قیمت ریپل (XRP)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
پرشین والت
پرشین والت
207,669 ریال 0 ریال 2,259 (1.09%) 210,305 ریال - -
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
199,663 ریال 202,154 ریال 4,089 (2.05%) 203,752 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۵۴
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
209,710 ریال 195,870 ریال 2,440 (1.16%) 212,150 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۵۲
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
75,340 ریال 0 ریال 840 (1.11%) 76,240 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزان بیت
ارزان بیت
224,890 ریال 0 ریال 0 (0%) 224,890 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
195,680 ریال 0 ریال 2,440 (1.25%) 199,120 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
207,460 ریال 195,940 ریال 3,290 (1.59%) 210,880 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۵۱
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
209,720 ریال 0 ریال 1,930 (0.92%) 212,100 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
204,820 ریال 0 ریال 2,960 (1.45%) 208,020 ریال - -
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
207,660 ریال 195,570 ریال 7,590 (3.66%) 215,250 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۱۷:۱۲
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
199,000 ریال 0 ریال 0 (0%) 199,000 ریال - -
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
203,310 ریال 201,970 ریال 2,560 (1.26%) 206,180 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
199,587 ریال 0 ریال 0 (0%) 209,054 ریال - -
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
203,676 ریال 199,810 ریال 4,689 (2.3%) 208,365 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۵۴
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
204,990 ریال 0 ریال 3,480 (1.73%) 207,110 ریال - -
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
214,479 ریال 211,311 ریال 1,936,701 (902.98%) 2,173,320 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۱۷:۳۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
205,390 ریال 197,340 ریال 4,140 (2.02%) 209,530 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۵۰
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
202,470 ریال 198,320 ریال 3,810 (1.88%) 206,280 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۹
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
203,450 ریال 0 ریال 2,080 (1.02%) 206,200 ریال - -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
203,530 ریال 0 ریال 0 (0%) 206,360 ریال - -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
203,100 ریال 200,280 ریال 2,550 (1.26%) 206,620 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۵۰
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
220,390 ریال 0 ریال 2,010 (0.91%) 222,400 ریال - -
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
205,200 ریال 201,200 ریال 0 (0%) 213,250 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۰:۱۸
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
195,144 ریال 200,957 ریال 3,666 (1.88%) 198,810 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۵۳
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
216,999 ریال 215,050 ریال 11,709 (5.7%) 216,999 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۰۰:۱۹
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
203,050 ریال 197,090 ریال 3,400 (1.67%) 206,620 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۵۰
مشاهده صرافی
سیتکس
سیتکس
206,400 ریال 0 ریال 0 (0%) 212,590 ریال - -
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
206,430 ریال 198,520 ریال 3,680 (1.78%) 210,160 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۵۰
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
203,040 ریال 0 ریال 4,670 (2.3%) 207,710 ریال - -
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
202,640 ریال 198,480 ریال 4,050 (2%) 206,690 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۵۴
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
203,790 ریال 0 ریال 2,410 (1.18%) 206,200 ریال - -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
204,700 ریال 0 ریال 490 (0.24%) 206,000 ریال - -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
78,546 ریال 77,109 ریال 1,075 (1.37%) 79,621 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
202,620 ریال 0 ریال 3,870 (1.91%) 206,490 ریال - -
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
207,520 ریال 0 ریال 4,180 (2.01%) 211,700 ریال - -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
212,610 ریال 209,650 ریال 1,120 (0.53%) 215,210 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ - ۱۶:۲۶
مشاهده صرافی
گرندکس
گرندکس
229,300 ریال 188,350 ریال 0 (0%) 238,550 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۲۳:۵۲
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
204,030 ریال 198,010 ریال 3,070 (1.5%) 207,100 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۱۵
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی