ETC/BTC
$ 19.37 369472.06 528
85678.67
91361.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETC/EUR
$ 19.39 51640.12 638.65
34751.44
34795.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ETC/BUSD
$ 19.38 2202917.22 607
206981.45
255245.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETC/ETH
$ 19.39 28907.53 839.35
39111.85
38432.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ETC/USDT
$ 19.39 7907675.07 658
493724.00
940362.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/UAH
$ 1340.58 46614.30 535.09
28282.46
16894.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ETH/USDP
$ 1344.16 81077.56 579
115152.59
132250.26
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۱۰:۰۱
ETH/BIDR
$ 1247.65 225358.35 551
31422.13
77296.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/EUR
$ 1256.92 8019833.51 764
368272.45
541106.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/PLN
$ 1264.48 34010.52 510
48677.78
38266.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ETH/ZAR
$ 1276.19 27397.16 535.37
24270.75
33294.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ETH/RUB
$ 1234.58 165500.24 860.48
37610.94
17489.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/BRL
$ 1258.64 577335.90 606
87264.11
79984.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/TRY
$ 1271.62 2876492.97 665
163099.91
170299.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/USDT
$ 1252.70 368966248.91 959
8367421.41
10176469.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/BUSD
$ 1252.73 231707007.26 911
4115569.04
8420544.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/USDC
$ 1317.27 44057378.99 820
3560812.66
4751503.92
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ - ۱۹:۲۳
ETH/AUD
$ 1259.86 1197920.33 624
175544.51
167422.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/DAI
$ 1251.80 1056676.07 681
233058.04
292874.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/GBP
$ 1256.94 1018739.91 638
122292.39
139498.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETH/TUSD
$ 1336.11 494167.90 904.54
71930.80
125148.66
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ - ۱۰:۰۸
ETH/UST
$ 2322.79 29029531.86 742.75
15327.09
9895.20
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۶
ETH/BTC
$ 1253.27 60665226.04 887
2508021.24
3079478.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETHDOWN/USDT
$ 1.02 1690292.26 913.19
79458.42
39287.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ETHUP/USDT
$ 2.90 880760.78 798.63
21051.20
17430.82
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
EZ/ETH
$ 0.329890 113901.26 918.30
1650.73
289.03
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ - ۱۴:۰۷
EZ/BTC
$ 0.330650 638123.90 714.96
2414.08
4984.19
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ - ۱۴:۱۴
FARM/BNB
$ 33.33 5018.62 634.46
388.11
2162.44
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ - ۱۶:۲۴
FARM/BUSD
$ 35.70 351441.32 721.93
28873.98
28635.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FARM/BTC
$ 35.56 60197.58 742.33
10579.03
5024.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FARM/ETH
$ 92.29 40669.19 812.62
2575.08
16581.20
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ - ۲۲:۴۵
FARM/USDT
$ 35.80 620464.51 561.61
49345.17
48982.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FET/BUSD
$ 0.070491 4955041.53 614.55
40610.24
28120.00
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FET/USDT
$ 0.070705 8874412.12 519.32
34830.67
86261.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FET/BNB
$ 0.070727 230245.87 763.00
4093.53
6987.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FET/BTC
$ 0.070636 1261098.50 897.38
13924.50
14806.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIDA/USDT
$ 0.382626 945057.02 665.78
45639.15
34197.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIDA/BUSD
$ 0.382578 650294.58 788.18
23721.02
43966.92
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIDA/BTC
$ 0.384086 125920.93 545.31
7228.69
11576.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BUSD
$ 4.55 2492618.76 529
149490.51
222018.76
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/TRY
$ 4.64 45147.95 711.65
10425.22
8326.42
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BTC
$ 4.55 651260.36 555
68822.64
44192.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/BNB
$ 4.55 42877.45 814.72
24450.47
20582.95
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/USDT
$ 4.55 12933580.36 577
424011.74
1022248.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL/ETH
$ 4.55 48989.18 575.29
25198.08
9434.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FIO/BUSD
$ 0.034391 325986.47 671.15
13630.03
20087.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIO/USDT
$ 0.034502 556528.27 697.20
27241.47
40433.19
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIO/BNB
$ 0.037579 68641.26 726.63
2329.82
5435.73
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ - ۱۶:۲۴
FIO/BTC
$ 0.034480 296031.44 735.91
9698.94
34838.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIRO/BUSD
$ 1.85 129820.58 581.28
10853.70
39097.94
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIRO/USDT
$ 1.85 313129.47 616.93
21821.36
42640.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIRO/BTC
$ 1.85 73257.42 521.36
10659.54
24440.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FIS/USDT
$ 0.304220 273816.93 672.25
49974.86
39211.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FIS/BTC
$ 0.305566 74487.58 726.66
9365.42
13228.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FIS/BUSD
$ 0.303718 106347.37 547.65
18276.63
22781.23
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FIS/BRL
$ 0.305887 17386.32 580.77
10723.00
1655.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FLM/BTC
$ 0.085946 13562.18 793.54
11140.87
9743.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FLM/BUSD
$ 0.232343 146249.22 790.23
6101.53
2642.87
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - ۲۲:۴۸
FLM/USDT
$ 0.086306 453202.58 941.07
43863.97
58535.58
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/USDT
$ 1.10 5158004.01 602
236575.31
402320.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BTC
$ 1.10 214020.53 873.56
7368.77
17030.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BUSD
$ 1.10 1713335.53 511
50371.01
102394.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW/BNB
$ 1.09 18100.52 634.35
2007.01
9559.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FLUX/BUSD
$ 0.524935 273851.14 563.92
29207.44
45523.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FLUX/USDT
$ 0.525040 557576.35 805.55
42575.18
55190.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FLUX/BTC
$ 0.526292 74873.60 928.81
9666.54
5874.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FOR/BNB
$ 0.037989 8740.32 559.60
3217.28
8099.06
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ - ۸:۱۱
FOR/USDT
$ 0.016881 318873.57 552.10
51984.23
19105.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FOR/BUSD
$ 0.016865 176509.66 516.93
10751.99
15855.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FOR/BTC
$ 0.016985 59913.80 948.83
11889.29
13329.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/BUSD
$ 3.72 1061184.35 712.17
22707.19
23248.71
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/BTC
$ 3.71 183555.87 843.90
6070.79
13361.39
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH/USDT
$ 3.72 2033625.18 559.44
39290.02
64167.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FRONT/BUSD
$ 0.203345 343379.14 745.44
19444.02
38592.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FRONT/USDT
$ 0.203214 358747.50 530.41
19958.00
28079.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FRONT/BTC
$ 0.203314 39047.07 759.39
4024.42
11977.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FTM/EUR
$ 0.245005 113412.16 528.55
4687.12
5523.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FTM/USDT
$ 0.244517 35370574.15 659
525156.38
790854.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FTM/BTC
$ 0.244681 3730776.31 551
93079.52
117494.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FTM/ETH
$ 0.244931 352885.71 634.62
22485.56
15672.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FTM/BUSD
$ 0.244856 11431657.11 598
172247.00
194627.60
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FTM/TRY
$ 0.245550 1744002.18 504
27542.82
30874.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FTM/AUD
$ 0.246949 56659.71 927.00
6781.71
16235.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FTM/RUB
$ 0.239645 79354.36 629.52
1227.83
2005.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FTM/BRL
$ 0.245859 162350.53 776.64
4509.98
3363.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FTM/BIDR
$ 0.245708 34436.82 883.78
3503.06
4004.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FTM/BNB
$ 0.244583 629301.20 550
23733.55
34932.66
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BUSD
$ 1.43 6023331.12 612.06
20210.86
50347.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BTC
$ 1.42 3187586.51 823.14
8048.12
12990.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۲۱:۵۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/BNB
$ 1.60 486969.12 753.28
8062.59
9036.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۲۱:۵۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/ETH
$ 1.39 426209.96 704.34
1106.43
13732.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۲۱:۵۸
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT/USDT
$ 1.43 30185127.10 771.58
10253.51
19914.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ - ۲۱:۵۸
FUN/ETH
$ 0.006479 4497.99 630.27
6745.02
7863.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FUN/BNB
$ 0.006498 3339.79 535.57
3165.69
5241.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FUN/USDT
$ 0.006480 110132.61 621.65
6156.41
14090.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FXS/BTC
$ 5.28 68571.76 526.96
5302.39
19478.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
FXS/USDT
$ 5.27 2387831.60 533.25
13807.38
47593.61
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
FXS/BUSD
$ 5.27 1190922.84 675.79
23651.52
46943.51
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/BTC
$ 1.50 57411.12 570.17
10094.45
27350.09
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/BNB
$ 1.51 14609.42 518.36
3290.84
7055.69
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/EUR
$ 1.50 12117.55 544.76
1498.61
1610.22
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/BRL
$ 1.51 41079.22 785.21
516.98
2835.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/ETH
$ 1.50 8530.73 865.62
2314.87
10321.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/USDT
$ 1.50 1709670.37 574
100898.90
223010.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/BUSD
$ 1.50 996126.38 541
103942.58
87974.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL/TRY
$ 1.52 132428.28 663.39
17533.94
25344.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۰:۵۹
GALA/ETH
$ 0.027595 344613.40 850.55
3136.02
31063.65
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GALA/BUSD
$ 0.027606 13268555.45 604
97223.65
234811.25
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GALA/BTC
$ 0.027683 1035269.45 894.27
54686.76
103041.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GALA/USDT
$ 0.027622 35238787.90 646
210100.30
442215.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GALA/BRL
$ 0.027657 185555.09 949.21
6407.97
4685.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GALA/AUD
$ 0.027752 29194.94 687.17
4237.69
7526.54
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
GALA/BNB
$ 0.027611 1284064.84 563.69
10549.28
44680.26
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GALA/EUR
$ 0.027725 636252.82 754.07
3722.06
8634.75
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GALA/TRY
$ 0.027752 3163588.25 845.93
30263.45
29132.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
گس
گس
Gas
GAS/BTC
$ 2.20 87833.92 585.92
20648.07
22799.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
گس
گس
Gas
GAS/BUSD
$ 2.19 174700.68 623.90
13290.05
19042.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GBP/BUSD
$ 1.21 4125802.74 656
886279.56
887782.05
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۱۱:۱۶
GBP/USDT
$ 1.21 7263954.74 664
1006338.73
863615.70
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ - ۱۱:۱۶
GHST/BUSD
$ 1.06 467231.97 664.91
11779.07
14863.81
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GHST/ETH
$ 1.03 47994.26 767.43
3785.55
3508.81
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۲۱:۴۹
GHST/USDT
$ 1.06 1613422.69 543
116319.16
195545.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GLM/BTC
$ 0.223625 366720.62 712.29
7609.55
15289.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GLM/ETH
$ 0.225083 42572.73 619.56
3652.80
6321.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
GLM/BUSD
$ 0.224351 523684.30 728.52
8185.86
10508.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GLMR/BTC
$ 0.420830 239626.30 590.21
4911.97
10390.10
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GLMR/BUSD
$ 0.421048 1708182.91 848.40
15645.84
42585.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GLMR/USDT
$ 0.421332 3204290.12 514
42267.93
85247.06
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GLMR/BNB
$ 0.420292 56586.84 926.67
5340.85
12783.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/GBP
$ 0.408058 8859.45 754.96
1307.87
1941.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BUSD
$ 0.405850 3261580.49 638
126225.69
302383.80
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/TRY
$ 0.411538 484047.89 738.19
32199.24
23003.20
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/ETH
$ 0.406214 49480.92 852.49
10104.13
21598.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BNB
$ 0.406103 120812.03 888.14
11755.66
32813.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BRL
$ 0.405124 55381.99 614.12
983.76
1004.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/AUD
$ 0.408101 7403.03 550.23
1369.07
6212.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/EUR
$ 0.408552 27359.96 627.44
4250.11
2766.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/USDT
$ 0.405931 7278403.91 694
324093.44
865904.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
گمبت
گمبت
Gambit
GMT/BTC
$ 0.406394 437820.28 534
32325.55
84371.67
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GMX/BUSD
$ 51.29 1492439.32 596.32
34958.71
72914.57
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GMX/BTC
$ 51.15 135140.10 606.13
16415.71
14250.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GMX/USDT
$ 51.30 2524965.86 534
60357.20
173804.77
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GNO/USDT
$ 90.91 31380.71 685.44
6020.76
13641.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
GNO/BTC
$ 119.13 72312.31 743.24
2096.12
3783.00
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ - ۱۵:۳۹
GO/BTC
$ 0.008835 182017.90 658.23
3.10
11568.56
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ - ۱۸:۳۹
GRS/BTC
$ 0.338817 124062.76 885.36
2076.44
2256.57
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ - ۱۸:۳۱
GRT/ETH
$ 0.064086 71874.89 623.78
18969.10
30968.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
GRT/USDT
$ 0.063904 3907852.72 559
161566.19
324581.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GRT/BUSD
$ 0.063983 745773.79 856.49
78393.71
77092.48
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GRT/TRY
$ 0.064708 91285.18 753.41
15118.48
17732.21
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
GRT/BTC
$ 0.064035 72345.64 655.05
26930.88
36468.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
GRT/EUR
$ 0.064089 99948.97 595.27
667.05
5830.50
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/BTC
$ 1.76 33260.65 694.89
3997.95
11224.01
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/BUSD
$ 1.76 148117.19 651.78
20024.90
36146.40
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC/USDT
$ 1.77 1123346.35 525
60552.93
76227.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GTO/BUSD
$ 0.016130 8125220.24 932.04
14675.98
46192.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GTO/BTC
$ 0.013075 368746.96 782.94
17901.78
15766.16
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
GTO/USDT
$ 0.012331 852370.16 557.90
4213.24
13740.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS/BNB
$ 1.85 218137.45 656.77
542.87
12397.60
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ - ۲۲:۴۵
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS/USDT
$ 1.79 17682377.17 566
56451.35
149070.53
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ - ۲۲:۵۶
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS/ETH
$ 1.83 424700.44 911.99
11056.22
12357.75
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ - ۲۲:۵۶
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS/BTC
$ 1.81 924143.42 636.13
11768.10
15272.05
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ - ۲۲:۵۶
HARD/USDT
$ 0.164711 267869.99 848.35
30584.84
22626.35
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HARD/BTC
$ 0.164758 65734.28 576.98
13046.46
8818.83
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
HARD/BNB
$ 0.164886 26252.36 597.25
2460.67
5661.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
HARD/BUSD
$ 0.164556 92852.97 901.14
14296.89
16437.63
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
HBAR/BNB
$ 0.048026 32612.90 931.10
31070.14
40086.29
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
HBAR/USDT
$ 0.047903 1701154.96 531
182643.78
224137.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HBAR/BUSD
$ 0.047988 526218.06 712.09
52248.82
83180.45
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HBAR/BTC
$ 0.048059 229313.64 651.16
71646.98
90976.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HEGIC/BUSD
$ 0.021222 2468381.12 813.48
9209.35
44345.42
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - ۲۲:۵۷
HFT/BUSD
$ 0.480040 5021423.69 614
150485.40
163786.93
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HFT/BTC
$ 0.480778 667459.80 526
49451.86
58283.13
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HFT/USDT
$ 0.480137 6151251.61 594
76690.37
137568.49
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HIGH/USDT
$ 1.22 1478369.18 843.71
41677.79
36044.44
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HIGH/BTC
$ 1.22 513592.95 633.78
9482.44
13304.36
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HIGH/BUSD
$ 1.22 734932.09 561.71
24929.09
34886.84
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HIGH/BNB
$ 1.22 356622.10 929.38
4981.99
14920.37
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/USDT
$ 0.358824 327647.54 507.64
21318.44
39211.11
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/BTC
$ 0.359870 85933.68 715.42
27675.20
16305.90
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE/BUSD
$ 0.358908 152297.18 876.24
10207.01
18849.17
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HNT/USDT
$ 4.67 4846424.00 834.64
32398.35
28388.00
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۲۱:۵۵
HNT/BUSD
$ 2.16 1222548.14 642.03
58622.40
62869.86
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HNT/BTC
$ 4.71 366684.67 506.47
6197.45
5767.14
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ - ۲۱:۵۵
HOOK/BTC
$ 2.24 2245645.69 786.39
13174.83
26789.14
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HOOK/BUSD
$ 2.24 22367214.41 605
95906.46
314159.27
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HOOK/BNB
$ 2.24 1884497.23 775.26
32430.99
22885.52
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
HOOK/USDT
$ 2.24 32255106.19 610
118036.83
551398.68
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/EUR
$ 0.001721 17571.13 912.32
513.70
2806.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/TRY
$ 0.001720 428489.26 860.71
14725.62
40938.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/ETH
$ 0.001692 27674.31 621.31
12912.13
13143.32
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/BUSD
$ 0.001697 323965.27 690.25
19832.19
34957.56
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/BNB
$ 0.001897 38409.05 931.01
9726.77
5233.88
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ - ۱۶:۰۱
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT/USDT
$ 0.001696 1610400.02 526
47626.23
97959.31
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BTC
$ 4.41 289397.52 824.94
87795.25
22913.55
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/USDT
$ 4.41 4920371.16 637
149119.21
303760.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BUSD
$ 4.42 1449114.79 555
58570.85
105724.24
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/ETH
$ 4.41 16406.06 758.74
2767.72
7262.33
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/BNB
$ 4.42 99947.24 797.41
20385.50
28139.62
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/EUR
$ 4.43 44071.87 505.82
6717.66
25086.88
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP/TRY
$ 4.48 156137.55 622.02
4213.45
6769.79
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ICX/ETH
$ 0.180342 6938.14 826.93
6516.93
6535.15
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ICX/BUSD
$ 0.179954 138756.36 865.87
19251.76
25666.30
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ICX/BTC
$ 0.180666 67228.46 924.31
4817.87
10597.43
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ICX/USDT
$ 0.180012 817773.53 802.65
25408.22
70855.47
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
IDEX/BUSD
$ 0.048697 337612.03 822.37
10367.18
33882.87
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
IDEX/BNB
$ 0.048722 28644.06 711.64
2400.34
7226.99
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
IDEX/USDT
$ 0.048623 768862.54 606.74
41979.37
35214.98
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
IDEX/BTC
$ 0.048741 151238.54 610.81
22950.55
21107.53
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ILV/BNB
$ 44.29 141864.80 786.20
4923.30
8836.91
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ILV/BTC
$ 44.49 111669.47 900.47
5615.20
10851.18
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
ILV/BUSD
$ 44.49 426940.53 744.92
14315.54
72752.85
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
ILV/USDT
$ 44.40 1494567.63 592.70
114964.80
147664.41
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
IMX/BUSD
$ 0.479940 419792.06 778.67
24676.03
51345.89
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
IMX/BTC
$ 0.480778 213836.53 944.45
10048.46
27803.59
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
IMX/BNB
$ 0.480695 332861.56 734.69
3810.88
18387.97
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
IMX/USDT
$ 0.480037 1382768.23 502
88508.34
131423.07
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
INJ/BTC
$ 1.63 66178.22 715.63
4829.81
31439.04
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
INJ/BNB
$ 1.63 34656.56 575.92
2735.21
19055.46
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۰۶
INJ/TRY
$ 1.66 377848.23 584.62
7957.07
17341.64
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - ۲۱:۱۰
INJ/BUSD