قیمت تتر (USDT)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
پرشین والت
پرشین والت
249,695 ریال 0 ریال 1,445 (0.58%) 249,825 ریال - -
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
240,500 ریال 243,500 ریال 2,000 (0.84%) 241,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۱۶:۲۷
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
250,620 ریال 242,060 ریال 1,660 (0.67%) 250,660 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۴۲
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
244,400 ریال 0 ریال 1,160 (0.48%) 244,850 ریال - -
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
243,110 ریال 0 ریال 160 (0.07%) 243,270 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزان بیت
ارزان بیت
253,240 ریال 0 ریال 0 (0%) 253,240 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
237,940 ریال 0 ریال 1,100 (0.46%) 237,960 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
247,000 ریال 238,000 ریال 1,000 (0.41%) 247,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۱۴:۵۶
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
252,170 ریال 0 ریال 1,640 (0.65%) 252,170 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
246,030 ریال 0 ریال 140 (0.06%) 246,090 ریال - -
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
243,000 ریال 237,730 ریال 0 (0%) 243,100 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۱۷:۱۲
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
243,750 ریال 242,630 ریال 250 (0.1%) 243,750 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۴
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
240,279 ریال 0 ریال 0 (0%) 240,279 ریال - -
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
245,000 ریال 241,080 ریال 0 (0%) 245,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۲:۲۰
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
243,990 ریال 0 ریال 490 (0.2%) 243,990 ریال - -
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
243,167 ریال 239,576 ریال 2,191,283 (901.14%) 2,435,310 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۱۷:۳۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
244,920 ریال 241,280 ریال 1,010 (0.41%) 244,920 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۱۴:۴۵
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
244,400 ریال 0 ریال 1,160 (0.48%) 244,870 ریال - -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
244,540 ریال 0 ریال 290 (0.12%) 244,770 ریال - -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
244,400 ریال 241,000 ریال 0 (0%) 244,400 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۱:۲۰
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
257,080 ریال 0 ریال 1,610 (0.63%) 257,080 ریال - -
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
245,000 ریال 240,500 ریال 0 (0%) 245,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۱:۳۱
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
236,000 ریال 242,000 ریال 0 (0%) 236,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ - ۱۸:۱۹
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
243,740 ریال 240,330 ریال 1,500 (0.62%) 243,740 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۲۳:۳۴
مشاهده صرافی
سیتکس
سیتکس
243,580 ریال 0 ریال 0 (0%) 5,900,000 ریال - -
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
246,770 ریال 240,690 ریال 0 (0%) 246,770 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۱۸:۴۲
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
242,500 ریال 0 ریال 1,480 (0.61%) 244,520 ریال - -
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
237,979 ریال 0 ریال 19 (0.01%) 238,019 ریال - -
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
244,000 ریال 239,000 ریال 2,500 (1.04%) 244,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۱۲:۴۴
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
244,720 ریال 0 ریال 1,490 (0.61%) 244,850 ریال - -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
243,890 ریال 0 ریال 1,490 (0.61%) 243,890 ریال - -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
244,524 ریال 240,051 ریال 1,798 (0.74%) 245,016 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۲۳:۲۴
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
243,500 ریال 0 ریال 0 (0%) 243,500 ریال - -
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
249,900 ریال 0 ریال 0 (0%) 249,900 ریال - -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
242,600 ریال 241,840 ریال 710 (0.29%) 242,600 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ - ۱۶:۲۶
مشاهده صرافی
گرندکس
گرندکس
247,070 ریال 232,540 ریال 0 (0%) 24,741 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۰۱:۰۳
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
244,850 ریال 242,500 ریال 350 (0.14%) 245,700 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۹
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی