قیمت استلار (XLM)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
پرشین والت
پرشین والت
79,099 ریال 0 ریال 879 (1.11%) 80,577 ریال - -
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
76,210 ریال 77,160 ریال 1,556 (2.04%) 77,912 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
ارزان بیت
ارزان بیت
103,630 ریال 0 ریال 0 (0%) 103,630 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
79,850 ریال 0 ریال 830 (1.04%) 81,100 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
78,093 ریال 0 ریال 1,146 (1.47%) 79,533 ریال - -
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
75,881 ریال 0 ریال 0 (0%) 81,180 ریال - -
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
77,740 ریال 76,265 ریال 1,752 (2.25%) 79,492 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۳
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
77,870 ریال 0 ریال 570 (0.73%) 78,490 ریال - -
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
82,303 ریال 81,087 ریال 751,197 (912.72%) 847,320 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۱۷:۳۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
78,410 ریال 75,330 ریال 1,460 (1.86%) 80,110 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
77,420 ریال 75,830 ریال 1,180 (1.52%) 79,050 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
77,570 ریال 0 ریال 810 (1.04%) 78,890 ریال - -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
77,430 ریال 0 ریال 140 (0.18%) 79,090 ریال - -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
77,510 ریال 76,430 ریال 910 (1.17%) 79,110 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۷
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
85,560 ریال 0 ریال 690 (0.81%) 86,650 ریال - -
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
74,535 ریال 76,755 ریال 1,354 (1.82%) 76,034 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۴
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
95,900 ریال 101,000 ریال 17,345 (22.08%) 95,900 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۰۰:۱۹
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
77,450 ریال 75,440 ریال 1,210 (1.56%) 79,040 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
سیتکس
سیتکس
78,060 ریال 0 ریال 2,340 (3%) 81,920 ریال - -
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
78,780 ریال 75,750 ریال 1,360 (1.73%) 80,450 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۷
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
77,560 ریال 0 ریال 420 (0.54%) 78,950 ریال - -
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
77,440 ریال 75,850 ریال 1,390 (1.79%) 78,940 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۴
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
78,290 ریال 0 ریال 330 (0.42%) 78,780 ریال - -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
365,529 ریال 358,843 ریال 9,375 (2.56%) 374,904 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
77,380 ریال 0 ریال 1,430 (1.85%) 78,820 ریال - -
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
84,220 ریال 0 ریال 0 (0%) 84,220 ریال - -
مشاهده صرافی
گرندکس
گرندکس
90,780 ریال 71,990 ریال 0 (0%) 96,060 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۲۳:۵۲
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
78,050 ریال 76,730 ریال 1,370 (1.76%) 79,580 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۲۰:۱۶
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی